SK
RS
.....

Rakottyás

Község

címer zászló
316 100% magyar 1910
95 29% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar, roma
Hivatalos magyar megjelölés:
Rakottyás
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rakytník
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Vályi-dombság
Más földrajzi nevek:
(Centeházapuszta), Cente-hegy, Góbisháza, (Góbispuszta), Hasas-tető, (Heredélyipuszta), (Kápolnapuszta), (Kutyaipuszta), Lusok-völgy, Monál-hegy, Nagy-rét, Nagy-völgy, (Vaskapupuszta)
Koordináták:
48.39231873, 20.17462730
Terület:
8,37 km2
Rang:
község
Népesség:
313
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98021
Település kód:
557854
Szervezeti azonosító:
649970

A község a Gömöri-medence és a Balog-völgy középső részén, a Vályi-dombság délnyugati lábánál fekszik, a Balog-patak bal partjának közelében, Bátkától 2,5 km-re északkeletre, Vámosbalogtól 9 km-re délkeletre. Mellékút köti össze Uzapanyittal (4 km) és a 16-os főút érintésével Dúlházával (2,5 km). Határa dombos, 175-265 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület (legmagasabb pontja a Monál-hegy, 265 m), mintegy negyedrészben erdővel borított terület. Délről Bátka, nyugatról Balogtamási, északról Uzapanyit, északkeletről Gömörmihályfalva, keletről Kálosa községekkel határos. Déli határának egy részét a 16-os (Rimaszombat-Tornalja szakasz) főút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1950 után területének 3,5 %-át elveszítette (8,67 km²-ről 8,37 km²-re csökkent), amikor határának egy részét Bátkához csatolták. 1964-1990 között Uzapanyithoz tartozott.

Népesség

1910-ben és 1921-ben egyaránt 321, 1938-ban 351, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében (1938-2001 között) lakosságának egyharmadát elveszítette, 2001-2011 között ez a folyamat megfordult és 33,2 %-os lakosságszámnövekedés váltotta fel (10 év alatt 238 főről 317-re nőtt). A lakosság többsége (57,4 %) 2011-ben is magyar nemzetiségű (a magyar anyanyelvűek aránya 89,9 %), a romák aránya 27,4 %, a szlovákoké 15,1 % volt. A lakosság több mint fele (53,4 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság többsége (62,5 %) református vallású, a római katolikusok aránya 27,4 %.

Történelem

A 15. század közepén alakult ki a település, 1451-ben a Góbisházi-család birtokaként említik először, a bátkai várföld területéből vált ki. Lakossága a kezdetektől magyar volt, a 16. században református hitre tért. Kuriális falu volt, csekély számú nemesi család birtoka. 1524 után a Derencsényi-család, mint nagybirtokos és idegen kisnemesek szereztek itt birtokot, a lakosság nagyobb részét azonban zsellérek tették ki. 1728-ban egyetlen nemesi kúriát említenek a faluban. A 19. században a Beélik és a Bornemisza-családok birtokolták, a 20. század elején Bornemisza Istvánnak és Lászlónak és Máriássy Andornak volt itt nagyobb birtoka. A Beélik-kastélyt (később Szalvendy-kastély) a 19. században klasszicista stílusban építették, az 1970-as években lebontották. Lakossága nagyrészt mezőgazdasággal foglalkozott. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1964-90 között Uzapanyithoz csatolták. Magyar kisiskoláját (épületét 1911-ben emelték) 1975-ben szüntették meg. Határában több egykori falu található, melyek még a 20. század elején is pusztaként fennálltak, mára a közvetlenül a főút mellett elterülő Góbisháza kivételével valamennyi elpusztult, egyetlen épületük sem maradt fent: Centeházát a Cente-család feltehetően a 14. században alapította, nemesi kúriájuk körül jött létre a település. Nemesi jellege mindvégig megmaradt. A 18. század első felében már csak egy-két család lakta, később nemesi majorrá alakult át. Góbisházát a Góbis-család a 14. század elején alapította, apró nemesi falu volt, kizárólag a névadó család lakta, sem jobbágy-, sem parasztföldjei nem voltak. A török hódoltság idején és a Góbisok kihalásával pusztává vált, új birtokosai, a Derencsényiek nem népesítették be. Kápolnát (Kápolnapuszta) 1263-ban kapta a királyi vívó, Heristol adományként, aki Szent Mihálynak szentelt templomot alapított itt, melyet Hiristalkápolnájaként, majd Kápolnaként emlegettek. A templom körül magyar lakosságú falu jött létre, mely a környező nemesi községek templomos falva lett. A 16. század végén, a török betörések során pusztult el, soha többé nem népesült be, a 17. század végére már erdő és cserje borította az egykori falu területét. Temploma pusztatemplomként még sokáig fennmaradt, egy forrás beszámol arról, hogy 1864-ben Rakottyás lakosai innen hordtak téglát építkezéseikhez. Vaskapu (Vaskapupuszta) Ablonc határából vált ki 1343-ban, amikor Ablonczi Mikó két leánya természetbeni leánynegyed fejében megkapták. Tőlük származott a Vaskapui (majd Vas-) család, amely kuriális helységként alapította Vaskaput, melyben kizárólag a névadó nemzetség családjai laktak. A török megjelenése után lakosai elmenekültek, 1567-ben már lakatlan. Kutya (Kutyaipuszta) a 13. század közepe táján keletkezett, írásos források 1343-ban említik először. Lakossága a gömöri királyi várnak vadász-szolgálattal tartozott. Később a Kutyai-család kapja adományként és birtokolja a 15. század elejéig. Mindvégig nemesi falu, egyetlen kúriából állt. Az erdős, földművelésre kevéssé alkalmas vidéken fekvő falu még a török ideérkezése előtt elnéptelenedett. Területe később az Ablonczy-, Forgon-, Vass-család birtoka, 1733-ban a Szentmiklóssy-családot emltik birtokosként.

Mai jelentősége

Református temploma az 1921-ben romba dőlt régi templom helyén 1969–71 között épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RAKOTYÁS. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Baraczához nem meszsze, mellynek filiája, földgye közép termékenységű, piatzozása egy, és három mértföldnyire, fája van elég, gyümöltsös kertyei hasznosak, legelője tágas, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rakotyás, magyar falu, Gömör vmegyében, Rimaszombathoz keletre 1 mfd., 43 kath., 112 ref. lak. Földe, rétje jó, erdeje is van. F. u. hg Coburg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rakottyás, balogvölgyi magyar kisközség, 60 házzal és 307 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan a balogvári uradalomhoz tartozott és ezzel együtt a Coburg herczegi család birtokába került. A mult század elején már a Beélik s a Bornemisza családok is bírnak benne részeket; jelenleg Bornemisza Istvánnak és Lászlónak és Máriássy Andornak van itt nagyobb birtoka és csinos, emeletes kastélya, melyet Beélik szepesi püspök építtetett. Református templomának építési ideje ismeretlen. A községhez tartoznak Rókalyuk, Kutyai, Heredély, Góbis, Vaskapu, Kápolna és Czenteháza puszták, melyek a három első kivételével már a középkorban szerepeltek. Góbis pusztát 1423-ban említik. Kápolna hajdan község volt és a pápai tizedszedők jegyzékében Capella néven van említve. A XV. században a gombaszögi pálosoké volt, azután a Derencsényiek és utánuk a Széchiek bírták, közben az Orros család is birtokosai közé tartozott. Vaskapu puszta hajdan Vasas néven szerepelt és 1427-ben a Sztárnay család az ura. Czenteháza puszta 1392-ben van említve Chentehaza néven. A község postája Felsőbátka, távírója és vasúti állomása Rimaszombat.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rakottyás. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Góbiapuszla, Herédely, Kápolnapuszta, Kutyaipuszta, Vaskapu. A község területe 1507 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 351.

Névelőfordulások
1773
Rakottyás,
1786
Rakotyásch,
1808
Rakotyás,
1863
Rakotyás,
1873
Rakottyás,
1920
Rokytník, Rokytáš,
1927
Rokytník, Rakottyás,
1945
Rokytník, Rakottyás,
1948
Rokytník,
1990
Rakytník
1994
Rakottyás

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rakottyás (Rakytník) 15
Telefon: 0475697116

Honlap: obec-rakytni...e.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Rencsok Ján (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bari Rudolf (MOST - HÍD)
Kökény Attila (MOST - HÍD)
Tóthová Alica (SMK-MKP)
Bartová Andrea (SMK-MKP)
Tóth Ildikó (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Rakottyási Községi Hivatal

Rakottyás 15

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 290 97%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 299
magyarok 316 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 308 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 161 65%
szlovákok 32 13%
romák 54 22%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 247
magyarok 209 88%
szlovákok 29 12%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 238
magyarok 182 57%
szlovákok 48 15%
romák 87 27%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 95 29%
szlovákok 35 11%
romák 176 53%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 7%
összlétszám 329
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 200
Választási részvétel: 77 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154

