SK
RS
.....

Méhi

Község

címer zászló
639 100% magyar 1910
486 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Méhi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Včelince
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Kerepec, (Kerepeci-erdő)
Koordináták:
48.38320541, 20.30392075
Terület:
13,12 km2
Rang:
község
Népesség:
796
Tszf. magasság:
169 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98050
Település kód:
515710
Szervezeti azonosító:
319171
Adóazonosító:
2021132608

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó jobb partján, a Gömöri-teraszok kistájon fekszik, Tornaljától 5 km-re délre, Sajószentkirálytól 8 km-re északra. Területén áthalad a 67-es országos főút (Tornalja-Bánréve szakasz) és a Rozsnyó-Bánréve vasútvonal (megállóhely). 1-1 km-es mellékútak kötik össze a 67-es főúttal, valamint a Gömörfüge-Sajólénártfalva úttal. Határa 162-220 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs (a 19. században még a térképeken jelzett Kerepeci-erdő mára teljesen eltűnt). Nyugatról Oldalfala és Runya, délről Kövecses (és rövid szakaszon) Hanva, délkeletről Sajókeszi, keletről Sajólenke, északról pedig Tornalja határolja. Nyugati határát a Gömörfüge-Sajólénártfalva országút és a Sajó jobbparti töltése, keleti határának egy részét a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (13,12 km²) 1910-38-hoz képest (12,38 km²) 6 %-al gyarapodott (1950 után Sajólenkének a vasútvonaltól nyugatra eső határrészét Méhihez csatolták, ugyanakkor Méhi vasútvonaltól keletre eső határrészei Sajólenkéhez kerültek).

Népesség

1910-ben 640, 1921-ben 615, 1938-ban pedig 659, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után észak-gömöri szlovák telepesek érkeztek a községbe. 1991-2011 között népessége egyhatodával gyarapodott (698 főről 818-ra). A község magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 77,2 %-ról 66,6 %-ra csökkent (ugyanakkor a lakosság 85,2 %-a továbbra is magyar anyanyelvű), a szlovákoké pedig 16,5 %-ról 20,2 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 11,6 %-át vallotta magát roma nemzetiségűnek, a roma etnikumhoz a lakosság 38,7 %-a tartozik. A túlnyomó többség (69,4 %) római katolikus vallású. 2011-ben az összlakosság 87,7 %-a élt a községközpontban (717 fő), 12,3 %-a (101 fő) pedig Kerepec településrészen.

Történelem

A község határában a 20. század folyamán vaskori halomsírt, újkőkori, bronzkori, kelta és római kori települést és rézkori hamvasztásos temetőrészt tártak fel. A 10. században a Kér törzs foglalta el a területet, maga a falu valószínűleg a 11. században, királyi várföldön jött létre. Központi falu volt, közelében négy falu Szent Ilonának szentelt temploma állt. 1332-ben „Mehy” néven említik először. 1383-ban szintén Mehy alakban szerepel az írott forrásokban. Gömör várának tartozéka volt. A 12. században a Zakar, később a Zách, majd a 14. században az Ákos nemzetségből származó Méhy család a birtokosa. Temploma már a 13. században állt, a 17. században pusztult el. 1427-ben az adóösszeírás 25 portát számlált itt. A 16. században a nagyrészt protestáns hitre tért környéken is megmaradt katolikusnak. Lakossága a kezdetektől magyar volt, a 18. századi családnevek csaknem teljesen megegyeznek a 16. századiakkal. 1828-ban 87 háza és 562 lakosa volt, akik zömmel mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után felső-gömöri szlovákokat telepítettek a községbe. A községhez tartozó Kerepecet 1232-ben "villa"-ként említik először. 1332-1337 között említik Mindenszentekről elnevezett templomát. Kezdetben a Hanva-nemzetség, majd a Kerepeczi-család birtokolta. Lakossága a kezdetektől magyar volt. 1566 után lakossága megfogyott, a 17. századi újabb török betörések során pusztult el, lakossága a szomszédos falvakba menekült. 1663-ban temploma még állt. A Kerepeczi-család kihalása után a Hanvay-, Darvas- és Farkas-családok birtokolták.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda található, határában több napkollektoros erőmű működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma 1773-ban épült barokk stílusban, kápolnája 1848-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MÉHI. Magyar falu Gömör várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Sajó partyán Tornallyától egy órányira, Templomja, és Parochiája jeles, melly néhai boldog emlékezetű M. THERÉZIA Királynénak adakozásából épűlt, határja jó, piatzozása két, és négy mértföldnyire, fája tűzre van. KEREPECZ. Szabad puszta Gömör Várm. földes Ura Pletrich, és Vaiszter Uraságok, fekszik Méhinek szomszédságában, mellynek filiája, réttye szép, földgye jó, erdeje nem nagy, de igen jó.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Méhi, helység, felülről Királyi helységgel, alulról kerepeczi pusztával határos, Tornaljától Putnok felé vivő országuthoz negyed órányira nyugot oldalán, rónaságon fekszik, Sajó vize mossa oldalát nyugot felől, mellyen van egy malma. Van a helységben a romai katholikusoknak templomjok. A lakosok száma 498-ra megy, kik egy pár uri családot kivéve mind romai katholikusok, s mindnyájan eredeti magyarok. Van 17 urb., 13 majorsági telek, 90 hold erdő, kövér szántófölde mindent megterem; rétje jó és sok takarmányt ad; legelőjén nyáron által sok szép szarvasmarha és ló szokott meghízni. A helység közelében a dús szántóföldek közt feltünik egy pár halom, hová a szóhagyományok szerint a régi harczos világban elesettek tetemei temetvék, igazolták ezt a szántáskor még mindig felforduló csontdarabok. Birják: Kossuth, Matyasovszki, Tomcsányi, Marikóvszki urakon kivül itt lakó Jankovics, Mumhárt urak és ns Bódó család. Ut. p. Tornalja. Kerepecz, Gömör várm. puszta, Méhes és Kövecses közt, 20 kath., 27 ref. lak. Vendégfogadóval, erdővel, s jó földekkel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Méhi, sajóvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 146 házzal és 687 róm. kath. vallású lakossal. A XIV. század elején a Méhy család volt a földesura s ennek birtokait 1383-ban a Bakosok kapták. 1427-ben a Sághy család a birtokosa, 1682-ben Soldos Péter megveszi a birtokot Ragályi Jánosné, szül. Uza Katalintól. Későbbi birtokosai a Kossuth, Mattyasovszky, Tomcsányi, Marikovszky, Jankovics, Mumhart, Bodó, Szentmiklóssy és a Károlyi családok, jelenleg pedig Szilárdy Oktáv, Putnoky Mórné és Rey Vilma grófné. Méhi mellett vándortó van, melyet sokan tengerszemnek tartanak. A község határában, az egyes dombokon gyakran találnak emberi csontokat, melyeket a lakosok még a tatárjárás korából valónak tartanak. E községhez tartozik Kerepecz és a Lászlófal puszta, melyek közül az előbbi már 1435-ben szerepel, a második pedig Lazinofalwa néven 1427-ben. Kerepecz közelében feküdt hajdan Várföld községe, mely 1347-ben poss. Warfeulde néven merül föl. Ugyancsak Méhi közelében feküdt hajdan Alkér is, mely 1435-ben a Méhy család birtoka volt. A községben levő róm. kath. templom 1773-ban épült. A falu postája, távírója és vasúti állomása Tornallya.

Magyar Katolikus Lexikon

Méhi, v. Gömör-Kishont vm. (Včelince, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. putnoki esp. ker-ében. - 1318: S. Elena, 1332: Mehy, már pléb. Tp-át Szt Ilona tit-ra sztelték. Mai Szt István kir.-tp-át 1773: építették. Anyakönyvei 1733-tól. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Hubó, Kövecses, Oldalfal, Sajókeszi, Sajólenke, Sajórecske, Tornalja. - Plébánosai: 1498: Hubay Simon; 1902: Dráveczky Kálmán, 1942: Korponai Géza, 1978: Majoros János, 1991: Ondrej Gonda, 1998-tól Jávorsky István SDB. - Lakói 1940: 546 r.k., 4 g.k., 24 ev., 57 ref., 4 egyéb vall., össz. 635; 1991: össz. 698, m. 539 (77,22%); 2001: össz. 760, m. 505 (66,45%). Vadkerti István Némethy 1894:378. - Gerecze II:328. (s.v. Méli)- Schem. Ros. 1913:33. - Györffy II:477.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Méhi. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cigánytelep, Kerepecpuszta. A község területe 2151 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 659.

Balassa Géza

1914. 3. 10
Felsőbaka - megszületett
Zólyom - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Pereszlény - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Ipolyság - kutatott
Gyűgy - kutatott Fontos ásatásokat irányított.
Karvaly - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Nagyszalatna - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Besztercebánya - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Méhi - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Derzsenye - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Várgede - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Körmöcbánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
Besztercebánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
1944
Zólyom Kezdeményezésére nyílt meg a helytörténeti múzeum.
Névelőfordulások
1383
Mehy
1773
Méhi,
1786
Méhi,
1920
Mechy,
1927
Mehy, Méhi,
1945
Mehy, Méhi,
1948
Včelínce,
1973
Včelince
1994
Méhi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Méhi (Včelince) 134
Telefon: 0475522519
Fax: 0475524535

Honlap: vcelince.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kosztúr Ľubomír (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Asztalos Anita (MOST - HÍD)
Együd Ladislav (MOST - HÍD)
Kiss Zoltán (MOST - HÍD)
Gődérová Eva (SMK-MKP)
Gyökér Ján (SMK-MKP)
Bábeczký Kristián (SMK-MKP)
Szőke Elemír (SMK-MKP)
MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Méhii Posta

Méhi 99

Runya és Méhi Önkormányzati Társulása

Méhi 134

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Méhi 44

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Méhi 130

Méhii Anyakönyvi Hivatal

Méhi 134

Méhii Községi Hivatal

Méhi 134

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 588 94%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 25 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 623
magyarok 639 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 640
magyarok 603 98%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 615
magyarok 539 77%
szlovákok 115 16%
romák 42 6%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 698
magyarok 505 66%
szlovákok 111 15%
romák 138 18%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 760
magyarok 545 67%
szlovákok 165 20%
romák 95 12%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 818
magyarok 486 62%
szlovákok 169 21%
romák 125 16%
csehek 4 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 789
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 629
Választási részvétel: 57.23 %
Kiadott boríték: 360
Bedobott boríték: 360

