SK
SC
.....

Pozsonysárfő

Község

címer zászló
55 4% magyar 1910
10 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Blatné
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Nagyszombati-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó-legelő, Alsórét, Báhony felőli dűlő, Csaszni (Čihákovsky) malom, Felsőrét, Igrám felőli dűlő, Köles-földek, Szenci erdő felőli dűlő, Urbánki
Koordináták:
48.26626205, 17.41965485
Terület:
16,32 km2
Rang:
község
Népesség:
1746
Tszf. magasság:
137 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
90082
Település kód:
507822
Szervezeti azonosító:
304671
Adóazonosító:
2020662039

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati peremén, a Kis-Kárpátok lábánál, a Nagyszombati-hátság és a Súr-erdő kistájak határán fekszik, Szenctől 7 km-re északkeletre, Modortól 13 km-re délkeletre, Nagyszombattól 21 km-re délnyugatra a Sifak-patak partján. Áthalad rajta a Szencet Nagyszombattal összekötő 61-es főút. Mellékút köti össze Senkőcön (7 km) keresztül Modorral és Bazinnal (13 km), valamint Csatajjal (5 km). Kataszterének déli részén áthalad a Pozsonyt Zsolnával összekötő D1-es autópálya, északi peremén pedig a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő vasút. Délnyugatról Szenc, délről Pozsonyboldogfa, keletről Igrám és Erzsébetkápolna, északkeletről Báhony, északnyugatról pedig Senkőc községekkel határos.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Modori járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között a Szlovák Állam része volt, déli határa ekkor államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Területe (16,32 km²) nem változott az elmúlt száz év során.

Népesség

1910-ben 1421, 1921-ben 1565, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1910-ben még 55 magyar nemzetiségű lakosa is volt (3,9 %). 1991-2011 között (elsősorban a 2001 után felgyorsuló betelepülés révén) népessége 23,8 %-al nőtt (1313-ról 1626 főre). 2011-ben a község lakosságának 92,1 %-a szlovák nemzetiségű volt, a roma etnikumhoz tartozók aránya 3,3 % volt. A lakosság túlnyomó többsége (81,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A vonaldíszes kerámiák népének, a zselizi és a bükki kultúra településeit tálálták itt meg. A korai vaskorban a la théne-i kultúra, a késői bronzkorban a nyitrai kultúra települései álltak itt. A falu első írásos említése egy 1245-ben kelt oklevélben történt. A 15. században a Fraknói grófok birtoka volt, akik 1435-ben birtoklevelet kaptak Zsigmond királytól. 1556-1580 között Illésházy nádor horvátokat telepített ide, akik később elszlovákosodtak. A 17. századtól a Pálffyak birtoka. 1705-ben a gidrafai csata idején leégett. 1847-ben egy újabb tűzvész során 1390-ben épült temploma is leégett. A 20. század elején szőlőtermesztéséről, csipkekészítéséről és a Sifak-patakon működő vízimalomról volt ismert. A 20. század során határában víztárolót létesítettek. Sárfő a 20. század elején kapta a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsony- előnevet. Csehszlovákiához csatolása után hivatalos neve Šarfia lett, 1948-ban a Blatné hivatalos nevet kapta.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. A mezőgazdasági jellegű község határában szőlőtermesztés folyik, a faluban irodaszerek gyártása folyik. Szent Adalbertnek szentelt római katolikus temploma eredetileg 1390-ben épült, mai formájában 18. századi barokk jegyeket visel. Rendkívül gazdag 18-19. századi szakrális kisemlékekben, a legrégebbi közülük Nepomuki Szent János 1736-ban készült szobra.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÁRFŐ. Tót falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Szentzhez, Boldogfalvához sem meszsze, a’ fejér hegyeknél, a’ Rétsei víz nedvesíti; postája is van; határja leginkább gabonát, zabot, árpát terem; mezeje, réttye elég van, szőleje is, erdeje nints, piatza Bazinban, Modorban, és Pozsonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sárfő, tót falu, Posony vgyében, Posonytól 2 postaállásra, a nagyszombati országutban. Számlál 827 kath., 5 evang., 6 zsidó lak. Van kath. paroch. temploma, postahivatala, vendégfogadója, jövedelmes vizimalma a Csádé patakján. Fekete sárga agyagos földjei jó rozst teremnek. Szőlőhegye pedig közönséges fejér asztali borral szolgál; legjobb a vörös hegyen termesztett. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sárfő, tót kisközség, körjegyzőségi székhely, 216 házzal és 1351 lakossal. A lakosok egytől-egyig róm. kath. vallásúak. E községgel 1254-ben Sárfői Hiszus nevében találkozunk. A Fraknói grófok birtoka volt és Zsigmond király 1435-ben új adománylevelet adott reá nekik. Ekkor Saarfew alakban van említve. Egy 1434-iki okirat szerint a Fraknói grófok itt egy birtokrészt eladnak Molnári Kelemen győri püspöknek. Az 1553-iki összeírásban Serédy Gáspár 10 portája adózik. 1556 és 1580 között Illésházy nádor horvátokat telepített ide és ez idő óta az előbb magyar község eltótosodott. 1647-ben Pálffy Miklós és Nagymihályi Ferenczné bírták, később csak a gróf Pálffyak. 1705-ben, a pudmericzi csata idején, a községet tűz pusztította el. Ez ismétlődött 1847-ben, amikor a községgel együtt ősi temploma is leégett, sőt harangjai is elolvadtak. Újabb temploma 1742-ben épült, s ezt elhamvadása után a Pálffyak ismét felépíttették. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása Szempcz. Ide tartozik Amsterdam major és Csaszni malom.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonysárfő, Sárfő, v. Pozsony vm. (Blatné, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1390: már létezett. Tp-át Szt Adalbert tit-ra sztelték, a mait 1742: építették. Anyakönyvei 1720-tól. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:238. - Pozsony vm. 1895:107. - Gerecze II:681. - Schem. Strig. 1917:198.

Névelőfordulások
1435
Saarfew
1773
Saarfő, Saárfő,
1786
Scharfő,
1808
Sárfő, Ssárfia,
1863
Sárfeő,
1873
Sárfő,
1913
Pozsonysárfő,
1920
Šarfia,
1948
Blatné

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sárfői utca (Šarfická) 300/37
Telefon: 0336459270
Fax: 0336459511

Honlap: blatne.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pero Rastislav (Független)

Képviselő-testület:
Šarmírová Iveta (Független)
Polakovičová Katarína (Független)
Dugovičová Magdaléna (Független)
Horváth Vojtech (Független)
Poór Lukáš (Független)
Farkaš Jozef (KDH)
Budaj Kamil (KDH)
Kubica Martin (SMER-SD)
Korenčiová Monika (SPOLU)
Független 56% Független 5 képviselö KDH 22% KDH 2 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Pozsonysárfői Posta

Šarfická 288

Alapiskola

Sárfői utca 301

Óvoda

Antona Vosátka 2

Pozsonysárfői Anyakönyvi Hivatal

Sárfői utca 300/37

Pozsonysárfői Községi Hivatal

Sárfői utca 300/37

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 1%
szlovákok 980 94%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 2%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1047
magyarok 55 4%
szlovákok 1319 93%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 2%
egyéb 24 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1421
magyarok 20 1%
szlovákok 1513 97%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 27 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1565
magyarok 7 1%
szlovákok 1299 99%
romák 0 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1313
magyarok 13 1%
szlovákok 1360 97%
romák 0 0%
csehek 11 1%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1398
magyarok 17 1%
szlovákok 1497 92%
romák 12 1%
csehek 6 0%
németek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 88 5%
összlétszám 1626
magyarok 10 1%
szlovákok 1681 92%
romák 0 0%
csehek 11 1%
németek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 119 7%
összlétszám 1828
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1388
Választási részvétel: 61.96 %
Kiadott boríték: 860
Bedobott boríték: 860

Polgármester

Érvényes szavazólap: 849
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pero Rastislav 494 58.19 % Független
Polakovičová Katarína 355 41.81 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šarmírová Iveta 489 Független
Polakovičová Katarína 463 Független
Farkaš Jozef 445 KDH
Kubica Martin 422 SMER-SD
Dugovičová Magdaléna 415 Független
Budaj Kamil 397 KDH
Horváth Vojtech 373 Független
Poór Lukáš 344 Független
Korenčiová Monika 309 SPOLU

