SK
KS
.....

Pány

Község

címer zászló
471 95% magyar 1910
32 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Paňovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Bánya-hegy (Banský vrch), Csécsi-patak (Čečejovský potok), Činov, Dlhé povrazy, Dlhý breh, Dorská lúka, Egreše, Farárovo, Hosszú-hegy, Kamenistá lúka, Konopiská, Konča lúky, Koziny, Malé lúky, Medzi cestami a dolinkami, Na paňovskom, Nad ľukou, Nagy-erdő (Veľký les), Nižné Breziny, Okrúhla cesta (Drozdie), Parlagok (Úhory), Pányi-erdő (Paňovský les), Rudnoki-patak (Rudnický potok), Rudnoki-völgy (Rudnícka dolina), Rácin (Rodzin), Rácz-legelő, Répaföld (Repiská), Semsei-patak (Šemšiansky potok), Szabad-mező (Slobodné), Szlani-patak (Slaný potok), Szőke-domb (Sivý kopec), Szőke-tó (Sivé jazero), Tanorok (Tanorky), Tatarská studňa, Trní kopec, Tábla, Tárkány-hegy (Tarkáň), Veľké lúky, Vyšné Breziny, Zlatin-patak, Žobrák
Koordináták:
48.64875412, 21.06137276
Terület:
20,68 km2
Rang:
község
Népesség:
594
Tszf. magasság:
243 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04471
Település kód:
521850
Szervezeti azonosító:
324591
Adóazonosító:
2020746167

Pány a Kassai-hegyalja dombvidékének nyugati részén, a Rudnoki-patak (más néven Csécsi-patak) partján, 242 méteres (határa 217-336 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Szepsitől 13 km-re északkeletre, Kassától 30 km-re délnyugatra, Nagyidától pedig 14 km-re északnyugatra. Határa részben mezőgazdaságilag művelt, részben lomboserdővel (főként tölgyesekkel) és rétekkel borított dombvidék: a község központjától nyugatra a Szőke-domb (Sivý kopec, 300 m) és a Pányi-erdő, északra pedig a Bánya-hegy (Banský vrch, 284 m) és a Nagy-erdő húzódik. A falutól keletre a Tárkány-hegyen (más néven Hosszú-hegy, 308 m) túl a Semsei-patak és annak jobb oldali mellékvize, a Szlani-patak völgyét (galériaerdőkkel) találjuk. A falutól délnyugatra, a Pányi-erdő déli részén találjuk a környék egyetlen természetes tavát, a fokozatosan elmocsarasodó Szőke-tó (Sivé jazero). Pánytól északra ömlik a Rudnoki-patakba Jászóújfalu és Rudnok határvize, a Zlatin-patak. Legmagasabb pontját (336 m) a Pányi-erdőben, Pány és Debrőd határánál találjuk. 2010-ben területének 44,6 %-át (922 ha) szántó, 30,7 %-át (634 ha) erdő, 17,8 %-át (369 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Belterülete mintegy 70 hektárt foglal el, külterületi lakott helye nincs. A közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Csécsről (6 km) ide vezető, gyümölcsfákkal övezett, 3313-as számú úton közelíthető meg, a szomszédos Jászóújfaluval földút, az 548-as út Szepsi-Jászó szakaszával pedig erdei út köti össze. Délről Csécs, nyugatról Makranc és Debrőd, északnyugatról Jászó, északról Rudnok és Jászóújfalu, északkeletről Hatkóc és Semse, keletről pedig Nagyida községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Szepsi járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Szepsi járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Szepsi járás). Területe (1910-38: 20,60 km², 2011: 20,68 km²) az elmúlt évszázadban csak kis mértékben változott.

Népesség

Pány a történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, mára túlnyomórészt szlovák lakosságú község. Az eredetileg magyarok lakta községbe a szomszédos falvakból a 18. századtól betelepülő szlovákok a 19. századra már a lakosság többségét alkották. 1880-ban a lakosság 65,5 %-a volt szlovák, 23,5 %-a magyar és 7,1 %-a német anyanyelvű (utóbbiak az ekkor 40 fős zsidó lakosságból kerültek ki). 1910-re a túlnyomó többség (95,0 %) már magyar anyanyelvűnek vallotta magát, de a község Csehszlovákiához csatolásával ez alapvetően megváltozott: 1921-re a magyar nemzetiségűek aránya 11,1 %-ra csökkent. 2011-ben lakosságának 90,2 %-a szlovák, 5,4 %-a (32 fő) pedig magyar nemzetiségű (23,2 %-a – 137 fő – magyar anyanyelvű) volt. 1991-2011 között a magukat magyarnak vallók aránya a felére csökkent: 10,8 %-ról (59 fő) 5,4 %-ra (32 fő). A kettős identitás jelentőségét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek száma (137 fő) több mint négyszerese a magyar nemzetiségűeknek. 2011-ben a lakosság 70,5 %-a volt római katolikus, 13,6 %-a (1921-ben még 20,0 %-a) református vallású, 5,3 %-a pedig felekezeten kívüli. Pány népességének maximumát 1828-ban érte el (867 fő), az ezt követő évszázadban folyamatos fogyás figyelhető meg, míg 1921-re a minimumra csökkent (404 fő). Az 1921 óta eltelt időszakban (az 1941-50 és az 1980-91 közötti időszak kivételével) lassú, de folyamatos gyarapodás figyelhető meg, 1991-ben 546, 2001-ben 564, 2017-ben pedig 602 lakosa volt a községnek. Népsűrűsége (2011-ben 28,5 fő/km²) alacsony, alig haladja meg a járási átlag egyharmadát.

Történelem

A falu a nevét magyar névadással kapta, vélhetően szláv eredetű személynévről. 1274-ben „Paan” alakban említik először írásos források, ekkor IV. László király az Aba nembeli János comesnek adományozta. Temploma 1317-ben már létezett. A középkorban a Pányi család birtoka volt, de hűbérurai közé tartozott a jászói prépostság is. 1427-ben 29 portát számláltak itt össze. A 16. században a törökkel vívott harcok során csaknem elnéptelenedett, 1553-ban 12, 1564-ben már csak 7 porta állt itt. Lakói a 16. század közepén református hitre tértek. A 18. század elejére újra elnéptelenedett falut 1720 után nagyrészt katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra, akik elsősorban a közeli falvakból (Jászóújfalu, Hatkóc) érkeztek. Ekkoriban alakult ki a település második tengelye, a Rudnoki patak jobb parti teraszain. Templomát 1750-ben vették el a reformátusoktól, római katolikus egyházközségét 1788-ban alapították újra (Pány 1765-88 között Jászóújfalu leányegyháza volt). Az 1750-60-as években barokk stílusban újjáépített templom tornya 1802-ben ledőlt, monumentális (ma is álló) új tornyát 1802-1809 között emelték. 1780-ban a községnek 612 lakosa, 1828-ban 54 háza és 867 lakosa volt. 1773-ban említik először Panowcze szlovák néven, de ekkor még fő beszélt nyelvként a magyar szerepel. A 19. század közepén, Fényes Elek geográfiai szótárában kiemeli pálinkafőzését, megemlíti vízimalmát és erdejét. Ekkor a fő birtokosok a Szirmay, Lánczy és a Puky családok voltak. A 19. század végén a református magyarok a lakosság mintegy egyötödét alkották. A század második felében népes zsidó közösség (1851-ben 70 fő, 1880-ban 40 fő) is élt itt (1921-ben már csak 2 fő volt izraelita vallású). A község népessége 1921-ig folyamatosan csökkent: 1869-ben 657, 1880-ban 579, 1891-ben 544, 1900-ban 515, 1910-ben 496, 1921-ben már csak 404 lakosa volt. 1912-ben a község mintegy egyharmada leégett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Szepsi járásához tartozott, ekkor Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 93 háza és 471 lakosa volt. 1945. januárjában a front áthaladásakor súlyos károkat szenvedett. Mezőgazdasági szövetkezetét 1950-ben alapították. A második világháború után mérsékelt ütemben, de (az 1980-as éveket nem számítva) folyamatosan nőtt a népesség: 1950-ben 464, 1961-ben 495, 1970-ben 548, 1980-ban pedig 554 lakosa volt a községnek. A házállomány 1970-re 127-re, 2001-re pedig 168-ra nőtt, több új utcát nyitottak, ugyanakkor a régi parasztházak mintegy háromnegyede a bontások áldozatául esett és megszüntették a falutól északra található gyümölcsöst is. Az eredetileg mezőgazdasági jellegű község egyre több lakosa vált ipari munkássá, főként az 1960-as évektől, a Kelet-szlovákiai Vasmű átadása után. 1998-ban fogadták el a község címerét és zászlaját, előbbinek alapját az 1804-ből fennmaradt pecsétnyomó rajzolata képezi. Pány mezőgazdasági szövetkezete ma is működik, 2010-ben 750 hektáron gazdálkodott.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Határában 2011 óta fotovoltaikus erőmű üzemel. Alexandriai Szent Katalinnak szentelt római katolikus temploma a 14. században épült gótikus stílusban, 1750 körül barokk stílusban átalakították, új tornyát 1802-1809-ben építették hozzá. A református templom 1911-ben épült neoklasszicista stílusban. Szakrális kisemlékei közül legjelentősebb a Nepomuki Szent János-kápolna, mely egy 19. századi mezei oltár. A faluban fennmaradt a népi építészet több szép emléke.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PÁNY. Panyovce. Magyar és tót falu Abaúj Vármegyében, földes Ura a’ Jászói Prépostság, és több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik a’ Kassai járásban; határja jó, de megkivánnya minden harmadik esztendőben a’ trágyázást, réttye, legelője hasznos, épűletre való fája nints, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pány, Panowcze, tót-magyar falu, Abauj vgyében, ut. p. Kassához nyugotra 2 1/2 mfdnyire: 815 katholikus, 21 evangelikus, 86 reformatus, 74 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Ref. szentegyház. Van itt egy mesterségesen készűlt tó, melly malmot hajt; sok erdő, nagy pálinka égetés. F. u. Szirmay, Lánczy, Puky nemzetségek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Délnyugatra fordulva, a Rudnoki-patak völgyében érjük Pány községet 83 házzal és 544 magyar és tót lakossal. Postája Szepsi, távirója Csécs. Katholikus temploma a reformácziót megelőző időből való.

Magyar Katolikus Lexikon

Pány, Gorica, v. Abaúj-Torna vm. (Paňovce, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1274: Paan. 1332: már létezett. Tp-át 1660: Alexandriai Szt Katalin tit-ra sztelték. Főoltárképét 1762-63: →Kracker János Lukács festette. Lakói 1650 k. ref-ok lettek. 1788: alapították újra. Anyakönyvei 1827-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl., m. - Lakói 1991: 59 m. (10,81%), össz. 546; 2001: 44 m. (7,80%), össz. 564. ** KTN I:159. - Schem. Cass. 1915:54; 2000:75. (lakói 2000: 379 r.k., össz. 547) - Garas 1955:187. - Györffy I:127. - Gyurgyik 2002.

Helységnévtár

Pány (Panyovci), RK. 418 Kassa, gk. 28 Szeszta, ág. 5 - , ref. 88 Csécs, izr. 40 Nagy-Ida.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pány. Keletkezését és történetét nem ismerjük, kétségtelen azonban, hogy régebbi település, amit bizonyít több mint 400 esztendős kath. temploma. A község területe 3580 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 471.

Névelőfordulások
1274
Paan
1773
Pány, Panowcze
1786
Pány, Panowce
1808
Pány, Páňowce
1863
Pány
1920
Paňovce
1945
Paňovce
1945
Pány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Paňovce) 8
Telefon: 0554649325
Fax: 0554649325

Honlap: panovce.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Juhászová Rozália (Független)

Képviselő-testület:
Holečko Slavomír (Független)
Rác Roland (MOST - HÍD)
Komjáti-Nagy Róbert (MOST - HÍD)
Kozlai Tomáš (NOVA)
Leško Peter (NOVA)
Lakiová Zuzana (NOVA)
Ujco Roman (SaS)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö NOVA 43% NOVA 3 képviselö SaS 14% SaS 1 képviselö 7 képviselö
Alapiskola

Paňovce 96

Óvoda

Paňovce 96

Pányi Községi Hivatal

Paňovce 8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 136 23%
szlovákok 379 65%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 41 7%
egyéb 23 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 579
magyarok 471 95%
szlovákok 25 5%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 496
magyarok 45 11%
szlovákok 356 88%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 404
magyarok 59 11%
szlovákok 483 88%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 546
magyarok 44 8%
szlovákok 515 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 564
magyarok 32 5%
szlovákok 532 90%
ruszinok 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 4%
összlétszám 590
magyarok 32 5%
szlovákok 540 92%
ruszinok 3 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 589
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 491
Választási részvétel: 72.3 %
Kiadott boríték: 355
Bedobott boríték: 355

Polgármester

Érvényes szavazólap: 345
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Juhászová Rozália 178 51.59 % Független
Kozlai Tomáš 167 48.41 % NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Holečko Slavomír 235 Független
Kozlai Tomáš 220 NOVA
Leško Peter 196 NOVA
Rác Roland 181 MOST - HÍD
Komjáti-Nagy Róbert 160 MOST - HÍD
Lakiová Zuzana 160 NOVA
Ujco Roman 159 SaS

Képviselők

2014
SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 42.86% KDH 3 képviselö 7 képviselö
2018
Független 14.29% Független 1 képviselö NOVA 42.86% NOVA 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SaS 14.29% SaS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 483
Választási részvétel: 13.04 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 483
Választási részvétel: 11.39 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 35,37 %
Kiadott boríték: 173
Bedobott boríték: 173

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 61
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 166
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 33 54.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 9 14.75 % KDS
Dominika Palaščáková 8 13.11 % NOVA
Rastislav Masnyk 6 9.84 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 2 3.28 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2 3.28 % Független
Jozef Holečko 1 1.64 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 25 45.45% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 61 36.75 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58 34.94 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 21 12.65 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 12 7.23 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4 2.41 % Független
Vladislav Stanko 2 1.20 % Független
Ján Struk 2 1.20 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.60 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.60 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.60 % SNS
Adam Šepetka 1 0.60 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.60 % NP
Jozef Bobík 1 0.60 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 61
Érvényes szavazólap: 169
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Elena Fialková 20 32.79% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 20 32.79% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
István Zachariaš 18 29.51% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 17 27.87% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 16 26.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Holečko 15 24.59% Független
Anton Király 13 21.31% SMK-MKP
Štefan Petrík 11 18.03% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 10 16.39% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 10 16.39% SMER - SD
Tomáš Suchý 10 16.39% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 9 14.75% NOVA
Ladislav Bartók 9 14.75% Független
László Köteles 8 13.11% SMK-MKP
Štefan Laczkó 7 11.48% 7 STATOČNÝCH
László Iván 6 9.84% SMK-MKP
Štefan Markovič 6 9.84% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 5 8.20% Független
Miroslav Bačenko 5 8.20% Független
Róbert Šándor 5 8.20% Független
Monika Vargová 4 6.56% SNS
Michal Rečka 4 6.56% SMER - SD
Marián Tóth 4 6.56% SaS
Monika Bérešová 4 6.56% SZS
Jenő Csoltkó 4 6.56% Független
František Petro 3 4.92% SMER - SD
Miloš Barcal 3 4.92% Független
Františka Kočišová 3 4.92% SĽS
Vojtech Staňo 3 4.92% SMER - SD
Božena Letková 3 4.92% Független
Elena Majancsíková 3 4.92% SĽS
Ivan Hriczko 3 4.92% Független
Anton Medvec 2 3.28% Független
Alexander Bimbo 2 3.28% SRÚS
Ladislav Vojtko 2 3.28% KSS
Vladimír Popovič 2 3.28% SMS
Viliam Bačo 2 3.28% Független
Marián Kertész 2 3.28% PD
Karol Dzugas 2 3.28% Független
Ján Bačo 2 3.28% SĽS
Ján Marton 2 3.28% NOVA
Ján Mikloš 2 3.28% KSS
Roman Horváth 2 3.28% SRÚS
Ján Stanislav 1 1.64% SNS
Ľubica Holováčová 1 1.64% SĽS
Peter Papáč 1 1.64% KSS
Ján Kokarda 1 1.64% Független
Július Grulyo 1 1.64% Független
Róbert Čarny 1 1.64% SNS
Ivan Buchla 1 1.64% SNS
Jozef Koňa 1 1.64% SĽS
Slavomír Horváth 1 1.64% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ľubomír Šimko 0 0.00% SMER - SD
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Tomáš Kozlai 87 51.48% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Lacková 76 44.97% Független
Slavomír Borovský 41 24.26% DS
Július Pelegrin 33 19.53% Független
Jaroslav Pástor 28 16.57% MOST - HÍD
Elena Fialková 26 15.38% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 22 13.02% SMK-MKP
Gábor Szalay 22 13.02% SMK-MKP
Július Beluscsák 21 12.43% Független
Július Begala 17 10.06% Független
Marcela Demkeová 17 10.06% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 17 10.06% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
István Zachariaš 16 9.47% SMK-MKP
Norbert Krušinský 15 8.88% MOST - HÍD
Roland Szabó 15 8.88% SMER-SD
Viktor Dulina 15 8.88% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 14 8.28% SMER-SD
Imrich Bakši 13 7.69% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Kocai 13 7.69% NAJ
Martin Smrčo 12 7.10% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Zámboriová 12 7.10% ŠKV
František Gedra 12 7.10% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 12 7.10% ĽS Naše Slovensko
František Petro 11 6.51% SMER-SD
Martin Baltes 11 6.51% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 11 6.51% SMER-SD
Miloš Barcal 11 6.51% Független
Ladislav Andrejanin 10 5.92% ÚSVIT
Attila Oravecz 10 5.92% MOST - HÍD
Alexander Képes 10 5.92% SMK-MKP
Anton Király 9 5.33% SMK-MKP
Gabriel Böhm 9 5.33% Független
Vlastimil Lakatoš 9 5.33% Független
Ladislav Bartók 8 4.73% MKDA-MKDSZ
Pavol Bujňák 8 4.73% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tamás Iván 8 4.73% SMK-MKP
Radoslav Hodor 8 4.73% Független
Jarmila Vaňová 7 4.14% ŠKV
Ján Kokarda 7 4.14% Független
Martina Dutková 6 3.55% Független
Slavomír Horváth 6 3.55% SNS
Monika Gergelová 6 3.55% SNS
László Köteles 6 3.55% SMK-MKP
Alexander Horváth 5 2.96% MOST - HÍD
Anton Medvec 5 2.96% Független
Tibor Bráz 5 2.96% Független
Tomáš Suchý 5 2.96% ŠANCA
Anetta Strýčková 5 2.96% Független
Ivan Hriczko 4 2.37% ŠKV
Pavol Lehotský 4 2.37% Független
Peter Derevjaník 4 2.37% SMER-SD
Mária Dulovičová 3 1.78% Független
Csaba Káposztás 3 1.78% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 3 1.78% VZDOR
Ervín Kompuš 2 1.18% NAJ
Vojtech Farkaš 2 1.18% Független
Peter Seman 2 1.18% KSS
Július Grulyo 2 1.18% Független
Csaba Simkó 2 1.18% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.59% NAJ
Ján Serbin 1 0.59% Független
Ján Horváth 1 0.59% Független
Ladislav Vojtko 1 0.59% KSS
Jozef Krešák 1 0.59% ŠANCA
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 50.07 %
Torna 145 10.72 %
Buzita 141 10.43 %
Somodi 111 8.21 %
Makranc 110 8.14 %
Debrőd 109 8.06 %
Csécs 94 6.95 %
Szeszta 73 5.40 %
Jászó 69 5.10 %
Jánok 64 4.73 %
Perény - Hím 63 4.66 %
Komaróc 63 4.66 %
Áj 57 4.22 %
Reste 57 4.22 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.77 %
Tornaújfalu 49 3.62 %
Alsólánc 48 3.55 %
Zsarnó 47 3.48 %
Bódvavendégi 40 2.96 %
Nagyida 40 2.96 %
Péder 40 2.96 %
Abaújszina 33 2.44 %
Pány 22 1.63 %
Mecenzéf 21 1.55 %
Jászómindszent 12 0.89 %
Tornahorváti 12 0.89 %
Szádelő 12 0.89 %
Kenyhec 11 0.81 %
Miglécnémeti 11 0.81 %
Stósz 7 0.52 %
Kisida 7 0.52 %
Felsőmecenzéf 5 0.37 %
Hernádcsány 4 0.30 %
Hernádzsadány 4 0.30 %
Kassamindszent 4 0.30 %
Magyarbőd 4 0.30 %
Jászóújfalu 3 0.22 %
Felsőtőkés 3 0.22 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Petőszinye 3 0.22 %
Rás 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Hernádszentistván 2 0.15 %
Benyék 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Györke 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 37.75 %
Torna 110 12.78 %
Kecer 63 7.32 %
Szepsi 47 5.46 %
Mecenzéf 28 3.25 %
Áj 16 1.86 %
Buzita 14 1.63 %
Jászómindszent 13 1.51 %
Csécs 11 1.28 %
Jászóújfalu 10 1.16 %
Kisida 9 1.05 %
Abaújszakaly 9 1.05 %
Györke 8 0.93 %
Kenyhec 8 0.93 %
Hernádcsány 8 0.93 %
Tornaújfalu 7 0.81 %
Abos 7 0.81 %
Izdobabeszter 7 0.81 %
Abaújszina 6 0.70 %
Stósz 6 0.70 %
Budamér 5 0.58 %
Hernádszentistván 5 0.58 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.58 %
Hernádszokoly 5 0.58 %
Pány 5 0.58 %
Enyicke 5 0.58 %
Benyék 5 0.58 %
Semse 5 0.58 %
Bolyár 5 0.58 %
Hernádzsadány 4 0.46 %
Rozgony 4 0.46 %
Debrőd 4 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Nagyida 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Zsarnó 4 0.46 %
Alsókemence 4 0.46 %
Lapispatakújtelep 4 0.46 %
Szeszta 3 0.35 %
Hilyó 3 0.35 %
Komaróc 3 0.35 %
Nagyszalánc 3 0.35 %
Alsólánc 3 0.35 %
Patacskő 3 0.35 %
Sároskőszeg 3 0.35 %
Felsőmislye 3 0.35 %
Felsőmecenzéf 3 0.35 %
Szaláncújváros 3 0.35 %
Ránk 3 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.35 %
Alsómislye 3 0.35 %
Rudnok 3 0.35 %
Baska 3 0.35 %
Perény - Hím 3 0.35 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 38.13 %
Buzita 223 16.64 %
Csécs 84 6.27 %
Perény - Hím 79 5.90 %
Torna 77 5.75 %
Szeszta 77 5.75 %
Reste 67 5.00 %
Makranc 66 4.93 %
Komaróc 55 4.10 %
Debrőd 55 4.10 %
Somodi 53 3.96 %
Alsólánc 51 3.81 %
Nagyida 49 3.66 %
Tornaújfalu 38 2.84 %
Jászó 37 2.76 %
Áj 37 2.76 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.39 %
Zsarnó 31 2.31 %
Péder 30 2.24 %
Abaújszina 29 2.16 %
Jánok 28 2.09 %
Bódvavendégi 25 1.87 %
Mecenzéf 15 1.12 %
Semse 11 0.82 %
Pány 10 0.75 %
Kenyhec 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Tornahorváti 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Miglécnémeti 8 0.60 %
Györke 7 0.52 %
Enyicke 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Kisida 5 0.37 %
Izdobabeszter 5 0.37 %
Jászómindszent 5 0.37 %
Hernádszentistván 5 0.37 %
Regeteruszka 4 0.30 %
Királynép 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.11 %
Jászómindszent 108 9.46 %
Stósz 76 6.65 %
Felsőmecenzéf 50 4.38 %
Szepsi 38 3.33 %
Kisida 36 3.15 %
Hernádcsány 24 2.10 %
Jászó 24 2.10 %
Kassamindszent 24 2.10 %
Jászóújfalu 22 1.93 %
Kassabéla 19 1.66 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.49 %
Semse 17 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.31 %
Sároskőszeg 15 1.31 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.05 %
Lengyelfalva 12 1.05 %
Torna 12 1.05 %
Izdobabeszter 12 1.05 %
Hernádszentistván 12 1.05 %
Idabukóc 11 0.96 %
Aranyida 11 0.96 %
Lapispatak 11 0.96 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 75.21 %
Buzita 84 11.97 %
Torna 66 9.40 %
Makranc 50 7.12 %
Szeszta 45 6.41 %
Csécs 39 5.56 %
Debrőd 38 5.41 %
Áj 31 4.42 %
Somodi 30 4.27 %
Tornaújfalu 30 4.27 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.99 %
Nagyida 27 3.85 %
Perény - Hím 26 3.70 %
Alsólánc 26 3.70 %
Zsarnó 26 3.70 %
Jánok 26 3.70 %
Reste 23 3.28 %
Péder 22 3.13 %
Jászó 22 3.13 %
Bódvavendégi 21 2.99 %
Rudnok 17 2.42 %
Komaróc 17 2.42 %
Mecenzéf 15 2.14 %
Jászómindszent 13 1.85 %
Hernádcsány 13 1.85 %
Abaújszina 12 1.71 %
Tornahorváti 11 1.57 %
Miglécnémeti 9 1.28 %
Pány 9 1.28 %
Kassamindszent 8 1.14 %
Aranyida 7 1.00 %
Stósz 6 0.85 %
Izdobabeszter 6 0.85 %
Jászóújfalu 6 0.85 %
Györke 6 0.85 %
Rás 6 0.85 %
Enyicke 5 0.71 %
Ránk 5 0.71 %
Lapispatak 4 0.57 %
Patacskő 4 0.57 %
Sároskőszeg 4 0.57 %
Kisida 4 0.57 %
Alsómislye 4 0.57 %
Hernádgecse 4 0.57 %
Koksóbaksa 3 0.43 %
Felsőmecenzéf 3 0.43 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.43 %
Hernádszokoly 3 0.43 %
Szalánchuta 3 0.43 %
Kenyhec 3 0.43 %
Abaújszakaly 3 0.43 %
Garbócbogdány 3 0.43 %
Semse 3 0.43 %
Alsótőkés 3 0.43 %
Szádelő 2 0.28 %
Tarcavajkóc 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Hilyó 2 0.28 %
Magyarbőd 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Kisszalánc 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Budamér 2 0.28 %
Hernádgönyű 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kalsa 2 0.28 %
Felsőtőkés 2 0.28 %
Kisladna 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Eszkáros 1 0.14 %
Sárosófalu 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Tizsite 1 0.14 %
Rozgony 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Felsőmislye 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Kelecsenyborda 1 0.14 %
Kassaolcsvár 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.67 %
Hernádszentistván 216 11.49 %
Sároskőszeg 164 8.72 %
Hernádszokoly 138 7.34 %
Budamér 79 4.20 %
Rozgony 58 3.09 %
Kassabéla 40 2.13 %
Abos 40 2.13 %
Kassamindszent 39 2.07 %
Kisida 37 1.97 %
Terebő 34 1.81 %
Hernádcsány 30 1.60 %
Enyicke 28 1.49 %
Jászómindszent 28 1.49 %
Királynép 28 1.49 %
Szepsi 26 1.38 %
Tarcavajkóc 25 1.33 %
Koksóbaksa 23 1.22 %
Izdobabeszter 23 1.22 %
Lapispatak 19 1.01 %
Benyék 18 0.96 %
Hernádzsadány 18 0.96 %
Kisladna 18 0.96 %
Felsőmislye 17 0.90 %
Rás 17 0.90 %
Hernádgecse 17 0.90 %
Nagyszalánc 16 0.85 %
Kassaolcsvár 16 0.85 %
Lapispatakújtelep 15 0.80 %
Kenyhec 15 0.80 %
Alsómislye 15 0.80 %
Eszkáros 14 0.74 %
Baska 14 0.74 %
Regeteruszka 14 0.74 %
Alsótőkés 14 0.74 %
Perény - Hím 13 0.69 %
Bölzse 13 0.69 %
Abaújnádasd 13 0.69 %
Csécs 12 0.64 %
Hatkóc 12 0.64 %
Nagyladna 12 0.64 %
Lengyelfalva 12 0.64 %
Aranyida 12 0.64 %
Abaújszina 11 0.59 %
Semse 11 0.59 %
Felsőhutka 11 0.59 %
Mecenzéf 11 0.59 %
Garbócbogdány 10 0.53 %
Kalsa 10 0.53 %
Buzita 10 0.53 %
Jászóújfalu 10 0.53 %
Torna 10 0.53 %
Kecer 10 0.53 %
Magyarbőd 10 0.53 %
Felsőtőkés 10 0.53 %
Györke 10 0.53 %
Alsóhutka 9 0.48 %
Abaújszakaly 9 0.48 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.37 %
Jászó 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Hernádgönyű 7 0.37 %
Stósz 7 0.37 %
Felsőmecenzéf 7 0.37 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.21 %
Ránkfüred 4 0.21 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 36.81 %
Szepsi 178 16.71 %
Csécs 34 3.19 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.00 %
Áj 31 2.91 %
Makranc 29 2.72 %
Somodi 26 2.44 %
Tornaújfalu 25 2.35 %
Jánok 23 2.16 %
Perény - Hím 20 1.88 %
Zsarnó 20 1.88 %
Bódvavendégi 18 1.69 %
Mecenzéf 14 1.31 %
Szeszta 14 1.31 %
Tornahorváti 14 1.31 %
Jászó 12 1.13 %
Buzita 11 1.03 %
Debrőd 11 1.03 %
Kenyhec 11 1.03 %
Nagyida 10 0.94 %
Pány 10 0.94 %
Péder 8 0.75 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Rozgony 6 0.56 %
Kisida 5 0.47 %
Hernádgecse 5 0.47 %
Reste 5 0.47 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Lapispatakújtelep 4 0.38 %
Jászómindszent 4 0.38 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Garbócbogdány 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Nagyszalánc 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Abaújszina 3 0.28 %
Kassamindszent 3 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.23 %
Torna 20 1.43 %
Csécs 12 0.86 %
Jászó 11 0.79 %
Tornaújfalu 10 0.72 %
Rozgony 10 0.72 %
Nagyida 10 0.72 %
Buzita 8 0.57 %
Somodi 8 0.57 %
Makranc 7 0.50 %
Zsarnó 6 0.43 %
Reste 6 0.43 %
Lapispatak 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Debrőd 5 0.36 %
Jánok 5 0.36 %
Perény - Hím 5 0.36 %
Abaújszina 5 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.29 %
Kassamindszent 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Tornahorváti 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Petőszinye 3 0.22 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Jászóújfalu 3 0.22 %
Kisida 3 0.22 %
Györke 3 0.22 %
Ránk 3 0.22 %
Terebő 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Bódvavendégi 2 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.14 %
Hernádcsány 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Kenyhec 2 0.14 %
Mecenzéf 2 0.14 %
Abos 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Abaújszakaly 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Jászómindszent 1 0.07 %
Pány 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Alsótőkés 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Kassabéla 1 0.07 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 26.96 %
Szepsi 82 16.50 %
Csécs 20 4.02 %
Tornaújfalu 18 3.62 %
Nagyida 17 3.42 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.02 %
Buzita 12 2.41 %
Áj 12 2.41 %
Szeszta 12 2.41 %
Somodi 11 2.21 %
Bódvavendégi 11 2.21 %
Zsarnó 10 2.01 %
Jászó 10 2.01 %
Makranc 10 2.01 %
Mecenzéf 9 1.81 %
Péder 9 1.81 %
Jászómindszent 8 1.61 %
Tornahorváti 8 1.61 %
Perény - Hím 7 1.41 %
Eszkáros 6 1.21 %
Hernádcsány 6 1.21 %
Abaújszina 6 1.21 %
Alsólánc 5 1.01 %
Kassamindszent 5 1.01 %
Reste 5 1.01 %
Jánok 4 0.80 %
Budamér 4 0.80 %
Baska 4 0.80 %
Kenyhec 4 0.80 %
Jászóújfalu 4 0.80 %
Hernádzsadány 4 0.80 %
Debrőd 4 0.80 %
Komaróc 4 0.80 %
Magyarbőd 4 0.80 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.80 %
Hernádszentistván 3 0.60 %
Kecer 3 0.60 %
Abaújnádasd 3 0.60 %
Alsótőkés 3 0.60 %
Enyicke 3 0.60 %
Hernádgönyű 3 0.60 %
Pány 3 0.60 %
Lapispatak 3 0.60 %
Semse 3 0.60 %
Györke 2 0.40 %
Abaújszakaly 2 0.40 %
Koksóbaksa 2 0.40 %
Kassabéla 2 0.40 %
Felsőmislye 2 0.40 %
Kassaolcsvár 2 0.40 %
Tizsite 2 0.40 %
Abaújrákos 2 0.40 %
Bolyár 2 0.40 %
Rozgony 2 0.40 %
Rudnok 2 0.40 %
Izdobabeszter 2 0.40 %
Miglécnémeti 2 0.40 %
Szádelő 2 0.40 %
Benyék 2 0.40 %
Nagyszalánc 2 0.40 %
Alsómislye 1 0.20 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Felsőcsáj 1 0.20 %
Lapispatakújtelep 1 0.20 %
Újszállás 1 0.20 %
Abos 1 0.20 %
Stósz 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Hernádszokoly 1 0.20 %
Ránkfüred 1 0.20 %
Patacskő 1 0.20 %
Aranyida 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Hilyó 1 0.20 %
Királynép 1 0.20 %
Ránk 1 0.20 %
Sároskőszeg 1 0.20 %
Kisida 1 0.20 %
Kisladna 1 0.20 %
Szaláncújváros 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőtőkés 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Alsóhutka 1 0.20 %
Alsókemence 1 0.20 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.90 %
Torna 295 12.27 %
Jászó 262 10.90 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.24 %
Mecenzéf 91 3.79 %
Buzita 78 3.24 %
Szeszta 60 2.50 %
Zsarnó 56 2.33 %
Somodi 52 2.16 %
Tornaújfalu 50 2.08 %
Áj 47 1.96 %
Jászóújfalu 38 1.58 %
Debrőd 35 1.46 %
Bódvavendégi 33 1.37 %
Csécs 33 1.37 %
Alsólánc 29 1.21 %
Perény - Hím 28 1.16 %
Jánok 26 1.08 %
Szádelő 24 1.00 %
Abaújszina 23 0.96 %
Komaróc 22 0.92 %
Nagyida 20 0.83 %
Makranc 20 0.83 %
Reste 20 0.83 %
Péder 17 0.71 %
Felsőmecenzéf 14 0.58 %
Tornahorváti 11 0.46 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.15 %
Makranc 115 5.71 %
Csécs 73 3.63 %
Torna 68 3.38 %
Buzita 39 1.94 %
Perény - Hím 36 1.79 %
Tornaújfalu 35 1.74 %
Jánok 30 1.49 %
Pány 26 1.29 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.24 %
Nagyida 23 1.14 %
Mecenzéf 23 1.14 %
Zsarnó 22 1.09 %
Áj 22 1.09 %
Szeszta 20 0.99 %
Györke 19 0.94 %
Komaróc 19 0.94 %
Péder 18 0.89 %
Somodi 17 0.84 %
Jászó 16 0.79 %
Reste 16 0.79 %
Debrőd 15 0.75 %
Kisida 14 0.70 %
Jászómindszent 14 0.70 %
Kenyhec 12 0.60 %
Alsólánc 12 0.60 %
Bódvavendégi 10 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.45 %
Sároskőszeg 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Budamér 8 0.40 %
Rozgony 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.23 %
Rozgony 83 3.92 %
Izdobabeszter 61 2.88 %
Kisida 61 2.88 %
Kassamindszent 53 2.50 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.46 %
Györgyi 51 2.41 %
Hernádcsány 50 2.36 %
Jászómindszent 46 2.17 %
Györke 45 2.13 %
Alsókemence 44 2.08 %
Szepsi 42 1.98 %
Sároskőszeg 42 1.98 %
Kassaolcsvár 41 1.94 %
Regeteruszka 40 1.89 %
Garbócbogdány 39 1.84 %
Budamér 37 1.75 %
Petőszinye 37 1.75 %
Bolyár 36 1.70 %
Mecenzéf 36 1.70 %
Kelecsenyborda 36 1.70 %
Nagyszalánc 33 1.56 %
Benyék 31 1.46 %
Felsőmislye 29 1.37 %
Koksóbaksa 28 1.32 %
Tarcavajkóc 28 1.32 %
Csécs 28 1.32 %
Idabukóc 27 1.28 %
Ránkfüred 27 1.28 %
Lapispatak 27 1.28 %
Kecer 25 1.18 %
Alsótőkés 25 1.18 %
Királynép 25 1.18 %
Felsőcsáj 24 1.13 %
Lengyelfalva 24 1.13 %
Hernádzsadány 24 1.13 %
Rás 23 1.09 %
Hernádszentistván 23 1.09 %
Bátyok 23 1.09 %
Felsőkemence 22 1.04 %
Alsómislye 22 1.04 %
Kassabéla 21 0.99 %
Kalsa 20 0.94 %
Hernádszokoly 20 0.94 %
Füzérnádaska 18 0.85 %
Hernádgecse 18 0.85 %
Baska 18 0.85 %
Semse 17 0.80 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.71 %
Abaújszakaly 15 0.71 %
Enyicke 15 0.71 %
Ósvacsákány 15 0.71 %
Aranyida 15 0.71 %
Hilyó 14 0.66 %
Alsóhutka 14 0.66 %
Abaújnádasd 14 0.66 %
Kenyhec 14 0.66 %
Jászó 14 0.66 %
Ósva 14 0.66 %
Abaújszina 13 0.61 %
Jászóújfalu 13 0.61 %
Abaújrákos 13 0.61 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.47 %
Felsőhutka 10 0.47 %
Terebő 10 0.47 %
Eszkáros 10 0.47 %
Sárosófalu 10 0.47 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 14.45 %
Somodi 42 3.10 %
Kecer 28 2.06 %
Mecenzéf 22 1.62 %
Jászómindszent 16 1.18 %
Nagyida 14 1.03 %
Magyarbőd 13 0.96 %
Jászóújfalu 13 0.96 %
Torna 12 0.88 %
Csécs 10 0.74 %
Hernádcsány 8 0.59 %
Buzita 8 0.59 %
Szepsi 8 0.59 %
Kisida 8 0.59 %
Stósz 7 0.52 %
Patacskő 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Felsőmecenzéf 4 0.29 %
Györke 4 0.29 %
Kassamindszent 4 0.29 %
Abaújszakaly 4 0.29 %
Kenyhec 4 0.29 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Hilyó 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Rudnok 3 0.22 %
Regeteruszka 3 0.22 %
Budamér 3 0.22 %
Terebő 3 0.22 %
Szeszta 3 0.22 %
Tarcavajkóc 3 0.22 %
Hernádszokoly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Györgyi 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ósvacsákány 2 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.15 %
Kelecsenyborda 2 0.15 %
Garbócbogdány 2 0.15 %
Izdobabeszter 2 0.15 %
Pány 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Perény - Hím 2 0.15 %
Lapispatak 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Idabukóc 1 0.07 %
Makranc 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Hernádgönyű 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Enyicke 1 0.07 %
Ránkfüred 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.85 %
Rozgony 63 3.57 %
Hernádcsány 61 3.45 %
Jászómindszent 59 3.34 %
Kassamindszent 46 2.60 %
Mecenzéf 42 2.38 %
Izdobabeszter 37 2.10 %
Magyarbőd 35 1.98 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.98 %
Kisida 33 1.87 %
Nagyida 31 1.76 %
Györke 27 1.53 %
Enyicke 27 1.53 %
Hernádgecse 26 1.47 %
Jászó 26 1.47 %
Hernádzsadány 25 1.42 %
Kassaolcsvár 23 1.30 %
Csécs 23 1.30 %
Sároskőszeg 22 1.25 %
Hernádszentistván 22 1.25 %
Koksóbaksa 22 1.25 %
Lapispatak 21 1.19 %
Tarcavajkóc 21 1.19 %
Budamér 20 1.13 %
Nagyszalánc 20 1.13 %
Regeteruszka 19 1.08 %
Somodi 19 1.08 %
Királynép 19 1.08 %
Felsőmislye 19 1.08 %
Makranc 19 1.08 %
Felsőmecenzéf 19 1.08 %
Hernádszokoly 17 0.96 %
Alsómislye 17 0.96 %
Lengyelfalva 17 0.96 %
Baska 16 0.91 %
Semse 16 0.91 %
Abaújnádasd 15 0.85 %
Kecer 14 0.79 %
Stósz 14 0.79 %
Garbócbogdány 14 0.79 %
Idabukóc 14 0.79 %
Abaújszakaly 14 0.79 %
Torna 13 0.74 %
Kassabéla 13 0.74 %
Tizsite 12 0.68 %
Györgyi 12 0.68 %
Bölzse 12 0.68 %
Eszkáros 12 0.68 %
Kisladna 12 0.68 %
Pány 12 0.68 %
Füzérnádaska 11 0.62 %
Alsóhutka 11 0.62 %
Kenyhec 11 0.62 %
Perény - Hím 11 0.62 %
Petőszinye 10 0.57 %
Alsókemence 10 0.57 %
Benyék 10 0.57 %
Abaújszina 10 0.57 %
Szeszta 9 0.51 %
Hilyó 9 0.51 %
Jászóújfalu 9 0.51 %
Lapispatakújtelep 9 0.51 %
Felsőhutka 9 0.51 %
Hernádgönyű 9 0.51 %
Ósva 9 0.51 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 15.27 %
Lapispatak 242 10.56 %
Budamér 158 6.89 %
Mecenzéf 114 4.97 %
Hernádcsány 106 4.62 %
Lapispatakújtelep 98 4.28 %
Koksóbaksa 86 3.75 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.49 %
Nagyszalánc 77 3.36 %
Királynép 76 3.32 %
Abaújnádasd 76 3.32 %
Kecer 74 3.23 %
Stósz 74 3.23 %
Kisida 74 3.23 %
Rozgony 69 3.01 %
Kalsa 68 2.97 %
Szepsi 58 2.53 %
Izdobabeszter 55 2.40 %
Jászóújfalu 53 2.31 %
Lengyelfalva 50 2.18 %
Szaláncújváros 48 2.09 %
Hernádgecse 47 2.05 %
Jászómindszent 46 2.01 %
Sároskőszeg 46 2.01 %
Hernádszentistván 46 2.01 %
Magyarbőd 44 1.92 %
Regeteruszka 42 1.83 %
Enyicke 40 1.75 %
Benyék 36 1.57 %
Tizsite 35 1.53 %
Abaújszina 34 1.48 %
Bolyár 32 1.40 %
Alsókemence 31 1.35 %
Tarcavajkóc 31 1.35 %
Kelecsenyborda 30 1.31 %
Alsóhutka 29 1.27 %
Hernádgönyű 29 1.27 %
Kassamindszent 28 1.22 %
Sárosófalu 26 1.13 %
Petőszinye 26 1.13 %
Hernádszokoly 26 1.13 %
Újszállás 25 1.09 %
Semse 25 1.09 %
Györke 24 1.05 %
Kassaolcsvár 21 0.92 %
Abaújharaszti 21 0.92 %
Felsőkemence 21 0.92 %
Balogd 21 0.92 %
Garbócbogdány 20 0.87 %
Ósvacsákány 20 0.87 %
Ósva 20 0.87 %
Felsőmecenzéf 20 0.87 %
Abaújrákos 18 0.79 %
Rudnok 18 0.79 %
Hernádzsadány 18 0.79 %
Kassabéla 17 0.74 %
Szalánchuta 17 0.74 %
Györgyi 17 0.74 %
Alsótőkés 16 0.70 %
Felsőmislye 16 0.70 %
Csécs 15 0.65 %
Bunyita 14 0.61 %
Modrafalva 14 0.61 %
Bölzse 14 0.61 %
Torna 14 0.61 %
Alsómislye 14 0.61 %
Eszkáros 13 0.57 %
Baska 13 0.57 %
Bátyok 13 0.57 %
Abos 13 0.57 %
Kecerlipóc 12 0.52 %
Perény - Hím 12 0.52 %
Nagyida 12 0.52 %
Makranc 12 0.52 %
Alsócsáj 12 0.52 %
Felsőcsáj 11 0.48 %
Füzérnádaska 11 0.48 %
Pány 11 0.48 %
Rás 11 0.48 %
Hatkóc 11 0.48 %
Patacskő 11 0.48 %
Kenyhec 10 0.44 %
Aranyida 10 0.44 %
Hilyó 10 0.44 %
Kisszalánc 9 0.39 %
Idabukóc 9 0.39 %
Ránkfüred 9 0.39 %
Ránk 9 0.39 %
Terebő 9 0.39 %
Felsőhutka 7 0.31 %
Felsőtőkés 7 0.31 %
Zsarnó 7 0.31 %
Somodi 5 0.22 %
Reste 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Ájfalucska 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Buzita 3 0.13 %
Bocsárd 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Péder 2 0.09 %
Bódvavendégi 2 0.09 %
Komaróc 2 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.07 %
Jászómindszent 94 8.74 %
Szepsi 75 6.97 %
Stósz 68 6.32 %
Felsőmecenzéf 59 5.48 %
Jászó 40 3.72 %
Kisida 40 3.72 %
Hernádcsány 21 1.95 %
Rozgony 19 1.77 %
Makranc 18 1.67 %
Kassamindszent 17 1.58 %
Torna 16 1.49 %
Lengyelfalva 15 1.39 %
Rudnok 15 1.39 %
Hatkóc 15 1.39 %
Hernádszokoly 14 1.30 %
Királynép 11 1.02 %
Aranyida 11 1.02 %
Koksóbaksa 11 1.02 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.02 %
Jászóújfalu 10 0.93 %
Perény - Hím 9 0.84 %
Pány 9 0.84 %
Idabukóc 9 0.84 %
Garbócbogdány 8 0.74 %
Semse 8 0.74 %
Hernádszentistván 8 0.74 %
Nagyszalánc 8 0.74 %
Magyarbőd 8 0.74 %
Kassaolcsvár 8 0.74 %
Jánok 8 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.65 %
Csécs 7 0.65 %
Felsőtőkés 7 0.65 %
Abaújszina 6 0.56 %
Kenyhec 6 0.56 %
Nagyida 6 0.56 %
Györke 6 0.56 %
Abaújszakaly 6 0.56 %
Benyék 6 0.56 %
Sároskőszeg 6 0.56 %
Felsőhutka 6 0.56 %
Abaújnádasd 5 0.46 %
Tarcavajkóc 5 0.46 %
Abos 5 0.46 %
Györgyi 5 0.46 %
Felsőmislye 5 0.46 %
Alsótőkés 5 0.46 %
Budamér 4 0.37 %
Rás 4 0.37 %
Kecerlipóc 4 0.37 %
Kecer 4 0.37 %
Kassabéla 4 0.37 %
Miglécnémeti 4 0.37 %
Buzita 4 0.37 %
Apátka 4 0.37 %
Zsarnó 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Bolyár 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Lapispatak 3 0.28 %
Lapispatakújtelep 3 0.28 %
Alsócsáj 3 0.28 %
Szaláncújváros 3 0.28 %
Baska 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Somodi 3 0.28 %
Szeszta 3 0.28 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 21.12 %
Makranc 152 9.25 %
Buzita 107 6.51 %
Torna 92 5.60 %
Ránk 82 4.99 %
Csécs 79 4.81 %
Nagyida 72 4.38 %
Szeszta 65 3.96 %
Somodi 56 3.41 %
Debrőd 52 3.16 %
Perény - Hím 49 2.98 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.56 %
Reste 39 2.37 %
Tornaújfalu 36 2.19 %
Komaróc 35 2.13 %
Alsólánc 34 2.07 %
Áj 32 1.95 %
Abaújszina 32 1.95 %
Jánok 31 1.89 %
Zsarnó 30 1.83 %
Jászó 30 1.83 %
Pány 22 1.34 %
Péder 22 1.34 %
Bódvavendégi 19 1.16 %
Mecenzéf 13 0.79 %
Tornahorváti 12 0.73 %
Kecer 11 0.67 %
Hernádcsány 8 0.49 %
Izdobabeszter 8 0.49 %
Szádelő 7 0.43 %
Rudnok 7 0.43 %
Jászóújfalu 7 0.43 %
Stósz 6 0.37 %
Budamér 6