Polgármester

Érvényes szavazólap: 151
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rencsok Ján 98 64.90 % MOST - HÍD
Gál Ľudevit 53 35.10 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bari Rudolf 84 MOST - HÍD
Tóthová Alica 79 SMK-MKP
Bartová Andrea 74 SMK-MKP
Tóth Ildikó 71 SMK-MKP
Kökény Attila 68 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SRK 40.00% SRK 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 20.00% PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 195
Választási részvétel: 44.62 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 195
Választási részvétel: 16.92 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33
Választásra jogosult: 193
Választási részvétel: 38,34 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 69
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 30 43.48 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 12 17.39 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 9 13.04 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 7 10.14 % KĽS
Ondrej Binder 5 7.25 % Független
Andrea Jenčíková 4 5.80 % NP
Jaroslav Sekerka 1 1.45 % KSS
Ladislav Fízik 1 1.45 % ASV
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 14 43.75% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 26 37.14 % Független
Marian Kotleba 15 21.43 % ĽSNS
Vojtech Kökény 12 17.14 % SRK
Jozef Šimko 7 10.00 % Független
Igor Kašper 4 5.71 % Független
Martin Juhaniak 2 2.86 % Független
Viliam Baňák 2 2.86 % JĽSS
Miroslav Gálik 1 1.43 % NAS
Michal Kantor 1 1.43 % SZS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 84
Érvényes szavazólap: 71
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Farkaš 52 61.90% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 52 61.90% Független
Vojtech Kökény 48 57.14% SRK
Ladislav Rigó 32 38.10% SMK-MKP
František Auxt 31 36.90% SMK-MKP
Peter Juhász 21 25.00% SMK-MKP
Csaba Horváth 18 21.43% Független
Zoltán Bán 12 14.29% SMK-MKP
Michal Bagačka 11 13.10% KDH, SMER - SD
Ladislav Lang 9 10.71% MOST - HÍD
Peter Mináč 8 9.52% SMER - SD, KDH
Tomáš Agócs 8 9.52% MOST - HÍD
Jozef Šimko 8 9.52% Független
Silvia Vargová 7 8.33% MOST - HÍD
Pavel Struhár 7 8.33% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 4 4.76% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 3 3.57% KSS
Tibor Lukáčka 3 3.57% ASV
Ivan Hazucha 3 3.57% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 3 3.57% SMER - SD, KDH
Samuel Zubo 2 2.38% KSS
Tibor Balog 2 2.38% SMS
Veronika Rízová 2 2.38% KSS
Romana Antalová 2 2.38% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 2 2.38% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 2 2.38% SNS
Katarína Horváth 2 2.38% KĽS
Dušan Širák 2 2.38% KSS
Lukáš Kvietok 2 2.38% KDH, SMER - SD
Anna Kekeňáková 1 1.19% KSS
Katarína Moncoľová 1 1.19% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Marian Petrok 1 1.19% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 1 1.19% NP
Jana Uhrinová 1 1.19% SNS
Ján Antal 1 1.19% ÚSVIT
Helena Krauszová 1 1.19% SMS
Dušan Faško 1 1.19% KSS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Aladár Bari 31 43.66% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 30 42.25% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 29 40.85% SRK
Vojtech Szajkó 27 38.03% SRK
Peter Juhász 24 33.80% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 17 23.94% SMK-MKP
Ferenc Auxt 14 19.72% SMK-MKP
Csaba Csízi 13 18.31% MOST - HÍD
Vladimír Skrutek 12 16.90% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Rigó 10 14.08% SMK-MKP
Jozef Šimko 10 14.08% Független
Tomáš Agócs 10 14.08% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 7 9.86% MOST - HÍD
Ladislav Lang 7 9.86% MOST - HÍD
Lukáš Kvietok 6 8.45% SMER-SD
Michal Bagačka 5 7.04% SMER-SD
Michaela Kružlicová 5 7.04% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 5 7.04% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Stanislav Mizík 4 5.63% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 4 5.63% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 4 5.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Gejza Farkaš 4 5.63% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Zdenko Ľaudár 4 5.63% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 4 5.63% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Biró 3 4.23% DOMA DOBRE
Róbert Čipka 2 2.82% KSS
Ivan Hazucha 2 2.82% SMER-SD
Branislav Bukviar 2 2.82% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Aneta Vargicová 2 2.82% SNS
Dušan Hlinka 2 2.82% SMER-SD
Roman Lebeda 1 1.41% Független
Vojtech Menyhárt 1 1.41% Független
Gejza Mede 1 1.41% Független
Katarína Moncoľová 1 1.41% Független
Anna Zsóriová 1 1.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 1 1.41% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Mináč 1 1.41% SMER-SD
Ján Lichanec 1 1.41% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 41.34 %
Tiszolc 212 25.33 %
Nyustya 134 16.01 %
Klenóc 59 7.05 %
Feled 29 3.46 %
Bakostörék 28 3.35 %
Rimaráhó 21 2.51 %
Várgede 18 2.15 %
Jánosi 18 2.15 %
Osgyán 17 2.03 %
Rimabrézó 16 1.91 %
Cserencsény 12 1.43 %
Meleghegy 12 1.43 %
Kruzsnó 11 1.31 %
Rimaszabadi 9 1.08 %
Derencsény 9 1.08 %
Uzapanyit 8 0.96 %
Durendapuszta 8 0.96 %
Rimabánya 8 0.96 %
Rimazsaluzsány 7 0.84 %
Sajószentkirály 7 0.84 %
Velkenye 7 0.84 %
Gömörfüge 7 0.84 %
Rimaszécs 6 0.72 %
Vámosbalog 5 0.60 %
Dobóca 5 0.60 %
Kecege 5 0.60 %
Balogrussó 5 0.60 %
Kőhegy 5 0.60 %
Kerekgede 5 0.60 %
Balogfala 4 0.48 %
Rakottyás 4 0.48 %
Rónapatak 4 0.48 %
Runya 4 0.48 %
Oldalfala 4 0.48 %
Zeherje 4 0.48 %
Bellény 3 0.36 %
Zsip 3 0.36 %
Kacagópuszta 3 0.36 %
Guszona 3 0.36 %
Szilistye 3 0.36 %
Gortvakisfalud 3 0.36 %
Ajnácskő 3 0.36 %
Gernyőpuszta 3 0.36 %
Harmac 3 0.36 %
Bátka 3 0.36 %
Csíz 3 0.36 %
Tajti 3 0.36 %
Détér 2 0.24 %
Zádorháza 2 0.24 %
Babarét 2 0.24 %
Balogújfalu 2 0.24 %
Baraca 2 0.24 %
Bugyikfala 2 0.24 %
Alsósziklás 2 0.24 %
Hanva 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kövecses 2 0.24 %
Gömörispánmező 2 0.24 %
Tóthegymeg 2 0.24 %
Kisgömöri 2 0.24 %
Karaszkó 2 0.24 %
Méhi 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Alsóvály 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 18.15 %
Rimaszombat 141 10.58 %
Rimaszécs 141 10.58 %
Baraca 102 7.65 %
Sajólénártfalva 66 4.95 %
Cakó 55 4.13 %
Sajószentkirály 49 3.68 %
Nemesmartonfala 46 3.45 %
Kálosa 38 2.85 %
Zsip 38 2.85 %
Abafalva 36 2.70 %
Dobóca 35 2.63 %
Velkenye 34 2.55 %
Bátka 34 2.55 %
Hanva 34 2.55 %
Várgede 33 2.48 %
Vámosbalog 32 2.40 %
Rakottyás 31 2.33 %
Balogtamási 29 2.18 %
Tajti 29 2.18 %
Gesztete 28 2.10 %
Balogfala 28 2.10 %
Rimasimonyi 28 2.10 %
Jéne 28 2.10 %
Feled 27 2.03 %
Sajókeszi 27 2.03 %
Csíz 26 1.95 %
Uzapanyit 25 1.88 %
Gömörfüge 21 1.58 %
Jánosi 16 1.20 %
Rimapálfala 16 1.20 %
Méhi 16 1.20 %
Balogújfalu 16 1.20 %
Serke 15 1.13 %
Naprágy 15 1.13 %
Balogiványi 15 1.13 %
Almágy 14 1.05 %
Zádorháza 10 0.75 %
Runya 10 0.75 %
Harmac 9 0.68 %
Kövecses 8 0.60 %
Darnya 7 0.53 %
Szútor 7 0.53 %
Alsóvály 7 0.53 %
Osgyán 6 0.45 %
Egyházasbást 6 0.45 %
Nyustya 6 0.45 %
Détér 6 0.45 %
Gortvakisfalud 6 0.45 %
Sajórecske 6 0.45 %
Ajnácskő 5 0.38 %
Klenóc 5 0.38 %
Perjése 5 0.38 %
Sajólenke 4 0.30 %
Óbást 4 0.30 %
Vecseklő 4 0.30 %
Hubó 4 0.30 %
Medveshidegkút 4 0.30 %
Korláti 3 0.23 %
Cserencsény 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Oldalfala 3 0.23 %
Guszona 3 0.23 %
Derencsény 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Tiszolc 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Bakostörék 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Meleghegy 1 0.08 %
Rimazsaluzsány 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Zeherje 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 8.11 %
Tiszolc 81 5.66 %
Klenóc 17 1.19 %
Nyustya 16 1.12 %
Rimaszécs 11 0.77 %
Osgyán 9 0.63 %
Rimaráhó 7 0.49 %
Cserencsény 7 0.49 %
Feled 6 0.42 %
Rimazsaluzsány 6 0.42 %
Jánosi 6 0.42 %
Karaszkó 4 0.28 %
Méhi 4 0.28 %
Kálosa 4 0.28 %
Várgede 4 0.28 %
Sajószentkirály 4 0.28 %
Zeherje 3 0.21 %
Rimabánya 3 0.21 %
Perjése 2 0.14 %
Gernyőpuszta 2 0.14 %
Kacagópuszta 2 0.14 %
Egyházasbást 2 0.14 %
Rimaszabadi 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Kruzsnó 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Felsősziklás 2 0.14 %
Korláti 2 0.14 %
Kecege 2 0.14 %
Bátka 2 0.14 %
Bakostörék 2 0.14 %
Abafalva 2 0.14 %
Csíz 2 0.14 %
Hubó 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Gömörpéterfala 2 0.14 %
Kiéte 2 0.14 %
Uzapanyit 1 0.07 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Gömörfüge 1 0.07 %
Dobóca 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Kőhegy 1 0.07 %
Alsósziklás 1 0.07 %
Balogpádár 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Gömörhegyvég 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Rimabrézó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Serke 1 0.07 %
Óbást 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Rimapálfala 1 0.07 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.29 %
Nyustya 12 0.59 %
Jánosi 9 0.44 %
Feled 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.20 %
Méhi 4 0.20 %
Cserencsény 4 0.20 %
Rimaszécs 4 0.20 %
Tiszolc 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Várgede 3 0.15 %
Vámosbalog 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Sajószentkirály 3 0.15 %
Klenóc 3 0.15 %
Osgyán 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Uzapanyit 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Rimaráhó 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Kálosa 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 46.02 %
Nyustya 49 2.85 %
Osgyán 45 2.62 %
Tiszolc 45 2.62 %
Feled 35 2.04 %
Klenóc 32 1.86 %
Várgede 23 1.34 %
Cserencsény 22 1.28 %
Rimaráhó 17 0.99 %
Bátka 15 0.87 %
Vámosbalog 14 0.81 %
Ajnácskő 14 0.81 %
Bakostörék 13 0.76 %
Jánosi 12 0.70 %
Alsósziklás 11 0.64 %
Csíz 10 0.58 %
Ratkószuha 10 0.58 %
Kruzsnó 10 0.58 %
Zeherje 9 0.52 %
Kecege 9 0.52 %
Vecseklő 9 0.52 %
Rimazsaluzsány 9 0.52 %
Perjése 8 0.47 %
Balogrussó 8 0.47 %
Abafalva 8 0.47 %
Guszona 8 0.47 %
Sajószentkirály 7 0.41 %
Gömörfüge 7 0.41 %
Dobóca 7 0.41 %
Alsóvály 7 0.41 %
Meleghegy 7 0.41 %
Nemesradnót 7 0.41 %
Felsővály 6 0.35 %
Rimaszécs 6 0.35 %
Oldalfala 6 0.35 %
Méhi 6 0.35 %
Rimabánya 6 0.35 %
Rakottyás 5 0.29 %
Dúlháza 5 0.29 %
Zsip 5 0.29 %
Derencsény 5 0.29 %
Gömörpéterfala 5 0.29 %
Serke 5 0.29 %
Hanva 5 0.29 %
Velkenye 5 0.29 %
Durendapuszta 4 0.23 %
Bellény 4 0.23 %
Rimaszabadi 4 0.23 %
Sajólenke 4 0.23 %
Rimabrézó 4 0.23 %
Uzapanyit 4 0.23 %
Balogiványi 3 0.17 %
Balogfala 3 0.17 %
Kőhegy 3 0.17 %
Felsősziklás 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Balogpádár 3 0.17 %
Kálosa 3 0.17 %
Hubó 3 0.17 %
Rónapatak 3 0.17 %
Runya 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Óbást 3 0.17 %
Gernyőpuszta 3 0.17 %
Babarét 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Ratkószabadi 2 0.12 %
Almágy 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Nemesmartonfala 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Szilistye 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Magyarhegymeg 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Harmac 2 0.12 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 56.83 %
Nyustya 36 2.60 %
Osgyán 34 2.46 %
Cserencsény 26 1.88 %
Tiszolc 23 1.66 %
Bakostörék 21 1.52 %
Klenóc 20 1.45 %
Jánosi 20 1.45 %
Rimaráhó 19 1.37 %
Rimabánya 16 1.16 %
Feled 15 1.08 %
Rimazsaluzsány 14 1.01 %
Ratkószabadi 14 1.01 %
Bátka 12 0.87 %
Várgede 10 0.72 %
Vámosbalog 9 0.65 %
Uzapanyit 9 0.65 %
Kruzsnó 9 0.65 %
Rimaszécs 9 0.65 %
Kőhegy 7 0.51 %
Nemesradnót 7 0.51 %
Sajószentkirály 6 0.43 %
Meleghegy 5 0.36 %
Rimabrézó 5 0.36 %
Balogpádár 5 0.36 %
Abafalva 4 0.29 %
Zeherje 4 0.29 %
Felsősziklás 4 0.29 %
Almágy 4 0.29 %
Runya 4 0.29 %
Rimaszabadi 3 0.22 %
Baraca 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Velkenye 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Sajólenke 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Bugyikfala 3 0.22 %
Óbást 2 0.14 %
Gömörfüge 2 0.14 %
Guszona 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Durendapuszta 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Gernyőpuszta 2 0.14 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Tóthegymeg 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Dobóca 2 0.14 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 11.46 %
Osgyán 23 0.56 %
Jánosi 21 0.51 %
Zeherje 14 0.34 %
Feled 13 0.32 %
Bátka 11 0.27 %
Bakostörék 9 0.22 %
Rimaszécs 9 0.22 %
Tiszolc 9 0.22 %
Cserencsény 8 0.19 %
Sajószentkirály 7 0.17 %
Kövecses 7 0.17 %
Dobóca 7 0.17 %
Gesztete 6 0.15 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Gömörpéterfala 5 0.12 %
Ajnácskő 5 0.12 %
Várgede 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Serke 5 0.12 %
Rimazsaluzsány 5 0.12 %
Balogfala 5 0.12 %
Balogtamási 4 0.10 %
Détér 4 0.10 %
Vámosbalog 4 0.10 %
Alsósziklás 4 0.10 %
Felsővály 4 0.10 %
Guszona 3 0.07 %
Kruzsnó 3 0.07 %
Almágy 3 0.07 %
Uzapanyit 3 0.07 %
Kecege 3 0.07 %
Rimapálfala 3 0.07 %
Nyustya 3 0.07 %
Rimabánya 3 0.07 %
Gömörfüge 2 0.05 %
Meleghegy 2 0.05 %
Sajólenke 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Tajti 2 0.05 %
Rimabrézó 2 0.05 %
Óbást 2 0.05 %
Bellény 2 0.05 %
Alsóvály 2 0.05 %
Abafalva 2 0.05 %
Nemesradnót 2 0.05 %
Perjése 2 0.05 %
Jéne 1 0.02 %
Rakottyás 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Kőhegy 1 0.02 %
Gernyőpuszta 1 0.02 %
Rimasimonyi 1 0.02 %
Harmac 1 0.02 %
Jeszte 1 0.02 %
Babarét 1 0.02 %
Csíz 1 0.02 %
Balogpádár 1 0.02 %
Hubó 1 0.02 %
Balogrussó 1 0.02 %
Gortvakisfalud 1 0.02 %
Méhi 1 0.02 %
Kisgömöri 1 0.02 %
Dúlháza 1 0.02 %
Velkenye 1 0.02 %
Magyarhegymeg 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Egyházasbást 1 0.02 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 39.27 %
Nyustya 107 5.89 %
Tiszolc 34 1.87 %
Feled 28 1.54 %
Klenóc 28 1.54 %
Jánosi 22 1.21 %
Osgyán 20 1.10 %
Cserencsény 18 0.99 %
Détér 17 0.94 %
Bátka 17 0.94 %
Ajnácskő 17 0.94 %
Várgede 15 0.83 %
Kruzsnó 14 0.77 %
Gernyőpuszta 10 0.55 %
Bakostörék 10 0.55 %
Rimaráhó 10 0.55 %
Rimabánya 9 0.50 %
Guszona 8 0.44 %
Meleghegy 8 0.44 %
Zeherje 7 0.39 %
Rimabrézó 7 0.39 %
Zsip 7 0.39 %
Perjése 6 0.33 %
Csíz 6 0.33 %
Vámosbalog 6 0.33 %
Rimazsaluzsány 5 0.28 %
Felsősziklás 5 0.28 %
Rimaszécs 5 0.28 %
Kacagópuszta 5 0.28 %
Alsósziklás 5 0.28 %
Sajószentkirály 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.22 %
Dobóca 4 0.22 %
Hubó 4 0.22 %
Nemesradnót 4 0.22 %
Tóthegymeg 4 0.22 %
Uzapanyit 4 0.22 %
Balogfala 4 0.22 %
Durendapuszta 3 0.17 %
Kövecses 3 0.17 %
Vecseklő 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Sajórecske 3 0.17 %
Méhi 3 0.17 %
Gömörfüge 3 0.17 %
Kőhegy 3 0.17 %
Alsóvály 3 0.17 %
Kecege 3 0.17 %
Balogrussó 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Abafalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Jéne 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Derencsény 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Rónapatak 2 0.11 %
Runya 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Óbást 2 0.11 %
Gesztes 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Harmac 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gortvakisfalud 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 12.41 %
Ajnácskő 113 2.91 %
Sajólénártfalva 108 2.78 %
Bátka 77 1.98 %
Feled 76 1.96 %
Sajószentkirály 66 1.70 %
Rimaszécs 65 1.67 %
Csíz 61 1.57 %
Nemesradnót 54 1.39 %
Vámosbalog 51 1.31 %
Tajti 51 1.31 %
Hanva 43 1.11 %
Velkenye 35 0.90 %
Harmac 31 0.80 %
Baraca 30 0.77 %
Almágy 29 0.75 %
Méhi 27 0.69 %
Darnya 25 0.64 %
Óbást 25 0.64 %
Rimasimonyi 23 0.59 %
Runya 23 0.59 %
Osgyán 21 0.54 %
Guszona 20 0.51 %
Serke 20 0.51 %
Abafalva 19 0.49 %
Várgede 19 0.49 %
Sajólenke 19 0.49 %
Sajórecske 19 0.49 %
Dobóca 19 0.49 %
Gesztete 18 0.46 %
Gömörpéterfala 17 0.44 %
Cakó 15 0.39 %
Uzapanyit 14 0.36 %
Egyházasbást 14 0.36 %
Jánosi 13 0.33 %
Rakottyás 13 0.33 %
Balogfala 12 0.31 %
Nyustya 12 0.31 %
Zsip 11 0.28 %
Rimaráhó 11 0.28 %
Korláti 11 0.28 %
Kövecses 11 0.28 %
Meleghegy 9 0.23 %
Balogpádár 9 0.23 %
Magyarhegymeg 9 0.23 %
Hubó 9 0.23 %
Tiszolc 9 0.23 %
Alsóvály 9 0.23 %
Détér 9 0.23 %
Vecseklő 9 0.23 %
Balogiványi 8 0.21 %
Balogújfalu 7 0.18 %
Balogtamási 7 0.18 %
Kálosa 7 0.18 %
Bakostörék 7 0.18 %
Medveshidegkút 6 0.15 %
Rimabrézó 6 0.15 %
Dobfenek 6 0.15 %
Gömörfüge 6 0.15 %
Zádorháza 6 0.15 %
Kerekgede 5 0.13 %
Cserencsény 5 0.13 %
Kisgömöri 5 0.13 %
Perjése 4 0.10 %
Rimapálfala 4 0.10 %
Dúlháza 4 0.10 %
Felsővály 4 0.10 %
Zeherje 3 0.08 %
Jéne 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Kruzsnó 3 0.08 %
Tóthegymeg 3 0.08 %
Sajókeszi 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Jeszte 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Klenóc 2 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 109.24 %
Tiszolc 91 7.37 %
Nyustya 72 5.83 %
Klenóc 58 4.70 %
Osgyán 48 3.89 %
Rimaráhó 47 3.81 %
Cserencsény 38 3.08 %
Bakostörék 31 2.51 %
Jánosi 26 2.11 %
Feled 23 1.86 %
Kőhegy 16 1.30 %
Várgede 16 1.30 %
Rimabrézó 15 1.22 %
Rimazsaluzsány 14 1.13 %
Meleghegy 13 1.05 %
Almágy 12 0.97 %
Rimaszabadi 11 0.89 %
Kruzsnó 10 0.81 %
Bátka 10 0.81 %
Felsősziklás 10 0.81 %
Ajnácskő 10 0.81 %
Derencsény 9 0.73 %
Rimabánya 9 0.73 %
Zeherje 9 0.73 %
Alsósziklás 9 0.73 %
Gernyőpuszta 8 0.65 %
Karaszkó 8 0.65 %
Vámosbalog 7 0.57 %
Oldalfala 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Abafalva 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rónapatak 6 0.49 %
Balogrussó 5 0.41 %
Bellény 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Runya 5 0.41 %
Babarét 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 179.52 %
Rimaszécs 175 23.43 %
Kálosa 133 17.80 %
Bátka 123 16.47 %
Feled 117 15.66 %
Ajnácskő 100 13.39 %
Egyházasbást 90 12.05 %
Vámosbalog 81 10.84 %
Nemesradnót 73 9.77 %
Méhi 67 8.97 %
Hanva 67 8.97 %
Almágy 67 8.97 %
Balogfala 66 8.84 %
Serke 61 8.17 %
Csíz 59 7.90 %
Kövecses 56 7.50 %
Détér 56 7.50 %
Harmac 55 7.36 %
Óbást 55 7.36 %
Gesztete 50 6.69 %
Felsővály 48 6.43 %
Dobóca 47 6.29 %
Naprágy 46 6.16 %
Abafalva 45 6.02 %
Tajti 45 6.02 %
Jánosi 45 6.02 %
Várgede 42 5.62 %
Alsóvály 41 5.49 %
Rimasimonyi 40 5.35 %
Sajószentkirály 40 5.35 %
Sajólénártfalva 39 5.22 %
Balogiványi 39 5.22 %
Gömörpéterfala 39 5.22 %
Magyarhegymeg 36 4.82 %
Sajókeszi 34 4.55 %
Zsip 29 3.88 %
Vecseklő 28 3.75 %
Guszona 27 3.61 %
Cakó 26 3.48 %
Balogújfalu 26 3.48 %
Velkenye 26 3.48 %
Osgyán 26 3.48 %
Runya 25 3.35 %
Perjése 25 3.35 %
Uzapanyit 22 2.95 %
Cserencsény 21 2.81 %
Sajólenke 21 2.81 %
Gömörmihályfalva 19 2.54 %
Jéne 18 2.41 %
Zádorháza 18 2.41 %
Balogtamási 18 2.41 %
Gömörfüge 17 2.28 %
Dobfenek 15 2.01 %
Sajórecske 15 2.01 %
Rakottyás 14 1.87 %
Kerekgede 14 1.87 %
Hubó 13 1.74 %
Baraca 13 1.74 %
Oldalfala 11 1.47 %
Medveshidegkút 10 1.34 %
Kisgömöri 10 1.34 %
Balogpádár 10 1.34 %
Bakostörék 10 1.34 %
Rimapálfala 9 1.20 %
Darnya 9 1.20 %
Jeszte 8 1.07 %
Nemesmartonfala 7 0.94 %
Rimaráhó 6 0.80 %
Korláti 5 0.67 %
Gortvakisfalud 5 0.67 %
Dúlháza 5 0.67 %
Klenóc 5 0.67 %
Nyustya 5 0.67 %
Tiszolc 4 0.54 %
Rimabrézó 4 0.54 %
Gernyőpuszta 4 0.54 %
Zeherje 4 0.54 %
Bellény 3 0.40 %
Alsósziklás 2 0.27 %
Kőhegy 2 0.27 %
Karaszkó 2 0.27 %
Kecege 2 0.27 %
Meleghegy 1 0.13 %
Rimazsaluzsány 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kruzsnó 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 10.95 %
Klenóc 25 1.07 %
Nyustya 19 0.81 %
Tiszolc 17 0.72 %
Jánosi 13 0.55 %
Kálosa 12 0.51 %
Rimaszécs 11 0.47 %
Nemesradnót 11 0.47 %
Rimasimonyi 10 0.43 %
Bátka 10 0.43 %
Várgede 10 0.43 %
Almágy 10 0.43 %
Gortvakisfalud 10 0.43 %
Osgyán 9 0.38 %
Bakostörék 8 0.34 %
Egyházasbást 8 0.34 %
Serke 8 0.34 %
Ajnácskő 8 0.34 %
Csíz 7 0.30 %
Détér 7 0.30 %
Guszona 7 0.30 %
Abafalva 7 0.30 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Cakó 6 0.26 %
Méhi 6 0.26 %
Óbást 6 0.26 %
Feled 6 0.26 %
Kruzsnó 6 0.26 %
Oldalfala 5 0.21 %
Gömörfüge 5 0.21 %
Tajti 5 0.21 %
Rimaráhó 5 0.21 %
Rakottyás 4 0.17 %
Sajórecske 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogtamási 4 0.17 %
Uzapanyit 4 0.17 %
Sajószentkirály 4 0.17 %
Balogújfalu 4 0.17 %
Balogiványi 3 0.13 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Alsósziklás 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Kecege 3 0.13 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 14.87 %
Egyházasbást 75 5.00 %
Feled 55 3.67 %
Tajti 43 2.87 %
Almágy 42 2.80 %
Óbást 36 2.40 %
Harmac 27 1.80 %
Ajnácskő 23 1.53 %
Balogfala 21 1.40 %
Gömörpéterfala 19 1.27 %
Rimaszécs 19 1.27 %
Jeszte 19 1.27 %
Vecseklő 18 1.20 %
Détér 17 1.13 %
Rimasimonyi 16 1.07 %
Dobfenek 16 1.07 %
Gesztete 15 1.00 %
Guszona 13 0.87 %
Medveshidegkút 12 0.80 %
Bátka 12 0.80 %
Csíz 12 0.80 %
Serke 10 0.67 %
Vámosbalog 8 0.53 %
Abafalva 7 0.47 %
Várgede 7 0.47 %
Nyustya 7 0.47 %
Kövecses 6 0.40 %
Kálosa 6 0.40 %
Méhi 6 0.40 %
Jánosi 5 0.33 %
Hanva 5 0.33 %
Sajószentkirály 5 0.33 %
Sajólénártfalva 5 0.33 %
Osgyán 5 0.33 %
Balogiványi 5 0.33 %
Zsip 4 0.27 %
Velkenye 4 0.27 %
Gortvakisfalud 4 0.27 %
Zádorháza 4 0.27 %
Balogpádár 3 0.20 %
Tiszolc 3 0.20 %
Balogújfalu 3 0.20 %
Uzapanyit 3 0.20 %
Darnya 3 0.20 %
Nemesradnót 3 0.20 %
Dobóca 3 0.20 %
Rimaráhó 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Oldalfala 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kruzsnó 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Korláti 2 0.13 %
Sajólenke 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Kecege 2 0.13 %
Alsóvály 2 0.13 %
Klenóc 2 0.13 %
Zeherje 2 0.13 %
Sajórecske 1 0.07 %
Rimabánya 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Runya 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Karaszkó 1 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bakostörék 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 132.75 %
Klenóc 94 8.19 %
Bakostörék 82 7.14 %
Nyustya 78 6.79 %
Rimaráhó 72 6.27 %
Tiszolc 69 6.01 %
Cserencsény 60 5.23 %
Kruzsnó 34 2.96 %
Osgyán 33 2.87 %
Jánosi 31 2.70 %
Várgede 23 2.00 %
Feled 23 2.00 %
Rimabrézó 22 1.92 %
Meleghegy 16 1.39 %
Rimazsaluzsány 15 1.31 %
Derencsény 15 1.31 %
Gernyőpuszta 15 1.31 %
Zeherje 14 1.22 %
Felsősziklás 13 1.13 %
Bátka 12 1.05 %
Ajnácskő 12 1.05 %
Balogrussó 11 0.96 %
Vámosbalog 11 0.96 %
Sajószentkirály 10 0.87 %
Karaszkó 9 0.78 %
Gesztes 9 0.78 %
Bugyikfala 9 0.78 %
Alsósziklás 9 0.78 %
Almágy 9 0.78 %
Runya 9 0.78 %
Rimabánya 9 0.78 %
Oldalfala 8 0.70 %
Abafalva 8 0.70 %
Kacagópuszta 8 0.70 %
Kecege 8 0.70 %
Uzapanyit 7 0.61 %
Rónapatak 7 0.61 %
Kőhegy 7 0.61 %
Méhi 6 0.52 %
Bellény 6 0.52 %
Medveshidegkút 6 0.52 %
Rimaszabadi 6 0.52 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.26 %
Perjése 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Darnya 3 0.26 %
Rakottyás 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 272.81 %
Szútor 215 21.41 %
Nyustya 182 18.13 %
Tiszolc 135 13.45 %
Gesztete 131 13.05 %
Feled 129 12.85 %
Jánosi 121 12.05 %
Klenóc 98 9.76 %
Osgyán 95 9.46 %
Cserencsény 88 8.76 %
Rimaszécs 81 8.07 %
Várgede 80 7.97 %
Bátka 74 7.37 %
Bakostörék 67 6.67 %
Rimaráhó 66 6.57 %
Serke 62 6.18 %
Dobóca 56 5.58 %
Rimasimonyi 48 4.78 %
Rimapálfala 47 4.68 %
Ajnácskő 47 4.68 %
Vámosbalog 47 4.68 %
Balogfala 41 4.08 %
Harmac 40 3.98 %
Nemesradnót 40 3.98 %
Kruzsnó 40 3.98 %
Almágy 39 3.88 %
Sajószentkirály 37 3.69 %
Détér 37 3.69 %
Meleghegy 36 3.59 %
Abafalva 34 3.39 %
Méhi 34 3.39 %
Gernyőpuszta 31 3.09 %
Zeherje 30 2.99 %
Felsővály 28 2.79 %
Tajti 27 2.69 %
Csíz 27 2.69 %
Uzapanyit 26 2.59 %
Velkenye 25 2.49 %
Hanva 25 2.49 %
Rimazsaluzsány 25 2.49 %
Guszona 25 2.49 %
Bellény 23 2.29 %
Egyházasbást 22 2.19 %
Alsósziklás 21 2.09 %
Óbást 20 1.99 %
Gortvakisfalud 19 1.89 %
Balogiványi 18 1.79 %
Derencsény 18 1.79 %
Sajólénártfalva 18 1.79 %
Balogtamási 18 1.79 %
Balogújfalu 17 1.69 %
Gömörpéterfala 17 1.69 %
Kőhegy 17 1.69 %
Rimabrézó 17 1.69 %
Kálosa 16 1.59 %
Magyarhegymeg 16 1.59 %
Kacagópuszta 16 1.59 %
Runya 15 1.49 %
Rimaszabadi 15 1.49 %
Rimabánya 14 1.39 %
Baraca 14 1.39 %
Karaszkó 14 1.39 %
Kövecses 13 1.29 %
Oldalfala 13 1.29 %
Zsip 13 1.29 %
Alsóvály 13 1.29 %
Gömörfüge 13 1.29 %
Jeszte 12 1.20 %
Kerekgede 11 1.10 %
Durendapuszta 10 1.00 %
Rakottyás 10 1.00 %
Jéne 10 1.00 %
Kecege 10 1.00 %
Balogpádár 9 0.90 %
Perjése 9 0.90 %
Balogrussó 9 0.90 %
Vecseklő 8 0.80 %
Hubó 8 0.80 %
Rónapatak 7 0.70 %
Sajólenke 7 0.70 %
Ratkószabadi 7 0.70 %
Kisgömöri 7 0.70 %
Korláti 7 0.70 %
Nemesmartonfala 6 0.60 %
Zádorháza 5 0.50 %
Felsősziklás 5 0.50 %
Dobfenek 5 0.50 %
Ratkószuha 4 0.40 %
Naprágy 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Tóthegymeg 4 0.40 %
Gesztes 3 0.30 %
Babarét 3 0.30 %
Cakó 3 0.30 %
Bugyikfala 3 0.30 %
Dúlháza 2 0.20 %
Gömörlipóc 2 0.20 %
Darnya 2 0.20 %
Medveshidegkút 2 0.20 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Szilistye 1 0.10 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 50.77 %
Klenóc 152 33.55 %
Rimaszombat 148 32.67 %
Tiszolc 68 15.01 %
Rimaráhó 36 7.95 %
Rimabrézó 26 5.74 %
Rimazsaluzsány 20 4.42 %
Rimabánya 18 3.97 %
Bakostörék 16 3.53 %
Rimaszabadi 15 3.31 %
Cserencsény 13 2.87 %
Várgede 11 2.43 %
Jánosi 9 1.99 %
Kecege 9 1.99 %
Kruzsnó 8 1.77 %
Balogrussó 8 1.77 %
Babarét 8 1.77 %
Nemesradnót 7 1.55 %
Meleghegy 7 1.55 %
Osgyán 6 1.32 %
Durendapuszta 6 1.32 %
Feled 6 1.32 %
Zsip 6 1.32 %
Felsősziklás 6 1.32 %
Gömörfüge 6 1.32 %
Rimaszécs 6 1.32 %
Alsóvály 5 1.10 %
Oldalfala 5 1.10 %
Abafalva 5 1.10 %
Kőhegy 5 1.10 %
Sajószentkirály 5 1.10 %
Óbást 4 0.88 %
Ajnácskő 4 0.88 %
Vámosbalog 4 0.88 %
Gernyőpuszta 4 0.88 %
Hanva 4 0.88 %
Balogpádár 4 0.88 %
Kiéte 4 0.88 %
Bátka 4 0.88 %
Karaszkó 4 0.88 %
Sajólenke 4 0.88 %
Rimapálfala 3 0.66 %
Szilistye 3 0.66 %
Rónapatak 3 0.66 %
Vecseklő 3 0.66 %
Méhi 3 0.66 %
Zeherje 3 0.66 %
Harmac 3 0.66 %
Felsővály 3 0.66 %
Hubó 3 0.66 %
Tajti 3 0.66 %
Kerekgede 3 0.66 %
Rimasimonyi 2 0.44 %
Balogfala 2 0.44 %
Egyházasbást 2 0.44 %
Derencsény 2 0.44 %
Ratkószabadi 2 0.44 %
Sajórecske 2 0.44 %
Csíz 2 0.44 %
Alsósziklás 2 0.44 %
Serke 2 0.44 %
Uzapanyit 2 0.44 %
Dúlháza 2 0.44 %
Baraca 2 0.44 %
Tóthegymeg 2 0.44 %
Balogújfalu 2 0.44 %
Velkenye 2 0.44 %
Nemesmartonfala 1 0.22 %
Bugyikfala 1 0.22 %
Bellény 1 0.22 %
Runya 1 0.22 %
Sajólénártfalva 1 0.22 %
Kacagópuszta 1 0.22 %
Dobfenek 1 0.22 %
Gömörispánmező 1 0.22 %
Balogiványi 1 0.22 %
Guszona 1 0.22 %
Dobóca 1 0.22 %
Balogtamási 1 0.22 %
Gömörlipóc 1 0.22 %
Darnya 1 0.22 %
Gömörhegyvég 1 0.22 %
Dobrapatak 1 0.22 %
Korláti 1 0.22 %
Ratkószuha 1 0.22 %
Kisgömöri 1 0.22 %
Almágy 1 0.22 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 24.94 %
Kacagópuszta 50 2.41 %
Nyustya 46 2.21 %
Gernyőpuszta 44 2.12 %
Tiszolc 39 1.88 %
Klenóc 39 1.88 %
Rimaszécs 34 1.64 %
Harmac 28 1.35 %
Jánosi 24 1.16 %
Feled 22 1.06 %
Cserencsény 22 1.06 %
Osgyán 21 1.01 %
Balogiványi 18 0.87 %
Rimaráhó 16 0.77 %
Bakostörék 16 0.77 %
Durendapuszta 16 0.77 %
Rimabrézó 14 0.67 %
Felsősziklás 14 0.67 %
Csíz 13 0.63 %
Balogrussó 12 0.58 %
Dobóca 11 0.53 %
Sajószentkirály 11 0.53 %
Rimabánya 10 0.48 %
Derencsény 10 0.48 %
Vámosbalog 10 0.48 %
Meleghegy 9 0.43 %
Zádorháza 8 0.39 %
Gömörispánmező 8 0.39 %
Serke 7 0.34 %
Kecege 7 0.34 %
Tóthegymeg 7 0.34 %
Abafalva 6 0.29 %
Bátka 6 0.29 %
Gesztete 5 0.24 %
Bugyikfala 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Kövecses 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Bellény 4 0.19 %
Kőhegy 4 0.19 %
Jéne 4 0.19 %
Rimaszabadi 4 0.19 %
Kruzsnó 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Rimazsaluzsány 3 0.14 %
Gömörlipóc 3 0.14 %
Runya 3 0.14 %
Méhi 3 0.14 %
Jeszte 3 0.14 %
Várgede 3 0.14 %
Kisgömöri 3 0.14 %
Rimasimonyi 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Dúlháza 2 0.10 %
Gesztes 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Velkenye 2 0.10 %
Dobrapatak 2 0.10 %
Oldalfala 2 0.10 %
Zsip 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 25.02 %
Rimaszombat 442 18.28 %
Klenóc 253 10.46 %
Tiszolc 250 10.34 %
Rimaráhó 74 3.06 %
Bakostörék 46 1.90 %
Osgyán 43 1.78 %
Rimazsaluzsány 38 1.57 %
Rimabánya 32 1.32 %
Feled 29 1.20 %
Cserencsény 27 1.12 %
Kruzsnó 21 0.87 %
Rimabrézó 17 0.70 %
Alsósziklás 16 0.66 %
Kecege 15 0.62 %
Kálosa 13 0.54 %
Várgede 12 0.50 %
Rimaszabadi 11 0.45 %
Jánosi 11 0.45 %
Sajószentkirály 10 0.41 %
Rimaszécs 10 0.41 %
Balogrussó 10 0.41 %
Felsősziklás 10 0.41 %
Derencsény 10 0.41 %
Gernyőpuszta 9 0.37 %
Abafalva 8 0.33 %
Kacagópuszta 7 0.29 %
Babarét 7 0.29 %
Vámosbalog 7 0.29 %
Kőhegy 6 0.25 %
Zeherje 6 0.25 %
Meleghegy 6 0.25 %
Kiéte 6 0.25 %
Bátka 5 0.21 %
Méhi 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %
Karaszkó 5 0.21 %
Perjése 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Gömörhegyvég 4 0.17 %
Rónapatak 4 0.17 %
Felsővály 3 0.12 %
Kerekgede 3 0.12 %
Egyházasbást 3 0.12 %
Ratkószabadi 3 0.12 %
Tóthegymeg 3 0.12 %
Csíz 3 0.12 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Rimapálfala 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Zádorháza 1 0.04 %
Óbást 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Ajnácskő 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Oldalfala 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 4.37 %
Balogfala 14 1.02 %
Ajnácskő 13 0.95 %
Várgede 11 0.80 %
Tiszolc 11 0.80 %
Rimaszécs 10 0.73 %
Nyustya 10 0.73 %
Osgyán 8 0.58 %
Vámosbalog 7 0.51 %
Feled 6 0.44 %
Almágy 6 0.44 %
Jánosi 6 0.44 %
Egyházasbást 6 0.44 %
Durendapuszta 5 0.36 %
Klenóc 4 0.29 %
Cserencsény 3 0.22 %
Kerekgede 3 0.22 %
Zeherje 3 0.22 %
Rimasimonyi 3 0.22 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Felsősziklás 2 0.15 %
Hubó 2 0.15 %