SK
LC
.....

Rátkapuszta

Község

címer zászló
7 2% magyar 1991
18 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ratka
1918 előtti vármegye, járás:
Nógrád vármegye
Füleki járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Cserhátvidék, Karancsvidék
Más földrajzi nevek:
Alsócservölgypuszta, Alsórátka, Cerová stráň, Csalamos, Cserjés-bérc (Tucháč), Cservölgy (Cerová dolina), Felsőbábipuszta (Horná Baba), Felsőrátkapuszta, Földvár (Hološ), Hargics-hegy (Veľké Hradište), Klzké, Krnáčovo, Letná dolina, Malá Ratka, Na pastve, Nyár-hegy, Ortovisko, Rovina, Rátkai-erdő, Sikópuszta (Šikov), Veľká Ratka, Veľká zem, Za korimovcov
Koordináták:
48.24524689, 19.78506660
Terület:
12,60 km2
Rang:
község
Népesség:
307
Tszf. magasság:
222 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601
Település kód:
511811
Szervezeti azonosító:
316385
Adóazonosító:
2021115129

Rátkapuszta a Karancsvidék kistájon, a Bábi-patak völgyében, 217 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Fülektől 4 km-re délnyugatra, Losonctól 17 km-re délkeletre, a 350 méter magas Haraszt-hegy (Chrastie) nyugati lábánál. Jellegzetes szórványtelepülés, a Báb-völgyben hosszan elnyúló házcsoportokkal. Központja a korábbi Alsórátkapuszta és Cservölgypuszta helyén kialakult Rátkapuszta (Ratka), ahol a község népességének mintegy fele él. A községközponttól 3 km-re északkeletre találjuk Felsőbábipusztát (Horná Baba), 2,5 km-re délre pedig Sikópusztát (Šikov). Határa 193-363 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület, legmagasabb pontja a Felsőbábipuszta fölé magasodó Hargics-hegyen (Veľké Hradište) található. 2010-ben területének 44,8 %-át erdő (565 ha), 40,7 %-át rét és legelő (513 ha), 8,0 %-át (101 ha) pedig szántóföld foglalta el. A községet a 2656-os út köti össze Felsőbábipusztán keresztül Terbeléddel (8 km), a 2673-as út Fülekkel, a 2653-as út pedig Sikópusztán keresztül Csákányházával (6 km). Nyugatról Fülekpilissel, északnyugatról Terbeléddel, északról Fülekkovácsival, keletről Fülekkel és Fülekpüspökivel, délről pedig Ragyolccal és Csákányházával határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1955-ben alakult a korábban Csákányházához tartozó Rátkapuszta és Sikópuszta (a mai község területének mintegy 60 százaléka) önállósításával, melyhez 1960-ban a korábban Terbelédhez tartozó Felsőbábipusztát (a községterület mintegy 40 %-a) is hozzácsatolták. Elődközségei közül Csákányháza 1913-ig Nógrád vármegye Füleki, majd Losonci járásához tartozott, Terbeléd pedig a Losonci járáshoz. A csehszlovák közigazgatásban mindkét község a Losonci járáshoz tartozott 1951-ig, ekkor Csákányházát az újra létrehozott (1960-ig) Füleki járáshoz csatolták. 1938-1945 között mindkét községet visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Rátka község 1955-1960 között a Füleki járáshoz, majd 1960 után a Losonci járáshoz tartozott. Területe 2011-ben 12,60 km² volt.

Népesség

Rátkapuszta népessége 2011-ben 340 fő volt, melynek túlnyomó többsége (85,3 %) szlovák nemzetiségű volt, a magyar nemzetiségűek aránya 4,1 % (14 fő) volt, a lakosság csaknem egytizede (9,4 %) pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az 1920-30-as években szlovák kolonistákkal benépesült község szlovák etnikai szigetet alkot az észak-nógrádi magyar nyelvterületen belül. A lakosságszám alakulása az 1970-2001 közötti időszakban nagyfokú stabilitást mutat (1970-ben 332, 1980-ban 334, 1991-ben 333 lakosa volt), 2001-2017 között azonban már 13,6 százalékos csökkenés (352 főről 304 főre) figyelhető meg. 2011-ben a község népességének 76,2 %-a római katolikus vallású volt, 9,7 %-a pedig felekezeten kívüli. Ugyanebben az évben a népesség 48,5 %-a (165 fő) élt Rátkapusztán, 28,0 %-a Sikópusztán (95 fő), 23,5 %-a pedig Felsőbábipusztán (80 fő). Népsűrűsége alacsony, 2011-ben 27,0 fő/km² volt.

Történelem

Felső- és Alsórátkapuszta helyén már a középkorban állandó település állt, melyeket 1435-ben Felsewrathka, illetve Alsorathka néven említenek. Felsőbábipuszta Baba település része volt, mely már 1246-ban feltűnik az okiratokban; 1342-ig Széchenyi Tamás birtoka volt, majd Zagyvafő várához tartozott. A 19. századi térképeken Alsó- és Felsőrátkapuszta, Sikópuszta és Felsőbábipuszta már lakott helyként, mint puszták szerepeltek. Fényes Elek monográfiájában (1851) a két Rátkapuszta 17, Felsőbábipuszta pedig 40 római katolikus vallású lakossal szerepeltek. Shvoy Miklós vármegye-monográfiájában (1874-75) Rátkapuszta földjét agyagosnak és csak rozst termőnek, Felsőbábipusztáét és Cservölgypusztáét jó búzatermőnek, Sikópusztáét pedig rendkívül szegénynek írja le. Az első világháborút követő csehszlovák földbirtokreform során szlovák telepesek vásároltak földet Stefányi gróf és Wöhl nagybirtokosok korábbi birtokain. Az első tíz család Gyetva környékéről és Málnapatakról érkezett és 1929-ben telepedett itt le. 1930-ban már népiskola is működött Felsőrátkapusztán. 1938. novemberétől 1945. januárjáig a területet visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után újabb szlovák telepesek érkeztek ide. Rátkapuszta 1955. április 15-én alakult önálló községgé, 1960-ban pedig hozzácsatolták Felsőbábipusztát is, kialakítva így a község mai területét. 1957-ben megalakult mezőgazdasági szövetkezete. 1969-ben kultúrház és szövetkezeti lakások létesültek Rátkapusztán. 1977-ig négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola, 1995-ig pedig óvoda is működött a községben. A Rátkapuszta és Fülek határánál emelkedő Haraszt-hegyen 1886-tól az 1990-es évekig bazaltbányászat folyt. A község címerét és zászlaját 2005-ben fogadták el. 2011-ben a község határában golfpályát létesítettek.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda, sem templom nem található. Határában 2010-12 között napkollektoros erőművet létesítettek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RÁTKA. Szabad puszta Nógrád Vármegyében, földes Ura Csoma Uraság. BABI. Szabad puszta Nógrád Vármegyében, fekszik Rappnak szomszédságában.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó és Felső Rátka, puszta, Nógrád vmegyében, 17 kath. lak. Fülek fiókja. Felső-Bábi, puszta, Nógrád vgyében, 40 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

TERBELÉD: Alsó- és Felsőbábi puszták már 1246-ban szerepelnek Baba név alatt. 1342-ben Szécsényi Tamás birtokában voltak, a ki azokat Zagyvafői Miklós fia Petőnek adta cserébe. Ettől kezdve Zagyvafő várához tartoztak. CSÁKÁNYHÁZA: E községhez tartozik Rátka-puszta, melynek helyén a középkorban Felső- és Alsó-Rátka nevű helységek állottak.

Névelőfordulások
1955
Ratka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Ratka)
Telefon: 0474383431

Honlap: ratka.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Spodniak Milan (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Képviselő-testület:
Pisár Stanislav (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Sabová Dana (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Šándor Róbert (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Spodniaková Lucia (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Olšiaková Lucia (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
STRANA M... 100% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 5 képviselö 5 képviselö
Rátkapusztai Községi Hivatal

Ratka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 7 2%
szlovákok 324 97%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 333
magyarok 8 2%
szlovákok 333 95%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 3%
összlétszám 352
magyarok 14 4%
szlovákok 290 85%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 32 9%
összlétszám 340
magyarok 18 5%
szlovákok 286 87%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 329
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 281
Választási részvétel: 42.35 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119

Polgármester

Érvényes szavazólap: 103
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Spodniak Milan 103 100.00 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pisár Stanislav 70 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Sabová Dana 66 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Šándor Róbert 63 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Spodniaková Lucia 62 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Olšiaková Lucia 57 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö SNS 40.00% SNS 2 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 100.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 299
Választási részvétel: 64.88 %
Kiadott boríték: 194
Bedobott boríték: 194
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 28.04 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 280
Választási részvétel: 47,50 %
Kiadott boríték: 133
Bedobott boríték: 133

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 168
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 125 74.40 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 16 9.52 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 11 6.55 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 8 4.76 % SNS
Pavel Chovanec 3 1.79 % ÚSVIT
Emil Samko 2 1.19 % KĽS
Ondrej Binder 1 0.60 % Független
Ladislav Fízik 1 0.60 % ASV
Andrea Jenčíková 1 0.60 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 23 28.40% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 39 31.20 % ĽSNS
Ján Lunter 31 24.80 % Független
Martin Juhaniak 17 13.60 % Független
Igor Kašper 16 12.80 % Független
Pavel Greksa 8 6.40 % Független
Stanislav Mičev 4 3.20 % Független
Milan Urbáni 3 2.40 % SMS
Viliam Baňák 3 2.40 % JĽSS
Jozef Šimko 2 1.60 % Független
Ivan Saktor 1 0.80 % Független
Jozef Sásik 1 0.80 % SĽSAH
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 191
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Spodniak 159 83.25% HZD, ĽS-HZDS
Martin Olšiak 118 61.78% SNS
Branislav Hámorník 32 16.75% SMER - SD, KDH
Alena Rezková 30 15.71% Független
Juraj Pelč 20 10.47% Független
Marian Bozó 15 7.85% SMS
Vladimír Cirbus 13 6.81% Független
Zaher Mahmoud 12 6.28% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Slivka 9 4.71% ND
Attila Agócs 7 3.66% Független
Igor Sivok 7 3.66% PD
Zsuzsanna Szvorák 6 3.14% SMK-MKP
Marcel Hudec 5 2.62% PD
Pavel Greksa 5 2.62% 99%
Vladimír Rehánek 4 2.09% SMER - SD, KDH
Michal Novodomský 4 2.09% SMS
Ján Karman 3 1.57% KSS
Ján Poničan 3 1.57% SNS
Ján Mičuda 3 1.57% SMER - SD, KDH
Ján Krahulec 3 1.57% KSS
Ľubomír Činčura 3 1.57% Független
Pavol Baculík 2 1.05% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Morháč 2 1.05% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Šulek 2 1.05% KSS
Milan Ďurák 2 1.05% SNS
Róbert Eibner 1 0.52% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 1 0.52% SĽS
Karol Márkuš 1 0.52% PD
Péter György 1 0.52% SMK-MKP
Mária Salajová 1 0.52% KSS
Radovan Konečný 1 0.52% MOST - HÍD
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Monika Albertiová 0 0.00% 99%
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Štefan Kertész 0 0.00% MOST - HÍD
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Péter Csúsz 0 0.00% SMK-MKP
Vojtech Botoš 0 0.00% SRK
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Milan Spodniak 111 86.05% DOMA DOBRE
Attila Agócs 36 27.91% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 28 21.71% SNS
Pavol Baculík 14 10.85% Független
Branislav Hámorník 14 10.85% SMER-SD
Juraj Pelč 13 10.08% Független
Radoslav Jánošik 13 10.08% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 10 7.75% SMER-SD
Pavel Greksa 10 7.75% Független
Jozef Týnus 9 6.98% ĽS Naše Slovensko
Pavol Križo 9 6.98% SNS
Péter Csúsz 9 6.98% SMK-MKP
Anna Václavíková 9 6.98% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Denisa Nincová 9 6.98% Független
Vojtech Papp 8 6.20% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 8 6.20% ĽS Naše Slovensko
Zaher Mahmoud 8 6.20% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Karol Ferencz 7 5.43% MOST - HÍD
László Kerekes 7 5.43% SMK-MKP
Zoltán Balog 6 4.65% Független
Marian Šulek 4 3.10% KSS
František Kelemen 4 3.10% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jana Haláková 4 3.10% SMER-SD
Ondrej Drugda 3 2.33% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 3 2.33% KSS
Péter György 3 2.33% SMK-MKP
Patrik Svediak 3 2.33% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Kramec 3 2.33% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
István Mázik 2 1.55% MKDA-MKDSZ
Milan Alberti 2 1.55% Független
Zsuzsanna Szvorák 2 1.55% SMK-MKP
Monika Kováčová 2 1.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Michal Kováč 2 1.55% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Lukáš Čavoj 2 1.55% Független
Matej Bella 2 1.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Bari 1 0.78% SRK
Ján Svoreň 1 0.78% KSS
Radoslav Čičmanec 1 0.78% DOMA DOBRE
Zoltán Marcinkó 1 0.78% SMK-MKP
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 0 0.00% MOST - HÍD
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 109.60 %
Divény 153 13.35 %
Gács 99 8.64 %
Videfalva 97 8.46 %
Tugár 75 6.54 %
Lónyabánya 52 4.54 %
Losonctamási 51 4.45 %
Fülek 48 4.19 %
Gácsfalva 45 3.93 %
Rózsaszállás 42 3.66 %
Terbeléd 42 3.66 %
Panyidaróc 25 2.18 %
Budaszállás 20 1.75 %
Vámosfalva 17 1.48 %
Nagydaróc 16 1.40 %
Bolyk 15 1.31 %
Dabar 13 1.13 %
Gácslápos 13 1.13 %
Patakalja 12 1.05 %
Bozita 11 0.96 %
Gácsliget 11 0.96 %
Ipolygalsa 11 0.96 %
Rátkapuszta 9 0.79 %
Rapp 9 0.79 %
Nagylibercse 8 0.70 %
Csomatelke 8 0.70 %
Vilke 8 0.70 %
Ragyolc 8 0.70 %
Romhánypuszta 7 0.61 %
Ábelfalva 7 0.61 %
Fülekkovácsi 7 0.61 %
Maskófalva 7 0.61 %
Mucsény 7 0.61 %
Kotmány 7 0.61 %
Tósár 6 0.52 %
Tőrincs 5 0.44 %
Sátorosbánya 4 0.35 %
Miksi 4 0.35 %
Kalonda 4 0.35 %
Fűrész 4 0.35 %
Perse 3 0.26 %
Fülekpüspöki 3 0.26 %
Kétkeresztúr 2 0.17 %
Pinc 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Gömörsíd 2 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Jelsőc 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.82 %
Losonc 1 055 27.52 %
Ragyolc 198 5.16 %
Fülekpüspöki 157 4.09 %
Csomatelke 99 2.58 %
Nagydaróc 88 2.30 %
Fülekkovácsi 77 2.01 %
Füleksávoly 60 1.56 %
Sőreg 54 1.41 %
Perse 50 1.30 %
Ipolygalsa 50 1.30 %
Sátorosbánya 46 1.20 %
Videfalva 45 1.17 %
Csákányháza 44 1.15 %
Bozita 43 1.12 %
Panyidaróc 42 1.10 %
Béna 40 1.04 %
Rátkapuszta 36 0.94 %
Bolyk 32 0.83 %
Pinc 30 0.78 %
Rapp 29 0.76 %
Terbeléd 28 0.73 %
Vilke 24 0.63 %
Gács 23 0.60 %
Losonctamási 22 0.57 %
Mucsény 21 0.55 %
Bolgárom 20 0.52 %
Tőrincs 15 0.39 %
Vámosfalva 15 0.39 %
Fülekpilis 14 0.37 %
Divény 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.29 %
Kalonda 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 71.42 %
Losonctamási 190 7.79 %
Fülek 178 7.30 %
Videfalva 153 6.27 %
Gács 136 5.58 %
Divény 123 5.04 %
Lónyabánya 111 4.55 %
Terbeléd 79 3.24 %
Vámosfalva 70 2.87 %
Nagydaróc 70 2.87 %
Gácsfalva 69 2.83 %
Bozita 66 2.71 %
Gácsliget 65 2.67 %
Budaszállás 56 2.30 %
Tugár 56 2.30 %
Jelsőc 51 2.09 %
Sátorosbánya 50 2.05 %
Dabar 50 2.05 %
Bolyk 47 1.93 %
Miksi 45 1.85 %
Csomatelke 39 1.60 %
Rapp 36 1.48 %
Füleksávoly 35 1.44 %
Maskófalva 35 1.44 %
Rózsaszállás 34 1.39 %
Patakalja 33 1.35 %
Tósár 32 1.31 %
Panyidaróc 30 1.23 %
Nagylibercse 29 1.19 %
Mucsény 26 1.07 %
Gácslápos 23 0.94 %
Vilke 23 0.94 %
Sőreg 21 0.86 %
Kotmány 17 0.70 %
Parlagos 17 0.70 %
Romhánypuszta 17 0.70 %
Ragyolc 16 0.66 %
Ipolygalsa 15 0.62 %
Gömörsíd 15 0.62 %
Ábelfalva 15 0.62 %
Csákányháza 15 0.62 %
Tőrincs 15 0.62 %
Rátkapuszta 14 0.57 %
Fülekkovácsi 14 0.57 %
Fülekpilis 12 0.49 %
Fűrész 10 0.41 %
Gergelyfalva 10 0.41 %
Pinc 9 0.37 %
Kalonda 9 0.37 %
Gácsprága 8 0.33 %
Ipolynyitra 7 0.29 %
Perse 7 0.29 %
Béna 7 0.29 %
Kétkeresztúr 7 0.29 %
Bolgárom 4 0.16 %
Lentő 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Losonc 935 94.64 %
Fülek 380 38.46 %
Videfalva 65 6.58 %
Gács 55 5.57 %
Losonctamási 53 5.36 %
Lónyabánya 38 3.85 %
Vámosfalva 33 3.34 %
Bozita 33 3.34 %
Divény 30 3.04 %
Fülekpüspöki 22 2.23 %
Patakalja 21 2.13 %
Rózsaszállás 20 2.02 %
Jelsőc 19 1.92 %
Panyidaróc 18 1.82 %
Dabar 17 1.72 %
Budaszállás 16 1.62 %
Terbeléd 16 1.62 %
Fülekkovácsi 15 1.52 %
Ragyolc 15 1.52 %
Gácsfalva 15 1.52 %
Bolyk 13 1.32 %
Nagydaróc 12 1.21 %
Miksi 11 1.11 %
Kotmány 10 1.01 %
Gömörsíd 10 1.01 %
Vilke 10 1.01 %
Rátkapuszta 9 0.91 %
Rapp 8 0.81 %
Maskófalva 8 0.81 %
Kétkeresztúr 7 0.71 %
Gergelyfalva 7 0.71 %
Sátorosbánya 7 0.71 %
Perse 5 0.51 %
Csomatelke 5 0.51 %
Mucsény 4 0.40 %
Tugár 4 0.40 %
Sőreg 3 0.30 %
Ipolygalsa 3 0.30 %
Füleksávoly 3 0.30 %
Csákányháza 2 0.20 %
Romhánypuszta 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Nagylibercse 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Gácsliget 2 0.20 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 34.08 %
Fülek 18 6.74 %
Divény 10 3.75 %
Videfalva 9 3.37 %
Lónyabánya 7 2.62 %
Gömörsíd 6 2.25 %
Ragyolc 5 1.87 %
Bolyk 5 1.87 %
Vámosfalva 4 1.50 %
Vilke 4 1.50 %
Gács 4 1.50 %
Rátkapuszta 4 1.50 %
Csomatelke 3 1.12 %
Rózsaszállás 3 1.12 %
Tugár 3 1.12 %
Pinc 3 1.12 %
Nagydaróc 3 1.12 %
Ipolynyitra 2 0.75 %
Sőreg 2 0.75 %
Kotmány 2 0.75 %
Rapp 2 0.75 %
Lentő 2 0.75 %
Gácsfalva 2 0.75 %
Terbeléd 2 0.75 %
Mucsény 2 0.75 %
Kétkeresztúr 2 0.75 %
Füleksávoly 2 0.75 %
Losonctamási 2 0.75 %
Jelsőc 1 0.37 %
Fülekpüspöki 1 0.37 %
Panyidaróc 1 0.37 %
Fűrész 1 0.37 %
Patakalja 1 0.37 %
Gácsliget 1 0.37 %
Miksi 1 0.37 %
Gácslápos 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Sátorosbánya 1 0.37 %
Dabar 1 0.37 %
Tósár 1 0.37 %
Béna 1 0.37 %
Bolgárom 1 0.37 %
Budaszállás 1 0.37 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.23 %
Losonc 70 1.85 %
Ragyolc 29 0.76 %
Fülekpüspöki 28 0.74 %
Gömörsíd 23 0.61 %
Sőreg 14 0.37 %
Nagydaróc 13 0.34 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.11 %
Mucsény 4 0.11 %
Lónyabánya 4 0.11 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 56.94 %
Losonctamási 154 11.26 %
Videfalva 97 7.09 %
Gács 71 5.19 %
Divény 68 4.97 %
Bozita 65 4.75 %
Lónyabánya 61 4.46 %
Tugár 49 3.58 %
Budaszállás 48 3.51 %
Fülek 47 3.44 %
Gácsliget 42 3.07 %
Jelsőc 41 3.00 %
Vámosfalva 36 2.63 %
Tósár 31 2.27 %
Sátorosbánya 30 2.19 %
Gácsfalva 28 2.05 %
Nagydaróc 26 1.90 %
Terbeléd 26 1.90 %
Bolyk 24 1.75 %
Maskófalva 23 1.68 %
Tőrincs 21 1.54 %
Rapp 21 1.54 %
Kotmány 21 1.54 %
Ábelfalva 18 1.32 %
Gácslápos 18 1.32 %
Rózsaszállás 17 1.24 %
Romhánypuszta 16 1.17 %
Gergelyfalva 16 1.17 %
Panyidaróc 15 1.10 %
Csákányháza 15 1.10 %
Dabar 13 0.95 %
Nagylibercse 12 0.88 %
Patakalja 12 0.88 %
Fülekkovácsi 11 0.80 %
Vilke 11 0.80 %
Mucsény 9 0.66 %
Ipolygalsa 9 0.66 %
Fülekpilis 8 0.58 %
Gömörsíd 7 0.51 %
Parlagos 7 0.51 %
Kétkeresztúr 7 0.51 %
Miksi 6 0.44 %
Fűrész 6 0.44 %
Ragyolc 5 0.37 %
Gácsprága 5 0.37 %
Sőreg 5 0.37 %
Füleksávoly 5 0.37 %
Rátkapuszta 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 3 0.22 %
Csomatelke 3 0.22 %
Perse 3 0.22 %
Fülekpüspöki 3 0.22 %
Ipolynyitra 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 27.04 %
Losonc 59 19.22 %
Gömörsíd 17 5.54 %
Nagydaróc 11 3.58 %
Tőrincs 9 2.93 %
Ragyolc 9 2.93 %
Panyidaróc 8 2.61 %
Fülekkovácsi 8 2.61 %
Fülekpüspöki 7 2.28 %
Mucsény 7 2.28 %
Csomatelke 7 2.28 %
Füleksávoly 7 2.28 %
Bolgárom 7 2.28 %
Jelsőc 6 1.95 %
Csákányháza 6 1.95 %
Rapp 4 1.30 %
Ipolynyitra 4 1.30 %
Fülekpilis 3 0.98 %
Gács 3 0.98 %
Vilke 3 0.98 %
Béna 3 0.98 %
Terbeléd 3 0.98 %
Losonctamási 3 0.98 %
Lónyabánya 2 0.65 %
Gácsfalva 2 0.65 %
Rózsaszállás 2 0.65 %
Dabar 2 0.65 %
Miksi 2 0.65 %
Perse 2 0.65 %
Pinc 2 0.65 %
Kalonda 2 0.65 %
Kotmány 2 0.65 %
Fűrész 1 0.33 %
Videfalva 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Parlagos 1 0.33 %
Rátkapuszta 1 0.33 %
Vámosfalva 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Bolyk 1 0.33 %
Nagylibercse 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 130.53 %
Videfalva 42 9.29 %
Gács 38 8.41 %
Lónyabánya 27 5.97 %
Losonctamási 20 4.42 %
Divény 18 3.98 %
Fülek 17 3.76 %
Dabar 16 3.54 %
Gácsfalva 15 3.32 %
Panyidaróc 12 2.65 %
Fülekkovácsi 10 2.21 %
Rapp 9 1.99 %
Kotmány 8 1.77 %
Vámosfalva 8 1.77 %
Terbeléd 7 1.55 %
Bozita 7 1.55 %
Miksi 5 1.11 %
Gácsliget 5 1.11 %
Budaszállás 5 1.11 %
Kétkeresztúr 5 1.11 %
Vilke 5 1.11 %
Fűrész 5 1.11 %
Jelsőc 4 0.88 %
Tugár 4 0.88 %
Ipolynyitra 4 0.88 %
Gácslápos 4 0.88 %
Bolyk 4 0.88 %
Kalonda 4 0.88 %
Csákányháza 4 0.88 %
Rózsaszállás 4 0.88 %
Ábelfalva 3 0.66 %
Fülekpüspöki 3 0.66 %
Ragyolc 3 0.66 %
Csomatelke 3 0.66 %
Rátkapuszta 3 0.66 %
Romhánypuszta 2 0.44 %
Bolgárom 2 0.44 %
Tósár 2 0.44 %
Nagylibercse 2 0.44 %
Perse 2 0.44 %
Ipolygalsa 2 0.44 %
Nagydaróc 2 0.44 %
Lentő 2 0.44 %
Tőrincs 2 0.44 %
Füleksávoly 2 0.44 %
Sátorosbánya 2 0.44 %
Gömörsíd 1 0.22 %
Mucsény 1 0.22 %
Gergelyfalva 1 0.22 %
Parlagos 1 0.22 %
Patakalja 1 0.22 %
Maskófalva 1 0.22 %
Pinc 1 0.22 %
Béna 1 0.22 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 30.49 %
Lónyabánya 71 5.05 %
Videfalva 70 4.98 %
Divény 60 4.26 %
Losonctamási 54 3.84 %
Gács 48 3.41 %
Fülek 34 2.42 %
Vámosfalva 27 1.92 %
Kotmány 26 1.85 %
Rózsaszállás 20 1.42 %
Bozita 20 1.42 %
Gácsfalva 18 1.28 %
Dabar 13 0.92 %
Patakalja 13 0.92 %
Bolyk 12 0.85 %
Rapp 10 0.71 %
Fűrész 9 0.64 %
Tósár 9 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.64 %
Panyidaróc 9 0.64 %
Mucsény 8 0.57 %
Vilke 8 0.57 %
Nagydaróc 7 0.50 %
Terbeléd 7 0.50 %
Jelsőc 7 0.50 %
Gácslápos 6 0.43 %
Maskófalva 6 0.43 %
Tugár 6 0.43 %
Sátorosbánya 6 0.43 %
Ragyolc 5 0.36 %
Budaszállás 5 0.36 %
Kalonda 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Pinc 4 0.28 %
Ábelfalva 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Kétkeresztúr 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 84.77 %
Gács 204 8.49 %
Fülek 176 7.32 %
Videfalva 172 7.16 %
Losonctamási 135 5.62 %
Divény 125 5.20 %
Vámosfalva 107 4.45 %
Lónyabánya 106 4.41 %
Gácsfalva 95 3.95 %
Gácsliget 77 3.20 %
Terbeléd 42 1.75 %
Dabar 38 1.58 %
Patakalja 37 1.54 %
Panyidaróc 37 1.54 %
Nagylibercse 34 1.41 %
Rózsaszállás 34 1.41 %
Ragyolc 33 1.37 %
Tugár 33 1.37 %
Maskófalva 33 1.37 %
Vilke 31 1.29 %
Bolyk 29 1.21 %
Bozita 29 1.21 %
Budaszállás 26 1.08 %
Tósár 25 1.04 %
Gácslápos 24 1.00 %
Kotmány 23 0.96 %
Pinc 18 0.75 %
Fülekkovácsi 17 0.71 %
Nagydaróc 16 0.67 %
Rapp 15 0.62 %
Csomatelke 14 0.58 %
Fűrész 14 0.58 %
Rátkapuszta 13 0.54 %
Gergelyfalva 13 0.54 %
Miksi 12 0.50 %
Mucsény 12 0.50 %
Fülekpüspöki 10 0.42 %
Ábelfalva 10 0.42 %
Ipolygalsa 10 0.42 %
Sátorosbánya 9 0.37 %
Romhánypuszta 9 0.37 %
Jelsőc 8 0.33 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Perse 4 0.17 %
Gömörsíd 4 0.17 %
Ipolynyitra 4 0.17 %
Tőrincs 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 22.11 %
Losonctamási 480 17.96 %
Videfalva 193 7.22 %
Gács 113 4.23 %
Lónyabánya 106 3.97 %
Divény 100 3.74 %
Vámosfalva 79 2.96 %
Gácsfalva 66 2.47 %
Fülek 66 2.47 %
Patakalja 51 1.91 %
Tugár 41 1.53 %
Tósár 36 1.35 %
Gergelyfalva 33 1.23 %
Budaszállás 33 1.23 %
Gácsliget 25 0.94 %
Bozita 24 0.90 %
Dabar 24 0.90 %
Rózsaszállás 23 0.86 %
Maskófalva 23 0.86 %
Nagylibercse 22 0.82 %
Bolyk 21 0.79 %
Sátorosbánya 17 0.64 %
Parlagos 17 0.64 %
Terbeléd 16 0.60 %
Rapp 15 0.56 %
Kotmány 12 0.45 %
Romhánypuszta 12 0.45 %
Jelsőc 12 0.45 %
Panyidaróc 11 0.41 %
Ipolygalsa 11 0.41 %
Gácslápos 11 0.41 %
Ragyolc 10 0.37 %
Rátkapuszta 10 0.37 %
Fülekkovácsi 8 0.30 %
Kétkeresztúr 8 0.30 %
Fűrész 7 0.26 %
Ábelfalva 7 0.26 %
Vilke 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Pinc 6 0.22 %
Füleksávoly 5 0.19 %
Gácsprága 5 0.19 %
Nagydaróc 5 0.19 %
Lentő 5 0.19 %
Fülekpüspöki 5 0.19 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpilis 3 0.11 %
Bolgárom 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Kalonda 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Mucsény 2 0.07 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 30.18 %
Fülek 40 4.85 %
Nagydaróc 40 4.85 %
Videfalva 21 2.55 %
Gács 18 2.18 %
Divény 15 1.82 %
Losonctamási 12 1.45 %
Lónyabánya 11 1.33 %
Terbeléd 10 1.21 %
Bolyk 8 0.97 %
Vámosfalva 7 0.85 %
Dabar 6 0.73 %
Patakalja 6 0.73 %
Vilke 6 0.73 %
Panyidaróc 6 0.73 %
Ragyolc 5 0.61 %
Rózsaszállás 5 0.61 %
Füleksávoly 5 0.61 %
Budaszállás 4 0.48 %
Miksi 4 0.48 %
Tósár 4 0.48 %
Maskófalva 4 0.48 %
Tugár 3 0.36 %
Csákányháza 3 0.36 %
Gácsprága 3 0.36 %
Gácsfalva 3 0.36 %
Sátorosbánya 3 0.36 %
Pinc 3 0.36 %
Fűrész 2 0.24 %
Nagylibercse 2 0.24 %
Gácsliget 2 0.24 %
Perse 2 0.24 %
Kotmány 2 0.24 %
Jelsőc 2 0.24 %
Fülekkovácsi 2 0.24 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Rátkapuszta 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 9.23 %
Tőrincs 30 4.69 %
Fülek 26 4.07 %
Jelsőc 10 1.56 %
Vilke 9 1.41 %
Gömörsíd 9 1.41 %
Panyidaróc 8 1.25 %
Nagydaróc 7 1.10 %
Bolgárom 5 0.78 %
Losonctamási 4 0.63 %
Gácsfalva 4 0.63 %
Ipolynyitra 4 0.63 %
Kotmány 4 0.63 %
Divény 4 0.63 %
Fűrész 3 0.47 %
Gács 3 0.47 %
Csákányháza 3 0.47 %
Csomatelke 3 0.47 %
Videfalva 3 0.47 %
Füleksávoly 3 0.47 %
Fülekpilis 3 0.47 %
Lónyabánya 3 0.47 %
Mucsény 3 0.47 %
Tugár 2 0.31 %
Fülekpüspöki 2 0.31 %
Miksi 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Vámosfalva 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.31 %
Dabar 2 0.31 %
Budaszállás 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Terbeléd 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Ragyolc 1 0.16 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.83 %
Fülek 112 10.74 %
Ipolygalsa 92 8.82 %
Terbeléd 29 2.78 %
Nagydaróc 19 1.82 %
Füleksávoly 17 1.63 %
Ipolynyitra 13 1.25 %
Fülekpüspöki 11 1.05 %
Bolyk 11 1.05 %
Bozita 11 1.05 %
Videfalva 10 0.96 %
Csákányháza 10 0.96 %
Ragyolc 9 0.86 %
Rapp 9 0.86 %
Gömörsíd 9 0.86 %
Fülekkovácsi 8 0.77 %
Panyidaróc 7 0.67 %
Rátkapuszta 7 0.67 %
Perse 6 0.58 %
Csomatelke 6 0.58 %
Bolgárom 5 0.48 %
Losonctamási 4 0.38 %
Gács 4 0.38 %
Fülekpilis 4 0.38 %
Béna 4 0.38 %
Vámosfalva 4 0.38 %
Pinc 3 0.29 %
Miksi 3 0.29 %
Vilke 3 0.29 %
Gácsliget 3 0.29 %
Dabar 3 0.29 %
Sőreg 3 0.29 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.10 %
Maskófalva 1 0.10 %
Gácslápos 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Tugár 1 0.10 %
Mucsény 1 0.10 %
Kalonda 1 0.10 %
Lónyabánya 1 0.10 %
Rózsaszállás 1 0.10 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 48.95 %
Fülek 28 3.28 %
Videfalva 27 3.16 %
Lónyabánya 24 2.81 %
Divény 22 2.58 %
Dabar 22 2.58 %
Losonctamási 20 2.34 %
Gács 14 1.64 %
Vámosfalva 13 1.52 %
Rózsaszállás 9 1.05 %
Bolyk 9 1.05 %
Terbeléd 8 0.94 %
Nagylibercse 6 0.70 %
Jelsőc 6 0.70 %
Vilke 6 0.70 %
Panyidaróc 6 0.70 %
Romhánypuszta 5 0.59 %
Csomatelke 5 0.59 %
Tósár 5 0.59 %
Gácsfalva 5 0.59 %
Tugár 4 0.47 %
Bozita 4 0.47 %
Mucsény 4 0.47 %
Budaszállás 4 0.47 %
Rapp 4 0.47 %
Kétkeresztúr 3 0.35 %
Fülekpüspöki 3 0.35 %
Gácsliget 3 0.35 %
Sátorosbánya 3 0.35 %
Füleksávoly 3 0.35 %
Gácsprága 3 0.35 %
Gergelyfalva 3 0.35 %
Ragyolc 3 0.35 %
Nagydaróc 3 0.35 %
Rátkapuszta 3 0.35 %
Ipolygalsa 2 0.23 %
Tőrincs 2 0.23 %
Ipolynyitra 2 0.23 %
Kalonda 2 0.23 %
Fülekkovácsi 2 0.23 %
Gácslápos 2 0.23 %
Fűrész 2 0.23 %
Maskófalva 2 0.23 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 68.04 %
Videfalva 174 28.67 %
Losonctamási 34 5.60 %
Vámosfalva 24 3.95 %
Gács 24 3.95 %
Divény 22 3.62 %
Lónyabánya 21 3.46 %
Terbeléd 18 2.97 %
Bozita 18 2.97 %
Tugár 17 2.80 %
Fülek 14 2.31 %
Bolyk 11 1.81 %
Panyidaróc 8 1.32 %
Maskófalva 8 1.32 %
Csákányháza 8 1.32 %
Mucsény 8 1.32 %
Gácsfalva 8 1.32 %
Dabar 7 1.15 %
Budaszállás 7 1.15 %
Gácsliget 7 1.15 %
Rózsaszállás 7 1.15 %
Romhánypuszta 7 1.15 %
Pinc 5 0.82 %
Gácslápos 5 0.82 %
Rapp 4 0.66 %
Vilke 4 0.66 %
Kétkeresztúr 4 0.66 %
Kotmány 4 0.66 %
Tőrincs 4 0.66 %
Patakalja 4 0.66 %
Tósár 4 0.66 %
Fülekkovácsi 4 0.66 %
Jelsőc 3 0.49 %
Nagylibercse 3 0.49 %
Kalonda 3 0.49 %
Gömörsíd 3 0.49 %
Fűrész 3 0.49 %
Fülekpüspöki 2 0.33 %
Miksi 2 0.33 %
Ipolygalsa 2 0.33 %
Ragyolc 2 0.33 %
Nagydaróc 2 0.33 %
Rátkapuszta 2 0.33 %
Gergelyfalva 2 0.33 %
Füleksávoly 2 0.33 %
Csomatelke 1 0.16 %
Sőreg 1 0.16 %
Parlagos 1 0.16 %
Bolgárom 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 46.15 %
Losonc 253 16.66 %
Ragyolc 150 9.87 %
Fülekpüspöki 126 8.29 %
Gömörsíd 88 5.79 %
Csomatelke 75 4.94 %
Béna 48 3.16 %
Csákányháza 45 2.96 %
Füleksávoly 33 2.17 %
Fülekkovácsi 32 2.11 %
Sőreg 30 1.97 %
Nagydaróc 30 1.97 %
Vilke 25 1.65 %
Rapp 25 1.65 %
Bolgárom 25 1.65 %
Perse 19 1.25 %
Panyidaróc 16 1.05 %
Ipolygalsa 14 0.92 %
Terbeléd 14 0.92 %
Kalonda 13 0.86 %
Pinc 10 0.66 %
Bozita 10 0.66 %
Fülekpilis 9 0.59 %
Mucsény 9 0.59 %
Rátkapuszta 7 0.46 %
Bolyk 6 0.39 %
Losonctamási 6 0.39 %
Gácsfalva 4 0.26 %
Videfalva 4 0.26 %
Gács 4 0.26 %
Lónyabánya 2 0.13 %
Rózsaszállás 2 0.13 %
Sátorosbánya 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Vámosfalva 2 0.13 %
Patakalja 1 0.07 %
Gácsliget 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 35.51 %
Divény 116 9.36 %
Gács 76 6.13 %
Rózsaszállás 72 5.81 %
Videfalva 69 5.57 %
Lónyabánya 63 5.08 %
Losonctamási 57 4.60 %
Vámosfalva 56 4.52 %
Fülek 38 3.07 %
Bozita 31 2.50 %
Gácsfalva 29 2.34 %
Dabar 28 2.26 %
Kotmány 23 1.86 %
Rapp 17 1.37 %
Fűrész 15 1.21 %
Sátorosbánya 13 1.05 %
Vilke 12 0.97 %
Budaszállás 12 0.97 %
Panyidaróc 12 0.97 %
Bolyk 12 0.97 %
Tugár 10 0.81 %
Ragyolc 10 0.81 %
Patakalja 9 0.73 %
Terbeléd 9 0.73 %
Nagylibercse 9 0.73 %
Mucsény 9 0.73 %
Nagydaróc 9 0.73 %
Tósár 8 0.65 %
Rátkapuszta 8 0.65 %
Maskófalva 8 0.65 %
Kalonda 8 0.65 %
Füleksávoly 8 0.65 %
Pinc 6 0.48 %
Gácsliget 6 0.48 %
Gácslápos 6 0.48 %
Romhánypuszta 5 0.40 %
Kétkeresztúr 5 0.40 %
Jelsőc 5 0.40 %
Ipolygalsa 5 0.40 %
Lentő 5 0.40 %
Fülekpüspöki 4 0.32 %
Fülekkovácsi 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Ábelfalva 4 0.32 %
Fülekpilis 3 0.24 %
Csákányháza 3 0.24 %
Béna 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 48.99 %
Videfalva 18 6.04 %
Fülek 14 4.70 %
Vámosfalva 13 4.36 %
Terbeléd 10 3.36 %
Gács 9 3.02 %
Divény 9 3.02 %
Lónyabánya 9 3.02 %
Bozita 6 2.01 %
Fűrész 5 1.68 %
Tósár 5 1.68 %
Nagylibercse 4 1.34 %
Losonctamási 4 1.34 %
Rátkapuszta 4 1.34 %
Rapp 4 1.34 %
Kotmány 3 1.01 %
Mucsény 3 1.01 %
Panyidaróc 3 1.01 %
Tugár 3 1.01 %
Sátorosbánya 3 1.01 %
Maskófalva 2 0.67 %
Füleksávoly 2 0.67 %
Nagydaróc 2 0.67 %
Romhánypuszta 2 0.67 %
Bolyk 2 0.67 %
Gömörsíd 2 0.67 %
Gácsfalva 2 0.67 %
Gácslápos 2 0.67 %
Ragyolc 2 0.67 %
Gácsprága 2 0.67 %
Kétkeresztúr 2 0.67 %
Patakalja 1 0.34 %
Pinc 1 0.34 %
Fülekpüspöki 1 0.34 %
Rózsaszállás 1 0.34 %
Miksi 1 0.34 %
Jelsőc 1 0.34 %
Fülekpilis 1 0.34 %
Fülekkovácsi 1 0.34 %
Dabar 1 0.34 %
Csomatelke 1 0.34 %
Csákányháza 1 0.34 %
Budaszállás 1 0.34 %
Vilke 1 0.34 %
Ipolygalsa 1 0.34 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 51.60 %
Fülek 25 6.65 %
Videfalva 22 5.85 %
Lónyabánya 22 5.85 %
Losonctamási 18 4.79 %
Gács 17 4.52 %
Vámosfalva 17 4.52 %
Dabar 12 3.19 %
Divény 9 2.39 %
Gömörsíd 9 2.39 %
Fűrész 7 1.86 %
Csákányháza 7 1.86 %
Terbeléd 6 1.60 %
Bozita 6 1.60 %
Gácsliget 6 1.60 %
Kalonda 5 1.33 %
Nagydaróc 5 1.33 %
Mucsény 5 1.33 %
Rózsaszállás 5 1.33 %
Csomatelke 5 1.33 %
Bolyk 5 1.33 %
Sátorosbánya 4 1.06 %
Gácsfalva 3 0.80 %
Budaszállás 3 0.80 %
Jelsőc 3 0.80 %
Fülekkovácsi 3 0.80 %
Fülekpilis 3 0.80 %
Pinc 3 0.80 %
Kotmány 3 0.80 %
Tugár 3 0.80 %
Ipolynyitra 3 0.80 %
Panyidaróc 3 0.80 %
Nagylibercse 2 0.53 %
Fülekpüspöki 2 0.53 %
Perse 2 0.53 %
Ipolygalsa 2 0.53 %
Rapp 2 0.53 %
Rátkapuszta 2 0.53 %
Tósár 2 0.53 %
Maskófalva 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Vilke 1 0.27 %
Bolgárom 1 0.27 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 112.13 %
Gács 58 8.09 %
Videfalva 53 7.39 %
Divény 49 6.83 %
Fülek 39 5.44 %
Lónyabánya 34 4.74 %
Losonctamási 29 4.04 %
Vámosfalva 20 2.79 %
Dabar 20 2.79 %
Gácsfalva 17 2.37 %
Tugár 10 1.39 %
Fülekkovácsi 10 1.39 %
Terbeléd 9 1.26 %
Panyidaróc 9 1.26 %
Bozita 8 1.12 %
Vilke 8 1.12 %
Budaszállás 8 1.12 %
Rózsaszállás 8 1.12 %
Bolyk 7 0.98 %
Rapp 7 0.98 %
Ipolygalsa 7 0.98 %
Pinc 7 0.98 %
Fűrész 7 0.98 %
Ábelfalva 7 0.98 %
Jelsőc 6 0.84 %
Ragyolc 6 0.84 %
Kalonda 5 0.70 %
Kotmány 5 0.70 %
Nagydaróc 5 0.70 %
Patakalja 4 0.56 %
Gácsliget 4 0.56 %
Gácslápos 4 0.56 %
Miksi 4 0.56 %
Gömörsíd 4 0.56 %
Parlagos 3 0.42 %
Tőrincs 3 0.42 %
Nagylibercse 3 0.42 %
Füleksávoly 3 0.42 %
Ipolynyitra 3 0.42 %
Maskófalva 3 0.42 %
Fülekpüspöki 2 0.28 %
Béna 2 0.28 %
Rátkapuszta 2 0.28 %
Csákányháza 2 0.28 %
Mucsény 2 0.28 %
Sőreg 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Perse 2 0.28 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Lentő 1 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 8.52 %
Lónyabánya 165 8.47 %
Divény 72 3.69 %
Vámosfalva 64 3.28 %
Rózsaszállás 27 1.39 %
Dabar 25 1.28 %
Fülek 19 0.97 %
Losonctamási 19 0.97 %
Videfalva 18 0.92 %
Gács 16 0.82 %
Nagydaróc 13 0.67 %
Patakalja 13 0.67 %
Kétkeresztúr 11 0.56 %
Kotmány 10 0.51 %
Fülekkovácsi 9 0.46 %
Tugár 9 0.46 %
Fűrész 8 0.41 %
Vilke 7 0.36 %
Csomatelke 6 0.31 %
Gácsliget 5 0.26 %
Terbeléd 5 0.26 %
Mucsény 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Bozita 3 0.15 %
Bolyk 3 0.15 %
Gergelyfalva 3 0.15 %
Romhánypuszta 3 0.15 %
Jelsőc 3 0.15 %
Füleksávoly 3 0.15 %
Ragyolc 2 0.10 %
Tőrincs 2 0.10 %
Miksi 2 0.10 %
Panyidaróc 2 0.10 %
Ipolygalsa 2 0.10 %
Gácsfalva 2 0.10 %
Fülekpilis 2 0.10 %
Budaszállás 2 0.10 %
Gömörsíd 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Rátkapuszta 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Sátorosbánya 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 45.10 %
Fülek 431 21.55 %
Rátkapuszta 111 5.55 %
Terbeléd 104 5.20 %
Videfalva 89 4.45 %
Sátorosbánya 80 4.00 %
Gács 73 3.65 %
Losonctamási 62 3.10 %
Tugár 61 3.05 %
Divény 58 2.90 %
Bozita 55 2.75 %
Lónyabánya 53 2.65 %
Vámosfalva 47 2.35 %
Gácsfalva 43 2.15 %
Ragyolc 43 2.15 %
Romhánypuszta 42 2.10 %
Fülekpüspöki 41 2.05 %
Budaszállás 37 1.85 %
Bolyk 37 1.85 %
Fülekkovácsi 36 1.80 %
Mucsény 35 1.75 %
Csákányháza 35 1.75 %
Csomatelke 32 1.60 %
Rapp 29 1.45 %
Nagydaróc 29 1.45 %
Ipolygalsa 22 1.10 %
Rózsaszállás 21 1.05 %
Gácsliget 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Fülekpilis 17 0.85 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Dabar 14 0.70 %
Gömörsíd 14 0.70 %
Patakalja 13 0.65 %
Fűrész 13 0.65 %
Kotmány 13 0.65 %
Parlagos 12 0.60 %
Perse 12 0.60 %
Tósár 12 0.60 %
Gergelyfalva 12 0.60 %
Tőrincs 10 0.50 %
Ipolynyitra 9 0.45 %
Maskófalva 9 0.45 %
Füleksávoly 7 0.35 %
Sőreg 6 0.30 %
Miksi 6 0.30 %
Jelsőc 5 0.25 %
Kalonda 5 0.25 %
Bolgárom 5 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.25 %
Vilke 5 0.25 %
Pinc 5 0.25 %
Nagylibercse 4 0.20 %
Ábelfalva 2 0.10 %
Béna 2 0.10 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 7.51 %
Fülek 25 2.00 %
Gömörsíd 15 1.20 %
Divény 14 1.12 %
Videfalva 12 0.96 %
Losonctamási 9 0.72 %
Mucsény 6 0.48 %
Ragyolc 6 0.48 %
Csomatelke 6 0.48 %
Budaszállás 6 0.48 %
Gács 5 0.40 %
Füleksávoly 5 0.40 %
Lónyabánya 5 0.40 %
Patakalja 5 0.40 %
Vámosfalva 5 0.40 %
Gácsfalva 5 0.40 %
Sátorosbánya 4 0.32 %
Fülekpüspöki 4 0.32 %
Terbeléd 3 0.24 %
Dabar 3 0.24 %
Vilke 2 0.16 %
Tugár 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Bolyk 2 0.16 %
Nagylibercse 2 0.16 %
Rózsaszállás 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Jelsőc 2 0.16 %
Kalonda 2 0.16 %
Fűrész 2 0.16 %
Bolgárom 2 0.16 %
Kétkeresztúr 2 0.16 %
Panyidaróc 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Nagydaróc 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Kotmány 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 4.17 %
Divény 35 1.43 %
Fülek 26 1.06 %
Videfalva 16 0.65 %
Gács 14 0.57 %
Lónyabánya 11 0.45 %
Dabar 11 0.45 %
Ragyolc 9 0.37 %
Losonctamási 8 0.33 %
Vámosfalva 8 0.33 %
Kotmány 8 0.33 %
Tugár 7 0.29 %
Rózsaszállás 7 0.29 %
Terbeléd 6 0.25 %
Gácsfalva 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.20 %
Fűrész 4 0.16 %
Csákányháza 4 0.16 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Sátorosbánya 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Tósár 2 0.08 %
Bozita 2 0.08 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Patakalja 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolyk 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 71.15 %
Videfalva 19 6.23 %
Gács 13 4.26 %
Fülek 12 3.93 %
Losonctamási 12 3.93 %
Divény 12 3.93 %
Lónyabánya 11 3.61 %
Vilke 10 3.28 %
Panyidaróc 8 2.62 %
Terbeléd 7 2.30 %
Vámosfalva 7 2.30 %
Dabar 6 1.97 %
Rapp 6 1.97 %
Nagylibercse 6 1.97 %
Rózsaszállás 4 1.31 %
Fülekpüspöki 4 1.31 %
Bolyk 4 1.31 %
Csákányháza 4 1.31 %
Patakalja 3 0.98 %
Maskófalva 3 0.98 %
Rátkapuszta 3 0.98 %
Fülekkovácsi 3 0.98 %
Fűrész 3 0.98 %
Gácsfalva 3 0.98 %
Romhánypuszta 2 0.66 %
Fülekpilis 2 0.66 %
Sátorosbánya 2 0.66 %
Perse 2 0.66 %
Jelsőc 2 0.66 %
Ábelfalva 2 0.66 %
Budaszállás 1 0.33 %
Tósár 1 0.33 %
Lentő 1 0.33 %
Nagydaróc 1 0.33 %
Pinc 1 0.33 %
Mucsény 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 1 0.33 %
Csomatelke 1 0.33 %
Kalonda 1 0.33 %
Ragyolc 1 0.33 %
Béna 1 0.33 %
Kotmány 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 73.32 %
Divény 313 13.11 %
Vámosfalva 241 10.09 %
Lónyabánya 241 10.09 %
Videfalva 209 8.75 %
Fülek 127 5.32 %
Gács 116 4.86 %
Losonctamási 112 4.69 %
Dabar 108 4.52 %
Rózsaszállás 86 3.60 %
Rapp 57 2.39 %
Patakalja 50 2.09 %
Fűrész 50 2.09 %
Kotmány 47 1.97 %
Gácsfalva 46 1.93 %
Terbeléd 43 1.80 %
Tugár 40 1.68 %
Budaszállás 34 1.42 %
Bolyk 32 1.34 %
Bozita 29 1.21 %
Panyidaróc 25 1.05 %
Nagydaróc 24 1.01 %
Gergelyfalva 20 0.84 %
Mucsény 20 0.84 %
Sátorosbánya 19 0.80 %
Gácslápos 17 0.71 %
Tósár 16 0.67 %
Ragyolc 15 0.63 %
Fülekkovácsi 15 0.63 %
Nagylibercse 15 0.63 %
Pinc 13 0.54 %
Ipolygalsa 13 0.54 %
Kétkeresztúr 11 0.46 %
Fülekpüspöki 10 0.42 %
Vilke 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Kalonda 8 0.34 %
Maskófalva 8 0.34 %
Gácsliget 7 0.29 %
Miksi 7 0.29 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Csákányháza 5 0.21 %
Ábelfalva 5 0.21 %
Gömörsíd 4 0.17 %
Jelsőc 4 0.17 %
Romhánypuszta 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Parlagos 3 0.13 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 86.04 %
Videfalva 200 5.42 %
Gács 166 4.50 %
Fülek 165 4.47 %
Losonctamási 116 3.15 %
Lónyabánya 109 2.96 %
Divény 98 2.66 %
Vámosfalva 75 2.03 %
Panyidaróc 58 1.57 %
Rapp 57 1.55 %
Terbeléd 48 1.30 %
Bolyk 47 1.27 %
Gácsfalva 46 1.25 %
Vilke 42 1.14 %
Dabar 39 1.06 %
Patakalja 37 1.00 %
Rózsaszállás 32 0.87 %
Pinc 30 0.81 %
Mucsény 25 0.68 %
Tugár 24 0.65 %
Miksi 23 0.62 %
Fülekpüspöki 22 0.60 %
Fülekkovácsi 21 0.57 %
Nagydaróc 20 0.54 %
Ragyolc 19 0.52 %
Budaszállás 18 0.49 %
Gergelyfalva 17 0.46 %
Maskófalva 16 0.43 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Kalonda 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Romhánypuszta 13 0.35 %
Bozita 13 0.35 %
Nagylibercse 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Tósár 10 0.27 %
Jelsőc 10 0.27 %
Csomatelke 9 0.24 %
Kotmány 9 0.24 %
Ipolygalsa 9 0.24 %
Fülekpilis 9 0.24 %
Ábelfalva 8 0.22 %
Gácsliget 8 0.22 %
Gácslápos 8 0.22 %
Füleksávoly 8 0.22 %
Sátorosbánya 8 0.22 %
Perse 7 0.19 %
Ipolynyitra 6 0.16 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 105.43 %
Divény 82 9.28 %
Fülek 74 8.37 %
Videfalva 62 7.01 %
Vámosfalva 61 6.90 %
Gács 60 6.79 %
Losonctamási 55 6.22 %
Lónyabánya 48 5.43 %
Patakalja 29 3.28 %
Dabar 26 2.94 %
Terbeléd 24 2.71 %
Bolyk 20 2.26 %
Rapp 18 2.04 %
Rózsaszállás 15 1.70 %
Panyidaróc 15 1.70 %
Vilke 15 1.70 %
Sátorosbánya 14 1.58 %
Gácsfalva 14 1.58 %
Tugár 13 1.47 %
Fűrész 13 1.47 %
Miksi 12 1.36 %
Bozita 12 1.36 %
Mucsény 10 1.13 %
Ragyolc 9 1.02 %
Rátkapuszta 9 1.02 %
Kotmány 8 0.90 %
Gácsliget 8 0.90 %
Fülekpüspöki 8 0.90 %
Ipolygalsa 7 0.79 %
Budaszállás 7 0.79 %
Romhánypuszta 7 0.79 %
Csomatelke 6 0.68 %
Ábelfalva 6 0.68 %
Gergelyfalva 5 0.57 %
Nagylibercse 5 0.57 %
Jelsőc 5 0.57 %
Nagydaróc 5 0.57 %
Gácslápos 5 0.57 %
Maskófalva 4 0.45 %
Füleksávoly 4 0.45 %
Lentő 4 0.45 %
Kétkeresztúr 4 0.45 %
Pinc 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Gömörsíd 3 0.34 %
Tósár 3 0.34 %
Kalonda 3 0.34 %
Tőrincs 3 0.34 %
Fülekpilis 2 0.23 %
Perse 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 2.95 %
Fülek 10 0.54 %
Losonctamási 7 0.38 %
Divény 5 0.27 %
Videfalva 4 0.21 %
Nagylibercse 4 0.21 %
Lónyabánya 4 0.21 %
Kotmány 4 0.21 %
Ragyolc 4 0.21 %
Mucsény 4 0.21 %
Fűrész 3 0.16 %
Gácsfalva 3 0.16 %
Sátorosbánya 3 0.16 %
Patakalja 3 0.16 %
Vámosfalva 3 0.16 %
Gács 3 0.16 %
Bolyk 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.11 %
Budaszállás 2 0.11 %
Panyidaróc 2 0.11 %
Pinc 2 0.11 %
Rapp 2 0.11 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Vilke 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Perse 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Miksi 1 0.05 %
Füleksávoly 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Bozita 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Terbeléd 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Fülekkovácsi 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 41.24 %
Fülek 644 22.47 %
Ragyolc 275 9.60 %
Fülekpüspöki 154 5.37 %
Csomatelke 118 4.12 %
Csákányháza 116 4.05 %
Nagydaróc 97 3.38 %
Gömörsíd 95 3.31 %
Béna 84 2.93 %
Vilke 66 2.30 %
Rapp 65 2.27 %
Fülekkovácsi 60 2.09 %
Panyidaróc 58 2.02 %
Füleksávoly 54 1.88 %
Videfalva 54 1.88 %
Perse 50 1.74 %
Sőreg 47 1.64 %
Pinc 47 1.64 %
Ipolygalsa 46 1.61 %
Miksi 45 1.57 %
Terbeléd 36 1.26 %
Bolgárom 32 1.12 %
Kalonda 31 1.08 %
Gács 27 0.94 %
Mucsény 22 0.77 %
Fülekpilis 17 0.59 %
Ipolynyitra 16 0.56 %
Bolyk 15 0.52 %
Divény 14 0.49 %
Rátkapuszta 9 0.31 %
Losonctamási 9 0.31 %
Lónyabánya 8 0.28 %
Jelsőc 7 0.24 %
Kétkeresztúr 7 0.24 %
Vámosfalva 6 0.21 %
Sátorosbánya 6 0.21 %
Rózsaszállás 6 0.21 %
Tőrincs 6 0.21 %
Patakalja 6 0.21 %
Bozita 5 0.17 %
Gácsfalva 5 0.17 %
Fűrész 5 0.17 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.10 %
Romhánypuszta 3 0.10 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 32.45 %
Ragyolc 327 22.68 %
Losonc 324 22.47 %
Fülekpüspöki 128 8.88 %
Csákányháza 93 6.45 %
Csomatelke 77 5.34 %
Béna 76 5.27 %
Gömörsíd 64 4.44 %
Rapp 51 3.54 %
Nagydaróc 46 3.19 %
Vilke 34 2.36 %
Füleksávoly 32 2.22 %
Perse 29 2.01 %
Sőreg 28 1.94 %
Fülekkovácsi 28 1.94 %
Pinc 23 1.60 %
Bolgárom 22 1.53 %
Terbeléd 22 1.53 %
Kalonda 21 1.46 %
Panyidaróc 15 1.04 %
Miksi 15 1.04 %
Mucsény 13 0.90 %
Fülekpilis 11 0.76 %
Bolyk 9 0.62 %
Sátorosbánya 9 0.62 %
Ipolygalsa 7 0.49 %
Videfalva 6 0.42 %
Bozita 6 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.28 %
Rátkapuszta 3 0.21 %
Jelsőc 2 0.14 %
Gács 2 0.14 %
Divény 2 0.14 %
Losonctamási 2 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Budaszállás 1 0.07 %
Rózsaszállás 1 0.07 %
Dabar 1 0.07 %
Maskófalva 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Tósár 1 0.07 %
Lónyabánya 1 0.07 %
Vámosfalva 1 0.07 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 38.55 %
Videfalva 88 6.02 %
Gács 87 5.95 %
Divény 85 5.81 %
Losonctamási 69 4.72 %
Fülek 69 4.72 %
Lónyabánya 64 4.37 %
Tósár 54 3.69 %
Vámosfalva 41 2.80 %
Gácsfalva 32 2.19 %
Bozita 29 1.98 %
Dabar 25 1.71 %
Bolyk 21 1.44 %
Terbeléd 18 1.23 %
Rapp 18 1.23 %
Rózsaszállás 18 1.23 %
Kotmány 18 1.23 %
Sátorosbánya 14 0.96 %
Budaszállás 14 0.96 %
Patakalja 14 0.96 %
Rátkapuszta 13 0.89 %
Maskófalva 13 0.89 %
Tugár 12 0.82 %
Vilke 12 0.82 %
Romhánypuszta 11 0.75 %
Mucsény 11 0.75 %
Fűrész 10 0.68 %
Ragyolc 10 0.68 %
Nagylibercse 9 0.62 %
Panyidaróc 9 0.62 %
Füleksávoly 9 0.62 %
Nagydaróc 8 0.55 %
Fülekkovácsi 7 0.48 %
Gácslápos 7 0.48 %
Pinc 6 0.41 %
Ábelfalva 6 0.41 %
Jelsőc 6 0.41 %
Kétkeresztúr 5 0.34 %
Gácsprága 5 0.34 %
Miksi 5 0.34 %
Tőrincs 5 0.34 %
Gácsliget 4 0.27 %
Parlagos 4 0.27 %
Lentő 4 0.27 %
Sőreg 4 0.27 %
Kalonda 4 0.27 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Csomatelke 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 50.49 %
Gács 150 12.34 %
Videfalva 41 3.37 %
Losonctamási 41 3.37 %
Lónyabánya 41 3.37 %
Divény 34 2.80 %
Fülek 32 2.63 %
Gácsfalva 29 2.38 %
Terbeléd 20 1.64 %
Patakalja 19 1.56 %
Vámosfalva 18 1.48 %
Bolyk 18 1.48 %
Fülekkovácsi 13 1.07 %
Dabar 12 0.99 %
Jelsőc 12 0.99 %
Panyidaróc 12 0.99 %
Rapp 10 0.82 %
Budaszállás 10 0.82 %
Mucsény 9 0.74 %
Gergelyfalva 8 0.66 %
Ragyolc 7 0.58 %
Nagylibercse 7 0.58 %
Gácslápos 7 0.58 %
Maskófalva 7 0.58 %
Vilke 6 0.49 %
Tugár 6 0.49 %
Romhánypuszta 6 0.49 %
Pinc 6 0.49 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.33 %
Bozita 4 0.33 %
Gácsliget 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %
Nagydaróc 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Ipolygalsa 3 0.25 %
Sátorosbánya 3 0.25 %
Gácsprága 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Lentő 3 0.25 %
Sőreg 3 0.25 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 2 0.16 %
Kétkeresztúr 2 0.16 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Tósár 1 0.08 %
Fülekpilis 1 0.08 %
Rátkapuszta 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Tőrincs 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Losonc 1 552 47.25 %
Fülek 137 4.17 %
Divény 132 4.02 %
Videfalva 119 3.62 %
Losonctamási 113 3.44 %
Lónyabánya 104 3.17 %
Vilke 87 2.65 %
Gács 84 2.56 %
Vámosfalva 82 2.50 %
Terbeléd 62 1.89 %
Ragyolc 57 1.74 %