SK
SA
.....

Negyed

Község

címer zászló
4451 99% magyar 1910
1655 51% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Negyed
Hivatalos szlovák megnevezés:
Neded
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Baláta, Batonya, Belső-sziget, Bödét, Csóványos, Csűcs, Dája, Eperjes, Erdőföldek, Gara, Guba, Hármashatár, Kányvás, Kétet, Kis-érhát, Kortona, Kőhatár, Malomszeg, Nádas, Nagy-érhát, Patta, Pétervetés
Koordináták:
48.01791382, 17.97089005
Terület:
36,01 km2
Rang:
község
Népesség:
3303
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92585
Település kód:
503932
Szervezeti azonosító:
306100
Adóazonosító:
2021024027

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld délkeleti sarkában, a Vág jobb bartján, Vágsellyétől 19 km-re délre, Gútától 14 km-re északra fekszik. A Vágsellyét Komárommal (37 km) összekötő 573-as főút áthalad a községen, itt van a Vágsellye-Negyed vasútvonal végállomása. Teljesen egybeépült a tőle északra fekvő Vágfarkasddal, határa a Vág mindkét partjára kiterjed. Keletról Tótmegyer, északról Vágfarkasd, nyugatról (rövid szakaszon) Alsóhatár, délről Gúta, délről pedig Szímő határolja. Déli és délkeleti határa Nyitra és Komárom vármegyék történelmi határát alkotja. Keleti határát a Kamocsai-, északkeleti határát a Farkasd-Negyedi-, déli határát pedig a Gútai-csatorna alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Területe (36,01 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 4479, 1921-ben 4424, 1939-ben pedig 4798, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A második világháború utáni lakosságcsere során magyar lakosságának egyharmadát kitelepítették Magyarországra, a betelepült magyarországi szlovákok révén pedig vegyes magyar-szlovák településsé vált. Az 1939-1991 közötti időszakban lakosságának egyharmadát elveszítette. Az 1991-2001 közötti időszakban a népességszám kismértékben csökkent, 2001-2011 között pedig emelkedett (3,9 %). A lakosság többsége továbbra is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991 óta 29 %-ról 37,6 %-ra növekedett. A községben számottevő roma kisebbség is él (14,9 %). 1921-ben a lakosság többsége még református vallású volt, 2011-re arányuk 55,8 %-ról 22,1 %-ra csökkent és a római katolikusok váltak a legnépesebb felekezetté (a lakosság 55,8 %-a). 1939-ben 139 izraelita vallású lakosa is volt (2,9 %).

Történelem

A község a zoborhegyi bencés apátság birtoka volt az első ismert írások idején. Neve onnan származik, hogy lakói a jövedelmük negyedét tartoztak beszolgáltatni a földesúrnak. Lakóinak fő mestersége a halászat, állattartás, szövés és fonás volt, a források említik az egykor a Duna-vidék különlegességét jelentő vizahalászatot is. A tatárjárás idején elpusztult a falu. 1494-től a 20. századig nagyrészt a nyitrai püspökség birtokában volt. A török kort sem úszta meg idegen hadak dúlása nélkül, de ezután is újjáépült a község. Iskolájáról 1701 óta van tudomásunk. A Rákóczi-szabadságharc végén, 1710-ben pestisjárvány pusztított. A 18. században két malma működött, a mezőgazdaság helyi terményei a gabonafélék mellett elsősorban a káposzta, hagyma és más zöldségek, a dinnye, jó legelőinek köszönhetően sok marhát, juhot és lovat tartottak lakói. Az itt termesztett kenderből és repcéből a 19. században már a helyi olajütőben sajtoltak olajat, 1871-ben pedig téglagyár kezdte meg működését. A Vág túlpartján, a Negyedi aklok körül szőlős és gyümölcsös volt egészen az 1980-as évekig, amikor pártutasításra beszántották a jó adottságú területet. Negyedet 1909-ben érte el a vasút, és a Vágsellyéről érkező mellékág végállomása lett. Az árvíz 256 házat döntött romba 1894-ben. A trianoni békediktátum Csehszlovákiához csatolta, gyakoriak voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. Az itt élő magyarok jelentős részét elhurcolták csehországi kényszermunkára, illetve erőszakkal kitelepítették Magyarországra. A szocializmus éveiben káposztasavanyítója is volt a helyi szövetkezetnek, és a falu mellett homokot bányásztak. 1993-tól Szlovákia része. Eredetileg színmagyar nagyközség volt. 1945 után, 300 személyt csehországi kényszermunkára hurcoltak el, Magyarországra pedig 401 családot telepítettek ki. Az áttelepítések, továbbá a reszlovakizáció és a rendszerváltás óta különösen felgyorsult asszimiláció megbontotta a falu egységesen magyar jellegét. Az 1910-ben itt élő, csaknem 4500 magyarból mostanra 1800 maradt, így arányuk már csak 55%, miközben a szlovákok részaránya 38%-ra ugrott. A régebben enyhén református többségű falu lakosainak most mintegy fele római katolikus és már csak egyötöde református.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda, valamint könyvtár működik. Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma 1780-ban épült. Reormátus templomát 1937-ben, baptista imaházát az 1910-es években, evangélikus temploma pedig 1972-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NEGYED. Magyar falu Nyitra Várm. földes Ura a’ Nyitrai Püspökség, lakosai katolikusok, fekszik Selyéhez két mértföldnyire, fája van, terméseiket helyben el adhattyák, lakosai kereskedhetnek Vág vizén, szőleje nints, földgye, réttye jó, de néha az áradások károsíttyák.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Negyed, népes magyar falu, Nyitra vmegyében, a Vágh jobb partján, Poson és Komárom vmegyék szélén. Lakja 1165 kath., 2015 ref. Van benne kath. paroch. templ. ref. szentegyház és ekklézsia, továbbá van réve a Vághon. Határa nagy kiterjedésű s termékeny: bővelkedik buzával, zabbal, árpával, kölessel, kukoriczával, szénával, náddal sat. – Legelője bőven lévén, sok marhát, lovat, juhot tart. Káposztával, hagymával, s más zöldségekkel szintugy kereskednek mint a farkasdiak. F. u. a nyitrai püspök. Ut. p. Érsekujvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Sellye, Vecse, Hosszúfalu, Tornócz, főleg pedig Farkasd és Negyed kitűnő káposztát termesztenek; e két utóbbi község lakói sárga répát, petrezselymet, hagymát is annyit termesztenek, hogy szomszédjaik „hagymások”-nak is nevezik őket. Ez okoknál fogva itt a földnek nagy az ára; egy holdnyi káposztás földért 150 forint évi bért is fizetnek, mert a bérlő csak középtermés mellett is nemcsak családját tartja el belőle; hanem a jövőre is félre tehet valamit.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Negyed, magyar nagyközség, a Vág jobb partján, 3848 túlnyomóan ev. református (2353), ezenkivül r. kath. és izraelita (113) lakossal. Postája helyben van, táviró- és vasúti állomása Tót-Megyer. Ev. ref. temploma 1787-ben épült, kath. temploma pedig 1761-ben. Kegyura a nyitrai püspök. A katholikusoknak már 1701-ben volt itt iskolájuk. A község egyik dülőjén 155számos kőkori cseréptárgyat, törmeléket stb. találtak. A falut 1873-ban tűzvész pusztította el, 1894-ben pedig az árviz döntött romba 256 házat a hozzá tartozó épületekkel. Földesur a XII. században a zobori apátság volt. Később a nyitrai püspök lett az ura, kinek itt most is nagyobb birtoka van.

Magyar Katolikus Lexikon

Negyed, v. Nyitra vm. (Neded, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - Szemő filiájából 1761: alapították. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a nyitrai pp. Anyanyelve 1880: m. - Lakói 1940: 1943 r.k., 1 g.k., 9 ev., 2514 ref., 119 izr., 55 bapt., össz. 4641; 1991: 2159 m. (67,11%), össz. 3217; 2001: 1982 m. (62,39%), össz. 3177. ** Némethy 1894:200. - Gerecze II:564. (s.v. Negyesd?) - Schem. Strig. 1917:115. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Negyed. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Gara. A község területe 6258 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 4798.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Negyed nk. vágsellyei járás. A XII. században a zobori apátságé, később a nyitrai püspök tulajdona. Területe: 6.258. Lakosság: 4.798. Ebből m.: 4.786, szl.: 7. Magy. beszél: 4.795. Vallás szerint: r. k. 1.999, ref. 2.598, ev. 6, izr. 129. Fb. I. 4, II. 20, III. 551. Népsűrűség: 133.2. Lakóház: 1.009. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. Vágfarkasd. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Szabó Alajos

1818. 10. 14.
Negyed - megszületett

Décsy Gyula

1925. 3. 19.
Negyed - megszületett
2008
Bloomington - elhunyt

Mészáros László

1941. 10. 23.
Negyed - megszületett
Komárom - tanult
Névelőfordulások
1113
Niget
1206
Negied
1278
Negeed
1773
Negyed,
1786
Negyed,
1808
Negyed, Neděď,
1920
Neded,
1927
Neded, Negyed,
1945
Neded, Negyed,
1948
Neded
1994
Negyed

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Negyed (Neded) 844
Telefon: 0317794134
Fax: 0317794001

Honlap: neded.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Selmecziová Henrieta (Független)

Képviselő-testület:
Úšelová Renáta (Független)
Zajacová Jana (Független)
Kürthiová Tímea (Független)
Kostanko Tomáš (Független)
Izsáková Edita (Független)
Felix Marián (SMER-SD)
Jancsó Dávid (SMK-MKP)
Takács Rózsa (SMK-MKP)
Varga Tamás (SMK-MKP)
Patasi Ladislav (SMK-MKP)
Varga Arpád (SMK-MKP)
Független 45% Független 5 képviselö SMER-SD 9% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 45% SMK-MKP 5 képviselö 11 képviselö
Negyedi Posta

Neded 765

Helyi Művelődési Központ

Negyed 574

Pongrácz Ágoston Magyar Tannyelvű Alapiskola

Negyed 964

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Negyed 964

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Baláta 134

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Baláta 134

Negyedi Anyakönyvi Hivatal

Negyed 844

Negyedi Községi Hivatal

Negyed 844

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3362 96%
szlovákok 4 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 108 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3484
magyarok 4451 99%
szlovákok 21 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4479
magyarok 4239 96%
szlovákok 55 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 126 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4424
magyarok 2159 67%
szlovákok 932 29%
ruszinok 0 0%
romák 101 3%
ukránok 0 0%
csehek 22 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 3217
magyarok 1982 62%
szlovákok 988 31%
ruszinok 0 0%
romák 189 6%
ukránok 0 0%
csehek 11 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 3177
magyarok 1820 55%
szlovákok 1241 38%
ruszinok 1 0%
romák 103 3%
ukránok 1 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 122 4%
összlétszám 3301
magyarok 1655 51%
szlovákok 1341 42%
ruszinok 1 0%
romák 89 3%
ukránok 2 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 114 4%
összlétszám 3215
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2678
Választási részvétel: 55.94 %
Kiadott boríték: 1498
Bedobott boríték: 1498

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1484
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Selmecziová Henrieta 844 56.87 % Független
Jancsó Štefan 640 43.13 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Úšelová Renáta 623 Független
Zajacová Jana 588 Független
Kürthiová Tímea 572 Független
Kostanko Tomáš 551 Független
Izsáková Edita 531 Független
Jancsó Dávid 531 SMK-MKP
Takács Rózsa 519 SMK-MKP
Varga Tamás 512 SMK-MKP
Patasi Ladislav 501 SMK-MKP
Varga Arpád 493 SMK-MKP
Felix Marián 487 SMER-SD

Képviselők

2014
SMK-MKP 54.55% SMK-MKP 6 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 45.45% Független 5 képviselö SMK-MKP 45.45% SMK-MKP 5 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2706
Választási részvétel: 20.14 %
Kiadott boríték: 545
Bedobott boríték: 545
Választásra jogosult: 2708
Választási részvétel: 13.18 %
Kiadott boríték: 357
Bedobott boríték: 357
Választásra jogosult: 2 700
Választási részvétel: 23,33 %
Kiadott boríték: 630
Bedobott boríték: 630

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 506
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 597
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 355 70.16 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 85 16.80 % SMER - SD
Regan Belovič 23 4.55 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 15 2.96 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 15 2.96 % Független
Robert Dick 10 1.98 % MS
Viliam Mokraň 3 0.59 % KĽS
Milan Belica 59 16.57% SMER - SD
Iván Farkas 230 38.53 % SMK-MKP
Milan Belica 149 24.96 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 117 19.60 % MKDA
Milan Uhrík 32 5.36 % ĽSNS
Peter Oremus 29 4.86 % Független
Ján Greššo 27 4.52 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 10 1.68 % Független
Ján Marko 3 0.50 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 538
Érvényes szavazólap: 622
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Jancsó 433 80.48% SMK-MKP
Gyula Borsányi 274 50.93% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 250 46.47% SMK-MKP
František Botka 218 40.52% SMK-MKP
Martin Alföldi 142 26.39% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
František Mrázik 91 16.91% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 90 16.73% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ladislav Gáll 65 12.08% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Ferenc Bergendi 55 10.22% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Alžbeta Botorčeová 43 7.99% SMER - SD, KDH
Peter Gomboš 37 6.88% SMER - SD, KDH
Daša Danadová 26 4.83% NP
Peter Hlavatý 26 4.83% SMER - SD, KDH
Regan Belovič 21 3.90% 7 STATOČNÝCH
Ján Tóth 11 2.04% ĽS Naše Slovensko
Elena Trégerová 10 1.86% SNS
Róbert Andráši 7 1.30% Független
Roman Ruhig 7 1.30% NP
Štefan Jancsó 487 78.30% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 332 53.38% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 331 53.22% SMK-MKP
Róbert Baros 230 36.98% SMK-MKP
Martin Alföldi 132 21.22% Független
František Mrázik 129 20.74% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
László Hajdu 102 16.40% MKDA-MKDSZ
Jozef Belický 92 14.79% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Andráši 58 9.32% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Tölgyesi 57 9.16% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Milena Verešová 26 4.18% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Kiss 24 3.86% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 23 3.70% ĽS Naše Slovensko
Regan Belovič 22 3.54% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Hlavatý 22 3.54% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Michal Janoško 21 3.38% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 20 3.22% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 14 2.25% Független
Jozef Kozaňák 11 1.77% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 38.26 %
Zsigárd 193 8.32 %
Vágfarkasd 161 6.94 %
Mocsonok 132 5.69 %
Negyed 129 5.56 %
Tornóc 104 4.48 %
Pered 103 4.44 %
Köpösd 54 2.33 %
Királyi 50 2.15 %
Deáki 43 1.85 %
Szelőce 30 1.29 %
Vágkirályfa 28 1.21 %
Vághosszúfalu 14 0.60 %
Pered 749 40.51 %
Vágsellye 388 20.98 %
Zsigárd 333 18.01 %
Negyed 332 17.96 %
Deáki 313 16.93 %
Vágfarkasd 244 13.20 %
Vághosszúfalu 125 6.76 %
Vágkirályfa 115 6.22 %
Szelőce 74 4.00 %
Tornóc 64 3.46 %
Királyi 16 0.87 %
Mocsonok 8 0.43 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 67.14 %
Mocsonok 279 7.70 %
Tornóc 168 4.63 %
Vágkirályfa 124 3.42 %
Köpösd 103 2.84 %
Deáki 96 2.65 %
Negyed 92 2.54 %
Pered 86 2.37 %
Vágfarkasd 75 2.07 %
Királyi 71 1.96 %
Szelőce 50 1.38 %
Vághosszúfalu 48 1.32 %
Zsigárd 48 1.32 %
Vágsellye 220 55.00 %
Mocsonok 28 7.00 %
Tornóc 17 4.25 %
Királyi 12 3.00 %
Negyed 11 2.75 %
Vágkirályfa 9 2.25 %
Köpösd 8 2.00 %
Szelőce 8 2.00 %
Vágfarkasd 7 1.75 %
Deáki 4 1.00 %
Vághosszúfalu 3 0.75 %
Pered 2 0.50 %
Zsigárd 1 0.25 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 21.16 %
Deáki 188 17.84 %
Pered 187 17.74 %
Negyed 102 9.68 %
Vágfarkasd 54 5.12 %
Vágkirályfa 53 5.03 %
Zsigárd 52 4.93 %
Szelőce 25 2.37 %
Vághosszúfalu 25 2.37 %
Tornóc 22 2.09 %
Királyi 11 1.04 %
Mocsonok 7 0.66 %
Köpösd 2 0.19 %
Vágsellye 764 57.06 %
Mocsonok 133 9.93 %
Tornóc 50 3.73 %
Királyi 39 2.91 %
Köpösd 39 2.91 %
Deáki 29 2.17 %
Vágkirályfa 20 1.49 %
Vághosszúfalu 16 1.19 %
Pered 15 1.12 %
Negyed 14 1.05 %
Szelőce 12 0.90 %
Zsigárd 10 0.75 %
Vágfarkasd 8 0.60 %
Vágsellye 2 118 57.88 %
Mocsonok 302 8.25 %
Tornóc 197 5.38 %
Pered 144 3.94 %
Vágkirályfa 133 3.63 %
Negyed 132 3.61 %
Királyi 114 3.12 %
Köpösd 105 2.87 %
Deáki 104 2.84 %
Vágfarkasd 89 2.43 %
Zsigárd 77 2.10 %
Szelőce 54 1.48 %
Vághosszúfalu 49 1.34 %
Vágsellye 325 44.64 %
Mocsonok 92 12.64 %
Tornóc 38 5.22 %
Királyi 28 3.85 %
Köpösd 27 3.71 %
Deáki 22 3.02 %
Negyed 21 2.88 %
Vágkirályfa 19 2.61 %
Pered 17 2.34 %
Vágfarkasd 15 2.06 %
Zsigárd 13 1.79 %
Szelőce 9 1.24 %
Vághosszúfalu 4 0.55 %
Vágsellye 1 593 51.25 %
Mocsonok 251 8.08 %
Tornóc 93 2.99 %
Vágkirályfa 86 2.77 %
Köpösd 82 2.64 %
Királyi 76 2.45 %
Pered 41 1.32 %
Deáki 39 1.25 %
Vághosszúfalu 27 0.87 %
Negyed 26 0.84 %
Vágfarkasd 21 0.68 %
Szelőce 20 0.64 %
Zsigárd 20 0.64 %
Vágsellye 1 666 73.55 %
Mocsonok 222 9.80 %
Tornóc 108 4.77 %
Köpösd 69 3.05 %
Vágkirályfa 61 2.69 %
Királyi 58 2.56 %
Deáki 41 1.81 %
Vághosszúfalu 31 1.37 %
Pered 29 1.28 %
Negyed 22 0.97 %
Vágfarkasd 20 0.88 %
Szelőce 18 0.79 %
Zsigárd 18 0.79 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 64.38 %
Mocsonok 125 9.62 %
Tornóc 67 5.15 %
Vágkirályfa 52 4.00 %
Királyi 40 3.08 %
Pered 39 3.00 %
Deáki 28 2.15 %
Zsigárd 23 1.77 %
Negyed 22 1.69 %
Köpösd 22 1.69 %
Vágfarkasd 19 1.46 %
Szelőce 16 1.23 %
Vághosszúfalu 11 0.85 %
Vágsellye 286 36.20 %
Mocsonok 150 18.99 %
Köpösd 47 5.95 %
Királyi 43 5.44 %
Tornóc 36 4.56 %
Negyed 20 2.53 %
Deáki 17 2.15 %
Pered 17 2.15 %
Vágkirályfa 16 2.03 %
Vágfarkasd 13 1.65 %
Zsigárd 11 1.39 %
Szelőce 10 1.27 %
Vághosszúfalu 5 0.63 %
Vágsellye 2 268 57.10 %
Tornóc 174 4.38 %
Mocsonok 164 4.13 %
Vágkirályfa 97 2.44 %
Pered 89 2.24 %
Deáki 85 2.14 %
Köpösd 66 1.66 %
Királyi 62 1.56 %
Negyed 58 1.46 %
Vágfarkasd 57 1.44 %
Zsigárd 51 1.28 %
Szelőce 45 1.13 %
Vághosszúfalu 33 0.83 %
Pered 421 37.29 %
Deáki 365 32.33 %
Vágsellye 237 20.99 %
Negyed 230 20.37 %
Zsigárd 219 19.40 %
Vágfarkasd 178 15.77 %
Vágkirályfa 100 8.86 %
Vághosszúfalu 93 8.24 %
Szelőce 55 4.87 %
Tornóc 36 3.19 %
Királyi 14 1.24 %
Mocsonok 13 1.15 %
Köpösd 2 0.18 %
Vágsellye 1 575 51.88 %
Tornóc 106 3.49 %
Vágkirályfa 84 2.77 %
Pered 82 2.70 %
Vágfarkasd 61 2.01 %
Negyed 57 1.88 %
Mocsonok 52 1.71 %
Deáki 50 1.65 %
Vághosszúfalu 37 1.22 %
Zsigárd 36 1.19 %
Köpösd 28 0.92 %
Királyi 27 0.89 %
Szelőce 26 0.86 %
Pered 555 30.11 %
Zsigárd 395 21.43 %
Negyed 331 17.96 %
Vágsellye 298 16.17 %
Deáki 262 14.22 %
Vágfarkasd 250 13.56 %
Vágkirályfa 123 6.67 %
Vághosszúfalu 117 6.35 %
Szelőce 76 4.12 %
Tornóc 52 2.82 %
Királyi 23 1.25 %
Mocsonok 15 0.81 %
Köpösd 3 0.16 %
Pered 509 29.42 %
Negyed 487 28.15 %
Vágsellye 313 18.09 %
Vágfarkasd 287 16.59 %
Zsigárd 265 15.32 %
Deáki 254 14.68 %
Vághosszúfalu 114 6.59 %
Vágkirályfa 98 5.66 %
Szelőce 65 3.76 %
Tornóc 38 2.20 %
Királyi 16 0.92 %
Mocsonok 15 0.87 %
Köpösd 2 0.12 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1262 57.63%
VPN
335 15.30%
KSČ
136 6.21%
DÚRS
109 4.98%
SSL
89 4.06%
SPV
72 3.29%
SNS
70 3.20%
DS
56 2.56%
SZ
28 1.28%
KDH
13 0.59%
Egyéb
20 0.91%
Érvényes szavazatok 2190
Együttélés-MKDM
876 47.82%
Magyar Polgári Párt
285 15.56%
HZDS
162 8.84%
SNS
134 7.31%
ROI
92 5.02%
SDĽ
90 4.91%
KSS
58 3.17%
SDSS
31 1.69%
ODÚ
27 1.47%
DS-ODS
18 0.98%
SZ
17 0.93%
SZS
8 0.44%
KDH
8 0.44%
Egyéb
26 1.42%
Érvényes szavazatok 1832
MK
999 63.63%
HZDS-RSS
220 14.01%
SP-VOĽBA
68 4.33%
KSS
55 3.50%
SNS
49 3.12%
ROISR
49 3.12%
34 2.17%
HZPCS
25 1.59%
ZRS
22 1.40%
KDH
18 1.15%
DS
15 0.96%
SPK
10 0.64%
Egyéb
6 0.38%
Érvényes szavazatok 1570
MKP
1175 61.45%
HZDS
225 11.77%
SDK
207 10.83%
SDĽ
120 6.28%
SNS
70 3.66%
KSS
41 2.14%
SOP
34 1.78%
MLHZP
25 1.31%
Egyéb
15 0.78%
Érvényes szavazatok 1912
MKP
905 65.06%
SMER
110 7.91%
HZDS
97 6.97%
ANO
75 5.39%
SDKU
50 3.59%
KSS
42 3.02%
HZD
22 1.58%
SNS
18 1.29%
PSNS
18 1.29%
SDĽ
9 0.65%
ROISR
9 0.65%
SZS
7 0.50%
SDA
7 0.50%
Egyéb
22 1.58%
Érvényes szavazatok 1391
MKP
903 71.16%
SMER
134 10.56%
SDKU DS
63 4.96%
ĽS HZDS
41 3.23%
SNS
39 3.07%
KSS
33 2.60%
SF
18 1.42%
HZD
15 1.18%
LB
8 0.63%
Egyéb
15 1.18%
Érvényes szavazatok 1269
Most-Híd
544 38.31%
MKP
438 30.85%
SMER
171 12.04%
SDKU DS
86 6.06%
SaS
48 3.38%
SNS
35 2.46%
SDĽ
32 2.25%
ĽS HZDS
24 1.69%
KSS
12 0.85%
EDS
10 0.70%
Únia
9 0.63%
Egyéb
11 0.77%
Érvényes szavazatok 1420
MKP
561 43.66%
Most-Híd
343 26.69%
SMER SD
246 19.14%
SDKU DS
23 1.79%
99 Percent
19 1.48%
OĽaNO
18 1.40%
SaS
17 1.32%
SNS
14 1.09%
KDH
7 0.54%
Egyéb
37 2.88%
Érvényes szavazatok 1285
MKP
453 39.49%
Most-Híd
231 20.14%
SMER SD
150 13.08%
LSNS
64 5.58%
SNS
60 5.23%
SME RODINA
60 5.23%
OĽANO-NOVA
53 4.62%
SaS
24 2.09%
#SIEŤ
22 1.92%
TIP
8 0.70%
MKDA-MKDSZ
7 0.61%
KSS
5 0.44%
Egyéb
10 0.87%
Érvényes szavazatok 1147
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések