SK
TV
.....

Nagykázmér

Településrész

címer zászló
101 19% magyar 1910
63 12% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Kazimír
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Koordináták:
48.52692413, 21.58409882
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
154 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07613

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kázmér (Nagy), tót-magyar-orosz falu, Zemplén vármegyében, Abauj vmegye szélén, Ujhelyhez északra 3 órányira: 218 római, 150 g. kath., 107 evang., 83 ref., 45 zsidó lak. Van itt r. kath. plebánia s egy elpusztult szentegyház; evang. templom, derék kastély és szép kert; 796 h. szántóföld. F. u. gr. Török.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagykázmér, kisközség 93 házzal és 522 lakossal, kiknek egy harmada magyar, a többi tót és róm. kath. vallású. Körjegyzőségi székhely. Saját postája van, távírója és vasúti állomása Legenyemihályi. A Kázméry család ősi fészke és névadó községe. E család és osztályos atyafiai voltak birtokosai még a XVI. században is. Az 1598-iki összeírás Kázméry Istvánt és Lajost, Balogh Istvánt, Vékey Istvánt és Pétert és Ladmóczy Györgyöt említi uraiként. 1745-ben Beőthy Imre és Mihály is részbirtokosa. 1774-ben pedig a Beőthy 91családon kívül Kazinczy Péter, Szemere László, Ecsedy János, Paizsos János, Pandák Mihály, Fűzy András és Keresztessy László a birtokosai. Újabban a gróf Török család volt a földesura s most gróf Berchtold Kázmérnak van itt nagyobb birtoka és kastélya, melyet még a gróf Török család építtetett. Hajdan vára is volt. Ősi templomának a község határában némi romjai láthatók. A község lakosai hitel- és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Az 1663-iki pestis nem kímélte meg ezt a községet sem. A faluban három templom van ú. m. róm. kath., ev. ref. és ág. h. evangelikus. A két utóbbinak az építési idejét nem ismerjük, az első 1769-ben épült.

Névelőfordulások
1773
Magyar-Kazmér, Kazmir,
1786
Magyar-Kazimir,
1808
Nagy-Kazmér, Magyar-Kazmér, Nagy-Kaszmér, Magyar-Kaszmér, Welký Kazmír, Uherský
1863
Nagykázmér,
1920
Veľký Kázmír,
1927
Veľký Kazimír
1938
Nagykázmér,
1945
Veľký Kazimír

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 106 23%
szlovákok 318 69%
németek 14 3%
egyéb 25 5%
összlétszám 463
magyarok 101 19%
szlovákok 426 80%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 531
magyarok 63 12%
szlovákok 461 86%
németek 0 0%
egyéb 12 2%
összlétszám 536
Mai közigazgatás

Bejelentések