SK
LC
.....

Romhánypuszta

Község

címer zászló
7 2% magyar 1991
2 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lipovany
1918 előtti vármegye, járás:
Nógrád vármegye
Losonci járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Cserhátvidék, Karancsvidék
Más földrajzi nevek:
Babín, Bagópuszta, Bánya (Baňa), Bijacovská hora, Dolinka, Kapustnice, Kisromhánypuszta (Malý Romháň), Köz-bérc, Kút, (Macskalyukpuszta), Magas-hegy (Vysoký vrch), Nad baňou, Nad močidlami, Nad Sovínom, Nad studňou, Nagy-Hallgató (Počúvadlo), Nagyromhánypuszta (Veľký Romháň), Nový bán, Öregökörlegelő (Volov vrch), Pod hradskou, Pod Sovínom, Pod Váhou, Predná Hoľa, Pri Dankovcoch, Pri hranici, Pri mučinskom chotári, Romhány-erdő, Rovina, Rovina pri bani, Rovňanova hora, Sovín, Strmý bok, Suchá dolina, Tri duby, Trnovská dolina, Za vysokým kopcom, Zadná hoľa, Zábava
Koordináták:
48.22041702, 19.70861053
Terület:
10,34 km2
Rang:
község
Népesség:
256
Tszf. magasság:
216 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98531
Település kód:
511544
Szervezeti azonosító:
648272
Adóazonosító:
2021097210

Romhánypuszta a Karancsvidék kistájon, a Babos-hegy (Bôbovec, 341 m) délkeleti és a Nagy-Hallgató (Počúvadlo, 391 m) északi lábánál, 211 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Losonctól 13 km-re délkeletre, Fülektől 18 km-re délnyugatra. A község központja Kisromhánypuszta (Malý Romháň) és Nagyromhánypuszta (Veľký Romháň) egybeolvadásával alakult ki, a központtól délkeletre 1,8 km-re, közvetlenül a szlovák-magyar határon találjuk Bánya (Baňa) külterületi lakott helyet, 1,5 km-re keletre pedig az egyetlen tanyából álló Bagópusztát. Határa 204-391 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja az államhatáron magasodó Nagy-Hallgató. 2010-ben területének 41,7 %-át (431 ha) erdő, 39,0 %-át rét és legelő (403 ha), 12,3 %-át (127 ha) pedig szántóföld foglalta el. Miután 1945 után a Karancsberény felé vezető utat lezárták, Romhánypuszta a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak Rapp (6,5 km) felől, a Mucsényen (3 km) át ide vezető 2649-es számú mellékúton közelíthető meg. Északról Mucsény, északkeletről Fülekpilis, nyugatról Ipolytarnóc, délről Mihálygerge, Egyházasgerge és Karancskeszi, délkeletről pedig Karancsberény községekkel határos. Nyugati, déli és délkeleti határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1952-ben alakult önálló községgé, korábban teljes területe Fülekpilishez tartozott. Fülekpilis részeként 1920-ig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban is a Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1952 óta mindig a (változó területű) Losonci járás része volt. Területe 2011-ben 10,34 km² volt.

Népesség

Romhánypusztának 2011-ben 264 lakosa volt, melynek 96,2 %-a szlovák és 0,4 %-a (1 fő) magyar nemzetiségűnek (1,1 %-a – 3 fő – magyar anyanyelvűnek) vallotta magát. A település egyike az első világháború után, a csehszlovák földbirtokreform során létrejött szlovák telepesközségeknek, szlovák nyelvi szigetet alkot az észak-nógrádi magyar nyelvterületen belül. Lakosságszáma fokozatosan csökken 1970 óta, 2017-ig népességének 40 százalékát elveszítette (1970-ben 423 fő, 1991-ben 327 fő, 2017-ben 254 fő). A község lakosságának mintegy egytizede (2011-ben 26 fő) él Bányán. 2011-ben a lakosság többsége (84,5 %) római katolikus vallású volt, az evangélikusok aránya 5,3 %, a felekezeten kívülieké pedig 4,5 % volt. Népsűrűsége egyike a legalacsonyabbaknak a járásban (2011-ben 25,5 fő/km²).

Történelem

Romhánypuszta helyén a középkorban is település állt, melynek első említését 1238-ban „Ruhman” alakban találjuk, 1335-ben pedig „Rohman” néven szerepelt. A 15. században már két faluként említik a források: 1478-ban mint Kis- és Felsőromhány, majd 1496-ban mint Egyházas- és Felsőromhány, 1503-ban pedig Nagy- és Kisromhány szerepelt az okiratokban. A középkorban az Ilsvaiak és más nemesek birtoka volt, majd 1554-1594 között Nógrád vármegye nagy részével együtt a töröknek adózott. 1593. november 21-én itt zajlott le a fülek-romhányi csata, melynek során az ottomán hadak vereséget szenvedtek a Fülek felé előrenyomuló keresztény hadtól. A település a 17. században elpusztult, csak a 18. század elején települt újra pusztaként. 1715-ben 10, 1720-ban pedig 15 portája adózott. 1828-ban 15 háza és 112 lakosa volt. 1851-ben 133 lakosa volt. 1873-ban kolerajárvány pusztított itt. 1874-75-ben Shvoy Miklós vármegye-monográfiájában földjét agyagosnak írja le, mely csupán rozsot termel, jó rétjét és tölgyes erdejét is említi. Ekkor Török Sándorné Batternay Hermina volt fő birtokosa. A 19. század végén Kisromhány a Szakáll, Nagyromhány pedig a Török család birtokában volt. Kisromhányon egy régi kúria helyén 1870-ben Szakáll Barnabás építtetett úrilakot (1980-ban lebontották), Nagyromhányon Török Zoltán a régi Szerémy-kúria helyén 1893-ban építtetett kúriát. 1909-ben megalakult a Rapp-Romhányi Kőszénbánya Rt., majd 1910-ben megkezdődött a szénbányászat a Magas-hegy délnyugati oldalán nyitott bányában. A gyenge minőségű barnaszén kitermelése 1917-ig tartott, a maximális munkáslétszám 124 fő (1912), a maximális kitermelt mennyiség 4356 tonna (1914) volt. Az első világháború alatt hadifoglyok is dolgoztak a bányában. 1919-1921 között megkezdődött Török Béla nagybirtokán a szlovákok betelepülése magánkolonizáció keretében. Romhánypuszta Nógrád egyik legnagyobb kolóniájává vált, stratégiai jelentőségét az újonnan megvont államhatár menti fekvése is növelte. 43 család összesen 428 hektáron kapott birtokot, a betelepülők főként Gyetva környékéről (Gyetva, Herencsvölgy, a gömöri Rimakokova és a nógrádi Látkapuszta) érkeztek. 1923-ban már iskola is működött itt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig a települést visszacsatolták Magyarországhoz. Ebben az időszakban a telepesek egy része elmenekült, a helyben maradók viszont 1940-41-ben megkapták a szlovák állampolgárságot és szlovák tannyelvű iskolája is tovább működhetett. 1944-ben Nógrádi Sándor vezetésével partizáncsoport tevékenykedett Romhánypuszta környékén. 1944. december 28-án a román hadsereg bevonult a településre, majd 1945. januárjában helyreállt a csehszlovák uralom. 1945 után új szlovák betelepülők érkeztek a településre. Romhánypuszta 1952-ben alakult önálló községgé, korábban Fülekpilishez tartozott. Ekkor kapta előzmények nélküli szlovák névadással a hivatalos Lipovany nevet (korábban Malý Romháň, Veľký Romháň), mely a szlovák lipa (hárs) szóból ered. Az elektromos áramot 1957-ben vezették be, az ide vezető út aszfaltozására azonban csak az 1970-es évek elején került sor. Határában 1977-ig a losonci állami gazdaság, majd a rappi székhelyű egyesített EFSz gazdálkodott (ma Agro Družstvo Rapovce néven). Szlovák tannyelvű alapiskolája az 1970-es évekig működött. 1990-ig közös helyi nemzeti bizottsága volt Fülekpilissel és Mucsénnyel. 2005-ben fogadták el a község hivatalos címerét és zászlaját. Határában 2010-2012 között napkollektoros erőművet létesítettek.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda nem található. Határában fotovoltaikus erőmű működik. Hétfájdalmú Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1962-1964 között épült, 1996-ban újjáépítették. Az egykori Török-kúria (1893) ma a községi hivatalnak ad otthont. A határában található régi homokkőbánya (a romhányi homokkő bemutatóhelye) ma földtani bemutatóhely. Bánya fölött, az államhatár vonalán, 2015-ben 20 méter magas acélvázas kilátót létesítettek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Romhány, és Nagy Romhány. Szabad puszták Nógrád Várm. Kis Romhánynak földes Urai több Urak; Nagy Romhánynak pedig Kis Uraság, fekszenek Raphoz közel, mellynek filiáji.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Romhány (Kis és Nagy), népes puszta, Nógrád vmegyében, 133 kath. lak. Pilis és Karancskeszi közt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