Képviselők

2014
SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö KDH, SIEŤ 44.44% KDH, SIEŤ 4 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1330
Választási részvétel: 21.95 %
Kiadott boríték: 292
Bedobott boríték: 292
Választásra jogosult: 1333
Választási részvétel: 18.30 %
Kiadott boríték: 244
Bedobott boríték: 244
Választásra jogosult: 1 386
Választási részvétel: 26,83 %
Kiadott boríték: 372
Bedobott boríték: 372

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 288
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 370
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Monika Flašíková - Beňová 142 49.31 % SMER - SD
Pavol Frešo 79 27.43 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 36 12.50 % NOVA
Jaroslav Paška 12 4.17 % SNS
Zdenka Beňová 7 2.43 % ĽS Naše Slovensko
Oskar Dobrovodský 5 1.74 % NaS - ns
Anton Čulen 3 1.04 % MS
Karol Ondriáš 3 1.04 % KSS
Roman Ruhig 1 0.35 % NP
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 103 42.56% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, SZ, KDH
Ján Mrva 93 25.14 % Független
Milan Ftáčnik 81 21.89 % Független
Juraj Droba 58 15.68 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 38 10.27 % Független
Pavol Frešo 32 8.65 % Független
Daniel Krajcer 29 7.84 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 14 3.78 % Független
Jozef Uhler 13 3.51 % Független
Martin Jakubec 5 1.35 % Független
Natália Hanulíková 2 0.54 % SZS
Rastislav Blaško 1 0.27 % Független
Jalal Suleiman 1 0.27 % KSS
Jozef Danko 1 0.27 % Független
Milan Lopašovský 1 0.27 % SMS
Ľubomír Kolárik 1 0.27 % SZaSZO
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 275
Érvényes szavazólap: 353
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Dušan Šebok 121 44.00% SMER - SD
Ladislav Gujber 93 33.82% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 45 16.36% Független
Radoslav Štiglic 16 5.82% SMS
Peter Farkaš 107 30.31% Független
Dušan Šebok 90 25.50% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Ladislav Gujber 85 24.08% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Miloš Floch 40 11.33% Független
Erika Ďurčová 31 8.78% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 40.22 %
Magyarbél 92 14.29 %
Pozsonysárfő 90 13.98 %
Csataj 67 10.40 %
Dunasápújfalu 50 7.76 %
Nagyborsa 42 6.52 %
Szigetmajor 37 5.75 %
Réte 30 4.66 %
Zonctorony 23 3.57 %
Újvilágmajor 22 3.42 %
Hegysúr 21 3.26 %
Egyházfa 18 2.80 %
Pozsonyboldogfa 10 1.55 %
Dunasápújfalu 76 11.52 %
Magyarbél 38 5.76 %
Pozsonysárfő 31 4.70 %
Királyfa 26 3.94 %
Csataj 22 3.33 %
Réte 22 3.33 %
Hegysúr 12 1.82 %
Nagyborsa 10 1.52 %
Zonctorony 10 1.52 %
Szigetmajor 8 1.21 %
Egyházfa 7 1.06 %
Pozsonyboldogfa 4 0.61 %
Újvilágmajor 2 0.30 %
Dunasápújfalu 227 32.99 %
Hegysúr 216 31.40 %
Magyarbél 167 24.27 %
Réte 156 22.67 %
Zonctorony 141 20.49 %
Egyházfa 125 18.17 %
Pozsonyboldogfa 94 13.66 %
Pozsonysárfő 85 12.35 %
Nagyborsa 59 8.58 %
Csataj 58 8.43 %
Királyfa 36 5.23 %
Szigetmajor 16 2.33 %
Újvilágmajor 2 0.29 %
Királyfa 65 6.45 %
Dunasápújfalu 47 4.67 %
Magyarbél 41 4.07 %
Pozsonysárfő 40 3.97 %
Csataj 32 3.18 %
Nagyborsa 20 1.99 %
Réte 17 1.69 %
Hegysúr 14 1.39 %
Zonctorony 14 1.39 %
Egyházfa 10 0.99 %
Pozsonyboldogfa 7 0.70 %
Szigetmajor 5 0.50 %
Újvilágmajor 1 0.10 %
Magyarbél 116 31.02 %
Dunasápújfalu 109 29.14 %
Pozsonysárfő 107 28.61 %
Királyfa 74 19.79 %
Csataj 61 16.31 %
Réte 44 11.76 %
Nagyborsa 38 10.16 %
Zonctorony 34 9.09 %
Egyházfa 19 5.08 %
Hegysúr 17 4.55 %
Szigetmajor 14 3.74 %
Pozsonyboldogfa 13 3.48 %
Újvilágmajor 3 0.80 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
366 40.00%
VPN
198 21.64%
SNS
166 18.14%
KSČ
76 8.31%
DS
38 4.15%
SPV
30 3.28%
SZ
13 1.42%
SSL
8 0.87%
SD
8 0.87%
DÚRS
7 0.77%
Egyéb
5 0.55%
Érvényes szavazatok 915
HZDS
365 43.09%
SNS
134 15.82%
KDH
100 11.81%
SKDH
92 10.86%
SDĽ
40 4.72%
SDSS
33 3.90%
SZS
21 2.48%
KSS
14 1.65%
ODÚ
10 1.18%
SLS
10 1.18%
SZ
9 1.06%
DS-ODS
6 0.71%
SPI
4 0.47%
Egyéb
9 1.06%
Érvényes szavazatok 847
HZDS-RSS
410 52.23%
KDH
119 15.16%
SNS
65 8.28%
SP-VOĽBA
38 4.84%
KSÚ
38 4.84%
37 4.71%
ZRS
26 3.31%
SPK
14 1.78%
DS
13 1.66%
KSS
12 1.53%
NS
7 0.89%
MK
1 0.13%
Egyéb
5 0.64%
Érvényes szavazatok 785
HZDS
367 40.02%
SDK
239 26.06%
SNS
110 12.00%
SDĽ
100 10.91%
SOP
42 4.58%
B-RRS
26 2.84%
KSS
10 1.09%
NSK
9 0.98%
MKP
4 0.44%
SLS
4 0.44%
Egyéb
6 0.65%
Érvényes szavazatok 917
HZDS
251 29.43%
SMER
132 15.47%
KDH
123 14.42%
SDKU
99 11.61%
ANO
41 4.81%
KSS
39 4.57%
SNS
36 4.22%
B RRS
36 4.22%
HZD
27 3.17%
PSNS
22 2.58%
SDA
8 0.94%
MKP
6 0.70%
SZS
5 0.59%
ZAR
4 0.47%
NOSNP
4 0.47%
ROISR
4 0.47%
Egyéb
16 1.88%
Érvényes szavazatok 853
SMER
166 23.68%
ĽS HZDS
132 18.83%
KDH
129 18.40%
SDKU DS
105 14.98%
SNS
94 13.41%
KSS
26 3.71%
SF
18 2.57%
NADEJ
6 0.86%
HZD
5 0.71%
LB
4 0.57%
ANO
4 0.57%
OKS
4 0.57%
ZRS
3 0.43%
MKP
1 0.14%
Egyéb
4 0.57%
Érvényes szavazatok 701
SMER
275 34.38%
KDH
142 17.75%
SDKU DS
111 13.88%
SaS
77 9.63%
ĽS HZDS
66 8.25%
SNS
61 7.63%
Most-Híd
22 2.75%
SDĽ
19 2.38%
Únia
8 1.00%
LSNS
5 0.63%
EDS
4 0.50%
Paliho Kapurkova
4 0.50%
MKP
1 0.13%
Egyéb
5 0.63%
Érvényes szavazatok 800
SMER SD
426 50.90%
KDH
128 15.29%
OĽaNO
64 7.65%
SaS
49 5.85%
SDKU DS
41 4.90%
SNS
38 4.54%
Most-Híd
26 3.11%
ĽS HZDS
11 1.31%
NaS ns
9 1.08%
Zmena zdola DU
8 0.96%
99 Percent
8 0.96%
LSNS
7 0.84%
SSS NM
7 0.84%
Egyéb
15 1.79%
Érvényes szavazatok 837
SMER SD
291 31.94%
SaS
125 13.72%
OĽANO-NOVA
90 9.88%
SNS
88 9.66%
KDH
83 9.11%
SME RODINA
72 7.90%
LSNS
54 5.93%
#SIEŤ
44 4.83%
Most-Híd
39 4.28%
SKOK!
9 0.99%
KSS
5 0.55%
Egyéb
11 1.21%
Érvényes szavazatok 911
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések