SK
NR
.....

Mellek

Község

címer zászló
26 5% magyar 1910
0 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Melek
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Zsitvamente - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Dolinka, Klin, Konopnice, Lazy Ráztoky, Na tehlianskej ceste, Nový vrch, Pod klinom, Pod vinice, Pri háji, Pri vrábelskej ceste, Štrky, Trstiny, (Tótművemajor), Vinice, Vinohrádky
Koordináták:
48.20254517, 18.32703781
Terület:
6,20 km2
Rang:
község
Népesség:
452
Tszf. magasság:
165 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95201
Település kód:
500569
Szervezeti azonosító:
308251
Adóazonosító:
2021056609

Mellek a Zsitvamente kistájon, a Garammenti-hátság dombvidékének északnyugati oldalán, a Zsitva bal oldali mellékvizének, a Melleki-víznek a völgyében fekszik 160 méteres tengerszint feletti magasságban, Verebélytől 6 km-re, Nyitrától 27 km-re délkeletre. Határa északnyugatról délkelet felé a Zsitva-menti síkvidéktől (135 m) a szőlőhegyig (220 m) emelkedik, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Szőlőhegye (az egykori Tótművemajornál) a központtól 2 km-re délkeletre található. Nyugatról Vajkmártonfalva, délnyugatról Zsitvagyarmat, délről Lüle, keletről Töhöl, északról pedig Verebély határolja. Nyugati határa megegyezik Bars és Nyitra vármegyék történelmi határával. Közlekedési szempontból zsákfalunak számít, az 511-es (Verebélyt Udvarddal összekötő) útról elágazó 2 km-es bekötőúton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a járás megszüntetéséig, 1960-ig végig a Verebélyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegyék, Verebélyi járás). Területe (6,20 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Mellek a nagysurányi szlovák etnikai tömbhöz keletről csatlakozó, a 19. század végén még nyelvhatáron fekvő, mára csaknem teljes egészében szlovák nemzetiségű (2011-ben 99,1 %) község. A 18. század végétől folyamatosan szlovák többségű faluban 1880-ban még a lakosság egyötöde magyarnak vallotta magát, 1910-ben azonban már csak 5,2 %-a, 1921-ben pedig csak 2 fő (1941-ben újra 4,6 %). A lakosság többsége (2011-ben 92,4 %-a) római katolikus vallású. Mellek lakossága 1880-1941 között folyamatosan növekedett (csaknem duplájára, 455 főről 823-ra), az 1941-1991 közötti fél évszázadban népességének csaknem felét elveszítette (823 főről 445-re csökkent), 1991-2011 között a lakosságszám stagnálása figyelhető meg.

Történelem

Első írásos említését az 1332-1337 között felvett pápai tizedjegyzékben találjuk Merlek néven. Első ismert földesura a Pyber-család volt. Szent Mártonnak szentelt templomát 1397-ben említik először írásos források. 1570-ben 20, 1601-ben 24 háza volt. A 16-17. században a törökkel vívott harcok során (először 1530-ban, majd 1618-ban) teljesen elpusztult, 1657-ben a néptelen helyek sorában említették. 1674-től Mellék néven a nagyszombati szeminárium birtoka volt, 1705 után telepítették újjá részben katolikus vallású, a vármegye északi részéről érkező szlovákokkal. 1720-ban már kocsmája és 12 adózója volt. Anyakönyveit 1735-től vezették, Szent Mártonnak szentelt templomát 1750-57 között emelték. Katolikus iskolája 1756-tól volt. Kőrösy János 1898-ban említi, hogy a faluban gyakori magyar családnevek (Bakó, Fodor, Magyar, Terényi, Bodor) korábbi magyar lakosságra utalnak. Az 1779-es visitatio szlovák faluként említi, ahol azonban magyarul is beszélnek. A 19. század elején határának egy részét (a falutól délre és keletre) még erdő borította, melyet a század végére csaknem teljesen kipusztítottak. 1828-ban 57 háza és 368 lakosa volt. 1837-ben és 1866-ban kolerajárvány pusztított a faluban. 1851-ben Fényes Elek szőlőtermesztését és vízimalmát is említi (ez utóbbi mára elpusztult). 1919-ben 101 háza és 521 lakosa volt. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Az I. Csehszlovák Köztársaság idején is a lakosság mintegy fele mezőgazdasági idénymunkából élt. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. 1961-ben még 781 lakosa volt, a hetvenes és nyolcvanas években azonban rohamosan csökkent lakossága. 1961-ben a falutól keletre kis víztárolót létesítettek.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Krisztus Királynak szentelt római katolikus temploma 1949-50-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MELLÉK. Tót falu Bars Várm. földes Ura a’ Sz. István nevét viselő Seminarium, lakosai katolikusok, fekszik Verebélyhez 3/4 mértföldnyire, határja jó, szőleji vannak, földgye, réttye termékeny, legelője elég, fája van, malma Zsitva vizén.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mellék, tót-magyar falu, Bars vmegyében: 383 kath. lak., és paroch. templommal. Van erdeje, bora, gyümölcse, vizimalma. F. u. a Sz.-István seminariuma. Ut. p. Verebély.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Mellek, a Zsitvavölgyben fekvő magyar és tót kisközség, 446 róm. kath. vallású lakossal. E község a pápai tizedszedők jegyzékébe Merlek néven van bejegyezve. Mint legrégibb birtokosát a XVI. században a Pyber családot ismerjük. 1618-ban ez is egyike volt a törököknek behódolt községeknek. Az 1657-iki összeirásban már mint teljesen puszta község szerepel; később a Szent István papnevelő-intézet lesz a birtokosa, mely ma is birja. A XVIII. században Mellék alakban találjuk említve. Kath. templomát már 1397-ben említik az okiratok, de az idők folyamán többször átalakították és utoljára 1757-ben szentelték fel. Postája Zsitvagyarmat, távirója és vasúti állomása Verebély. Ide tartozik Tóthműve puszta is.

Helységnévtár

Mellék, Rk. 432 Esztergom, izr. 23 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Mellek. Legrégebbi írásalakjában Merlek néven szerepel. A pápai tizedszedő-jegyzékek említik e néven. Első ismert földesura a Pyber-család. A török hódoltság alatt a község teljesen elpusztult, olyannyira, hogy az 1657iki összeírásban az elhagyott helyek sorában találjuk. A XVIII. században, amikor Mellék néven szerepel okleveleinkben, a nagyszombati szeminárium javadalmai között szerepel. A község területe 1077 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 777.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Mellek neve is szerepel az 1332-es összeírásban. Anyakönyvei 1737-től vannak. Temploma Szt. Márton püspök tiszteletére épült. A hívek anyanyelve szlovák és magyar. Kegyúra: az esztergomi Papnevelő Intézet. Plébánosa: Ernst Károly. Katolikus iskolája van. Idetartoznak még: Zsitvagyarmat (katolikus iskolával és templommal) és Lüle (kápolnával).

Névelőfordulások
1332
Merlek
1773
Mellek,
1786
Mellék,
1808
Mellék,
1863
Mellek,
1920
Melek
1945
Melek

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Melek) 95
Telefon: 0377882259
Fax: 0377882259

Honlap: melek.ocu.sk/
Polgármester:
Ferus Ján (Független)

Képviselő-testület:
Fehérváry Igor (Független)
Vrana Jozef (Független)
Sádovská Eva (Független)
Mičúch Gabriel (Független)
Maďar Martin (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Melek 94

Melleki Községi Hivatal

Melek 95

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 90 20%
szlovákok 319 70%
csehek 0 0%
németek 20 4%
egyéb 26 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 26 5%
szlovákok 462 92%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 500
magyarok 2 0%
szlovákok 491 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 506
magyarok 0 0%
szlovákok 442 99%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 445
magyarok 8 2%
szlovákok 433 96%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 2%
összlétszám 449
magyarok 0 0%
szlovákok 442 99%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 446
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 58.11 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 240

Polgármester

Érvényes szavazólap: 200
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ferus Ján 200 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fehérváry Igor 124 Független
Vrana Jozef 122 Független
Sádovská Eva 118 Független
Mičúch Gabriel 114 Független
Maďar Martin 107 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 391
Választási részvétel: 16.62 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 389
Választási részvétel: 21.08 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 406
Választási részvétel: 34,23 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 64
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 133
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 44 68.75 % SMER - SD
Peter Oremus 10 15.63 % Független
Tomáš Galbavý 4 6.25 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 4 6.25 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 1.56 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 1.56 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Tomáš Galbavý 13 16.25% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 67 50.38 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 28 21.05 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 19 14.29 % ĽSNS
Peter Oremus 14 10.53 % Független
Renáta Kolenčíková 2 1.50 % Független
Ján Marko 2 1.50 % NP
László Hajdu 1 0.75 % MKDA
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 58
Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Helena Kováčová 34 58.62% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 33 56.90% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Greššo 18 31.03% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Ivan Michna 17 29.31% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Ladislav Prešinský 14 24.14% Független
Renáta Kolenčíková 11 18.97% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 9 15.52% Független
Miloš Dovičovič 8 13.79% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Róbert Bakyta 7 12.07% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 7 12.07% SMER - SD, KDH
Stanislav Hamar 6 10.34% SNS
Juraj Horváth 6 10.34% KDH, SMER - SD
Juraj Moravčík 6 10.34% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Ivan Habiňák 5 8.62% SNS
Ján Vančo 5 8.62% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 5 8.62% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Kovarčík 5 8.62% ĽS-HZDS
Lýdia Forrová 5 8.62% ĽS-HZDS
Anna Šmehilová 4 6.90% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Juraj Buzinkai 4 6.90% KDH, SMER - SD
Miroslav Martinec 4 6.90% ĽS-HZDS
Ivana Matušková 4 6.90% SMS
Eva Antošová 4 6.90% SNS
Pavol Dávid 4 6.90% SMS
Stanislav Michalík 3 5.17% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Čapla 3 5.17% SNS
Norbert Kročan 3 5.17% SMER - SD, KDH
Vladimír Lauko 3 5.17% SNS
Vladimír Špánik 3 5.17% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Štefan Valašek 3 5.17% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Marta Miklošková 3 5.17% KDS
Martin Darnady 3 5.17% Zmena zdola, DÚ
Martin Mikuláš 3 5.17% SNS
Milan Chalachan 3 5.17% SMS
Milan Greguš 3 5.17% SNS
Juraj Gajdoš 3 5.17% SNS
Pavol Meňky 3 5.17% KDH, SMER - SD
Eduard Kolesár 3 5.17% ASV
Miloslav Krajčík 3 5.17% KDH, SMER - SD
Jaroslav Lopata 2 3.45% KSS
Jaroslav Lörinčík 2 3.45% KSS
Miroslav Timko 2 3.45% KSS
Ladislav Stodola 2 3.45% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Juraj Uhrín 2 3.45% SĽS
Stanislav Kováč 2 3.45% Zmena zdola, DÚ
Martin Nemky 2 3.45% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 2 3.45% SMER - SD, KDH
Pavol Otepka 2 3.45% ASV
Jaroslav Burda 2 3.45% NÁŠ KRAJ
Ján Kollár 2 3.45% KSS
Radoslav Pavelka 2 3.45% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Dušan Janek 2 3.45% KSS
Lenka Slováčiková 2 3.45% NaS - ns
Milena Candráková 2 3.45% KSS
Pavol Leštinský 1 1.72% KSS
Anna Čagalová 1 1.72% SNS
Mária Jaleczová 1 1.72% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Viliam Mokraň 1 1.72% KĽS
Oľga Froncová 1 1.72% SNS
Anton Žikla 1 1.72% KSS
Andrea Samková 1 1.72% KĽS
Marcel Polička 1 1.72% SMER - SD, KDH
Róbert Balkó 1 1.72% SMK-MKP
Vladislav Borík 1 1.72% SOĽ
Rozália Somorčíková 0 0.00% SMK-MKP
Peter Spišiak 0 0.00% NaS - ns
Ondrej Ňorba 0 0.00% KSS
Oľga Otrasová 0 0.00% KSS
Miroslav Šín 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Miloslav Slováčik 0 0.00% NaS - ns
Miloslav Horka 0 0.00% SNS
Jozef Šiška 0 0.00% KSS
Ján Kecskés 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Helena Kováčová 51 41.46% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Michna 34 27.64% Független
Ján Greššo 32 26.02% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 32 26.02% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Oremus 25 20.33% Független
Eva Antošová 23 18.70% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 17 13.82% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloslav Hatala 16 13.01% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Anna Šmehilová 14 11.38% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Bakyta 14 11.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Milan Uhrík 14 11.38% ĽS Naše Slovensko
Dominika Tekeliová 14 11.38% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ladislav Blaško 14 11.38% ĽS Naše Slovensko
Daniel Hecht 13 10.57% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Lýdia Pilková 13 10.57% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Illéš 12 9.76% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Daniel Balko 11 8.94% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Bulla 11 8.94% Független
Juraj Gajdoš 11 8.94% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Moravčík 11 8.94% Független
Lenka Gažová 10 8.13% ĽS Naše Slovensko
Juraj Horváth 10 8.13% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Erik Lajtman 10 8.13% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Igor Demo 10 8.13% Független
Adam Púchovský 9 7.32% ĽS Naše Slovensko
Branislav Diďák 9 7.32% Független
Samuel Šimko 9 7.32% ĽS Naše Slovensko
Štefan Korman 8 6.50% Független
Miloš Dovičovič 7 5.69% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Ján Kecskés 7 5.69% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 7 5.69% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Šedivý 7 5.69% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Monika Pňačeková 7 5.69% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tvrdoň 7 5.69% Független
Juraj Vajda 7 5.69% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 7 5.69% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Zdenko Svoboda 7 5.69% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Špánik 6 4.88% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Janka Buršáková 6 4.88% Független
Patrik Ďurfina 6 4.88% ĽS Naše Slovensko
Anton Žikla 6 4.88% KSS
Juraj Buzinkai 6 4.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Blažej Paukeje 6 4.88% ĽS Naše Slovensko
Renáta Kolenčíková 5 4.07% Független
Tomáš Galbavý 5 4.07% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Viliam Mokráň 5 4.07% SZSZO
Mário Dinga 5 4.07% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Mário Duchoň 5 4.07% KSS
Roland Kečkéš 5 4.07% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Packa 5 4.07% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Kleštinec 5 4.07% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Lukáš Čelinák 5 4.07% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Pavelka 4 3.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Juraj Ivanička 4 3.25% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Štefek 4 3.25% Független
Pavol Leštinský 4 3.25% KSS
Róbert Anda 4 3.25% SDKÚ-DS
Eva Hudecová 4 3.25% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimíra Vargová Mičeková 4 3.25% Független
Milan Proksa 3 2.44% SZS
Štefan Mirga 3 2.44% SZSZO
Branislav Dobrovodský 3 2.44% Független
Miriama Fintová 3 2.44% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Rácová 3 2.44% Független
Mariana Kováčová 3 2.44% Független
Róbert Balkó 3 2.44% SMK-MKP
Peter Košťál 3 2.44% Független
Veronika Čimová 3 2.44% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Hrozenský 3 2.44% Független
Ivan Ťapušík 2 1.63% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dušan Janek 2 1.63% KSS
Ján Veteráni 2 1.63% DOMA DOBRE
Peter Kremen 2 1.63% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Mrázik 2 1.63% Független
Marek Šesták 2 1.63% Független
Ivana Matušková 1 0.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Sitár 1 0.81% Független
Miroslav Gut 1 0.81% Független
Dušan Chebeň 1 0.81% NP
Rastislav Horňák 1 0.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Ňorba 1 0.81% KSS
Ján Laurenčík 0 0.00% NP
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 60.53 %
Verebély 128 5.76 %
Nyitraújlak 72 3.24 %
Cabaj 61 2.75 %
Sarlókajsza 56 2.52 %
Gimes 56 2.52 %
Abaszállás 47 2.12 %
Nyitraivánka 40 1.80 %
Ürmény 32 1.44 %
Récsény 32 1.44 %
Pográny 30 1.35 %
Üzbég 28 1.26 %
Üreg 26 1.17 %
Nyitragerencsér 25 1.13 %
Salgó 23 1.04 %
Vicsápapáti 22 0.99 %
Zsére 20 0.90 %
Csekej 20 0.90 %
Nagylapás 19 0.86 %
Lapásgyarmat 18 0.81 %
Nyitraszőlős 17 0.77 %
Berencs 15 0.68 %
Menyhe 15 0.68 %
Vajkmártonfalva 14 0.63 %
Alsócsitár 14 0.63 %
Elecske 14 0.63 %
Alsóbodok 14 0.63 %
Surányka 14 0.63 %
Család 13 0.59 %
Assakürt 13 0.59 %
Nyitraegerszeg 12 0.54 %
Zsitvagyarmat 12 0.54 %
Csabb 12 0.54 %
Szulányvicsáp 12 0.54 %
Románfalva 11 0.50 %
Zsitvaújfalu 10 0.45 %
Csiffár 10 0.45 %
Mezőkeszi 9 0.41 %
Kolon 9 0.41 %
Felsőelefánt 9 0.41 %
Mellek 9 0.41 %
Tarány 9 0.41 %
Babindál 8 0.36 %
Lakács 8 0.36 %
Kalász 8 0.36 %
Nemespann 7 0.32 %
Kislapás 7 0.32 %
Báb 7 0.32 %
Nagyhind 7 0.32 %
Lajos 6 0.27 %
Kishind 6 0.27 %
Nyitrageszte 6 0.27 %
Alsóelefánt 5 0.23 %
Nagyvölgy 5 0.23 %
Tajnasári 4 0.18 %
Nagycétény 4 0.18 %
Nyitracsehi 4 0.18 %
Tild 3 0.14 %
Béd 3 0.14 %
Káp 2 0.09 %
Újlacska 1 0.05 %
Kiscétény 1 0.05 %
Nyitra 5 132 62.73 %
Verebély 263 3.21 %
Sarlókajsza 120 1.47 %
Cabaj 113 1.38 %
Nyitraújlak 113 1.38 %
Nyitraivánka 106 1.30 %
Abaszállás 92 1.12 %
Nyitragerencsér 88 1.08 %
Ürmény 86 1.05 %
Üreg 78 0.95 %
Vicsápapáti 78 0.95 %
Lapásgyarmat 70 0.86 %
Récsény 70 0.86 %
Üzbég 65 0.79 %
Kislapás 56 0.68 %
Nagylapás 50 0.61 %
Kolon 46 0.56 %
Alsócsitár 46 0.56 %
Salgó 45 0.55 %
Nyitraszőlős 38 0.46 %
Berencs 37 0.45 %
Csekej 37 0.45 %
Assakürt 36 0.44 %
Kalász 34 0.42 %
Gimes 34 0.42 %
Nagycétény 34 0.42 %
Zsére 34 0.42 %
Lakács 31 0.38 %
Csabb 31 0.38 %
Nyitraegerszeg 30 0.37 %
Zsitvaújfalu 30 0.37 %
Elecske 30 0.37 %
Báb 28 0.34 %
Menyhe 28 0.34 %
Nyitracsehi 27 0.33 %
Pográny 25 0.31 %
Babindál 22 0.27 %
Felsőelefánt 21 0.26 %
Vajkmártonfalva 18 0.22 %
Család 18 0.22 %
Nagyvölgy 16 0.20 %
Alsóelefánt 15 0.18 %
Surányka 15 0.18 %
Mellek 14 0.17 %
Mezőkeszi 13 0.16 %
Románfalva 13 0.16 %
Tarány 13 0.16 %
Béd 12 0.15 %
Nyitrageszte 12 0.15 %
Lajos 11 0.13 %
Szulányvicsáp 10 0.12 %
Csiffár 10 0.12 %
Alsóbodok 7 0.09 %
Nagyhind 6 0.07 %
Zsitvagyarmat 6 0.07 %
Tajnasári 6 0.07 %
Kishind 6 0.07 %
Nemespann 5 0.06 %
Újlacska 5 0.06 %
Tild 4 0.05 %
Kiscétény 2 0.02 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 37.50 %
Verebély 53 1.92 %
Cabaj 32 1.16 %
Abaszállás 24 0.87 %
Ürmény 21 0.76 %
Vicsápapáti 20 0.72 %
Nyitraivánka 16 0.58 %
Sarlókajsza 16 0.58 %
Üzbég 15 0.54 %
Nyitraújlak 15 0.54 %
Nyitragerencsér 15 0.54 %
Zsitvaújfalu 14 0.51 %
Nagylapás 13 0.47 %
Elecske 13 0.47 %
Pográny 12 0.43 %
Récsény 11 0.40 %
Gimes 10 0.36 %
Üreg 10 0.36 %
Lapásgyarmat 10 0.36 %
Surányka 9 0.33 %
Csabb 9 0.33 %
Család 8 0.29 %
Assakürt 8 0.29 %
Menyhe 7 0.25 %
Zsére 7 0.25 %
Nyitraszőlős 7 0.25 %
Nagycétény 7 0.25 %
Berencs 7 0.25 %
Salgó 7 0.25 %
Kolon 7 0.25 %
Báb 6 0.22 %
Vajkmártonfalva 6 0.22 %
Alsócsitár 6 0.22 %
Tarány 6 0.22 %
Tild 6 0.22 %
Alsóbodok 6 0.22 %
Mellek 6 0.22 %
Mezőkeszi 6 0.22 %
Kislapás 5 0.18 %
Románfalva 5 0.18 %
Nyitracsehi 5 0.18 %
Csekej 4 0.14 %
Nyitraegerszeg 4 0.14 %
Kalász 4 0.14 %
Nagyvölgy 4 0.14 %
Zsitvagyarmat 3 0.11 %
Béd 3 0.11 %
Nagyhind 3 0.11 %
Felsőelefánt 3 0.11 %
Lakács 3 0.11 %
Tajnasári 3 0.11 %
Szulányvicsáp 2 0.07 %
Babindál 2 0.07 %
Lajos 2 0.07 %
Káp 2 0.07 %
Nyitrageszte 2 0.07 %
Alsóelefánt 2 0.07 %
Csiffár 2 0.07 %
Kiscétény 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 29.18 %
Verebély 75 2.81 %
Nyitraújlak 60 2.25 %
Sarlókajsza 43 1.61 %
Cabaj 42 1.57 %
Nyitraszőlős 22 0.82 %
Nyitraivánka 20 0.75 %
Üreg 19 0.71 %
Gimes 17 0.64 %
Salgó 17 0.64 %
Berencs 15 0.56 %
Nyitragerencsér 15 0.56 %
Nagylapás 15 0.56 %
Surányka 15 0.56 %
Lapásgyarmat 14 0.52 %
Assakürt 14 0.52 %
Pográny 14 0.52 %
Vajkmártonfalva 13 0.49 %
Vicsápapáti 13 0.49 %
Menyhe 12 0.45 %
Csekej 11 0.41 %
Szulányvicsáp 11 0.41 %
Ürmény 11 0.41 %
Család 11 0.41 %
Alsócsitár 10 0.37 %
Tarány 9 0.34 %
Babindál 9 0.34 %
Alsóbodok 9 0.34 %
Kislapás 9 0.34 %
Nyitraegerszeg 9 0.34 %
Elecske 8 0.30 %
Nagyvölgy 8 0.30 %
Felsőelefánt 8 0.30 %
Csabb 8 0.30 %
Zsitvagyarmat 7 0.26 %
Kalász 7 0.26 %
Csiffár 7 0.26 %
Lakács 7 0.26 %
Mellek 6 0.22 %
Üzbég 6 0.22 %
Báb 6 0.22 %
Nagycétény 6 0.22 %
Nemespann 6 0.22 %
Kolon 6 0.22 %
Nagyhind 5 0.19 %
Récsény 5 0.19 %
Mezőkeszi 5 0.19 %
Tild 5 0.19 %
Káp 2 0.07 %
Újlacska 2 0.07 %
Béd 2 0.07 %
Nyitrageszte 1 0.04 %
Nyitracsehi 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 63.53 %
Verebély 95 2.50 %
Ürmény 80 2.10 %
Cabaj 70 1.84 %
Csekej 70 1.84 %
Üzbég 59 1.55 %
Nyitraivánka 58 1.53 %
Abaszállás 51 1.34 %
Lapásgyarmat 51 1.34 %
Nyitragerencsér 50 1.31 %
Nyitraújlak 45 1.18 %
Üreg 44 1.16 %
Sarlókajsza 40 1.05 %
Vicsápapáti 33 0.87 %
Kalász 33 0.87 %
Nagylapás 32 0.84 %
Kislapás 30 0.79 %
Berencs 29 0.76 %
Csabb 29 0.76 %
Gimes 25 0.66 %
Pográny 24 0.63 %
Récsény 24 0.63 %
Kolon 22 0.58 %
Assakürt 22 0.58 %
Nagycétény 21 0.55 %
Zsére 21 0.55 %
Elecske 19 0.50 %
Nyitracsehi 19 0.50 %
Zsitvaújfalu 18 0.47 %
Nyitraszőlős 14 0.37 %
Báb 13 0.34 %
Salgó 13 0.34 %
Nagyvölgy 12 0.32 %
Nyitraegerszeg 11 0.29 %
Szulányvicsáp 11 0.29 %
Alsócsitár 11 0.29 %
Mezőkeszi 10 0.26 %
Románfalva 10 0.26 %
Mellek 9 0.24 %
Újlacska 8 0.21 %
Vajkmártonfalva 8 0.21 %
Menyhe 8 0.21 %
Béd 7 0.18 %
Babindál 6 0.16 %
Csiffár 6 0.16 %
Felsőelefánt 5 0.13 %
Alsóbodok 5 0.13 %
Nemespann 5 0.13 %
Tild 5 0.13 %
Lakács 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Tarány 5 0.13 %
Család 5 0.13 %
Surányka 4 0.11 %
Kiscétény 4 0.11 %
Nyitrageszte 3 0.08 %
Tajnasári 3 0.08 %
Zsitvagyarmat 3 0.08 %
Káp 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kishind 2 0.05 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 58.31 %
Verebély 119 3.77 %
Ürmény 50 1.59 %
Nyitraújlak 48 1.52 %
Nyitraivánka 45 1.43 %
Cabaj 44 1.40 %
Abaszállás 39 1.24 %
Nyitragerencsér 38 1.20 %
Vicsápapáti 37 1.17 %
Sarlókajsza 30 0.95 %
Üreg 28 0.89 %
Récsény 28 0.89 %
Üzbég 26 0.82 %
Csekej 23 0.73 %
Assakürt 21 0.67 %
Gimes 19 0.60 %
Nagylapás 19 0.60 %
Elecske 19 0.60 %
Zsitvaújfalu 18 0.57 %
Lapásgyarmat 18 0.57 %
Kislapás 18 0.57 %
Kalász 17 0.54 %
Pográny 17 0.54 %
Salgó 15 0.48 %
Berencs 15 0.48 %
Alsócsitár 14 0.44 %
Kolon 14 0.44 %
Nyitraszőlős 13 0.41 %
Románfalva 12 0.38 %
Babindál 11 0.35 %
Szulányvicsáp 11 0.35 %
Nagyhind 11 0.35 %
Csabb 10 0.32 %
Nagycétény 8 0.25 %
Menyhe 8 0.25 %
Újlacska 8 0.25 %
Nagyvölgy 8 0.25 %
Család 8 0.25 %
Lajos 7 0.22 %
Alsóbodok 7 0.22 %
Mezőkeszi 7 0.22 %
Csiffár 7 0.22 %
Nyitraegerszeg 7 0.22 %
Zsére 7 0.22 %
Vajkmártonfalva 7 0.22 %
Lakács 7 0.22 %
Nyitracsehi 6 0.19 %
Kishind 6 0.19 %
Báb 6 0.19 %
Felsőelefánt 5 0.16 %
Nyitrageszte 5 0.16 %
Kiscétény 4 0.13 %
Tarány 4 0.13 %
Surányka 4 0.13 %
Mellek 3 0.10 %
Nemespann 3 0.10 %
Tild 3 0.10 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 60.98 %
Verebély 262 4.28 %
Sarlókajsza 111 1.82 %
Nyitraújlak 108 1.77 %
Nyitragerencsér 95 1.55 %
Ürmény 95 1.55 %
Cabaj 93 1.52 %
Nyitraivánka 89 1.46 %
Üreg 86 1.41 %
Vicsápapáti 81 1.32 %
Abaszállás 70 1.14 %
Nagylapás 70 1.14 %
Lapásgyarmat 66 1.08 %
Kolon 63 1.03 %
Üzbég 63 1.03 %
Berencs 62 1.01 %
Alsócsitár 61 1.00 %
Pográny 60 0.98 %
Récsény 59 0.96 %
Nagycétény 55 0.90 %
Gimes 47 0.77 %
Zsitvaújfalu 42 0.69 %
Salgó 38 0.62 %
Assakürt 38 0.62 %
Nyitraegerszeg 37 0.61 %
Nyitraszőlős 35 0.57 %
Kislapás 32 0.52 %
Lakács 32 0.52 %
Nyitracsehi 31 0.51 %
Zsére 30 0.49 %
Csekej 30 0.49 %
Alsóbodok 29 0.47 %
Kalász 29 0.47 %
Elecske 27 0.44 %
Menyhe 27 0.44 %
Vajkmártonfalva 25 0.41 %
Báb 24 0.39 %
Nyitrageszte 24 0.39 %
Románfalva 21 0.34 %
Surányka 19 0.31 %
Csabb 19 0.31 %
Felsőelefánt 17 0.28 %
Szulányvicsáp 15 0.25 %
Alsóelefánt 15 0.25 %
Babindál 13 0.21 %
Nemespann 13 0.21 %
Nagyvölgy 13 0.21 %
Tarány 11 0.18 %
Család 11 0.18 %
Mellek 11 0.18 %
Tild 11 0.18 %
Csiffár 11 0.18 %
Mezőkeszi 10 0.16 %
Zsitvagyarmat 9 0.15 %
Kishind 9 0.15 %
Béd 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.11 %
Kiscétény 7 0.11 %
Újlacska 7 0.11 %
Nagyhind 6 0.10 %
Lajos 5 0.08 %
Káp 2 0.03 %
Nyitra 3 692 64.48 %
Verebély 292 5.10 %
Vicsápapáti 136 2.38 %
Abaszállás 111 1.94 %
Cabaj 104 1.82 %
Üzbég 94 1.64 %
Nyitraivánka 88 1.54 %
Kalász 86 1.50 %
Üreg 85 1.48 %
Sarlókajsza 83 1.45 %
Nyitraújlak 83 1.45 %
Ürmény 82 1.43 %
Csekej 78 1.36 %
Nyitragerencsér 74 1.29 %
Gimes 67 1.17 %
Elecske 67 1.17 %
Récsény 64 1.12 %
Alsóelefánt 63 1.10 %
Alsócsitár 52 0.91 %
Berencs 50 0.87 %
Surányka 50 0.87 %
Zsére 48 0.84 %
Salgó 47 0.82 %
Vajkmártonfalva 47 0.82 %
Assakürt 39 0.68 %
Nyitraszőlős 39 0.68 %
Zsitvaújfalu 39 0.68 %
Lapásgyarmat 38 0.66 %
Nagycétény 37 0.65 %
Nagylapás 32 0.56 %
Pográny 30 0.52 %
Nyitracsehi 29 0.51 %
Felsőelefánt 28 0.49 %
Menyhe 28 0.49 %
Kolon 27 0.47 %
Család 25 0.44 %
Zsitvagyarmat 23 0.40 %
Románfalva 22 0.38 %
Kislapás 22 0.38 %
Nagyhind 22 0.38 %
Lajos 21 0.37 %
Csabb 21 0.37 %
Kishind 20 0.35 %
Kiscétény 20 0.35 %
Nagyvölgy 20 0.35 %
Nyitraegerszeg 17 0.30 %
Csiffár 15 0.26 %
Alsóbodok 14 0.24 %
Babindál 14 0.24 %
Tarány 14 0.24 %
Lakács 14 0.24 %
Mezőkeszi 14 0.24 %
Nyitrageszte 14 0.24 %
Béd 14 0.24 %
Nemespann 13 0.23 %
Mellek 13 0.23 %
Szulányvicsáp 13 0.23 %
Újlacska 11 0.19 %
Báb 11 0.19 %
Tild 8 0.14 %
Tajnasári 7 0.12 %
Káp 4 0.07 %
Nyitra 3 678 63.71 %
Verebély 237 4.11 %
Cabaj 109 1.89 %
Nyitraújlak 107 1.85 %
Üreg 95 1.65 %
Sarlókajsza 92 1.59 %
Nyitraivánka 89 1.54 %
Nyitragerencsér 77 1.33 %
Vicsápapáti 68 1.18 %
Récsény 59 1.02 %
Ürmény 55 0.95 %
Abaszállás 50 0.87 %
Üzbég 48 0.83 %
Nyitraszőlős 45 0.78 %
Nagylapás 44 0.76 %
Gimes 43 0.74 %
Alsócsitár 39 0.68 %
Berencs 39 0.68 %
Lapásgyarmat 38 0.66 %
Pográny 31 0.54 %
Lakács 30 0.52 %
Salgó 29 0.50 %
Kolon 28 0.49 %
Nagycétény 28 0.49 %
Nyitracsehi 27 0.47 %
Kislapás 26 0.45 %
Zsitvaújfalu 25 0.43 %
Zsére 25 0.43 %
Csabb 23 0.40 %
Elecske 22 0.38 %
Báb 21 0.36 %
Nyitraegerszeg 20 0.35 %
Felsőelefánt 19 0.33 %
Csekej 19 0.33 %
Assakürt 19 0.33 %
Kalász 17 0.29 %
Babindál 17 0.29 %
Románfalva 16 0.28 %
Menyhe 16 0.28 %
Mezőkeszi 15 0.26 %
Zsitvagyarmat 15 0.26 %
Mellek 14 0.24 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Tarány 11 0.19 %
Surányka 11 0.19 %
Nagyvölgy 10 0.17 %
Alsóelefánt 10 0.17 %
Család 10 0.17 %
Nyitrageszte 9 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Nagyhind 7 0.12 %
Lajos 7 0.12 %
Tild 7 0.12 %
Béd 6 0.10 %
Szulányvicsáp 6 0.10 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Tajnasári 2 0.03 %
Nemespann 2 0.03 %
Nyitra 465 28.69 %
Verebély 17 1.05 %
Nyitragerencsér 12 0.74 %
Üzbég 11 0.68 %
Cabaj 9 0.56 %
Vicsápapáti 9 0.56 %
Nyitraújlak 9 0.56 %
Nyitraivánka 8 0.49 %
Ürmény 8 0.49 %
Abaszállás 8 0.49 %
Sarlókajsza 7 0.43 %
Csekej 7 0.43 %
Báb 6 0.37 %
Récsény 6 0.37 %
Család 6 0.37 %
Nagylapás 6 0.37 %
Gimes 5 0.31 %
Nyitraszőlős 5 0.31 %
Alsócsitár 5 0.31 %
Zsitvaújfalu 5 0.31 %
Zsére 4 0.25 %
Lakács 4 0.25 %
Kislapás 4 0.25 %
Salgó 4 0.25 %
Kolon 4 0.25 %
Lapásgyarmat 4 0.25 %
Alsóelefánt 3 0.19 %
Nyitracsehi 3 0.19 %
Csiffár 3 0.19 %
Babindál 3 0.19 %
Berencs 3 0.19 %
Assakürt 3 0.19 %
Surányka 3 0.19 %
Nyitraegerszeg 3 0.19 %
Románfalva 3 0.19 %
Nagyvölgy 3 0.19 %
Lajos 2 0.12 %
Felsőelefánt 2 0.12 %
Zsitvagyarmat 2 0.12 %
Szulányvicsáp 2 0.12 %
Újlacska 2 0.12 %
Menyhe 2 0.12 %
Alsóbodok 2 0.12 %
Üreg 2 0.12 %
Elecske 2 0.12 %
Kishind 2 0.12 %
Nagyhind 1 0.06 %
Pográny 1 0.06 %
Nemespann 1 0.06 %
Mellek 1 0.06 %
Tajnasári 1 0.06 %
Béd 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Csabb 1 0.06 %
Vajkmártonfalva 1 0.06 %
Nagycétény 1 0.06 %
Káp 1 0.06 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 57.79 %
Verebély 47 4.95 %
Cabaj 34 3.58 %
Abaszállás 20 2.11 %
Nyitraújlak 15 1.58 %
Vicsápapáti 14 1.47 %
Nyitraivánka 13 1.37 %
Récsény 13 1.37 %
Nagycétény 10 1.05 %
Üreg 10 1.05 %
Elecske 9 0.95 %
Zsére 8 0.84 %
Ürmény 8 0.84 %
Pográny 8 0.84 %
Berencs 8 0.84 %
Sarlókajsza 8 0.84 %
Salgó 8 0.84 %
Nyitragerencsér 7 0.74 %
Lapásgyarmat 7 0.74 %
Zsitvaújfalu 7 0.74 %
Báb 6 0.63 %
Alsócsitár 6 0.63 %
Surányka 6 0.63 %
Gimes 6 0.63 %
Nagylapás 6 0.63 %
Mezőkeszi 5 0.53 %
Assakürt 5 0.53 %
Alsóelefánt 5 0.53 %
Nyitraszőlős 4 0.42 %
Tild 4 0.42 %
Üzbég 4 0.42 %
Csekej 4 0.42 %
Újlacska 3 0.32 %
Vajkmártonfalva 3 0.32 %
Kislapás 3 0.32 %
Babindál 3 0.32 %
Zsitvagyarmat 3 0.32 %
Románfalva 3 0.32 %
Felsőelefánt 3 0.32 %
Mellek 2 0.21 %
Kishind 2 0.21 %
Menyhe 2 0.21 %
Csabb 2 0.21 %
Csiffár 2 0.21 %
Nyitrageszte 2 0.21 %
Kolon 2 0.21 %
Tarány 2 0.21 %
Kalász 2 0.21 %
Nagyvölgy 2 0.21 %
Nyitraegerszeg 2 0.21 %
Lakács 1 0.11 %
Nemespann 1 0.11 %
Kiscétény 1 0.11 %
Nagyhind 1 0.11 %
Nyitracsehi 1 0.11 %
Alsóbodok 1 0.11 %
Szulányvicsáp 1 0.11 %
Család 1 0.11 %
Tajnasári 1 0.11 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 67.28 %
Verebély 250 4.61 %
Nyitraivánka 100 1.84 %
Sarlókajsza 96 1.77 %
Cabaj 87 1.60 %
Récsény 84 1.55 %
Vicsápapáti 83 1.53 %
Abaszállás 78 1.44 %
Nyitraújlak 75 1.38 %
Ürmény 73 1.35 %
Üzbég 73 1.35 %
Nyitragerencsér 72 1.33 %
Üreg 66 1.22 %
Nagylapás 55 1.01 %
Lapásgyarmat 52 0.96 %
Berencs 51 0.94 %
Alsócsitár 48 0.88 %
Gimes 48 0.88 %
Nyitraegerszeg 45 0.83 %
Nagycétény 38 0.70 %
Kislapás 38 0.70 %
Zsére 37 0.68 %
Lakács 36 0.66 %
Nyitraszőlős 35 0.65 %
Zsitvaújfalu 35 0.65 %
Assakürt 34 0.63 %
Kalász 31 0.57 %
Pográny 30 0.55 %
Kolon 28 0.52 %
Salgó 28 0.52 %
Elecske 27 0.50 %
Nyitracsehi 24 0.44 %
Surányka 23 0.42 %
Menyhe 23 0.42 %
Alsóbodok 21 0.39 %
Csekej 21 0.39 %
Báb 20 0.37 %
Család 19 0.35 %
Csabb 17 0.31 %
Babindál 16 0.29 %
Felsőelefánt 14 0.26 %
Mezőkeszi 14 0.26 %
Nagyvölgy 12 0.22 %
Béd 12 0.22 %
Kiscétény 10 0.18 %
Nyitrageszte 10 0.18 %
Mellek 10 0.18 %
Lajos 10 0.18 %
Újlacska 10 0.18 %
Románfalva 9 0.17 %
Tarány 8 0.15 %
Tild 8 0.15 %
Vajkmártonfalva 8 0.15 %
Szulányvicsáp 8 0.15 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kishind 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.07 %
Nagyhind 3 0.06 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 63.65 %
Verebély 328 5.84 %
Abaszállás 153 2.72 %
Ürmény 144 2.56 %
Nyitraújlak 140 2.49 %
Üzbég 138 2.46 %
Cabaj 135 2.40 %
Vicsápapáti 124 2.21 %
Sarlókajsza 115 2.05 %
Nyitraivánka 107 1.91 %
Románfalva 102 1.82 %
Csekej 101 1.80 %
Kalász 99 1.76 %
Üreg 92 1.64 %
Récsény 87 1.55 %
Elecske 81 1.44 %
Alsóelefánt 78 1.39 %
Berencs 72 1.28 %
Salgó 65 1.16 %
Gimes 64 1.14 %
Lapásgyarmat 59 1.05 %
Assakürt 58 1.03 %
Nyitragerencsér 58 1.03 %
Nagycétény 52 0.93 %
Zsitvaújfalu 50 0.89 %
Alsócsitár 46 0.82 %
Menyhe 42 0.75 %
Nyitraszőlős 42 0.75 %
Vajkmártonfalva 42 0.75 %
Nagylapás 39 0.69 %
Felsőelefánt 39 0.69 %
Zsére 36 0.64 %
Pográny 36 0.64 %
Lakács 36 0.64 %
Kiscétény 36 0.64 %
Surányka 35 0.62 %
Báb 31 0.55 %
Nagyvölgy 30 0.53 %
Kislapás 29 0.52 %
Nyitracsehi 27 0.48 %
Mezőkeszi 24 0.43 %
Kolon 23 0.41 %
Csabb 23 0.41 %
Mellek 23 0.41 %
Szulányvicsáp 21 0.37 %
Újlacska 20 0.36 %
Zsitvagyarmat 19 0.34 %
Család 19 0.34 %
Béd 19 0.34 %
Kishind 18 0.32 %
Nyitraegerszeg 16 0.28 %
Tajnasári 16 0.28 %
Babindál 15 0.27 %
Tarány 14 0.25 %
Nagyhind 12 0.21 %
Alsóbodok 12 0.21 %
Csiffár 12 0.21 %
Tild 12 0.21 %
Nyitrageszte 10 0.18 %
Nemespann 8 0.14 %
Káp 7 0.12 %
Lajos 3 0.05 %
Nyitra 1 097 38.32 %
Verebély 87 3.04 %
Sarlókajsza 40 1.40 %
Nyitraújlak 40 1.40 %
Nyitraivánka 33 1.15 %
Cabaj 28 0.98 %
Abaszállás 27 0.94 %
Vicsápapáti 24 0.84 %
Üzbég 24 0.84 %
Récsény 23 0.80 %
Nyitragerencsér 20 0.70 %
Üreg 18 0.63 %
Ürmény 17 0.59 %
Nyitraszőlős 15 0.52 %
Gimes 15 0.52 %
Elecske 14 0.49 %
Assakürt 13 0.45 %
Berencs 13 0.45 %
Alsócsitár 12 0.42 %
Nagylapás 12 0.42 %
Zsitvaújfalu 12 0.42 %
Kislapás 12 0.42 %
Lakács 11 0.38 %
Nyitracsehi 11 0.38 %
Kalász 10 0.35 %
Románfalva 9 0.31 %
Lapásgyarmat 8 0.28 %
Nagycétény 7 0.24 %
Alsóelefánt 7 0.24 %
Báb 7 0.24 %
Zsére 7 0.24 %
Vajkmártonfalva 7 0.24 %
Csiffár 6 0.21 %
Babindál 6 0.21 %
Család 6 0.21 %
Pográny 6 0.21 %
Mezőkeszi 6 0.21 %
Alsóbodok 6 0.21 %
Tajnasári 6 0.21 %
Csekej 6 0.21 %
Surányka 6 0.21 %
Salgó 6 0.21 %
Szulányvicsáp 6 0.21 %
Csabb 5 0.17 %
Nagyvölgy 5 0.17 %
Kolon 5 0.17 %
Lajos 4 0.14 %
Tild 4 0.14 %
Mellek 4 0.14 %
Nyitraegerszeg 4 0.14 %
Béd 4 0.14 %
Menyhe 4 0.14 %
Felsőelefánt 4 0.14 %
Nagyhind 3 0.10 %
Zsitvagyarmat 3 0.10 %
Újlacska 3 0.10 %
Kiscétény 3 0.10 %
Nemespann 3 0.10 %
Kishind 3 0.10 %
Tarány 2 0.07 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 52.49 %
Verebély 1 327 38.44 %
Kalász 150 4.35 %
Vajkmártonfalva 148 4.29 %
Zsitvaújfalu 127 3.68 %
Abaszállás 86 2.49 %
Ürmény 85 2.46 %
Románfalva 75 2.17 %
Cabaj 73 2.11 %
Vicsápapáti 72 2.09 %
Alsóelefánt 60 1.74 %
Üreg 54 1.56 %
Zsitvagyarmat 53 1.54 %
Nagycétény 52 1.51 %
Récsény 52 1.51 %
Mellek 51 1.48 %
Sarlókajsza 50 1.45 %
Üzbég 50 1.45 %
Nyitraivánka 48 1.39 %
Tajnasári 48 1.39 %
Elecske 46 1.33 %
Nyitraújlak 45 1.30 %
Surányka 41 1.19 %
Salgó 40 1.16 %
Nagyhind 38 1.10 %
Lapásgyarmat 36 1.04 %
Gimes 36 1.04 %
Assakürt 33 0.96 %
Nyitragerencsér 33 0.96 %
Berencs 32 0.93 %
Kiscétény 32 0.93 %
Nyitraszőlős 31 0.90 %
Csiffár 29 0.84 %
Zsére 28 0.81 %
Kishind 25 0.72 %
Tild 25 0.72 %
Nagylapás 23 0.67 %
Babindál 21 0.61 %
Menyhe 21 0.61 %
Nyitracsehi 19 0.55 %
Csekej 18 0.52 %
Nagyvölgy 17 0.49 %
Család 16 0.46 %
Alsócsitár 16 0.46 %
Felsőelefánt 16 0.46 %
Kislapás 16 0.46 %
Csabb 15 0.43 %
Kolon 15 0.43 %
Pográny 15 0.43 %
Lajos 15 0.43 %
Nemespann 11 0.32 %
Alsóbodok 11 0.32 %
Nyitraegerszeg 9 0.26 %
Lakács 9 0.26 %
Báb 8 0.23 %
Mezőkeszi 8 0.23 %
Tarány 8 0.23 %
Béd 7 0.20 %
Újlacska 7 0.20 %
Szulányvicsáp 5 0.14 %
Káp 5 0.14 %
Nyitrageszte 4 0.12 %
Nyitra 2 583 55.44 %
Verebély 131 2.81 %
Sarlókajsza 78 1.67 %
Cabaj 75 1.61 %
Nyitraújlak 72 1.55 %
Abaszállás 70 1.50 %
Vicsápapáti 70 1.50 %
Nyitraivánka 68 1.46 %
Récsény 60 1.29 %
Nyitragerencsér 57 1.22 %
Ürmény 47 1.01 %
Üzbég 44 0.94 %
Üreg 43 0.92 %
Nyitraszőlős 37 0.79 %
Assakürt 37 0.79 %
Alsócsitár 35 0.75 %
Lapásgyarmat 35 0.75 %
Csekej 34 0.73 %
Berencs 31 0.67 %
Salgó 29 0.62 %
Zsitvaújfalu 29 0.62 %
Gimes 28 0.60 %
Nagylapás 28 0.60 %
Család 28 0.60 %
Pográny 28 0.60 %
Kislapás 26 0.56 %
Románfalva 26 0.56 %
Elecske 25 0.54 %
Kolon 22 0.47 %
Menyhe 22 0.47 %
Nyitracsehi 21 0.45 %
Lakács 20 0.43 %
Kalász 20 0.43 %
Zsére 19 0.41 %
Felsőelefánt 17 0.36 %
Vajkmártonfalva 17 0.36 %
Alsóbodok 16 0.34 %
Nagyvölgy 16 0.34 %
Báb 15 0.32 %
Nagycétény 14 0.30 %
Babindál 14 0.30 %
Nyitraegerszeg 13 0.28 %
Csiffár 12 0.26 %
Nyitrageszte 12 0.26 %
Mellek 10 0.21 %
Szulányvicsáp 10 0.21 %
Kiscétény 9 0.19 %
Újlacska 9 0.19 %
Surányka 9 0.19 %
Alsóelefánt 9 0.19 %
Csabb 8 0.17 %
Nagyhind 7 0.15 %
Tarány 7 0.15 %
Mezőkeszi 7 0.15 %
Nemespann 6 0.13 %
Kishind 6 0.13 %
Tajnasári 6 0.13 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Tild 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 2 0.04 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 39.25 %
Verebély 492 30.94 %
Vajkmártonfalva 167 10.50 %
Románfalva 64 4.03 %
Nyitraszőlős 62 3.90 %
Mellek 34 2.14 %
Zsitvaújfalu 34 2.14 %
Lapásgyarmat 28 1.76 %
Cabaj 26 1.64 %
Sarlókajsza 21 1.32 %
Ürmény 19 1.19 %
Nyitracsehi 19 1.19 %
Nyitraújlak 19 1.19 %
Tajnasári 16 1.01 %
Kalász 16 1.01 %
Zsére 15 0.94 %
Nemespann 14 0.88 %
Babindál 13 0.82 %
Nyitragerencsér 13 0.82 %
Kolon 13 0.82 %
Nagylapás 12 0.75 %
Abaszállás 12 0.75 %
Nagyhind 12 0.75 %
Nagycétény 11 0.69 %
Tild 11 0.69 %
Assakürt 11 0.69 %
Récsény 11 0.69 %
Csekej 11 0.69 %
Üreg 10 0.63 %
Zsitvagyarmat 10 0.63 %
Kishind 10 0.63 %
Csiffár 9 0.57 %
Pográny 9 0.57 %
Kislapás 9 0.57 %
Nyitraivánka 9 0.57 %
Üzbég 8 0.50 %
Vicsápapáti 7 0.44 %
Elecske 6 0.38 %
Gimes 6 0.38 %
Menyhe 5 0.31 %
Báb 5 0.31 %
Felsőelefánt 4 0.25 %
Nyitraegerszeg 4 0.25 %
Lajos 4 0.25 %
Alsócsitár 4 0.25 %
Surányka 4 0.25 %
Salgó 4 0.25 %
Nagyvölgy 4 0.25 %
Család 4 0.25 %
Csabb 3 0.19 %
Szulányvicsáp 3 0.19 %
Lakács 3 0.19 %
Alsóbodok 2 0.13 %
Mezőkeszi 2 0.13 %
Berencs 2 0.13 %
Kiscétény 2 0.13 %
Tarány 2 0.13 %
Újlacska 1 0.06 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 32.05 %
Ürmény 26 1.78 %
Nyitraújlak 25 1.72 %
Üzbég 24 1.65 %
Cabaj 23 1.58 %
Verebély 22 1.51 %
Abaszállás 15 1.03 %
Elecske 15 1.03 %
Sarlókajsza 12 0.82 %
Nyitraivánka 11 0.75 %
Lapásgyarmat 11 0.75 %
Nagyvölgy 10 0.69 %
Salgó 9 0.62 %
Csekej 9 0.62 %
Vicsápapáti 8 0.55 %
Nyitraegerszeg 8 0.55 %
Gimes 8 0.55 %
Récsény 8 0.55 %
Nyitragerencsér 7 0.48 %
Nagylapás 7 0.48 %
Üreg 6 0.41 %
Lakács 6 0.41 %
Kalász 6 0.41 %
Assakürt 5 0.34 %
Zsitvaújfalu 5 0.34 %
Vajkmártonfalva 5 0.34 %
Nyitraszőlős 4 0.27 %
Tarány 4 0.27 %
Csabb 4 0.27 %
Menyhe 4 0.27 %
Felsőelefánt 4 0.27 %
Berencs 4 0.27 %
Kolon 4 0.27 %
Család 4 0.27 %
Zsére 3 0.21 %
Nyitracsehi 3 0.21 %
Zsitvagyarmat 3 0.21 %
Báb 3 0.21 %
Babindál 3 0.21 %
Mellek 2 0.14 %
Csiffár 2 0.14 %
Alsóelefánt 2 0.14 %
Mezőkeszi 2 0.14 %
Románfalva 2 0.14 %
Újlacska 2 0.14 %
Kislapás 2 0.14 %
Nagycétény 2 0.14 %
Szulányvicsáp 2 0.14 %
Nemespann 1 0.07 %
Surányka 1 0.07 %
Pográny 1 0.07 %
Alsócsitár 1 0.07 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 9.19 %
Gimes 74 2.15 %
Verebély 47 1.37 %
Abaszállás 18 0.52 %
Cabaj 13 0.38 %
Nyitraivánka 10 0.29 %
Zsitvaújfalu 9 0.26 %
Alsócsitár 9 0.26 %
Üreg 9 0.26 %
Nyitraújlak 8 0.23 %
Nagycétény 8 0.23 %
Sarlókajsza 8 0.23 %
Vicsápapáti 8 0.23 %
Csekej 7 0.20 %
Kolon 6 0.17 %
Üzbég 6 0.17 %
Kalász 5 0.15 %
Csabb 5 0.15 %
Zsére 5 0.15 %
Nyitraszőlős 4 0.12 %
Lakács 4 0.12 %
Lapásgyarmat 4 0.12 %
Elecske 4 0.12 %
Pográny 4 0.12 %
Récsény 4 0.12 %
Ürmény 3 0.09 %
Újlacska 3 0.09 %
Babindál 3 0.09 %
Család 3 0.09 %
Tarány 3 0.09 %
Nyitracsehi 3 0.09 %
Nagyhind 3 0.09 %
Menyhe 2 0.06 %
Vajkmártonfalva 2 0.06 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Kislapás 2 0.06 %
Románfalva 2 0.06 %
Nyitraegerszeg 2 0.06 %
Berencs 2 0.06 %
Surányka 2 0.06 %
Salgó 2 0.06 %
Assakürt 2 0.06 %
Nagylapás 2 0.06 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Mellek 1 0.03 %
Alsóbodok 1 0.03 %
Nyitragerencsér 1 0.03 %
Báb 1 0.03 %
Csiffár 1 0.03 %
Nemespann 1 0.03 %
Nyitrageszte 1 0.03 %
Kiscétény 1 0.03 %
Nagyvölgy 1 0.03 %
Kishind 1 0.03 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 77.60 %
Verebély 155 3.73 %
Nyitraivánka 149 3.59 %
Cabaj 89 2.14 %
Abaszállás 79 1.90 %
Vicsápapáti 68 1.64 %
Nyitraújlak 67 1.61 %
Üzbég 61 1.47 %
Ürmény 56 1.35 %
Récsény 54 1.30 %
Sarlókajsza 47 1.13 %
Üreg 46 1.11 %
Nyitragerencsér 42 1.01 %
Lapásgyarmat 40 0.96 %
Assakürt 36 0.87 %
Elecske 32 0.77 %
Nyitraszőlős 31 0.75 %
Salgó 27 0.65 %
Csekej 26 0.63 %
Zsére 24 0.58 %
Zsitvaújfalu 22 0.53 %
Nagyvölgy 22 0.53 %
Nagylapás 21 0.51 %
Lakács 21 0.51 %
Nagycétény 20 0.48 %
Pográny 20 0.48 %
Kolon 19 0.46 %
Gimes 18 0.43 %
Menyhe 18 0.43 %
Kalász 18 0.43 %
Berencs 17 0.41 %
Alsócsitár 17 0.41 %
Vajkmártonfalva 16 0.39 %
Babindál 14 0.34 %
Kislapás 14 0.34 %
Báb 14 0.34 %
Tajnasári 13 0.31 %
Surányka 13 0.31 %
Nagyhind 12 0.29 %
Alsóelefánt 11 0.26 %
Család 11 0.26 %
Románfalva 11 0.26 %
Alsóbodok 11 0.26 %
Nyitracsehi 11 0.26 %
Csabb 10 0.24 %
Nyitraegerszeg 10 0.24 %
Csiffár 9 0.22 %
Felsőelefánt 9 0.22 %
Mezőkeszi 7 0.17 %
Szulányvicsáp 7 0.17 %
Kishind 6 0.14 %
Tarány 6 0.14 %
Mellek 6 0.14 %
Kiscétény 6 0.14 %
Nemespann 6 0.14 %
Nyitrageszte 5 0.12 %
Tild 4 0.10 %
Béd 4 0.10 %
Zsitvagyarmat 4 0.10 %
Újlacska 3 0.07 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 68.93 %
Verebély 511 6.22 %
Abaszállás 225 2.74 %
Nyitraújlak 215 2.62 %
Ürmény 170 2.07 %
Cabaj 166 2.02 %
Nyitraivánka 157 1.91 %
Kalász 131 1.59 %
Sarlókajsza 129 1.57 %
Vicsápapáti 128 1.56 %
Üzbég 121 1.47 %
Üreg 120 1.46 %
Románfalva 111 1.35 %
Zsitvaújfalu 106 1.29 %
Récsény 106 1.29 %
Elecske 103 1.25 %
Gimes 95 1.16 %
Berencs 91 1.11 %
Salgó 88 1.07 %
Lapásgyarmat 87 1.06 %
Nagycétény 87 1.06 %
Alsóelefánt 87 1.06 %
Assakürt 86 1.05 %
Zsére 81 0.99 %
Vajkmártonfalva 80 0.97 %
Nyitragerencsér 78 0.95 %
Surányka 65 0.79 %
Menyhe 64 0.78 %
Nyitraszőlős 58 0.71 %
Nagylapás 58 0.71 %
Csekej 57 0.69 %
Alsócsitár 56 0.68 %
Lakács 55 0.67 %
Felsőelefánt 55 0.67 %
Család 51 0.62 %
Kiscétény 50 0.61 %
Nyitracsehi 49 0.60 %
Kolon 49 0.60 %
Csabb 47 0.57 %
Babindál 47 0.57 %
Nagyvölgy 46 0.56 %
Pográny 43 0.52 %
Báb 38 0.46 %
Mezőkeszi 32 0.39 %
Mellek 32 0.39 %
Újlacska 31 0.38 %
Kislapás 30 0.36 %
Nyitraegerszeg 30 0.36 %
Csiffár 29 0.35 %
Béd 28 0.34 %
Szulányvicsáp 26 0.32 %
Zsitvagyarmat 26 0.32 %
Alsóbodok 25 0.30 %
Tajnasári 23 0.28 %
Tarány 17 0.21 %
Lajos 17 0.21 %
Nyitrageszte 17 0.21 %
Kishind 17 0.21 %
Tild 16 0.19 %
Nagyhind 14 0.17 %
Nemespann 14 0.17 %
Káp 12 0.15 %
Nyitra 1 922 46.87 %
Verebély 92 2.24 %
Cabaj 46 1.12 %
Sarlókajsza 44 1.07 %
Nyitraivánka 44 1.07 %
Nyitraújlak 40 0.98 %
Récsény 36 0.88 %
Abaszállás 35 0.85 %
Vicsápapáti 33 0.80 %
Nyitragerencsér 29 0.71 %
Ürmény 29 0.71 %
Üreg 26 0.63 %
Üzbég 24 0.59 %
Assakürt 23 0.56 %
Berencs 19 0.46 %
Csekej 17 0.41 %
Csabb 17 0.41 %
Zsére 16 0.39 %
Kolon 16 0.39 %
Lapásgyarmat 15 0.37 %
Gimes 13 0.32 %
Nyitraszőlős 12 0.29 %
Család 12 0.29 %
Elecske 12 0.29 %
Pográny 11 0.27 %
Zsitvaújfalu 11 0.27 %
Alsócsitár 11 0.27 %
Salgó 11 0.27 %
Románfalva 10 0.24 %
Nagylapás 10 0.24 %
Kislapás 9 0.22 %
Babindál 9 0.22 %
Kalász 9 0.22 %
Menyhe 9 0.22 %
Alsóbodok 8 0.20 %
Vajkmártonfalva 8 0.20 %
Felsőelefánt 8 0.20 %
Nagycétény 8 0.20 %
Nyitraegerszeg 8 0.20 %
Tarány 6 0.15 %
Kishind 5 0.12 %
Báb 5 0.12 %
Nagyvölgy 5 0.12 %
Lajos 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Lakács 4 0.10 %
Surányka 4 0.10 %
Nyitracsehi 4 0.10 %
Csiffár 4 0.10 %
Alsóelefánt 4 0.10 %
Szulányvicsáp 4 0.10 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 3 0.07 %
Béd 3 0.07 %
Mellek 3 0.07 %
Nyitrageszte 2 0.05 %
Mezőkeszi 2 0.05 %
Nemespann 1 0.02 %
Újlacska 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 55.48 %
Verebély 198 5.32 %
Kalász 97 2.61 %
Abaszállás 89 2.39 %
Románfalva 80 2.15 %
Ürmény 76 2.04 %
Nyitraszőlős 73 1.96 %
Nyitraújlak 73 1.96 %
Üzbég 73 1.96 %
Vicsápapáti 72 1.94 %
Cabaj 72 1.94 %
Alsóelefánt 67 1.80 %
Nyitraivánka 54 1.45 %
Surányka 52 1.40 %
Üreg 51 1.37 %
Sarlókajsza 50 1.34 %
Récsény 49 1.32 %
Elecske 48 1.29 %
Salgó 43 1.16 %
Berencs 43 1.16 %
Csekej 41 1.10 %
Nagycétény 40 1.08 %
Gimes 39 1.05 %
Vajkmártonfalva 35 0.94 %
Zsitvaújfalu 35 0.94 %
Assakürt 35 0.94 %
Kolon 34 0.91 %
Kiscétény 33 0.89 %
Lapásgyarmat 29 0.78 %
Nyitracsehi 29 0.78 %
Alsócsitár 29 0.78 %
Nyitragerencsér 27 0.73 %
Nagylapás 27 0.73 %
Zsitvagyarmat 24 0.65 %
Nagyvölgy 23 0.62 %
Zsére 22 0.59 %
Menyhe 22 0.59 %
Felsőelefánt 21 0.56 %
Család 21 0.56 %
Pográny 20 0.54 %
Mezőkeszi 18 0.48 %
Szulányvicsáp 17 0.46 %
Csabb 17 0.46 %
Lakács 15 0.40 %
Csiffár 15 0.40 %
Lajos 14 0.38 %
Béd 13 0.35 %
Báb 13 0.35 %
Nyitraegerszeg 13 0.35 %
Alsóbodok 12 0.32 %
Kislapás 12 0.32 %
Nemespann 11 0.30 %
Babindál 10 0.27 %
Újlacska 8 0.22 %
Tild 7 0.19 %
Tajnasári 7 0.19 %
Mellek 6 0.16 %
Nyitrageszte 6 0.16 %
Kishind 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Káp 4 0.11 %
Tarány 3 0.08 %
Nyitra 1 947 36.28 %
Verebély 146 2.72 %
Cabaj 91 1.70 %
Nyitraújlak 86 1.60 %
Sarlókajsza 65 1.21 %
Abaszállás 62 1.16 %
Nyitraivánka 52 0.97 %
Ürmény 46 0.86 %
Récsény 41 0.76 %
Salgó 34 0.63 %
Üzbég 33 0.61 %
Üreg 33 0.61 %
Vicsápapáti 33 0.61 %
Nyitragerencsér 27 0.50 %
Berencs 27 0.50 %
Nagylapás 26 0.48 %
Menyhe 25 0.47 %
Gimes 25 0.47 %
Vajkmártonfalva 24 0.45 %
Assakürt 23 0.43 %
Csekej 23 0.43 %
Nyitraszőlős 23 0.43 %
Elecske 21 0.39 %
Nyitraegerszeg 20 0.37 %
Lapásgyarmat 20 0.37 %
Mezőkeszi 19 0.35 %
Surányka 19 0.35 %
Család 18 0.34 %
Zsitvaújfalu 16 0.30 %
Lakács 15 0.28 %
Zsitvagyarmat 15 0.28 %
Kalász 15 0.28 %
Románfalva 15 0.28 %
Zsére 14 0.26 %
Pográny 14 0.26 %
Csabb 13 0.24 %
Báb 13 0.24 %
Alsócsitár 12 0.22 %
Felsőelefánt 12 0.22 %
Mellek 11 0.20 %
Szulányvicsáp 11 0.20 %
Alsóbodok 11 0.20 %
Kislapás 9 0.17 %
Csiffár 8 0.15 %
Alsóelefánt 8 0.15 %
Nagyhind 8 0.15 %
Nagyvölgy 8 0.15 %
Kolon 7 0.13 %
Nemespann 7 0.13 %
Tajnasári 7 0.13 %
Tarány 7 0.13 %
Babindál 7 0.13 %
Lajos 6 0.11 %
Nyitracsehi 6 0.11 %
Nagycétény 6 0.11 %
Kishind 5 0.09 %
Újlacska 4 0.07 %
Tild 3 0.06 %
Kiscétény 2 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 62.85 %
Verebély 196 5.55 %
Kalász 104 2.94 %
Románfalva 88 2.49 %
Abaszállás 88 2.49 %
Ürmény 69 1.95 %
Nyitraszőlős 68 1.93 %
Cabaj 65 1.84 %
Csekej 64 1.81 %
Üreg 62 1.76 %
Nyitraújlak 59 1.67 %
Vicsápapáti 58 1.64 %
Alsóelefánt 56 1.59 %
Récsény 55 1.56 %
Család 55 1.56 %
Nyitraivánka 54 1.53 %
Gimes 53 1.50 %
Sarlókajsza 53 1.50 %
Elecske 51 1.44 %
Salgó 42 1.19 %
Üzbég 41 1.16 %
Surányka 41 1.16 %
Berencs 39 1.10 %
Vajkmártonfalva 39 1.10 %
Assakürt 38 1.08 %
Zsére 36 1.02 %
Nyitragerencsér 36 1.02 %
Lapásgyarmat 32 0.91 %
Menyhe 32 0.91 %
Zsitvaújfalu 31 0.88 %
Nyitracsehi 28 0.79 %
Nagycétény 27 0.76 %
Kiscétény 27 0.76 %
Alsócsitár 24 0.68 %
Pográny 23 0.65 %
Nagylapás 22 0.62 %
Csiffár 22 0.62 %
Nagyvölgy 21 0.59 %
Mezőkeszi 20 0.57 %
Felsőelefánt 20 0.57 %
Kolon 19 0.54 %
Zsitvagyarmat 19 0.54 %
Alsóbodok 19 0.54 %
Lajos 18 0.51 %
Babindál 16 0.45 %
Kislapás 16 0.45 %
Nemespann 15 0.42 %
Csabb 14 0.40 %
Nyitraegerszeg 14 0.40 %
Báb 12 0.34 %
Újlacska 11 0.31 %
Mellek 10 0.28 %
Tild 10 0.28 %
Lakács 10 0.28 %
Béd 9 0.25 %
Nagyhind 9 0.25 %
Szulányvicsáp 8 0.23 %
Nyitrageszte 8 0.23 %
Tarány 8 0.23 %
Kishind 7 0.20 %
Tajnasári 7 0.20 %
Káp 2 0.06 %
Nyitra 766 29.25 %
Verebély 46 1.76 %
Sarlókajsza 29 1.11 %
Nyitraújlak 28 1.07 %
Cabaj 28 1.07 %
Nyitraivánka 23 0.88 %
Vicsápapáti 20 0.76 %
Nyitragerencsér 19 0.73 %
Abaszállás 17 0.65 %
Récsény 15 0.57 %
Gimes 14 0.53 %
Ürmény 13 0.50 %
Üreg 11 0.42 %
Nagylapás 11 0.42 %
Lapásgyarmat 10 0.38 %
Berencs 10 0.38 %
Csiffár 10 0.38 %
Kislapás 9 0.34 %
Nyitracsehi 9 0.34 %
Zsitvaújfalu 9 0.34 %
Család 9 0.34 %
Alsóelefánt 8 0.31 %
Kolon 8 0.31 %
Kalász 8 0.31 %
Salgó 7 0.27 %
Elecske 7 0.27 %
Üzbég 7 0.27 %
Assakürt 7 0.27 %
Lakács 6 0.23 %
Románfalva 6 0.23 %
Báb 6 0.23 %
Szulányvicsáp 6 0.23 %
Csekej 6 0.23 %
Babindál 5 0.19 %
Nyitraszőlős 5 0.19 %
Vajkmártonfalva 5 0.19 %
Nagycétény 5 0.19 %
Pográny 5 0.19 %
Zsére 5 0.19 %
Felsőelefánt 4 0.15 %
Mellek 4 0.15 %
Nyitraegerszeg 4 0.15 %
Alsócsitár 4 0.15 %
Alsóbodok 3 0.11 %
Zsitvagyarmat 3 0.11 %
Újlacska 3 0.11 %
Nagyvölgy 3 0.11 %
Menyhe 3 0.11 %
Kiscétény 3 0.11 %
Surányka 2 0.08 %
Kishind 2 0.08 %
Béd 2 0.08 %
Tajnasári 2 0.08 %
Mezőkeszi 2 0.08 %
Tarány 1 0.04 %
Lajos 1 0.04 %
Csabb 1 0.04 %
Nemespann 1 0.04 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 43.86 %
Verebély 131 3.12 %
Nyitraújlak 95 2.27 %
Cabaj 85 2.03 %
Abaszállás 74 1.76 %
Sarlókajsza 69 1.65 %
Nyitraivánka 50 1.19 %
Üreg 50 1.19 %
Ürmény 48 1.14 %
Üzbég 36 0.86 %
Salgó 34 0.81 %
Nyitragerencsér 32 0.76 %
Récsény 32 0.76 %
Nagylapás 31 0.74 %
Gimes 28 0.67 %
Lapásgyarmat 27 0.64 %
Vicsápapáti 26 0.62 %
Berencs 25 0.60 %
Nyitraszőlős 24 0.57 %
Vajkmártonfalva 23 0.55 %
Assakürt 23 0.55 %
Elecske 22 0.52 %
Menyhe 22 0.52 %
Surányka 19 0.45 %
Csekej 19 0.45 %
Zsére 19 0.45 %
Pográny 18 0.43 %
Alsóbodok 17 0.41 %
Alsóelefánt 17 0.41 %
Család 15 0.36 %
Mezőkeszi 15 0.36 %
Nyitraegerszeg 14 0.33 %
Kalász 13 0.31 %
Szulányvicsáp 13 0.31 %
Zsitvagyarmat 13 0.31 %
Báb 13 0.31 %
Csabb 12 0.29 %
Lakács 12 0.29 %
Románfalva 11 0.26 %
Babindál 11 0.26 %
Felsőelefánt 11 0.26 %
Csiffár 11 0.26 %
Nagycétény 10 0.24 %
Kislapás 10 0.24 %
Alsócsitár 10 0.24 %
Tarány 9 0.21 %
Nagyhind 9 0.21 %
Zsitvaújfalu 8 0.19 %
Kolon 8 0.19 %
Nemespann 8 0.19 %
Nagyvölgy 8 0.19 %
Nyitracsehi 7 0.17 %
Mellek 7 0.17 %
Kishind 5 0.12 %
Lajos 4 0.10 %
Béd 4 0.10 %
Kiscétény 4 0.10 %
Nyitrageszte 4 0.10 %
Tild 3 0.07 %
Tajnasári 3 0.07 %
Káp 3 0.07 %
Újlacska 2 0.05 %
Nyitra 7 399 79.83 %
Verebély 512 5.52 %
Nyitraújlak 240 2.59 %
Cabaj 217 2.34 %
Nyitraivánka 209 2.25 %
Sarlókajsza 182 1.96 %
Nyitragerencsér 172 1.86 %
Ürmény 144 1.55 %
Vicsápapáti 144 1.55 %
Abaszállás 143 1.54 %
Üzbég 135 1.46 %
Üreg 128 1.38 %
Berencs 119 1.28 %
Récsény 118 1.27 %
Gimes 107 1.15 %
Nagylapás 93 1.00 %
Alsócsitár 87 0.94 %
Lapásgyarmat 86 0.93 %
Nyitraszőlős 81 0.87 %
Zsitvaújfalu 78 0.84 %
Nagycétény 77 0.83 %
Kolon 71 0.77 %
Elecske 71 0.77 %
Zsére 68 0.73 %
Assakürt 66 0.71 %
Nyitracsehi 66 0.71 %
Csekej 65 0.70 %
Kalász 64 0.69 %
Pográny 58 0.63 %
Kislapás 56 0.60 %
Lakács 55 0.59 %
Salgó 51 0.55 %
Menyhe 51 0.55 %
Felsőelefánt 46 0.50 %
Vajkmártonfalva 45 0.49 %
Báb 44 0.47 %
Románfalva 41 0.44 %
Surányka 41 0.44 %
Csabb 40 0.43 %
Alsóbodok 35 0.38 %
Család 35 0.38 %
Nyitraegerszeg 34 0.37 %
Mellek 32 0.35 %
Nagyvölgy 28 0.30 %
Babindál 27 0.29 %
Szulányvicsáp 27 0.29 %
Csiffár 26 0.28 %
Mezőkeszi 22 0.24 %
Béd 22 0.24 %
Nyitrageszte 19 0.20 %
Tild 18 0.19 %
Zsitvagyarmat 16 0.17 %
Tarány 16 0.17 %
Nagyhind 16 0.17 %
Kiscétény 15 0.16 %
Alsóelefánt 15 0.16 %
Újlacska 14 0.15 %
Nemespann 13 0.14 %
Kishind 13 0.14 %
Lajos 12 0.13 %
Tajnasári 10 0.11 %
Káp 6 0.06 %
Nyitra 1 785 48.93 %
Verebély 136 3.73 %
Nyitraújlak 87 2.38 %
Cabaj 71 1.95 %
Abaszállás 67 1.84 %
Sarlókajsza 57 1.56 %
Nyitraivánka 57 1.56 %
Ürmény 50 1.37 %
Berencs 45 1.23 %
Récsény 35 0.96 %
Nyitragerencsér 32 0.88 %
Üzbég 31 0.85 %
Gimes 31 0.85 %
Üreg 29 0.79 %
Salgó 27 0.74 %
Vicsápapáti 25 0.69 %
Nyitraszőlős 24 0.66 %
Nagylapás 24 0.66 %
Lapásgyarmat 24 0.66 %
Assakürt 21 0.58 %
Pográny 20 0.55 %
Nyitraegerszeg 20 0.55 %
Menyhe 20 0.55 %
Elecske 20 0.55 %
Vajkmártonfalva 20 0.55 %
Csekej 17 0.47 %
Család 17 0.47 %
Mezőkeszi 17 0.47 %
Surányka 16 0.44 %
Zsitvagyarmat 14 0.38 %
Zsitvaújfalu 14 0.38 %
Báb 13 0.36 %
Szulányvicsáp 12 0.33 %
Kalász 12 0.33 %
Babindál 11 0.30 %
Alsócsitár 11 0.30 %
Zsére 11 0.30 %
Alsóbodok 11 0.30 %
Románfalva 11 0.30 %
Kislapás 10 0.27 %
Nagyhind 10 0.27 %
Felsőelefánt 10 0.27 %
Tarány 10 0.27 %
Alsóelefánt 10 0.27 %
Nagycétény 9 0.25 %
Kolon 9 0.25 %
Csabb 8 0.22 %
Csiffár 8 0.22 %
Lakács 7 0.19 %
Mellek 7 0.19 %
Tajnasári 7 0.19 %
Nagyvölgy 7 0.19 %
Nyitracsehi 6 0.16 %
Nemespann 5 0.14 %
Lajos 5 0.14 %
Kishind 5 0.14 %
Tild 4 0.11 %
Nyitrageszte 4 0.11 %
Káp 3 0.08 %
Újlacska 2 0.05 %
Kiscétény 2 0.05 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 419 39.72 %
Verebély 22 2.09 %
Sarlókajsza 12 1.14 %
Ürmény 11 1.04 %
Cabaj 11 1.04 %
Nyitraújlak 10 0.95 %
Nyitraivánka 10 0.95 %
Alsócsitár 8 0.76 %
Abaszállás 8 0.76 %
Nyitragerencsér 8 0.76 %
Vicsápapáti 8 0.76 %
Üzbég 7 0.66 %
Kislapás 6 0.57 %
Nyitraszőlős 6 0.57 %
Assakürt 6 0.57 %
Kolon 6 0.57 %
Lapásgyarmat 5 0.47 %
Felsőelefánt 5 0.47 %
Zsére 5 0.47 %
Nagylapás 5 0.47 %
Récsény 5 0.47 %
Újlacska 4 0.38 %
Lakács 4 0.38 %
Üreg 4 0.38 %
Pográny 4 0.38 %
Alsóbodok 4 0.38 %
Babindál 4 0.38 %
Nyitracsehi 3 0.28 %
Család 3 0.28 %
Kalász 3 0.28 %
Nemespann 3 0.28 %
Csekej 3 0.28 %
Elecske 3 0.28 %
Vajkmártonfalva 3 0.28 %
Béd 2 0.19 %
Salgó 2 0.19 %
Alsóelefánt 2 0.19 %
Berencs 2 0.19 %
Zsitvaújfalu 1 0.09 %
Gimes 1 0.09 %
Nyitraegerszeg 1 0.09 %
Menyhe 1 0.09 %
Káp 1 0.09 %
Mezőkeszi 1 0.09 %
Nyitrageszte 1 0.09 %
Románfalva 1 0.09 %
Kiscétény 1 0.09 %
Báb 1 0.09 %
Surányka 1 0.09 %
Kishind 1 0.09 %
Csabb 1 0.09 %
Lajos 1 0.09 %