FÜLEKPILIS: Ide tartoznak Nagyromhány- és Kisromhány-puszták. E két puszta helyén a középkorban Egyházas romhány és Nagyromhány nevű községek állottak, melyek 1496-ban a Romhányiak birtokában voltak, továbbá Bagó, Erzsébetszállás (azelőtt Gyugdel), Koplaló-telep, Levélszög-telep és Macskalyuk. Nagyromhány-puszta Török Zoltán volt főispán birtoka, a hol a mostani tulajdonos a régi Szerémy-kúria helyén 1893-ban kényelmes úrilakot építtetett. Az úrilak nevezetességei közé tartoznak az ott őrzött Alt-Wien porczellánok, régi érdekes butorok és a családi képtár, mely Török János nővéreinek: gróf Unwerth Ignáczné, Török Teréz és Hessen-Darmstadti herczegné. Török Sarolta, férjeiknek s ez utóbbi leszármazottjainak egykorú arczképeit foglalja magában. Kisromhánypusztán van Szakall István birtoka, kinek csinos úrilakát a régi kúria helyén Szakall Barnabás 1870-ben emeltette. A birtokon levő s már egyízben föltárt, de szünetelő kőszénbányát legközelebb ismét üzembe helyezik részvénytársasági alapon.

Névelőfordulások
1238
Ruhman
1335
Rohman
1478
Kysorohman
1496
Egyhazas Rohman
1503
Nagy Rohman
1952
Lipovany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: ()
Telefon: 0474399872
Fax: 0474399872

Honlap: lipovany.sk
Polgármester:
Kumštár Vladimír (SNS)

Képviselő-testület:
Marková Adriana (Független)
Balážová Anna (Független)
Stieranka Ondrej (KSS)
Töžérová Martina (SMER-SD)
Šarovecký Ľuboš (SNS)
Független 40% Független 2 képviselö KSS 20% KSS 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Nagyromhányi Községi Hivatal

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 7 2%
szlovákok 319 98%
csehek 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 327
magyarok 0 0%
szlovákok 293 99%
csehek 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 296
magyarok 1 0%
szlovákok 254 96%
csehek 5 2%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 264
magyarok 2 1%
szlovákok 235 96%
csehek 3 1%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 246
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 205
Választási részvétel: 68.29 %
Kiadott boríték: 140
Bedobott boríték: 140

Polgármester

Érvényes szavazólap: 140
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kumštár Vladimír 36 25.71 % SNS
Šurányiová Ľuba 34 24.29 % KSS
Segeč Ľubomír 29 20.71 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marko Jozef 27 19.29 % Független
Matuška Milan 14 10.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Marková Adriana 83 Független
Šarovecký Ľuboš 59 SNS
Balážová Anna 57 Független
Stieranka Ondrej 57 KSS
Töžérová Martina 55 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 210
Választási részvétel: 40.95 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 210
Választási részvétel: 26.67 %
Kiadott boríték: 56
Bedobott boríték: 56
Választásra jogosult: 211
Választási részvétel: 32,70 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 76
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 53 69.74 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 9 11.84 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 6 7.89 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 5 6.58 % Független
Karol Konárik 2 2.63 % SNS
Ladislav Fízik 1 1.32 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 24 43.64% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 26 41.27 % Független
Marian Kotleba 16 25.40 % ĽSNS
Igor Kašper 9 14.29 % Független
Pavel Greksa 5 7.94 % Független
Stanislav Mičev 2 3.17 % Független
Miroslav Gálik 2 3.17 % NAS
Martin Juhaniak 2 3.17 % Független
Milan Urbáni 1 1.59 % SMS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 85
Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Spodniak 58 68.24% HZD, ĽS-HZDS
Branislav Hámorník 38 44.71% SMER - SD, KDH
Martin Olšiak 31 36.47% SNS
Juraj Pelč 17 20.00% Független
Igor Sivok 17 20.00% PD
Pavol Baculík 16 18.82% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vladimír Rehánek 11 12.94% SMER - SD, KDH
Ján Mičuda 8 9.41% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 8 9.41% ND
Ľubomír Činčura 6 7.06% Független
Zaher Mahmoud 6 7.06% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Alena Rezková 5 5.88% Független
Vladimír Cirbus 5 5.88% Független
Katarína Sabová 4 4.71% PD
Karol Márkuš 4 4.71% PD
Marcel Hudec 4 4.71% PD
Marian Šulek 3 3.53% KSS
Miroslav Morháč 3 3.53% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ondrej Drugda 3 3.53% SĽS
Pavel Greksa 3 3.53% 99%
Ján Krahulec 3 3.53% KSS
Radovan Konečný 1 1.18% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 1 1.18% SMK-MKP
Štefan Kertész 1 1.18% MOST - HÍD
Vojtech Botoš 1 1.18% SRK
František Kelemen 1 1.18% SĽS
Michal Novodomský 1 1.18% SMS
Péter Csúsz 1 1.18% SMK-MKP
Attila Agócs 1 1.18% Független
Peter Pánik 1 1.18% SĽS
Ján Karman 1 1.18% KSS
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Róbert Eibner 0 0.00% MOST - HÍD
Péter György 0 0.00% SMK-MKP
Monika Albertiová 0 0.00% 99%
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Marian Bozó 0 0.00% SMS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Milan Spodniak 42 64.62% DOMA DOBRE
Rudolf Slivka 17 26.15% SNS
Branislav Hámorník 17 26.15% SMER-SD
Jana Haláková 16 24.62% SMER-SD
Pavol Baculík 13 20.00% Független
Ján Mičuda 12 18.46% SMER-SD
Radoslav Jánošik 11 16.92% ĽS Naše Slovensko
Juraj Pelč 9 13.85% Független
Anna Václavíková 7 10.77% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lukáš Čavoj 7 10.77% Független
Pavol Križo 7 10.77% SNS
Radoslav Čičmanec 6 9.23% DOMA DOBRE
Lucia Kašiarová 5 7.69% KSS
Zaher Mahmoud 5 7.69% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Marek Hudec 5 7.69% ĽS Naše Slovensko
Pavel Greksa 4 6.15% Független
Péter Csúsz 3 4.62% SMK-MKP
Milan Alberti 3 4.62% Független
Jozef Kramec 2 3.08% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Denisa Nincová 2 3.08% Független
Vojtech Papp 2 3.08% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 2 3.08% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Týnus 2 3.08% ĽS Naše Slovensko
Marian Šulek 2 3.08% KSS
Monika Kováčová 1 1.54% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 1 1.54% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Michal Kováč 1 1.54% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Veronika Poznánová 1 1.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Svoreň 1 1.54% KSS
Štefan Kertész 1 1.54% MOST - HÍD
Matej Bella 1 1.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Bari 0 0.00% SRK
István Mázik 0 0.00% MKDA-MKDSZ
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Péter György 0 0.00% SMK-MKP
Karol Ferencz 0 0.00% MOST - HÍD
Attila Agócs 0 0.00% MOST - HÍD
Zoltán Balog 0 0.00% Független
Zoltán Marcinkó 0 0.00% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 0 0.00% SMK-MKP
László Kerekes 0 0.00% SMK-MKP
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 52.16 %
Divény 153 6.35 %
Gács 99 4.11 %
Videfalva 97 4.03 %
Tugár 75 3.11 %
Lónyabánya 52 2.16 %
Losonctamási 51 2.12 %
Fülek 48 1.99 %
Gácsfalva 45 1.87 %
Rózsaszállás 42 1.74 %
Terbeléd 42 1.74 %
Panyidaróc 25 1.04 %
Budaszállás 20 0.83 %
Vámosfalva 17 0.71 %
Nagydaróc 16 0.66 %
Bolyk 15 0.62 %
Dabar 13 0.54 %
Gácslápos 13 0.54 %
Patakalja 12 0.50 %
Bozita 11 0.46 %
Gácsliget 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Rátkapuszta 9 0.37 %
Rapp 9 0.37 %
Nagylibercse 8 0.33 %
Csomatelke 8 0.33 %
Vilke 8 0.33 %
Ragyolc 8 0.33 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Fülekkovácsi 7 0.29 %
Maskófalva 7 0.29 %
Mucsény 7 0.29 %
Kotmány 7 0.29 %
Tósár 6 0.25 %
Tőrincs 5 0.21 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Kétkeresztúr 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 37.98 %
Losonc 1 055 30.01 %
Ragyolc 198 5.63 %
Fülekpüspöki 157 4.47 %
Csomatelke 99 2.82 %
Nagydaróc 88 2.50 %
Fülekkovácsi 77 2.19 %
Füleksávoly 60 1.71 %
Sőreg 54 1.54 %
Perse 50 1.42 %
Ipolygalsa 50 1.42 %
Sátorosbánya 46 1.31 %
Videfalva 45 1.28 %
Csákányháza 44 1.25 %
Bozita 43 1.22 %
Panyidaróc 42 1.19 %
Béna 40 1.14 %
Rátkapuszta 36 1.02 %
Bolyk 32 0.91 %
Pinc 30 0.85 %
Rapp 29 0.83 %
Terbeléd 28 0.80 %
Vilke 24 0.68 %
Gács 23 0.65 %
Losonctamási 22 0.63 %
Mucsény 21 0.60 %
Bolgárom 20 0.57 %
Tőrincs 15 0.43 %
Vámosfalva 15 0.43 %
Fülekpilis 14 0.40 %
Divény 13 0.37 %
Miksi 12 0.34 %
Patakalja 11 0.31 %
Kalonda 10 0.28 %
Kétkeresztúr 10 0.28 %
Ipolynyitra 9 0.26 %
Lónyabánya 9 0.26 %
Jelsőc 7 0.20 %
Rózsaszállás 6 0.17 %
Gácsfalva 6 0.17 %
Budaszállás 5 0.14 %
Maskófalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.09 %
Gácsliget 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Gácsprága 2 0.06 %
Parlagos 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Tósár 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 47.23 %
Losonctamási 190 5.15 %
Fülek 178 4.83 %
Videfalva 153 4.15 %
Gács 136 3.69 %
Divény 123 3.34 %
Lónyabánya 111 3.01 %
Terbeléd 79 2.14 %
Vámosfalva 70 1.90 %
Nagydaróc 70 1.90 %
Gácsfalva 69 1.87 %
Bozita 66 1.79 %
Gácsliget 65 1.76 %
Budaszállás 56 1.52 %
Tugár 56 1.52 %
Jelsőc 51 1.38 %
Sátorosbánya 50 1.36 %
Dabar 50 1.36 %
Bolyk 47 1.27 %
Miksi 45 1.22 %
Csomatelke 39 1.06 %
Rapp 36 0.98 %
Füleksávoly 35 0.95 %
Maskófalva 35 0.95 %
Rózsaszállás 34 0.92 %
Patakalja 33 0.89 %
Tósár 32 0.87 %
Panyidaróc 30 0.81 %
Nagylibercse 29 0.79 %
Mucsény 26 0.70 %
Gácslápos 23 0.62 %
Vilke 23 0.62 %
Sőreg 21 0.57 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.43 %
Ipolygalsa 15 0.41 %
Gömörsíd 15 0.41 %
Ábelfalva 15 0.41 %
Csákányháza 15 0.41 %
Tőrincs 15 0.41 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.33 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.24 %
Kalonda 9 0.24 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 53.55 %
Fülek 380 21.76 %
Videfalva 65 3.72 %
Gács 55 3.15 %
Losonctamási 53 3.04 %
Lónyabánya 38 2.18 %
Vámosfalva 33 1.89 %
Bozita 33 1.89 %
Divény 30 1.72 %
Fülekpüspöki 22 1.26 %
Patakalja 21 1.20 %
Rózsaszállás 20 1.15 %
Jelsőc 19 1.09 %
Panyidaróc 18 1.03 %
Dabar 17 0.97 %
Budaszállás 16 0.92 %
Terbeléd 16 0.92 %
Fülekkovácsi 15 0.86 %
Ragyolc 15 0.86 %
Gácsfalva 15 0.86 %
Bolyk 13 0.74 %
Nagydaróc 12 0.69 %
Miksi 11 0.63 %
Kotmány 10 0.57 %
Gömörsíd 10 0.57 %
Vilke 10 0.57 %
Rátkapuszta 9 0.52 %
Rapp 8 0.46 %
Maskófalva 8 0.46 %
Kétkeresztúr 7 0.40 %
Gergelyfalva 7 0.40 %
Sátorosbánya 7 0.40 %
Perse 5 0.29 %
Csomatelke 5 0.29 %
Mucsény 4 0.23 %
Tugár 4 0.23 %
Sőreg 3 0.17 %
Ipolygalsa 3 0.17 %
Füleksávoly 3 0.17 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.09 %
Fülek 18 7.93 %
Divény 10 4.41 %
Videfalva 9 3.96 %
Lónyabánya 7 3.08 %
Gömörsíd 6 2.64 %
Ragyolc 5 2.20 %
Bolyk 5 2.20 %
Vámosfalva 4 1.76 %
Vilke 4 1.76 %
Gács 4 1.76 %
Rátkapuszta 4 1.76 %
Csomatelke 3 1.32 %
Rózsaszállás 3 1.32 %
Tugár 3 1.32 %
Pinc 3 1.32 %
Nagydaróc 3 1.32 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 43.15 %
Losonc 70 11.02 %
Ragyolc 29 4.57 %
Fülekpüspöki 28 4.41 %
Gömörsíd 23 3.62 %
Sőreg 14 2.20 %
Nagydaróc 13 2.05 %
Csomatelke 11 1.73 %
Csákányháza 8 1.26 %
Bolgárom 8 1.26 %
Vilke 8 1.26 %
Perse 8 1.26 %
Fülekkovácsi 7 1.10 %
Béna 7 1.10 %
Füleksávoly 6 0.94 %
Rapp 6 0.94 %
Terbeléd 4 0.63 %
Mucsény 4 0.63 %
Lónyabánya 4 0.63 %
Panyidaróc 3 0.47 %
Kalonda 3 0.47 %
Ipolynyitra 3 0.47 %
Ipolygalsa 3 0.47 %
Gács 3 0.47 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Pinc 2 0.31 %
Sátorosbánya 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Bozita 2 0.31 %
Gácsprága 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Losonctamási 1 0.16 %
Fűrész 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Patakalja 1 0.16 %
Divény 1 0.16 %
Videfalva 1 0.16 %
Jelsőc 1 0.16 %
Vámosfalva 1 0.16 %
Dabar 1 0.16 %
Budaszállás 1 0.16 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 37.71 %
Losonctamási 154 7.45 %
Videfalva 97 4.70 %
Gács 71 3.44 %
Divény 68 3.29 %
Bozita 65 3.15 %
Lónyabánya 61 2.95 %
Tugár 49 2.37 %
Budaszállás 48 2.32 %
Fülek 47 2.27 %
Gácsliget 42 2.03 %
Jelsőc 41 1.98 %
Vámosfalva 36 1.74 %
Tósár 31 1.50 %
Sátorosbánya 30 1.45 %
Gácsfalva 28 1.36 %
Nagydaróc 26 1.26 %
Terbeléd 26 1.26 %
Bolyk 24 1.16 %
Maskófalva 23 1.11 %
Tőrincs 21 1.02 %
Rapp 21 1.02 %
Kotmány 21 1.02 %
Ábelfalva 18 0.87 %
Gácslápos 18 0.87 %
Rózsaszállás 17 0.82 %
Romhánypuszta 16 0.77 %
Gergelyfalva 16 0.77 %
Panyidaróc 15 0.73 %
Csákányháza 15 0.73 %
Dabar 13 0.63 %
Nagylibercse 12 0.58 %
Patakalja 12 0.58 %
Fülekkovácsi 11 0.53 %
Vilke 11 0.53 %
Mucsény 9 0.44 %
Ipolygalsa 9 0.44 %
Fülekpilis 8 0.39 %
Gömörsíd 7 0.34 %
Parlagos 7 0.34 %
Kétkeresztúr 7 0.34 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Sőreg 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 13.74 %
Losonc 59 9.77 %
Gömörsíd 17 2.81 %
Nagydaróc 11 1.82 %
Tőrincs 9 1.49 %
Ragyolc 9 1.49 %
Panyidaróc 8 1.32 %
Fülekkovácsi 8 1.32 %
Fülekpüspöki 7 1.16 %
Mucsény 7 1.16 %
Csomatelke 7 1.16 %
Füleksávoly 7 1.16 %
Bolgárom 7 1.16 %
Jelsőc 6 0.99 %
Csákányháza 6 0.99 %
Rapp 4 0.66 %
Ipolynyitra 4 0.66 %
Fülekpilis 3 0.50 %
Gács 3 0.50 %
Vilke 3 0.50 %
Béna 3 0.50 %
Terbeléd 3 0.50 %
Losonctamási 3 0.50 %
Lónyabánya 2 0.33 %
Gácsfalva 2 0.33 %
Rózsaszállás 2 0.33 %
Dabar 2 0.33 %
Miksi 2 0.33 %
Perse 2 0.33 %
Pinc 2 0.33 %
Kalonda 2 0.33 %
Kotmány 2 0.33 %
Fűrész 1 0.17 %
Videfalva 1 0.17 %
Patakalja 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Vámosfalva 1 0.17 %
Sátorosbánya 1 0.17 %
Bolyk 1 0.17 %
Nagylibercse 1 0.17 %
Gácsliget 1 0.17 %
Ipolygalsa 1 0.17 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 57.34 %
Videfalva 42 4.08 %
Gács 38 3.69 %
Lónyabánya 27 2.62 %
Losonctamási 20 1.94 %
Divény 18 1.75 %
Fülek 17 1.65 %
Dabar 16 1.55 %
Gácsfalva 15 1.46 %
Panyidaróc 12 1.17 %
Fülekkovácsi 10 0.97 %
Rapp 9 0.87 %
Kotmány 8 0.78 %
Vámosfalva 8 0.78 %
Terbeléd 7 0.68 %
Bozita 7 0.68 %
Miksi 5 0.49 %
Gácsliget 5 0.49 %
Budaszállás 5 0.49 %
Kétkeresztúr 5 0.49 %
Vilke 5 0.49 %
Fűrész 5 0.49 %
Jelsőc 4 0.39 %
Tugár 4 0.39 %
Ipolynyitra 4 0.39 %
Gácslápos 4 0.39 %
Bolyk 4 0.39 %
Kalonda 4 0.39 %
Csákányháza 4 0.39 %
Rózsaszállás 4 0.39 %
Ábelfalva 3 0.29 %
Fülekpüspöki 3 0.29 %
Ragyolc 3 0.29 %
Csomatelke 3 0.29 %
Rátkapuszta 3 0.29 %
Romhánypuszta 2 0.19 %
Bolgárom 2 0.19 %
Tósár 2 0.19 %
Nagylibercse 2 0.19 %
Perse 2 0.19 %
Ipolygalsa 2 0.19 %
Nagydaróc 2 0.19 %
Lentő 2 0.19 %
Tőrincs 2 0.19 %
Füleksávoly 2 0.19 %
Sátorosbánya 2 0.19 %
Gömörsíd 1 0.10 %
Mucsény 1 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Maskófalva 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 52.25 %
Lónyabánya 71 8.65 %
Videfalva 70 8.53 %
Divény 60 7.31 %
Losonctamási 54 6.58 %
Gács 48 5.85 %
Fülek 34 4.14 %
Vámosfalva 27 3.29 %
Kotmány 26 3.17 %
Rózsaszállás 20 2.44 %
Bozita 20 2.44 %
Gácsfalva 18 2.19 %
Dabar 13 1.58 %
Patakalja 13 1.58 %
Bolyk 12 1.46 %
Rapp 10 1.22 %
Fűrész 9 1.10 %
Tósár 9 1.10 %
Rátkapuszta 9 1.10 %
Panyidaróc 9 1.10 %
Mucsény 8 0.97 %
Vilke 8 0.97 %
Nagydaróc 7 0.85 %
Terbeléd 7 0.85 %
Jelsőc 7 0.85 %
Gácslápos 6 0.73 %
Maskófalva 6 0.73 %
Tugár 6 0.73 %
Sátorosbánya 6 0.73 %
Ragyolc 5 0.61 %
Budaszállás 5 0.61 %
Kalonda 4 0.49 %
Gácsliget 4 0.49 %
Lentő 4 0.49 %
Pinc 4 0.49 %
Ábelfalva 3 0.37 %
Miksi 3 0.37 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Fülekkovácsi 3 0.37 %
Gergelyfalva 2 0.24 %
Romhánypuszta 2 0.24 %
Csomatelke 2 0.24 %
Nagylibercse 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Ipolygalsa 1 0.12 %
Béna 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Csákányháza 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 65.52 %
Gács 204 6.56 %
Fülek 176 5.66 %
Videfalva 172 5.53 %
Losonctamási 135 4.34 %
Divény 125 4.02 %
Vámosfalva 107 3.44 %
Lónyabánya 106 3.41 %
Gácsfalva 95 3.06 %
Gácsliget 77 2.48 %
Terbeléd 42 1.35 %
Dabar 38 1.22 %
Patakalja 37 1.19 %
Panyidaróc 37 1.19 %
Nagylibercse 34 1.09 %
Rózsaszállás 34 1.09 %
Ragyolc 33 1.06 %
Tugár 33 1.06 %
Maskófalva 33 1.06 %
Vilke 31 1.00 %
Bolyk 29 0.93 %
Bozita 29 0.93 %
Budaszállás 26 0.84 %
Tósár 25 0.80 %
Gácslápos 24 0.77 %
Kotmány 23 0.74 %
Pinc 18 0.58 %
Fülekkovácsi 17 0.55 %
Nagydaróc 16 0.51 %
Rapp 15 0.48 %
Csomatelke 14 0.45 %
Fűrész 14 0.45 %
Rátkapuszta 13 0.42 %
Gergelyfalva 13 0.42 %
Miksi 12 0.39 %
Mucsény 12 0.39 %
Fülekpüspöki 10 0.32 %
Ábelfalva 10 0.32 %
Ipolygalsa 10 0.32 %
Sátorosbánya 9 0.29 %
Romhánypuszta 9 0.29 %
Jelsőc 8 0.26 %
Fülekpilis 7 0.23 %
Kétkeresztúr 5 0.16 %
Gácsprága 5 0.16 %
Perse 4 0.13 %
Gömörsíd 4 0.13 %
Ipolynyitra 4 0.13 %
Tőrincs 4 0.13 %
Kalonda 4 0.13 %
Lentő 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Sőreg 2 0.06 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 39.88 %
Losonctamási 480 32.39 %
Videfalva 193 13.02 %
Gács 113 7.62 %
Lónyabánya 106 7.15 %
Divény 100 6.75 %
Vámosfalva 79 5.33 %
Gácsfalva 66 4.45 %
Fülek 66 4.45 %
Patakalja 51 3.44 %
Tugár 41 2.77 %
Tósár 36 2.43 %
Gergelyfalva 33 2.23 %
Budaszállás 33 2.23 %
Gácsliget 25 1.69 %
Bozita 24 1.62 %
Dabar 24 1.62 %
Rózsaszállás 23 1.55 %
Maskófalva 23 1.55 %
Nagylibercse 22 1.48 %
Bolyk 21 1.42 %
Sátorosbánya 17 1.15 %
Parlagos 17 1.15 %
Terbeléd 16 1.08 %
Rapp 15 1.01 %
Kotmány 12 0.81 %
Romhánypuszta 12 0.81 %
Jelsőc 12 0.81 %
Panyidaróc 11 0.74 %
Ipolygalsa 11 0.74 %
Gácslápos 11 0.74 %
Ragyolc 10 0.67 %
Rátkapuszta 10 0.67 %
Fülekkovácsi 8 0.54 %
Kétkeresztúr 8 0.54 %
Fűrész 7 0.47 %
Ábelfalva 7 0.47 %
Vilke 6 0.40 %
Tőrincs 6 0.40 %
Pinc 6 0.40 %
Füleksávoly 5 0.34 %
Gácsprága 5 0.34 %
Nagydaróc 5 0.34 %
Lentő 5 0.34 %
Fülekpüspöki 5 0.34 %
Csomatelke 3 0.20 %
Fülekpilis 3 0.20 %
Bolgárom 3 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Csákányháza 2 0.13 %
Mucsény 2 0.13 %
Sőreg 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 15.76 %
Fülek 40 2.53 %
Nagydaróc 40 2.53 %
Videfalva 21 1.33 %
Gács 18 1.14 %
Divény 15 0.95 %
Losonctamási 12 0.76 %
Lónyabánya 11 0.70 %
Terbeléd 10 0.63 %
Bolyk 8 0.51 %
Vámosfalva 7 0.44 %
Dabar 6 0.38 %
Patakalja 6 0.38 %
Vilke 6 0.38 %
Panyidaróc 6 0.38 %
Ragyolc 5 0.32 %
Rózsaszállás 5 0.32 %
Füleksávoly 5 0.32 %
Budaszállás 4 0.25 %
Miksi 4 0.25 %
Tósár 4 0.25 %
Maskófalva 4 0.25 %
Tugár 3 0.19 %
Csákányháza 3 0.19 %
Gácsprága 3 0.19 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Pinc 3 0.19 %
Fűrész 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Perse 2 0.13 %
Kotmány 2 0.13 %
Jelsőc 2 0.13 %
Fülekkovácsi 2 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Rapp 1 0.06 %
Rátkapuszta 1 0.06 %
Csomatelke 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 10.31 %
Tőrincs 30 5.24 %
Fülek 26 4.55 %
Jelsőc 10 1.75 %
Vilke 9 1.57 %
Gömörsíd 9 1.57 %
Panyidaróc 8 1.40 %
Nagydaróc 7 1.22 %
Bolgárom 5 0.87 %
Losonctamási 4 0.70 %
Gácsfalva 4 0.70 %
Ipolynyitra 4 0.70 %
Kotmány 4 0.70 %
Divény 4 0.70 %
Fűrész 3 0.52 %
Gács 3 0.52 %
Csákányháza 3 0.52 %
Csomatelke 3 0.52 %
Videfalva 3 0.52 %
Füleksávoly 3 0.52 %
Fülekpilis 3 0.52 %
Lónyabánya 3 0.52 %
Mucsény 3 0.52 %
Tugár 2 0.35 %
Fülekpüspöki 2 0.35 %
Miksi 2 0.35 %
Bolyk 2 0.35 %
Vámosfalva 2 0.35 %
Tósár 2 0.35 %
Ipolygalsa 2 0.35 %
Dabar 2 0.35 %
Budaszállás 1 0.17 %
Perse 1 0.17 %
Terbeléd 1 0.17 %
Rózsaszállás 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Ragyolc 1 0.17 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.62 %
Fülek 112 10.53 %
Ipolygalsa 92 8.65 %
Terbeléd 29 2.73 %
Nagydaróc 19 1.79 %
Füleksávoly 17 1.60 %
Ipolynyitra 13 1.22 %
Fülekpüspöki 11 1.03 %
Bolyk 11 1.03 %
Bozita 11 1.03 %
Videfalva 10 0.94 %
Csákányháza 10 0.94 %
Ragyolc 9 0.85 %
Rapp 9 0.85 %
Gömörsíd 9 0.85 %
Fülekkovácsi 8 0.75 %
Panyidaróc 7 0.66 %
Rátkapuszta 7 0.66 %
Perse 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Bolgárom 5 0.47 %
Losonctamási 4 0.38 %
Gács 4 0.38 %
Fülekpilis 4 0.38 %
Béna 4 0.38 %
Vámosfalva 4 0.38 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 23.07 %
Fülek 28 1.55 %
Videfalva 27 1.49 %
Lónyabánya 24 1.32 %
Divény 22 1.21 %
Dabar 22 1.21 %
Losonctamási 20 1.10 %
Gács 14 0.77 %
Vámosfalva 13 0.72 %
Rózsaszállás 9 0.50 %
Bolyk 9 0.50 %
Terbeléd 8 0.44 %
Nagylibercse 6 0.33 %
Jelsőc 6 0.33 %
Vilke 6 0.33 %
Panyidaróc 6 0.33 %
Romhánypuszta 5 0.28 %
Csomatelke 5 0.28 %
Tósár 5 0.28 %
Gácsfalva 5 0.28 %
Tugár 4 0.22 %
Bozita 4 0.22 %
Mucsény 4 0.22 %
Budaszállás 4 0.22 %
Rapp 4 0.22 %
Kétkeresztúr 3 0.17 %
Fülekpüspöki 3 0.17 %
Gácsliget 3 0.17 %
Sátorosbánya 3 0.17 %
Füleksávoly 3 0.17 %
Gácsprága 3 0.17 %
Gergelyfalva 3 0.17 %
Ragyolc 3 0.17 %
Nagydaróc 3 0.17 %
Rátkapuszta 3 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.11 %
Tőrincs 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Fülekkovácsi 2 0.11 %
Gácslápos 2 0.11 %
Fűrész 2 0.11 %
Maskófalva 2 0.11 %
Béna 1 0.06 %
Patakalja 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 40.33 %
Videfalva 174 16.99 %
Losonctamási 34 3.32 %
Vámosfalva 24 2.34 %
Gács 24 2.34 %
Divény 22 2.15 %
Lónyabánya 21 2.05 %
Terbeléd 18 1.76 %
Bozita 18 1.76 %
Tugár 17 1.66 %
Fülek 14 1.37 %
Bolyk 11 1.07 %
Panyidaróc 8 0.78 %
Maskófalva 8 0.78 %
Csákányháza 8 0.78 %
Mucsény 8 0.78 %
Gácsfalva 8 0.78 %
Dabar 7 0.68 %
Budaszállás 7 0.68 %
Gácsliget 7 0.68 %
Rózsaszállás 7 0.68 %
Romhánypuszta 7 0.68 %
Pinc 5 0.49 %
Gácslápos 5 0.49 %
Rapp 4 0.39 %
Vilke 4 0.39 %
Kétkeresztúr 4 0.39 %
Kotmány 4 0.39 %
Tőrincs 4 0.39 %
Patakalja 4 0.39 %
Tósár 4 0.39 %
Fülekkovácsi 4 0.39 %
Jelsőc 3 0.29 %
Nagylibercse 3 0.29 %
Kalonda 3 0.29 %
Gömörsíd 3 0.29 %
Fűrész 3 0.29 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Ragyolc 2 0.20 %
Nagydaróc 2 0.20 %
Rátkapuszta 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 35.00 %
Losonc 253 12.63 %
Ragyolc 150 7.49 %
Fülekpüspöki 126 6.29 %
Gömörsíd 88 4.39 %
Csomatelke 75 3.74 %
Béna 48 2.40 %
Csákányháza 45 2.25 %
Füleksávoly 33 1.65 %
Fülekkovácsi 32 1.60 %
Sőreg 30 1.50 %
Nagydaróc 30 1.50 %
Vilke 25 1.25 %
Rapp 25 1.25 %
Bolgárom 25 1.25 %
Perse 19 0.95 %
Panyidaróc 16 0.80 %
Ipolygalsa 14 0.70 %
Terbeléd 14 0.70 %
Kalonda 13 0.65 %
Pinc 10 0.50 %
Bozita 10 0.50 %
Fülekpilis 9 0.45 %
Mucsény 9 0.45 %
Rátkapuszta 7 0.35 %
Bolyk 6 0.30 %
Losonctamási 6 0.30 %
Gácsfalva 4 0.20 %
Videfalva 4 0.20 %
Gács 4 0.20 %
Lónyabánya 2 0.10 %
Rózsaszállás 2 0.10 %
Sátorosbánya 2 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Vámosfalva 2 0.10 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 40.07 %
Divény 116 10.56 %
Gács 76 6.92 %
Rózsaszállás 72 6.56 %
Videfalva 69 6.28 %
Lónyabánya 63 5.74 %
Losonctamási 57 5.19 %
Vámosfalva 56 5.10 %
Fülek 38 3.46 %
Bozita 31 2.82 %
Gácsfalva 29 2.64 %
Dabar 28 2.55 %
Kotmány 23 2.09 %
Rapp 17 1.55 %
Fűrész 15 1.37 %
Sátorosbánya 13 1.18 %
Vilke 12 1.09 %
Budaszállás 12 1.09 %
Panyidaróc 12 1.09 %
Bolyk 12 1.09 %
Tugár 10 0.91 %
Ragyolc 10 0.91 %
Patakalja 9 0.82 %
Terbeléd 9 0.82 %
Nagylibercse 9 0.82 %
Mucsény 9 0.82 %
Nagydaróc 9 0.82 %
Tósár 8 0.73 %
Rátkapuszta 8 0.73 %
Maskófalva 8 0.73 %
Kalonda 8 0.73 %
Füleksávoly 8 0.73 %
Pinc 6 0.55 %
Gácsliget 6 0.55 %
Gácslápos 6 0.55 %
Romhánypuszta 5 0.46 %
Kétkeresztúr 5 0.46 %
Jelsőc 5 0.46 %
Ipolygalsa 5 0.46 %
Lentő 5 0.46 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Fülekkovácsi 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Ábelfalva 4 0.36 %
Fülekpilis 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Béna 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Parlagos 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Perse 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 53.09 %
Videfalva 18 6.55 %
Fülek 14 5.09 %
Vámosfalva 13 4.73 %
Terbeléd 10 3.64 %
Gács 9 3.27 %
Divény 9 3.27 %
Lónyabánya 9 3.27 %
Bozita 6 2.18 %
Fűrész 5 1.82 %
Tósár 5 1.82 %
Nagylibercse 4 1.45 %
Losonctamási 4 1.45 %
Rátkapuszta 4 1.45 %
Rapp 4 1.45 %
Kotmány 3 1.09 %
Mucsény 3 1.09 %
Panyidaróc 3 1.09 %
Tugár 3 1.09 %
Sátorosbánya 3 1.09 %
Maskófalva 2 0.73 %
Füleksávoly 2 0.73 %
Nagydaróc 2 0.73 %
Romhánypuszta 2 0.73 %
Bolyk 2 0.73 %
Gömörsíd 2 0.73 %
Gácsfalva 2 0.73 %
Gácslápos 2 0.73 %
Ragyolc 2 0.73 %
Gácsprága 2 0.73 %
Kétkeresztúr 2 0.73 %
Patakalja 1 0.36 %
Pinc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Rózsaszállás 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpilis 1 0.36 %
Fülekkovácsi 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Csomatelke 1 0.36 %
Csákányháza 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Vilke 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 30.36 %
Fülek 25 3.91 %
Videfalva 22 3.44 %
Lónyabánya 22 3.44 %
Losonctamási 18 2.82 %
Gács 17 2.66 %
Vámosfalva 17 2.66 %
Dabar 12 1.88 %
Divény 9 1.41 %
Gömörsíd 9 1.41 %
Fűrész 7 1.10 %
Csákányháza 7 1.10 %
Terbeléd 6 0.94 %
Bozita 6 0.94 %
Gácsliget 6 0.94 %
Kalonda 5 0.78 %
Nagydaróc 5 0.78 %
Mucsény 5 0.78 %
Rózsaszállás 5 0.78 %
Csomatelke 5 0.78 %
Bolyk 5 0.78 %
Sátorosbánya 4 0.63 %
Gácsfalva 3 0.47 %
Budaszállás 3 0.47 %
Jelsőc 3 0.47 %
Fülekkovácsi 3 0.47 %
Fülekpilis 3 0.47 %
Pinc 3 0.47 %
Kotmány 3 0.47 %
Tugár 3 0.47 %
Ipolynyitra 3 0.47 %
Panyidaróc 3 0.47 %
Nagylibercse 2 0.31 %
Fülekpüspöki 2 0.31 %
Perse 2 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.31 %
Rapp 2 0.31 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Maskófalva 1 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Ragyolc 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Vilke 1 0.16 %
Bolgárom 1 0.16 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 67.28 %
Gács 58 4.85 %
Videfalva 53 4.44 %
Divény 49 4.10 %
Fülek 39 3.26 %
Lónyabánya 34 2.85 %
Losonctamási 29 2.43 %
Vámosfalva 20 1.67 %
Dabar 20 1.67 %
Gácsfalva 17 1.42 %
Tugár 10 0.84 %
Fülekkovácsi 10 0.84 %
Terbeléd 9 0.75 %
Panyidaróc 9 0.75 %
Bozita 8 0.67 %
Vilke 8 0.67 %
Budaszállás 8 0.67 %
Rózsaszállás 8 0.67 %
Bolyk 7 0.59 %
Rapp 7 0.59 %
Ipolygalsa 7 0.59 %
Pinc 7 0.59 %
Fűrész 7 0.59 %
Ábelfalva 7 0.59 %
Jelsőc 6 0.50 %
Ragyolc 6 0.50 %
Kalonda 5 0.42 %
Kotmány 5 0.42 %
Nagydaróc 5 0.42 %
Patakalja 4 0.33 %
Gácsliget 4 0.33 %
Gácslápos 4 0.33 %
Miksi 4 0.33 %
Gömörsíd 4 0.33 %
Parlagos 3 0.25 %
Tőrincs 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Füleksávoly 3 0.25 %
Ipolynyitra 3 0.25 %
Maskófalva 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Béna 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Csákányháza 2 0.17 %
Mucsény 2 0.17 %
Sőreg 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 21.23 %
Lónyabánya 165 21.10 %
Divény 72 9.21 %
Vámosfalva 64 8.18 %
Rózsaszállás 27 3.45 %
Dabar 25 3.20 %
Fülek 19 2.43 %
Losonctamási 19 2.43 %
Videfalva 18 2.30 %
Gács 16 2.05 %
Nagydaróc 13 1.66 %
Patakalja 13 1.66 %
Kétkeresztúr 11 1.41 %
Kotmány 10 1.28 %
Fülekkovácsi 9 1.15 %
Tugár 9 1.15 %
Fűrész 8 1.02 %
Vilke 7 0.90 %
Csomatelke 6 0.77 %
Gácsliget 5 0.64 %
Terbeléd 5 0.64 %
Mucsény 4 0.51 %
Kalonda 4 0.51 %
Bozita 3 0.38 %
Bolyk 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Romhánypuszta 3 0.38 %
Jelsőc 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Ragyolc 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Gácsfalva 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Csákányháza 2 0.26 %
Nagylibercse 1 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Lentő 1 0.13 %
Sátorosbánya 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 42.05 %
Fülek 431 20.09 %
Rátkapuszta 111 5.17 %
Terbeléd 104 4.85 %
Videfalva 89 4.15 %
Sátorosbánya 80 3.73 %
Gács 73 3.40 %
Losonctamási 62 2.89 %
Tugár 61 2.84 %
Divény 58 2.70 %
Bozita 55 2.56 %
Lónyabánya 53 2.47 %
Vámosfalva 47 2.19 %
Gácsfalva 43 2.00 %
Ragyolc 43 2.00 %
Romhánypuszta 42 1.96 %
Fülekpüspöki 41 1.91 %
Budaszállás 37 1.72 %
Bolyk 37 1.72 %
Fülekkovácsi 36 1.68 %
Mucsény 35 1.63 %
Csákányháza 35 1.63 %
Csomatelke 32 1.49 %
Rapp 29 1.35 %
Nagydaróc 29 1.35 %
Ipolygalsa 22 1.03 %
Rózsaszállás 21 0.98 %
Gácsliget 18 0.84 %
Gácslápos 18 0.84 %
Fülekpilis 17 0.79 %
Panyidaróc 15 0.70 %
Dabar 14 0.65 %
Gömörsíd 14 0.65 %
Patakalja 13 0.61 %
Fűrész 13 0.61 %
Kotmány 13 0.61 %
Parlagos 12 0.56 %
Perse 12 0.56 %
Tósár 12 0.56 %
Gergelyfalva 12 0.56 %
Tőrincs 10 0.47 %
Ipolynyitra 9 0.42 %
Maskófalva 9 0.42 %
Füleksávoly 7 0.33 %
Sőreg 6 0.28 %
Miksi 6 0.28 %
Jelsőc 5 0.23 %
Kalonda 5 0.23 %
Bolgárom 5 0.23 %
Kétkeresztúr 5 0.23 %
Vilke 5 0.23 %
Pinc 5 0.23 %
Nagylibercse 4 0.19 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 24.23 %
Fülek 25 6.44 %
Gömörsíd 15 3.87 %
Divény 14 3.61 %
Videfalva 12 3.09 %
Losonctamási 9 2.32 %
Mucsény 6 1.55 %
Ragyolc 6 1.55 %
Csomatelke 6 1.55 %
Budaszállás 6 1.55 %
Gács 5 1.29 %
Füleksávoly 5 1.29 %
Lónyabánya 5 1.29 %
Patakalja 5 1.29 %
Vámosfalva 5 1.29 %
Gácsfalva 5 1.29 %
Sátorosbánya 4 1.03 %
Fülekpüspöki 4 1.03 %
Terbeléd 3 0.77 %
Dabar 3 0.77 %
Vilke 2 0.52 %
Tugár 2 0.52 %
Csákányháza 2 0.52 %
Bolyk 2 0.52 %
Nagylibercse 2 0.52 %
Rózsaszállás 2 0.52 %
Rátkapuszta 2 0.52 %
Ipolygalsa 2 0.52 %
Jelsőc 2 0.52 %
Kalonda 2 0.52 %
Fűrész 2 0.52 %
Bolgárom 2 0.52 %
Kétkeresztúr 2 0.52 %
Panyidaróc 1 0.26 %
Pinc 1 0.26 %
Nagydaróc 1 0.26 %
Fülekkovácsi 1 0.26 %
Tőrincs 1 0.26 %
Gácsprága 1 0.26 %
Perse 1 0.26 %
Miksi 1 0.26 %
Rapp 1 0.26 %
Gergelyfalva 1 0.26 %
Gácslápos 1 0.26 %
Ipolynyitra 1 0.26 %
Kotmány 1 0.26 %
Ábelfalva 1 0.26 %
Tósár 1 0.26 %
Sőreg 1 0.26 %
Romhánypuszta 1 0.26 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 15.64 %
Divény 35 5.37 %
Fülek 26 3.99 %
Videfalva 16 2.45 %
Gács 14 2.15 %
Lónyabánya 11 1.69 %
Dabar 11 1.69 %
Ragyolc 9 1.38 %
Losonctamási 8 1.23 %
Vámosfalva 8 1.23 %
Kotmány 8 1.23 %
Tugár 7 1.07 %
Rózsaszállás 7 1.07 %
Terbeléd 6 0.92 %
Gácsfalva 6 0.92 %
Jelsőc 5 0.77 %
Fűrész 4 0.61 %
Csákányháza 4 0.61 %
Rátkapuszta 3 0.46 %
Sátorosbánya 3 0.46 %
Csomatelke 3 0.46 %
Fülekpüspöki 3 0.46 %
Tósár 2 0.31 %
Bozita 2 0.31 %
Nagylibercse 2 0.31 %
Ipolynyitra 2 0.31 %
Maskófalva 2 0.31 %
Budaszállás 2 0.31 %
Patakalja 2 0.31 %
Gömörsíd 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Fülekpilis 2 0.31 %
Panyidaróc 2 0.31 %
Bolgárom 2 0.31 %
Pinc 2 0.31 %
Gácsliget 1 0.15 %
Mucsény 1 0.15 %
Vilke 1 0.15 %
Tőrincs 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Miksi 1 0.15 %
Füleksávoly 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.15 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 23.36 %
Videfalva 19 2.05 %
Gács 13 1.40 %
Fülek 12 1.29 %
Losonctamási 12 1.29 %
Divény 12 1.29 %
Lónyabánya 11 1.18 %
Vilke 10 1.08 %
Panyidaróc 8 0.86 %
Terbeléd 7 0.75 %
Vámosfalva 7 0.75 %
Dabar 6 0.65 %
Rapp 6 0.65 %
Nagylibercse 6 0.65 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Fülekpüspöki 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Patakalja 3 0.32 %
Maskófalva 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Fülekkovácsi 3 0.32 %
Fűrész 3 0.32 %
Gácsfalva 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Fülekpilis 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Jelsőc 2 0.22 %
Ábelfalva 2 0.22 %
Budaszállás 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Lentő 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Ipolygalsa 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Csomatelke 1 0.11 %
Kalonda 1 0.11 %
Ragyolc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Gácsliget 1 0.11 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 53.00 %
Divény 313 9.47 %
Vámosfalva 241 7.29 %
Lónyabánya 241 7.29 %
Videfalva 209 6.33 %
Fülek 127 3.84 %
Gács 116 3.51 %
Losonctamási 112 3.39 %
Dabar 108 3.27 %
Rózsaszállás 86 2.60 %
Rapp 57 1.73 %
Patakalja 50 1.51 %
Fűrész 50 1.51 %
Kotmány 47 1.42 %
Gácsfalva 46 1.39 %
Terbeléd 43 1.30 %
Tugár 40 1.21 %
Budaszállás 34 1.03 %
Bolyk 32 0.97 %
Bozita 29 0.88 %
Panyidaróc 25 0.76 %
Nagydaróc 24 0.73 %
Gergelyfalva 20 0.61 %
Mucsény 20 0.61 %
Sátorosbánya 19 0.58 %
Gácslápos 17 0.51 %
Tósár 16 0.48 %
Ragyolc 15 0.45 %
Fülekkovácsi 15 0.45 %
Nagylibercse 15 0.45 %
Pinc 13 0.39 %
Ipolygalsa 13 0.39 %
Kétkeresztúr 11 0.33 %
Fülekpüspöki 10 0.30 %
Vilke 10 0.30 %
Rátkapuszta 10 0.30 %
Kalonda 8 0.24 %
Maskófalva 8 0.24 %
Gácsliget 7 0.21 %
Miksi 7 0.21 %
Fülekpilis 7 0.21 %
Csákányháza 5 0.15 %
Ábelfalva 5 0.15 %
Gömörsíd 4 0.12 %
Jelsőc 4 0.12 %
Romhánypuszta 4 0.12 %
Füleksávoly 4 0.12 %
Parlagos 3 0.09 %
Lentő 2 0.06 %
Csomatelke 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 76.07 %
Videfalva 200 4.80 %
Gács 166 3.98 %
Fülek 165 3.96 %
Losonctamási 116 2.78 %
Lónyabánya 109 2.61 %
Divény 98 2.35 %
Vámosfalva 75 1.80 %
Panyidaróc 58 1.39 %
Rapp 57 1.37 %
Terbeléd 48 1.15 %
Bolyk 47 1.13 %
Gácsfalva 46 1.10 %
Vilke 42 1.01 %
Dabar 39 0.94 %
Patakalja 37 0.89 %
Rózsaszállás 32 0.77 %
Pinc 30 0.72 %
Mucsény 25 0.60 %
Tugár 24 0.58 %
Miksi 23 0.55 %
Fülekpüspöki 22 0.53 %
Fülekkovácsi 21 0.50 %
Nagydaróc 20 0.48 %
Ragyolc 19 0.46 %
Budaszállás 18 0.43 %
Gergelyfalva 17 0.41 %
Maskófalva 16 0.38 %
Rátkapuszta 14 0.34 %
Kalonda 14 0.34 %
Fűrész 14 0.34 %
Romhánypuszta 13 0.31 %
Bozita 13 0.31 %
Nagylibercse 10 0.24 %
Kétkeresztúr 10 0.24 %
Tósár 10 0.24 %
Jelsőc 10 0.24 %
Csomatelke 9 0.22 %
Kotmány 9 0.22 %
Ipolygalsa 9 0.22 %
Fülekpilis 9 0.22 %
Ábelfalva 8 0.19 %
Gácsliget 8 0.19 %
Gácslápos 8 0.19 %
Füleksávoly 8 0.19 %
Sátorosbánya 8 0.19 %
Perse 7 0.17 %
Ipolynyitra 6 0.14 %
Lentő 4 0.10 %
Csákányháza 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Bolgárom 3 0.07 %
Parlagos 3 0.07 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 37.32 %
Divény 82 3.28 %
Fülek 74 2.96 %
Videfalva 62 2.48 %
Vámosfalva 61 2.44 %
Gács 60 2.40 %
Losonctamási 55 2.20 %
Lónyabánya 48 1.92 %
Patakalja 29 1.16 %
Dabar 26 1.04 %
Terbeléd 24 0.96 %
Bolyk 20 0.80 %
Rapp 18 0.72 %
Rózsaszállás 15 0.60 %
Panyidaróc 15 0.60 %
Vilke 15 0.60 %
Sátorosbánya 14 0.56 %
Gácsfalva 14 0.56 %
Tugár 13 0.52 %
Fűrész 13 0.52 %
Miksi 12 0.48 %
Bozita 12 0.48 %
Mucsény 10 0.40 %
Ragyolc 9 0.36 %
Rátkapuszta 9 0.36 %
Kotmány 8 0.32 %
Gácsliget 8 0.32 %
Fülekpüspöki 8 0.32 %
Ipolygalsa 7 0.28 %
Budaszállás 7 0.28 %
Romhánypuszta 7 0.28 %
Csomatelke 6 0.24 %
Ábelfalva 6 0.24 %
Gergelyfalva 5 0.20 %
Nagylibercse 5 0.20 %
Jelsőc 5 0.20 %
Nagydaróc 5 0.20 %
Gácslápos 5 0.20 %
Maskófalva 4 0.16 %
Füleksávoly 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Kétkeresztúr 4 0.16 %
Pinc 3 0.12 %
Csákányháza 3 0.12 %
Gömörsíd 3 0.12 %
Tósár 3 0.12 %
Kalonda 3 0.12 %
Tőrincs 3 0.12 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 12.47 %
Fülek 10 2.27 %
Losonctamási 7 1.59 %
Divény 5 1.13 %
Videfalva 4 0.91 %
Nagylibercse 4 0.91 %
Lónyabánya 4 0.91 %
Kotmány 4 0.91 %
Ragyolc 4 0.91 %
Mucsény 4 0.91 %
Fűrész 3 0.68 %
Gácsfalva 3 0.68 %
Sátorosbánya 3 0.68 %
Patakalja 3 0.68 %
Vámosfalva 3 0.68 %
Gács 3 0.68 %
Bolyk 3 0.68 %
Jelsőc 2 0.45 %
Budaszállás 2 0.45 %
Panyidaróc 2 0.45 %
Pinc 2 0.45 %
Rapp 2 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.23 %
Gergelyfalva 1 0.23 %
Kétkeresztúr 1 0.23 %
Lentő 1 0.23 %
Vilke 1 0.23 %
Gácsliget 1 0.23 %
Perse 1 0.23 %
Béna 1 0.23 %
Miksi 1 0.23 %
Füleksávoly 1 0.23 %
Gömörsíd 1 0.23 %
Bozita 1 0.23 %
Sőreg 1 0.23 %
Terbeléd 1 0.23 %
Tugár 1 0.23 %
Fülekkovácsi 1 0.23 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 39.31 %
Fülek 644 21.42 %
Ragyolc 275 9.15 %
Fülekpüspöki 154 5.12 %
Csomatelke 118 3.92 %
Csákányháza 116 3.86 %
Nagydaróc 97 3.23 %
Gömörsíd 95 3.16 %
Béna 84 2.79 %
Vilke 66 2.19 %
Rapp 65 2.16 %
Fülekkovácsi 60 2.00 %
Panyidaróc 58 1.93 %
Füleksávoly 54 1.80 %
Videfalva 54 1.80 %
Perse 50 1.66 %
Sőreg 47 1.56 %
Pinc 47 1.56 %
Ipolygalsa 46 1.53 %
Miksi 45 1.50 %
Terbeléd 36 1.20 %
Bolgárom 32 1.06 %
Kalonda 31 1.03 %
Gács 27 0.90 %
Mucsény 22 0.73 %
Fülekpilis 17 0.57 %
Ipolynyitra 16 0.53 %
Bolyk 15 0.50 %
Divény 14 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.30 %
Losonctamási 9 0.30 %
Lónyabánya 8 0.27 %
Jelsőc 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Vámosfalva 6 0.20 %
Sátorosbánya 6 0.20 %
Rózsaszállás 6 0.20 %
Tőrincs 6 0.20 %
Patakalja 6 0.20 %
Bozita 5 0.17 %
Gácsfalva 5 0.17 %
Fűrész 5 0.17 %
Dabar 4 0.13 %
Kotmány 3 0.10 %
Romhánypuszta 3 0.10 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 24.92 %
Ragyolc 327 17.41 %
Losonc 324 17.25 %
Fülekpüspöki 128 6.82 %
Csákányháza 93 4.95 %
Csomatelke 77 4.10 %
Béna 76 4.05 %
Gömörsíd 64 3.41 %
Rapp 51 2.72 %
Nagydaróc 46 2.45 %
Vilke 34 1.81 %
Füleksávoly 32 1.70 %
Perse 29 1.54 %
Sőreg 28 1.49 %
Fülekkovácsi 28 1.49 %
Pinc 23 1.22 %
Bolgárom 22 1.17 %
Terbeléd 22 1.17 %
Kalonda 21 1.12 %
Panyidaróc 15 0.80 %
Miksi 15 0.80 %
Mucsény 13 0.69 %
Fülekpilis 11 0.59 %
Bolyk 9 0.48 %
Sátorosbánya 9 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.37 %
Videfalva 6 0.32 %
Bozita 6 0.32 %
Ipolynyitra 4 0.21 %
Rátkapuszta 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.11 %
Gács 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Losonctamási 2 0.11 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 27.29 %
Videfalva 88 4.26 %
Gács 87 4.21 %
Divény 85 4.11 %
Losonctamási 69 3.34 %
Fülek 69 3.34 %
Lónyabánya 64 3.10 %
Tósár 54 2.61 %
Vámosfalva 41 1.98 %
Gácsfalva 32 1.55 %
Bozita 29 1.40 %
Dabar 25 1.21 %
Bolyk 21 1.02 %
Terbeléd 18 0.87 %
Rapp 18 0.87 %
Rózsaszállás 18 0.87 %
Kotmány 18 0.87 %
Sátorosbánya 14 0.68 %
Budaszállás 14 0.68 %
Patakalja 14 0.68 %
Rátkapuszta 13 0.63 %
Maskófalva 13 0.63 %
Tugár 12 0.58 %
Vilke 12 0.58 %
Romhánypuszta 11 0.53 %
Mucsény 11 0.53 %
Fűrész 10 0.48 %
Ragyolc 10 0.48 %
Nagylibercse 9 0.44 %
Panyidaróc 9 0.44 %
Füleksávoly 9 0.44 %
Nagydaróc 8 0.39 %
Fülekkovácsi 7 0.34 %
Gácslápos 7 0.34 %
Pinc 6 0.29 %
Ábelfalva 6 0.29 %
Jelsőc 6 0.29 %
Kétkeresztúr 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Miksi 5 0.24 %
Tőrincs 5 0.24 %
Gácsliget 4 0.19 %
Parlagos 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Sőreg 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Fülekpilis 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Fülekpüspöki 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 57.71 %
Gács 150 14.10 %
Videfalva 41 3.85 %
Losonctamási 41 3.85 %
Lónyabánya 41 3.85 %
Divény 34 3.20 %
Fülek 32 3.01 %
Gácsfalva 29 2.73 %
Terbeléd 20 1.88 %
Patakalja 19 1.79 %
Vámosfalva 18 1.69 %
Bolyk 18 1.69 %
Fülekkovácsi 13 1.22 %
Dabar 12 1.13 %
Jelsőc 12 1.13 %
Panyidaróc 12 1.13 %
Rapp 10 0.94 %
Budaszállás 10 0.94 %
Mucsény 9 0.85 %
Gergelyfalva 8 0.75 %
Ragyolc 7 0.66 %
Nagylibercse 7 0.66 %
Gácslápos 7 0.66 %
Maskófalva 7 0.66 %
Vilke 6 0.56 %
Tugár 6 0.56 %
Romhánypuszta 6 0.56 %
Pinc 6 0.56 %
Gömörsíd 5 0.47 %
Kotmány 5 0.47 %
Fűrész 4 0.38 %
Bozita 4 0.38 %
Gácsliget 4 0.38 %
Rózsaszállás 4 0.38 %
Nagydaróc 4 0.38 %
Ipolynyitra 4 0.38 %
Ipolygalsa 3 0.28 %
Sátorosbánya 3 0.28 %
Gácsprága 3 0.28 %
Kalonda 3 0.28 %
Lentő 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Füleksávoly 2 0.19 %
Csomatelke 2 0.19 %
Kétkeresztúr 2 0.19 %
Fülekpüspöki 2 0.19 %
Ábelfalva 2 0.19 %
Miksi 2 0.19 %
Tósár 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Rátkapuszta 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %