SK
BA
.....

Pozsonyszőlős

Község

címer zászló
92 5% magyar 1910
62 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vajnory
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Északnyugati-Kárpátok, Kis-Kárpátok, Bazini-hegycsoport
Más földrajzi nevek:
Aurovské, (Bartalské), Bodingáre, Bolnárske terasy, Červená búda, Cverny, Cvikle, Dolné, Dolné potočné, Fašiang, Filištiany, Gonvalovské, Grafle, Grefty, Homboty, Hora, Horné potočné, Hrubé Barany, Jezero, Kačínske, Kobiláky, Kobylácka dolina, Kolísky, Komory, Kratina, Krivé kolísky, Kujovičov, Lingisáky, Malé Barany, Malý Bolnár, Márova buda, Na válku, Nemecká dolina, Piesky, Pod hájom, Pod Prešovňou, Pod Válkom, Prešovňa, Pri majeri, Pri Vysáku, Probostové, Prostredné, Pusté, Šajby, Sakrakopec, Šinkovské, Široké, Solcáre, Šprinclov majer, Štepnice, Strha, Trnová hora, Táborky, Vajnorská hora, Vajnorské jazero, Veľké Štepnice, Veľký Bolnár, Vlčiaky, Vlčí klin, Vyje, (Záhradky)
Koordináták:
48.20312881, 17.20530701
Terület:
13,53 km2
Rang:
község
Népesség:
5556
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
83107
Település kód:
529362
Szervezeti azonosító:
304565

Pozsonyszőlős a Kisalföld északnyugati sarkában, a Vízköz kistáj legnyugatabbi részén, 132 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 11 km-re északkeletre, Bazintól 13 km-re délre, a Vajnori-patak partján, a Súr-erdő déli oldalán, a Kis-Kárpátok (Bazini-hegycsoport) délkeleti lábánál. Határának több mint kétharmada síkvidék, északnyugati részén a Pozsony-Nagyszombat vasútvonalon túl a 170-250 méteres magasságban húzódó szőlőhegy, majd a Kis-Kárpátok lomboserdei következnek. Határának legalacsonyabb pontja 127 méteres (Vajnori-tó), legmagasabb pontja pedig 446 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Sakrakopec. 2010-ben területének 28,8 %-a volt beépített terület (389 ha), 27,7 %-a szántó (375 ha), 12 %-a erdő (162 ha), 9,2 %-a (125 ha) szőlő, 5,6 %-a (76 ha) kert és 3,7 %-a (50 ha) vízfelület. Területén áthalad a Pozsonyt Nagyszombattal és Érsekújvárral összekötő vasútvonal (utóbbin található a városrész vasútállomása), a településközpont és a tőle északra fekvő Sprincl-major (Šprinclov majer) a két vasútvonal között fekszik. Pozsonyszőlőst a 106-os út köti össze Récsével (5 km), az 502-es út Szentgyörgyön (8 km) keresztül Bazinnal, a 61-es főút Pozsony-Újvárossal és Szenccel, az 1082-es út pedig Tótgurabbal. Pozsonyszőlőstől délre keresztezi a városrész területét a D1-es autópálya Pozsony és Szenc közötti szakasza is. Nyugatról Récse, délnyugatról Pozsony-Újváros, délről Főrév pozsonyi városrészekkel, északról és északkeletről Szentgyörggyel, délkeletről pedig Pozsonyivánkával határos. Keleti határának nagy részét a Rák-patak (Račí potok) és a Vajnori-patak (Vajnorský potok) képezi, déli határát a 61-es főút (Szenci út) vonala alkotja.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-III.-járás (1972-1996 között a III. körzet – obvod) részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Pozsonyi járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Pozsony megye, Pozsonyi járás). Miután a fővároshoz része lett, 1949-1954 és 1960-1971 között Pozsony IX. kerületét alkotta, 1954-1960 között pedig Újvárossal, Trnávkával és Récsével együtt a IV. kerület része volt. 1950 után a Szenci úttól délre eső határrészeit elveszítette (ma Főrévhez tartoznak), területe ezzel 11,2 %-kal (15,24 km²-ről 13,53 km²-ra) csökkent.

