SK
RS
.....

Perjése

Község

címer zászló
411 99% magyar 1910
117 46% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perjése
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dražice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Határ-oldal, Hegymász-hegy, Paláska-hegy
Koordináták:
48.43711853, 20.06643677
Terület:
11,51 km2
Rang:
község
Népesség:
268
Tszf. magasság:
275 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98023
Település kód:
514641
Szervezeti azonosító:
650196
Adóazonosító:
2021293296

A község a Gömör-Szepesi-érchegységhez tartozó Ratkói-hegység legdélebbi részén, a Vályi-dombság legészakabbi részén, erdős hegy- és dombvidéken fekszik, a Perjései-patak mentén, Rimaszombattól 9 km-re északkeletre. Mellékutak kötik össze Vámosbaloggal (4 km) és a Balogpádár-Rimaszombat mellékúttal (1,5 km). Határa 201-527 méteres tengerszint feletti magasságban (maga a falu 275 méteren) fekszik, mintegy háromnegyedét erdő borítja. Délről Zeherje, nyugatról Rimaszombat (felsőpokorágyi kataszter), északról Balogpádár, keletről pedig Vámosbalog községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz tartozott, majd a Rimaszombati járáshoz csatolták. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe az elmúlt száz év során több alkalommal változott kisebb mértékben (1910: 11,73 km², 1921-38: 11,56 km², 2011: 11,51 km²).

Népesség

1880-ban 443, 1910-ben 414, 1921-ben 378, 1938-ban pedig 338, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A periférikus fekvésű, kedvezőtlen mezőgazdasági adottságokkal rendelkező községnek már 1880-1938 között is folyamatosan csökkent a lakosságszáma, majd a 20. század második felében lakosságának csaknem felét elveszítette (1880-hoz képest 1991-re lakosságszáma 59,1 %-al csökkent). A folyamat 1991-2011 között megfordult, ebben az időszakban 47 %-os népességnövekedés (181 főről 266-ra) figyelhető meg. Ez alatt a 20 éves periódus alatt a magyar nemzetiségűek aránya 80,7 %-ról 47,7 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 18,2 %-ról 44,7 %-ra nőtt. A lakosság csaknem fele (48,4 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még túlnyomórészt evangélikus vallású községben (79,1 %) 2011-ben a lakosság 34,2 %-a volt római katolikus, 33,5 %-a pedig evangélikus vallású.

Történelem

A Balog-nemzetség által a 11. században elfoglalt területen alakult ki a 13. század elején (korábban területét nyári legeltetésre használták). A falut 1323-ban „Peryese” alakban említik először, 1393-ban „Peryeze” néven Balog várának tartozéka. 1427-ben 17 portáját írták össze, lakói elsősorban magyarok voltak. A 16. században a Széchy család birtoka lett, a 17. században Murány várának uradalmához tartozott. A 16. században lakossága evangélikus hitre tért, egyike volt azon kevés magyar községnek, mely később sem vált reformátussá. A 17. század végén és a 18. század elején az átvonuló és itt elszállásolt hadak súlyos pusztításai miatt csaknem elnéptelenedétt, 1687-ben egyetlen ekés jobbágy és 16 nincstelen zsellér élt a községben. Az 1709-10-es pestis 105 áldozatot szedett a faluban. 1754-ben említik először a források fából készült templomát. 1828-ban 71 házában 567 lakos élt, akik mezőgazdasággal, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Mezőgazdasági szövetkezete 1957-ben alakult. Túlnyomó magyar többségét még 1991-ben is őrizte, a 20. század végére azonban lakossága részben kicserélődött, a magyarok 2011-ben már csak relatív többséget alkotnak, a lakosság csaknem fele a roma etnikumhoz tartozik.

Mai jelentősége

Evangélikus temploma klasszicista stílusban épült 1838–42 között épült egy korábbi fatemplom helyén.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERJESE. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Dobóczhoz nem meszsze, mellynek filiája, határjának földgye meglehetős termékenységű, piatzozása közel, legelője elég, fája van mind a’ kétféle, szőlei, gyümöltsös kertyei is vannak, malmai közel, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perjes, magyar falu, Gömör vgyében, ut. post. Rimaszombathoz 1 mfdnyire, 6 kath., 561 evang. lak. Van szőlőhegye, sok gyümölcse, cseresznyéje, tölgyes erdeje. F. u. h. Coburg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perjése, Rimaszombat közelében fekvő magyar kisközség, 106 házzal és 427 ág. h. evangelikus lakossal. E község 1336-ban Peryese néven, Balogvár tartozéka és később is a balogvári uradalom községeinek a sorsában osztozik. Most a Coburg herczegi család a birtokosa. Az ág. h. ev. templom 1838-ban épült. A község postája Felsőbalog, távírója és vasúti állomása Rimaszombat.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perjése. 1336-ból származó feljegyzés említi először a községet Peryese alakban. Ekkor Balog várához tartozott. Későbben is ezzel a várral együtt cserélt gazdát. A világháború előtt a Coburg hercegi család volt a község földesura. 1838-ban építették ág. ev. templomát. A község területe 2009 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 338.

Névelőfordulások
1323
Peryese
1393
Peryeze
1773
Perjesse, Drasicze,
1786
Periesche,
1808
Perjésse, Dražice,
1863
Perjesse,
1873
Perjése,
1920
Dražice,
1927
Dražice, Perjése,
1938
Perjése,
1945
Dražice, Perjése,
1948
Dražice
1994
Perjése

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perjése (Dražice) 32
Telefon: 0475696323

Honlap: obecdrazice.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kovács Krisztián (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bernáth Ján (Független)
Lénárt Jozef (MOST - HÍD)
Kovács Tamás (SMK-MKP)
Forgonová Eva (SMK-MKP)
Lénártová Júlia (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Perjései Községi Hivatal

Perjése 32

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 423 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 443
magyarok 411 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 414
magyarok 369 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 378
magyarok 146 81%
szlovákok 33 18%
romák 0 0%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 181
magyarok 141 65%
szlovákok 74 34%
romák 0 0%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 217
magyarok 127 48%
szlovákok 119 45%
romák 5 2%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 5%
összlétszám 266
magyarok 117 46%
szlovákok 116 46%
romák 11 4%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 4%
összlétszám 254
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 188
Választási részvétel: 47.87 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90

Polgármester

Érvényes szavazólap: 87
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kovács Krisztián 87 100.00 % SMK-MKP, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Tamás 74 SMK-MKP
Bernáth Ján 59 Független
Forgonová Eva 52 SMK-MKP
Lénártová Júlia 42 SMK-MKP
Lénárt Jozef 38 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 181
Választási részvétel: 16.02 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 181
Választási részvétel: 13.81 %
Kiadott boríték: 25
Bedobott boríték: 25
Választásra jogosult: 183
Választási részvétel: 28,96 %
Kiadott boríték: 53
Bedobott boríték: 53

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 25
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 49
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 10 40.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 24.00 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 16.00 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 2 8.00 % ASV
Andrea Jenčíková 2 8.00 % NP
Pavel Chovanec 1 4.00 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 6 24.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 18 36.73 % Független
Igor Kašper 10 20.41 % Független
Jozef Šimko 7 14.29 % Független
Marian Kotleba 6 12.24 % ĽSNS
Martin Juhaniak 3 6.12 % Független
Vojtech Kökény 1 2.04 % SRK
Martin Klus 1 2.04 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 1 2.04 % NAJ
Ivan Saktor 1 2.04 % Független
Miroslav Gálik 1 2.04 % NAS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 53
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 18 62.07% SMK-MKP
Zoltán Bán 17 58.62% SMK-MKP
František Auxt 17 58.62% SMK-MKP
Silvia Vargová 15 51.72% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 13 44.83% MOST - HÍD
Ladislav Lang 11 37.93% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 11 37.93% SMK-MKP
Jozef Hrablay 6 20.69% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Šimko 5 17.24% Független
Tibor Balog 3 10.34% SMS
Peter Mináč 3 10.34% SMER - SD, KDH
Jaroslav Suja 2 6.90% Független
Ivan Hazucha 2 6.90% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 2 6.90% KDH, SMER - SD
Aneta Vargicová 1 3.45% SNS
Csaba Horváth 1 3.45% Független
Marian Petrok 1 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Faško 1 3.45% KSS
Pavel Struhár 1 3.45% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 1 3.45% ĽS Naše Slovensko
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 0 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Lukáčka 0 0.00% ASV
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Vojtech Szajkó 0 0.00% Független
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Juhász 38 71.70% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 27 50.94% SMK-MKP
Ferenc Auxt 25 47.17% SMK-MKP
Ladislav Rigó 22 41.51% SMK-MKP
Michal Bagačka 10 18.87% SMER-SD
Jozef Šimko 9 16.98% Független
Andrea Andrášiová 8 15.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Marta Kanalová 7 13.21% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Tomáš Sliva 7 13.21% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 6 11.32% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Tomáš Agócs 6 11.32% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 5 9.43% Független
Aladár Bari 5 9.43% MOST - HÍD
Stanislava Zvarová 4 7.55% SMER-SD
Zoltán Biró 4 7.55% DOMA DOBRE
Csaba Csízi 4 7.55% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 4 7.55% MOST - HÍD
Vladimír Skrutek 4 7.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Kökény 3 5.66% SRK
Ivan Hazucha 3 5.66% SMER-SD
Ladislav Lang 3 5.66% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 3 5.66% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 3 5.66% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 2 3.77% KSS
Anatolij Jefimov 2 3.77% KSS
Anna Zsóriová 2 3.77% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Krahulec 2 3.77% Független
Aneta Vargicová 2 3.77% SNS
Robert Bottlik 2 3.77% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslava Vargová 2 3.77% Független
Alena Pivovarčiová 2 3.77% NP
Peter Mináč 2 3.77% SMER-SD
Dušan Hlinka 2 3.77% SMER-SD
Lukáš Kvietok 2 3.77% SMER-SD
Stanislav Mizík 1 1.89% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 1 1.89% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kristián Korheľ 1 1.89% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Pliešovský 1 1.89% SNS
Gejza Mede 1 1.89% Független
Róbert Čipka 1 1.89% KSS
Roman Lebeda 1 1.89% Független
Zdenek Očovan 1 1.89% NAJ
Ján Lichanec 1 1.89% Független
Vojtech Szajkó 1 1.89% SRK
Pavel Cibuliak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 33.21 %
Tiszolc 212 20.35 %
Nyustya 134 12.86 %
Klenóc 59 5.66 %
Feled 29 2.78 %
Bakostörék 28 2.69 %
Rimaráhó 21 2.02 %
Várgede 18 1.73 %
Jánosi 18 1.73 %
Osgyán 17 1.63 %
Rimabrézó 16 1.54 %
Cserencsény 12 1.15 %
Meleghegy 12 1.15 %
Kruzsnó 11 1.06 %
Rimaszabadi 9 0.86 %
Derencsény 9 0.86 %
Uzapanyit 8 0.77 %
Durendapuszta 8 0.77 %
Rimabánya 8 0.77 %
Rimazsaluzsány 7 0.67 %
Sajószentkirály 7 0.67 %
Velkenye 7 0.67 %
Gömörfüge 7 0.67 %
Rimaszécs 6 0.58 %
Vámosbalog 5 0.48 %
Dobóca 5 0.48 %
Kecege 5 0.48 %
Balogrussó 5 0.48 %
Kőhegy 5 0.48 %
Kerekgede 5 0.48 %
Balogfala 4 0.38 %
Rakottyás 4 0.38 %
Rónapatak 4 0.38 %
Runya 4 0.38 %
Oldalfala 4 0.38 %
Zeherje 4 0.38 %
Bellény 3 0.29 %
Zsip 3 0.29 %
Kacagópuszta 3 0.29 %
Guszona 3 0.29 %
Szilistye 3 0.29 %
Gortvakisfalud 3 0.29 %
Ajnácskő 3 0.29 %
Gernyőpuszta 3 0.29 %
Harmac 3 0.29 %
Bátka 3 0.29 %
Csíz 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Détér 2 0.19 %
Zádorháza 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Bugyikfala 2 0.19 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Hanva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kövecses 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Tóthegymeg 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.64 %
Rimaszombat 141 7.95 %
Rimaszécs 141 7.95 %
Baraca 102 5.75 %
Sajólénártfalva 66 3.72 %
Cakó 55 3.10 %
Sajószentkirály 49 2.76 %
Nemesmartonfala 46 2.59 %
Kálosa 38 2.14 %
Zsip 38 2.14 %
Abafalva 36 2.03 %
Dobóca 35 1.97 %
Velkenye 34 1.92 %
Bátka 34 1.92 %
Hanva 34 1.92 %
Várgede 33 1.86 %
Vámosbalog 32 1.80 %
Rakottyás 31 1.75 %
Balogtamási 29 1.63 %
Tajti 29 1.63 %
Gesztete 28 1.58 %
Balogfala 28 1.58 %
Rimasimonyi 28 1.58 %
Jéne 28 1.58 %
Feled 27 1.52 %
Sajókeszi 27 1.52 %
Csíz 26 1.47 %
Uzapanyit 25 1.41 %
Gömörfüge 21 1.18 %
Jánosi 16 0.90 %
Rimapálfala 16 0.90 %
Méhi 16 0.90 %
Balogújfalu 16 0.90 %
Serke 15 0.85 %
Naprágy 15 0.85 %
Balogiványi 15 0.85 %
Almágy 14 0.79 %
Zádorháza 10 0.56 %
Runya 10 0.56 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.39 %
Szútor 7 0.39 %
Alsóvály 7 0.39 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 20.79 %
Tiszolc 81 14.52 %
Klenóc 17 3.05 %
Nyustya 16 2.87 %
Rimaszécs 11 1.97 %
Osgyán 9 1.61 %
Rimaráhó 7 1.25 %
Cserencsény 7 1.25 %
Feled 6 1.08 %
Rimazsaluzsány 6 1.08 %
Jánosi 6 1.08 %
Karaszkó 4 0.72 %
Méhi 4 0.72 %
Kálosa 4 0.72 %
Várgede 4 0.72 %
Sajószentkirály 4 0.72 %
Zeherje 3 0.54 %
Rimabánya 3 0.54 %
Perjése 2 0.36 %
Gernyőpuszta 2 0.36 %
Kacagópuszta 2 0.36 %
Egyházasbást 2 0.36 %
Rimaszabadi 2 0.36 %
Balogtamási 2 0.36 %
Kruzsnó 2 0.36 %
Zsip 2 0.36 %
Felsősziklás 2 0.36 %
Korláti 2 0.36 %
Kecege 2 0.36 %
Bátka 2 0.36 %
Bakostörék 2 0.36 %
Abafalva 2 0.36 %
Csíz 2 0.36 %
Hubó 2 0.36 %
Gesztete 2 0.36 %
Gömörpéterfala 2 0.36 %
Kiéte 2 0.36 %
Uzapanyit 1 0.18 %
Ajnácskő 1 0.18 %
Détér 1 0.18 %
Gömörfüge 1 0.18 %
Dobóca 1 0.18 %
Sajólénártfalva 1 0.18 %
Kőhegy 1 0.18 %
Alsósziklás 1 0.18 %
Balogpádár 1 0.18 %
Jéne 1 0.18 %
Gömörhegyvég 1 0.18 %
Nemesradnót 1 0.18 %
Ratkószuha 1 0.18 %
Rimabrézó 1 0.18 %
Rimasimonyi 1 0.18 %
Serke 1 0.18 %
Óbást 1 0.18 %
Oldalfala 1 0.18 %
Medveshidegkút 1 0.18 %
Rimapálfala 1 0.18 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 11.13 %
Nyustya 12 1.52 %
Jánosi 9 1.14 %
Feled 5 0.63 %
Gömörfüge 4 0.51 %
Méhi 4 0.51 %
Cserencsény 4 0.51 %
Rimaszécs 4 0.51 %
Tiszolc 4 0.51 %
Gernyőpuszta 4 0.51 %
Várgede 3 0.38 %
Vámosbalog 3 0.38 %
Kruzsnó 3 0.38 %
Sajószentkirály 3 0.38 %
Klenóc 3 0.38 %
Osgyán 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Rimaráhó 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Kálosa 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Meleghegy 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Tajti 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Bátka 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Zeherje 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 54.93 %
Nyustya 49 3.40 %
Osgyán 45 3.13 %
Tiszolc 45 3.13 %
Feled 35 2.43 %
Klenóc 32 2.22 %
Várgede 23 1.60 %
Cserencsény 22 1.53 %
Rimaráhó 17 1.18 %
Bátka 15 1.04 %
Vámosbalog 14 0.97 %
Ajnácskő 14 0.97 %
Bakostörék 13 0.90 %
Jánosi 12 0.83 %
Alsósziklás 11 0.76 %
Csíz 10 0.69 %
Ratkószuha 10 0.69 %
Kruzsnó 10 0.69 %
Zeherje 9 0.63 %
Kecege 9 0.63 %
Vecseklő 9 0.63 %
Rimazsaluzsány 9 0.63 %
Perjése 8 0.56 %
Balogrussó 8 0.56 %
Abafalva 8 0.56 %
Guszona 8 0.56 %
Sajószentkirály 7 0.49 %
Gömörfüge 7 0.49 %
Dobóca 7 0.49 %
Alsóvály 7 0.49 %
Meleghegy 7 0.49 %
Nemesradnót 7 0.49 %
Felsővály 6 0.42 %
Rimaszécs 6 0.42 %
Oldalfala 6 0.42 %
Méhi 6 0.42 %
Rimabánya 6 0.42 %
Rakottyás 5 0.35 %
Dúlháza 5 0.35 %
Zsip 5 0.35 %
Derencsény 5 0.35 %
Gömörpéterfala 5 0.35 %
Serke 5 0.35 %
Hanva 5 0.35 %
Velkenye 5 0.35 %
Durendapuszta 4 0.28 %
Bellény 4 0.28 %
Rimaszabadi 4 0.28 %
Sajólenke 4 0.28 %
Rimabrézó 4 0.28 %
Uzapanyit 4 0.28 %
Balogiványi 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Felsősziklás 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Balogpádár 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Hubó 3 0.21 %
Rónapatak 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Óbást 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 62.78 %
Nyustya 36 2.88 %
Osgyán 34 2.72 %
Cserencsény 26 2.08 %
Tiszolc 23 1.84 %
Bakostörék 21 1.68 %
Klenóc 20 1.60 %
Jánosi 20 1.60 %
Rimaráhó 19 1.52 %
Rimabánya 16 1.28 %
Feled 15 1.20 %
Rimazsaluzsány 14 1.12 %
Ratkószabadi 14 1.12 %
Bátka 12 0.96 %
Várgede 10 0.80 %
Vámosbalog 9 0.72 %
Uzapanyit 9 0.72 %
Kruzsnó 9 0.72 %
Rimaszécs 9 0.72 %
Kőhegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Sajószentkirály 6 0.48 %
Meleghegy 5 0.40 %
Rimabrézó 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 50.37 %
Osgyán 23 2.45 %
Jánosi 21 2.24 %
Zeherje 14 1.49 %
Feled 13 1.39 %
Bátka 11 1.17 %
Bakostörék 9 0.96 %
Rimaszécs 9 0.96 %
Tiszolc 9 0.96 %
Cserencsény 8 0.85 %
Sajószentkirály 7 0.75 %
Kövecses 7 0.75 %
Dobóca 7 0.75 %
Gesztete 6 0.64 %
Rimaráhó 6 0.64 %
Gömörpéterfala 5 0.53 %
Ajnácskő 5 0.53 %
Várgede 5 0.53 %
Klenóc 5 0.53 %
Serke 5 0.53 %
Rimazsaluzsány 5 0.53 %
Balogfala 5 0.53 %
Balogtamási 4 0.43 %
Détér 4 0.43 %
Vámosbalog 4 0.43 %
Alsósziklás 4 0.43 %
Felsővály 4 0.43 %
Guszona 3 0.32 %
Kruzsnó 3 0.32 %
Almágy 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Nyustya 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Meleghegy 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Tajti 2 0.21 %
Rimabrézó 2 0.21 %
Óbást 2 0.21 %
Bellény 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Nemesradnót 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Jéne 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Harmac 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Gortvakisfalud 1 0.11 %
Méhi 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Velkenye 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 56.71 %
Nyustya 107 8.50 %
Tiszolc 34 2.70 %
Feled 28 2.22 %
Klenóc 28 2.22 %
Jánosi 22 1.75 %
Osgyán 20 1.59 %
Cserencsény 18 1.43 %
Détér 17 1.35 %
Bátka 17 1.35 %
Ajnácskő 17 1.35 %
Várgede 15 1.19 %
Kruzsnó 14 1.11 %
Gernyőpuszta 10 0.79 %
Bakostörék 10 0.79 %
Rimaráhó 10 0.79 %
Rimabánya 9 0.71 %
Guszona 8 0.64 %
Meleghegy 8 0.64 %
Zeherje 7 0.56 %
Rimabrézó 7 0.56 %
Zsip 7 0.56 %
Perjése 6 0.48 %
Csíz 6 0.48 %
Vámosbalog 6 0.48 %
Rimazsaluzsány 5 0.40 %
Felsősziklás 5 0.40 %
Rimaszécs 5 0.40 %
Kacagópuszta 5 0.40 %
Alsósziklás 5 0.40 %
Sajószentkirály 5 0.40 %
Sajólenke 4 0.32 %
Dobóca 4 0.32 %
Hubó 4 0.32 %
Nemesradnót 4 0.32 %
Tóthegymeg 4 0.32 %
Uzapanyit 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Durendapuszta 3 0.24 %
Kövecses 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Sajórecske 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Kőhegy 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Dúlháza 3 0.24 %
Abafalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Jéne 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Derencsény 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Rónapatak 2 0.16 %
Runya 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 22.88 %
Ajnácskő 113 5.36 %
Sajólénártfalva 108 5.13 %
Bátka 77 3.65 %
Feled 76 3.61 %
Sajószentkirály 66 3.13 %
Rimaszécs 65 3.08 %
Csíz 61 2.90 %
Nemesradnót 54 2.56 %
Vámosbalog 51 2.42 %
Tajti 51 2.42 %
Hanva 43 2.04 %
Velkenye 35 1.66 %
Harmac 31 1.47 %
Baraca 30 1.42 %
Almágy 29 1.38 %
Méhi 27 1.28 %
Darnya 25 1.19 %
Óbást 25 1.19 %
Rimasimonyi 23 1.09 %
Runya 23 1.09 %
Osgyán 21 1.00 %
Guszona 20 0.95 %
Serke 20 0.95 %
Abafalva 19 0.90 %
Várgede 19 0.90 %
Sajólenke 19 0.90 %
Sajórecske 19 0.90 %
Dobóca 19 0.90 %
Gesztete 18 0.85 %
Gömörpéterfala 17 0.81 %
Cakó 15 0.71 %
Uzapanyit 14 0.66 %
Egyházasbást 14 0.66 %
Jánosi 13 0.62 %
Rakottyás 13 0.62 %
Balogfala 12 0.57 %
Nyustya 12 0.57 %
Zsip 11 0.52 %
Rimaráhó 11 0.52 %
Korláti 11 0.52 %
Kövecses 11 0.52 %
Meleghegy 9 0.43 %
Balogpádár 9 0.43 %
Magyarhegymeg 9 0.43 %
Hubó 9 0.43 %
Tiszolc 9 0.43 %
Alsóvály 9 0.43 %
Détér 9 0.43 %
Vecseklő 9 0.43 %
Balogiványi 8 0.38 %
Balogújfalu 7 0.33 %
Balogtamási 7 0.33 %
Kálosa 7 0.33 %
Bakostörék 7 0.33 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimabrézó 6 0.28 %
Dobfenek 6 0.28 %
Gömörfüge 6 0.28 %
Zádorháza 6 0.28 %
Kerekgede 5 0.24 %
Cserencsény 5 0.24 %
Kisgömöri 5 0.24 %
Perjése 4 0.19 %
Rimapálfala 4 0.19 %
Dúlháza 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Jéne 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.74 %
Tiszolc 91 4.30 %
Nyustya 72 3.40 %
Klenóc 58 2.74 %
Osgyán 48 2.27 %
Rimaráhó 47 2.22 %
Cserencsény 38 1.80 %
Bakostörék 31 1.47 %
Jánosi 26 1.23 %
Feled 23 1.09 %
Kőhegy 16 0.76 %
Várgede 16 0.76 %
Rimabrézó 15 0.71 %
Rimazsaluzsány 14 0.66 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.43 %
Rimabánya 9 0.43 %
Zeherje 9 0.43 %
Alsósziklás 9 0.43 %
Gernyőpuszta 8 0.38 %
Karaszkó 8 0.38 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.24 %
Bellény 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Runya 5 0.24 %
Babarét 5 0.24 %
Gömörpéterfala 5 0.24 %
Balogpádár 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 33.56 %
Rimaszécs 175 4.38 %
Kálosa 133 3.33 %
Bátka 123 3.08 %
Feled 117 2.93 %
Ajnácskő 100 2.50 %
Egyházasbást 90 2.25 %
Vámosbalog 81 2.03 %
Nemesradnót 73 1.83 %
Méhi 67 1.68 %
Hanva 67 1.68 %
Almágy 67 1.68 %
Balogfala 66 1.65 %
Serke 61 1.53 %
Csíz 59 1.48 %
Kövecses 56 1.40 %
Détér 56 1.40 %
Harmac 55 1.38 %
Óbást 55 1.38 %
Gesztete 50 1.25 %
Felsővály 48 1.20 %
Dobóca 47 1.18 %
Naprágy 46 1.15 %
Abafalva 45 1.13 %
Tajti 45 1.13 %
Jánosi 45 1.13 %
Várgede 42 1.05 %
Alsóvály 41 1.03 %
Rimasimonyi 40 1.00 %
Sajószentkirály 40 1.00 %
Sajólénártfalva 39 0.98 %
Balogiványi 39 0.98 %
Gömörpéterfala 39 0.98 %
Magyarhegymeg 36 0.90 %
Sajókeszi 34 0.85 %
Zsip 29 0.73 %
Vecseklő 28 0.70 %
Guszona 27 0.68 %
Cakó 26 0.65 %
Balogújfalu 26 0.65 %
Velkenye 26 0.65 %
Osgyán 26 0.65 %
Runya 25 0.63 %
Perjése 25 0.63 %
Uzapanyit 22 0.55 %
Cserencsény 21 0.53 %
Sajólenke 21 0.53 %
Gömörmihályfalva 19 0.48 %
Jéne 18 0.45 %
Zádorháza 18 0.45 %
Balogtamási 18 0.45 %
Gömörfüge 17 0.43 %
Dobfenek 15 0.38 %
Sajórecske 15 0.38 %
Rakottyás 14 0.35 %
Kerekgede 14 0.35 %
Hubó 13 0.33 %
Baraca 13 0.33 %
Oldalfala 11 0.28 %
Medveshidegkút 10 0.25 %
Kisgömöri 10 0.25 %
Balogpádár 10 0.25 %
Bakostörék 10 0.25 %
Rimapálfala 9 0.23 %
Darnya 9 0.23 %
Jeszte 8 0.20 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 35.64 %
Klenóc 25 3.47 %
Nyustya 19 2.64 %
Tiszolc 17 2.36 %
Jánosi 13 1.80 %
Kálosa 12 1.66 %
Rimaszécs 11 1.53 %
Nemesradnót 11 1.53 %
Rimasimonyi 10 1.39 %
Bátka 10 1.39 %
Várgede 10 1.39 %
Almágy 10 1.39 %
Gortvakisfalud 10 1.39 %
Osgyán 9 1.25 %
Bakostörék 8 1.11 %
Egyházasbást 8 1.11 %
Serke 8 1.11 %
Ajnácskő 8 1.11 %
Csíz 7 0.97 %
Détér 7 0.97 %
Guszona 7 0.97 %
Abafalva 7 0.97 %
Vámosbalog 7 0.97 %
Cakó 6 0.83 %
Méhi 6 0.83 %
Óbást 6 0.83 %
Feled 6 0.83 %
Kruzsnó 6 0.83 %
Oldalfala 5 0.69 %
Gömörfüge 5 0.69 %
Tajti 5 0.69 %
Rimaráhó 5 0.69 %
Rakottyás 4 0.55 %
Sajórecske 4 0.55 %
Rimabrézó 4 0.55 %
Hanva 4 0.55 %
Balogtamási 4 0.55 %
Uzapanyit 4 0.55 %
Sajószentkirály 4 0.55 %
Balogújfalu 4 0.55 %
Balogiványi 3 0.42 %
Rimapálfala 3 0.42 %
Cserencsény 3 0.42 %
Dúlháza 3 0.42 %
Zsip 3 0.42 %
Alsósziklás 3 0.42 %
Perjése 3 0.42 %
Kecege 3 0.42 %
Gesztete 2 0.28 %
Korláti 2 0.28 %
Sajólénártfalva 2 0.28 %
Zeherje 2 0.28 %
Felsővály 2 0.28 %
Naprágy 2 0.28 %
Hubó 2 0.28 %
Kacagópuszta 2 0.28 %
Baraca 2 0.28 %
Zádorháza 2 0.28 %
Gömörpéterfala 2 0.28 %
Alsóvály 2 0.28 %
Gernyőpuszta 2 0.28 %
Bugyikfala 2 0.28 %
Harmac 2 0.28 %
Darnya 2 0.28 %
Derencsény 2 0.28 %
Kövecses 2 0.28 %
Jeszte 1 0.14 %
Kőhegy 1 0.14 %
Vecseklő 1 0.14 %
Balogfala 1 0.14 %
Tóthegymeg 1 0.14 %
Kerekgede 1 0.14 %
Velkenye 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Rimabánya 1 0.14 %
Rimaszabadi 1 0.14 %
Meleghegy 1 0.14 %
Balogrussó 1 0.14 %
Rimazsaluzsány 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Runya 1 0.14 %
Karaszkó 1 0.14 %
Dobóca 1 0.14 %
Bellény 1 0.14 %
Durendapuszta 1 0.14 %
Magyarhegymeg 1 0.14 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 20.46 %
Egyházasbást 75 6.88 %
Feled 55 5.05 %
Tajti 43 3.94 %
Almágy 42 3.85 %
Óbást 36 3.30 %
Harmac 27 2.48 %
Ajnácskő 23 2.11 %
Balogfala 21 1.93 %
Gömörpéterfala 19 1.74 %
Rimaszécs 19 1.74 %
Jeszte 19 1.74 %
Vecseklő 18 1.65 %
Détér 17 1.56 %
Rimasimonyi 16 1.47 %
Dobfenek 16 1.47 %
Gesztete 15 1.38 %
Guszona 13 1.19 %
Medveshidegkút 12 1.10 %
Bátka 12 1.10 %
Csíz 12 1.10 %
Serke 10 0.92 %
Vámosbalog 8 0.73 %
Abafalva 7 0.64 %
Várgede 7 0.64 %
Nyustya 7 0.64 %
Kövecses 6 0.55 %
Kálosa 6 0.55 %
Méhi 6 0.55 %
Jánosi 5 0.46 %
Hanva 5 0.46 %
Sajószentkirály 5 0.46 %
Sajólénártfalva 5 0.46 %
Osgyán 5 0.46 %
Balogiványi 5 0.46 %
Zsip 4 0.37 %
Velkenye 4 0.37 %
Gortvakisfalud 4 0.37 %
Zádorháza 4 0.37 %
Balogpádár 3 0.28 %
Tiszolc 3 0.28 %
Balogújfalu 3 0.28 %
Uzapanyit 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Nemesradnót 3 0.28 %
Dobóca 3 0.28 %
Rimaráhó 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Oldalfala 2 0.18 %
Dúlháza 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Kruzsnó 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Korláti 2 0.18 %
Sajólenke 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Kecege 2 0.18 %
Alsóvály 2 0.18 %
Klenóc 2 0.18 %
Zeherje 2 0.18 %
Sajórecske 1 0.09 %
Rimabánya 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Perjése 1 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Karaszkó 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bakostörék 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 57.08 %
Klenóc 94 3.52 %
Bakostörék 82 3.07 %
Nyustya 78 2.92 %
Rimaráhó 72 2.70 %
Tiszolc 69 2.58 %
Cserencsény 60 2.25 %
Kruzsnó 34 1.27 %
Osgyán 33 1.24 %
Jánosi 31 1.16 %
Várgede 23 0.86 %
Feled 23 0.86 %
Rimabrézó 22 0.82 %
Meleghegy 16 0.60 %
Rimazsaluzsány 15 0.56 %
Derencsény 15 0.56 %
Gernyőpuszta 15 0.56 %
Zeherje 14 0.52 %
Felsősziklás 13 0.49 %
Bátka 12 0.45 %
Ajnácskő 12 0.45 %
Balogrussó 11 0.41 %
Vámosbalog 11 0.41 %
Sajószentkirály 10 0.37 %
Karaszkó 9 0.34 %
Gesztes 9 0.34 %
Bugyikfala 9 0.34 %
Alsósziklás 9 0.34 %
Almágy 9 0.34 %
Runya 9 0.34 %
Rimabánya 9 0.34 %
Oldalfala 8 0.30 %
Abafalva 8 0.30 %
Kacagópuszta 8 0.30 %
Kecege 8 0.30 %
Uzapanyit 7 0.26 %
Rónapatak 7 0.26 %
Kőhegy 7 0.26 %
Méhi 6 0.22 %
Bellény 6 0.22 %
Medveshidegkút 6 0.22 %
Rimaszabadi 6 0.22 %
Rimaszécs 5 0.19 %
Kerekgede 5 0.19 %
Sajólenke 5 0.19 %
Rimapálfala 5 0.19 %
Dobrapatak 5 0.19 %
Harmac 5 0.19 %
Durendapuszta 5 0.19 %
Gömörispánmező 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogfala 4 0.15 %
Alsóvály 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Tóthegymeg 4 0.15 %
Cakó 3 0.11 %
Perjése 3 0.11 %
Baraca 3 0.11 %
Gömörfüge 3 0.11 %
Darnya 3 0.11 %
Rakottyás 2 0.07 %
Egyházasbást 2 0.07 %
Balogtamási 2 0.07 %
Babarét 2 0.07 %
Guszona 2 0.07 %
Kisgömöri 2 0.07 %
Felsővály 2 0.07 %
Magyarhegymeg 2 0.07 %
Csíz 2 0.07 %
Szilistye 2 0.07 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 48.69 %
Szútor 215 3.82 %
Nyustya 182 3.24 %
Tiszolc 135 2.40 %
Gesztete 131 2.33 %
Feled 129 2.29 %
Jánosi 121 2.15 %
Klenóc 98 1.74 %
Osgyán 95 1.69 %
Cserencsény 88 1.56 %
Rimaszécs 81 1.44 %
Várgede 80 1.42 %
Bátka 74 1.32 %
Bakostörék 67 1.19 %
Rimaráhó 66 1.17 %
Serke 62 1.10 %
Dobóca 56 1.00 %
Rimasimonyi 48 0.85 %
Rimapálfala 47 0.84 %
Ajnácskő 47 0.84 %
Vámosbalog 47 0.84 %
Balogfala 41 0.73 %
Harmac 40 0.71 %
Nemesradnót 40 0.71 %
Kruzsnó 40 0.71 %
Almágy 39 0.69 %
Sajószentkirály 37 0.66 %
Détér 37 0.66 %
Meleghegy 36 0.64 %
Abafalva 34 0.60 %
Méhi 34 0.60 %
Gernyőpuszta 31 0.55 %
Zeherje 30 0.53 %
Felsővály 28 0.50 %
Tajti 27 0.48 %
Csíz 27 0.48 %
Uzapanyit 26 0.46 %
Velkenye 25 0.44 %
Hanva 25 0.44 %
Rimazsaluzsány 25 0.44 %
Guszona 25 0.44 %
Bellény 23 0.41 %
Egyházasbást 22 0.39 %
Alsósziklás 21 0.37 %
Óbást 20 0.36 %
Gortvakisfalud 19 0.34 %
Balogiványi 18 0.32 %
Derencsény 18 0.32 %
Sajólénártfalva 18 0.32 %
Balogtamási 18 0.32 %
Balogújfalu 17 0.30 %
Gömörpéterfala 17 0.30 %
Kőhegy 17 0.30 %
Rimabrézó 17 0.30 %
Kálosa 16 0.28 %
Magyarhegymeg 16 0.28 %
Kacagópuszta 16 0.28 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.25 %
Baraca 14 0.25 %
Karaszkó 14 0.25 %
Kövecses 13 0.23 %
Oldalfala 13 0.23 %
Zsip 13 0.23 %
Alsóvály 13 0.23 %
Gömörfüge 13 0.23 %
Jeszte 12 0.21 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 29.53 %
Klenóc 152 19.51 %
Rimaszombat 148 19.00 %
Tiszolc 68 8.73 %
Rimaráhó 36 4.62 %
Rimabrézó 26 3.34 %
Rimazsaluzsány 20 2.57 %
Rimabánya 18 2.31 %
Bakostörék 16 2.05 %
Rimaszabadi 15 1.93 %
Cserencsény 13 1.67 %
Várgede 11 1.41 %
Jánosi 9 1.16 %
Kecege 9 1.16 %
Kruzsnó 8 1.03 %
Balogrussó 8 1.03 %
Babarét 8 1.03 %
Nemesradnót 7 0.90 %
Meleghegy 7 0.90 %
Osgyán 6 0.77 %
Durendapuszta 6 0.77 %
Feled 6 0.77 %
Zsip 6 0.77 %
Felsősziklás 6 0.77 %
Gömörfüge 6 0.77 %
Rimaszécs 6 0.77 %
Alsóvály 5 0.64 %
Oldalfala 5 0.64 %
Abafalva 5 0.64 %
Kőhegy 5 0.64 %
Sajószentkirály 5 0.64 %
Óbást 4 0.51 %
Ajnácskő 4 0.51 %
Vámosbalog 4 0.51 %
Gernyőpuszta 4 0.51 %
Hanva 4 0.51 %
Balogpádár 4 0.51 %
Kiéte 4 0.51 %
Bátka 4 0.51 %
Karaszkó 4 0.51 %
Sajólenke 4 0.51 %
Rimapálfala 3 0.39 %
Szilistye 3 0.39 %
Rónapatak 3 0.39 %
Vecseklő 3 0.39 %
Méhi 3 0.39 %
Zeherje 3 0.39 %
Harmac 3 0.39 %
Felsővály 3 0.39 %
Hubó 3 0.39 %
Tajti 3 0.39 %
Kerekgede 3 0.39 %
Rimasimonyi 2 0.26 %
Balogfala 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Derencsény 2 0.26 %
Ratkószabadi 2 0.26 %
Sajórecske 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Alsósziklás 2 0.26 %
Serke 2 0.26 %
Uzapanyit 2 0.26 %
Dúlháza 2 0.26 %
Baraca 2 0.26 %
Tóthegymeg 2 0.26 %
Balogújfalu 2 0.26 %
Velkenye 2 0.26 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Guszona 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Dobrapatak 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Almágy 1 0.13 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 32.15 %
Kacagópuszta 50 3.10 %
Nyustya 46 2.86 %
Gernyőpuszta 44 2.73 %
Tiszolc 39 2.42 %
Klenóc 39 2.42 %
Rimaszécs 34 2.11 %
Harmac 28 1.74 %
Jánosi 24 1.49 %
Feled 22 1.37 %
Cserencsény 22 1.37 %
Osgyán 21 1.30 %
Balogiványi 18 1.12 %
Rimaráhó 16 0.99 %
Bakostörék 16 0.99 %
Durendapuszta 16 0.99 %
Rimabrézó 14 0.87 %
Felsősziklás 14 0.87 %
Csíz 13 0.81 %
Balogrussó 12 0.74 %
Dobóca 11 0.68 %
Sajószentkirály 11 0.68 %
Rimabánya 10 0.62 %
Derencsény 10 0.62 %
Vámosbalog 10 0.62 %
Meleghegy 9 0.56 %
Zádorháza 8 0.50 %
Gömörispánmező 8 0.50 %
Serke 7 0.43 %
Kecege 7 0.43 %
Tóthegymeg 7 0.43 %
Abafalva 6 0.37 %
Bátka 6 0.37 %
Gesztete 5 0.31 %
Bugyikfala 5 0.31 %
Sajólenke 5 0.31 %
Kövecses 5 0.31 %
Uzapanyit 5 0.31 %
Karaszkó 5 0.31 %
Alsósziklás 4 0.25 %
Bellény 4 0.25 %
Kőhegy 4 0.25 %
Jéne 4 0.25 %
Rimaszabadi 4 0.25 %
Kruzsnó 4 0.25 %
Balogfala 4 0.25 %
Zeherje 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Rimazsaluzsány 3 0.19 %
Gömörlipóc 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Jeszte 3 0.19 %
Várgede 3 0.19 %
Kisgömöri 3 0.19 %
Rimasimonyi 2 0.12 %
Babarét 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Dúlháza 2 0.12 %
Gesztes 2 0.12 %
Naprágy 2 0.12 %
Velkenye 2 0.12 %
Dobrapatak 2 0.12 %
Oldalfala 2 0.12 %
Zsip 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Kiéte 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Perjése 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 25.39 %
Rimaszombat 442 18.55 %
Klenóc 253 10.62 %
Tiszolc 250 10.49 %
Rimaráhó 74 3.11 %
Bakostörék 46 1.93 %
Osgyán 43 1.80 %
Rimazsaluzsány 38 1.59 %
Rimabánya 32 1.34 %
Feled 29 1.22 %
Cserencsény 27 1.13 %
Kruzsnó 21 0.88 %
Rimabrézó 17 0.71 %
Alsósziklás 16 0.67 %
Kecege 15 0.63 %
Kálosa 13 0.55 %
Várgede 12 0.50 %
Rimaszabadi 11 0.46 %
Jánosi 11 0.46 %
Sajószentkirály 10 0.42 %
Rimaszécs 10 0.42 %
Balogrussó 10 0.42 %
Felsősziklás 10 0.42 %
Derencsény 10 0.42 %
Gernyőpuszta 9 0.38 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 7 0.29 %
Babarét 7 0.29 %
Vámosbalog 7 0.29 %
Kőhegy 6 0.25 %
Zeherje 6 0.25 %
Meleghegy 6 0.25 %
Kiéte 6 0.25 %
Bátka 5 0.21 %
Méhi 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %
Karaszkó 5 0.21 %
Perjése 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Gömörhegyvég 4 0.17 %
Rónapatak 4 0.17 %
Felsővály 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Egyházasbást 3 0.13 %
Ratkószabadi 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Rimapálfala 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Zádorháza 1 0.04 %
Óbást 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Ajnácskő 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Oldalfala 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 18.81 %
Balogfala 14 4.39 %
Ajnácskő 13 4.08 %
Várgede 11 3.45 %
Tiszolc 11 3.45 %
Rimaszécs 10 3.13 %
Nyustya 10 3.13 %
Osgyán 8 2.51 %
Vámosbalog 7 2.19 %
Feled 6 1.88 %
Almágy 6 1.88 %
Jánosi 6 1.88 %
Egyházasbást 6 1.88 %
Durendapuszta 5 1.57 %
Klenóc 4 1.25 %
Cserencsény 3 0.94 %
Kerekgede 3 0.94 %
Zeherje 3 0.94 %
Rimasimonyi 3 0.94 %
Sajószentkirály 2 0.63 %
Felsősziklás 2 0.63 %
Hubó 2 0.63 %
Gömörmihályfalva 2 0.63 %
Kisgömöri 2 0.63 %
Gömörfüge 2 0.63 %
Gesztes 2 0.63 %
Rimaszabadi 2 0.63 %
Kőhegy 2 0.63 %</