SK
RS
.....

Kacagópuszta

Község

címer zászló
3 0% magyar 1910
13 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Orávka
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Csobánkapuszta, Kacagópuszta
Koordináták:
48.30965042, 20.19440460
Terület:
7,19 km2
Rang:
község
Népesség:
163
Tszf. magasság:
179 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
515248
Szervezeti azonosító:
318949
Adóazonosító:
2021230321

Kacagópuszta a Gömöri-medencében, az Alsó-Rima-völgyben, 179 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Feledtől 13 km-re keletre, Rimaszombattól 19 km-re délkeletre, Rimaszécstől pedig 4 km-re nyugatra, a Feled-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely). A községet két településrész alkotja, a központot képező Kacagópuszta a vasútvonal északi, Csobánkapuszta pedig a déli oldalán, az 571-es (Füleket Abafalvával összekötő) út mentén található. Kacagópuszta az 571-es útról Csobánkapusztánál leágazó 1,5 km-es bekötőúton (2795-ös út, 1,5 km) közelíthető meg. A szintén Csobánkapusztánál elágazó 2796-os út Harmaccal (3,5 km) teremt összeköttetést, Kacagópusztát 4 km-es jelöletlen út köti össze Leánymezőpusztán át Gernyőpusztával (4 km). Határa 161-208 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, négyötödét (2010-ben 564 ha) szántóföld, 11,1 %-át (80 ha) rét és legelő, 5,4 %-át (39 ha) pedig beépített terület foglalja el. Az erdők aránya (1,5 %, 11 hektár) elhanyagolható. Határa délen a Rima-folyóig terjed. Délről és keletről Rimaszécs, északkeletről Cakó, északról Nemesradnót, nyugatról pedig Nemesmartonfala és Gernyőpuszta községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1926-ban jött létre a korábban Rimaszécshez tartozó Kacagópuszta és Csobánkapuszta egyesítésével. Területének északi egyharmada (mintegy 250 hektár) korábban Cakó határához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Feledi járáshoz tartozott, majd a (változó területű) Rimaszombati járáshoz csatolták. 1938-1944 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). A magyar közigazgatásban a községet megszüntették, területe visszakerült Rimaszécshez. 1951-ben alakult újra önálló községgé. Területe 2011-ben 7,19 km² volt.

Népesség

Kacagópuszta az 1920-as években létrejött telepesközségként ma is a dél-gömöri magyar nyelvterületbe ékelődő szlovák nyelvszigetet alkot (a szomszédos Gernyőpusztával együtt). 2011-ben 156 lakosának 87,2 %-a szlovák, 9,6 %-a (15 fő) pedig magyar nemzetiségű volt. A magyarok száma (11 főről 15-re) és aránya (6,4 %-ról 9,6 %-ra) is csekély növekedést mutat 1991-2011 között. 2011-ben a lakosság 70,5 %-a volt római katolikus vallású, 15,4 %-a pedig felekezeten kívüli. A község 1970-1991 között népességének egynegyedét elveszítette (lakosságszáma 238-ról 173-ra csökkent), 1991-2011 (5,8 %) és 2011-2017 között (10,3 %, 156 főről 172-re) a népesség kismértékű növekedése, 2001-2011 között pedig 14,8 %-os fogyása (183 főről 156-ra) figyelhető meg. 2011-ben a község népsűrűsége (21,9 fő/km²) a járási átlag kevesebb, mint fele volt.

Történelem

A mai községet (mint erre szlovák neve is utal) Árva 1920-ben Lengyelországhoz csatolt falvaiból érkező, a csehszlovák földbirtokreform során itt letelepített szlovákok alapították 1921-ben. Kacagópuszta és Csobánkapuszta korábban Rimaszécs határához tartozott a Koháry/Coburg nagybirtok uradalmi majorjaként. Előbbi a 19. században jött létre, az egykori középkori falu helyén létrejött Csobánkapusztát azonban már az 18. század végi első katonai felmérés térképe is jelöli. A falu 1427-ben még Csobánkaháza néven szerepelt, feltehetően a 16. század második felének harcaiban pusztult el. A 19. században már mint Alsó- és Felsőcsobánkapuszta szerepelt (előbbi ma is Rimaszécs kataszteréhez tartozik Meggyespuszta – Višňové néven). A második katonai felmérés (1806-69) térképén egy gőzmalmot is feltüntetnek Felsőcsobánkapusztánál. Kacagópuszta fejlődése a Feled-Bánréve vasútvonal átadása (1873) után gyorsult fel. 1921-ben Csobánkapusztán 17 (ebből 15 szlovák és 2 cseh nemzetiségű) telepescsalád kapott összesen 288 hektár földet, Kacagópusztán 561 hektárt osztottak fel 31 család között. Kacagópuszta és Csobánkapuszta 1926-ban Slávikovo néven önálló községgé alakult, melynek 1930-ban 269 lakosa volt. 1938. október 5-én itt zajlott le a kacagópusztai határincidens, melynek 9 halálos áldozata volt (a hangonyi magyar határbiztosító század önálló akciója során áttörték a csehszlovák határvédelem első vonalát és hat települést foglaltak el, de Kacagópusztánál a csehszlovákok visszaverték őket). 1938. novemberétől 1944-ig az első bécsi döntés Kacagópusztát magyar fennhatóság alá juttatta, ebben az időszakban visszacsatolták Rimaszécshez, lakóinak egy része pedig elmenekült. A község 1951-ben alakult újra, immár Orávka néven. 1957-ben felépült a (ma a községi hivatalnak otthont adó) kultúrház épülete. A község zászlóját és címerét 2002-ben fogadták el. 2012-ben megszűnt a személyforgalom a Feled-Bánréve vasútvonalon és ezzel a kacagópusztai megállóhelyet is megszüntették.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda nem található. A Hétfájdalmú Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1993-1995 között épült. Csobánkapusztán a Coburg-uradalom egykori birtokközpontjának, egy 19. századi klasszicista kastélynak a romjai találhatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSOBÁNKA. Szabad puszta Gömör Vármegyében, földes Urai Gróf Koháry, és Losonczi Uraságok, fekszik Doboshoz nem meszsze, ’s ennek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csobánka, puszta, Gömör- és Kis-Honth egyesült vmgyékben, Dobócza m. 54 kath., 4 reform. lak. F. u. h. Coburg, Losonczy örökösök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

RIMASZÉCS: Ide tartoznak Kaczagó, Alsó- és Felső-Nándor, Alsó-Csobánka és Csobánka puszták. Ez utóbbi régen község volt és 1427-ben Csobánkaháza néven említik.

Névelőfordulások
1926
Slávikovo,
1951
Orávka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: ()
Telefon: 0475593119

Honlap:
Polgármester:
Lichanec Ján (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Hanzlovičová Zuzana (Független)
Piecušiaková Milena (Független)
Kubelka Ondrej (SMER-SD)
Sekerášová Viera (SMER-SD)
Lach Ján (SNS)
Független 40% Független 2 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Orávkai Községi Hivatal

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
ismeretlen
1910
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3 0%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 620 99%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 629
magyarok 11 6%
szlovákok 158 91%
romák 0 0%
csehek 3 2%
németek 0 0%
lengyelek 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 173
magyarok 12 7%
szlovákok 169 92%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 183
magyarok 15 10%
szlovákok 136 87%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
ismeretlen 4 3%
összlétszám 156
magyarok 13 8%
szlovákok 142 88%
romák 1 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
ismeretlen 5 3%
összlétszám 161
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 129
Választási részvétel: 63.57 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82

Polgármester

Érvényes szavazólap: 64
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lichanec Ján 64 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hanzlovičová Zuzana 66 Független
Kubelka Ondrej 61 SMER-SD
Piecušiaková Milena 60 Független
Sekerášová Viera 39 SMER-SD
Lach Ján 37 SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SDS 60.00% SDS 3 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 128
Választási részvétel: 39.84 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 129
Választási részvétel: 39.53 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 133
Választási részvétel: 48,12 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 51
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 36 70.59 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 10 19.61 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 3 5.88 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Andrea Jenčíková 1 1.96 % NP
Jaroslav Sekerka 1 1.96 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 21 41.18% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 25 39.68 % Független
Marian Kotleba 23 36.51 % ĽSNS
Igor Kašper 8 12.70 % Független
Martin Juhaniak 5 7.94 % Független
Milan Urbáni 1 1.59 % SMS
Stanislav Mičev 1 1.59 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 50
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Bagačka 36 72.00% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 28 56.00% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 28 56.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 25 50.00% Független
Ivan Hazucha 17 34.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 13 26.00% ĽS-HZDS, HZD
Viliam Vaš 7 14.00% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 7 14.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jana Uhrinová 7 14.00% SNS
Tomáš Rosiar 6 12.00% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 5 10.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 5 10.00% ĽS Naše Slovensko
Tibor Lukáčka 4 8.00% ASV
Dušan Faško 4 8.00% KSS
Lukáš Kvietok 4 8.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kojnok 3 6.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jozef Pupala 3 6.00% KSS
Ján Matej 3 6.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 3 6.00% SNS
Romana Antalová 2 4.00% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 2 4.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Krauszová 2 4.00% SMS
Samuel Zubo 2 4.00% KSS
Peter Juhász 2 4.00% SMK-MKP
Jaroslav Suja 2 4.00% Független
Ladislav Lang 1 2.00% MOST - HÍD
Ján Antal 1 2.00% ÚSVIT
Ladislav Rigó 1 2.00% SMK-MKP
Gejza Farkaš 1 2.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Širák 1 2.00% KSS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Silvia Vargová 0 0.00% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tibor Balog 0 0.00% SMS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Tomáš Agócs 0 0.00% MOST - HÍD
František Auxt 0 0.00% SMK-MKP
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Csaba Horváth 0 0.00% Független
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Vojtech Szajkó 0 0.00% Független
Zoltán Bán 0 0.00% SMK-MKP
Ján Lichanec 50 79.37% Független
Michal Bagačka 31 49.21% SMER-SD
Peter Mináč 24 38.10% SMER-SD
Jozef Šimko 16 25.40% Független
Zdenko Ľaudár 9 14.29% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 8 12.70% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Vargová 8 12.70% Független
Ivan Hazucha 8 12.70% SMER-SD
Katarína Moncoľová 7 11.11% Független
Pavel Cibuliak 7 11.11% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 6 9.52% Független
Peter Juhász 6 9.52% SMK-MKP
Stanislava Zvarová 6 9.52% SMER-SD
Vojtech Menyhárt 5 7.94% Független
Branislav Bukviar 5 7.94% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 4 6.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Miroslava Grendelová 4 6.35% KSS
Michaela Kružlicová 4 6.35% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 3 4.76% SNS
Lukáš Kvietok 3 4.76% SMER-SD
Ladislav Rigó 3 4.76% SMK-MKP
Ladislav Lang 3 4.76% MOST - HÍD
Adriana Zavadinková 3 4.76% ĽS Naše Slovensko
Roman Lebeda 3 4.76% Független
Andrea Andrášiová 3 4.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Dušan Hlinka 2 3.17% SMER-SD
Gejza Farkaš 2 3.17% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Róbert Čipka 2 3.17% KSS
Alena Pivovarčiová 2 3.17% NP
Zoltán Biró 2 3.17% DOMA DOBRE
Martin Pliešovský 1 1.59% SNS
Kristián Korheľ 1 1.59% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Antal 1 1.59% JEDNOTA-ĽSS
Csaba Csízi 1 1.59% MOST - HÍD
Zdenek Očovan 1 1.59% NAJ
Marian Petrok 1 1.59% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gejza Mede 1 1.59% Független
Štefan Vavrek 1 1.59% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 1 1.59% SMK-MKP
Anatolij Jefimov 1 1.59% KSS
Vojtech Szajkó 1 1.59% SRK
Tomáš Agócs 1 1.59% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 0 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Aladár Bari 0 0.00% MOST - HÍD
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Zoltán Cziprusz 0 0.00% SMK-MKP
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 38.53 %
Tiszolc 212 23.61 %
Nyustya 134 14.92 %
Klenóc 59 6.57 %
Feled 29 3.23 %
Bakostörék 28 3.12 %
Rimaráhó 21 2.34 %
Várgede 18 2.00 %
Jánosi 18 2.00 %
Osgyán 17 1.89 %
Rimabrézó 16 1.78 %
Cserencsény 12 1.34 %
Meleghegy 12 1.34 %
Kruzsnó 11 1.22 %
Rimaszabadi 9 1.00 %
Derencsény 9 1.00 %
Uzapanyit 8 0.89 %
Durendapuszta 8 0.89 %
Rimabánya 8 0.89 %
Rimazsaluzsány 7 0.78 %
Sajószentkirály 7 0.78 %
Velkenye 7 0.78 %
Gömörfüge 7 0.78 %
Rimaszécs 6 0.67 %
Vámosbalog 5 0.56 %
Dobóca 5 0.56 %
Kecege 5 0.56 %
Balogrussó 5 0.56 %
Kőhegy 5 0.56 %
Kerekgede 5 0.56 %
Balogfala 4 0.45 %
Rakottyás 4 0.45 %
Rónapatak 4 0.45 %
Runya 4 0.45 %
Oldalfala 4 0.45 %
Zeherje 4 0.45 %
Bellény 3 0.33 %
Zsip 3 0.33 %
Kacagópuszta 3 0.33 %
Guszona 3 0.33 %
Szilistye 3 0.33 %
Gortvakisfalud 3 0.33 %
Ajnácskő 3 0.33 %
Gernyőpuszta 3 0.33 %
Harmac 3 0.33 %
Bátka 3 0.33 %
Csíz 3 0.33 %
Tajti 3 0.33 %
Détér 2 0.22 %
Zádorháza 2 0.22 %
Babarét 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Bugyikfala 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Hanva 2 0.22 %
Balogpádár 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kövecses 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Kisgömöri 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Méhi 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 10.77 %
Rimaszombat 141 6.28 %
Rimaszécs 141 6.28 %
Baraca 102 4.54 %
Sajólénártfalva 66 2.94 %
Cakó 55 2.45 %
Sajószentkirály 49 2.18 %
Nemesmartonfala 46 2.05 %
Kálosa 38 1.69 %
Zsip 38 1.69 %
Abafalva 36 1.60 %
Dobóca 35 1.56 %
Velkenye 34 1.51 %
Bátka 34 1.51 %
Hanva 34 1.51 %
Várgede 33 1.47 %
Vámosbalog 32 1.42 %
Rakottyás 31 1.38 %
Balogtamási 29 1.29 %
Tajti 29 1.29 %
Gesztete 28 1.25 %
Balogfala 28 1.25 %
Rimasimonyi 28 1.25 %
Jéne 28 1.25 %
Feled 27 1.20 %
Sajókeszi 27 1.20 %
Csíz 26 1.16 %
Uzapanyit 25 1.11 %
Gömörfüge 21 0.93 %
Jánosi 16 0.71 %
Rimapálfala 16 0.71 %
Méhi 16 0.71 %
Balogújfalu 16 0.71 %
Serke 15 0.67 %
Naprágy 15 0.67 %
Balogiványi 15 0.67 %
Almágy 14 0.62 %
Zádorháza 10 0.45 %
Runya 10 0.45 %
Harmac 9 0.40 %
Kövecses 8 0.36 %
Darnya 7 0.31 %
Szútor 7 0.31 %
Alsóvály 7 0.31 %
Osgyán 6 0.27 %
Egyházasbást 6 0.27 %
Nyustya 6 0.27 %
Détér 6 0.27 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Sajórecske 6 0.27 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 4 0.18 %
Óbást 4 0.18 %
Vecseklő 4 0.18 %
Hubó 4 0.18 %
Medveshidegkút 4 0.18 %
Korláti 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Oldalfala 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Ratkószabadi 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Felsővály 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.75 %
Tiszolc 81 8.90 %
Klenóc 17 1.87 %
Nyustya 16 1.76 %
Rimaszécs 11 1.21 %
Osgyán 9 0.99 %
Rimaráhó 7 0.77 %
Cserencsény 7 0.77 %
Feled 6 0.66 %
Rimazsaluzsány 6 0.66 %
Jánosi 6 0.66 %
Karaszkó 4 0.44 %
Méhi 4 0.44 %
Kálosa 4 0.44 %
Várgede 4 0.44 %
Sajószentkirály 4 0.44 %
Zeherje 3 0.33 %
Rimabánya 3 0.33 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 9.91 %
Nyustya 12 1.35 %
Jánosi 9 1.01 %
Feled 5 0.56 %
Gömörfüge 4 0.45 %
Méhi 4 0.45 %
Cserencsény 4 0.45 %
Rimaszécs 4 0.45 %
Tiszolc 4 0.45 %
Gernyőpuszta 4 0.45 %
Várgede 3 0.34 %
Vámosbalog 3 0.34 %
Kruzsnó 3 0.34 %
Sajószentkirály 3 0.34 %
Klenóc 3 0.34 %
Osgyán 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Nemesradnót 2 0.23 %
Rimaráhó 2 0.23 %
Perjése 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Kálosa 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Meleghegy 1 0.11 %
Gömörpéterfala 1 0.11 %
Tajti 1 0.11 %
Durendapuszta 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Naprágy 1 0.11 %
Rimaszabadi 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Bátka 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Zsip 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Zeherje 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 83.26 %
Nyustya 49 5.16 %
Osgyán 45 4.74 %
Tiszolc 45 4.74 %
Feled 35 3.68 %
Klenóc 32 3.37 %
Várgede 23 2.42 %
Cserencsény 22 2.32 %
Rimaráhó 17 1.79 %
Bátka 15 1.58 %
Vámosbalog 14 1.47 %
Ajnácskő 14 1.47 %
Bakostörék 13 1.37 %
Jánosi 12 1.26 %
Alsósziklás 11 1.16 %
Csíz 10 1.05 %
Ratkószuha 10 1.05 %
Kruzsnó 10 1.05 %
Zeherje 9 0.95 %
Kecege 9 0.95 %
Vecseklő 9 0.95 %
Rimazsaluzsány 9 0.95 %
Perjése 8 0.84 %
Balogrussó 8 0.84 %
Abafalva 8 0.84 %
Guszona 8 0.84 %
Sajószentkirály 7 0.74 %
Gömörfüge 7 0.74 %
Dobóca 7 0.74 %
Alsóvály 7 0.74 %
Meleghegy 7 0.74 %
Nemesradnót 7 0.74 %
Felsővály 6 0.63 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Oldalfala 6 0.63 %
Méhi 6 0.63 %
Rimabánya 6 0.63 %
Rakottyás 5 0.53 %
Dúlháza 5 0.53 %
Zsip 5 0.53 %
Derencsény 5 0.53 %
Gömörpéterfala 5 0.53 %
Serke 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Velkenye 5 0.53 %
Durendapuszta 4 0.42 %
Bellény 4 0.42 %
Rimaszabadi 4 0.42 %
Sajólenke 4 0.42 %
Rimabrézó 4 0.42 %
Uzapanyit 4 0.42 %
Balogiványi 3 0.32 %
Balogfala 3 0.32 %
Kőhegy 3 0.32 %
Felsősziklás 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Balogpádár 3 0.32 %
Kálosa 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Runya 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Óbást 3 0.32 %
Gernyőpuszta 3 0.32 %
Babarét 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Almágy 2 0.21 %
Gömörmihályfalva 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Darnya 2 0.21 %
Szilistye 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Magyarhegymeg 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Medveshidegkút 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Harmac 2 0.21 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Tóthegymeg 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Naprágy 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 107.38 %
Nyustya 36 4.92 %
Osgyán 34 4.64 %
Cserencsény 26 3.55 %
Tiszolc 23 3.14 %
Bakostörék 21 2.87 %
Klenóc 20 2.73 %
Jánosi 20 2.73 %
Rimaráhó 19 2.60 %
Rimabánya 16 2.19 %
Feled 15 2.05 %
Rimazsaluzsány 14 1.91 %
Ratkószabadi 14 1.91 %
Bátka 12 1.64 %
Várgede 10 1.37 %
Vámosbalog 9 1.23 %
Uzapanyit 9 1.23 %
Kruzsnó 9 1.23 %
Rimaszécs 9 1.23 %
Kőhegy 7 0.96 %
Nemesradnót 7 0.96 %
Sajószentkirály 6 0.82 %
Meleghegy 5 0.68 %
Rimabrézó 5 0.68 %
Balogpádár 5 0.68 %
Abafalva 4 0.55 %
Zeherje 4 0.55 %
Felsősziklás 4 0.55 %
Almágy 4 0.55 %
Runya 4 0.55 %
Rimaszabadi 3 0.41 %
Baraca 3 0.41 %
Kecege 3 0.41 %
Balogrussó 3 0.41 %
Velkenye 3 0.41 %
Vecseklő 3 0.41 %
Sajólenke 3 0.41 %
Alsóvály 3 0.41 %
Kacagópuszta 3 0.41 %
Bugyikfala 3 0.41 %
Óbást 2 0.27 %
Gömörfüge 2 0.27 %
Guszona 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Durendapuszta 2 0.27 %
Serke 2 0.27 %
Gömörispánmező 2 0.27 %
Rakottyás 2 0.27 %
Gortvakisfalud 2 0.27 %
Gernyőpuszta 2 0.27 %
Alsósziklás 2 0.27 %
Tóthegymeg 2 0.27 %
Karaszkó 2 0.27 %
Felsővály 2 0.27 %
Dobóca 2 0.27 %
Ajnácskő 1 0.14 %
Csíz 1 0.14 %
Rónapatak 1 0.14 %
Kopárhegy 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Gesztes 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Détér 1 0.14 %
Oldalfala 1 0.14 %
Kövecses 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Szútor 1 0.14 %
Babarét 1 0.14 %
Balogtamási 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Korláti 1 0.14 %
Sajórecske 1 0.14 %
Balogfala 1 0.14 %
Bellény 1 0.14 %
Balogújfalu 1 0.14 %
Dobfenek 1 0.14 %
Darnya 1 0.14 %
Kálosa 1 0.14 %
Derencsény 1 0.14 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 22.76 %
Osgyán 23 1.11 %
Jánosi 21 1.01 %
Zeherje 14 0.68 %
Feled 13 0.63 %
Bátka 11 0.53 %
Bakostörék 9 0.43 %
Rimaszécs 9 0.43 %
Tiszolc 9 0.43 %
Cserencsény 8 0.39 %
Sajószentkirály 7 0.34 %
Kövecses 7 0.34 %
Dobóca 7 0.34 %
Gesztete 6 0.29 %
Rimaráhó 6 0.29 %
Gömörpéterfala 5 0.24 %
Ajnácskő 5 0.24 %
Várgede 5 0.24 %
Klenóc 5 0.24 %
Serke 5 0.24 %
Rimazsaluzsány 5 0.24 %
Balogfala 5 0.24 %
Balogtamási 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Vámosbalog 4 0.19 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Guszona 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Almágy 3 0.14 %
Uzapanyit 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Nyustya 3 0.14 %
Rimabánya 3 0.14 %
Gömörfüge 2 0.10 %
Meleghegy 2 0.10 %
Sajólenke 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Nemesmartonfala 2 0.10 %
Tajti 2 0.10 %
Rimabrézó 2 0.10 %
Óbást 2 0.10 %
Bellény 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Abafalva 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 60.71 %
Nyustya 107 9.10 %
Tiszolc 34 2.89 %
Feled 28 2.38 %
Klenóc 28 2.38 %
Jánosi 22 1.87 %
Osgyán 20 1.70 %
Cserencsény 18 1.53 %
Détér 17 1.45 %
Bátka 17 1.45 %
Ajnácskő 17 1.45 %
Várgede 15 1.28 %
Kruzsnó 14 1.19 %
Gernyőpuszta 10 0.85 %
Bakostörék 10 0.85 %
Rimaráhó 10 0.85 %
Rimabánya 9 0.77 %
Guszona 8 0.68 %
Meleghegy 8 0.68 %
Zeherje 7 0.60 %
Rimabrézó 7 0.60 %
Zsip 7 0.60 %
Perjése 6 0.51 %
Csíz 6 0.51 %
Vámosbalog 6 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.43 %
Felsősziklás 5 0.43 %
Rimaszécs 5 0.43 %
Kacagópuszta 5 0.43 %
Alsósziklás 5 0.43 %
Sajószentkirály 5 0.43 %
Sajólenke 4 0.34 %
Dobóca 4 0.34 %
Hubó 4 0.34 %
Nemesradnót 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Durendapuszta 3 0.26 %
Kövecses 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Sajórecske 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Abafalva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Jéne 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Rónapatak 2 0.17 %
Runya 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.56 %
Ajnácskő 113 3.65 %
Sajólénártfalva 108 3.49 %
Bátka 77 2.49 %
Feled 76 2.45 %
Sajószentkirály 66 2.13 %
Rimaszécs 65 2.10 %
Csíz 61 1.97 %
Nemesradnót 54 1.74 %
Vámosbalog 51 1.65 %
Tajti 51 1.65 %
Hanva 43 1.39 %
Velkenye 35 1.13 %
Harmac 31 1.00 %
Baraca 30 0.97 %
Almágy 29 0.94 %
Méhi 27 0.87 %
Darnya 25 0.81 %
Óbást 25 0.81 %
Rimasimonyi 23 0.74 %
Runya 23 0.74 %
Osgyán 21 0.68 %
Guszona 20 0.65 %
Serke 20 0.65 %
Abafalva 19 0.61 %
Várgede 19 0.61 %
Sajólenke 19 0.61 %
Sajórecske 19 0.61 %
Dobóca 19 0.61 %
Gesztete 18 0.58 %
Gömörpéterfala 17 0.55 %
Cakó 15 0.48 %
Uzapanyit 14 0.45 %
Egyházasbást 14 0.45 %
Jánosi 13 0.42 %
Rakottyás 13 0.42 %
Balogfala 12 0.39 %
Nyustya 12 0.39 %
Zsip 11 0.36 %
Rimaráhó 11 0.36 %
Korláti 11 0.36 %
Kövecses 11 0.36 %
Meleghegy 9 0.29 %
Balogpádár 9 0.29 %
Magyarhegymeg 9 0.29 %
Hubó 9 0.29 %
Tiszolc 9 0.29 %
Alsóvály 9 0.29 %
Détér 9 0.29 %
Vecseklő 9 0.29 %
Balogiványi 8 0.26 %
Balogújfalu 7 0.23 %
Balogtamási 7 0.23 %
Kálosa 7 0.23 %
Bakostörék 7 0.23 %
Medveshidegkút 6 0.19 %
Rimabrézó 6 0.19 %
Dobfenek 6 0.19 %
Gömörfüge 6 0.19 %
Zádorháza 6 0.19 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.10 %
Jéne 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Tóthegymeg 3 0.10 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 105.81 %
Tiszolc 91 7.14 %
Nyustya 72 5.65 %
Klenóc 58 4.55 %
Osgyán 48 3.77 %
Rimaráhó 47 3.69 %
Cserencsény 38 2.98 %
Bakostörék 31 2.43 %
Jánosi 26 2.04 %
Feled 23 1.81 %
Kőhegy 16 1.26 %
Várgede 16 1.26 %
Rimabrézó 15 1.18 %
Rimazsaluzsány 14 1.10 %
Meleghegy 13 1.02 %
Almágy 12 0.94 %
Rimaszabadi 11 0.86 %
Kruzsnó 10 0.78 %
Bátka 10 0.78 %
Felsősziklás 10 0.78 %
Ajnácskő 10 0.78 %
Derencsény 9 0.71 %
Rimabánya 9 0.71 %
Zeherje 9 0.71 %
Alsósziklás 9 0.71 %
Gernyőpuszta 8 0.63 %
Karaszkó 8 0.63 %
Vámosbalog 7 0.55 %
Oldalfala 7 0.55 %
Kecege 7 0.55 %
Gortvakisfalud 6 0.47 %
Abafalva 6 0.47 %
Rimaszécs 6 0.47 %
Méhi 6 0.47 %
Rónapatak 6 0.47 %
Balogrussó 5 0.39 %
Bellény 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Runya 5 0.39 %
Babarét 5 0.39 %
Gömörpéterfala 5 0.39 %
Balogpádár 5 0.39 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 53.96 %
Rimaszécs 175 7.04 %
Kálosa 133 5.35 %
Bátka 123 4.95 %
Feled 117 4.71 %
Ajnácskő 100 4.02 %
Egyházasbást 90 3.62 %
Vámosbalog 81 3.26 %
Nemesradnót 73 2.94 %
Méhi 67 2.70 %
Hanva 67 2.70 %
Almágy 67 2.70 %
Balogfala 66 2.66 %
Serke 61 2.45 %
Csíz 59 2.37 %
Kövecses 56 2.25 %
Détér 56 2.25 %
Harmac 55 2.21 %
Óbást 55 2.21 %
Gesztete 50 2.01 %
Felsővály 48 1.93 %
Dobóca 47 1.89 %
Naprágy 46 1.85 %
Abafalva 45 1.81 %
Tajti 45 1.81 %
Jánosi 45 1.81 %
Várgede 42 1.69 %
Alsóvály 41 1.65 %
Rimasimonyi 40 1.61 %
Sajószentkirály 40 1.61 %
Sajólénártfalva 39 1.57 %
Balogiványi 39 1.57 %
Gömörpéterfala 39 1.57 %
Magyarhegymeg 36 1.45 %
Sajókeszi 34 1.37 %
Zsip 29 1.17 %
Vecseklő 28 1.13 %
Guszona 27 1.09 %
Cakó 26 1.05 %
Balogújfalu 26 1.05 %
Velkenye 26 1.05 %
Osgyán 26 1.05 %
Runya 25 1.01 %
Perjése 25 1.01 %
Uzapanyit 22 0.89 %
Cserencsény 21 0.85 %
Sajólenke 21 0.85 %
Gömörmihályfalva 19 0.76 %
Jéne 18 0.72 %
Zádorháza 18 0.72 %
Balogtamási 18 0.72 %
Gömörfüge 17 0.68 %
Dobfenek 15 0.60 %
Sajórecske 15 0.60 %
Rakottyás 14 0.56 %
Kerekgede 14 0.56 %
Hubó 13 0.52 %
Baraca 13 0.52 %
Oldalfala 11 0.44 %
Medveshidegkút 10 0.40 %
Kisgömöri 10 0.40 %
Balogpádár 10 0.40 %
Bakostörék 10 0.40 %
Rimapálfala 9 0.36 %
Darnya 9 0.36 %
Jeszte 8 0.32 %
Nemesmartonfala 7 0.28 %
Rimaráhó 6 0.24 %
Korláti 5 0.20 %
Gortvakisfalud 5 0.20 %
Dúlháza 5 0.20 %
Klenóc 5 0.20 %
Nyustya 5 0.20 %
Tiszolc 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Gernyőpuszta 4 0.16 %
Zeherje 4 0.16 %
Bellény 3 0.12 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.25 %
Klenóc 25 1.19 %
Nyustya 19 0.91 %
Tiszolc 17 0.81 %
Jánosi 13 0.62 %
Kálosa 12 0.57 %
Rimaszécs 11 0.52 %
Nemesradnót 11 0.52 %
Rimasimonyi 10 0.48 %
Bátka 10 0.48 %
Várgede 10 0.48 %
Almágy 10 0.48 %
Gortvakisfalud 10 0.48 %
Osgyán 9 0.43 %
Bakostörék 8 0.38 %
Egyházasbást 8 0.38 %
Serke 8 0.38 %
Ajnácskő 8 0.38 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 19.93 %
Egyházasbást 75 6.70 %
Feled 55 4.92 %
Tajti 43 3.84 %
Almágy 42 3.75 %
Óbást 36 3.22 %
Harmac 27 2.41 %
Ajnácskő 23 2.06 %
Balogfala 21 1.88 %
Gömörpéterfala 19 1.70 %
Rimaszécs 19 1.70 %
Jeszte 19 1.70 %
Vecseklő 18 1.61 %
Détér 17 1.52 %
Rimasimonyi 16 1.43 %
Dobfenek 16 1.43 %
Gesztete 15 1.34 %
Guszona 13 1.16 %
Medveshidegkút 12 1.07 %
Bátka 12 1.07 %
Csíz 12 1.07 %
Serke 10 0.89 %
Vámosbalog 8 0.71 %
Abafalva 7 0.63 %
Várgede 7 0.63 %
Nyustya 7 0.63 %
Kövecses 6 0.54 %
Kálosa 6 0.54 %
Méhi 6 0.54 %
Jánosi 5 0.45 %
Hanva 5 0.45 %
Sajószentkirály 5 0.45 %
Sajólénártfalva 5 0.45 %
Osgyán 5 0.45 %
Balogiványi 5 0.45 %
Zsip 4 0.36 %
Velkenye 4 0.36 %
Gortvakisfalud 4 0.36 %
Zádorháza 4 0.36 %
Balogpádár 3 0.27 %
Tiszolc 3 0.27 %
Balogújfalu 3 0.27 %
Uzapanyit 3 0.27 %
Darnya 3 0.27 %
Nemesradnót 3 0.27 %
Dobóca 3 0.27 %
Rimaráhó 3 0.27 %
Gömörfüge 3 0.27 %
Oldalfala 2 0.18 %
Dúlháza 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Kruzsnó 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Korláti 2 0.18 %
Sajólenke 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Kecege 2 0.18 %
Alsóvály 2 0.18 %
Klenóc 2 0.18 %
Zeherje 2 0.18 %
Sajórecske 1 0.09 %
Rimabánya 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Perjése 1 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Karaszkó 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bakostörék 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 133.45 %
Klenóc 94 8.23 %
Bakostörék 82 7.18 %
Nyustya 78 6.83 %
Rimaráhó 72 6.30 %
Tiszolc 69 6.04 %
Cserencsény 60 5.25 %
Kruzsnó 34 2.98 %
Osgyán 33 2.89 %
Jánosi 31 2.71 %
Várgede 23 2.01 %
Feled 23 2.01 %
Rimabrézó 22 1.93 %
Meleghegy 16 1.40 %
Rimazsaluzsány 15 1.31 %
Derencsény 15 1.31 %
Gernyőpuszta 15 1.31 %
Zeherje 14 1.23 %
Felsősziklás 13 1.14 %
Bátka 12 1.05 %
Ajnácskő 12 1.05 %
Balogrussó 11 0.96 %
Vámosbalog 11 0.96 %
Sajószentkirály 10 0.88 %
Karaszkó 9 0.79 %
Gesztes 9 0.79 %
Bugyikfala 9 0.79 %
Alsósziklás 9 0.79 %
Almágy 9 0.79 %
Runya 9 0.79 %
Rimabánya 9 0.79 %
Oldalfala 8 0.70 %
Abafalva 8 0.70 %
Kacagópuszta 8 0.70 %
Kecege 8 0.70 %
Uzapanyit 7 0.61 %
Rónapatak 7 0.61 %
Kőhegy 7 0.61 %
Méhi 6 0.53 %
Bellény 6 0.53 %
Medveshidegkút 6 0.53 %
Rimaszabadi 6 0.53 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.26 %
Perjése 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Darnya 3 0.26 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 105.63 %
Szútor 215 8.29 %
Nyustya 182 7.02 %
Tiszolc 135 5.21 %
Gesztete 131 5.05 %
Feled 129 4.97 %
Jánosi 121 4.67 %
Klenóc 98 3.78 %
Osgyán 95 3.66 %
Cserencsény 88 3.39 %
Rimaszécs 81 3.12 %
Várgede 80 3.09 %
Bátka 74 2.85 %
Bakostörék 67 2.58 %
Rimaráhó 66 2.55 %
Serke 62 2.39 %
Dobóca 56 2.16 %
Rimasimonyi 48 1.85 %
Rimapálfala 47 1.81 %
Ajnácskő 47 1.81 %
Vámosbalog 47 1.81 %
Balogfala 41 1.58 %
Harmac 40 1.54 %
Nemesradnót 40 1.54 %
Kruzsnó 40 1.54 %
Almágy 39 1.50 %
Sajószentkirály 37 1.43 %
Détér 37 1.43 %
Meleghegy 36 1.39 %
Abafalva 34 1.31 %
Méhi 34 1.31 %
Gernyőpuszta 31 1.20 %
Zeherje 30 1.16 %
Felsővály 28 1.08 %
Tajti 27 1.04 %
Csíz 27 1.04 %
Uzapanyit 26 1.00 %
Velkenye 25 0.96 %
Hanva 25 0.96 %
Rimazsaluzsány 25 0.96 %
Guszona 25 0.96 %
Bellény 23 0.89 %
Egyházasbást 22 0.85 %
Alsósziklás 21 0.81 %
Óbást 20 0.77 %
Gortvakisfalud 19 0.73 %
Balogiványi 18 0.69 %
Derencsény 18 0.69 %
Sajólénártfalva 18 0.69 %
Balogtamási 18 0.69 %
Balogújfalu 17 0.66 %
Gömörpéterfala 17 0.66 %
Kőhegy 17 0.66 %
Rimabrézó 17 0.66 %
Kálosa 16 0.62 %
Magyarhegymeg 16 0.62 %
Kacagópuszta 16 0.62 %
Runya 15 0.58 %
Rimaszabadi 15 0.58 %
Rimabánya 14 0.54 %
Baraca 14 0.54 %
Karaszkó 14 0.54 %
Kövecses 13 0.50 %
Oldalfala 13 0.50 %
Zsip 13 0.50 %
Alsóvály 13 0.50 %
Gömörfüge 13 0.50 %
Jeszte 12 0.46 %
Kerekgede 11 0.42 %
Durendapuszta 10 0.39 %
Rakottyás 10 0.39 %
Jéne 10 0.39 %
Kecege 10 0.39 %
Balogpádár 9 0.35 %
Perjése 9 0.35 %
Balogrussó 9 0.35 %
Vecseklő 8 0.31 %
Hubó 8 0.31 %
Rónapatak 7 0.27 %
Sajólenke 7 0.27 %
Ratkószabadi 7 0.27 %
Kisgömöri 7 0.27 %
Korláti 7 0.27 %
Nemesmartonfala 6 0.23 %
Zádorháza 5 0.19 %
Felsősziklás 5 0.19 %
Dobfenek 5 0.19 %
Ratkószuha 4 0.15 %
Naprágy 4 0.15 %
Kiéte 4 0.15 %
Tóthegymeg 4 0.15 %
Gesztes 3 0.12 %
Babarét 3 0.12 %
Cakó 3 0.12 %
Bugyikfala 3 0.12 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 29.22 %
Klenóc 152 19.31 %
Rimaszombat 148 18.81 %
Tiszolc 68 8.64 %
Rimaráhó 36 4.57 %
Rimabrézó 26 3.30 %
Rimazsaluzsány 20 2.54 %
Rimabánya 18 2.29 %
Bakostörék 16 2.03 %
Rimaszabadi 15 1.91 %
Cserencsény 13 1.65 %
Várgede 11 1.40 %
Jánosi 9 1.14 %
Kecege 9 1.14 %
Kruzsnó 8 1.02 %
Balogrussó 8 1.02 %
Babarét 8 1.02 %
Nemesradnót 7 0.89 %
Meleghegy 7 0.89 %
Osgyán 6 0.76 %
Durendapuszta 6 0.76 %
Feled 6 0.76 %
Zsip 6 0.76 %
Felsősziklás 6 0.76 %
Gömörfüge 6 0.76 %
Rimaszécs 6 0.76 %
Alsóvály 5 0.64 %
Oldalfala 5 0.64 %
Abafalva 5 0.64 %
Kőhegy 5 0.64 %
Sajószentkirály 5 0.64 %
Óbást 4 0.51 %
Ajnácskő 4 0.51 %
Vámosbalog 4 0.51 %
Gernyőpuszta 4 0.51 %
Hanva 4 0.51 %
Balogpádár 4 0.51 %
Kiéte 4 0.51 %
Bátka 4 0.51 %
Karaszkó 4 0.51 %
Sajólenke 4 0.51 %
Rimapálfala 3 0.38 %
Szilistye 3 0.38 %
Rónapatak 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Méhi 3 0.38 %
Zeherje 3 0.38 %
Harmac 3 0.38 %
Felsővály 3 0.38 %
Hubó 3 0.38 %
Tajti 3 0.38 %
Kerekgede 3 0.38 %
Rimasimonyi 2 0.25 %
Balogfala 2 0.25 %
Egyházasbást 2 0.25 %
Derencsény 2 0.25 %
Ratkószabadi 2 0.25 %
Sajórecske 2 0.25 %
Csíz 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Dúlháza 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Velkenye 2 0.25 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Guszona 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Dobrapatak 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Almágy 1 0.13 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 34.77 %
Kacagópuszta 50 3.36 %
Nyustya 46 3.09 %
Gernyőpuszta 44 2.95 %
Tiszolc 39 2.62 %
Klenóc 39 2.62 %
Rimaszécs 34 2.28 %
Harmac 28 1.88 %
Jánosi 24 1.61 %
Feled 22 1.48 %
Cserencsény 22 1.48 %
Osgyán 21 1.41 %
Balogiványi 18 1.21 %
Rimaráhó 16 1.07 %
Bakostörék 16 1.07 %
Durendapuszta 16 1.07 %
Rimabrézó 14 0.94 %
Felsősziklás 14 0.94 %
Csíz 13 0.87 %
Balogrussó 12 0.81 %
Dobóca 11 0.74 %
Sajószentkirály 11 0.74 %
Rimabánya 10 0.67 %
Derencsény 10 0.67 %
Vámosbalog 10 0.67 %
Meleghegy 9 0.60 %
Zádorháza 8 0.54 %
Gömörispánmező 8 0.54 %
Serke 7 0.47 %
Kecege 7 0.47 %
Tóthegymeg 7 0.47 %
Abafalva 6 0.40 %
Bátka 6 0.40 %
Gesztete 5 0.34 %
Bugyikfala 5 0.34 %
Sajólenke 5 0.34 %
Kövecses 5 0.34 %
Uzapanyit 5 0.34 %
Karaszkó 5 0.34 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Kőhegy 4 0.27 %
Jéne 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Kruzsnó 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Rimazsaluzsány 3 0.20 %
Gömörlipóc 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Jeszte 3 0.20 %
Várgede 3 0.20 %
Kisgömöri 3 0.20 %
Rimasimonyi 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Velkenye 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Oldalfala 2 0.13 %
Zsip 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.35 %
Rimaszombat 442 19.98 %
Klenóc 253 11.44 %
Tiszolc 250 11.30 %
Rimaráhó 74 3.35 %
Bakostörék 46 2.08 %
Osgyán 43 1.94 %
Rimazsaluzsány 38 1.72 %
Rimabánya 32 1.45 %
Feled 29 1.31 %
Cserencsény 27 1.22 %
Kruzsnó 21 0.95 %
Rimabrézó 17 0.77 %
Alsósziklás 16 0.72 %
Kecege 15 0.68 %
Kálosa 13 0.59 %
Várgede 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Jánosi 11 0.50 %
Sajószentkirály 10 0.45 %
Rimaszécs 10 0.45 %
Balogrussó 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Derencsény 10 0.45 %
Gernyőpuszta 9 0.41 %
Abafalva 8 0.36 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.27 %
Zeherje 6 0.27 %
Meleghegy 6 0.27 %
Kiéte 6 0.27 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.76 %
Balogfala 14 1.34 %
Ajnácskő 13 1.25 %
Várgede 11 1.06 %
Tiszolc 11 1.06 %
Rimaszécs 10 0.96 %
Nyustya 10 0.96 %
Osgyán 8 0.77 %
Vámosbalog 7 0.67 %
Feled 6 0.58 %
Almágy 6 0.58 %
Jánosi 6 0.58 %
Egyházasbást 6 0.58 %
Durendapuszta 5 0.48 %
Klenóc 4 0.38 %
Cserencsény 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Rimasimonyi 3 0.29 %
Sajószentkirály 2 0.19 %
Felsősziklás 2 0.19 %
Hubó 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Gömörfüge 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Rimaszabadi 2 0.19 %
Kőhegy 2 0.19 %
Rimabrézó 2 0.19 %
Uzapanyit 2 0.19 %
Abafalva 2 0.19 %
Perjése 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Rimabánya 1