SK
MI
.....

Nagyráska

Község

címer zászló
451 97% magyar 1910
193 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyráska
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Raškovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
- Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík
Más földrajzi nevek:
Alsó-Dobik, Alsó-nádas, Alsó-rét, Felső-Dobik, Holt-Laborc, Jerna, (Kis-erdő), Kis-rét, Kis-szög, Kiskép-sor, Közép-Dobik, Középső-nádas, Liget, Molivica, Nagy-Bencsik, (Nagy-erdő), Nagy-ortás, Patak mellett
Koordináták:
48.55558014, 21.91076469
Terület:
12,00 km2
Rang:
község
Népesség:
306
Tszf. magasság:
100 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07675
Település kód:
543870
Szervezeti azonosító:
332054
Adóazonosító:
2020540115

A község a Zempléni-sík délkeleti részén, a Laborc-folyó jobb partjának közelében, az 552-ös főút mentén fekszik, Nagykapostól 14 km-re nyugatra, Nagymihálytól 25 km-re délre. Határa sík, mintegy felerészben mezőgazdaságilag művelt terület, jelentős a rétek és legelők részaránya is. Nyugatról Málca, délnyugatról Abara, délkeletről Bés, keletről Iske, északról pedig Kisráska községekkel határos. Keleti és délkeleti határa 1920-ig Zemplén és Ung vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Nagymihályi, 1949-1960 között a Nagykaposi, majd 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott. 1996-ban ismét a Nagymihályi járáshoz csatolták. A községet 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, Málcával közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1950 után Bés határának egy részét Nagyráskához csatolták, területe ezzel 3,8 %-al (11,56 km²-ről 12,00 km²-re) gyarapodott.

Népesség

Nagyráska a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 466, 1921-ben 377, 1938-ban pedig 415, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között lakosságszáma 6,7 %-al csökkent (358 főről 334-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, de 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 91,3 %-ról 73,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig több mint kétszeresére (7,8 %-ról 18,6 %-ra) növekedett. Viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (7,5 %). 2011-ben a lakosság 43,7 %-a volt református, 32,3 %-a római katolikus, 8,1 %-a pedig görög katolikus vallású.

Történelem

Ráskát 1332-ben említik először Rascha néven, Árpád-kori birtokosai a Gut-Keled nemzetség tagjai voltak. Később Egyházasráska néven is szerepelt. A falu a Ráskay család ősi fészke. A Ráskay, majd a Butkay család közös eredetükre való tekintettel formált jogot birtoklására. Nagyráska külön 1478-ban szerepel először Naghraska néven. A 15. században várkastélya is volt, mely fontos szerepet játszott a huszita harcokban, mára nyoma sem maradt. A volt református iskola helyén állt ez a kastély, melyet körben védősánc övezett. A 16. században nemes családjai nem voltak állandó lakosok a községben, nemesi kúriákban laktak vagy a végvárakban teljesítettek katonai szolgálatot. A 16. században 4 egész porta, 20-22 jobbágycsalád a lakossága. 1595-ben Ráskay Mihály birtokában volt a község, ekkor tért át lakossága a református vallásra. 1598-tól több nemesi család birtokolta. A 17. században a gyakori harci cselekmények miatt csaknem elnéptelenedett. 1696-ban 5 jobbágy- és 2 zsellércsalád alkotta lakosságát, határa a gyakori áradások miatt használhatatlanként jellemzik. 1715-ben 3, 1720-ban 6 magyar nevû jobbágycsalád élt a faluban. A Rákóczi-szabadságharc idején a falut felgyújtották a labancok. A 18. század végén tűzvész pusztított a községben. A Laborc folyón két vízimalma állt a községnek, melyek egészen 1878-ig működtek. 1831-ben a kolerajárvány számos áldozatot követelt a faluban. 1920-ig Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált. Földműves-szövetkezete 1957-ben alakult, korábban főként kisgazdák gazdálkodtak földjein. Magyar kisiskoláját 1977-ben szüntették meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Református temploma 1801-1806 között épült klasszicista stílusban. Római katolikus templomát archaizáló stílusban építették 1969-ben. Határában rézkori temetőt tártak fel gazdag leletanyaggal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Ráska, és Nagy Ráska. Két magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Uraik több Uraságok, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Latorcza vize’ partyánál, Butykához nem meszsze, és annak filiáji, határbéli földgyeik jók, első osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ráska, (Nagy), magyar-tót falu, Zemplén vmegyében, 198 g. kath., 48 evang., 143 ref., 12 zsidó lak., ref. szentegyházzal, 654 hold szántófölddel, vizimalommal. F. u. többen. Ut. p. Nagy-Mihály.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyráska, Ung vármegye határán fekvő magyar kisközség. Van 99 háza és 469, nagyobbára ev. ref. vallású lakosa. Postája Málcza, távírója Deregnyő, vasúti állomása Bánócz. A Buttkay nemzetség ősi birtoka, melyre már 1220-ban királyi adományt kapott. Itt állott a család várkastélya is, melynek tartozékai Hegyi és Kisráska voltak. 1411-ben a Buttkay, Ráskay és Márki családok új adományt kapnak reá. 1478-ban Ráskay Jánost iktatják birtokába. 1514-ben a Bajoni családnak, 1541-ben Sárossy Lukácsnak, 1548-ban Bozóky Fülöpnek és Istvánnak, 1580-ban Sárossy Lukácsnak vannak itt részeik. Az 1598-iki összeírás Ráskay Györgyöt és Mihályt, Eödönffy Kristófot, Keresztes Tamást és Soós Kristófot sorolja fel uraiként. 1649-ben Sándor Miklóst, 1650-ben Soós Gábort iktatják némely részeibe. Későbbi birtokosai a Kiss, Mészáros, Horváth, Stépán, Balpataky, Szinnyey, Aiszdorfer, Bessenyey, Szent-Léleky, Péterffy és báró Balassa családok. Ezidőszerint nagyobb birtokosa nincsen. Innen vette nevét a Ráskay család és előnevét a Sós-Sztarnay család. Ev. ref. temploma 1751-ben épült.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyráska A község területe 2011 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 415.

Jakab István

1928. 9. 29.
Nagyráska - megszületett
Nagymegyer - tanított
Komárom - tanított
2013. 11. 23.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1332
Rascha
1337
Raska
1351
Eghasasrasca
1478
Naghraska
1485
castellum de Raska
1773
Nagy-Raska, Welka Raska,
1786
Nagy-Ráska, Welké Rasskowicze,
1808
Nagy-Ráska, Welké Rasskowce,
1863
Nagyráska,
1873
Nagyraska,
1888
Nagyráska,
1920
Veľké Ražkovce, Veľká Raška,
1927
Veľké Raškovce, Nagy-Ráska,
1945
Veľké Raškovce, Nagy-Ráska,
1948
Veľké Raškovce
1994
Nagyráska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagyráska (Veľké Raškovce)
Telefon: 0566395261
Fax: 0566395261

Honlap: ://www.velke...e.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Jakab Elemér (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kaszonyi Dionýz (MOST - HÍD)
Medve Štefan (MOST - HÍD)
Perinay Teodor (MOST - HÍD)
Kocúrová Rita (MOST - HÍD)
Dőry Zoltán (SMER-SD)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagyráska 112

Nagyráskai Községi Hivatal

Nagyráska

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 428 85%
szlovákok 58 11%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 506
magyarok 451 97%
szlovákok 14 3%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 466
magyarok 346 92%
szlovákok 17 5%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 377
magyarok 327 91%
szlovákok 28 8%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 358
magyarok 290 84%
szlovákok 52 15%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 347
magyarok 244 73%
szlovákok 62 19%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 7%
összlétszám 334
magyarok 193 67%
szlovákok 76 26%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 12 4%
összlétszám 287
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 270
Választási részvétel: 55.93 %
Kiadott boríték: 151
Bedobott boríték: 151

Polgármester

Érvényes szavazólap: 133
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jakab Elemér 133 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kaszonyi Dionýz 112 MOST - HÍD
Dőry Zoltán 106 SMER-SD
Medve Štefan 96 MOST - HÍD
Perinay Teodor 86 MOST - HÍD
Kocúrová Rita 81 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 273
Választási részvétel: 39.56 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 271
Választási részvétel: 19.19 %
Kiadott boríték: 52
Bedobott boríték: 52
Választásra jogosult: 274
Választási részvétel: 47,44 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 97
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 77 79.38 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 12.37 % KDS
Lukáš Sisák 3 3.09 % KSS
Vladimír Gürtler 2 2.06 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 1 1.03 % NOVA
Jozef Holečko 1 1.03 % Független
Ivan Kuhn 1 1.03 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 1 1.92% KDS
Karol Pataky 81 65.85 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 36 29.27 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 4 3.25 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 2 1.63 % NP
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Vargová 91 84.26% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Arpád Csuri 62 57.41% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 26 24.07% SMK-MKP
Attila Barkó 26 24.07% SMK-MKP
Tibor Varga 25 23.15% SMK-MKP
Emil Ďurovčík 18 16.67% SMER - SD
Ján Paľovčík 6 5.56% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Matej Šarocký 6 5.56% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Bobík 6 5.56% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 5 4.63% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Mihalečko 4 3.70% SMER - SD
Valéria Eľková 4 3.70% Független
Rastislav Olexa 4 3.70% Független
Ján Čuchran 4 3.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Cibereová 4 3.70% SMER - SD
František Farkaš 4 3.70% SMER - SD
Ľubica Rošková 3 2.78% SMER - SD
Viliam Zahorčák 3 2.78% SMER - SD
Jozef Makohus 2 1.85% SMER - SD
Martin Pado 2 1.85% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Andrea Sisák 2 1.85% Független
Rastislav Tomaš 1 0.93% KSS
Martin Magura 1 0.93% SMS
Jaroslav Vaľo 1 0.93% SNS
Matúš Nameš 1 0.93% SNS
Oliver Petrík 1 0.93% Független
Jaroslava Špaková 1 0.93% DS
Mária Uchnárová 1 0.93% SMS
Stanislav Gaľa 1 0.93% SNS
Štefan Tomáš 1 0.93% 7 STATOČNÝCH
Gabriel Timko 1 0.93% SMS
Branislav Sijka 1 0.93% Független
Jozef Jusko 1 0.93% ÚSVIT
Ivo Dubík 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Ferenc 0 0.00% KĽS
Martin Stripai 0 0.00% SMS
Jaroslav Tokár 0 0.00% SRÚS
Dagmara Balogová 0 0.00% KSS
Milan Kaplan 0 0.00% NOVA
Milan Potocký 0 0.00% Független
Miroslav Surmánek 0 0.00% NOVA
Ján Bednár 0 0.00% NOVA
Pavol Valko 0 0.00% SMS
Eduard Maskaľ 0 0.00% ĽS-HZDS
Ján Mičuda 0 0.00% Független
Slavomír Kešeľ 0 0.00% SRÚS
Slavomír Žužo 0 0.00% MS
Juraj Brecko 0 0.00% KSS
Juraj Jevin 0 0.00% SaS
Ali Kamberovič 0 0.00% ĽS-HZDS
Tomáš Bubelíny 0 0.00% NOVA
Imrich Balog 0 0.00% KĽS
Ján Potocký 0 0.00% SMS
Vladimíra Fortunová 0 0.00% KSS
Vladimír Dunajčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Mária Vargová 94 73.44% MOST - HÍD
Mária Bálintová 86 67.19% MOST - HÍD
Peter Jakab 68 53.13% MOST - HÍD
Tibor Varga 37 28.91% SMK-MKP
Ján Mihalečko 22 17.19% SMER-SD
Emil Ďurovčík 16 12.50% SMER-SD
Jana Cibereová 9 7.03% SMER-SD
Milan Kaplan 5 3.91% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Matej Šarocký 4 3.13% ŠANCA
František Farkaš 4 3.13% SMER-SD
Ildikó Vargová 4 3.13% ŠKV
Edita Jonyová 4 3.13% JEDNOTA-ĽSS
Klára Lakatosová 4 3.13% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Attila Lukáč 4 3.13% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Karol Pavelka 3 2.34% SNS
Martin Ivan 3 2.34% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Šimko 3 2.34% SNS
Valéria Eľková 3 2.34% Független
Oskar Szabo 3 2.34% SZS
Ján Potocký 3 2.34% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Slavko Pavolko 3 2.34% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ľudovít Adam 2 1.56% Független
Richard Želinský 2 1.56% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Vaľo 2 1.56% SNS
Emil Čurma 2 1.56% SNS
Peter Borza 2 1.56% SNS
Marián Nistor 2 1.56% ŠKV
Viliam Zahorčák 2 1.56% SMER-SD
Marián Markovič 2 1.56% ŠKV
Timea Sotáková 2 1.56% SMER-SD
Jozef Sokologorský 2 1.56% SMER-SD
Milan Potocký 2 1.56% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viliam Brandis 2 1.56% NAJ
Pavol Kuchta 2 1.56% SMER-SD
Ľubomír Husnaj 1 0.78% JEDNOTA-ĽSS
Martin Magura 1 0.78% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Jevin 1 0.78% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Milan Michalič 1 0.78% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Bohuš Jakuboc 1 0.78% ŠKV
Radoslav Osif 1 0.78% JEDNOTA-ĽSS
Ľuboslav Chvasta 1 0.78% SME RODINA - Boris Kollár
Oliver Petrík 1 0.78% JEDNOTA-ĽSS
Peter Badida 1 0.78% VZDOR
Peter Horňák 1 0.78% DS
Marta Hermannová 1 0.78% NAJ
Július Stanko 1 0.78% ĽS Naše Slovensko
Michal Stričík 1 0.78% ŠKV
Vladimír Tomko 1 0.78% ĽS Naše Slovensko
Jozef Bobík 1 0.78% Független
Ján Viselka 1 0.78% Független
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Peter Malík 0 0.00% SNS
Peter Sabol 0 0.00% SNS
Erik Sibal 0 0.00% Független
Eduard Karšňák 0 0.00% Demokrati Slovenska
Radoslav Smutný 0 0.00% SP
Jozef Onda 0 0.00% NAJ
Marko Hami 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Patrik Magdoško 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Juraj Ircha 0 0.00% Demokrati Slovenska
Iveta Golmicová 0 0.00% ŠANCA
Ondrej Golas 0 0.00% Független
Dušan Goda 0 0.00% Független
Marek Švingál 0 0.00% ŠKV
Gabriel Timko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Jambor 0 0.00% NAJ
Pavol Valko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Gaľa 0 0.00% ŠKV
František Džuppa 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Nikoleta Borzová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Pažinka 0 0.00% Független
Mikuláš Kiš 0 0.00% NAJ
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Branislav Sijka 0 0.00% Független
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 13.99 %
Nagykapos 53 7.73 %
Nagymihály 35 5.10 %
Lask 30 4.37 %
Abara 16 2.33 %
Mokcsamogyorós 10 1.46 %
Őrmező 8 1.17 %
Deregnyő 8 1.17 %
Szirénfalva 7 1.02 %
Feketemező 7 1.02 %
Budaháza 6 0.87 %
Csicser 6 0.87 %
Mátyócvajkóc 6 0.87 %
Iske 5 0.73 %
Nyarádkelecsény 5 0.73 %
Dobóruszka 4 0.58 %
Rákóc 4 0.58 %
Füzesér 4 0.58 %
Butka 4 0.58 %
Pazdics 4 0.58 %
Nagyráska 4 0.58 %
Málca 4 0.58 %
Bés 4 0.58 %
Bánóc 4 0.58 %
Pályin 3 0.44 %
Rebrény 3 0.44 %
Pálóc 3 0.44 %
Sámogy 3 0.44 %
Dobróka 2 0.29 %
Morva 2 0.29 %
Vinna 2 0.29 %
Lasztomér 2 0.29 %
Nagyszelmenc 2 0.29 %
Zalacska 2 0.29 %
Tusa 2 0.29 %
Nagyszeretva 2 0.29 %
Petróc 2 0.29 %
Márk 2 0.29 %
Solymos 1 0.15 %
Kisráska 1 0.15 %
Nátafalva 1 0.15 %
Lazony 1 0.15 %
Nagycseb 1 0.15 %
Berettő 1 0.15 %
Magasrév 1 0.15 %
Gatály 1 0.15 %
Karaszna 1 0.15 %
Tarna 1 0.15 %
Hajagos 1 0.15 %
Zemplénszuha 1 0.15 %
Márkcsemernye 1 0.15 %
Vámoslucska 1 0.15 %
Jósza 1 0.15 %
Dénesújfalu 1 0.15 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 30.79 %
Füzesér 186 13.54 %
Vásárhely 144 10.48 %
Tusa 90 6.55 %
Nátafalva 81 5.90 %
Tusaújfalu 64 4.66 %
Morva 57 4.15 %
Hór 55 4.00 %
Rákóc 51 3.71 %
Bánóc 38 2.77 %
Pazdics 31 2.26 %
Nagykapos 27 1.97 %
Berettő 25 1.82 %
Karaszna 23 1.67 %
Lazony 21 1.53 %
Őrmező 19 1.38 %
Málca 19 1.38 %
Vinna 18 1.31 %
Sámogy 17 1.24 %
Falkus 17 1.24 %
Lask 15 1.09 %
Petrik 15 1.09 %
Lasztomér 15 1.09 %
Zalacska 14 1.02 %
Kácsánd 14 1.02 %
Ordasfalva 13 0.95 %
Jósza 12 0.87 %
Dobróka 11 0.80 %
Tarna 10 0.73 %
Pályin 10 0.73 %
Rebrény 8 0.58 %
Ungtavas 8 0.58 %
Bajánháza 8 0.58 %
Pálóc 7 0.51 %
Petróc 7 0.51 %
Solymos 7 0.51 %
Márk 7 0.51 %
Gatály 7 0.51 %
Harapás 6 0.44 %
Butka 6 0.44 %
Hanajna 6 0.44 %
Izbugya 6 0.44 %
Vámoslucska 5 0.36 %
Dénesújfalu 5 0.36 %
Hajagos 4 0.29 %
Nyarádkelecsény 4 0.29 %
Abara 4 0.29 %
Magasrév 4 0.29 %
Németvágás 4 0.29 %
Fogas 4 0.29 %
Leszna 4 0.29 %
Nagyszelmenc 3 0.22 %
Nagyszeretva 3 0.22 %
Szalók 3 0.22 %
Feketemező 3 0.22 %
Kisráska 3 0.22 %
Kisszeretva 3 0.22 %
Márkcsemernye 2 0.15 %
Nagycseb 2 0.15 %
Vaján 2 0.15 %
Gézsény 2 0.15 %
Ungszenna 2 0.15 %
Szirénfalva 2 0.15 %
Budaháza 1 0.07 %
Alsókánya 1 0.07 %
Nagyráska 1 0.07 %
Sztára 1 0.07 %
Mokcsamogyorós 1 0.07 %
Dobóruszka 1 0.07 %
Zemplénszuha 1 0.07 %
Zuhogó 1 0.07 %
Mátyócvajkóc 1 0.07 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 17.57 %
Füzesér 175 16.01 %
Vásárhely 118 10.80 %
Nagykapos 94 8.60 %
Feketemező 75 6.86 %
Csicser 43 3.93 %
Jósza 36 3.29 %
Pálóc 34 3.11 %
Mokcsamogyorós 27 2.47 %
Mátyócvajkóc 20 1.83 %
Magasrév 20 1.83 %
Őrmező 19 1.74 %
Dobóruszka 18 1.65 %
Nyarádkelecsény 18 1.65 %
Vaján 16 1.46 %
Izbugya 14 1.28 %
Sztára 14 1.28 %
Lazony 12 1.10 %
Budaháza 11 1.01 %
Deregnyő 9 0.82 %
Vinna 8 0.73 %
Nagyszelmenc 8 0.73 %
Gatály 8 0.73 %
Morva 8 0.73 %
Butka 8 0.73 %
Nagycseb 8 0.73 %
Pazdics 8 0.73 %
Abara 7 0.64 %
Solymos 7 0.64 %
Petróc 6 0.55 %
Dénesújfalu 6 0.55 %
Bés 6 0.55 %
Dobróka 6 0.55 %
Kisráska 5 0.46 %
Ungszenna 5 0.46 %
Lasztomér 4 0.37 %
Németvágás 4 0.37 %
Szalók 4 0.37 %
Nagyszeretva 4 0.37 %
Hajagos 3 0.27 %
Harapás 3 0.27 %
Bajánháza 3 0.27 %
Ungtavas 3 0.27 %
Zalacska 3 0.27 %
Bánóc 2 0.18 %
Nátafalva 2 0.18 %
Rebrény 2 0.18 %
Málca 2 0.18 %
Hór 2 0.18 %
Márk 2 0.18 %
Leszna 2 0.18 %
Kisszeretva 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Sámogy 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Karaszna 1 0.09 %
Berettő 1 0.09 %
Hanajna 1 0.09 %
Falkus 1 0.09 %
Tusa 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Tarna 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 136.59 %
Füzesér 183 15.01 %
Őrmező 84 6.89 %
Nátafalva 61 5.00 %
Nagykapos 41 3.36 %
Zalacska 37 3.04 %
Vinna 33 2.71 %
Hajagos 23 1.89 %
Harapás 20 1.64 %
Ungtavas 19 1.56 %
Butka 18 1.48 %
Málca 18 1.48 %
Jósza 18 1.48 %
Rebrény 18 1.48 %
Sámogy 18 1.48 %
Izbugya 17 1.39 %
Lasztomér 16 1.31 %
Ordasfalva 15 1.23 %
Tarna 15 1.23 %
Morva 15 1.23 %
Pazdics 14 1.15 %
Vámoslucska 14 1.15 %
Karaszna 13 1.07 %
Nagycseb 13 1.07 %
Feketemező 13 1.07 %
Pálóc 13 1.07 %
Fogas 12 0.98 %
Vásárhely 11 0.90 %
Solymos 11 0.90 %
Zemplénszuha 10 0.82 %
Dénesújfalu 10 0.82 %
Dobróka 10 0.82 %
Rákóc 10 0.82 %
Petróc 9 0.74 %
Ungszenna 9 0.74 %
Leszna 8 0.66 %
Alsókánya 8 0.66 %
Bajánháza 8 0.66 %
Berettő 8 0.66 %
Tusa 7 0.57 %
Lazony 7 0.57 %
Nyarádkelecsény 7 0.57 %
Gézsény 7 0.57 %
Dobóruszka 6 0.49 %
Mokcsamogyorós 6 0.49 %
Németvágás 6 0.49 %
Gatály 6 0.49 %
Pályin 6 0.49 %
Tusaújfalu 6 0.49 %
Szalók 6 0.49 %
Magasrév 6 0.49 %
Sztára 5 0.41 %
Laborcfalva 5 0.41 %
Bánóc 5 0.41 %
Abara 5 0.41 %
Szirénfalva 4 0.33 %
Lask 4 0.33 %
Kácsánd 4 0.33 %
Kisráska 4 0.33 %
Zuhogó 4 0.33 %
Hór 3 0.25 %
Petrik 3 0.25 %
Mátyócvajkóc 2 0.16 %
Nagyszelmenc 2 0.16 %
Budaháza 2 0.16 %
Vaján 2 0.16 %
Márk 2 0.16 %
Csicser 1 0.08 %
Falkus 1 0.08 %
Hanajna 1 0.08 %
Kisszeretva 1 0.08 %
Márkcsemernye 1 0.08 %
Nagyszeretva 1 0.08 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 40.56 %
Butka 42 11.67 %
Őrmező 16 4.44 %
Nagykapos 13 3.61 %
Pálóc 12 3.33 %
Nátafalva 9 2.50 %
Tusaújfalu 8 2.22 %
Lasztomér 7 1.94 %
Márk 6 1.67 %
Vámoslucska 6 1.67 %
Lazony 6 1.67 %
Gézsény 5 1.39 %
Gatály 5 1.39 %
Vinna 5 1.39 %
Málca 5 1.39 %
Jósza 5 1.39 %
Nagyráska 4 1.11 %
Nagycseb 4 1.11 %
Zalacska 4 1.11 %
Tusa 4 1.11 %
Vásárhely 4 1.11 %
Feketemező 4 1.11 %
Szalók 4 1.11 %
Sámogy 4 1.11 %
Pazdics 4 1.11 %
Morva 4 1.11 %
Dobóruszka 3 0.83 %
Nyarádkelecsény 3 0.83 %
Bánóc 3 0.83 %
Hór 3 0.83 %
Füzesér 3 0.83 %
Mokcsamogyorós 3 0.83 %
Petróc 3 0.83 %
Falkus 3 0.83 %
Zuhogó 3 0.83 %
Tarna 3 0.83 %
Bés 2 0.56 %
Leszna 2 0.56 %
Petrik 2 0.56 %
Rebrény 2 0.56 %
Magasrév 2 0.56 %
Szirénfalva 2 0.56 %
Berettő 2 0.56 %
Rákóc 2 0.56 %
Dobróka 2 0.56 %
Izbugya 2 0.56 %
Zemplénszuha 2 0.56 %
Hanajna 2 0.56 %
Kácsánd 1 0.28 %
Abara 1 0.28 %
Alsókánya 1 0.28 %
Kisráska 1 0.28 %
Budaháza 1 0.28 %
Hajagos 1 0.28 %
Ungszenna 1 0.28 %
Bajánháza 1 0.28 %
Dénesújfalu 1 0.28 %
Solymos 1 0.28 %
Nagyszeretva 1 0.28 %
Kisszeretva 1 0.28 %
Németvágás 1 0.28 %
Csicser 1 0.28 %
Hegyi 1 0.28 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 35.54 %
Rebrény 49 6.91 %
Őrmező 13 1.83 %
Ungszenna 11 1.55 %
Zalacska 10 1.41 %
Rákóc 9 1.27 %
Nagykapos 8 1.13 %
Petróc 8 1.13 %
Vinna 8 1.13 %
Hajagos 7 0.99 %
Solymos 7 0.99 %
Bánóc 7 0.99 %
Lasztomér 7 0.99 %
Harapás 7 0.99 %
Butka 6 0.85 %
Pazdics 6 0.85 %
Lazony 6 0.85 %
Nagycseb 6 0.85 %
Sámogy 6 0.85 %
Pályin 6 0.85 %
Gatály 5 0.71 %
Málca 5 0.71 %
Pálóc 5 0.71 %
Morva 5 0.71 %
Hór 5 0.71 %
Karaszna 5 0.71 %
Berettő 5 0.71 %
Tusaújfalu 4 0.56 %
Lask 4 0.56 %
Nagyszelmenc 4 0.56 %
Jósza 4 0.56 %
Tusa 4 0.56 %
Nátafalva 4 0.56 %
Falkus 4 0.56 %
Nyarádkelecsény 3 0.42 %
Tarna 3 0.42 %
Vásárhely 3 0.42 %
Vámoslucska 3 0.42 %
Izbugya 3 0.42 %
Dobróka 3 0.42 %
Márk 2 0.28 %
Abara 2 0.28 %
Zemplénszuha 2 0.28 %
Hanajna 2 0.28 %
Dénesújfalu 2 0.28 %
Szalók 2 0.28 %
Kácsánd 2 0.28 %
Feketemező 2 0.28 %
Dobóruszka 2 0.28 %
Szirénfalva 2 0.28 %
Mátyócvajkóc 1 0.14 %
Hegyi 1 0.14 %
Csicser 1 0.14 %
Gézsény 1 0.14 %
Nagyszeretva 1 0.14 %
Kisszeretva 1 0.14 %
Németvágás 1 0.14 %
Kisráska 1 0.14 %
Vaján 1 0.14 %
Laborcfalva 1 0.14 %
Magasrév 1 0.14 %
Bajánháza 1 0.14 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 17.99 %
Dobróka 109 8.10 %
Rákóc 69 5.13 %
Butka 42 3.12 %
Őrmező 41 3.05 %
Gatály 32 2.38 %
Nagykapos 31 2.30 %
Füzesér 28 2.08 %
Pazdics 28 2.08 %
Vinna 21 1.56 %
Pálóc 20 1.49 %
Nagycseb 19 1.41 %
Morva 16 1.19 %
Petróc 16 1.19 %
Málca 15 1.12 %
Feketemező 14 1.04 %
Vásárhely 13 0.97 %
Berettő 13 0.97 %
Kácsánd 12 0.89 %
Nyarádkelecsény 12 0.89 %
Tarna 11 0.82 %
Németvágás 11 0.82 %
Lazony 10 0.74 %
Zalacska 10 0.74 %
Nátafalva 10 0.74 %
Rebrény 9 0.67 %
Dénesújfalu 9 0.67 %
Karaszna 9 0.67 %
Sámogy 9 0.67 %
Zemplénszuha 8 0.59 %
Falkus 8 0.59 %
Mokcsamogyorós 7 0.52 %
Hór 7 0.52 %
Sztára 7 0.52 %
Márk 7 0.52 %
Ungszenna 7 0.52 %
Ordasfalva 6 0.45 %
Bajánháza 6 0.45 %
Lasztomér 6 0.45 %
Ungtavas 6 0.45 %
Bánóc 6 0.45 %
Kisráska 6 0.45 %
Tusa 5 0.37 %
Pályin 5 0.37 %
Vaján 5 0.37 %
Vámoslucska 5 0.37 %
Gézsény 5 0.37 %
Szalók 5 0.37 %
Márkcsemernye 4 0.30 %
Deregnyő 4 0.30 %
Lask 4 0.30 %
Hajagos 4 0.30 %
Jósza 4 0.30 %
Tusaújfalu 4 0.30 %
Nagyszelmenc 4 0.30 %
Alsókánya 4 0.30 %
Fogas 3 0.22 %
Abara 3 0.22 %
Nagyszeretva 2 0.15 %
Kisszeretva 2 0.15 %
Hanajna 2 0.15 %
Csicser 2 0.15 %
Magasrév 2 0.15 %
Petrik 2 0.15 %
Harapás 2 0.15 %
Nagyráska 2 0.15 %
Izbugya 2 0.15 %
Hegyi 2 0.15 %
Leszna 2 0.15 %
Bés 1 0.07 %
Dobóruszka 1 0.07 %
Szirénfalva 1 0.07 %
Zuhogó 1 0.07 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 34.26 %
Őrmező 208 3.79 %
Rákóc 171 3.12 %
Nátafalva 156 2.85 %
Füzesér 155 2.83 %
Lasztomér 144 2.63 %
Nagykapos 142 2.59 %
Karaszna 123 2.24 %
Pazdics 115 2.10 %
Butka 110 2.01 %
Dénesújfalu 108 1.97 %
Mokcsamogyorós 95 1.73 %
Nyarádkelecsény 92 1.68 %
Berettő 90 1.64 %
Sámogy 85 1.55 %
Vinna 85 1.55 %
Vásárhely 75 1.37 %
Gatály 71 1.30 %
Bánóc 70 1.28 %
Dobróka 64 1.17 %
Pálóc 62 1.13 %
Hajagos 61 1.11 %
Morva 60 1.09 %
Zemplénszuha 58 1.06 %
Mátyócvajkóc 57 1.04 %
Németvágás 56 1.02 %
Rebrény 55 1.00 %
Zalacska 54 0.99 %
Lazony 54 0.99 %
Deregnyő 53 0.97 %
Jósza 51 0.93 %
Hór 49 0.89 %
Lask 48 0.88 %
Ungszenna 45 0.82 %
Nagycseb 44 0.80 %
Márkcsemernye 42 0.77 %
Ungtavas 41 0.75 %
Petróc 40 0.73 %
Málca 40 0.73 %
Harapás 36 0.66 %
Ordasfalva 36 0.66 %
Sztára 34 0.62 %
Pályin 34 0.62 %
Zuhogó 34 0.62 %
Tarna 32 0.58 %
Gézsény 30 0.55 %
Falkus 29 0.53 %
Iske 27 0.49 %
Izbugya 27 0.49 %
Dobóruszka 27 0.49 %
Tusa 25 0.46 %
Petrik 23 0.42 %
Magasrév 22 0.40 %
Solymos 21 0.38 %
Tusaújfalu 21 0.38 %
Szalók 19 0.35 %
Kácsánd 19 0.35 %
Laborcfalva 18 0.33 %
Feketemező 17 0.31 %
Bajánháza 17 0.31 %
Vámoslucska 17 0.31 %
Alsókánya 17 0.31 %
Nagyráska 16 0.29 %
Nagyszeretva 14 0.26 %
Leszna 14 0.26 %
Hanajna 13 0.24 %
Fogas 13 0.24 %
Vaján 12 0.22 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.15 %
Csicser 7 0.13 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 149.30 %
Vinna 32 6.41 %
Vásárhely 20 4.01 %
Pazdics 20 4.01 %
Őrmező 19 3.81 %
Nátafalva 15 3.01 %
Zalacska 14 2.81 %
Morva 14 2.81 %
Lasztomér 13 2.61 %
Leszna 12 2.40 %
Karaszna 12 2.40 %
Sámogy 11 2.20 %
Tarna 11 2.20 %
Pálóc 10 2.00 %
Butka 9 1.80 %
Ungtavas 9 1.80 %
Hajagos 9 1.80 %
Izbugya 9 1.80 %
Petróc 8 1.60 %
Gatály 8 1.60 %
Tusaújfalu 8 1.60 %
Nagykapos 7 1.40 %
Jósza 6 1.20 %
Füzesér 6 1.20 %
Rákóc 6 1.20 %
Szalók 6 1.20 %
Bánóc 6 1.20 %
Solymos 6 1.20 %
Bajánháza 5 1.00 %
Magasrév 5 1.00 %
Nagycseb 5 1.00 %
Ungszenna 5 1.00 %
Harapás 4 0.80 %
Nyarádkelecsény 4 0.80 %
Dobróka 4 0.80 %
Ordasfalva 4 0.80 %
Feketemező 4 0.80 %
Hór 4 0.80 %
Petrik 4 0.80 %
Vámoslucska 4 0.80 %
Dénesújfalu 4 0.80 %
Hanajna 4 0.80 %
Mokcsamogyorós 4 0.80 %
Márk 4 0.80 %
Málca 4 0.80 %
Deregnyő 3 0.60 %
Nagyszelmenc 3 0.60 %
Nagyszeretva 3 0.60 %
Lazony 3 0.60 %
Rebrény 3 0.60 %
Falkus 3 0.60 %
Pályin 3 0.60 %
Gézsény 3 0.60 %
Sztára 2 0.40 %
Németvágás 2 0.40 %
Zuhogó 2 0.40 %
Tusa 2 0.40 %
Bés 2 0.40 %
Mátyócvajkóc 2 0.40 %
Alsókánya 2 0.40 %
Berettő 1 0.20 %
Kisszeretva 1 0.20 %
Zemplénszuha 1 0.20 %
Márkcsemernye 1 0.20 %
Hegyi 1 0.20 %
Laborcfalva 1 0.20 %
Kisráska 1 0.20 %
Lask 1 0.20 %
Kácsánd 1 0.20 %
Fogas 1 0.20 %
Abara 1 0.20 %
Csicser 1 0.20 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 72.98 %
Nagykapos 41 5.62 %
Őrmező 40 5.49 %
Zalacska 21 2.88 %
Nátafalva 21 2.88 %
Vinna 19 2.61 %
Gatály 19 2.61 %
Málca 18 2.47 %
Butka 16 2.19 %
Sztára 16 2.19 %
Füzesér 15 2.06 %
Pálóc 15 2.06 %
Pazdics 14 1.92 %
Tarna 14 1.92 %
Lazony 14 1.92 %
Rákóc 14 1.92 %
Tusaújfalu 13 1.78 %
Morva 13 1.78 %
Márk 11 1.51 %
Dénesújfalu 11 1.51 %
Vásárhely 11 1.51 %
Zuhogó 10 1.37 %
Lasztomér 10 1.37 %
Gézsény 9 1.23 %
Karaszna 8 1.10 %
Dobróka 8 1.10 %
Bánóc 8 1.10 %
Kácsánd 8 1.10 %
Fogas 8 1.10 %
Nagycseb 8 1.10 %
Márkcsemernye 8 1.10 %
Ordasfalva 8 1.10 %
Berettő 8 1.10 %
Tusa 8 1.10 %
Abara 7 0.96 %
Pályin 7 0.96 %
Izbugya 6 0.82 %
Falkus 6 0.82 %
Lask 6 0.82 %
Rebrény 6 0.82 %
Ungszenna 6 0.82 %
Hajagos 6 0.82 %
Nyarádkelecsény 6 0.82 %
Csicser 6 0.82 %
Petróc 6 0.82 %
Kisszeretva 5 0.69 %
Laborcfalva 5 0.69 %
Dobóruszka 5 0.69 %
Harapás 5 0.69 %
Németvágás 4 0.55 %
Bajánháza 4 0.55 %
Kisráska 4 0.55 %
Mokcsamogyorós 4 0.55 %
Hór 4 0.55 %
Leszna 3 0.41 %
Petrik 3 0.41 %
Hanajna 3 0.41 %
Jósza 3 0.41 %
Hegyi 3 0.41 %
Feketemező 3 0.41 %
Sámogy 2 0.27 %
Alsókánya 2 0.27 %
Nagyszelmenc 2 0.27 %
Zemplénszuha 2 0.27 %
Deregnyő 2 0.27 %
Ungtavas 1 0.14 %
Budaháza 1 0.14 %
Bés 1 0.14 %
Vaján 1 0.14 %
Solymos 1 0.14 %
Szalók 1 0.14 %
Magasrév 1 0.14 %
Mátyócvajkóc 1 0.14 %
Vámoslucska 1 0.14 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 60.69 %
Őrmező 162 5.89 %
Nagykapos 151 5.49 %
Rákóc 131 4.76 %
Nátafalva 130 4.73 %
Vinna 74 2.69 %
Deregnyő 72 2.62 %
Lasztomér 69 2.51 %
Pálóc 67 2.44 %
Pazdics 65 2.36 %
Ungszenna 64 2.33 %
Berettő 61 2.22 %
Gatály 57 2.07 %
Karaszna 56 2.04 %
Bánóc 55 2.00 %
Butka 55 2.00 %
Zalacska 54 1.96 %
Lazony 49 1.78 %
Dobróka 47 1.71 %
Hór 47 1.71 %
Málca 44 1.60 %
Németvágás 42 1.53 %
Rebrény 42 1.53 %
Morva 41 1.49 %
Dénesújfalu 40 1.45 %
Jósza 39 1.42 %
Márkcsemernye 37 1.35 %
Zemplénszuha 35 1.27 %
Vásárhely 34 1.24 %
Pályin 33 1.20 %
Hajagos 32 1.16 %
Kácsánd 32 1.16 %
Tarna 31 1.13 %
Tusa 31 1.13 %
Petróc 29 1.05 %
Magasrév 28 1.02 %
Tusaújfalu 26 0.95 %
Sámogy 26 0.95 %
Falkus 26 0.95 %
Ordasfalva 25 0.91 %
Izbugya 25 0.91 %
Feketemező 25 0.91 %
Zuhogó 24 0.87 %
Sztára 24 0.87 %
Márk 24 0.87 %
Mokcsamogyorós 24 0.87 %
Fogas 22 0.80 %
Alsókánya 22 0.80 %
Ungtavas 22 0.80 %
Gézsény 22 0.80 %
Mátyócvajkóc 21 0.76 %
Nagycseb 20 0.73 %
Dobóruszka 19 0.69 %
Bajánháza 19 0.69 %
Abara 18 0.65 %
Petrik 17 0.62 %
Harapás 16 0.58 %
Nagyszeretva 15 0.55 %
Vaján 14 0.51 %
Laborcfalva 13 0.47 %
Solymos 13 0.47 %
Kisráska 13 0.47 %
Csicser 12 0.44 %
Füzesér 11 0.40 %
Lask 11 0.40 %
Nyarádkelecsény 11 0.40 %
Szirénfalva 10 0.36 %
Hanajna 10 0.36 %
Vámoslucska 10 0.36 %
Leszna 10 0.36 %
Szalók 8 0.29 %
Iske 8 0.29 %
Bés 5 0.18 %
Kisszeretva 4 0.15 %
Nagyráska 4 0.15 %
Nagyszelmenc 4 0.15 %
Budaháza 3 0.11 %
Hegyi 3 0.11 %
Nagymihály 181 24.79 %
Nagykapos 15 2.05 %
Butka 9 1.23 %
Őrmező 8 1.10 %
Vinna 7 0.96 %
Lasztomér 5 0.68 %
Bánóc 4 0.55 %
Zalacska 4 0.55 %
Dobróka 4 0.55 %
Tusa 4 0.55 %
Nátafalva 3 0.41 %
Hór 3 0.41 %
Sztára 3 0.41 %
Pazdics 3 0.41 %
Dénesújfalu 3 0.41 %
Márk 3 0.41 %
Harapás 3 0.41 %
Nagyszeretva 3 0.41 %
Abara 3 0.41 %
Hajagos 2 0.27 %
Mátyócvajkóc 2 0.27 %
Solymos 2 0.27 %
Gézsény 2 0.27 %
Füzesér 2 0.27 %
Falkus 2 0.27 %
Petróc 2 0.27 %
Feketemező 2 0.27 %
Zuhogó 2 0.27 %
Nagyszelmenc 2 0.27 %
Magasrév 1 0.14 %
Lask 1 0.14 %
Laborcfalva 1 0.14 %
Berettő 1 0.14 %
Tarna 1 0.14 %
Vámoslucska 1 0.14 %
Málca 1 0.14 %
Zemplénszuha 1 0.14 %
Deregnyő 1 0.14 %
Vaján 1 0.14 %
Budaháza 1 0.14 %
Hegyi 1 0.14 %
Kácsánd 1 0.14 %
Ordasfalva 1 0.14 %
Kisszeretva 1 0.14 %
Tusaújfalu 1 0.14 %
Petrik 1 0.14 %
Nyarádkelecsény 1 0.14 %
Németvágás 1 0.14 %
Izbugya 1 0.14 %
Karaszna 1 0.14 %
Mokcsamogyorós 1 0.14 %
Rákóc 1 0.14 %
Dobóruszka 1 0.14 %
Sámogy 1 0.14 %
Ungszenna 1 0.14 %
Szalók 1 0.14 %
Morva 1 0.14 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 9.98 %
Füzesér 193 4.91 %
Nagymihály 147 3.74 %
Abara 67 1.71 %
Rákóc 65 1.65 %
Mokcsamogyorós 58 1.48 %
Csicser 47 1.20 %
Nátafalva 46 1.17 %
Nyarádkelecsény 44 1.12 %
Dobóruszka 43 1.09 %
Mátyócvajkóc 40 1.02 %
Lasztomér 37 0.94 %
Deregnyő 36 0.92 %
Hegyi 35 0.89 %
Feketemező 30 0.76 %
Szirénfalva 30 0.76 %
Vaján 28 0.71 %
Budaháza 26 0.66 %
Kisráska 26 0.66 %
Bés 22 0.56 %
Nagyszelmenc 22 0.56 %
Őrmező 15 0.38 %
Tarna 13 0.33 %
Butka 13 0.33 %
Sámogy 10 0.25 %
Pálóc 9 0.23 %
Gatály 7 0.18 %
Ungtavas 7 0.18 %
Málca 7 0.18 %
Bajánháza 6 0.15 %
Szalók 6 0.15 %
Tusa 6 0.15 %
Solymos 6 0.15 %
Vinna 6 0.15 %
Zalacska 6 0.15 %
Hór 4 0.10 %
Hanajna 4 0.10 %
Nagyráska 4 0.10 %
Vásárhely 4 0.10 %
Vámoslucska 4 0.10 %
Petróc 4 0.10 %
Pazdics 3 0.08 %
Nagyszeretva 3 0.08 %
Harapás 2 0.05 %
Fogas 2 0.05 %
Tusaújfalu 2 0.05 %
Hajagos 2 0.05 %
Pályin 2 0.05 %
Iske 2 0.05 %
Márk 2 0.05 %
Berettő 2 0.05 %
Izbugya 1 0.03 %
Bánóc 1 0.03 %
Leszna 1 0.03 %
Ungszenna 1 0.03 %
Magasrév 1 0.03 %
Lazony 1 0.03 %
Sztára 1 0.03 %
Dobróka 1 0.03 %
Nagycseb 1 0.03 %
Karaszna 1 0.03 %
Laborcfalva 1 0.03 %
Jósza 1 0.03 %
Morva 1 0.03 %
Lask 1 0.03 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 80.05 %
Pazdics 26 6.65 %
Őrmező 19 4.86 %
Vinna 19 4.86 %
Tarna 12 3.07 %
Dobóruszka 9 2.30 %
Butka 9 2.30 %
Rebrény 9 2.30 %
Nátafalva 9 2.30 %
Izbugya 8 2.05 %
Nagykapos 8 2.05 %
Zalacska 7 1.79 %
Hajagos 6 1.53 %
Rákóc 6 1.53 %
Nagyszelmenc 6 1.53 %
Jósza 6 1.53 %
Tusa 5 1.28 %
Dobróka 5 1.28 %
Fogas 5 1.28 %
Ungtavas 5 1.28 %
Pálóc 5 1.28 %
Mokcsamogyorós 4 1.02 %
Mátyócvajkóc 4 1.02 %
Feketemező 4 1.02 %
Bés 4 1.02 %
Dénesújfalu 4 1.02 %
Karaszna 4 1.02 %
Petrik 4 1.02 %
Németvágás 4 1.02 %
Bajánháza 4 1.02 %
Lasztomér 4 1.02 %
Lask 3 0.77 %
Harapás 3 0.77 %
Abara 3 0.77 %
Gatály 3 0.77 %
Füzesér 3 0.77 %
Vásárhely 3 0.77 %
Petróc 3 0.77 %
Nagyszeretva 3 0.77 %
Márk 3 0.77 %
Ungszenna 3 0.77 %
Márkcsemernye 3 0.77 %
Vaján 3 0.77 %
Lazony 3 0.77 %
Kisszeretva 2 0.51 %
Berettő 2 0.51 %
Gézsény 2 0.51 %
Kácsánd 2 0.51 %
Morva 2 0.51 %
Hór 2 0.51 %
Solymos 2 0.51 %
Sztára 2 0.51 %
Falkus 2 0.51 %
Tusaújfalu 1 0.26 %
Bánóc 1 0.26 %
Pályin 1 0.26 %
Ordasfalva 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Málca 1 0.26 %
Vámoslucska 1 0.26 %
Nyarádkelecsény 1 0.26 %
Szalók 1 0.26 %
Szirénfalva 1 0.26 %
Laborcfalva 1 0.26 %
Magasrév 1 0.26 %
Csicser 1 0.26 %
Nagycseb 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 54.20 %
Vásárhely 167 5.06 %
Őrmező 166 5.03 %
Nagykapos 125 3.79 %
Nátafalva 98 2.97 %
Nyarádkelecsény 87 2.64 %
Rákóc 86 2.61 %
Hór 73 2.21 %
Dobóruszka 71 2.15 %
Lasztomér 71 2.15 %
Zalacska 70 2.12 %
Pazdics 66 2.00 %
Rebrény 66 2.00 %
Berettő 64 1.94 %
Vinna 62 1.88 %
Mokcsamogyorós 61 1.85 %
Morva 55 1.67 %
Lazony 55 1.67 %
Deregnyő 51 1.54 %
Pálóc 49 1.48 %
Bánóc 47 1.42 %
Butka 46 1.39 %
Hajagos 45 1.36 %
Jósza 42 1.27 %
Petróc 41 1.24 %
Németvágás 41 1.24 %
Málca 39 1.18 %
Karaszna 38 1.15 %
Ungtavas 38 1.15 %
Gatály 37 1.12 %
Tusa 35 1.06 %
Fogas 34 1.03 %
Dénesújfalu 31 0.94 %
Ungszenna 31 0.94 %
Zemplénszuha 30 0.91 %
Zuhogó 29 0.88 %
Petrik 29 0.88 %
Hanajna 29 0.88 %
Pályin 28 0.85 %
Dobróka 28 0.85 %
Tusaújfalu 25 0.76 %
Tarna 25 0.76 %
Sámogy 25 0.76 %
Ordasfalva 24 0.73 %
Feketemező 23 0.70 %
Gézsény 23 0.70 %
Magasrév 22 0.67 %
Márkcsemernye 22 0.67 %
Iske 22 0.67 %
Harapás 21 0.64 %
Kácsánd 20 0.61 %
Füzesér 20 0.61 %
Sztára 20 0.61 %
Solymos 20 0.61 %
Falkus 20 0.61 %
Abara 19 0.58 %
Leszna 19 0.58 %
Bajánháza 18 0.55 %
Vámoslucska 17 0.51 %
Izbugya 16 0.48 %
Szalók 15 0.45 %
Csicser 13 0.39 %
Nagycseb 11 0.33 %
Vaján 10 0.30 %
Alsókánya 10 0.30 %
Lask 9 0.27 %
Nagyráska 9 0.27 %
Laborcfalva 8 0.24 %
Nagyszeretva 8 0.24 %
Bés 8 0.24 %
Mátyócvajkóc 8 0.24 %
Márk 6 0.18 %
Nagyszelmenc 4 0.12 %
Kisszeretva 2 0.06 %
Szirénfalva 2 0.06 %
Budaháza 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 15.08 %
Málca 57 4.28 %
Pálóc 32 2.40 %
Nagykapos 26 1.95 %
Őrmező 23 1.73 %
Dobróka 21 1.58 %
Butka 20 1.50 %
Nátafalva 18 1.35 %
Feketemező 17 1.28 %
Lazony 17 1.28 %
Vásárhely 14 1.05 %
Márk 14 1.05 %
Márkcsemernye 14 1.05 %
Zalacska 13 0.98 %
Falkus 13 0.98 %
Kácsánd 12 0.90 %
Gatály 12 0.90 %
Petrik 12 0.90 %
Pazdics 11 0.83 %
Tarna 9 0.68 %
Rebrény 8 0.60 %
Dénesújfalu 8 0.60 %
Abara 8 0.60 %
Vinna 7 0.53 %
Nagycseb 7 0.53 %
Mokcsamogyorós 7 0.53 %
Hajagos 7 0.53 %
Hór 6 0.45 %
Lask 6 0.45 %
Németvágás 5 0.38 %
Vámoslucska 5 0.38 %
Füzesér 5 0.38 %
Berettő 5 0.38 %
Bánóc 5 0.38 %
Tusaújfalu 5 0.38 %
Hanajna 4 0.30 %
Fogas 4 0.30 %
Ordasfalva 4 0.30 %
Sámogy 4 0.30 %
Tusa 4 0.30 %
Magasrév 4 0.30 %
Pályin 4 0.30 %
Solymos 3 0.23 %
Petróc 3 0.23 %
Ungszenna 3 0.23 %
Harapás 3 0.23 %
Ungtavas 3 0.23 %
Zemplénszuha 3 0.23 %
Alsókánya 3 0.23 %
Lasztomér 3 0.23 %
Karaszna 2 0.15 %
Rákóc 2 0.15 %
Jósza 2 0.15 %
Gézsény 2 0.15 %
Nagyszelmenc 2 0.15 %
Morva 2 0.15 %
Mátyócvajkóc 2 0.15 %
Sztára 2 0.15 %
Nagyszeretva 2 0.15 %
Kisszeretva 2 0.15 %
Nyarádkelecsény 2 0.15 %
Izbugya 2 0.15 %
Nagyráska 2 0.15 %
Hegyi 1 0.08 %
Szirénfalva 1 0.08 %
Kisráska 1 0.08 %
Leszna 1 0.08 %
Vaján 1 0.08 %
Deregnyő 1 0.08 %
Csicser 1 0.08 %
Zuhogó 1 0.08 %
Budaháza 1 0.08 %
Bajánháza 1 0.08 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 120.96 %
Őrmező 68 7.13 %
Vinna 46 4.82 %
Nátafalva 38 3.98 %
Zalacska 35 3.67 %
Rákóc 32 3.35 %
Petróc 26 2.73 %
Karaszna 23 2.41 %
Németvágás 22 2.31 %
Leszna 22 2.31 %
Morva 21 2.20 %
Pazdics 21 2.20 %
Butka 20 2.10 %
Hajagos 18 1.89 %
Vásárhely 17 1.78 %
Sámogy 17 1.78 %
Pálóc 16 1.68 %
Málca 16 1.68 %
Nagykapos 16 1.68 %
Lasztomér 16 1.68 %
Sztára 15 1.57 %
Izbugya 15 1.57 %
Hór 15 1.57 %
Jósza 14 1.47 %
Ungszenna 14 1.47 %
Rebrény 14 1.47 %
Dobróka 14 1.47 %
Gatály 13 1.36 %
Ungtavas 13 1.36 %
Zemplénszuha 12 1.26 %
Lask 12 1.26 %
Feketemező 12 1.26 %
Solymos 11 1.15 %
Fogas 10 1.05 %
Vámoslucska 10 1.05 %
Márkcsemernye 10 1.05 %
Ordasfalva 10 1.05 %
Pályin 10 1.05 %
Magasrév 9 0.94 %
Lazony 9 0.94 %
Nagycseb 8 0.84 %
Harapás 8 0.84 %
Tusa 8 0.84 %
Gézsény 8 0.84 %
Bánóc 8 0.84 %
Füzesér 8 0.84 %
Zuhogó 7 0.73 %
Márk 7 0.73 %
Petrik 6 0.63 %
Szalók 6 0.63 %
Alsókánya 6 0.63 %
Tusaújfalu 6 0.63 %
Berettő 5 0.52 %
Tarna 5 0.52 %
Bajánháza 4 0.42 %
Mátyócvajkóc 4 0.42 %
Abara 3 0.31 %
Dénesújfalu 3 0.31 %
Falkus 3 0.31 %
Mokcsamogyorós 3 0.31 %
Nyarádkelecsény 3 0.31 %
Kácsánd 3 0.31 %
Hegyi 2 0.21 %
Szirénfalva 2 0.21 %
Nagyszeretva 2 0.21 %
Nagyráska 1 0.10 %
Deregnyő 1 0.10 %
Kisráska 1 0.10 %
Vaján 1 0.10 %
Nagyszelmenc 1 0.10 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 15.77 %
Őrmező 9 1.34 %
Pálóc 7 1.04 %
Jósza 7 1.04 %
Nagykapos 6 0.89 %
Lasztomér 6 0.89 %
Hajagos 6 0.89 %
Pazdics 5 0.74 %
Németvágás 5 0.74 %
Ungtavas 5 0.74 %
Nátafalva 4 0.60 %
Mokcsamogyorós 4 0.60 %
Füzesér 3 0.45 %
Sztára 3 0.45 %
Morva 3 0.45 %
Butka 3 0.45 %
Izbugya 3 0.45 %
Zalacska 3 0.45 %
Feketemező 3 0.45 %
Rákóc 2 0.30 %
Bánóc 2 0.30 %
Gatály 2 0.30 %
Harapás 2 0.30 %
Csicser 2 0.30 %
Nyarádkelecsény 2 0.30 %
Gézsény 2 0.30 %
Zemplénszuha 2 0.30 %
Tarna 2 0.30 %
Tusaújfalu 2 0.30 %
Magasrév 2 0.30 %
Márkcsemernye 1 0.15 %
Leszna 1 0.15 %
Dobóruszka 1 0.15 %
Sámogy 1 0.15 %
Dénesújfalu 1 0.15 %
Mátyócvajkóc 1 0.15 %
Abara 1 0.15 %
Pályin 1 0.15 %
Bés 1 0.15 %
Rebrény 1 0.15 %
Falkus 1 0.15 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 40.97 %
Málca 17 7.49 %
Őrmező 11 4.85 %
Butka 9 3.96 %
Nagykapos 8 3.52 %
Pazdics 7 3.08 %
Morva 6 2.64 %
Lasztomér 6 2.64 %
Füzesér 6 2.64 %
Feketemező 5 2.20 %
Berettő 5 2.20 %
Nátafalva 5 2.20 %
Zalacska 4 1.76 %
Abara 3 1.32 %
Jósza 3 1.32 %
Bánóc 3 1.32 %
Karaszna 2 0.88 %
Vaján 2 0.88 %
Leszna 2 0.88 %
Rákóc 2 0.88 %
Zuhogó 2 0.88 %
Kácsánd 2 0.88 %
Németvágás 2 0.88 %
Mátyócvajkóc 2 0.88 %
Nagyszeretva 2 0.88 %
Dénesújfalu 2 0.88 %
Hajagos 1 0.44 %
Gézsény 1 0.44 %
Sztára 1 0.44 %
Harapás 1 0.44 %
Bajánháza 1 0.44 %
Dobóruszka 1 0.44 %
Rebrény 1 0.44 %
Tusa 1 0.44 %
Márkcsemernye 1 0.44 %
Iske 1 0.44 %
Tarna 1 0.44 %
Nagycseb 1 0.44 %
Pályin 1 0.44 %
Bés 1 0.44 %
Ungtavas 1 0.44 %
Gatály 1 0.44 %
Pálóc 1 0.44 %
Csicser 1 0.44 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 97.37 %
Őrmező 100 5.60 %
Rákóc 96 5.38 %
Nátafalva 78 4.37 %
Nagykapos 77 4.31 %
Jósza 60 3.36 %
Vinna 60 3.36 %
Pazdics 60 3.36 %
Lasztomér 54 3.02 %
Karaszna 47 2.63 %
Berettő 43 2.41 %
Tarna 40 2.24 %
Hajagos 36 2.02 %
Lazony 35 1.96 %
Deregnyő 35 1.96 %
Zalacska 34 1.90 %
Vásárhely 33 1.85 %
Rebrény 33 1.85 %
Ungtavas 33 1.85 %
Zemplénszuha 32 1.79 %
Zuhogó 32 1.79 %
Lask 29 1.62 %
Butka 29 1.62 %
Bánóc 29 1.62 %
Németvágás 28 1.57 %
Pálóc 28 1.57 %
Hór 25 1.40 %
Petróc 24 1.34 %
Harapás 24 1.34 %
Morva 23 1.29 %
Pályin 23 1.29 %
Dobróka 22 1.23 %
Dénesújfalu 22 1.23 %
Sámogy 22 1.23 %
Márkcsemernye 22 1.23 %
Leszna 19 1.06 %
Tusa 18 1.01 %
Vámoslucska 17 0.95 %
Málca 17 0.95 %
Gatály 16 0.90 %
Sztára 16 0.90 %
Ordasfalva 14 0.78 %
Tusaújfalu 13 0.73 %
Nagycseb 12 0.67 %
Bajánháza 12 0.67 %
Szalók 12 0.67 %
Gézsény 12 0.67 %
Magasrév 11 0.62 %
Dobóruszka 9 0.50 %
Kácsánd 9 0.50 %
Nagyszeretva 9 0.50 %
Fogas 8 0.45 %
Kisszeretva 8 0.45 %
Alsókánya 7 0.39 %
Csicser 6 0.34 %
Feketemező 6 0.34 %
Füzesér 6 0.34 %
Falkus 6 0.34 %
Solymos 5 0.28 %
Hanajna 5 0.28 %
Laborcfalva 5 0.28 %
Ungszenna 5 0.28 %
Izbugya 4 0.22 %
Mokcsamogyorós 4 0.22 %
Nagyszelmenc 3 0.17 %
Petrik 3 0.17 %
Mátyócvajkóc 3 0.17 %
Márk 3 0.17 %
Budaháza 2 0.11 %
Nyarádkelecsény 2 0.11 %
Iske 2 0.11 %
Nagyráska 2 0.11 %
Kisráska 2 0.11 %
Abara 1 0.06 %
Hegyi 1 0.06 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 29.31 %
Lasztomér 30 5.17 %
Őrmező 17 2.93 %
Nagykapos 13 2.24 %
Zalacska 8 1.38 %
Németvágás 8 1.38 %
Rákóc 7 1.21 %
Vinna 6 1.03 %
Pazdics 6 1.03 %
Tarna 5 0.86 %
Butka 5 0.86 %
Pálóc 5 0.86 %
Hór 4 0.69 %
Bánóc 4 0.69 %
Csicser 4 0.69 %
Pályin 4 0.69 %
Dobóruszka 4 0.69 %
Sámogy 3 0.52 %
Márk 3 0.52 %
Solymos 3 0.52 %
Nátafalva 3 0.52 %
Dénesújfalu 3 0.52 %
Magasrév 3 0.52 %
Jósza 3 0.52 %
Petróc 3 0.52 %
Falkus 3 0.52 %
Gatály 3 0.52 %
Ungszenna 3 0.52 %
Karaszna 3 0.52 %
Lask 3 0.52 %
Abara 2 0.34 %
Ordasfalva 2 0.34 %
Mokcsamogyorós 2 0.34 %
Feketemező 2 0.34 %
Laborcfalva 2 0.34 %
Vásárhely 2 0.34 %
Málca 2 0.34 %
Ungtavas 2 0.34 %
Rebrény 2 0.34 %
Dobróka 2 0.34 %
Izbugya 2 0.34 %
Nagyszelmenc 1 0.17 %
Márkcsemernye 1 0.17 %
Berettő 1 0.17 %
Sztára 1 0.17 %
Zemplénszuha 1 0.17 %
Lazony 1 0.17 %
Hajagos 1 0.17 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Kácsánd 1 0.17 %
Füzesér 1 0.17 %
Alsókánya 1 0.17 %
Deregnyő 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Bés 1 0.17 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 93.74 %
Őrmező 252 17.15 %
Márkcsemernye 128 8.71 %
Vinna 72 4.90 %
Nátafalva 61 4.15 %
Zalacska 35 2.38 %
Lasztomér 33 2.25 %
Pazdics 27 1.84 %
Petróc 27 1.84 %
Nagykapos 24 1.63 %
Leszna 24 1.63 %
Lazony 22 1.50 %
Sztára 21 1.43 %
Ungtavas 19 1.29 %
Feketemező 18 1.23 %
Ordasfalva 17 1.16 %
Butka 16 1.09 %
Morva 15 1.02 %
Dénesújfalu 15 1.02 %
Rákóc 14 0.95 %
Karaszna 13 0.88 %
Rebrény 13 0.88 %
Zemplénszuha 12 0.82 %
Bajánháza 12 0.82 %
Dobróka 12 0.82 %
Izbugya 12 0.82 %
Hór 12 0.82 %
Gézsény 11 0.75 %
Gatály 11 0.75 %
Vámoslucska 11 0.75 %
Szalók 11 0.75 %
Solymos 11 0.75 %
Jósza 10 0.68 %
Vásárhely 10 0.68 %
Zuhogó 10 0.68 %
Bánóc 10 0.68 %
Németvágás 10 0.68 %
Pálóc 10 0.68 %
Sámogy 10 0.68 %
Tusaújfalu 8 0.54 %
Fogas 8 0.54 %
Hajagos 8 0.54 %
Tusa 8 0.54 %
Lask 7 0.48 %
Tarna 7 0.48 %
Berettő 7 0.48 %
Nagycseb 6 0.41 %
Málca 6 0.41 %
Füzesér 6 0.41 %
Falkus 6 0.41 %
Mokcsamogyorós 5 0.34 %
Nagyszeretva 5 0.34 %
Harapás 5 0.34 %
Kisszeretva 5 0.34 %
Laborcfalva 5 0.34 %
Pályin 5 0.34 %
Márk 4 0.27 %
Deregnyő 3 0.20 %
Nyarádkelecsény 3 0.20 %
Csicser 2 0.14 %
Ungszenna 2 0.14 %
Abara 2 0.14 %
Hanajna 2 0.14 %
Petrik 2 0.14 %
Kisráska 2 0.14 %
Nagyszelmenc 2 0.14 %
Hegyi 2 0.14 %
Nagyráska 1 0.07 %
Alsókánya 1 0.07 %
Kácsánd 1 0.07 %
Mátyócvajkóc 1 0.07 %
Magasrév 1 0.07 %
Dobóruszka 1 0.07 %
Budaháza 1 0.07 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 65.22 %
Őrmező 158 5.98 %
Nátafalva 136 5.15 %
Nagykapos 96 3.63 %
Vinna 94 3.56 %
Jósza 81 3.07 %
Pálóc 80 3.03 %
Rákóc 79 2.99 %
Dobóruszka 77 2.91 %
Ungtavas 75 2.84 %
Pazdics 67 2.54 %
Butka 66 2.50 %
Dobróka 63 2.38 %
Nyarádkelecsény 62 2.35 %
Harapás 61 2.31 %
Németvágás 57 2.16 %
Dénesújfalu 57 2.16 %
Lasztomér 56 2.12 %
Zalacska 55 2.08 %
Rebrény 54 2.04 %
Deregnyő 53 2.01 %
Hajagos 53 2.01 %
Ordasfalva 51 1.93 %
Gatály 50 1.89 %
Málca 48 1.82 %
Gézsény 45 1.70 %
Mokcsamogyorós 44 1.67 %
Hór 44 1.67 %
Lazony 43 1.63 %
Karaszna 42 1.59 %
Tarna 42 1.59 %
Berettő 40 1.51 %
Bánóc 37 1.40 %
Petróc 37 1.40 %
Zuhogó 37 1.40 %
Vásárhely 37 1.40 %
Zemplénszuha 36 1.36 %
Sámogy 35 1.32 %
Solymos 33 1.25 %
Pályin 32 1.21 %
Ungszenna 32 1.21 %
Morva 30 1.14 %
Falkus 29 1.10 %
Sztára 29 1.10 %
Tusaújfalu 29 1.10 %
Bajánháza 26 0.98 %
Tusa 25 0.95 %
Fogas 24 0.91 %
Feketemező 24 0.91 %
Vámoslucska 23 0.87 %
Izbugya 23 0.87 %
Magasrév 22 0.83 %
Nagyráska 22 0.83 %
Lask 22 0.83 %
Hanajna 20 0.76 %
Márkcsemernye 20 0.76 %
Szalók 18 0.68 %
Nagyszeretva 18 0.68 %
Márk 17 0.64 %
Petrik 17 0.64 %
Leszna 16 0.61 %
Füzesér 15 0.57 %
Alsókánya 14 0.53 %
Nagycseb 12 0.45 %
Kácsánd 11 0.42 %
Laborcfalva 11 0.42 %
Csicser 9 0.34 %
Kisszeretva 7 0.26 %
Mátyócvajkóc 5 0.19 %
Abara 4 0.15 %
Kisráska 3 0.11 %
Hegyi 3 0.11 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Szirénfalva 2 0.08 %
Vaján 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 78.48 %
Rákóc 106 22.36 %
Őrmező 28 5.91 %
Morva 23 4.85 %
Butka 19 4.01 %
Vinna 17 3.59 %
Nátafalva 14 2.95 %
Pazdics 12 2.53 %
Jósza 12 2.53 %
Vásárhely 10 2.11 %
Gatály 7 1.48 %
Nagykapos 7 1.48 %
Zalacska 6 1.27 %
Bajánháza 6 1.27 %
Pálóc 6 1.27 %
Petróc 6 1.27 %
Tarna 6 1.27 %
Lasztomér 6 1.27 %
Nagycseb 6 1.27 %
Solymos 5 1.05 %
Ordasfalva 5 1.05 %
Karaszna 5 1.05 %
Ungtavas 5 1.05 %
Alsókánya 4 0.84 %
Zemplénszuha 4 0.84 %
Harapás 4 0.84 %
Márk 4 0.84 %
Németvágás 4 0.84 %
Dobróka 4 0.84 %
Hór 4 0.84 %
Tusaújfalu 3 0.63 %
Nagyráska 3 0.63 %
Berettő 3 0.63 %
Dénesújfalu 3 0.63 %
Abara 2 0.42 %
Sztára 2 0.42 %
Falkus 2 0.42 %
Füzesér 2 0.42 %
Rebrény 2 0.42 %
Lask 2 0.42 %
Bánóc 2 0.42 %
Leszna 2 0.42 %
Ungszenna 2 0.42 %
Pályin 2 0.42 %
Dobóruszka 2 0.42 %
Petrik 2 0.42 %
Hegyi 2 0.42 %
Izbugya 1 0.21 %
Málca 1 0.21 %
Vámoslucska 1 0.21 %
Sámogy 1 0.21 %
Lazony 1 0.21 %
Mokcsamogyorós 1 0.21 %
Hajagos 1 0.21 %
Nagyszeretva 1 0.21 %
Márkcsemernye 1 0.21 %
Nyarádkelecsény 1 0.21 %
Kácsánd 1 0.21 %
Mátyócvajkóc 1 0.21 %
Tusa 1 0.21 %
Nagyszelmenc 1 0.21 %
Vaján 1 0.21 %
Csicser 1 0.21 %
Kisszeretva 1 0.21 %
Hanajna 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Feketemező 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 296 37.80 %
Dobróka 132 16.86 %
Butka 41 5.24 %
Őrmező 21 2.68 %
Zalacska 15 1.92 %
Ordasfalva 14 1.79 %
Gatály 13 1.66 %