SK
LC
.....

Perse

Község

címer zászló
420 93% magyar 1910
149 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perse
Hivatalos szlovák megnevezés:
Prša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bérc-domb, Iván-hegy
Koordináták:
48.29964066, 19.79148102
Terület:
3,48 km2
Rang:
község
Népesség:
202
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98541
Település kód:
511781
Szervezeti azonosító:
316351
Adóazonosító:
2021115096

A község a Losonci-medencében, a Szuha-patak és a Losonc-Fülek vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik, Losonctól 14 km-re délkeletre, Fülektől 5 km-re északnyugatra. A Fülekkovácsit (2 km) Nagydaróccal (6,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Csaknem teljesen egybeépült a tőle északra fekvő, szomszédos (1 km) Bozitával. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolynyitra, délről Fülekkovácsi, északról Bozita községekkel határos. Északi határának egy részét a Bozita-Füleksávoly országút alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). A határának kétharmadának elcsatolásával (területe 10,50 km²-ről 3,48 km²-re csökkent) 1936-ban szlovák telepesközségként létesített Bozita 1939. október 3-án a magyar közigazgatás keretében visszakerült Perséhez, 1957-ben azonban újra önállósult.

Népesség

1910-ben 450, 1921-ben 381, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Csehszlovákiához csatolása után a földbirtokreform keretében zajló szlovák betelepítés és kolonizáció egyik célpontjává vált, 1921-ben a (cseh)szlovák nemzetiségűek a lakosság 29,9, 1930-ban már 53 %-át alkották (1921-30 között népessége egyharmadával nőtt). Bozita önálló községgé alakulásával népességének csaknem felét elveszítette (1938-ban már csak 263 lakosa volt), ugyanakkor ismét magyar többségűvé vált, melyet napjainkig megőrzött. Bár 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (7,3 %-ról 16,8 %-ra nőtt), a túlnyomó többség (71,1 %) ma is magyar nemzetiségű, viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (11,7 %) is. A lakosság 81,7 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A településről az első írásos említés 1439-ből származik, feltehetően sokkal régebben fennáll. A 16. század első felében két település, Alsó- és Felsőperse állt a helyén, majd 1554 és 1593 között török megszállás alatt állt. 1655-ben a hadak elpusztították, újjáépítésére 1670-ben került sor és 1725-től ismét önálló községként szerepel. A 19. században nagyrészt a Coburg család nagybirtokához tartozott. 1872-ben Shvoy Miklós Nógrád megye leírása c. munkájában kiemeli a község lótenyésztését. 1896-ban létesítették vasútállomását. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Határának nagy része korábban mocsár volt, melyet az 1940-es évektől 1970-ig tartó lecsapolások során megszüntettek. 1996-ban honfoglalási emlékkopjafát emeltek a községben. A Szuha-patak 2010-es árvize súlyos károkat okozott a település alacsonyabban fekvő részein.

Mai jelentősége

Határában több napkollektoros erőmű üzemel. Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus temploma 1913-ban épült neoromán stílusban. Határában több avar kori, honfoglalás kori és korai Árpád-kori sírt tártak fel 1948-50-ben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERSE. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik sávolyhoz nem meszsze, mellynek filiája Ipoly vize mellett, határja sovány, más javai is hibásak, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perse, magyar falu, Nógrád vgyében, 241 kath. lak. Földje jó; rétje, nádja elég. F. u. h. Coburg. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perse. Fülek közelében, a Szuha-patak mentén fekvő, magyar kisközség. Van 75 háza és 503, róm. kath. vallású lakosa. Postája, távírója és vasúti állomása Fülek, de itt is van feltételes megállóhely. Már 1439-ben Perseháza néven említik az oklevelek. 1598-ban Szentmariay György volt a földesura. 1682-ben Fülek várának elfoglalása után, Thököly Imre szeptember 16-án ide kisértette gróf Koháry Istvánt, a kit a vár átadása után elfogatott s innen Regéczre vitette. Az 1715-1720. évi összeírásban a nemes községek között találjuk. 1740-ben a füleki uradalomhoz tartozott. 1770-ben gróf Koháry István volt a földesura. 1826-ban herczeg Koháry Ferencz birtokában találjuk, de 1795-ig még az Almássy család is birtokos volt itt s e család építtette a XVIII. század elején azt a bozitapusztai úrilakot, mely jelenleg a herczeg Coburg hitbizományhoz tartozik és főintézői lakul szolgál. Jelenleg herczeg Coburg Fülöp a helység legnagyobb birtokosa. A községhez tartozik Bozita-puszta, Széplak és Ujszállás-major. Bozita-puszta, mely az úgy nevezett Faluhely dülővel határos, a középkorban önálló helység volt. 1435-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. 1598-ban Serényi Mihály volt a helység földesura. A XVII. században pusztult el.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perse. Elsőnek 1439-ben Perseháza néven említi egy oklevél. A török kiűzetése után (1598) Szentmariay György szerezte meg. Később füleki várbirtok, majd 1770-ben Koháry István gróf kezén jegyzik fel. Később íz Almássy-családnak is van itt birtoka. Az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek volt itt uradalma. A község területe 1823 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 263.

Bacskai Béla

1935. 07. 26.
Perse - megszületett
1953
Fülek - tanult műlakatos és öntőmester szakmát tanult
1980. 11. 7.
Guszona - elhunyt
Névelőfordulások
1439
Perzehaza
1773
Perse,
1786
Persche,
1808
Perse,
1920
Perša,
1927
Prša, Perse,
1945
Prša, Perse,
1948
Prša
1994
Perse

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perse (Prša) 79
Telefon: 0474380190

Honlap:
Polgármester:
Nagy Gábor (Független)

Képviselő-testület:
Bozó Jozef (DOMA DOBRE)
Činčura Adrián (MOST - HÍD)
Nagy Kašagrandová Kinga (MOST - HÍD)
Kovács Tímea (SMK-MKP)
Soós Tomáš (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 20% DOMA DOBRE 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Persei Községi Hivatal

Perse 79

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 395 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 415
magyarok 420 93%
szlovákok 29 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 259 68%
szlovákok 114 30%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 188 92%
szlovákok 15 7%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 177 91%
szlovákok 16 8%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 195
magyarok 140 71%
szlovákok 33 17%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 12%
összlétszám 197
magyarok 149 78%
szlovákok 37 19%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 2%
összlétszám 190
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 174
Választási részvétel: 75.86 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Polgármester

Érvényes szavazólap: 132
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Gábor 59 44.70 % Független
Babicová Zuzana 37 28.03 % Független
Nagyová Mária 36 27.27 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Tímea 77 SMK-MKP
Činčura Adrián 74 MOST - HÍD
Nagy Kašagrandová Kinga 63 MOST - HÍD
Bozó Jozef 56 DOMA DOBRE
Soós Tomáš 52 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö DOMA DOBRE 20.00% DOMA DOBRE 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 27.27 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 18.83 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 42,01 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 39
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 27 69.23 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 15.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 5.13 % ASV
Marian Kotleba 2 5.13 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 1 2.56 % Független
Karol Konárik 1 2.56 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 11 37.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 42 60.87 % Független
Igor Kašper 10 14.49 % Független
Martin Juhaniak 5 7.25 % Független
Jozef Šimko 4 5.80 % Független
Viliam Baňák 3 4.35 % JĽSS
Miroslav Gálik 2 2.90 % NAS
Milan Urbáni 2 2.90 % SMS
Ivan Saktor 1 1.45 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽSNS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 38 90.48% SMK-MKP
Attila Agócs 30 71.43% Független
Péter György 28 66.67% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 28 66.67% SMK-MKP
Róbert Eibner 17 40.48% MOST - HÍD
Štefan Kertész 10 23.81% MOST - HÍD
Milan Spodniak 4 9.52% HZD, ĽS-HZDS
Vladimír Cirbus 4 9.52% Független
Marian Bozó 3 7.14% SMS
Zaher Mahmoud 1 2.38% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Branislav Hámorník 1 2.38% SMER - SD, KDH
Radovan Konečný 1 2.38% MOST - HÍD
František Kelemen 1 2.38% SĽS
Juraj Pelč 1 2.38% Független
Monika Albertiová 1 2.38% 99%
Vojtech Botoš 1 2.38% SRK
Pavol Baculík 1 2.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Martin Olšiak 1 2.38% SNS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Ján Krahulec 0 0.00% KSS
Miroslav Morháč 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Pavel Greksa 0 0.00% 99%
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Alena Rezková 0 0.00% Független
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Ľubomír Činčura 0 0.00% Független
Rudolf Slivka 0 0.00% ND
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Igor Sivok 0 0.00% PD
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Attila Agócs 50 71.43% MOST - HÍD
Péter Csúsz 50 71.43% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 30 42.86% SMK-MKP
Péter György 29 41.43% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 19 27.14% SMK-MKP
László Kerekes 19 27.14% SMK-MKP
Milan Spodniak 12 17.14% DOMA DOBRE
István Mázik 8 11.43% MKDA-MKDSZ
Pavol Baculík 7 10.00% Független
Branislav Hámorník 7 10.00% SMER-SD
Karol Ferencz 6 8.57% MOST - HÍD
Denisa Nincová 5 7.14% Független
Zoltán Balog 5 7.14% Független
Juraj Pelč 4 5.71% Független
Anna Václavíková 3 4.29% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rudolf Slivka 3 4.29% SNS
Štefan Kertész 3 4.29% MOST - HÍD
Jana Haláková 3 4.29% SMER-SD
Ján Svoreň 2 2.86% KSS
Matej Bella 2 2.86% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michal Kováč 2 2.86% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Bari 2 2.86% SRK
Jozef Kramec 2 2.86% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Zaher Mahmoud 2 2.86% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Patrik Svediak 2 2.86% SME RODINA - Boris Kollár
Pavel Greksa 2 2.86% Független
Tibor Tóth 2 2.86% MOST - HÍD
Marek Hudec 1 1.43% ĽS Naše Slovensko
Július Čipčala 1 1.43% SRK
Pavol Križo 1 1.43% SNS
Peter Pánik 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Monika Kováčová 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Mičuda 1 1.43% SMER-SD
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Radoslav Čičmanec 0 0.00% DOMA DOBRE
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 0 0.00% KSS
Lukáš Čavoj 0 0.00% Független
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Alberti 0 0.00% Független
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 32.55 %
Divény 153 3.96 %
Gács 99 2.57 %
Videfalva 97 2.51 %
Tugár 75 1.94 %
Lónyabánya 52 1.35 %
Losonctamási 51 1.32 %
Fülek 48 1.24 %
Gácsfalva 45 1.17 %
Rózsaszállás 42 1.09 %
Terbeléd 42 1.09 %
Panyidaróc 25 0.65 %
Budaszállás 20 0.52 %
Vámosfalva 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.41 %
Bolyk 15 0.39 %
Dabar 13 0.34 %
Gácslápos 13 0.34 %
Patakalja 12 0.31 %
Bozita 11 0.29 %
Gácsliget 11 0.29 %
Ipolygalsa 11 0.29 %
Rátkapuszta 9 0.23 %
Rapp 9 0.23 %
Nagylibercse 8 0.21 %
Csomatelke 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Ragyolc 8 0.21 %
Romhánypuszta 7 0.18 %
Ábelfalva 7 0.18 %
Fülekkovácsi 7 0.18 %
Maskófalva 7 0.18 %
Mucsény 7 0.18 %
Kotmány 7 0.18 %
Tósár 6 0.16 %
Tőrincs 5 0.13 %
Sátorosbánya 4 0.10 %
Miksi 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Fűrész 4 0.10 %
Perse 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Kétkeresztúr 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Gergelyfalva 2 0.05 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Parlagos 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Csákányháza 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 62.01 %
Losonc 1 055 49.00 %
Ragyolc 198 9.20 %
Fülekpüspöki 157 7.29 %
Csomatelke 99 4.60 %
Nagydaróc 88 4.09 %
Fülekkovácsi 77 3.58 %
Füleksávoly 60 2.79 %
Sőreg 54 2.51 %
Perse 50 2.32 %
Ipolygalsa 50 2.32 %
Sátorosbánya 46 2.14 %
Videfalva 45 2.09 %
Csákányháza 44 2.04 %
Bozita 43 2.00 %
Panyidaróc 42 1.95 %
Béna 40 1.86 %
Rátkapuszta 36 1.67 %
Bolyk 32 1.49 %
Pinc 30 1.39 %
Rapp 29 1.35 %
Terbeléd 28 1.30 %
Vilke 24 1.11 %
Gács 23 1.07 %
Losonctamási 22 1.02 %
Mucsény 21 0.98 %
Bolgárom 20 0.93 %
Tőrincs 15 0.70 %
Vámosfalva 15 0.70 %
Fülekpilis 14 0.65 %
Divény 13 0.60 %
Miksi 12 0.56 %
Patakalja 11 0.51 %
Kalonda 10 0.46 %
Kétkeresztúr 10 0.46 %
Ipolynyitra 9 0.42 %
Lónyabánya 9 0.42 %
Jelsőc 7 0.33 %
Rózsaszállás 6 0.28 %
Gácsfalva 6 0.28 %
Budaszállás 5 0.23 %
Maskófalva 5 0.23 %
Tugár 4 0.19 %
Dabar 3 0.14 %
Gácsliget 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Gácsprága 2 0.09 %
Parlagos 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Tósár 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 43.96 %
Losonctamási 190 4.79 %
Fülek 178 4.49 %
Videfalva 153 3.86 %
Gács 136 3.43 %
Divény 123 3.10 %
Lónyabánya 111 2.80 %
Terbeléd 79 1.99 %
Vámosfalva 70 1.77 %
Nagydaróc 70 1.77 %
Gácsfalva 69 1.74 %
Bozita 66 1.67 %
Gácsliget 65 1.64 %
Budaszállás 56 1.41 %
Tugár 56 1.41 %
Jelsőc 51 1.29 %
Sátorosbánya 50 1.26 %
Dabar 50 1.26 %
Bolyk 47 1.19 %
Miksi 45 1.14 %
Csomatelke 39 0.98 %
Rapp 36 0.91 %
Füleksávoly 35 0.88 %
Maskófalva 35 0.88 %
Rózsaszállás 34 0.86 %
Patakalja 33 0.83 %
Tósár 32 0.81 %
Panyidaróc 30 0.76 %
Nagylibercse 29 0.73 %
Mucsény 26 0.66 %
Gácslápos 23 0.58 %
Vilke 23 0.58 %
Sőreg 21 0.53 %
Kotmány 17 0.43 %
Parlagos 17 0.43 %
Romhánypuszta 17 0.43 %
Ragyolc 16 0.40 %
Ipolygalsa 15 0.38 %
Gömörsíd 15 0.38 %
Ábelfalva 15 0.38 %
Csákányháza 15 0.38 %
Tőrincs 15 0.38 %
Rátkapuszta 14 0.35 %
Fülekkovácsi 14 0.35 %
Fülekpilis 12 0.30 %
Fűrész 10 0.25 %
Gergelyfalva 10 0.25 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.20 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 56.50 %
Fülek 380 22.96 %
Videfalva 65 3.93 %
Gács 55 3.32 %
Losonctamási 53 3.20 %
Lónyabánya 38 2.30 %
Vámosfalva 33 1.99 %
Bozita 33 1.99 %
Divény 30 1.81 %
Fülekpüspöki 22 1.33 %
Patakalja 21 1.27 %
Rózsaszállás 20 1.21 %
Jelsőc 19 1.15 %
Panyidaróc 18 1.09 %
Dabar 17 1.03 %
Budaszállás 16 0.97 %
Terbeléd 16 0.97 %
Fülekkovácsi 15 0.91 %
Ragyolc 15 0.91 %
Gácsfalva 15 0.91 %
Bolyk 13 0.79 %
Nagydaróc 12 0.73 %
Miksi 11 0.66 %
Kotmány 10 0.60 %
Gömörsíd 10 0.60 %
Vilke 10 0.60 %
Rátkapuszta 9 0.54 %
Rapp 8 0.48 %
Maskófalva 8 0.48 %
Kétkeresztúr 7 0.42 %
Gergelyfalva 7 0.42 %
Sátorosbánya 7 0.42 %
Perse 5 0.30 %
Csomatelke 5 0.30 %
Mucsény 4 0.24 %
Tugár 4 0.24 %
Sőreg 3 0.18 %
Ipolygalsa 3 0.18 %
Füleksávoly 3 0.18 %
Csákányháza 2 0.12 %
Romhánypuszta 2 0.12 %
Kalonda 2 0.12 %
Nagylibercse 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Gácsliget 2 0.12 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 30.13 %
Fülek 18 5.96 %
Divény 10 3.31 %
Videfalva 9 2.98 %
Lónyabánya 7 2.32 %
Gömörsíd 6 1.99 %
Ragyolc 5 1.66 %
Bolyk 5 1.66 %
Vámosfalva 4 1.32 %
Vilke 4 1.32 %
Gács 4 1.32 %
Rátkapuszta 4 1.32 %
Csomatelke 3 0.99 %
Rózsaszállás 3 0.99 %
Tugár 3 0.99 %
Pinc 3 0.99 %
Nagydaróc 3 0.99 %
Ipolynyitra 2 0.66 %
Sőreg 2 0.66 %
Kotmány 2 0.66 %
Rapp 2 0.66 %
Lentő 2 0.66 %
Gácsfalva 2 0.66 %
Terbeléd 2 0.66 %
Mucsény 2 0.66 %
Kétkeresztúr 2 0.66 %
Füleksávoly 2 0.66 %
Losonctamási 2 0.66 %
Jelsőc 1 0.33 %
Fülekpüspöki 1 0.33 %
Panyidaróc 1 0.33 %
Fűrész 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Miksi 1 0.33 %
Gácslápos 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Dabar 1 0.33 %
Tósár 1 0.33 %
Béna 1 0.33 %
Bolgárom 1 0.33 %
Budaszállás 1 0.33 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 83.79 %
Losonc 70 21.41 %
Ragyolc 29 8.87 %
Fülekpüspöki 28 8.56 %
Gömörsíd 23 7.03 %
Sőreg 14 4.28 %
Nagydaróc 13 3.98 %
Csomatelke 11 3.36 %
Csákányháza 8 2.45 %
Bolgárom 8 2.45 %
Vilke 8 2.45 %
Perse 8 2.45 %
Fülekkovácsi 7 2.14 %
Béna 7 2.14 %
Füleksávoly 6 1.83 %
Rapp 6 1.83 %
Terbeléd 4 1.22 %
Mucsény 4 1.22 %
Lónyabánya 4 1.22 %
Panyidaróc 3 0.92 %
Kalonda 3 0.92 %
Ipolynyitra 3 0.92 %
Ipolygalsa 3 0.92 %
Gács 3 0.92 %
Rátkapuszta 2 0.61 %
Bolyk 2 0.61 %
Pinc 2 0.61 %
Sátorosbánya 2 0.61 %
Tósár 2 0.61 %
Bozita 2 0.61 %
Gácsprága 1 0.31 %
Kétkeresztúr 1 0.31 %
Losonctamási 1 0.31 %
Fűrész 1 0.31 %
Tugár 1 0.31 %
Fülekpilis 1 0.31 %
Patakalja 1 0.31 %
Divény 1 0.31 %
Videfalva 1 0.31 %
Jelsőc 1 0.31 %
Vámosfalva 1 0.31 %
Dabar 1 0.31 %
Budaszállás 1 0.31 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 26.79 %
Losonctamási 154 5.30 %
Videfalva 97 3.34 %
Gács 71 2.44 %
Divény 68 2.34 %
Bozita 65 2.24 %
Lónyabánya 61 2.10 %
Tugár 49 1.69 %
Budaszállás 48 1.65 %
Fülek 47 1.62 %
Gácsliget 42 1.44 %
Jelsőc 41 1.41 %
Vámosfalva 36 1.24 %
Tósár 31 1.07 %
Sátorosbánya 30 1.03 %
Gácsfalva 28 0.96 %
Nagydaróc 26 0.89 %
Terbeléd 26 0.89 %
Bolyk 24 0.83 %
Maskófalva 23 0.79 %
Tőrincs 21 0.72 %
Rapp 21 0.72 %
Kotmány 21 0.72 %
Ábelfalva 18 0.62 %
Gácslápos 18 0.62 %
Rózsaszállás 17 0.58 %
Romhánypuszta 16 0.55 %
Gergelyfalva 16 0.55 %
Panyidaróc 15 0.52 %
Csákányháza 15 0.52 %
Dabar 13 0.45 %
Nagylibercse 12 0.41 %
Patakalja 12 0.41 %
Fülekkovácsi 11 0.38 %
Vilke 11 0.38 %
Mucsény 9 0.31 %
Ipolygalsa 9 0.31 %
Fülekpilis 8 0.28 %
Gömörsíd 7 0.24 %
Parlagos 7 0.24 %
Kétkeresztúr 7 0.24 %
Miksi 6 0.21 %
Fűrész 6 0.21 %
Ragyolc 5 0.17 %
Gácsprága 5 0.17 %
Sőreg 5 0.17 %
Füleksávoly 5 0.17 %
Rátkapuszta 4 0.14 %
Lentő 4 0.14 %
Pinc 3 0.10 %
Csomatelke 3 0.10 %
Perse 3 0.10 %
Fülekpüspöki 3 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 27.12 %
Losonc 59 19.28 %
Gömörsíd 17 5.56 %
Nagydaróc 11 3.59 %
Tőrincs 9 2.94 %
Ragyolc 9 2.94 %
Panyidaróc 8 2.61 %
Fülekkovácsi 8 2.61 %
Fülekpüspöki 7 2.29 %
Mucsény 7 2.29 %
Csomatelke 7 2.29 %
Füleksávoly 7 2.29 %
Bolgárom 7 2.29 %
Jelsőc 6 1.96 %
Csákányháza 6 1.96 %
Rapp 4 1.31 %
Ipolynyitra 4 1.31 %
Fülekpilis 3 0.98 %
Gács 3 0.98 %
Vilke 3 0.98 %
Béna 3 0.98 %
Terbeléd 3 0.98 %
Losonctamási 3 0.98 %
Lónyabánya 2 0.65 %
Gácsfalva 2 0.65 %
Rózsaszállás 2 0.65 %
Dabar 2 0.65 %
Miksi 2 0.65 %
Perse 2 0.65 %
Pinc 2 0.65 %
Kalonda 2 0.65 %
Kotmány 2 0.65 %
Fűrész 1 0.33 %
Videfalva 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Parlagos 1 0.33 %
Rátkapuszta 1 0.33 %
Vámosfalva 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Bolyk 1 0.33 %
Nagylibercse 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 53.39 %
Videfalva 42 3.80 %
Gács 38 3.44 %
Lónyabánya 27 2.44 %
Losonctamási 20 1.81 %
Divény 18 1.63 %
Fülek 17 1.54 %
Dabar 16 1.45 %
Gácsfalva 15 1.36 %
Panyidaróc 12 1.09 %
Fülekkovácsi 10 0.90 %
Rapp 9 0.81 %
Kotmány 8 0.72 %
Vámosfalva 8 0.72 %
Terbeléd 7 0.63 %
Bozita 7 0.63 %
Miksi 5 0.45 %
Gácsliget 5 0.45 %
Budaszállás 5 0.45 %
Kétkeresztúr 5 0.45 %
Vilke 5 0.45 %
Fűrész 5 0.45 %
Jelsőc 4 0.36 %
Tugár 4 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.36 %
Gácslápos 4 0.36 %
Bolyk 4 0.36 %
Kalonda 4 0.36 %
Csákányháza 4 0.36 %
Rózsaszállás 4 0.36 %
Ábelfalva 3 0.27 %
Fülekpüspöki 3 0.27 %
Ragyolc 3 0.27 %
Csomatelke 3 0.27 %
Rátkapuszta 3 0.27 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Lentő 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 48.97 %
Lónyabánya 71 8.11 %
Videfalva 70 7.99 %
Divény 60 6.85 %
Losonctamási 54 6.16 %
Gács 48 5.48 %
Fülek 34 3.88 %
Vámosfalva 27 3.08 %
Kotmány 26 2.97 %
Rózsaszállás 20 2.28 %
Bozita 20 2.28 %
Gácsfalva 18 2.05 %
Dabar 13 1.48 %
Patakalja 13 1.48 %
Bolyk 12 1.37 %
Rapp 10 1.14 %
Fűrész 9 1.03 %
Tósár 9 1.03 %
Rátkapuszta 9 1.03 %
Panyidaróc 9 1.03 %
Mucsény 8 0.91 %
Vilke 8 0.91 %
Nagydaróc 7 0.80 %
Terbeléd 7 0.80 %
Jelsőc 7 0.80 %
Gácslápos 6 0.68 %
Maskófalva 6 0.68 %
Tugár 6 0.68 %
Sátorosbánya 6 0.68 %
Ragyolc 5 0.57 %
Budaszállás 5 0.57 %
Kalonda 4 0.46 %
Gácsliget 4 0.46 %
Lentő 4 0.46 %
Pinc 4 0.46 %
Ábelfalva 3 0.34 %
Miksi 3 0.34 %
Kétkeresztúr 3 0.34 %
Füleksávoly 3 0.34 %
Fülekkovácsi 3 0.34 %
Gergelyfalva 2 0.23 %
Romhánypuszta 2 0.23 %
Csomatelke 2 0.23 %
Nagylibercse 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Ipolygalsa 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Fülekpilis 1 0.11 %
Csákányháza 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 62.75 %
Gács 204 6.28 %
Fülek 176 5.42 %
Videfalva 172 5.30 %
Losonctamási 135 4.16 %
Divény 125 3.85 %
Vámosfalva 107 3.30 %
Lónyabánya 106 3.27 %
Gácsfalva 95 2.93 %
Gácsliget 77 2.37 %
Terbeléd 42 1.29 %
Dabar 38 1.17 %
Patakalja 37 1.14 %
Panyidaróc 37 1.14 %
Nagylibercse 34 1.05 %
Rózsaszállás 34 1.05 %
Ragyolc 33 1.02 %
Tugár 33 1.02 %
Maskófalva 33 1.02 %
Vilke 31 0.96 %
Bolyk 29 0.89 %
Bozita 29 0.89 %
Budaszállás 26 0.80 %
Tósár 25 0.77 %
Gácslápos 24 0.74 %
Kotmány 23 0.71 %
Pinc 18 0.55 %
Fülekkovácsi 17 0.52 %
Nagydaróc 16 0.49 %
Rapp 15 0.46 %
Csomatelke 14 0.43 %
Fűrész 14 0.43 %
Rátkapuszta 13 0.40 %
Gergelyfalva 13 0.40 %
Miksi 12 0.37 %
Mucsény 12 0.37 %
Fülekpüspöki 10 0.31 %
Ábelfalva 10 0.31 %
Ipolygalsa 10 0.31 %
Sátorosbánya 9 0.28 %
Romhánypuszta 9 0.28 %
Jelsőc 8 0.25 %
Fülekpilis 7 0.22 %
Kétkeresztúr 5 0.15 %
Gácsprága 5 0.15 %
Perse 4 0.12 %
Gömörsíd 4 0.12 %
Ipolynyitra 4 0.12 %
Tőrincs 4 0.12 %
Kalonda 4 0.12 %
Lentő 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Sőreg 2 0.06 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 34.10 %
Losonctamási 480 27.70 %
Videfalva 193 11.14 %
Gács 113 6.52 %
Lónyabánya 106 6.12 %
Divény 100 5.77 %
Vámosfalva 79 4.56 %
Gácsfalva 66 3.81 %
Fülek 66 3.81 %
Patakalja 51 2.94 %
Tugár 41 2.37 %
Tósár 36 2.08 %
Gergelyfalva 33 1.90 %
Budaszállás 33 1.90 %
Gácsliget 25 1.44 %
Bozita 24 1.38 %
Dabar 24 1.38 %
Rózsaszállás 23 1.33 %
Maskófalva 23 1.33 %
Nagylibercse 22 1.27 %
Bolyk 21 1.21 %
Sátorosbánya 17 0.98 %
Parlagos 17 0.98 %
Terbeléd 16 0.92 %
Rapp 15 0.87 %
Kotmány 12 0.69 %
Romhánypuszta 12 0.69 %
Jelsőc 12 0.69 %
Panyidaróc 11 0.63 %
Ipolygalsa 11 0.63 %
Gácslápos 11 0.63 %
Ragyolc 10 0.58 %
Rátkapuszta 10 0.58 %
Fülekkovácsi 8 0.46 %
Kétkeresztúr 8 0.46 %
Fűrész 7 0.40 %
Ábelfalva 7 0.40 %
Vilke 6 0.35 %
Tőrincs 6 0.35 %
Pinc 6 0.35 %
Füleksávoly 5 0.29 %
Gácsprága 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Lentő 5 0.29 %
Fülekpüspöki 5 0.29 %
Csomatelke 3 0.17 %
Fülekpilis 3 0.17 %
Bolgárom 3 0.17 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Kalonda 2 0.12 %
Csákányháza 2 0.12 %
Mucsény 2 0.12 %
Sőreg 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 20.19 %
Fülek 40 3.24 %
Nagydaróc 40 3.24 %
Videfalva 21 1.70 %
Gács 18 1.46 %
Divény 15 1.22 %
Losonctamási 12 0.97 %
Lónyabánya 11 0.89 %
Terbeléd 10 0.81 %
Bolyk 8 0.65 %
Vámosfalva 7 0.57 %
Dabar 6 0.49 %
Patakalja 6 0.49 %
Vilke 6 0.49 %
Panyidaróc 6 0.49 %
Ragyolc 5 0.41 %
Rózsaszállás 5 0.41 %
Füleksávoly 5 0.41 %
Budaszállás 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Tósár 4 0.32 %
Maskófalva 4 0.32 %
Tugár 3 0.24 %
Csákányháza 3 0.24 %
Gácsprága 3 0.24 %
Gácsfalva 3 0.24 %
Sátorosbánya 3 0.24 %
Pinc 3 0.24 %
Fűrész 2 0.16 %
Nagylibercse 2 0.16 %
Gácsliget 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Kotmány 2 0.16 %
Jelsőc 2 0.16 %
Fülekkovácsi 2 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Bozita 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Rátkapuszta 1 0.08 %
Csomatelke 1 0.08 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Fülekpilis 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 5.77 %
Tőrincs 30 2.93 %
Fülek 26 2.54 %
Jelsőc 10 0.98 %
Vilke 9 0.88 %
Gömörsíd 9 0.88 %
Panyidaróc 8 0.78 %
Nagydaróc 7 0.68 %
Bolgárom 5 0.49 %
Losonctamási 4 0.39 %
Gácsfalva 4 0.39 %
Ipolynyitra 4 0.39 %
Kotmány 4 0.39 %
Divény 4 0.39 %
Fűrész 3 0.29 %
Gács 3 0.29 %
Csákányháza 3 0.29 %
Csomatelke 3 0.29 %
Videfalva 3 0.29 %
Füleksávoly 3 0.29 %
Fülekpilis 3 0.29 %
Lónyabánya 3 0.29 %
Mucsény 3 0.29 %
Tugár 2 0.20 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Bolyk 2 0.20 %
Vámosfalva 2 0.20 %
Tósár 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Dabar 2 0.20 %
Budaszállás 1 0.10 %
Perse 1 0.10 %
Terbeléd 1 0.10 %
Rózsaszállás 1 0.10 %
Rapp 1 0.10 %
Ragyolc 1 0.10 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 13.52 %
Fülek 112 13.40 %
Ipolygalsa 92 11.00 %
Terbeléd 29 3.47 %
Nagydaróc 19 2.27 %
Füleksávoly 17 2.03 %
Ipolynyitra 13 1.56 %
Fülekpüspöki 11 1.32 %
Bolyk 11 1.32 %
Bozita 11 1.32 %
Videfalva 10 1.20 %
Csákányháza 10 1.20 %
Ragyolc 9 1.08 %
Rapp 9 1.08 %
Gömörsíd 9 1.08 %
Fülekkovácsi 8 0.96 %
Panyidaróc 7 0.84 %
Rátkapuszta 7 0.84 %
Perse 6 0.72 %
Csomatelke 6 0.72 %
Bolgárom 5 0.60 %
Losonctamási 4 0.48 %
Gács 4 0.48 %
Fülekpilis 4 0.48 %
Béna 4 0.48 %
Vámosfalva 4 0.48 %
Pinc 3 0.36 %
Miksi 3 0.36 %
Vilke 3 0.36 %
Gácsliget 3 0.36 %
Dabar 3 0.36 %
Sőreg 3 0.36 %
Tőrincs 2 0.24 %
Budaszállás 1 0.12 %
Maskófalva 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Ábelfalva 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Kalonda 1 0.12 %
Lónyabánya 1 0.12 %
Rózsaszállás 1 0.12 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 28.03 %
Fülek 28 1.88 %
Videfalva 27 1.81 %
Lónyabánya 24 1.61 %
Divény 22 1.48 %
Dabar 22 1.48 %
Losonctamási 20 1.34 %
Gács 14 0.94 %
Vámosfalva 13 0.87 %
Rózsaszállás 9 0.60 %
Bolyk 9 0.60 %
Terbeléd 8 0.54 %
Nagylibercse 6 0.40 %
Jelsőc 6 0.40 %
Vilke 6 0.40 %
Panyidaróc 6 0.40 %
Romhánypuszta 5 0.34 %
Csomatelke 5 0.34 %
Tósár 5 0.34 %
Gácsfalva 5 0.34 %
Tugár 4 0.27 %
Bozita 4 0.27 %
Mucsény 4 0.27 %
Budaszállás 4 0.27 %
Rapp 4 0.27 %
Kétkeresztúr 3 0.20 %
Fülekpüspöki 3 0.20 %
Gácsliget 3 0.20 %
Sátorosbánya 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Gácsprága 3 0.20 %
Gergelyfalva 3 0.20 %
Ragyolc 3 0.20 %
Nagydaróc 3 0.20 %
Rátkapuszta 3 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.13 %
Tőrincs 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Fülekkovácsi 2 0.13 %
Gácslápos 2 0.13 %
Fűrész 2 0.13 %
Maskófalva 2 0.13 %
Béna 1 0.07 %
Patakalja 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 34.39 %
Videfalva 174 14.49 %
Losonctamási 34 2.83 %
Vámosfalva 24 2.00 %
Gács 24 2.00 %
Divény 22 1.83 %
Lónyabánya 21 1.75 %
Terbeléd 18 1.50 %
Bozita 18 1.50 %
Tugár 17 1.42 %
Fülek 14 1.17 %
Bolyk 11 0.92 %
Panyidaróc 8 0.67 %
Maskófalva 8 0.67 %
Csákányháza 8 0.67 %
Mucsény 8 0.67 %
Gácsfalva 8 0.67 %
Dabar 7 0.58 %
Budaszállás 7 0.58 %
Gácsliget 7 0.58 %
Rózsaszállás 7 0.58 %
Romhánypuszta 7 0.58 %
Pinc 5 0.42 %
Gácslápos 5 0.42 %
Rapp 4 0.33 %
Vilke 4 0.33 %
Kétkeresztúr 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Tőrincs 4 0.33 %
Patakalja 4 0.33 %
Tósár 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Jelsőc 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Gömörsíd 3 0.25 %
Fűrész 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Miksi 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Ragyolc 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 56.04 %
Losonc 253 20.22 %
Ragyolc 150 11.99 %
Fülekpüspöki 126 10.07 %
Gömörsíd 88 7.03 %
Csomatelke 75 6.00 %
Béna 48 3.84 %
Csákányháza 45 3.60 %
Füleksávoly 33 2.64 %
Fülekkovácsi 32 2.56 %
Sőreg 30 2.40 %
Nagydaróc 30 2.40 %
Vilke 25 2.00 %
Rapp 25 2.00 %
Bolgárom 25 2.00 %
Perse 19 1.52 %
Panyidaróc 16 1.28 %
Ipolygalsa 14 1.12 %
Terbeléd 14 1.12 %
Kalonda 13 1.04 %
Pinc 10 0.80 %
Bozita 10 0.80 %
Fülekpilis 9 0.72 %
Mucsény 9 0.72 %
Rátkapuszta 7 0.56 %
Bolyk 6 0.48 %
Losonctamási 6 0.48 %
Gácsfalva 4 0.32 %
Videfalva 4 0.32 %
Gács 4 0.32 %
Lónyabánya 2 0.16 %
Rózsaszállás 2 0.16 %
Sátorosbánya 2 0.16 %
Ipolynyitra 2 0.16 %
Divény 2 0.16 %
Vámosfalva 2 0.16 %
Patakalja 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Fűrész 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 39.46 %
Divény 116 10.40 %
Gács 76 6.82 %
Rózsaszállás 72 6.46 %
Videfalva 69 6.19 %
Lónyabánya 63 5.65 %
Losonctamási 57 5.11 %
Vámosfalva 56 5.02 %
Fülek 38 3.41 %
Bozita 31 2.78 %
Gácsfalva 29 2.60 %
Dabar 28 2.51 %
Kotmány 23 2.06 %
Rapp 17 1.52 %
Fűrész 15 1.35 %
Sátorosbánya 13 1.17 %
Vilke 12 1.08 %
Budaszállás 12 1.08 %
Panyidaróc 12 1.08 %
Bolyk 12 1.08 %
Tugár 10 0.90 %
Ragyolc 10 0.90 %
Patakalja 9 0.81 %
Terbeléd 9 0.81 %
Nagylibercse 9 0.81 %
Mucsény 9 0.81 %
Nagydaróc 9 0.81 %
Tósár 8 0.72 %
Rátkapuszta 8 0.72 %
Maskófalva 8 0.72 %
Kalonda 8 0.72 %
Füleksávoly 8 0.72 %
Pinc 6 0.54 %
Gácsliget 6 0.54 %
Gácslápos 6 0.54 %
Romhánypuszta 5 0.45 %
Kétkeresztúr 5 0.45 %
Jelsőc 5 0.45 %
Ipolygalsa 5 0.45 %
Lentő 5 0.45 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Fülekkovácsi 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Ábelfalva 4 0.36 %
Fülekpilis 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Béna 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Parlagos 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Perse 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 48.34 %
Videfalva 18 5.96 %
Fülek 14 4.64 %
Vámosfalva 13 4.30 %
Terbeléd 10 3.31 %
Gács 9 2.98 %
Divény 9 2.98 %
Lónyabánya 9 2.98 %
Bozita 6 1.99 %
Fűrész 5 1.66 %
Tósár 5 1.66 %
Nagylibercse 4 1.32 %
Losonctamási 4 1.32 %
Rátkapuszta 4 1.32 %
Rapp 4 1.32 %
Kotmány 3 0.99 %
Mucsény 3 0.99 %
Panyidaróc 3 0.99 %
Tugár 3 0.99 %
Sátorosbánya 3 0.99 %
Maskófalva 2 0.66 %
Füleksávoly 2 0.66 %
Nagydaróc 2 0.66 %
Romhánypuszta 2 0.66 %
Bolyk 2 0.66 %
Gömörsíd 2 0.66 %
Gácsfalva 2 0.66 %
Gácslápos 2 0.66 %
Ragyolc 2 0.66 %
Gácsprága 2 0.66 %
Kétkeresztúr 2 0.66 %
Patakalja 1 0.33 %
Pinc 1 0.33 %
Fülekpüspöki 1 0.33 %
Rózsaszállás 1 0.33 %
Miksi 1 0.33 %
Jelsőc 1 0.33 %
Fülekpilis 1 0.33 %
Fülekkovácsi 1 0.33 %
Dabar 1 0.33 %
Csomatelke 1 0.33 %
Csákányháza 1 0.33 %
Budaszállás 1 0.33 %
Vilke 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 13.85 %
Fülek 25 1.78 %
Videfalva 22 1.57 %
Lónyabánya 22 1.57 %
Losonctamási 18 1.28 %
Gács 17 1.21 %
Vámosfalva 17 1.21 %
Dabar 12 0.86 %
Divény 9 0.64 %
Gömörsíd 9 0.64 %
Fűrész 7 0.50 %
Csákányháza 7 0.50 %
Terbeléd 6 0.43 %
Bozita 6 0.43 %
Gácsliget 6 0.43 %
Kalonda 5 0.36 %
Nagydaróc 5 0.36 %
Mucsény 5 0.36 %
Rózsaszállás 5 0.36 %
Csomatelke 5 0.36 %
Bolyk 5 0.36 %
Sátorosbánya 4 0.29 %
Gácsfalva 3 0.21 %
Budaszállás 3 0.21 %
Jelsőc 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Pinc 3 0.21 %
Kotmány 3 0.21 %
Tugár 3 0.21 %
Ipolynyitra 3 0.21 %
Panyidaróc 3 0.21 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Ipolygalsa 2 0.14 %
Rapp 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Maskófalva 1 0.07 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Ragyolc 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Vilke 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 63.61 %
Gács 58 4.59 %
Videfalva 53 4.19 %
Divény 49 3.88 %
Fülek 39 3.09 %
Lónyabánya 34 2.69 %
Losonctamási 29 2.29 %
Vámosfalva 20 1.58 %
Dabar 20 1.58 %
Gácsfalva 17 1.34 %
Tugár 10 0.79 %
Fülekkovácsi 10 0.79 %
Terbeléd 9 0.71 %
Panyidaróc 9 0.71 %
Bozita 8 0.63 %
Vilke 8 0.63 %
Budaszállás 8 0.63 %
Rózsaszállás 8 0.63 %
Bolyk 7 0.55 %
Rapp 7 0.55 %
Ipolygalsa 7 0.55 %
Pinc 7 0.55 %
Fűrész 7 0.55 %
Ábelfalva 7 0.55 %
Jelsőc 6 0.47 %
Ragyolc 6 0.47 %
Kalonda 5 0.40 %
Kotmány 5 0.40 %
Nagydaróc 5 0.40 %
Patakalja 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Gácslápos 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Gömörsíd 4 0.32 %
Parlagos 3 0.24 %
Tőrincs 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Füleksávoly 3 0.24 %
Ipolynyitra 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 20.80 %
Lónyabánya 165 20.68 %
Divény 72 9.02 %
Vámosfalva 64 8.02 %
Rózsaszállás 27 3.38 %
Dabar 25 3.13 %
Fülek 19 2.38 %
Losonctamási 19 2.38 %
Videfalva 18 2.26 %
Gács 16 2.01 %
Nagydaróc 13 1.63 %
Patakalja 13 1.63 %
Kétkeresztúr 11 1.38 %
Kotmány 10 1.25 %
Fülekkovácsi 9 1.13 %
Tugár 9 1.13 %
Fűrész 8 1.00 %
Vilke 7 0.88 %
Csomatelke 6 0.75 %
Gácsliget 5 0.63 %
Terbeléd 5 0.63 %
Mucsény 4 0.50 %
Kalonda 4 0.50 %
Bozita 3 0.38 %
Bolyk 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Romhánypuszta 3 0.38 %
Jelsőc 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Ragyolc 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Miksi 2 0.25 %
Panyidaróc 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Gácsfalva 2 0.25 %
Fülekpilis 2 0.25 %
Budaszállás 2 0.25 %
Gömörsíd 2 0.25 %
Bolgárom 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Csákányháza 2 0.25 %
Nagylibercse 1 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Lentő 1 0.13 %
Sátorosbánya 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 44.99 %
Fülek 431 21.50 %
Rátkapuszta 111 5.54 %
Terbeléd 104 5.19 %
Videfalva 89 4.44 %
Sátorosbánya 80 3.99 %
Gács 73 3.64 %
Losonctamási 62 3.09 %
Tugár 61 3.04 %
Divény 58 2.89 %
Bozita 55 2.74 %
Lónyabánya 53 2.64 %
Vámosfalva 47 2.34 %
Gácsfalva 43 2.14 %
Ragyolc 43 2.14 %
Romhánypuszta 42 2.09 %
Fülekpüspöki 41 2.04 %
Budaszállás 37 1.85 %
Bolyk 37 1.85 %
Fülekkovácsi 36 1.80 %
Mucsény 35 1.75 %
Csákányháza 35 1.75 %
Csomatelke 32 1.60 %
Rapp 29 1.45 %
Nagydaróc 29 1.45 %
Ipolygalsa 22 1.10 %
Rózsaszállás 21 1.05 %
Gácsliget 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Fülekpilis 17 0.85 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Dabar 14 0.70 %
Gömörsíd 14 0.70 %
Patakalja 13 0.65 %
Fűrész 13 0.65 %
Kotmány 13 0.65 %
Parlagos 12 0.60 %
Perse 12 0.60 %
Tósár 12 0.60 %
Gergelyfalva 12 0.60 %
Tőrincs 10 0.50 %
Ipolynyitra 9 0.45 %
Maskófalva 9 0.45 %
Füleksávoly 7 0.35 %
Sőreg 6 0.30 %
Miksi 6 0.30 %
Jelsőc 5 0.25 %
Kalonda 5 0.25 %
Bolgárom 5 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.25 %
Vilke 5 0.25 %
Pinc 5 0.25 %
Nagylibercse 4 0.20 %
Ábelfalva 2 0.10 %
Béna 2 0.10 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 25.75 %
Fülek 25 6.85 %
Gömörsíd 15 4.11 %
Divény 14 3.84 %
Videfalva 12 3.29 %
Losonctamási 9 2.47 %
Mucsény 6 1.64 %
Ragyolc 6 1.64 %
Csomatelke 6 1.64 %
Budaszállás 6 1.64 %
Gács 5 1.37 %
Füleksávoly 5 1.37 %
Lónyabánya 5 1.37 %
Patakalja 5 1.37 %
Vámosfalva 5 1.37 %
Gácsfalva 5 1.37 %
Sátorosbánya 4 1.10 %
Fülekpüspöki 4 1.10 %
Terbeléd 3 0.82 %
Dabar 3 0.82 %
Vilke 2 0.55 %
Tugár 2 0.55 %
Csákányháza 2 0.55 %
Bolyk 2 0.55 %
Nagylibercse 2 0.55 %
Rózsaszállás 2 0.55 %
Rátkapuszta 2 0.55 %
Ipolygalsa 2 0.55 %
Jelsőc 2 0.55 %
Kalonda 2 0.55 %
Fűrész 2 0.55 %
Bolgárom 2 0.55 %
Kétkeresztúr 2 0.55 %
Panyidaróc 1 0.27 %
Pinc 1 0.27 %
Nagydaróc 1 0.27 %
Fülekkovácsi 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Gácsprága 1 0.27 %
Perse 1 0.27 %
Miksi 1 0.27 %
Rapp 1 0.27 %
Gergelyfalva 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Ipolynyitra 1 0.27 %
Kotmány 1 0.27 %
Ábelfalva 1 0.27 %
Tósár 1 0.27 %
Sőreg 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 17.96 %
Divény 35 6.16 %
Fülek 26 4.58 %
Videfalva 16 2.82 %
Gács 14 2.46 %
Lónyabánya 11 1.94 %
Dabar 11 1.94 %
Ragyolc 9 1.58 %
Losonctamási 8 1.41 %
Vámosfalva 8 1.41 %
Kotmány 8 1.41 %
Tugár 7 1.23 %
Rózsaszállás 7 1.23 %
Terbeléd 6 1.06 %
Gácsfalva 6 1.06 %
Jelsőc 5 0.88 %
Fűrész 4 0.70 %
Csákányháza 4 0.70 %
Rátkapuszta 3 0.53 %
Sátorosbánya 3 0.53 %
Csomatelke 3 0.53 %
Fülekpüspöki 3 0.53 %
Tósár 2 0.35 %
Bozita 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Ipolynyitra 2 0.35 %
Maskófalva 2 0.35 %
Budaszállás 2 0.35 %
Patakalja 2 0.35 %
Gömörsíd 2 0.35 %
Bolyk 2 0.35 %
Fülekpilis 2 0.35 %
Panyidaróc 2 0.35 %
Bolgárom 2 0.35 %
Pinc 2 0.35 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 24.60 %
Videfalva 19 2.15 %
Gács 13 1.47 %
Fülek 12 1.36 %
Losonctamási 12 1.36 %
Divény 12 1.36 %
Lónyabánya 11 1.25 %
Vilke 10 1.13 %
Panyidaróc 8 0.91 %
Terbeléd 7 0.79 %
Vámosfalva 7 0.79 %
Dabar 6 0.68 %
Rapp 6 0.68 %
Nagylibercse 6 0.68 %
Rózsaszállás 4 0.45 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Bolyk 4 0.45 %
Csákányháza 4 0.45 %
Patakalja 3 0.34 %
Maskófalva 3 0.34 %
Rátkapuszta 3 0.34 %
Fülekkovácsi 3 0.34 %
Fűrész 3 0.34 %
Gácsfalva 3 0.34 %
Romhánypuszta 2 0.23 %
Fülekpilis 2 0.23 %
Sátorosbánya 2 0.23 %
Perse 2 0.23 %
Jelsőc 2 0.23 %
Ábelfalva 2 0.23 %
Budaszállás 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Lentő 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Ipolygalsa 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Csomatelke 1 0.11 %
Kalonda 1 0.11 %
Ragyolc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Gácsliget 1 0.11 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 44.03 %
Divény 313 7.87 %
Vámosfalva 241 6.06 %
Lónyabánya 241 6.06 %
Videfalva 209 5.26 %
Fülek 127 3.19 %
Gács 116 2.92 %
Losonctamási 112 2.82 %
Dabar 108 2.72 %
Rózsaszállás 86 2.16 %
Rapp 57 1.43 %
Patakalja 50 1.26 %
Fűrész 50 1.26 %
Kotmány 47 1.18 %
Gácsfalva 46 1.16 %
Terbeléd 43 1.08 %
Tugár 40 1.01 %
Budaszállás 34 0.85 %
Bolyk 32 0.80 %
Bozita 29 0.73 %
Panyidaróc 25 0.63 %
Nagydaróc 24 0.60 %
Gergelyfalva 20 0.50 %
Mucsény 20 0.50 %
Sátorosbánya 19 0.48 %
Gácslápos 17 0.43 %
Tósár 16 0.40 %
Ragyolc 15 0.38 %
Fülekkovácsi 15 0.38 %
Nagylibercse 15 0.38 %
Pinc 13 0.33 %
Ipolygalsa 13 0.33 %
Kétkeresztúr 11 0.28 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Vilke 10 0.25 %
Rátkapuszta 10 0.25 %
Kalonda 8 0.20 %
Maskófalva 8 0.20 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 70.12 %
Videfalva 200 4.42 %
Gács 166 3.67 %
Fülek 165 3.65 %
Losonctamási 116 2.56 %
Lónyabánya 109 2.41 %
Divény 98 2.17 %
Vámosfalva 75 1.66 %
Panyidaróc 58 1.28 %
Rapp 57 1.26 %
Terbeléd 48 1.06 %
Bolyk 47 1.04 %
Gácsfalva 46 1.02 %
Vilke 42 0.93 %
Dabar 39 0.86 %
Patakalja 37 0.82 %
Rózsaszállás 32 0.71 %
Pinc 30 0.66 %
Mucsény 25 0.55 %
Tugár 24 0.53 %
Miksi 23 0.51 %
Fülekpüspöki 22 0.49 %
Fülekkovácsi 21 0.46 %
Nagydaróc 20 0.44 %
Ragyolc 19 0.42 %
Budaszállás 18 0.40 %
Gergelyfalva 17 0.38 %
Maskófalva 16 0.35 %
Rátkapuszta 14 0.31 %
Kalonda 14 0.31 %
Fűrész 14 0.31 %
Romhánypuszta 13 0.29 %
Bozita 13 0.29 %
Nagylibercse 10 0.22 %
Kétkeresztúr 10 0.22 %
Tósár 10 0.22 %
Jelsőc 10 0.22 %
Csomatelke 9 0.20 %
Kotmány 9 0.20 %
Ipolygalsa 9 0.20 %
Fülekpilis 9 0.20 %
Ábelfalva 8 0.18 %
Gácsliget 8 0.18 %
Gácslápos 8 0.18 %
Füleksávoly 8 0.18 %
Sátorosbánya 8 0.18 %
Perse 7 0.15 %
Ipolynyitra 6 0.13 %
Lentő 4 0.09 %
Csákányháza 4 0.09 %
Tőrincs 4 0.09 %
Bolgárom 3 0.07 %
Parlagos 3 0.07 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 40.50 %
Divény 82 3.56 %
Fülek 74 3.22 %
Videfalva 62 2.69 %
Vámosfalva 61 2.65 %
Gács 60 2.61 %
Losonctamási 55 2.39 %
Lónyabánya 48 2.09 %
Patakalja 29 1.26 %
Dabar 26 1.13 %
Terbeléd 24 1.04 %
Bolyk 20 0.87 %
Rapp 18 0.78 %
Rózsaszállás 15 0.65 %
Panyidaróc 15 0.65 %
Vilke 15 0.65 %
Sátorosbánya 14 0.61 %
Gácsfalva 14 0.61 %
Tugár 13 0.56 %
Fűrész 13 0.56 %
Miksi 12 0.52 %
Bozita 12 0.52 %
Mucsény 10 0.43 %
Ragyolc 9 0.39 %
Rátkapuszta 9 0.39 %
Kotmány 8 0.35 %
Gácsliget 8 0.35 %
Fülekpüspöki 8 0.35 %
Ipolygalsa 7 0.30 %
Budaszállás 7 0.30 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Csomatelke 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Gergelyfalva 5 0.22 %
Nagylibercse 5 0.22 %
Jelsőc 5 0.22 %
Nagydaróc 5 0.22 %
Gácslápos 5 0.22 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.09 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 7.45 %
Fülek 10 1.36 %
Losonctamási 7 0.95 %
Divény 5 0.68 %
Videfalva 4 0.54 %
Nagylibercse 4 0.54 %
Lónyabánya 4 0.54 %
Kotmány 4 0.54 %
Ragyolc 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Fűrész 3 0.41 %
Gácsfalva 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Patakalja 3 0.41 %
Vámosfalva 3 0.41 %
Gács 3 0.41 %
Bolyk 3 0.41 %
Jelsőc 2 0.27 %
Budaszállás 2 0.27 %
Panyidaróc 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Rapp 2 0.27 %
Fülekpüspöki 1 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Lentő 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Gácsliget 1 0.14 %
Perse 1 0.14 %
Béna 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Füleksávoly 1 0.14 %
Gömörsíd 1 0.14 %
Bozita 1 0.14 %
Sőreg 1 0.14 %
Terbeléd 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekkovácsi 1 0.14 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 49.07 %
Fülek 644 26.73 %
Ragyolc 275 11.42 %
Fülekpüspöki 154 6.39 %
Csomatelke 118 4.90 %
Csákányháza 116 4.82 %
Nagydaróc 97 4.03 %
Gömörsíd 95 3.94 %
Béna 84 3.49 %
Vilke 66 2.74 %
Rapp 65 2.70 %
Fülekkovácsi 60 2.49 %
Panyidaróc 58 2.41 %
Füleksávoly 54 2.24 %
Videfalva 54 2.24 %
Perse 50 2.08 %
Sőreg 47 1.95 %
Pinc 47 1.95 %
Ipolygalsa 46 1.91 %
Miksi 45 1.87 %
Terbeléd 36 1.49 %
Bolgárom 32 1.33 %
Kalonda 31 1.29 %
Gács 27 1.12 %
Mucsény 22 0.91 %
Fülekpilis 17 0.71 %
Ipolynyitra 16 0.66 %
Bolyk 15 0.62 %
Divény 14 0.58 %
Rátkapuszta 9 0.37 %
Losonctamási 9 0.37 %
Lónyabánya 8 0.33 %
Jelsőc 7 0.29 %
Kétkeresztúr 7 0.29 %
Vámosfalva 6 0.25 %
Sátorosbánya 6 0.25 %
Rózsaszállás 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Patakalja 6 0.25 %
Bozita 5 0.21 %
Gácsfalva 5 0.21 %
Fűrész 5 0.21 %
Dabar 4 0.17 %
Kotmány 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 32.87 %
Ragyolc 327 22.96 %
Losonc 324 22.75 %
Fülekpüspöki 128 8.99 %
Csákányháza 93 6.53 %
Csomatelke 77 5.41 %
Béna 76 5.34 %
Gömörsíd 64 4.49 %
Rapp 51 3.58 %
Nagydaróc 46 3.23 %
Vilke 34 2.39 %
Füleksávoly 32 2.25 %
Perse 29 2.04 %
Sőreg 28 1.97 %
Fülekkovácsi 28 1.97 %
Pinc 23 1.62 %
Bolgárom 22 1.54 %
Terbeléd 22 1.54 %
Kalonda 21 1.47 %
Panyidaróc 15 1.05 %
Miksi 15 1.05 %
Mucsény 13 0.91 %
Fülekpilis 11 0.77 %
Bolyk 9 0.63 %
Sátorosbánya 9 0.63 %
Ipolygalsa 7 0.49 %
Videfalva 6 0.42 %
Bozita 6 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.28 %
Rátkapuszta 3 0.21 %
Jelsőc 2 0.14 %
Gács 2 0.14 %
Divény 2 0.14 %
Losonctamási 2 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Budaszállás 1 0.07 %
Rózsaszállás 1 0.07 %
Dabar 1 0.07 %
Maskófalva 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Tósár 1 0.07 %
Lónyabánya 1 0.07 %
Vámosfalva 1 0.07 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 28.98 %
Videfalva 88 4.52 %
Gács 87 4.47 %
Divény 85 4.37 %
Losonctamási 69 3.55 %
Fülek 69 3.55 %
Lónyabánya 64 3.29 %
Tósár 54 2.77 %
Vámosfalva 41 2.11 %
Gácsfalva 32 1.64 %
Bozita 29 1.49 %
Dabar 25 1.28 %
Bolyk 21 1.08 %
Terbeléd 18 0.92 %
Rapp 18 0.92 %
Rózsaszállás 18 0.92 %
Kotmány 18 0.92 %
Sátorosbánya 14 0.72 %
Budaszállás 14 0.72 %
Patakalja 14 0.72 %
Rátkapuszta 13 0.67 %
Maskófalva 13 0.67 %
Tugár 12 0.62 %
Vilke 12 0.62 %
Romhánypuszta 11 0.57 %
Mucsény 11 0.57 %
Fűrész 10 0.51 %
Ragyolc 10 0.51 %
Nagylibercse 9 0.46 %
Panyidaróc 9 0.46 %
Füleksávoly 9 0.46 %
Nagydaróc 8 0.41 %
Fülekkovácsi 7 0.36 %
Gácslápos 7 0.36 %
Pinc 6 0.31 %
Ábelfalva 6 0.31 %
Jelsőc 6 0.31 %
Kétkeresztúr 5 0.26 %
Gácsprága 5 0.26 %
Miksi 5 0.26 %
Tőrincs 5 0.26 %
Gácsliget 4 0.21 %
Parlagos 4 0.21 %
Lentő 4 0.21 %
Sőreg 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Fülekpilis 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Fülekpüspöki 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 60.79 %
Gács 150 14.85 %
Videfalva 41 4.06 %
Losonctamási 41 4.06 %
Lónyabánya 41 4.06 %
Divény 34 3.37 %
Fülek 32 3.17 %
Gácsfalva 29 2.87 %
Terbeléd 20 1.98 %
Patakalja 19 1.88 %
Vámosfalva 18 1.78 %
Bolyk 18 1.78 %
Fülekkovácsi 13 1.29 %
Dabar 12 1.19 %
Jelsőc 12 1.19 %
Panyidaróc 12 1.19 %
Rapp 10 0.99 %
Budaszállás 10 0.99 %
Mucsény 9 0.89 %
Gergelyfalva 8 0.79 %
Ragyolc 7 0.69 %
Nagylibercse 7 0.69 %
Gácslápos 7 0.69 %
Maskófalva 7 0.69 %
Vilke 6 0.59 %
Tugár 6 0.59 %
Romhánypuszta 6 0.59 %
Pinc 6 0.59 %
Gömörsíd 5 0.50 %
Kotmány 5 0.50 %
Fűrész 4 0.40 %
Bozita 4 0.40 %
Gácsliget 4 0.40 %
Rózsaszállás 4 0.40 %
Nagydaróc 4 0.40 %
Ipolynyitra 4 0.40 %
Ipolygalsa 3 0.30 %
Sátorosbánya 3 0.30 %
Gácsprága 3 0.30 %
Kalonda 3 0.30 %