SK
LV
.....

Kereskény

Község

címer zászló
203 30% magyar 1910
11 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krškany
1918 előtti vármegye, járás:
Hont vármegye
Báti járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Honti-medence, Ipolymenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Balovske, Deráky, Dolinky pod Humnami, Fiták-erdő, Humniská, Jakubimajor, Jakuby a na močiari, Jačmenisko, Kiskereskény, Kojta, Kojta-szőlőhegy, Koldus-hegy, Kutusovo, Luh, Marušová, Medzi cestami, Na hroby, Na jame, Nad vinicami, Nagykereskény, Nyúlvölgy, Pod pustým mlynom, Pod salašom, Pod Silaškou, Pod Surdokom, Prosoviská, Rovné, (Rovnyamajor), Rovnye-erdő, Stráne, Studničky, Surdok, Szakov-erdő, Szilaska, Urbárske pasienky, Vinice
Koordináták:
48.21494675, 18.67556000
Terület:
17,03 km2
Rang:
község
Népesség:
762
Tszf. magasság:
164 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93501
Település kód:
502430
Szervezeti azonosító:
307157
Adóazonosító:
2021218694

A község az Ipolymenti-hátság nyugati részén, a Szikince-patak völgyében fekszik, 165 méteres tengerszint feletti magasságban, Lévától 10 km-re keletre, Báttól 13 km-re délnyugatra, a Koldus-hegy nyugati, a Szilaska és a Kojta-hegy déli lábánál. A mára egybeépült két falu; a Szikince jobb partján fekvő Kiskereskény és a bal parti Nagykereskény alkotja a község központját, A Kiskereskényhez tartozó külterületi lakott hely, Nyúlvölgy a központtól 4 km-re északnyugatra, az 51-es (Lévát Selmecbányával összekötő) főút mellett található. 17,03 km² kiterjedésű határa 160-280 méteres magasságban húzódó dombvidék, melynek kétharmada (2010-ben 1138 hektár) szántóföld, 14,9 %-a (254 ha) erdő, 2,9 %-a (49 ha) gyümölcsös és szőlő. Legmagasabb pontja Borfő határánál található. Horhi és Kereskény között a Szikince-patak mély szurdokvölgyet vájt ki (Horhi-völgy), mely 1976 óta természetvédelmi terület. Délről a Lévához csatolt Csánk, Hontkiskér és Hontvarsány, nyugatról Léva, északnyugatról Berekalja, északról Garamújfalu, északkeletről Horhi, keletről Borfő kataszterével határos. Nyugati, északnyugati és északi határa 1920-ig Hont és Bars vármegyék határát alkotta. Nyugati és déli határa 1939-45 között államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Déli határát az 564-es (Lévát Deménddel összekötő) út vonala alkotja. A községet az 1590-es út köti össze Hontvarsánnyal (2 km) és észak felé az 51-es főúttal.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Nagykereskény és Kiskereskény egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Hont vármegye Báti járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után végig a (változó területű) Lévai járáshoz tartoztak. 1939-45 között mindkét községet a Szlovák Államhoz (Garammenti megye, Újbányai járás) csatolták. Ma Kereskény két kataszteri területét alkotják, területük (Nagykereskény – 10,06 km², Kiskereskény – 6,96 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Kereskény a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 2011-ben 780 lakosa volt, melyet csaknem kizárólag (96,2 %) szlovák nemzetiségűek alkottak, a magyarok aránya 1,3 % (10 fő) volt. A lakosság 47,9 %-a (374 fő) élt Nagykereskény, 52,1 %-a (406 fő) Kiskereskény településrészen, a Kiskereskényhez tartozó Nyúlvölgyön pedig a lakosság 14,2 %-a (108 fő). A 19. században és a 20. század elején elődközségei vegyes lakosságú falvak voltak; 1921-ben Nagykereskényen még a népesség 22,6 %-a, Kiskereskényen pedig 30,6 %-a volt magyar nemzetiségű. Trianon után a kettős identitás gyors megszűnésével csaknem teljes asszimiláció ment végbe; 1930-ban Nagykereskényen már csak a népesség 2,8 %-a (15 fő), Kiskereskényen pedig 7,6 %-a (18 fő) vallotta magát magyarnak. 1940-hez képest 2011-re Nagykereskény népessége több mint egyharmadával csökkent (585 főről 374-re), Kiskereskényé viszont másfélszeresére nőtt (257 főről 406-ra). Összlakosságukat tekintve viszont a 20. század második felében viszonylagos stabilitás jellemző (1940-ben 842 fő, 1991-ben 824 fő). Az 1990-es években 6,9 %-kal csökkent a község népessége, 2001-2011 között viszont csekély gyarapodás figyelhető meg (767 főről 780-ra), 2011-2016 között pedig újra kismértékű fogyás (759 főre). 2011-ben a népesség 74,4 %-a volt római katolikus és 3,8 %-a evangélikus vallású. 1921-ben Kiskereskényen még a lakosság egynegyede evangélikus vallású volt.

Történelem

Kereskényt elsőként az 1135. évi bozóki oklevélben említik, ekkor László király Lampert comesnek adományozta „Cryscan” települést, aki aztán később Borival együtt a bozóki egyháznak adta tovább. 1280-ban két Kereskény nevű birtokot (Utraque Keresken) említenek az írásos források. Neve valószínűleg személynévi eredetű. Nagykereskény első írásos említése 1351-ből származik, ekkor „Nogkereskyn” alakban szerepelt, majd 1461-ben „Nagkeresken”, 1493-ban pedig „Kerskan” formában említik az okiratok. A 15. században Léva várának tartozéka volt. A 18. században a Kereskényi és Majláth, később a Pogány és Erdődy családok voltak fő birtokosai. A 17. században a Simonyi család kastélyt építtetett a községben. 1719-ben 9, 1720-ben pedig 6 adózó portája volt, a 18. század során szlovákokkal telepítették újjá. Templomát Mailáth Ferenc építtette a 18. század végén, különálló plébániává 1809-ben alakult. Mailáth István nevéhez fűződik Jakubimajor létrehozása a 18. század végén (nevét a 14. században itt élt Zarándok Jakabról kapta). A falu iskolája 1800-tól ismert. 1828-ban 59 háza és 357 lakosa volt, lakói mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1829-ben a kolerajárványban 33-an vesztették életüket. A 19. század végén (1883-tól) mészégető is működött itt. 1920-ig Hont vármegye Báti járásához tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1923-ban 6 garamszentkereszti család telepedett le Jakubimajoron. 1934-ban agrársztrájk színhelye volt. 1939. márciusától 1945-ig a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt, a szomszédos Hontvarsány és Léva már Magyarországhoz tartozott. 1947-ben vezették be az áramot a faluba. Az 1950-es években Szuchahora és Szászpelsőc községekből (Orem Lázból) érkeztek családok a faluba. 1960-ban egyesítették Kiskereskénnyel Kereskény (Krškany) néven. Kiskereskényt 1329-ben „Kyuskereskyn”, 1358-ban „Keresken”, 1461-ben pedig „Kys Keresken” néven említik. A 15. században a szomszédos Nagykereskénnyel együtt Léva várának birtoka volt. 1715-ben a faluban 2 kúriát és 7 háztartást írtak össze. A 18. században az Agárdy, a 19. században a Zmeskall és Majláth családok voltak fő birtokosai. 1828-ban 35 háza és 217 lakosa volt, lakói főként mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1890 környékén Mailáth Imre vízimalmot építtetett a Szikincén (Pálov mlyn). 1920-ig Hont vármegye Báti járásához tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. A csehszlovák földbirtokreform során több család telepedett le Nyúlvölgynél, ahol korábban egy vendégfogadó állt. 1939. márciusától 1945-ig a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt, a szomszédos Léva már Magyarországhoz tartozott. Kastélyát 1953-ban szociális otthonná alakították. 1960-ban egyesítették Nagykereskénnyel Kereskény (Krškany) néven. A Kis- és Nagykereskény között új házsorok épültek ténylegesen egybeépítve a két falut. Az új községháza épülete is a két falu között, a Szikince partján épült fel. A 20. század második felében elsősorban Kiskereskényen és a hozzá tartozó Nyúlvölgyön épültek új házak, így ma Kiskereskény népesebb Nagykereskénynél (1940-ben utóbbi népessége több mint duplája volt előbbinek). A község 1961-ben volt a legnépesebb (1041 fő).

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Kiskereskény határában egy multinacionális cég (Enpay) villamosgépipari (transzformátor-alkatrészek gyártása) termelést folytató telephelye található. Nagykereskény Szent Anna tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1777-ben épült barokk-klasszicista stílusban. Kiskereskény kastélyát a 19. század elején klasszicista stílusban építették, ma szociális otthonként működik. Nagykereskény 17. századi eredetű kúriája ma az óvodának ad otthont. A községben a népi építészet számos emléke fennmaradt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KERESKÉNY. Kis, és Nagy Kereskény. Két tót falu Hont Várm. Kis Kereskénynek földes Urai Agárdi, és több Uraságok, Nagy Kereskénynek pedig G. Majlát, (a’ kinek háza, és Úri háza mellett lévő szép Temploma ékesítik e’ helységet,) és több Urak, lakosai katolikusok, és lutheránusok, a’ lutheránusok Csankhoz vagynak affiliálva, fekszenek Horhitól 2/4, Varsánytól pedig 1/4 órányira, határbéli földgyeik bő termékenységűek, legelőjök van elég, szőlő hegyek, réttyek, erdejek mind jó, és bő, malmok a’ Szilkintzén jó, boraiknak, és gabonájok el adásából módjok van a’ Bánya Városokban, és Báthon a’ pénz keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kereskény (Kis), Hont m. (Male Krskány), Lévához 1/2 mfd. 250 kath., 87 evang. lak. F. u. Zmeskál, Baksy, s m. t. Kereskény (Nagy), Hont megyei tót-magyar falu, 260 kath. 50 evang. 2 ref. lak. Kath. paroch. templom. Kövér rét és legelő. Bor, fa, gabona elég. F. u. Majláth és Zsarnoczay.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Tovább Kis-Kereskényen a Majláth család kastélya díszeleg; Bát járási székhely a Szikincze keskeny völgyében fekszik; lakói főként iparosok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kiskereskény, magyarral vegyes tót kisközség, 33 házzal és 290 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Léva, postája helyben van. A falu nevére már 1242-ben akadunk. A község első birtokosaiként Simon fiait: Mihály, Martonos, Jákó és Füle testvéreket ismerjük, a kik a XIII. században birtokháborítás miatt pörben álltak Palásti Ivánka fiával, Jóbbal. A következő században, 1320-ban, a falu nevét Kergken alakban említi oklevél; de már 1439-ben Kereskény a neve és ugyanigy szerepelt az 1411 és 1421-iki iratokban is. E falutól vette nevét a Kiskereskényi család is, melyről már a XIV. században találunk följegyzéseket. a XV. században a falu a lévai vár uradalmához tartozott. A XVIII. században az Agárdy családnak is volt része itt. A mult század elején a Zmeskall, Plachy és Bakay családok a falu földesurai, később örökség útján Mailáth Lajos szerzett itt birtokot. Ezidőszerint Mailáth István özvegyének és a Honecz családnak van nagyobb birtoka. Kereskény határában, a Honecz és Mailáth-féle majorokon kívül, a Nyulvölgy-fogadó van. Nagykereskény, tóttal vegyes magyar kisközség, 51 házzal és 400 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Léva, postája Kiskereskény. Ősi települt hely, a mit a falu határában talált kelta korbeli leletek bizonyítanak. A község nevével először 1320-ban találkozunk az oklevelekben, a mikor Krskany alakban szerepel. Possessio Kereskenyt említenek 1349-ben, 1411. és 1424-ben az iratok. Abban az időben a lévai várnak volt a tartozéka. A XVIII. században a Kereskényi, Simonyi, Szászy és Horváthy családokat uralta a falu. 1767-ben kezdte meg itt a birtokszerzést Kéthelyi Mailáth Ferencz és megvásárolta a Simonyi-családtól a ma is álló kastélyt. A mult század elején a Mailáth családon kivül, a Zsarnóczay és Mándy családokat találjuk birtokban; a XIX. század második felében pedig Mailáth László és Imre, továbbá Pogány Pál voltak a falu birtokosai. Ezidőszerint özvegy Majláth Lászlónénak, szül. Bakonyi Máriának, valamint Pogány Pál örököseinek, továbbá Ordódy Lajosnak és Lászlónak van itt nagyobb birtokuk; ez utóbbiak a Mailáth Imre-féle javak jogutódjai. A községbeli templomot Mailáth Ferencz építtette a XVIII. század végén. Nagykereskényhez tartoznak: a Jakubi-major, mely özv. Mailáth Istvánné tulajdona. A faluhoz tartozik még a Rovnya-major is. A községben mészégető-telep van.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagykereskény, v. Hont vm. (Vel'ké Krškany, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. báti esp. ker-ében. - 1809: alapították. Tp-át 1777: Szt Anna tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1785-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl., m. - Filiái 1917: Csánk, Hontkiskér, Hontvarsány, Horhi, Kiskereskény. Közig-ilag Kereskényhez csatolták. ** Némethy 1894:180. - Schem. Strig. 1917:47.

Helységnévtár

Kereskény (Kis-) (Krskány), rk. 111 N.-Kereskény, ág. 62 Csánk, ref. 6 Varsány. Kereskény (Nagy-), RK. 272 Esztergom, ág. 45 Csánk, ref. 5 Varsány, izr. 3 Ipolyság.

Névelőfordulások
1135
Cryscan
1242
Keresken
1358
Keresken
1493
Kerskan
1960
Krškany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Krškany) 115
Telefon: 0366313191
Fax: 0366313191

Honlap: krskany.sk/
Polgármester:
Kováčik Peter (Független)

Képviselő-testület:
Agárdyová Gabriela (Független)
Chvojka Marián (KDH)
Škula Peter (KDH)
Agárdy Ján (SaS)
Plecho Miroslav (SaS)
Halbavý Marek (SMER-SD)
Zorgovský Ján (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö SaS 29% SaS 2 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Nagykereskényi Posta

Krškany 115

DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany

č. 86

Óvoda

Krškany 158

Nagykereskényi Községi Hivatal

Krškany 115

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 120 24%
szlovákok 347 69%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 504
magyarok 203 30%
szlovákok 463 69%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 667
magyarok 159 26%
szlovákok 463 74%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 622
magyarok 3 0%
szlovákok 816 99%
romák 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 824
magyarok 18 2%
szlovákok 738 96%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 767
magyarok 10 1%
szlovákok 750 96%
romák 13 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 780
magyarok 11 1%
szlovákok 748 95%
romák 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 26 3%
összlétszám 791
összlétszám 179
magyarok 33 18%
szlovákok 131 73%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 325
magyarok 87 27%
szlovákok 216 66%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 421
magyarok 131 31%
szlovákok 290 69%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 246
magyarok 72 29%
szlovákok 173 70%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 390
magyarok 88 23%
szlovákok 302 77%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 232
magyarok 71 31%
szlovákok 161 69%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 658
Választási részvétel: 59.42 %
Kiadott boríték: 391
Bedobott boríték: 391

Polgármester

Érvényes szavazólap: 384
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kováčik Peter 223 58.07 % Független
Máčayová Mária 106 27.60 % KDH
Chvojková Simona 55 14.32 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Halbavý Marek 222 SMER-SD
Agárdy Ján 197 SaS
Agárdyová Gabriela 195 Független
Chvojka Marián 192 KDH
Zorgovský Ján 163 SMER-SD
Plecho Miroslav 161 SaS
Škula Peter 150 KDH
Kozlíková Oľga 144 SMER-SD
Horňáková Jarmila 122 KDH
Lenthárová Stanislava 119 KDH
Krnčanová Adriána 112 Független
Kováč Radoslav 96 KDH
Martišková Anna 94 KDH
Mišovičová Jarmila 93 KDH
Hansko Jozef 83 SMER-SD

Képviselők

2014
SaS 28.57% SaS 2 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö SaS 28.57% SaS 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 591
Választási részvétel: 23.35 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 590
Választási részvétel: 16.10 %
Kiadott boríték: 95
Bedobott boríték: 95
Választásra jogosult: 662
Választási részvétel: 30,51 %
Kiadott boríték: 202
Bedobott boríték: 202

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 197
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 85 66.41 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 22 17.19 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 14 10.94 % Független
Regan Belovič 3 2.34 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 2 1.56 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.78 % MS
Viliam Mokraň 1 0.78 % KĽS
Tomáš Galbavý 22 23.40% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 95 48.22 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 49 24.87 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 30 15.23 % Független
Milan Uhrík 17 8.63 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 4 2.03 % Független
Iván Farkas 1 0.51 % SMK-MKP
Ján Marko 1 0.51 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 132
Érvényes szavazólap: 196
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Ivan 96 72.73% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 67 50.76% KDH, SMER - SD
Alena Frtúsová 60 45.45% SMER - SD, KDH
Igor Varga 60 45.45% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 58 43.94% KDH, SMER - SD
Ján Janáč 49 37.12% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 46 34.85% SMER - SD, KDH
Rastislav Juhár 29 21.97% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 28 21.21% ĽS-HZDS
Ladislav Vörös 25 18.94% KSS
Oľga Szalmová 24 18.18% Független
Ľubomír Lőrincz 23 17.42% SMER - SD, KDH
Jozef Kubala 16 12.12% SNS
Juraj Braun 15 11.36% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Lenka Kluchová 14 10.61% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Bátovský 13 9.85% SNS
Soňa Kocková 12 9.09% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Mária Brnáková 10 7.58% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Baniar 10 7.58% SNS
František Horváth 10 7.58% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Jozef Rosipal 9 6.82% ĽS-HZDS
Roman Tóth 8 6.06% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Bóna 8 6.06% KSS
Gabriel Biric 7 5.30% KSS
Peter Laczko 6 4.55% KSS
Helena Rosíková 6 4.55% NP
Hedviga Makovínyiová 6 4.55% Független
Jozef Gyurkovics 5 3.79% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anikó Helység 5 3.79% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivana Rosíková 4 3.03% NP
Ján Hamar 4 3.03% KSS
Michal Molnár 4 3.03% KSS
Ladislav Mészáros 3 2.27% KSS
Jiří Klain 3 2.27% KSS
Róbert Csudai 2 1.52% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Zita Cseri 2 1.52% Független
Tamás Lőrincz 2 1.52% SMK-MKP
Beáta Kiss 1 0.76% SMK-MKP
Tibor Csenger 1 0.76% SMK-MKP
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Peter Köpöncei 0 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 142 72.45% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Igor Varga 72 36.73% Független
Alexander Bačík 70 35.71% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Peter Drábik 68 34.69% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Zaujec 61 31.12% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martina Holečková 55 28.06% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 52 26.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Csaba Tolnai 47 23.98% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Peter Štefan 46 23.47% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 42 21.43% Független
Ervín Szalma 42 21.43% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Erika Sulinová 40 20.41% Független
Igor Éder 37 18.88% Független
František Kováčik 35 17.86% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Martin Bátovský 33 16.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Pavol Novák 26 13.27% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Roman Tóth 25 12.76% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Janáč 22 11.22% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Hasznos 22 11.22% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zuzana Kotrus Rákociová 16 8.16% Független
Rastislav Juhár 14 7.14% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 14 7.14% ĽS Naše Slovensko
Igor Gogora 13 6.63% Független
Rastislav Jakubík 12 6.12% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 9 4.59% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Pavlovič 8 4.08% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 7 3.57% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 6 3.06% Független
Ondrej Juhász 6 3.06% Független
Róbert Csudai 5 2.55% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ladislav Vörös 5 2.55% KSS
Zoltán Fekete 5 2.55% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Michal Ivanický 5 2.55% KSS
Ján Kútik 5 2.55% KSS
Ladislav Jakubík 4 2.04% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 4 2.04% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 4 2.04% ĽS Naše Slovensko
Zita Cseri 3 1.53% Független
Ján Hamar 3 1.53% KSS
Pál Zachar 3 1.53% Független
Peter Köpöncei 1 0.51% SMK-MKP
Miroslav Kamenský 1 0.51% KSS
Melinda Bögi Pathó 1 0.51% SMK-MKP
Tibor Csenger 0 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Beáta Kiss 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.39 %
Léva 408 11.85 %
Zselíz 372 10.80 %
Palást 202 5.87 %
Nagyölved 187 5.43 %
Farnad 135 3.92 %
Érsekkéty 110 3.19 %
Oroszka 84 2.44 %
Csata 80 2.32 %
Nagysalló 80 2.32 %
Nyírágó 77 2.24 %
Kálna 66 1.92 %
Ipolyfödémes 65 1.89 %
Lekér 60 1.74 %
Ipolyszakállos 59 1.71 %
Garamszentgyörgy 56 1.63 %
Vámosladány 49 1.42 %
Ipolyvisk 47 1.37 %
Alsószemeréd 43 1.25 %
Zsemlér 42 1.22 %
Ipolypásztó 41 1.19 %
Nagytúr 40 1.16 %
Deménd 39 1.13 %
Barsbese 37 1.07 %
Sáró 34 0.99 %
Felsőtúr 34 0.99 %
Százd 32 0.93 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.84 %
Szete 29 0.84 %
Szalatnya 29 0.84 %
Egeg 27 0.78 %
Kistompa 26 0.76 %
Ipolybél 25 0.73 %
Felsőszemeréd 24 0.70 %
Felsőszecse 24 0.70 %
Kisölved 23 0.67 %
Lontó 23 0.67 %
Zalaba 22 0.64 %
Nagyod 20 0.58 %
Felsőpél 19 0.55 %
Málas 18 0.52 %
Garamsalló 16 0.46 %
Barsendréd 14 0.41 %
Gyerk 10 0.29 %
Barsvárad 10 0.29 %
Bori 10 0.29 %
Garamtolmács 9 0.26 %
Kétfegyvernek 9 0.26 %
Garamkovácsi 9 0.26 %
Bakabánya 8 0.23 %
Tőre 7 0.20 %
Alsópél 6 0.17 %
Szántó 5 0.15 %
Töhöl 5 0.15 %
Újbars 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Kisóvár 4 0.12 %
Kural 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 61.25 %
Kálna 139 2.60 %
Zselíz 135 2.53 %
Garamtolmács 126 2.36 %
Ipolyság 108 2.02 %
Felsőszecse 107 2.00 %
Garamkelecsény 106 1.99 %
Garamszentgyörgy 77 1.44 %
Csejkő 72 1.35 %
Óbars 70 1.31 %
Garamújfalu 67 1.25 %
Bakabánya 59 1.10 %
Újbars 51 0.96 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Kereskény 47 0.88 %
Garamszőllős 46 0.86 %
Berekalja 43 0.81 %
Alsószecse 40 0.75 %
Nagysalló 40 0.75 %
Vámosladány 39 0.73 %
Deménd 33 0.62 %
Felsőzsember 31 0.58 %
Nagykoszmály 29 0.54 %
Garamlök 25 0.47 %
Garamkeszi 24 0.45 %
Nagygyőröd 23 0.43 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.39 %
Alsópél 20 0.37 %
Oroszka 19 0.36 %
Szántó 17 0.32 %
Nagyod 17 0.32 %
Nagyölved 16 0.30 %
Bát 16 0.30 %
Hontnádas 15 0.28 %
Ipolyszakállos 15 0.28 %
Kétfegyvernek 14 0.26 %
Sáró 14 0.26 %
Baka 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Farnad 13 0.24 %
Cseke 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Felsőtúr 12 0.22 %
Barsbese 12 0.22 %
Derzsenye 12 0.22 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.13 %
Gyerk 7 0.13 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Dalmad 4 0.07 %
Ény 4 0.07 %
Nagytúr 4 0.07 %
Hontalmás 4 0.07 %
Százd 4 0.07 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.27 %
Léva 345 10.50 %
Zselíz 261 7.94 %
Palást 260 7.91 %
Nagyölved 134 4.08 %
Érsekkéty 95 2.89 %
Farnad 91 2.77 %
Ipolyfödémes 76 2.31 %
Alsószemeréd 72 2.19 %
Ipolyszakállos 65 1.98 %
Nagysalló 64 1.95 %
Oroszka 64 1.95 %
Csata 62 1.89 %
Kálna 62 1.89 %
Ipolyvisk 53 1.61 %
Nagytúr 48 1.46 %
Ipolypásztó 46 1.40 %
Vámosladány 46 1.40 %
Lekér 45 1.37 %
Deménd 39 1.19 %
Kistompa 39 1.19 %
Egeg 38 1.16 %
Szete 37 1.13 %
Garamszentgyörgy 37 1.13 %
Szalatnya 36 1.10 %
Felsőszemeréd 36 1.10 %
Felsőtúr 36 1.10 %
Százd 36 1.10 %
Nyírágó 35 1.07 %
Barsbese 31 0.94 %
Lontó 30 0.91 %
Zsemlér 30 0.91 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.91 %
Ipolybél 24 0.73 %
Kisölved 24 0.73 %
Sáró 21 0.64 %
Málas 19 0.58 %
Felsőszecse 17 0.52 %
Fakóvezekény 14 0.43 %
Garamsalló 13 0.40 %
Gyerk 13 0.40 %
Barsendréd 12 0.37 %
Zalaba 11 0.33 %
Nagyod 10 0.30 %
Újbars 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 46.26 %
Garamtolmács 185 5.74 %
Óbars 87 2.70 %
Garamkelecsény 82 2.54 %
Kálna 81 2.51 %
Ipolyság 76 2.36 %
Garamkovácsi 73 2.26 %
Garamszőllős 67 2.08 %
Garamújfalu 65 2.02 %
Bakabánya 59 1.83 %
Berekalja 57 1.77 %
Zselíz 53 1.64 %
Csejkő 50 1.55 %
Felsőzsember 41 1.27 %
Kereskény 40 1.24 %
Bát 38 1.18 %
Nagykoszmály 36 1.12 %
Garamszentgyörgy 35 1.09 %
Garamkeszi 27 0.84 %
Nagygyőröd 27 0.84 %
Alsópél 25 0.78 %
Újbars 24 0.74 %
Felsőszecse 22 0.68 %
Hontnádas 22 0.68 %
Borfő 21 0.65 %
Nagysalló 20 0.62 %
Alsószecse 20 0.62 %
Szántó 19 0.59 %
Derzsenye 18 0.56 %
Kistompa 17 0.53 %
Bori 17 0.53 %
Barsbese 16 0.50 %
Hontalmás 15 0.47 %
Vámosladány 15 0.47 %
Hontbagonya 12 0.37 %
Lekér 12 0.37 %
Barsendréd 12 0.37 %
Garamlök 11 0.34 %
Deménd 11 0.34 %
Sáró 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Palást 10 0.31 %
Ény 9 0.28 %
Fakóvezekény 9 0.28 %
Baka 9 0.28 %
Cseke 9 0.28 %
Kural 8 0.25 %
Nagyölved 7 0.22 %
Farnad 6 0.19 %
Nyírágó 6 0.19 %
Kisóvár 6 0.19 %
Töhöl 6 0.19 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.12 %
Oroszka 4 0.12 %
Hontbesenyőd 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Zsemlér 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 52.58 %
Garamtolmács 205 3.87 %
Kálna 145 2.74 %
Ipolyság 119 2.25 %
Garamkelecsény 119 2.25 %
Garamújfalu 111 2.09 %
Berekalja 105 1.98 %
Csejkő 105 1.98 %
Zselíz 99 1.87 %
Óbars 87 1.64 %
Garamszőllős 86 1.62 %
Bakabánya 74 1.40 %
Nagysalló 72 1.36 %
Felsőszecse 63 1.19 %
Garamkovácsi 58 1.09 %
Újbars 53 1.00 %
Nagykoszmály 52 0.98 %
Alsószecse 48 0.91 %
Kereskény 42 0.79 %
Garamszentgyörgy 41 0.77 %
Vámosladány 41 0.77 %
Garamkeszi 39 0.74 %
Felsőzsember 38 0.72 %
Szántó 37 0.70 %
Garamlök 34 0.64 %
Deménd 33 0.62 %
Nagygyőröd 33 0.62 %
Bát 29 0.55 %
Cseke 28 0.53 %
Baka 27 0.51 %
Derzsenye 26 0.49 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.42 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 42.36 %
Garamtolmács 111 5.09 %
Ipolyság 91 4.18 %
Deménd 68 3.12 %
Garamkelecsény 66 3.03 %
Csejkő 60 2.75 %
Zselíz 48 2.20 %
Óbars 47 2.16 %
Garamkovácsi 47 2.16 %
Garamújfalu 46 2.11 %
Bakabánya 46 2.11 %
Kálna 40 1.84 %
Garamszőllős 39 1.79 %
Kereskény 35 1.61 %
Felsőszecse 34 1.56 %
Nagykoszmály 24 1.10 %
Alsópél 23 1.06 %
Felsőzsember 21 0.96 %
Nagysalló 21 0.96 %
Berekalja 19 0.87 %
Alsószecse 19 0.87 %
Garamszentgyörgy 18 0.83 %
Nagygyőröd 18 0.83 %
Garamkeszi 17 0.78 %
Kural 14 0.64 %
Szántó 14 0.64 %
Hontnádas 12 0.55 %
Cseke 11 0.50 %
Oroszka 10 0.46 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.46 %
Ipolyszakállos 10 0.46 %
Garamlök 10 0.46 %
Derzsenye 9 0.41 %
Alsószemeréd 9 0.41 %
Újbars 9 0.41 %
Vámosladány 8 0.37 %
Baka 8 0.37 %
Százd 8 0.37 %
Fakóvezekény 8 0.37 %
Borfő 7 0.32 %
Barsbese 6 0.28 %
Bát 6 0.28 %
Sáró 6 0.28 %
Kistompa 6 0.28 %
Lekér 5 0.23 %
Csata 5 0.23 %
Kétfegyvernek 5 0.23 %
Hontbesenyőd 5 0.23 %
Dalmad 5 0.23 %
Töhöl 5 0.23 %
Felsőszemeréd 5 0.23 %
Egeg 5 0.23 %
Bori 4 0.18 %
Barsendréd 4 0.18 %
Farnad 4 0.18 %
Nagytúr 4 0.18 %
Kiskoszmály 4 0.18 %
Gyerk 3 0.14 %
Nagyölved 3 0.14 %
Palást 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Ipolyvisk 3 0.14 %
Hontalmás 3 0.14 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Ény 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Felsőtúr 2 0.09 %
Lontó 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Kisóvár 1 0.05 %
Hontbagonya 1 0.05 %
Felsőpél 1 0.05 %
Nyírágó 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 27.26 %
Kálna 386 16.42 %
Garamtolmács 136 5.78 %
Garamkelecsény 65 2.76 %
Újbars 60 2.55 %
Garamszőllős 48 2.04 %
Óbars 47 2.00 %
Ipolyság 45 1.91 %
Zselíz 44 1.87 %
Garamkovácsi 44 1.87 %
Nagygyőröd 43 1.83 %
Garamlök 40 1.70 %
Alsópél 39 1.66 %
Felsőszecse 39 1.66 %
Bakabánya 37 1.57 %
Garamszentgyörgy 34 1.45 %
Nagysalló 32 1.36 %
Csejkő 32 1.36 %
Berekalja 27 1.15 %
Felsőzsember 27 1.15 %
Alsószecse 25 1.06 %
Garamújfalu 22 0.94 %
Nagykoszmály 20 0.85 %
Barsendréd 17 0.72 %
Barsvárad 17 0.72 %
Szántó 16 0.68 %
Barsbese 14 0.60 %
Garamkeszi 14 0.60 %
Bát 13 0.55 %
Kereskény 13 0.55 %
Deménd 12 0.51 %
Felsőpél 12 0.51 %
Lekér 12 0.51 %
Töhöl 12 0.51 %
Oroszka 11 0.47 %
Csata 10 0.43 %
Bajka 10 0.43 %
Fakóvezekény 10 0.43 %
Kiskoszmály 10 0.43 %
Nagyölved 9 0.38 %
Kétfegyvernek 9 0.38 %
Hontnádas 9 0.38 %
Derzsenye 8 0.34 %
Cseke 8 0.34 %
Vámosladány 8 0.34 %
Felsőtúr 7 0.30 %
Baka 7 0.30 %
Palást 6 0.26 %
Borfő 6 0.26 %
Gyerk 6 0.26 %
Sáró 6 0.26 %
Nagyod 6 0.26 %
Hontbagonya 5 0.21 %
Kistompa 5 0.21 %
Ipolyszakállos 5 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.17 %
Hontalmás 4 0.17 %
Kisóvár 4 0.17 %
Lüle 4 0.17 %
Setétkút 4 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Kural 3 0.13 %
Százd 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 3 0.13 %
Lontó 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Nagytúr 3 0.13 %
Tőre 3 0.13 %
Egeg 3 0.13 %
Farnad 3 0.13 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 55.22 %
Garamtolmács 136 3.62 %
Garamújfalu 105 2.80 %
Csejkő 94 2.50 %
Garamkelecsény 93 2.48 %
Kereskény 72 1.92 %
Kálna 70 1.86 %
Óbars 69 1.84 %
Ipolyság 69 1.84 %
Bakabánya 65 1.73 %
Garamszőllős 63 1.68 %
Zselíz 55 1.46 %
Garamkovácsi 48 1.28 %
Berekalja 42 1.12 %
Felsőzsember 36 0.96 %
Nagygyőröd 32 0.85 %
Nagysalló 27 0.72 %
Alsószecse 26 0.69 %
Hontnádas 25 0.67 %
Felsőszecse 24 0.64 %
Nagykoszmály 24 0.64 %
Szete 21 0.56 %
Garamlök 21 0.56 %
Alsópél 21 0.56 %
Derzsenye 20 0.53 %
Bát 18 0.48 %
Oroszka 17 0.45 %
Szántó 16 0.43 %
Újbars 15 0.40 %
Ipolyvisk 15 0.40 %
Garamkeszi 14 0.37 %
Kural 14 0.37 %
Lekér 13 0.35 %
Garamszentgyörgy 13 0.35 %
Nagyölved 12 0.32 %
Kiskoszmály 12 0.32 %
Vámosladány 12 0.32 %
Barsbese 12 0.32 %
Barsendréd 12 0.32 %
Lontó 11 0.29 %
Dalmad 11 0.29 %
Baka 9 0.24 %
Cseke 9 0.24 %
Hontalmás 8 0.21 %
Nagytúr 8 0.21 %
Ipolyszakállos 8 0.21 %
Deménd 8 0.21 %
Borfő 8 0.21 %
Kistompa 8 0.21 %
Felsőszemeréd 7 0.19 %
Fakóvezekény 7 0.19 %
Bajka 7 0.19 %
Palást 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Hontbesenyőd 6 0.16 %
Csata 5 0.13 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Felsőpél 5 0.13 %
Ény 4 0.11 %
Szalatnya 4 0.11 %
Nyírágó 4 0.11 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Nagyod 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Kétfegyvernek 3 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Nemesoroszi 3 0.08 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Töhöl 1 0.03 %
Százd 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 52.49 %
Garamtolmács 155 3.72 %
Ipolyság 116 2.78 %
Garamkelecsény 99 2.37 %
Bakabánya 95 2.28 %
Zselíz 82 1.97 %
Kálna 80 1.92 %
Felsőzsember 59 1.41 %
Csejkő 58 1.39 %
Óbars 53 1.27 %
Garamújfalu 53 1.27 %
Berekalja 52 1.25 %
Garamszőllős 49 1.17 %
Nagykoszmály 45 1.08 %
Nagygyőröd 44 1.05 %
Felsőszecse 42 1.01 %
Fakóvezekény 40 0.96 %
Garamkovácsi 39 0.93 %
Bát 37 0.89 %
Kereskény 37 0.89 %
Nagysalló 34 0.81 %
Alsószecse 34 0.81 %
Újbars 34 0.81 %
Garamszentgyörgy 31 0.74 %
Alsópél 29 0.70 %
Palást 28 0.67 %
Garamkeszi 26 0.62 %
Garamlök 25 0.60 %
Derzsenye 23 0.55 %
Cseke 22 0.53 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.53 %
Borfő 21 0.50 %
Vámosladány 20 0.48 %
Lontó 20 0.48 %
Barsbese 19 0.46 %
Szántó 18 0.43 %
Barsendréd 17 0.41 %
Hontnádas 17 0.41 %
Csata 16 0.38 %
Farnad 15 0.36 %
Lekér 15 0.36 %
Baka 15 0.36 %
Nagyölved 14 0.34 %
Ipolyszakállos 14 0.34 %
Kiskoszmály 13 0.31 %
Nagytúr 12 0.29 %
Kisóvár 12 0.29 %
Oroszka 12 0.29 %
Deménd 11 0.26 %
Felsőszemeréd 10 0.24 %
Hontbagonya 10 0.24 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.19 %
Töhöl 8 0.19 %
Lüle 8 0.19 %
Ipolyvisk 8 0.19 %
Százd 8 0.19 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Érsekkéty 6 0.14 %
Kural 6 0.14 %
Ipolyfödémes 6 0.14 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 57.70 %
Garamtolmács 134 3.43 %
Ipolyság 110 2.82 %
Garamkelecsény 108 2.77 %
Garamszőllős 72 1.84 %
Garamújfalu 72 1.84 %
Csejkő 70 1.79 %
Garamkovácsi 69 1.77 %
Óbars 66 1.69 %
Zselíz 66 1.69 %
Kálna 65 1.66 %
Bakabánya 54 1.38 %
Kereskény 52 1.33 %
Felsőszecse 46 1.18 %
Nagykoszmály 44 1.13 %
Nagysalló 33 0.85 %
Újbars 30 0.77 %
Deménd 29 0.74 %
Berekalja 29 0.74 %
Felsőzsember 29 0.74 %
Alsószecse 28 0.72 %
Garamkeszi 25 0.64 %
Garamszentgyörgy 23 0.59 %
Alsópél 22 0.56 %
Hontnádas 22 0.56 %
Bát 21 0.54 %
Garamlök 21 0.54 %
Oroszka 17 0.44 %
Cseke 16 0.41 %
Vámosladány 16 0.41 %
Nagygyőröd 15 0.38 %
Szántó 15 0.38 %
Kiskoszmály 14 0.36 %
Kural 14 0.36 %
Baka 13 0.33 %
Borfő 11 0.28 %
Lekér 10 0.26 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.26 %
Hontbesenyőd 10 0.26 %
Kistompa 10 0.26 %
Ipolybél 9 0.23 %
Palást 9 0.23 %
Barsendréd 8 0.20 %
Fakóvezekény 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.15 %
Ipolyszakállos 6 0.15 %
Derzsenye 6 0.15 %
Barsbese 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Felsőszemeréd 6 0.15 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Gyerk 4 0.10 %
Egeg 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Bajka 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 39.19 %
Kereskény 142 5.73 %
Garamújfalu 92 3.71 %
Ipolyság 91 3.67 %
Csejkő 84 3.39 %
Garamtolmács 82 3.31 %
Zselíz 74 2.98 %
Garamkelecsény 73 2.94 %
Garamkovácsi 68 2.74 %
Óbars 60 2.42 %
Garamszőllős 59 2.38 %
Bakabánya 55 2.22 %
Berekalja 48 1.94 %
Felsőzsember 40 1.61 %
Kálna 36 1.45 %
Nagykoszmály 34 1.37 %
Nagysalló 26 1.05 %
Alsópél 25 1.01 %
Garamkeszi 24 0.97 %
Szántó 24 0.97 %
Bát 20 0.81 %
Felsőszecse 18 0.73 %
Hontbesenyőd 17 0.69 %
Kural 17 0.69 %
Cseke 16 0.65 %
Deménd 16 0.65 %
Derzsenye 16 0.65 %
Nagygyőröd 15 0.60 %
Hontnádas 15 0.60 %
Újbars 15 0.60 %
Alsószecse 14 0.56 %
Fakóvezekény 12 0.48 %
Garamszentgyörgy 9 0.36 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.32 %
Borfő 8 0.32 %
Baka 7 0.28 %
Kistompa 7 0.28 %
Egeg 7 0.28 %
Vámosladány 6 0.24 %
Nagyölved 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Oroszka 6 0.24 %
Dalmad 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Lekér 5 0.20 %
Palást 5 0.20 %
Barsendréd 5 0.20 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.85 %
Zselíz 185 11.25 %
Garamtolmács 97 5.90 %
Ipolyság 69 4.20 %
Bakabánya 52 3.16 %
Óbars 50 3.04 %
Garamkovácsi 44 2.68 %
Lekér 40 2.43 %
Nagysalló 36 2.19 %
Kálna 28 1.70 %
Bát 28 1.70 %
Felsőzsember 26 1.58 %
Garamkelecsény 26 1.58 %
Csejkő 25 1.52 %
Fakóvezekény 24 1.46 %
Garamszentgyörgy 21 1.28 %
Oroszka 20 1.22 %
Garamújfalu 20 1.22 %
Nagygyőröd 18 1.09 %
Nagykoszmály 17 1.03 %
Tőre 17 1.03 %
Újbars 16 0.97 %
Kistompa 16 0.97 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.55 %
Farnad 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Garamszőllős 9 0.55 %
Felsőszecse 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Nyírágó 7 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.36 %
Nagytúr 6 0.36 %
Alsószecse 6 0.36 %
Hontbagonya 6 0.36 %
Vámosladány 6 0.36 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 36.36 %
Garamtolmács 58 5.92 %
Ipolyság 34 3.47 %
Zselíz 30 3.06 %
Kálna 28 2.86 %
Garamkovácsi 25 2.55 %
Garamszőllős 23 2.35 %
Bakabánya 22 2.25 %
Szántó 17 1.74 %
Csejkő 14 1.43 %
Óbars 14 1.43 %
Felsőzsember 14 1.43 %
Újbars 13 1.33 %
Garamújfalu 12 1.23 %
Lekér 12 1.23 %
Bát 11 1.12 %
Nagyölved 11 1.12 %
Oroszka 10 1.02 %
Derzsenye 10 1.02 %
Baka 9 0.92 %
Palást 8 0.82 %
Nagykoszmály 8 0.82 %
Vámosladány 8 0.82 %
Nagysalló 8 0.82 %
Kiskoszmály 8 0.82 %
Cseke 8 0.82 %
Garamkelecsény 8 0.82 %
Garamkeszi 8 0.82 %
Hontalmás 7 0.72 %
Barsendréd 7 0.72 %
Sáró 6 0.61 %
Ény 6 0.61 %
Kistompa 6 0.61 %
Nagygyőröd 6 0.61 %
Alsószemeréd 6 0.61 %
Alsópél 6 0.61 %
Ipolyszakállos 6 0.61 %
Borfő 6 0.61 %
Farnad 5 0.51 %
Ipolybél 5 0.51 %
Felsőtúr 5 0.51 %
Berekalja 5 0.51 %
Töhöl 4 0.41 %
Zsemlér 4 0.41 %
Egeg 4 0.41 %
Garamszentgyörgy 4 0.41 %
Garamlök 4 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.41 %
Fakóvezekény 4 0.41 %
Százd 4 0.41 %
Nemesoroszi 4 0.41 %
Nyírágó 3 0.31 %
Nagyod 3 0.31 %
Ipolypásztó 3 0.31 %
Kereskény 3 0.31 %
Barsbese 3 0.31 %
Alsószecse 3 0.31 %
Deménd 3 0.31 %
Csata 3 0.31 %
Setétkút 2 0.20 %
Bajka 2 0.20 %
Gyerk 2 0.20 %
Zalaba 2 0.20 %
Felsőszecse 2 0.20 %
Szalatnya 2 0.20 %
Kisóvár 2 0.20 %
Dalmad 2 0.20 %
Kural 2 0.20 %
Hontbesenyőd 2 0.20 %
Nagytúr 2 0.20 %
Ipolyfödémes 2 0.20 %
Érsekkéty 1 0.10 %
Felsőszemeréd 1 0.10 %
Málas 1 0.10 %
Hontnádas 1 0.10 %
Barsvárad 1 0.10 %
Kisölved 1 0.10 %
Tőre 1 0.10 %
Felsőpél 1 0.10 %
Bori 1 0.10 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 38.41 %
Garamtolmács 131 4.11 %
Garamújfalu 91 2.86 %
Garamkovácsi 84 2.64 %
Ipolyság 82 2.58 %
Garamkelecsény 79 2.48 %
Felsőzsember 77 2.42 %
Bakabánya 76 2.39 %
Borfő 71 2.23 %
Garamszőllős 70 2.20 %
Óbars 66 2.07 %
Csejkő 64 2.01 %
Zselíz 57 1.79 %
Bát 56 1.76 %
Kálna 53 1.66 %
Berekalja 50 1.57 %
Szántó 42 1.32 %
Nagysalló 41 1.29 %
Alsópél 33 1.04 %
Nagykoszmály 31 0.97 %
Hontnádas 27 0.85 %
Palást 26 0.82 %
Újbars 25 0.79 %
Derzsenye 24 0.75 %
Alsószecse 23 0.72 %
Kereskény 22 0.69 %
Garamszentgyörgy 22 0.69 %
Cseke 20 0.63 %
Lekér 20 0.63 %
Garamlök 19 0.60 %
Lontó 19 0.60 %
Garamkeszi 19 0.60 %
Baka 18 0.57 %
Nagytúr 18 0.57 %
Nagyölved 18 0.57 %
Nagygyőröd 18 0.57 %
Oroszka 17 0.53 %
Ipolybél 15 0.47 %
Fakóvezekény 15 0.47 %
Felsőszemeréd 15 0.47 %
Vámosladány 14 0.44 %
Kiskoszmály 14 0.44 %
Deménd 13 0.41 %
Kural 13 0.41 %
Kistompa 13 0.41 %
Nyírágó 12 0.38 %
Hontalmás 12 0.38 %
Sáró 12 0.38 %
Nemesoroszi 11 0.35 %
Barsendréd 11 0.35 %
Felsőszecse 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Töhöl 9 0.28 %
Farnad 9 0.28 %
Kisóvár 9 0.28 %
Barsbese 9 0.28 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.28 %
Dalmad 8 0.25 %
Ipolyszakállos 8 0.25 %
Felsőpél 8 0.25 %
Gyerk 7 0.22 %
Csata 7 0.22 %
Felsőtúr 7 0.22 %
Ipolyvisk 7 0.22 %
Ény 7 0.22 %
Málas 6 0.19 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisölved 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Ipolypásztó 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 62.65 %
Garamtolmács 180 3.95 %
Garamkelecsény 93 2.04 %
Kálna 87 1.91 %
Csejkő 83 1.82 %
Ipolyság 78 1.71 %
Garamszőllős 70 1.54 %
Garamújfalu 61 1.34 %
Berekalja 55 1.21 %
Óbars 53 1.16 %
Bakabánya 52 1.14 %
Zselíz 48 1.05 %
Felsőzsember 45 0.99 %
Garamkovácsi 44 0.96 %
Kereskény 42 0.92 %
Nagysalló 40 0.88 %
Újbars 37 0.81 %
Bát 35 0.77 %
Palást 33 0.72 %
Felsőszecse 32 0.70 %
Alsószecse 24 0.53 %
Garamkeszi 23 0.50 %
Nagykoszmály 23 0.50 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.46 %
Derzsenye 21 0.46 %
Hontnádas 20 0.44 %
Garamlök 19 0.42 %
Alsópél 19 0.42 %
Deménd 18 0.39 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.31 %
Borfő 14 0.31 %
Kistompa 13 0.29 %
Kural 13 0.29 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.18 %
Lontó 8 0.18 %
Kisóvár 8 0.18 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 23.84 %
Kálna 114 15.62 %
Garamtolmács 38 5.21 %
Zselíz 32 4.38 %
Garamkovácsi 29 3.97 %
Ipolyság 22 3.01 %
Garamszőllős 20 2.74 %
Óbars 19 2.60 %
Bakabánya 16 2.19 %
Bát 14 1.92 %
Garamújfalu 13 1.78 %
Alsópél 11 1.51 %
Felsőzsember 10 1.37 %
Újbars 10 1.37 %
Nagygyőröd 10 1.37 %
Derzsenye 9 1.23 %
Lekér 8 1.10 %
Oroszka 8 1.10 %
Nagysalló 8 1.10 %
Garamlök 7 0.96 %
Bori 7 0.96 %
Barsvárad 6 0.82 %
Borfő 6 0.82 %
Palást 6 0.82 %
Garamkelecsény 6 0.82 %
Kiskoszmály 5 0.68 %
Hontalmás 5 0.68 %
Csejkő 5 0.68 %
Felsőszecse 5 0.68 %
Kereskény 5 0.68 %
Tőre 5 0.68 %
Nagykoszmály 5 0.68 %
Vámosladány 5 0.68 %
Szántó 5 0.68 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.55 %
Csata 4 0.55 %
Garamszentgyörgy 3 0.41 %
Nagytúr 3 0.41 %
Kural 3 0.41 %
Garamkeszi 3 0.41 %
Málas 3 0.41 %
Nyírágó 3 0.41 %
Baka 3 0.41 %
Sáró 3 0.41 %
Cseke 3 0.41 %
Kistompa 3 0.41 %
Fakóvezekény 3 0.41 %
Szalatnya 2 0.27 %
Nemesoroszi 2 0.27 %
Deménd 2 0.27 %
Bajka 2 0.27 %
Töhöl 2 0.27 %
Alsószecse 2 0.27 %
Felsőtúr 2 0.27 %
Érsekkéty 2 0.27 %
Alsószemeréd 2 0.27 %
Ipolybél 2 0.27 %
Nagyod 2 0.27 %
Kétfegyvernek 2 0.27 %
Farnad 2 0.27 %
Egeg 2 0.27 %
Berekalja 2 0.27 %
Ipolypásztó 1 0.14 %
Zalaba 1 0.14 %
Peszektergenye 1 0.14 %
Kisóvár 1 0.14 %
Setétkút 1 0.14 %
Ipolyszakállos 1 0.14 %
Barsendréd 1 0.14 %
Ény 1 0.14 %
Bakaszenes 1 0.14 %
Ipolyvisk 1 0.14 %
Dalmad 1 0.14 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 29.48 %
Garamtolmács 146 8.64 %
Garamkovácsi 97 5.74 %
Óbars 66 3.91 %
Bakabánya 53 3.14 %
Ipolyság 46 2.72 %
Zselíz 43 2.55 %
Garamkelecsény 41 2.43 %
Garamszőllős 40 2.37 %
Csejkő 33 1.95 %
Lekér 33 1.95 %
Garamújfalu 32 1.89 %
Nagygyőröd 31 1.84 %
Felsőzsember 30 1.78 %
Bát 30 1.78 %
Kálna 27 1.60 %
Nagykoszmály 24 1.42 %
Garamkeszi 21 1.24 %
Újbars 19 1.12 %
Nagysalló 19 1.12 %
Garamlök 18 1.07 %
Alsópél 17 1.01 %
Kistompa 16 0.95 %
Szántó 16 0.95 %
Tőre 16 0.95 %
Berekalja 15 0.89 %
Deménd 13 0.77 %
Fakóvezekény 13 0.77 %
Kiskoszmály 13 0.77 %
Garamszentgyörgy 12 0.71 %
Csata 11 0.65 %
Ipolyvisk 11 0.65 %
Oroszka 11 0.65 %
Cseke 10 0.59 %
Vámosladány 9 0.53 %
Hontalmás 9 0.53 %
Borfő 8 0.47 %
Nagyölved 7 0.41 %
Derzsenye 7 0.41 %
Hontbagonya 7 0.41 %
Kereskény 7 0.41 %
Baka 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Zsemlér 6 0.36 %
Barsbese 6 0.36 %
Kural 5 0.30 %
Bakaszenes 5 0.30 %
Alsószecse 5 0.30 %
Felsőszemeréd 5 0.30 %
Farnad 4 0.24 %
Felsőpél 4 0.24 %
Peszektergenye 4 0.24 %
Felsőszecse 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Ipolyszakállos 4 0.24 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.49 %
Garamtolmács 140 7.35 %
Óbars 63 3.31 %
Ipolyság 58 3.04 %
Bakabánya 54 2.83 %
Zselíz 52 2.73 %
Garamkovácsi 51 2.68 %
Garamkelecsény 51 2.68 %
Lekér 38 1.99 %
Garamújfalu 38 1.99 %
Felsőzsember 36 1.89 %
Bát 35 1.84 %
Csejkő 33 1.73 %
Kálna 30 1.57 %
Nagygyőröd 30 1.57 %
Nagysalló 24 1.26 %
Alsópél 22 1.15 %
Garamkeszi 22 1.15 %
Újbars 21 1.10 %
Garamlök 21 1.10 %
Nagykoszmály 20 1.05 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.89 %
Tőre 17 0.89 %
Berekalja 17 0.89 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.52 %
Derzsenye 10 0.52 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.40 %
Garamtolmács 105 6.07 %
Lekér 80 4.63 %
Zselíz 80 4.63 %
Ipolyság 71 4.11 %
Óbars 59 3.41 %
Bakabánya 50 2.89 %
Garamkovácsi 45 2.60 %
Garamkelecsény 35 2.02 %
Garamújfalu 34 1.97 %
Felsőzsember 31 1.79 %
Bát 29 1.68 %
Kálna 29 1.68 %
Csejkő 27 1.56 %
Nagysalló 25 1.45 %
Oroszka 25 1.45 %
Nagygyőröd 23 1.33 %
Deménd 20 1.16 %
Garamszőllős 19 1.10 %
Szántó 19 1.10 %
Garamkeszi 19 1.10 %
Alsópél 18 1.04 %
Újbars 18 1.04 %
Tőre 17 0.98 %
Fakóvezekény 15 0.87 %
Cseke 15 0.87 %
Kistompa 14 0.81 %
Garamlök 14 0.81 %
Baka 14 0.81 %
Nagykoszmály 13 0.75 %
Ipolyvisk 12 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.69 %
Hontalmás 12 0.69 %
Farnad 12 0.69 %
Csata 12 0.69 %
Ipolyszakállos 11 0.64 %
Nagyölved 10 0.58 %
Berekalja 10 0.58 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.35 %
Borfő 6 0.35 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kisölved 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Hontnádas 2 0.12 %
Egeg 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Alsószemeréd 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 27.71 %
Ipolyság 35 6.22 %
Zselíz 23 4.09 %
Garamtolmács 23 4.09 %
Vámosladány 15 2.66 %
Garamkovácsi 14 2.49 %
Kálna 13 2.31 %
Bakabánya 10 1.78 %
Oroszka 9 1.60 %
Garamszőllős 8 1.42 %
Farnad 8 1.42 %
Szántó 8 1.42 %
Bori 8 1.42 %
Nagysalló 7 1.24 %
Lekér 6 1.07 %
Nagygyőröd 6 1.07 %
Nagyölved 6 1.07 %
Garamszentgyörgy 6 1.07 %
Hontalmás 5 0.89 %
Ény 5 0.89 %
Kereskény 5 0.89 %
Garamkeszi 5 0.89 %
Ipolyszakállos 5 0.89 %
Garamújfalu 5 0.89 %
Újbars 5 0.89 %
Felsőszecse 5 0.89 %
Alsópél 5 0.89 %
Csata 5 0.89 %
Kural 4 0.71 %
Felsőtúr 4 0.71 %
Berekalja 4 0.71 %
Ipolybél 4 0.71 %
Felsőzsember 4 0.71 %
Csejkő 4 0.71 %
Nagykoszmály 4 0.71 %
Ipolyfödémes 3 0.53 %
Töhöl 3 0.53 %
Óbars 3 0.53 %
Peszektergenye 3 0.53 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.53 %
Kistompa 3 0.53 %
Baka 3 0.53 %
Nyírágó 3 0.53 %
Barsendréd 3 0.53 %
Palást 3 0.53 %
Alsószemeréd 3 0.53 %
Barsbese 3 0.53 %
Ipolyvisk 3 0.53 %
Bát 3 0.53 %
Derzsenye 3 0.53 %
Deménd 3 0.53 %
Fakóvezekény 2 0.36 %
Sáró 2 0.36 %
Bajka 2 0.36 %
Nagytúr 2 0.36 %
Bakaszenes 2 0.36 %
Kiskoszmály 2 0.36 %
Málas 2 0.36 %
Garamlök 2 0.36 %
Nagyod 2 0.36 %
Tőre 2 0.36 %
Felsőszemeréd 1 0.18 %
Lontó 1 0.18 %
Lüle 1 0.18 %
Cseke 1 0.18 %
Setétkút 1 0.18 %
Alsószecse 1 0.18 %
Gyerk 1 0.18 %
Érsekkéty 1 0.18 %
Zalaba 1 0.18 %
Szalatnya 1 0.18 %
Garamkelecsény 1 0.18 %
Borfő 1 0.18 %
Ipolypásztó 1 0.18 %
Hontbesenyőd 1 0.18 %
Barsvárad 1 0.18 %
Nemesoroszi 1 0.18 %
Dalmad 1 0.18 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 38.73 %
Léva 271 16.93 %
Ipolyság 59 3.69 %
Lekér 42 2.62 %
Garamtolmács 42 2.62 %
Garamkovácsi 23 1.44 %
Oroszka 23 1.44 %
Nagysalló 23 1.44 %
Csata 23 1.44 %
Sáró 21 1.31 %
Bakabánya 20 1.25 %
Garamkelecsény 19 1.19 %
Garamújfalu 17 1.06 %
Garamszentgyörgy 16 1.00 %
Óbars 12 0.75 %
Kural 11 0.69 %
Nagyölved 11 0.69 %
Farnad 11 0.69 %
Felsőzsember 11 0.69 %
Deménd 11 0.69 %
Garamszőllős 11 0.69 %
Csejkő 11 0.69 %
Peszektergenye 10 0.62 %
Palást 9 0.56 %
Nyírágó 9 0.56 %
Kétfegyvernek 9 0.56 %
Nagygyőröd 9 0.56 %
Ipolyszakállos 9 0.56 %
Garamkeszi 9 0.56 %
Berekalja 9 0.56 %
Nagykoszmály 8 0.50 %
Kálna 8 0.50 %
Ipolyfödémes 7 0.44 %
Alsópél 7 0.44 %
Kisóvár 7 0.44 %
Kistompa 7 0.44 %
Cseke 6 0.37 %
Felsőszemeréd 6 0.37 %
Derzsenye 6 0.37 %
Alsószecse 6 0.37 %
Újbars 6 0.37 %
Kereskény 6 0.37 %
Fakóvezekény 5 0.31 %
Nemesoroszi 5 0.31 %
Nagytúr 5 0.31 %
Barsbese 5