SK
SA
.....

Mocsonok

Településrész

címer zászló
417 10% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Močenok
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Ld. Mocsonok
Koordináták:
48.23237991, 17.93185997
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95131

Ld. Mocsonok

Közigazgatás

Ld. Mocsonok

Népesség

Ld. Mocsonok

Történelem

Ld. Mocsonok

Mai jelentősége

Ld. Mocsonok

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MOCSONAK. Magyar mező Város Nyitra Várm. földes Ura a’ Nyitrai Püspökség, a’ kinek épülete által díszesíttetik, lakosai katolikusok, fekszik Nyitrához mintegy 2 órányira, Ispotállya is vagyon, határja jó, fája van, szőleje középszerű, malma helyben, el adásra jó módgya van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mocsonok, magyar m. v. Nyitra vmegyében, Nyitrától nyugotra 2 mfdnyire: 1821 kath., 7 zsidó lak. A városnak egy nagy részét ez előtt 60 esztendőkkel német bevándorlók szállották meg; de ezek most magyarul mind tudnak, sőt nagy részük egészen elmagyarosodott. – Ékességére szolgál a kath. paroch. templom; főképen pedig a püspöki palota s kert. Határa termékeny, de sok helyett ingoványos; erdeje szép; rétje legelője jó; szőlőhegye tágas, azonban nagyon közönséges bort terem; van vizimalma. F. u. a nyitrai püspök s feje egy uradalomnak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább van Mocsonok, a nyitrai püspök birtoka, régi katholikus templommal, szép kastélylyal és parkkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Mocsonok, nagyközség a Vág völgyében. Lakosai túlnyomóan tótajkuak, számuk 2812, vallásuk r. kath., ezenkivül 259 izraelita. Postája van, táviró- és vasúti állomása Tornócz. A községben egy kath. templom és egy kápolna van. Kegyura a nyitrai püspök, kinek itt nagyobb kiterjedésü uradalma, nagyszabásu kastélya és díszes parkja van. A szép emeletes kastélyt néhai Palugyay Imre, volt nyitrai püspök építtette. Berendezése fényes. Kápolnájának oltárképe és keresztje pedig valóságos remekmű és nagyon értékes. A kastély előtt díszes szökőkút van, mögötte pedig szép részletekben bővelkedő angol park terül el. 1868-ban nagy tűzvész pusztított a községben, mely a lakosok egy részét tönkre tette. E községről már a XII. században, mint a zobori apátság birtokáról tétetik említés.

Magyar Katolikus Lexikon

Mocsonok, v. Nyitra vm. (Močenok, Szl.): 1. esperesség a v. nyitrai egyhm-ben. Plébániái: 1904: Berencs, Csápor, Köröskény, Nyitraivánka, Üreg. - 2. plébánia. 1332: már létezett. Tp-át Szt Kelemen pápa tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1673-tól. Kegyura 1880: a nyitrai pp. Anyanyelve 1880: m., szl. - Filiája 1917: Királyi. - 1950. IV. 13/14. éjjelén a ~i internáló táborba hurcolták a komm. rendszer számára megbízhatatlan papokat és az otthonukból kilakoltatott szerzeteseket. 1951. VI. 28: egy táborlakó kijuttatott névsora 54 világi pap és 49 szerz. nevét tartalmazza (9-9 ferences és redemptorista, 8 jezsuita, 6 ker. iskolatestvér, 5 verbita, 2 kapuc., 2 Jézus Szíve Vigasztalói rendi, 1-1 lazarista, irgalmas és szaléziánus raboskodott ~on. - A tábor épülete 2000: idős szerz. nővérek otthona. **-88 Gerecze II:563. - Schem. Nitr. 1911:32. - Hetényi Varga 2002. II:293. (P. Pataky István cikkében)

Helységnévtár

Mocsonok, [Garazdai p., Szeki malom, Lapos major, Biroczy major, Zelenay major], RK. 2382 Nyitra, ág. 1 - , izr. 132 Vág-Vecse.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 417 10%
szlovákok 3508 88%
németek 19 0%
egyéb 44 1%
összlétszám 3988
Mai közigazgatás

Bejelentések