Népesség

Pozsonyszőlősnek 2011-ben 5053 lakosa volt, itt élt a főváros lakosságának 1,2 %-a; a városrész népességének 90,3 %-a volt szlovák és 1,1 %-a (55 fő) magyar nemzetiségű. Pozsonyszőlős nemzetiségi összetétele nem változott számottevően az elmúlt másfél évszázad során, mindig szlovák többségű volt (1910-ben lakosságának 94,4 %-a, 1930-ban 98,4 %-a volt szlovák nemzetiségű). A község népessége 1880-1940 között több mint kétszeresére nőtt (1286 főről 2955-re). A 20. század második felében, bár közigazgatásilag már Pozsonyhoz tartozott, falusias jellegét továbbra is megőrizte, az 1980-as években még 4,8 %-kal csökkent a népessége (1980-1991 között 3551 főről 3384-re). Ezt az 1990-es évektől a szuburbanizáció révén a lakosság számának folyamatos gyarapodása váltotta fel (2001-ben 3828, 2011-ben 5053, 2017-ben 5857 lakosa volt), a leggyorsabb növekedés (32 %) 2001-2011 között figyelhető meg. 1921-ben Pozsonyszőlős lakosságának 98,5 %-a még római katolikus vallású volt, 2011-re ez az arány 59,3 %-ra csökkent, a népesség csaknem egynegyede (23,5 %) már felekezeten kívüli volt. 2011-ben a városrész népességének 86,3 %-a élt a régi községközpontban (4359 fő), 11,3 %-a (573 fő) pedig az Elektrotechnikai Szakközépiskola melletti lakótelepen. Pozsonyszőlős a legkevésbé sűrűn lakott (2011-ben 374 fő/km²) pozsonyi városrészek egyike.

Történelem

Pozsonyszőlős első írásos említése 1237-ből származik, ekkor III. András oklevelében „Zeulus” néven szerepelt. 1290-ben Terra Parachan, 1323 Villa Pracsan néven említik. Temploma 1279-ben már létezett. A 13. században először Pozsony várának szolgálófaluja volt, majd az esztergomi érsekség tulajdonába került, amikor 1297-ben elcserélték Tardoskeddért a heiligenkreuzi apátsággal. 1323-ban Károly Róbert ismét Pozsony városának adományozta. Magyar és német (Weinern) nevét egyaránt szőlőtermesztéséről kapta, a szlovák Vajnory név a német névből származtatható. A 16. században Pozsony város tulajdonába került (egészen 1851-ig). 1553-ban Pracha néven, Pozsony birtokaként 14 portával szerepelt. A község anyakönyveit 1721-től vezették. A 18. században jött létre a falutól északra a mai Sprincl-major (a második és a harmadik katonai felmérés térképein Weinern major formában szerepelt), mely nevét 19. századi birtokosáról, Sprincl Mórról kapta, aki szeszgyárat és egy korábbi kolostor helyén kúriát is létesített itt. 1828-ban a községnek 161 háza és 1179, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1840-ben megépült a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő lóvasút, 1850-ben pedig a Pozsony-Pest közötti vasútvonal is, melynek egyik állomása Pozsonyszőlős lett. 1842-ben tűzvész pusztított a faluban. 1851-ben Fényes Elek a pozsonyszőlősi bort a vármegye legjobbjaként emeli ki és megemlíti, hogy számos pozsonyi polgár tart fent présházat a falu szőlőhegyén. A katolikus iskola (ma is használatban lévő) épületét 1867-ben építették. 1873-tól hivatalos neve Vajnor, 1888-től pedig Szőllős volt, a 20. század elején az országos helységnévrendezés során a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsonyszőllős nevet állapították meg. Az 1880-as években kolerajárvány pusztított a faluban, ekkor koleratemetőt is létesítettek (a mai Zbrody utca helyén). A 19. század végén kedvező közlekedési fekvése révén gyors fejlődésnek indult, 1880-ban 1286, 1921-ben már 1994 lakosa volt. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1923 októberében Pozsonyszőlősön létesítették Pozsony első repülőterét, mely az új M.R. Štefánik-repülőtér átadása (1951) után sportrepülőtérként működött (2007-ig). 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1940-ben 496 háza és 2955 lakosa volt. A község 1945. április másodikán szabadult fel. 1946. április 1-jén hat másik községgel együtt Pozsonyhoz csatolták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1949-ben alapították. 1966. november 24-én a Sakrakopecen az ország történetének legsúlyosabb légikatasztrófája történt, egy bolgár repülőgép lezuhanásakor 82-en vesztették életüket. 1969-ben a Sprincl-major mellett megalapították az Elektrotechnikai szakközépiskolát, mely mellett lakótelepet is létesítettek. Ennek ellenére Pozsonyszőlős eredeti településképét nagyrészt megőrizte, régi településmagjától délre csak az 1990-es években létesült új családi házas lakóövezet. 1992-ben a régi településmagot műemléki övezetté nyilvánították.

Mai jelentősége

Pozsonyszőlős elsősorban szőlőhegyéről (mely a Kis-kárpáti borvidék része) és műemléki védettségű településmagjáról híres. Mezőgazdasági jellegét részben máig megőrizte, mezőgazdasági szövetkezete 1120 hektáron gazdálkodik (földművelés, szőlő- és gyümölcstermesztés, szarvasmarhatartás, tejtermelés). Itt található az Elektrotechnikai Szakközépiskola és az idegenrendészeti központ. A településrészen két szlovák tannyelvű alapiskola (Katarína Brúderová és II. János Pál AI) és egy óvoda található. Szent Lászlónak (majd 1968-tól a Hétfájdalmú Szűz Máriának) szentelt római katolikus temploma eredetileg a 14. században épült gótikus stílusban, új hajóját 1771-ben építették hozzá. Szakrális kisemlékei közül Szent Flórián szobra (1832), a szőlőhegyen álló feszület (1844) és a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt kápolna (1894), valamint a Szent Orbán- és a Szent Vendel-kápolna (1908) emelhető ki. Főutcája, a Földműves utca (Roľnícka) a központban kiszélesedik, itt található az önkormányzati hivatal, valamint az 1966-ban megnyílt néprajzi kiállítás (Pozsonyszőlősi népház). Pozsonyszőlősön működik Szlovákia legrégebbi fúvószenekara, az 1866-ban alapított Vajnorák.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PRÁCSA. Tót falu Pozsony Vármegyében, földes Ura Pozsony Városa, lakosai katolikusok, fekszik Pozsonyhoz, ’s Ivánkához nem meszsze, majorja is vagyon, határjának jó termékenységéhez képest, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pracsa, (Weinern), régen Szőlős, tót falu, Poson vmegyében, Posontól 1 1/2 órányira: 1153 kath. lak. Kath. paroch. templom, egy majorral, tehenészettel. A régi oklevelekben Sőlősnek eveztetik. Szántóföldjei jók; rétjei igen szépek, de főgazdasága még is szőlőhegyében áll, melly alkalmasint az egész megyében a legjobb bort termi. Mikor az időjárása ugy hozza magával, aszuszőlőt csinálnak itt, melly a sz. györgyivel jóságára méltán vetélkedhetik, sőt mennyiségével azt jóval felűl haladja. Egyébiránt a posoni polgárok sok szőlőt birnak itt, kiknek csinos mulató présházaik nem kevés diszt adnak ezen szőlőhegynek. F. u. Poson városa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Cseklész és Pozsony közt Szőllős (Prácsa) helység következik, Pozsony és Szent-György közt pedig az asztali borairól jól ismert Récse a Kis-Kárpátok lejtőjén.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szőlős, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekvő tót kisközség, 244 házzal és 1769 róm. kath. vallású lakossal. E községet először 1290-ben találjuk említve Terra Parachan néven, de 1291-ben már Zeuleus néven és 1323-ban, amikor Róbert Károly Pozsony városának adományozza, Villa Pracsan, alakban szerepel. Úgy látszik azonban, hogy ez az adomány nem terjedt ki az egész falura, mert egy évvel később Cseklészi Lökös fia Miklós is birtokosául van említve, míg 1355 előtt a szentkereszti apátságnak is birtoka volt itt, melyet I. Lajos király szintén Pozsonynak adományoz. Ez időben nevét Poss. Pracha és Pratchan alio nomine Weynaru vocata alakban írják. Az 1553-iki összeírásban ugyancsak Pracha néven, Pozsony város birtokaként, 14 portával szerepel. Ez időn túl azután fölváltva Szőlős, Pratsa, Weinern és Wainóri nevek alatt merül föl. 1842-ben tűz pusztította el a községet. Katholikus templomának építési ideje az árpádkorba esik. Jelenlegi nagyobb birtokosa Sprinzl Mór, kinek itt kívül a falun szeszgyára és úrilaka is van, mely állítólag hajdan kolostor volt, és melyet mai birtokosa Pozsony városától vett meg és alakíttatott át. Ide tartozik Sprinzl major és Kültelek. A községben van posta, távíró és vasúti állomás.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonyszőlős, Szőlős, v. Pozsony vm. (Vajnory, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. bazini esp. ker-ében. - 1279: már létezett. Tp-át Szt László kir. tiszt-ére sztelték, a mait 1895: építették. Anyakönyvei 1721-től. ** Némethy 1894:282. - Pozsony vm. 1895. - Gerecze II:686. - Schem. Strig. 1917:172.

Helységnévtár

Vajnor (Prácsa, Szöllős, Weinern), RK. 1268 Esztergom, ág. 1 - , izr. 24 Stomfa.

Névelőfordulások
1291
Zeuleus
1773
Pracsa, Weinar, Wajnor
1786
Weinern, Szőlős, Pracsa, Wajnor
1808
Prácsa, Weinern, Wajnory, Wynory
1863
Prácsa
1873
Vajnor
1888
Szőllős
1913
Pozsonyszőllős
1920
Vajnory

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Roľnícka) 109
Telefon:

Honlap: vajnory.sk
Polgármester:
Vlček Michal (Független)

Képviselő-testület:
Zeman Marián (Független)
Molnárová Soňa (Független)
Pokrivčáková Katarína (Független)
Grebeči Marek (Független)
Fekete Václav (Független)
Debnárová Monika (Független)
Uhlár Stanislav (Független)
Zeman Matej (Független)
Vajda Róbert (Független)
Független 100% Független 9 képviselö 9 képviselö
Mestská časť Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Rybničná 59

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 Bratislava

Osloboditeľská 1

Alapiskola és óvoda

Osloboditeľská 1

ZŠ Jána Pavla II.

Osloboditeľská 27

EP - Materská škola

Koniarkova 9

MŠ pri ZŠ Jána Pavla

Osloboditeľská 27

SOŠ elektrotechnická

Rybničná 59

Pozsonyszőlősi Anyakönyvi Hivatal

Roľnícka 109

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 38 3%
szlovákok 1180 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 46 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1286
magyarok 92 5%
szlovákok 1759 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1863
magyarok 28 1%
szlovákok 1913 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 39 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1994
magyarok 67 2%
szlovákok 3263 96%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 36 1%
németek 1 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 3384
magyarok 52 1%
szlovákok 3659 96%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 37 1%
németek 2 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 68 2%
összlétszám 3828
magyarok 58 1%
szlovákok 4576 91%
ruszinok 4 0%
romák 3 0%
ukránok 5 0%
csehek 44 1%
németek 6 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 80 2%
ismeretlen 270 5%
összlétszám 5053
magyarok 62 1%
szlovákok 5368 88%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 14 0%
csehek 54 1%
németek 4 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 194 3%
ismeretlen 374 6%
összlétszám 6079
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4842
Választási részvétel: 55.64 %
Kiadott boríték: 2694
Bedobott boríték: 2691

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2607
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vlček Michal 1327 50.90 % Független
Ondruška Juraj 1145 43.92 % Független
Pružina Marian 135 5.18 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zeman Marián 1218 Független
Molnárová Soňa 1128 Független
Pokrivčáková Katarína 1045 Független
Grebeči Marek 1007 Független
Fekete Václav 978 Független
Debnárová Monika 954 Független
Uhlár Stanislav 930 Független
Zeman Matej 911 Független
Vajda Róbert 907 Független
Jaslovský Peter 885 Független
Oťapka Martin 859 Független
Besedová Jana 857 Független
Demo Martin 798 Független
Šimonovič Jozef 742 Független
Zeman Juraj 701 SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Knausová Mária 645 Független
Feketeová Dominika 584 Független
Fekete Matúš 365 SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kaňuščák Milín 300 SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Horvatovič Justín 289 ĽS Naše Slovensko

Képviselők

2014
Független 11.11% Független 1 képviselö KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS 77.78% KDH, SIEŤ, SDKÚ-DS 7 képviselö NOVA, OKS, SaS 11.11% NOVA, OKS, SaS 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 100.00% Független 9 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4370
Választási részvétel: 27.30 %
Kiadott boríték: 1193
Bedobott boríték: 1193
Választásra jogosult: 4377
Választási részvétel: 21.18 %
Kiadott boríték: 927
Bedobott boríték: 927
Választásra jogosult: 4 767
Választási részvétel: 41,09 %
Kiadott boríték: 1 959
Bedobott boríték: 1 957

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1157
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 944
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 632 54.62 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 261 22.56 % SMER - SD
Daniel Krajcer 125 10.80 % NOVA
Oskar Dobrovodský 61 5.27 % NaS - ns
Jaroslav Paška 35 3.03 % SNS
Zdenka Beňová 15 1.30 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 12 1.04 % Független
Karol Ondriáš 6 0.52 % KSS
Anton Čulen 4 0.35 % MS
Roman Ruhig 3 0.26 % NP
Peter Marček 3 0.26 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Monika Flašíková - Beňová 223 24.32% SMER - SD
Ján Mrva 1 083 55.71 % Független
Juraj Droba 225 11.57 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 196 10.08 % Független
Milan Ftáčnik 178 9.16 % Független
Pavol Frešo 81 4.17 % Független
Daniel Krajcer 63 3.24 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 50 2.57 % Független
Jozef Uhler 18 0.93 % Független
Lukáš Parízek 16 0.82 % SNS
Martin Jakubec 11 0.57 % Független
Natália Hanulíková 8 0.41 % SZS
Jalal Suleiman 6 0.31 % KSS
Rastislav Blaško 4 0.21 % Független
Jozef Danko 3 0.15 % Független
Andrej Trnovec 1 0.05 % SĽSAH
Marián Leinerovič 1 0.05 % NP
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1146
Érvényes szavazólap: 1 846
Érvényes szavazólap: 8665
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Lauko 673 58.73% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Anna Zemanová 576 50.26% SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS
Ján Panák 349 30.45% SMER - SD
Martina Rovenská 90 7.85% SMER - SD
Róbert Pajdlhauser 83 7.24% NOVA
Milada Dobrotková 83 7.24% Független
Milan Andráš 32 2.79% NÁŠ KRAJ
Ivan Janečka 30 2.62% NF
Mária Ďuračková 28 2.44% SMS
Tibor Novotka 23 2.01% MS
Roman Ruhig 19 1.66% NP
Mária Šujancová 15 1.31% NP
Jozef Házy 14 1.22% NF
Michal Vlček 1 113 60.29% Független
Anna Zemanová 932 50.49% SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, OKS, NOVA, Zmena zdola
Michal Drotován 286 15.49% Független
Róbert Pajdlhauser 178 9.64% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Justín Horvatovič 163 8.83% ĽS Naše Slovensko
Ján Polakovic 136 7.37% Független
Peter Pilinský 128 6.93% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Rastislav Žitný 109 5.90% SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD
Monika Luknárová 97 5.25% Független
Juraj Vodenský 73 3.95% ĽS Naše Slovensko
Jozef Nemšovský 56 3.03% SNS
Marián Borbély 50 2.71% SME RODINA - Boris Kollár
Dagmar Kramplová 36 1.95% SNS
Juraj Lauko 2298 0.00% SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, SZ
Anna Zemanová 1711 0.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, SDKÚ - DS
Milada Dobrotková 1016 0.00% Független
Ján Panák 962 0.00% SMER - SD
Martina Rovenská 942 0.00% SMER - SD
Róbert Pajdlhauser 875 0.00% NOVA
Jozef Házy 438 0.00% NF
Milan Andráš 435 0.00% NÁŠ KRAJ
Ivan Janečka 310 0.00% NF
Mária Ďuračková 193 0.00% SMS
Roman Ruhig 166 0.00% NP
Mária Šujancová 147 0.00% NP
Tibor Novotka 139 0.00% MS
Michal Drotován 3238 37.37% Független
Peter Pilinský 2273 26.23% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Michal Vlček 2156 24.88% Független
Anna Zemanová 1687 19.47% SMK-MKP, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, OKS, NOVA, Zmena zdola
Rastislav Žitný 1656 19.11% SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD
Monika Luknárová 1470 16.96% Független
Ján Polakovic 1165 13.44% Független
Róbert Pajdlhauser 1131 13.05% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Justín Horvatovič 421 4.86% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Kramplová 358 4.13% SNS
Juraj Vodenský 357 4.12% ĽS Naše Slovensko
Marián Borbély 186 2.15% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Nemšovský 108 1.25% SNS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyszőlős 932 55.25 %
Récse 755 44.75 %
Récse 322 89.94 %
Pozsonyszőlős 36 10.06 %
Pozsonyszőlős 56 51.85 %
Récse 52 48.15 %
Récse 284 79.55 %
Pozsonyszőlős 73 20.45 %
Récse 258 61.28 %
Pozsonyszőlős 163 38.72 %
Récse 1 029 88.33 %
Pozsonyszőlős 136 11.67 %
Récse 136 73.12 %
Pozsonyszőlős 50 26.88 %
Récse 2 952 91.17 %
Pozsonyszőlős 286 8.83 %
Pozsonyszőlős 1 113 51.62 %
Récse 1 043 48.38 %
Récse 1 373 93.40 %
Pozsonyszőlős 97 6.60 %
Récse 2 145 94.37 %
Pozsonyszőlős 128 5.63 %
Récse 1 547 93.42 %
Pozsonyszőlős 109 6.58 %
Récse 953 84.26 %
Pozsonyszőlős 178 15.74 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
17675 36.35%
SNS
8764 18.02%
KSČ
7422 15.26%
KDH
6691 13.76%
DS
2189 4.50%
SZ
2065 4.25%
SSL
963 1.98%
SD
808 1.66%
Együttélés-MKDM
665 1.37%
HČSP
614 1.26%
SPV
316 0.65%
SB
217 0.45%
Egyéb
238 0.49%
Érvényes szavazatok 48627
HZDS
748 30.88%
SNS
530 21.88%
KDH
374 15.44%
SDĽ
250 10.32%
SKDH
119 4.91%
DS-ODS
84 3.47%
SDSS
71 2.93%
ODÚ
63 2.60%
SZS
60 2.48%
SZ
28 1.16%
Együttélés-MKDM
16 0.66%
HSD-SMS
15 0.62%
Magyar Polgári Párt
12 0.50%
Egyéb
52 2.15%
Érvényes szavazatok 2422
HZDS-RSS
659 30.13%
KDH
388 17.74%
280 12.80%
SNS
274 12.53%
SP-VOĽBA
214 9.79%
ZRS
104 4.76%
DS
91 4.16%
NS
41 1.87%
SPK
35 1.60%
KSÚ
31 1.42%
MK
27 1.23%
KSS
27 1.23%
HZPCS
9 0.41%
Egyéb
7 0.32%
Érvényes szavazatok 2187
SDK
1215 41.48%
HZDS
634 21.65%
SDĽ
402 13.72%
SNS
307 10.48%
SOP
188 6.42%
MKP
90 3.07%
KSS
48 1.64%
NSK
16 0.55%
Egyéb
29 0.99%
Érvényes szavazatok 2929
SDKU
748 30.28%
HZDS
421 17.04%
SMER
303 12.27%
KDH
285 11.54%
ANO
173 7.00%
SNS
101 4.09%
KSS
99 4.01%
HZD
98 3.97%
PSNS
62 2.51%
SDA
53 2.15%
MKP
40 1.62%
SZS
19 0.77%
SDĽ
14 0.57%
ZAR
13 0.53%
NOSNP
12 0.49%
Egyéb
29 1.17%
Érvényes szavazatok 2470
SDKU DS
737 35.69%
SMER
453 21.94%
KDH
232 11.23%
SNS
196 9.49%
SF
148 7.17%
ĽS HZDS
139 6.73%
KSS
57 2.76%
MKP
35 1.69%
ANO
17 0.82%
NADEJ
15 0.73%
HZD
13 0.63%
Egyéb
23 1.11%
Érvényes szavazatok 2065
SDKU DS
791 30.29%
SMER
646 24.74%
SaS
464 17.77%
KDH
266 10.19%
SNS
127 4.86%
Most-Híd
99 3.79%
ĽS HZDS
68 2.60%
SDĽ
43 1.65%
Únia
28 1.07%
Paliho Kapurkova
21 0.80%
KSS
20 0.77%
LSNS
13 0.50%
MKP
3 0.11%
Egyéb
22 0.84%
Érvényes szavazatok 2611
SMER SD
857 32.29%
SDKU DS
389 14.66%
SaS
361 13.60%
KDH
311 11.72%
OĽaNO
278 10.47%
SNS
125 4.71%
Most-Híd
96 3.62%
Zmena zdola DU
79 2.98%
99 Percent
30 1.13%
LSNS
24 0.90%
PaS
15 0.57%
KSS
15 0.57%
SF
14 0.53%
SSS NM
14 0.53%
MKP
5 0.19%
Egyéb
41 1.54%
Érvényes szavazatok 2654
SaS
713 23.37%
SMER SD
560 18.35%
OĽANO-NOVA
447 14.65%
#SIEŤ
291 9.54%
SME RODINA
229 7.51%
SNS
224 7.34%
Most-Híd
170 5.57%
KDH
160 5.24%
LSNS
135 4.42%
SKOK!
40 1.31%
SZS
24 0.79%
SDKU DS
18 0.59%
TIP
14 0.46%
MKP
4 0.13%
Egyéb
22 0.72%
Érvényes szavazatok 3051
Pozsony III járás
Szlovákia

Bejelentések