SK
LC
.....

Perse

Község

címer zászló
420 93% magyar 1910
149 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perse
Hivatalos szlovák megnevezés:
Prša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bérc-domb, Iván-hegy
Koordináták:
48.29964066, 19.79148102
Terület:
3,48 km2
Rang:
község
Népesség:
202
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98541
Település kód:
511781
Szervezeti azonosító:
316351
Adóazonosító:
2021115096

A község a Losonci-medencében, a Szuha-patak és a Losonc-Fülek vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik, Losonctól 14 km-re délkeletre, Fülektől 5 km-re északnyugatra. A Fülekkovácsit (2 km) Nagydaróccal (6,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Csaknem teljesen egybeépült a tőle északra fekvő, szomszédos (1 km) Bozitával. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolynyitra, délről Fülekkovácsi, északról Bozita községekkel határos. Északi határának egy részét a Bozita-Füleksávoly országút alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). A határának kétharmadának elcsatolásával (területe 10,50 km²-ről 3,48 km²-re csökkent) 1936-ban szlovák telepesközségként létesített Bozita 1939. október 3-án a magyar közigazgatás keretében visszakerült Perséhez, 1957-ben azonban újra önállósult.

Népesség

1910-ben 450, 1921-ben 381, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Csehszlovákiához csatolása után a földbirtokreform keretében zajló szlovák betelepítés és kolonizáció egyik célpontjává vált, 1921-ben a (cseh)szlovák nemzetiségűek a lakosság 29,9, 1930-ban már 53 %-át alkották (1921-30 között népessége egyharmadával nőtt). Bozita önálló községgé alakulásával népességének csaknem felét elveszítette (1938-ban már csak 263 lakosa volt), ugyanakkor ismét magyar többségűvé vált, melyet napjainkig megőrzött. Bár 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (7,3 %-ról 16,8 %-ra nőtt), a túlnyomó többség (71,1 %) ma is magyar nemzetiségű, viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (11,7 %) is. A lakosság 81,7 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A településről az első írásos említés 1439-ből származik, feltehetően sokkal régebben fennáll. A 16. század első felében két település, Alsó- és Felsőperse állt a helyén, majd 1554 és 1593 között török megszállás alatt állt. 1655-ben a hadak elpusztították, újjáépítésére 1670-ben került sor és 1725-től ismét önálló községként szerepel. A 19. században nagyrészt a Coburg család nagybirtokához tartozott. 1872-ben Shvoy Miklós Nógrád megye leírása c. munkájában kiemeli a község lótenyésztését. 1896-ban létesítették vasútállomását. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Határának nagy része korábban mocsár volt, melyet az 1940-es évektől 1970-ig tartó lecsapolások során megszüntettek. 1996-ban honfoglalási emlékkopjafát emeltek a községben. A Szuha-patak 2010-es árvize súlyos károkat okozott a település alacsonyabban fekvő részein.

Mai jelentősége

Határában több napkollektoros erőmű üzemel. Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus temploma 1913-ban épült neoromán stílusban. Határában több avar kori, honfoglalás kori és korai Árpád-kori sírt tártak fel 1948-50-ben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERSE. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik sávolyhoz nem meszsze, mellynek filiája Ipoly vize mellett, határja sovány, más javai is hibásak, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perse, magyar falu, Nógrád vgyében, 241 kath. lak. Földje jó; rétje, nádja elég. F. u. h. Coburg. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perse. Fülek közelében, a Szuha-patak mentén fekvő, magyar kisközség. Van 75 háza és 503, róm. kath. vallású lakosa. Postája, távírója és vasúti állomása Fülek, de itt is van feltételes megállóhely. Már 1439-ben Perseháza néven említik az oklevelek. 1598-ban Szentmariay György volt a földesura. 1682-ben Fülek várának elfoglalása után, Thököly Imre szeptember 16-án ide kisértette gróf Koháry Istvánt, a kit a vár átadása után elfogatott s innen Regéczre vitette. Az 1715-1720. évi összeírásban a nemes községek között találjuk. 1740-ben a füleki uradalomhoz tartozott. 1770-ben gróf Koháry István volt a földesura. 1826-ban herczeg Koháry Ferencz birtokában találjuk, de 1795-ig még az Almássy család is birtokos volt itt s e család építtette a XVIII. század elején azt a bozitapusztai úrilakot, mely jelenleg a herczeg Coburg hitbizományhoz tartozik és főintézői lakul szolgál. Jelenleg herczeg Coburg Fülöp a helység legnagyobb birtokosa. A községhez tartozik Bozita-puszta, Széplak és Ujszállás-major. Bozita-puszta, mely az úgy nevezett Faluhely dülővel határos, a középkorban önálló helység volt. 1435-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. 1598-ban Serényi Mihály volt a helység földesura. A XVII. században pusztult el.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perse. Elsőnek 1439-ben Perseháza néven említi egy oklevél. A török kiűzetése után (1598) Szentmariay György szerezte meg. Később füleki várbirtok, majd 1770-ben Koháry István gróf kezén jegyzik fel. Később íz Almássy-családnak is van itt birtoka. Az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek volt itt uradalma. A község területe 1823 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 263.

Bacskai Béla

1935. 07. 26.
Perse - megszületett
1953
Fülek - tanult műlakatos és öntőmester szakmát tanult
1980. 11. 7.
Guszona - elhunyt
Névelőfordulások
1439
Perzehaza
1773
Perse,
1786
Persche,
1808
Perse,
1920
Perša,
1927
Prša, Perse,
1945
Prša, Perse,
1948
Prša
1994
Perse

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perse (Prša) 79
Telefon: 0474380190

Honlap:
Polgármester:
Nagy Gábor (Független)

Képviselő-testület:
Bozó Jozef (DOMA DOBRE)
Činčura Adrián (MOST - HÍD)
Nagy Kašagrandová Kinga (MOST - HÍD)
Kovács Tímea (SMK-MKP)
Soós Tomáš (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 20% DOMA DOBRE 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Persei Községi Hivatal

Perse 79

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 395 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 415
magyarok 420 93%
szlovákok 29 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 259 68%
szlovákok 114 30%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 188 92%
szlovákok 15 7%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 177 91%
szlovákok 16 8%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 195
magyarok 140 71%
szlovákok 33 17%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 12%
összlétszám 197
magyarok 149 78%
szlovákok 37 19%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 2%
összlétszám 190
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 174
Választási részvétel: 75.86 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Polgármester

Érvényes szavazólap: 132
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Gábor 59 44.70 % Független
Babicová Zuzana 37 28.03 % Független
Nagyová Mária 36 27.27 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Tímea 77 SMK-MKP
Činčura Adrián 74 MOST - HÍD
Nagy Kašagrandová Kinga 63 MOST - HÍD
Bozó Jozef 56 DOMA DOBRE
Soós Tomáš 52 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö DOMA DOBRE 20.00% DOMA DOBRE 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 27.27 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 18.83 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 42,01 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 39
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 27 69.23 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 15.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 5.13 % ASV
Marian Kotleba 2 5.13 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 1 2.56 % Független
Karol Konárik 1 2.56 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 11 37.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 42 60.87 % Független
Igor Kašper 10 14.49 % Független
Martin Juhaniak 5 7.25 % Független
Jozef Šimko 4 5.80 % Független
Viliam Baňák 3 4.35 % JĽSS
Miroslav Gálik 2 2.90 % NAS
Milan Urbáni 2 2.90 % SMS
Ivan Saktor 1 1.45 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽSNS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 38 90.48% SMK-MKP
Attila Agócs 30 71.43% Független
Zsuzsanna Szvorák 28 66.67% SMK-MKP
Péter György 28 66.67% SMK-MKP
Róbert Eibner 17 40.48% MOST - HÍD
Štefan Kertész 10 23.81% MOST - HÍD
Milan Spodniak 4 9.52% HZD, ĽS-HZDS
Vladimír Cirbus 4 9.52% Független
Marian Bozó 3 7.14% SMS
Branislav Hámorník 1 2.38% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 1 2.38% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Martin Olšiak 1 2.38% SNS
Radovan Konečný 1 2.38% MOST - HÍD
František Kelemen 1 2.38% SĽS
Juraj Pelč 1 2.38% Független
Monika Albertiová 1 2.38% 99%
Vojtech Botoš 1 2.38% SRK
Pavol Baculík 1 2.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Ján Krahulec 0 0.00% KSS
Miroslav Morháč 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Pavel Greksa 0 0.00% 99%
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Alena Rezková 0 0.00% Független
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Ľubomír Činčura 0 0.00% Független
Rudolf Slivka 0 0.00% ND
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Igor Sivok 0 0.00% PD
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Attila Agócs 50 71.43% MOST - HÍD
Péter Csúsz 50 71.43% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 30 42.86% SMK-MKP
Péter György 29 41.43% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 19 27.14% SMK-MKP
László Kerekes 19 27.14% SMK-MKP
Milan Spodniak 12 17.14% DOMA DOBRE
István Mázik 8 11.43% MKDA-MKDSZ
Pavol Baculík 7 10.00% Független
Branislav Hámorník 7 10.00% SMER-SD
Karol Ferencz 6 8.57% MOST - HÍD
Zoltán Balog 5 7.14% Független
Denisa Nincová 5 7.14% Független
Juraj Pelč 4 5.71% Független
Jana Haláková 3 4.29% SMER-SD
Anna Václavíková 3 4.29% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Kertész 3 4.29% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 3 4.29% SNS
Michal Kováč 2 2.86% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Tibor Tóth 2 2.86% MOST - HÍD
Jozef Bari 2 2.86% SRK
Jozef Kramec 2 2.86% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Zaher Mahmoud 2 2.86% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Pavel Greksa 2 2.86% Független
Ján Svoreň 2 2.86% KSS
Patrik Svediak 2 2.86% SME RODINA - Boris Kollár
Matej Bella 2 2.86% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Monika Kováčová 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marek Hudec 1 1.43% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 1 1.43% SMER-SD
Július Čipčala 1 1.43% SRK
Pavol Križo 1 1.43% SNS
Peter Pánik 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Radoslav Čičmanec 0 0.00% DOMA DOBRE
Lukáš Čavoj 0 0.00% Független
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Alberti 0 0.00% Független
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lucia Kašiarová 0 0.00% KSS
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 111.05 %
Divény 153 13.53 %
Gács 99 8.75 %
Videfalva 97 8.58 %
Tugár 75 6.63 %
Lónyabánya 52 4.60 %
Losonctamási 51 4.51 %
Fülek 48 4.24 %
Gácsfalva 45 3.98 %
Rózsaszállás 42 3.71 %
Terbeléd 42 3.71 %
Panyidaróc 25 2.21 %
Budaszállás 20 1.77 %
Vámosfalva 17 1.50 %
Nagydaróc 16 1.41 %
Bolyk 15 1.33 %
Dabar 13 1.15 %
Gácslápos 13 1.15 %
Patakalja 12 1.06 %
Bozita 11 0.97 %
Gácsliget 11 0.97 %
Ipolygalsa 11 0.97 %
Rátkapuszta 9 0.80 %
Rapp 9 0.80 %
Nagylibercse 8 0.71 %
Csomatelke 8 0.71 %
Vilke 8 0.71 %
Ragyolc 8 0.71 %
Romhánypuszta 7 0.62 %
Ábelfalva 7 0.62 %
Fülekkovácsi 7 0.62 %
Maskófalva 7 0.62 %
Mucsény 7 0.62 %
Kotmány 7 0.62 %
Tósár 6 0.53 %
Tőrincs 5 0.44 %
Sátorosbánya 4 0.35 %
Miksi 4 0.35 %
Kalonda 4 0.35 %
Fűrész 4 0.35 %
Perse 3 0.27 %
Fülekpüspöki 3 0.27 %
Kétkeresztúr 2 0.18 %
Pinc 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Gergelyfalva 2 0.18 %
Gömörsíd 2 0.18 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Jelsőc 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 35.97 %
Losonc 1 055 28.43 %
Ragyolc 198 5.34 %
Fülekpüspöki 157 4.23 %
Csomatelke 99 2.67 %
Nagydaróc 88 2.37 %
Fülekkovácsi 77 2.07 %
Füleksávoly 60 1.62 %
Sőreg 54 1.46 %
Perse 50 1.35 %
Ipolygalsa 50 1.35 %
Sátorosbánya 46 1.24 %
Videfalva 45 1.21 %
Csákányháza 44 1.19 %
Bozita 43 1.16 %
Panyidaróc 42 1.13 %
Béna 40 1.08 %
Rátkapuszta 36 0.97 %
Bolyk 32 0.86 %
Pinc 30 0.81 %
Rapp 29 0.78 %
Terbeléd 28 0.75 %
Vilke 24 0.65 %
Gács 23 0.62 %
Losonctamási 22 0.59 %
Mucsény 21 0.57 %
Bolgárom 20 0.54 %
Tőrincs 15 0.40 %
Vámosfalva 15 0.40 %
Fülekpilis 14 0.38 %
Divény 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Patakalja 11 0.30 %
Kalonda 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Ipolynyitra 9 0.24 %
Lónyabánya 9 0.24 %
Jelsőc 7 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 70.76 %
Losonctamási 190 7.72 %
Fülek 178 7.23 %
Videfalva 153 6.21 %
Gács 136 5.52 %
Divény 123 5.00 %
Lónyabánya 111 4.51 %
Terbeléd 79 3.21 %
Vámosfalva 70 2.84 %
Nagydaróc 70 2.84 %
Gácsfalva 69 2.80 %
Bozita 66 2.68 %
Gácsliget 65 2.64 %
Budaszállás 56 2.27 %
Tugár 56 2.27 %
Jelsőc 51 2.07 %
Sátorosbánya 50 2.03 %
Dabar 50 2.03 %
Bolyk 47 1.91 %
Miksi 45 1.83 %
Csomatelke 39 1.58 %
Rapp 36 1.46 %
Füleksávoly 35 1.42 %
Maskófalva 35 1.42 %
Rózsaszállás 34 1.38 %
Patakalja 33 1.34 %
Tósár 32 1.30 %
Panyidaróc 30 1.22 %
Nagylibercse 29 1.18 %
Mucsény 26 1.06 %
Gácslápos 23 0.93 %
Vilke 23 0.93 %
Sőreg 21 0.85 %
Kotmány 17 0.69 %
Parlagos 17 0.69 %
Romhánypuszta 17 0.69 %
Ragyolc 16 0.65 %
Ipolygalsa 15 0.61 %
Gömörsíd 15 0.61 %
Ábelfalva 15 0.61 %
Csákányháza 15 0.61 %
Tőrincs 15 0.61 %
Rátkapuszta 14 0.57 %
Fülekkovácsi 14 0.57 %
Fülekpilis 12 0.49 %
Fűrész 10 0.41 %
Gergelyfalva 10 0.41 %
Pinc 9 0.37 %
Kalonda 9 0.37 %
Gácsprága 8 0.32 %
Ipolynyitra 7 0.28 %
Perse 7 0.28 %
Béna 7 0.28 %
Kétkeresztúr 7 0.28 %
Bolgárom 4 0.16 %
Lentő 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Losonc 935 92.76 %
Fülek 380 37.70 %
Videfalva 65 6.45 %
Gács 55 5.46 %
Losonctamási 53 5.26 %
Lónyabánya 38 3.77 %
Vámosfalva 33 3.27 %
Bozita 33 3.27 %
Divény 30 2.98 %
Fülekpüspöki 22 2.18 %
Patakalja 21 2.08 %
Rózsaszállás 20 1.98 %
Jelsőc 19 1.88 %
Panyidaróc 18 1.79 %
Dabar 17 1.69 %
Budaszállás 16 1.59 %
Terbeléd 16 1.59 %
Fülekkovácsi 15 1.49 %
Ragyolc 15 1.49 %
Gácsfalva 15 1.49 %
Bolyk 13 1.29 %
Nagydaróc 12 1.19 %
Miksi 11 1.09 %
Kotmány 10 0.99 %
Gömörsíd 10 0.99 %
Vilke 10 0.99 %
Rátkapuszta 9 0.89 %
Rapp 8 0.79 %
Maskófalva 8 0.79 %
Kétkeresztúr 7 0.69 %
Gergelyfalva 7 0.69 %
Sátorosbánya 7 0.69 %
Perse 5 0.50 %
Csomatelke 5 0.50 %
Mucsény 4 0.40 %
Tugár 4 0.40 %
Sőreg 3 0.30 %
Ipolygalsa 3 0.30 %
Füleksávoly 3 0.30 %
Csákányháza 2 0.20 %
Romhánypuszta 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Nagylibercse 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Gácsliget 2 0.20 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 33.09 %
Fülek 18 6.55 %
Divény 10 3.64 %
Videfalva 9 3.27 %
Lónyabánya 7 2.55 %
Gömörsíd 6 2.18 %
Ragyolc 5 1.82 %
Bolyk 5 1.82 %
Vámosfalva 4 1.45 %
Vilke 4 1.45 %
Gács 4 1.45 %
Rátkapuszta 4 1.45 %
Csomatelke 3 1.09 %
Rózsaszállás 3 1.09 %
Tugár 3 1.09 %
Pinc 3 1.09 %
Nagydaróc 3 1.09 %
Ipolynyitra 2 0.73 %
Sőreg 2 0.73 %
Kotmány 2 0.73 %
Rapp 2 0.73 %
Lentő 2 0.73 %
Gácsfalva 2 0.73 %
Terbeléd 2 0.73 %
Mucsény 2 0.73 %
Kétkeresztúr 2 0.73 %
Füleksávoly 2 0.73 %
Losonctamási 2 0.73 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Panyidaróc 1 0.36 %
Fűrész 1 0.36 %
Patakalja 1 0.36 %
Gácsliget 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Gácslápos 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Sátorosbánya 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Tósár 1 0.36 %
Béna 1 0.36 %
Bolgárom 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.31 %
Losonc 70 1.87 %
Ragyolc 29 0.77 %
Fülekpüspöki 28 0.75 %
Gömörsíd 23 0.61 %
Sőreg 14 0.37 %
Nagydaróc 13 0.35 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.11 %
Mucsény 4 0.11 %
Lónyabánya 4 0.11 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 60.02 %
Losonctamási 154 11.86 %
Videfalva 97 7.47 %
Gács 71 5.47 %
Divény 68 5.24 %
Bozita 65 5.01 %
Lónyabánya 61 4.70 %
Tugár 49 3.78 %
Budaszállás 48 3.70 %
Fülek 47 3.62 %
Gácsliget 42 3.24 %
Jelsőc 41 3.16 %
Vámosfalva 36 2.77 %
Tósár 31 2.39 %
Sátorosbánya 30 2.31 %
Gácsfalva 28 2.16 %
Nagydaróc 26 2.00 %
Terbeléd 26 2.00 %
Bolyk 24 1.85 %
Maskófalva 23 1.77 %
Tőrincs 21 1.62 %
Rapp 21 1.62 %
Kotmány 21 1.62 %
Ábelfalva 18 1.39 %
Gácslápos 18 1.39 %
Rózsaszállás 17 1.31 %
Romhánypuszta 16 1.23 %
Gergelyfalva 16 1.23 %
Panyidaróc 15 1.16 %
Csákányháza 15 1.16 %
Dabar 13 1.00 %
Nagylibercse 12 0.92 %
Patakalja 12 0.92 %
Fülekkovácsi 11 0.85 %
Vilke 11 0.85 %
Mucsény 9 0.69 %
Ipolygalsa 9 0.69 %
Fülekpilis 8 0.62 %
Gömörsíd 7 0.54 %
Parlagos 7 0.54 %
Kétkeresztúr 7 0.54 %
Miksi 6 0.46 %
Fűrész 6 0.46 %
Ragyolc 5 0.39 %
Gácsprága 5 0.39 %
Sőreg 5 0.39 %
Füleksávoly 5 0.39 %
Rátkapuszta 4 0.31 %
Lentő 4 0.31 %
Pinc 3 0.23 %
Csomatelke 3 0.23 %
Perse 3 0.23 %
Fülekpüspöki 3 0.23 %
Ipolynyitra 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 26.02 %
Losonc 59 18.50 %
Gömörsíd 17 5.33 %
Nagydaróc 11 3.45 %
Tőrincs 9 2.82 %
Ragyolc 9 2.82 %
Panyidaróc 8 2.51 %
Fülekkovácsi 8 2.51 %
Fülekpüspöki 7 2.19 %
Mucsény 7 2.19 %
Csomatelke 7 2.19 %
Füleksávoly 7 2.19 %
Bolgárom 7 2.19 %
Jelsőc 6 1.88 %
Csákányháza 6 1.88 %
Rapp 4 1.25 %
Ipolynyitra 4 1.25 %
Fülekpilis 3 0.94 %
Gács 3 0.94 %
Vilke 3 0.94 %
Béna 3 0.94 %
Terbeléd 3 0.94 %
Losonctamási 3 0.94 %
Lónyabánya 2 0.63 %
Gácsfalva 2 0.63 %
Rózsaszállás 2 0.63 %
Dabar 2 0.63 %
Miksi 2 0.63 %
Perse 2 0.63 %
Pinc 2 0.63 %
Kalonda 2 0.63 %
Kotmány 2 0.63 %
Fűrész 1 0.31 %
Videfalva 1 0.31 %
Patakalja 1 0.31 %
Parlagos 1 0.31 %
Rátkapuszta 1 0.31 %
Vámosfalva 1 0.31 %
Sátorosbánya 1 0.31 %
Bolyk 1 0.31 %
Nagylibercse 1 0.31 %
Gácsliget 1 0.31 %
Ipolygalsa 1 0.31 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 129.96 %
Videfalva 42 9.25 %
Gács 38 8.37 %
Lónyabánya 27 5.95 %
Losonctamási 20 4.41 %
Divény 18 3.96 %
Fülek 17 3.74 %
Dabar 16 3.52 %
Gácsfalva 15 3.30 %
Panyidaróc 12 2.64 %
Fülekkovácsi 10 2.20 %
Rapp 9 1.98 %
Kotmány 8 1.76 %
Vámosfalva 8 1.76 %
Terbeléd 7 1.54 %
Bozita 7 1.54 %
Miksi 5 1.10 %
Gácsliget 5 1.10 %
Budaszállás 5 1.10 %
Kétkeresztúr 5 1.10 %
Vilke 5 1.10 %
Fűrész 5 1.10 %
Jelsőc 4 0.88 %
Tugár 4 0.88 %
Ipolynyitra 4 0.88 %
Gácslápos 4 0.88 %
Bolyk 4 0.88 %
Kalonda 4 0.88 %
Csákányháza 4 0.88 %
Rózsaszállás 4 0.88 %
Ábelfalva 3 0.66 %
Fülekpüspöki 3 0.66 %
Ragyolc 3 0.66 %
Csomatelke 3 0.66 %
Rátkapuszta 3 0.66 %
Romhánypuszta 2 0.44 %
Bolgárom 2 0.44 %
Tósár 2 0.44 %
Nagylibercse 2 0.44 %
Perse 2 0.44 %
Ipolygalsa 2 0.44 %
Nagydaróc 2 0.44 %
Lentő 2 0.44 %
Tőrincs 2 0.44 %
Füleksávoly 2 0.44 %
Sátorosbánya 2 0.44 %
Gömörsíd 1 0.22 %
Mucsény 1 0.22 %
Gergelyfalva 1 0.22 %
Parlagos 1 0.22 %
Patakalja 1 0.22 %
Maskófalva 1 0.22 %
Pinc 1 0.22 %
Béna 1 0.22 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 30.19 %
Lónyabánya 71 5.00 %
Videfalva 70 4.93 %
Divény 60 4.22 %
Losonctamási 54 3.80 %
Gács 48 3.38 %
Fülek 34 2.39 %
Vámosfalva 27 1.90 %
Kotmány 26 1.83 %
Rózsaszállás 20 1.41 %
Bozita 20 1.41 %
Gácsfalva 18 1.27 %
Dabar 13 0.91 %
Patakalja 13 0.91 %
Bolyk 12 0.84 %
Rapp 10 0.70 %
Fűrész 9 0.63 %
Tósár 9 0.63 %
Rátkapuszta 9 0.63 %
Panyidaróc 9 0.63 %
Mucsény 8 0.56 %
Vilke 8 0.56 %
Nagydaróc 7 0.49 %
Terbeléd 7 0.49 %
Jelsőc 7 0.49 %
Gácslápos 6 0.42 %
Maskófalva 6 0.42 %
Tugár 6 0.42 %
Sátorosbánya 6 0.42 %
Ragyolc 5 0.35 %
Budaszállás 5 0.35 %
Kalonda 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Pinc 4 0.28 %
Ábelfalva 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Kétkeresztúr 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 82.94 %
Gács 204 8.31 %
Fülek 176 7.17 %
Videfalva 172 7.00 %
Losonctamási 135 5.50 %
Divény 125 5.09 %
Vámosfalva 107 4.36 %
Lónyabánya 106 4.32 %
Gácsfalva 95 3.87 %
Gácsliget 77 3.14 %
Terbeléd 42 1.71 %
Dabar 38 1.55 %
Patakalja 37 1.51 %
Panyidaróc 37 1.51 %
Nagylibercse 34 1.38 %
Rózsaszállás 34 1.38 %
Ragyolc 33 1.34 %
Tugár 33 1.34 %
Maskófalva 33 1.34 %
Vilke 31 1.26 %
Bolyk 29 1.18 %
Bozita 29 1.18 %
Budaszállás 26 1.06 %
Tósár 25 1.02 %
Gácslápos 24 0.98 %
Kotmány 23 0.94 %
Pinc 18 0.73 %
Fülekkovácsi 17 0.69 %
Nagydaróc 16 0.65 %
Rapp 15 0.61 %
Csomatelke 14 0.57 %
Fűrész 14 0.57 %
Rátkapuszta 13 0.53 %
Gergelyfalva 13 0.53 %
Miksi 12 0.49 %
Mucsény 12 0.49 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Ábelfalva 10 0.41 %
Ipolygalsa 10 0.41 %
Sátorosbánya 9 0.37 %
Romhánypuszta 9 0.37 %
Jelsőc 8 0.33 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Perse 4 0.16 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Ipolynyitra 4 0.16 %
Tőrincs 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 21.81 %
Losonctamási 480 17.71 %
Videfalva 193 7.12 %
Gács 113 4.17 %
Lónyabánya 106 3.91 %
Divény 100 3.69 %
Vámosfalva 79 2.92 %
Gácsfalva 66 2.44 %
Fülek 66 2.44 %
Patakalja 51 1.88 %
Tugár 41 1.51 %
Tósár 36 1.33 %
Gergelyfalva 33 1.22 %
Budaszállás 33 1.22 %
Gácsliget 25 0.92 %
Bozita 24 0.89 %
Dabar 24 0.89 %
Rózsaszállás 23 0.85 %
Maskófalva 23 0.85 %
Nagylibercse 22 0.81 %
Bolyk 21 0.77 %
Sátorosbánya 17 0.63 %
Parlagos 17 0.63 %
Terbeléd 16 0.59 %
Rapp 15 0.55 %
Kotmány 12 0.44 %
Romhánypuszta 12 0.44 %
Jelsőc 12 0.44 %
Panyidaróc 11 0.41 %
Ipolygalsa 11 0.41 %
Gácslápos 11 0.41 %
Ragyolc 10 0.37 %
Rátkapuszta 10 0.37 %
Fülekkovácsi 8 0.30 %
Kétkeresztúr 8 0.30 %
Fűrész 7 0.26 %
Ábelfalva 7 0.26 %
Vilke 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Pinc 6 0.22 %
Füleksávoly 5 0.18 %
Gácsprága 5 0.18 %
Nagydaróc 5 0.18 %
Lentő 5 0.18 %
Fülekpüspöki 5 0.18 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpilis 3 0.11 %
Bolgárom 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Kalonda 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Mucsény 2 0.07 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 30.74 %
Fülek 40 4.94 %
Nagydaróc 40 4.94 %
Videfalva 21 2.59 %
Gács 18 2.22 %
Divény 15 1.85 %
Losonctamási 12 1.48 %
Lónyabánya 11 1.36 %
Terbeléd 10 1.23 %
Bolyk 8 0.99 %
Vámosfalva 7 0.86 %
Dabar 6 0.74 %
Patakalja 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Ragyolc 5 0.62 %
Rózsaszállás 5 0.62 %
Füleksávoly 5 0.62 %
Budaszállás 4 0.49 %
Miksi 4 0.49 %
Tósár 4 0.49 %
Maskófalva 4 0.49 %
Tugár 3 0.37 %
Csákányháza 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gácsfalva 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Pinc 3 0.37 %
Fűrész 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Gácsliget 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Kotmány 2 0.25 %
Jelsőc 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Rátkapuszta 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 9.08 %
Tőrincs 30 4.62 %
Fülek 26 4.00 %
Jelsőc 10 1.54 %
Vilke 9 1.38 %
Gömörsíd 9 1.38 %
Panyidaróc 8 1.23 %
Nagydaróc 7 1.08 %
Bolgárom 5 0.77 %
Losonctamási 4 0.62 %
Gácsfalva 4 0.62 %
Ipolynyitra 4 0.62 %
Kotmány 4 0.62 %
Divény 4 0.62 %
Fűrész 3 0.46 %
Gács 3 0.46 %
Csákányháza 3 0.46 %
Csomatelke 3 0.46 %
Videfalva 3 0.46 %
Füleksávoly 3 0.46 %
Fülekpilis 3 0.46 %
Lónyabánya 3 0.46 %
Mucsény 3 0.46 %
Tugár 2 0.31 %
Fülekpüspöki 2 0.31 %
Miksi 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Vámosfalva 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.31 %
Dabar 2 0.31 %
Budaszállás 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Terbeléd 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Rapp 1 0.15 %
Ragyolc 1 0.15 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.45 %
Fülek 112 10.36 %
Ipolygalsa 92 8.51 %
Terbeléd 29 2.68 %
Nagydaróc 19 1.76 %
Füleksávoly 17 1.57 %
Ipolynyitra 13 1.20 %
Fülekpüspöki 11 1.02 %
Bolyk 11 1.02 %
Bozita 11 1.02 %
Videfalva 10 0.93 %
Csákányháza 10 0.93 %
Ragyolc 9 0.83 %
Rapp 9 0.83 %
Gömörsíd 9 0.83 %
Fülekkovácsi 8 0.74 %
Panyidaróc 7 0.65 %
Rátkapuszta 7 0.65 %
Perse 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Bolgárom 5 0.46 %
Losonctamási 4 0.37 %
Gács 4 0.37 %
Fülekpilis 4 0.37 %
Béna 4 0.37 %
Vámosfalva 4 0.37 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 51.35 %
Fülek 28 3.44 %
Videfalva 27 3.32 %
Lónyabánya 24 2.95 %
Divény 22 2.70 %
Dabar 22 2.70 %
Losonctamási 20 2.46 %
Gács 14 1.72 %
Vámosfalva 13 1.60 %
Rózsaszállás 9 1.11 %
Bolyk 9 1.11 %
Terbeléd 8 0.98 %
Nagylibercse 6 0.74 %
Jelsőc 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Romhánypuszta 5 0.61 %
Csomatelke 5 0.61 %
Tósár 5 0.61 %
Gácsfalva 5 0.61 %
Tugár 4 0.49 %
Bozita 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Budaszállás 4 0.49 %
Rapp 4 0.49 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 70.84 %
Videfalva 174 29.85 %
Losonctamási 34 5.83 %
Vámosfalva 24 4.12 %
Gács 24 4.12 %
Divény 22 3.77 %
Lónyabánya 21 3.60 %
Terbeléd 18 3.09 %
Bozita 18 3.09 %
Tugár 17 2.92 %
Fülek 14 2.40 %
Bolyk 11 1.89 %
Panyidaróc 8 1.37 %
Maskófalva 8 1.37 %
Csákányháza 8 1.37 %
Mucsény 8 1.37 %
Gácsfalva 8 1.37 %
Dabar 7 1.20 %
Budaszállás 7 1.20 %
Gácsliget 7 1.20 %
Rózsaszállás 7 1.20 %
Romhánypuszta 7 1.20 %
Pinc 5 0.86 %
Gácslápos 5 0.86 %
Rapp 4 0.69 %
Vilke 4 0.69 %
Kétkeresztúr 4 0.69 %
Kotmány 4 0.69 %
Tőrincs 4 0.69 %
Patakalja 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Fülekkovácsi 4 0.69 %
Jelsőc 3 0.51 %
Nagylibercse 3 0.51 %
Kalonda 3 0.51 %
Gömörsíd 3 0.51 %
Fűrész 3 0.51 %
Fülekpüspöki 2 0.34 %
Miksi 2 0.34 %
Ipolygalsa 2 0.34 %
Ragyolc 2 0.34 %
Nagydaróc 2 0.34 %
Rátkapuszta 2 0.34 %
Gergelyfalva 2 0.34 %
Füleksávoly 2 0.34 %
Csomatelke 1 0.17 %
Sőreg 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 45.79 %
Losonc 253 16.53 %
Ragyolc 150 9.80 %
Fülekpüspöki 126 8.23 %
Gömörsíd 88 5.75 %
Csomatelke 75 4.90 %
Béna 48 3.14 %
Csákányháza 45 2.94 %
Füleksávoly 33 2.16 %
Fülekkovácsi 32 2.09 %
Sőreg 30 1.96 %
Nagydaróc 30 1.96 %
Vilke 25 1.63 %
Rapp 25 1.63 %
Bolgárom 25 1.63 %
Perse 19 1.24 %
Panyidaróc 16 1.05 %
Ipolygalsa 14 0.91 %
Terbeléd 14 0.91 %
Kalonda 13 0.85 %
Pinc 10 0.65 %
Bozita 10 0.65 %
Fülekpilis 9 0.59 %
Mucsény 9 0.59 %
Rátkapuszta 7 0.46 %
Bolyk 6 0.39 %
Losonctamási 6 0.39 %
Gácsfalva 4 0.26 %
Videfalva 4 0.26 %
Gács 4 0.26 %
Lónyabánya 2 0.13 %
Rózsaszállás 2 0.13 %
Sátorosbánya 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Vámosfalva 2 0.13 %
Patakalja 1 0.07 %
Gácsliget 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.87 %
Divény 116 8.93 %
Gács 76 5.85 %
Rózsaszállás 72 5.54 %
Videfalva 69 5.31 %
Lónyabánya 63 4.85 %
Losonctamási 57 4.39 %
Vámosfalva 56 4.31 %
Fülek 38 2.93 %
Bozita 31 2.39 %
Gácsfalva 29 2.23 %
Dabar 28 2.16 %
Kotmány 23 1.77 %
Rapp 17 1.31 %
Fűrész 15 1.15 %
Sátorosbánya 13 1.00 %
Vilke 12 0.92 %
Budaszállás 12 0.92 %
Panyidaróc 12 0.92 %
Bolyk 12 0.92 %
Tugár 10 0.77 %
Ragyolc 10 0.77 %
Patakalja 9 0.69 %
Terbeléd 9 0.69 %
Nagylibercse 9 0.69 %
Mucsény 9 0.69 %
Nagydaróc 9 0.69 %
Tósár 8 0.62 %
Rátkapuszta 8 0.62 %
Maskófalva 8 0.62 %
Kalonda 8 0.62 %
Füleksávoly 8 0.62 %
Pinc 6 0.46 %
Gácsliget 6 0.46 %
Gácslápos 6 0.46 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 48.83 %
Videfalva 18 6.02 %
Fülek 14 4.68 %
Vámosfalva 13 4.35 %
Terbeléd 10 3.34 %
Gács 9 3.01 %
Divény 9 3.01 %
Lónyabánya 9 3.01 %
Bozita 6 2.01 %
Fűrész 5 1.67 %
Tósár 5 1.67 %
Nagylibercse 4 1.34 %
Losonctamási 4 1.34 %
Rátkapuszta 4 1.34 %
Rapp 4 1.34 %
Kotmány 3 1.00 %
Mucsény 3 1.00 %
Panyidaróc 3 1.00 %
Tugár 3 1.00 %
Sátorosbánya 3 1.00 %
Maskófalva 2 0.67 %
Füleksávoly 2 0.67 %
Nagydaróc 2 0.67 %
Romhánypuszta 2 0.67 %
Bolyk 2 0.67 %
Gömörsíd 2 0.67 %
Gácsfalva 2 0.67 %
Gácslápos 2 0.67 %
Ragyolc 2 0.67 %
Gácsprága 2 0.67 %
Kétkeresztúr 2 0.67 %
Patakalja 1 0.33 %
Pinc 1 0.33 %
Fülekpüspöki 1 0.33 %
Rózsaszállás 1 0.33 %
Miksi 1 0.33 %
Jelsőc 1 0.33 %
Fülekpilis 1 0.33 %
Fülekkovácsi 1 0.33 %
Dabar 1 0.33 %
Csomatelke 1 0.33 %
Csákányháza 1 0.33 %
Budaszállás 1 0.33 %
Vilke 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 52.29 %
Fülek 25 6.74 %
Videfalva 22 5.93 %
Lónyabánya 22 5.93 %
Losonctamási 18 4.85 %
Gács 17 4.58 %
Vámosfalva 17 4.58 %
Dabar 12 3.23 %
Divény 9 2.43 %
Gömörsíd 9 2.43 %
Fűrész 7 1.89 %
Csákányháza 7 1.89 %
Terbeléd 6 1.62 %
Bozita 6 1.62 %
Gácsliget 6 1.62 %
Kalonda 5 1.35 %
Nagydaróc 5 1.35 %
Mucsény 5 1.35 %
Rózsaszállás 5 1.35 %
Csomatelke 5 1.35 %
Bolyk 5 1.35 %
Sátorosbánya 4 1.08 %
Gácsfalva 3 0.81 %
Budaszállás 3 0.81 %
Jelsőc 3 0.81 %
Fülekkovácsi 3 0.81 %
Fülekpilis 3 0.81 %
Pinc 3 0.81 %
Kotmány 3 0.81 %
Tugár 3 0.81 %
Ipolynyitra 3 0.81 %
Panyidaróc 3 0.81 %
Nagylibercse 2 0.54 %
Fülekpüspöki 2 0.54 %
Perse 2 0.54 %
Ipolygalsa 2 0.54 %
Rapp 2 0.54 %
Rátkapuszta 2 0.54 %
Tósár 2 0.54 %
Maskófalva 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Vilke 1 0.27 %
Bolgárom 1 0.27 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 118.76 %
Gács 58 8.57 %
Videfalva 53 7.83 %
Divény 49 7.24 %
Fülek 39 5.76 %
Lónyabánya 34 5.02 %
Losonctamási 29 4.28 %
Vámosfalva 20 2.95 %
Dabar 20 2.95 %
Gácsfalva 17 2.51 %
Tugár 10 1.48 %
Fülekkovácsi 10 1.48 %
Terbeléd 9 1.33 %
Panyidaróc 9 1.33 %
Bozita 8 1.18 %
Vilke 8 1.18 %
Budaszállás 8 1.18 %
Rózsaszállás 8 1.18 %
Bolyk 7 1.03 %
Rapp 7 1.03 %
Ipolygalsa 7 1.03 %
Pinc 7 1.03 %
Fűrész 7 1.03 %
Ábelfalva 7 1.03 %
Jelsőc 6 0.89 %
Ragyolc 6 0.89 %
Kalonda 5 0.74 %
Kotmány 5 0.74 %
Nagydaróc 5 0.74 %
Patakalja 4 0.59 %
Gácsliget 4 0.59 %
Gácslápos 4 0.59 %
Miksi 4 0.59 %
Gömörsíd 4 0.59 %
Parlagos 3 0.44 %
Tőrincs 3 0.44 %
Nagylibercse 3 0.44 %
Füleksávoly 3 0.44 %
Ipolynyitra 3 0.44 %
Maskófalva 3 0.44 %
Fülekpüspöki 2 0.30 %
Béna 2 0.30 %
Rátkapuszta 2 0.30 %
Csákányháza 2 0.30 %
Mucsény 2 0.30 %
Sőreg 2 0.30 %
Tósár 2 0.30 %
Perse 2 0.30 %
Romhánypuszta 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Bolgárom 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 7.90 %
Lónyabánya 165 7.86 %
Divény 72 3.43 %
Vámosfalva 64 3.05 %
Rózsaszállás 27 1.29 %
Dabar 25 1.19 %
Fülek 19 0.90 %
Losonctamási 19 0.90 %
Videfalva 18 0.86 %
Gács 16 0.76 %
Nagydaróc 13 0.62 %
Patakalja 13 0.62 %
Kétkeresztúr 11 0.52 %
Kotmány 10 0.48 %
Fülekkovácsi 9 0.43 %
Tugár 9 0.43 %
Fűrész 8 0.38 %
Vilke 7 0.33 %
Csomatelke 6 0.29 %
Gácsliget 5 0.24 %
Terbeléd 5 0.24 %
Mucsény 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Bozita 3 0.14 %
Bolyk 3 0.14 %
Gergelyfalva 3 0.14 %
Romhánypuszta 3 0.14 %
Jelsőc 3 0.14 %
Füleksávoly 3 0.14 %
Ragyolc 2 0.10 %
Tőrincs 2 0.10 %
Miksi 2 0.10 %
Panyidaróc 2 0.10 %
Ipolygalsa 2 0.10 %
Gácsfalva 2 0.10 %
Fülekpilis 2 0.10 %
Budaszállás 2 0.10 %
Gömörsíd 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Rátkapuszta 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Sátorosbánya 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 48.92 %
Fülek 431 23.37 %
Rátkapuszta 111 6.02 %
Terbeléd 104 5.64 %
Videfalva 89 4.83 %
Sátorosbánya 80 4.34 %
Gács 73 3.96 %
Losonctamási 62 3.36 %
Tugár 61 3.31 %
Divény 58 3.15 %
Bozita 55 2.98 %
Lónyabánya 53 2.87 %
Vámosfalva 47 2.55 %
Gácsfalva 43 2.33 %
Ragyolc 43 2.33 %
Romhánypuszta 42 2.28 %
Fülekpüspöki 41 2.22 %
Budaszállás 37 2.01 %
Bolyk 37 2.01 %
Fülekkovácsi 36 1.95 %
Mucsény 35 1.90 %
Csákányháza 35 1.90 %
Csomatelke 32 1.74 %
Rapp 29 1.57 %
Nagydaróc 29 1.57 %
Ipolygalsa 22 1.19 %
Rózsaszállás 21 1.14 %
Gácsliget 18 0.98 %
Gácslápos 18 0.98 %
Fülekpilis 17 0.92 %
Panyidaróc 15 0.81 %
Dabar 14 0.76 %
Gömörsíd 14 0.76 %
Patakalja 13 0.70 %
Fűrész 13 0.70 %
Kotmány 13 0.70 %
Parlagos 12 0.65 %
Perse 12 0.65 %
Tósár 12 0.65 %
Gergelyfalva 12 0.65 %
Tőrincs 10 0.54 %
Ipolynyitra 9 0.49 %
Maskófalva 9 0.49 %
Füleksávoly 7 0.38 %
Sőreg 6 0.33 %
Miksi 6 0.33 %
Jelsőc 5 0.27 %
Kalonda 5 0.27 %
Bolgárom 5 0.27 %
Kétkeresztúr 5 0.27 %
Vilke 5 0.27 %
Pinc 5 0.27 %
Nagylibercse 4 0.22 %
Ábelfalva 2 0.11 %
Béna 2 0.11 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 6.68 %
Fülek 25 1.78 %
Gömörsíd 15 1.07 %
Divény 14 1.00 %
Videfalva 12 0.85 %
Losonctamási 9 0.64 %
Mucsény 6 0.43 %
Ragyolc 6 0.43 %
Csomatelke 6 0.43 %
Budaszállás 6 0.43 %
Gács 5 0.36 %
Füleksávoly 5 0.36 %
Lónyabánya 5 0.36 %
Patakalja 5 0.36 %
Vámosfalva 5 0.36 %
Gácsfalva 5 0.36 %
Sátorosbánya 4 0.28 %
Fülekpüspöki 4 0.28 %
Terbeléd 3 0.21 %
Dabar 3 0.21 %
Vilke 2 0.14 %
Tugár 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Bolyk 2 0.14 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Rózsaszállás 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Ipolygalsa 2 0.14 %
Jelsőc 2 0.14 %
Kalonda 2 0.14 %
Fűrész 2 0.14 %
Bolgárom 2 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.14 %
Panyidaróc 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Nagydaróc 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Rapp 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Kotmány 1 0.07 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Tósár 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 4.24 %
Divény 35 1.46 %
Fülek 26 1.08 %
Videfalva 16 0.67 %
Gács 14 0.58 %
Lónyabánya 11 0.46 %
Dabar 11 0.46 %
Ragyolc 9 0.37 %
Losonctamási 8 0.33 %
Vámosfalva 8 0.33 %
Kotmány 8 0.33 %
Tugár 7 0.29 %
Rózsaszállás 7 0.29 %
Terbeléd 6 0.25 %
Gácsfalva 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.21 %
Fűrész 4 0.17 %
Csákányháza 4 0.17 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Sátorosbánya 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Tósár 2 0.08 %
Bozita 2 0.08 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Patakalja 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolyk 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 69.11 %
Videfalva 19 6.05 %
Gács 13 4.14 %
Fülek 12 3.82 %
Losonctamási 12 3.82 %
Divény 12 3.82 %
Lónyabánya 11 3.50 %
Vilke 10 3.18 %
Panyidaróc 8 2.55 %
Terbeléd 7 2.23 %
Vámosfalva 7 2.23 %
Dabar 6 1.91 %
Rapp 6 1.91 %
Nagylibercse 6 1.91 %
Rózsaszállás 4 1.27 %
Fülekpüspöki 4 1.27 %
Bolyk 4 1.27 %
Csákányháza 4 1.27 %
Patakalja 3 0.96 %
Maskófalva 3 0.96 %
Rátkapuszta 3 0.96 %
Fülekkovácsi 3 0.96 %
Fűrész 3 0.96 %
Gácsfalva 3 0.96 %
Romhánypuszta 2 0.64 %
Fülekpilis 2 0.64 %
Sátorosbánya 2 0.64 %
Perse 2 0.64 %
Jelsőc 2 0.64 %
Ábelfalva 2 0.64 %
Budaszállás 1 0.32 %
Tósár 1 0.32 %
Lentő 1 0.32 %
Nagydaróc 1 0.32 %
Pinc 1 0.32 %
Mucsény 1 0.32 %
Ipolygalsa 1 0.32 %
Gácslápos 1 0.32 %
Csomatelke 1 0.32 %
Kalonda 1 0.32 %
Ragyolc 1 0.32 %
Béna 1 0.32 %
Kotmány 1 0.32 %
Gácsliget 1 0.32 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 70.98 %
Divény 313 12.69 %
Vámosfalva 241 9.77 %
Lónyabánya 241 9.77 %
Videfalva 209 8.47 %
Fülek 127 5.15 %
Gács 116 4.70 %
Losonctamási 112 4.54 %
Dabar 108 4.38 %
Rózsaszállás 86 3.49 %
Rapp 57 2.31 %
Patakalja 50 2.03 %
Fűrész 50 2.03 %
Kotmány 47 1.91 %
Gácsfalva 46 1.86 %
Terbeléd 43 1.74 %
Tugár 40 1.62 %
Budaszállás 34 1.38 %
Bolyk 32 1.30 %
Bozita 29 1.18 %
Panyidaróc 25 1.01 %
Nagydaróc 24 0.97 %
Gergelyfalva 20 0.81 %
Mucsény 20 0.81 %
Sátorosbánya 19 0.77 %
Gácslápos 17 0.69 %
Tósár 16 0.65 %
Ragyolc 15 0.61 %
Fülekkovácsi 15 0.61 %
Nagylibercse 15 0.61 %
Pinc 13 0.53 %
Ipolygalsa 13 0.53 %
Kétkeresztúr 11 0.45 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Vilke 10 0.41 %
Rátkapuszta 10 0.41 %
Kalonda 8 0.32 %
Maskófalva 8 0.32 %
Gácsliget 7 0.28 %
Miksi 7 0.28 %
Fülekpilis 7 0.28 %
Csákányháza 5 0.20 %
Ábelfalva 5 0.20 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Jelsőc 4 0.16 %
Romhánypuszta 4 0.16 %
Füleksávoly 4 0.16 %
Parlagos 3 0.12 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 85.71 %
Videfalva 200 5.40 %
Gács 166 4.48 %
Fülek 165 4.46 %
Losonctamási 116 3.13 %
Lónyabánya 109 2.94 %
Divény 98 2.65 %
Vámosfalva 75 2.03 %
Panyidaróc 58 1.57 %
Rapp 57 1.54 %
Terbeléd 48 1.30 %
Bolyk 47 1.27 %
Gácsfalva 46 1.24 %
Vilke 42 1.13 %
Dabar 39 1.05 %
Patakalja 37 1.00 %
Rózsaszállás 32 0.86 %
Pinc 30 0.81 %
Mucsény 25 0.68 %
Tugár 24 0.65 %
Miksi 23 0.62 %
Fülekpüspöki 22 0.59 %
Fülekkovácsi 21 0.57 %
Nagydaróc 20 0.54 %
Ragyolc 19 0.51 %
Budaszállás 18 0.49 %
Gergelyfalva 17 0.46 %
Maskófalva 16 0.43 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Kalonda 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Romhánypuszta 13 0.35 %
Bozita 13 0.35 %
Nagylibercse 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Tósár 10 0.27 %
Jelsőc 10 0.27 %
Csomatelke 9 0.24 %
Kotmány 9 0.24 %
Ipolygalsa 9 0.24 %
Fülekpilis 9 0.24 %
Ábelfalva 8 0.22 %
Gácsliget 8 0.22 %
Gácslápos 8 0.22 %
Füleksávoly 8 0.22 %
Sátorosbánya 8 0.22 %
Perse 7 0.19 %
Ipolynyitra 6 0.16 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 104.84 %
Divény 82 9.22 %
Fülek 74 8.32 %
Videfalva 62 6.97 %
Vámosfalva 61 6.86 %
Gács 60 6.75 %
Losonctamási 55 6.19 %
Lónyabánya 48 5.40 %
Patakalja 29 3.26 %
Dabar 26 2.92 %
Terbeléd 24 2.70 %
Bolyk 20 2.25 %
Rapp 18 2.02 %
Rózsaszállás 15 1.69 %
Panyidaróc 15 1.69 %
Vilke 15 1.69 %
Sátorosbánya 14 1.57 %
Gácsfalva 14 1.57 %
Tugár 13 1.46 %
Fűrész 13 1.46 %
Miksi 12 1.35 %
Bozita 12 1.35 %
Mucsény 10 1.12 %
Ragyolc 9 1.01 %
Rátkapuszta 9 1.01 %
Kotmány 8 0.90 %
Gácsliget 8 0.90 %
Fülekpüspöki 8 0.90 %
Ipolygalsa 7 0.79 %
Budaszállás 7 0.79 %
Romhánypuszta 7 0.79 %
Csomatelke 6 0.67 %
Ábelfalva 6 0.67 %
Gergelyfalva 5 0.56 %
Nagylibercse 5 0.56 %
Jelsőc 5 0.56 %
Nagydaróc 5 0.56 %
Gácslápos 5 0.56 %
Maskófalva 4 0.45 %
Füleksávoly 4 0.45 %
Lentő 4 0.45 %
Kétkeresztúr 4 0.45 %
Pinc 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Gömörsíd 3 0.34 %
Tósár 3 0.34 %
Kalonda 3 0.34 %
Tőrincs 3 0.34 %
Fülekpilis 2 0.22 %
Perse 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.02 %
Fülek 10 0.55 %
Losonctamási 7 0.38 %
Divény 5 0.27 %
Videfalva 4 0.22 %
Nagylibercse 4 0.22 %
Lónyabánya 4 0.22 %
Kotmány 4 0.22 %
Ragyolc 4 0.22 %
Mucsény 4 0.22 %
Fűrész 3 0.16 %
Gácsfalva 3 0.16 %
Sátorosbánya 3 0.16 %
Patakalja 3 0.16 %
Vámosfalva 3 0.16 %
Gács 3 0.16 %
Bolyk 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.11 %
Budaszállás 2 0.11 %
Panyidaróc 2 0.11 %
Pinc 2 0.11 %
Rapp 2 0.11 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Vilke 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Perse 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Miksi 1 0.05 %
Füleksávoly 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Bozita 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Terbeléd 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Fülekkovácsi 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 40.93 %
Fülek 644 22.30 %
Ragyolc 275 9.52 %
Fülekpüspöki 154 5.33 %
Csomatelke 118 4.09 %
Csákányháza 116 4.02 %
Nagydaróc 97 3.36 %
Gömörsíd 95 3.29 %
Béna 84 2.91 %
Vilke 66 2.29 %
Rapp 65 2.25 %
Fülekkovácsi 60 2.08 %
Panyidaróc 58 2.01 %
Füleksávoly 54 1.87 %
Videfalva 54 1.87 %
Perse 50 1.73 %
Sőreg 47 1.63 %
Pinc 47 1.63 %
Ipolygalsa 46 1.59 %
Miksi 45 1.56 %
Terbeléd 36 1.25 %
Bolgárom 32 1.11 %
Kalonda 31 1.07 %
Gács 27 0.93 %
Mucsény 22 0.76 %
Fülekpilis 17 0.59 %
Ipolynyitra 16 0.55 %
Bolyk 15 0.52 %
Divény 14 0.48 %
Rátkapuszta 9 0.31 %
Losonctamási 9 0.31 %
Lónyabánya 8 0.28 %
Jelsőc 7 0.24 %
Kétkeresztúr 7 0.24 %
Vámosfalva 6 0.21 %
Sátorosbánya 6 0.21 %
Rózsaszállás 6 0.21 %
Tőrincs 6 0.21 %
Patakalja 6 0.21 %
Bozita 5 0.17 %
Gácsfalva 5 0.17 %
Fűrész 5 0.17 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.10 %
Romhánypuszta 3 0.10 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 37.03 %
Ragyolc 327 25.87 %
Losonc 324 25.63 %
Fülekpüspöki 128 10.13 %
Csákányháza 93 7.36 %
Csomatelke 77 6.09 %
Béna 76 6.01 %
Gömörsíd 64 5.06 %
Rapp 51 4.03 %
Nagydaróc 46 3.64 %
Vilke 34 2.69 %
Füleksávoly 32 2.53 %
Perse 29 2.29 %
Sőreg 28 2.22 %
Fülekkovácsi 28 2.22 %
Pinc 23 1.82 %
Bolgárom 22 1.74 %
Terbeléd 22 1.74 %
Kalonda 21 1.66 %
Panyidaróc 15 1.19 %
Miksi 15 1.19 %
Mucsény 13 1.03 %
Fülekpilis 11 0.87 %
Bolyk 9 0.71 %
Sátorosbánya 9 0.71 %
Ipolygalsa 7 0.55 %
Videfalva 6 0.47 %
Bozita 6 0.47 %
Ipolynyitra 4 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.24 %
Jelsőc 2 0.16 %
Gács 2 0.16 %
Divény 2 0.16 %
Losonctamási 2 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Budaszállás 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Dabar 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Lónyabánya 1 0.08 %
Vámosfalva 1 0.08 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 39.14 %
Videfalva 88 6.11 %
Gács 87 6.04 %
Divény 85 5.90 %
Losonctamási 69 4.79 %
Fülek 69 4.79 %
Lónyabánya 64 4.44 %
Tósár 54 3.75 %
Vámosfalva 41 2.85 %
Gácsfalva 32 2.22 %
Bozita 29 2.01 %
Dabar 25 1.73 %
Bolyk 21 1.46 %
Terbeléd 18 1.25 %
Rapp 18 1.25 %
Rózsaszállás 18 1.25 %
Kotmány 18 1.25 %
Sátorosbánya 14 0.97 %
Budaszállás 14 0.97 %
Patakalja 14 0.97 %
Rátkapuszta 13 0.90 %
Maskófalva 13 0.90 %
Tugár 12 0.83 %
Vilke 12 0.83 %
Romhánypuszta 11 0.76 %
Mucsény 11 0.76 %
Fűrész 10 0.69 %
Ragyolc 10 0.69 %
Nagylibercse 9 0.62 %
Panyidaróc 9 0.62 %
Füleksávoly 9 0.62 %
Nagydaróc 8 0.56 %
Fülekkovácsi 7 0.49 %
Gácslápos 7 0.49 %
Pinc 6 0.42 %
Ábelfalva 6 0.42 %
Jelsőc 6 0.42 %
Kétkeresztúr 5 0.35 %
Gácsprága 5 0.35 %
Miksi 5 0.35 %
Tőrincs 5 0.35 %
Gácsliget 4 0.28 %
Parlagos 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Sőreg 4 0.28 %
Kalonda 4 0.28 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Csomatelke 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.96 %
Gács 150 12.21 %
Videfalva 41 3.34 %
Losonctamási 41 3.34 %
Lónyabánya 41 3.34 %
Divény 34 2.77 %
Fülek 32 2.60 %
Gácsfalva 29 2.36 %
Terbeléd 20 1.63 %
Patakalja 19 1.55 %
Vámosfalva 18 1.46 %
Bolyk 18 1.46 %
Fülekkovácsi 13 1.06 %
Dabar 12 0.98 %
Jelsőc 12 0.98 %
Panyidaróc 12 0.98 %
Rapp 10 0.81 %
Budaszállás 10 0.81 %
Mucsény 9 0.73 %
Gergelyfalva 8 0.65 %
Ragyolc 7 0.57 %
Nagylibercse 7 0.57 %
Gácslápos 7 0.57 %
Maskófalva 7 0.57 %
Vilke 6 0.49 %
Tugár 6 0.49 %
Romhánypuszta 6 0.49 %
Pinc 6 0.49 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.33 %
Bozita 4 0.33 %
Gácsliget 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %
Nagydaróc 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Ipolygalsa 3 0.24 %
Sátorosbánya 3 0.24 %
Gácsprága 3 0.24 %
Kalonda 3 0.24 %