SK
RV
.....

Rekenyeújfalu

Község

címer zászló
26 5% magyar 1910
17 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rakovnica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Bok, Brezie, Bučina, Chotárnik, Henclová, Hlinisko, Holý vrch, Konopnice, Kunšova lúka, Lackov laz, Lazy, Magdolna, Mních, Petermanova dolina, Porúbky, Rovinka, Šinárova dolina, Skala, Skalka, Spady, Studňa, Stádlo, Ulíky, Viničky, Vyšné lúky
Koordináták:
48.65716934, 20.45787811
Terület:
7,09 km2
Rang:
község
Népesség:
588
Tszf. magasság:
345 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04931
Település kód:
526126
Szervezeti azonosító:
328677
Adóazonosító:
2020937061

Rekenyeújfalu a Pelsőci-fennsík északkeleti és a Rőcei-hegység legkeletebbi részét alkotó Ivágyó-hegy (Turecká) déli lábánál, a Gencsi-patak (Honský potok) mentén, 352 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 6 km-re nyugatra, Csetnektől 8 km-re keletre. A község régi központja a Gencsi-patak mentén alakult ki, az új településrész a 20. században a Csetneket Rozsnyóval összekötő 526-ös út mentén jött létre. A község határának déli részét a 700 méter fölé magasodó Pelsőci-fennsík északkeleti lejtői foglalják el, északon a falu fölé magasodó Mních-hegy (654 m) után északkelet felé az Ivágyó erdőborította délnyugati oldala következik. Itt található legmagasabb pontja, a Holý vrch (818 m). 2010-ben a község határának 47,2 %-át (335 ha) erdő, 27,8 %-át (197 ha) rét és legelő, 12,1 %-át (86 ha) pedig szántóföld foglalta el. Rekenyeújfalu keletről Rozsnyórudna, délről Berzétekőrös, délnyugatról Pelsőc, nyugatról pedig Sebespatak községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe 1910/21-hez képest (7,01 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 7,09 km²).

Népesség

Rekenyeújfalu a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 612 lakosa volt, melynek 92,5 %-a szlovák, 2,3 %-a (14 fő) pedig magyar nemzetiségűnek (3,1 % – 19 fő – magyar anyanyelvűnek) vallotta magát. 1910-ben még a lakosság 5,0 %-a, 1921-ben 7,1 %-a (36 fő) vallotta magyarnak magát, 1930-ban azonban már senki sem. Az 1880-ban még csak 381 lakosú község népessége 1970-re több, mint a duplájára nőtt (796 fő), az 1970-2001 közötti időszakban azonban folyamatos fogyással a lakosság száma 23,6 százalékkal csökkent (796 főről 608 főre). A 2000-es évek stagnálása után 2011-2017 között tovább folytatódott a népességcsökkenés (612 főről 580 főre). 1921-ben Rekenyeújfalu lakosságának csaknem háromnegyede (73,4 %) evangélikus vallású volt, a római katolikusok a népesség 24,2 %-át alkották. 2011-ben a felekezeten kívüliek relatív többsége mellett (37,9 %) az evangélikusok a lakosság 27,6 %-át, a római katolikusok pedig 19,1 %-át tették ki. Rekenyeújfalu népsűrűsége (2011-ben 81,8 fő/km²) a járási átlag mintegy másfélszerese.

Történelem

A település a 13. század második felében, az Ákos nemzetségnek adományozott berzétei várbirtokon jött létre, Rudnával egyidőben. Eredeti neve Rakoncás, illetve Szénégető (Zenegetew) volt, 1327-ben Rakunchas, 1339-ben Rokunchas néven említik az írásos források. A rudnai bányászatban nélkülözhetetlen szerepet játszó szénégetők telepedtek le itt. Lakossága már a középkorban is szlávokból állt, a szénégetés mellett fuvarozással és pásztorkodással is foglalkoztak. Az eredeti falu a Mních-hegy keleti oldalánál feküdt, ennek temploma volt a ma is álló Magdolna-kápolna (első említése 1416-ból származik). Tőle délre, már a mai falu helyén jött létre Újfalu, melyet 1362-ben említenek először. 1427-ben a Bebek család birtokában lévő faluban 21 portát írtak össze. A 16. század második felétől a krasznahorkai váruradalom részeként az Andrássy család birtoka volt. A század második felében számos kiváltságos rutén juhász költözött a faluba. 1551-ben szerepel először Rekenye („Rekenie”) néven, majd 1599-ben Rekenyeújfalu (Rekenie Vyfalw) változatban. 1557-ben a falu behódolt a töröknek. A 16. század végén lakossága evangélikus hitre tért, később Berzéte, majd Csetnek leányegyháza volt. 1659-ben az Andrássy család, 1707-ben Bercsényi Zsigmond, 1736-ban pedig a Máriássyak birtoka volt. 1709-1710-ben a nagy pestisjárványban lakosságának nagy része életét vesztette (109 fő), 1715-ben csak 10 lakosát írták össze. Később újra benépesült, 1725-ben 25 jobbágy- és 24 zsellércsalád élt itt. 1766-ban a katolikusok kezére adott régi és rossz állapotú templomát, 1774-ben 16 tanulót oktató evangélikus iskoláját említik a források. Legrégebbi pecsétje 1801-ből ismert. 1828-ban 42 háza és 448 lakosa volt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Rekenyeújfalu és Rudna között húzta meg, elvágva ezzel a községet a lakóinak nagy része számára megélhetést biztosító bányáktól. A falu lakosságának kérésére a határvonalat módosították és 1939. március 6-ától Rekenyeújfalut is Magyarországhoz csatolták (1945. januárjáig). Ebben az időszakban határközséggé vált, a szomszédos Sebespatak már a szlovák bábállamhoz tartozott. 1938-ban 1414 háza és 610 lakosa volt, az 1941-es népszámláláskor a szlovákok lakta község 674 lakosának 82,6 %-a magyarnak vallotta magát. 1948-ban hatósági úton állapították meg a hivatalos Rakovnica nevet (korábban Rekeňa). A községnek 1970-ben még 796 lakosa volt, azóta az elvándorlás és az elöregedés révén lélekszáma folyamatosan csökken. A község címerét és zászlaját 1997-ben avatták fel.

Mai jelentősége

A községben mára sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Evangélikus temploma a 18. század végén épült klasszicista stílusban, oltára későbarokk alkotás, tornyát 1836-ban emelték hozzá. A Holý vrch lábánál, a falutól északra, az erdőben megbúvó Szent Magdolna-kápolna 13. századi eredetű, számos román elemet őrző zarándokhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Rekenye Újfalu. Gömör Várm. földes Urai több Urak, fekszik Rozsnyóhoz közel, ’s ennek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rekenye (Ujfalu), Rekenja, tót falu, Gömör vgyében, Rosnyóhoz 1 órányira: 109 kath., 339 evang. lak., kik vasat ásnak, s azt hámorokba hordják. – Határa hegyes, sziklás és sovány. A csetneki uradalomhoz tartozik. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rekenyeújfalu, A pelsőczi Nagyhegy alatt fekvő tót kisközség, 85 házzal és 470 ág. h. ev. és róm. kath. vallású lakossal. Szintén a csetneki uradalomhoz tartozott és 1362-ben Wyfalw al. nom. Ratonkenecht alakban szerepel. 1416-ban Rakonchas, alio nomine Zenegetev sive Wifalu körülirással említik és ekkor Bubek János tárnokmester a földesura. 1659-ben az Andrássyak bírják, 1707-ben Bercsényi Zsigmond, 1736-ban pedig a Máriássyak. 1786-ban a német Reiken és a tótos Rekenant neve is felbukkan. A mult század elején Rekenya néven is említik. Ide tartozik Ivágyó puszta. Evangélikus és katholikus temploma van, de építési idejük ismeretlen. A község postája Berzéte, távírója és vasúti állomása Rozsnyó.

Helységnévtár

Ujfalu (Rekenye-), rk. 110 Rozsnyó, ág. 271 Sebespatak.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rekenyeújfalu. A község területe 219 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 610.

Névelőfordulások
1327
Rakunchas
1339
Rokunchas
1351
Rakoicha
1362
Rakonchas
1551
Rekenie
1556
Rekenen
1590
Rekenenow
1599
Rekenie Vyfalw
1773
Rekenye-Uj-Falu, Reiken, Rekenane,
1786
Rekenye-Ujfalu, Reiken, Rekenani,
1808
Rekenye, Rekenyeújfalu, Rekeňa,
1863
Rekenyeújfalu,
1920
Rekeň, Rekeňa,
1927
Rekeňa,
1938
Rekenyeújfalu,
1945
Rekeňa,
1948
Rakovnica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Rakovnica)
Telefon: 0587883500
Fax: 0587883501

Honlap: rakovnica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Lešták Ľuboš (Független)

Képviselő-testület:
Doboš Jakub (Független)
Murza Štefan (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Čapó Ján (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Čižmár Igor (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Lorko Ondrej (SME RODINA - Boris Kollár)
Doboš Ondrej (SNS)
Hlaváč Milan (SNS)
Független 14% Független 1 képviselö NÁRODNÁ ... 43% NÁRODNÁ KOALÍCIA 3 képviselö SME RODI... 14% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SNS 29% SNS 2 képviselö 7 képviselö
Rekenyeújfalui Községi Hivatal

Rakovnica

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 5 1%
szlovákok 363 95%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 26 5%
szlovákok 476 92%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 517
magyarok 36 7%
szlovákok 464 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 508
magyarok 16 3%
szlovákok 618 97%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 636
magyarok 14 2%
szlovákok 590 97%
romák 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 608
magyarok 14 2%
szlovákok 566 92%
romák 2 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 4%
összlétszám 612
magyarok 17 3%
szlovákok 568 95%
romák 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 598
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 529
Választási részvétel: 70.51 %
Kiadott boríték: 373
Bedobott boríték: 373

Polgármester

Érvényes szavazólap: 372
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lešták Ľuboš 277 74.46 % Független
Králiková Daša 84 22.58 % Független
Turcsányiová Milena 11 2.96 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lorko Ondrej 224 SME RODINA - Boris Kollár
Doboš Jakub 218 Független
Murza Štefan 213 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Doboš Ondrej 211 SNS
Hlaváč Milan 206 SNS
Čapó Ján 187 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Čižmár Igor 170 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SME RODINA - Boris Kollár 14.29% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 42.86% NÁRODNÁ KOALÍCIA 3 képviselö SNS 28.57% SNS 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 529
Választási részvétel: 16.26 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 524
Választási részvétel: 8.02 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 524
Választási részvétel: 28,43 %
Kiadott boríték: 149
Bedobott boríték: 149

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 78
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 133
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 46 58.97 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 16.67 % KDS
Ivan Kuhn 10 12.82 % OKS
Jaroslav Džunko 2 2.56 % Független
Dominika Palaščáková 2 2.56 % NOVA
Marek Ďurán 2 2.56 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 1 1.28 % KSS
Jozef Holečko 1 1.28 % Független
Vladimír Gürtler 1 1.28 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 11 26.19% KDS
Richard Raši 70 52.63 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 25 18.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 13 9.77 % ĽSNS
Karol Pataky 8 6.02 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 6 4.51 % SNS
Róbert Bačinský 4 3.01 % Független
Oliver Petrík 2 1.50 % JĽSS
Jozef Červeňák 2 1.50 % RIS
Adam Šepetka 2 1.50 % NAJ
Vladislav Stanko 1 0.75 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 85
Érvényes szavazólap: 147
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Kerekes 47 55.29% Független
Ján Babič 37 43.53% SMER - SD
Štefan Bašták 34 40.00% SMER - SD
Karol Horník 22 25.88% SMER - SD
Milan Mlynár 21 24.71% SNS
Ján Frák 15 17.65% Független
Pavol Burdiga 14 16.47% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Gejza Milko 11 12.94% SMER - SD
Peter Pamula 11 12.94% SNS
Ivan Kuhn 10 11.76% OKS
Miloš Gallo-Barnák 9 10.59% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Milan Fafrák 8 9.41% KSS
Janka Vavreková 6 7.06% KSS
Jozef Kušnier 5 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ján Szöllös 5 5.88% SMK-MKP
Peter Bollo 5 5.88% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 5 5.88% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 4 4.71% OKS
Jaroslav Kočiš 4 4.71% KSS
Jana Gallová 3 3.53% ÚSVIT
Juraj Nagy 3 3.53% Független
Juraj Bernár 3 3.53% KSS
Tibor Takáč 3 3.53% OKS
Ľuboš Gál 3 3.53% 7 STATOČNÝCH
Ján Lach 2 2.35% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Eduard Mako 2 2.35% SRÚS
Jozef Kováč 1 1.18% SaS
Beáta Bekeová 1 1.18% SMK-MKP
Jozef Šebalj 1 1.18% DS
Božena Czmórová 1 1.18% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Zlatica Bachňáková 1 1.18% KSS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Ferenc Porubán 0 0.00% SMK-MKP
Michal Terrai 45 30.61% Független
Štefan Bašták 39 26.53% SMER-SD
Attila Anna 35 23.81% Független
Ján Babič 35 23.81% SMER-SD
Peter Pamula 26 17.69% SNS
Viliam Hlaváč 20 13.61% ŠKV
Július Barkai 19 12.93% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Nagy 19 12.93% Független
Karol Horník 19 12.93% SMER-SD
Dušan Žiak 18 12.24% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Breznenová 17 11.56% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Kušnier 17 11.56% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bezek 17 11.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Matej Lada 16 10.88% ŠKV
Ladislav Juhász 15 10.20% ĽS Naše Slovensko
Monika Šeďová 13 8.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 13 8.84% ĽS Naše Slovensko
Monika Repaszká 12 8.16% ŠKV
Dušan Pollák 12 8.16% ŠKV
Pavol Burdiga 12 8.16% MOST - HÍD
Miloš Gallo 11 7.48% ŠANCA
Peter Bollo 11 7.48% MOST - HÍD
Juraj Bernár 8 5.44% KSS
Mária Bernáthová 8 5.44% KSS
Ivan Kuhn 7 4.76% OKS
Róbert Hanuštiak 7 4.76% Független
Erika Ocelníková 7 4.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Gallo 7 4.76% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Eva Mihóková 6 4.08% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jaroslav Kočiš 6 4.08% KSS
Gejza Záhn 6 4.08% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Matúš Bischof 5 3.40% OKS
Juraj Balázs 5 3.40% Független
Karol Kováč 5 3.40% OKS
Jozef Červeňák 2 1.36% RIS
Hildegarda Támárová 1 0.68% MOST - HÍD
Helena Laliková 1 0.68% KSS
Zoltán Várady 1 0.68% SMK-MKP
Ferenc Porubán 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Balázs 0 0.00% MOST - HÍD
Beáta Beke 0 0.00% SMK-MKP
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 30.72 %
Krasznahorkaváralja 33 4.47 %
Csetnek 31 4.19 %
Dobsina 30 4.06 %
Nagyveszverés 30 4.06 %
Nagyszabos 27 3.65 %
Betlér 19 2.57 %
Alsósajó 18 2.44 %
Pelsőc 15 2.03 %
Rekenyeújfalu 13 1.76 %
Oláhpatak 13 1.76 %
Andrási 13 1.76 %
Rozsnyórudna 13 1.76 %
Henckó 11 1.49 %
Jólész 11 1.49 %
Kisfeketepatak 11 1.49 %
Berzéte 11 1.49 %
Dernő 8 1.08 %
Sebespatak 8 1.08 %
Gócs 8 1.08 %
Kisszabos 8 1.08 %
Szabados 8 1.08 %
Csucsom 7 0.95 %
Özörény 6 0.81 %
Martonháza 6 0.81 %
Körtvélyes 6 0.81 %
Berzétekőrös 5 0.68 %
Rozsfalva 4 0.54 %
Lucska 4 0.54 %
Szádalmás 4 0.54 %
Barka 4 0.54 %
Hámosfalva 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Gacsalk 3 0.41 %
Kecső 3 0.41 %
Restér 3 0.41 %
Lekenye 3 0.41 %
Pétermány 3 0.41 %
Kisgencs 3 0.41 %
Szalóc 2 0.27 %
Hárskút 2 0.27 %
Gecelfalva 2 0.27 %
Tornagörgő 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Szilice 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 38.93 %
Krasznahorkaváralja 210 7.79 %
Hárskút 174 6.45 %
Várhosszúrét 170 6.30 %
Szádalmás 78 2.89 %
Tornagörgő 75 2.78 %
Dernő 73 2.71 %
Barka 72 2.67 %
Pelsőc 65 2.41 %
Berzéte 62 2.30 %
Nagyveszverés 60 2.22 %
Jólész 58 2.15 %
Betlér 53 1.97 %
Szilice 50 1.85 %
Körtvélyes 46 1.71 %
Csetnek 45 1.67 %
Oláhpatak 45 1.67 %
Özörény 42 1.56 %
Dobsina 41 1.52 %
Andrási 40 1.48 %
Nagyszabos 39 1.45 %
Rekenyeújfalu 35 1.30 %
Gömörhosszúszó 35 1.30 %
Berzétekőrös 32 1.19 %
Jablonca 27 1.00 %
Lekenye 27 1.00 %
Lucska 26 0.96 %
Rozsnyórudna 24 0.89 %
Kiskovácsvágása 24 0.89 %
Csucsom 24 0.89 %
Szalóc 24 0.89 %
Gócs 23 0.85 %
Alsósajó 22 0.82 %
Sebespatak 21 0.78 %
Kecső 19 0.70 %
Kuntapolca 14 0.52 %
Szabados 14 0.52 %
Gömörpanyit 14 0.52 %
Felsősajó 13 0.48 %
Henckó 12 0.44 %
Kisfeketepatak 12 0.44 %
Kisgencs 10 0.37 %
Beretke 10 0.37 %
Sajóréde 10 0.37 %
Gecelfalva 9 0.33 %
Restér 9 0.33 %
Melléte 9 0.33 %
Rozsfalva 8 0.30 %
Hámosfalva 8 0.30 %
Csoltó 8 0.30 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Páskaháza 7 0.26 %
Martonháza 7 0.26 %
Szádvárborsa 6 0.22 %
Imrikfalva 6 0.22 %
Kisszabos 5 0.19 %
Márkuska 4 0.15 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.80 %
Lekenye 103 7.30 %
Tornagörgő 100 7.09 %
Pelsőc 88 6.24 %
Gömörhosszúszó 87 6.17 %
Özörény 72 5.11 %
Beretke 72 5.11 %
Körtvélyes 69 4.89 %
Szilice 67 4.75 %
Várhosszúrét 62 4.40 %
Berzéte 58 4.11 %
Szalóc 58 4.11 %
Szádalmás 52 3.69 %
Krasznahorkaváralja 44 3.12 %
Barka 44 3.12 %
Jablonca 42 2.98 %
Kecső 42 2.98 %
Berzétekőrös 42 2.98 %
Jólész 38 2.70 %
Szádvárborsa 34 2.41 %
Kuntapolca 32 2.27 %
Gömörpanyit 30 2.13 %
Melléte 29 2.06 %
Csucsom 27 1.91 %
Csoltó 24 1.70 %
Hárskút 23 1.63 %
Dernő 20 1.42 %
Lucska 17 1.21 %
Pelsőcardó 15 1.06 %
Páskaháza 12 0.85 %
Kiskovácsvágása 12 0.85 %
Rozsnyórudna 8 0.57 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 35.90 %
Felsősajó 92 7.31 %
Sajóréde 72 5.72 %
Nagyveszverés 64 5.08 %
Oláhpatak 61 4.85 %
Dobsina 60 4.77 %
Betlér 32 2.54 %
Gócs 32 2.54 %
Nagyszabos 27 2.14 %
Rozsnyórudna 27 2.14 %
Sebespatak 23 1.83 %
Andrási 21 1.67 %
Pelsőc 19 1.51 %
Alsósajó 18 1.43 %
Várhosszúrét 16 1.27 %
Kisfeketepatak 14 1.11 %
Berzéte 13 1.03 %
Szádalmás 13 1.03 %
Csetnek 12 0.95 %
Csucsom 12 0.95 %
Rekenyeújfalu 12 0.95 %
Krasznahorkaváralja 11 0.87 %
Kisgencs 11 0.87 %
Jólész 11 0.87 %
Dernő 11 0.87 %
Gömörhosszúszó 10 0.79 %
Restér 7 0.56 %
Szalóc 7 0.56 %
Hámosfalva 7 0.56 %
Özörény 6 0.48 %
Martonháza 6 0.48 %
Gacsalk 6 0.48 %
Kuntapolca 6 0.48 %
Berzétekőrös 6 0.48 %
Hárskút 6 0.48 %
Henckó 5 0.40 %
Imrikfalva 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Barka 4 0.32 %
Pelsőcardó 3 0.24 %
Lekenye 3 0.24 %
Szabados 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Lucska 3 0.24 %
Márkuska 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 27.20 %
Csetnek 43 4.30 %
Dobsina 41 4.10 %
Nagyveszverés 38 3.80 %
Krasznahorkaváralja 30 3.00 %
Betlér 27 2.70 %
Nagyszabos 25 2.50 %
Pelsőc 20 2.00 %
Oláhpatak 20 2.00 %
Alsósajó 20 2.00 %
Andrási 19 1.90 %
Rekenyeújfalu 18 1.80 %
Henckó 17 1.70 %
Rozsnyórudna 11 1.10 %
Sebespatak 10 1.00 %
Restér 10 1.00 %
Berzéte 9 0.90 %
Gócs 9 0.90 %
Jólész 8 0.80 %
Özörény 7 0.70 %
Szabados 7 0.70 %
Gacsalk 7 0.70 %
Kisgencs 7 0.70 %
Kisfeketepatak 6 0.60 %
Sajóréde 6 0.60 %
Szilice 5 0.50 %
Dernő 5 0.50 %
Csucsom 5 0.50 %
Imrikfalva 5 0.50 %
Szádalmás 5 0.50 %
Hámosfalva 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lekenye 4 0.40 %
Kisszabos 4 0.40 %
Martonháza 4 0.40 %
Körtvélyes 4 0.40 %
Annafalva 3 0.30 %
Lucska 3 0.30 %
Barka 3 0.30 %
Szádvárborsa 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Kecső 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Beretke 2 0.20 %
Gömörpanyit 2 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.42 %
Dobsina 38 4.17 %
Nagyveszverés 33 3.62 %
Pelsőc 32 3.51 %
Krasznahorkaváralja 31 3.40 %
Nagyszabos 26 2.85 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 30.88 %
Rozsnyó 123 13.91 %
Sajóréde 84 9.50 %
Felsősajó 52 5.88 %
Oláhpatak 46 5.20 %
Andrási 32 3.62 %
Márkuska 22 2.49 %
Gócs 17 1.92 %
Nagyveszverés 17 1.92 %
Csetnek 16 1.81 %
Nagyszabos 15 1.70 %
Imrikfalva 15 1.70 %
Betlér 13 1.47 %
Sztracena 9 1.02 %
Szádalmás 8 0.90 %
Kisfeketepatak 8 0.90 %
Pelsőc 7 0.79 %
Alsósajó 7 0.79 %
Henckó 7 0.79 %
Szabados 7 0.79 %
Rekenyeújfalu 6 0.68 %
Várhosszúrét 6 0.68 %
Sebespatak 5 0.57 %
Gecelfalva 5 0.57 %
Martonháza 4 0.45 %
Özörény 3 0.34 %
Berzétekőrös 3 0.34 %
Kuntapolca 3 0.34 %
Krasznahorkaváralja 3 0.34 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berzéte 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 18.23 %
Tornagörgő 123 11.33 %
Szádalmás 73 6.72 %
Körtvélyes 65 5.99 %
Beretke 55 5.06 %
Jablonca 52 4.79 %
Lekenye 50 4.60 %
Pelsőc 48 4.42 %
Várhosszúrét 46 4.24 %
Berzéte 46 4.24 %
Barka 42 3.87 %
Szalóc 39 3.59 %
Krasznahorkaváralja 37 3.41 %
Szilice 34 3.13 %
Berzétekőrös 28 2.58 %
Kecső 28 2.58 %
Gömörhosszúszó 25 2.30 %
Gömörpanyit 24 2.21 %
Hárskút 23 2.12 %
Csucsom 23 2.12 %
Kuntapolca 23 2.12 %
Szádvárborsa 21 1.93 %
Özörény 19 1.75 %
Dernő 19 1.75 %
Páskaháza 18 1.66 %
Jólész 16 1.47 %
Lucska 15 1.38 %
Melléte 14 1.29 %
Kiskovácsvágása 11 1.01 %
Csoltó 9 0.83 %
Rozsnyórudna 6 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.37 %
Sajóréde 3 0.28 %
Nagyveszverés 3 0.28 %
Oláhpatak 2 0.18 %
Dobsina 2 0.18 %
Betlér 2 0.18 %
Nagyszabos 2 0.18 %
Sebespatak 1 0.09 %
Andrási 1 0.09 %
Rozsfalva 1 0.09 %
Restér 1 0.09 %
Henckó 1 0.09 %
Csetnek 1 0.09 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 28.10 %
Pelsőc 14 2.55 %
Dobsina 11 2.01 %
Nagyveszverés 8 1.46 %
Várhosszúrét 7 1.28 %
Rozsnyórudna 7 1.28 %
Betlér 7 1.28 %
Rekenyeújfalu 6 1.09 %
Szádalmás 6 1.09 %
Hárskút 5 0.91 %
Krasznahorkaváralja 5 0.91 %
Tornagörgő 5 0.91 %
Beretke 4 0.73 %
Özörény 4 0.73 %
Imrikfalva 4 0.73 %
Gömörhosszúszó 4 0.73 %
Jólész 3 0.55 %
Szilice 3 0.55 %
Henckó 3 0.55 %
Nagyszabos 3 0.55 %
Körtvélyes 3 0.55 %
Oláhpatak 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Dernő 3 0.55 %
Lekenye 3 0.55 %
Andrási 3 0.55 %
Csoltó 3 0.55 %
Gócs 3 0.55 %
Pelsőcardó 2 0.36 %
Kuntapolca 2 0.36 %
Kiskovácsvágása 2 0.36 %
Barka 2 0.36 %
Sebespatak 2 0.36 %
Csucsom 2 0.36 %
Felsősajó 1 0.18 %
Páskaháza 1 0.18 %
Kisfeketepatak 1 0.18 %
Kecső 1 0.18 %
Rozsfalva 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Csetnek 1 0.18 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 17.34 %
Nagyszabos 25 9.23 %
Restér 19 7.01 %
Dobsina 10 3.69 %
Martonháza 7 2.58 %
Szádalmás 5 1.85 %
Andrási 5 1.85 %
Krasznahorkaváralja 5 1.85 %
Berzéte 4 1.48 %
Barka 4 1.48 %
Alsósajó 4 1.48 %
Kuntapolca 4 1.48 %
Nagyveszverés 4 1.48 %
Szabados 3 1.11 %
Szalóc 3 1.11 %
Özörény 2 0.74 %
Gömörpanyit 2 0.74 %
Szilice 2 0.74 %
Páskaháza 2 0.74 %
Felsősajó 2 0.74 %
Oláhpatak 2 0.74 %
Csoltó 2 0.74 %
Hámosfalva 2 0.74 %
Tornagörgő 2 0.74 %
Csetnek 2 0.74 %
Gömörhosszúszó 2 0.74 %
Pelsőc 2 0.74 %
Kisfeketepatak 2 0.74 %
Sajóréde 1 0.37 %
Rekenyeújfalu 1 0.37 %
Henckó 1 0.37 %
Annafalva 1 0.37 %
Gócs 1 0.37 %
Dernő 1 0.37 %
Hárskút 1 0.37 %
Rozsfalva 1 0.37 %
Imrikfalva 1 0.37 %
Sebespatak 1 0.37 %
Rozsnyórudna 1 0.37 %
Lekenye 1 0.37 %
Betlér 1 0.37 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.30 %
Özörény 51 8.08 %
Krasznahorkaváralja 37 5.86 %
Pelsőc 30 4.75 %
Gömörpanyit 27 4.28 %
Szalóc 26 4.12 %
Hárskút 24 3.80 %
Dernő 18 2.85 %
Tornagörgő 17 2.69 %
Rozsnyórudna 17 2.69 %
Szádalmás 13 2.06 %
Csucsom 12 1.90 %
Gömörhosszúszó 11 1.74 %
Kecső 10 1.58 %
Gócs 9 1.43 %
Körtvélyes 9 1.43 %
Melléte 8 1.27 %
Nagyveszverés 7 1.11 %
Berzétekőrös 7 1.11 %
Szilice 6 0.95 %
Berzéte 6 0.95 %
Kisgencs 5 0.79 %
Betlér 5 0.79 %
Barka 5 0.79 %
Csetnek 5 0.79 %
Jólész 4 0.63 %
Jablonca 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 63.39 %
Krasznahorkaváralja 33 3.68 %
Betlér 24 2.68 %
Csetnek 17 1.90 %
Nagyveszverés 16 1.79 %
Andrási 14 1.56 %
Dobsina 13 1.45 %
Dernő 10 1.12 %
Pelsőc 9 1.00 %
Berzéte 8 0.89 %
Csucsom 7 0.78 %
Rekenyeújfalu 7 0.78 %
Rozsnyórudna 7 0.78 %
Nagyszabos 7 0.78 %
Jólész 7 0.78 %
Martonháza 5 0.56 %
Gömörpanyit 5 0.56 %
Várhosszúrét 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Tornagörgő 4 0.45 %
Barka 4 0.45 %
Sajóréde 4 0.45 %
Özörény 4 0.45 %
Gócs 3 0.33 %
Jablonca 3 0.33 %
Szádalmás 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Kisgencs 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 13.60 %
Krasznahorkaváralja 16 2.65 %
Berzéte 13 2.16 %
Dobsina 13 2.16 %
Nagyveszverés 13 2.16 %
Pelsőc 9 1.49 %
Nagyszabos 9 1.49 %
Oláhpatak 8 1.33 %
Martonháza 8 1.33 %
Csetnek 8 1.33 %
Restér 7 1.16 %
Andrási 7 1.16 %
Rekenyeújfalu 6 1.00 %
Rozsnyórudna 5 0.83 %
Henckó 5 0.83 %
Felsősajó 5 0.83 %
Gömörpanyit 4 0.66 %
Várhosszúrét 4 0.66 %
Özörény 4 0.66 %
Tornagörgő 4 0.66 %
Gömörhosszúszó 3 0.50 %
Annafalva 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Betlér 3 0.50 %
Kisfeketepatak 3 0.50 %
Szalóc 3 0.50 %
Gócs 3 0.50 %
Berzétekőrös 3 0.50 %
Hámosfalva 3 0.50 %
Sajóréde 3 0.50 %
Beretke 3 0.50 %
Szabados 3 0.50 %
Imrikfalva 2 0.33 %
Lekenye 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Szilice 2 0.33 %
Barka 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Sebespatak 2 0.33 %
Körtvélyes 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Dernő 2 0.33 %
Pelsőcardó 2 0.33 %
Kiskovácsvágása 2 0.33 %
Alsósajó 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Lucska 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Kisgencs 1 0.17 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 23.76 %
Nagyszabos 72 8.73 %
Nagyveszverés 41 4.97 %
Dobsina 39 4.73 %
Csetnek 34 4.12 %
Betlér 34 4.12 %
Henckó 31 3.76 %
Oláhpatak 28 3.39 %
Krasznahorkaváralja 27 3.27 %
Szabados 26 3.15 %
Andrási 20 2.42 %
Rekenyeújfalu 17 2.06 %
Alsósajó 16 1.94 %
Pelsőc 15 1.82 %
Restér 13 1.58 %
Gecelfalva 10 1.21 %
Rozsfalva 10 1.21 %
Jólész 9 1.09 %
Kisgencs 8 0.97 %
Martonháza 7 0.85 %
Gócs 7 0.85 %
Rozsnyórudna 7 0.85 %
Berzéte 6 0.73 %
Csucsom 6 0.73 %
Hámosfalva 6 0.73 %
Dernő 6 0.73 %
Sajóréde 5 0.61 %
Felsősajó 5 0.61 %
Özörény 5 0.61 %
Hárskút 5 0.61 %
Várhosszúrét 5 0.61 %
Sebespatak 4 0.48 %
Berzétekőrös 4 0.48 %
Kisfeketepatak 4 0.48 %
Gömörpanyit 4 0.48 %
Kisszabos 4 0.48 %
Gacsalk 4 0.48 %
Annafalva 4 0.48 %
Pétermány 3 0.36 %
Kecső 3 0.36 %
Márkuska 3 0.36 %
Lekenye 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Barka 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Lucska 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Imrikfalva 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Szádvárborsa 2 0.24 %
Beretke 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Szádalmás 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 12.35 %
Rozsnyó 30 9.04 %
Krasznahorkaváralja 18 5.42 %
Dobsina 13 3.92 %
Restér 12 3.61 %
Nagyveszverés 9 2.71 %
Sebespatak 8 2.41 %
Csetnek 8 2.41 %
Martonháza 7 2.11 %
Alsósajó 7 2.11 %
Szabados 6 1.81 %
Rozsfalva 5 1.51 %
Berzéte 5 1.51 %
Páskaháza 4 1.20 %
Özörény 4 1.20 %
Pelsőc 4 1.20 %
Kuntapolca 3 0.90 %
Gócs 3 0.90 %
Csoltó 3 0.90 %
Kisfeketepatak 3 0.90 %
Annafalva 2 0.60 %
Beretke 2 0.60 %
Felsősajó 2 0.60 %
Tornagörgő 2 0.60 %
Andrási 2 0.60 %
Rekenyeújfalu 2 0.60 %
Sajóréde 1 0.30 %
Imrikfalva 1 0.30 %
Kisgencs 1 0.30 %
Márkuska 1 0.30 %
Gömörpanyit 1 0.30 %
Csucsom 1 0.30 %
Körtvélyes 1 0.30 %
Barka 1 0.30 %
Szilice 1 0.30 %
Szalóc 1 0.30 %
Betlér 1 0.30 %
Pelsőcardó 1 0.30 %
Sztracena 1 0.30 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 32.11 %
Krasznahorkaváralja 63 4.71 %
Hárskút 62 4.63 %
Várhosszúrét 52 3.88 %
Csetnek 23 1.72 %
Berzéte 22 1.64 %
Pelsőc 22 1.64 %
Sebespatak 20 1.49 %
Kisgencs 20 1.49 %
Jólész 19 1.42 %
Szádalmás 16 1.19 %
Dernő 15 1.12 %
Nagyveszverés 14 1.05 %
Csucsom 14 1.05 %
Özörény 13 0.97 %
Tornagörgő 13 0.97 %
Oláhpatak 12 0.90 %
Barka 11 0.82 %
Rozsnyórudna 11 0.82 %
Nagyszabos 10 0.75 %
Sajóréde 10 0.75 %
Szalóc 9 0.67 %
Betlér 9 0.67 %
Dobsina 9 0.67 %
Andrási 9 0.67 %
Szilice 8 0.60 %
Kuntapolca 8 0.60 %
Pétermány 6 0.45 %
Beretke 6 0.45 %
Annafalva 6 0.45 %
Restér 5 0.37 %
Körtvélyes 5 0.37 %
Rekenyeújfalu 5 0.37 %
Gömörhosszúszó 5 0.37 %
Gecelfalva 5 0.37 %
Gömörpanyit 5 0.37 %
Lucska 5 0.37 %
Alsósajó 5 0.37 %
Martonháza 4 0.30 %
Kecső 4 0.30 %
Berzétekőrös 4 0.30 %
Szabados 4 0.30 %
Rozsfalva 4 0.30 %
Kiskovácsvágása 4 0.30 %
Csoltó 3 0.22 %
Gócs 3 0.22 %
Kisfeketepatak 3 0.22 %
Henckó 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Hámosfalva 3 0.22 %
Márkuska 2 0.15 %
Felsősajó 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Szádvárborsa 2 0.15 %
Jablonca 2 0.15 %
Berdárka 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 11.76 %
Andrási 40 5.81 %
Krasznahorkaváralja 16 2.32 %
Alsósajó 12 1.74 %
Csetnek 12 1.74 %
Kisfeketepatak 11 1.60 %
Nagyszabos 11 1.60 %
Dobsina 9 1.31 %
Sebespatak 8 1.16 %
Rekenyeújfalu 8 1.16 %
Restér 7 1.02 %
Pelsőc 5 0.73 %
Berzéte 5 0.73 %
Rozsfalva 5 0.73 %
Oláhpatak 4 0.58 %
Sajóréde 4 0.58 %
Felsősajó 4 0.58 %
Nagyveszverés 4 0.58 %
Gömörpanyit 3 0.44 %
Özörény 3 0.44 %
Barka 3 0.44 %
Szabados 3 0.44 %
Imrikfalva 3 0.44 %
Várhosszúrét 2 0.29 %
Annafalva 2 0.29 %
Jólész 2 0.29 %
Márkuska 2 0.29 %
Csoltó 2 0.29 %
Henckó 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Tornagörgő 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hárskút 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Betlér 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Gócs 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Csucsom 1 0.15 %
Martonháza 1 0.15 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 36.36 %
Várhosszúrét 223 9.11 %
Krasznahorkaváralja 199 8.13 %
Hárskút 113 4.62 %
Jólész 92 3.76 %
Berzéte 88 3.59 %
Szádalmás 82 3.35 %
Tornagörgő 76 3.10 %
Berzétekőrös 69 2.82 %
Jablonca 65 2.66 %
Szilice 58 2.37 %
Csucsom 54 2.21 %
Gömörhosszúszó 53 2.17 %
Pelsőc 51 2.08 %
Dernő 46 1.88 %
Rozsnyórudna 45 1.84 %
Szalóc 39 1.59 %
Özörény 36 1.47 %
Körtvélyes 35 1.43 %
Barka 32 1.31 %
Kuntapolca 27 1.10 %
Csetnek 25 1.02 %
Sebespatak 25 1.02 %
Nagyveszverés 24 0.98 %
Lekenye 22 0.90 %
Betlér 20 0.82 %
Kecső 19 0.78 %
Andrási 19 0.78 %
Rekenyeújfalu 19 0.78 %
Szádvárborsa 16 0.65 %
Melléte 16 0.65 %
Csoltó 16 0.65 %
Dobsina 16 0.65 %
Martonháza 14 0.57 %
Kiskovácsvágása 11 0.45 %
Beretke 11 0.45 %
Oláhpatak 10 0.41 %
Lucska 10 0.41 %
Kisgencs 9 0.37 %
Alsósajó 9 0.37 %
Páskaháza 9 0.37 %
Szabados 9 0.37 %
Pelsőcardó 7 0.29 %
Gömörpanyit 7 0.29 %
Gócs 6 0.25 %
Felsősajó 5 0.20 %
Sajóréde 5 0.20 %
Nagyszabos 4 0.16 %
Henckó 3 0.12 %
Gacsalk 3 0.12 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.66 %
Nagyszabos 150 8.08 %
Alsósajó 87 4.68 %
Dobsina 64 3.45 %
Csetnek 62 3.34 %
Sebespatak 56 3.02 %
Szalóc 52 2.80 %
Oláhpatak 52 2.80 %
Nagyveszverés 50 2.69 %
Krasznahorkaváralja 42 2.26 %
Pelsőc 42 2.26 %
Rekenyeújfalu 35 1.88 %
Rozsfalva 32 1.72 %
Gömörpanyit 32 1.72 %
Restér 30 1.62 %
Kuntapolca 26 1.40 %
Sajóréde 26 1.40 %
Szabados 26 1.40 %
Kisfeketepatak 25 1.35 %
Özörény 23 1.24 %
Betlér 22 1.18 %
Jablonca 22 1.18 %
Tornagörgő 19 1.02 %
Martonháza 18 0.97 %
Rozsnyórudna 17 0.92 %
Szádvárborsa 16 0.86 %
Szilice 15 0.81 %
Berzéte 15 0.81 %
Imrikfalva 14 0.75 %
Gecelfalva 12 0.65 %
Szádalmás 12 0.65 %
Páskaháza 11 0.59 %
Gömörhosszúszó 11 0.59 %
Kisgencs 11 0.59 %
Kecső 11 0.59 %
Felsősajó 10 0.54 %
Várhosszúrét 9 0.48 %
Henckó 9 0.48 %
Csoltó 8 0.43 %
Hárskút 8 0.43 %
Csucsom 8 0.43 %
Andrási 8 0.43 %
Hámosfalva 8 0.43 %
Körtvélyes 8 0.43 %
Gócs 7 0.38 %
Márkuska 7 0.38 %
Gacsalk 6 0.32 %
Pelsőcardó 6 0.32 %
Berzétekőrös 6 0.32 %
Beretke 6 0.32 %
Barka 6 0.32 %
Jólész 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 29.44 %
Pelsőc 138 12.50 %
Várhosszúrét 65 5.89 %
Rozsnyórudna 38 3.44 %
Jablonca 33 2.99 %
Krasznahorkaváralja 32 2.90 %
Körtvélyes 31 2.81 %
Kecső 26 2.36 %
Berzéte 25 2.26 %
Dobsina 24 2.17 %
Nagyveszverés 24 2.17 %
Tornagörgő 21 1.90 %
Rekenyeújfalu 19 1.72 %
Betlér 18 1.63 %
Szilice 17 1.54 %
Hárskút 17 1.54 %
Kuntapolca 17 1.54 %
Szalóc 17 1.54 %
Gömörhosszúszó 16 1.45 %
Henckó 15 1.36 %
Barka 14 1.27 %
Sebespatak 13 1.18 %
Szabados 13 1.18 %
Csoltó 13 1.18 %
Nagyszabos 13 1.18 %
Csetnek 13 1.18 %
Dernő 12 1.09 %
Jólész 11 1.00 %
Özörény 10 0.91 %
Andrási 10 0.91 %
Gömörpanyit 10 0.91 %
Berzétekőrös 9 0.82 %
Alsósajó 9 0.82 %
Melléte 8 0.72 %
Oláhpatak 8 0.72 %
Szádalmás 8 0.72 %
Pelsőcardó 7 0.63 %
Kisgencs 7 0.63 %
Beretke 6 0.54 %
Restér 6 0.54 %
Csucsom 5 0.45 %
Gócs 5 0.45 %
Szádvárborsa 5 0.45 %
Gacsalk 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Sajóréde 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 21.74 %
Rozsnyó 339 20.58 %
Nagyszabos 128 7.77 %
Oláhpatak 118 7.16 %
Alsósajó 96 5.83 %
Nagyveszverés 83 5.04 %
Sajóréde 68 4.13 %
Betlér 62 3.76 %
Felsősajó 56 3.40 %
Imrikfalva 44 2.67 %
Csetnek 43 2.61 %
Gócs 37 2.25 %
Sztracena 29 1.76 %
Kisfeketepatak 28 1.70 %
Henckó 25 1.52 %
Rekenyeújfalu 19 1.15 %
Pelsőc 17 1.03 %
Restér 15 0.91 %
Sebespatak 15 0.91 %
Gecelfalva 13 0.79 %
Berzéte 13 0.79 %
Andrási 12 0.73 %
Szabados 11 0.67 %
Martonháza 11 0.67 %
Rozsnyórudna 10 0.61 %
Gacsalk 9 0.55 %
Kisgencs 7 0.43 %
Krasznahorkaváralja 7 0.43 %
Szádalmás 6 0.36 %
Rozsfalva 5 0.30 %
Várhosszúrét 5 0.30 %
Gömörpanyit 5 0.30 %
Márkuska 4 0.24 %
Csucsom 4 0.24 %
Pétermány 3 0.18 %
Körtvélyes 3 0.18 %
Annafalva 3 0.18 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 29.18 %
Dobsina 43 5.10 %
Krasznahorkaváralja 31 3.68 %
Nagyveszverés 31 3.68 %
Csetnek 30 3.56 %
Nagyszabos 24 2.85 %
Pelsőc 24 2.85 %
Rozsnyórudna 21 2.49 %
Andrási 21 2.49 %
Betlér 20 2.37 %
Alsósajó 16 1.90 %
Rekenyeújfalu 15 1.78 %
Tornagörgő 14 1.66 %
Szádalmás 13 1.54 %
Oláhpatak 12 1.42 %
Jólész 12 1.42 %
Dernő 10 1.19 %
Csucsom 10 1.19 %
Berzéte 10 1.19 %
Sebespatak 9 1.07 %
Szilice 8 0.95 %
Lekenye 8 0.95 %
Lucska 8 0.95 %
Özörény 7 0.83 %
Martonháza 7 0.83 %
Barka 7 0.83 %
Várhosszúrét 7 0.83 %
Hárskút 7 0.83 %
Kisfeketepatak 6 0.71 %
Imrikfalva 6 0.71 %
Henckó 6 0.71 %
Gócs 6 0.71 %
Kiskovácsvágása 5 0.59 %
Kisszabos 5 0.59 %
Szabados 5 0.59 %
Körtvélyes 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Hámosfalva 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Csoltó 4 0.47 %
Gacsalk 4 0.47 %
Beretke 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Márkuska 3 0.36 %
Kisgencs 3 0.36 %
Kecső 3 0.36 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Sajóréde 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Pelsőcardó 2 0.24 %
Jablonca 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 27.19 %
Dobsina 75 13.42 %
Felsősajó 61 10.91 %
Oláhpatak 35 6.26 %
Andrási 34 6.08 %
Sajóréde 31 5.55 %
Nagyveszverés 27 4.83 %
Nagyszabos 23 4.11 %
Kisfeketepatak 20 3.58 %
Gócs 18 3.22 %
Sebespatak 16 2.86 %
Betlér 14 2.50 %
Csetnek 13 2.33 %
Kisgencs 13 2.33 %
Pelsőc 12 2.15 %
Sztracena 12 2.15 %
Alsósajó 10 1.79 %
Restér 9 1.61 %
Imrikfalva 9 1.61 %
Henckó 7 1.25 %
Szabados 7 1.25 %
Gömörpanyit 7 1.25 %
Rozsnyórudna 7 1.25 %
Rekenyeújfalu 7 1.25 %
Krasznahorkaváralja 6 1.07 %
Márkuska 6 1.07 %
Pelsőcardó 6 1.07 %
Beretke 6 1.07 %
Hárskút 5 0.89 %
Körtvélyes 5 0.89 %
Jólész 4 0.72 %
Csucsom 4 0.72 %
Dernő 4 0.72 %
Berzéte 4 0.72 %
Rozsfalva 4 0.72 %
Özörény 4 0.72 %
Várhosszúrét 4 0.72 %
Gecelfalva 4 0.72 %
Tornagörgő 4 0.72 %
Csoltó 3 0.54 %
Szádalmás 3 0.54 %
Gacsalk 3 0.54 %
Berzétekőrös 2 0.36 %
Martonháza 2 0.36 %
Lucska 2 0.36 %
Gömörhosszúszó 2 0.36 %
Szádvárborsa 2 0.36 %
Szalóc 2 0.36 %
Kisszabos 2 0.36 %
Melléte 1 0.18 %
Annafalva 1 0.18 %
Pétermány 1 0.18 %
Barka 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hámosfalva 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Berdárka 1 0.18 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 58.77 %
Csetnek 56 5.31 %
Betlér 35 3.32 %
Krasznahorkaváralja 29 2.75 %
Pelsőc 23 2.18 %
Nagyszabos 21 1.99 %
Nagyveszverés 20 1.90 %
Dobsina 18 1.71 %
Várhosszúrét 15 1.42 %
Berzéte 14 1.33 %
Sebespatak 11 1.04 %
Oláhpatak 10 0.95 %
Csucsom 10 0.95 %
Sajóréde 10 0.95 %
Szádalmás 9 0.85 %
Jólész 9 0.85 %
Andrási 9 0.85 %
Gömörpanyit 8 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.76 %
Hárskút 7 0.66 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Henckó 5 0.47 %
Restér 5 0.47 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.24 %
Nagyszabos 178 15.19 %
Csetnek 85 7.25 %
Szabados 80 6.83 %
Nagyveszverés 50 4.27 %
Sebespatak 45 3.84 %
Rekenyeújfalu 45 3.84 %
Dobsina 41 3.50 %
Betlér 38 3.24 %
Pelsőc 35 2.99 %
Martonháza 34 2.90 %
Oláhpatak 34 2.90 %
Alsósajó 28 2.39 %
Rozsfalva 25 2.13 %
Restér 22 1.88 %
Márkuska 18 1.54 %
Sajóréde 17 1.45 %
Jablonca 16 1.37 %
Kisgencs 16 1.37 %
Krasznahorkaváralja 15 1.28 %
Henckó 14 1.19 %
Kisszabos 13 1.11 %
Gecelfalva 13 1.11 %
Felsősajó 12 1.02 %
Hámosfalva 12 1.02 %
Gócs 12 1.02 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Kisfeketepatak 11 0.94 %
Andrási 9 0.77 %
Gacsalk 8 0.68 %
Tornagörgő 7 0.60 %
Kuntapolca 7 0.60 %
Berzéte 7 0.60 %
Gömörpanyit 7 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.43 %
Szilice 5 0.43 %
Berdárka 4 0.34 %
Pétermány 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 26.95 %
Csetnek 48 7.79 %
Nagyszabos 32 5.19 %
Sebespatak 24 3.90 %
Nagyveszverés 22 3.57 %
Dobsina 21 3.41 %
Oláhpatak 21 3.41 %
Pelsőc 20 3.25 %
Szabados 18 2.92 %
Kisfeketepatak 13 2.11 %
Kuntapolca 12 1.95 %
Krasznahorkaváralja 12 1.95 %
Rekenyeújfalu 11 1.79 %
Gacsalk 11 1.79 %
Martonháza 10 1.62 %
Kisgencs 10 1.62 %
Hámosfalva 9 1.46 %
Rozsnyórudna 9 1.46 %
Betlér 9 1.46 %
Felsősajó 7 1.14 %
Alsósajó 7 1.14 %
Restér 7 1.14 %
Várhosszúrét 7 1.14 %
Pelsőcardó 6 0.97 %
Gecelfalva 6 0.97 %
Andrási 5 0.81 %
Henckó 5 0.81 %
Beretke 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Tornagörgő 4 0.65 %
Imrikfalva 3 0.49 %
Szilice 3 0.49 %
Berzétekőrös 3 0.49 %
Berzéte 3 0.49 %
Pétermány 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Jólész 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Csucsom 2 0.32 %
Sztracena 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Rozsfalva 2 0.32 %
Gócs 1 0.16 %
Gömörhosszúszó 1 0.16 %
Körtvélyes 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Kiskovácsvágása 1 0.16 %
Barka 1 0.16 %
Csoltó 1 0.16 %
Özörény 1 0.16 %
Kisszabos 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Dernő 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 41.57 %
Nagyveszverés 34 3.29 %
Krasznahorkaváralja 32 3.10 %
Szádalmás 28 2.71 %
Betlér 26 2.52 %
Pelsőc 21 2.03 %
Hárskút 21 2.03 %
Szádvárborsa 20 1.94 %
Csetnek 20 1.94 %
Sebespatak 19 1.84 %
Berzéte 18 1.74 %
Jólész 18 1.74 %
Nagyszabos 18 1.74 %
Özörény 18 1.74 %
Várhosszúrét 17 1.65 %
Dobsina 17 1.65 %
Tornagörgő 17 1.65 %
Kisgencs 14 1.36 %
Csucsom 14 1.36 %
Gócs 13 1.26 %
Alsósajó 12 1.16 %
Rozsnyórudna 12 1.16 %
Rekenyeújfalu 12 1.16 %
Andrási 12 1.16 %
Körtvélyes 10 0.97 %
Gömörpanyit 10 0.97 %
Berzétekőrös 9 0.87 %
Dernő 9 0.87 %
Oláhpatak 9 0.87 %
Henckó 9 0.87 %
Sajóréde 9 0.87 %
Jablonca 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Szalóc 7 0.68 %
Kecső 7 0.68 %
Szilice 6 0.58 %
Felsősajó 6 0.58 %
Kisfeketepatak 5 0.48 %
Gömörhosszúszó 5 0.48 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Szabados 2 0.19 %
Gacsalk 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Hámosfalva 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 40.81 %
Krasznahorkaváralja 60 5.06 %
Pelsőc 45 3.79 %
Berzétekőrös 40 3.37 %
Gömörpanyit 38 3.20 %
Hárskút 37 3.12 %
Özörény 35 2.95 %
Rozsnyórudna 33 2.78 %
Jólész 33 2.78 %
Nagyveszverés 32 2.70 %
Csetnek 27 2.28 %
Gömörhosszúszó 26 2.19 %
Jablonca 23 1.94 %
Szádalmás 22 1.85 %
Tornagörgő 21 1.77 %
Betlér 20 1.69 %
Berzéte 20 1.69 %
Sebespatak 18 1.52 %
Dernő 15 1.26 %
Kecső 14 1.18 %
Rekenyeújfalu 13 1.10 %
Oláhpatak 13 1.10 %
Dobsina 12 1.01 %
Melléte 10 0.84 %
Nagyszabos 9 0.76 %
Andrási 9 0.76 %
Csucsom 9 0.76 %
Szilice 9 0.76 %
Szalóc 9 0.76 %
Sajóréde 8 0.67 %
Kuntapolca 7 0.59 %
Alsósajó 7 0.59 %
Várhosszúrét 7 0.59 %
Gócs 7 0.59 %
Lekenye 5 0.42 %
Csoltó 5 0.42 %
Szabados 5 0.42 %
Kisgencs 5 0.42 %
Lucska 5 0.42 %
Páskaháza 4 0.34 %
Henckó 4 0.34 %
Beretke 4 0.34 %
Pelsőcardó 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 26.64 %
Krasznahorkaváralja 12 5.24 %
Csetnek 10 4.37 %
Hárskút 9 3.93 %
Várhosszúrét 8 3.49 %
Rekenyeújfalu 8 3.49 %
Dobsina 7 3.06 %
Nagyszabos 7 3.06 %
Szalóc 6 2.62 %
Andrási 6 2.62 %
Pelsőc 5 2.18 %
Restér 5 2.18 %
Martonháza 4 1.75 %
Kisfeketepatak 4 1.75 %
Csucsom 4 1.75 %
Beretke 4 1.75 %
Tornagörgő 3 1.31 %
Oláhpatak 3 1.31 %
Henckó 3 1.31 %
Betlér 3 1.31 %
Gömörhosszúszó 3 1.31 %
Imrikfalva 3 1.31 %
Berzéte 3 1.31 %
Gömörpanyit 2 0.87 %
Körtvélyes 2 0.87 %
Felsősajó 2 0.87 %
Rozsfalva 2 0.87 %
Gacsalk 2 0.87 %
Gócs 2 0.87 %
Páskaháza 2 0.87 %
Annafalva 2 0.87 %
Dernő 2 0.87 %
Özörény 2 0.87 %
Sebespatak 1 0.44 %
Barka 1 0.44 %
Pétermány 1 0.44 %
Kecső 1 0.44 %
Lekenye 1 0.44 %
Sajóréde 1 0.44 %
Melléte 1 0.44 %
Rozsnyórudna 1 0.44 %
Szádvárborsa 1 0.44 %
Kisgencs 1 0.44 %
Pelsőcardó 1 0.44 %
Csoltó 1 0.44 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0