SK
KE
.....

Pólyi

Község

címer zászló
288 52% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Poľov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Alsó-rétek, Aszáló, Borzlyukak, Brehy, Búcsúdomb, Első rétek, Felső rétek, Füzi puszta, Gardy, Gedeonský les, Kenderföldek, Kertek fölött, Kodydom, Košariská, Krčmárske, Kutak, Középső táblák, Kőtelek, Lapis alatt, Mocsár, Mocsár felett, Mocsár árok mögött, Na Gedeonskom, Na kartela, Nad Gardom, Országút alatt, Pažiť, Pukačin, Rétek fölött, Slobodná lúka, Szilvás, Szőlő, Tölgyek, Vastag-erdő, Vágás, Za lúkami
Koordináták:
48.66775131, 21.18875313
Terület:
12,96 km2
Rang:
község
Népesség:
1152
Tszf. magasság:
275 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04015
Település kód:
599859
Szervezeti azonosító:
691062

Pólyi a Kassai-medencében, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Kassai-hegyalja részét képező Búcsúdomb (330 m) délkeleti és a Kodydom (365 m) északkeleti lábánál, 281 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 10 km-re délnyugatra. A falusias jellegét napjainkig megőrző település a Kassát Sacával összekötő R2-es gyorsforgalmi útról leágazó 3402-es úton közelíthető meg (1 km), észak felé bekötőút kapcsolja össze a Kassát Jászóval összekötő 548-as úttal. Határa 220-365 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legalacsonyabb pontját határának legkeletebbi részén, Zsebes határánál találjuk, legmagasabb pontja a Kodydom domb. Területének legnagyobb része (2010-ben 58,1 %-a, 753 ha) szántóföld, 13,7 %-át (178 ha) rét és legelő, 11 %-át (142 ha) beépített terület, 7,2 %-át (93 ha) pedig erdő foglalja el. Határa magába foglalja a Kassai repülőtér területének déli felét is. Nyugatról Kisida, délkeletről pedig Enyicke községekkel, délről Saca, keletről Zsebes, északkeletről Bárca, északról pedig Szentlőrincke és Peres kassai városrészekkel határos. Északi határát az 548-as út vonala alkotja. Területén áthalad a közelmúltban (Sacáig) gyorsforgalmi úttá (R2) átalakított 16-os (korábban 50-es) országos főút és a vele párhuzamosan haladó, a Kelet-szlovákiai vasműhöz vezető villamosvonal.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa-II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. 1920-1938 között, majd 1945 után Csehszlovákiához csatolták (1960-ig a Kassai, 1960-68 között a Kassa-vidéki járás részeként). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozó kisközségként). Területe a 20. században több alkalommal csökkent, a század elején még Szentlőrincke is Pólyi határához tartozott. 1910 és 1920 között területe 13,70 km²-ről 13,20 km²-re csökkent, majd Kassához csatolásakor a kisidai országúttól északra fekvő határrészei is Szentlőrinckéhez kerültek, ugyanakkor Saca legkeletibb határrészeit Pólyihoz csatolták, területét összességében 1,9 %-kal, a jelenlegi 12,96 km²-re csökkentve.

Népesség

Pólyi egyike Kassa legkisebb népességű városrészeinek, 2011-ben 1107 lakosa volt, melynek 94,8 %-a volt szlovák nemzetiségű. A települést a 18. században szlovákokkal telepítették újjá, a 20. század elején magát még részben magyarnak valló kétnyelvű lakossága a század második felére teljesen asszimilálódott, 2011-ben már senki sem vallotta magát magyarnak. A 20. század elejére jellemző magyarosodás (1880-ban a lakosság 5,1 %-a volt magyar anyanyelvű, míg 1910-ben már 52,4 %-a magyar nemzetiségű) Trianon után megszűnt, 1921-ben a község lakosságának már 85,7 %-a vallotta magát szlováknak és alig 11,1 %-a magyarnak. Pólyi népessége az elmúlt évszázad során lassan, de folyamatosan gyarapodott, 1880-1941 között (530 főről 707 főre), majd 1941-1970 között (707-ről 936 főre) egyaránt mintegy egyharmadával nőtt a lakosság száma, majd az 1980-as évek stagnálása után (1980-ban 1005, 1991-ben 1009 fő) 1991-2017 között mintegy egyötödével (1009-ről 1198 főre). 1921-ben a lakosság 96,7 %-a, 2011-ben 88,8 %-a volt római katolikus vallású. Népsűrűsége 2011-ben 85,4 fő/km² volt.

Történelem

Pólyi első írásos említése 1248-ból származik, ekkor „Villa Paul” néven említik. Neve a Pál személynévből eredeztethető. 1280-ban az Aba nembeli Dávid comes birtoka volt, később az Aba nembeli Csurka Dávid és István fiaié. 1332-ben már önálló plébánia volt. 1427-ben 24 portát írtak össze a faluban. Lakói 1550 körül protestáns hitre tértek. 1553-ban 8 portája és 56 lakosa volt. A 18. században a Desewffy és Fischer családok voltak a falu fő birtokosai. A korábban magyarok lakta település etnikai arculata a 18. századi szlovák betelepüléssel változott meg. 1720-ban 11 háztartás volt a faluban. 1772-ben 17 gazda és 8 zsellércsalád élt itt. Katolikus plébániáját 1789-ben alapították újjá. 1810-ben már romokban álló középkori temploma helyén a mai is álló, klasszicista stílusú Szent Mihály-templomot 1822-ben emelték. 1828-ban 95 háza és 680 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában kiemeli Pólyi kendertermesztését. 1880-ban 530, túlnyomórészt szlovák anyanyelvű lakosa volt, ekkor kisebb zsidó közösség (31 izraelita vallású lakos) is élt itt. 1913-ig a szomszédos Szentlőrincke is Pólyihoz tartozott. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszakerült Magyarországhoz. 1950-55 között részben Pólyi határában épült fel a kassai repülőtér. 1957-ben alakult mezőgazdasági szövetkezete 1961-ben állami gazdasággá alakult. 1962-től Pólyiban építési tilalmat rendeltek el, ennek eredményeként, bár 1968-ban a községet Kassához csatolták, családi házas beépítését és hagyományos településképét napjainkig megőrizte.

Mai jelentősége

A falusias jellegű településen négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus temploma 1822-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

POLYI. Poly, Polyov. Magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Urai Báró Fisser, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Kassai járásban, határja jól termő, földgyének, és réttyeinek némelly része sovány, épűletre való fája sints elég, de mivel Kassa városához nem meszsze van, ’s vagyonnyaikat könnyen eladhattyák, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pólyi (Polyow), tót falu, Abauj vmegyében, ut. p. Kassához 1 1/2 órányira: 656 kath., 4 evang., 7 ref., 29 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Sok szántóföld, s nevezetes kendertermesztés. F. u. Fischer, Ócskay, Kazinczy s többek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A kassai uton északra, nem messze az országuttól, a hegyoldalban fekszik Pólyi, 72 házzal és 525 tót ajku lakossal. Postája és távirója Kassa. Kath. egyháza nagyon régi. Templomát 1858-ban ujra épitették.

Magyar Katolikus Lexikon

Pólyi, v. Abaúj-Torna vm. (Pol'ov, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1248: Paul. 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1822: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1789: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. - Filiái 1915: Kisida, Szentlőrincke. Közig-ilag Kassához csatolták. - Lakói 1940: 694 r.k., 9 g.k., össz. 703; 2000: 922 r.k., össz. 1011. ** Gerecze II:87. - KTN I:161. - Schem. Cass. 1915:54; 2000:32. (a tp. 1882: épült) - Györffy I:133.

Helységnévtár

Pólyi [Percs p.], RK. 486 Kassa, gk. 5 Kassa, ág. 2 - , ref. 6 - , izr. 31 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pólyi. A község területe 2312 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 707.

Névelőfordulások
1248
villa Paul
1280
terra Pauly
1323
Paly
1330
Poly
1332
Pauli
1347
Paly
1377
Pauly
1427
Poly
1773
Pólyi, Polow
1786
Polyi, Polow
1808
Poly, Polyi, Polow
1863
Pólyi
1920
Poľov
1938
Pólyi
1945
Poľov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Dolina) 2
Telefon:

Honlap: polov.sk
Polgármester:
Brada Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Karafa Marek (Független)
Lacko Roland (Független)
Výrostko Marek (Független)
Lacková Monika (Független)
Gurbáľová Lucia (KDH, SaS, NOVA, SMK-MKP)
Független 80% Független 4 képviselö KDH, SaS... 20% KDH, SaS, NOVA, SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Poľov

Dolina 2

Alapiskola

Ul. Dolina 43

Óvoda

Kovaľská 12/A

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 27 5%
szlovákok 464 88%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 4%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 530
magyarok 288 52%
szlovákok 257 47%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 550
magyarok 67 11%
szlovákok 515 86%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 601
magyarok 0 0%
szlovákok 1006 100%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1009
magyarok 0 0%
szlovákok 1065 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1072
magyarok 0 0%
szlovákok 1048 95%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 53 5%
összlétszám 1107
magyarok 2 0%
szlovákok 1153 97%
ruszinok 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 3%
összlétszám 1192
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 947
Választási részvétel: 74.45 %
Kiadott boríték: 705
Bedobott boríték: 702

Polgármester

Érvényes szavazólap: 699
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Brada Ladislav 401 57.37 % Független
Birošová Mária 213 30.47 % Független
Výrostko Marek 85 12.16 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gurbáľová Lucia 439 KDH, SaS, NOVA, SMK-MKP
Karafa Marek 414 Független
Lacko Roland 380 Független
Výrostko Marek 360 Független
Lacková Monika 347 Független

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH, SaS, NOVA, SMK-MKP 20.00% KDH, SaS, NOVA, SMK-MKP 1 képviselö Független 80.00% Független 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 894
Választási részvétel: 20.58 %
Kiadott boríték: 184
Bedobott boríték: 184
Választásra jogosult: 894
Választási részvétel: 20.13 %
Kiadott boríték: 180
Bedobott boríték: 180
Választásra jogosult: 952
Választási részvétel: 42,75 %
Kiadott boríték: 407
Bedobott boríték: 407

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 168
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 394
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 62 36.90 % KDS
Zdenko Trebuľa 46 27.38 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 18 10.71 % NOVA
Rastislav Masnyk 16 9.52 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 7 4.17 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 5 2.98 % Független
Lukáš Sisák 5 2.98 % KSS
Jaroslav Džunko 5 2.98 % Független
Vladimír Gürtler 4 2.38 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 52 29.21% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 229 58.12 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 101 25.63 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 18 4.57 % Független
Štefan Surmánek 17 4.31 % ĽSNS
Karol Pataky 11 2.79 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 5 1.27 % SNS
Jaroslav Džunko 5 1.27 % Független
Lukáš Sisák 4 1.02 % KSS
Oliver Petrík 2 0.51 % JĽSS
Vladislav Stanko 2 0.51 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 398
Érvényes szavazólap: 17525
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Jakubov 85 48.02% SMER - SD
Igor Jutka 83 46.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Mária Grüllingová 80 45.20% SMER - SD
Emil Kočiš 77 43.50% Független
Pavol Mutafov 73 41.24% SMER - SD
Marta Budišová 71 40.11% SMER - SD
Rudolf Bauer 44 24.86% KDS
Milan Bereš 43 24.29% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 34 19.21% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Karabin 31 17.51% Független
Iveta Kijevská 20 11.30% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Bojčik 14 7.91% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Vavrek 14 7.91% 7 STATOČNÝCH
Darina Kolesárová 14 7.91% 7 STATOČNÝCH
Alexander Barna 14 7.91% NOVA
Tomáš Zolovčík 12 6.78% SNS
Juraj Ďurove 12 6.78% Független
Miroslav Andrássy 11 6.21% SMS
Beáta Zemková 11 6.21% Független
Vojtech Tóth 11 6.21% Független
Jozef Buček 11 6.21% SMER - SD
Ladislav Rovinský 10 5.65% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 10 5.65% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Michal Šveda 9 5.08% SMS
Vladimír Komár 9 5.08% MS
Alfonz Halenár 8 4.52% Független
Marek Tóth 8 4.52% DÚ, Zmena zdola
Mária Eperješiová 8 4.52% DS
Marek Ďurán 7 3.95% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Orenič 7 3.95% NÁŠ KRAJ
Ján Pavlisko 6 3.39% SZS
Andrea Škapincová 5 2.82% NÁŠ KRAJ
Viera Šándorová 4 2.26% SMS
Dana Grusová 4 2.26% KSS
Jarmila Petrová 3 1.69% EDS
Marcel Vrchota 3 1.69% SaS
Marcel Jurko 3 1.69% OKS
Tibor Čisár 3 1.69% EDS
Iveta Zavacká 3 1.69% ĽS-HZDS
Enikő Račeková 2 1.13% SMK-MKP
Jozef Kozel 2 1.13% SMK-MKP
Peter Mati 0 0.00% SOĽ
Pavel Titl 0 0.00% DS
Mária Birošová 207 52.01% SZS
Jozef Karabin 123 30.90% Független
Peter Huba 72 18.09% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Rusnák 72 18.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Emil Kočiš 72 18.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Iveta Adamčíková 69 17.34% Független
Peter Berinšter 69 17.34% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Jutka 59 14.82% ŠKV
Ján Varga 57 14.32% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 51 12.81% Független
Marcel Vrchota 49 12.31% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Badlík 44 11.06% Független
Mária Grüllingová 36 9.05% SMER-SD
Peter Liba 36 9.05% Független
Ján Jakubov 35 8.79% SMER-SD
Zsolt Varga 32 8.04% Független
Ladislav Takáč 31 7.79% Független
Martin Petruško 31 7.79% SMER-SD
Františka Sláviková 30 7.54% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Rovinský 28 7.04% Független
Michaela Dobošová 23 5.78% ŠKV
Peter Hajdú 22 5.53% ŠANCA
Vojtech Tóth 21 5.28% Független
Beáta Zemková 21 5.28% Független
Juraj Mihaľov 19 4.77% Független
Marek Horský 18 4.52% ŠKV
Tibor Egry 17 4.27% ŠKV
Vladimír Karnay 15 3.77% ŠKV
Alfonz Halenár 14 3.52% Független
Miroslav Andrássy 14 3.52% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Iveta Kijevská 12 3.02% ŠKV
Dana Grusová 10 2.51% KSS
Ivana Festenburg 9 2.26% MOST - HÍD
Mária Ivanecká 6 1.51% MOST - HÍD
Ján Fránik 6 1.51% NAJ
Tomáš Zolovčík 5 1.26% SNS
Ildikó Dúlová 5 1.26% SMK-MKP
Adrián Weiszer 5 1.26% SMK-MKP
Viera Šándorová 5 1.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miroslav Tuleja 5 1.26% Független
Miroslav Pilčík 4 1.01% NAJ
Ingrid Puchalová 4 1.01% MOST - HÍD
Leonid Chovanec 4 1.01% JEDNOTA-ĽSS
František Palkó 3 0.75% SMK-MKP
Alexander Škulec 2 0.50% SNS
Mikuláš Krivánsky 1 0.25% MKDA-MKDSZ
Rudolf Bauer 3400 0.00% KDS
Alfonz Halenár 2241 0.00% Független
Igor Jutka 2137 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 1975 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Iveta Kijevská 1953 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 1883 0.00% SMER - SD
Ján Jakubov 1852 0.00% SMER - SD
Milan Bereš 1737 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Mutafov 1598 0.00% SMER - SD
Emil Kočiš 1406 0.00% Független
Marta Budišová 1399 0.00% SMER - SD
Jozef Buček 1312 0.00% SMER - SD
Jozef Bojčik 1301 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Barna 1142 0.00% NOVA
Vojtech Tóth 1073 0.00% Független
Jozef Karabin 1067 0.00% Független
Beáta Zemková 1025 0.00% Független
Juraj Ďurove 907 0.00% Független
Ladislav Rovinský 898 0.00% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 843 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 696 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Vavrek 652 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dana Grusová 642 0.00% KSS
Miroslav Andrássy 566 0.00% SMS
Ján Pavlisko 560 0.00% SZS
Michal Šveda 553 0.00% SMS
Marcel Vrchota 549 0.00% SaS
Andrea Škapincová 497 0.00% NÁŠ KRAJ
Marek Tóth 474 0.00% DÚ, Zmena zdola
Tomáš Orenič 466 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Zolovčík 465 0.00% SNS
Marcel Jurko 456 0.00% OKS
Mária Eperješiová 449 0.00% DS
Pavel Titl 417 0.00% DS
Enikő Račeková 340 0.00% SMK-MKP
Marek Ďurán 329 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Zavacká 294 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Kozel 252 0.00% SMK-MKP
Peter Mati 245 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 212 0.00% EDS
Vladimír Komár 206 0.00% MS
Viera Šándorová 204 0.00% SMS
Tibor Čisár 150 0.00% EDS
Daniel Rusnák 4334 24.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 3854 21.99% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Berinšter 3218 18.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 2978 16.99% Független
Ján Jakubov 2965 16.92% SMER-SD
Emil Kočiš 2868 16.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 2836 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 2811 16.04% Független
Mária Grüllingová 2727 15.56% SMER-SD
Iveta Adamčíková 2709 15.46% Független
Martin Petruško 2575 14.69% SMER-SD
Igor Jutka 2552 14.56% ŠKV
Ladislav Takáč 2528 14.43% Független
Marcel Vrchota 2456 14.01% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 2316 13.22% ŠKV
Peter Liba 2311 13.19% Független
Beáta Zemková 1948 11.12% Független
Vojtech Tóth 1939 11.06% Független
Tibor Egry 1842 10.51% ŠKV
Jozef Karabin 1732 9.88% Független
Marek Horský 1626 9.28% ŠKV
Zsolt Varga 1581 9.02% Független
Alfonz Halenár 1563 8.92% Független
Juraj Mihaľov 1383 7.89% Független
Františka Sláviková 1324 7.55% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 1267 7.23% SZS
Michaela Dobošová 1262 7.20% ŠKV
Vladimír Karnay 1223 6.98% ŠKV
Peter Hajdú 1212 6.92% ŠANCA
Michal Badlík 1205 6.88% Független
Mária Ivanecká 939 5.36% MOST - HÍD
Ivana Festenburg 872 4.98% MOST - HÍD
Dana Grusová 868 4.95% KSS
Miroslav Tuleja 850 4.85% Független
Ingrid Puchalová 681 3.89% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 670 3.82% SMK-MKP
Miroslav Andrássy 626 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Palkó 511 2.92% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 489 2.79% SNS
Ildikó Dúlová 453 2.58% SMK-MKP
Alexander Škulec 390 2.23% SNS
Leonid Chovanec 355 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Pilčík 316 1.80% NAJ
Viera Šándorová 300 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Krivánsky 282 1.61% MKDA-MKDSZ
Ján Fránik 264 1.51% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyugat 396 59.10 %
KVP lakótelep 148 22.09 %
Luník IX 38 5.67 %
Szentlőrincke 26 3.88 %
Saca 23 3.43 %
Peres 20 2.99 %
Miszlóka 14 2.09 %
Pólyi 5 0.75 %
Nyugat 267 68.46 %
KVP lakótelep 90 23.08 %
Saca 16 4.10 %
Miszlóka 8 2.05 %
Peres 6 1.54 %
Pólyi 2 0.51 %
Szentlőrincke 1 0.26 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 751 48.05 %
KVP lakótelep 700 44.79 %
Miszlóka 40 2.56 %
Peres 23 1.47 %
Saca 18 1.15 %
Szentlőrincke 15 0.96 %
Pólyi 14 0.90 %
Luník IX 2 0.13 %
Nyugat 1 316 67.56 %
KVP lakótelep 427 21.92 %
Miszlóka 62 3.18 %
Saca 56 2.87 %
Peres 39 2.00 %
Szentlőrincke 23 1.18 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 4 0.21 %
Nyugat 413 47.58 %
KVP lakótelep 368 42.40 %
Saca 35 4.03 %
Miszlóka 31 3.57 %
Pólyi 10 1.15 %
Peres 6 0.69 %
Luník IX 3 0.35 %
Szentlőrincke 2 0.23 %
KVP lakótelep 2 027 46.77 %
Nyugat 1 792 41.35 %
Miszlóka 150 3.46 %
Saca 112 2.58 %
Peres 104 2.40 %
Pólyi 72 1.66 %
Szentlőrincke 71 1.64 %
Luník IX 6 0.14 %
Nyugat 1 445 50.38 %
KVP lakótelep 819 28.56 %
Peres 209 7.29 %
Miszlóka 109 3.80 %
Saca 106 3.70 %
Szentlőrincke 99 3.45 %
Pólyi 72 2.51 %
Luník IX 9 0.31 %
Nyugat 217 42.47 %
KVP lakótelep 216 42.27 %
Luník IX 26 5.09 %
Saca 21 4.11 %
Peres 15 2.94 %
Miszlóka 7 1.37 %
Szentlőrincke 6 1.17 %
Pólyi 3 0.59 %
Nyugat 651 49.17 %
KVP lakótelep 437 33.01 %
Saca 95 7.18 %
Miszlóka 51 3.85 %
Peres 39 2.95 %
Pólyi 30 2.27 %
Szentlőrincke 17 1.28 %
Luník IX 4 0.30 %
Nyugat 1 735 67.99 %
KVP lakótelep 492 19.28 %
Miszlóka 84 3.29 %
Saca 75 2.94 %
Pólyi 59 2.31 %
Peres 52 2.04 %
Szentlőrincke 50 1.96 %
Luník IX 5 0.20 %
Nyugat 257 56.73 %
KVP lakótelep 84 18.54 %
Peres 57 12.58 %
Luník IX 20 4.42 %
Saca 19 4.19 %
Miszlóka 6 1.32 %
Szentlőrincke 5 1.10 %
Pólyi 5 1.10 %
Nyugat 448 65.79 %
KVP lakótelep 164 24.08 %
Saca 24 3.52 %
Miszlóka 20 2.94 %
Peres 13 1.91 %
Szentlőrincke 7 1.03 %
Pólyi 4 0.59 %
Luník IX 1 0.15 %
Nyugat 555 63.65 %
KVP lakótelep 223 25.57 %
Saca 32 3.67 %
Miszlóka 21 2.41 %
Peres 19 2.18 %
Szentlőrincke 9 1.03 %
Pólyi 9 1.03 %
Luník IX 4 0.46 %
KVP lakótelep 1 356 50.06 %
Nyugat 1 009 37.25 %
Miszlóka 107 3.95 %
Pólyi 69 2.55 %
Saca 59 2.18 %
Peres 58 2.14 %
Szentlőrincke 35 1.29 %
Luník IX 16 0.59 %
KVP lakótelep 1 324 57.17 %
Nyugat 633 27.33 %
Luník IX 132 5.70 %
Miszlóka 93 4.02 %
Saca 65 2.81 %
Peres 33 1.42 %
Szentlőrincke 24 1.04 %
Pólyi 12 0.52 %
Nyugat 480 27.71 %
Peres 394 22.75 %
Miszlóka 254 14.67 %
KVP lakótelep 236 13.63 %
Saca 157 9.06 %
Pólyi 123 7.10 %
Szentlőrincke 81 4.68 %
Luník IX 7 0.40 %
KVP lakótelep 765 55.31 %
Nyugat 484 35.00 %
Miszlóka 43 3.11 %
Saca 38 2.75 %
Pólyi 19 1.37 %
Peres 15 1.08 %
Luník IX 12 0.87 %
Szentlőrincke 7 0.51 %
Nyugat 125 47.35 %
KVP lakótelep 101 38.26 %
Miszlóka 13 4.92 %
Peres 7 2.65 %
Pólyi 6 2.27 %
Saca 6 2.27 %
Luník IX 4 1.52 %
Szentlőrincke 2 0.76 %
Nyugat 2 097 70.73 %
KVP lakótelep 435 14.67 %
Luník IX 149 5.03 %
Saca 105 3.54 %
Miszlóka 88 2.97 %
Peres 46 1.55 %
Pólyi 35 1.18 %
Szentlőrincke 10 0.34 %
Nyugat 1 645 58.00 %
KVP lakótelep 787 27.75 %
Saca 111 3.91 %
Miszlóka 106 3.74 %
Peres 76 2.68 %
Pólyi 57 2.01 %
Szentlőrincke 52 1.83 %
Luník IX 2 0.07 %
Nyugat 1 842 61.85 %
KVP lakótelep 825 27.70 %
Miszlóka 95 3.19 %
Saca 83 2.79 %
Peres 60 2.01 %
Szentlőrincke 43 1.44 %
Pólyi 28 0.94 %
Luník IX 2 0.07 %
KVP lakótelep 1 297 51.31 %
Nyugat 987 39.04 %
Saca 77 3.05 %
Miszlóka 70 2.77 %
Peres 48 1.90 %
Pólyi 31 1.23 %
Szentlőrincke 18 0.71 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 230 64.79 %
KVP lakótelep 73 20.56 %
Saca 16 4.51 %
Miszlóka 10 2.82 %
Luník IX 8 2.25 %
Peres 8 2.25 %
Szentlőrincke 6 1.69 %
Pólyi 4 1.13 %
Nyugat 1 425 58.02 %
KVP lakótelep 716 29.15 %
Miszlóka 76 3.09 %
Peres 76 3.09 %
Saca 70 2.85 %
Pólyi 49 2.00 %
Szentlőrincke 41 1.67 %
Luník IX 3 0.12 %
KVP lakótelep 771 47.42 %
Nyugat 688 42.31 %
Saca 52 3.20 %
Miszlóka 51 3.14 %
Peres 24 1.48 %
Szentlőrincke 20 1.23 %
Pólyi 18 1.11 %
Luník IX 2 0.12 %
Nyugat 1 711 66.45 %
KVP lakótelep 483 18.76 %
Saca 146 5.67 %
Miszlóka 116 4.50 %
Peres 66 2.56 %
Pólyi 31 1.20 %
Luník IX 12 0.47 %
Szentlőrincke 10 0.39 %
Nyugat 603 47.78 %
KVP lakótelep 508 40.25 %
Saca 46 3.65 %
Miszlóka 37 2.93 %
Peres 28 2.22 %
Pólyi 23 1.82 %
Szentlőrincke 9 0.71 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 731 60.66 %
KVP lakótelep 280 23.24 %
Saca 71 5.89 %
Pólyi 44 3.65 %
Miszlóka 29 2.41 %
Peres 25 2.07 %
Szentlőrincke 20 1.66 %
Luník IX 5 0.41 %
Nyugat 154 54.61 %
KVP lakótelep 73 25.89 %
Saca 16 5.67 %
Peres 13 4.61 %
Luník IX 10 3.55 %
Szentlőrincke 8 2.84 %
Miszlóka 7 2.48 %
Pólyi 1 0.35 %
Saca 248 39.62 %
Nyugat 248 39.62 %
KVP lakótelep 88 14.06 %
Pólyi 14 2.24 %
Miszlóka 12 1.92 %
Peres 12 1.92 %
Szentlőrincke 2 0.32 %
Luník IX 2 0.32 %
KVP lakótelep 150 47.47 %
Nyugat 122 38.61 %
Miszlóka 16 5.06 %
Peres 12 3.80 %
Saca 11 3.48 %
Pólyi 4 1.27 %
Luník IX 1 0.32 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 528 62.12 %
KVP lakótelep 229 26.94 %
Saca 34 4.00 %
Miszlóka 20 2.35 %
Peres 20 2.35 %
Szentlőrincke 12 1.41 %
Pólyi 5 0.59 %
Luník IX 2 0.24 %
Nyugat 513 40.49 %
KVP lakótelep 226 17.84 %
Pólyi 207 16.34 %
Saca 138 10.89 %
Peres 67 5.29 %
Szentlőrincke 57 4.50 %
Miszlóka 51 4.03 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 1 870 68.57 %
KVP lakótelep 507 18.59 %
Saca 133 4.88 %
Miszlóka 98 3.59 %
Peres 55 2.02 %
Pólyi 36 1.32 %
Szentlőrincke 24 0.88 %
Luník IX 4 0.15 %
KVP lakótelep 509 54.21 %
Nyugat 350 37.27 %
Saca 37 3.94 %
Miszlóka 20 2.13 %
Peres 11 1.17 %
Pólyi 6 0.64 %
Szentlőrincke 5 0.53 %
Luník IX 1 0.11 %
Nyugat 1 767 54.91 %
KVP lakótelep 1 063 33.03 %
Miszlóka 110 3.42 %
Peres 82 2.55 %
Saca 80 2.49 %
Pólyi 69 2.14 %
Szentlőrincke 45 1.40 %
Luník IX 2 0.06 %
Nyugat 823 67.90 %
KVP lakótelep 256 21.12 %
Saca 48 3.96 %
Peres 30 2.48 %
Miszlóka 24 1.98 %
Pólyi 22 1.82 %
Szentlőrincke 8 0.66 %
Luník IX 1 0.08 %
Nyugat 2 290 59.42 %
KVP lakótelep 1 048 27.19 %
Miszlóka 138 3.58 %
Peres 122 3.17 %
Saca 115 2.98 %
Pólyi 72 1.87 %
Szentlőrincke 68 1.76 %
Luník IX 1 0.03 %
Nyugat 1 303 56.38 %
KVP lakótelep 623 26.96 %
Peres 130 5.63 %
Miszlóka 93 4.02 %
Saca 89 3.85 %
Pólyi 36 1.56 %
Szentlőrincke 30 1.30 %
Luník IX 7 0.30 %
Nyugat 1 169 63.46 %
KVP lakótelep 432 23.45 %
Miszlóka 61 3.31 %
Peres 61 3.31 %
Saca 57 3.09 %
Szentlőrincke 29 1.57 %
Pólyi 17 0.92 %
Luník IX 16 0.87 %
KVP lakótelep 1 183 42.08 %
Nyugat 963 34.26 %
Saca 410 14.59 %
Miszlóka 111 3.95 %
Peres 70 2.49 %
Pólyi 51 1.81 %
Szentlőrincke 22 0.78 %
Luník IX 1 0.04 %
Nyugat 345 70.55 %
KVP lakótelep 104 21.27 %
Saca 13 2.66 %
Miszlóka 11 2.25 %
Peres 8 1.64 %
Pólyi 5 1.02 %
Luník IX 3 0.61 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 187 62.33 %
KVP lakótelep 65 21.67 %
Miszlóka 14 4.67 %
Peres 11 3.67 %
Saca 10 3.33 %
Szentlőrincke 5 1.67 %
Pólyi 5 1.67 %
Luník IX 3 1.00 %
Nyugat 730 59.69 %
KVP lakótelep 365 29.84 %
Saca 43 3.52 %
Miszlóka 31 2.53 %
Peres 26 2.13 %
Pólyi 15 1.23 %
Szentlőrincke 7 0.57 %
Luník IX 6 0.49 %
KVP lakótelep 1 060 54.67 %
Nyugat 676 34.86 %
Miszlóka 64 3.30 %
Peres 63 3.25 %
Saca 32 1.65 %
Szentlőrincke 21 1.08 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 2 0.10 %
Nyugat 1 124 71.09 %
KVP lakótelep 289 18.28 %
Saca 38 2.40 %
Peres 37 2.34 %
Miszlóka 32 2.02 %
Pólyi 32 2.02 %
Szentlőrincke 25 1.58 %
Luník IX 4 0.25 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
260 40.25%
HZDS
131 20.28%
ODÚ
76 11.76%
SDSS
32 4.95%
SDĽ
30 4.64%
SKDH
29 4.49%
DS-ODS
24 3.72%
SZS
23 3.56%
SNS
19 2.94%
SZ
9 1.39%
SPI
6 0.93%
Egyéb
7 1.08%
Érvényes szavazatok 646
KDH
250 42.44%
HZDS-RSS
81 13.75%
ZRS
72 12.22%
60 10.19%
SP-VOĽBA
58 9.85%
KSÚ
17 2.89%
DS
14 2.38%
SNS
11 1.87%
KSS
10 1.70%
NS
6 1.02%
SPK
4 0.68%
HZPCS
3 0.51%
MK
1 0.17%
Egyéb
2 0.34%
Érvényes szavazatok 589
SDK
371 53.15%
SOP
133 19.05%
HZDS
78 11.17%
SDĽ
57 8.17%
SNS
40 5.73%
KSS
13 1.86%
NEI
3 0.43%
Egyéb
3 0.43%
Érvényes szavazatok 698
KDH
207 34.44%
SDKU
104 17.30%
SMER
78 12.98%
ANO
69 11.48%
HZDS
44 7.32%
KSS
27 4.49%
SNS
18 3.00%
PSNS
17 2.83%
SDA
5 0.83%
NOSNP
5 0.83%
HZD
5 0.83%
ZRS
4 0.67%
SZS
4 0.67%
ROSA
3 0.50%
Egyéb
11 1.83%
Érvényes szavazatok 601
KDH
138 30.33%
SMER
119 26.15%
SDKU DS
92 20.22%
SNS
37 8.13%
ĽS HZDS
18 3.96%
SF
16 3.52%
KSS
15 3.30%
ANO
7 1.54%
NADEJ
5 1.10%
OKS
3 0.66%
MKP
1 0.22%
Egyéb
4 0.88%
Érvényes szavazatok 455
SMER
159 29.17%
KDH
151 27.71%
SDKU DS
86 15.78%
SaS
59 10.83%
SNS
18 3.30%
Most-Híd
17 3.12%
SDĽ
17 3.12%
LSNS
13 2.39%
ĽS HZDS
11 2.02%
Únia
5 0.92%
ZRS
3 0.55%
Egyéb
6 1.10%
Érvényes szavazatok 545
SMER SD
208 36.56%
KDH
158 27.77%
OĽaNO
69 12.13%
LSNS
29 5.10%
SaS
19 3.34%
SDKU DS
16 2.81%
SNS
13 2.28%
SSS NM
13 2.28%
Most-Híd
11 1.93%
Zmena zdola DU
10 1.76%
99 Percent
7 1.23%
Zelení
4 0.70%
MKP
1 0.18%
Egyéb
11 1.93%
Érvényes szavazatok 569
SMER SD
138 21.40%
OĽANO-NOVA
127 19.69%
KDH
104 16.12%
LSNS
90 13.95%
SaS
45 6.98%
SME RODINA
43 6.67%
SNS
34 5.27%
#SIEŤ
29 4.50%
Most-Híd
26 4.03%
Egyéb
9 1.40%
Érvényes szavazatok 645
Kassa II járás
Szlovákia

Bejelentések