SK
BA
.....

Récse

Község

címer zászló
650 14% magyar 1910
378 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rača
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz - Északnyugati-Kárpátok, Kis-Kárpátok, Bazini-hegycsoport
Más földrajzi nevek:
Banský potok, Barónka, Boroš, Bukovec, Bukovina, Chomút, Cibuľe, Červené, Deväť pokosov, Dolná Pekná cesta, Dolné Cídle, Dolné Huštekle, Dolné Kolísky, Dolné Ohňavy, Dolné Táborky, Dolný Longtál, Dolný Solcár, Dolný Vajspeter, Drei Brunnen, Dráčí potok, Erdődy-hegy (Erdődyho kopec), Experimentálka, Fajdliberg, Fiksle, Fongy, Franclíky, Gašparské, Gaštanový kanál, Gleje, Halatka, Himligárka, Hofnáre, Horná Pekná cesta, Horné cídle, Horné Huštekle, Horné Kolísky, Horné Táborky, Horné Šajby, Horný Longtál, Horný Solcár, Horný Vajspeter, Hortmon, Kalné jazero, Kamenné tváre, Kinisberg, Klokoč, Kodnáre, Komandl-terasy, Komisárky, Kopanice, Kopaničiarske, Kopec, Kotliarka, Krasňany, Krepčík, Krivica, Krivé, Krátke-Čačkov, Kvapkavá studnička, Közlegelő, Kŕče, Lichtky, Ligisland, Lipy, Malá Baňa, Malé Krasňany, Malý Puštiak, Miklósmajor (Žabí majer), Miligrunt, Mrázová kolónia, Mýtnáre, Na Pántoch, Nad Fajdlbergom, Nad Lichtkami, Nad Vydricou, Nad Šúrom, Nagy-Bánya, Nemecká kolónia, Nemecké záhumenice, Nová Hora, Nová Rača, Pašinger, Pieskovy potok, Piesky, Pisárka, Pisárova dolina, Pod Silnicu, Pohenčie, Pokol, Potočné, Pri dube, Pri troch duboch, Prostredné Záhumenice, Prostredný vŕšok, Pustý Ligisland, Pustý Rybník, Pánová lúka, Pánty, Račiansky potok, Rinzle, Ruža, Šenkárka, Šenkársky potok, Šešlochty, Šimnáre, Špigle, Štafangel, Šušnajdre, Švarcman, Saurízle, Sekery, Slobodné, Slovenské Záhumenice, Spodné Šajby, Spoločný pasienok, Stará Rača, Staré rúbanisko, Stredná Pekná cesta, Suchá hora, Svätý Anton, Súr, Tri hony, Tále, Uradalmi-erdő, Úrbéri-erdő (Urbársky les), Urtle, Úžiny, Vajnorský potok, Vajspeterské terasy, Vajspeterský potok, Veľký Komandl, Veľký Puštiak, Vrbový potok, Vtáčiky, Vypálenisko, Vödric-patak (Vydrica), Východné (Rendez), Zbojnícky potok, Zbojníčka, Zemný vrch, Zlatá noha, Zlatá Studnička, Zlaté Krídlo, Zrkadliská, Záhumenice, Zálistok, Zálistský potok, Žajdlík
Koordináták:
48.21359634, 17.15185165
Terület:
23,66 km2
Rang:
község
Népesség:
20791
Tszf. magasság:
148 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
00000
Település kód:
529354
Szervezeti azonosító:
304557

Récse Pozsony központjától 9 km-re északra, Bazintól 13 km-re délnyugatra, a Pieskový-patak partján, a Kis-Kárpátok délkeleti lábánál, 163 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Pozsonyt Bazinnal összekötő 502-es út és a Pozsony-Nagyszombat vasútvonal mentén. Határának mintegy felét (annak északnyugati részét) a Kis-Kárpátok (Bazini-erdő) erdővel borított hegyvidéke foglalja el, itt találjuk legmagasabb pontját is, a 471 méter magas Erdődy-hegyet. Kiemelkednek még a Bukovec (471 m), a Nad Vydricou (466 m), a Piesky (447 m), a Nagy-Bánya (Veľká Baňa, 444 m) és a Suchá hora (413 m) hegyei. A délkeleti, a városrész területének mintegy egyharmadát elfoglaló határrész 132-140 méteres magasságban húzódó síkvidék egy 160 méteres homokdombbal (Kopec) a közepén, melyet délről a Pozsony-Érsekújvár vasút vonala (mely egyben a városrész déli határát is képezi), északnyugatról a Pozsony-Nagyszombat vasútvonal keretez, középen pedig Pozsony nagy területet elfoglaló rendező pályaudvara (Pozsony-Kelet) oszt ketté. Itt találjuk a városrész szántóföldjeinek egészét, a logisztikai központot, a miklósmajori (Žabí majer) hétvégi házas dűlőt, valamint a rendezőpályaudvar melletti lakótelepet. A középső övezetben találjuk a régi településmag (Órécse, Stará Rača), tőle északra már a kiterjedt szőlőhegy (145-260 méteres magasságban) húzódik. A bazini országút és vasút mentén, a régi községközponttól délkeletre a két világháború közötti időszakban alakult ki Újrécse (Nová Rača) családi házas településrésze. Órécse és Újrécse közé ékelődik az 1970-es és 1980-as években épült lakótelepek sora (Komisárky, Záhumenice, Barónka, Experimentálka), mely délnyugat felé a Krasňany és Meopta lakótelepekkel folytatódik, melyek már Pozsony-Újvárossal kötik össze a városrészt. 2010-ben határának 38,7 %-át (916 ha) foglalta el erdő, 18,1 %-a (428 ha) volt beépített terület, 11,2 %-a (266 ha) szőlő, 9,8 %-a (233 ha) szántó és 7,2 %-a (170 ha) kert. Récsén található Pozsony szőlőterületének több mint kétharmada. Északnyugatról Pozsonybeszterce, nyugatról és délről Pozsony-Újváros, keletről Pozsonyszőlős pozsonyi városrészekkel, északkeletről pedig Szentgyörgy várossal határos. Északnyugati határát a Vedrőc-patak (Vydrica) képezi.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony egyik városrésze a Pozsony – III. járás (1972-1996 között a III. körzet /obvod/) részeként. 1920-ig nagyközségként (1871-ig mezővárosként) Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1946-ig a Pozsonyi járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Államhoz csatolták (Pozsony megye, Pozsonyi járás). Miután a fővároshoz csatolták, 1949-1954, valamint 1960-1972 között Pozsony X. kerületét alkotta, 1954-1960 között Újvárossal, Pozsonyszőlőssel és Trnávka együtt a IV. (Újvárosi) kerület része volt. 1950 után határát jelentős mértékben módosították; a pozsony-érsekújvári vasútvonaltól délre eső határrészeit Újvároshoz csatolták, ugyanakkor Krasňanyt és a szőlőhegyen található Horná Pekná cesta és Stredná Pekná cesta dűlőket az Újvárostól Récséhez csatolták át; összességében 7,3 %-kal nőtt a területe (az 1921-es 22,06 km²-ről 23,66 km²-re).

Népesség

2011-ben Récsének 19 679 lakosa volt, itt élt a főváros népességének 4,8 %-a. Lakosságának 91,1 %-a volt szlovák és 2,0 %-a (314 fő) magyar nemzetiségű. A magyarok aránya sosem volt számottevő a településen, az 1910-es kiugró arány (14,2 %, 1921-ben már csak 2,6 %) a németek és szlovákok épp csak megkezdődött lassú asszimilációjával magyarázható. Az eredetileg német alapítású mezőváros lakosságának többségét a 19. századra már a szlovákok alkották, de az 1945 utáni kitelepítésükig, bár folyamatosan csökkenő arányban, de továbbra is éltek itt németek (1880-ban 25,3 %, 1910-ben 19,0 %, 1930-ban 13,7 % volt az arányuk). 1880-1940 között népessége több mint a duplájára nőtt (2558 főről 6967-re), a leggyorsabb növekedés 1921-1930 között figyelhető meg (4733 főről 6164-re), míg 1940-1950 között stagnált a lakosságszám (1950-ben 6987 fő). A lakótelepépítéssel és a tömeges betelepüléssel 1980-ig népessége megháromszorozódott, majd 2011-ig mérsékelt ütemű, de folyamatos fogyás (10,2 %-os csökkenés, 21 913 főről 19 679 főre) volt a jellemző. Ez a folyamat a 2011-2017 közötti időszakban megfordult és gyors (12,2 %) növekedés váltotta fel (22 088 főre). 1921-ben a lakosság négyötöde római katolikus és egyhatoda evangélikus vallású volt, ekkor kisebb izraelita vallású közösség (54 fő, 1,1 %) is élt itt. 2011-re a római katolikusok aránya 53,7 %-ra, az evangélikusoké 5,1 %-ra csökkent; a lakosság 28,4 %-a felekezeten kívülinek vallotta magát. A városrész lakosságának csaknem fele (9540 fő) Újrécsén és a hozzá kapcsolódó 4 lakótelepen (Komisárky, Záhumenice, Barónka, Experimentálka) élt, a régi községközpontban (Stará Rača, Kopanice) alig 12,8 %-a (2517 fő), a Krasňany és Meopta-lakótelepeken 23,1 %-a (4551 fő), a rendezőpályaudvar melletti lakótelepen (Dopravná ulica, Horné Šajby) pedig 13,5 %-a (2652 fő). Népsűrűsége (832 fő/km²) a fővárosi átlag háromnegyede.

Történelem

Első írásos említése 1245-ből származik, ekkor „Reche” néven egy királyi adománylevélben szerepelt. Lakói évszázadokon át a tatárjárás után betelepített németek voltak, akik a középkortól főként szőlőműveléssel foglalkoztak, már III. András felmentést adott számukra az adózás alól. 1376-ban a község királynéi birtok volt. Szent Fülöpnek és Szent Jakabnak szentelt plébániatemploma 1390-ben már létezett. Német nevét (Rechendorf) 1414-től említik írásos források. A 16. században a török elől menekülő horvátok is letelepedtek a községben, akik később beleolvadtak a szlovák lakosságba. Német lakossága 1550 körül evangélikus hitre tért. Első pecsétjét 1603-ból ismerjük. Lakói 1616-ban fellázadtak a Keglevich család uralma ellen. Templomát 1629-ben szerezték vissza a katolikusok. Récse 1647-től mezővárosi jogokat nyert. A 17. században a Tewrewk, Kolonich és az Erdődy családoknak, a máriavölgyi pálosoknak és a nagyszombati jezsuitáknak volt itt birtokuk, később (egészen a 19. századig) a Pálffy-család lett a legnagyobb birtokosa. A Rákóczi-szabadságharc alatt a kuruc felkelők 7000 akó bort koboztak el Récsén, a labancok viszont tönkretették a szőlőket. 1720-ban 276 háztartása és mintegy 1200 lakosa volt, ekkoriban körülbelül 130 hektáron műveltek szőlőt. Anyakönyveit 1721-től vezették. 1767-től a récsei bor népszerűségét növelte, hogy az itt termett kékfrankost a bécsi udvar számára is szállították. Miután Mária Teréziát kigyógyította betegségéből, hálából a császárnő elengedte a récseieknek a bor után járó tizedet és nemesi rangra emelte a plébánost. Fejlődését elősegítette a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő lóvasút (1840), majd tíz évvel később a Pozsony-Pest vasútvonal megnyitása. 1848/49-ben a szlovák felkelők egyik központja volt a mezőváros, melyet Štúr, Hurban és Hodža is meglátogatta. 1851-ben Fényes Elek szőlőművelése mellett gyümölcstermesztését is kiemelte. 1866-ban kisebb ütközet színhelye volt a porosz és osztrák csapatok között. 1869-ben 2408 lakosa volt, akik közül 600-an voltak szőlőgazdák. 1871-től a mezővárosi cím megszüntetésével nagyközséggé alakult. A 19. század végén a filoxérajárvány következményeként a szőlőterület 300 hektárról 250-re csökkent. 1889 után kiépült Pozsony nagy rendezőpályaudvara a község határában. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az első Csehszlovák Köztársaság idején a korábbi Pokol csárda környékén, a bazini országút mentén új, családi házas településrész (Újrécse) alakult ki. 1935-36-ban, az új községháza építésekor rombolták le egyik jelentős műemlékét, a 15. századi Erdődy-kápolnát. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 1179 háza és 6967 lakosa volt. 1943-ban építették fel a német kultúrházat. Ebben az időszakban alakult ki a rendezőpályaudvar (melyet többször bombázott a szövetséges légierő) környékén az első település („Rendez”, ma Horné Šajby), ahol elsősorban a magyar fennhatóság alá került területekről érkező menekültek telepdetek le. A község 1945. április 3-án szabadult fel. 1946. április 1-jén Pozsonyhoz csatolták. 1945 után német lakosságát kitelepítették. Hivatalos szlovák nevét a korábban használt német eredetű Račišdorf helyett 1948-ban állapították meg. Az 1950-es években épült (később Récséhez csatolt) Krasňany-lakótelepet az 1960-70-es években kiterjedt panelházas lakótelepépítés követte, megháromszorozva a városrész népességét és egybeépítve Órécsét és Újrécsét. 1958-ban a Meopta optika-mechanikai állami vállalat új telephelyét is Krasňanyban építették fel, ezt követte a pozsonyi nyomda (ma Slovenská Grafia) új üzemének létrehozása 1971-ben. Az 1980-as években új panelházas lakótelepet (Východné) létesítettek a rendezőpályaudvarnál (mely 1951-től a Keleti pályaudvar, majd 1961-től a Pozsony–Kelet nevet viselte). A korábban szövetkezeti kézben lévő borászatát 2004-ben privatizálták, jelenleg a Vila Vino Rača Rt. Az 1753-ban épült barokk stílusú Pálffy-kúriát 2010-ben lebontották, csak a homlokzat egy része maradt meg.

Mai jelentősége

Récse országos jelentőségű szőlőtermesztési és borászati központ. Iparából az optikai-mechanikai ipar (Meopta), a bútorgyártás (Drevona) és a nyomdaipar (Slovenská Grafia) a leginkább számottevő. Itt található (Krasňanyban) a pozsonyi helyi közlekedési vállalat egyik villamoshangárja. Számos oktatási intézménye közül (3 alapiskola, 6 szaktanintézet, 2 gimnázium) kiemelhető az 1992-ben alapított rendőrakadémia, a média- és információtudományi, valamint a nyomdaipari és a vendéglátóipari szakközépiskolák. Szent Fülöpnek és Jakabnak szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a 14. században, 1629-ben reneszánsz, majd 1732-ben barokk stílusban átalakították. Evangélikus templomát a pozsonyi B. Pandl építész építette 1834-35-ben, tornyát 1905-ben emelték hozzá. A modern stílusú Segítő Szűz Mária-templom (Újrécsén) 1937-ben, a Szent Sebestyén-templom (Krásňanyban) az ezredforduló után épült. Szakrális kisemlékei közül Nepomuki Szent János 18. századi barokk szobra a legrégebbi. Az Alster utcában több régi nemesi kúria és a népi építészet emlékei (jellegzetes szőlőgazdaházak) láthatóak. A rendezőpályaudvaron 2008-tól látogatható a vasúttörténeti kiállítás, a volt községháza épületében pedig néprajzi kiállítást rendeztek be. Történelmi főterét a szlovák klerikális-nacionalista vezetőről, Andrej Hlinkáról nevezték el és 2008-ban mellszobrát is felállították itt. Erdei a Kis-Kárpátok Tájvédelmi Körzet és a pozsonyi erdőpark részét képezik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RÉCSE. Ratzersdorf. Elegyes Mezőváros Pozsony Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, mások is, lakosai katolikusok leginkább, fekszik Pozsonyhoz 1 mértföldnyire. Leginkább híres, és egésséges bora nevezetesíti, melly a’ külső országokban is kedves; határja középszerű, vagyonnyai is, eladásra jó módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Récse, (Ratzersdorf, Rathsdorf), népes tót-német m. v., Poson vmegyében, Posonhoz északra 1 órányira, a szőlőtőkékkel, erdőkkel boritott Kárpáthegy tövében. Lakosai kik 1528 k., 413 evang., 96 zsidókra mennek, többnyire szőlőmivelésből, gyümölcs termesztésből, mesterségekből, résziben való aratásból táplálják magokat. Szántóföldje jó ugyan, de felette kevés. Legelője a népességhez igen szűk; ellenben szőlőhegye tágas s igen nevezetes jóságu bort terem. Szine ennek fejér, ize kellemetes, erős, zamatja sok. Sajnálni lehet azonban, hogy egy időtől fogva ez igen jó bornak arány szerént nem lévén becse, a récsiek is mint posoniak, kevés bort termő, de jó fajtáju tőkéiket kivágják; s helyette sok de csekély bort adó tőkéket választanak. A szőlőmivelés után fő helyt foglal el a gyümölcs termesztés, mert gyümölcsével, melly édességéért, jó izéért nagyon kerestetik, Posonban eleven kereskedést űznek; kiváltképen cseresnyéjük, baraczkjok, spanyolmegyjök, téli almájok, gesztenyéjök kicsin szemü ugyan, de édes izeik miatt nagyon kapós. F. u. hg Pálffy és számos curialisták.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Cseklész és Pozsony közt Szőllős (Prácsa) helység következik, Pozsony és Szent-György közt pedig az asztali borairól jól ismert Récse a Kis-Kárpátok lejtőjén.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Récse, a Vág völgyében fekvő nagyközség, melynek lakosai nagyobb részben tótok és róm. kath. vallásúak, de ág. ev. hitvallású németek is elég szép számmal lakják. Házainak száma 630, lakosainak száma pedig 3843. Legelőször 1328-ban merűl fel, amikor Reuche-i Rutger neje itten a nagyszombati Klarisszáknak egy szőlőt adományoz. 1332-ben Villa de Recse néven szerepel. 1376-ban a királyné birtoka és ez időben a királyné szőlőit és a gazdatisztjét is említik. 1414-ben Rechendorf német nevével is találkozunk, majd Retisdorf sive Reche alakban van említve. Később Racersdorf, Ratschdorf, sőt Rathsdorf néven is előtűnik. Az 1553-iki összeírásban Báthori Andrásnak 15 és Farkas Jónásnak szintén 15 portája adózik. 1647-ben mezőváros. Ez időben itt Keglevich Ferencznek is 3 1/2 portája volt. A XVII. században a Tewrewk, Kolonich és az Erdődy családnak, a máriavölgyi Paulinusoknak és a nagyszombati jezsuitáknak van itt birtokuk. Idő folytán a Pálffyak lettek az urai és most is Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. A Rákóczy-féle felkelés alatt a kuruczok itt 7000 akó bort koboztak el, a labanczok meg a szőlőket tették tönkre. A mai katholikus templom 1629-ben vétetett vissza az evangelikusoktól, kiknek a mostani temploma 1835-ben épült. 1866-ban az osztrák és a porosz csapatok között itt kisebb ütközet volt. Ide tartozik Miklós major és Pokol csárda. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Récse, v. Pozsony vm. (Rača, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. bazini esp. ker-ében. - 1390: már létezett. Tp-át Szt Fülöp és Jakab tit-ra sztelték. Később tit-a bizonytalan: 1508: Mindenszentek-, 1634: Szt Lénárd- ill. Szűz Mária tp-ot említenek. Ném. lakói 1550 k. ev-ok lettek. Anyakönyvei 1732-től. Kegyura 1880: Pálffy Antal hg. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:233. - Pozsony vm. 1895:104. - Gerecze II:681. - Schem. Strig. 1917:172.

Helységnévtár

Récse (Ratzersdorf, Rajca, Ratschdorf), RK. 1903 Esztergom, ÁG. 599 Dunáninnen, ref. 4 - , izr. 52 Szent-György.

Névelőfordulások
1322
Récse
1414
Rechendorf
1773
Récse, Ratzischdorf, Raczissdorff
1786
Ratschdorf, Račissdorf, Récsche
1808
Récse, Ratzersdorf, Raitzisdorf, Ratschdorf, Račissdorf, Rajča
1863
Récse
1920
Račistorf, Rastislavice
1927
Račištorf

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kubačova) 21
Telefon:

Honlap: raca.sk
Polgármester:
Drotován Michal (Független)

Képviselő-testület:
Polakovič Ján (Független)
Dobrotková Milada (Független)
Madzin Juraj (Független)
Vulgan Marián (Független)
Hammer Robert (Független)
Tiňo Radko (Független)
Andraš Milan (NF)
Antalová Plavuchová Lenka (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Luknárová Monika (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena )
Pajdlhauser Róbert (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena )
Jošt Miloslav (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena )
Rybanič Filip (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena )
Gelingerová Dagmar (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena )
Máťuš Miloš (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Lipiansky Ján (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Független 40% Független 6 képviselö 7% NF 1 képviselö 7% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö SaS, OBY... 33% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena 5 képviselö STAROSTO... 13% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö 15 képviselö
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267

Mestská časť Bratislava - Rača

Kubačova 21

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava

Hubeného 23

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Pri Šajbách 12

Centrum voľnoho času

Hlinická 3

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Hubeného 25

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1

Centrum polygrafických služieb

Sklabinská 1

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Na pántoch 9

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava

Hlinická 1

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Kadnárova 7

Základná škola

Tbiliská 4

Základná umelecká škola

Alstrova 153

Materská škola

Cyprichova 74

Základná školas materskou školou, Hubeného 25

Hubeného 25

Materská škola

Pri Šajbách 14

Materská škola

Tbiliská 2

Materská škola

Gelnická 34

Materská škola, Barónka 17, 83106 Bratislava

Barónka 17

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava

Na pántoch 7

Materská škola, Plickova 16, 83106 Bratislava 35

Plickova 16

SŠ-ZŠ de La Salle

Detvianska 24

Alapiskola és óvoda

Hubeného 25

Alapiskola

Tbiliská 4

Gimnázium

Hubeného 23

SŠ - Gym.šk.bratov

Čachtická 14

Óvoda

Barónka 17

Óvoda

Cyprichova 74

Óvoda

Gelnická 34

Materská škola pri ZŠ

Hubeného 25

Óvoda

Plickova 16

Óvoda

Pri Šajbách 14

Óvoda

Tbiliská 2

SOŠ-IT

Hlinícka 1

SOŠ masmed.a inf. št.

Kadnárova 7

SOŠ - HSaO

Na pántoch 9

Récsei Anyakönyvi Hivatal

Kubačova 21

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 29 1%
szlovákok 1748 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 647 25%
lengyelek 0 0%
egyéb 134 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2558
magyarok 650 14%
szlovákok 3041 66%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 875 19%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4595
magyarok 122 3%
szlovákok 3739 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 787 17%
lengyelek 0 0%
egyéb 85 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4733
magyarok 563 3%
szlovákok 19381 93%
ruszinok 8 0%
romák 15 0%
ukránok 19 0%
csehek 495 2%
németek 52 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 79 0%
ismeretlen 166 1%
összlétszám 20784
magyarok 462 2%
szlovákok 18792 93%
ruszinok 20 0%
romák 10 0%
ukránok 14 0%
csehek 397 2%
németek 40 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 24 0%
ismeretlen 409 2%
összlétszám 20172
magyarok 392 2%
szlovákok 17933 91%
ruszinok 35 0%
romák 18 0%
ukránok 19 0%
csehek 264 1%
németek 41 0%
lengyelek 14 0%
egyéb 273 1%
ismeretlen 690 4%
összlétszám 19679
magyarok 378 1%
szlovákok 21869 85%
ruszinok 40 0%
romák 8 0%
ukránok 102 0%
csehek 303 1%
németek 27 0%
lengyelek 18 0%
egyéb 434 2%
ismeretlen 2554 10%
összlétszám 25733
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 20109
Választási részvétel: 45.46 %
Kiadott boríték: 9142
Bedobott boríték: 9123

Polgármester

Érvényes szavazólap: 8949
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Drotován Michal 3889 43.46 % Független
Pilinský Peter 3460 38.66 % Független
Luknárová Monika 1600 17.88 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Luknárová Monika 2176 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Máťuš Miloš 2126 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Polakovič Ján 1860 Független
Pajdlhauser Róbert 1821 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Lipiansky Ján 1581 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Dobrotková Milada 1548 Független
Madzin Juraj 1510 Független
Rybanič Filip 1442 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Jošt Miloslav 1441 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Vulgan Marián 1382 Független
Vrana Ivan 1376 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Vanerková Ingrid 1358 Független
Khandl Mário 1312 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Bielko Viktor 1301 Progresívne Slovensko, SPOLU
Engi Štefan 1268 Progresívne Slovensko, SPOLU
Dobšovič Juraj 1184 Progresívne Slovensko, SPOLU
Holiková Soňa 1170 Progresívne Slovensko, SPOLU
Abel Milan 1163 Független
Ivičič Rudolf 1153 Független
Vermeiren Miroslava 1118 Progresívne Slovensko, SPOLU
Babík Martin 1020 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Schwarz Pavel 920 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Srdoš Viliam 919 SMER-SD, SNS
Kovačič Branko 891 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Krampl Ivan 843 Független
Krampl Ľubomír 739 SMER-SD, SNS
Mýtna Daniela 675 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Borbély Marián 531 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Fuksová Nadežda 514 NAJ, Mladí ľudia
Mazúr Peter 498 Független
Čmelko František 487 SMER-SD, SNS
Hochel Adam 486 DS
Hlucháň Jozef 416 SMER-SD, SNS
Fatulová Mária 387 SMER-SD, SNS
Marčan Alexander 374 Független
Potocký Peter 363 SMER-SD, SNS
Halás Ondrej 351 SMER-SD, SNS
Mattová Stanislava 186 NAJ, Mladí ľudia
Antalová Plavuchová Lenka 1036 Progresívne Slovensko, SPOLU
Hammer Robert 567 Független
Andraš Milan 511 NF
Kadlečík Jozef 507 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Papageorgiou Charilaos 490 Progresívne Slovensko, SPOLU
Burian Matúš 419 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Hajdúch Martin 382 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Šinály Peter 346 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Marejka Miroslav 299 Független
Fadin Martin 241 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Janečka Ivan 218 NF
Ruhig Roman 174 SNJ-sv
Eliaš Miloš 81 NAJ, Mladí ľudia
Gelingerová Dagmar 445 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Tiňo Radko 441 Független
Vrba Dominik 297 SZS
Líška Patrik 185 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Štancel Dušan 155 SMER-SD, SNS
Seifert Dušan 121 SMER-SD, SNS

Képviselők

2014
OKS, SDKÚ-DS 20.00% OKS, SDKÚ-DS 3 képviselö KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SZ 40.00% KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SZ 6 képviselö Független 20.00% Független 3 képviselö 6.67% LEPŠIA ŠTVRŤ 1 képviselö 6.67% SMER-SD, SZS 1 képviselö 6.67% NF 1 képviselö 15 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 33.33% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 5 képviselö STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13.33% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö Független 40.00% Független 6 képviselö 6.67% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö 6.67% NF 1 képviselö 15 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 18340
Választási részvétel: 23.11 %
Kiadott boríték: 4239
Bedobott boríték: 4236
Választásra jogosult: 18323
Választási részvétel: 19.74 %
Kiadott boríték: 3617
Bedobott boríték: 3615
Választásra jogosult: 19 390
Választási részvétel: 35,99 %
Kiadott boríték: 6 979
Bedobott boríték: 6 977

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 4167
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 6 888
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 1801 43.22 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 1213 29.11 % SMER - SD
Daniel Krajcer 574 13.77 % NOVA
Oskar Dobrovodský 196 4.70 % NaS - ns
Jaroslav Paška 104 2.50 % SNS
Zdenka Beňová 66 1.58 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 62 1.49 % Független
Karol Ondriáš 61 1.46 % KSS
Roman Ruhig 40 0.96 % NP
Anton Čulen 37 0.89 % MS
Peter Marček 9 0.22 % SOSKA
Gabriel Karácsony 4 0.10 % PD
Monika Flašíková - Beňová 1132 31.75% SMER - SD
Ján Mrva 1 946 28.25 % Független
Milan Ftáčnik 1 267 18.39 % Független
Juraj Droba 1 088 15.80 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 1 054 15.30 % Független
Daniel Krajcer 490 7.11 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 477 6.93 % Független
Ľubomír Huďo 238 3.46 % Független
Jozef Uhler 83 1.20 % Független
Lukáš Parízek 80 1.16 % SNS
Martin Jakubec 53 0.77 % Független
Natália Hanulíková 37 0.54 % SZS
Andrej Trnovec 23 0.33 % SĽSAH
Jalal Suleiman 18 0.26 % KSS
Rastislav Blaško 11 0.16 % Független
Jozef Danko 11 0.16 % Független
Ľubomír Kolárik 8 0.12 % SZaSZO
Milan Lopašovský 3 0.04 % SMS
Marián Leinerovič 1 0.01 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 4055
Érvényes szavazólap: 6 819
Érvényes szavazólap: 8665
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Lauko 1625 40.07% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Anna Zemanová 1135 27.99% SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS
Milada Dobrotková 933 23.01% Független
Martina Rovenská 852 21.01% SMER - SD
Róbert Pajdlhauser 792 19.53% NOVA
Ján Panák 613 15.12% SMER - SD
Jozef Házy 424 10.46% NF
Milan Andráš 403 9.94% NÁŠ KRAJ
Ivan Janečka 280 6.91% NF
Mária Ďuračková 165 4.07% SMS
Roman Ruhig 147 3.63% NP
Mária Šujancová 132 3.26% NP
Tibor Novotka 116 2.86% MS
Michal Drotován 2 952 43.29% Független
Peter Pilinský 2 145 31.46% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Rastislav Žitný 1 547 22.69% SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD
Monika Luknárová 1 373 20.13% Független
Michal Vlček 1 043 15.30% Független
Ján Polakovic 1 029 15.09% Független
Róbert Pajdlhauser 953 13.98% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Anna Zemanová 755 11.07% SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, OKS, NOVA, Zmena zdola
Dagmar Kramplová 322 4.72% SNS
Juraj Vodenský 284 4.16% ĽS Naše Slovensko
Justín Horvatovič 258 3.78% ĽS Naše Slovensko
Marián Borbély 136 1.99% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Nemšovský 52 0.76% SNS
Juraj Lauko 2298 0.00% SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, SZ
Anna Zemanová 1711 0.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, SDKÚ - DS
Milada Dobrotková 1016 0.00% Független
Ján Panák 962 0.00% SMER - SD
Martina Rovenská 942 0.00% SMER - SD
Róbert Pajdlhauser 875 0.00% NOVA
Jozef Házy 438 0.00% NF
Milan Andráš 435 0.00% NÁŠ KRAJ
Ivan Janečka 310 0.00% NF
Mária Ďuračková 193 0.00% SMS
Roman Ruhig 166 0.00% NP
Mária Šujancová 147 0.00% NP
Tibor Novotka 139 0.00% MS
Michal Drotován 3238 37.37% Független
Peter Pilinský 2273 26.23% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Michal Vlček 2156 24.88% Független
Anna Zemanová 1687 19.47% SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, OKS, NOVA, Zmena zdola
Rastislav Žitný 1656 19.11% SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD
Monika Luknárová 1470 16.96% Független
Ján Polakovic 1165 13.44% Független
Róbert Pajdlhauser 1131 13.05% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Justín Horvatovič 421 4.86% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Kramplová 358 4.13% SNS
Juraj Vodenský 357 4.12% ĽS Naše Slovensko
Marián Borbély 186 2.15% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Nemšovský 108 1.25% SNS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyszőlős 932 55.25 %
Récse 755 44.75 %
Récse 322 89.94 %
Pozsonyszőlős 36 10.06 %
Pozsonyszőlős 56 51.85 %
Récse 52 48.15 %
Récse 284 79.55 %
Pozsonyszőlős 73 20.45 %
Récse 258 61.28 %
Pozsonyszőlős 163 38.72 %
Récse 1 029 88.33 %
Pozsonyszőlős 136 11.67 %
Récse 136 73.12 %
Pozsonyszőlős 50 26.88 %
Récse 2 952 91.17 %
Pozsonyszőlős 286 8.83 %
Pozsonyszőlős 1 113 51.62 %
Récse 1 043 48.38 %
Récse 1 373 93.40 %
Pozsonyszőlős 97 6.60 %
Récse 2 145 94.37 %
Pozsonyszőlős 128 5.63 %
Récse 1 547 93.42 %
Pozsonyszőlős 109 6.58 %
Récse 953 84.26 %
Pozsonyszőlős 178 15.74 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
4433 34.80%
SNS
2407 18.89%
SDĽ
2051 16.10%
KDH
780 6.12%
ODÚ
704 5.53%
DS-ODS
546 4.29%
SDSS
458 3.59%
SKDH
437 3.43%
SZS
308 2.42%
SZ
154 1.21%
Együttélés-MKDM
136 1.07%
KSS
55 0.43%
Egyéb
271 2.13%
Érvényes szavazatok 12740
HZDS-RSS
3780 32.55%
1765 15.20%
SP-VOĽBA
1551 13.36%
SNS
1148 9.89%
KDH
1128 9.71%
ZRS
595 5.12%
DS
557 4.80%
NS
274 2.36%
KSS
210 1.81%
MK
194 1.67%
SPK
178 1.53%
KSÚ
117 1.01%
HZPCS
83 0.71%
Egyéb
32 0.28%
Érvényes szavazatok 11612
SDK
5418 38.14%
HZDS
3384 23.82%
SDĽ
2507 17.65%
SNS
1219 8.58%
SOP
938 6.60%
KSS
302 2.13%
MKP
206 1.45%
NSK
67 0.47%
ZRS
66 0.46%
Egyéb
99 0.70%
Érvényes szavazatok 14206
SDKU
3628 28.93%
HZDS
1903 15.18%
SMER
1780 14.20%
ANO
924 7.37%
KDH
902 7.19%
KSS
781 6.23%
SNS
559 4.46%
HZD
444 3.54%
MKP
422 3.37%
SDA
353 2.82%
PSNS
297 2.37%
SZS
131 1.04%
SDĽ
115 0.92%
OKS
97 0.77%
Egyéb
203 1.62%
Érvényes szavazatok 12539
SDKU DS
3419 33.69%
SMER
2410 23.75%
SNS
1003 9.88%
ĽS HZDS
809 7.97%
KDH
743 7.32%
SF
628 6.19%
KSS
421 4.15%
MKP
319 3.14%
ANO
136 1.34%
NADEJ
56 0.55%
OKS
48 0.47%
HZD
42 0.41%
Egyéb
114 1.12%
Érvényes szavazatok 10148
SMER
3267 29.38%
SDKU DS
2817 25.34%
SaS
1861 16.74%
KDH
909 8.18%
Most-Híd
632 5.68%
SNS
552 4.96%
ĽS HZDS
356 3.20%
SDĽ
286 2.57%
Únia
93 0.84%
Paliho Kapurkova
87 0.78%
LSNS
78 0.70%
KSS
68 0.61%
MKP
32 0.29%
Egyéb
80 0.72%
Érvényes szavazatok 11118
SMER SD
4090 36.40%
SaS
1405 12.51%
SDKU DS
1271 11.31%
OĽaNO
1134 10.09%
KDH
1010 8.99%
Most-Híd
556 4.95%
SNS
530 4.72%
Zmena zdola DU
329 2.93%
99 Percent
157 1.40%
SZ
124 1.10%
LSNS
107 0.95%
SSS NM
98 0.87%
KSS
88 0.78%
ĽS HZDS
66 0.59%
NaS ns
50 0.45%
MKP
36 0.32%
Egyéb
184 1.64%
Érvényes szavazatok 11235
SaS
2849 23.19%
SMER SD
2733 22.25%
OĽANO-NOVA
1834 14.93%
Most-Híd
879 7.16%
SNS
841 6.85%
#SIEŤ
811 6.60%
SME RODINA
791 6.44%
LSNS
518 4.22%
KDH
498 4.05%
SKOK!
171 1.39%
SZS
116 0.94%
KSS
60 0.49%
MKP
31 0.25%
Egyéb
152 1.24%
Érvényes szavazatok 12284
Pozsony III járás
Szlovákia

Bejelentések