SK
SC
.....

Nagyborsa

Község

címer zászló
318 78% magyar 1910
119 9% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyborsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hrubá Borša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
(Alsó-erdő), Kisborsa, (Somos-erdő)
Koordináták:
48.18129730, 17.48423195
Terület:
5,85 km2
Rang:
község
Népesség:
709
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
92523
Település kód:
503797
Szervezeti azonosító:
305979
Adóazonosító:
2021006647

A község a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, Szenctől 10 km-re délkeletre, Galántától 21 km-re nyugatra fekszik. Mellékutak kötik össze Királyfán (3,5 km) keresztül Szenccel, Egyházfával (4 km), Jókával (5 km) és Nagyfödémessel (8 km). Délnyugatról Egyházfa, északról Királyfa, keletről pedig Jóka községekkel határos.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármenye Szenci járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-1996 között újra a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás). A község területe (5,85 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-1939 között a község lakosságának csaknem egynegyedét elveszítette, népessége 410-ről 312-re csökkent. Ekkor a község még magyar többségű volt, jelentős szlovák kisebbséggel (1921-ben 26,8 %). Nagyborsa 1991-ben már szlovák többségű település volt, az 1991-2011 közötti (különösen 2001 utáni) gyors népességnövekedés (315-ről 445-re, azaz 41,3 %-al nőtt a lakosság száma) során a szlovákok aránya tovább emelkedett 55,9 %-ról 77,8 %-ra, a magyaroké pedig 42,5 %-ról 20,4 %-ra csökkent. A lakosság többsége (71,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

1245-ben említik először, ekkor szerepel oklevélben egy Borsai Márton (Martinus de Borsa) nevű nemes. Évszázadokon keresztül a Borsai-család birtoka volt. A 19. század elején a Szüllő, Farkas és Pethő családok a birtokosai, a 20. század elején Gülcher Jakabnak volt itt nagyobb birtoka. Kis- és Nagyborsa a 19. század során olvadt egybe. A község 1920-tól Csehszlovákiához tartozott, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Már a 20. század elején is élt itt szlovák kisebbség, a század második felében azonban a magyarok kisebbségbe kerültek és szlovák többségűvé vált.

Mai jelentősége

A községben két szlovák óvoda működik. Szent Rozáliának szentelt római katolikus temploma 1930-ban épült. A község határának jelentős részét újonnan épült golfpálya és lovaspóló-pálya foglalja el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó Borsa. Tót falu Poson Vármegyében, Csalóköz szigetében, földes Urai külömbféle Urak, lakosai Magyarok, Totokkal elegyest, mezeje elég gazdag, de a’ mellette folyó Duna néha nagy kárára van, fája kevés van, tulajdonságaira nézve, hasonló Királyfalvához, második Osztálybéli. Felső Borsa. Elegyes falu Poson Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik a’ Dunához közel, Jókátol egy mértföldnyire, határja, ’s vagyonnyai is középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Borsa (Kis), magyar falu, Pozson vármegyében, a kis Dunán túl Szenczhez 1 mfd., 140 kath., 6 zsidó lak. Ut. p. Cseklész. Borsa (Nagy), magyar falu, Pozson vmgyében, 3 utczából áll, u. m. alsó-, felső-, közép Borsából. Lakja 258 kath., 1 evang., 13 ref., 12 zsidó. Földje, rétje jó; erdeje is van. F. u. Szőllő, Farkas, Pethő, s m. t. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Borsa, magyar kisközség. Van 42 háza és 426 róm. kath. vallásu lakosa. E község már 1256-ban Martinus de Borsa nemes nevében szerepel. 1334-ben is a Borsaiak az urai, 1343-ban László fia Egyed, Bertalan fia Pál, Márk fia Anda, 37és Mátha fia Péter borsai nemesek osztozkodnak rajta. A község a pápai tizedszedők jegyzékébe is fel van véve. 1470-ben, a mikor a Borsaiak birtokaik fölött egyezkednek, már Alszeg-Borsa is szerepel. 1471-ben Közép-Borsa is említve van, a mikor Mátyás király, mivel Borsai Péter, Doborgazi Wolth Imrét rabló módjára megölte, ennek közép-borsai birtokát alsóborsai Wyzkezi Tamásnak és Pálnak és Hegy Istvánnak adományozza. 1512-ben alsóborsai Berthalyn Bertalan a maga részét eladja alsóborsai Szüllő Györgynek és családjának. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni birtokukon. 1540-ben Thurzó Elek országbíró alsóborsai Szüllő Gergely udvarházát és birtokát, mivel gyilkosság miatt hűtlenség bűnébe esett, Kolyni Tamásnak és feleségének adományozza. 1547-ben már Felső-Borsa is szerepel, s ez Lukács Bertalan és Györgyfi Jánosé, majd pedig Ollétejedi Illyés Ferenczé. 1548-ban Szüllő Ferenczet és Jánost iktatják a Lukács Bertalan és Györgyfi János birtokának felerészébe. A mult század elején a Szüllő, Farkas és Pethő családok a birtokosai, ma pedig Gülcher Jakabnak van itt nagyobb birtoka. 1451-ben Al-Borsához tartozott Mertháza, Sikló és Nagyhold, most pedig Borsához Kis-Borsa tartozik. A községben van posta, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyborsa. Azelőtt Borsa. A Borsai nemzetség ősi fészke. E családot már 1256-ban birtokban találjuk itt, maid 1343-ban László fia Egyed, Bertalan fia Pál, Márk fia Anda és Máthé fia Péter osztoznak rajta. 1470-ből Alszeg-Borsa alakban fordul elő, majd 1471-ben Közép-Borsáról, 1547-ben Dedig Felső-Borsáról is történik említés. Később ez az elkülönülés megszűnt. Mátyás király a Borsaiak birtokát a Vízközi- és Hegyi-familiáknak adományozza. A XVI. század elején birtokot szerez itt a Szüllő-, majd a Csorba-, Lukács- és Pethő-család. A község területe 1015 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 312.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nagyborsa kk. galántai járás. Azelőtt Borsa. A Borsai család ősi fészke, már 1256-ban a család birtokában van. 1470-ben Alszeg Borsa, 1471-ben közép Borsa, 1547-ben Felső Borsa szerepel. Hollós Mátyás király a Borsai birtokot a Vizközi és Hegyi családoknak adományozza.- A 16-ik sz. elején a Szüllő, Csorba és Lukács családok birtokait találjuk itt. Területe: 1.015 k. h. Lakosság: 312. Ebből magy.: 281, német: 4, szlovák: 27. Magy. beszél: 308. Vallás szerint: r. k.: 301, réf.: 8, ev.: 3. Fb. I. 1, II. 0, III. 14. Népsűrűség: 53.4. Lakóház: 53. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Jóka. V. á. Szene, u. p. és u. t. Királyfa.

Névelőfordulások
1244
Borsa
1773
All-Borsa,
1786
Alschó-Borscha,
1808
Alsó-Borsa, Nagy-Borsa, Német-Borsa,
1863
Kisborsa és Nagyborsa,
1873
Nagyborsa,
1882
Kisborsa és Nagyborsa,
1888
Nagyborsa,
1892
Borsa,
1920
Hrubá Borša, Nagy-Borsa,
1945
Hrubá Borša, Nagy-Borsa,
1948
Hrubá Borša
1994
Nagyborsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagyborsa (Hrubá Borša) 73
Telefon: 0245901324
Fax: 020245650358

Honlap: hrubaborsa.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Klačko Ján (Független)

Képviselő-testület:
Naď Jaroslav (Független)
Blaho Maroš (Független)
Petheö Imrich (Független)
Laky Juraj (Független)
Chválník Roman (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Nagyborsai Posta

Hrubá Borša 27

Szlovák Nevelési Nyelvű Magánóvoda

Nagyborsa 105

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagyborsa 73

Nagyborsai Községi Hivatal

Nagyborsa 73

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 279 77%
szlovákok 48 13%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 5%
egyéb 18 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 363
magyarok 318 78%
szlovákok 88 21%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 410
magyarok 276 70%
szlovákok 106 27%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 395
magyarok 134 43%
szlovákok 176 56%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 315
magyarok 114 32%
szlovákok 239 66%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 360
magyarok 91 20%
szlovákok 346 78%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 445
magyarok 119 9%
szlovákok 1130 85%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 14 1%
németek 2 0%
egyéb 21 2%
ismeretlen 35 3%
összlétszám 1323
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 781
Választási részvétel: 73.37 %
Kiadott boríték: 573
Bedobott boríték: 572

Polgármester

Érvényes szavazólap: 558
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Klačko Ján 507 90.86 % Független
Jakubec Martin 51 9.14 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Naď Jaroslav 394 Független
Blaho Maroš 366 Független
Petheö Imrich 328 Független
Laky Juraj 317 Független
Chválník Roman 210 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 417
Választási részvétel: 20.14 %
Kiadott boríték: 84
Bedobott boríték: 84
Választásra jogosult: 420
Választási részvétel: 14.05 %
Kiadott boríték: 59
Bedobott boríték: 59
Választásra jogosult: 658
Választási részvétel: 27,05 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 82
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 51 62.20 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 14 17.07 % SMER - SD
Daniel Krajcer 10 12.20 % NOVA
Karol Ondriáš 2 2.44 % KSS
Oskar Dobrovodský 2 2.44 % NaS - ns
Zdenka Beňová 1 1.22 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1 1.22 % Független
Gabriel Karácsony 1 1.22 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Jaroslav Paška 0 0.00 % SNS
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Monika Flašíková - Beňová 12 20.34% SMER - SD
Juraj Droba 57 32.57 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 24 13.71 % Független
Daniel Krajcer 22 12.57 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 16 9.14 % Független
Milan Ftáčnik 15 8.57 % Független
Pavol Frešo 13 7.43 % Független
Martin Jakubec 11 6.29 % Független
Jozef Uhler 7 4.00 % Független
Natália Hanulíková 7 4.00 % SZS
Ľubomír Huďo 1 0.57 % Független
Lukáš Parízek 1 0.57 % SNS
Jalal Suleiman 1 0.57 % KSS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 169
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 62 75.61% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Dušan Šebok 9 10.98% SMER - SD
Peter Ondrus 9 10.98% Független
Radoslav Štiglic 2 2.44% SMS
Ladislav Gujber 59 34.91% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 42 24.85% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 38 22.49% Független
Miloš Floch 20 11.83% Független
Erika Ďurčová 10 5.92% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 35.48 %
Magyarbél 92 12.60 %
Pozsonysárfő 90 12.33 %
Csataj 67 9.18 %
Dunasápújfalu 50 6.85 %
Nagyborsa 42 5.75 %
Szigetmajor 37 5.07 %
Réte 30 4.11 %
Zonctorony 23 3.15 %
Újvilágmajor 22 3.01 %
Hegysúr 21 2.88 %
Egyházfa 18 2.47 %
Pozsonyboldogfa 10 1.37 %
Dunasápújfalu 76 23.03 %
Magyarbél 38 11.52 %
Pozsonysárfő 31 9.39 %
Királyfa 26 7.88 %
Csataj 22 6.67 %
Réte 22 6.67 %
Hegysúr 12 3.64 %
Nagyborsa 10 3.03 %
Zonctorony 10 3.03 %
Szigetmajor 8 2.42 %
Egyházfa 7 2.12 %
Pozsonyboldogfa 4 1.21 %
Újvilágmajor 2 0.61 %
Dunasápújfalu 227 18.26 %
Hegysúr 216 17.38 %
Magyarbél 167 13.44 %
Réte 156 12.55 %
Zonctorony 141 11.34 %
Egyházfa 125 10.06 %
Pozsonyboldogfa 94 7.56 %
Pozsonysárfő 85 6.84 %
Nagyborsa 59 4.75 %
Csataj 58 4.67 %
Királyfa 36 2.90 %
Szigetmajor 16 1.29 %
Újvilágmajor 2 0.16 %
Királyfa 65 14.38 %
Dunasápújfalu 47 10.40 %
Magyarbél 41 9.07 %
Pozsonysárfő 40 8.85 %
Csataj 32 7.08 %
Nagyborsa 20 4.42 %
Réte 17 3.76 %
Hegysúr 14 3.10 %
Zonctorony 14 3.10 %
Egyházfa 10 2.21 %
Pozsonyboldogfa 7 1.55 %
Szigetmajor 5 1.11 %
Újvilágmajor 1 0.22 %
Magyarbél 116 18.77 %
Dunasápújfalu 109 17.64 %
Pozsonysárfő 107 17.31 %
Királyfa 74 11.97 %
Csataj 61 9.87 %
Réte 44 7.12 %
Nagyborsa 38 6.15 %
Zonctorony 34 5.50 %
Egyházfa 19 3.07 %
Hegysúr 17 2.75 %
Szigetmajor 14 2.27 %
Pozsonyboldogfa 13 2.10 %
Újvilágmajor 3 0.49 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
51 23.08%
Együttélés-MKDM
43 19.46%
KDH
43 19.46%
KSČ
42 19.00%
SPV
22 9.95%
SNS
7 3.17%
SSL
6 2.71%
SZ
4 1.81%
DS
2 0.90%
SD
1 0.45%
Érvényes szavazatok 221
HZDS
64 29.91%
Együttélés-MKDM
38 17.76%
SDĽ
23 10.75%
KSS
21 9.81%
Magyar Polgári Párt
15 7.01%
SDSS
13 6.07%
ODÚ
9 4.21%
SNS
8 3.74%
KDH
5 2.34%
SZS
5 2.34%
SZ
4 1.87%
SPI
3 1.40%
DS-ODS
3 1.40%
SSL-SNZ
2 0.93%
ZPR-RČS
1 0.47%
Érvényes szavazatok 214
MK
61 32.11%
HZDS-RSS
32 16.84%
KSS
30 15.79%
SP-VOĽBA
27 14.21%
11 5.79%
ZRS
9 4.74%
DS
5 2.63%
SNS
4 2.11%
KDH
3 1.58%
KSÚ
2 1.05%
HZPCS
2 1.05%
SPK
1 0.53%
NS
1 0.53%
ROISR
1 0.53%
SD
1 0.53%
Érvényes szavazatok 190
MKP
66 27.97%
SDK
60 25.42%
HZDS
33 13.98%
SDĽ
27 11.44%
KSS
23 9.75%
SOP
23 9.75%
NSK
2 0.85%
SNS
1 0.42%
MLHZP
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
MKP
90 48.39%
SDKU
27 14.52%
KSS
19 10.22%
ANO
13 6.99%
HZDS
10 5.38%
KDH
9 4.84%
SMER
7 3.76%
HZD
3 1.61%
SNS
2 1.08%
PSNS
2 1.08%
SZS
1 0.54%
SDĽ
1 0.54%
ZAR
1 0.54%
ROSA
1 0.54%
Érvényes szavazatok 186
MKP
102 53.40%
SDKU DS
39 20.42%
SMER
16 8.38%
KSS
10 5.24%
KDH
6 3.14%
ANO
5 2.62%
SNS
4 2.09%
ĽS HZDS
4 2.09%
SF
3 1.57%
SDĽ
1 0.52%
SLNKO
1 0.52%
Érvényes szavazatok 191
Most-Híd
69 30.80%
SMER
38 16.96%
SaS
33 14.73%
SDKU DS
32 14.29%
MKP
24 10.71%
KDH
7 3.13%
KSS
4 1.79%
ĽS HZDS
4 1.79%
SDĽ
3 1.34%
Paliho Kapurkova
3 1.34%
LSNS
3 1.34%
SNS
2 0.89%
Únia
2 0.89%
Érvényes szavazatok 224
SMER SD
66 27.16%
Most-Híd
42 17.28%
MKP
34 13.99%
SaS
25 10.29%
OĽaNO
20 8.23%
SDKU DS
16 6.58%
KDH
11 4.53%
Zmena zdola DU
6 2.47%
SNS
6 2.47%
KSS
5 2.06%
99 Percent
4 1.65%
SSS NM
2 0.82%
LSNS
1 0.41%
SZ
1 0.41%
NaS ns
1 0.41%
SF
1 0.41%
Obyčajní ľudia
1 0.41%
NÁŠ KRAJ
1 0.41%
Érvényes szavazatok 243
SaS
96 23.65%
Most-Híd
56 13.79%
OĽANO-NOVA
55 13.55%
SMER SD
55 13.55%
MKP
34 8.37%
SME RODINA
33 8.13%
#SIEŤ
30 7.39%
LSNS
18 4.43%
SNS
13 3.20%
SKOK!
7 1.72%
KSS
2 0.49%
ŠANCA
2 0.49%
Odvaha
2 0.49%
SDKU DS
2 0.49%
Egyéb
1 0.25%
Érvényes szavazatok 406
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések