SK
GA
.....

Pusztafödémes

Község

címer zászló
477 28% magyar 1910
43 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pusté Úľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Bucsanka-erdő, Csadek, Čurgó, Gyurcsimajor, Kardinális, Kyškyn, Kút, Páldanské, Pantoš, Poroszmajor, Pri abrahámskom, Pri gróbskej hradskej, Pri hradskej, Pri háji, Pri jurajovom majeri, Pri lese, Pri Sarvaši, Pri Sládkovičove, Pri železnici, Rašelinisko, Recké, Rákoš, Rétimajor, Štyridsiatka, Szarvasmajor, Tabličky, Tárnoky, Trojrožka, Za potúčkom
Koordináták:
48.23147583, 17.56990814
Terület:
24,54 km2
Rang:
község
Népesség:
1747
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92528
Település kód:
503975
Szervezeti azonosító:
306134
Adóazonosító:
2021006724

Pusztafödémes a Kisalföld északi részén, az Alsó-Vágmente és a Vízköz kistájak határánál, a Megyei-csatorna bal partján, 124 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Galántától 14 km-re, Diószegtől 6 km-re északnyugatra, Szeredtől 17 km-re nyugatra, Szenctől 15 km-re keletre. Határa sík, 119-130 méteres magasságban fekvő terület, négyötöde szántóföld, 2010-ben 6,7 %-a volt erdőterület (164 hektár), legnagyobb erdeje a Pusztafödémestől délkeletre húzódó Bucsanka-erdő. Nyugatról Magyargurab és Újvilágmajor, délről Nagyborsa, Dunajánosháza (rövid szakaszon) és Nagyfödémes, délkeletről Diószeg, északkeletről Ábrahám, északnyugatról pedig Páld községekkel határos. Déli határát a Feketevíz alkotja. Az 1334-es út Diószeggel és Magyargurabbal (6,5 km), az 1286-os út Páldon (3 km) át Vedrőddel (6 km), az 1335-ös út pedig a község határának déli részét átszelő 62-es főúttal (4 km) és a vele párhuzamosan futó Pozsony-Budapest vasúti fővonallal (megállóhely, 3,5 km) köti össze. A főút mellett találjuk Rétimajor (Lúčny dvor) és Gyurcsimajor (Jurajov dvor) külterületi lakott helyeket.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai (Külső-) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Nagyszombati járás), ebben az időszakban határának déli részét, területének 39,3 %-át (964 hektárt) visszacsatolták Magyarországhoz (Diószeg határához). Területe ezt az időszakot nem számítva az elmúlt száz év során nem változott (24,54 km²).

Népesség

Pusztafödémes a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 1685 lakosa volt, melynek 94,7 %-a volt szlovák, 2,0 %-a (33 fő) magyar nemzetiségű. 1910-ben még lakosságának 28,1 %-a, 1921-ben már csak 10,8 %-a vallotta magát magyarnak. A romák a népesség 4,4 %-át alkotják (2013). Az ezredfordulóig csökkenő népességű község lakosságszáma 2001-2011 között 9,1 %-kal gyarapodott (1544 főről 1685-re), majd 2016-ig tovább folytatódott a dinamikus növekedés (1781 főre). 2011-ben a lakosság több mint négyötöde (82,7 %, 1921-ben még 92,1 %) volt római katolikus vallású, a felekezeten kívüliek aránya 7,8 % volt. Az 1921-ben még a népesség 6,2 %-át kitevő evangélikusok aránya 2011-re 2,6 %-ra csökkent. A lakosság 11 %-a élt külterületeken (Rétimajoron 108 fő, Poroszmajoron 77 fő).

Történelem

Első írásos említése 1221-ből ered, ekkor „Villa Fudemus” néven, mint a pozsonyi vár tartozékát említik. Valószínűleg, mint más „Födémes” nevű falvak (a magyar födém – méhkaptár szóból) fejedelmi méhészek lakhelye lehetett. Határában a 14. században a környező vizek által védett várkastély állt. 1423-ban „Uyfedemes” néven királyi birtok volt. Lakói eredetileg magyarok voltak, majd a 15. századtól németek is betelepültek, egy időben Németfödémesként is ismert volt. Lakói később nemesi előjogokat nyertek, egészen a 19. századig kisnemesi falu volt. 1520 után egy pestisjárványban csaknem egész lakossága kipusztult, innen ered a Puszta- előnév. 1550-ben lakossága protestáns hitre tért. 1599-ben egy török támadás során a falu nagy része elpusztult: míg 1598-ban 23 portája volt, 1600-ban már csak 10 (5 zsellértelek és 5 kúria). 1678-ban ismét pestisjárvány pusztította lakosságát. 1681-től Pozsony vármegye két artikuláris helyének egyike volt Réte mellett (az evangélikusok szabadon gyakorolhatták vallásukat). A 18. században népességében a szlovákok kerültek többségbe. 1715-ben alapították újjá római katolikus (Szent László-) egyházközségét, korábban (a reformációtól) Vedrőd filiája volt. A 18. század második felében a Csadek-tó (nevét a Csadek – Čadíky – dűlőnév őrzi) lecsapolásával és a Megyei-csatorna kialakításával fellendült a község fejlődése. A 18. század végétől a 20. század első feléig legnagyobb birtokosa a Zichy család volt. 1828-ban 168 háza és 1195 lakosa volt. Első pecsétje 1832-ből ismert. A 19. század közepén a régi pozsonyi út mentén fekvő községben két vendégfogadó is volt. Juhtenyésztése is nagy jelentőségű volt. 1849-ben megyei gyűlés színhelye volt. 1850-ben megépült a Pozsonyt Váccal összekötő új vasúti fővonal, felgyorsítva a község fejlődését. 1851-ben lakosságának egyhatoda még evangélikus vallású volt. 1902-ben 5 lakott major tartozott hozzá: Gyurcsimajor (55 lakos), Rétimajor (167 fő), Poórmajor (3 fő), Poroszmajor (10 fő) és Szarvasmajor (23 fő). 1920-ig Pozsony vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1920 és 1932 között 6 agrársztrájk zajlott a községben. 1938-ban a bécsi döntés során az új államhatár kettévágta a községet; maga Pusztafödémes Csehszlovákia (1939. márciusától 1945. márciusáig a fasiszta szlovák bábállam) része maradt, határának déli részét a stratégiai jelentőségű vasútvonallal és főúttal Magyarországhoz csatolták. 1948-ban a korábbi Pustý Fedýmeš helyett hatósági úton a Pusté Úľany hivatalos nevet állapították meg. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult (később Ábraháméval egyesítették). A kedvező közlekedési fekvésű község (melyet 1990-ben Pozsony funkcionális városi térségéhez soroltak, annak legkeletibb településeként) népessége az ezredforduló óta folyamatosan növekszik.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A határában fekvő Gyurcsimajoron építőipari acélelemeket gyártó multinacionális cég (Benteler) telephelye működik. Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma a 18. század elején épült barokk stílusban. Evangélikus temploma a 17. század elején épült reneszánsz stílusban, a 19. század első felében klasszicista stílusban átalakították. Az Angyali Üdvözletnek szentelt temetőkápolnája 1742-ben épült barokk stílusban. Szakrális kisemlékei közül Nepomuki Szent János és Szent Flórián 1734-ben emelt útmenti szobrai a legrégebbiek. A Farkas család egykori kastélya a 18. század első felében épült. A 2008-ban létrehozott Zeleneč Természetvédelmi Terület védett madárfajok fészkelőhelye.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Puszta Födémes. Tót falu Poson Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Posontól négy mértföldnyire, nevezetes vala Tsadek nevű tava, melly már lefolyóva tétettetett, és nem tsak jó legelőt szolgáltat; hanem a’ Posoni út is általa meg rövidíttetett. Határja jó termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Födémes (Puszta), vegyes magyar-tót falu, Pozsony vmegyében, Szenczhez keletre 1 1/2 óra, a Csádé patakja mellett: 960 kath., 177 evang., 19 ref., 8 zsidó lak. Ékesitik ezen helységet a kath. és evang. anyatemplomok, a földesuraknak csinos épületei és kertjei. Nagy kiterjedésü határja igen termékeny; rétje, legelője sok, s azért számos csapat és többnyire nemesitett juhnyájakat táplál; fában szükséget szenved; a Pozsonyból Szenczre vivő országutban van két vendégfogadója. F. u. több közbirtokosok.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A magyar államvasúttól éjszakra találjuk Puszta-Födémes, Kis- és Nagy-Mácséd helységeket.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pusztafödémes, magyar és tót nagyközség. Házainak száma 143, és nagyobbára tótokból álló róm. kath. lakosainak száma 1724. 1221-ben Villa Fudemus, 1423-ban pedig Uyfedemes néven királyi birtok volt. Lakosai később nemesi előjogokat nyertek. Nemesi birtokosai közül ismerjük a Maholányi, Spáczay, Ambró, Krizsány, Farkas, Miksitz, Szilágyi, Noigel, Lányi, Pap, Semsey, Balogh, Ábrahámfy, Marczel, Pajor és Szelle nevű családokat, de ezekkel együtt a XVIII. század vége felé már a Zichy grófi család is birtokosai közt foglal helyet és ma is Zichy József grófnak van itt nagyobb birtoka. Hajdan magyar község volt, mely idővel eltótosodott. Időközben, különösen a XVII. század vége felé németek is lakták, még pedig oly nagy számban, hogy ekkor Németfödémesnek nevezték. Van itt egy régi kastély, melyet a Farkas család építtetett, s ez most Zichy József grófé. A Marczel családtól is van itt egy 1771-ben emelt nagy épület. 1849-ben Petőcz alispán elnöklése alatt e helységben gyűlés volt, és itt tette az alispán azt a kijelentést, hogy "ha a magyarnak engedelmeskedem, akkor holnap fejbe lőnek, ha pedig a németnek, akkor fölakasztanak". A katholikus templom igen régi; az anyaegyház 1600-ban alakult meg. Van itt egy "kardinális" nevű mezei út, mely állítólag Pázmány érsek itteni birtokának köszöni a nevét. 1678-ban a pestis pusztított itt. Ide tartoznak Gyurcsi, Hoor, Porosz, Réti és Szarvas majorok. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása pedig Diószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Pusztafödémes, v. Pozsony vm. (Pusté Úl'any, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1500: már létezett. Tp-át Szt László kir. tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. Vedrőd filiájából 1715: alapították újra. Kegyura 1880: Zichy Ferenc gr. Anyanyelve 1880: m., szl. ** Némethy 1894:228. - Pozsony vm. 1895:103. (1600: alapították újra) - Gerecze II:680. - Schem. Strig. 1917:198.

Helységnévtár

Födémes (Puszta) (Nemes Födémes), RK. 1132 Esztergom, ÁG. 94 Dunáninnen, ref. 8 Réte, izr. 64 Galánta.

Névelőfordulások
1221
Villa Fudemus
1423
Uyfedemes
1773
Puszta-Födémes,
1786
Puszta-Födimesch,
1808
Puszta-Födémes, Pusta Fedýmeš,
1863
Pusztafödémes,
1920
Pustý Fedýmeš,
1948
Pusté Úľany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 91/208
Telefon: 0317845121
Fax: 0317845942

Honlap: puste-ulany.sk
Polgármester:
Čambál Henrich (SNS)

Képviselő-testület:
Kašuba Matej (Független)
Géc Drahomír (Független)
Sopkuliak Juraj (Független)
Balážová Zlatica (SNS)
Krchnavý Peter (SNS)
Bednarčík Branislav (SNS)
Droppa Igor (SNS)
Független 43% Független 3 képviselö SNS 57% SNS 4 képviselö 7 képviselö
Pusztafödémesi Posta

Hlavná 91

Základná škola Pusté Úľany

Hlavná 86

Materská škola

Hlavná 510

Alapiskola

Hlavná 86

Óvoda

Hlavná 510

Pusztafödémesi Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 91/208

Pusztafödémesi Községi Hivatal

Hlavná 91/208

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 134 10%
szlovákok 1036 80%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 70 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 58 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1298
magyarok 477 28%
szlovákok 1191 70%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1697
magyarok 186 11%
szlovákok 1408 81%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 118 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1729
magyarok 41 3%
szlovákok 1500 96%
romák 1 0%
csehek 18 1%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1566
magyarok 29 2%
szlovákok 1486 96%
romák 1 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 1%
összlétszám 1544
magyarok 33 2%
szlovákok 1596 95%
romák 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 39 2%
összlétszám 1685
magyarok 43 2%
szlovákok 1728 95%
romák 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 32 2%
összlétszám 1824
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1449
Választási részvétel: 39.27 %
Kiadott boríték: 569
Bedobott boríték: 569

Polgármester

Érvényes szavazólap: 534
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Čambál Henrich 534 100.00 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balážová Zlatica 363 SNS
Kašuba Matej 329 Független
Krchnavý Peter 325 SNS
Géc Drahomír 319 Független
Sopkuliak Juraj 310 Független
Bednarčík Branislav 288 SNS
Droppa Igor 266 SNS
Klačanská Zuzana 265 Független
Ivánková Anna 243 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
SNS 28.57% SNS 2 képviselö Független 71.43% Független 5 képviselö 7 képviselö
2018
SNS 57.14% SNS 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1338
Választási részvétel: 10.39 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139
Választásra jogosult: 1386
Választási részvétel: 14.29 %
Kiadott boríték: 198
Bedobott boríték: 198
Választásra jogosult: 1 465
Választási részvétel: 19,45 %
Kiadott boríték: 285
Bedobott boríték: 285

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 132
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 281
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 100 75.76 % Független
Ivan Uhliarik 25 18.94 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 5 3.79 % NP
József Nagy 2 1.52 % MOST - HÍD
József Berényi 0 0.00 % SMK-MKP, OKS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
József Berényi 6 3.08% SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 158 56.23 % Független
Jozef Viskupič 106 37.72 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 6 2.14 % NP
Jaroslav Cehlárik 6 2.14 % Független
József Berényi 3 1.07 % SMK-MKP
Konrád Rigó 2 0.71 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 262
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Vranovič 76 61.79% SMER - SD
Pavol Doval 57 46.34% SMER - SD
Ľuboš Šúry 55 44.72% SMER - SD
Roman Súkeník 52 42.28% SMER - SD
Júlia Gálová 43 34.96% SMER - SD
Slávka Kramárová 41 33.33% SNS
Bystrík Horváth 29 23.58% SNS
Róbert Korec 27 21.95% KDH, SDKÚ - DS
Stanislava Režnáková 26 21.14% SNS
Milan Vlček 19 15.45% ĽS-HZDS
Peter Kolek 17 13.82% KSS
Adrián Macho 12 9.76% SaS, OKS
Miloš Majko 12 9.76% DÚ, Zmena zdola
Zuzana Csadyová 11 8.94% MOST - HÍD
Ladislav Klempa 10 8.13% KSS
Ervin Chomča 10 8.13% MOST - HÍD
Ružena Vongrejová 10 8.13% NOVA
František Gőgh 9 7.32% ND
Gábor Gál 8 6.50% MOST - HÍD
Roland Szekera 8 6.50% NOVA
Jozef Nagy 6 4.88% Független
Michal Nagy 5 4.07% SMS
František Juhos 5 4.07% MOST - HÍD
Boris Brunner 4 3.25% MOST - HÍD
Zoltán Forró 3 2.44% MOST - HÍD
Gergely Agócs 1 0.81% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 1 0.81% SMK-MKP
László Pék 1 0.81% SMK-MKP
Gábor Pallya 1 0.81% ND
László Biró 0 0.00% SMK-MKP
József Berényi 0 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 0 0.00% SMK-MKP
Zsolt Oros 0 0.00% MOST - HÍD
Igor Németh 103 39.31% SMER-SD
Jana Hanuliaková 100 38.17% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 69 26.34% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 69 26.34% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Martin Drobný 64 24.43% SNS
Martin Práznovský 63 24.05% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Tóth 61 23.28% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Slávka Kramárová 54 20.61% SNS
Róbert Korec 54 20.61% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Ľuboš Šúry 52 19.85% SMER-SD
Adrián Macho 46 17.56% Független
Júlia Gálová 42 16.03% SMER-SD
Marta Némethová 41 15.65% SMER-SD
Ľubomír Noga 36 13.74% ĽS Naše Slovensko
Roman Sukeník 36 13.74% SMER-SD
Roman Vančo 34 12.98% ĽS Naše Slovensko
Ervin Chomča 32 12.21% MOST - HÍD
Marta Vajdová 30 11.45% Független
Janka Repčoková 28 10.69% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 27 10.31% ĽS Naše Slovensko
Peter Paška 26 9.92% Független
Stanislav Tvrdík 26 9.92% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 21 8.02% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 18 6.87% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Andrej Tábori 16 6.11% Független
Gábor Gál 15 5.73% MOST - HÍD
Václav Jurčaga 13 4.96% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 13 4.96% SMK-MKP
Gergely Agócs 10 3.82% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 7 2.67% MOST - HÍD
Krisztián Forró 5 1.91% SMK-MKP
László Biró 5 1.91% SMK-MKP
Peter Szabó 4 1.53% MOST - HÍD
Zoltán Forró 4 1.53% MOST - HÍD
František Juhos 3 1.15% MOST - HÍD
Adrián Kubica 3 1.15% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3 1.15% SMK-MKP
Tamás Zupko 2 0.76% SMK-MKP
László Pék 2 0.76% SMK-MKP
Jozef Pinček 1 0.38% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 17.70 %
Galánta 214 17.46 %
Szered 92 7.50 %
Nagymácséd 70 5.71 %
Feketenyék 52 4.24 %
Nagyfödémes 42 3.43 %
Felsőszeli 40 3.26 %
Nádszeg 39 3.18 %
Jóka 38 3.10 %
Taksonyfalva 38 3.10 %
Diószeg 35 2.85 %
Nemeskajal 34 2.77 %
Alsószerdahely 28 2.28 %
Tallós 27 2.20 %
Vízkelet 26 2.12 %
Alsószeli 26 2.12 %
Sopornya 19 1.55 %
Nemeskosút 17 1.39 %
Hidaskürt 16 1.31 %
Tósnyárasd 11 0.90 %
Pozsonyvezekény 11 0.90 %
Kismácséd 10 0.82 %
Királyrév 8 0.65 %
Vágpatta 7 0.57 %
Magyargurab 7 0.57 %
Sempte 6 0.49 %
Ábrahám 4 0.33 %
Gány 4 0.33 %
Pusztakürt 4 0.33 %
Nemeskürt 3 0.24 %
Pusztafödémes 3 0.24 %
Szentharaszt 3 0.24 %
Dunajánosháza 3 0.24 %
Salgócska 2 0.16 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 30.35 %
Szered 494 18.67 %
Galánta 251 9.49 %
Alsószerdahely 241 9.11 %
Vágpatta 159 6.01 %
Sempte 133 5.03 %
Nemeskürt 72 2.72 %
Diószeg 64 2.42 %
Pusztakürt 55 2.08 %
Pusztafödémes 46 1.74 %
Szentharaszt 40 1.51 %
Ábrahám 37 1.40 %
Magyargurab 31 1.17 %
Nagyfödémes 29 1.10 %
Felsőszeli 28 1.06 %
Salgócska 23 0.87 %
Nemeskosút 22 0.83 %
Kisgeszt 20 0.76 %
Gány 17 0.64 %
Vága 17 0.64 %
Taksonyfalva 16 0.60 %
Nagymácséd 13 0.49 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 10 0.38 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Tallós 7 0.26 %
Jóka 7 0.26 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 12.38 %
Galánta 368 12.08 %
Alsószeli 270 8.86 %
Nádszeg 238 7.81 %
Felsőszeli 216 7.09 %
Nagyfödémes 192 6.30 %
Taksonyfalva 184 6.04 %
Feketenyék 170 5.58 %
Jóka 166 5.45 %
Pozsonyvezekény 139 4.56 %
Nagymácséd 137 4.50 %
Diószeg 126 4.14 %
Vága 123 4.04 %
Tallós 99 3.25 %
Nemeskosút 81 2.66 %
Vízkelet 69 2.27 %
Királyrév 53 1.74 %
Kismácséd 49 1.61 %
Nemeskajal 45 1.48 %
Tósnyárasd 28 0.92 %
Szered 11 0.36 %
Sopornya 6 0.20 %
Alsószerdahely 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 47.37 %
Szered 98 6.00 %
Diószeg 95 5.82 %
Taksonyfalva 62 3.80 %
Gány 49 3.00 %
Nagyfödémes 41 2.51 %
Felsőszeli 37 2.27 %
Sopornya 37 2.27 %
Nemeskosút 20 1.23 %
Jóka 18 1.10 %
Alsószerdahely 18 1.10 %
Alsószeli 16 0.98 %
Nemeskajal 16 0.98 %
Magyargurab 16 0.98 %
Pusztafödémes 16 0.98 %
Tósnyárasd 15 0.92 %
Dunajánosháza 14 0.86 %
Kisgeszt 12 0.74 %
Nádszeg 10 0.61 %
Királyrév 9 0.55 %
Ábrahám 9 0.55 %
Vízkelet 9 0.55 %
Nemeskürt 9 0.55 %
Pozsonyvezekény 9 0.55 %
Vága 9 0.55 %
Nagymácséd 8 0.49 %
Sempte 8 0.49 %
Vágpatta 7 0.43 %
Hidaskürt 7 0.43 %
Kismácséd 7 0.43 %
Tallós 6 0.37 %
Feketenyék 5 0.31 %
Pusztakürt 4 0.25 %
Szentharaszt 4 0.25 %
Salgócska 3 0.18 %
Alsóhatár 2 0.12 %
Szered 253 25.63 %
Galánta 126 12.77 %
Sopornya 71 7.19 %
Alsószerdahely 56 5.67 %
Szentharaszt 47 4.76 %
Sempte 36 3.65 %
Vágpatta 30 3.04 %
Pusztafödémes 27 2.74 %
Ábrahám 26 2.63 %
Diószeg 24 2.43 %
Nagyfödémes 17 1.72 %
Vága 15 1.52 %
Magyargurab 14 1.42 %
Gány 13 1.32 %
Taksonyfalva 13 1.32 %
Kisgeszt 12 1.22 %
Jóka 12 1.22 %
Felsőszeli 9 0.91 %
Salgócska 9 0.91 %
Pusztakürt 9 0.91 %
Nemeskürt 7 0.71 %
Tallós 7 0.71 %
Nemeskosút 6 0.61 %
Kismácséd 6 0.61 %
Alsószeli 5 0.51 %
Nádszeg 4 0.41 %
Királyrév 3 0.30 %
Hidaskürt 3 0.30 %
Nagymácséd 3 0.30 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Tósnyárasd 2 0.20 %
Vízkelet 2 0.20 %
Feketenyék 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 27.09 %
Szered 254 7.48 %
Nádszeg 246 7.24 %
Diószeg 178 5.24 %
Nagyfödémes 150 4.42 %
Felsőszeli 140 4.12 %
Taksonyfalva 134 3.95 %
Feketenyék 127 3.74 %
Jóka 107 3.15 %
Nagymácséd 107 3.15 %
Alsószeli 99 2.92 %
Királyrév 90 2.65 %
Hidaskürt 80 2.36 %
Sopornya 77 2.27 %
Nemeskajal 73 2.15 %
Tallós 70 2.06 %
Vága 68 2.00 %
Nemeskosút 60 1.77 %
Vízkelet 58 1.71 %
Pozsonyvezekény 43 1.27 %
Gány 42 1.24 %
Ábrahám 39 1.15 %
Magyargurab 37 1.09 %
Sempte 36 1.06 %
Tósnyárasd 36 1.06 %
Pusztafödémes 32 0.94 %
Vágpatta 31 0.91 %
Kismácséd 26 0.77 %
Alsószerdahely 25 0.74 %
Alsóhatár 24 0.71 %
Szentharaszt 22 0.65 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 23.35 %
Galánta 477 19.10 %
Feketenyék 152 6.09 %
Felsőszeli 126 5.05 %
Alsószeli 119 4.77 %
Nagyfödémes 110 4.41 %
Taksonyfalva 104 4.16 %
Királyrév 104 4.16 %
Tallós 95 3.80 %
Jóka 94 3.76 %
Nagymácséd 89 3.56 %
Diószeg 78 3.12 %
Hidaskürt 75 3.00 %
Pozsonyvezekény 60 2.40 %
Vízkelet 57 2.28 %
Nemeskajal 55 2.20 %
Vága 49 1.96 %
Szered 37 1.48 %
Tósnyárasd 36 1.44 %
Nemeskosút 34 1.36 %
Alsóhatár 29 1.16 %
Kismácséd 18 0.72 %
Ábrahám 10 0.40 %
Magyargurab 6 0.24 %
Gány 5 0.20 %
Sopornya 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 4 0.16 %
Vágpatta 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 14.19 %
Galánta 481 11.24 %
Alsószeli 379 8.86 %
Felsőszeli 336 7.85 %
Nagyfödémes 276 6.45 %
Jóka 255 5.96 %
Taksonyfalva 240 5.61 %
Királyrév 215 5.02 %
Nagymácséd 205 4.79 %
Hidaskürt 200 4.67 %
Pozsonyvezekény 161 3.76 %
Vága 154 3.60 %
Feketenyék 146 3.41 %
Tallós 144 3.37 %
Diószeg 123 2.87 %
Nemeskosút 106 2.48 %
Vízkelet 80 1.87 %
Nemeskajal 73 1.71 %
Kismácséd 49 1.15 %
Tósnyárasd 35 0.82 %
Alsóhatár 27 0.63 %
Szered 18 0.42 %
Pusztafödémes 10 0.23 %
Dunajánosháza 7 0.16 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 18.74 %
Nádszeg 297 10.14 %
Nagymácséd 225 7.68 %
Nagyfödémes 195 6.66 %
Feketenyék 176 6.01 %
Taksonyfalva 171 5.84 %
Diószeg 158 5.39 %
Jóka 158 5.39 %
Felsőszeli 154 5.26 %
Alsószeli 129 4.40 %
Vága 116 3.96 %
Hidaskürt 114 3.89 %
Szered 102 3.48 %
Tallós 95 3.24 %
Pozsonyvezekény 74 2.53 %
Vízkelet 71 2.42 %
Nemeskajal 64 2.18 %
Nemeskosút 60 2.05 %
Királyrév 47 1.60 %
Kismácséd 46 1.57 %
Tósnyárasd 39 1.33 %
Magyargurab 20 0.68 %
Alsószerdahely 20 0.68 %
Alsóhatár 17 0.58 %
Pusztafödémes 15 0.51 %
Ábrahám 14 0.48 %
Gány 13 0.44 %
Dunajánosháza 12 0.41 %
Sopornya 10 0.34 %
Szentharaszt 10 0.34 %
Vágpatta 9 0.31 %
Nemeskürt 7 0.24 %
Sempte 6 0.20 %
Kisgeszt 5 0.17 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 18.60 %
Galánta 255 12.13 %
Sopornya 244 11.61 %
Alsószerdahely 196 9.32 %
Ábrahám 181 8.61 %
Pusztafödémes 103 4.90 %
Diószeg 98 4.66 %
Sempte 60 2.85 %
Nemeskürt 58 2.76 %
Kisgeszt 51 2.43 %
Vágpatta 44 2.09 %
Nagyfödémes 43 2.05 %
Felsőszeli 43 2.05 %
Magyargurab 33 1.57 %
Szentharaszt 30 1.43 %
Nemeskosút 29 1.38 %
Gány 22 1.05 %
Pusztakürt 22 1.05 %
Taksonyfalva 21 1.00 %
Jóka 17 0.81 %
Kismácséd 13 0.62 %
Nádszeg 13 0.62 %
Alsószeli 10 0.48 %
Pozsonyvezekény 9 0.43 %
Vága 9 0.43 %
Nemeskajal 8 0.38 %
Nagymácséd 8 0.38 %
Tallós 7 0.33 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.14 %
Vízkelet 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 23.72 %
Galánta 455 18.48 %
Ábrahám 198 8.04 %
Diószeg 166 6.74 %
Sopornya 115 4.67 %
Pusztafödémes 100 4.06 %
Sempte 88 3.57 %
Vágpatta 81 3.29 %
Nagyfödémes 74 3.01 %
Alsószerdahely 68 2.76 %
Felsőszeli 67 2.72 %
Szentharaszt 61 2.48 %
Magyargurab 54 2.19 %
Kisgeszt 48 1.95 %
Taksonyfalva 38 1.54 %
Jóka 36 1.46 %
Nemeskosút 35 1.42 %
Nemeskürt 28 1.14 %
Gány 27 1.10 %
Dunajánosháza 25 1.02 %
Kismácséd 19 0.77 %
Pusztakürt 18 0.73 %
Alsószeli 18 0.73 %
Vága 18 0.73 %
Nagymácséd 18 0.73 %
Tósnyárasd 16 0.65 %
Salgócska 16 0.65 %
Hidaskürt 11 0.45 %
Nádszeg 11 0.45 %
Feketenyék 11 0.45 %
Nemeskajal 11 0.45 %
Vízkelet 7 0.28 %
Tallós 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 19.76 %
Galánta 168 18.44 %
Sopornya 77 8.45 %
Szentharaszt 45 4.94 %
Vágpatta 35 3.84 %
Ábrahám 32 3.51 %
Felsőszeli 31 3.40 %
Diószeg 29 3.18 %
Sempte 29 3.18 %
Pusztafödémes 28 3.07 %
Magyargurab 22 2.41 %
Nagyfödémes 19 2.09 %
Alsószerdahely 19 2.09 %
Pusztakürt 18 1.98 %
Taksonyfalva 17 1.87 %
Vága 14 1.54 %
Jóka 14 1.54 %
Salgócska 13 1.43 %
Kisgeszt 11 1.21 %
Gány 10 1.10 %
Kismácséd 10 1.10 %
Nagymácséd 8 0.88 %
Nemeskürt 8 0.88 %
Nádszeg 7 0.77 %
Hidaskürt 6 0.66 %
Alsószeli 6 0.66 %
Tallós 5 0.55 %
Tósnyárasd 5 0.55 %
Nemeskosút 5 0.55 %
Királyrév 4 0.44 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 24.56 %
Szered 563 22.97 %
Diószeg 140 5.71 %
Sopornya 96 3.92 %
Sempte 89 3.63 %
Vágpatta 78 3.18 %
Nagyfödémes 71 2.90 %
Alsószerdahely 69 2.82 %
Pusztafödémes 69 2.82 %
Gány 66 2.69 %
Ábrahám 66 2.69 %
Felsőszeli 61 2.49 %
Szentharaszt 60 2.45 %
Taksonyfalva 53 2.16 %
Magyargurab 51 2.08 %
Hidaskürt 43 1.75 %
Nemeskosút 38 1.55 %
Jóka 35 1.43 %
Kisgeszt 32 1.31 %
Nemeskürt 30 1.22 %
Nagymácséd 26 1.06 %
Dunajánosháza 24 0.98 %
Tósnyárasd 22 0.90 %
Salgócska 21 0.86 %
Alsószeli 19 0.78 %
Vága 18 0.73 %
Pusztakürt 17 0.69 %
Nemeskajal 15 0.61 %
Nádszeg 13 0.53 %
Vízkelet 12 0.49 %
Feketenyék 8 0.33 %
Kismácséd 8 0.33 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 10.20 %
Galánta 27 9.18 %
Diószeg 19 6.46 %
Kismácséd 17 5.78 %
Ábrahám 14 4.76 %
Nagyfödémes 7 2.38 %
Magyargurab 6 2.04 %
Taksonyfalva 5 1.70 %
Sopornya 5 1.70 %
Kisgeszt 5 1.70 %
Felsőszeli 4 1.36 %
Vága 4 1.36 %
Tósnyárasd 4 1.36 %
Jóka 3 1.02 %
Pozsonyvezekény 3 1.02 %
Nemeskosút 2 0.68 %
Dunajánosháza 2 0.68 %
Alsóhatár 2 0.68 %
Nagymácséd 2 0.68 %
Nemeskürt 2 0.68 %
Nemeskajal 2 0.68 %
Alsószerdahely 2 0.68 %
Sempte 2 0.68 %
Hidaskürt 1 0.34 %
Salgócska 1 0.34 %
Pusztakürt 1 0.34 %
Tallós 1 0.34 %
Vágpatta 1 0.34 %
Nádszeg 1 0.34 %
Pusztafödémes 1 0.34 %
Királyrév 1 0.34 %
Szentharaszt 1 0.34 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 14.43 %
Nádszeg 591 10.44 %
Alsószeli 525 9.27 %
Felsőszeli 418 7.38 %
Nagyfödémes 379 6.69 %
Taksonyfalva 352 6.22 %
Nagymácséd 328 5.79 %
Jóka 310 5.48 %
Hidaskürt 298 5.26 %
Feketenyék 255 4.50 %
Vága 252 4.45 %
Pozsonyvezekény 233 4.12 %
Diószeg 202 3.57 %
Királyrév 170 3.00 %
Tallós 158 2.79 %
Nemeskosút 131 2.31 %
Vízkelet 126 2.23 %
Nemeskajal 98 1.73 %
Kismácséd 80 1.41 %
Tósnyárasd 74 1.31 %
Szered 53 0.94 %
Ábrahám 18 0.32 %
Gány 15 0.26 %
Dunajánosháza 15 0.26 %
Pusztafödémes 13 0.23 %
Alsóhatár 13 0.23 %
Magyargurab 12 0.21 %
Alsószerdahely 10 0.18 %
Sopornya 9 0.16 %
Vágpatta 8 0.14 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 23.23 %
Szered 357 16.04 %
Sopornya 253 11.37 %
Alsószerdahely 227 10.20 %
Diószeg 97 4.36 %
Sempte 89 4.00 %
Nemeskürt 67 3.01 %
Vágpatta 58 2.61 %
Nagyfödémes 42 1.89 %
Pusztafödémes 42 1.89 %
Ábrahám 40 1.80 %
Felsőszeli 39 1.75 %
Nagymácséd 34 1.53 %
Pusztakürt 33 1.48 %
Taksonyfalva 31 1.39 %
Szentharaszt 28 1.26 %
Nemeskosút 25 1.12 %
Gány 24 1.08 %
Nádszeg 24 1.08 %
Jóka 24 1.08 %
Magyargurab 22 0.99 %
Salgócska 21 0.94 %
Vága 20 0.90 %
Alsószeli 19 0.85 %
Feketenyék 13 0.58 %
Tósnyárasd 13 0.58 %
Nemeskajal 13 0.58 %
Kisgeszt 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Hidaskürt 10 0.45 %
Kismácséd 9 0.40 %
Királyrév 8 0.36 %
Tallós 8 0.36 %
Dunajánosháza 7 0.31 %
Vízkelet 5 0.22 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.72 %
Nádszeg 469 10.09 %
Alsószeli 392 8.44 %
Nagymácséd 391 8.42 %
Felsőszeli 344 7.40 %
Nagyfödémes 334 7.19 %
Taksonyfalva 322 6.93 %
Jóka 269 5.79 %
Hidaskürt 260 5.60 %
Vága 233 5.02 %
Feketenyék 211 4.54 %
Pozsonyvezekény 174 3.75 %
Diószeg 142 3.06 %
Tallós 135 2.91 %
Királyrév 112 2.41 %
Nemeskosút 107 2.30 %
Vízkelet 95 2.04 %
Tósnyárasd 93 2.00 %
Nemeskajal 88 1.89 %
Kismácséd 75 1.61 %
Szered 23 0.50 %
Alsóhatár 15 0.32 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 21.30 %
Nádszeg 385 9.70 %
Alsószeli 314 7.91 %
Felsőszeli 304 7.66 %
Taksonyfalva 291 7.33 %
Nagyfödémes 260 6.55 %
Jóka 240 6.05 %
Nagymácséd 215 5.42 %
Hidaskürt 194 4.89 %
Diószeg 159 4.01 %
Vága 158 3.98 %
Feketenyék 147 3.70 %
Pozsonyvezekény 128 3.23 %
Nemeskosút 118 2.97 %
Tallós 113 2.85 %
Királyrév 102 2.57 %
Vízkelet 80 2.02 %
Nemeskajal 79 1.99 %
Kismácséd 57 1.44 %
Tósnyárasd 48 1.21 %
Szered 26 0.66 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Dunajánosháza 11 0.28 %
Gány 7 0.18 %
Magyargurab 5 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Sopornya 5 0.13 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 16.48 %
Nádszeg 398 10.38 %
Taksonyfalva 357 9.31 %
Alsószeli 313 8.16 %
Felsőszeli 311 8.11 %
Nagyfödémes 247 6.44 %
Jóka 228 5.95 %
Hidaskürt 217 5.66 %
Nagymácséd 217 5.66 %
Feketenyék 170 4.43 %
Pozsonyvezekény 160 4.17 %
Vága 144 3.76 %
Tallós 128 3.34 %
Diószeg 122 3.18 %
Nemeskosút 99 2.58 %
Királyrév 94 2.45 %
Vízkelet 76 1.98 %
Nemeskajal 67 1.75 %
Kismácséd 51 1.33 %
Tósnyárasd 48 1.25 %
Alsóhatár 12 0.31 %
Szered 11 0.29 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 36.91 %
Galánta 361 13.39 %
Diószeg 130 4.82 %
Vágpatta 129 4.78 %
Sopornya 123 4.56 %
Sempte 106 3.93 %
Alsószerdahely 94 3.49 %
Ábrahám 75 2.78 %
Nagyfödémes 71 2.63 %
Szentharaszt 69 2.56 %
Pusztafödémes 61 2.26 %
Magyargurab 43 1.59 %
Felsőszeli 40 1.48 %
Nemeskürt 37 1.37 %
Pusztakürt 36 1.34 %
Jóka 33 1.22 %
Taksonyfalva 29 1.08 %
Kisgeszt 24 0.89 %
Gány 24 0.89 %
Nemeskosút 23 0.85 %
Nagymácséd 20 0.74 %
Dunajánosháza 20 0.74 %
Salgócska 20 0.74 %
Vága 17 0.63 %
Nemeskajal 16 0.59 %
Tósnyárasd 15 0.56 %
Nádszeg 14 0.52 %
Alsószeli 12 0.45 %
Hidaskürt 11 0.41 %
Tallós 9 0.33 %
Kismácséd 8 0.30 %
Feketenyék 7 0.26 %
Pozsonyvezekény 7 0.26 %
Vízkelet 6 0.22 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Királyrév 2 0.07 %
Szered 1 128 44.67 %
Sopornya 299 11.84 %
Alsószerdahely 236 9.35 %
Galánta 115 4.55 %
Vágpatta 98 3.88 %
Sempte 84 3.33 %
Szentharaszt 58 2.30 %
Nemeskürt 58 2.30 %
Diószeg 47 1.86 %
Ábrahám 46 1.82 %
Pusztafödémes 41 1.62 %
Pusztakürt 28 1.11 %
Nagyfödémes 27 1.07 %
Felsőszeli 24 0.95 %
Vága 21 0.83 %
Magyargurab 19 0.75 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Taksonyfalva 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Gány 16 0.63 %
Jóka 15 0.59 %
Salgócska 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Kisgeszt 13 0.51 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 46.12 %
Szered 121 6.51 %
Nagyfödémes 72 3.88 %
Diószeg 71 3.82 %
Taksonyfalva 49 2.64 %
Jóka 38 2.05 %
Sopornya 35 1.88 %
Felsőszeli 34 1.83 %
Gány 32 1.72 %
Pusztafödémes 30 1.61 %
Hidaskürt 26 1.40 %
Alsószeli 24 1.29 %
Feketenyék 21 1.13 %
Vágpatta 20 1.08 %
Nemeskajal 19 1.02 %
Szentharaszt 16 0.86 %
Nemeskosút 16 0.86 %
Pozsonyvezekény 16 0.86 %
Tósnyárasd 16 0.86 %
Vága 15 0.81 %
Magyargurab 15 0.81 %
Alsószerdahely 14 0.75 %
Sempte 12 0.65 %
Kisgeszt 11 0.59 %
Kismácséd 11 0.59 %
Dunajánosháza 9 0.48 %
Ábrahám 9 0.48 %
Salgócska 8 0.43 %
Vízkelet 8 0.43 %
Nemeskürt 8 0.43 %
Nádszeg 6 0.32 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Tallós 5 0.27 %
Pusztakürt 5 0.27 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 44.43 %
Galánta 283 10.58 %
Sopornya 188 7.03 %
Sempte 112 4.19 %
Szentharaszt 107 4.00 %
Vágpatta 94 3.51 %
Alsószerdahely 88 3.29 %
Diószeg 86 3.21 %
Pusztafödémes 64 2.39 %
Felsőszeli 54 2.02 %
Ábrahám 47 1.76 %
Nagyfödémes 36 1.35 %
Taksonyfalva 36 1.35 %
Pusztakürt 33 1.23 %
Nemeskürt 31 1.16 %
Nemeskosút 29 1.08 %
Magyargurab 29 1.08 %
Jóka 23 0.86 %
Gány 22 0.82 %
Kisgeszt 18 0.67 %
Tósnyárasd 13 0.49 %
Kismácséd 12 0.45 %
Nemeskajal 12 0.45 %
Vága 12 0.45 %
Nagymácséd 11 0.41 %
Alsószeli 9 0.34 %
Salgócska 9 0.34 %
Vízkelet 6 0.22 %
Hidaskürt 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.42 %
Galánta 369 14.02 %
Vágpatta 301 11.44 %
Sopornya 216 8.21 %
Diószeg 119 4.52 %
Sempte 113 4.29 %
Alsószerdahely 85 3.23 %
Szentharaszt 83 3.15 %
Nemeskürt 65 2.47 %
Pusztafödémes 63 2.39 %
Ábrahám 62 2.36 %
Nagyfödémes 60 2.28 %
Felsőszeli 52 1.98 %
Magyargurab 46 1.75 %
Pusztakürt 45 1.71 %
Jóka 31 1.18 %
Taksonyfalva 30 1.14 %
Kisgeszt 29 1.10 %
Nemeskosút 26 0.99 %
Salgócska 24 0.91 %
Gány 22 0.84 %
Tósnyárasd 21 0.80 %
Nagymácséd 16 0.61 %
Dunajánosháza 16 0.61 %
Vága 14 0.53 %
Alsószeli 13 0.49 %
Nemeskajal 11 0.42 %
Hidaskürt 9 0.34 %
Vízkelet 9 0.34 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 45.20 %
Galánta 74 6.97 %
Sopornya 32 3.01 %
Felsőszeli 30 2.82 %
Alsószerdahely 28 2.64 %
Sempte 24 2.26 %
Diószeg 24 2.26 %
Vágpatta 23 2.17 %
Szentharaszt 22 2.07 %
Pusztafödémes 18 1.69 %
Nagyfödémes 16 1.51 %
Jóka 16 1.51 %
Taksonyfalva 14 1.32 %
Gány 12 1.13 %
Alsószeli 11 1.04 %
Vága 11 1.04 %
Nemeskürt 11 1.04 %
Nemeskosút 10 0.94 %
Tósnyárasd 9 0.85 %
Nádszeg 9 0.85 %
Ábrahám 8 0.75 %
Magyargurab 8 0.75 %
Tallós 7 0.66 %
Pusztakürt 7 0.66 %
Hidaskürt 6 0.56 %
Feketenyék 5 0.47 %
Nagymácséd 4 0.38 %
Kismácséd 3 0.28 %
Nemeskajal 3 0.28 %
Vízkelet 3 0.28 %
Kisgeszt 3 0.28 %
Dunajánosháza 3 0.28 %
Királyrév 2 0.19 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 36.88 %
Galánta 513 15.80 %
Sopornya 187 5.76 %
Vágpatta 161 4.96 %
Diószeg 150 4.62 %
Alsószerdahely 142 4.37 %
Sempte 126 3.88 %
Szentharaszt 99 3.05 %
Ábrahám 96 2.96 %
Pusztafödémes 69 2.13 %
Nemeskürt 67 2.06 %
Nagyfödémes 67 2.06 %
Felsőszeli 58 1.79 %
Taksonyfalva 44 1.36 %
Magyargurab 41 1.26 %
Jóka 35 1.08 %
Kisgeszt 33 1.02 %
Gány 33 1.02 %
Nemeskosút 30 0.92 %
Salgócska 28 0.86 %
Vága 25 0.77 %
Pusztakürt 23 0.71 %
Nagymácséd 22 0.68 %
Dunajánosháza 22 0.68 %
Tósnyárasd 19 0.59 %
Alsószeli 19 0.59 %
Nemeskajal 13 0.40 %
Tallós 11 0.34 %
Nádszeg 10 0.31 %
Vízkelet 9 0.28 %
Hidaskürt 8 0.25 %
Kismácséd 8 0.25 %
Feketenyék 8 0.25 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 43.68 %
Szered 302 11.39 %
Diószeg 93 3.51 %
Sopornya 87 3.28 %
Taksonyfalva 87 3.28 %
Nagyfödémes 73 2.75 %
Felsőszeli 67 2.53 %
Gány 45 1.70 %
Vágpatta 44 1.66 %
Nemeskosút 43 1.62 %
Nemeskajal 42 1.58 %
Tósnyárasd 37 1.40 %
Magyargurab 34 1.28 %
Sempte 33 1.24 %
Alsószerdahely 33 1.24 %
Alsószeli 30 1.13 %
Ábrahám 29 1.09 %
Jóka 29 1.09 %
Vága 28 1.06 %
Pusztafödémes 26 0.98 %
Nemeskürt 24 0.91 %
Szentharaszt 23 0.87 %
Feketenyék 19 0.72 %
Tallós 19 0.72 %
Nagymácséd 19 0.72 %
Hidaskürt 19 0.72 %
Vízkelet 18 0.68 %
Kismácséd 16 0.60 %
Nádszeg 16 0.60 %
Pozsonyvezekény 13 0.49 %
Pusztakürt 13 0.49 %
Kisgeszt 12 0.45 %
Salgócska 9 0.34 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Királyrév 8 0.30 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 348 23.08 %
Taksonyfalva 160 10.61 %
Feketenyék 101 6.70 %
Felsőszeli 93 6.17 %
Nagyfödémes 87 5.77 %
Nagymácséd 78 5.17 %
Nádszeg 78 5.17 %
Jóka 78 5.17 %
Diószeg 77 5.11 %
Alsószeli 65 4.31 %
Vága 46 3.05 %
Nemeskajal 42 2.79 %
Tósnyárasd 40 2.65 %
Vízkelet 37 2.45 %
Hidaskürt 37 2.45 %
Tallós 33 2.19 %
Nemeskosút 29 1.92 %
Pozsonyvezekény 28 1.86 %
Szered 28 1.86 %
Királyrév 18 1.19 %
Sopornya 14 0.93 %
Magyargurab 13 0.86 %
Kismácséd 10 0.66 %
Dunajánosháza 7 0.46 %
Alsószerdahely 7 0.46 %
Nemeskürt 4 0.27 %
Ábrahám 4 0.27 %
Pusztafödémes 4 0.27 %
Gány 4 0.27 %
Vágpatta 3 0.20 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.57 %
Sopornya 433 15.66 %
Nemeskürt 281 10.16 %
Vágpatta 263 9.51 %
Alsószerdahely 237 8.57 %
Galánta 225 8.14 %
Sempte 106 3.83 %
Pusztakürt 104 3.76 %
Szentharaszt 73 2.64 %
Salgócska 48 1.74 %
Diószeg 43 1.56 %
Felsőszeli 38 1.37 %
Pusztafödémes 36 1.30 %
Ábrahám 32 1.16 %
Taksonyfalva 26 0.94 %
Gány 26 0.94 %
Magyargurab 23 0.83 %
Nagyfödémes 21 0.76 %
Nemeskosút 19 0.69 %
Kisgeszt 19 0.69 %
Jóka 16 0.58 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.20 %
Galánta 177 13.60 %
Sopornya 123 9.45 %
Alsószerdahely 77 5.92 %
Szentharaszt 60 4.61 %
Sempte 56 4.30 %
Vágpatta 42 3.23 %
Diószeg 34 2.61 %
Pusztafödémes 34 2.61 %
Ábrahám 33 2.54 %
Nemeskürt 23 1.77 %
Vága 18 1.38 %
Gány 18 1.38 %
Jóka 15 1.15 %
Magyargurab 15 1.15 %
Pusztakürt 15 1.15 %
Nagyfödémes 14 1.08 %
Kisgeszt 13 1.00 %
Felsőszeli 13 1.00 %
Taksonyfalva 11 0.85 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 9 0.69 %
Alsószeli 9 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.69 %
Kismácséd 7 0.54 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 20.63 %
Galánta 323 10.61 %
Vágpatta 321 10.55 %
Sopornya 208 6.83 %
Sempte 129 4.24 %
Diószeg 107 3.52 %
Nemeskürt 83 2.73 %
Alsószerdahely 77 2.53 %
Szentharaszt 71 2.33 %
Ábrahám 66 2.17 %
Pusztakürt 62 2.04 %
Nagyfödémes 56 1.84 %
Pusztafödémes 54 1.77 %
Felsőszeli 45 1.48 %
Magyargurab 39 1.28 %
Gány 35 1.15 %
Salgócska 32 1.05 %
Jóka 29 0.95 %
Taksonyfalva 25 0.82 %
Kisgeszt 25 0.82 %
Hidaskürt 22 0.72 %
Nemeskosút 21 0.69 %
Vága 21 0.69 %
Nagymácséd 20 0.66 %
Alsószeli 15 0.49 %
Dunajánosháza 15 0.49 %
Tósnyárasd 15 0.49 %
Nemeskajal 8 0.26 %
Vízkelet 7 0.23 %
Kismácséd 7 0.23 %
Pozsonyvezekény 7 0.23 %
Tallós 5 0.16 %
Feketenyék 4 0.13 %
Nádszeg 4 0.13 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 43.35 %
Galánta 263 8.86 %
Sopornya 164 5.52 %
Diószeg 144 4.85 %
Sempte 111 3.74 %
Alsószerdahely 91 3.07 %
Vágpatta 85 2.86 %
Szentharaszt 79 2.66 %
Felsőszeli 55 1.85 %
Pusztafödémes 54 1.82 %
Ábrahám 50 1.68 %
Taksonyfalva 44 1.48 %
Nagyfödémes 40 1.35 %
Nemeskürt 30 1.01 %
Pusztakürt 26 0.88 %
Jóka 25 0.84 %
Gány 21 0.71 %
Nemeskosút 21 0.71 %
Magyargurab 19 0.64 %
Kisgeszt 14 0.47 %
Vága 12 0.40 %
Nagymácséd 11 0.37 %
Tósnyárasd 11 0.37 %
Salgócska 11 0.37 %
Alsószeli 10 0.34 %
Nemeskajal 9 0.30 %
Hidaskürt 8 0.27 %
Kismácséd 7 0.24 %
Vízkelet 7 0.24 %
Nádszeg 6 0.20 %
Feketenyék 5 0.17 %
Dunajánosháza 4 0.13 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 22.91 %
Szered 203 18.24 %
Galánta 104 9.34 %
Vágpatta 80 7.19 %
Diószeg 48 4.31 %
Sempte 45 4.04 %
Ábrahám 30 2.70 %
Pusztakürt 27 2.43 %
Szentharaszt 23 2.07 %
Nemeskürt 23 2.07 %
Pusztafödémes 21 1.89 %
Felsőszeli 20 1.80 %
Alsószerdahely 20 1.80 %
Taksonyfalva 15 1.35 %
Magyargurab 14 1.26 %
Nagyfödémes 14 1.26 %
Nemeskosút 14 1.26 %
Salgócska 12 1.08 %
Gány 8 0.72 %
Nagymácséd 6 0.54 %
Vága 6 0.54 %
Nemeskajal 5 0.45 %
Jóka 5 0.45 %
Kisgeszt 5 0.45 %
Tósnyárasd 3 0.27 %
Nádszeg 3 0.27 %
Alsószeli 3 0.27 %
Pozsonyvezekény 3 0.27 %
Tallós 2 0.18 %
Kismácséd 2 0.18 %
Királyrév 2 0.18 %
Feketenyék 2 0.18 %
Hidaskürt 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Szered 392 35.51 %
Galánta 138 12.50 %
Sopornya 93 8.42 %
Szentharaszt 55 4.98 %
Sempte 38 3.44 %
Ábrahám 33 2.99 %
Alsószerdahely 31 2.81 %
Vágpatta 31 2.81 %
Pusztafödémes 26 2.36 %
Diószeg 25 2.26 %
Nagyfödémes 18 1.63 %
Kisgeszt 16 1.45 %
Felsőszeli 15 1.36 %
Taksonyfalva 14 1.27 %
Magyargurab 13 1.18 %
Vága 12 1.09 %
Jóka 11 1.00 %
Nemeskürt 10 0.91 %
Pusztakürt 10 0.91 %
Gány 10 0.91 %
Salgócska 9 0.82 %
Nemeskosút 8 0.72 %
Alsószeli 8 0.72 %
Tósnyárasd 7 0.63 %
Kismácséd 6 0.54 %
Nagymácséd 6 0.54 %
Hidaskürt 5 0.45 %
Tallós 4 0.36 %
Nádszeg 3 0.27 %
Királyrév 2 0.18 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 10.59 %
Galánta 243 9.64 %
Alsószeli 230 9.12 %
Felsőszeli 219 8.68 %
Nádszeg 216 8.56 %
Nagyfödémes 156 6.19 %
Jóka 145 5.75 %
Hidaskürt 141 5.59 %
Taksonyfalva 138 5.47 %
Nagymácséd 95 3.77 %
Feketenyék 87 3.45 %
Vága 83 3.29 %
Tallós 81 3.21 %
Diószeg 80 3.17 %
Nemeskosút 67 2.66 %
Királyrév 66 2.62 %
Kismácséd 35 1.39 %
Vízkelet 30 1.19 %
Nemeskajal 30 1.19 %
Tósnyárasd 13 0.52 %
Alsóhatár 7 0.28 %
Szered 7 0.28 %
Sopornya 3 0.12 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 22.28 %
Sempte 141 11.55 %
Sopornya 57 4.67 %
Galánta 55 4.50 %
Szentharaszt 39 3.19 %
Vágpatta 32 2.62 %
Alsószerdahely 27 2.21 %
Diószeg 19 1.56 %
Hidaskürt 15 1.23 %
Felsőszeli 15 1.23 %
Pusztafödémes 13 1.06 %
Taksonyfalva 12 0.98 %
Ábrahám 10 0.82 %
Nemeskürt 9 0.74 %
Gány 8 0.66 %
Magyargurab 7 0.57 %
Nagymácséd 6 0.49 %
Nemeskosút 6 0.49 %
Nagyfödémes 5 0.41 %
Pusztakürt 5 0.41 %
Nádszeg 5 0.41 %
Alsószeli 4 0.33 %
Tósnyárasd 4 0.33 %
Salgócska 4 0.33 %
Vága 3 0.25 %
Jóka 2 0.16 %
Kisgeszt 2 0.16 %
Tallós 2 0.16 %
Kismácséd 2 0.16 %
Királyrév 2 0.16 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 18.03 %
Feketenyék 278 12.08 %
Galánta 182 7.91 %
Nagyfödémes 139 6.04 %
Hidaskürt 133 5.78 %
Jóka 92 4.00 %
Tallós 82 3.56 %
Felsőszeli 78 3.39 %
Taksonyfalva 68 2.95 %
Diószeg 66 2.87 %
Alsószeli 66 2.87 %
Pozsonyvezekény 60 2.61 %
Nagymácséd 60 2.61 %
Királyrév 50 2.17 %
Nemeskosút 49 2.13 %
Vága 46 2.00 %
Vízkelet 44 1.91 %
Nemeskajal 34 1.48 %
Kismácséd 27 1.17 %
Tósnyárasd 21 0.91 %
Szered 16 0.70 %
Alsóhatár 16 0.70 %
Ábrahám 7 0.30 %
Dunajánosháza 5 0.22 %
Alsószerdahely 5 0.22 %
Magyargurab 4 0.17 %
Vágpatta 4 0.17 %
Pusztafödémes 4 0.17 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.32 %
Feketenyék 473 14.76 %
Nádszeg 255 7.96 %
Hidaskürt 205 6.40 %
Nagyfödémes 195 6.08 %
Felsőszeli 162 5.05 %
Alsószeli 133 4.15 %
Jóka 123 3.84 %
Taksonyfalva 122 3.81 %
Nagymácséd 121 3.78 %
Diószeg 115 3.59 %
Vága 109 3.40 %
Tallós 103 3.21 %
Vízkelet 99 3.09 %
Pozsonyvezekény 97 3.03 %
Nemeskosút 78 2.43 %
Királyrév 63 1.97 %
Nemeskajal 59 1.84 %
Szered 32 1.00 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.75 %
Tósnyárasd 24 0.75 %
Magyargurab 14 0.44 %
Ábrahám 14 0.44 %
Alsószerdahely 13 0.41 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 21.59 %
Galánta 145 17.68 %
Diószeg 69 8.41 %
Sopornya 61 7.44 %
Szentharaszt 39 4.76 %
Pusztafödémes 36 4.39 %
Ábrahám 30 3.66 %
Vágpatta 26 3.17 %
Alsószerdahely 22 2.68 %
Nagyfödémes 21 2.56 %
Sempte 21 2.56 %
Magyargurab 19 2.32 %
Jóka 16 1.95 %
Kisgeszt 15 1.83 %
Felsőszeli 14 1.71 %
Taksonyfalva 12 1.46 %
Vága 12 1.46 %
Gány 11 1.34 %
Nemeskosút 10 1.22 %
Kismácséd 8 0.98 %
Alsószeli 6 0.73 %
Pusztakürt 6 0.73 %
Salgócska 6 0.73 %
Nagymácséd 6 0.73 %
Tósnyárasd 5 0.61 %
Nemeskürt 4 0.49 %
Nemeskajal 4 0.49 %
Tallós 4 0.49 %
Királyrév 3 0.37 %
Nádszeg 2 0.24 %
Alsóhatár 2 0.24 %
Hidaskürt 2 0.24 %
Vízkelet 2 0.24 %
Feketenyék 2 0.24 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 1 0.12 %
Szered 1 306 35.71 %
Alsószerdahely 567 15.50 %
Sopornya 465 12.72 %
Galánta 356 9.73 %
Sempte 179 4.89 %
Vágpatta 144 3.94 %
Nemeskürt 91 2.49 %
Szentharaszt 84 2.30 %
Pusztakürt 70 1.91 %
Vága 64 1.75 %
Diószeg 56 1.53 %
Pusztafödémes 52 1.42 %
Gány 48 1.31 %
Ábrahám 46 1.26 %
Taksonyfalva 45 1.23 %
Felsőszeli 44 1.20 %
Nagyfödémes 29 0.79 %
Magyargurab 27 0.74 %
Kisgeszt 27 0.74 %
Nemeskosút 22 0.60 %
Salgócska 21 0.57 %
Tallós 18 0.49 %
Alsószeli 17 0.46 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.30 %
Tósnyárasd 11 0.30 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.05 %
Feketenyék 2 0.05 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
316 30.38%
SNS
261 25.10%
VPN
197 18.94%
KSČ
137 13.17%
DS
44 4.23%
SZ
27 2.60%
SPV
23 2.21%
SSL
12 1.15%
DÚRS
9 0.87%
SD
9 0.87%
Egyéb
5 0.48%
Érvényes szavazatok 1040
HZDS
510 51.83%
SNS
161 16.36%
SDĽ
127 12.91%
KDH
68 6.91%
SKDH
24 2.44%
SDSS
22 2.24%
SZS
17 1.73%
SZ
16 1.63%
KSS
10 1.02%
ODÚ
10 1.02%
DS-ODS
6 0.61%
HSS
4 0.41%
Egyéb
9 0.91%
Érvényes szavazatok 984
HZDS-RSS
479 55.96%
SNS
86 10.05%
SP-VOĽBA
68 7.94%
KDH
65 7.59%
ZRS
52 6.07%
37 4.32%
KSS
16 1.87%
KSÚ
15 1.75%
NS
12 1.40%
SPK
6 0.70%
MK
6 0.70%
DS
5 0.58%
HZPCS
5 0.58%
Egyéb
4 0.47%
Érvényes szavazatok 856
HZDS
448 44.09%
SDK
181 17.81%
SDĽ
153 15.06%
SNS
110 10.83%
SOP
49 4.82%
KSS
39 3.84%
NSK
13 1.28%
MKP
6 0.59%
ZRS
6 0.59%
SLS
5 0.49%
Egyéb
6 0.59%
Érvényes szavazatok 1016
HZDS
313 37.00%
SMER
137 16.19%
SDKU
90 10.64%
KDH
70 8.27%
KSS
50 5.91%
HZD
40 4.73%
SNS
40 4.73%
ANO
38 4.49%
PSNS
18 2.13%
SDA
17 2.01%
ZAR
9 1.06%
ROSA
5 0.59%
MKP
5 0.59%
Egyéb
14 1.65%
Érvényes szavazatok 846
SMER
217 31.00%
ĽS HZDS
117 16.71%
SNS
112 16.00%
SDKU DS
105 15.00%
KDH
54 7.71%
KSS
36 5.14%
SF
25 3.57%
OKS
13 1.86%
MKP
7 1.00%
ANO
4 0.57%
HZD
3 0.43%
NADEJ
3 0.43%
Egyéb
4 0.57%
Érvényes szavazatok 700
SMER
319 39.68%
SDKU DS
123 15.30%
ĽS HZDS
77 9.58%
SaS
73 9.08%
SNS
69 8.58%
KDH
64 7.96%
SDĽ
26 3.23%
Most-Híd
16 1.99%
LSNS
11 1.37%
Únia
9 1.12%
ND
5 0.62%
KSS
4 0.50%
MKP
2 0.25%
Egyéb
6 0.75%
Érvényes szavazatok 804
SMER SD
432 53.80%
KDH
64 7.97%
SNS
62 7.72%
OĽaNO
55 6.85%
SDKU DS
42 5.23%
SaS
35 4.36%
Most-Híd
18 2.24%
ĽS HZDS
18 2.24%
99 Percent
17 2.12%
LSNS
15 1.87%
NaS ns
8 1.00%
Zmena zdola DU
7 0.87%
KSS
6 0.75%
PLUS 1 HLAS
6 0.75%
Egyéb
18 2.24%
Érvényes szavazatok 803
SMER SD
275 31.39%
SNS
132 15.07%
SaS
118 13.47%
OĽANO-NOVA
80 9.13%
LSNS
66 7.53%
SME RODINA
62 7.08%
#SIEŤ
45 5.14%
Most-Híd
28 3.20%
KDH
28 3.20%
SKOK!
11 1.26%
SZS
8 0.91%
SMS
6 0.68%
MKP
2 0.23%
Egyéb
15 1.71%
Érvényes szavazatok 876
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések