SK
BA
.....

Oroszvár

Község

címer zászló
439 24% magyar 1910
238 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rusovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Moson vármegye
Rajkai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mosoni-síkság , Lajtazug
Más földrajzi nevek:
Cezpoľné oráčiny, Dlhé oráčiny, Dolná sihoť, Dolné polie, Drienkový les, Horná lúka, Horná sihoť, Horné pole, (Hugótelep), Kravský pozemok, (Lauramajor), Lúčna zem, Malé Čunovo, Pieskovy hon, Rusovecké jazero, Rusovské rameno, Tehelné, Tehelný hon, Tiefer Grund, Unter Streck, Ürgédi-rétek, Záhrady
Koordináták:
48.05607986, 17.14504623
Terület:
25,56 km2
Rang:
község
Népesség:
3610
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
85110
Település kód:
529494
Szervezeti azonosító:
304611

Oroszvár a Kisalföld nyugati peremén, a Lajtazug (Fenyér) kistájon, 133 méteres tengerszint feletti magasságban, a Duna jobb partjának közelében fekszik, Pozsony központjától 13 km-re délre, Mosonmagyaróvártól 23 km-re északnyugatra. Határa sík, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 67,8 %-át (1733 ha) szántó, 5,6 %-át (144 ha) erdő, 2,1 %-át (53 ha) pedig vízfelület foglalta el. Külterületi lakott helye nincs, az 1920-ban megvont osztrák határnál álló (1920-ban még 78 lakosú) Lauramajor a 20. század első felében elpusztult. Északnyugatról Horvátjárfalu, északkeletről Pozsonypüspöki, délkeletről Dunacsún pozsonyi városrészekkel, délről Németjárfalu községgel határos. Déli határa államhatárt képez Szlovákia és Ausztria között. Katasztere északkeleten egy ponton érintkezik Szemetével, délnyugaton pedig Lajtakörtvélyesével. Északkeleti határát a Duna középvonala alkotja, mely 1920-47 között államhatárt képezett Magyarország és Csehszlovákia között. Oroszváron áthalad a Pozsonyt a dunacsúni határátkelővel összekötő 2-es számú főút, valamint a vele párhuzamosan futó Pozsony-Hegyeshalom vasútvonal (vasútállomás); mellékút köti össze a szomszédos Horvátjárfaluval (2,5 km). Határán keresztülhalad a D2-es autópálya Pozsonyt a magyar határral összekötő szakasza is. Oroszvárt a pozsonyi városi közlekedési vállalat kapcsolja össze a város többi részével.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-V. járás részeként. 1947-ig kisközségként Moson vármegye (1923-tól Győr, Moson és Pozsony egyesített vármegye) Rajkai járásához tartozott. Trianon után Magyarország része maradt, de területének 27 százalékát elveszítette; az új csehszlovák-magyar határt a Duna főmedre alkotta, a folyó bal partjára eső határrészét Csehszlovákiához csatolták (ma Pozsonypüspökihez tartozik), a korábban Oroszvárhoz tartozó Ürgédpusztát (Zeiselhof) pedig Ausztriához (ma Németjárfalu része). Területe így 35,02 km²-ről 25,56 km²-re csökkent. 1947-ben a pozsonyi hídfő részeként a párizsi békeszerződés Csehszlovákiához csatolta. A csehszlovák közigazgatásban 1972-ig a Pozsony-környéki járáshoz tartozott.

Népesség

2011-ben 2845 lakosa volt, melynek 83,4 %-a volt szlovák és 10,0 %-a magyar nemzetiségű. A 18. századtól kezdve elsősorban németek lakták, 1880-ban lakosságának több mint háromnegyede, 1910-ben 70,4 %-a német nemzetiségű volt. 1946-ban csaknem teljes német lakosságát kitelepítették, ezzel megnőtt a magyarság részaránya (1910-ben 24,4 %, 1961-ben már 44,7 %). 1947 után fokozatosan nőtt a szlovákok aránya is (1910-ben még csak a lakosság 1,7 %-át alkották), 1961-re Oroszvár már szlovák többségű (50,8 %) község volt. A rendszerváltás után megindult a városi lakosság betelepülése, 1991-2001 között 9,2 %-kal (1759 főről 1922-re), 2001-2011 között már 48 %-kal nőtt Oroszvár népessége. A településközponttól délkeletre, a 2-es főút mentén a régi belterülettel azonos nagyságú területen új családi házas lakóövezet létesült. A szuburbanizációs folyamat 2011 után még inkább felgyorsult, összességében 2001-2016 között a település lélekszáma csaknem megduplázódott (1922 főről 3778-ra). Ezzel párhuzamosan a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (1991-2011 között 26,4 %-ról 10 %-ra) és a szlovák nemzetiségűek arányának növekedése (67,9 %-ról 83,4 %-ra) figyelhető meg. 2011-ben lakosságának 57,3 %-a volt római katolikus, 4,4 %-a evangélikus, 26,3 %-a pedig felekezeten kívüli. 1880-ban az evangélikusok még a népesség egyötödét, az izraelita vallásúak 5,1 %-át alkották.

Történelem

Oroszvár területén a Római Birodalom határát védő erődvonal, a limes részeként a 2. században katonai település jött létre Gerulata néven, melyet a 4. században hagytak el. A 10. században Taksony fejedelem a kijevi Ruszból érkező varég-orosz határőrnépeket telepített itt le, innen ered neve is. Ekkor épült gyepűakadálya és határvára is. Első írásos említése 1208-ból származik, ekkor „terra Wruzvar” néven szerepelt. Határvárát 1271-ben Ottokár cseh király romboltatta le. Már a 14. században fontos kereskedelmi központ volt, jelentős éves vásárokkal. Ekkor Kerselburch német alakban is ismert volt. 1410-ben „Orozwar” néven említik. 1446-ban vámállomása is volt. 1483-ban már önálló plébánia, Szűz Mária tiszteletére szentelt templommal. A 15. században a Tompek család volt fő birtokosa. A 16. században a törökök elől menekülő horvátok telepedtek le (négy hullámban, 1515-75 között) Oroszváron. Első pecsétje 1627-ből ismert. 1646-ban Zichy István birtoka lett. Iskoláját 1659-ben említik először. Az 1683-as török hadjárat során elpusztult, később németekkel és horvátokkal települt újjá (német neve Karlburg, horvát neve Rusvar volt). 1698-ból van tudomásunk népes zsidó közösségéről is. Első céhe 1710-ben alakult. 1713-ban pestisjárvány pusztított a faluban. 1744-ben árvíz sújtotta, 1758-ban pedig a Szt. Mária Magdolna-templom égett le. 1775-76-ban megépült a Duna Mária Teréziáról elnevezett árvízvédelmi töltése. 1794-ben kétszer is földrengés sújtotta. 1809. májusában Napóleon csapatai foglalták el. A 19. században lótenyésztéséről, lovardájáról és gyümölcskertészetéről is híres volt. 1829-ben evangélikus templom, 1853-ban pedig evangélikus iskola is létesült a településen. 1841-1844 között Zichy Emánuel gróf a windsori királyi kastély mintájára a vármegye legnagyobb kastélyát építtette fel Oroszváron (1872-ben Hugo Henckel, 1906-ban Lónyay Elemér gróf tulajdonába került). 1851-ben Fényes Elek említi több vízimalmát, vendégfogadóját, sörfőzdéjét. Lakói mezőgazdasággal és fuvarozással foglalkoztak. 1871-ig Moson vármegye Rajkai járásához tartozó mezőváros volt, majd a mezővárosok megszüntetésekor kisközséggé alakult. 1876-ban a település nagy része leégett. 1891-ben megépült a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő vasútvonal, melynek egyik állomása Oroszvár lett (1947 után egyben vasúti határállomás). 1890-ben Sőtér Ágost korai Árpád-kori temetőt tárt fel a település határában. 1920-ban a trianoni határok megvonásakor a község Magyarországon maradt, de a Duna túlsó felére eső határrészeit és Ürgédpusztát (1920-ban 137 lakossal) elveszítette, egyben határközséggé vált. 1945. elején, a front közeledésekor 165 német család menekült el. 1946-ben maradék német lakosságát (496 családot) kitelepítették (1941-ben 1708, 1946-ban már csak 907 lakosa volt). 1947. október 15-én Dunacsúnnal és Horvátjárfaluval együtt a párizsi béke (1947. február 10.) rendelkezései alapján Csehszlovákiához csatolták. Magyar tannyelvű alapiskoláját az 1960-as években megszüntették. 1972. január 1-jén Pozsonyhoz csatolták. 2001 után a felgyorsuló szuburbanizáció átalakította a település arculatát, 2016-ig népessége csaknem duplájára nőtt. 2017-ben évtizedes szünet után újraindult a személyszállítás a Pozsony-Hegyeshalom vonalon.

Mai jelentősége

A településen szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Kastélya 1841-44 között neogótikus stílusban épült, park veszi körül, 1951-91 között a Szlovák Népművészeti Együttes otthona volt, jelenleg a kormányhivatal tulajdona. Két római katolikus temploma közül a Szt. Mária Magdolna-templom korai barokk stílusban épült 1622-ben, a Szt. Vitus és Modestus-templom pedig középkori alapokon reneszánsz stílusban 1613-ban (a 19. század második felében neoromán stílusban építették át). Evangélikus temploma az 1820-as években épült klasszicista stílusban, tornyát 1904-ben emelték. Barokk pestisoszlopát 1719-ben, a Szentháromság-szoborcsoportot 1748-ban, a Pieta-oszlopot pedig 1742-ben emelték. Az 1961-ben feltárt Gerulata egykori római tábor Szlovákia legjelentősebb római kori régészeti lelőhelye. Ártéri erdei a Dunai rétek Természetvédelmi Terület részét alkotják (1998 óta); az osztrák határ mentén a túzok élőhelyeként az Ürgédi rétek Madárvédelmi Terület 2006 óta áll védelem alatt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

OROSZVÁR. Carloburgum. Karlburg. Elegyes német mező Város Moson Vármegyében, földes Ura Gróf Zichy Uraság, Nemes Zichy, és más Urak is bírnak benne. Lakosai leg inkább katolikusok, és számos zsidók, fekszik Duna vizéhez közel, az Ország útban Óvárhoz nem meszsze, ’s a’ földes Uraságnak igen jeles, és pompás Katéllyával, ’s ugyan illy szembetűnő jó ízléssel épűlt gyönyörű Várhoz illő ángolyi kerttel díszesíttetik. Ez a’ Kastély valóban nem tsak e’ Várost, hanem az egész vidéket ékesíti, és az útazót is vidámíttya. Újabb Szentegyházát, melly Sz. Magdalénának emlékezetére épűlt, néhai G. Zichy István építtette, a’ kinek teste is ide helykeztetett [...] a' Városon kivűl északra, vagyon az a’ nevezetes töltés, melly által a’ Nagy Dunának egyik erén ezen Vármegyének nagy költségeivel, nem sok esztendőkkel ez előtt termés kövekből építtetett. Határja egyenes, és róna, három nyomásbéli, földgye rész szerént veres agyagos, és követses; rész szerént pedig fekete, mellyben leg inkább rozs, és árpa terem, búza silányabban, a’ Duna mentében vagyon fűzfa, túl pedig a’ Dunán keményfa erdeje, réttye ’s legelője tsekélyes, piatza Nizsiderben, és Posonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Oroszvár, németül Carlburg, német-horvát m.-város, Moson vmegyében, a Dunának egy ága mellett, kies vidéken. Lakja 1100 rom. kath., 350 evang., 460 zsidó, kath., anya-, evang. fiók templommal, synagógával. Ékesiti a várost az uraság ritka pompás kastélya, szép angolkerttel. Van derék vendégfogadója, sörfőzőháza, több vizimalma, erdeje. A lakosok 88 6/8 telek után birnak 752 másod, 1402 harmad, 453 negyed osztálybeli szántóföldet és 16 hold rétet. A gazdák főleg csak lovakat tartanak, s erősen fuvaroznak. Birja a várost gróf Zichy Manó; de nemesudvarokat birnak itt Zichy, Jablanczy, Balogh, Csergő, Trsztyánszky nemes családok. Ut. posta Rajka.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Csúnyról, rövid hajtás után Oroszvárra érünk, mely hajdanában az országnak Ausztria ellen végvára volt. A windsori kastély mintájára épűlt – várszerű kastélya és parkja a megyének egyik legszebb látnivalója. Ez a kastély jelenleg özv. Henckel-Donnersmark grófné Kászonyi Laura tulajdona. Oroszvár híres angol lótenyésztéséről és lóidomító telepéről. Régebben nagyszerű kertészete és gyümölcsfa-iskolája is volt az uradalomnak. Az üvegház falában most is látható nehány római emlékkő. Románstilű templomának, mely XII-XIII. századbeli építmény, csak tornya és karja maradt meg épségben. Német és magyar lakosainak száma 1.668.

Magyar Katolikus Lexikon

Oroszvár, Karlburg, v. Moson vm. (Rusovce, Szl.): plébánia a v. győri egyhm. magyaróvári esp. ker-ében. - 1483: már létezett. Tp-át 1483 e. Szűz Mária tit-ra sztelték, a mait Mária Magdolna tiszt-ére építették. Kegyura 1880: Henckel Laura grnő. Anyanyelve 1880: ném., horvát, m. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 147 tanuló. - 1613: Szt Vitus-Modestus-Crescentia tp-ot építettek a városon kívül, búcsújáró hely volt. ** Gerecze II:510, 1167. - Búzás kz. 291.

Helységnévtár

Oroszvár (Caroloburgum, Karlburg), [Ürgéd p.], RK. 1401 Győr, ág. 383 Német-Járfalu ref. 2 - , IZR. 97, egyéb 2 - .

Névelőfordulások
1208
Wruzvar
1410
Orozwar
1773
Oroszvár, Kadlburg
1786
Karlburg, Oroszwár
1808
Oroszvár, Carloburgum, Karlburg
1863
Oroszvár
1947
Rusovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vývojová) 8
Telefon:

Honlap: rusovce.sk
Polgármester:
Tuleková Henčelová Lucia (Független)

Képviselő-testület:
Jenčík Radovan (Független)
Tuleková Henčelová Lucia (Független)
Kalmár Róbert (Független)
Dubovská Barbora (Független)
Lošonský František (Független)
Vandrášeková Veronika (Független)
Karácsony Jozef (Független)
Filaga Peter (Független)
Mokráň Vladimír (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Független 89% Független 8 képviselö Progresí... 11% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

Mestská časť Bratislava - Rusovce

Vývojová 8

RUSEKO miestny podnik mestskej časti Bratislava - Rusovce

Vývojová 8

Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vývojová 228

Alapiskola és óvoda

Vývojová 228

EP-MŠ pri ZŠ

Kovácsova 465

Oroszvári Anyakönyvi Hivatal

Vývojová 8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 193 10%
szlovákok 32 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1466 78%
lengyelek 0 0%
egyéb 194 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1885
magyarok 439 24%
szlovákok 30 2%
ruszinok 6 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1268 70%
lengyelek 0 0%
egyéb 59 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1802
magyarok 465 26%
szlovákok 1195 68%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 25 1%
németek 25 1%
lengyelek 4 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 40 2%
összlétszám 1759
magyarok 359 19%
szlovákok 1466 76%
ruszinok 7 0%
romák 0 0%
ukránok 4 0%
csehek 30 2%
németek 15 1%
lengyelek 6 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 35 2%
összlétszám 1922
magyarok 284 10%
szlovákok 2380 84%
ruszinok 4 0%
romák 1 0%
ukránok 7 0%
csehek 18 1%
németek 18 1%
lengyelek 6 0%
egyéb 50 2%
ismeretlen 77 3%
összlétszám 2845
magyarok 238 5%
szlovákok 3797 87%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 9 0%
csehek 34 1%
németek 18 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 65 1%
ismeretlen 221 5%
összlétszám 4388
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3350
Választási részvétel: 60.15 %
Kiadott boríték: 2015
Bedobott boríték: 2013

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1950
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tuleková Henčelová Lucia 990 50.77 % Független
Antoš Dušan 960 49.23 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jenčík Radovan 1160 Független
Tuleková Henčelová Lucia 1038 Független
Kalmár Róbert 924 Független
Dubovská Barbora 917 Független
Mokráň Vladimír 901 Progresívne Slovensko, SPOLU
Lošonský František 898 Független
Vandrášeková Veronika 836 Független
Karácsony Jozef 829 Független
Filaga Peter 781 Független

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, MOST - HÍD 55.56% SDKÚ-DS, MOST - HÍD 5 képviselö SIEŤ, KDH, SaS 33.33% SIEŤ, KDH, SaS 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 88.89% Független 8 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 11.11% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2796
Választási részvétel: 22.57 %
Kiadott boríték: 631
Bedobott boríték: 631
Választásra jogosult: 2805
Választási részvétel: 18.86 %
Kiadott boríték: 529
Bedobott boríték: 529
Választásra jogosult: 3 261
Választási részvétel: 34,37 %
Kiadott boríték: 1 121
Bedobott boríték: 1 116

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 624
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 109
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 360 57.69 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 104 16.67 % SMER - SD
Daniel Krajcer 87 13.94 % NOVA
Oskar Dobrovodský 27 4.33 % NaS - ns
Gabriel Karácsony 19 3.04 % PD
Jaroslav Paška 9 1.44 % SNS
Rastislav Blaško 6 0.96 % Független
Zdenka Beňová 5 0.80 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 4 0.64 % MS
Karol Ondriáš 3 0.48 % KSS
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Monika Flašíková - Beňová 97 18.44% SMER - SD
Juraj Droba 276 24.89 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 181 16.32 % Független
Milan Ftáčnik 153 13.80 % Független
Jozef Uhler 150 13.53 % Független
Daniel Krajcer 106 9.56 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ján Mrva 105 9.47 % Független
Pavol Frešo 90 8.12 % Független
Ľubomír Huďo 24 2.16 % Független
Natália Hanulíková 6 0.54 % SZS
Martin Jakubec 4 0.36 % Független
Marián Leinerovič 4 0.36 % NP
Jozef Danko 4 0.36 % Független
Jalal Suleiman 1 0.09 % KSS
Rastislav Blaško 1 0.09 % Független
Andrej Trnovec 1 0.09 % SĽSAH
Milan Lopašovský 1 0.09 % SMS
Lukáš Parízek 1 0.09 % SNS
Ľubomír Kolárik 1 0.09 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 605
Érvényes szavazólap: 1 053
Érvényes szavazólap: 30041
# Név Szavazat Százalék Párt
František Šebej 247 40.83% SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, KDH, OKS
Gabriela Ferenčáková 237 39.17% SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Snopko 218 36.03% OKS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS
Eduard Demel 160 26.45% KDH, SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Peter Mach 154 25.45% SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS
Tatiana Mikušová 152 25.12% SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, OKS, KDH, SZ, SDKÚ - DS
Ján Karman 152 25.12% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Hochschorner 143 23.64% DÚ, Zmena zdola
Martin Jóna 137 22.64% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, KDH, SZ, OKS, SMK-MKP
Marián Greksa 131 21.65% NOVA
Róbert Kalmár 119 19.67% SDĽ
Ľudmila Farkašovská 97 16.03% SMER - SD
Martin Miškov 75 12.40% NOVA
Elena Pätoprstá 69 11.40% Zmena zdola, DÚ
Ľubica Rybárska 66 10.91% NOVA
Richard Rikkon 61 10.08% SMS
Iveta Plšeková 61 10.08% Független
Ján Hrčka 57 9.42% Független
Henrich Haščák 54 8.93% NOVA
Mária Fratričová 54 8.93% NOVA
Ivana Antošová 52 8.60% SMER - SD
Ľubica Janegová 46 7.60% NOVA
Karol Fajnor 44 7.27% SDĽ
Jozef Krajča 41 6.78% SMER - SD
Roman Masár 39 6.45% SMER - SD
Daniela Lengyelová 36 5.95% SMER - SD
Andrea Bratislavská 35 5.79% SMER - SD
Daniel Moško 34 5.62% NOVA
Vladimír Kesegh 30 4.96% SMER - SD
Tomáš Žiak 28 4.63% SMS
Ľuboš Homola 28 4.63% DÚ, Zmena zdola
Jozef Vydra 27 4.46% DÚ, Zmena zdola
Miloš Gloznek 27 4.46% Független
Eva Krnáčová 26 4.30% Zmena zdola, DÚ
Anton Čulen 25 4.13% MS
Beata Novomeská 25 4.13% Független
Alena Chudíková 25 4.13% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lučanič 25 4.13% KDS
Peter Podolay 25 4.13% SMER - SD
Viliam Ovsepian 17 2.81% NOVA
Zdenka Beňová 15 2.48% ĽS Naše Slovensko
Andrej Turzo 14 2.31% SNS
Pavel Vlček 13 2.15% SOSKA
Július Hauser 12 1.98% NaS - ns
Mária Javoreková 12 1.98% NP
Miriam Benešová 11 1.82% SDĽ
Eva Gašparíková 11 1.82% NaS - ns
Jana Tanglmayerová 11 1.82% PD
Peter Senko 10 1.65% NP
Marián Chmelár 9 1.49% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Kopča 9 1.49% SDĽ
Jana Lachkovičová 9 1.49% PD
Ján Kordoš 9 1.49% SNS
Peter Marček 8 1.32% SOSKA
Ján Gréner 8 1.32% SNS
Miloš Černák 8 1.32% SNS
Darina Jurčacková 8 1.32% SMS
Ivan Lulják 8 1.32% KSS
Rastislav Schlosár 7 1.16% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Čižmárik 7 1.16% NÁŠ KRAJ
Marek Máchal 6 0.99% MS
Tibor Gódány 6 0.99% NP
František Tanko 6 0.99% SRÚS
Dominika Marošiová 6 0.99% NP
Ján Havlík 5 0.83% NP
Peter Hopjak 5 0.83% NP
Ľubor Čuda 3 0.50% NÁŠ KRAJ
Jozef Uhler 442 41.98% Független
Peter Hochschorner 381 36.18% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Elena Pätoprstá 334 31.72% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Gabriela Ferenčáková 303 28.77% NF
Lýdia Ovečková 274 26.02% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 256 24.31% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Pavel Škodler 237 22.51% NF
Roman Kollár 234 22.22% SZS
Ľudmila Farkašovská 191 18.14% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
František Valášek 187 17.76% NP
Lenka Jakubčová 177 16.81% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tatiana Mikušová 170 16.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
František Šebej 164 15.57% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Miroslav Dragun 162 15.38% Független
Marian Greksa 162 15.38% Független
Ladislav Snopko 153 14.53% NF
Ján Karman 152 14.43% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Peter Mach 138 13.11% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Martin Štuk 137 13.01% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Hrehorová 135 12.82% Független
Vladimír Bajan 131 12.44% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miroslav Lažo 127 12.06% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Michal Borguľa 124 11.78% NP
Pavel Chvojka 101 9.59% Független
Iveta Plšeková 98 9.31% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Ivana Antošová 92 8.74% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Michal Radosa 79 7.50% Független
Stela Kiššová 70 6.65% MLADÁ BRATISLAVA
Martin Jóna 70 6.65% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Ján Bučan 68 6.46% Független
Ernest Huska 63 5.98% NF
Beata Novomeská 59 5.60% Független
Libuša Kollárová 59 5.60% Független
Eduard Demel 58 5.51% Független
Juraj Kríž 56 5.32% MLADÁ BRATISLAVA
Maroš Krajči 46 4.37% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Jarmila Vidová 45 4.27% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Dvorský 41 3.89% Demokrati Slovenska
Marian Chmelár 33 3.13% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Daniš 33 3.13% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 33 3.13% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 32 3.04% ĽS Naše Slovensko
Michal Sopko 30 2.85% NP
Jozef Valo 27 2.56% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 25 2.37% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 24 2.28% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Patrik Škrášek 23 2.18% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Galbavý 22 2.09% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ivan Nemček 22 2.09% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofferová 19 1.80% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nedelka 19 1.80% VZDOR
Milan Valko 17 1.61% NP
Michal Babiar 15 1.42% SNS
Dušan Kosík 15 1.42% NP
Denisa Krásna 15 1.42% SNS
Štefan Rehák 14 1.33% SNS
Ladislav Setnický 10 0.95% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Veronika Patrovičová 8 0.76% NP
Miloš Černák 8 0.76% SNS
Štefan Škrabák 8 0.76% KSS
Anton Gábor 7 0.66% NP
Miroslav Kučera 4 0.38% NP
Juliana Kozáková 4 0.38% NAJ
František Šebej 6475 0.00% SaS, SMK-MKP, KDH, SZ, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD
Ladislav Snopko 5878 0.00% SZ, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tatiana Mikušová 4415 0.00% KDH, SMK-MKP, SZ, SaS, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Eduard Demel 4363 0.00% SDKÚ - DS, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD
Gabriela Ferenčáková 4228 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Mach 4105 0.00% SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Elena Pätoprstá 4075 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ján Karman 4068 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hochschorner 3940 0.00% DÚ, Zmena zdola
Marián Greksa 3573 0.00% NOVA
Martin Jóna 3513 0.00% SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudmila Farkašovská 3249 0.00% SMER - SD
Ján Hrčka 3058 0.00% Független
Ivana Antošová 2827 0.00% SMER - SD
Roman Masár 2820 0.00% SMER - SD
Martin Miškov 2808 0.00% NOVA
Iveta Plšeková 2543 0.00% Független
Daniela Lengyelová 2329 0.00% SMER - SD
Andrea Bratislavská 2313 0.00% SMER - SD
Vladimír Kesegh 2204 0.00% SMER - SD
Ľubica Rybárska 2172 0.00% NOVA
Alena Chudíková 1990 0.00% DÚ, Zmena zdola
Mária Fratričová 1975 0.00% NOVA
Jozef Krajča 1875 0.00% SMER - SD
Henrich Haščák 1839 0.00% NOVA
Richard Rikkon 1789 0.00% SMS
Ľuboš Homola 1787 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ľubica Janegová 1748 0.00% NOVA
Peter Podolay 1695 0.00% SMER - SD
Jozef Vydra 1680 0.00% Zmena zdola, DÚ
Anton Čulen 1475 0.00% MS
Daniel Moško 1461 0.00% NOVA
Eva Krnáčová 1354 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lučanič 1280 0.00% KDS
Beata Novomeská 1225 0.00% Független
Miloš Gloznek 1182 0.00% Független
Karol Fajnor 1140 0.00% SDĽ
Viliam Ovsepian 933 0.00% NOVA
Tomáš Žiak 816 0.00% SMS
Andrej Turzo 768 0.00% SNS
Ján Gréner 634 0.00% SNS
Róbert Kalmár 611 0.00% SDĽ
Zdenka Beňová 611 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miloš Černák 596 0.00% SNS
Ivan Lulják 563 0.00% KSS
Ján Kordoš 551 0.00% SNS
Marek Máchal 544 0.00% MS
Július Hauser 500 0.00% NaS - ns
Peter Senko 490 0.00% NP
Eva Gašparíková 474 0.00% NaS - ns
Mária Javoreková 473 0.00% NP
Marián Chmelár 468 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miriam Benešová 467 0.00% SDĽ
Dominika Marošiová 440 0.00% NP
Vladimír Kopča 432 0.00% SDĽ
Jana Tanglmayerová 422 0.00% PD
Peter Marček 402 0.00% SOSKA
Rastislav Schlosár 343 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Vlček 342 0.00% SOSKA
Darina Jurčacková 332 0.00% SMS
Stanislav Čižmárik 302 0.00% NÁŠ KRAJ
Peter Hopjak 290 0.00% NP
Jana Lachkovičová 285 0.00% PD
Ľubor Čuda 272 0.00% NÁŠ KRAJ
František Tanko 254 0.00% SRÚS
Ján Havlík 243 0.00% NP
Tibor Gódány 210 0.00% NP
Elena Pätoprstá 10665 35.50% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 9671 32.19% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Ovečková 8474 28.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 7770 25.86% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Marian Greksa 5934 19.75% Független
Vladimír Bajan 5915 19.69% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Jozef Uhler 5633 18.75% Független
Ján Karman 5622 18.71% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Jana Hrehorová 5541 18.44% Független
Ľudmila Farkašovská 5476 18.23% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 5467 18.20% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tatiana Mikušová 5344 17.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Juraj Kríž 5234 17.42% MLADÁ BRATISLAVA
Miroslav Dragun 5224 17.39% Független
Ján Bučan 4708 15.67% Független
Peter Mach 4300 14.31% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
František Šebej 4081 13.58% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martin Štuk 4049 13.48% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Snopko 4036 13.43% NF
Miroslav Lažo 3932 13.09% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Pavel Chvojka 3903 12.99% Független
Ivana Antošová 3740 12.45% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Iveta Plšeková 3682 12.26% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Eduard Demel 3625 12.07% Független
Stela Kiššová 3119 10.38% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 3070 10.22% Független
Michal Radosa 3054 10.17% Független
Ernest Huska 2653 8.83% NF
Martin Jóna 2631 8.76% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Gabriela Ferenčáková 2369 7.89% NF
Beata Novomeská 2162 7.20% Független
Roman Kollár 2073 6.90% SZS
Marian Chmelár 1981 6.59% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 1974 6.57% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 1795 5.98% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vidová 1746 5.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Maroš Krajči 1680 5.59% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Jozef Valo 1587 5.28% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 1574 5.24% Demokrati Slovenska
Rudolf Daniš 1560 5.19% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 1538 5.12% ĽS Naše Slovensko
Michal Borguľa 1480 4.93% NP
Pavel Škodler 1450 4.83% NF
Ladislav Nedelka 1433 4.77% VZDOR
Ivan Nemček 1426 4.75% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofferová 1413 4.70% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 1409 4.69% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Galbavý 1023 3.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Krásna 1006 3.35% SNS
Štefan Rehák 948 3.16% SNS
Patrik Škrášek 924 3.08% SME RODINA - Boris Kollár
František Valášek 835 2.78% NP
Miloš Černák 826 2.75% SNS
Michal Babiar 808 2.69% SNS
Milan Valko 727 2.42% NP
Michal Sopko 714 2.38% NP
Štefan Škrabák 574 1.91% KSS
Dušan Kosík 470 1.56% NP
Anton Gábor 427 1.42% NP
Veronika Patrovičová 416 1.38% NP
Ladislav Setnický 415 1.38% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juliana Kozáková 297 0.99% NAJ
Miroslav Kučera 264 0.88% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyligetfalu 408 95.55 %
Horvátjárfalu 8 1.87 %
Oroszvár 7 1.64 %
Dunacsún 4 0.94 %
Pozsonyligetfalu 1 895 96.00 %
Oroszvár 33 1.67 %
Horvátjárfalu 27 1.37 %
Dunacsún 19 0.96 %
Pozsonyligetfalu 1 359 96.45 %
Oroszvár 24 1.70 %
Horvátjárfalu 19 1.35 %
Dunacsún 7 0.50 %
Pozsonyligetfalu 2 054 95.00 %
Oroszvár 59 2.73 %
Horvátjárfalu 30 1.39 %
Dunacsún 19 0.88 %
Pozsonyligetfalu 967 96.12 %
Horvátjárfalu 19 1.89 %
Oroszvár 15 1.49 %
Dunacsún 5 0.50 %
Pozsonyligetfalu 435 92.55 %
Oroszvár 15 3.19 %
Horvátjárfalu 11 2.34 %
Dunacsún 9 1.91 %
Pozsonyligetfalu 3 511 96.86 %
Oroszvár 58 1.60 %
Dunacsún 33 0.91 %
Horvátjárfalu 23 0.63 %
Pozsonyligetfalu 10 065 94.37 %
Oroszvár 334 3.13 %
Horvátjárfalu 157 1.47 %
Dunacsún 109 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 550 96.12 %
Oroszvár 63 2.37 %
Horvátjárfalu 23 0.87 %
Dunacsún 17 0.64 %
Pozsonyligetfalu 523 62.63 %
Oroszvár 187 22.40 %
Horvátjárfalu 103 12.34 %
Dunacsún 22 2.63 %
Pozsonyligetfalu 3 770 92.38 %
Oroszvár 164 4.02 %
Horvátjárfalu 90 2.21 %
Dunacsún 57 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 530 64.58 %
Oroszvár 303 12.79 %
Horvátjárfalu 277 11.69 %
Dunacsún 259 10.93 %
Pozsonyligetfalu 1 364 95.65 %
Horvátjárfalu 22 1.54 %
Oroszvár 22 1.54 %
Dunacsún 18 1.26 %
Pozsonyligetfalu 3 577 95.64 %
Oroszvár 92 2.46 %
Horvátjárfalu 44 1.18 %
Dunacsún 27 0.72 %
Pozsonyligetfalu 3 498 95.00 %
Oroszvár 98 2.66 %
Horvátjárfalu 57 1.55 %
Dunacsún 29 0.79 %
Pozsonyligetfalu 5 297 95.60 %
Oroszvár 135 2.44 %
Horvátjárfalu 66 1.19 %
Dunacsún 43 0.78 %
Pozsonyligetfalu 1 659 95.02 %
Oroszvár 45 2.58 %
Dunacsún 21 1.20 %
Horvátjárfalu 21 1.20 %
Pozsonyligetfalu 4 338 77.01 %
Horvátjárfalu 663 11.77 %
Oroszvár 442 7.85 %
Dunacsún 190 3.37 %
Pozsonyligetfalu 1 519 95.72 %
Oroszvár 27 1.70 %
Horvátjárfalu 22 1.39 %
Dunacsún 19 1.20 %
Pozsonyligetfalu 288 96.97 %
Oroszvár 4 1.35 %
Dunacsún 3 1.01 %
Horvátjárfalu 2 0.67 %
Pozsonyligetfalu 971 94.92 %
Oroszvár 22 2.15 %
Dunacsún 15 1.47 %
Horvátjárfalu 15 1.47 %
Pozsonyligetfalu 5 106 97.55 %
Oroszvár 56 1.07 %
Horvátjárfalu 47 0.90 %
Dunacsún 25 0.48 %
Pozsonyligetfalu 4 581 97.30 %
Oroszvár 68 1.44 %
Dunacsún 32 0.68 %
Horvátjárfalu 27 0.57 %
Pozsonyligetfalu 5 327 94.75 %
Oroszvár 152 2.70 %
Horvátjárfalu 78 1.39 %
Dunacsún 65 1.16 %
Pozsonyligetfalu 1 370 95.60 %
Horvátjárfalu 32 2.23 %
Oroszvár 19 1.33 %
Dunacsún 12 0.84 %
Pozsonyligetfalu 382 92.05 %
Horvátjárfalu 15 3.61 %
Oroszvár 10 2.41 %
Dunacsún 8 1.93 %
Pozsonyligetfalu 3 760 93.16 %
Oroszvár 153 3.79 %
Horvátjárfalu 90 2.23 %
Dunacsún 33 0.82 %
Pozsonyligetfalu 5 155 94.29 %
Oroszvár 177 3.24 %
Horvátjárfalu 79 1.45 %
Dunacsún 56 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 946 95.96 %
Oroszvár 59 1.92 %
Horvátjárfalu 42 1.37 %
Dunacsún 23 0.75 %
Pozsonyligetfalu 8 011 94.54 %
Oroszvár 274 3.23 %
Dunacsún 95 1.12 %
Horvátjárfalu 94 1.11 %
Pozsonyligetfalu 1 903 96.06 %
Oroszvár 33 1.67 %
Dunacsún 25 1.26 %
Horvátjárfalu 20 1.01 %
Pozsonyligetfalu 5 574 93.93 %
Oroszvár 162 2.73 %
Horvátjárfalu 136 2.29 %
Dunacsún 62 1.04 %
Pozsonyligetfalu 1 594 94.88 %
Oroszvár 46 2.74 %
Horvátjárfalu 26 1.55 %
Dunacsún 14 0.83 %
Pozsonyligetfalu 2 511 95.44 %
Oroszvár 70 2.66 %
Horvátjárfalu 32 1.22 %
Dunacsún 18 0.68 %
Pozsonyligetfalu 3 819 94.32 %
Oroszvár 137 3.38 %
Horvátjárfalu 52 1.28 %
Dunacsún 41 1.01 %
Pozsonyligetfalu 759 93.94 %
Horvátjárfalu 19 2.35 %
Dunacsún 15 1.86 %
Oroszvár 15 1.86 %
Pozsonyligetfalu 1 125 76.01 %
Horvátjárfalu 197 13.31 %
Oroszvár 124 8.38 %
Dunacsún 34 2.30 %
Pozsonyligetfalu 2 896 94.83 %
Oroszvár 79 2.59 %
Horvátjárfalu 45 1.47 %
Dunacsún 34 1.11 %
Pozsonyligetfalu 652 91.32 %
Oroszvár 30 4.20 %
Horvátjárfalu 20 2.80 %
Dunacsún 12 1.68 %
Pozsonyligetfalu 1 446 91.87 %
Horvátjárfalu 66 4.19 %
Oroszvár 41 2.60 %
Dunacsún 21 1.33 %
Pozsonyligetfalu 685 94.22 %
Horvátjárfalu 20 2.75 %
Oroszvár 17 2.34 %
Dunacsún 5 0.69 %
Pozsonyligetfalu 800 96.85 %
Horvátjárfalu 10 1.21 %
Dunacsún 8 0.97 %
Oroszvár 8 0.97 %
Pozsonyligetfalu 4 872 93.26 %
Oroszvár 162 3.10 %
Horvátjárfalu 128 2.45 %
Dunacsún 62 1.19 %
Pozsonyligetfalu 254 96.21 %
Horvátjárfalu 5 1.89 %
Oroszvár 4 1.52 %
Dunacsún 1 0.38 %
Pozsonyligetfalu 3 635 92.45 %
Oroszvár 127 3.23 %
Horvátjárfalu 115 2.92 %
Dunacsún 55 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 351 95.61 %
Horvátjárfalu 23 1.63 %
Dunacsún 20 1.42 %
Oroszvár 19 1.34 %
Pozsonyligetfalu 1 720 95.82 %
Oroszvár 32 1.78 %
Horvátjárfalu 22 1.23 %
Dunacsún 21 1.17 %
Pozsonyligetfalu 1 472 95.71 %
Oroszvár 25 1.63 %
Dunacsún 23 1.50 %
Horvátjárfalu 18 1.17 %
Pozsonyligetfalu 885 95.78 %
Oroszvár 23 2.49 %
Horvátjárfalu 10 1.08 %
Dunacsún 6 0.65 %
Pozsonyligetfalu 3 743 95.90 %
Oroszvár 101 2.59 %
Horvátjárfalu 35 0.90 %
Dunacsún 24 0.61 %
Pozsonyligetfalu 715 49.31 %
Horvátjárfalu 368 25.38 %
Oroszvár 237 16.34 %
Dunacsún 130 8.97 %
Pozsonyligetfalu 8 899 92.02 %
Oroszvár 381 3.94 %
Horvátjárfalu 210 2.17 %
Dunacsún 181 1.87 %
Pozsonyligetfalu 4 047 94.12 %
Oroszvár 138 3.21 %
Horvátjárfalu 68 1.58 %
Dunacsún 47 1.09 %
Pozsonyligetfalu 1 689 81.48 %
Oroszvár 234 11.29 %
Horvátjárfalu 99 4.78 %
Dunacsún 51 2.46 %
Pozsonyligetfalu 1 481 94.94 %
Oroszvár 33 2.12 %
Horvátjárfalu 29 1.86 %
Dunacsún 17 1.09 %
Pozsonyligetfalu 2 983 95.64 %
Oroszvár 70 2.24 %
Horvátjárfalu 44 1.41 %
Dunacsún 22 0.71 %
Pozsonyligetfalu 5 047 94.44 %
Oroszvár 170 3.18 %
Horvátjárfalu 78 1.46 %
Dunacsún 49 0.92 %
Pozsonyligetfalu 388 93.27 %
Horvátjárfalu 13 3.13 %
Oroszvár 8 1.92 %
Dunacsún 7 1.68 %
Pozsonyligetfalu 5 613 94.89 %
Oroszvár 131 2.21 %
Horvátjárfalu 107 1.81 %
Dunacsún 64 1.08 %
Pozsonyligetfalu 7 313 94.12 %
Oroszvár 256 3.29 %
Horvátjárfalu 121 1.56 %
Dunacsún 80 1.03 %
Pozsonyligetfalu 5 163 94.28 %
Oroszvár 191 3.49 %
Horvátjárfalu 84 1.53 %
Dunacsún 38 0.69 %
Pozsonyligetfalu 906 95.57 %
Dunacsún 15 1.58 %
Oroszvár 14 1.48 %
Horvátjárfalu 13 1.37 %
Pozsonyligetfalu 550 95.82 %
Dunacsún 8 1.39 %
Horvátjárfalu 8 1.39 %
Oroszvár 8 1.39 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
399 36.21%
SDĽ
135 12.25%
SNS
103 9.35%
Együttélés-MKDM
89 8.08%
ODÚ
71 6.44%
KDH
60 5.44%
SDSS
48 4.36%
DS-ODS
46 4.17%
SZS
46 4.17%
Magyar Polgári Párt
25 2.27%
SZ
23 2.09%
SPI
15 1.36%
SKDH
15 1.36%
HSS
8 0.73%
KSS
5 0.45%
Egyéb
14 1.27%
Érvényes szavazatok 1102
HZDS-RSS
237 26.02%
136 14.93%
SP-VOĽBA
131 14.38%
MK
113 12.40%
KDH
69 7.57%
ZRS
58 6.37%
SNS
47 5.16%
DS
32 3.51%
KSS
19 2.09%
NS
19 2.09%
SPK
17 1.87%
HZPCS
13 1.43%
KSÚ
8 0.88%
RSDSS
6 0.66%
Egyéb
6 0.66%
Érvényes szavazatok 911
SDK
622 48.11%
SDĽ
210 16.24%
HZDS
185 14.31%
MKP
112 8.66%
SOP
65 5.03%
SNS
53 4.10%
KSS
18 1.39%
ZRS
8 0.62%
MLHZP
6 0.46%
Egyéb
14 1.08%
Érvényes szavazatok 1293
SDKU
408 33.42%
MKP
225 18.43%
SMER
129 10.57%
HZDS
126 10.32%
ANO
121 9.91%
KDH
54 4.42%
KSS
38 3.11%
SNS
25 2.05%
SDA
21 1.72%
HZD
19 1.56%
PSNS
13 1.06%
SDĽ
10 0.82%
SZS
7 0.57%
OKS
6 0.49%
ROSA
5 0.41%
Egyéb
14 1.15%
Érvényes szavazatok 1221
SDKU DS
475 41.48%
SMER
183 15.98%
MKP
167 14.59%
SF
74 6.46%
KDH
61 5.33%
ĽS HZDS
56 4.89%
SNS
45 3.93%
KSS
30 2.62%
ANO
24 2.10%
OKS
6 0.52%
NADEJ
6 0.52%
Egyéb
18 1.57%
Érvényes szavazatok 1145
SDKU DS
536 33.23%
SMER
288 17.85%
SaS
277 17.17%
Most-Híd
250 15.50%
KDH
100 6.20%
SNS
34 2.11%
ĽS HZDS
31 1.92%
MKP
24 1.49%
Paliho Kapurkova
19 1.18%
SDĽ
18 1.12%
Únia
14 0.87%
KSS
8 0.50%
Egyéb
14 0.87%
Érvényes szavazatok 1613
SMER SD
373 22.91%
SDKU DS
315 19.35%
Most-Híd
241 14.80%
SaS
203 12.47%
KDH
157 9.64%
OĽaNO
149 9.15%
SNS
45 2.76%
99 Percent
29 1.78%
Zmena zdola DU
23 1.41%
MKP
19 1.17%
SSS NM
15 0.92%
PaS
14 0.86%
LSNS
11 0.68%
KSS
7 0.43%
SF
7 0.43%
Egyéb
20 1.23%
Érvényes szavazatok 1628
SaS
644 28.56%
OĽANO-NOVA
353 15.65%
SMER SD
312 13.84%
Most-Híd
290 12.86%
#SIEŤ
167 7.41%
SME RODINA
159 7.05%
SNS
98 4.35%
LSNS
76 3.37%
KDH
62 2.75%
SKOK!
22 0.98%
MKP
16 0.71%
SZS
14 0.62%
PD
10 0.44%
Egyéb
32 1.42%
Érvényes szavazatok 2255
Pozsony V járás
Szlovákia

Bejelentések