SK
GA
.....

Nádszeg

Község

címer zászló
2386 100% magyar 1910
3308 86% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nádszeg
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trstice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Bancsa, Dunamelléki osztály, Farkasdi-járó, Forróra járó, Házszer, Kopola-tó, Kősepuszta, Közép-osztály, Mély-örvény, Pótlások, Tölgyes, Vörsöny, Zsellér-osztály
Koordináták:
48.01612854, 17.80281448
Terület:
20,27 km2
Rang:
község
Népesség:
3739
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92542
Település kód:
504106
Szervezeti azonosító:
306258

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld és a Csallóköz határán, a Vízköz kistájon, a Kis-Duna jobb partjának közelében fekszik, Galántától 23 km-re délkeletre, Dunaszerdahelytől 18 km-re keletre, Nagymegyertől 21 km-re északra. Keresztülhalad rajta a Galántát Nagymegyerrel összekötő 561-es főút. Mellékút köti össze a Királyrévhez tartozó Úrfölddel (3,5 km) és Vásárúttal (7 km). Délnyugatról Vásárút és Nyárasd, délkeletről Alsóhatár, északról Királyrév, északnyugatról pedig Tallós községekkel határos. Keleti határát a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területének 11,6 %-át (2,65 km²) 1957-ben elveszítette Porbókapuszta Királyrévhez csatolásával.

Népesség

1910-ben 2388, 1921-ben 2524, 1939-ben pedig 3293, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az ezután következő fél évszázadban (1991-re) népessége tovább gyarapodott és 3765-re nőtt, az azóta eltelt két évtizedre a stagnálás jellemző. Nádszeg lakosságának túlnyomó többsége (2011-ben 89,7 %) magyar nemzetiségű, itt a legmagasabb a magyarok aránya a Galántai járás községei közül. 1945 után a lakosságcserével telepítettek ide először magyarországi szlovákokat, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 4,4 %-ról 9,2 %-ra nőtt. A romák aránya 3,1 %. Az 1944-es népirtás előtt kisebb zsidó közösség (1938-ben 41 fő) is élt a községben. A lakosság túlnyomó többsége (93,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

Elég későn, csak a 17. században találkozunk először a faluval, amely a Thurzó család által birtokolt semptei uradalom területén jött létre a falu. Az új település gyorsan gyarapodott a földesúr által adott kiváltságainak köszönhetően. A Thurzók kihalása után, 1642-ben a király az egész uradalommal együtt az Esterházy családnak adta. Az addigi, évi egyösszegű fizetési kötelezettségük helyett katonai szolgálatra rendelte a falut az új földesúr: veszély esetén a semptei várat voltak kötelesek védeni a nádszegiek. A 17. század második felében több török pusztítást átvészelt a község, de sokan elmenekültek, és csak az 1700-as évektől indult újra fejlődésnek. A Rákóczi-szabadságharc utáni pestisjárvány itt is szedte áldozatait, alig maradt lakosa, így Esterházy Ferenc ismét adott mennyiségű pénz és termény beszolgáltatására kötelezte csak az itt élőket. A lakosság ismét gyors növekedésnek indult, az első iskolát 1781-ben említik. A lakosság a szokásos gabonatermesztés és marhatenyésztés mellett méhészetből, len- és kendertermesztésből, valamint kocsikasfonásból élt, és a Mátyusföld-szerte elterjedt takácsmesterség is jelentős volt. A 19. században nagyobb sóházzal is rendelkezett. 1817-től az Esterházyak cseklészi uradalmához tartozott. 1903-ban súlyos árvíz pusztított a községben. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután épült a postahivatal. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A deportálások és kitelepítések itt is elkezdődtek, ráadásul intézkedés közben a katonaság agyonlőtt egy helybeli személyt. A lakosságcsere nyomán 118 szlovák jelent meg az addig tisztán magyar faluban. A 60-as évektől a 2000-es évekig számottevő volt a háztáji kertészkedés.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint könyvtár található. Szentháromság-szobra 1825-ben klasszicista, nemesi kúriája a 19. század közepén késő klasszicista, régebbi alapokon álló római katolikus (Szt. István-) temploma 1903–08 között neogótikus stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÁDSZEG. Magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a’ kis Duna mellett, Vásárúthoz 1/2 órányira, Sóháza is vagyon, határjában szántó földgyein kivűl semmije sints, legelőt az Uraságtól kéntelenek árendálni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nádszegh, népes magyar falu, Poson vmegyében, a kis Duna mellett, Posonhoz 7 mfd., r. kath. paroch. templommal, nagy sóházzal, s lerakóhellyel. Lakosai kik 2016 kath., 7 zsidókra mennek, vagyonosok. Termékeny határjokon kiterjedt gazdaságot folytatnak, hajókáznak, vesszőből igen sok kocsikast készitenek, s sok szarvasmarhát tartanak. Erdejük, gyümölcsük elég; F. u. gr. Eszterházy József. Ut. p. Szered.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Nádszegen a szalmából font áruk, takarók, székek, méhkasok, kenyérkosarak és egyéb hasonló áruk előállításával foglalkozik a lakosság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nádszeg, mátyusföldi magyar nagyközség, 324 házzal és 2398 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Nagyszeg volt a neve és 1647-ben már az Esterházyak a birtokosai. Ma Esterházy Mihály grófnak és Pápay Ignácz dr.-nak van itt nagyobb birtoka. Az 1848-iki szabadságharcz alatt a község határában kisebb ütközet volt. 1903 július 13-án árvíz pusztított a községben, melynek 115 házát romba döntötte. A községben levő katholikus templom a XVII. században épült. Újabban lebontották és mást építettek helyébe. A községben van postahivatal, de távírója és vasúti állomása Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Nádszeg, Nádszegkösse, Nagyszeg, v. Pozsony vm. (Trstice, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - 1569: alapították. Tp-át 1718: Krisztus Teste tit-ra szent. Mai Szt István kir.-tp-át 1908: építették. Anyakönyvei 1692-től. Kegyura 1880: Esterházy József gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 3072 r.k., 32 ev., 8 ref., 25 izr., össz. 3137; 1991: össz. 3765, m. 3588 (95,30%); 2001: össz. 3795, m. 3557 (93,73%). ** Némethy 1894:170. - Pozsony vm. 1895:92. - Schem. Strig. 1917:115. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nádszeg. Egykori neve Nagyszeg volt. Legrégibb birtokosának az Esterházyakat tudjuk, akik 1647-ben már földesurak voltak itt. Kétségtelen, hogy már a török idők előtt lakott hely volt, de azután a csatározások alatt megsemmisült és újból kellett népesíteni. A szabadságharc idején határában ütközet volt. 1903-ban árvíz sújtotta. A magyar lakosság keményen ellenállott a csehek elnyomó kormányzatának és híven kitartott a magyar állameszme mellett. Hozzátartozik Porbokapuszta. A község területe 3983 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 3293.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nádszeg kk. galántai járás. Hajdan Nagyszeg. 1647-ben már az Esterházyaké. A török hódoltság előtt a régi község elpusztult. A szabadságharc alatt 1848-ban a község határában ütközet volt. A község temploma XVII.-ik századbeli. Hozzátartozik Porbaka-puszta. Területe: 3.983 k. h. Lakosság: 3.293. Ebből magy.: 3.270, szlovák: 23. Magy. beszél: 3.276. Vallás szerint: r. k.; 3.228, réf.: 2, ev.: 22, izr.: 41. Fb. I. 2, II. 21, III. 338. Népsűrűség: 143.7. Lakóház: 532. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Zsigárd. V. á. Zsigárd. Posta és távbeszélő helyben.

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt

Nagy Géza

1936.11.25.
Nádszeg - megszületett

Fehérváry Magda, Nagy

1954.8.6.
Nádszeg - megszületett

Szarka Gyula

1962
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Nyitra - tanult
Nádszeg - tanított
Névelőfordulások
1608
Nagy Szegh
1773
Nagy-Szegh,
1786
Nadszeg,
1808
Nádszeg, Nagyszeg,
1863
Nádszeg, Nagyszeg,
1873
Nádszeg,
1948
Trstice
1994
Nádszeg

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nádszeg (Trstice) 667
Telefon: 0317782232
Fax: 0317782271

Honlap: trstice.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kaczová Eva (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Forró Zoltán (MOST - HÍD)
Borka Arpád (SMK-MKP)
Lukács Róbert (SMK-MKP)
Gányi Zsolt (SMK-MKP)
Szarka Zsuzsanna (SMK-MKP)
Juhos Zoltán (SMK-MKP)
Czakó Tibor (SMK-MKP)
Bartalos Ladislav (SMK-MKP)
Rózsa Beatrix (SMK-MKP)
Gombos Karol (SMK-MKP)
Nagy Vojtech (SMK-MKP)
MOST - HÍD 9% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 91% SMK-MKP 10 képviselö 11 képviselö
Nádszegi Posta

Trstice 669

Tolerancia Kht.

Nádszeg 659

Helyi Művelődési Központ

Nádszeg 472

Nádszegi Rendőrörs

Nádszeg 1277

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 647

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 647

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Tagozata

Nádszeg 1072

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Tagozata

Nádszeg 1072

Nádszegi Anyakönyvi Hivatal

Nádszeg 667

Nádszegi Községi Hivatal

Nádszeg 667

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1915 95%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 83 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2025
magyarok 2386 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2388
magyarok 2501 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2524
magyarok 3588 95%
szlovákok 164 4%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 9 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3765
magyarok 3557 94%
szlovákok 180 5%
romák 37 1%
ukránok 0 0%
csehek 14 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 3795
magyarok 3414 90%
szlovákok 351 9%
romák 12 0%
ukránok 0 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 12 0%
összlétszám 3805
magyarok 3308 86%
szlovákok 443 11%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 11 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 90 2%
összlétszám 3864
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3237
Választási részvétel: 58.42 %
Kiadott boríték: 1891
Bedobott boríték: 1891

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1863
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kaczová Eva 1153 61.89 % SMK-MKP
Forró Zoltán 710 38.11 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Borka Arpád 1125 SMK-MKP
Lukács Róbert 974 SMK-MKP
Gányi Zsolt 964 SMK-MKP
Szarka Zsuzsanna 957 SMK-MKP
Juhos Zoltán 943 SMK-MKP
Czakó Tibor 941 SMK-MKP
Bartalos Ladislav 864 SMK-MKP
Rózsa Beatrix 837 SMK-MKP
Gombos Karol 774 SMK-MKP
Nagy Vojtech 725 SMK-MKP
Forró Zoltán 705 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 81.82% SMK-MKP 9 képviselö MOST - HÍD 18.18% MOST - HÍD 2 képviselö 11 képviselö
2018
SMK-MKP 90.91% SMK-MKP 10 képviselö MOST - HÍD 9.09% MOST - HÍD 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3193
Választási részvétel: 34.61 %
Kiadott boríték: 1105
Bedobott boríték: 1105
Választásra jogosult: 3194
Választási részvétel: 30.59 %
Kiadott boríték: 977
Bedobott boríték: 977
Választásra jogosult: 3 216
Választási részvétel: 29,69 %
Kiadott boríték: 955
Bedobott boríték: 955

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1063
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 925
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 549 51.65 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 479 45.06 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 27 2.54 % Független
Ivan Uhliarik 5 0.47 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 3 0.28 % SRÚS
Andrej Richnák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 36 3.69% Független
József Berényi 698 75.46 % SMK-MKP
Konrád Rigó 152 16.43 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 53 5.73 % Független
Jozef Viskupič 17 1.84 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 5 0.54 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1092
Érvényes szavazólap: 946
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
František Juhos 678 62.09% MOST - HÍD
József Berényi 611 55.95% SMK-MKP
Gergely Agócs 512 46.89% SMK-MKP
Gábor Gál 434 39.74% MOST - HÍD
Krisztián Forró 428 39.19% SMK-MKP
László Biró 403 36.90% SMK-MKP
Zoltán Forró 371 33.97% MOST - HÍD
László Pék 366 33.52% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 354 32.42% MOST - HÍD
Ervin Chomča 350 32.05% MOST - HÍD
Jozef Nagy 304 27.84% Független
Mikuláš Horváth 251 22.99% SMK-MKP
Zsolt Oros 193 17.67% MOST - HÍD
Boris Brunner 169 15.48% MOST - HÍD
František Gőgh 37 3.39% ND
Júlia Gálová 35 3.21% SMER - SD
Ladislav Klempa 17 1.56% KSS
Pavol Doval 17 1.56% SMER - SD
Bystrík Horváth 14 1.28% SNS
Róbert Korec 12 1.10% KDH, SDKÚ - DS
Peter Kolek 12 1.10% KSS
Gábor Pallya 12 1.10% ND
Adrián Macho 11 1.01% SaS, OKS
Michal Nagy 10 0.92% SMS
Miloš Majko 8 0.73% DÚ, Zmena zdola
Ľuboš Šúry 8 0.73% SMER - SD
Roman Súkeník 7 0.64% SMER - SD
Vladimír Vranovič 7 0.64% SMER - SD
Slávka Kramárová 6 0.55% SNS
Roland Szekera 5 0.46% NOVA
Stanislava Režnáková 5 0.46% SNS
Milan Vlček 4 0.37% ĽS-HZDS
Ružena Vongrejová 2 0.18% NOVA
Gergely Agócs 607 64.16% SMK-MKP
József Berényi 591 62.47% SMK-MKP
František Juhos 583 61.63% MOST - HÍD
Krisztián Forró 469 49.58% SMK-MKP
Zoltán Forró 415 43.87% MOST - HÍD
László Pék 398 42.07% SMK-MKP
László Biró 385 40.70% SMK-MKP
Gábor Gál 297 31.40% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 255 26.96% MOST - HÍD
Ervin Chomča 246 26.00% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 238 25.16% SMK-MKP
Tamás Zupko 216 22.83% SMK-MKP
Peter Szabó 78 8.25% MOST - HÍD
Adrián Kubica 39 4.12% MOST - HÍD
Júlia Gálová 24 2.54% SMER-SD
Peter Paška 16 1.69% Független
Marek Tóth 14 1.48% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Jozef Boledovič 13 1.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Igor Németh 13 1.37% SMER-SD
Jana Hanuliaková 11 1.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Andrej Tábori 10 1.06% Független
Miloš Majko 10 1.06% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Milan Bánovský 9 0.95% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 7 0.74% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 7 0.74% SMER-SD
Martin Práznovský 6 0.63% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marta Vajdová 6 0.63% Független
Slávka Kramárová 6 0.63% SNS
Václav Jurčaga 5 0.53% NÁRODNÁ KOALÍCIA
David Slíž 4 0.42% ĽS Naše Slovensko
Róbert Korec 4 0.42% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Ľuboš Šúry 3 0.32% SMER-SD
Martin Drobný 3 0.32% SNS
Stanislav Tvrdík 3 0.32% ĽS Naše Slovensko
Roman Sukeník 3 0.32% SMER-SD
Stanislav Lipovský 3 0.32% DOMA DOBRE
Ľubomír Noga 2 0.21% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 1 0.11% Független
Jozef Pinček 1 0.11% NP
Roman Vančo 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 9.53 %
Galánta 214 9.40 %
Szered 92 4.04 %
Nagymácséd 70 3.07 %
Feketenyék 52 2.28 %
Nagyfödémes 42 1.84 %
Felsőszeli 40 1.76 %
Nádszeg 39 1.71 %
Jóka 38 1.67 %
Taksonyfalva 38 1.67 %
Diószeg 35 1.54 %
Nemeskajal 34 1.49 %
Alsószerdahely 28 1.23 %
Tallós 27 1.19 %
Vízkelet 26 1.14 %
Alsószeli 26 1.14 %
Sopornya 19 0.83 %
Nemeskosút 17 0.75 %
Hidaskürt 16 0.70 %
Tósnyárasd 11 0.48 %
Pozsonyvezekény 11 0.48 %
Kismácséd 10 0.44 %
Királyrév 8 0.35 %
Vágpatta 7 0.31 %
Magyargurab 7 0.31 %
Sempte 6 0.26 %
Ábrahám 4 0.18 %
Gány 4 0.18 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Szentharaszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 36.57 %
Szered 494 22.50 %
Galánta 251 11.43 %
Alsószerdahely 241 10.97 %
Vágpatta 159 7.24 %
Sempte 133 6.06 %
Nemeskürt 72 3.28 %
Diószeg 64 2.91 %
Pusztakürt 55 2.50 %
Pusztafödémes 46 2.09 %
Szentharaszt 40 1.82 %
Ábrahám 37 1.68 %
Magyargurab 31 1.41 %
Nagyfödémes 29 1.32 %
Felsőszeli 28 1.28 %
Salgócska 23 1.05 %
Nemeskosút 22 1.00 %
Kisgeszt 20 0.91 %
Gány 17 0.77 %
Vága 17 0.77 %
Taksonyfalva 16 0.73 %
Nagymácséd 13 0.59 %
Tósnyárasd 11 0.50 %
Alsószeli 10 0.46 %
Nemeskajal 10 0.46 %
Dunajánosháza 8 0.36 %
Tallós 7 0.32 %
Jóka 7 0.32 %
Kismácséd 6 0.27 %
Hidaskürt 6 0.27 %
Királyrév 4 0.18 %
Feketenyék 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Nádszeg 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 8.62 %
Galánta 368 8.42 %
Alsószeli 270 6.17 %
Nádszeg 238 5.44 %
Felsőszeli 216 4.94 %
Nagyfödémes 192 4.39 %
Taksonyfalva 184 4.21 %
Feketenyék 170 3.89 %
Jóka 166 3.80 %
Pozsonyvezekény 139 3.18 %
Nagymácséd 137 3.13 %
Diószeg 126 2.88 %
Vága 123 2.81 %
Tallós 99 2.26 %
Nemeskosút 81 1.85 %
Vízkelet 69 1.58 %
Királyrév 53 1.21 %
Kismácséd 49 1.12 %
Nemeskajal 45 1.03 %
Tósnyárasd 28 0.64 %
Szered 11 0.25 %
Sopornya 6 0.14 %
Alsószerdahely 3 0.07 %
Pusztafödémes 3 0.07 %
Gány 2 0.05 %
Kisgeszt 2 0.05 %
Magyargurab 2 0.05 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 29.10 %
Szered 98 3.69 %
Diószeg 95 3.58 %
Taksonyfalva 62 2.33 %
Gány 49 1.84 %
Nagyfödémes 41 1.54 %
Felsőszeli 37 1.39 %
Sopornya 37 1.39 %
Nemeskosút 20 0.75 %
Jóka 18 0.68 %
Alsószerdahely 18 0.68 %
Alsószeli 16 0.60 %
Nemeskajal 16 0.60 %
Magyargurab 16 0.60 %
Pusztafödémes 16 0.60 %
Tósnyárasd 15 0.56 %
Dunajánosháza 14 0.53 %
Kisgeszt 12 0.45 %
Nádszeg 10 0.38 %
Királyrév 9 0.34 %
Ábrahám 9 0.34 %
Vízkelet 9 0.34 %
Nemeskürt 9 0.34 %
Pozsonyvezekény 9 0.34 %
Vága 9 0.34 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Sempte 8 0.30 %
Vágpatta 7 0.26 %
Hidaskürt 7 0.26 %
Kismácséd 7 0.26 %
Tallós 6 0.23 %
Feketenyék 5 0.19 %
Pusztakürt 4 0.15 %
Szentharaszt 4 0.15 %
Salgócska 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Szered 253 16.40 %
Galánta 126 8.17 %
Sopornya 71 4.60 %
Alsószerdahely 56 3.63 %
Szentharaszt 47 3.05 %
Sempte 36 2.33 %
Vágpatta 30 1.94 %
Pusztafödémes 27 1.75 %
Ábrahám 26 1.69 %
Diószeg 24 1.56 %
Nagyfödémes 17 1.10 %
Vága 15 0.97 %
Magyargurab 14 0.91 %
Gány 13 0.84 %
Taksonyfalva 13 0.84 %
Kisgeszt 12 0.78 %
Jóka 12 0.78 %
Felsőszeli 9 0.58 %
Salgócska 9 0.58 %
Pusztakürt 9 0.58 %
Nemeskürt 7 0.45 %
Tallós 7 0.45 %
Nemeskosút 6 0.39 %
Kismácséd 6 0.39 %
Alsószeli 5 0.32 %
Nádszeg 4 0.26 %
Királyrév 3 0.19 %
Hidaskürt 3 0.19 %
Nagymácséd 3 0.19 %
Nemeskajal 2 0.13 %
Tósnyárasd 2 0.13 %
Vízkelet 2 0.13 %
Feketenyék 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 28.10 %
Szered 254 7.76 %
Nádszeg 246 7.51 %
Diószeg 178 5.44 %
Nagyfödémes 150 4.58 %
Felsőszeli 140 4.28 %
Taksonyfalva 134 4.09 %
Feketenyék 127 3.88 %
Jóka 107 3.27 %
Nagymácséd 107 3.27 %
Alsószeli 99 3.02 %
Királyrév 90 2.75 %
Hidaskürt 80 2.44 %
Sopornya 77 2.35 %
Nemeskajal 73 2.23 %
Tallós 70 2.14 %
Vága 68 2.08 %
Nemeskosút 60 1.83 %
Vízkelet 58 1.77 %
Pozsonyvezekény 43 1.31 %
Gány 42 1.28 %
Ábrahám 39 1.19 %
Magyargurab 37 1.13 %
Sempte 36 1.10 %
Tósnyárasd 36 1.10 %
Pusztafödémes 32 0.98 %
Vágpatta 31 0.95 %
Kismácséd 26 0.79 %
Alsószerdahely 25 0.76 %
Alsóhatár 24 0.73 %
Szentharaszt 22 0.67 %
Dunajánosháza 11 0.34 %
Nemeskürt 10 0.31 %
Kisgeszt 10 0.31 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 16.17 %
Galánta 477 13.23 %
Feketenyék 152 4.22 %
Felsőszeli 126 3.49 %
Alsószeli 119 3.30 %
Nagyfödémes 110 3.05 %
Taksonyfalva 104 2.88 %
Királyrév 104 2.88 %
Tallós 95 2.63 %
Jóka 94 2.61 %
Nagymácséd 89 2.47 %
Diószeg 78 2.16 %
Hidaskürt 75 2.08 %
Pozsonyvezekény 60 1.66 %
Vízkelet 57 1.58 %
Nemeskajal 55 1.53 %
Vága 49 1.36 %
Szered 37 1.03 %
Tósnyárasd 36 1.00 %
Nemeskosút 34 0.94 %
Alsóhatár 29 0.80 %
Kismácséd 18 0.50 %
Ábrahám 10 0.28 %
Magyargurab 6 0.17 %
Gány 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Dunajánosháza 5 0.14 %
Alsószerdahely 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.08 %
Pusztafödémes 3 0.08 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.32 %
Galánta 481 10.56 %
Alsószeli 379 8.32 %
Felsőszeli 336 7.37 %
Nagyfödémes 276 6.06 %
Jóka 255 5.60 %
Taksonyfalva 240 5.27 %
Királyrév 215 4.72 %
Nagymácséd 205 4.50 %
Hidaskürt 200 4.39 %
Pozsonyvezekény 161 3.53 %
Vága 154 3.38 %
Feketenyék 146 3.20 %
Tallós 144 3.16 %
Diószeg 123 2.70 %
Nemeskosút 106 2.33 %
Vízkelet 80 1.76 %
Nemeskajal 73 1.60 %
Kismácséd 49 1.08 %
Tósnyárasd 35 0.77 %
Alsóhatár 27 0.59 %
Szered 18 0.40 %
Pusztafödémes 10 0.22 %
Dunajánosháza 7 0.15 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.83 %
Nádszeg 297 11.27 %
Nagymácséd 225 8.54 %
Nagyfödémes 195 7.40 %
Feketenyék 176 6.68 %
Taksonyfalva 171 6.49 %
Diószeg 158 6.00 %
Jóka 158 6.00 %
Felsőszeli 154 5.84 %
Alsószeli 129 4.90 %
Vága 116 4.40 %
Hidaskürt 114 4.33 %
Szered 102 3.87 %
Tallós 95 3.61 %
Pozsonyvezekény 74 2.81 %
Vízkelet 71 2.69 %
Nemeskajal 64 2.43 %
Nemeskosút 60 2.28 %
Királyrév 47 1.78 %
Kismácséd 46 1.75 %
Tósnyárasd 39 1.48 %
Magyargurab 20 0.76 %
Alsószerdahely 20 0.76 %
Alsóhatár 17 0.65 %
Pusztafödémes 15 0.57 %
Ábrahám 14 0.53 %
Gány 13 0.49 %
Dunajánosháza 12 0.46 %
Sopornya 10 0.38 %
Szentharaszt 10 0.38 %
Vágpatta 9 0.34 %
Nemeskürt 7 0.27 %
Sempte 6 0.23 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.60 %
Galánta 255 12.78 %
Sopornya 244 12.23 %
Alsószerdahely 196 9.82 %
Ábrahám 181 9.07 %
Pusztafödémes 103 5.16 %
Diószeg 98 4.91 %
Sempte 60 3.01 %
Nemeskürt 58 2.91 %
Kisgeszt 51 2.56 %
Vágpatta 44 2.21 %
Nagyfödémes 43 2.16 %
Felsőszeli 43 2.16 %
Magyargurab 33 1.65 %
Szentharaszt 30 1.50 %
Nemeskosút 29 1.45 %
Gány 22 1.10 %
Pusztakürt 22 1.10 %
Taksonyfalva 21 1.05 %
Jóka 17 0.85 %
Kismácséd 13 0.65 %
Nádszeg 13 0.65 %
Alsószeli 10 0.50 %
Pozsonyvezekény 9 0.45 %
Vága 9 0.45 %
Nemeskajal 8 0.40 %
Nagymácséd 8 0.40 %
Tallós 7 0.35 %
Salgócska 6 0.30 %
Tósnyárasd 5 0.25 %
Dunajánosháza 4 0.20 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 26.85 %
Galánta 455 20.92 %
Ábrahám 198 9.10 %
Diószeg 166 7.63 %
Sopornya 115 5.29 %
Pusztafödémes 100 4.60 %
Sempte 88 4.05 %
Vágpatta 81 3.72 %
Nagyfödémes 74 3.40 %
Alsószerdahely 68 3.13 %
Felsőszeli 67 3.08 %
Szentharaszt 61 2.80 %
Magyargurab 54 2.48 %
Kisgeszt 48 2.21 %
Taksonyfalva 38 1.75 %
Jóka 36 1.66 %
Nemeskosút 35 1.61 %
Nemeskürt 28 1.29 %
Gány 27 1.24 %
Dunajánosháza 25 1.15 %
Kismácséd 19 0.87 %
Pusztakürt 18 0.83 %
Alsószeli 18 0.83 %
Vága 18 0.83 %
Nagymácséd 18 0.83 %
Tósnyárasd 16 0.74 %
Salgócska 16 0.74 %
Hidaskürt 11 0.51 %
Nádszeg 11 0.51 %
Feketenyék 11 0.51 %
Nemeskajal 11 0.51 %
Vízkelet 7 0.32 %
Tallós 6 0.28 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 9.99 %
Galánta 168 9.32 %
Sopornya 77 4.27 %
Szentharaszt 45 2.50 %
Vágpatta 35 1.94 %
Ábrahám 32 1.78 %
Felsőszeli 31 1.72 %
Diószeg 29 1.61 %
Sempte 29 1.61 %
Pusztafödémes 28 1.55 %
Magyargurab 22 1.22 %
Nagyfödémes 19 1.05 %
Alsószerdahely 19 1.05 %
Pusztakürt 18 1.00 %
Taksonyfalva 17 0.94 %
Vága 14 0.78 %
Jóka 14 0.78 %
Salgócska 13 0.72 %
Kisgeszt 11 0.61 %
Gány 10 0.55 %
Kismácséd 10 0.55 %
Nagymácséd 8 0.44 %
Nemeskürt 8 0.44 %
Nádszeg 7 0.39 %
Hidaskürt 6 0.33 %
Alsószeli 6 0.33 %
Tallós 5 0.28 %
Tósnyárasd 5 0.28 %
Nemeskosút 5 0.28 %
Királyrév 4 0.22 %
Vízkelet 3 0.17 %
Alsóhatár 3 0.17 %
Feketenyék 2 0.11 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Galánta 602 23.86 %
Szered 563 22.31 %
Diószeg 140 5.55 %
Sopornya 96 3.80 %
Sempte 89 3.53 %
Vágpatta 78 3.09 %
Nagyfödémes 71 2.81 %
Alsószerdahely 69 2.73 %
Pusztafödémes 69 2.73 %
Gány 66 2.62 %
Ábrahám 66 2.62 %
Felsőszeli 61 2.42 %
Szentharaszt 60 2.38 %
Taksonyfalva 53 2.10 %
Magyargurab 51 2.02 %
Hidaskürt 43 1.70 %
Nemeskosút 38 1.51 %
Jóka 35 1.39 %
Kisgeszt 32 1.27 %
Nemeskürt 30 1.19 %
Nagymácséd 26 1.03 %
Dunajánosháza 24 0.95 %
Tósnyárasd 22 0.87 %
Salgócska 21 0.83 %
Alsószeli 19 0.75 %
Vága 18 0.71 %
Pusztakürt 17 0.67 %
Nemeskajal 15 0.59 %
Nádszeg 13 0.52 %
Vízkelet 12 0.48 %
Feketenyék 8 0.32 %
Kismácséd 8 0.32 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 3.57 %
Galánta 27 3.21 %
Diószeg 19 2.26 %
Kismácséd 17 2.02 %
Ábrahám 14 1.67 %
Nagyfödémes 7 0.83 %
Magyargurab 6 0.71 %
Taksonyfalva 5 0.60 %
Sopornya 5 0.60 %
Kisgeszt 5 0.60 %
Felsőszeli 4 0.48 %
Vága 4 0.48 %
Tósnyárasd 4 0.48 %
Jóka 3 0.36 %
Pozsonyvezekény 3 0.36 %
Nemeskosút 2 0.24 %
Dunajánosháza 2 0.24 %
Alsóhatár 2 0.24 %
Nagymácséd 2 0.24 %
Nemeskürt 2 0.24 %
Nemeskajal 2 0.24 %
Alsószerdahely 2 0.24 %
Sempte 2 0.24 %
Hidaskürt 1 0.12 %
Salgócska 1 0.12 %
Pusztakürt 1 0.12 %
Tallós 1 0.12 %
Vágpatta 1 0.12 %
Nádszeg 1 0.12 %
Pusztafödémes 1 0.12 %
Királyrév 1 0.12 %
Szentharaszt 1 0.12 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 20.19 %
Nádszeg 591 14.60 %
Alsószeli 525 12.97 %
Felsőszeli 418 10.33 %
Nagyfödémes 379 9.36 %
Taksonyfalva 352 8.70 %
Nagymácséd 328 8.10 %
Jóka 310 7.66 %
Hidaskürt 298 7.36 %
Feketenyék 255 6.30 %
Vága 252 6.23 %
Pozsonyvezekény 233 5.76 %
Diószeg 202 4.99 %
Királyrév 170 4.20 %
Tallós 158 3.90 %
Nemeskosút 131 3.24 %
Vízkelet 126 3.11 %
Nemeskajal 98 2.42 %
Kismácséd 80 1.98 %
Tósnyárasd 74 1.83 %
Szered 53 1.31 %
Ábrahám 18 0.44 %
Gány 15 0.37 %
Dunajánosháza 15 0.37 %
Pusztafödémes 13 0.32 %
Alsóhatár 13 0.32 %
Magyargurab 12 0.30 %
Alsószerdahely 10 0.25 %
Sopornya 9 0.22 %
Vágpatta 8 0.20 %
Salgócska 7 0.17 %
Sempte 6 0.15 %
Szentharaszt 5 0.12 %
Kisgeszt 3 0.07 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 21.67 %
Szered 357 14.96 %
Sopornya 253 10.60 %
Alsószerdahely 227 9.51 %
Diószeg 97 4.07 %
Sempte 89 3.73 %
Nemeskürt 67 2.81 %
Vágpatta 58 2.43 %
Nagyfödémes 42 1.76 %
Pusztafödémes 42 1.76 %
Ábrahám 40 1.68 %
Felsőszeli 39 1.63 %
Nagymácséd 34 1.42 %
Pusztakürt 33 1.38 %
Taksonyfalva 31 1.30 %
Szentharaszt 28 1.17 %
Nemeskosút 25 1.05 %
Gány 24 1.01 %
Nádszeg 24 1.01 %
Jóka 24 1.01 %
Magyargurab 22 0.92 %
Salgócska 21 0.88 %
Vága 20 0.84 %
Alsószeli 19 0.80 %
Feketenyék 13 0.54 %
Tósnyárasd 13 0.54 %
Nemeskajal 13 0.54 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Pozsonyvezekény 11 0.46 %
Hidaskürt 10 0.42 %
Kismácséd 9 0.38 %
Királyrév 8 0.34 %
Tallós 8 0.34 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Vízkelet 5 0.21 %
Alsóhatár 4 0.17 %
Galánta 591 13.74 %
Nádszeg 469 10.90 %
Alsószeli 392 9.11 %
Nagymácséd 391 9.09 %
Felsőszeli 344 8.00 %
Nagyfödémes 334 7.77 %
Taksonyfalva 322 7.49 %
Jóka 269 6.25 %
Hidaskürt 260 6.05 %
Vága 233 5.42 %
Feketenyék 211 4.91 %
Pozsonyvezekény 174 4.05 %
Diószeg 142 3.30 %
Tallós 135 3.14 %
Királyrév 112 2.60 %
Nemeskosút 107 2.49 %
Vízkelet 95 2.21 %
Tósnyárasd 93 2.16 %
Nemeskajal 88 2.05 %
Kismácséd 75 1.74 %
Szered 23 0.53 %
Alsóhatár 15 0.35 %
Gány 8 0.19 %
Dunajánosháza 6 0.14 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.07 %
Sempte 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 18.54 %
Nádszeg 385 8.45 %
Alsószeli 314 6.89 %
Felsőszeli 304 6.67 %
Taksonyfalva 291 6.39 %
Nagyfödémes 260 5.71 %
Jóka 240 5.27 %
Nagymácséd 215 4.72 %
Hidaskürt 194 4.26 %
Diószeg 159 3.49 %
Vága 158 3.47 %
Feketenyék 147 3.23 %
Pozsonyvezekény 128 2.81 %
Nemeskosút 118 2.59 %
Tallós 113 2.48 %
Királyrév 102 2.24 %
Vízkelet 80 1.76 %
Nemeskajal 79 1.73 %
Kismácséd 57 1.25 %
Tósnyárasd 48 1.05 %
Szered 26 0.57 %
Alsóhatár 12 0.26 %
Dunajánosháza 11 0.24 %
Gány 7 0.15 %
Magyargurab 5 0.11 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Sopornya 5 0.11 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Ábrahám 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 20.22 %
Nádszeg 398 12.73 %
Taksonyfalva 357 11.42 %
Alsószeli 313 10.01 %
Felsőszeli 311 9.95 %
Nagyfödémes 247 7.90 %
Jóka 228 7.29 %
Hidaskürt 217 6.94 %
Nagymácséd 217 6.94 %
Feketenyék 170 5.44 %
Pozsonyvezekény 160 5.12 %
Vága 144 4.61 %
Tallós 128 4.09 %
Diószeg 122 3.90 %
Nemeskosút 99 3.17 %
Királyrév 94 3.01 %
Vízkelet 76 2.43 %
Nemeskajal 67 2.14 %
Kismácséd 51 1.63 %
Tósnyárasd 48 1.54 %
Alsóhatár 12 0.38 %
Szered 11 0.35 %
Sopornya 3 0.10 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 66.60 %
Galánta 361 24.16 %
Diószeg 130 8.70 %
Vágpatta 129 8.63 %
Sopornya 123 8.23 %
Sempte 106 7.10 %
Alsószerdahely 94 6.29 %
Ábrahám 75 5.02 %
Nagyfödémes 71 4.75 %
Szentharaszt 69 4.62 %
Pusztafödémes 61 4.08 %
Magyargurab 43 2.88 %
Felsőszeli 40 2.68 %
Nemeskürt 37 2.48 %
Pusztakürt 36 2.41 %
Jóka 33 2.21 %
Taksonyfalva 29 1.94 %
Kisgeszt 24 1.61 %
Gány 24 1.61 %
Nemeskosút 23 1.54 %
Nagymácséd 20 1.34 %
Dunajánosháza 20 1.34 %
Salgócska 20 1.34 %
Vága 17 1.14 %
Nemeskajal 16 1.07 %
Tósnyárasd 15 1.00 %
Nádszeg 14 0.94 %
Alsószeli 12 0.80 %
Hidaskürt 11 0.74 %
Tallós 9 0.60 %
Kismácséd 8 0.54 %
Feketenyék 7 0.47 %
Pozsonyvezekény 7 0.47 %
Vízkelet 6 0.40 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Királyrév 2 0.13 %
Szered 1 128 58.93 %
Sopornya 299 15.62 %
Alsószerdahely 236 12.33 %
Galánta 115 6.01 %
Vágpatta 98 5.12 %
Sempte 84 4.39 %
Szentharaszt 58 3.03 %
Nemeskürt 58 3.03 %
Diószeg 47 2.46 %
Ábrahám 46 2.40 %
Pusztafödémes 41 2.14 %
Pusztakürt 28 1.46 %
Nagyfödémes 27 1.41 %
Felsőszeli 24 1.25 %
Vága 21 1.10 %
Magyargurab 19 0.99 %
Nagymácséd 18 0.94 %
Taksonyfalva 18 0.94 %
Alsószeli 18 0.94 %
Gány 16 0.84 %
Jóka 15 0.78 %
Salgócska 14 0.73 %
Nemeskosút 14 0.73 %
Kisgeszt 13 0.68 %
Feketenyék 7 0.37 %
Nádszeg 7 0.37 %
Tósnyárasd 6 0.31 %
Vízkelet 6 0.31 %
Kismácséd 5 0.26 %
Tallós 5 0.26 %
Dunajánosháza 5 0.26 %
Nemeskajal 4 0.21 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Pozsonyvezekény 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 26.67 %
Szered 121 3.77 %
Nagyfödémes 72 2.24 %
Diószeg 71 2.21 %
Taksonyfalva 49 1.53 %
Jóka 38 1.18 %
Sopornya 35 1.09 %
Felsőszeli 34 1.06 %
Gány 32 1.00 %
Pusztafödémes 30 0.93 %
Hidaskürt 26 0.81 %
Alsószeli 24 0.75 %
Feketenyék 21 0.65 %
Vágpatta 20 0.62 %
Nemeskajal 19 0.59 %
Szentharaszt 16 0.50 %
Nemeskosút 16 0.50 %
Pozsonyvezekény 16 0.50 %
Tósnyárasd 16 0.50 %
Vága 15 0.47 %
Magyargurab 15 0.47 %
Alsószerdahely 14 0.44 %
Sempte 12 0.37 %
Kisgeszt 11 0.34 %
Kismácséd 11 0.34 %
Dunajánosháza 9 0.28 %
Ábrahám 9 0.28 %
Salgócska 8 0.25 %
Vízkelet 8 0.25 %
Nemeskürt 8 0.25 %
Nádszeg 6 0.19 %
Nagymácséd 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 56.65 %
Galánta 283 13.48 %
Sopornya 188 8.96 %
Sempte 112 5.34 %
Szentharaszt 107 5.10 %
Vágpatta 94 4.48 %
Alsószerdahely 88 4.19 %
Diószeg 86 4.10 %
Pusztafödémes 64 3.05 %
Felsőszeli 54 2.57 %
Ábrahám 47 2.24 %
Nagyfödémes 36 1.72 %
Taksonyfalva 36 1.72 %
Pusztakürt 33 1.57 %
Nemeskürt 31 1.48 %
Nemeskosút 29 1.38 %
Magyargurab 29 1.38 %
Jóka 23 1.10 %
Gány 22 1.05 %
Kisgeszt 18 0.86 %
Tósnyárasd 13 0.62 %
Kismácséd 12 0.57 %
Nemeskajal 12 0.57 %
Vága 12 0.57 %
Nagymácséd 11 0.52 %
Alsószeli 9 0.43 %
Salgócska 9 0.43 %
Vízkelet 6 0.29 %
Hidaskürt 5 0.24 %
Feketenyék 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Királyrév 2 0.10 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 21.86 %
Galánta 369 12.05 %
Vágpatta 301 9.83 %
Sopornya 216 7.06 %
Diószeg 119 3.89 %
Sempte 113 3.69 %
Alsószerdahely 85 2.78 %
Szentharaszt 83 2.71 %
Nemeskürt 65 2.12 %
Pusztafödémes 63 2.06 %
Ábrahám 62 2.03 %
Nagyfödémes 60 1.96 %
Felsőszeli 52 1.70 %
Magyargurab 46 1.50 %
Pusztakürt 45 1.47 %
Jóka 31 1.01 %
Taksonyfalva 30 0.98 %
Kisgeszt 29 0.95 %
Nemeskosút 26 0.85 %
Salgócska 24 0.78 %
Gány 22 0.72 %
Tósnyárasd 21 0.69 %
Nagymácséd 16 0.52 %
Dunajánosháza 16 0.52 %
Vága 14 0.46 %
Alsószeli 13 0.42 %
Nemeskajal 11 0.36 %
Hidaskürt 9 0.29 %
Vízkelet 9 0.29 %
Kismácséd 7 0.23 %
Nádszeg 6 0.20 %
Tallós 5 0.16 %
Feketenyék 4 0.13 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 480 68.47 %
Galánta 74 10.56 %
Sopornya 32 4.56 %
Felsőszeli 30 4.28 %
Alsószerdahely 28 3.99 %
Sempte 24 3.42 %
Diószeg 24 3.42 %
Vágpatta 23 3.28 %
Szentharaszt 22 3.14 %
Pusztafödémes 18 2.57 %
Nagyfödémes 16 2.28 %
Jóka 16 2.28 %
Taksonyfalva 14 2.00 %
Gány 12 1.71 %
Alsószeli 11 1.57 %
Vága 11 1.57 %
Nemeskürt 11 1.57 %
Nemeskosút 10 1.43 %
Tósnyárasd 9 1.28 %
Nádszeg 9 1.28 %
Ábrahám 8 1.14 %
Magyargurab 8 1.14 %
Tallós 7 1.00 %
Pusztakürt 7 1.00 %
Hidaskürt 6 0.86 %
Feketenyék 5 0.71 %
Nagymácséd 4 0.57 %
Kismácséd 3 0.43 %
Nemeskajal 3 0.43 %
Vízkelet 3 0.43 %
Kisgeszt 3 0.43 %
Dunajánosháza 3 0.43 %
Királyrév 2 0.29 %
Salgócska 1 0.14 %
Alsóhatár 1 0.14 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 54.24 %
Galánta 513 23.24 %
Sopornya 187 8.47 %
Vágpatta 161 7.29 %
Diószeg 150 6.80 %
Alsószerdahely 142 6.43 %
Sempte 126 5.71 %
Szentharaszt 99 4.49 %
Ábrahám 96 4.35 %
Pusztafödémes 69 3.13 %
Nemeskürt 67 3.04 %
Nagyfödémes 67 3.04 %
Felsőszeli 58 2.63 %
Taksonyfalva 44 1.99 %
Magyargurab 41 1.86 %
Jóka 35 1.59 %
Kisgeszt 33 1.50 %
Gány 33 1.50 %
Nemeskosút 30 1.36 %
Salgócska 28 1.27 %
Vága 25 1.13 %
Pusztakürt 23 1.04 %
Nagymácséd 22 1.00 %
Dunajánosháza 22 1.00 %
Tósnyárasd 19 0.86 %
Alsószeli 19 0.86 %
Nemeskajal 13 0.59 %
Tallós 11 0.50 %
Nádszeg 10 0.45 %
Vízkelet 9 0.41 %
Hidaskürt 8 0.36 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 8 0.36 %
Királyrév 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 5 0.23 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 1 158 35.14 %
Szered 302 9.17 %
Diószeg 93 2.82 %
Sopornya 87 2.64 %
Taksonyfalva 87 2.64 %
Nagyfödémes 73 2.22 %
Felsőszeli 67 2.03 %
Gány 45 1.37 %
Vágpatta 44 1.34 %
Nemeskosút 43 1.31 %
Nemeskajal 42 1.27 %
Tósnyárasd 37 1.12 %
Magyargurab 34 1.03 %
Sempte 33 1.00 %
Alsószerdahely 33 1.00 %
Alsószeli 30 0.91 %
Ábrahám 29 0.88 %
Jóka 29 0.88 %
Vága 28 0.85 %
Pusztafödémes 26 0.79 %
Nemeskürt 24 0.73 %
Szentharaszt 23 0.70 %
Feketenyék 19 0.58 %
Tallós 19 0.58 %
Nagymácséd 19 0.58 %
Hidaskürt 19 0.58 %
Vízkelet 18 0.55 %
Kismácséd 16 0.49 %
Nádszeg 16 0.49 %
Pozsonyvezekény 13 0.39 %
Pusztakürt 13 0.39 %
Kisgeszt 12 0.36 %
Salgócska 9 0.27 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Királyrév 8 0.24 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 32.01 %
Taksonyfalva 160 14.72 %
Feketenyék 101 9.29 %
Felsőszeli 93 8.56 %
Nagyfödémes 87 8.00 %
Nagymácséd 78 7.18 %
Nádszeg 78 7.18 %
Jóka 78 7.18 %
Diószeg 77 7.08 %
Alsószeli 65 5.98 %
Vága 46 4.23 %
Nemeskajal 42 3.86 %
Tósnyárasd 40 3.68 %
Vízkelet 37 3.40 %
Hidaskürt 37 3.40 %
Tallós 33 3.04 %
Nemeskosút 29 2.67 %
Pozsonyvezekény 28 2.58 %
Szered 28 2.58 %
Királyrév 18 1.66 %
Sopornya 14 1.29 %
Magyargurab 13 1.20 %
Kismácséd 10 0.92 %
Dunajánosháza 7 0.64 %
Alsószerdahely 7 0.64 %
Nemeskürt 4 0.37 %
Ábrahám 4 0.37 %
Pusztafödémes 4 0.37 %
Gány 4 0.37 %
Vágpatta 3 0.28 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Kisgeszt 1 0.09 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 24.76 %
Sopornya 433 17.18 %
Nemeskürt 281 11.15 %
Vágpatta 263 10.44 %
Alsószerdahely 237 9.40 %
Galánta 225 8.93 %
Sempte 106 4.21 %
Pusztakürt 104 4.13 %
Szentharaszt 73 2.90 %
Salgócska 48 1.90 %
Diószeg 43 1.71 %
Felsőszeli 38 1.51 %
Pusztafödémes 36 1.43 %
Ábrahám 32 1.27 %
Taksonyfalva 26 1.03 %
Gány 26 1.03 %
Magyargurab 23 0.91 %
Nagyfödémes 21 0.83 %
Nemeskosút 19 0.75 %
Kisgeszt 19 0.75 %
Jóka 16 0.63 %
Tósnyárasd 12 0.48 %
Nagymácséd 11 0.44 %
Vága 10 0.40 %
Alsószeli 6 0.24 %
Nemeskajal 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 51.00 %
Galánta 177 18.65 %
Sopornya 123 12.96 %
Alsószerdahely 77 8.11 %
Szentharaszt 60 6.32 %
Sempte 56 5.90 %
Vágpatta 42 4.43 %
Diószeg 34 3.58 %
Pusztafödémes 34 3.58 %
Ábrahám 33 3.48 %
Nemeskürt 23 2.42 %
Vága 18 1.90 %
Gány 18 1.90 %
Jóka 15 1.58 %
Magyargurab 15 1.58 %
Pusztakürt 15 1.58 %
Nagyfödémes 14 1.48 %
Kisgeszt 13 1.37 %
Felsőszeli 13 1.37 %
Taksonyfalva 11 1.16 %
Salgócska 9 0.95 %
Nemeskosút 9 0.95 %
Alsószeli 9 0.95 %
Tósnyárasd 9 0.95 %
Kismácséd 7 0.74 %
Királyrév 4 0.42 %
Hidaskürt 4 0.42 %
Tallós 3 0.32 %
Dunajánosháza 2 0.21 %
Nagymácséd 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Nemeskajal 2 0.21 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 34.47 %
Galánta 323 17.73 %
Vágpatta 321 17.62 %
Sopornya 208 11.42 %
Sempte 129 7.08 %
Diószeg 107 5.87 %
Nemeskürt 83 4.56 %
Alsószerdahely 77 4.23 %
Szentharaszt 71 3.90 %
Ábrahám 66 3.62 %
Pusztakürt 62 3.40 %
Nagyfödémes 56 3.07 %
Pusztafödémes 54 2.96 %
Felsőszeli 45 2.47 %
Magyargurab 39 2.14 %
Gány 35 1.92 %
Salgócska 32 1.76 %
Jóka 29 1.59 %
Taksonyfalva 25 1.37 %
Kisgeszt 25 1.37 %
Hidaskürt 22 1.21 %
Nemeskosút 21 1.15 %
Vága 21 1.15 %
Nagymácséd 20 1.10 %
Alsószeli 15 0.82 %
Dunajánosháza 15 0.82 %
Tósnyárasd 15 0.82 %
Nemeskajal 8 0.44 %
Vízkelet 7 0.38 %
Kismácséd 7 0.38 %
Pozsonyvezekény 7 0.38 %
Tallós 5 0.27 %
Feketenyék 4 0.22 %
Nádszeg 4 0.22 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 1 287 51.38 %
Galánta 263 10.50 %
Sopornya 164 6.55 %
Diószeg 144 5.75 %
Sempte 111 4.43 %
Alsószerdahely 91 3.63 %
Vágpatta 85 3.39 %
Szentharaszt 79 3.15 %
Felsőszeli 55 2.20 %
Pusztafödémes 54 2.16 %
Ábrahám 50 2.00 %
Taksonyfalva 44 1.76 %
Nagyfödémes 40 1.60 %
Nemeskürt 30 1.20 %
Pusztakürt 26 1.04 %
Jóka 25 1.00 %
Gány 21 0.84 %
Nemeskosút 21 0.84 %
Magyargurab 19 0.76 %
Kisgeszt 14 0.56 %
Vága 12 0.48 %
Nagymácséd 11 0.44 %
Tósnyárasd 11 0.44 %
Salgócska 11 0.44 %
Alsószeli 10 0.40 %
Nemeskajal 9 0.36 %
Hidaskürt 8 0.32 %
Kismácséd 7 0.28 %
Vízkelet 7 0.28 %
Nádszeg 6 0.24 %
Feketenyék 5 0.20 %
Dunajánosháza 4 0.16 %
Tallós 2 0.08 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 21.34 %
Szered 203 16.99 %
Galánta 104 8.70 %
Vágpatta 80 6.69 %
Diószeg 48 4.02 %
Sempte 45 3.77 %
Ábrahám 30 2.51 %
Pusztakürt 27 2.26 %
Szentharaszt 23 1.92 %
Nemeskürt 23 1.92 %
Pusztafödémes 21 1.76 %
Felsőszeli 20 1.67 %
Alsószerdahely 20 1.67 %
Taksonyfalva 15 1.26 %
Magyargurab 14 1.17 %
Nagyfödémes 14 1.17 %
Nemeskosút 14 1.17 %
Salgócska 12 1.00 %
Gány 8 0.67 %
Nagymácséd 6 0.50 %
Vága 6 0.50 %
Nemeskajal 5 0.42 %
Jóka 5 0.42 %
Kisgeszt 5 0.42 %
Tósnyárasd 3 0.25 %
Nádszeg 3 0.25 %
Alsószeli 3 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.25 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 13.68 %
Galánta 138 4.82 %
Sopornya 93 3.25 %
Szentharaszt 55 1.92 %
Sempte 38 1.33 %
Ábrahám 33 1.15 %
Alsószerdahely 31 1.08 %
Vágpatta 31 1.08 %
Pusztafödémes 26 0.91 %
Diószeg 25 0.87 %
Nagyfödémes 18 0.63 %
Kisgeszt 16 0.56 %
Felsőszeli 15 0.52 %
Taksonyfalva 14 0.49 %
Magyargurab 13 0.45 %
Vága 12 0.42 %
Jóka 11 0.38 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Pusztakürt 10 0.35 %
Gány 10 0.35 %
Salgócska 9 0.31 %
Nemeskosút 8 0.28 %
Alsószeli 8 0.28 %
Tósnyárasd 7 0.24 %
Kismácséd 6 0.21 %
Nagymácséd 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Tallós 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 15.09 %
Galánta 243 13.74 %
Alsószeli 230 13.00 %
Felsőszeli 219 12.38 %
Nádszeg 216 12.21 %
Nagyfödémes 156 8.82 %
Jóka 145 8.20 %
Hidaskürt 141 7.97 %
Taksonyfalva 138 7.80 %
Nagymácséd 95 5.37 %
Feketenyék 87 4.92 %
Vága 83 4.69 %
Tallós 81 4.58 %
Diószeg 80 4.52 %
Nemeskosút 67 3.79 %
Királyrév 66 3.73 %
Kismácséd 35 1.98 %
Vízkelet 30 1.70 %
Nemeskajal 30 1.70 %
Tósnyárasd 13 0.73 %
Alsóhatár 7 0.40 %
Szered 7 0.40 %
Sopornya 3 0.17 %
Pusztafödémes 2 0.11 %
Sempte 1 0.06 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Alsószerdahely 1 0.06 %
Nemeskürt 1 0.06 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 13.70 %
Sempte 141 7.10 %
Sopornya 57 2.87 %
Galánta 55 2.77 %
Szentharaszt 39 1.96 %
Vágpatta 32 1.61 %
Alsószerdahely 27 1.36 %
Diószeg 19 0.96 %
Hidaskürt 15 0.76 %
Felsőszeli 15 0.76 %
Pusztafödémes 13 0.65 %
Taksonyfalva 12 0.60 %
Ábrahám 10 0.50 %
Nemeskürt 9 0.45 %
Gány 8 0.40 %
Magyargurab 7 0.35 %
Nagymácséd 6 0.30 %
Nemeskosút 6 0.30 %
Nagyfödémes 5 0.25 %
Pusztakürt 5 0.25 %
Nádszeg 5 0.25 %
Alsószeli 4 0.20 %
Tósnyárasd 4 0.20 %
Salgócska 4 0.20 %
Vága 3 0.15 %
Jóka 2 0.10 %
Kisgeszt 2 0.10 %
Tallós 2 0.10 %
Kismácséd 2 0.10 %
Királyrév 2 0.10 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 19.19 %
Feketenyék 278 12.85 %
Galánta 182 8.41 %
Nagyfödémes 139 6.43 %
Hidaskürt 133 6.15 %
Jóka 92 4.25 %
Tallós 82 3.79 %
Felsőszeli 78 3.61 %
Taksonyfalva 68 3.14 %
Diószeg 66 3.05 %
Alsószeli 66 3.05 %
Pozsonyvezekény 60 2.77 %
Nagymácséd 60 2.77 %
Királyrév 50 2.31 %
Nemeskosút 49 2.27 %
Vága 46 2.13 %
Vízkelet 44 2.03 %
Nemeskajal 34 1.57 %
Kismácséd 27 1.25 %
Tósnyárasd 21 0.97 %
Szered 16 0.74 %
Alsóhatár 16 0.74 %
Ábrahám 7 0.32 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 5 0.23 %
Magyargurab 4 0.18 %
Vágpatta 4 0.18 %
Pusztafödémes 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 18.28 %
Feketenyék 473 17.61 %
Nádszeg 255 9.49 %
Hidaskürt 205 7.63 %
Nagyfödémes 195 7.26 %
Felsőszeli 162 6.03 %
Alsószeli 133 4.95 %
Jóka 123 4.58 %
Taksonyfalva 122 4.54 %
Nagymácséd 121 4.50 %
Diószeg 115 4.28 %
Vága 109 4.06 %
Tallós 103 3.83 %
Vízkelet 99 3.69 %
Pozsonyvezekény 97 3.61 %
Nemeskosút 78 2.90 %
Királyrév 63 2.35 %
Nemeskajal 59 2.20 %
Szered 32 1.19 %
Kismácséd 29 1.08 %
Dunajánosháza 28 1.04 %
Alsóhatár 24 0.89 %
Tósnyárasd 24 0.89 %
Magyargurab 14 0.52 %
Ábrahám 14 0.52 %
Alsószerdahely 13 0.48 %
Salgócska 10 0.37 %
Pusztafödémes 7 0.26 %
Gány 7 0.26 %
Sopornya 6 0.22 %
Sempte 4 0.15 %
Vágpatta 3 0.11 %
Kisgeszt 3 0.11 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 14.31 %
Galánta 145 11.72 %
Diószeg 69 5.58 %
Sopornya 61 4.93 %
Szentharaszt 39 3.15 %
Pusztafödémes 36 2.91 %
Ábrahám 30 2.43 %
Vágpatta 26 2.10 %
Alsószerdahely 22 1.78 %
Nagyfödémes 21 1.70 %
Sempte 21 1.70 %
Magyargurab 19 1.54 %
Jóka 16 1.29 %
Kisgeszt 15 1.21 %
Felsőszeli 14 1.13 %
Taksonyfalva 12 0.97 %
Vága 12 0.97 %
Gány 11 0.89 %
Nemeskosút 10 0.81 %
Kismácséd 8 0.65 %
Alsószeli 6 0.49 %
Pusztakürt 6 0.49 %
Salgócska 6 0.49 %
Nagymácséd 6 0.49 %
Tósnyárasd 5 0.40 %
Nemeskürt 4 0.32 %
Nemeskajal 4 0.32 %
Tallós 4 0.32 %
Királyrév 3 0.24 %
Nádszeg 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Hidaskürt 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 53.61 %
Alsószerdahely 567 23.28 %
Sopornya 465 19.09 %
Galánta 356 14.61 %
Sempte 179 7.35 %
Vágpatta 144 5.91 %
Nemeskürt 91 3.74 %
Szentharaszt 84 3.45 %
Pusztakürt 70 2.87 %
Vága 64 2.63 %
Diószeg 56 2.30 %
Pusztafödémes 52 2.13 %
Gány 48 1.97 %
Ábrahám 46 1.89 %
Taksonyfalva 45 1.85 %
Felsőszeli 44 1.81 %
Nagyfödémes 29 1.19 %
Magyargurab 27 1.11 %
Kisgeszt 27 1.11 %
Nemeskosút 22 0.90 %
Salgócska 21 0.86 %
Tallós 18 0.74 %
Alsószeli 17 0.70 %
Jóka 13 0.53 %
Nagymácséd 13 0.53 %
Nemeskajal 11 0.45 %
Tósnyárasd 11 0.45 %
Hidaskürt 7 0.29 %
Kismácséd 7 0.29 %
Királyrév 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Vízkelet 2 0.08 %
Feketenyék 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1942 81.84%
VPN
213 8.98%
KSČ
97 4.09%
SZ
48 2.02%
SPV
21 0.88%
ČSS
12 0.51%
Egyéb
40 1.69%
Érvényes szavazatok 2373
Magyar Polgári Párt
1220 57.38%
Együttélés-MKDM
724 34.05%
KSS
55 2.59%
HZDS
33 1.55%
ODÚ
19 0.89%
KDH
15 0.71%
SDSS
15 0.71%
SZ
10 0.47%
Egyéb
35 1.65%
Érvényes szavazatok 2126
MK
1906 88.45%
KSS
98 4.55%
HZDS-RSS
36 1.67%
HZPCS
22 1.02%
SP-VOĽBA
20 0.93%
ZRS
13 0.60%
KDH
10 0.46%
NS
9 0.42%
Egyéb
41 1.90%
Érvényes szavazatok 2155
MKP
2222 87.69%
SDK
158 6.24%
HZDS
49 1.93%
SDĽ
40 1.58%
SOP
22 0.87%
MLHZP
19 0.75%
KSS
11 0.43%
Egyéb
13 0.51%
Érvényes szavazatok 2534
MKP
2101 93.09%
SDKU
46 2.04%
HZDS
26 1.15%
SDĽ
18 0.80%
SMER
12 0.53%
KSS
10 0.44%
Egyéb
44 1.95%
Érvényes szavazatok 2257
MKP
2096 95.49%
SDKU DS
26 1.18%
SMER
20 0.91%
ĽS HZDS
9 0.41%
Egyéb
44 2.00%
Érvényes szavazatok 2195
Most-Híd
1376 57.96%
MKP
837 35.26%
SDKU DS
58 2.44%
SMER
38 1.60%
SaS
28 1.18%
Egyéb
37 1.56%
Érvényes szavazatok 2374
Most-Híd
1193 54.90%
MKP
874 40.22%
SMER SD
46 2.12%
SaS
11 0.51%
SDKU DS
11 0.51%
OĽaNO
9 0.41%
Egyéb
29 1.33%
Érvényes szavazatok 2173
MKP
987 49.87%
Most-Híd
803 40.58%
OĽANO-NOVA
48 2.43%
SMER SD
41 2.07%
#SIEŤ
27 1.36%
SaS
22 1.11%
SME RODINA
18 0.91%
Egyéb
33 1.67%
Érvényes szavazatok 1979
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések