SK
BA
.....

Pozsonybeszterce

Község

címer zászló
17 1% magyar 1910
45 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Záhorská Bystrica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Duna-Morva-medence, Belső-Bécsi-medence, Alsó-Morva-sík - Északnyugati-Kárpátok, Kis-Kárpátok, Bazini-hegycsoport
Más földrajzi nevek:
Banďova lúka, Bariny, Besztercei-patak (Bystrický potok), Boháčky, Boky, Bystrická hora, Bystrické, Bystričké jarky, Ceria, Cerová dráha, Cimbal, Červená cesta, Dievčí hrádok, Dlhé role a Kulháň, Dlhý vrch, Dolné juráčky, Drmolez, Dubové, Erika, Ferencmajor (Františkov majer), Gora cesta, Grmolinský potok, Havlove lúky, Hofierske diely, Holý vrch, Hrabinské jarky, Hrabovina, Hrachovisko, Hrubá pleš, Humenice, Kosiny, Krče, Lipótmajor (Leopoldov majer), Malinské, Malinský vrch, Mariánsky potok, Mláka, Mokovce, Piski, Plánky, Pod dedinou, Pod Vŕškami, Podkerepušky, Poľný mlyn, Pri Zabitom, Pri obrázku, Prostredné pole, Písaný kameň, Ravnica, Rígeľ, Šestka, Salabov jarok, Sekyl, Stanisko, Strmý vŕšok, Suché jarky, Svätá Hora, Uhlianka, Vlkovka a pod Ravnicou, Vrchné juráčky, Vyhorené, Vápenický potok
Koordináták:
48.24242401, 17.03823853
Terület:
32,30 km2
Rang:
község
Népesség:
4559
Tszf. magasság:
175 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
84106
Település kód:
529427
Szervezeti azonosító:
604887

Pozsonybeszterce a Kis-Kárpátok (Bazini-hegycsoport) nyugati lábánál, a Besztercei-patak (Bystrický potok) völgyében, 175 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 13 km-re északnyugatra, Stomfától 4 km-re délre, Máriavölgy közvetlen déli szomszédságában. A legészakabbi fekvésű Pozsony városrészei közül. Határa északkelet felé messze benyúlik a Kis-Kárpátok erdőségei közé, nyugat felé pedig egészen a Morva-folyóig terjed. A településközponttól nyugatra az Erdőháti-alföld legdélebbi része, az Alsó Morva-sík 140-170 méteres magasságban fekvő síksága húzódik. A Kis-Kárpátok Pozsonybesztercétől keletre magasodó hegyvidékének fontosabb hegyei a Hrubá Pleš (334 m), a Cimbal (378 m), a Sekyl (422 m), a Hrabovina (434 m), a Stanisko (423 m) és a legkeletebbi fekvésű Besztercei-hegy (Bystrická hora, 439 m). Határa 139-472 méteres magasságban fekszik, legmagasabb pontját Pozsonybeszterce, Pozsonyborostyánkő és Szentgyörgy hármashatáránál találjuk. 2010-ben területének 46,6 %-a (1506 ha) volt erdő, 35 %-a (1132 ha) szántóföld és 5,9 %-a (190 ha) beépített terület. Áthalad rajta a Pozsonyt Holiccsal összekötő 2-es számú főút, az 1015-ös út köti össze Máriavölggyel (2,5 km), határán keresztülhalad a Pozsonyt Prágával összekötő D2-es autópálya és annak legnyugatabbi részén a Pozsonyt Jókúttal összekötő vasúti fővonal. Délnyugatról Dévényújfalu, délről Lamacs, délkeletről Pozsony-Újváros, keletről Récse pozsonyi városrészekkel, északkeletről Szentgyörgy, északról Pozsonyborostyánkő, Máriavölgy és Stomfa határolja. Délkeleti határának nagy része a Vödrici-patak (Vydrica) mentén húzódik, délnyugati határának egy részét (a dévényújfalui autógyárnál) az 505-ös út vonala alkotja. A városrész belterülete 1950 óta csaknem duplájára nőtt, a történelmi településmaghoz keletről és délről új, családi házas lakóövezetek épültek, ez a folyamat különösen az 1990-es évektől gyorsult fel a szuburbanizációval és a lakóparképítéssel (Strmý vŕšok, Pod vŕškami, Boháčky). Külterületi lakott helyei a Lamacs határánal található Plánky és az egykor malomként, ma lovasklubként működő Poľný Mlyn. Határának legnyugatabbi részén, a vasútvonal mentén található a Dévényitó (Devínske jazero) hétvégi házas településrész, melynek mintegy fele Pozsonybeszterce kataszteréhez tartozik, ugyanakkor teljes lakosságát Dévényújfaluhoz sorolják.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony – IV. járás (1996-ig a IV. körzet) részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a Pozsonyi /később Pozsony-vidéki/ járáshoz tartozott. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a Szlovák Államhoz (Pozsony megye, Pozsony-környéki járás) része volt. 1950 után határának 11,9 %-át Dévényújfaluhoz csatolták (a mai autógyár területét és környékét, a Nad mlakou dűlőt), területe ezzel az 1921-es 36,67 km²-ről 32,30 km²-re csökkent.

Népesség

2011-ben 3395 lakosa volt, melynek 93,2 %-a volt szlovák nemzetiségű. A 16. században betelepített horvát lakossága a 19. századra beleolvadt a szlovák környezetbe. 1880-1940 között népessége csak lassan, mintegy egyötödével növekedett (1946 főről 2342 főre). A falusias jellegű településnek 1980-ban is csaknem ugyanannyi lakosa volt, mint 1940-ben, 1980-1991 között népességének egynegyedét elveszítette az elvándorlás következtében (a lakosság száma 2335 főről 1731-re csökkent), ezt a folyamatot az 1990-es években megkezdődő szuburbanizáció révén egyre gyorsuló növekedés váltotta fel 1991-2017 között több mint duplájára növelve a városrész népességét (3395 főről 5171 főre). Az 1991-2001 közötti időszak 20,5 %-os növekedési üteme az 2001-2011 közötti időszakban háromszorosára gyorsult (62,8 %-os gyarapodás, 2086 főről 3395 főre). A 2011-2017 közötti időszakban tovább gyorsult a növekedés üteme (52,3 %). 1921-ben még csaknem a teljes lakosság (99,8 %) római katolikus vallású volt, 2011-ben a római katolikusok a népesség 60,9 %-át, a felekezeten kívüliek 24,9 %-át, az evangélikusok pedig 3,1 %-át alkották. 2011-ben népsűrűsége 105,1 fő/km² volt, külterületei közül Plánkynak 75, Poľný mlynnek 3 állandó lakosa volt.

Történelem

Első írásos említése 1314-ból származik, ekkor Károly Róbert oklevelében megerősítette Tallespruni Ottót a falu birtokában. A Besztercei-patak menti földek már 13. századi okiratokban is szerepeltek (1208 Bistric, 1256 Bistrich), maga a falu is a patakról (melynek neve szláv eredetű, a „Bystrica” gyors folyású víz jelentésű szóból származik). Plébániáját már az 1332-es pápai tizedjegyzék említi, a falu ekkor a Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokának számító borostyánkői uradalom része volt. 1515-ben egy része a máriavölgyi pálosok birtoka lett. 1529-ben az oszmán előrenyomulás elől menekülő horvátok telepedtek le a faluban (akárcsak a szomszédos Lamacsban és Dévényújfaluban). 1534-ben a 14. századi templom helyén felépítették új, Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus templomát. 1542-ben a stomfai uradalomhoz tartozó birtokrészét Serédy Gáspár szerezte meg. Ebben az időben 63 egész és 26 fél jobbágytelke volt, 50 horvát és 33 szlovák család lakta. 1554-ben a mai Lipótmajor helyén még különálló faluként létezett Lipótfalva, ahol ekkor már csak 5 porta állt, közülük 4 a Héderváry családé volt. 1624-től 1752-től Lamacs is a besztercei plébániához tartozott. 1647-ben a község mezővárosi kiváltságokat nyert. 1684-ből ismert első pecsétje, mely templomának védőszentjeit ábrázolta és a városrész mai címerének is az alapja volt. A 18. század első felében Bél Mátyás leírásában, mint földművelő-kézműves falu szerepelt, melynek szőlőhegye is volt. A 18. század végétől lakossága elsősorban a közeli városok, Pozsony és Bécs piacára folytatott zöldségtermesztést, a falu különösen híres volt káposztatermesztéséről és az Erdőhát legnépesebb és leggazdagabb községei közé tartozott. 1803-ban kezdték új templomának építését, melyet 1834-ben szenteltek fel. 1805-ben Napóleon szász segédcsapatai haladtak át a községen. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában agyag- és márgabányászatát, valamint vízimalmát is említi. 1866-ban az osztrák és porosz seregek között vívott lamacsi csata részben Pozsonybeszterce határában zajlott. 1868-tól a stomfai uradalom, melyhez Pozsonybeszterce is tartozott, a Károlyi grófok birtokába került. 1879-ben megalakult a településen a tűzoltóegylet. 1910-ben a helységnévrendezés során kapta a hivatalos, a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsonybeszterce nevet, a korábban használt Beszterce helyett. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, ekkor Csehszlovákiához csatolták. 1936-1937-ben felépült az új iskola épülete. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. A 20. század második felében a község belterülete kelet felé terjeszkedett, egybeépítve Pozsonybesztercét és Lipótmajort. 1967-ben megalapították a sportlovak tenyésztésével foglalkozó Concordia szövetkezetet. 1972. január 1-jén a községet Pozsonyhoz csatolták. Az 1990-es években megkezdődött a szuburbanizáció során a folyamatos betelepülés Pozsonyhidegkútra, itt jött létre a főváros első zárt luxusnegyede (Strmý vŕšok). 1995-ben a Markíza kereskedelmi televízió központját Pozsonybesztercén építették fel. A 2000-es években újabb lakóparkok építése vette kezdetét (Pod Vŕškami, Boháčky).

Mai jelentősége

Pozsonybeszterce falusias jellegű, de rohamosan szuburbanizálódó városrész. A településen energetikai szakközépiskola, valamint szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Határában található a pozsonyi krematórium is (Ferencmajoron). Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1803-1834 között épült barokk-klasszicista stílusban. Földszintes barokk plébániája 1737-ben épült, a népi építészet számos szép példáját maradt fent. Szakrális kisemlékekben a település és határa rendkívül gazdag, közülük legrégebbiek a templom közelében álló 1783-ban emelt kőkereszt és Szent Flórián szobra 1815-ből. A határának csaknem felét kitevő erdők a Kis-Kárpátok Tájvédelmi Körzet részét alkotják.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BESZTERTZE. Tót falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Poson Városához mintegy más fél mértföldnyire, népes helység, hasonló víz mossa, kies, és kövés határját, jó tulajdonságaihoz képest, első Osztálybéli. Besztertzén’ kivűl az útazónak jobbfelöl esik Máriánka; melly 1/4. óra járás innen: balra pedig a’ Stomfai út, melly tsak fél órányira fekszik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Besztercze, (Bisztrica Visternicz), tót falu, Pozson vgyében, a holicsi országutban, Pozsonyhoz 2 órányi távolságra. Kath. paroch. templom. Lakja 1533 kath., 4 zsidó lak. Határjában északra sok agyag márga találtatik; földje homokos; erdeje derék; urasági majorság; vizimalom. F. u. gr. Pálffy Leopold.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A járás hegyen túli részében Károlyfalva, Besztercze, Maászt helységek következnek az országút irányában egymás után. A két utóbbi mint római lelőhely is ismeretes.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Besztercze, a Kis-Kárpátok tövében fekvő tót nagyközség; 331 háza és 2195 róm. kath. vallású lakosa van. Körjegyzőségi székhely. E község hajdan királyi birtok volt, s mint ilyet adományozta I. Lajos király 1377-ben a máriavölgyi Pálosoknak, kiktől később a Fugger család vette meg és a vöröskői uradalomhoz csatolta, melylyel együtt a Pálffyak birtokába került. Ma Károlyi Lajos gróf a birtokosa. Hajdan csak kápolnája volt, melyet 1534-ben alakítottak át templommá és 1803-ban megújítottak. Az 1553-iki évi adó-összeírásba Serédy Gáspárnak 50 portája van fölvéve. Ősi német telepes község, melybe a törökkori pestis-járványok alkalmával nagy részben kipusztult lakosok helyébe morvákat, sőt székely határőröket is telepítettek. Később, 1683-ban meg a törökök elől meneküő szerbek is telepedtek ide. A községben ma is sok német, magyar, morva és szerb névvel találkozunk. A község neve az idők folyamán többféle változatban szerepel. Így a pápai tizedszedők jegyzéke Bisterse, az 1553-iki összeírás Bisztricza néven említi. A mult század elején pedig, a mikor Pálffy Lipót gróf volt a földesura, Visternicz néven szerepel. Közelében volt hajdan Lipótfalva község is, melynek ma már csak egy major tartja fenn az emlékét. 1553-ban Lipótfalván Bakith Péternek 1 és a Héderváry családnak 4 portája volt. A mult század elején már puszta, ma meg már csak major. Ide tartoznak még ezenkívül Ferenczszállás puszta, Felsőmalom és Vadászlak. A Rákóczy-féle felkeléskor a császáriak két ízben fölperzselték. 1805-ben, a franczia hadjárat alatt, Napoleon szász szegédcsapatai e községen vonultak át. Az 1866-iki hadjáratban július 22-én e község határában volt az osztrákok és németek között az utolsó ütközet. Van saját postája és távírója, vasúti állomása pedig Somfa.

Helységnévtár

Besztercze (Bisternit, Bisztric, Beszteric), [Ferenczszállás], RK. 1922 Esztergom, ág. 2 - , izr. 22 Stomfa.

Névelőfordulások
1332
Bisterse
1553
Bisztricza
1773
Besztercze, Bisternitz, Bistricze
1786
Besztercze, Bisztricza, Biszternitz
1808
Besztercze, Bisternitz, Bystřice
1863
Beszterce
1913
Pozsonybeszterce
1920
Bystrica
1927
Záhorská Bystrica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie Rodiny) 1
Telefon:

Honlap: zahorskabystrica.sk
Polgármester:
Krúpa Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Besedič Martin (Független)
Masarik Jozef (Független)
Cingelová Dagmar (Független)
Bošňák Ivan (Független)
Šebíková Mária (Független)
Weinštuk Roman (Független)
Liďák Daniel (Független)
Blecha Bohuslav (Független)
Kristl Vladimír (Független)
Független 100% Független 9 képviselö 9 képviselö
Diagnostické centrum pre mládež

Trstínska 2

Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica

Námestie Rodiny 1

Základná škola s materskou školou

Hargašova 5

Alapiskola és óvoda

Hargašova 5

MŠ bl. Z.Schelingovej

Sv. Pia X. 1/A

Materská škola pri ZŠ

Hargašova 7

Pozsonybesztercei Anyakönyvi Hivatal

Námestie Rodiny 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 8 0%
szlovákok 1836 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 65 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1946
magyarok 17 1%
szlovákok 2222 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 29 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2271
magyarok 0 0%
szlovákok 2141 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2147
magyarok 7 0%
szlovákok 1700 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 18 1%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1731
magyarok 12 1%
szlovákok 2022 97%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 5 0%
csehek 24 1%
németek 10 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 2086
magyarok 19 1%
szlovákok 3165 93%
ruszinok 10 0%
romák 2 0%
ukránok 7 0%
csehek 37 1%
németek 25 1%
lengyelek 2 0%
egyéb 35 1%
ismeretlen 93 3%
összlétszám 3395
magyarok 45 1%
szlovákok 5862 90%
ruszinok 18 0%
romák 1 0%
ukránok 9 0%
csehek 74 1%
németek 17 0%
lengyelek 11 0%
egyéb 77 1%
ismeretlen 427 7%
összlétszám 6541
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4360
Választási részvétel: 62.06 %
Kiadott boríték: 2706
Bedobott boríték: 2704

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2648
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krúpa Jozef 1605 60.61 % Független
Bošňák Ivan 1043 39.39 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Besedič Martin 1387 Független
Masarik Jozef 1337 Független
Cingelová Dagmar 1198 Független
Bošňák Ivan 1174 Független
Šebíková Mária 1157 Független
Weinštuk Roman 1113 Független
Liďák Daniel 1088 Független
Blecha Bohuslav 1029 Független
Kristl Vladimír 967 Független

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, MOST - HÍD 55.56% SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, MOST - HÍD 5 képviselö 9 képviselö
2018
Független 100.00% Független 9 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3288
Választási részvétel: 27.98 %
Kiadott boríték: 920
Bedobott boríték: 920
Választásra jogosult: 3288
Választási részvétel: 24.30 %
Kiadott boríték: 799
Bedobott boríték: 799
Választásra jogosult: 4 091
Választási részvétel: 49,69 %
Kiadott boríték: 2 033
Bedobott boríték: 2 029

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 909
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 974
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 526 57.87 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 165 18.15 % SMER - SD
Daniel Krajcer 122 13.42 % NOVA
Oskar Dobrovodský 43 4.73 % NaS - ns
Jaroslav Paška 16 1.76 % SNS
Karol Ondriáš 10 1.10 % KSS
Zdenka Beňová 8 0.88 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 8 0.88 % Független
Roman Ruhig 7 0.77 % NP
Anton Čulen 4 0.44 % MS
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Monika Flašíková - Beňová 136 17.17% SMER - SD
Rudolf Kusý 488 24.72 % Független
Juraj Droba 431 21.83 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 308 15.60 % Független
Ján Mrva 220 11.14 % Független
Daniel Krajcer 218 11.04 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 162 8.21 % Független
Ľubomír Huďo 52 2.63 % Független
Jozef Uhler 35 1.77 % Független
Natália Hanulíková 20 1.01 % SZS
Martin Jakubec 12 0.61 % Független
Rastislav Blaško 6 0.30 % Független
Jalal Suleiman 6 0.30 % KSS
Lukáš Parízek 5 0.25 % SNS
Jozef Danko 5 0.25 % Független
Andrej Trnovec 2 0.10 % SĽSAH
Ľubomír Kolárik 2 0.10 % SZaSZO
Milan Lopašovský 1 0.05 % SMS
Marián Leinerovič 1 0.05 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 855
Érvényes szavazólap: 1 993
Érvényes szavazólap: 4611
# Név Szavazat Százalék Párt
Martin Zaťovič 382 44.68% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Šramko 346 40.47% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Juraj Káčer 284 33.22% SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS
Rudolf Poruban 254 29.71% NOVA
Kornélia Jelašičová 127 14.85% NOVA
Beáta Bohunická 114 13.33% SMER - SD
Peter Hanulík 100 11.70% SMER - SD
Erika Ďuricová 99 11.58% NOVA
Radoslav Olekšák 99 11.58% SMER - SD
Monika Procházková 72 8.42% Független
Milan Hlinka 71 8.30% Független
Jozef Hrabina 61 7.13% SNS
Peter Kmeť 54 6.32% Független
Ladislav Gáborík 36 4.21% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Černý 35 4.09% NaS - ns
Ján Mihálik 33 3.86% SNS
Miroslav Rašman 27 3.16% Független
Andrea Farkašová 24 2.81% NP
Rastislav Kevický 21 2.46% SNS
Jozef Harman 17 1.99% SMS
Anna Somorovská 13 1.52% SĽS
Martin Režňák 13 1.52% NP
Rudolf Liška 13 1.52% SMS
Juraj Pogány 8 0.94% SMS
Miloš Sitár 7 0.82% NP
Jozef Krúpa 1 723 86.45% Független
Peter Šramko 102 5.12% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SMK-MKP
Gabriela Bizoňová 34 1.71% Független
Ľubomír Šrámek 29 1.46% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Pravda 28 1.40% ĽS Naše Slovensko
Barbara Galla 25 1.25% SZS
Radoslav Olekšák 25 1.25% SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Vladimír Kubovič 22 1.10% NF
Ján Mihálik 5 0.25% SNS
Július Rozložník 0 0.00% NP
Martin Zaťovič 4083 0.00% SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Šramko 3461 0.00% OKS, SMK-MKP, SZ, SaS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Káčer 3290 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hanulík 1896 0.00% SMER - SD
Rudolf Poruban 1788 0.00% NOVA
Radoslav Olekšák 1778 0.00% SMER - SD
Beáta Bohunická 1667 0.00% SMER - SD
Erika Ďuricová 885 0.00% NOVA
Monika Procházková 882 0.00% Független
Milan Hlinka 856 0.00% Független
Kornélia Jelašičová 788 0.00% NOVA
Peter Kmeť 600 0.00% Független
Jozef Hrabina 544 0.00% SNS
Rastislav Kevický 384 0.00% SNS
Ladislav Gáborík 331 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 319 0.00% SNS
Miroslav Rašman 291 0.00% Független
Jozef Harman 255 0.00% SMS
Andrea Farkašová 251 0.00% NP
Miroslav Černý 201 0.00% NaS - ns
Anna Somorovská 197 0.00% SĽS
Martin Režňák 136 0.00% NP
Rudolf Liška 135 0.00% SMS
Miloš Sitár 128 0.00% NP
Juraj Pogány 125 0.00% SMS
Jozef Krúpa 2329 50.51% Független
Peter Šramko 949 20.58% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SMK-MKP
Gabriela Bizoňová 558 12.10% Független
Radoslav Olekšák 412 8.94% SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Pravda 112 2.43% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 67 1.45% SNS
Barbara Galla 66 1.43% SZS
Ľubomír Šrámek 60 1.30% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Kubovič 43 0.93% NF
Július Rozložník 15 0.33% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Lamacs 41 62.12 %
Pozsonybeszterce 25 37.88 %
Lamacs 524 93.91 %
Pozsonybeszterce 34 6.09 %
Pozsonybeszterce 1 723 73.98 %
Lamacs 606 26.02 %
Lamacs 84 75.00 %
Pozsonybeszterce 28 25.00 %
Lamacs 62 92.54 %
Pozsonybeszterce 5 7.46 %
Lamacs 15 100.00 %
Pozsonybeszterce 0 0.00 %
Lamacs 847 89.25 %
Pozsonybeszterce 102 10.75 %
Lamacs 387 93.93 %
Pozsonybeszterce 25 6.07 %
Pozsonybeszterce 22 51.16 %
Lamacs 21 48.84 %
Lamacs 31 51.67 %
Pozsonybeszterce 29 48.33 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
464 41.17%
SNS
284 25.20%
SDĽ
84 7.45%
KDH
64 5.68%
SKDH
58 5.15%
DS-ODS
40 3.55%
ODÚ
31 2.75%
SDSS
30 2.66%
SZS
26 2.31%
KSS
12 1.06%
SZ
11 0.98%
Egyéb
23 2.04%
Érvényes szavazatok 1127
HZDS-RSS
411 40.02%
141 13.73%
SNS
125 12.17%
KDH
103 10.03%
SP-VOĽBA
64 6.23%
DS
53 5.16%
ZRS
49 4.77%
NS
19 1.85%
KSS
19 1.85%
KSÚ
19 1.85%
SPK
13 1.27%
Egyéb
11 1.07%
Érvényes szavazatok 1027
SDK
496 38.36%
HZDS
373 28.85%
SDĽ
159 12.30%
SNS
112 8.66%
SOP
87 6.73%
KSS
27 2.09%
NSK
17 1.31%
SLS
12 0.93%
MKP
1 0.08%
Egyéb
9 0.70%
Érvényes szavazatok 1293
SDKU
435 34.01%
HZDS
215 16.81%
SMER
168 13.14%
ANO
131 10.24%
KDH
87 6.80%
KSS
45 3.52%
SNS
41 3.21%
HZD
40 3.13%
SDA
21 1.64%
PSNS
21 1.64%
MKP
18 1.41%
SDĽ
13 1.02%
SZS
12 0.94%
NOSNP
9 0.70%
OKS
8 0.63%
Egyéb
15 1.17%
Érvényes szavazatok 1279
SDKU DS
525 41.77%
SMER
231 18.38%
ĽS HZDS
133 10.58%
KDH
115 9.15%
SNS
88 7.00%
SF
77 6.13%
KSS
29 2.31%
OKS
16 1.27%
ANO
13 1.03%
MKP
10 0.80%
NADEJ
6 0.48%
Egyéb
14 1.11%
Érvényes szavazatok 1257
SDKU DS
575 31.00%
SMER
453 24.42%
SaS
383 20.65%
KDH
168 9.06%
Most-Híd
83 4.47%
ĽS HZDS
60 3.23%
SNS
56 3.02%
Únia
17 0.92%
SDĽ
16 0.86%
KSS
12 0.65%
Paliho Kapurkova
11 0.59%
MKP
1 0.05%
Egyéb
20 1.08%
Érvényes szavazatok 1855
SMER SD
595 30.14%
SDKU DS
348 17.63%
SaS
302 15.30%
KDH
204 10.33%
OĽaNO
182 9.22%
Most-Híd
101 5.12%
SNS
68 3.44%
Zmena zdola DU
55 2.79%
99 Percent
23 1.17%
SSS NM
15 0.76%
LSNS
14 0.71%
ĽS HZDS
11 0.56%
NaS ns
9 0.46%
SF
9 0.46%
KSS
8 0.41%
MKP
2 0.10%
Egyéb
28 1.42%
Érvényes szavazatok 1974
SaS
775 29.10%
SMER SD
446 16.75%
OĽANO-NOVA
416 15.62%
SNS
204 7.66%
#SIEŤ
191 7.17%
Most-Híd
166 6.23%
SME RODINA
162 6.08%
LSNS
117 4.39%
KDH
102 3.83%
SKOK!
31 1.16%
SZS
16 0.60%
SDKU DS
16 0.60%
Egyéb
21 0.79%
Érvényes szavazatok 2663
Pozsony IV járás
Szlovákia

Bejelentések