SK
SA
.....

Mocsonok

Község

címer zászló
706 18% magyar 1910
54 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Močenok
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Nyitrai-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó-tó, (Angyalka), Árokszer, Barázda, (Barázdamajor), Bíróczymajor, Borzagos, Bíróság, Bús, (Búsmajor), Ciszhalom, Csapás, Csingó, Domb alatt, (Drobný háj), (Fáczányos), Farkas-haraszt, Farkasvölgy, Felső-major, Felső-temető, Garázda fölötti zsellérföldek, Garázda és Lapos, Garázdapuszta, Gáj, Hátulsó-rétek, Hosszú földek, Hosszú rétek, Hosszúk, Káposztások, Kenderes, Kerítés, Kölesföldek, Körtvélyesi nagyhát, (Körtvélyesmajor), Községi-erdő, Magyarhalom, (Močenský Háj), Nagyhát, Nagyúti zsellérföldek, Papharaszt, Pincés-rét, Pincés rét fölött, Rövidek, Székmajor, Szélesek, Szőlők, Szőlők alatt, Szőlők fölött, Tó, Tó fölött, Tócsa, (Tócsamajor), Tópart, Zsellér-rétek
Koordináták:
48.23237991, 17.93185997
Terület:
46,39 km2
Rang:
község
Népesség:
4289
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95131
Település kód:
500739
Szervezeti azonosító:
308439
Adóazonosító:
2021252794

Mocsonok a Nyitrai-hátság nyugati részén, 130 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Vágsellyétől 11 km-re északkeletre, Szeredtől 19 km-re délkeletre, Nyitrától 18 km-re délnyugatra, Királyi közvetlen déli szomszédságában. 112-198 méteres magasságban fekvő határának legnagyobb része szántóföld, az erdők mintegy egyötödét foglalják el, legnagyobb erdőterülete a Mocsonoktól délkeletre húzódó Községi-erdő. A község központjától dél és délnyugat felé az Érsekújvári-sík legészakabbi részét alkotó síkvidék húzódik, északkeletre enyhén hullámos dombvidéket találunk, határának legmagasabb pontja (198 m) Királyi, Mocsonok és Üreg határánál található. Külterületi lakott helyei Biróczymajor (Nový Sek), Székimajor (Majer Síky) és Garázdapuszta (Gorazdov). A Tornóc, Vágvecse és Mocsonok határánál 1958-tól kiépített Duslo Šaľa vegyikombinát területének mintegy háromnegyede része Mocsonok kataszterébe esik. Nyugatról Vághosszúfalu és Sopornya, északkeletről Királyi, északról rövid szakaszon Üreg, keletről Cabajcsápor, délről pedig Vágsellye (Vágvecse katasztere) és Tornóc határolja. Tornóccal, Vágvecsével és Vághosszúfaluval közös határa 1939-45 között államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Az 1368-as út Vágvecsén (8 km) keresztül Vágsellyével, az 1689-es út pedig Királyin (2,5 km) és Köpösdön (7 km) át Vágpattával (11 km), valamint Peresen (5,5 km) át Cabajcsáporral (9 km) köti össze.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként (1871-ig mezővárosként) Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Vágsellyei járáshoz, majd 1960-1996 között a Nyitrai járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz (Nyitra megye, Nyitrai járás) csatolták. 1975-1990 között hozzácsatolták Királyit. Területe (46,39 km²) az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott: 1950 után határából 6 hektárt Királyihoz csatoltak át. Mocsonok a Vágsellyei járás legnagyobb területű községe.

Népesség

Mocsonok a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, néprajzi szempontból a szűkebb értelemben vett Mátyusföld legkeletebbi községe. Vágsellye után Mocsonok a Vágsellyei járás második legnépesebb települése. 2011-ben 4283 lakosának túlnyomó többsége (94,9 %) szlovák nemzetiségű volt. A szlovák többségű községben a 19. század közepéig számottevő német, a 20. század első feléig pedig magyar kisebbség is élt, de az asszimiláció révén mára mindkét közösség beolvadt a 18-19. században betelepült szlovákságba. 1910-ben a lakosság 18,2 %-a, 1921-ben 10,5 %-a, 1930-ban már csak 5 %-a vallotta magát magyarnak, 2011-re a magyar nemzetiségűek száma 48 főre (1,1 %), a magyar anyanyelvűeké 64 főre (1,5 %) csökkent. A népesség 4,5 %-a a roma etnikumhoz tartozik (2013). A lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 88,3 %, 1921-ben még 97,6 %) római katolikus vallású, a felekezeten kívüliek aránya 5,8 %. 1921-ben az izraelita vallásúak a lakosság 2,1 %-át alkották. 2011-ben Garázdapuszta településrészen élt az összlakosság 0,8 %-a (34 fő). Az 1991-2001 közötti évtizedben még 3,8 %-kal nőtt a község népessége (4179 főről 4338-ra), 2001-2011 között már 1,3 %-os csökkenés figyelhető meg.

Történelem

Első írásos említését 1113-ban a zobori apátság oklevelében „Mussenic” néven találjuk. Neve szláv eredetű, a vértanú jelentésű „mučeník” szóból ered. Plébániája 1332-ben már létezett. A középkorban a zobori apátság és az esztergomi érsekség, majd 1494-től a nyitrai püspökség birtoka volt. 1530-ban a Nyitra megyét érő első török támadás során felégették (35 felégetett és 16 másik elpusztított ház szerepel az akkori összeírásban), lakossága a közeli erdőkbe menekült. 1598-ban és 1599-ben újabb török támadás érte, majd 1605-ban a Bocskai-felkelés során is sokat szenvedett. 1623-ban vámszedési jogot, 1650-ben vásártartási (évi hét vásárra szóló) jogot kapott. A 17. század végétől mezőváros (oppidium) volt. 1695-ben 47 adófizetője és 21 szabad háztartása volt. 1704-1705-ben II. Rákóczi Ferenc két alkalommal is itt ütötte fel a főhadiszállását. 1747-ben sáskajárvány pusztította el a termést, majd 1760-ban az egész község leégett. A 18. században már létezett itt egy püspöki kastély, melyről egy 1767-es okirat is tanúskodik. 1787-ben 261 háza és 1590 lakosa volt. 1786-ban 14 német bevándorló család telepedett itt le. 1809-ben járványkórház létesült a községben. 1831-ben 213 áldozatot szedett a kolerajárvány, mely 1849-ben megismétlődött (250 áldozat). 1840-1850 között Palugyay Imre nyitrai püspök nagy kastélyt épített Mocsonokon. 1850-ben már 1838 lakosa volt. A 19. század közepén még mai határának csaknem felét erdő borította, melynek nagy részét később kiirtották (a mai Biróczymajor helyét és a Bús dűlőt a második katonai felmérés térképén még erdő borítja – Drobný háj néven – és a Községi-erdő kiterjedése is a mainak csaknem kétszerese volt). 1868-ban nagy tűzvész pusztított a faluban. 1871-ben létesült a püspöki téglagyár. A 19. század második felében népes zsidó közösség (1880-ban 132, 1900-ban 252 fő) is élt a községben. 1897-ben apácakolostor létesült itt. A 20. század elején a község határában még fennálló Bús-, Tócsa- és Körtvélyesmajorok mára elpusztultak. 1920-ig Nyitra vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1928-ban nagy tűzvész pusztított a faluban. 1939. márciusától 1945. márciusáig a fasiszta szlovák bábállam része volt, ebben az időszakban határközséggé vált; a tőle délre fekvő Tornóc, Vágvecse és Vághosszúfalu már Magyarországhoz tartozott. 1940-41-ben villamosították a községet. 1948-ban hatósági úton a korábban használt Močenok helyett a Mučeníky szlovák hivatalos nevet állapították meg. 1950-52 között kastélyában rendszerellenes papok internálóközpontja működött. 1951-ben Michal Sládeček (1880-1922) csendőrsortűz áldozatául esett munkásról kapta a Sládečkovce hivatalos nevet. 1958-ban nagyrészt Mocsonok határában építették ki a hatalmas Duslo vegyikombinátot, mely a község fő foglalkoztatójává vált. 1959-ben malom létesült a községben. 1975-ben Mocsonokhoz csatolták a szomszédos Királyit, mely 1990-ben újra önállósult. 1987-ben legnagyobb foglalkoztatói a vegyikombinát és a mezőgazdasági szövetkezet voltak, de 160-an ingáztak a pozsonyi olajfinomítóba és működött itt paprikafeldolgozó és szeszfőzde is. 1992-ben a község népszavazás eredményeként visszakapta a korábbi „Močenok” hivatalos nevet.

Mai jelentősége

A városiasodó község határában található Szlovákia vegyiparának egyik legfontosabb nagyüzeme, a Duslo vegyikombinát (műtrágyagyártás, műgumigyártás), mely egyike a legnagyobb foglalkoztatóknak. Számottevő mezőgazdasága is (gabonatermesztés, szőlőművelés). Legfontosabb műemléke az egykori püspöki kastély, mely 1840-50 között klasszicista stílusban épült, értékes park tartozik hozzá. Ma gyermekotthon működik a kastélyban. Szent Kelemennek szentelt római katolikus temploma 1770 körül épült késő barokk stílusban. A Szent Kereszt-kápolna 1729-ben, a szőlőhegyen található Szt. Orbán kápolna 1748-50 között épült. Szakrális kisemlékei közül kiemelkedik a Szent Flórián-szobor 1816-ból, a Kálvária 1852-ből, valamint az 1849-es kolerajárvány után emelt fogadalmi oszlop.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MOCSONAK. Magyar mező Város Nyitra Várm. földes Ura a’ Nyitrai Püspökség, a’ kinek épülete által díszesíttetik, lakosai katolikusok, fekszik Nyitrához mintegy 2 órányira, Ispotállya is vagyon, határja jó, fája van, szőleje középszerű, malma helyben, el adásra jó módgya van. GARÁZDA. Vendég fogadó Nyitra Vármegyében, fekszik Motsonakhoz nem meszsze, és annak filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mocsonok, magyar m. v. Nyitra vmegyében, Nyitrától nyugotra 2 mfdnyire: 1821 kath., 7 zsidó lak. A városnak egy nagy részét ez előtt 60 esztendőkkel német bevándorlók szállották meg; de ezek most magyarul mind tudnak, sőt nagy részük egészen elmagyarosodott. – Ékességére szolgál a kath. paroch. templom; főképen pedig a püspöki palota s kert. Határa termékeny, de sok helyett ingoványos; erdeje szép; rétje legelője jó; szőlőhegye tágas, azonban nagyon közönséges bort terem; van vizimalma. F. u. a nyitrai püspök s feje egy uradalomnak. Garázda, puszta, Nyitra vmegyében, Mocsonakhoz tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább van Mocsonok, a nyitrai püspök birtoka, régi katholikus templommal, szép kastélylyal és parkkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Mocsonok, nagyközség a Vág völgyében. Lakosai túlnyomóan tótajkuak, számuk 2812, vallásuk r. kath., ezenkivül 259 izraelita. Postája van, táviró- és vasúti állomása Tornócz. A községben egy kath. templom és egy kápolna van. Kegyura a nyitrai püspök, kinek itt nagyobb kiterjedésü uradalma, nagyszabásu kastélya és díszes parkja van. A szép emeletes kastélyt néhai Palugyay Imre, volt nyitrai püspök építtette. Berendezése fényes. Kápolnájának oltárképe és keresztje pedig valóságos remekmű és nagyon értékes. A kastély előtt díszes szökőkút van, mögötte pedig szép részletekben bővelkedő angol park terül el. 1868-ban nagy tűzvész pusztított a községben, mely a lakosok egy részét tönkre tette. E községről már a XII. században, mint a zobori apátság birtokáról tétetik említés.

Magyar Katolikus Lexikon

Mocsonok, v. Nyitra vm. (Močenok, Szl.): 1. esperesség a v. nyitrai egyhm-ben. Plébániái: 1904: Berencs, Csápor, Köröskény, Nyitraivánka, Üreg. - 2. plébánia. 1332: már létezett. Tp-át Szt Kelemen pápa tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1673-tól. Kegyura 1880: a nyitrai pp. Anyanyelve 1880: m., szl. - Filiája 1917: Királyi. - 1950. IV. 13/14. éjjelén a ~i internáló táborba hurcolták a komm. rendszer számára megbízhatatlan papokat és az otthonukból kilakoltatott szerzeteseket. 1951. VI. 28: egy táborlakó kijuttatott névsora 54 világi pap és 49 szerz. nevét tartalmazza (9-9 ferences és redemptorista, 8 jezsuita, 6 ker. iskolatestvér, 5 verbita, 2 kapuc., 2 Jézus Szíve Vigasztalói rendi, 1-1 lazarista, irgalmas és szaléziánus raboskodott ~on. - A tábor épülete 2000: idős szerz. nővérek otthona. **-88 Gerecze II:563. - Schem. Nitr. 1911:32. - Hetényi Varga 2002. II:293. (P. Pataky István cikkében)

Helységnévtár

Mocsonok, [Garazdai p., Szeki malom, Lapos major, Biroczy major, Zelenay major], RK. 2382 Nyitra, ág. 1 - , izr. 132 Vág-Vecse.

Majer István

1813.8.15.
Mocsonok - megszületett
1857-1866
Kürt - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1113
Mussenic
1773
Mocsonok,
1786
Mocschonok,
1808
Mocsonok,
1920
Močonok, Močonek,
1927
Močenok,
1948
Mučeníky,
1951
Sládečkovce,
1992
Močenok

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Sv. Gorazda) 629
Telefon: 0376552370

Honlap: mocenok.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Urbánik Roman (SMER-SD, SNS)

Képviselő-testület:
Sýkora Peter (Független)
Šuvada Jozef (Független)
Horňák Štefan (Független)
Molnárová Eva (Független)
Kollárová Veronika (KDH)
Mesároš Marek (KDH)
Vereš Ernest (KDH)
Pápay Miroslav (KDH)
Vereš Vladimír (KDH)
Šimko Stanislav (SMER-SD)
Blažo Ľuboš (SNS)
Független 36% Független 4 képviselö KDH 45% KDH 5 képviselö SMER-SD 9% SMER-SD 1 képviselö SNS 9% SNS 1 képviselö 11 képviselö
Mocsonoki Posta

Sv. Gorazda 629

Nyugdíjasotthon

Szent Gorazd utca 955

Szent Gorazd Múzeum és Galéria

Iskola utca 1690

Mocsonoki Rendőrörs

A. Hlinku 10

Szlovák Tannyelvű Művészeti Alapiskola

Iskola utca 1697

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 1158

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szentharaszti út 1595/3

Mocsonoki Anyakönyvi Hivatal

Sv. Gorazda 629

Mocsonoki Községi Hivatal

Sv. Gorazda 629

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 254 10%
szlovákok 2117 84%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 112 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2515
magyarok 706 18%
szlovákok 3041 78%
romák 81 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3878
magyarok 417 10%
szlovákok 3508 88%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3988
magyarok 46 1%
szlovákok 4091 98%
romák 15 0%
ukránok 0 0%
csehek 19 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 4179
magyarok 64 1%
szlovákok 4208 97%
romák 24 1%
ukránok 0 0%
csehek 21 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 18 0%
összlétszám 4338
magyarok 48 1%
szlovákok 4063 95%
romák 58 1%
ukránok 1 0%
csehek 14 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 92 2%
összlétszám 4283
magyarok 54 1%
szlovákok 4010 92%
romák 7 0%
ukránok 4 0%
csehek 14 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 263 6%
összlétszám 4356
összlétszám 3988
magyarok 417 10%
szlovákok 3508 88%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3656
Választási részvétel: 46.09 %
Kiadott boríték: 1685
Bedobott boríték: 1684

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1648
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Urbánik Roman 1420 86.17 % SMER-SD, SNS
Szabo Stanislav 228 13.83 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sýkora Peter 1114 Független
Kollárová Veronika 988 KDH
Mesároš Marek 979 KDH
Šuvada Jozef 939 Független
Šimko Stanislav 843 SMER-SD
Horňák Štefan 788 Független
Vereš Ernest 701 KDH
Pápay Miroslav 686 KDH
Blažo Ľuboš 682 SNS
Molnárová Eva 643 Független
Vereš Vladimír 565 KDH

Képviselők

2014
KDH 45.45% KDH 5 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö SNS 9.09% SNS 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 36.36% Független 4 képviselö KDH 45.45% KDH 5 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö SNS 9.09% SNS 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3614
Választási részvétel: 11.90 %
Kiadott boríték: 430
Bedobott boríték: 430
Választásra jogosult: 3612
Választási részvétel: 13.65 %
Kiadott boríték: 493
Bedobott boríték: 493
Választásra jogosult: 3 644
Választási részvétel: 20,55 %
Kiadott boríték: 749
Bedobott boríték: 746

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 423
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 737
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 313 74.00 % SMER - SD
Peter Oremus 41 9.69 % Független
Tomáš Galbavý 40 9.46 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 16 3.78 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 7 1.65 % KĽS
Stanislav Kováč 5 1.18 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.24 % MS
Tomáš Galbavý 98 20.04% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 315 42.74 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 159 21.57 % ĽSNS
Ján Greššo 154 20.90 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 82 11.13 % Független
Renáta Kolenčíková 16 2.17 % Független
Ján Marko 5 0.68 % NP
Iván Farkas 3 0.41 % SMK-MKP
László Hajdu 3 0.41 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 419
Érvényes szavazólap: 710
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Alžbeta Botorčeová 210 50.12% SMER - SD, KDH
Peter Gomboš 186 44.39% SMER - SD, KDH
Peter Hlavatý 174 41.53% SMER - SD, KDH
František Mrázik 156 37.23% KDH, SMER - SD
Elena Trégerová 120 28.64% SNS
Martin Alföldi 83 19.81% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daša Danadová 64 15.27% NP
Róbert Andráši 51 12.17% Független
Regan Belovič 43 10.26% 7 STATOČNÝCH
Ján Tóth 42 10.02% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gáll 32 7.64% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
František Ondrušek 27 6.44% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Roman Ruhig 24 5.73% NP
Ferenc Bergendi 19 4.53% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
František Botka 10 2.39% SMK-MKP
Gyula Borsányi 8 1.91% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 6 1.43% SMK-MKP
Štefan Jancsó 5 1.19% SMK-MKP
Martin Alföldi 302 42.54% Független
Jozef Belický 279 39.30% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Milena Verešová 251 35.35% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 222 31.27% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Andráši 164 23.10% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Roman Szabó 150 21.13% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 133 18.73% Független
František Mrázik 132 18.59% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 125 17.61% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Kiss 96 13.52% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 92 12.96% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 90 12.68% ĽS Naše Slovensko
Róbert Tölgyesi 52 7.32% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Jozef Kozaňák 28 3.94% NP
Zsolt Baranyay 15 2.11% SMK-MKP
Štefan Jancsó 15 2.11% SMK-MKP
Róbert Baros 13 1.83% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 8 1.13% SMK-MKP
László Hajdu 7 0.99% MKDA-MKDSZ
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 40.53 %
Zsigárd 193 8.81 %
Vágfarkasd 161 7.35 %
Mocsonok 132 6.02 %
Negyed 129 5.89 %
Tornóc 104 4.75 %
Pered 103 4.70 %
Köpösd 54 2.46 %
Királyi 50 2.28 %
Deáki 43 1.96 %
Szelőce 30 1.37 %
Vágkirályfa 28 1.28 %
Vághosszúfalu 14 0.64 %
Pered 749 49.41 %
Vágsellye 388 25.59 %
Zsigárd 333 21.97 %
Negyed 332 21.90 %
Deáki 313 20.65 %
Vágfarkasd 244 16.09 %
Vághosszúfalu 125 8.25 %
Vágkirályfa 115 7.59 %
Szelőce 74 4.88 %
Tornóc 64 4.22 %
Királyi 16 1.06 %
Mocsonok 8 0.53 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 52.51 %
Mocsonok 279 6.02 %
Tornóc 168 3.62 %
Vágkirályfa 124 2.68 %
Köpösd 103 2.22 %
Deáki 96 2.07 %
Negyed 92 1.98 %
Pered 86 1.86 %
Vágfarkasd 75 1.62 %
Királyi 71 1.53 %
Szelőce 50 1.08 %
Vághosszúfalu 48 1.04 %
Zsigárd 48 1.04 %
Vágsellye 220 12.98 %
Mocsonok 28 1.65 %
Tornóc 17 1.00 %
Királyi 12 0.71 %
Negyed 11 0.65 %
Vágkirályfa 9 0.53 %
Köpösd 8 0.47 %
Szelőce 8 0.47 %
Vágfarkasd 7 0.41 %
Deáki 4 0.24 %
Vághosszúfalu 3 0.18 %
Pered 2 0.12 %
Zsigárd 1 0.06 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 18.96 %
Deáki 188 15.99 %
Pered 187 15.90 %
Negyed 102 8.67 %
Vágfarkasd 54 4.59 %
Vágkirályfa 53 4.51 %
Zsigárd 52 4.42 %
Szelőce 25 2.13 %
Vághosszúfalu 25 2.13 %
Tornóc 22 1.87 %
Királyi 11 0.94 %
Mocsonok 7 0.60 %
Köpösd 2 0.17 %
Vágsellye 764 62.42 %
Mocsonok 133 10.87 %
Tornóc 50 4.08 %
Királyi 39 3.19 %
Köpösd 39 3.19 %
Deáki 29 2.37 %
Vágkirályfa 20 1.63 %
Vághosszúfalu 16 1.31 %
Pered 15 1.23 %
Negyed 14 1.14 %
Szelőce 12 0.98 %
Zsigárd 10 0.82 %
Vágfarkasd 8 0.65 %
Vágsellye 2 118 66.19 %
Mocsonok 302 9.44 %
Tornóc 197 6.16 %
Pered 144 4.50 %
Vágkirályfa 133 4.16 %
Negyed 132 4.13 %
Királyi 114 3.56 %
Köpösd 105 3.28 %
Deáki 104 3.25 %
Vágfarkasd 89 2.78 %
Zsigárd 77 2.41 %
Szelőce 54 1.69 %
Vághosszúfalu 49 1.53 %
Vágsellye 325 36.85 %
Mocsonok 92 10.43 %
Tornóc 38 4.31 %
Királyi 28 3.17 %
Köpösd 27 3.06 %
Deáki 22 2.49 %
Negyed 21 2.38 %
Vágkirályfa 19 2.15 %
Pered 17 1.93 %
Vágfarkasd 15 1.70 %
Zsigárd 13 1.47 %
Szelőce 9 1.02 %
Vághosszúfalu 4 0.45 %
Vágsellye 1 593 45.87 %
Mocsonok 251 7.23 %
Tornóc 93 2.68 %
Vágkirályfa 86 2.48 %
Köpösd 82 2.36 %
Királyi 76 2.19 %
Pered 41 1.18 %
Deáki 39 1.12 %
Vághosszúfalu 27 0.78 %
Negyed 26 0.75 %
Vágfarkasd 21 0.60 %
Szelőce 20 0.58 %
Zsigárd 20 0.58 %
Vágsellye 1 666 78.92 %
Mocsonok 222 10.52 %
Tornóc 108 5.12 %
Köpösd 69 3.27 %
Vágkirályfa 61 2.89 %
Királyi 58 2.75 %
Deáki 41 1.94 %
Vághosszúfalu 31 1.47 %
Pered 29 1.37 %
Negyed 22 1.04 %
Vágfarkasd 20 0.95 %
Szelőce 18 0.85 %
Zsigárd 18 0.85 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 28.29 %
Mocsonok 125 4.22 %
Tornóc 67 2.26 %
Vágkirályfa 52 1.76 %
Királyi 40 1.35 %
Pered 39 1.32 %
Deáki 28 0.95 %
Zsigárd 23 0.78 %
Negyed 22 0.74 %
Köpösd 22 0.74 %
Vágfarkasd 19 0.64 %
Szelőce 16 0.54 %
Vághosszúfalu 11 0.37 %
Vágsellye 286 54.06 %
Mocsonok 150 28.36 %
Köpösd 47 8.88 %
Királyi 43 8.13 %
Tornóc 36 6.81 %
Negyed 20 3.78 %
Deáki 17 3.21 %
Pered 17 3.21 %
Vágkirályfa 16 3.02 %
Vágfarkasd 13 2.46 %
Zsigárd 11 2.08 %
Szelőce 10 1.89 %
Vághosszúfalu 5 0.95 %
Vágsellye 2 268 82.14 %
Tornóc 174 6.30 %
Mocsonok 164 5.94 %
Vágkirályfa 97 3.51 %
Pered 89 3.22 %
Deáki 85 3.08 %
Köpösd 66 2.39 %
Királyi 62 2.25 %
Negyed 58 2.10 %
Vágfarkasd 57 2.06 %
Zsigárd 51 1.85 %
Szelőce 45 1.63 %
Vághosszúfalu 33 1.20 %
Pered 421 32.76 %
Deáki 365 28.40 %
Vágsellye 237 18.44 %
Negyed 230 17.90 %
Zsigárd 219 17.04 %
Vágfarkasd 178 13.85 %
Vágkirályfa 100 7.78 %
Vághosszúfalu 93 7.24 %
Szelőce 55 4.28 %
Tornóc 36 2.80 %
Királyi 14 1.09 %
Mocsonok 13 1.01 %
Köpösd 2 0.16 %
Vágsellye 1 575 82.25 %
Tornóc 106 5.54 %
Vágkirályfa 84 4.39 %
Pered 82 4.28 %
Vágfarkasd 61 3.19 %
Negyed 57 2.98 %
Mocsonok 52 2.72 %
Deáki 50 2.61 %
Vághosszúfalu 37 1.93 %
Zsigárd 36 1.88 %
Köpösd 28 1.46 %
Királyi 27 1.41 %
Szelőce 26 1.36 %
Pered 555 45.09 %
Zsigárd 395 32.09 %
Negyed 331 26.89 %
Vágsellye 298 24.21 %
Deáki 262 21.28 %
Vágfarkasd 250 20.31 %
Vágkirályfa 123 9.99 %
Vághosszúfalu 117 9.50 %
Szelőce 76 6.17 %
Tornóc 52 4.22 %
Királyi 23 1.87 %
Mocsonok 15 1.22 %
Köpösd 3 0.24 %
Pered 509 37.29 %
Negyed 487 35.68 %
Vágsellye 313 22.93 %
Vágfarkasd 287 21.03 %
Zsigárd 265 19.41 %
Deáki 254 18.61 %
Vághosszúfalu 114 8.35 %
Vágkirályfa 98 7.18 %
Szelőce 65 4.76 %
Tornóc 38 2.78 %
Királyi 16 1.17 %
Mocsonok 15 1.10 %
Köpösd 2 0.15 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
1397 33.59%
SNS
996 23.95%
VPN
793 19.07%
KSČ
260 6.25%
Együttélés-MKDM
202 4.86%
SSL
154 3.70%
SPV
100 2.40%
DS
94 2.26%
SZ
77 1.85%
SD
39 0.94%
DÚRS
23 0.55%
Egyéb
24 0.58%
Érvényes szavazatok 4159
HZDS
1194 44.19%
KDH
474 17.54%
SNS
413 15.28%
SDĽ
190 7.03%
SKDH
141 5.22%
SSL-SNZ
55 2.04%
SDSS
52 1.92%
SZS
37 1.37%
DS-ODS
29 1.07%
KSS
23 0.85%
HZOS
18 0.67%
ODÚ
17 0.63%
SZ
13 0.48%
ROI
12 0.44%
Egyéb
34 1.26%
Érvényes szavazatok 2702
HZDS-RSS
1221 50.66%
KDH
394 16.35%
SNS
173 7.18%
SP-VOĽBA
135 5.60%
ZRS
134 5.56%
KSÚ
101 4.19%
98 4.07%
KSS
36 1.49%
DS
28 1.16%
SPK
22 0.91%
NS
22 0.91%
HZPCS
18 0.75%
ROISR
10 0.41%
MK
7 0.29%
Egyéb
11 0.46%
Érvényes szavazatok 2410
HZDS
1050 39.91%
SDK
708 26.91%
SNS
348 13.23%
SDĽ
269 10.22%
SOP
119 4.52%
KSS
45 1.71%
SLS
20 0.76%
ZRS
18 0.68%
NSK
13 0.49%
MKP
6 0.23%
Egyéb
35 1.33%
Érvényes szavazatok 2631
HZDS
704 30.72%
SMER
354 15.45%
KDH
321 14.01%
SNS
244 10.65%
SDKU
173 7.55%
ANO
122 5.32%
HZD
78 3.40%
PSNS
68 2.97%
KSS
60 2.62%
NOSNP
26 1.13%
MKP
26 1.13%
SDĽ
24 1.05%
SDA
23 1.00%
SZS
16 0.70%
ZAR
13 0.57%
Egyéb
40 1.75%
Érvényes szavazatok 2292
SMER
605 33.52%
SNS
338 18.73%
KDH
255 14.13%
ĽS HZDS
208 11.52%
SDKU DS
206 11.41%
KSS
53 2.94%
SF
43 2.38%
MKP
21 1.16%
ANO
21 1.16%
PS
16 0.89%
Egyéb
39 2.16%
Érvényes szavazatok 1805
SMER
829 42.21%
SNS
295 15.02%
KDH
226 11.51%
SDKU DS
207 10.54%
SaS
144 7.33%
ĽS HZDS
86 4.38%
SDĽ
44 2.24%
LSNS
42 2.14%
Most-Híd
39 1.99%
KSS
20 1.02%
Únia
9 0.46%
MKP
3 0.15%
Egyéb
20 1.02%
Érvényes szavazatok 1964
SMER SD
1111 54.38%
KDH
288 14.10%
SNS
198 9.69%
OĽaNO
88 4.31%
SaS
63 3.08%
LSNS
58 2.84%
SDKU DS
57 2.79%
Zmena zdola DU
37 1.81%
Most-Híd
32 1.57%
99 Percent
31 1.52%
ĽS HZDS
13 0.64%
SSS NM
11 0.54%
KSS
10 0.49%
MKP
2 0.10%
Egyéb
44 2.15%
Érvényes szavazatok 2043
SMER SD
691 32.87%
SNS
344 16.37%
LSNS
212 10.09%
KDH
186 8.85%
OĽANO-NOVA
183 8.71%
SaS
154 7.33%
SME RODINA
137 6.52%
#SIEŤ
83 3.95%
Most-Híd
51 2.43%
SZS
15 0.71%
TIP
12 0.57%
SKOK!
10 0.48%
KSS
9 0.43%
MKP
6 0.29%
Egyéb
9 0.43%
Érvényes szavazatok 2102
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések