SK
NR
.....

Nemespann

Község

címer zászló
481 67% magyar 1910
15 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Paňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja
Más földrajzi nevek:
Bánya, Fészer-haraszt, (Galibamajor), Sós-völgy, (Sósvölgymajor), Töviskés, (Zsigárdmajor)
Koordináták:
48.22980881, 18.22771072
Terület:
11,26 km2
Rang:
község
Népesség:
373
Tszf. magasság:
178 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95105
Település kód:
500666
Szervezeti azonosító:
308366
Adóazonosító:
2021252761

Nemespann a Zsitvamenti-hátság (Zoboralja) déli részén, a Panni-patak (Paniansky potok) mentén fekszik, 175 méteres tengerszint feletti magasságban, Verebélytől 8 km-re nyugatra, Nyitrától 18 km-re délkeletre. Határa enyhén hullámos dombvidék, keleten a Sósvölgy (a Szárszó patak völgye) 160-180 méteres magasságban húzódik, legalacsonyabb pontja Nagycétény, Nyitaszőlős és Nemespann hármashatáránál (150 m), legmagasabb pontja a községhatár legészakabbi részén, Lapásgyarmat és Kalász határánál található (230 m). A Szárszó és a Panni-patak közti dombhát mintegy 210 méteres magasságban húzódik. A község határát csaknem teljes egészében szántóföldek foglalják el, erdeje és külterületi lakott helye nincs (korábbi pusztái – Galibamajor, Zsigárdmajor és Sósvölgymajor /utóbbi kettő még 1950-ben is létezett/ – mára eltűntek). Nyugatról Nagycétény, délnyugatról Nyitraszőlős, délről Szentmihályúr, keletről Vajkmártonfalva és Verebély (Nemesdicske katasztere), északkeletről Kalász, északról pedig Lapásgyarmat községekkel határos. A község a Nagycétényt (3 km) Nemesdicskével (5 km) összekötő 1645-ös úton közelíthető meg, aszfaltozott mezőgazdasági út köti össze Lapásgyarmattal (7 km), valamint Nyitraszőlőssel (6 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1938-ig a Nyitrai járáshoz tartozott. 1938-ban visszacsatolták Magyarországhoz, kezdetben Nyitra és Pozsony egyesített vármegye Érsekújvári járásához tartozott, majd 1940. május 15-én Bars és Hont vármegye Verebélyi járásához csatolták át. 1945-ben újra Csehszlovákiához került; 1949-1960 között a Verebélyi járáshoz tartozott, majd a járás megszüntetése után a Nyitrai járáshoz csatolták. Területe (11,26 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Nemespann a Nyitra-vidéki magyar nyelvszigethez tartozó, a 20. század első felében még magyar többségű, mára túlnyomórészt szlovákok lakta (2011-ben 88,8 %) község. A 18. században részben szlovákokkal újranépesített település magyar lakossága a 20. század második felében nagyrészt asszimilálódott, 1991-ben a lakosság 14,3 %-a, 2011-ben már csak 6,6 %-a vallotta magát magyarnak. 1880-ban a lakosság 70,7 %-a volt magyar, 24,7 %-a szlovák nemzetiségű, ezután minden népszámlálásnál csökkent a magyarok aránya (1910-ben 67,4 %, 1921-ben 63,3 %, 1930-ban 42,2 %, 1970 -ben 18,5 %) és nőtt a szlovákoké. Az egyetlen kivétel az 1941-es magyar népszámlálás volt, amikor újra a lakosság négyötöde magyarnak vallotta magát. A község 1921-ben volt a legnépesebb, ekkor 791 lakosa volt. 1970-2001 között népességének több mint felét elveszítette (669 főről 295-re esett vissza), ez a folyamat 2001-2011 között megfordult, ebben az időszakban újra 17,6 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg. A túlnyomó többség (2011-ben 83,6 %, 1921-ben még 95,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

Első írásos említése 1239-ből származik, ekkor IV. Béla adománylevelében „Poonh” alakban említik, mint királyi halászok, hálókészítők és madarászok falvát. A mai Zsigárd határrészben fekvő, később elpusztult Asgar (1232-ben Ysgar) falut már 1156-ban említik írásos források, 1285-ben pedig a (később pusztává vált) Zsigárdot is „Zygeere” néven. 1530-ban, 1545-ben, 1554-ben és 1599-ben egyaránt sokat szenvedett a török hadjáratok során. 1570-ben egyaránt adózott a töröknek és az esztergomi érsekségnek, ekkor 5 háza és 28 fejadófizetője volt. A török uralom egészen 1684-ig tartott, 1664-ben 39 házában 46 család élt, ekkor említik elsőként szőlőművelését. A felszabadulás után a verebélyi és szentgyörgyi szék alá tartozó kuriális falu volt, 1711-ben 20 predialista család lakta. A 18. században részben szlovákkal telepítették újjá. A 18. századból ismert legrégebbi pecsétje. 1828-ban 122 háza és 854 lakosa volt. A 19. század közepén kisebb zsidó közösség is élt itt (1851-ben 54 fő), ekkoriban izraelita temető is volt itt. 1863-ban szentelték fel a zsigárdi szőlőhegyen a Szent Orbán kápolnát, melyet a 20. század második felében a szőlőhegy felszámolásakor lebontottak. 1865-ben épült fel a római katolikus iskola épülete. 1873-ban kapta a hivatalos Nemespann nevet (korábban Pann). 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1922-ben a falu egy része leégett. Az 1920-as években számos földművessztrájk folyt a faluban. 1938. novemberétől 1945. márciusáig ismét magyar fennhatóság alá került. Ekkor határközséggé vált, Lapásgyarmattal közös határa egyben államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. A második világháború frontjain 22 nemespanni vesztette életét. 1950-ben alakult meg az Egységes Földműves Szövetkezet (1975-től az Alsó-Nyitra EFSz része lett). Az négyosztályos alapiskolát 1982-ben szüntették meg a faluban, de (az 1951-ben újraindított) magyar nyelvű oktatás már 1961-ben megszűnt. Az 1970-80-as években rohamosan csökkent a lakosságszám, ekkoriban építkezési tilalom is sújtotta a falut. 1950 után határában nagy táblákat alakítottak ki, a korábbi majorok helyét és a szőlőhegyek nagy részét is beszántották.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1722-ben épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PAN. Panya. Tót falu Nyitra Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Nagy Csetényhez közel, mellynek filiája, határbéli földgye is hozzá hasonlító.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pan (Panyo), vegyes magyar-tót falu, Nyitra vmegyében, ut. p. Verebélyhez egy mfdnyire: 663 kath., 41 zsidó lak. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nemes-Pann, Nagy-Czéténytől keletre fekvő község, 825 r. kath. vallásu lakossal, kik közül 549 magyar, 274 tót. Postája Nagy Czétény, távirója Verebély, vasúti állomása Vajk. A község a XIII. század első felében a királyi halászok birtoka volt. Kath. temploma 1722-ben épült. A Lakits és a Kochanovszky-családoknak itt csinos uriházaik vannak.

Helységnévtár

Pann (Nemes-) (Nemes-Pan), rk. 757 Nagy-Czétény, izr. 34 Assakürt.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nemespann. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cétényihegy, Sósvölgypuszta. A község területe 1957 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 778.

Varsányi László

1921. 8. 27.
Nemespann - megszületett
Nyitra - tanult
1950-1982
Fél - tanított
1985.1.17.
Fél - elhunyt
Névelőfordulások
1239
Poonh
1285
Pon
1773
Paan, Panya,
1786
Pán, Panya,
1808
Pan, Nemes-Pany, Paňa,
1863
Pann,
1873
Nemespann,
1920
Paňa,
1927
Paňa, Pann,
1938
Nemespann,
1945
Paňa, Pann,
1948
Paňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Paňa) 26
Telefon: 0376597513
Fax: 0376597883

Honlap: pana.ocu.sk
Polgármester:
Korenči Milan (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Kozár Stanislav (Független)
Mácsay Ladislav (Független)
Ravaszová Dominika (Független)
Mičúch Jozef (Független)
Ravasz František (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Paňa 26

Nemespanni Községi Hivatal

Paňa 26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 559 71%
szlovákok 195 25%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
egyéb 30 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 791
magyarok 481 67%
szlovákok 215 30%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 714
magyarok 501 63%
szlovákok 281 36%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 791
magyarok 49 14%
szlovákok 289 85%
ruszinok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 342
magyarok 26 9%
szlovákok 265 90%
ruszinok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 295
magyarok 15 4%
szlovákok 315 91%
ruszinok 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 347
magyarok 15 4%
szlovákok 361 92%
ruszinok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 392
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 307
Választási részvétel: 54.72 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168

Polgármester

Érvényes szavazólap: 161
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Korenči Milan 161 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kozár Stanislav 118 Független
Mácsay Ladislav 102 Független
Ravaszová Dominika 87 Független
Mičúch Jozef 82 Független
Ravasz František 78 Független

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 301
Választási részvétel: 20.93 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 301
Választási részvétel: 21.59 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 299
Választási részvétel: 27,42 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 63
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 79
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 50 79.37 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 12 19.05 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 1 1.59 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Tomáš Galbavý 11 16.92% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 39 49.37 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 14 17.72 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 12 15.19 % Független
Milan Uhrík 10 12.66 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 3 3.80 % Független
Iván Farkas 1 1.27 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 61
Érvényes szavazólap: 74
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Helena Kováčová 40 65.57% KDH, SMER - SD
Juraj Buzinkai 37 60.66% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 36 59.02% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 36 59.02% KDH, SMER - SD
Norbert Kročan 35 57.38% SMER - SD, KDH
Róbert Bakyta 35 57.38% SMER - SD, KDH
Miloslav Krajčík 34 55.74% KDH, SMER - SD
Pavol Meňky 34 55.74% KDH, SMER - SD
Miloslav Hatala 34 55.74% SMER - SD, KDH
Martin Nemky 33 54.10% KDH, SMER - SD
Ján Vančo 25 40.98% SMER - SD, KDH
Marián Radošovský 21 34.43% SMER - SD, KDH
Marcel Polička 20 32.79% SMER - SD, KDH
Tibor Tóth 18 29.51% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ivan Michna 17 27.87% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Mária Jaleczová 15 24.59% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Greššo 12 19.67% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Peter Oremus 7 11.48% Független
Ladislav Prešinský 6 9.84% Független
Jozef Weber 6 9.84% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Valašek 5 8.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Ladislav Stodola 5 8.20% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Miloš Dovičovič 5 8.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Anna Šmehilová 4 6.56% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Vladimír Špánik 4 6.56% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Anton Žikla 4 6.56% KSS
Stanislav Michalík 4 6.56% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Mikuláš 4 6.56% SNS
Radoslav Pavelka 4 6.56% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Róbert Balkó 3 4.92% SMK-MKP
Milena Candráková 3 4.92% KSS
Juraj Moravčík 3 4.92% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Jaroslav Burda 3 4.92% NÁŠ KRAJ
Juraj Uhrín 2 3.28% SĽS
Jozef Čapla 2 3.28% SNS
Vladimír Lauko 2 3.28% SNS
Jozef Šiška 2 3.28% KSS
Stanislav Hamar 2 3.28% SNS
Pavol Leštinský 2 3.28% KSS
Miroslav Timko 2 3.28% KSS
Eva Antošová 2 3.28% SNS
Andrea Samková 1 1.64% KĽS
Miloslav Horka 1 1.64% SNS
Pavol Otepka 1 1.64% ASV
Ivan Habiňák 1 1.64% SNS
Milan Chalachan 1 1.64% SMS
Oľga Froncová 1 1.64% SNS
Milan Greguš 1 1.64% SNS
Jaroslav Lörinčík 1 1.64% KSS
Juraj Gajdoš 1 1.64% SNS
Lenka Slováčiková 0 0.00% NaS - ns
Miroslav Šín 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 0 0.00% KSS
Pavol Dávid 0 0.00% SMS
Miroslav Martinec 0 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Slováčik 0 0.00% NaS - ns
Anna Čagalová 0 0.00% SNS
Vladislav Borík 0 0.00% SOĽ
Peter Spišiak 0 0.00% NaS - ns
Marta Miklošková 0 0.00% KDS
Lýdia Forrová 0 0.00% ĽS-HZDS
Oľga Otrasová 0 0.00% KSS
Jaroslav Lopata 0 0.00% KSS
Rozália Somorčíková 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kovarčík 0 0.00% ĽS-HZDS
Stanislav Kováč 0 0.00% Zmena zdola, DÚ
Ján Kollár 0 0.00% KSS
Ján Kecskés 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivana Matušková 0 0.00% SMS
Viliam Mokraň 0 0.00% KĽS
Eduard Kolesár 0 0.00% ASV
Dušan Janek 0 0.00% KSS
Martin Darnady 0 0.00% Zmena zdola, DÚ
Štefan Štefek 19 25.68% Független
Marek Illéš 19 25.68% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 19 25.68% Független
Peter Oremus 19 25.68% Független
Juraj Horváth 15 20.27% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ľubomír Moravčík 14 18.92% Független
Jozef Dvonč 14 18.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Michna 14 18.92% Független
Ján Greššo 13 17.57% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Daniel Balko 13 17.57% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Hecht 13 17.57% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tomáš Galbavý 13 17.57% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Helena Kováčová 11 14.86% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Buzinkai 11 14.86% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ondrej Šedivý 9 12.16% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ladislav Blaško 9 12.16% ĽS Naše Slovensko
Peter Bulla 9 12.16% Független
Milan Uhrík 9 12.16% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 8 10.81% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8 10.81% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Karas 8 10.81% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 8 10.81% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 7 9.46% ĽS Naše Slovensko
Juraj Gajdoš 7 9.46% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 7 9.46% ĽS Naše Slovensko
Erik Lajtman 6 8.11% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Renáta Kolenčíková 6 8.11% Független
Blažej Paukeje 6 8.11% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bakyta 6 8.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Tvrdoň 6 8.11% Független
Igor Demo 6 8.11% Független
Milan Packa 6 8.11% ĽS Naše Slovensko
Janka Buršáková 6 8.11% Független
Mário Dinga 5 6.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ján Kecskés 5 6.76% ĽS Naše Slovensko
Róbert Anda 5 6.76% SDKÚ-DS
Samuel Šimko 5 6.76% ĽS Naše Slovensko
Branislav Diďák 5 6.76% Független
Anna Šmehilová 5 6.76% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lenka Gažová 5 6.76% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Čelinák 4 5.41% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloslav Krajčík 4 5.41% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Veronika Čimová 4 5.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Monika Pňačeková 4 5.41% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Hatala 4 5.41% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Zdenko Svoboda 4 5.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Kremen 4 5.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vladimír Špánik 3 4.05% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Pilková 3 4.05% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3 4.05% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Laurenčík 3 4.05% NP
Radoslav Pavelka 3 4.05% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Eva Hudecová 3 4.05% SME RODINA - Boris Kollár
Branislav Dobrovodský 3 4.05% Független
Marek Šesták 2 2.70% Független
Pavol Leštinský 2 2.70% KSS
Milan Proksa 2 2.70% SZS
Dominika Tekeliová 2 2.70% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Mário Duchoň 2 2.70% KSS
Róbert Balkó 2 2.70% SMK-MKP
Miloš Dovičovič 2 2.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miriama Fintová 1 1.35% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Košťál 1 1.35% Független
Dušan Chebeň 1 1.35% NP
Štefan Mirga 1 1.35% SZSZO
Ivana Matušková 1 1.35% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Janek 1 1.35% KSS
Jozef Hrozenský 1 1.35% Független
Ondrej Ňorba 1 1.35% KSS
Ivan Ťapušík 1 1.35% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimíra Vargová Mičeková 1 1.35% Független
Marta Rácová 1 1.35% Független
Juraj Ivanička 1 1.35% SME RODINA - Boris Kollár
Rastislav Horňák 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 0 0.00% SZSZO
Mariana Kováčová 0 0.00% Független
Miroslav Gut 0 0.00% Független
Róbert Sitár 0 0.00% Független
Ján Veteráni 0 0.00% DOMA DOBRE
Roman Mrázik 0 0.00% Független
Anton Žikla 0 0.00% KSS
Roland Kečkéš 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 75.43 %
Verebély 128 7.18 %
Nyitraújlak 72 4.04 %
Cabaj 61 3.42 %
Sarlókajsza 56 3.14 %
Gimes 56 3.14 %
Abaszállás 47 2.64 %
Nyitraivánka 40 2.24 %
Ürmény 32 1.79 %
Récsény 32 1.79 %
Pográny 30 1.68 %
Üzbég 28 1.57 %
Üreg 26 1.46 %
Nyitragerencsér 25 1.40 %
Salgó 23 1.29 %
Vicsápapáti 22 1.23 %
Zsére 20 1.12 %
Csekej 20 1.12 %
Nagylapás 19 1.07 %
Lapásgyarmat 18 1.01 %
Nyitraszőlős 17 0.95 %
Berencs 15 0.84 %
Menyhe 15 0.84 %
Vajkmártonfalva 14 0.79 %
Alsócsitár 14 0.79 %
Elecske 14 0.79 %
Alsóbodok 14 0.79 %
Surányka 14 0.79 %
Család 13 0.73 %
Assakürt 13 0.73 %
Nyitraegerszeg 12 0.67 %
Zsitvagyarmat 12 0.67 %
Csabb 12 0.67 %
Szulányvicsáp 12 0.67 %
Románfalva 11 0.62 %
Zsitvaújfalu 10 0.56 %
Csiffár 10 0.56 %
Mezőkeszi 9 0.50 %
Kolon 9 0.50 %
Felsőelefánt 9 0.50 %
Mellek 9 0.50 %
Tarány 9 0.50 %
Babindál 8 0.45 %
Lakács 8 0.45 %
Kalász 8 0.45 %
Nemespann 7 0.39 %
Kislapás 7 0.39 %
Báb 7 0.39 %
Nagyhind 7 0.39 %
Lajos 6 0.34 %
Kishind 6 0.34 %
Nyitrageszte 6 0.34 %
Alsóelefánt 5 0.28 %
Nagyvölgy 5 0.28 %
Tajnasári 4 0.22 %
Nagycétény 4 0.22 %
Nyitracsehi 4 0.22 %
Tild 3 0.17 %
Béd 3 0.17 %
Káp 2 0.11 %
Újlacska 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Nyitra 5 132 76.70 %
Verebély 263 3.93 %
Sarlókajsza 120 1.79 %
Cabaj 113 1.69 %
Nyitraújlak 113 1.69 %
Nyitraivánka 106 1.58 %
Abaszállás 92 1.37 %
Nyitragerencsér 88 1.32 %
Ürmény 86 1.29 %
Üreg 78 1.17 %
Vicsápapáti 78 1.17 %
Lapásgyarmat 70 1.05 %
Récsény 70 1.05 %
Üzbég 65 0.97 %
Kislapás 56 0.84 %
Nagylapás 50 0.75 %
Kolon 46 0.69 %
Alsócsitár 46 0.69 %
Salgó 45 0.67 %
Nyitraszőlős 38 0.57 %
Berencs 37 0.55 %
Csekej 37 0.55 %
Assakürt 36 0.54 %
Kalász 34 0.51 %
Gimes 34 0.51 %
Nagycétény 34 0.51 %
Zsére 34 0.51 %
Lakács 31 0.46 %
Csabb 31 0.46 %
Nyitraegerszeg 30 0.45 %
Zsitvaújfalu 30 0.45 %
Elecske 30 0.45 %
Báb 28 0.42 %
Menyhe 28 0.42 %
Nyitracsehi 27 0.40 %
Pográny 25 0.37 %
Babindál 22 0.33 %
Felsőelefánt 21 0.31 %
Vajkmártonfalva 18 0.27 %
Család 18 0.27 %
Nagyvölgy 16 0.24 %
Alsóelefánt 15 0.22 %
Surányka 15 0.22 %
Mellek 14 0.21 %
Mezőkeszi 13 0.19 %
Románfalva 13 0.19 %
Tarány 13 0.19 %
Béd 12 0.18 %
Nyitrageszte 12 0.18 %
Lajos 11 0.16 %
Szulányvicsáp 10 0.15 %
Csiffár 10 0.15 %
Alsóbodok 7 0.10 %
Nagyhind 6 0.09 %
Zsitvagyarmat 6 0.09 %
Tajnasári 6 0.09 %
Kishind 6 0.09 %
Nemespann 5 0.07 %
Újlacska 5 0.07 %
Tild 4 0.06 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 22.43 %
Verebély 53 1.15 %
Cabaj 32 0.69 %
Abaszállás 24 0.52 %
Ürmény 21 0.45 %
Vicsápapáti 20 0.43 %
Nyitraivánka 16 0.35 %
Sarlókajsza 16 0.35 %
Üzbég 15 0.32 %
Nyitraújlak 15 0.32 %
Nyitragerencsér 15 0.32 %
Zsitvaújfalu 14 0.30 %
Nagylapás 13 0.28 %
Elecske 13 0.28 %
Pográny 12 0.26 %
Récsény 11 0.24 %
Gimes 10 0.22 %
Üreg 10 0.22 %
Lapásgyarmat 10 0.22 %
Surányka 9 0.19 %
Csabb 9 0.19 %
Család 8 0.17 %
Assakürt 8 0.17 %
Menyhe 7 0.15 %
Zsére 7 0.15 %
Nyitraszőlős 7 0.15 %
Nagycétény 7 0.15 %
Berencs 7 0.15 %
Salgó 7 0.15 %
Kolon 7 0.15 %
Báb 6 0.13 %
Vajkmártonfalva 6 0.13 %
Alsócsitár 6 0.13 %
Tarány 6 0.13 %
Tild 6 0.13 %
Alsóbodok 6 0.13 %
Mellek 6 0.13 %
Mezőkeszi 6 0.13 %
Kislapás 5 0.11 %
Románfalva 5 0.11 %
Nyitracsehi 5 0.11 %
Csekej 4 0.09 %
Nyitraegerszeg 4 0.09 %
Kalász 4 0.09 %
Nagyvölgy 4 0.09 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Béd 3 0.06 %
Nagyhind 3 0.06 %
Felsőelefánt 3 0.06 %
Lakács 3 0.06 %
Tajnasári 3 0.06 %
Szulányvicsáp 2 0.04 %
Babindál 2 0.04 %
Lajos 2 0.04 %
Káp 2 0.04 %
Nyitrageszte 2 0.04 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Csiffár 2 0.04 %
Kiscétény 1 0.02 %
Kishind 1 0.02 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 13.96 %
Verebély 75 1.34 %
Nyitraújlak 60 1.08 %
Sarlókajsza 43 0.77 %
Cabaj 42 0.75 %
Nyitraszőlős 22 0.39 %
Nyitraivánka 20 0.36 %
Üreg 19 0.34 %
Gimes 17 0.30 %
Salgó 17 0.30 %
Berencs 15 0.27 %
Nyitragerencsér 15 0.27 %
Nagylapás 15 0.27 %
Surányka 15 0.27 %
Lapásgyarmat 14 0.25 %
Assakürt 14 0.25 %
Pográny 14 0.25 %
Vajkmártonfalva 13 0.23 %
Vicsápapáti 13 0.23 %
Menyhe 12 0.22 %
Csekej 11 0.20 %
Szulányvicsáp 11 0.20 %
Ürmény 11 0.20 %
Család 11 0.20 %
Alsócsitár 10 0.18 %
Tarány 9 0.16 %
Babindál 9 0.16 %
Alsóbodok 9 0.16 %
Kislapás 9 0.16 %
Nyitraegerszeg 9 0.16 %
Elecske 8 0.14 %
Nagyvölgy 8 0.14 %
Felsőelefánt 8 0.14 %
Csabb 8 0.14 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kalász 7 0.13 %
Csiffár 7 0.13 %
Lakács 7 0.13 %
Mellek 6 0.11 %
Üzbég 6 0.11 %
Báb 6 0.11 %
Nagycétény 6 0.11 %
Nemespann 6 0.11 %
Kolon 6 0.11 %
Nagyhind 5 0.09 %
Récsény 5 0.09 %
Mezőkeszi 5 0.09 %
Tild 5 0.09 %
Káp 2 0.04 %
Újlacska 2 0.04 %
Béd 2 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Nyitracsehi 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Kishind 1 0.02 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 98.33 %
Verebély 95 3.87 %
Ürmény 80 3.26 %
Cabaj 70 2.85 %
Csekej 70 2.85 %
Üzbég 59 2.40 %
Nyitraivánka 58 2.36 %
Abaszállás 51 2.08 %
Lapásgyarmat 51 2.08 %
Nyitragerencsér 50 2.04 %
Nyitraújlak 45 1.83 %
Üreg 44 1.79 %
Sarlókajsza 40 1.63 %
Vicsápapáti 33 1.34 %
Kalász 33 1.34 %
Nagylapás 32 1.30 %
Kislapás 30 1.22 %
Berencs 29 1.18 %
Csabb 29 1.18 %
Gimes 25 1.02 %
Pográny 24 0.98 %
Récsény 24 0.98 %
Kolon 22 0.90 %
Assakürt 22 0.90 %
Nagycétény 21 0.85 %
Zsére 21 0.85 %
Elecske 19 0.77 %
Nyitracsehi 19 0.77 %
Zsitvaújfalu 18 0.73 %
Nyitraszőlős 14 0.57 %
Báb 13 0.53 %
Salgó 13 0.53 %
Nagyvölgy 12 0.49 %
Nyitraegerszeg 11 0.45 %
Szulányvicsáp 11 0.45 %
Alsócsitár 11 0.45 %
Mezőkeszi 10 0.41 %
Románfalva 10 0.41 %
Mellek 9 0.37 %
Újlacska 8 0.33 %
Vajkmártonfalva 8 0.33 %
Menyhe 8 0.33 %
Béd 7 0.28 %
Babindál 6 0.24 %
Csiffár 6 0.24 %
Felsőelefánt 5 0.20 %
Alsóbodok 5 0.20 %
Nemespann 5 0.20 %
Tild 5 0.20 %
Lakács 5 0.20 %
Nagyhind 5 0.20 %
Tarány 5 0.20 %
Család 5 0.20 %
Surányka 4 0.16 %
Kiscétény 4 0.16 %
Nyitrageszte 3 0.12 %
Tajnasári 3 0.12 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Káp 2 0.08 %
Alsóelefánt 2 0.08 %
Kishind 2 0.08 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 50.76 %
Verebély 119 3.28 %
Ürmény 50 1.38 %
Nyitraújlak 48 1.32 %
Nyitraivánka 45 1.24 %
Cabaj 44 1.21 %
Abaszállás 39 1.08 %
Nyitragerencsér 38 1.05 %
Vicsápapáti 37 1.02 %
Sarlókajsza 30 0.83 %
Üreg 28 0.77 %
Récsény 28 0.77 %
Üzbég 26 0.72 %
Csekej 23 0.63 %
Assakürt 21 0.58 %
Gimes 19 0.52 %
Nagylapás 19 0.52 %
Elecske 19 0.52 %
Zsitvaújfalu 18 0.50 %
Lapásgyarmat 18 0.50 %
Kislapás 18 0.50 %
Kalász 17 0.47 %
Pográny 17 0.47 %
Salgó 15 0.41 %
Berencs 15 0.41 %
Alsócsitár 14 0.39 %
Kolon 14 0.39 %
Nyitraszőlős 13 0.36 %
Románfalva 12 0.33 %
Babindál 11 0.30 %
Szulányvicsáp 11 0.30 %
Nagyhind 11 0.30 %
Csabb 10 0.28 %
Nagycétény 8 0.22 %
Menyhe 8 0.22 %
Újlacska 8 0.22 %
Nagyvölgy 8 0.22 %
Család 8 0.22 %
Lajos 7 0.19 %
Alsóbodok 7 0.19 %
Mezőkeszi 7 0.19 %
Csiffár 7 0.19 %
Nyitraegerszeg 7 0.19 %
Zsére 7 0.19 %
Vajkmártonfalva 7 0.19 %
Lakács 7 0.19 %
Nyitracsehi 6 0.17 %
Kishind 6 0.17 %
Báb 6 0.17 %
Felsőelefánt 5 0.14 %
Nyitrageszte 5 0.14 %
Kiscétény 4 0.11 %
Tarány 4 0.11 %
Surányka 4 0.11 %
Mellek 3 0.08 %
Nemespann 3 0.08 %
Tild 3 0.08 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 71.97 %
Verebély 262 5.06 %
Sarlókajsza 111 2.14 %
Nyitraújlak 108 2.08 %
Nyitragerencsér 95 1.83 %
Ürmény 95 1.83 %
Cabaj 93 1.80 %
Nyitraivánka 89 1.72 %
Üreg 86 1.66 %
Vicsápapáti 81 1.56 %
Abaszállás 70 1.35 %
Nagylapás 70 1.35 %
Lapásgyarmat 66 1.27 %
Kolon 63 1.22 %
Üzbég 63 1.22 %
Berencs 62 1.20 %
Alsócsitár 61 1.18 %
Pográny 60 1.16 %
Récsény 59 1.14 %
Nagycétény 55 1.06 %
Gimes 47 0.91 %
Zsitvaújfalu 42 0.81 %
Salgó 38 0.73 %
Assakürt 38 0.73 %
Nyitraegerszeg 37 0.71 %
Nyitraszőlős 35 0.68 %
Kislapás 32 0.62 %
Lakács 32 0.62 %
Nyitracsehi 31 0.60 %
Zsére 30 0.58 %
Csekej 30 0.58 %
Alsóbodok 29 0.56 %
Kalász 29 0.56 %
Elecske 27 0.52 %
Menyhe 27 0.52 %
Vajkmártonfalva 25 0.48 %
Báb 24 0.46 %
Nyitrageszte 24 0.46 %
Románfalva 21 0.41 %
Surányka 19 0.37 %
Csabb 19 0.37 %
Felsőelefánt 17 0.33 %
Szulányvicsáp 15 0.29 %
Alsóelefánt 15 0.29 %
Babindál 13 0.25 %
Nemespann 13 0.25 %
Nagyvölgy 13 0.25 %
Tarány 11 0.21 %
Család 11 0.21 %
Mellek 11 0.21 %
Tild 11 0.21 %
Csiffár 11 0.21 %
Mezőkeszi 10 0.19 %
Zsitvagyarmat 9 0.17 %
Kishind 9 0.17 %
Béd 8 0.15 %
Tajnasári 7 0.14 %
Kiscétény 7 0.14 %
Újlacska 7 0.14 %
Nagyhind 6 0.12 %
Lajos 5 0.10 %
Káp 2 0.04 %
Nyitra 3 692 70.70 %
Verebély 292 5.59 %
Vicsápapáti 136 2.60 %
Abaszállás 111 2.13 %
Cabaj 104 1.99 %
Üzbég 94 1.80 %
Nyitraivánka 88 1.69 %
Kalász 86 1.65 %
Üreg 85 1.63 %
Sarlókajsza 83 1.59 %
Nyitraújlak 83 1.59 %
Ürmény 82 1.57 %
Csekej 78 1.49 %
Nyitragerencsér 74 1.42 %
Gimes 67 1.28 %
Elecske 67 1.28 %
Récsény 64 1.23 %
Alsóelefánt 63 1.21 %
Alsócsitár 52 1.00 %
Berencs 50 0.96 %
Surányka 50 0.96 %
Zsére 48 0.92 %
Salgó 47 0.90 %
Vajkmártonfalva 47 0.90 %
Assakürt 39 0.75 %
Nyitraszőlős 39 0.75 %
Zsitvaújfalu 39 0.75 %
Lapásgyarmat 38 0.73 %
Nagycétény 37 0.71 %
Nagylapás 32 0.61 %
Pográny 30 0.57 %
Nyitracsehi 29 0.56 %
Felsőelefánt 28 0.54 %
Menyhe 28 0.54 %
Kolon 27 0.52 %
Család 25 0.48 %
Zsitvagyarmat 23 0.44 %
Románfalva 22 0.42 %
Kislapás 22 0.42 %
Nagyhind 22 0.42 %
Lajos 21 0.40 %
Csabb 21 0.40 %
Kishind 20 0.38 %
Kiscétény 20 0.38 %
Nagyvölgy 20 0.38 %
Nyitraegerszeg 17 0.33 %
Csiffár 15 0.29 %
Alsóbodok 14 0.27 %
Babindál 14 0.27 %
Tarány 14 0.27 %
Lakács 14 0.27 %
Mezőkeszi 14 0.27 %
Nyitrageszte 14 0.27 %
Béd 14 0.27 %
Nemespann 13 0.25 %
Mellek 13 0.25 %
Szulányvicsáp 13 0.25 %
Újlacska 11 0.21 %
Báb 11 0.21 %
Tild 8 0.15 %
Tajnasári 7 0.13 %
Káp 4 0.08 %
Nyitra 3 678 86.62 %
Verebély 237 5.58 %
Cabaj 109 2.57 %
Nyitraújlak 107 2.52 %
Üreg 95 2.24 %
Sarlókajsza 92 2.17 %
Nyitraivánka 89 2.10 %
Nyitragerencsér 77 1.81 %
Vicsápapáti 68 1.60 %
Récsény 59 1.39 %
Ürmény 55 1.30 %
Abaszállás 50 1.18 %
Üzbég 48 1.13 %
Nyitraszőlős 45 1.06 %
Nagylapás 44 1.04 %
Gimes 43 1.01 %
Alsócsitár 39 0.92 %
Berencs 39 0.92 %
Lapásgyarmat 38 0.89 %
Pográny 31 0.73 %
Lakács 30 0.71 %
Salgó 29 0.68 %
Kolon 28 0.66 %
Nagycétény 28 0.66 %
Nyitracsehi 27 0.64 %
Kislapás 26 0.61 %
Zsitvaújfalu 25 0.59 %
Zsére 25 0.59 %
Csabb 23 0.54 %
Elecske 22 0.52 %
Báb 21 0.49 %
Nyitraegerszeg 20 0.47 %
Felsőelefánt 19 0.45 %
Csekej 19 0.45 %
Assakürt 19 0.45 %
Kalász 17 0.40 %
Babindál 17 0.40 %
Románfalva 16 0.38 %
Menyhe 16 0.38 %
Mezőkeszi 15 0.35 %
Zsitvagyarmat 15 0.35 %
Mellek 14 0.33 %
Alsóbodok 11 0.26 %
Tarány 11 0.26 %
Surányka 11 0.26 %
Nagyvölgy 10 0.24 %
Alsóelefánt 10 0.24 %
Család 10 0.24 %
Nyitrageszte 9 0.21 %
Vajkmártonfalva 8 0.19 %
Nagyhind 7 0.16 %
Lajos 7 0.16 %
Tild 7 0.16 %
Béd 6 0.14 %
Szulányvicsáp 6 0.14 %
Kiscétény 5 0.12 %
Csiffár 5 0.12 %
Kishind 5 0.12 %
Káp 3 0.07 %
Újlacska 3 0.07 %
Tajnasári 2 0.05 %
Nemespann 2 0.05 %
Nyitra 465 14.90 %
Verebély 17 0.54 %
Nyitragerencsér 12 0.38 %
Üzbég 11 0.35 %
Cabaj 9 0.29 %
Vicsápapáti 9 0.29 %
Nyitraújlak 9 0.29 %
Nyitraivánka 8 0.26 %
Ürmény 8 0.26 %
Abaszállás 8 0.26 %
Sarlókajsza 7 0.22 %
Csekej 7 0.22 %
Báb 6 0.19 %
Récsény 6 0.19 %
Család 6 0.19 %
Nagylapás 6 0.19 %
Gimes 5 0.16 %
Nyitraszőlős 5 0.16 %
Alsócsitár 5 0.16 %
Zsitvaújfalu 5 0.16 %
Zsére 4 0.13 %
Lakács 4 0.13 %
Kislapás 4 0.13 %
Salgó 4 0.13 %
Kolon 4 0.13 %
Lapásgyarmat 4 0.13 %
Alsóelefánt 3 0.10 %
Nyitracsehi 3 0.10 %
Csiffár 3 0.10 %
Babindál 3 0.10 %
Berencs 3 0.10 %
Assakürt 3 0.10 %
Surányka 3 0.10 %
Nyitraegerszeg 3 0.10 %
Románfalva 3 0.10 %
Nagyvölgy 3 0.10 %
Lajos 2 0.06 %
Felsőelefánt 2 0.06 %
Zsitvagyarmat 2 0.06 %
Szulányvicsáp 2 0.06 %
Újlacska 2 0.06 %
Menyhe 2 0.06 %
Alsóbodok 2 0.06 %
Üreg 2 0.06 %
Elecske 2 0.06 %
Kishind 2 0.06 %
Nagyhind 1 0.03 %
Pográny 1 0.03 %
Nemespann 1 0.03 %
Mellek 1 0.03 %
Tajnasári 1 0.03 %
Béd 1 0.03 %
Kiscétény 1 0.03 %
Csabb 1 0.03 %
Vajkmártonfalva 1 0.03 %
Nagycétény 1 0.03 %
Káp 1 0.03 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 53.46 %
Verebély 47 4.58 %
Cabaj 34 3.31 %
Abaszállás 20 1.95 %
Nyitraújlak 15 1.46 %
Vicsápapáti 14 1.36 %
Nyitraivánka 13 1.27 %
Récsény 13 1.27 %
Nagycétény 10 0.97 %
Üreg 10 0.97 %
Elecske 9 0.88 %
Zsére 8 0.78 %
Ürmény 8 0.78 %
Pográny 8 0.78 %
Berencs 8 0.78 %
Sarlókajsza 8 0.78 %
Salgó 8 0.78 %
Nyitragerencsér 7 0.68 %
Lapásgyarmat 7 0.68 %
Zsitvaújfalu 7 0.68 %
Báb 6 0.58 %
Alsócsitár 6 0.58 %
Surányka 6 0.58 %
Gimes 6 0.58 %
Nagylapás 6 0.58 %
Mezőkeszi 5 0.49 %
Assakürt 5 0.49 %
Alsóelefánt 5 0.49 %
Nyitraszőlős 4 0.39 %
Tild 4 0.39 %
Üzbég 4 0.39 %
Csekej 4 0.39 %
Újlacska 3 0.29 %
Vajkmártonfalva 3 0.29 %
Kislapás 3 0.29 %
Babindál 3 0.29 %
Zsitvagyarmat 3 0.29 %
Románfalva 3 0.29 %
Felsőelefánt 3 0.29 %
Mellek 2 0.19 %
Kishind 2 0.19 %
Menyhe 2 0.19 %
Csabb 2 0.19 %
Csiffár 2 0.19 %
Nyitrageszte 2 0.19 %
Kolon 2 0.19 %
Tarány 2 0.19 %
Kalász 2 0.19 %
Nagyvölgy 2 0.19 %
Nyitraegerszeg 2 0.19 %
Lakács 1 0.10 %
Nemespann 1 0.10 %
Kiscétény 1 0.10 %
Nagyhind 1 0.10 %
Nyitracsehi 1 0.10 %
Alsóbodok 1 0.10 %
Szulányvicsáp 1 0.10 %
Család 1 0.10 %
Tajnasári 1 0.10 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 81.43 %
Verebély 250 5.58 %
Nyitraivánka 100 2.23 %
Sarlókajsza 96 2.14 %
Cabaj 87 1.94 %
Récsény 84 1.87 %
Vicsápapáti 83 1.85 %
Abaszállás 78 1.74 %
Nyitraújlak 75 1.67 %
Ürmény 73 1.63 %
Üzbég 73 1.63 %
Nyitragerencsér 72 1.61 %
Üreg 66 1.47 %
Nagylapás 55 1.23 %
Lapásgyarmat 52 1.16 %
Berencs 51 1.14 %
Alsócsitár 48 1.07 %
Gimes 48 1.07 %
Nyitraegerszeg 45 1.00 %
Nagycétény 38 0.85 %
Kislapás 38 0.85 %
Zsére 37 0.83 %
Lakács 36 0.80 %
Nyitraszőlős 35 0.78 %
Zsitvaújfalu 35 0.78 %
Assakürt 34 0.76 %
Kalász 31 0.69 %
Pográny 30 0.67 %
Kolon 28 0.62 %
Salgó 28 0.62 %
Elecske 27 0.60 %
Nyitracsehi 24 0.54 %
Surányka 23 0.51 %
Menyhe 23 0.51 %
Alsóbodok 21 0.47 %
Csekej 21 0.47 %
Báb 20 0.45 %
Család 19 0.42 %
Csabb 17 0.38 %
Babindál 16 0.36 %
Felsőelefánt 14 0.31 %
Mezőkeszi 14 0.31 %
Nagyvölgy 12 0.27 %
Béd 12 0.27 %
Kiscétény 10 0.22 %
Nyitrageszte 10 0.22 %
Mellek 10 0.22 %
Lajos 10 0.22 %
Újlacska 10 0.22 %
Románfalva 9 0.20 %
Tarány 8 0.18 %
Tild 8 0.18 %
Vajkmártonfalva 8 0.18 %
Szulányvicsáp 8 0.18 %
Zsitvagyarmat 7 0.16 %
Kishind 7 0.16 %
Nemespann 6 0.13 %
Csiffár 6 0.13 %
Tajnasári 5 0.11 %
Alsóelefánt 4 0.09 %
Nagyhind 3 0.07 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 80.62 %
Verebély 328 7.40 %
Abaszállás 153 3.45 %
Ürmény 144 3.25 %
Nyitraújlak 140 3.16 %
Üzbég 138 3.11 %
Cabaj 135 3.05 %
Vicsápapáti 124 2.80 %
Sarlókajsza 115 2.59 %
Nyitraivánka 107 2.41 %
Románfalva 102 2.30 %
Csekej 101 2.28 %
Kalász 99 2.23 %
Üreg 92 2.08 %
Récsény 87 1.96 %
Elecske 81 1.83 %
Alsóelefánt 78 1.76 %
Berencs 72 1.62 %
Salgó 65 1.47 %
Gimes 64 1.44 %
Lapásgyarmat 59 1.33 %
Assakürt 58 1.31 %
Nyitragerencsér 58 1.31 %
Nagycétény 52 1.17 %
Zsitvaújfalu 50 1.13 %
Alsócsitár 46 1.04 %
Menyhe 42 0.95 %
Nyitraszőlős 42 0.95 %
Vajkmártonfalva 42 0.95 %
Nagylapás 39 0.88 %
Felsőelefánt 39 0.88 %
Zsére 36 0.81 %
Pográny 36 0.81 %
Lakács 36 0.81 %
Kiscétény 36 0.81 %
Surányka 35 0.79 %
Báb 31 0.70 %
Nagyvölgy 30 0.68 %
Kislapás 29 0.65 %
Nyitracsehi 27 0.61 %
Mezőkeszi 24 0.54 %
Kolon 23 0.52 %
Csabb 23 0.52 %
Mellek 23 0.52 %
Szulányvicsáp 21 0.47 %
Újlacska 20 0.45 %
Zsitvagyarmat 19 0.43 %
Család 19 0.43 %
Béd 19 0.43 %
Kishind 18 0.41 %
Nyitraegerszeg 16 0.36 %
Tajnasári 16 0.36 %
Babindál 15 0.34 %
Tarány 14 0.32 %
Nagyhind 12 0.27 %
Alsóbodok 12 0.27 %
Csiffár 12 0.27 %
Tild 12 0.27 %
Nyitrageszte 10 0.23 %
Nemespann 8 0.18 %
Káp 7 0.16 %
Lajos 3 0.07 %
Nyitra 1 097 22.38 %
Verebély 87 1.78 %
Sarlókajsza 40 0.82 %
Nyitraújlak 40 0.82 %
Nyitraivánka 33 0.67 %
Cabaj 28 0.57 %
Abaszállás 27 0.55 %
Vicsápapáti 24 0.49 %
Üzbég 24 0.49 %
Récsény 23 0.47 %
Nyitragerencsér 20 0.41 %
Üreg 18 0.37 %
Ürmény 17 0.35 %
Nyitraszőlős 15 0.31 %
Gimes 15 0.31 %
Elecske 14 0.29 %
Assakürt 13 0.27 %
Berencs 13 0.27 %
Alsócsitár 12 0.24 %
Nagylapás 12 0.24 %
Zsitvaújfalu 12 0.24 %
Kislapás 12 0.24 %
Lakács 11 0.22 %
Nyitracsehi 11 0.22 %
Kalász 10 0.20 %
Románfalva 9 0.18 %
Lapásgyarmat 8 0.16 %
Nagycétény 7 0.14 %
Alsóelefánt 7 0.14 %
Báb 7 0.14 %
Zsére 7 0.14 %
Vajkmártonfalva 7 0.14 %
Csiffár 6 0.12 %
Babindál 6 0.12 %
Család 6 0.12 %
Pográny 6 0.12 %
Mezőkeszi 6 0.12 %
Alsóbodok 6 0.12 %
Tajnasári 6 0.12 %
Csekej 6 0.12 %
Surányka 6 0.12 %
Salgó 6 0.12 %
Szulányvicsáp 6 0.12 %
Csabb 5 0.10 %
Nagyvölgy 5 0.10 %
Kolon 5 0.10 %
Lajos 4 0.08 %
Tild 4 0.08 %
Mellek 4 0.08 %
Nyitraegerszeg 4 0.08 %
Béd 4 0.08 %
Menyhe 4 0.08 %
Felsőelefánt 4 0.08 %
Nagyhind 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Újlacska 3 0.06 %
Kiscétény 3 0.06 %
Nemespann 3 0.06 %
Kishind 3 0.06 %
Tarány 2 0.04 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 41.88 %
Verebély 1 327 30.67 %
Kalász 150 3.47 %
Vajkmártonfalva 148 3.42 %
Zsitvaújfalu 127 2.94 %
Abaszállás 86 1.99 %
Ürmény 85 1.96 %
Románfalva 75 1.73 %
Cabaj 73 1.69 %
Vicsápapáti 72 1.66 %
Alsóelefánt 60 1.39 %
Üreg 54 1.25 %
Zsitvagyarmat 53 1.22 %
Nagycétény 52 1.20 %
Récsény 52 1.20 %
Mellek 51 1.18 %
Sarlókajsza 50 1.16 %
Üzbég 50 1.16 %
Nyitraivánka 48 1.11 %
Tajnasári 48 1.11 %
Elecske 46 1.06 %
Nyitraújlak 45 1.04 %
Surányka 41 0.95 %
Salgó 40 0.92 %
Nagyhind 38 0.88 %
Lapásgyarmat 36 0.83 %
Gimes 36 0.83 %
Assakürt 33 0.76 %
Nyitragerencsér 33 0.76 %
Berencs 32 0.74 %
Kiscétény 32 0.74 %
Nyitraszőlős 31 0.72 %
Csiffár 29 0.67 %
Zsére 28 0.65 %
Kishind 25 0.58 %
Tild 25 0.58 %
Nagylapás 23 0.53 %
Babindál 21 0.49 %
Menyhe 21 0.49 %
Nyitracsehi 19 0.44 %
Csekej 18 0.42 %
Nagyvölgy 17 0.39 %
Család 16 0.37 %
Alsócsitár 16 0.37 %
Felsőelefánt 16 0.37 %
Kislapás 16 0.37 %
Csabb 15 0.35 %
Kolon 15 0.35 %
Pográny 15 0.35 %
Lajos 15 0.35 %
Nemespann 11 0.25 %
Alsóbodok 11 0.25 %
Nyitraegerszeg 9 0.21 %
Lakács 9 0.21 %
Báb 8 0.18 %
Mezőkeszi 8 0.18 %
Tarány 8 0.18 %
Béd 7 0.16 %
Újlacska 7 0.16 %
Szulányvicsáp 5 0.12 %
Káp 5 0.12 %
Nyitrageszte 4 0.09 %
Nyitra 2 583 38.19 %
Verebély 131 1.94 %
Sarlókajsza 78 1.15 %
Cabaj 75 1.11 %
Nyitraújlak 72 1.06 %
Abaszállás 70 1.04 %
Vicsápapáti 70 1.04 %
Nyitraivánka 68 1.01 %
Récsény 60 0.89 %
Nyitragerencsér 57 0.84 %
Ürmény 47 0.69 %
Üzbég 44 0.65 %
Üreg 43 0.64 %
Nyitraszőlős 37 0.55 %
Assakürt 37 0.55 %
Alsócsitár 35 0.52 %
Lapásgyarmat 35 0.52 %
Csekej 34 0.50 %
Berencs 31 0.46 %
Salgó 29 0.43 %
Zsitvaújfalu 29 0.43 %
Gimes 28 0.41 %
Nagylapás 28 0.41 %
Család 28 0.41 %
Pográny 28 0.41 %
Kislapás 26 0.38 %
Románfalva 26 0.38 %
Elecske 25 0.37 %
Kolon 22 0.33 %
Menyhe 22 0.33 %
Nyitracsehi 21 0.31 %
Lakács 20 0.30 %
Kalász 20 0.30 %
Zsére 19 0.28 %
Felsőelefánt 17 0.25 %
Vajkmártonfalva 17 0.25 %
Alsóbodok 16 0.24 %
Nagyvölgy 16 0.24 %
Báb 15 0.22 %
Nagycétény 14 0.21 %
Babindál 14 0.21 %
Nyitraegerszeg 13 0.19 %
Csiffár 12 0.18 %
Nyitrageszte 12 0.18 %
Mellek 10 0.15 %
Szulányvicsáp 10 0.15 %
Kiscétény 9 0.13 %
Újlacska 9 0.13 %
Surányka 9 0.13 %
Alsóelefánt 9 0.13 %
Csabb 8 0.12 %
Nagyhind 7 0.10 %
Tarány 7 0.10 %
Mezőkeszi 7 0.10 %
Nemespann 6 0.09 %
Kishind 6 0.09 %
Tajnasári 6 0.09 %
Béd 5 0.07 %
Lajos 4 0.06 %
Tild 3 0.04 %
Zsitvagyarmat 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 624 34.96 %
Verebély 492 27.56 %
Vajkmártonfalva 167 9.36 %
Románfalva 64 3.59 %
Nyitraszőlős 62 3.47 %
Mellek 34 1.90 %
Zsitvaújfalu 34 1.90 %
Lapásgyarmat 28 1.57 %
Cabaj 26 1.46 %
Sarlókajsza 21 1.18 %
Ürmény 19 1.06 %
Nyitracsehi 19 1.06 %
Nyitraújlak 19 1.06 %
Tajnasári 16 0.90 %
Kalász 16 0.90 %
Zsére 15 0.84 %
Nemespann 14 0.78 %
Babindál 13 0.73 %
Nyitragerencsér 13 0.73 %
Kolon 13 0.73 %
Nagylapás 12 0.67 %
Abaszállás 12 0.67 %
Nagyhind 12 0.67 %
Nagycétény 11 0.62 %
Tild 11 0.62 %
Assakürt 11 0.62 %
Récsény 11 0.62 %
Csekej 11 0.62 %
Üreg 10 0.56 %
Zsitvagyarmat 10 0.56 %
Kishind 10 0.56 %
Csiffár 9 0.50 %
Pográny 9 0.50 %
Kislapás 9 0.50 %
Nyitraivánka 9 0.50 %
Üzbég 8 0.45 %
Vicsápapáti 7 0.39 %
Elecske 6 0.34 %
Gimes 6 0.34 %
Menyhe 5 0.28 %
Báb 5 0.28 %
Felsőelefánt 4 0.22 %
Nyitraegerszeg 4 0.22 %
Lajos 4 0.22 %
Alsócsitár 4 0.22 %
Surányka 4 0.22 %
Salgó 4 0.22 %
Nagyvölgy 4 0.22 %
Család 4 0.22 %
Csabb 3 0.17 %
Szulányvicsáp 3 0.17 %
Lakács 3 0.17 %
Alsóbodok 2 0.11 %
Mezőkeszi 2 0.11 %
Berencs 2 0.11 %
Kiscétény 2 0.11 %
Tarány 2 0.11 %
Újlacska 1 0.06 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 16.93 %
Ürmény 26 0.94 %
Nyitraújlak 25 0.91 %
Üzbég 24 0.87 %
Cabaj 23 0.83 %
Verebély 22 0.80 %
Abaszállás 15 0.54 %
Elecske 15 0.54 %
Sarlókajsza 12 0.44 %
Nyitraivánka 11 0.40 %
Lapásgyarmat 11 0.40 %
Nagyvölgy 10 0.36 %
Salgó 9 0.33 %
Csekej 9 0.33 %
Vicsápapáti 8 0.29 %
Nyitraegerszeg 8 0.29 %
Gimes 8 0.29 %
Récsény 8 0.29 %
Nyitragerencsér 7 0.25 %
Nagylapás 7 0.25 %
Üreg 6 0.22 %
Lakács 6 0.22 %
Kalász 6 0.22 %
Assakürt 5 0.18 %
Zsitvaújfalu 5 0.18 %
Vajkmártonfalva 5 0.18 %
Nyitraszőlős 4 0.15 %
Tarány 4 0.15 %
Csabb 4 0.15 %
Menyhe 4 0.15 %
Felsőelefánt 4 0.15 %
Berencs 4 0.15 %
Kolon 4 0.15 %
Család 4 0.15 %
Zsére 3 0.11 %
Nyitracsehi 3 0.11 %
Zsitvagyarmat 3 0.11 %
Báb 3 0.11 %
Babindál 3 0.11 %
Mellek 2 0.07 %
Csiffár 2 0.07 %
Alsóelefánt 2 0.07 %
Mezőkeszi 2 0.07 %
Románfalva 2 0.07 %
Újlacska 2 0.07 %
Kislapás 2 0.07 %
Nagycétény 2 0.07 %
Szulányvicsáp 2 0.07 %
Nemespann 1 0.04 %
Surányka 1 0.04 %
Pográny 1 0.04 %
Alsócsitár 1 0.04 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 3.56 %
Gimes 74 0.83 %
Verebély 47 0.53 %
Abaszállás 18 0.20 %
Cabaj 13 0.15 %
Nyitraivánka 10 0.11 %
Zsitvaújfalu 9 0.10 %
Alsócsitár 9 0.10 %
Üreg 9 0.10 %
Nyitraújlak 8 0.09 %
Nagycétény 8 0.09 %
Sarlókajsza 8 0.09 %
Vicsápapáti 8 0.09 %
Csekej 7 0.08 %
Kolon 6 0.07 %
Üzbég 6 0.07 %
Kalász 5 0.06 %
Csabb 5 0.06 %
Zsére 5 0.06 %
Nyitraszőlős 4 0.05 %
Lakács 4 0.05 %
Lapásgyarmat 4 0.05 %
Elecske 4 0.05 %
Pográny 4 0.05 %
Récsény 4 0.05 %
Ürmény 3 0.03 %
Újlacska 3 0.03 %
Babindál 3 0.03 %
Család 3 0.03 %
Tarány 3 0.03 %
Nyitracsehi 3 0.03 %
Nagyhind 3 0.03 %
Menyhe 2 0.02 %
Vajkmártonfalva 2 0.02 %
Alsóelefánt 2 0.02 %
Kislapás 2 0.02 %
Románfalva 2 0.02 %
Nyitraegerszeg 2 0.02 %
Berencs 2 0.02 %
Surányka 2 0.02 %
Salgó 2 0.02 %
Assakürt 2 0.02 %
Nagylapás 2 0.02 %
Zsitvagyarmat 1 0.01 %
Mellek 1 0.01 %
Alsóbodok 1 0.01 %
Nyitragerencsér 1 0.01 %
Báb 1 0.01 %
Csiffár 1 0.01 %
Nemespann 1 0.01 %
Nyitrageszte 1 0.01 %
Kiscétény 1 0.01 %
Nagyvölgy 1 0.01 %
Kishind 1 0.01 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 173.36 %
Verebély 155 8.34 %
Nyitraivánka 149 8.02 %
Cabaj 89 4.79 %
Abaszállás 79 4.25 %
Vicsápapáti 68 3.66 %
Nyitraújlak 67 3.61 %
Üzbég 61 3.28 %
Ürmény 56 3.01 %
Récsény 54 2.91 %
Sarlókajsza 47 2.53 %
Üreg 46 2.48 %
Nyitragerencsér 42 2.26 %
Lapásgyarmat 40 2.15 %
Assakürt 36 1.94 %
Elecske 32 1.72 %
Nyitraszőlős 31 1.67 %
Salgó 27 1.45 %
Csekej 26 1.40 %
Zsére 24 1.29 %
Zsitvaújfalu 22 1.18 %
Nagyvölgy 22 1.18 %
Nagylapás 21 1.13 %
Lakács 21 1.13 %
Nagycétény 20 1.08 %
Pográny 20 1.08 %
Kolon 19 1.02 %
Gimes 18 0.97 %
Menyhe 18 0.97 %
Kalász 18 0.97 %
Berencs 17 0.91 %
Alsócsitár 17 0.91 %
Vajkmártonfalva 16 0.86 %
Babindál 14 0.75 %
Kislapás 14 0.75 %
Báb 14 0.75 %
Tajnasári 13 0.70 %
Surányka 13 0.70 %
Nagyhind 12 0.65 %
Alsóelefánt 11 0.59 %
Család 11 0.59 %
Románfalva 11 0.59 %
Alsóbodok 11 0.59 %
Nyitracsehi 11 0.59 %
Csabb 10 0.54 %
Nyitraegerszeg 10 0.54 %
Csiffár 9 0.48 %
Felsőelefánt 9 0.48 %
Mezőkeszi 7 0.38 %
Szulányvicsáp 7 0.38 %
Kishind 6 0.32 %
Tarány 6 0.32 %
Mellek 6 0.32 %
Kiscétény 6 0.32 %
Nemespann 6 0.32 %
Nyitrageszte 5 0.27 %
Tild 4 0.22 %
Béd 4 0.22 %
Zsitvagyarmat 4 0.22 %
Újlacska 3 0.16 %
Lajos 1 0.05 %
Káp 1 0.05 %
Nyitra 5 667 127.41 %
Verebély 511 11.49 %
Abaszállás 225 5.06 %
Nyitraújlak 215 4.83 %
Ürmény 170 3.82 %
Cabaj 166 3.73 %
Nyitraivánka 157 3.53 %
Kalász 131 2.95 %
Sarlókajsza 129 2.90 %
Vicsápapáti 128 2.88 %
Üzbég 121 2.72 %
Üreg 120 2.70 %
Románfalva 111 2.50 %
Zsitvaújfalu 106 2.38 %
Récsény 106 2.38 %
Elecske 103 2.32 %
Gimes 95 2.14 %
Berencs 91 2.05 %
Salgó 88 1.98 %
Lapásgyarmat 87 1.96 %
Nagycétény 87 1.96 %
Alsóelefánt 87 1.96 %
Assakürt 86 1.93 %
Zsére 81 1.82 %
Vajkmártonfalva 80 1.80 %
Nyitragerencsér 78 1.75 %
Surányka 65 1.46 %
Menyhe 64 1.44 %
Nyitraszőlős 58 1.30 %
Nagylapás 58 1.30 %
Csekej 57 1.28 %
Alsócsitár 56 1.26 %
Lakács 55 1.24 %
Felsőelefánt 55 1.24 %
Család 51 1.15 %
Kiscétény 50 1.12 %
Nyitracsehi 49 1.10 %
Kolon 49 1.10 %
Csabb 47 1.06 %
Babindál 47 1.06 %
Nagyvölgy 46 1.03 %
Pográny 43 0.97 %
Báb 38 0.85 %
Mezőkeszi 32 0.72 %
Mellek 32 0.72 %
Újlacska 31 0.70 %
Kislapás 30 0.67 %
Nyitraegerszeg 30 0.67 %
Csiffár 29 0.65 %
Béd 28 0.63 %
Szulányvicsáp 26 0.58 %
Zsitvagyarmat 26 0.58 %
Alsóbodok 25 0.56 %
Tajnasári 23 0.52 %
Tarány 17 0.38 %
Lajos 17 0.38 %
Nyitrageszte 17 0.38 %
Kishind 17 0.38 %
Tild 16 0.36 %
Nagyhind 14 0.31 %
Nemespann 14 0.31 %
Káp 12 0.27 %
Nyitra 1 922 38.53 %
Verebély 92 1.84 %
Cabaj 46 0.92 %
Sarlókajsza 44 0.88 %
Nyitraivánka 44 0.88 %
Nyitraújlak 40 0.80 %
Récsény 36 0.72 %
Abaszállás 35 0.70 %
Vicsápapáti 33 0.66 %
Nyitragerencsér 29 0.58 %
Ürmény 29 0.58 %
Üreg 26 0.52 %
Üzbég 24 0.48 %
Assakürt 23 0.46 %
Berencs 19 0.38 %
Csekej 17 0.34 %
Csabb 17 0.34 %
Zsére 16 0.32 %
Kolon 16 0.32 %
Lapásgyarmat 15 0.30 %
Gimes 13 0.26 %
Nyitraszőlős 12 0.24 %
Család 12 0.24 %
Elecske 12 0.24 %
Pográny 11 0.22 %
Zsitvaújfalu 11 0.22 %
Alsócsitár 11 0.22 %
Salgó 11 0.22 %
Románfalva 10 0.20 %
Nagylapás 10 0.20 %
Kislapás 9 0.18 %
Babindál 9 0.18 %
Kalász 9 0.18 %
Menyhe 9 0.18 %
Alsóbodok 8 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.16 %
Felsőelefánt 8 0.16 %
Nagycétény 8 0.16 %
Nyitraegerszeg 8 0.16 %
Tarány 6 0.12 %
Kishind 5 0.10 %
Báb 5 0.10 %
Nagyvölgy 5 0.10 %
Lajos 5 0.10 %
Nagyhind 5 0.10 %
Lakács 4 0.08 %
Surányka 4 0.08 %
Nyitracsehi 4 0.08 %
Csiffár 4 0.08 %
Alsóelefánt 4 0.08 %
Szulányvicsáp 4 0.08 %
Tild 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Béd 3 0.06 %
Mellek 3 0.06 %
Nyitrageszte 2 0.04 %
Mezőkeszi 2 0.04 %
Nemespann 1 0.02 %
Újlacska 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 59.86 %
Verebély 198 5.74 %
Kalász 97 2.81 %
Abaszállás 89 2.58 %
Románfalva 80 2.32 %
Ürmény 76 2.20 %
Nyitraszőlős 73 2.12 %
Nyitraújlak 73 2.12 %
Üzbég 73 2.12 %
Vicsápapáti 72 2.09 %
Cabaj 72 2.09 %
Alsóelefánt 67 1.94 %
Nyitraivánka 54 1.57 %
Surányka 52 1.51 %
Üreg 51 1.48 %
Sarlókajsza 50 1.45 %
Récsény 49 1.42 %
Elecske 48 1.39 %
Salgó 43 1.25 %
Berencs 43 1.25 %
Csekej 41 1.19 %
Nagycétény 40 1.16 %
Gimes 39 1.13 %
Vajkmártonfalva 35 1.02 %
Zsitvaújfalu 35 1.02 %
Assakürt 35 1.02 %
Kolon 34 0.99 %
Kiscétény 33 0.96 %
Lapásgyarmat 29 0.84 %
Nyitracsehi 29 0.84 %
Alsócsitár 29 0.84 %
Nyitragerencsér 27 0.78 %
Nagylapás 27 0.78 %
Zsitvagyarmat 24 0.70 %
Nagyvölgy 23 0.67 %
Zsére 22 0.64 %
Menyhe 22 0.64 %
Felsőelefánt 21 0.61 %
Család 21 0.61 %
Pográny 20 0.58 %
Mezőkeszi 18 0.52 %
Szulányvicsáp 17 0.49 %
Csabb 17 0.49 %
Lakács 15 0.44 %
Csiffár 15 0.44 %
Lajos 14 0.41 %
Béd 13 0.38 %
Báb 13 0.38 %
Nyitraegerszeg 13 0.38 %
Alsóbodok 12 0.35 %
Kislapás 12 0.35 %
Nemespann 11 0.32 %
Babindál 10 0.29 %
Újlacska 8 0.23 %
Tild 7 0.20 %
Tajnasári 7 0.20 %
Mellek 6 0.17 %
Nyitrageszte 6 0.17 %
Kishind 5 0.15 %
Nagyhind 5 0.15 %
Káp 4 0.12 %
Tarány 3 0.09 %
Nyitra 1 947 17.98 %
Verebély 146 1.35 %
Cabaj 91 0.84 %
Nyitraújlak 86 0.79 %
Sarlókajsza 65 0.60 %
Abaszállás 62 0.57 %
Nyitraivánka 52 0.48 %
Ürmény 46 0.42 %
Récsény 41 0.38 %
Salgó 34 0.31 %
Üzbég 33 0.30 %
Üreg 33 0.30 %
Vicsápapáti 33 0.30 %
Nyitragerencsér 27 0.25 %
Berencs 27 0.25 %
Nagylapás 26 0.24 %
Menyhe 25 0.23 %
Gimes 25 0.23 %
Vajkmártonfalva 24 0.22 %
Assakürt 23 0.21 %
Csekej 23 0.21 %
Nyitraszőlős 23 0.21 %
Elecske 21 0.19 %
Nyitraegerszeg 20 0.18 %
Mezőkeszi 19 0.18 %
Surányka 19 0.18 %
Lapásgyarmat 20 0.18 %
Család 18 0.17 %
Zsitvaújfalu 16 0.15 %
Lakács 15 0.14 %
Zsitvagyarmat 15 0.14 %
Kalász 15 0.14 %
Románfalva 15 0.14 %
Zsére 14 0.13 %
Pográny 14 0.13 %
Csabb 13 0.12 %
Báb 13 0.12 %
Alsócsitár 12 0.11 %
Felsőelefánt 12 0.11 %
Mellek 11 0.10 %
Szulányvicsáp 11 0.10 %
Alsóbodok 11 0.10 %
Kislapás 9 0.08 %
Csiffár 8 0.07 %
Alsóelefánt 8 0.07 %
Nagyvölgy 8 0.07 %
Nagyhind 8 0.07 %
Kolon 7 0.06 %
Nemespann 7 0.06 %
Tajnasári 7 0.06 %
Lajos 6 0.06 %
Tarány 7 0.06 %
Babindál 7 0.06 %
Nyitracsehi 6 0.06 %
Nagycétény 6 0.06 %
Kishind 5 0.05 %
Újlacska 4 0.04 %
Tild 3 0.03 %
Kiscétény 2 0.02 %
Nyitrageszte 1 0.01 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 69.83 %
Verebély 196 6.17 %
Kalász 104 3.27 %
Románfalva 88 2.77 %
Abaszállás 88 2.77 %
Ürmény 69 2.17 %
Nyitraszőlős 68 2.14 %
Cabaj 65 2.04 %
Csekej 64 2.01 %
Üreg 62 1.95 %
Nyitraújlak 59 1.86 %
Vicsápapáti 58 1.82 %
Alsóelefánt 56 1.76 %
Récsény 55 1.73 %
Család 55 1.73 %
Nyitraivánka 54 1.70 %
Gimes 53 1.67 %
Sarlókajsza 53 1.67 %
Elecske 51 1.60 %
Salgó 42 1.32 %
Üzbég 41 1.29 %
Surányka 41 1.29 %
Berencs 39 1.23 %
Vajkmártonfalva 39 1.23 %
Assakürt 38 1.20 %
Zsére 36 1.13 %
Nyitragerencsér 36 1.13 %
Lapásgyarmat 32 1.01 %
Menyhe 32 1.01 %
Zsitvaújfalu 31 0.98 %
Nyitracsehi 28 0.88 %
Nagycétény 27 0.85 %
Kiscétény 27 0.85 %
Alsócsitár 24 0.75 %
Pográny 23 0.72 %
Nagylapás 22 0.69 %
Csiffár 22 0.69 %
Nagyvölgy 21 0.66 %
Mezőkeszi 20 0.63 %
Felsőelefánt 20 0.63 %
Kolon 19 0.60 %
Zsitvagyarmat 19 0.60 %
Alsóbodok 19 0.60 %
Lajos 18 0.57 %
Babindál 16 0.50 %
Kislapás 16 0.50 %
Nemespann 15 0.47 %
Csabb 14 0.44 %
Nyitraegerszeg 14 0.44 %
Báb 12 0.38 %
Újlacska 11 0.35 %
Mellek 10 0.31 %
Tild 10 0.31 %
Lakács 10 0.31 %
Béd 9 0.28 %
Nagyhind 9 0.28 %
Szulányvicsáp 8 0.25 %
Nyitrageszte 8 0.25 %
Tarány 8 0.25 %
Kishind 7 0.22 %
Tajnasári 7 0.22 %
Káp 2 0.06 %
Nyitra 766 12.60 %
Verebély 46 0.76 %
Sarlókajsza 29 0.48 %
Nyitraújlak 28 0.46 %
Cabaj 28 0.46 %
Nyitraivánka 23 0.38 %
Vicsápapáti 20 0.33 %
Nyitragerencsér 19 0.31 %
Abaszállás 17 0.28 %
Récsény 15 0.25 %
Gimes 14 0.23 %
Ürmény 13 0.21 %
Üreg 11 0.18 %
Nagylapás 11 0.18 %
Lapásgyarmat 10 0.16 %
Berencs 10 0.16 %
Csiffár 10 0.16 %
Kislapás 9 0.15 %
Nyitracsehi 9 0.15 %
Zsitvaújfalu 9 0.15 %
Család 9 0.15 %
Alsóelefánt 8 0.13 %
Kolon 8 0.13 %
Kalász 8 0.13 %
Salgó 7 0.12 %
Elecske 7 0.12 %
Üzbég 7 0.12 %
Assakürt 7 0.12 %
Lakács 6 0.10 %
Románfalva 6 0.10 %
Báb 6 0.10 %
Szulányvicsáp 6 0.10 %
Csekej 6 0.10 %
Babindál 5 0.08 %
Nyitraszőlős 5 0.08 %
Vajkmártonfalva 5 0.08 %
Nagycétény 5 0.08 %
Pográny 5 0.08 %
Zsére 5 0.08 %
Felsőelefánt 4 0.07 %
Mellek 4 0.07 %
Nyitraegerszeg 4 0.07 %
Alsócsitár 4 0.07 %
Alsóbodok 3 0.05 %
Zsitvagyarmat 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Nagyvölgy 3 0.05 %
Menyhe 3 0.05 %
Kiscétény 3 0.05 %
Surányka 2 0.03 %
Kishind 2 0.03 %
Béd 2 0.03 %
Tajnasári 2 0.03 %
Mezőkeszi 2 0.03 %
Tarány 1 0.02 %
Lajos 1 0.02 %
Csabb 1 0.02 %
Nemespann 1 0.02 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 30.81 %
Verebély 131 2.20 %
Nyitraújlak 95 1.59 %
Cabaj 85 1.42 %
Abaszállás 74 1.24 %
Sarlókajsza 69 1.16 %
Nyitraivánka 50 0.84 %
Üreg 50 0.84 %
Ürmény 48 0.80 %
Üzbég 36 0.60 %
Salgó 34 0.57 %
Nyitragerencsér 32 0.54 %
Récsény 32 0.54 %
Nagylapás 31 0.52 %
Gimes 28 0.47 %
Lapásgyarmat 27 0.45 %
Vicsápapáti 26 0.44 %
Berencs 25 0.42 %
Nyitraszőlős 24 0.40 %
Vajkmártonfalva 23 0.39 %
Assakürt 23 0.39 %
Elecske 22 0.37 %
Menyhe 22 0.37 %
Surányka 19 0.32 %
Csekej 19 0.32 %
Zsére 19 0.32 %
Pográny 18 0.30 %
Alsóbodok 17 0.28 %
Alsóelefánt 17 0.28 %
Család 15 0.25 %
Mezőkeszi 15 0.25 %
Nyitraegerszeg 14 0.23 %
Kalász 13 0.22 %
Szulányvicsáp 13 0.22 %
Zsitvagyarmat 13 0.22 %
Báb 13 0.22 %
Csabb 12 0.20 %
Lakács 12 0.20 %
Románfalva 11 0.18 %
Babindál 11 0.18 %
Felsőelefánt 11 0.18 %
Csiffár 11 0.18 %
Nagycétény 10 0.17 %
Kislapás 10 0.17 %
Alsócsitár 10 0.17 %
Tarány 9 0.15 %
Nagyhind 9 0.15 %
Zsitvaújfalu 8 0.13 %
Kolon 8 0.13 %
Nemespann 8 0.13 %
Nagyvölgy 8 0.13 %
Nyitracsehi 7 0.12 %
Mellek 7 0.12 %
Kishind 5 0.08 %
Lajos 4 0.07 %
Béd 4 0.07 %
Kiscétény 4 0.07 %
Nyitrageszte 4 0.07 %
Tild 3 0.05 %
Tajnasári 3 0.05 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 2 0.03 %
Nyitra 7 399 322.68 %
Verebély 512 22.33 %
Nyitraújlak 240 10.47 %
Cabaj 217 9.46 %
Nyitraivánka 209 9.11 %
Sarlókajsza 182 7.94 %
Nyitragerencsér 172 7.50 %
Ürmény 144 6.28 %
Vicsápapáti 144 6.28 %
Abaszállás 143 6.24 %
Üzbég 135 5.89 %
Üreg 128 5.58 %
Berencs 119 5.19 %
Récsény 118 5.15 %
Gimes 107 4.67 %
Nagylapás 93 4.06 %
Alsócsitár 87 3.79 %
Lapásgyarmat 86 3.75 %
Nyitraszőlős 81 3.53 %
Zsitvaújfalu 78 3.40 %
Nagycétény 77 3.36 %
Kolon 71 3.10 %
Elecske 71 3.10 %
Zsére 68 2.97 %
Assakürt 66 2.88 %
Nyitracsehi 66 2.88 %
Csekej 65 2.83 %
Kalász 64 2.79 %
Pográny 58 2.53 %
Kislapás 56 2.44 %
Lakács 55 2.40 %
Salgó 51 2.22 %
Menyhe 51 2.22 %
Felsőelefánt 46 2.01 %
Vajkmártonfalva 45 1.96 %
Báb 44 1.92 %
Románfalva 41 1.79 %
Surányka 41 1.79 %
Csabb 40 1.74 %
Alsóbodok 35 1.53 %
Család 35 1.53 %
Nyitraegerszeg 34 1.48 %
Mellek 32 1.40 %
Nagyvölgy 28 1.22 %
Babindál 27 1.18 %
Szulányvicsáp 27 1.18 %
Csiffár 26 1.13 %
Mezőkeszi 22 0.96 %
Béd 22 0.96 %
Nyitrageszte 19 0.83 %
Tild 18 0.78 %
Zsitvagyarmat 16 0.70 %
Tarány 16 0.70 %
Nagyhind 16 0.70 %
Kiscétény 15 0.65 %
Alsóelefánt 15 0.65 %
Újlacska 14 0.61 %
Nemespann 13 0.57 %
Kishind 13 0.57 %
Lajos 12 0.52 %
Tajnasári 10 0.44 %
Káp 6 0.26 %
Nyitra 1 785 42.66 %
Verebély 136 3.25 %
Nyitraújlak 87 2.08 %
Cabaj 71 1.70 %
Abaszállás 67 1.60 %
Sarlókajsza 57 1.36 %
Nyitraivánka 57 1.36 %
Ürmény 50 1.20 %
Berencs 45 1.08 %
Récsény 35 0.84 %
Nyitragerencsér 32 0.76 %
Üzbég 31 0.74 %
Gimes 31 0.74 %
Üreg 29 0.69 %
Salgó 27 0.65 %
Vicsápapáti 25 0.60 %
Nyitraszőlős 24 0.57 %
Nagylapás 24 0.57 %
Lapásgyarmat 24 0.57 %
Assakürt 21 0.50 %
Pográny 20 0.48 %
Nyitraegerszeg 20 0.48 %
Menyhe 20 0.48 %
Elecske 20 0.48 %
Vajkmártonfalva 20 0.48 %
Csekej 17 0.41 %
Család 17 0.41 %
Mezőkeszi 17 0.41 %
Surányka 16 0.38 %
Zsitvagyarmat 14 0.33 %
Zsitvaújfalu 14 0.33 %
Báb 13 0.31 %
Szulányvicsáp 12 0.29 %
Kalász 12 0.29 %
Babindál 11 0.26 %
Alsócsitár 11 0.26 %
Zsére 11 0.26 %
Alsóbodok 11 0.26 %
Románfalva 11 0.26 %
Kislapás 10 0.24 %
Nagyhind 10 0.24 %
Felsőelefánt 10 0.24 %
Tarány 10 0.24 %
Alsóelefánt 10 0.24 %
Nagycétény 9 0.22 %
Kolon 9 0.22 %
Csabb 8 0.19 %
Csiffár 8 0.19 %
Lakács 7 0.17 %
Mellek 7 0.17 %
Tajnasári 7 0.17 %
Nagyvölgy 7 0.17 %
Nyitracsehi 6 0.14 %
Nemespann 5 0.12 %
Lajos 5 0.12 %
Kishind 5 0.12 %
Tild 4 0.10 %
Nyitrageszte 4 0.10 %
Káp 3 0.07 %
Újlacska 2 0.05 %
Kiscétény 2 0.05 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 419 16.11 %
Verebély 22 0.85 %
Sarlókajsza 12 0.46 %
Ürmény 11 0.42 %
Cabaj 11 0.42 %
Nyitraújlak 10 0.38 %
Nyitraivánka 10 0.38 %
Alsócsitár 8 0.31 %
Abaszállás 8 0.31 %
Nyitragerencsér 8 0.31 %
Vicsápapáti 8 0.31 %
Üzbég 7 0.27 %
Kislapás 6 0.23 %
Nyitraszőlős 6 0.23 %
Assakürt 6 0.23 %
Kolon 6 0.23 %
Lapásgyarmat 5 0.19 %
Felsőelefánt 5 0.19 %
Zsére 5 0.19 %
Nagylapás 5 0.19 %
Récsény 5 0.19 %
Újlacska 4 0.15 %
Lakács 4 0.15 %
Üreg 4 0.15 %
Pográny 4 0.15 %
Alsóbodok 4 0.15 %
Babindál 4 0.15 %
Nyitracsehi 3 0.12 %
Család 3 0.12 %
Kalász 3 0.12 %
Nemespann 3 0.12 %
Csekej 3 0.12 %
Elecske 3 0.12 %
Vajkmártonfalva 3 0.12 %
Béd 2 0.08 %
Salgó 2 0.08 %
Alsóelefánt 2 0.08 %
Berencs 2 0.08 %
Zsitvaújfalu 1 0.04 %
Gimes 1 0.04 %
Nyitraegerszeg 1 0.04 %
Menyhe 1