SK
LC
.....

Rapp

Község

címer zászló
525 85% magyar 1910
281 30% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Rapp
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rapovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence - Északnyugati-Kárpátok, Cserhátvidék, Karancsvidék
Más földrajzi nevek:
Bükkös, Demecserpuszta, (Kopasz-szőlő), Ortovány
Koordináták:
48.27307510, 19.68135262
Terület:
8,87 km2
Rang:
község
Népesség:
946
Tszf. magasság:
174 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98531
Település kód:
511803
Szervezeti azonosító:
316377
Adóazonosító:
2021115118

A község a Losonci-medence déli részén, az Ipoly bal partjának közelében, a folyó teraszain, a Karancs-vidék vulkanikus hegyvidékének nyugati lábánál, a Mucsényi-patak mentén fekszik, Losonctól 6 km-re délre, Kalondától 3 km-re északra fekszik, a Nagykürtös-Losonc vasútvonal (megállóhely, személyforgalom 2003 óta nincs) és az 594-es (Losonc-Kalonda) út mentén. Mellékutak kötik össze Terbeléddel (3 km), valamint Mucsényen (3,5 km) keresztül Romhánypusztával (6,5 km). Határa nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egynegyedét erdő borítja. Nyugatról Kalonda, északnyugatról Panyidaróc, északról Miksi, keletről Terbeléd (Kismulyad katasztere), délről pedig Mucsény községekkel határos. Északkeleti határát az Ipoly-folyó, valamint a Nagykürtös-Losonc vasútvonal alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe 1910-38-hoz képest (8,82 km²) 5 hektárral gyarapodott.

Népesség

1910-ben 617, 1921-ben 754, 1938-ban 763, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 27,9 %, 1930-ban 16,5 % volt. 1991-2011 között népessége 14,4 %-al nőtt (856 főről 979-re), a magyar nemzetiségűek aránya az asszimiláció és a nagyszámú (2013-ban 44,4 %) roma etnikumú lakosság nemzetiségváltása révén 55,5 %-ról 29,2 %-ra csökkent. 2011-ben a lakosság 39,5 %-a volt szlovák, 26,6 %-a pedig roma nemzetiségű. A lakosság mintegy háromnegyede (75,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az első írásos említés a településről (mint "Rop") 1299-ből származik. István király halála után Károly Róbert 1312-ben elajándékozta Rapp területét. Rapp több család birtokába is tartozott. 1397- ben már egyházközség is működött itt. 1554–1593 közt török hódoltság alatt állt. 1595. május 11-én a törökök felégették, majd a 17. században újratelepítették. A 18. században szlovák lakosságú község, mely a 19. századra magyarrá vált. 1828-ban 57 házában 496 lakos élt. Szénbányáját a 19. század második felében nyitották meg. Lakói mezőgazdasággal, bányászattal foglalkoztak. Később a bányát bezárták. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 elején, a második világháború harcaiban súlyos károkat szenvedett. 1715-ben öt, 1720-ban négy tót háztartást vettek fel itt az összeírásba. Az 1770. évi úrbéri rendezés alkalmával Batta László és ifj. Batta Bálint, a XIX. század elején pedig Batta Pál volt a helység földesura.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola, valamint szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. 2007-ben felfedezett termálvizének kihasználására fürdőt létesítettek. Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma 1764-ban épült barokk stílusban, a klasszicista Coburg-kúria 1821-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RAP. Rapovecz. Tót falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Batta, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Ipoly vizéhez közel, Losontzhoz 3/4 mértföldnyire, határja közép termékenységű, vagyonnyai is középszerűek lévén, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rap, magyar falu, Nógrád vmegyében, az Ipoly mellett: 574 kath., 17 evang. lak. Van kath. paroch. temploma, csinos urasági kastélya, gyönyörű angol kertje, elég és jó földje, de különösen sok, és kövér rétje, vizimalma. Renyik nevezetü hegyén közel a tetőhöz egy elhagyatott kőbányában több kővé vált tengeri csigák, sőt egy halforma állat feje is találtatott. F. u. hg Coburg. Ut. p. Losoncz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rapp. Ipolymenti magyar kisközség. Házainak száma 132 és róm. kath. lakosaié 606. Postája, távírója és vasútállomása helyben van. 1327-ben a Kacsics nembeli Salgai Miklós és Illés nyerik csere útján a gömörvármegyei taplóczai jószágukért. 1548-ban Bebek Ferencz, 1598-ban Batta Bálint volt a földesura. Batta Bálint egykorú feljegyzései szerint, 1595-ben a törökök támadták meg a helységet, azt felgyújtották és kirabolták és nyolcz öreg férfit, 18 nőt és 21 gyermeket raboltak el. Batta Bálint, a ki megmenekülvén, Fülekre húzódott, 1607-ben kelt végrendeletében felemlíti, hogy a törökök támadásakor összes családi iratai elkallódtak. 1715-ben öt, 1720-ban négy tót háztartást vettek fel itt az összeírásba. Az 1770. évi úrbéri rendezés alkalmával Batta László és ifj. Batta Bálint, a XIX. század elején pedig Batta Pál volt a helység földesura. Ő építtette 1821-ben azt a kúriát is, mely most herczeg Coburg Fülöpé, kinek itt nagyobb birtoka van. Kívüle még Wohl Aladár is birtokos itt. Az itteni plebánia 1397-ben már fennállott. A mostani templom 1764-ben épült, de 1854-ben és 1895-ben helyreállították. A községhez tartoznak: Szeles- és Demecser-puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Rapp, v. Nógrád vm. (Rapovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm., majd rozsnyói egyhm. losonci esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Mai Szt Miklós-tp-át 1755: építették. Anyakönyvei 1724-től. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1917: Kalonda, Kismulyad, Mucsény, Terbeléd. - Lakói 1940: 662 r.k., 1 g.k., 65 ev., 4 ref., 1 izr., össz. 733. ** Némethy 1894:398. - Schem. Ros. 1913:54.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rapp. Okleveles említése elsőnek 1327-ben történik,mikor is Salgai Miklós és Illés a földesura. Plébániája már 1397-ben fennállott. Két évszázad multán Bebek Ferenc kezére kerül. 1595-ben a török megrohanta a községet, kifosztotta, felgyújtotta és lakóinak egy részét rabságba hurcolta. A török eltakarodása után (1598) Batta Bálint szerezte meg. Az ő feljegyzéseiből tudunk a község török idökbeni sorsáról. Az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek és Wohl Aladárnak volt itt nagyobb birtoka. Hozzátartozik: Cigánytelep, Demecserpuszta. A község területe 1533 kat. hold s lakóinak száma a vissza csatoláskor 763.

Névelőfordulások
1312
Kop
1327
Roph
1773
Rapp, Rapowecz,
1786
Rap, Rapowecz,
1808
Rap, Rapowec, Rapowce,
1863
Rapp,
1873
Rap,
1888
Rapp,
1920
Rapovce, Rapovec,
1927
Rapovce, Rapp,
1945
Rapovce, Rapp,
1948
Rapovce
1994
Rapp

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 99
Telefon: 0474398100
Fax: 0474398100

Honlap: rapovce.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Sóky Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Segeč Mário (Független)
Baumann Karol (Független)
Gaál Ivan (Független)
Balog Róbert (Független)
Juhászová Marcela (Független)
Bozová Angelika (Független)
Palčová Ľubica (SNS)
Független 86% Független 6 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Rappi Posta

Fő utca 99

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 9/5

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 51

Rappi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 99

Rappi Községi Hivatal

Fő utca 99

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 486 87%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 63 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 558
magyarok 525 85%
szlovákok 15 2%
romák 77 12%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 617
magyarok 473 63%
szlovákok 210 28%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 69 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 754
magyarok 475 55%
szlovákok 364 43%
romák 13 2%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 856
magyarok 414 44%
szlovákok 433 46%
romák 59 6%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 932
magyarok 286 29%
szlovákok 387 40%
romák 260 27%
ukránok 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 38 4%
összlétszám 979
magyarok 281 30%
szlovákok 584 63%
romák 5 1%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 53 6%
összlétszám 930
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 764
Választási részvétel: 54.71 %
Kiadott boríték: 418
Bedobott boríték: 418

Polgármester

Érvényes szavazólap: 414
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sóky Ladislav 227 54.83 % Független
Gaál Ivan 108 26.09 % Független
Eibner Patrik 34 8.21 % SME RODINA - Boris Kollár
Šüli Anton 19 4.59 % Független
Očovay Tibor 17 4.11 % Független
Gaál Peter 9 2.17 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Segeč Mário 224 Független
Baumann Karol 204 Független
Gaál Ivan 169 Független
Balog Róbert 149 Független
Palčová Ľubica 147 SNS
Juhászová Marcela 137 Független
Bozová Angelika 129 Független

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö PD 14.29% PD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 755
Választási részvétel: 21.32 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161
Választásra jogosult: 755
Választási részvétel: 16.29 %
Kiadott boríték: 123
Bedobott boríték: 123
Választásra jogosult: 777
Választási részvétel: 24,19 %
Kiadott boríték: 188
Bedobott boríték: 188

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 140
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 99 70.71 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Karol Konárik 10 7.14 % SNS
Ondrej Binder 9 6.43 % Független
Ľudovít Kaník 9 6.43 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 2.86 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 4 2.86 % NP
Ladislav Fízik 4 2.86 % ASV
Jozef Sásik 1 0.71 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 37 30.83% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 70 39.55 % Független
Marian Kotleba 31 17.51 % ĽSNS
Pavel Greksa 21 11.86 % Független
Martin Juhaniak 16 9.04 % Független
Igor Kašper 11 6.21 % Független
Vojtech Kökény 8 4.52 % SRK
Zdenek Očovan 5 2.82 % NAJ
Martin Klus 4 2.26 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 3 1.69 % JĽSS
Jozef Šimko 2 1.13 % Független
Milan Urbáni 2 1.13 % SMS
Miroslav Gálik 2 1.13 % NAS
Ivan Saktor 1 0.56 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.56 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 140
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 53 37.86% SMK-MKP
Péter György 53 37.86% SMK-MKP
Branislav Hámorník 47 33.57% SMER - SD, KDH
Zsuzsanna Szvorák 40 28.57% SMK-MKP
Karol Márkuš 35 25.00% PD
Milan Spodniak 32 22.86% HZD, ĽS-HZDS
Pavol Baculík 27 19.29% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Eibner 22 15.71% MOST - HÍD
Marcel Hudec 20 14.29% PD
Juraj Pelč 18 12.86% Független
Katarína Sabová 15 10.71% PD
Igor Sivok 13 9.29% PD
Rudolf Slivka 13 9.29% ND
Zaher Mahmoud 13 9.29% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Vojtech Botoš 13 9.29% SRK
Štefan Kertész 12 8.57% MOST - HÍD
Attila Agócs 11 7.86% Független
Martin Olšiak 10 7.14% SNS
Vladimír Rehánek 8 5.71% SMER - SD, KDH
Radovan Konečný 8 5.71% MOST - HÍD
Miroslav Morháč 7 5.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Radoslav Čičmanec 7 5.00% ASV
Ľubomír Činčura 6 4.29% Független
Ondrej Drugda 5 3.57% SĽS
Monika Albertiová 4 2.86% 99%
Ján Karman 4 2.86% KSS
Mária Salajová 4 2.86% KSS
Ján Mičuda 4 2.86% SMER - SD, KDH
Ján Poničan 3 2.14% SNS
Michal Novodomský 3 2.14% SMS
Pavel Greksa 2 1.43% 99%
Marian Šulek 2 1.43% KSS
Ján Krahulec 2 1.43% KSS
Marian Bozó 2 1.43% SMS
Alena Rezková 1 0.71% Független
Vladimír Cirbus 1 0.71% Független
Peter Pánik 1 0.71% SĽS
Milan Ďurák 1 0.71% SNS
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Péter Csúsz 65 36.11% SMK-MKP
Pavel Greksa 57 31.67% Független
Pavol Baculík 57 31.67% Független
Péter György 51 28.33% SMK-MKP
Branislav Hámorník 36 20.00% SMER-SD
Zoltán Marcinkó 34 18.89% SMK-MKP
Milan Spodniak 29 16.11% DOMA DOBRE
Attila Agócs 29 16.11% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 26 14.44% SMK-MKP
László Kerekes 25 13.89% SMK-MKP
Rudolf Slivka 25 13.89% SNS
Jana Haláková 21 11.67% SMER-SD
Pavol Križo 18 10.00% SNS
Radoslav Jánošik 18 10.00% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 17 9.44% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 15 8.33% SMER-SD
Juraj Pelč 15 8.33% Független
Zaher Mahmoud 13 7.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Štefan Kertész 13 7.22% MOST - HÍD
Jozef Týnus 10 5.56% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Čičmanec 10 5.56% DOMA DOBRE
Karol Ferencz 9 5.00% MOST - HÍD
Anna Václavíková 9 5.00% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Kramec 9 5.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Vojtech Papp 8 4.44% ĽS Naše Slovensko
Denisa Nincová 8 4.44% Független
Michal Kováč 7 3.89% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
István Mázik 6 3.33% MKDA-MKDSZ
Patrik Svediak 6 3.33% SME RODINA - Boris Kollár
Lucia Kašiarová 4 2.22% KSS
Tibor Tóth 4 2.22% MOST - HÍD
Marian Šulek 4 2.22% KSS
Lukáš Čavoj 4 2.22% Független
Jozef Bari 4 2.22% SRK
Zoltán Balog 3 1.67% Független
Veronika Poznánová 2 1.11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Matej Bella 2 1.11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Kelemen 2 1.11% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 2 1.11% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 1 0.56% KSS
Milan Alberti 1 0.56% Független
Július Čipčala 1 0.56% SRK
Monika Kováčová 1 0.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 59.11 %
Divény 153 7.20 %
Gács 99 4.66 %
Videfalva 97 4.56 %
Tugár 75 3.53 %
Lónyabánya 52 2.45 %
Losonctamási 51 2.40 %
Fülek 48 2.26 %
Gácsfalva 45 2.12 %
Rózsaszállás 42 1.98 %
Terbeléd 42 1.98 %
Panyidaróc 25 1.18 %
Budaszállás 20 0.94 %
Vámosfalva 17 0.80 %
Nagydaróc 16 0.75 %
Bolyk 15 0.71 %
Dabar 13 0.61 %
Gácslápos 13 0.61 %
Patakalja 12 0.56 %
Bozita 11 0.52 %
Gácsliget 11 0.52 %
Ipolygalsa 11 0.52 %
Rátkapuszta 9 0.42 %
Rapp 9 0.42 %
Nagylibercse 8 0.38 %
Csomatelke 8 0.38 %
Vilke 8 0.38 %
Ragyolc 8 0.38 %
Romhánypuszta 7 0.33 %
Ábelfalva 7 0.33 %
Fülekkovácsi 7 0.33 %
Maskófalva 7 0.33 %
Mucsény 7 0.33 %
Kotmány 7 0.33 %
Tósár 6 0.28 %
Tőrincs 5 0.24 %
Sátorosbánya 4 0.19 %
Miksi 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Fűrész 4 0.19 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 57.49 %
Losonc 1 055 45.43 %
Ragyolc 198 8.53 %
Fülekpüspöki 157 6.76 %
Csomatelke 99 4.26 %
Nagydaróc 88 3.79 %
Fülekkovácsi 77 3.32 %
Füleksávoly 60 2.58 %
Sőreg 54 2.33 %
Perse 50 2.15 %
Ipolygalsa 50 2.15 %
Sátorosbánya 46 1.98 %
Videfalva 45 1.94 %
Csákányháza 44 1.89 %
Bozita 43 1.85 %
Panyidaróc 42 1.81 %
Béna 40 1.72 %
Rátkapuszta 36 1.55 %
Bolyk 32 1.38 %
Pinc 30 1.29 %
Rapp 29 1.25 %
Terbeléd 28 1.21 %
Vilke 24 1.03 %
Gács 23 0.99 %
Losonctamási 22 0.95 %
Mucsény 21 0.90 %
Bolgárom 20 0.86 %
Tőrincs 15 0.65 %
Vámosfalva 15 0.65 %
Fülekpilis 14 0.60 %
Divény 13 0.56 %
Miksi 12 0.52 %
Patakalja 11 0.47 %
Kalonda 10 0.43 %
Kétkeresztúr 10 0.43 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Lónyabánya 9 0.39 %
Jelsőc 7 0.30 %
Rózsaszállás 6 0.26 %
Gácsfalva 6 0.26 %
Budaszállás 5 0.22 %
Maskófalva 5 0.22 %
Tugár 4 0.17 %
Dabar 3 0.13 %
Gácsliget 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Gácsprága 2 0.09 %
Parlagos 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Tósár 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 50.76 %
Losonctamási 190 5.54 %
Fülek 178 5.19 %
Videfalva 153 4.46 %
Gács 136 3.96 %
Divény 123 3.58 %
Lónyabánya 111 3.23 %
Terbeléd 79 2.30 %
Vámosfalva 70 2.04 %
Nagydaróc 70 2.04 %
Gácsfalva 69 2.01 %
Bozita 66 1.92 %
Gácsliget 65 1.89 %
Budaszállás 56 1.63 %
Tugár 56 1.63 %
Jelsőc 51 1.49 %
Sátorosbánya 50 1.46 %
Dabar 50 1.46 %
Bolyk 47 1.37 %
Miksi 45 1.31 %
Csomatelke 39 1.14 %
Rapp 36 1.05 %
Füleksávoly 35 1.02 %
Maskófalva 35 1.02 %
Rózsaszállás 34 0.99 %
Patakalja 33 0.96 %
Tósár 32 0.93 %
Panyidaróc 30 0.87 %
Nagylibercse 29 0.84 %
Mucsény 26 0.76 %
Gácslápos 23 0.67 %
Vilke 23 0.67 %
Sőreg 21 0.61 %
Kotmány 17 0.50 %
Parlagos 17 0.50 %
Romhánypuszta 17 0.50 %
Ragyolc 16 0.47 %
Ipolygalsa 15 0.44 %
Gömörsíd 15 0.44 %
Ábelfalva 15 0.44 %
Csákányháza 15 0.44 %
Tőrincs 15 0.44 %
Rátkapuszta 14 0.41 %
Fülekkovácsi 14 0.41 %
Fülekpilis 12 0.35 %
Fűrész 10 0.29 %
Gergelyfalva 10 0.29 %
Pinc 9 0.26 %
Kalonda 9 0.26 %
Gácsprága 8 0.23 %
Ipolynyitra 7 0.20 %
Perse 7 0.20 %
Béna 7 0.20 %
Kétkeresztúr 7 0.20 %
Bolgárom 4 0.12 %
Lentő 3 0.09 %
Fülekpüspöki 3 0.09 %
Losonc 935 63.87 %
Fülek 380 25.96 %
Videfalva 65 4.44 %
Gács 55 3.76 %
Losonctamási 53 3.62 %
Lónyabánya 38 2.60 %
Vámosfalva 33 2.25 %
Bozita 33 2.25 %
Divény 30 2.05 %
Fülekpüspöki 22 1.50 %
Patakalja 21 1.43 %
Rózsaszállás 20 1.37 %
Jelsőc 19 1.30 %
Panyidaróc 18 1.23 %
Dabar 17 1.16 %
Budaszállás 16 1.09 %
Terbeléd 16 1.09 %
Fülekkovácsi 15 1.02 %
Ragyolc 15 1.02 %
Gácsfalva 15 1.02 %
Bolyk 13 0.89 %
Nagydaróc 12 0.82 %
Miksi 11 0.75 %
Kotmány 10 0.68 %
Gömörsíd 10 0.68 %
Vilke 10 0.68 %
Rátkapuszta 9 0.61 %
Rapp 8 0.55 %
Maskófalva 8 0.55 %
Kétkeresztúr 7 0.48 %
Gergelyfalva 7 0.48 %
Sátorosbánya 7 0.48 %
Perse 5 0.34 %
Csomatelke 5 0.34 %
Mucsény 4 0.27 %
Tugár 4 0.27 %
Sőreg 3 0.20 %
Ipolygalsa 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Csákányháza 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Kalonda 2 0.14 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.14 %
Gácsliget 2 0.14 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.55 %
Fülek 18 8.22 %
Divény 10 4.57 %
Videfalva 9 4.11 %
Lónyabánya 7 3.20 %
Gömörsíd 6 2.74 %
Ragyolc 5 2.28 %
Bolyk 5 2.28 %
Vámosfalva 4 1.83 %
Vilke 4 1.83 %
Gács 4 1.83 %
Rátkapuszta 4 1.83 %
Csomatelke 3 1.37 %
Rózsaszállás 3 1.37 %
Tugár 3 1.37 %
Pinc 3 1.37 %
Nagydaróc 3 1.37 %
Ipolynyitra 2 0.91 %
Sőreg 2 0.91 %
Kotmány 2 0.91 %
Rapp 2 0.91 %
Lentő 2 0.91 %
Gácsfalva 2 0.91 %
Terbeléd 2 0.91 %
Mucsény 2 0.91 %
Kétkeresztúr 2 0.91 %
Füleksávoly 2 0.91 %
Losonctamási 2 0.91 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Panyidaróc 1 0.46 %
Fűrész 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Gácslápos 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Tósár 1 0.46 %
Béna 1 0.46 %
Bolgárom 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 36.44 %
Losonc 70 9.31 %
Ragyolc 29 3.86 %
Fülekpüspöki 28 3.72 %
Gömörsíd 23 3.06 %
Sőreg 14 1.86 %
Nagydaróc 13 1.73 %
Csomatelke 11 1.46 %
Csákányháza 8 1.06 %
Bolgárom 8 1.06 %
Vilke 8 1.06 %
Perse 8 1.06 %
Fülekkovácsi 7 0.93 %
Béna 7 0.93 %
Füleksávoly 6 0.80 %
Rapp 6 0.80 %
Terbeléd 4 0.53 %
Mucsény 4 0.53 %
Lónyabánya 4 0.53 %
Panyidaróc 3 0.40 %
Kalonda 3 0.40 %
Ipolynyitra 3 0.40 %
Ipolygalsa 3 0.40 %
Gács 3 0.40 %
Rátkapuszta 2 0.27 %
Bolyk 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Sátorosbánya 2 0.27 %
Tósár 2 0.27 %
Bozita 2 0.27 %
Gácsprága 1 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.13 %
Losonctamási 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Divény 1 0.13 %
Videfalva 1 0.13 %
Jelsőc 1 0.13 %
Vámosfalva 1 0.13 %
Dabar 1 0.13 %
Budaszállás 1 0.13 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 38.51 %
Losonctamási 154 7.61 %
Videfalva 97 4.79 %
Gács 71 3.51 %
Divény 68 3.36 %
Bozita 65 3.21 %
Lónyabánya 61 3.02 %
Tugár 49 2.42 %
Budaszállás 48 2.37 %
Fülek 47 2.32 %
Gácsliget 42 2.08 %
Jelsőc 41 2.03 %
Vámosfalva 36 1.78 %
Tósár 31 1.53 %
Sátorosbánya 30 1.48 %
Gácsfalva 28 1.38 %
Nagydaróc 26 1.29 %
Terbeléd 26 1.29 %
Bolyk 24 1.19 %
Maskófalva 23 1.14 %
Tőrincs 21 1.04 %
Rapp 21 1.04 %
Kotmány 21 1.04 %
Ábelfalva 18 0.89 %
Gácslápos 18 0.89 %
Rózsaszállás 17 0.84 %
Romhánypuszta 16 0.79 %
Gergelyfalva 16 0.79 %
Panyidaróc 15 0.74 %
Csákányháza 15 0.74 %
Dabar 13 0.64 %
Nagylibercse 12 0.59 %
Patakalja 12 0.59 %
Fülekkovácsi 11 0.54 %
Vilke 11 0.54 %
Mucsény 9 0.44 %
Ipolygalsa 9 0.44 %
Fülekpilis 8 0.40 %
Gömörsíd 7 0.35 %
Parlagos 7 0.35 %
Kétkeresztúr 7 0.35 %
Miksi 6 0.30 %
Fűrész 6 0.30 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 44.86 %
Losonc 59 31.89 %
Gömörsíd 17 9.19 %
Nagydaróc 11 5.95 %
Tőrincs 9 4.86 %
Ragyolc 9 4.86 %
Panyidaróc 8 4.32 %
Fülekkovácsi 8 4.32 %
Fülekpüspöki 7 3.78 %
Mucsény 7 3.78 %
Csomatelke 7 3.78 %
Füleksávoly 7 3.78 %
Bolgárom 7 3.78 %
Jelsőc 6 3.24 %
Csákányháza 6 3.24 %
Rapp 4 2.16 %
Ipolynyitra 4 2.16 %
Fülekpilis 3 1.62 %
Gács 3 1.62 %
Vilke 3 1.62 %
Béna 3 1.62 %
Terbeléd 3 1.62 %
Losonctamási 3 1.62 %
Lónyabánya 2 1.08 %
Gácsfalva 2 1.08 %
Rózsaszállás 2 1.08 %
Dabar 2 1.08 %
Miksi 2 1.08 %
Perse 2 1.08 %
Pinc 2 1.08 %
Kalonda 2 1.08 %
Kotmány 2 1.08 %
Fűrész 1 0.54 %
Videfalva 1 0.54 %
Patakalja 1 0.54 %
Parlagos 1 0.54 %
Rátkapuszta 1 0.54 %
Vámosfalva 1 0.54 %
Sátorosbánya 1 0.54 %
Bolyk 1 0.54 %
Nagylibercse 1 0.54 %
Gácsliget 1 0.54 %
Ipolygalsa 1 0.54 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 62.11 %
Videfalva 42 4.42 %
Gács 38 4.00 %
Lónyabánya 27 2.84 %
Losonctamási 20 2.11 %
Divény 18 1.89 %
Fülek 17 1.79 %
Dabar 16 1.68 %
Gácsfalva 15 1.58 %
Panyidaróc 12 1.26 %
Fülekkovácsi 10 1.05 %
Rapp 9 0.95 %
Kotmány 8 0.84 %
Vámosfalva 8 0.84 %
Terbeléd 7 0.74 %
Bozita 7 0.74 %
Miksi 5 0.53 %
Gácsliget 5 0.53 %
Budaszállás 5 0.53 %
Kétkeresztúr 5 0.53 %
Vilke 5 0.53 %
Fűrész 5 0.53 %
Jelsőc 4 0.42 %
Tugár 4 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.42 %
Gácslápos 4 0.42 %
Bolyk 4 0.42 %
Kalonda 4 0.42 %
Csákányháza 4 0.42 %
Rózsaszállás 4 0.42 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 17.38 %
Lónyabánya 71 2.88 %
Videfalva 70 2.84 %
Divény 60 2.43 %
Losonctamási 54 2.19 %
Gács 48 1.94 %
Fülek 34 1.38 %
Vámosfalva 27 1.09 %
Kotmány 26 1.05 %
Rózsaszállás 20 0.81 %
Bozita 20 0.81 %
Gácsfalva 18 0.73 %
Dabar 13 0.53 %
Patakalja 13 0.53 %
Bolyk 12 0.49 %
Rapp 10 0.41 %
Fűrész 9 0.36 %
Tósár 9 0.36 %
Rátkapuszta 9 0.36 %
Panyidaróc 9 0.36 %
Mucsény 8 0.32 %
Vilke 8 0.32 %
Nagydaróc 7 0.28 %
Terbeléd 7 0.28 %
Jelsőc 7 0.28 %
Gácslápos 6 0.24 %
Maskófalva 6 0.24 %
Tugár 6 0.24 %
Sátorosbánya 6 0.24 %
Ragyolc 5 0.20 %
Budaszállás 5 0.20 %
Kalonda 4 0.16 %
Gácsliget 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Pinc 4 0.16 %
Ábelfalva 3 0.12 %
Miksi 3 0.12 %
Kétkeresztúr 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 54.58 %
Gács 204 5.47 %
Fülek 176 4.72 %
Videfalva 172 4.61 %
Losonctamási 135 3.62 %
Divény 125 3.35 %
Vámosfalva 107 2.87 %
Lónyabánya 106 2.84 %
Gácsfalva 95 2.55 %
Gácsliget 77 2.06 %
Terbeléd 42 1.13 %
Dabar 38 1.02 %
Patakalja 37 0.99 %
Panyidaróc 37 0.99 %
Nagylibercse 34 0.91 %
Rózsaszállás 34 0.91 %
Ragyolc 33 0.88 %
Tugár 33 0.88 %
Maskófalva 33 0.88 %
Vilke 31 0.83 %
Bolyk 29 0.78 %
Bozita 29 0.78 %
Budaszállás 26 0.70 %
Tósár 25 0.67 %
Gácslápos 24 0.64 %
Kotmány 23 0.62 %
Pinc 18 0.48 %
Fülekkovácsi 17 0.46 %
Nagydaróc 16 0.43 %
Rapp 15 0.40 %
Csomatelke 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Rátkapuszta 13 0.35 %
Gergelyfalva 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Mucsény 12 0.32 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Ábelfalva 10 0.27 %
Ipolygalsa 10 0.27 %
Sátorosbánya 9 0.24 %
Romhánypuszta 9 0.24 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.11 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Ipolynyitra 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.71 %
Losonctamási 480 20.07 %
Videfalva 193 8.07 %
Gács 113 4.72 %
Lónyabánya 106 4.43 %
Divény 100 4.18 %
Vámosfalva 79 3.30 %
Gácsfalva 66 2.76 %
Fülek 66 2.76 %
Patakalja 51 2.13 %
Tugár 41 1.71 %
Tósár 36 1.51 %
Gergelyfalva 33 1.38 %
Budaszállás 33 1.38 %
Gácsliget 25 1.05 %
Bozita 24 1.00 %
Dabar 24 1.00 %
Rózsaszállás 23 0.96 %
Maskófalva 23 0.96 %
Nagylibercse 22 0.92 %
Bolyk 21 0.88 %
Sátorosbánya 17 0.71 %
Parlagos 17 0.71 %
Terbeléd 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Fülekkovácsi 8 0.33 %
Kétkeresztúr 8 0.33 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 40.89 %
Fülek 40 6.57 %
Nagydaróc 40 6.57 %
Videfalva 21 3.45 %
Gács 18 2.96 %
Divény 15 2.46 %
Losonctamási 12 1.97 %
Lónyabánya 11 1.81 %
Terbeléd 10 1.64 %
Bolyk 8 1.31 %
Vámosfalva 7 1.15 %
Dabar 6 0.99 %
Patakalja 6 0.99 %
Vilke 6 0.99 %
Panyidaróc 6 0.99 %
Ragyolc 5 0.82 %
Rózsaszállás 5 0.82 %
Füleksávoly 5 0.82 %
Budaszállás 4 0.66 %
Miksi 4 0.66 %
Tósár 4 0.66 %
Maskófalva 4 0.66 %
Tugár 3 0.49 %
Csákányháza 3 0.49 %
Gácsprága 3 0.49 %
Gácsfalva 3 0.49 %
Sátorosbánya 3 0.49 %
Pinc 3 0.49 %
Fűrész 2 0.33 %
Nagylibercse 2 0.33 %
Gácsliget 2 0.33 %
Perse 2 0.33 %
Kotmány 2 0.33 %
Jelsőc 2 0.33 %
Fülekkovácsi 2 0.33 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Bozita 1 0.16 %
Gömörsíd 1 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Rátkapuszta 1 0.16 %
Csomatelke 1 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Mucsény 1 0.16 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 20.70 %
Tőrincs 30 10.53 %
Fülek 26 9.12 %
Jelsőc 10 3.51 %
Vilke 9 3.16 %
Gömörsíd 9 3.16 %
Panyidaróc 8 2.81 %
Nagydaróc 7 2.46 %
Bolgárom 5 1.75 %
Losonctamási 4 1.40 %
Gácsfalva 4 1.40 %
Ipolynyitra 4 1.40 %
Kotmány 4 1.40 %
Divény 4 1.40 %
Fűrész 3 1.05 %
Gács 3 1.05 %
Csákányháza 3 1.05 %
Csomatelke 3 1.05 %
Videfalva 3 1.05 %
Füleksávoly 3 1.05 %
Fülekpilis 3 1.05 %
Lónyabánya 3 1.05 %
Mucsény 3 1.05 %
Tugár 2 0.70 %
Fülekpüspöki 2 0.70 %
Miksi 2 0.70 %
Bolyk 2 0.70 %
Vámosfalva 2 0.70 %
Tósár 2 0.70 %
Ipolygalsa 2 0.70 %
Dabar 2 0.70 %
Budaszállás 1 0.35 %
Perse 1 0.35 %
Terbeléd 1 0.35 %
Rózsaszállás 1 0.35 %
Rapp 1 0.35 %
Ragyolc 1 0.35 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 17.99 %
Fülek 112 17.83 %
Ipolygalsa 92 14.65 %
Terbeléd 29 4.62 %
Nagydaróc 19 3.03 %
Füleksávoly 17 2.71 %
Ipolynyitra 13 2.07 %
Fülekpüspöki 11 1.75 %
Bolyk 11 1.75 %
Bozita 11 1.75 %
Videfalva 10 1.59 %
Csákányháza 10 1.59 %
Ragyolc 9 1.43 %
Rapp 9 1.43 %
Gömörsíd 9 1.43 %
Fülekkovácsi 8 1.27 %
Panyidaróc 7 1.11 %
Rátkapuszta 7 1.11 %
Perse 6 0.96 %
Csomatelke 6 0.96 %
Bolgárom 5 0.80 %
Losonctamási 4 0.64 %
Gács 4 0.64 %
Fülekpilis 4 0.64 %
Béna 4 0.64 %
Vámosfalva 4 0.64 %
Pinc 3 0.48 %
Miksi 3 0.48 %
Vilke 3 0.48 %
Gácsliget 3 0.48 %
Dabar 3 0.48 %
Sőreg 3 0.48 %
Tőrincs 2 0.32 %
Budaszállás 1 0.16 %
Maskófalva 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Mucsény 1 0.16 %
Kalonda 1 0.16 %
Lónyabánya 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 46.97 %
Fülek 28 3.15 %
Videfalva 27 3.03 %
Lónyabánya 24 2.70 %
Divény 22 2.47 %
Dabar 22 2.47 %
Losonctamási 20 2.25 %
Gács 14 1.57 %
Vámosfalva 13 1.46 %
Rózsaszállás 9 1.01 %
Bolyk 9 1.01 %
Terbeléd 8 0.90 %
Nagylibercse 6 0.67 %
Jelsőc 6 0.67 %
Vilke 6 0.67 %
Panyidaróc 6 0.67 %
Romhánypuszta 5 0.56 %
Csomatelke 5 0.56 %
Tósár 5 0.56 %
Gácsfalva 5 0.56 %
Tugár 4 0.45 %
Bozita 4 0.45 %
Mucsény 4 0.45 %
Budaszállás 4 0.45 %
Rapp 4 0.45 %
Kétkeresztúr 3 0.34 %
Fülekpüspöki 3 0.34 %
Gácsliget 3 0.34 %
Sátorosbánya 3 0.34 %
Füleksávoly 3 0.34 %
Gácsprága 3 0.34 %
Gergelyfalva 3 0.34 %
Ragyolc 3 0.34 %
Nagydaróc 3 0.34 %
Rátkapuszta 3 0.34 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Ipolynyitra 2 0.22 %
Kalonda 2 0.22 %
Fülekkovácsi 2 0.22 %
Gácslápos 2 0.22 %
Fűrész 2 0.22 %
Maskófalva 2 0.22 %
Béna 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Fülekpilis 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 40.57 %
Videfalva 174 17.09 %
Losonctamási 34 3.34 %
Vámosfalva 24 2.36 %
Gács 24 2.36 %
Divény 22 2.16 %
Lónyabánya 21 2.06 %
Terbeléd 18 1.77 %
Bozita 18 1.77 %
Tugár 17 1.67 %
Fülek 14 1.38 %
Bolyk 11 1.08 %
Panyidaróc 8 0.79 %
Maskófalva 8 0.79 %
Csákányháza 8 0.79 %
Mucsény 8 0.79 %
Gácsfalva 8 0.79 %
Dabar 7 0.69 %
Budaszállás 7 0.69 %
Gácsliget 7 0.69 %
Rózsaszállás 7 0.69 %
Romhánypuszta 7 0.69 %
Pinc 5 0.49 %
Gácslápos 5 0.49 %
Rapp 4 0.39 %
Vilke 4 0.39 %
Kétkeresztúr 4 0.39 %
Kotmány 4 0.39 %
Tőrincs 4 0.39 %
Patakalja 4 0.39 %
Tósár 4 0.39 %
Fülekkovácsi 4 0.39 %
Jelsőc 3 0.29 %
Nagylibercse 3 0.29 %
Kalonda 3 0.29 %
Gömörsíd 3 0.29 %
Fűrész 3 0.29 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Ragyolc 2 0.20 %
Nagydaróc 2 0.20 %
Rátkapuszta 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 89.19 %
Losonc 253 32.19 %
Ragyolc 150 19.08 %
Fülekpüspöki 126 16.03 %
Gömörsíd 88 11.20 %
Csomatelke 75 9.54 %
Béna 48 6.11 %
Csákányháza 45 5.73 %
Füleksávoly 33 4.20 %
Fülekkovácsi 32 4.07 %
Sőreg 30 3.82 %
Nagydaróc 30 3.82 %
Vilke 25 3.18 %
Rapp 25 3.18 %
Bolgárom 25 3.18 %
Perse 19 2.42 %
Panyidaróc 16 2.04 %
Ipolygalsa 14 1.78 %
Terbeléd 14 1.78 %
Kalonda 13 1.65 %
Pinc 10 1.27 %
Bozita 10 1.27 %
Fülekpilis 9 1.15 %
Mucsény 9 1.15 %
Rátkapuszta 7 0.89 %
Bolyk 6 0.76 %
Losonctamási 6 0.76 %
Gácsfalva 4 0.51 %
Videfalva 4 0.51 %
Gács 4 0.51 %
Lónyabánya 2 0.25 %
Rózsaszállás 2 0.25 %
Sátorosbánya 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Divény 2 0.25 %
Vámosfalva 2 0.25 %
Patakalja 1 0.13 %
Gácsliget 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.13 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 36.07 %
Divény 116 9.51 %
Gács 76 6.23 %
Rózsaszállás 72 5.90 %
Videfalva 69 5.66 %
Lónyabánya 63 5.16 %
Losonctamási 57 4.67 %
Vámosfalva 56 4.59 %
Fülek 38 3.11 %
Bozita 31 2.54 %
Gácsfalva 29 2.38 %
Dabar 28 2.30 %
Kotmány 23 1.89 %
Rapp 17 1.39 %
Fűrész 15 1.23 %
Sátorosbánya 13 1.07 %
Vilke 12 0.98 %
Budaszállás 12 0.98 %
Panyidaróc 12 0.98 %
Bolyk 12 0.98 %
Tugár 10 0.82 %
Ragyolc 10 0.82 %
Patakalja 9 0.74 %
Terbeléd 9 0.74 %
Nagylibercse 9 0.74 %
Mucsény 9 0.74 %
Nagydaróc 9 0.74 %
Tósár 8 0.66 %
Rátkapuszta 8 0.66 %
Maskófalva 8 0.66 %
Kalonda 8 0.66 %
Füleksávoly 8 0.66 %
Pinc 6 0.49 %
Gácsliget 6 0.49 %
Gácslápos 6 0.49 %
Romhánypuszta 5 0.41 %
Kétkeresztúr 5 0.41 %
Jelsőc 5 0.41 %
Ipolygalsa 5 0.41 %
Lentő 5 0.41 %
Fülekpüspöki 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Miksi 4 0.33 %
Ábelfalva 4 0.33 %
Fülekpilis 3 0.25 %
Csákányháza 3 0.25 %
Béna 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 24.58 %
Videfalva 18 3.03 %
Fülek 14 2.36 %
Vámosfalva 13 2.19 %
Terbeléd 10 1.68 %
Gács 9 1.52 %
Divény 9 1.52 %
Lónyabánya 9 1.52 %
Bozita 6 1.01 %
Fűrész 5 0.84 %
Tósár 5 0.84 %
Nagylibercse 4 0.67 %
Losonctamási 4 0.67 %
Rátkapuszta 4 0.67 %
Rapp 4 0.67 %
Kotmány 3 0.51 %
Mucsény 3 0.51 %
Panyidaróc 3 0.51 %
Tugár 3 0.51 %
Sátorosbánya 3 0.51 %
Maskófalva 2 0.34 %
Füleksávoly 2 0.34 %
Nagydaróc 2 0.34 %
Romhánypuszta 2 0.34 %
Bolyk 2 0.34 %
Gömörsíd 2 0.34 %
Gácsfalva 2 0.34 %
Gácslápos 2 0.34 %
Ragyolc 2 0.34 %
Gácsprága 2 0.34 %
Kétkeresztúr 2 0.34 %
Patakalja 1 0.17 %
Pinc 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Rózsaszállás 1 0.17 %
Miksi 1 0.17 %
Jelsőc 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Fülekkovácsi 1 0.17 %
Dabar 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Csákányháza 1 0.17 %
Budaszállás 1 0.17 %
Vilke 1 0.17 %
Ipolygalsa 1 0.17 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 25.19 %
Fülek 25 3.25 %
Videfalva 22 2.86 %
Lónyabánya 22 2.86 %
Losonctamási 18 2.34 %
Gács 17 2.21 %
Vámosfalva 17 2.21 %
Dabar 12 1.56 %
Divény 9 1.17 %
Gömörsíd 9 1.17 %
Fűrész 7 0.91 %
Csákányháza 7 0.91 %
Terbeléd 6 0.78 %
Bozita 6 0.78 %
Gácsliget 6 0.78 %
Kalonda 5 0.65 %
Nagydaróc 5 0.65 %
Mucsény 5 0.65 %
Rózsaszállás 5 0.65 %
Csomatelke 5 0.65 %
Bolyk 5 0.65 %
Sátorosbánya 4 0.52 %
Gácsfalva 3 0.39 %
Budaszállás 3 0.39 %
Jelsőc 3 0.39 %
Fülekkovácsi 3 0.39 %
Fülekpilis 3 0.39 %
Pinc 3 0.39 %
Kotmány 3 0.39 %
Tugár 3 0.39 %
Ipolynyitra 3 0.39 %
Panyidaróc 3 0.39 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Perse 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Rapp 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 60.59 %
Gács 58 4.37 %
Videfalva 53 3.99 %
Divény 49 3.69 %
Fülek 39 2.94 %
Lónyabánya 34 2.56 %
Losonctamási 29 2.19 %
Vámosfalva 20 1.51 %
Dabar 20 1.51 %
Gácsfalva 17 1.28 %
Tugár 10 0.75 %
Fülekkovácsi 10 0.75 %
Terbeléd 9 0.68 %
Panyidaróc 9 0.68 %
Bozita 8 0.60 %
Vilke 8 0.60 %
Budaszállás 8 0.60 %
Rózsaszállás 8 0.60 %
Bolyk 7 0.53 %
Rapp 7 0.53 %
Ipolygalsa 7 0.53 %
Pinc 7 0.53 %
Fűrész 7 0.53 %
Ábelfalva 7 0.53 %
Jelsőc 6 0.45 %
Ragyolc 6 0.45 %
Kalonda 5 0.38 %
Kotmány 5 0.38 %
Nagydaróc 5 0.38 %
Patakalja 4 0.30 %
Gácsliget 4 0.30 %
Gácslápos 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Gömörsíd 4 0.30 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.62 %
Lónyabánya 165 6.58 %
Divény 72 2.87 %
Vámosfalva 64 2.55 %
Rózsaszállás 27 1.08 %
Dabar 25 1.00 %
Fülek 19 0.76 %
Losonctamási 19 0.76 %
Videfalva 18 0.72 %
Gács 16 0.64 %
Nagydaróc 13 0.52 %
Patakalja 13 0.52 %
Kétkeresztúr 11 0.44 %
Kotmány 10 0.40 %
Fülekkovácsi 9 0.36 %
Tugár 9 0.36 %
Fűrész 8 0.32 %
Vilke 7 0.28 %
Csomatelke 6 0.24 %
Gácsliget 5 0.20 %
Terbeléd 5 0.20 %
Mucsény 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Bozita 3 0.12 %
Bolyk 3 0.12 %
Gergelyfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Jelsőc 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Ragyolc 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Miksi 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Gácsfalva 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 41.74 %
Fülek 431 19.94 %
Rátkapuszta 111 5.14 %
Terbeléd 104 4.81 %
Videfalva 89 4.12 %
Sátorosbánya 80 3.70 %
Gács 73 3.38 %
Losonctamási 62 2.87 %
Tugár 61 2.82 %
Divény 58 2.68 %
Bozita 55 2.55 %
Lónyabánya 53 2.45 %
Vámosfalva 47 2.17 %
Gácsfalva 43 1.99 %
Ragyolc 43 1.99 %
Romhánypuszta 42 1.94 %
Fülekpüspöki 41 1.90 %
Budaszállás 37 1.71 %
Bolyk 37 1.71 %
Fülekkovácsi 36 1.67 %
Mucsény 35 1.62 %
Csákányháza 35 1.62 %
Csomatelke 32 1.48 %
Rapp 29 1.34 %
Nagydaróc 29 1.34 %
Ipolygalsa 22 1.02 %
Rózsaszállás 21 0.97 %
Gácsliget 18 0.83 %
Gácslápos 18 0.83 %
Fülekpilis 17 0.79 %
Panyidaróc 15 0.69 %
Dabar 14 0.65 %
Gömörsíd 14 0.65 %
Patakalja 13 0.60 %
Fűrész 13 0.60 %
Kotmány 13 0.60 %
Parlagos 12 0.56 %
Perse 12 0.56 %
Tósár 12 0.56 %
Gergelyfalva 12 0.56 %
Tőrincs 10 0.46 %
Ipolynyitra 9 0.42 %
Maskófalva 9 0.42 %
Füleksávoly 7 0.32 %
Sőreg 6 0.28 %
Miksi 6 0.28 %
Jelsőc 5 0.23 %
Kalonda 5 0.23 %
Bolgárom 5 0.23 %
Kétkeresztúr 5 0.23 %
Vilke 5 0.23 %
Pinc 5 0.23 %
Nagylibercse 4 0.19 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 8.79 %
Fülek 25 2.34 %
Gömörsíd 15 1.40 %
Divény 14 1.31 %
Videfalva 12 1.12 %
Losonctamási 9 0.84 %
Mucsény 6 0.56 %
Ragyolc 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Budaszállás 6 0.56 %
Gács 5 0.47 %
Füleksávoly 5 0.47 %
Lónyabánya 5 0.47 %
Patakalja 5 0.47 %
Vámosfalva 5 0.47 %
Gácsfalva 5 0.47 %
Sátorosbánya 4 0.37 %
Fülekpüspöki 4 0.37 %
Terbeléd 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Vilke 2 0.19 %
Tugár 2 0.19 %
Csákányháza 2 0.19 %
Bolyk 2 0.19 %
Nagylibercse 2 0.19 %
Rózsaszállás 2 0.19 %
Rátkapuszta 2 0.19 %
Ipolygalsa 2 0.19 %
Jelsőc 2 0.19 %
Kalonda 2 0.19 %
Fűrész 2 0.19 %
Bolgárom 2 0.19 %
Kétkeresztúr 2 0.19 %
Panyidaróc 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Nagydaróc 1 0.09 %
Fülekkovácsi 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Perse 1 0.09 %
Miksi 1 0.09 %
Rapp 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Kotmány 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 13.13 %
Divény 35 4.50 %
Fülek 26 3.35 %
Videfalva 16 2.06 %
Gács 14 1.80 %
Lónyabánya 11 1.42 %
Dabar 11 1.42 %
Ragyolc 9 1.16 %
Losonctamási 8 1.03 %
Vámosfalva 8 1.03 %
Kotmány 8 1.03 %
Tugár 7 0.90 %
Rózsaszállás 7 0.90 %
Terbeléd 6 0.77 %
Gácsfalva 6 0.77 %
Jelsőc 5 0.64 %
Fűrész 4 0.51 %
Csákányháza 4 0.51 %
Rátkapuszta 3 0.39 %
Sátorosbánya 3 0.39 %
Csomatelke 3 0.39 %
Fülekpüspöki 3 0.39 %
Tósár 2 0.26 %
Bozita 2 0.26 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Patakalja 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Pinc 2 0.26 %
Gácsliget 1 0.13 %
Mucsény 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Füleksávoly 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 54.25 %
Videfalva 19 4.75 %
Gács 13 3.25 %
Fülek 12 3.00 %
Losonctamási 12 3.00 %
Divény 12 3.00 %
Lónyabánya 11 2.75 %
Vilke 10 2.50 %
Panyidaróc 8 2.00 %
Terbeléd 7 1.75 %
Vámosfalva 7 1.75 %
Dabar 6 1.50 %
Rapp 6 1.50 %
Nagylibercse 6 1.50 %
Rózsaszállás 4 1.00 %
Fülekpüspöki 4 1.00 %
Bolyk 4 1.00 %
Csákányháza 4 1.00 %
Patakalja 3 0.75 %
Maskófalva 3 0.75 %
Rátkapuszta 3 0.75 %
Fülekkovácsi 3 0.75 %
Fűrész 3 0.75 %
Gácsfalva 3 0.75 %
Romhánypuszta 2 0.50 %
Fülekpilis 2 0.50 %
Sátorosbánya 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Ábelfalva 2 0.50 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 49.99 %
Divény 313 8.94 %
Vámosfalva 241 6.88 %
Lónyabánya 241 6.88 %
Videfalva 209 5.97 %
Fülek 127 3.63 %
Gács 116 3.31 %
Losonctamási 112 3.20 %
Dabar 108 3.08 %
Rózsaszállás 86 2.46 %
Rapp 57 1.63 %
Patakalja 50 1.43 %
Fűrész 50 1.43 %
Kotmány 47 1.34 %
Gácsfalva 46 1.31 %
Terbeléd 43 1.23 %
Tugár 40 1.14 %
Budaszállás 34 0.97 %
Bolyk 32 0.91 %
Bozita 29 0.83 %
Panyidaróc 25 0.71 %
Nagydaróc 24 0.69 %
Gergelyfalva 20 0.57 %
Mucsény 20 0.57 %
Sátorosbánya 19 0.54 %
Gácslápos 17 0.49 %
Tósár 16 0.46 %
Ragyolc 15 0.43 %
Fülekkovácsi 15 0.43 %
Nagylibercse 15 0.43 %
Pinc 13 0.37 %
Ipolygalsa 13 0.37 %
Kétkeresztúr 11 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.29 %
Vilke 10 0.29 %
Rátkapuszta 10 0.29 %
Kalonda 8 0.23 %
Maskófalva 8 0.23 %
Gácsliget 7 0.20 %
Miksi 7 0.20 %
Fülekpilis 7 0.20 %
Csákányháza 5 0.14 %
Ábelfalva 5 0.14 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.09 %
Lentő 2 0.06 %
Csomatelke 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 61.92 %
Videfalva 200 3.90 %
Gács 166 3.24 %
Fülek 165 3.22 %
Losonctamási 116 2.26 %
Lónyabánya 109 2.13 %
Divény 98 1.91 %
Vámosfalva 75 1.46 %
Panyidaróc 58 1.13 %
Rapp 57 1.11 %
Terbeléd 48 0.94 %
Bolyk 47 0.92 %
Gácsfalva 46 0.90 %
Vilke 42 0.82 %
Dabar 39 0.76 %
Patakalja 37 0.72 %
Rózsaszállás 32 0.62 %
Pinc 30 0.59 %
Mucsény 25 0.49 %
Tugár 24 0.47 %
Miksi 23 0.45 %
Fülekpüspöki 22 0.43 %
Fülekkovácsi 21 0.41 %
Nagydaróc 20 0.39 %
Ragyolc 19 0.37 %
Budaszállás 18 0.35 %
Gergelyfalva 17 0.33 %
Maskófalva 16 0.31 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Kalonda 14 0.27 %
Fűrész 14 0.27 %
Romhánypuszta 13 0.25 %
Bozita 13 0.25 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 59.90 %
Divény 82 5.27 %
Fülek 74 4.76 %
Videfalva 62 3.98 %
Vámosfalva 61 3.92 %
Gács 60 3.86 %
Losonctamási 55 3.53 %
Lónyabánya 48 3.08 %
Patakalja 29 1.86 %
Dabar 26 1.67 %
Terbeléd 24 1.54 %
Bolyk 20 1.29 %
Rapp 18 1.16 %
Rózsaszállás 15 0.96 %
Panyidaróc 15 0.96 %
Vilke 15 0.96 %
Sátorosbánya 14 0.90 %
Gácsfalva 14 0.90 %
Tugár 13 0.84 %
Fűrész 13 0.84 %
Miksi 12 0.77 %
Bozita 12 0.77 %
Mucsény 10 0.64 %
Ragyolc 9 0.58 %
Rátkapuszta 9 0.58 %
Kotmány 8 0.51 %
Gácsliget 8 0.51 %
Fülekpüspöki 8 0.51 %
Ipolygalsa 7 0.45 %
Budaszállás 7 0.45 %
Romhánypuszta 7 0.45 %
Csomatelke 6 0.39 %
Ábelfalva 6 0.39 %
Gergelyfalva 5 0.32 %
Nagylibercse 5 0.32 %
Jelsőc 5 0.32 %
Nagydaróc 5 0.32 %
Gácslápos 5 0.32 %
Maskófalva 4 0.26 %
Füleksávoly 4 0.26 %
Lentő 4 0.26 %
Kétkeresztúr 4 0.26 %
Pinc 3 0.19 %
Csákányháza 3 0.19 %
Gömörsíd 3 0.19 %
Tósár 3 0.19 %
Kalonda 3 0.19 %
Tőrincs 3 0.19 %
Fülekpilis 2 0.13 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.50 %
Fülek 10 0.64 %
Losonctamási 7 0.45 %
Divény 5 0.32 %
Videfalva 4 0.25 %
Nagylibercse 4 0.25 %
Lónyabánya 4 0.25 %
Kotmány 4 0.25 %
Ragyolc 4 0.25 %
Mucsény 4 0.25 %
Fűrész 3 0.19 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Patakalja 3 0.19 %
Vámosfalva 3 0.19 %
Gács 3 0.19 %
Bolyk 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.13 %
Budaszállás 2 0.13 %
Panyidaróc 2 0.13 %
Pinc 2 0.13 %
Rapp 2 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 46.92 %
Fülek 644 25.57 %
Ragyolc 275 10.92 %
Fülekpüspöki 154 6.11 %
Csomatelke 118 4.68 %
Csákányháza 116 4.61 %
Nagydaróc 97 3.85 %
Gömörsíd 95 3.77 %
Béna 84 3.33 %
Vilke 66 2.62 %
Rapp 65 2.58 %
Fülekkovácsi 60 2.38 %
Panyidaróc 58 2.30 %
Füleksávoly 54 2.14 %
Videfalva 54 2.14 %
Perse 50 1.98 %
Sőreg 47 1.87 %
Pinc 47 1.87 %
Ipolygalsa 46 1.83 %
Miksi 45 1.79 %
Terbeléd 36 1.43 %
Bolgárom 32 1.27 %
Kalonda 31 1.23 %
Gács 27 1.07 %
Mucsény 22 0.87 %
Fülekpilis 17 0.67 %
Ipolynyitra 16 0.64 %
Bolyk 15 0.60 %
Divény 14 0.56 %
Rátkapuszta 9 0.36 %
Losonctamási 9 0.36 %
Lónyabánya 8 0.32 %
Jelsőc 7 0.28 %
Kétkeresztúr 7 0.28 %
Vámosfalva 6 0.24 %
Sátorosbánya 6 0.24 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Tőrincs 6 0.24 %
Patakalja 6 0.24 %
Bozita 5 0.20 %
Gácsfalva 5 0.20 %
Fűrész 5 0.20 %
Dabar 4 0.16 %
Kotmány 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 40.55 %
Ragyolc 327 28.34 %
Losonc 324 28.08 %
Fülekpüspöki 128 11.09 %
Csákányháza 93 8.06 %
Csomatelke 77 6.67 %
Béna 76 6.59 %
Gömörsíd 64 5.55 %
Rapp 51 4.42 %
Nagydaróc 46 3.99 %
Vilke 34 2.95 %
Füleksávoly 32 2.77 %
Perse 29 2.51 %
Sőreg 28 2.43 %
Fülekkovácsi 28 2.43 %
Pinc 23 1.99 %
Bolgárom 22 1.91 %
Terbeléd 22 1.91 %
Kalonda 21 1.82 %
Panyidaróc 15 1.30 %
Miksi 15 1.30 %
Mucsény 13 1.13 %
Fülekpilis 11 0.95 %
Bolyk 9 0.78 %
Sátorosbánya 9 0.78 %
Ipolygalsa 7 0.61 %
Videfalva 6 0.52 %
Bozita 6 0.52 %
Ipolynyitra 4 0.35 %
Rátkapuszta 3 0.26 %
Jelsőc 2 0.17 %
Gács 2 0.17 %
Divény 2 0.17 %
Losonctamási 2 0.17 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Budaszállás 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Dabar 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Vámosfalva 1 0.09 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 23.26 %
Videfalva 88 3.63 %
Gács 87 3.59 %
Divény 85 3.51 %
Losonctamási 69 2.85 %
Fülek 69 2.85 %
Lónyabánya 64 2.64 %
Tósár 54 2.23 %
Vámosfalva 41 1.69 %
Gácsfalva 32 1.32 %
Bozita 29 1.20 %
Dabar 25 1.03 %
Bolyk 21 0.87 %
Terbeléd 18 0.74 %
Rapp 18 0.74 %
Rózsaszállás 18 0.74 %
Kotmány 18 0.74 %
Sátorosbánya 14 0.58 %
Budaszállás 14 0.58 %
Patakalja 14 0.58 %
Rátkapuszta 13 0.54 %
Maskófalva 13 0.54 %
Tugár 12 0.49 %
Vilke 12 0.49 %
Romhánypuszta 11 0.45 %
Mucsény 11 0.45 %
Fűrész 10 0.41 %
Ragyolc 10 0.41 %
Nagylibercse 9 0.37 %
Panyidaróc 9 0.37 %
Füleksávoly 9 0.37 %
Nagydaróc 8 0.33 %
Fülekkovácsi 7 0.29 %
Gácslápos 7 0.29 %
Pinc 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Jelsőc 6 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Miksi 5 0.21 %
Tőrincs 5 0.21 %
Gácsliget 4 0.16 %
Parlagos 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Sőreg 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Fülekpilis 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 51.64 %
Gács 150 12.62 %
Videfalva 41 3.45 %
Losonctamási 41 3.45 %
Lónyabánya 41 3.45 %
Divény 34 2.86 %
Fülek 32 2.69 %
Gácsfalva 29 2.44 %
Terbeléd 20 1.68 %
Patakalja 19 1.60 %
Vámosfalva 18 1.51 %
Bolyk 18 1.51 %
Fülekkovácsi 13 1.09 %
Dabar 12 1.01 %
Jelsőc 12 1.01 %