SK
RS
.....

Nemesradnót

Község

címer zászló
575 100% magyar 1910
601 61% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Radnót
Hivatalos szlovák megnevezés:
Radnovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Ipónok-völgy, Kerekfa, (Radnót-erdő)
Koordináták:
48.34071350, 20.20600700
Terület:
8,32 km2
Rang:
község
Népesség:
896
Tszf. magasság:
173 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
515353
Szervezeti azonosító:
318981

A község a Gömöri-medence déli részén, a Balog-patak jobb partján, a Balog-völgy középső részén fekszik, Rimaszombattól 18 km-re délkeletre, Rimaszécstől 5 km-re északra, a Rimaszécs-Bátka országút mentén. Határa enyhén hullámos, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt, 163-260 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület. Határának nyugati részén a harmadik katonai felmérés (1872-1884) idejében még kiterjedt erdőség volt (Radnót-erdő), melyet azóta kiirtottak, helyét ma szántóföld foglalje el. Délnyugatról Kacagópuszta (Orávka) és Gernyőpuszta (Bottovo), nyugatról Szútor, északról Balogújfalu és Zsíp, keletről Baraca, délkeletről pedig Cakó községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1950 után határának 3,1 %-át Balogújfaluhoz csatolták, területe ekkor 8,59 km²-ről 8,32 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 577, 1921-ben 521, 1938-ban pedig 512, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Lakossága a 20. század végére kicserélődött, mára csaknem kizárólag magyar nemzetiségű romák alkotják (93,4 %), ezzel összefüggésben 1991-2011 között lakosságszáma csaknem másfélszeresére nőtt (574 főről 825-re). 2011-ben a lakosság 87 %-a magyar, 6,3 %-a pedig roma nemzetiségűnek vallotta magát. Az eredetileg túlnyomórészt református vallású községben (1921-ben 82,5 %), 2011-ben a lakosság 49,9 %-a római katolikusnak vallotta magát, a reformátusok aránya 13,6 %-ra csökkent. Kiugróan magas a felekezeten kívüliek aránya (16,7 %).

Történelem

A község területe a 13. században a gömöri királyi váruradalomhoz tartozott, a várjobbágycsaládok által közösen birtokolt és használt föld volt. Az egész vidék, mint királyi birtok népesült be. Első írásos említése 1423-ból való, amikor Radnótfalu néven említik. 1427-ben Rathoultfalwa, Radnothfalua, 1430-ban pedig Radnolthfalwa néven szerepel az okiratokban. A falu eredetileg a Balog-nemzetség tulajdona volt. A 14. század végére a környék egyik legnagyobb településévé vált. A 15. század elején már 20 jobbágyportát számláltak itt össze. A legtöbb porta a Bebek család kezén volt, akik a gömöri várak jelentős részét is a magukénak tudhatták. A török betörések kezdetén tűnt fel birtokosként a népes radnóti Pósa család. A török támadások idején a község a Balog-völgy déli részének a központja volt. Nevének előtagja arra emlékeztet, hogy a török elleni harcokban tanúsított vitézségéért a falu egész lakossága nemesi címet kapott a királytól. A Pósa családon kívül nemességet szerzett még a faluban a Bodon, Varga, Lukács, Kovács, Túróczy, Bedécs család is, ami azt támasztja alá, hogy a faluban nemeslevelet szerzett családok legtöbbje a helység jobbágycsaládjaiból származik. Lakossága a 16. században református hitre tért. A török időkben az állandó harcok és a magas adóterheknek köszönhetően jelentősen lecsökkent a település lakossága. A háborúk lezárását követően viszont rohamos gyarapodásnak indult a lakosság. Iskoláját 1731-ben említik először írásos források. A 17. századtól sok armálista és egytelkes nemes is élt a faluban. A 18. századra a jobbágyporták teljesen megszűntek, a falu határa a nemesek birtokába került. Az 1785-ös összeírások szerint a családok száma már 147, a járásban a legnagyobb településnek számított. Lélekszáma ugyanebben az évben 688 fő volt. 1828-ban 113 házában 922 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1906-ig Radnót néven szerepelt, ekkor kapta a Nemesradnót hivatalos nevet. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz csatolták. A 20. század második felében lakossága kicserélődött, és az ezredfordulóra roma többségű településsé vált.

Mai jelentősége

A község napjainkban 1-4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskolával és óvodával rendelkezik. Református temploma 1875-ben historizáló, nemesi kúriája a 19. század első felében klasszicista stílusban épült. A településen született 1850. április 9-én Pósa Lajos költő, hírlapíró, akinek a faluban mellszobra áll. Szintén innen származott Radnóti Miklós költő apja, Glatter Jakab, a költő a faluról vette fel vezetéknevét. Radnóti Miklós emlékét emléktábla, valamint 2006 óta mellszobor (Győrfi Lajos és Varga Imre alkotása) őrzi, mely a költő első szlovákiai szobra. A község határában ásványvíz-forrás található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RADNOR. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Rimaszécsnek szomszédságában, mellynek filiája; földgye jó gabonát terem, piatzozása közel, fuharozással is keresettye, és a’ Miskoltzi szőlőkben; fája, és legelője nints elég, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Radnóth, magyar falu, Gömör vmegyében, Rima-Szécshez északra 1 órányira, a Balogh vize mellett, 18 kath., 904 ref. lak., kik többnyire nemesek. Ref. anyaszentegyház. – Első osztálybeli határ. F. u. többen. Ut. p. Rima-Szombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az innen délkeletre fekvő Radnót lakói a legújabb időkig dohánytermesztést űztek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Radnót, balogvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 162 házzal és 594, tisztán ev. ref. vallású lakossal. E község 1423-ban Radnotfalua néven pelsőczi Nagy János tárnokmesternek a birtoka. 1427-ben már a Pethes család birtokában találjuk. 1430-ban Zsigmond király a Perényieknek adományozza. Később azután a török háboruk idejében a község lakosai nemesi előjogokat nyertek. Itt született és itt lakik Pósa Lajos, az ismert nevű költő. A község szép református temploma 1875-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Rimaszécs.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nemesradnót. A község területe 1493 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 512.

Glatter Jakab

Nemesradnót - megszületett

Pósa Lajos

1850. 4. 9.
Nemesradnót - megszületett
Rimaszombat - tanult
Névelőfordulások
1427
Rathoultfalwa
1430
Radnolthfalwa
1773
Radnóth,
1786
Radnok,
1808
Radnóth,
1873
Radnót,
1907
Nemesradnót,
1920
Radnovce,
1927
Radnovce, Radnót,
1938
Nemesradnót,
1945
Radnovce, Radnót,
1948
Radnovce
1994
Radnót

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nemesradnót (Radnovce) 81
Telefon: 0475592198
Fax: 0475592198

Honlap:
Polgármester:
Bari Aladár (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Dávid Patrik (MOST - HÍD)
Radič Jozef (MOST - HÍD)
Lovaš Tibor (MOST - HÍD)
Kárász Július (MOST - HÍD)
Šereš Kristof (MOST - HÍD)
Angyalová Zuzana (SLOVENSKO DO TOHO !)
Pósa Dénes (SMK-MKP)
MOST - HÍD 71% MOST - HÍD 5 képviselö SLOVENSK... 14% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Nemesradnót 63

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nemesradnót 87

Nemesradnóti Községi Hivatal

Nemesradnót 81

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 621 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 33 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 655
magyarok 575 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 577
magyarok 503 97%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 521
magyarok 511 89%
szlovákok 11 2%
romák 42 7%
csehek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 574
magyarok 546 85%
szlovákok 11 2%
romák 81 13%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 643
magyarok 718 87%
szlovákok 20 2%
romák 52 6%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 35 4%
összlétszám 825
magyarok 601 61%
szlovákok 25 3%
romák 335 34%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 3%
összlétszám 990
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 595
Választási részvétel: 81.68 %
Kiadott boríték: 486
Bedobott boríték: 485

Polgármester

Érvényes szavazólap: 475
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bari Aladár 306 64.42 % MOST - HÍD
Doboš Attila 166 34.95 % SMK-MKP
Dávid Elemér 3 0.63 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dávid Patrik 173 MOST - HÍD
Radič Jozef 163 MOST - HÍD
Lovaš Tibor 159 MOST - HÍD
Kárász Július 148 MOST - HÍD
Šereš Kristof 144 MOST - HÍD
Angyalová Zuzana 118 SLOVENSKO DO TOHO !
Pósa Dénes 113 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 14.29% Független 1 képviselö HZD 14.29% HZD 1 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö SLOVENSKO DO TOHO ! 14.29% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 553
Választási részvétel: 22.42 %
Kiadott boríték: 124
Bedobott boríték: 124
Választásra jogosult: 556
Választási részvétel: 25.54 %
Kiadott boríték: 142
Bedobott boríték: 142
Választásra jogosult: 581
Választási részvétel: 51,63 %
Kiadott boríték: 300
Bedobott boríték: 300

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 114
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 279
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 56 49.12 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 11 9.65 % KĽS
Ladislav Fízik 11 9.65 % ASV
Ľudovít Kaník 10 8.77 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Andrea Jenčíková 9 7.89 % NP
Marian Kotleba 5 4.39 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 3 2.63 % KSS
Pavel Chovanec 3 2.63 % ÚSVIT
Karol Konárik 3 2.63 % SNS
Ondrej Binder 2 1.75 % Független
Jozef Sásik 1 0.88 % SĽS
Marian Kotleba 7 4.96% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 169 60.57 % Független
Vojtech Kökény 45 16.13 % SRK
Jozef Šimko 30 10.75 % Független
Igor Kašper 16 5.73 % Független
Marian Kotleba 6 2.15 % ĽSNS
Pavel Greksa 4 1.43 % Független
Miroslav Gálik 3 1.08 % NAS
Martin Juhaniak 2 0.72 % Független
Milan Urbáni 1 0.36 % SMS
Viliam Baňák 1 0.36 % JĽSS
Michal Kantor 1 0.36 % SZS
Zdenek Očovan 1 0.36 % NAJ
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 292
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
František Auxt 66 55.00% SMK-MKP
Peter Juhász 61 50.83% SMK-MKP
Zoltán Bán 54 45.00% SMK-MKP
Ladislav Rigó 50 41.67% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 37 30.83% Független
Gejza Farkaš 28 23.33% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Kökény 27 22.50% SRK
Csaba Horváth 24 20.00% Független
Tibor Balog 16 13.33% SMS
Tomáš Agócs 15 12.50% MOST - HÍD
Silvia Vargová 13 10.83% MOST - HÍD
Jozef Šimko 11 9.17% Független
Ladislav Lang 10 8.33% MOST - HÍD
Ján Matej 6 5.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Marian Petrok 6 5.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Lukáčka 6 5.00% ASV
Michal Bagačka 5 4.17% KDH, SMER - SD
Romana Antalová 5 4.17% ÚSVIT
Ivan Hazucha 4 3.33% SMER - SD, KDH
Dušan Faško 4 3.33% KSS
Peter Mináč 4 3.33% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 4 3.33% ĽS Naše Slovensko
Helena Krauszová 3 2.50% SMS
Viliam Vidinský 3 2.50% ĽS-HZDS, HZD
Pavel Cibuliak 3 2.50% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Hiraj 3 2.50% NP
Dušan Kojnok 2 1.67% SZS, Zmena zdola, DÚ
Dušan Širák 2 1.67% KSS
Anna Kekeňáková 2 1.67% KSS
Peter Vraniak 2 1.67% ÚSVIT
Lukáš Kvietok 2 1.67% KDH, SMER - SD
Ján Antal 2 1.67% ÚSVIT
Samuel Zubo 2 1.67% KSS
Pavel Struhár 2 1.67% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 2 1.67% SMER - SD, KDH
Renáta Puhlová 1 0.83% PD
Kristián Gavalier 1 0.83% ĽS Naše Slovensko
Katarína Horváth 1 0.83% KĽS
Tomáš Rosiar 1 0.83% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 1 0.83% KSS
Jozef Hrablay 1 0.83% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Suja 1 0.83% Független
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Aladár Bari 242 82.88% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 152 52.05% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 102 34.93% SRK
Zoltán Cziprusz 97 33.22% SMK-MKP
Peter Juhász 91 31.16% SMK-MKP
Ferenc Auxt 73 25.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 71 24.32% SRK
Csaba Csízi 54 18.49% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 52 17.81% SMK-MKP
Jozef Šimko 40 13.70% Független
Ladislav Lang 20 6.85% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 16 5.48% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 13 4.45% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Biró 12 4.11% DOMA DOBRE
Gejza Farkaš 11 3.77% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Tomáš Sliva 11 3.77% MOST - HÍD
Róbert Čipka 8 2.74% KSS
Marta Kanalová 8 2.74% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ján Antal 7 2.40% JEDNOTA-ĽSS
Aneta Vargicová 7 2.40% SNS
Andrea Andrášiová 7 2.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Vladimír Skrutek 6 2.05% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Kvietok 6 2.05% SMER-SD
Michaela Kružlicová 4 1.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 4 1.37% SMER-SD
Branislav Bukviar 4 1.37% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Mede 3 1.03% Független
Martin Pliešovský 3 1.03% SNS
Marian Petrok 3 1.03% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Robert Bottlik 2 0.68% SME RODINA - Boris Kollár
Vojtech Menyhárt 2 0.68% Független
Anna Zsóriová 2 0.68% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zdenko Ľaudár 2 0.68% ĽS Naše Slovensko
Anatolij Jefimov 2 0.68% KSS
Ivan Hazucha 1 0.34% SMER-SD
Alena Pivovarčiová 1 0.34% NP
Dušan Hlinka 1 0.34% SMER-SD
Roman Lebeda 1 0.34% Független
Kristián Korheľ 1 0.34% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislav Mizík 1 0.34% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 1 0.34% Független
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Peter Mináč 0 0.00% SMER-SD
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 21.24 %
Tiszolc 212 13.01 %
Nyustya 134 8.23 %
Klenóc 59 3.62 %
Feled 29 1.78 %
Bakostörék 28 1.72 %
Rimaráhó 21 1.29 %
Várgede 18 1.10 %
Jánosi 18 1.10 %
Osgyán 17 1.04 %
Rimabrézó 16 0.98 %
Cserencsény 12 0.74 %
Meleghegy 12 0.74 %
Kruzsnó 11 0.68 %
Rimaszabadi 9 0.55 %
Derencsény 9 0.55 %
Uzapanyit 8 0.49 %
Durendapuszta 8 0.49 %
Rimabánya 8 0.49 %
Rimazsaluzsány 7 0.43 %
Sajószentkirály 7 0.43 %
Velkenye 7 0.43 %
Gömörfüge 7 0.43 %
Rimaszécs 6 0.37 %
Vámosbalog 5 0.31 %
Dobóca 5 0.31 %
Kecege 5 0.31 %
Balogrussó 5 0.31 %
Kőhegy 5 0.31 %
Kerekgede 5 0.31 %
Balogfala 4 0.25 %
Rakottyás 4 0.25 %
Rónapatak 4 0.25 %
Runya 4 0.25 %
Oldalfala 4 0.25 %
Zeherje 4 0.25 %
Bellény 3 0.18 %
Zsip 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Szilistye 3 0.18 %
Gortvakisfalud 3 0.18 %
Ajnácskő 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Harmac 3 0.18 %
Bátka 3 0.18 %
Csíz 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Détér 2 0.12 %
Zádorháza 2 0.12 %
Babarét 2 0.12 %
Balogújfalu 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Alsósziklás 2 0.12 %
Hanva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Tóthegymeg 2 0.12 %
Kisgömöri 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 19.13 %
Rimaszombat 141 11.15 %
Rimaszécs 141 11.15 %
Baraca 102 8.06 %
Sajólénártfalva 66 5.22 %
Cakó 55 4.35 %
Sajószentkirály 49 3.87 %
Nemesmartonfala 46 3.64 %
Kálosa 38 3.00 %
Zsip 38 3.00 %
Abafalva 36 2.85 %
Dobóca 35 2.77 %
Velkenye 34 2.69 %
Bátka 34 2.69 %
Hanva 34 2.69 %
Várgede 33 2.61 %
Vámosbalog 32 2.53 %
Rakottyás 31 2.45 %
Balogtamási 29 2.29 %
Tajti 29 2.29 %
Gesztete 28 2.21 %
Balogfala 28 2.21 %
Rimasimonyi 28 2.21 %
Jéne 28 2.21 %
Feled 27 2.13 %
Sajókeszi 27 2.13 %
Csíz 26 2.06 %
Uzapanyit 25 1.98 %
Gömörfüge 21 1.66 %
Jánosi 16 1.26 %
Rimapálfala 16 1.26 %
Méhi 16 1.26 %
Balogújfalu 16 1.26 %
Serke 15 1.19 %
Naprágy 15 1.19 %
Balogiványi 15 1.19 %
Almágy 14 1.11 %
Zádorháza 10 0.79 %
Runya 10 0.79 %
Harmac 9 0.71 %
Kövecses 8 0.63 %
Darnya 7 0.55 %
Szútor 7 0.55 %
Alsóvály 7 0.55 %
Osgyán 6 0.47 %
Egyházasbást 6 0.47 %
Nyustya 6 0.47 %
Détér 6 0.47 %
Gortvakisfalud 6 0.47 %
Sajórecske 6 0.47 %
Ajnácskő 5 0.40 %
Klenóc 5 0.40 %
Perjése 5 0.40 %
Sajólenke 4 0.32 %
Óbást 4 0.32 %
Vecseklő 4 0.32 %
Hubó 4 0.32 %
Medveshidegkút 4 0.32 %
Korláti 3 0.24 %
Cserencsény 3 0.24 %
Dúlháza 3 0.24 %
Oldalfala 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Derencsény 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Tiszolc 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Bakostörék 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Meleghegy 1 0.08 %
Rimazsaluzsány 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Zeherje 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 16.11 %
Tiszolc 81 11.25 %
Klenóc 17 2.36 %
Nyustya 16 2.22 %
Rimaszécs 11 1.53 %
Osgyán 9 1.25 %
Rimaráhó 7 0.97 %
Cserencsény 7 0.97 %
Feled 6 0.83 %
Rimazsaluzsány 6 0.83 %
Jánosi 6 0.83 %
Karaszkó 4 0.56 %
Méhi 4 0.56 %
Kálosa 4 0.56 %
Várgede 4 0.56 %
Sajószentkirály 4 0.56 %
Zeherje 3 0.42 %
Rimabánya 3 0.42 %
Perjése 2 0.28 %
Gernyőpuszta 2 0.28 %
Kacagópuszta 2 0.28 %
Egyházasbást 2 0.28 %
Rimaszabadi 2 0.28 %
Balogtamási 2 0.28 %
Kruzsnó 2 0.28 %
Zsip 2 0.28 %
Felsősziklás 2 0.28 %
Korláti 2 0.28 %
Kecege 2 0.28 %
Bátka 2 0.28 %
Bakostörék 2 0.28 %
Abafalva 2 0.28 %
Csíz 2 0.28 %
Hubó 2 0.28 %
Gesztete 2 0.28 %
Gömörpéterfala 2 0.28 %
Kiéte 2 0.28 %
Uzapanyit 1 0.14 %
Ajnácskő 1 0.14 %
Détér 1 0.14 %
Gömörfüge 1 0.14 %
Dobóca 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Kőhegy 1 0.14 %
Alsósziklás 1 0.14 %
Balogpádár 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Gömörhegyvég 1 0.14 %
Nemesradnót 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Rimabrézó 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Serke 1 0.14 %
Óbást 1 0.14 %
Oldalfala 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Rimapálfala 1 0.14 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 5.62 %
Nyustya 12 0.77 %
Jánosi 9 0.57 %
Feled 5 0.32 %
Gömörfüge 4 0.26 %
Méhi 4 0.26 %
Cserencsény 4 0.26 %
Rimaszécs 4 0.26 %
Tiszolc 4 0.26 %
Gernyőpuszta 4 0.26 %
Várgede 3 0.19 %
Vámosbalog 3 0.19 %
Kruzsnó 3 0.19 %
Sajószentkirály 3 0.19 %
Klenóc 3 0.19 %
Osgyán 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Uzapanyit 2 0.13 %
Nemesradnót 2 0.13 %
Rimaráhó 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Alsóvály 2 0.13 %
Kálosa 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Meleghegy 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Bátka 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 27.77 %
Nyustya 49 1.72 %
Osgyán 45 1.58 %
Tiszolc 45 1.58 %
Feled 35 1.23 %
Klenóc 32 1.12 %
Várgede 23 0.81 %
Cserencsény 22 0.77 %
Rimaráhó 17 0.60 %
Bátka 15 0.53 %
Vámosbalog 14 0.49 %
Ajnácskő 14 0.49 %
Bakostörék 13 0.46 %
Jánosi 12 0.42 %
Alsósziklás 11 0.39 %
Csíz 10 0.35 %
Ratkószuha 10 0.35 %
Kruzsnó 10 0.35 %
Zeherje 9 0.32 %
Kecege 9 0.32 %
Vecseklő 9 0.32 %
Rimazsaluzsány 9 0.32 %
Perjése 8 0.28 %
Balogrussó 8 0.28 %
Abafalva 8 0.28 %
Guszona 8 0.28 %
Sajószentkirály 7 0.25 %
Gömörfüge 7 0.25 %
Dobóca 7 0.25 %
Alsóvály 7 0.25 %
Meleghegy 7 0.25 %
Nemesradnót 7 0.25 %
Felsővály 6 0.21 %
Rimaszécs 6 0.21 %
Oldalfala 6 0.21 %
Méhi 6 0.21 %
Rimabánya 6 0.21 %
Rakottyás 5 0.18 %
Dúlháza 5 0.18 %
Zsip 5 0.18 %
Derencsény 5 0.18 %
Gömörpéterfala 5 0.18 %
Serke 5 0.18 %
Hanva 5 0.18 %
Velkenye 5 0.18 %
Durendapuszta 4 0.14 %
Bellény 4 0.14 %
Rimaszabadi 4 0.14 %
Sajólenke 4 0.14 %
Rimabrézó 4 0.14 %
Uzapanyit 4 0.14 %
Balogiványi 3 0.11 %
Balogfala 3 0.11 %
Kőhegy 3 0.11 %
Felsősziklás 3 0.11 %
Kacagópuszta 3 0.11 %
Balogpádár 3 0.11 %
Kálosa 3 0.11 %
Hubó 3 0.11 %
Rónapatak 3 0.11 %
Runya 3 0.11 %
Tajti 3 0.11 %
Óbást 3 0.11 %
Gernyőpuszta 3 0.11 %
Babarét 2 0.07 %
Gortvakisfalud 2 0.07 %
Ratkószabadi 2 0.07 %
Almágy 2 0.07 %
Gömörmihályfalva 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Bugyikfala 2 0.07 %
Karaszkó 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Szilistye 2 0.07 %
Gesztete 2 0.07 %
Kerekgede 2 0.07 %
Magyarhegymeg 2 0.07 %
Kövecses 2 0.07 %
Medveshidegkút 2 0.07 %
Balogtamási 2 0.07 %
Harmac 2 0.07 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Balogújfalu 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 42.88 %
Nyustya 36 1.96 %
Osgyán 34 1.85 %
Cserencsény 26 1.42 %
Tiszolc 23 1.25 %
Bakostörék 21 1.15 %
Klenóc 20 1.09 %
Jánosi 20 1.09 %
Rimaráhó 19 1.04 %
Rimabánya 16 0.87 %
Feled 15 0.82 %
Rimazsaluzsány 14 0.76 %
Ratkószabadi 14 0.76 %
Bátka 12 0.65 %
Várgede 10 0.55 %
Vámosbalog 9 0.49 %
Uzapanyit 9 0.49 %
Kruzsnó 9 0.49 %
Rimaszécs 9 0.49 %
Kőhegy 7 0.38 %
Nemesradnót 7 0.38 %
Sajószentkirály 6 0.33 %
Meleghegy 5 0.27 %
Rimabrézó 5 0.27 %
Balogpádár 5 0.27 %
Abafalva 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Felsősziklás 4 0.22 %
Almágy 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Rimaszabadi 3 0.16 %
Baraca 3 0.16 %
Kecege 3 0.16 %
Balogrussó 3 0.16 %
Velkenye 3 0.16 %
Vecseklő 3 0.16 %
Sajólenke 3 0.16 %
Alsóvály 3 0.16 %
Kacagópuszta 3 0.16 %
Bugyikfala 3 0.16 %
Óbást 2 0.11 %
Gömörfüge 2 0.11 %
Guszona 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Durendapuszta 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Gernyőpuszta 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Dobóca 2 0.11 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 50.05 %
Osgyán 23 2.44 %
Jánosi 21 2.23 %
Zeherje 14 1.48 %
Feled 13 1.38 %
Bátka 11 1.17 %
Bakostörék 9 0.95 %
Rimaszécs 9 0.95 %
Tiszolc 9 0.95 %
Cserencsény 8 0.85 %
Sajószentkirály 7 0.74 %
Kövecses 7 0.74 %
Dobóca 7 0.74 %
Gesztete 6 0.64 %
Rimaráhó 6 0.64 %
Gömörpéterfala 5 0.53 %
Ajnácskő 5 0.53 %
Várgede 5 0.53 %
Klenóc 5 0.53 %
Serke 5 0.53 %
Rimazsaluzsány 5 0.53 %
Balogfala 5 0.53 %
Balogtamási 4 0.42 %
Détér 4 0.42 %
Vámosbalog 4 0.42 %
Alsósziklás 4 0.42 %
Felsővály 4 0.42 %
Guszona 3 0.32 %
Kruzsnó 3 0.32 %
Almágy 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Nyustya 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Meleghegy 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Tajti 2 0.21 %
Rimabrézó 2 0.21 %
Óbást 2 0.21 %
Bellény 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Nemesradnót 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Jéne 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Harmac 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Gortvakisfalud 1 0.11 %
Méhi 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Velkenye 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 63.64 %
Nyustya 107 9.54 %
Tiszolc 34 3.03 %
Feled 28 2.50 %
Klenóc 28 2.50 %
Jánosi 22 1.96 %
Osgyán 20 1.78 %
Cserencsény 18 1.60 %
Détér 17 1.52 %
Bátka 17 1.52 %
Ajnácskő 17 1.52 %
Várgede 15 1.34 %
Kruzsnó 14 1.25 %
Gernyőpuszta 10 0.89 %
Bakostörék 10 0.89 %
Rimaráhó 10 0.89 %
Rimabánya 9 0.80 %
Guszona 8 0.71 %
Meleghegy 8 0.71 %
Zeherje 7 0.62 %
Rimabrézó 7 0.62 %
Zsip 7 0.62 %
Perjése 6 0.53 %
Csíz 6 0.53 %
Vámosbalog 6 0.53 %
Rimazsaluzsány 5 0.45 %
Felsősziklás 5 0.45 %
Rimaszécs 5 0.45 %
Kacagópuszta 5 0.45 %
Alsósziklás 5 0.45 %
Sajószentkirály 5 0.45 %
Sajólenke 4 0.36 %
Dobóca 4 0.36 %
Hubó 4 0.36 %
Nemesradnót 4 0.36 %
Tóthegymeg 4 0.36 %
Uzapanyit 4 0.36 %
Balogfala 4 0.36 %
Durendapuszta 3 0.27 %
Kövecses 3 0.27 %
Vecseklő 3 0.27 %
Tajti 3 0.27 %
Sajórecske 3 0.27 %
Méhi 3 0.27 %
Gömörfüge 3 0.27 %
Kőhegy 3 0.27 %
Alsóvály 3 0.27 %
Kecege 3 0.27 %
Balogrussó 3 0.27 %
Dúlháza 3 0.27 %
Abafalva 2 0.18 %
Balogpádár 2 0.18 %
Jéne 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Rakottyás 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Rónapatak 2 0.18 %
Runya 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Gömörispánmező 2 0.18 %
Óbást 2 0.18 %
Gesztes 2 0.18 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 29.64 %
Ajnácskő 113 6.95 %
Sajólénártfalva 108 6.64 %
Bátka 77 4.74 %
Feled 76 4.67 %
Sajószentkirály 66 4.06 %
Rimaszécs 65 4.00 %
Csíz 61 3.75 %
Nemesradnót 54 3.32 %
Vámosbalog 51 3.14 %
Tajti 51 3.14 %
Hanva 43 2.64 %
Velkenye 35 2.15 %
Harmac 31 1.91 %
Baraca 30 1.85 %
Almágy 29 1.78 %
Méhi 27 1.66 %
Darnya 25 1.54 %
Óbást 25 1.54 %
Rimasimonyi 23 1.41 %
Runya 23 1.41 %
Osgyán 21 1.29 %
Guszona 20 1.23 %
Serke 20 1.23 %
Abafalva 19 1.17 %
Várgede 19 1.17 %
Sajólenke 19 1.17 %
Sajórecske 19 1.17 %
Dobóca 19 1.17 %
Gesztete 18 1.11 %
Gömörpéterfala 17 1.05 %
Cakó 15 0.92 %
Uzapanyit 14 0.86 %
Egyházasbást 14 0.86 %
Jánosi 13 0.80 %
Rakottyás 13 0.80 %
Balogfala 12 0.74 %
Nyustya 12 0.74 %
Zsip 11 0.68 %
Rimaráhó 11 0.68 %
Korláti 11 0.68 %
Kövecses 11 0.68 %
Meleghegy 9 0.55 %
Balogpádár 9 0.55 %
Magyarhegymeg 9 0.55 %
Hubó 9 0.55 %
Tiszolc 9 0.55 %
Alsóvály 9 0.55 %
Détér 9 0.55 %
Vecseklő 9 0.55 %
Balogiványi 8 0.49 %
Balogújfalu 7 0.43 %
Balogtamási 7 0.43 %
Kálosa 7 0.43 %
Bakostörék 7 0.43 %
Medveshidegkút 6 0.37 %
Rimabrézó 6 0.37 %
Dobfenek 6 0.37 %
Gömörfüge 6 0.37 %
Zádorháza 6 0.37 %
Kerekgede 5 0.31 %
Cserencsény 5 0.31 %
Kisgömöri 5 0.31 %
Perjése 4 0.25 %
Rimapálfala 4 0.25 %
Dúlháza 4 0.25 %
Felsővály 4 0.25 %
Zeherje 3 0.18 %
Jéne 3 0.18 %
Bugyikfala 3 0.18 %
Kruzsnó 3 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.18 %
Sajókeszi 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Jeszte 2 0.12 %
Kőhegy 2 0.12 %
Klenóc 2 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Nemesmartonfala 1 0.06 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 60.15 %
Tiszolc 91 4.06 %
Nyustya 72 3.21 %
Klenóc 58 2.59 %
Osgyán 48 2.14 %
Rimaráhó 47 2.10 %
Cserencsény 38 1.70 %
Bakostörék 31 1.38 %
Jánosi 26 1.16 %
Feled 23 1.03 %
Kőhegy 16 0.71 %
Várgede 16 0.71 %
Rimabrézó 15 0.67 %
Rimazsaluzsány 14 0.62 %
Meleghegy 13 0.58 %
Almágy 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.49 %
Kruzsnó 10 0.45 %
Bátka 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Ajnácskő 10 0.45 %
Derencsény 9 0.40 %
Rimabánya 9 0.40 %
Zeherje 9 0.40 %
Alsósziklás 9 0.40 %
Gernyőpuszta 8 0.36 %
Karaszkó 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.31 %
Oldalfala 7 0.31 %
Kecege 7 0.31 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Abafalva 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rónapatak 6 0.27 %
Balogrussó 5 0.22 %
Bellény 5 0.22 %
Uzapanyit 5 0.22 %
Runya 5 0.22 %
Babarét 5 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.22 %
Balogpádár 5 0.22 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Serke 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Balogfala 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Kálosa 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 39.05 %
Rimaszécs 175 5.10 %
Kálosa 133 3.87 %
Bátka 123 3.58 %
Feled 117 3.41 %
Ajnácskő 100 2.91 %
Egyházasbást 90 2.62 %
Vámosbalog 81 2.36 %
Nemesradnót 73 2.13 %
Méhi 67 1.95 %
Hanva 67 1.95 %
Almágy 67 1.95 %
Balogfala 66 1.92 %
Serke 61 1.78 %
Csíz 59 1.72 %
Kövecses 56 1.63 %
Détér 56 1.63 %
Harmac 55 1.60 %
Óbást 55 1.60 %
Gesztete 50 1.46 %
Felsővály 48 1.40 %
Dobóca 47 1.37 %
Naprágy 46 1.34 %
Abafalva 45 1.31 %
Tajti 45 1.31 %
Jánosi 45 1.31 %
Várgede 42 1.22 %
Alsóvály 41 1.19 %
Rimasimonyi 40 1.16 %
Sajószentkirály 40 1.16 %
Sajólénártfalva 39 1.14 %
Balogiványi 39 1.14 %
Gömörpéterfala 39 1.14 %
Magyarhegymeg 36 1.05 %
Sajókeszi 34 0.99 %
Zsip 29 0.84 %
Vecseklő 28 0.82 %
Guszona 27 0.79 %
Cakó 26 0.76 %
Balogújfalu 26 0.76 %
Velkenye 26 0.76 %
Osgyán 26 0.76 %
Runya 25 0.73 %
Perjése 25 0.73 %
Uzapanyit 22 0.64 %
Cserencsény 21 0.61 %
Sajólenke 21 0.61 %
Gömörmihályfalva 19 0.55 %
Jéne 18 0.52 %
Zádorháza 18 0.52 %
Balogtamási 18 0.52 %
Gömörfüge 17 0.50 %
Dobfenek 15 0.44 %
Sajórecske 15 0.44 %
Rakottyás 14 0.41 %
Kerekgede 14 0.41 %
Hubó 13 0.38 %
Baraca 13 0.38 %
Oldalfala 11 0.32 %
Medveshidegkút 10 0.29 %
Kisgömöri 10 0.29 %
Balogpádár 10 0.29 %
Bakostörék 10 0.29 %
Rimapálfala 9 0.26 %
Darnya 9 0.26 %
Jeszte 8 0.23 %
Nemesmartonfala 7 0.20 %
Rimaráhó 6 0.17 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.30 %
Klenóc 25 1.20 %
Nyustya 19 0.91 %
Tiszolc 17 0.81 %
Jánosi 13 0.62 %
Kálosa 12 0.57 %
Rimaszécs 11 0.53 %
Nemesradnót 11 0.53 %
Rimasimonyi 10 0.48 %
Bátka 10 0.48 %
Várgede 10 0.48 %
Almágy 10 0.48 %
Gortvakisfalud 10 0.48 %
Osgyán 9 0.43 %
Bakostörék 8 0.38 %
Egyházasbást 8 0.38 %
Serke 8 0.38 %
Ajnácskő 8 0.38 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 30.38 %
Egyházasbást 75 10.22 %
Feled 55 7.49 %
Tajti 43 5.86 %
Almágy 42 5.72 %
Óbást 36 4.90 %
Harmac 27 3.68 %
Ajnácskő 23 3.13 %
Balogfala 21 2.86 %
Gömörpéterfala 19 2.59 %
Rimaszécs 19 2.59 %
Jeszte 19 2.59 %
Vecseklő 18 2.45 %
Détér 17 2.32 %
Rimasimonyi 16 2.18 %
Dobfenek 16 2.18 %
Gesztete 15 2.04 %
Guszona 13 1.77 %
Medveshidegkút 12 1.63 %
Bátka 12 1.63 %
Csíz 12 1.63 %
Serke 10 1.36 %
Vámosbalog 8 1.09 %
Abafalva 7 0.95 %
Várgede 7 0.95 %
Nyustya 7 0.95 %
Kövecses 6 0.82 %
Kálosa 6 0.82 %
Méhi 6 0.82 %
Jánosi 5 0.68 %
Hanva 5 0.68 %
Sajószentkirály 5 0.68 %
Sajólénártfalva 5 0.68 %
Osgyán 5 0.68 %
Balogiványi 5 0.68 %
Zsip 4 0.54 %
Velkenye 4 0.54 %
Gortvakisfalud 4 0.54 %
Zádorháza 4 0.54 %
Balogpádár 3 0.41 %
Tiszolc 3 0.41 %
Balogújfalu 3 0.41 %
Uzapanyit 3 0.41 %
Darnya 3 0.41 %
Nemesradnót 3 0.41 %
Dobóca 3 0.41 %
Rimaráhó 3 0.41 %
Gömörfüge 3 0.41 %
Oldalfala 2 0.27 %
Dúlháza 2 0.27 %
Rimapálfala 2 0.27 %
Kruzsnó 2 0.27 %
Kerekgede 2 0.27 %
Korláti 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Balogtamási 2 0.27 %
Kecege 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Klenóc 2 0.27 %
Zeherje 2 0.27 %
Sajórecske 1 0.14 %
Rimabánya 1 0.14 %
Hubó 1 0.14 %
Runya 1 0.14 %
Perjése 1 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.14 %
Cakó 1 0.14 %
Sajókeszi 1 0.14 %
Karaszkó 1 0.14 %
Kacagópuszta 1 0.14 %
Gernyőpuszta 1 0.14 %
Bakostörék 1 0.14 %
Baraca 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Felsővály 1 0.14 %
Balogrussó 1 0.14 %
Rakottyás 1 0.14 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 67.55 %
Klenóc 94 4.17 %
Bakostörék 82 3.63 %
Nyustya 78 3.46 %
Rimaráhó 72 3.19 %
Tiszolc 69 3.06 %
Cserencsény 60 2.66 %
Kruzsnó 34 1.51 %
Osgyán 33 1.46 %
Jánosi 31 1.37 %
Várgede 23 1.02 %
Feled 23 1.02 %
Rimabrézó 22 0.98 %
Meleghegy 16 0.71 %
Rimazsaluzsány 15 0.66 %
Derencsény 15 0.66 %
Gernyőpuszta 15 0.66 %
Zeherje 14 0.62 %
Felsősziklás 13 0.58 %
Bátka 12 0.53 %
Ajnácskő 12 0.53 %
Balogrussó 11 0.49 %
Vámosbalog 11 0.49 %
Sajószentkirály 10 0.44 %
Karaszkó 9 0.40 %
Gesztes 9 0.40 %
Bugyikfala 9 0.40 %
Alsósziklás 9 0.40 %
Almágy 9 0.40 %
Runya 9 0.40 %
Rimabánya 9 0.40 %
Oldalfala 8 0.35 %
Abafalva 8 0.35 %
Kacagópuszta 8 0.35 %
Kecege 8 0.35 %
Uzapanyit 7 0.31 %
Rónapatak 7 0.31 %
Kőhegy 7 0.31 %
Méhi 6 0.27 %
Bellény 6 0.27 %
Medveshidegkút 6 0.27 %
Rimaszabadi 6 0.27 %
Rimaszécs 5 0.22 %
Kerekgede 5 0.22 %
Sajólenke 5 0.22 %
Rimapálfala 5 0.22 %
Dobrapatak 5 0.22 %
Harmac 5 0.22 %
Durendapuszta 5 0.22 %
Gömörispánmező 4 0.18 %
Hanva 4 0.18 %
Balogfala 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Détér 4 0.18 %
Tóthegymeg 4 0.18 %
Cakó 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Baraca 3 0.13 %
Gömörfüge 3 0.13 %
Darnya 3 0.13 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 60.03 %
Szútor 215 4.71 %
Nyustya 182 3.99 %
Tiszolc 135 2.96 %
Gesztete 131 2.87 %
Feled 129 2.83 %
Jánosi 121 2.65 %
Klenóc 98 2.15 %
Osgyán 95 2.08 %
Cserencsény 88 1.93 %
Rimaszécs 81 1.78 %
Várgede 80 1.75 %
Bátka 74 1.62 %
Bakostörék 67 1.47 %
Rimaráhó 66 1.45 %
Serke 62 1.36 %
Dobóca 56 1.23 %
Rimasimonyi 48 1.05 %
Rimapálfala 47 1.03 %
Ajnácskő 47 1.03 %
Vámosbalog 47 1.03 %
Balogfala 41 0.90 %
Harmac 40 0.88 %
Nemesradnót 40 0.88 %
Kruzsnó 40 0.88 %
Almágy 39 0.85 %
Sajószentkirály 37 0.81 %
Détér 37 0.81 %
Meleghegy 36 0.79 %
Abafalva 34 0.75 %
Méhi 34 0.75 %
Gernyőpuszta 31 0.68 %
Zeherje 30 0.66 %
Felsővály 28 0.61 %
Tajti 27 0.59 %
Csíz 27 0.59 %
Uzapanyit 26 0.57 %
Velkenye 25 0.55 %
Hanva 25 0.55 %
Rimazsaluzsány 25 0.55 %
Guszona 25 0.55 %
Bellény 23 0.50 %
Egyházasbást 22 0.48 %
Alsósziklás 21 0.46 %
Óbást 20 0.44 %
Gortvakisfalud 19 0.42 %
Balogiványi 18 0.39 %
Derencsény 18 0.39 %
Sajólénártfalva 18 0.39 %
Balogtamási 18 0.39 %
Balogújfalu 17 0.37 %
Gömörpéterfala 17 0.37 %
Kőhegy 17 0.37 %
Rimabrézó 17 0.37 %
Kálosa 16 0.35 %
Magyarhegymeg 16 0.35 %
Kacagópuszta 16 0.35 %
Runya 15 0.33 %
Rimaszabadi 15 0.33 %
Rimabánya 14 0.31 %
Baraca 14 0.31 %
Karaszkó 14 0.31 %
Kövecses 13 0.28 %
Oldalfala 13 0.28 %
Zsip 13 0.28 %
Alsóvály 13 0.28 %
Gömörfüge 13 0.28 %
Jeszte 12 0.26 %
Kerekgede 11 0.24 %
Durendapuszta 10 0.22 %
Rakottyás 10 0.22 %
Jéne 10 0.22 %
Kecege 10 0.22 %
Balogpádár 9 0.20 %
Perjése 9 0.20 %
Balogrussó 9 0.20 %
Vecseklő 8 0.18 %
Hubó 8 0.18 %
Rónapatak 7 0.15 %
Sajólenke 7 0.15 %
Ratkószabadi 7 0.15 %
Kisgömöri 7 0.15 %
Korláti 7 0.15 %
Nemesmartonfala 6 0.13 %
Zádorháza 5 0.11 %
Felsősziklás 5 0.11 %
Dobfenek 5 0.11 %
Ratkószuha 4 0.09 %
Naprágy 4 0.09 %
Kiéte 4 0.09 %
Tóthegymeg 4 0.09 %
Gesztes 3 0.07 %
Babarét 3 0.07 %
Cakó 3 0.07 %
Bugyikfala 3 0.07 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 22.27 %
Klenóc 152 14.71 %
Rimaszombat 148 14.33 %
Tiszolc 68 6.58 %
Rimaráhó 36 3.48 %
Rimabrézó 26 2.52 %
Rimazsaluzsány 20 1.94 %
Rimabánya 18 1.74 %
Bakostörék 16 1.55 %
Rimaszabadi 15 1.45 %
Cserencsény 13 1.26 %
Várgede 11 1.06 %
Jánosi 9 0.87 %
Kecege 9 0.87 %
Kruzsnó 8 0.77 %
Balogrussó 8 0.77 %
Babarét 8 0.77 %
Nemesradnót 7 0.68 %
Meleghegy 7 0.68 %
Osgyán 6 0.58 %
Durendapuszta 6 0.58 %
Feled 6 0.58 %
Zsip 6 0.58 %
Felsősziklás 6 0.58 %
Gömörfüge 6 0.58 %
Rimaszécs 6 0.58 %
Alsóvály 5 0.48 %
Oldalfala 5 0.48 %
Abafalva 5 0.48 %
Kőhegy 5 0.48 %
Sajószentkirály 5 0.48 %
Óbást 4 0.39 %
Ajnácskő 4 0.39 %
Vámosbalog 4 0.39 %
Gernyőpuszta 4 0.39 %
Hanva 4 0.39 %
Balogpádár 4 0.39 %
Kiéte 4 0.39 %
Bátka 4 0.39 %
Karaszkó 4 0.39 %
Sajólenke 4 0.39 %
Rimapálfala 3 0.29 %
Szilistye 3 0.29 %
Rónapatak 3 0.29 %
Vecseklő 3 0.29 %
Méhi 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Harmac 3 0.29 %
Felsővály 3 0.29 %
Hubó 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Rimasimonyi 2 0.19 %
Balogfala 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Derencsény 2 0.19 %
Ratkószabadi 2 0.19 %
Sajórecske 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Uzapanyit 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Tóthegymeg 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Velkenye 2 0.19 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.81 %
Kacagópuszta 50 4.04 %
Nyustya 46 3.71 %
Gernyőpuszta 44 3.55 %
Tiszolc 39 3.15 %
Klenóc 39 3.15 %
Rimaszécs 34 2.74 %
Harmac 28 2.26 %
Jánosi 24 1.94 %
Feled 22 1.78 %
Cserencsény 22 1.78 %
Osgyán 21 1.69 %
Balogiványi 18 1.45 %
Rimaráhó 16 1.29 %
Bakostörék 16 1.29 %
Durendapuszta 16 1.29 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 47.34 %
Rimaszombat 442 34.59 %
Klenóc 253 19.80 %
Tiszolc 250 19.56 %
Rimaráhó 74 5.79 %
Bakostörék 46 3.60 %
Osgyán 43 3.36 %
Rimazsaluzsány 38 2.97 %
Rimabánya 32 2.50 %
Feled 29 2.27 %
Cserencsény 27 2.11 %
Kruzsnó 21 1.64 %
Rimabrézó 17 1.33 %
Alsósziklás 16 1.25 %
Kecege 15 1.17 %
Kálosa 13 1.02 %
Várgede 12 0.94 %
Rimaszabadi 11 0.86 %
Jánosi 11 0.86 %
Sajószentkirály 10 0.78 %
Rimaszécs 10 0.78 %
Balogrussó 10 0.78 %
Felsősziklás 10 0.78 %
Derencsény 10 0.78 %
Gernyőpuszta 9 0.70 %
Abafalva 8 0.63 %
Kacagópuszta 7 0.55 %
Babarét 7 0.55 %
Vámosbalog 7 0.55 %
Kőhegy 6 0.47 %
Zeherje 6 0.47 %
Meleghegy 6 0.47 %
Kiéte 6 0.47 %
Bátka 5 0.39 %
Méhi 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Karaszkó 5 0.39 %
Perjése 5 0.39 %
Sajólenke 5 0.39 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Gömörhegyvég 4 0.31 %
Rónapatak 4 0.31 %
Felsővály 3 0.23 %
Kerekgede 3 0.23 %
Egyházasbást 3 0.23 %
Ratkószabadi 3 0.23 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Sajólénártfalva 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Balogfala 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Bellény 2 0.16 %
Zádorháza 1 0.08 %
Óbást 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Durendapuszta 1 0.08 %
Zsip 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 2.69 %
Balogfala 14 0.63 %
Ajnácskő 13 0.58 %
Várgede 11 0.49 %
Tiszolc 11 0.49 %
Rimaszécs 10 0.45 %
Nyustya 10 0.45 %
Osgyán 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.31 %
Feled 6 0.27 %
Almágy 6 0.27 %
Jánosi 6 0.27 %
Egyházasbást 6 0.27 %
Durendapuszta 5 0.22 %
Klenóc 4 0.18 %