SK
PD
.....

Nemeskosztolány

Község

címer zászló
33 6% magyar 1910
1 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.68487930, 18.52481842
Terület:
12,77 km2
Rang:
község
Népesség:
1731
Tszf. magasság:
232 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97243
Település kód:
514454
Szervezeti azonosító:
651001
Adóazonosító:
2021201677

Tarnóczy Menhyhért

Jezsuita pap, hittérítő.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">1722. október 15-én lépett a rendbe; a költészet és ékesszólás tanára volt </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa" title="Kassa"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Kassán</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Később teljesen az egyházi szónoklatra adta magát és bejárta </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g" title="Magyarország"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Magyarország</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">nagy részét hittérítés céljából.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Amikor Mária Terézia 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolna" title="Zsolna"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Zsolnán</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> telepedett le és ott élt haláláig.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Latinul írt egyházi művei közül néhány magyarul is megjelent.<o:p></o:p></span></p>
1704. 1. 6.
Alsólelóc - megszületett
1781 - 1782
Zsolna - elhunyt

Tarnóczy Kázmér

<p>Politikus, Bars vármegye főispánja.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Apja Tarnóczy Károly, Nyitra vármegye táblabírája, császári és királyi kamarás, anyja Benedekfalvi Detrich Rozália. <span style="background:white">Nővére, Tarnóczy Antónia császári és királyi hölgy először gróf Batthyány Ernő neje, majd megözvegyülve gróf Batthyány József neje lett. Felesége kesselőkői Majthényi Amália, aki három fiú és öt leány gyermeket szült: </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3czy_Guszt%C3%A1v" title="Tarnóczy Gusztáv"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Tarnóczy Gusztáv</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">, Tarnóczy Béla (akik az 1861. évben Nyitra és Bars vármegyében tiszteletbeli főjegyzőséget viseltek), ifj. Tarnóczy Kázmér, Tarnóczy Malvina (gróf Niczky István neje), Tarnóczy Etelka (gróf Batthyány Béla neje), Tarnóczy Antónia, Tarnóczy Amália, Tarnóczy Ilona.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Közéleti pályafutását 1823-ban kezdte, mint <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony_v%C3%A1rmegye" title="Pozsony vármegye">Pozsony vármegye</a> tiszteletbeli aljegyzője. 1824-ben már Bars vármegye első al-, 1828-ban főjegyzője, és Szepes megyébe kiküldött országos összeírója. Az 1832/36. évi országgyűlésen mint <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bars_v%C3%A1rmegye" title="Bars vármegye">Bars vármegye</a> követe a szabadelvű ellenzék sorában tűnt föl. Egyik beszédében a felső tábla jogi túlterjeszkedéseit elemezte, ezért ellene rosszalló királyi leirat készült, melyet azonban a rendek táblája nem támogatott. Ez, az országgyűlés végéig a két tábla közti vita tárgyává vált. Ezalatt gróf <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Keglevich_J%C3%A1nos" title="Keglevich János">Keglevich János</a> Bars vármegye főispánja megyéjében tisztújítást tartott, és a rendek ellenkezése dacára, Tarnóczy Kázmér helyébe mást nevezett ki főjegyzőnek. Ez ellen tiltakozva az országgyűlési rendek táblája kerületi jegyzővé választotta. Az országgyűlés befejeztével, küzdelmei elismeréseként, megyéje ezüst díszkarddal fejezte ki nagyrabecsülését.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1844-ig több megyében a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadelv%C5%B1_p%C3%A1rt" title="Szabadelvű párt">Szabadelvű párt</a> tagjaként működött. Ezek után a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_v%C3%A1rmegye" title="Nyitra vármegye">Nyitra vármegyei</a> „<i>administratio” </i>ellen föllépett megyei nemesség és ennek élén álló számos főrendek, az első alispáni hivatal elvállalására kérték fel. Ennek elfogadása által egy olyan mértékű választási harc kezdődött, amelyben a pártoskodásnak, a szenvedélyes vitáknak és az elköltött összegek nagyságának még az általános korteskedés idejében sem akadt párja. Hosszú küzdelme a megválasztásával végződött, és ezután a vármegye egész közigazgatása átalakult. A megyéje olyan nagyra becsülte, hogy még 1847-ben, betegség okozta távollétében is egy akarattal újra alispánná és nem sokára országgyűlési követté választották. Ezen az országgyűlésen gróf <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n" title="Széchenyi István">Széchenyi István</a> mellé állva, az akkori viszonyok közt mérsékeltségével és az előírásokhoz való ragaszkodásával tűnt ki. Ő indítványozta az „<i>úrbéri kármentesítést”</i>, ez azonban Széchenyi és Deák Ferenc nemtetszését váltotta ki.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Az 1848. évi pesti nemzetgyűlésre ismét Nyitra vármegyéből, a nyitrai választó kerület képviselőjévé választották. A magyar kormány által Pozsony és Nyitra vármegyékbe és az itt található szabad királyi városokba, az izgatások és a lázongások megfékezésére teljhatalmú kormánybiztosnak nevezték ki. Megbízatását felelősségteljesen végezte. Amikor 1848-ban kitörtek a harcok visszavonult laszkári kastélyába.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1859-ben a Nyitrai Gazdasági Egylet alakító közgyűlése ideiglenes elnökévé választotta, majd 1860-ban mint Bars vármegye főispánja, ismét közéleti szerepet vállalat.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Az 1861. évi országgyűlésen a felsőházban főispánként vett részt, és nagy szerepe volt a két ház egyetértésében. Az országgyűlés feloszlatása után ismét laszkári kastélyába vonult vissza. Fia Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő, gépgyáros<o:p></o:p></p><p><br></p><p></p>
1804. 3. 2.
Alsólelóc - megszületett
1884. 10. 2.
Laszkár - elhunyt

Tarnóczy Gusztáv

Országgyűlési képviselő, gépgyáros.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3czy_K%C3%A1zm%C3%A9r" title="Tarnóczy Kázmér">Tarnóczy Kázmér</a> és kesselőkeői Majthényi Amália fia.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Tanulmányait otthon és a pozsonyi Akadémián végezte.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">1861-ben tiszteletbeli főjegyzője lett <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_v%C3%A1rmegye" title="Nyitra vármegye">Nyitra vármegyének</a>. Ezután beutazta <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa" title="Európa">Európát</a>. 1872-ben mint a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k-p%C3%A1rt" title="Deák-párt">Deák-párt</a> jelöltjét Szakolcán <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szakolca" title="Szakolca"></a>országgyűlési képviselőnek választották. Később átlépett a balközépre, majd pedig a fúzió alkalmával a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadelv%C5%B1_P%C3%A1rt" title="Szabadelvű Párt">Szabadelvű Párt</a> tagja lett.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Néhány évig kimaradt az országgyűlésből, földműveléssel és gazdasági gépiparral foglalkozott. 1887-ben a szenici választókerület újra a parlamentbe küldte, ahol pártonkívüli programmal foglalt helyet. Nem sokkal ezután végleg kimaradt az országgyűlésből.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Tarnóczy már az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1850-es_%C3%A9vek" title="1850-es évek">1850-es évektől</a> fogva élénk gazdasági tevékenységet fejtett ki. Pesten egy szivattyúgyárat alapított és ehhez <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Ferenc" title="Kossuth Ferenc">Kossuth Lajos emigrációból hazatért fiát, Ferenc</a>et kérte fel a gyár elnökének. A vállalkozás csődbe ment és ettől fogva Tarnóczy vállalkozásai egyre rosszabbul alakultak. Ő mégis lankadatlan buzgalommal dolgozott. Egy lapot is vásárolt, de ez is rövid életűnek bizonyult. Balszerencséjéhez hozzájárult, hogy folytonosan pereskedett elhunyt nővére, özvegy gróf Batthyány Béláné több milliós hagyatékáért.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Bizottsági tagja volt a <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisbirtokosok_F%C3%B6ldhitelint%C3%A9zete&action=edit&redlink=1" title="Kisbirtokosok Földhitelintézete (a lap nem létezik)">Kisbirtokosok Földhitelintézetének</a>.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Cikkei és útirajzai a korabeli fővárosi és vidéki lapokban jelentek meg.1865-től több politikai lap munkatársa is volt.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><b>Főbb művei: </b><i>Magyarország kiegyezkedésének némely önkénytelen akadályai</i>, 1867; <i>Nyitrai választás</i>, 1895.<o:p></o:p></p>
1835. 5. 7.
Alsólelóc - megszületett
Névelőfordulások
1773
Nemes-Kostolan, Edl-Kostolany, Kostolany,
1786
Kosztolan, Kosztolani, Nemesch-Kostolan,
1808
Nemes-Kosztolán, Zemanské Kostelany,
1863
Nemeskosztolány,
1920
Zemanské Kostolany,
1927
Zemianske Kostolany,
1948
Zemianske Kostoľany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (4. apríla) 60/28
Telefon: 0465466177
Fax: 0465466181

Honlap: zemianskekos...ny.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Školíková Jana (Független)

Képviselő-testület:
Šestáková Daniela (Független)
Adámik Milan (Független)
Lesáková Eva (Független)
Hurtiš Peter (Független)
Plachá Ivana (KDH)
Matejov Vladimír (KDH)
Bajgar Bronislav (SMER-SD)
Oršula Valent (SMER-SD)
Šurinová Miroslava (SPOLU)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 22% KDH 2 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Nemeskosztolányi Posta

Němcovej 58

Správa pamiatok obce Zemianske Kostoľany

Ul. 4. apríla 60/28

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

J.A. Komenského 161/6

Alapiskola

J. A. Komenského 161/6

Óvoda

J. Hagaru 43/33

Nemeskosztolányi Anyakönyvi Hivatal

4. apríla 60/28

Nemeskosztolányi Községi Hivatal

4. apríla 60/28

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 416
magyarok 17 4%
szlovákok 335 81%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 43 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 524
magyarok 33 6%
szlovákok 459 88%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 564
magyarok 14 2%
szlovákok 546 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1600
magyarok 2 0%
szlovákok 1574 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1633
magyarok 2 0%
szlovákok 1605 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 11 1%
németek 4 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1679
magyarok 1 0%
szlovákok 1557 93%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 11 1%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 98 6%
összlétszám 416
magyarok 17 4%
szlovákok 335 81%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 43 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 524
magyarok 33 6%
szlovákok 459 88%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 564
magyarok 14 2%
szlovákok 546 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1464
Választási részvétel: 39.14 %
Kiadott boríték: 573
Bedobott boríték: 573

Polgármester

Érvényes szavazólap: 501
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Školíková Jana 501 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bajgar Bronislav 359 SMER-SD
Plachá Ivana 343 KDH
Matejov Vladimír 314 KDH
Šestáková Daniela 291 Független
Adámik Milan 288 Független
Lesáková Eva 279 Független
Oršula Valent 276 SMER-SD
Šurinová Miroslava 259 SPOLU
Hurtiš Peter 233 Független

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö SDS 11.11% SDS 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1431
Választási részvétel: 16.98 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243
Választásra jogosult: 1431
Választási részvétel: 16.98 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243
Választásra jogosult: 1 481
Választási részvétel: 22,75 %
Kiadott boríték: 337
Bedobott boríték: 337

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 232
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 323
Érvényes szavazólap: 125652
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Baška 128 55.17 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 53 22.84 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Palko 17 7.33 % KSS
Juraj Smatana 17 7.33 % DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 11 4.74 % Független
Ľubomír Žabár 6 2.59 % Független
Jozef Lohyňa 53 22.84% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Palko 17 7.33% KSS
Juraj Smatana 17 7.33% DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 11 4.74% Független
Ľubomír Žabár 6 2.59% Független
Jaroslav Baška 170 52.63 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 69 21.36 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Petra Hajšelová 34 10.53 % Sme rodina
Štefan Škultéty 29 8.98 % Független
Igor Valko 11 3.41 % NP
Ferdinand Vavrík 8 2.48 % Független
Nora Pániková 2 0.62 % SZS
Jaroslav Baška 43745 53.46 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 16111 19.69 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29 % DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09 % KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02 % Független
Marián Herdel 3641 4.45 % Független
Jozef Lohyňa 16111 19.69% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29% DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09% KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02% Független
Marián Herdel 3641 4.45% Független
Jaroslav Baška 62807 49.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 31580 25.13 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 17403 13.85 % Független
Petra Hajšelová 6032 4.80 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 4079 3.25 % Független
Nora Pániková 2477 1.97 % SZS
Igor Valko 1274 1.01 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 233
Érvényes szavazólap: 329
Érvényes szavazólap: 28134
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Stopka 62 26.61% SMER - SD
Dušan Šimka 62 26.61% Független
Miroslav Žiak 57 24.46% OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dušan Ďuriš 57 24.46% SMER - SD
Mohamed Hemza 53 22.75% SMER - SD
Vojtech Bartoš 51 21.89% Független
Ján Cipov 51 21.89% SMER - SD
Richard Takáč 40 17.17% SMER - SD
Katarína Macháčková 39 16.74% Független
Štefan Gaman 38 16.31% SMER - SD
Martin Lukačovič 37 15.88% SMER - SD
František Tám 35 15.02% SMER - SD
Ján Bodnár 34 14.59% SMER - SD
Štefan Mjartan 31 13.30% SMER - SD
Eleonóra Porubcová 30 12.88% NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Viliam Kurbel 28 12.02% Független
Marián Mikula 21 9.01% KSS
Anna Záborská 21 9.01% MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH
Milan Dérer 18 7.73% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS
Dana Melišková 16 6.87% Független
Ivana Hromádková 15 6.44% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH
Anton Špeťko 14 6.01% Független
Silvia Siváková Nemcová 14 6.01% SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Gabriel Šimko 14 6.01% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viera Beňová 13 5.58% Független
Ján Belanský 13 5.58% Független
Jozef Meluš 12 5.15% Független
Peter Juríček 12 5.15% Független
Róbert Frimmel 12 5.15% Független
Helena Dadíková 11 4.72% Független
Roman Hlaváč 11 4.72% Független
Ľuboš Maxina 10 4.29% Független
Ján Mokrý 10 4.29% SNS
Jozef Balčirák 10 4.29% Független
Tomáš Kozák 10 4.29% SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD
Emil Divéky 10 4.29% SNS
Jana Červienková 9 3.86% Független
Adriána Svitková 9 3.86% SMS
Boris Borovica 9 3.86% SNS
Ivan Vaňo 9 3.86% SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD
Andrej Plachý 9 3.86% KSS
Miroslav Valach 8 3.43% KSS
Vojtech Čičmanec 8 3.43% Független
Marek Michalovič 8 3.43% Független
Petra Kobetičová 7 3.00% Független
Miroslav Samiec 7 3.00% KSS
Anton Turčan 7 3.00% KSS
Vladimíra Ďuračková 6 2.58% Független
Jozef Vrábeľ 6 2.58% Független
Branislav Ondruška 5 2.15% SNS
Miloš Cúcik 5 2.15% Független
Štefan Škríp 5 2.15% SNS
Jozef Škadra 5 2.15% SNS
Róbert Hekl 5 2.15% NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS
Zuzana Kútna 5 2.15% SMS
Marek Daniš 5 2.15% ĽS-HZDS
Patrícia Grófová 5 2.15% Független
Augustín Jozef Lang 4 1.72% SNS
Ján Dobrovodský 4 1.72% Független
Vladimír Petráš 4 1.72% SNS
Jaroslav Hanzel 3 1.29% Független
Viera Masaryková 3 1.29% Független
Ľudovít Vojtko 2 0.86% SNS
Milan Bureš 2 0.86% KSS
Jozef Zubák 2 0.86% DOST
Vladimír Buzalka 2 0.86% Független
Jozef Vážny 2 0.86% ĽS-HZDS
Mária Luprichová 1 0.43% SNS
Róbert Štrbák 1 0.43% ĽS-HZDS
Jaroslav Daniš 0 0.00% DOST
Miroslav Žiak 111 33.74% KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Dušan Ďuriš 94 28.57% Független
Richard Takáč 75 22.80% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Radko Gavliak 59 17.93% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Ján Mokrý 57 17.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS
Mohamed Hemza 57 17.33% SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jozef Stopka 55 16.72% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Jozef Fábry 54 16.41% DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola
Viera Beňová 49 14.89% Független
Emil Divéky 48 14.59% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Silvia Siváková Nemcová 48 14.59% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Eleonóra Porubcová 44 13.37% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ
František Tám 41 12.46% SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS
Peter Oulehle 41 12.46% DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ivan Vaňo 39 11.85% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS
Mária Šramková 38 11.55% Független
Ján Sagan 36 10.94% ĽS Naše Slovensko
Štefan Mjartan 36 10.94% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ
Milan Tercha 35 10.64% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA
František Včelík 35 10.64% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Chrenková 34 10.33% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS
Michal Ďureje 30 9.12% Független
Pavol Caňo 30 9.12% Független
Miroslav Procháska 30 9.12% NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Mária Žofčinová 29 8.81% SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Jana Matiašková 28 8.51% Független
Petra Hajšelová 27 8.21% SME RODINA - Boris Kollár
Jana Michaličková 26 7.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola
Anna Matuláková 26 7.90% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Čičmanec 25 7.60% Független
Miroslav Kňaz 25 7.60% ĽS Naše Slovensko
Ján Madžo 25 7.60% DOMA DOBRE
Andrej Kmotorka 24 7.29% Független
Ján Onduš 23 6.99% ĽS Naše Slovensko
Tamara Teslíková 23 6.99% ĽS Naše Slovensko
Martin Drozd 22 6.69% Független
Viera Hurtišová 21 6.38% KSS
Tomáš Kozák 21 6.38% Független
Alojz Vlčko 21 6.38% Független
Ladislav Procházka 21 6.38% Független
Martin Greschner 20 6.08% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Tines 20 6.08% Független
Richard Steinemann 19 5.78% ĽS Naše Slovensko
Tibor Čičmanec 18 5.47% Független
Miroslav Rajčo 18 5.47% Független
Eduard Prilinský 17 5.17% Független
Miroslav Dzina 17 5.17% Független
Branislav Gigac 16 4.86% Független
Pavol Michalovič 15 4.56% DOMA DOBRE
Branislav Krpelan 15 4.56% Független
Ľubomír Dzurák 14 4.26% Független
Milan Gáplovský 14 4.26% OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Otto 14 4.26% Független
Anton Vrecko 13 3.95% Független
Ingrid Majdová 12 3.65% KSS
Tomáš Grešner 12 3.65% Független
Martin Šujan 11 3.34% Független
Karol Herceg 11 3.34% KSS
Ján Králik 9 2.74% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Marián Mittaš 9 2.74% KSS
Jozef Franek 8 2.43% Független
Martin Sigotský 8 2.43% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Igor Sojka 7 2.13% KSS
Miloš Cúcik 7 2.13% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Andrej Sikora 5 1.52% KSS
Róbert Hekl 5 1.52% SME RODINA - Boris Kollár
Ivan Hrubina 3 0.91% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Martin Uríček 3 0.91% Független
Katarína Macháčková 5587 0.00% Független
Jozef Stopka 5306 0.00% SMER - SD
Ján Cipov 4039 0.00% SMER - SD
Mohamed Hemza 4034 0.00% SMER - SD
Štefan Gaman 3735 0.00% SMER - SD
František Tám 3599 0.00% SMER - SD
Eleonóra Porubcová 3517 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH
Štefan Mjartan 3405 0.00% SMER - SD
Richard Takáč 3054 0.00% SMER - SD
Ján Bodnár 2976 0.00% SMER - SD
Dušan Šimka 2847 0.00% Független
Ján Belanský 2767 0.00% Független
Dušan Ďuriš 2695 0.00% SMER - SD
Gabriel Šimko 2593 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD
Milan Dérer 2559 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA
Dana Melišková 2548 0.00% Független
Anna Záborská 2538 0.00% NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Martin Lukačovič 2511 0.00% SMER - SD
Vojtech Čičmanec 2505 0.00% Független
Miroslav Žiak 2417 0.00% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Balčirák 2339 0.00% Független
Ivana Hromádková 2319 0.00% MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA
Viliam Kurbel 2224 0.00% Független
Peter Juríček 1976 0.00% Független
Ľuboš Maxina 1958 0.00% Független
Helena Dadíková 1948 0.00% Független
Tomáš Kozák 1915 0.00% SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD
Viera Beňová 1665 0.00% Független
Silvia Siváková Nemcová 1659 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD
Ivan Vaňo 1644 0.00% SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Hanzel 1411 0.00% Független
Vladimíra Ďuračková 1309 0.00% Független
Vojtech Bartoš 1299 0.00% Független
Róbert Hekl 1281 0.00% NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD
Anton Špeťko 1257 0.00% Független
Miloš Cúcik 1233 0.00% Független
Róbert Frimmel 1205 0.00% Független
Jozef Vrábeľ 1203 0.00% Független
Petra Kobetičová 1030 0.00% Független
Vladimír Petráš 1029 0.00% SNS
Roman Hlaváč 981 0.00% Független
Vladimír Buzalka 914 0.00% Független
Ľudovít Vojtko 898 0.00% SNS
Emil Divéky 888 0.00% SNS
Ján Dobrovodský 887 0.00% Független
Jozef Meluš 865 0.00% Független
Anton Turčan 842 0.00% KSS
Marián Mikula 831 0.00% KSS
Miroslav Samiec 795 0.00% KSS
Jana Červienková 784 0.00% Független
Marek Michalovič 779 0.00% Független
Štefan Škríp 775 0.00% SNS
Ján Mokrý 770 0.00% SNS
Branislav Ondruška 718 0.00% SNS
Mária Luprichová 706 0.00% SNS
Jozef Vážny 646 0.00% ĽS-HZDS
Adriána Svitková 624 0.00% SMS
Patrícia Grófová 587 0.00% Független
Miroslav Valach 584 0.00% KSS
Milan Bureš 548 0.00% KSS
Marek Daniš 532 0.00% ĽS-HZDS
Viera Masaryková 507 0.00% Független
Boris Borovica 500 0.00% SNS
Andrej Plachý 498 0.00% KSS
Zuzana Kútna 481 0.00% SMS
Jozef Škadra 476 0.00% SNS
Róbert Štrbák 392 0.00% ĽS-HZDS
Augustín Jozef Lang 351 0.00% SNS
Jozef Zubák 270 0.00% DOST
Jaroslav Daniš 211 0.00% DOST
Eleonóra Porubcová 5996 21.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ
Jozef Stopka 5780 20.54% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Ladislav Procházka 5744 20.42% Független
Mohamed Hemza 5626 20.00% SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Richard Takáč 5625 19.99% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Viera Beňová 5605 19.92% Független
Mária Šramková 5115 18.18% Független
Michal Ďureje 5083 18.07% Független
Peter Oulehle 4923 17.50% DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Žiak 4473 15.90% KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
František Tám 4400 15.64% SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS
Radko Gavliak 4374 15.55% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Štefan Mjartan 4155 14.77% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ
Martin Drozd 3930 13.97% Független
Tibor Čičmanec 3748 13.32% Független
Tomáš Kozák 3699 13.15% Független
Alojz Vlčko 3508 12.47% Független
Jana Matiašková 3480 12.37% Független
Tomáš Tines 3463 12.31% Független
Vojtech Čičmanec 3439 12.22% Független
Andrej Kmotorka 3379 12.01% Független
Emil Divéky 3230 11.48% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Silvia Siváková Nemcová 3208 11.40% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Ján Mokrý 3020 10.73% SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS
Ivan Vaňo 2930 10.41% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS
Sylvia Chrenková 2890 10.27% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS
Martin Šujan 2860 10.17% Független
Pavol Caňo 2817 10.01% Független
Miroslav Procháska 2817 10.01% NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Branislav Gigac 2777 9.87% Független
Miroslav Dzina 2616 9.30% Független
Jozef Franek 2597 9.23% Független
Jozef Fábry 2496 8.87% DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola
Petra Hajšelová 2480 8.81% SME RODINA - Boris Kollár
Mária Žofčinová 2477 8.80% SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Milan Tercha 2454 8.72% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA
Miroslav Rajčo 2427 8.63% Független
Jana Michaličková 2425 8.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola
Dušan Ďuriš 2357 8.38% Független
Ján Sagan 2309 8.21% ĽS Naše Slovensko
Anna Matuláková 2139 7.60% ĽS Naše Slovensko
Tamara Teslíková 2096 7.45% ĽS Naše Slovensko
Martin Greschner 2026 7.20% ĽS Naše Slovensko
František Včelík 2001 7.11% ĽS Naše Slovensko
Ján Onduš 1958 6.96% ĽS Naše Slovensko
Eduard Prilinský 1849 6.57% Független
Miroslav Kňaz 1790 6.36% ĽS Naše Slovensko
Martin Uríček 1759 6.25% Független
Anton Vrecko 1755 6.24% Független
Richard Steinemann 1674 5.95% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Dzurák 1577 5.61% Független
Ján Madžo 1520 5.40% DOMA DOBRE
Milan Gáplovský 1473 5.24% OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Grešner 1374 4.88% Független
Jozef Otto 1363 4.84% Független
Viera Hurtišová 1362 4.84% KSS
Branislav Krpelan 1359 4.83% Független
Ingrid Majdová 1042 3.70% KSS
Róbert Hekl 980 3.48% SME RODINA - Boris Kollár
Miloš Cúcik 965 3.43% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Karol Herceg 857 3.05% KSS
Pavol Michalovič 807 2.87% DOMA DOBRE
Igor Sojka 670 2.38% KSS
Marián Mittaš 590 2.10% KSS
Martin Sigotský 541 1.92% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Králik 501 1.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Andrej Sikora 482 1.71% KSS
Ivan Hrubina 475 1.69% NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Privigye 1 898 54.10 %
Bajmóc 214 6.10 %
Nyitrabánya 179 5.10 %
Istvánszabadja 117 3.34 %
Kányahegy 117 3.34 %
Németpróna 68 1.94 %
Cégely 55 1.57 %
Lazány 48 1.37 %
Kispróna 47 1.34 %
Nyitranovák 46 1.31 %
Nádasér 41 1.17 %
Bélaudvarnok 40 1.14 %
Oszlány 39 1.11 %
Besztercsény 37 1.05 %
Szebed 37 1.05 %
Alsóvesztény 36 1.03 %
Bajmócapáti 33 0.94 %
Nyitraszucsány 31 0.88 %
Divékrudnó 30 0.86 %
Rásztony 30 0.86 %
Nyitratormás 28 0.80 %
Nyitradivék 25 0.71 %
Erdőrét 24 0.68 %
Hársas 24 0.68 %
Divékújfalu 21 0.60 %
Nemeskosztolány 21 0.60 %
Nyitrafő 20 0.57 %
Cserenye 18 0.51 %
Csék 17 0.48 %
Kós 16 0.46 %
Bélapataka 15 0.43 %
Kovácspalota 15 0.43 %
Parlag 15 0.43 %
Kemenec 14 0.40 %
Mohos 13 0.37 %
Kisegyházas 11 0.31 %
Rudnószabadi 10 0.29 %
Kiscsóta 9 0.26 %
Lestyén 8 0.23 %
Divékszécs 8 0.23 %
Felsővesztény 7 0.20 %
Nevigyén 5 0.14 %
Kocurány 5 0.14 %
Nagycsóta 4 0.11 %
Sujtó 4 0.11 %
Csavajó 4 0.11 %
Keselőkő 3 0.09 %
Nyitrafenyves 1 0.03 %
Divéktemes 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 1 613 47.74 %
Bajmóc 207 6.13 %
Nyitrabánya 206 6.10 %
Kányahegy 127 3.76 %
Istvánszabadja 126 3.73 %
Nádasér 87 2.57 %
Nyitranovák 68 2.01 %
Németpróna 62 1.83 %
Cégely 61 1.81 %
Lazány 56 1.66 %
Nyitratormás 44 1.30 %
Alsóvesztény 43 1.27 %
Oszlány 41 1.21 %
Bajmócapáti 38 1.12 %
Bélaudvarnok 36 1.07 %
Kispróna 36 1.07 %
Erdőrét 33 0.98 %
Szebed 32 0.95 %
Besztercsény 32 0.95 %
Nyitraszucsány 31 0.92 %
Bélapataka 28 0.83 %
Nyitradivék 28 0.83 %
Divékrudnó 27 0.80 %
Nyitrafő 26 0.77 %
Nemeskosztolány 24 0.71 %
Divékújfalu 23 0.68 %
Cserenye 22 0.65 %
Hársas 20 0.59 %
Kovácspalota 19 0.56 %
Rásztony 18 0.53 %
Parlag 16 0.47 %
Mohos 16 0.47 %
Kisegyházas 15 0.44 %
Kós 15 0.44 %
Nagycsóta 13 0.38 %
Kiscsóta 13 0.38 %
Rudnószabadi 12 0.36 %
Lestyén 11 0.33 %
Divékszécs 11 0.33 %
Kocurány 9 0.27 %
Kemenec 8 0.24 %
Nevigyén 6 0.18 %
Csék 5 0.15 %
Felsővesztény 4 0.12 %
Csavajó 4 0.12 %
Keselőkő 3 0.09 %
Sujtó 2 0.06 %
Divéktemes 1 0.03 %
Nyitrafenyves 1 0.03 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 175 36.31 %
Nyitrabánya 84 17.43 %
Nyitranovák 19 3.94 %
Istvánszabadja 16 3.32 %
Németpróna 15 3.11 %
Bajmóc 12 2.49 %
Kovácspalota 11 2.28 %
Kányahegy 9 1.87 %
Oszlány 9 1.87 %
Alsóvesztény 9 1.87 %
Csék 8 1.66 %
Lazány 8 1.66 %
Szebed 7 1.45 %
Divékújfalu 6 1.24 %
Cégely 6 1.24 %
Cserenye 6 1.24 %
Rásztony 5 1.04 %
Nemeskosztolány 5 1.04 %
Nyitratormás 5 1.04 %
Nyitradivék 5 1.04 %
Kós 4 0.83 %
Hársas 4 0.83 %
Bélapataka 4 0.83 %
Nyitrafő 4 0.83 %
Kispróna 4 0.83 %
Mohos 4 0.83 %
Nyitraszucsány 4 0.83 %
Nádasér 4 0.83 %
Bélaudvarnok 3 0.62 %
Kemenec 3 0.62 %
Rudnószabadi 3 0.62 %
Csavajó 3 0.62 %
Lestyén 2 0.41 %
Erdőrét 2 0.41 %
Kocurány 2 0.41 %
Besztercsény 2 0.41 %
Sujtó 2 0.41 %
Felsővesztény 1 0.21 %
Divékrudnó 1 0.21 %
Kiscsóta 1 0.21 %
Nyitrafenyves 1 0.21 %
Parlag 1 0.21 %
Bajmócapáti 1 0.21 %
Kisegyházas 1 0.21 %
Keselőkő 1 0.21 %
Divéktemes 0 0.00 %
Divékszécs 0 0.00 %
Nevigyén 0 0.00 %
Nagycsóta 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 748 34.97 %
Nyitrabánya 214 10.00 %
Bajmóc 120 5.61 %
Nyitranovák 74 3.46 %
Istvánszabadja 70 3.27 %
Kányahegy 58 2.71 %
Divékújfalu 50 2.34 %
Németpróna 43 2.01 %
Alsóvesztény 42 1.96 %
Oszlány 39 1.82 %
Nyitradivék 37 1.73 %
Bélaudvarnok 34 1.59 %
Bajmócapáti 33 1.54 %
Lazány 31 1.45 %
Nádasér 30 1.40 %
Cserenye 30 1.40 %
Divékrudnó 29 1.36 %
Kispróna 29 1.36 %
Besztercsény 29 1.36 %
Szebed 27 1.26 %
Nemeskosztolány 26 1.22 %
Nyitratormás 25 1.17 %
Nyitrafő 23 1.08 %
Nyitraszucsány 22 1.03 %
Cégely 22 1.03 %
Kemenec 21 0.98 %
Lestyén 21 0.98 %
Bélapataka 19 0.89 %
Rudnószabadi 19 0.89 %
Kós 18 0.84 %
Csék 17 0.79 %
Mohos 17 0.79 %
Kovácspalota 14 0.65 %
Rásztony 14 0.65 %
Erdőrét 12 0.56 %
Parlag 12 0.56 %
Csavajó 10 0.47 %
Kiscsóta 9 0.42 %
Sujtó 9 0.42 %
Nagycsóta 7 0.33 %
Divékszécs 6 0.28 %
Kocurány 6 0.28 %
Hársas 6 0.28 %
Felsővesztény 5 0.23 %
Divéktemes 4 0.19 %
Delzsény 2 0.09 %
Nevigyén 2 0.09 %
Kisegyházas 2 0.09 %
Keselőkő 2 0.09 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Privigye 398 22.68 %
Lestyén 104 5.93 %
Divékszécs 102 5.81 %
Divékrudnó 98 5.58 %
Nyitradivék 85 4.84 %
Istvánszabadja 75 4.27 %
Nyitrabánya 61 3.48 %
Kányahegy 58 3.30 %
Kisegyházas 56 3.19 %
Divékújfalu 53 3.02 %
Bajmóc 51 2.91 %
Nyitranovák 46 2.62 %
Bélapataka 44 2.51 %
Rudnószabadi 33 1.88 %
Alsóvesztény 32 1.82 %
Nevigyén 31 1.77 %
Nyitraszucsány 28 1.60 %
Nádasér 25 1.42 %
Bélaudvarnok 23 1.31 %
Bajmócapáti 20 1.14 %
Nyitrafő 19 1.08 %
Nyitratormás 19 1.08 %
Németpróna 19 1.08 %
Csavajó 18 1.03 %
Besztercsény 18 1.03 %
Kós 17 0.97 %
Szebed 16 0.91 %
Cserenye 16 0.91 %
Sujtó 16 0.91 %
Hársas 16 0.91 %
Delzsény 15 0.85 %
Oszlány 15 0.85 %
Lazány 15 0.85 %
Kispróna 14 0.80 %
Kemenec 14 0.80 %
Nemeskosztolány 13 0.74 %
Mohos 12 0.68 %
Kocurány 9 0.51 %
Keselőkő 8 0.46 %
Nagycsóta 7 0.40 %
Parlag 7 0.40 %
Felsővesztény 6 0.34 %
Rásztony 4 0.23 %
Erdőrét 4 0.23 %
Cégely 3 0.17 %
Divéktemes 3 0.17 %
Kovácspalota 3 0.17 %
Csék 3 0.17 %
Kiscsóta 2 0.11 %
Nyitrafenyves 1 0.06 %
Privigye 1 283 46.20 %
Nyitrabánya 216 7.78 %
Bajmóc 103 3.71 %
Kányahegy 88 3.17 %
Besztercsény 62 2.23 %
Németpróna 59 2.12 %
Istvánszabadja 54 1.94 %
Nyitranovák 48 1.73 %
Mohos 46 1.66 %
Nádasér 45 1.62 %
Cégely 44 1.58 %
Lazány 39 1.40 %
Szebed 36 1.30 %
Bajmócapáti 35 1.26 %
Kispróna 34 1.22 %
Divékrudnó 32 1.15 %
Alsóvesztény 32 1.15 %
Nyitradivék 32 1.15 %
Lestyén 31 1.12 %
Kós 30 1.08 %
Rudnószabadi 27 0.97 %
Rásztony 26 0.94 %
Cserenye 24 0.86 %
Divékújfalu 24 0.86 %
Bélapataka 23 0.83 %
Bélaudvarnok 22 0.79 %
Kemenec 21 0.76 %
Nyitratormás 21 0.76 %
Erdőrét 20 0.72 %
Oszlány 20 0.72 %
Nyitraszucsány 20 0.72 %
Kocurány 18 0.65 %
Felsővesztény 17 0.61 %
Nyitrafő 17 0.61 %
Nemeskosztolány 16 0.58 %
Parlag 14 0.50 %
Hársas 13 0.47 %
Csék 13 0.47 %
Nagycsóta 13 0.47 %
Kovácspalota 13 0.47 %
Kisegyházas 9 0.32 %
Nevigyén 7 0.25 %
Sujtó 6 0.22 %
Csavajó 6 0.22 %
Divékszécs 5 0.18 %
Kiscsóta 5 0.18 %
Delzsény 3 0.11 %
Nyitrafenyves 3 0.11 %
Keselőkő 1 0.04 %
Divéktemes 1 0.04 %
Privigye 304 22.37 %
Lestyén 202 14.86 %
Divékszécs 78 5.74 %
Divékrudnó 73 5.37 %
Rudnószabadi 47 3.46 %
Nyitrabánya 44 3.24 %
Nyitradivék 40 2.94 %
Divékújfalu 39 2.87 %
Bélapataka 39 2.87 %
Kányahegy 39 2.87 %
Istvánszabadja 38 2.80 %
Nevigyén 37 2.72 %
Besztercsény 34 2.50 %
Bajmóc 31 2.28 %
Nyitranovák 28 2.06 %
Csavajó 19 1.40 %
Kemenec 18 1.32 %
Lazány 18 1.32 %
Alsóvesztény 16 1.18 %
Oszlány 16 1.18 %
Nemeskosztolány 15 1.10 %
Kispróna 15 1.10 %
Bélaudvarnok 13 0.96 %
Kós 13 0.96 %
Németpróna 13 0.96 %
Nádasér 11 0.81 %
Nyitraszucsány 11 0.81 %
Kisegyházas 11 0.81 %
Bajmócapáti 10 0.74 %
Cégely 9 0.66 %
Mohos 9 0.66 %
Felsővesztény 8 0.59 %
Kovácspalota 7 0.52 %
Nyitratormás 6 0.44 %
Kiscsóta 6 0.44 %
Cserenye 5 0.37 %
Nagycsóta 5 0.37 %
Rásztony 5 0.37 %
Divéktemes 5 0.37 %
Hársas 3 0.22 %
Csék 3 0.22 %
Erdőrét 3 0.22 %
Sujtó 3 0.22 %
Nyitrafő 3 0.22 %
Szebed 2 0.15 %
Kocurány 2 0.15 %
Delzsény 1 0.07 %
Parlag 1 0.07 %
Keselőkő 1 0.07 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Privigye 461 19.56 %
Kemenec 372 15.78 %
Istvánszabadja 166 7.04 %
Besztercsény 133 5.64 %
Nyitranovák 115 4.88 %
Nemeskosztolány 94 3.99 %
Nyitrabánya 93 3.95 %
Bajmóc 73 3.10 %
Kányahegy 70 2.97 %
Cserenye 63 2.67 %
Oszlány 54 2.29 %
Nyitraszucsány 42 1.78 %
Alsóvesztény 40 1.70 %
Divékújfalu 38 1.61 %
Bélaudvarnok 32 1.36 %
Divékrudnó 28 1.19 %
Bajmócapáti 27 1.15 %
Bélapataka 27 1.15 %
Németpróna 26 1.10 %
Mohos 25 1.06 %
Lazány 25 1.06 %
Cégely 23 0.98 %
Nádasér 22 0.93 %
Kovácspalota 21 0.89 %
Nyitradivék 21 0.89 %
Felsővesztény 21 0.89 %
Kós 20 0.85 %
Kiscsóta 19 0.81 %
Kispróna 19 0.81 %
Szebed 17 0.72 %
Nyitratormás 16 0.68 %
Rásztony 13 0.55 %
Rudnószabadi 12 0.51 %
Hársas 12 0.51 %
Nagycsóta 11 0.47 %
Kocurány 11 0.47 %
Divékszécs 11 0.47 %
Nyitrafő 10 0.42 %
Lestyén 9 0.38 %
Parlag 8 0.34 %
Erdőrét 8 0.34 %
Sujtó 8 0.34 %
Csék 7 0.30 %
Csavajó 6 0.25 %
Kisegyházas 6 0.25 %
Nevigyén 6 0.25 %
Keselőkő 5 0.21 %
Delzsény 4 0.17 %
Nyitrafenyves 4 0.17 %
Divéktemes 3 0.13 %
Privigye 696 37.64 %
Németpróna 151 8.17 %
Nyitrabánya 117 6.33 %
Kovácspalota 115 6.22 %
Bajmóc 94 5.08 %
Kányahegy 71 3.84 %
Nádasér 52 2.81 %
Kispróna 37 2.00 %
Lazány 36 1.95 %
Erdőrét 33 1.78 %
Nyitrafő 32 1.73 %
Nyitranovák 29 1.57 %
Csék 26 1.41 %
Mohos 25 1.35 %
Rásztony 25 1.35 %
Istvánszabadja 24 1.30 %
Szebed 20 1.08 %
Cégely 19 1.03 %
Alsóvesztény 18 0.97 %
Divékrudnó 18 0.97 %
Nemeskosztolány 17 0.92 %
Nyitratormás 15 0.81 %
Cserenye 15 0.81 %
Bajmócapáti 15 0.81 %
Bélapataka 14 0.76 %
Besztercsény 12 0.65 %
Oszlány 12 0.65 %
Divékújfalu 11 0.59 %
Kós 10 0.54 %
Nyitraszucsány 9 0.49 %
Bélaudvarnok 9 0.49 %
Nyitradivék 7 0.38 %
Parlag 7 0.38 %
Csavajó 7 0.38 %
Felsővesztény 6 0.32 %
Lestyén 6 0.32 %
Nagycsóta 5 0.27 %
Kiscsóta 5 0.27 %
Kemenec 5 0.27 %
Hársas 4 0.22 %
Nyitrafenyves 3 0.16 %
Rudnószabadi 3 0.16 %
Keselőkő 3 0.16 %
Nevigyén 3 0.16 %
Kocurány 3 0.16 %
Sujtó 2 0.11 %
Divéktemes 1 0.05 %
Delzsény 1 0.05 %
Kisegyházas 1 0.05 %
Divékszécs 0 0.00 %
Privigye 2 675 44.61 %
Bajmóc 408 6.80 %
Nyitrabánya 376 6.27 %
Kányahegy 251 4.19 %
Istvánszabadja 168 2.80 %
Nyitranovák 155 2.59 %
Németpróna 127 2.12 %
Nádasér 102 1.70 %
Lazány 97 1.62 %
Szebed 83 1.38 %
Alsóvesztény 81 1.35 %
Besztercsény 80 1.33 %
Kispróna 76 1.27 %
Mohos 75 1.25 %
Divékújfalu 67 1.12 %
Cégely 66 1.10 %
Bajmócapáti 65 1.08 %
Nyitradivék 64 1.07 %
Cserenye 61 1.02 %
Kemenec 58 0.97 %
Nyitratormás 58 0.97 %
Bélaudvarnok 56 0.93 %
Nyitraszucsány 51 0.85 %
Oszlány 51 0.85 %
Bélapataka 48 0.80 %
Divékrudnó 48 0.80 %
Rásztony 48 0.80 %
Kós 46 0.77 %
Kovácspalota 44 0.73 %
Nemeskosztolány 44 0.73 %
Erdőrét 43 0.72 %
Lestyén 33 0.55 %
Parlag 33 0.55 %
Nagycsóta 30 0.50 %
Nyitrafő 29 0.48 %
Kocurány 28 0.47 %
Hársas 23 0.38 %
Csék 23 0.38 %
Kiscsóta 16 0.27 %
Felsővesztény 16 0.27 %
Rudnószabadi 14 0.23 %
Csavajó 14 0.23 %
Kisegyházas 14 0.23 %
Delzsény 11 0.18 %
Sujtó 10 0.17 %
Keselőkő 9 0.15 %
Nyitrafenyves 8 0.13 %
Divékszécs 7 0.12 %
Nevigyén 4 0.07 %
Divéktemes 2 0.03 %
Privigye 891 27.59 %
Nyitradivék 192 5.94 %
Nyitrabánya 167 5.17 %
Nyitranovák 155 4.80 %
Divékújfalu 143 4.43 %
Bajmóc 131 4.06 %
Istvánszabadja 123 3.81 %
Divékrudnó 101 3.13 %
Alsóvesztény 97 3.00 %
Kányahegy 88 2.72 %
Lestyén 85 2.63 %
Cserenye 80 2.48 %
Oszlány 76 2.35 %
Nyitraszucsány 63 1.95 %
Bélapataka 52 1.61 %
Németpróna 48 1.49 %
Nemeskosztolány 48 1.49 %
Besztercsény 47 1.46 %
Bélaudvarnok 42 1.30 %
Szebed 39 1.21 %
Rudnószabadi 39 1.21 %
Cégely 39 1.21 %
Kemenec 36 1.11 %
Csék 36 1.11 %
Nevigyén 33 1.02 %
Bajmócapáti 32 0.99 %
Csavajó 30 0.93 %
Mohos 28 0.87 %
Kós 26 0.80 %
Felsővesztény 26 0.80 %
Nádasér 24 0.74 %
Lazány 22 0.68 %
Nyitratormás 21 0.65 %
Divékszécs 18 0.56 %
Kisegyházas 15 0.46 %
Kispróna 13 0.40 %
Erdőrét 13 0.40 %
Hársas 12 0.37 %
Rásztony 12 0.37 %
Kovácspalota 12 0.37 %
Divéktemes 12 0.37 %
Parlag 11 0.34 %
Sujtó 11 0.34 %
Nyitrafő 8 0.25 %
Kiscsóta 8 0.25 %
Kocurány 7 0.22 %
Nagycsóta 7 0.22 %
Delzsény 7 0.22 %
Keselőkő 2 0.06 %
Nyitrafenyves 2 0.06 %
Privigye 1 540 35.00 %
Bajmóc 628 14.27 %
Nyitrabánya 324 7.36 %
Kányahegy 175 3.98 %
Nyitranovák 126 2.86 %
Istvánszabadja 116 2.64 %
Bajmócapáti 102 2.32 %
Cégely 70 1.59 %
Németpróna 69 1.57 %
Szebed 65 1.48 %
Mohos 62 1.41 %
Alsóvesztény 60 1.36 %
Besztercsény 55 1.25 %
Nádasér 54 1.23 %
Lazány 54 1.23 %
Nyitradivék 53 1.20 %
Lestyén 47 1.07 %
Divékújfalu 44 1.00 %
Oszlány 44 1.00 %
Csék 42 0.95 %
Divékrudnó 41 0.93 %
Nemeskosztolány 41 0.93 %
Cserenye 39 0.89 %
Erdőrét 38 0.86 %
Rásztony 31 0.70 %
Kovácspalota 31 0.70 %
Kós 31 0.70 %
Kemenec 30 0.68 %
Bélapataka 29 0.66 %
Kispróna 28 0.64 %
Nyitraszucsány 27 0.61 %
Bélaudvarnok 26 0.59 %
Rudnószabadi 25 0.57 %
Sujtó 25 0.57 %
Nyitrafő 23 0.52 %
Parlag 21 0.48 %
Csavajó 20 0.45 %
Nyitratormás 19 0.43 %
Kocurány 18 0.41 %
Kisegyházas 17 0.39 %
Hársas 17 0.39 %
Kiscsóta 16 0.36 %
Nevigyén 15 0.34 %
Felsővesztény 14 0.32 %
Nagycsóta 11 0.25 %
Keselőkő 9 0.20 %
Divékszécs 8 0.18 %
Delzsény 7 0.16 %
Divéktemes 7 0.16 %
Nyitrafenyves 6 0.14 %
Privigye 609 30.43 %
Nyitranovák 200 10.00 %
Nyitrabánya 179 8.95 %
Bajmóc 76 3.80 %
Istvánszabadja 62 3.10 %
Divékújfalu 45 2.25 %
Kányahegy 43 2.15 %
Oszlány 39 1.95 %
Németpróna 38 1.90 %
Nyitradivék 36 1.80 %
Cserenye 36 1.80 %
Nemeskosztolány 35 1.75 %
Besztercsény 34 1.70 %
Bélaudvarnok 33 1.65 %
Kemenec 32 1.60 %
Divékrudnó 31 1.55 %
Kispróna 30 1.50 %
Alsóvesztény 29 1.45 %
Szebed 27 1.35 %
Nádasér 27 1.35 %
Lazány 27 1.35 %
Bajmócapáti 23 1.15 %
Nyitraszucsány 23 1.15 %
Nyitrafő 22 1.10 %
Lestyén 20 1.00 %
Mohos 19 0.95 %
Nyitratormás 19 0.95 %
Bélapataka 18 0.90 %
Rudnószabadi 18 0.90 %
Erdőrét 16 0.80 %
Kós 16 0.80 %
Cégely 14 0.70 %
Kovácspalota 13 0.65 %
Kisegyházas 11 0.55 %
Csék 11 0.55 %
Rásztony 10 0.50 %
Kocurány 10 0.50 %
Parlag 9 0.45 %
Sujtó 8 0.40 %
Felsővesztény 8 0.40 %
Divékszécs 8 0.40 %
Nagycsóta 6 0.30 %
Kiscsóta 6 0.30 %
Csavajó 6 0.30 %
Divéktemes 5 0.25 %
Keselőkő 4 0.20 %
Hársas 4 0.20 %
Nevigyén 4 0.20 %
Delzsény 2 0.10 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Privigye 229 34.18 %
Nyitrabánya 89 13.28 %
Divékújfalu 35 5.22 %
Bajmóc 28 4.18 %
Nyitranovák 27 4.03 %
Istvánszabadja 22 3.28 %
Nyitradivék 16 2.39 %
Alsóvesztény 15 2.24 %
Kányahegy 15 2.24 %
Szebed 14 2.09 %
Divékrudnó 13 1.94 %
Németpróna 11 1.64 %
Nyitratormás 9 1.34 %
Nyitraszucsány 9 1.34 %
Cégely 8 1.19 %
Kós 8 1.19 %
Kemenec 7 1.04 %
Nemeskosztolány 7 1.04 %
Csék 7 1.04 %
Divékszécs 7 1.04 %
Oszlány 6 0.90 %
Kovácspalota 6 0.90 %
Bélapataka 6 0.90 %
Rásztony 6 0.90 %
Felsővesztény 5 0.75 %
Nádasér 5 0.75 %
Lestyén 5 0.75 %
Rudnószabadi 5 0.75 %
Mohos 5 0.75 %
Cserenye 5 0.75 %
Bélaudvarnok 5 0.75 %
Bajmócapáti 5 0.75 %
Csavajó 5 0.75 %
Lazány 3 0.45 %
Kocurány 3 0.45 %
Kispróna 3 0.45 %
Sujtó 3 0.45 %
Hársas 3 0.45 %
Erdőrét 2 0.30 %
Nyitrafő 2 0.30 %
Divéktemes 2 0.30 %
Nevigyén 2 0.30 %
Kisegyházas 1 0.15 %
Besztercsény 1 0.15 %
Delzsény 0 0.00 %
Keselőkő 0 0.00 %
Kiscsóta 0 0.00 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Parlag 0 0.00 %
Nagycsóta 0 0.00 %
Nyitrabánya 429 41.17 %
Privigye 263 25.24 %
Bajmóc 27 2.59 %
Istvánszabadja 25 2.40 %
Kányahegy 25 2.40 %
Rásztony 21 2.02 %
Németpróna 17 1.63 %
Alsóvesztény 15 1.44 %
Nyitranovák 14 1.34 %
Oszlány 12 1.15 %
Szebed 12 1.15 %
Nemeskosztolány 12 1.15 %
Nyitradivék 11 1.06 %
Besztercsény 10 0.96 %
Kós 10 0.96 %
Parlag 10 0.96 %
Nádasér 10 0.96 %
Divékújfalu 8 0.77 %
Cégely 8 0.77 %
Kispróna 8 0.77 %
Kovácspalota 7 0.67 %
Csék 7 0.67 %
Hársas 6 0.58 %
Nyitraszucsány 6 0.58 %
Bélaudvarnok 6 0.58 %
Kemenec 6 0.58 %
Nyitratormás 6 0.58 %
Bélapataka 5 0.48 %
Cserenye 5 0.48 %
Mohos 5 0.48 %
Lestyén 4 0.38 %
Lazány 4 0.38 %
Bajmócapáti 4 0.38 %
Delzsény 3 0.29 %
Rudnószabadi 3 0.29 %
Nagycsóta 3 0.29 %
Divékszécs 3 0.29 %
Erdőrét 3 0.29 %
Divékrudnó 2 0.19 %
Nyitrafenyves 2 0.19 %
Csavajó 1 0.10 %
Felsővesztény 1 0.10 %
Sujtó 1 0.10 %
Nyitrafő 1 0.10 %
Divéktemes 1 0.10 %
Nevigyén 0 0.00 %
Kocurány 0 0.00 %
Kisegyházas 0 0.00 %
Kiscsóta 0 0.00 %
Keselőkő 0 0.00 %
Nyitranovák 160 33.68 %
Privigye 104 21.89 %
Istvánszabadja 27 5.68 %
Nyitrabánya 15 3.16 %
Alsóvesztény 13 2.74 %
Bélapataka 13 2.74 %
Bajmóc 12 2.53 %
Kányahegy 10 2.11 %
Divékrudnó 10 2.11 %
Oszlány 9 1.89 %
Nyitraszucsány 9 1.89 %
Nyitradivék 8 1.68 %
Kemenec 6 1.26 %
Rudnószabadi 6 1.26 %
Divékújfalu 5 1.05 %
Bélaudvarnok 5 1.05 %
Besztercsény 5 1.05 %
Cserenye 5 1.05 %
Parlag 4 0.84 %
Kispróna 4 0.84 %
Bajmócapáti 4 0.84 %
Csavajó 4 0.84 %
Mohos 3 0.63 %
Divéktemes 3 0.63 %
Lestyén 3 0.63 %
Nemeskosztolány 3 0.63 %
Kós 3 0.63 %
Kisegyházas 3 0.63 %
Hársas 2 0.42 %
Németpróna 2 0.42 %
Kocurány 2 0.42 %
Felsővesztény 2 0.42 %
Szebed 2 0.42 %
Lazány 1 0.21 %
Nádasér 1 0.21 %
Nyitratormás 1 0.21 %
Nyitrafenyves 1 0.21 %
Erdőrét 1 0.21 %
Csék 1 0.21 %
Divékszécs 1 0.21 %
Rásztony 1 0.21 %
Kiscsóta 1 0.21 %
Cégely 0 0.00 %
Nevigyén 0 0.00 %
Sujtó 0 0.00 %
Keselőkő 0 0.00 %
Kovácspalota 0 0.00 %
Nyitrafő 0 0.00 %
Nagycsóta 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 1 328 45.32 %
Bajmóc 165 5.63 %
Nyitrabánya 147 5.02 %
Kányahegy 111 3.79 %
Németpróna 96 3.28 %
Nyitranovák 94 3.21 %
Istvánszabadja 84 2.87 %
Mohos 42 1.43 %
Alsóvesztény 40 1.37 %
Nemeskosztolány 39 1.33 %
Divékújfalu 39 1.33 %
Kispróna 39 1.33 %
Oszlány 38 1.30 %
Szebed 37 1.26 %
Bajmócapáti 37 1.26 %
Csék 35 1.19 %
Cserenye 34 1.16 %
Nádasér 34 1.16 %
Kovácspalota 31 1.06 %
Cégely 30 1.02 %
Lazány 29 0.99 %
Bélaudvarnok 28 0.96 %
Kemenec 25 0.85 %
Nyitratormás 24 0.82 %
Kós 23 0.78 %
Nyitradivék 23 0.78 %
Erdőrét 23 0.78 %
Nyitrafő 21 0.72 %
Bélapataka 19 0.65 %
Besztercsény 19 0.65 %
Divékrudnó 18 0.61 %
Lestyén 18 0.61 %
Nyitraszucsány 16 0.55 %
Felsővesztény 16 0.55 %
Parlag 16 0.55 %
Kiscsóta 15 0.51 %
Rásztony 14 0.48 %
Kisegyházas 11 0.38 %
Kocurány 11 0.38 %
Csavajó 10 0.34 %
Rudnószabadi 9 0.31 %
Nagycsóta 8 0.27 %
Hársas 7 0.24 %
Sujtó 5 0.17 %
Keselőkő 5 0.17 %
Divékszécs 4 0.14 %
Divéktemes 4 0.14 %
Nevigyén 4 0.14 %
Nyitrafenyves 3 0.10 %
Delzsény 2 0.07 %
Privigye 858 24.66 %
Lazány 397 11.41 %
Kányahegy 219 6.29 %
Nyitrabánya 180 5.17 %
Bajmóc 176 5.06 %
Mohos 156 4.48 %
Nádasér 120 3.45 %
Németpróna 113 3.25 %
Kispróna 83 2.39 %
Kovácspalota 78 2.24 %
Nyitratormás 76 2.18 %
Erdőrét 67 1.93 %
Nyitranovák 62 1.78 %
Rásztony 58 1.67 %
Csék 55 1.58 %
Istvánszabadja 55 1.58 %
Kocurány 51 1.47 %
Bajmócapáti 43 1.24 %
Kiscsóta 40 1.15 %
Nyitrafő 38 1.09 %
Nyitraszucsány 35 1.01 %
Sujtó 34 0.98 %
Divékújfalu 34 0.98 %
Besztercsény 33 0.95 %
Divékrudnó 30 0.86 %
Oszlány 30 0.86 %
Alsóvesztény 29 0.83 %
Lestyén 29 0.83 %
Nemeskosztolány 28 0.80 %
Szebed 27 0.78 %
Hársas 26 0.75 %
Nagycsóta 23 0.66 %
Cégely 22 0.63 %
Kós 22 0.63 %
Nyitradivék 22 0.63 %
Bélapataka 19 0.55 %
Cserenye 16 0.46 %
Bélaudvarnok 15 0.43 %
Kemenec 13 0.37 %
Parlag 13 0.37 %
Felsővesztény 10 0.29 %
Rudnószabadi 9 0.26 %
Nyitrafenyves 8 0.23 %
Keselőkő 6 0.17 %
Nevigyén 6 0.17 %
Divékszécs 5 0.14 %
Csavajó 3 0.09 %
Kisegyházas 3 0.09 %
Delzsény 3 0.09 %
Divéktemes 2 0.06 %
Privigye 986 40.66 %
Bajmóc 198 8.16 %
Nyitrabánya 156 6.43 %
Mohos 106 4.37 %
Kányahegy 81 3.34 %
Lazány 60 2.47 %
Istvánszabadja 56 2.31 %
Nyitranovák 54 2.23 %
Besztercsény 44 1.81 %
Nádasér 43 1.77 %
Németpróna 42 1.73 %
Cégely 37 1.53 %
Kispróna 35 1.44 %
Divékújfalu 35 1.44 %
Divékrudnó 30 1.24 %
Bélapataka 28 1.15 %
Cserenye 27 1.11 %
Nyitraszucsány 27 1.11 %
Nemeskosztolány 26 1.07 %
Oszlány 25 1.03 %
Alsóvesztény 24 0.99 %
Szebed 24 0.99 %
Bélaudvarnok 20 0.82 %
Nyitratormás 19 0.78 %
Kemenec 19 0.78 %
Bajmócapáti 18 0.74 %
Kovácspalota 17 0.70 %
Nyitradivék 17 0.70 %
Kós 16 0.66 %
Felsővesztény 15 0.62 %
Rudnószabadi 15 0.62 %
Rásztony 14 0.58 %
Csavajó 11 0.45 %
Kiscsóta 10 0.41 %
Erdőrét 10 0.41 %
Csék 9 0.37 %
Lestyén 9 0.37 %
Nyitrafő 8 0.33 %
Nagycsóta 8 0.33 %
Kocurány 7 0.29 %
Keselőkő 6 0.25 %
Divékszécs 6 0.25 %
Delzsény 4 0.16 %
Sujtó 4 0.16 %
Nevigyén 4 0.16 %
Parlag 4 0.16 %
Kisegyházas 4 0.16 %
Hársas 4 0.16 %
Divéktemes 2 0.08 %
Nyitrafenyves 1 0.04 %
Privigye 1 205 46.40 %
Bajmóc 168 6.47 %
Nyitrabánya 153 5.89 %
Istvánszabadja 124 4.77 %
Kányahegy 92 3.54 %
Kispróna 72 2.77 %
Németpróna 61 2.35 %
Lazány 48 1.85 %
Nádasér 38 1.46 %
Cégely 38 1.46 %
Nyitraszucsány 36 1.39 %
Oszlány 35 1.35 %
Nyitranovák 33 1.27 %
Rásztony 32 1.23 %
Alsóvesztény 31 1.19 %
Nyitratormás 30 1.16 %
Bajmócapáti 28 1.08 %
Bélaudvarnok 28 1.08 %
Erdőrét 28 1.08 %
Divékrudnó 23 0.89 %
Besztercsény 21 0.81 %
Divékújfalu 18 0.69 %
Szebed 17 0.65 %
Csék 16 0.62 %
Hársas 16 0.62 %
Nyitradivék 15 0.58 %
Nyitrafő 15 0.58 %
Bélapataka 14 0.54 %
Kós 14 0.54 %
Kemenec 14 0.54 %
Cserenye 13 0.50 %
Lestyén 12 0.46 %
Parlag 12 0.46 %
Keselőkő 11 0.42 %
Mohos 11 0.42 %
Kovácspalota 11 0.42 %
Nagycsóta 9 0.35 %
Nemeskosztolány 8 0.31 %
Kiscsóta 8 0.31 %
Felsővesztény 8 0.31 %
Kocurány 7 0.27 %
Nevigyén 4 0.15 %
Divékszécs 4 0.15 %
Kisegyházas 4 0.15 %
Rudnószabadi 4 0.15 %
Csavajó 3 0.12 %
Nyitrafenyves 3 0.12 %
Sujtó 1 0.04 %
Divéktemes 1 0.04 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 873 34.98 %
Nyitrabánya 162 6.49 %
Istvánszabadja 160 6.41 %
Bajmóc 145 5.81 %
Kemenec 89 3.57 %
Németpróna 65 2.60 %
Kányahegy 65 2.60 %
Nyitranovák 61 2.44 %
Besztercsény 59 2.36 %
Nemeskosztolány 54 2.16 %
Bélapataka 46 1.84 %
Nyitradivék 42 1.68 %
Oszlány 41 1.64 %
Alsóvesztény 40 1.60 %
Szebed 36 1.44 %
Kispróna 34 1.36 %
Lazány 34 1.36 %
Nádasér 33 1.32 %
Cégely 31 1.24 %
Bélaudvarnok 30 1.20 %
Divékújfalu 29 1.16 %
Cserenye 27 1.08 %
Kovácspalota 27 1.08 %
Divékrudnó 27 1.08 %
Nyitraszucsány 26 1.04 %
Bajmócapáti 21 0.84 %
Rásztony 18 0.72 %
Rudnószabadi 16 0.64 %
Lestyén 15 0.60 %
Kós 14 0.56 %
Nyitratormás 14 0.56 %
Mohos 13 0.52 %
Nyitrafő 13 0.52 %
Kocurány 13 0.52 %
Csavajó 13 0.52 %
Erdőrét 12 0.48 %
Csék 11 0.44 %
Divékszécs 11 0.44 %
Kiscsóta 10 0.40 %
Hársas 9 0.36 %
Parlag 8 0.32 %
Felsővesztény 7 0.28 %
Delzsény 7 0.28 %
Nevigyén 7 0.28 %
Keselőkő 6 0.24 %
Sujtó 5 0.20 %
Nagycsóta 5 0.20 %
Nyitrafenyves 4 0.16 %
Kisegyházas 4 0.16 %
Divéktemes 4 0.16 %
Privigye 646 47.40 %
Nyitrabánya 71 5.21 %
Bajmóc 67 4.92 %
Nyitraszucsány 50 3.67 %
Kányahegy 44 3.23 %
Besztercsény 30 2.20 %
Istvánszabadja 30 2.20 %
Alsóvesztény 29 2.13 %
Oszlány 24 1.76 %
Németpróna 24 1.76 %
Cégely 19 1.39 %
Lazány 19 1.39 %
Nyitranovák 18 1.32 %
Nádasér 15 1.10 %
Divékújfalu 15 1.10 %
Cserenye 14 1.03 %
Bajmócapáti 14 1.03 %
Nemeskosztolány 14 1.03 %
Kós 14 1.03 %
Parlag 13 0.95 %
Kispróna 13 0.95 %
Rásztony 12 0.88 %
Mohos 12 0.88 %
Erdőrét 12 0.88 %
Nyitratormás 11 0.81 %
Kemenec 11 0.81 %
Bélaudvarnok 11 0.81 %
Kovácspalota 10 0.73 %
Szebed 9 0.66 %
Bélapataka 9 0.66 %
Kocurány 9 0.66 %
Kiscsóta 8 0.59 %
Csék 8 0.59 %
Nyitradivék 7 0.51 %
Nagycsóta 6 0.44 %
Divékrudnó 6 0.44 %
Nyitrafő 5 0.37 %
Lestyén 5 0.37 %
Rudnószabadi 5 0.37 %
Hársas 4 0.29 %
Felsővesztény 4 0.29 %
Csavajó 3 0.22 %
Nevigyén 3 0.22 %
Divéktemes 3 0.22 %
Sujtó 2 0.15 %
Divékszécs 2 0.15 %
Nyitrafenyves 1 0.07 %
Kisegyházas 1 0.07 %
Keselőkő 1 0.07 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 1 802 31.18 %
Nyitrabánya 1 122 19.41 %
Bajmóc 279 4.83 %
Istvánszabadja 176 3.04 %
Kányahegy 169 2.92 %
Nyitranovák 134 2.32 %
Lazány 121 2.09 %
Németpróna 118 2.04 %
Divékújfalu 105 1.82 %
Alsóvesztény 90 1.56 %
Cégely 88 1.52 %
Lestyén 87 1.51 %
Nyitratormás 79 1.37 %
Bajmócapáti 74 1.28 %
Kemenec 74 1.28 %
Nyitradivék 70 1.21 %
Mohos 68 1.18 %
Szebed 68 1.18 %
Rásztony 65 1.12 %
Nádasér 63 1.09 %
Cserenye 60 1.04 %
Nyitraszucsány 58 1.00 %
Divékrudnó 58 1.00 %
Bélaudvarnok 56 0.97 %
Nemeskosztolány 55 0.95 %
Kovácspalota 52 0.90 %
Parlag 52 0.90 %
Besztercsény 50 0.87 %
Oszlány 50 0.87 %
Bélapataka 47 0.81 %
Erdőrét 41 0.71 %
Kós 35 0.61 %
Hársas 33 0.57 %
Kispróna 27 0.47 %
Rudnószabadi 24 0.42 %
Nyitrafő 23 0.40 %
Csavajó 23 0.40 %
Csék 22 0.38 %
Felsővesztény 21 0.36 %
Kiscsóta 20 0.35 %
Divéktemes 19 0.33 %
Nagycsóta 18 0.31 %
Sujtó 16 0.28 %
Keselőkő 13 0.22 %
Nyitrafenyves 12 0.21 %
Nevigyén 12 0.21 %
Kisegyházas 11 0.19 %
Divékszécs 9 0.16 %
Kocurány 6 0.10 %
Delzsény 5 0.09 %
Privigye 159 31.74 %
Nyitranovák 54 10.78 %
Nyitrabánya 45 8.98 %
Kányahegy 17 3.39 %
Alsóvesztény 16 3.19 %
Bajmóc 15 2.99 %
Csavajó 15 2.99 %
Istvánszabadja 14 2.79 %
Divékújfalu 12 2.40 %
Cégely 9 1.80 %
Nemeskosztolány 9 1.80 %
Besztercsény 9 1.80 %
Divékrudnó 8 1.60 %
Bélapataka 8 1.60 %
Felsővesztény 8 1.60 %
Cserenye 7 1.40 %
Divéktemes 6 1.20 %
Oszlány 6 1.20 %
Németpróna 6 1.20 %
Szebed 6 1.20 %
Kispróna 6 1.20 %
Bajmócapáti 5 1.00 %
Mohos 5 1.00 %
Nyitradivék 5 1.00 %
Parlag 4 0.80 %
Lestyén 4 0.80 %
Kiscsóta 4 0.80 %
Nyitratormás 4 0.80 %
Bélaudvarnok 4 0.80 %
Nyitraszucsány 3 0.60 %
Nyitrafő 3 0.60 %
Erdőrét 3 0.60 %
Kovácspalota 3 0.60 %
Rudnószabadi 3 0.60 %
Nádasér 3 0.60 %
Kemenec 2 0.40 %
Lazány 2 0.40 %
Kós 1 0.20 %
Csék 1 0.20 %
Delzsény 1 0.20 %
Rásztony 1 0.20 %
Nevigyén 1 0.20 %
Kocurány 1 0.20 %
Divékszécs 1 0.20 %
Keselőkő 1 0.20 %
Hársas 1 0.20 %
Sujtó 0 0.00 %
Kisegyházas 0 0.00 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Nagycsóta 0 0.00 %
Istvánszabadja 474 31.18 %
Privigye 379 24.93 %
Bajmóc 65 4.28 %
Nyitrabánya 65 4.28 %
Nyitranovák 56 3.68 %
Kányahegy 44 2.89 %
Kemenec 33 2.17 %
Keselőkő 31 2.04 %
Nemeskosztolány 25 1.64 %
Németpróna 25 1.64 %
Cégely 23 1.51 %
Bajmócapáti 20 1.32 %
Cserenye 19 1.25 %
Oszlány 19 1.25 %
Nádasér 18 1.18 %
Besztercsény 15 0.99 %
Divékrudnó 15 0.99 %
Mohos 14 0.92 %
Alsóvesztény 14 0.92 %
Kispróna 14 0.92 %
Szebed 12 0.79 %
Csék 11 0.72 %
Bélapataka 10 0.66 %
Kós 10 0.66 %
Bélaudvarnok 10 0.66 %
Kiscsóta 9 0.59 %
Rásztony 8 0.53 %
Lazány 8 0.53 %
Divékújfalu 8 0.53 %
Nyitraszucsány 7 0.46 %
Erdőrét 7 0.46 %
Nyitradivék 6 0.39 %
Nyitrafő 6 0.39 %
Rudnószabadi 6 0.39 %
Csavajó 5 0.33 %
Nyitratormás 4 0.26 %
Delzsény 4 0.26 %
Felsővesztény 3 0.20 %
Kovácspalota 3 0.20 %
Parlag 3 0.20 %
Lestyén 3 0.20 %
Hársas 2 0.13 %
Nyitrafenyves 2 0.13 %
Sujtó 2 0.13 %
Kocurány 1 0.07 %
Kisegyházas 1 0.07 %
Nevigyén 1 0.07 %
Divékszécs 0 0.00 %
Divéktemes 0 0.00 %
Nagycsóta 0 0.00 %
Privigye 859 28.44 %
Cserenye 261 8.64 %
Nyitranovák 186 6.16 %
Nyitrabánya 162 5.36 %
Bajmóc 130 4.30 %
Istvánszabadja 125 4.14 %
Oszlány 107 3.54 %
Besztercsény 105 3.48 %
Kányahegy 79 2.62 %
Nemeskosztolány 57 1.89 %
Szebed 54 1.79 %
Alsóvesztény 54 1.79 %
Kemenec 50 1.66 %
Németpróna 47 1.56 %
Nyitradivék 46 1.52 %
Cégely 41 1.36 %
Divékújfalu 40 1.32 %
Nyitraszucsány 38 1.26 %
Lazány 37 1.23 %
Mohos 35 1.16 %
Bajmócapáti 35 1.16 %
Lestyén 34 1.13 %
Csék 34 1.13 %
Nádasér 32 1.06 %
Divékrudnó 31 1.03 %
Bélaudvarnok 31 1.03 %
Bélapataka 26 0.86 %
Nyitratormás 26 0.86 %
Rudnószabadi 23 0.76 %
Erdőrét 23 0.76 %
Kós 21 0.70 %
Felsővesztény 19 0.63 %
Kovácspalota 19 0.63 %
Csavajó 17 0.56 %
Parlag 17 0.56 %
Rásztony 16 0.53 %
Kispróna 13 0.43 %
Kiscsóta 12 0.40 %
Hársas 10 0.33 %
Nyitrafő 9 0.30 %
Kisegyházas 8 0.26 %
Nevigyén 7 0.23 %
Sujtó 7 0.23 %
Nagycsóta 7 0.23 %
Divékszécs 6 0.20 %
Divéktemes 6 0.20 %
Nyitrafenyves 5 0.17 %
Keselőkő 5 0.17 %
Kocurány 5 0.17 %
Delzsény 3 0.10 %
Privigye 679 34.68 %
Nyitrabánya 233 11.90 %
Bajmóc 81 4.14 %
Nyitranovák 66 3.37 %
Istvánszabadja 56 2.86 %
Kányahegy 52 2.66 %
Németpróna 43 2.20 %
Divékújfalu 38 1.94 %
Kispróna 35 1.79 %
Bélaudvarnok 33 1.69 %
Alsóvesztény 33 1.69 %
Oszlány 30 1.53 %
Divékrudnó 30 1.53 %
Cserenye 29 1.48 %
Nyitradivék 29 1.48 %
Nyitrafő 28 1.43 %
Nádasér 27 1.38 %
Bajmócapáti 26 1.33 %
Besztercsény 25 1.28 %
Kemenec 25 1.28 %
Nyitratormás 25 1.28 %
Lazány 25 1.28 %
Mohos 24 1.23 %
Bélapataka 24 1.23 %
Nyitraszucsány 24 1.23 %
Nemeskosztolány 23 1.17 %
Szebed 21 1.07 %
Cégely 18 0.92 %
Parlag 17 0.87 %
Kós 16 0.82 %
Csék 16 0.82 %
Lestyén 15 0.77 %
Rásztony 12 0.61 %
Hársas 11 0.56 %
Rudnószabadi 11 0.56 %
Csavajó 9 0.46 %
Felsővesztény 9 0.46 %
Kovácspalota 8 0.41 %
Kocurány 7 0.36 %
Erdőrét 7 0.36 %
Divékszécs 6 0.31 %
Sujtó 6 0.31 %
Nagycsóta 5 0.26 %
Nevigyén 5 0.26 %
Divéktemes 5 0.26 %
Keselőkő 4 0.20 %
Kisegyházas 3 0.15 %
Delzsény 2 0.10 %
Kiscsóta 2 0.10 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Privigye 762 33.00 %
Nyitrabánya 231 10.00 %
Bajmóc 89 3.85 %
Nyitranovák 80 3.46 %
Istvánszabadja 76 3.29 %
Oszlány 70 3.03 %
Kányahegy 60 2.60 %
Cserenye 60 2.60 %
Németpróna 55 2.38 %
Divékújfalu 45 1.95 %
Alsóvesztény 44 1.91 %
Bélaudvarnok 42 1.82 %
Besztercsény 38 1.65 %
Nemeskosztolány 36 1.56 %
Divékrudnó 35 1.52 %
Lazány 35 1.52 %
Nyitradivék 34 1.47 %
Kemenec 33 1.43 %
Kispróna 29 1.26 %
Nyitratormás 29 1.26 %
Nádasér 29 1.26 %
Nyitraszucsány 28 1.21 %
Bélapataka 26 1.13 %
Bajmócapáti 26 1.13 %
Kovácspalota 25 1.08 %
Nyitrafő 25 1.08 %
Csék 23 1.00 %
Mohos 23 1.00 %
Szebed 22 0.95 %
Rudnószabadi 20 0.87 %
Erdőrét 19 0.82 %
Cégely 17 0.74 %
Lestyén 15 0.65 %
Kós 13 0.56 %
Kocurány 13 0.56 %
Sujtó 11 0.48 %
Csavajó 11 0.48 %
Rásztony 11 0.48 %
Parlag 10 0.43 %
Divékszécs 9 0.39 %
Keselőkő 8 0.35 %
Nagycsóta 8 0.35 %
Kiscsóta 7 0.30 %
Felsővesztény 7 0.30 %
Kisegyházas 6 0.26 %
Hársas 5 0.22 %
Nevigyén 4 0.17 %
Divéktemes 3 0.13 %
Nyitrafenyves 1 0.04 %
Delzsény 1 0.04 %
Privigye 362 42.24 %
Nyitrabánya 104 12.14 %
Bajmóc 40 4.67 %
Istvánszabadja 27 3.15 %
Kányahegy 25 2.92 %
Nyitranovák 24 2.80 %
Németpróna 24 2.80 %
Csék 13 1.52 %
Mohos 12 1.40 %
Divékújfalu 12 1.40 %
Nemeskosztolány 11 1.28 %
Oszlány 11 1.28 %
Besztercsény 11 1.28 %
Alsóvesztény 11 1.28 %
Rásztony 11 1.28 %
Kemenec 11 1.28 %
Nyitradivék 10 1.17 %
Bajmócapáti 10 1.17 %
Cégely 10 1.17 %
Kovácspalota 9 1.05 %
Bélaudvarnok 9 1.05 %
Szebed 9 1.05 %
Cserenye 7 0.82 %
Nádasér 6 0.70 %
Kós 6 0.70 %
Kiscsóta 6 0.70 %
Lazány 6 0.70 %
Lestyén 5 0.58 %
Bélapataka 5 0.58 %
Keselőkő 5 0.58 %
Divékrudnó 5 0.58 %
Nyitraszucsány 5 0.58 %
Kispróna 5 0.58 %
Hársas 4 0.47 %
Kisegyházas 3 0.35 %
Sujtó 3 0.35 %
Rudnószabadi 3 0.35 %
Nyitratormás 3 0.35 %
Nyitrafő 2 0.23 %
Divéktemes 2 0.23 %
Parlag 2 0.23 %
Nagycsóta 2 0.23 %
Erdőrét 2 0.23 %
Csavajó 1 0.12 %
Kocurány 1 0.12 %
Nyitrafenyves 1 0.12 %
Felsővesztény 1 0.12 %
Divékszécs 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Nevigyén 0 0.00 %
Privigye 1 762 30.68 %
Nyitrabánya 1 351 23.52 %
Bajmóc 241 4.20 %
Kányahegy 179 3.12 %
Istvánszabadja 160 2.79 %
Kispróna 147 2.56 %
Nyitratormás 126 2.19 %
Rásztony 116 2.02 %
Németpróna 115 2.00 %
Lazány 98 1.71 %
Alsóvesztény 79 1.38 %
Nyitranovák 78 1.36 %
Nádasér 78 1.36 %
Parlag 65 1.13 %
Hársas 64 1.11 %
Oszlány 63 1.10 %
Bajmócapáti 62 1.08 %
Bélaudvarnok 61 1.06 %
Cégely 60 1.04 %
Divékújfalu 51 0.89 %
Besztercsény 51 0.89 %
Divékrudnó 45 0.78 %
Nyitradivék 43 0.75 %
Nagycsóta 42 0.73 %
Erdőrét 42 0.73 %
Mohos 39 0.68 %
Szebed 39 0.68 %
Cserenye 38 0.66 %
Nyitraszucsány 38 0.66 %
Divékszécs 36 0.63 %
Kovácspalota 36 0.63 %
Kiscsóta 35 0.61 %
Bélapataka 35 0.61 %
Lestyén 31 0.54 %
Csék 29 0.50 %
Nyitrafő 28 0.49 %
Kós 23 0.40 %
Nemeskosztolány 21 0.37 %
Felsővesztény 19 0.33 %
Rudnószabadi 19 0.33 %
Kisegyházas 18 0.31 %
Kemenec 17 0.30 %
Nevigyén 15 0.26 %
Keselőkő 12 0.21 %
Kocurány 10 0.17 %
Csavajó 8 0.14 %
Divéktemes 7 0.12 %
Sujtó 6 0.10 %
Nyitrafenyves 5 0.09 %
Delzsény 1 0.02 %
Privigye 228 38.64 %
Nyitrabánya 88 14.92 %
Bajmóc 32 5.42 %
Kányahegy 20 3.39 %
Istvánszabadja 17 2.88 %
Alsóvesztény 17 2.88 %
Nyitranovák 17 2.88 %
Bélaudvarnok 12 2.03 %
Csék 11 1.86 %
Cégely 11 1.86 %
Oszlány 11 1.86 %
Németpróna 11 1.86 %
Szebed 10 1.69 %
Nemeskosztolány 9 1.53 %
Kós 8 1.36 %
Rásztony 7 1.19 %
Bajmócapáti 7 1.19 %
Lazány 6 1.02 %
Divékújfalu 6 1.02 %
Nyitraszucsány 5 0.85 %
Besztercsény 5 0.85 %
Kispróna 5 0.85 %
Nyitradivék 4 0.68 %
Cserenye 4 0.68 %
Lestyén 3 0.51 %
Felsővesztény 3 0.51 %
Csavajó 3 0.51 %
Kemenec 3 0.51 %
Nádasér 3 0.51 %
Bélapataka 3 0.51 %
Divékrudnó 3 0.51 %
Kiscsóta 2 0.34 %
Keselőkő 2 0.34 %
Erdőrét 2 0.34 %
Parlag 2 0.34 %
Kovácspalota 2 0.34 %
Mohos 1 0.17 %
Nevigyén 1 0.17 %
Nyitrafenyves 1 0.17 %
Nyitrafő 1 0.17 %
Sujtó 1 0.17 %
Divéktemes 1 0.17 %
Nyitratormás 1 0.17 %
Nagycsóta 1 0.17 %
Hársas 0 0.00 %
Rudnószabadi 0 0.00 %
Kisegyházas 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Divékszécs 0 0.00 %
Kocurány 0 0.00 %
Privigye 1 901 48.37 %
Bajmóc 246 6.26 %
Nyitrabánya 234 5.95 %
Kányahegy 142 3.61 %
Istvánszabadja 135 3.44 %
Nyitratormás 89 2.26 %
Lazány 75 1.91 %
Nyitranovák 71 1.81 %
Németpróna 70 1.78 %
Cégely 65 1.65 %
Besztercsény 50 1.27 %
Kispróna 48 1.22 %
Bajmócapáti 47 1.20 %
Bélaudvarnok 46 1.17 %
Oszlány 44 1.12 %
Szebed 43 1.09 %
Nádasér 42 1.07 %
Nyitraszucsány 41 1.04 %
Alsóvesztény 40 1.02 %
Nyitradivék 34 0.87 %
Erdőrét 33 0.84 %
Divékrudnó 31 0.79 %
Mohos 29 0.74 %
Rásztony 29 0.74 %
Divékújfalu 28 0.71 %
Hársas 28 0.71 %
Cserenye 24 0.61 %
Nemeskosztolány 22 0.56 %
Rudnószabadi 22 0.56 %
Kós 21 0.53 %
Kovácspalota 20 0.51 %
Kemenec 19 0.48 %
Bélapataka 17 0.43 %
Kisegyházas 16 0.41 %
Csék 15 0.38 %
Lestyén 14 0.36 %
Parlag 13 0.33 %
Nyitrafő 13 0.33 %
Divékszécs 11 0.28 %
Kiscsóta 11 0.28 %
Felsővesztény 10 0.25 %
Nevigyén 9 0.23 %
Kocurány 8 0.20 %
Nagycsóta 6 0.15 %
Keselőkő 5 0.13 %
Nyitrafenyves 4 0.10 %
Csavajó 3 0.08 %
Sujtó 3 0.08 %
Delzsény 2 0.05 %
Divéktemes 1 0.03 %
Privigye 660 32.58 %
Nyitrabánya 186 9.18 %
Bajmóc 92 4.54 %
Németpróna 74 3.65 %
Istvánszabadja 64 3.16 %
Kányahegy 63 3.11 %
Nyitrafő 59 2.91 %
Nyitranovák 57 2.81 %
Kispróna 46 2.27 %
Kovácspalota 37 1.83 %
Nyitradivék 34 1.68 %
Bajmócapáti 34 1.68 %
Lazány 33 1.63 %
Alsóvesztény 33 1.63 %
Cserenye 31 1.53 %
Csék 31 1.53 %
Divékújfalu 29 1.43 %
Oszlány 29 1.43 %
Bélaudvarnok 28 1.38 %
Besztercsény 28 1.38 %
Mohos 25 1.23 %
Szebed 24 1.18 %
Bélapataka 24 1.18 %
Divékrudnó 22 1.09 %
Nyitratormás 22 1.09 %
Nádasér 22 1.09 %
Erdőrét 21 1.04 %
Cégely 21 1.04 %
Kemenec 20 0.99 %
Nemeskosztolány 20 0.99 %
Nyitraszucsány 18 0.89 %
Kós 16 0.79 %
Rudnószabadi 15 0.74 %
Lestyén 13 0.64 %
Rásztony 12 0.59 %
Hársas 10 0.49 %
Divékszécs 10 0.49 %
Parlag 10 0.49 %
Csavajó 9 0.44 %
Sujtó 8 0.39 %
Nagycsóta 7 0.35 %
Kocurány 6 0.30 %
Delzsény 4 0.20 %
Kisegyházas 4 0.20 %
Felsővesztény 4 0.20 %
Kiscsóta 4 0.20 %
Keselőkő 3 0.15 %
Divéktemes 2 0.10 %
Nevigyén 2 0.10 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Nyitradivék 88 16.27 %
Privigye 87 16.08 %
Divékújfalu 35 6.47 %
Alsóvesztény 29 5.36 %
Nyitranovák 29 5.36 %
Bélaudvarnok 27 4.99 %
Nyitraszucsány 25 4.62 %
Divékrudnó 24 4.44 %
Istvánszabadja 22 4.07 %
Nyitrabánya 18 3.33 %
Kányahegy 16 2.96 %
Bajmóc 12 2.22 %
Bélapataka 11 2.03 %
Felsővesztény 10 1.85 %
Besztercsény 9 1.66 %
Nemeskosztolány 8 1.48 %
Lestyén 8 1.48 %
Rudnószabadi 7 1.29 %
Cserenye 6 1.11 %
Kemenec 6 1.11 %
Oszlány 6 1.11 %
Németpróna 6 1.11 %
Nádasér 5 0.92 %
Nevigyén 5 0.92 %
Csavajó 4 0.74 %
Kispróna 4 0.74 %
Szebed 4 0.74 %
Bajmócapáti 3 0.55 %
Cégely 3 0.55 %
Lazány 2 0.37 %
Divéktemes 2 0.37 %
Kiscsóta 2 0.37 %
Nagycsóta 2 0.37 %
Mohos 2 0.37 %
Kisegyházas 2 0.37 %
Kocurány 2 0.37 %
Nyitratormás 2 0.37 %
Divékszécs 2 0.37 %
Sujtó 2 0.37 %
Nyitrafő 1 0.18 %
Kovácspalota 1 0.18 %
Csék 1 0.18 %
Erdőrét 1 0.18 %
Hársas 0 0.00 %
Delzsény 0 0.00 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Rásztony 0 0.00 %
Kós 0 0.00 %
Parlag 0 0.00 %
Keselőkő 0 0.00 %
Nyitrabánya 973 55.32 %
Privigye 363 20.64 %
Kányahegy 41 2.33 %
Rásztony 36 2.05 %
Bajmóc 26 1.48 %
Nyitratormás 24 1.36 %
Istvánszabadja 23 1.31 %
Parlag 18 1.02 %
Nyitranovák 17 0.97 %
Németpróna 17 0.97 %
Rudnószabadi 16 0.91 %
Nádasér 14 0.80 %
Besztercsény 14 0.80 %
Lazány 14 0.80 %
Alsóvesztény 12 0.68 %
Kiscsóta 11 0.63 %
Oszlány 11 0.63 %
Bajmócapáti 8 0.45 %
Hársas 8 0.45 %
Szebed 8 0.45 %
Kemenec 8 0.45 %
Cégely 7 0.40 %
Kós 7 0.40 %
Csék 7 0.40 %
Kispróna 6 0.34 %
Nyitradivék 6 0.34 %
Nagycsóta 6 0.34 %
Nyitraszucsány 6 0.34 %
Divékrudnó 5 0.28 %
Kocurány 4 0.23 %
Kovácspalota 4 0.23 %
Bélapataka 4 0.23 %
Erdőrét 4 0.23 %
Mohos 4 0.23 %
Divékújfalu 3 0.17 %
Kisegyházas 3 0.17 %
Delzsény 3 0.17 %
Cserenye 3 0.17 %
Bélaudvarnok 3 0.17 %
Nemeskosztolány 3 0.17 %
Sujtó 2 0.11 %
Nyitrafő 2 0.11 %
Csavajó 1 0.06 %
Divékszécs 1 0.06 %
Felsővesztény 1 0.06 %
Lestyén 1 0.06 %
Keselőkő 1 0.06 %
Nyitrafenyves 0 0.00 %
Divéktemes 0 0.00 %
Nevigyén 0 0.00 %
Privigye 1 147 40.10 %
Németpróna 246 8.60 %
Bajmóc 168 5.87 %
Nyitrabánya 145 5.07 %
Kányahegy 124 4.34 %
Kispróna 104 3.64 %
Istvánszabadja 98 3.43 %
Nádasér 59 2.06 %
Erdőrét 53 1.85 %
Lazány 47 1.64 %
Oszlány 41 1.43 %
Cégely 38 1.33 %
Nyitratormás 37 1.29 %
Nyitrafő 37 1.29 %
Alsóvesztény 36 1.26 %
Csék 33 1.15 %
Bélaudvarnok 28 0.98 %
Divékrudnó 26 0.91 %
Nyitradivék 25 0.87 %
Nyitranovák 25 0.87 %
Besztercsény 23 0.80 %
Kovácspalota 23 0.80 %
Szebed 22 0.77 %
Bajmócapáti 21 0.73 %
Rásztony 21 0.73 %
Nyitraszucsány 20 0.70 %
Mohos 19 0.66 %
Kós 18 0.63 %
Cserenye 15 0.52 %
Hársas 15 0.52 %
Divékújfalu 14 0.49 %
Bélapataka 13 0.45 %
Felsővesztény 13 0.45 %
Nemeskosztolány 11 0.38 %
Kemenec 11 0.38 %
Nevigyén 10 0.35 %
Lestyén 9 0.31 %
Parlag 8 0.28 %
Kocurány 8 0.28 %
Divékszécs 8 0.28 %
Rudnószabadi 8 0.28 %
Kiscsóta 7 0.24 %
Nagycsóta 7 0.24 %
Kisegyházas 6 0.21 %
Keselőkő 5 0.17 %
Csavajó 4 0.14 %
Nyitrafenyves 2 0.07 %
Sujtó 1 0.03 %
Divéktemes 1 0.03 %
Delzsény 0 0.00 %
Privigye 2 196 43.20 %
Istvánszabadja 680 13.38 %
Nyitrabánya 278 5.47 %
Bajmóc 223 4.39 %
Kányahegy 159 3.13 %
Nyitranovák 93 1.83 %
Németpróna 83 1.63 %
Cégely 83 1.63 %
Alsóvesztény 77 1.51 %
Bélaudvarnok 70 1.38 %
Lazány 65 1.28 %
Oszlány 65 1.28 %
Besztercsény 57 1.12 %