Polgármester

Érvényes szavazólap: 355
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kosztúr Ľubomír 233 65.63 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Szajkó Vojtech 122 34.37 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gődérová Eva 183 SMK-MKP
Gyökér Ján 161 SMK-MKP
Asztalos Anita 154 MOST - HÍD
Bábeczký Kristián 154 SMK-MKP
Szőke Elemír 141 SMK-MKP
Együd Ladislav 136 MOST - HÍD
Kiss Zoltán 136 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 640
Választási részvétel: 22.81 %
Kiadott boríték: 146
Bedobott boríték: 146
Választásra jogosult: 641
Választási részvétel: 9.20 %
Kiadott boríték: 59
Bedobott boríték: 59
Választásra jogosult: 625
Választási részvétel: 28,96 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 126
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 55 43.65 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 22 17.46 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 14 11.11 % KĽS
Marian Kotleba 12 9.52 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 6 4.76 % ASV
Ondrej Binder 6 4.76 % Független
Karol Konárik 5 3.97 % SNS
Andrea Jenčíková 4 3.17 % NP
Pavel Chovanec 2 1.59 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 21 36.84% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 69 46.00 % Független
Igor Kašper 29 19.33 % Független
Marian Kotleba 25 16.67 % ĽSNS
Vojtech Kökény 20 13.33 % SRK
Milan Urbáni 3 2.00 % SMS
Martin Juhaniak 2 1.33 % Független
Miroslav Gálik 2 1.33 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 140
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 91 65.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 68 48.57% Független
Ladislav Rigó 45 32.14% SMK-MKP
František Auxt 45 32.14% SMK-MKP
Zoltán Bán 38 27.14% SMK-MKP
Vojtech Kökény 21 15.00% SRK
Jozef Šimko 20 14.29% Független
Silvia Vargová 19 13.57% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 19 13.57% MOST - HÍD
Csaba Horváth 18 12.86% Független
Ladislav Lang 13 9.29% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 8 5.71% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Lukáčka 7 5.00% ASV
Tibor Balog 6 4.29% SMS
Michal Bagačka 6 4.29% KDH, SMER - SD
Dušan Širák 5 3.57% KSS
Jana Uhrinová 5 3.57% SNS
Jozef Pupala 5 3.57% KSS
Renáta Puhlová 4 2.86% PD
Pavel Struhár 3 2.14% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 3 2.14% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 3 2.14% SMER - SD, KDH
Jaroslav Suja 3 2.14% Független
Katarína Horváth 3 2.14% KĽS
Ján Antal 3 2.14% ÚSVIT
Viliam Vidinský 2 1.43% ĽS-HZDS, HZD
Peter Vetrák 2 1.43% SĽS
Anna Kekeňáková 2 1.43% KSS
Viliam Vaš 2 1.43% SMER - SD, KDH
Samuel Zubo 2 1.43% KSS
Dušan Faško 2 1.43% KSS
Veronika Rízová 2 1.43% KSS
Aneta Vargicová 1 0.71% SNS
Romana Antalová 1 0.71% ÚSVIT
Helena Krauszová 1 0.71% SMS
Ivan Hazucha 1 0.71% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 1 0.71% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lukáš Kvietok 1 0.71% KDH, SMER - SD
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Zoltán Cziprusz 80 44.44% SMK-MKP
Peter Juhász 79 43.89% SMK-MKP
Štefan Vavrek 69 38.33% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 67 37.22% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 64 35.56% SRK
Ladislav Rigó 55 30.56% SMK-MKP
Jozef Šimko 34 18.89% Független
Csaba Csízi 27 15.00% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 20 11.11% SRK
Tomáš Sliva 17 9.44% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 17 9.44% MOST - HÍD
Aladár Bari 16 8.89% MOST - HÍD
Zoltán Biró 13 7.22% DOMA DOBRE
Ladislav Lang 9 5.00% MOST - HÍD
Marta Kanalová 8 4.44% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Michal Bagačka 8 4.44% SMER-SD
Stanislav Mizík 7 3.89% ĽS Naše Slovensko
Dušan Hlinka 6 3.33% SMER-SD
Gejza Mede 6 3.33% Független
Andrea Andrášiová 6 3.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ivan Hazucha 6 3.33% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 6 3.33% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 6 3.33% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Peter Mináč 6 3.33% SMER-SD
Katarína Moncoľová 5 2.78% Független
Vojtech Menyhárt 5 2.78% Független
Anatolij Jefimov 4 2.22% KSS
Alena Pivovarčiová 4 2.22% NP
Lukáš Kvietok 4 2.22% SMER-SD
Pavel Cibuliak 4 2.22% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Vargová 4 2.22% Független
Miroslava Grendelová 3 1.67% KSS
Ján Lichanec 3 1.67% Független
Ján Antal 3 1.67% JEDNOTA-ĽSS
Branislav Bukviar 3 1.67% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marian Petrok 3 1.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Skrutek 3 1.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 3 1.67% SMER-SD
Stanislav Krahulec 2 1.11% Független
Roman Lebeda 1 0.56% Független
Róbert Čipka 1 0.56% KSS
Adriana Zavadinková 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 1 0.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 27.68 %
Tiszolc 212 16.96 %
Nyustya 134 10.72 %
Klenóc 59 4.72 %
Feled 29 2.32 %
Bakostörék 28 2.24 %
Rimaráhó 21 1.68 %
Várgede 18 1.44 %
Jánosi 18 1.44 %
Osgyán 17 1.36 %
Rimabrézó 16 1.28 %
Cserencsény 12 0.96 %
Meleghegy 12 0.96 %
Kruzsnó 11 0.88 %
Rimaszabadi 9 0.72 %
Derencsény 9 0.72 %
Uzapanyit 8 0.64 %
Durendapuszta 8 0.64 %
Rimabánya 8 0.64 %
Rimazsaluzsány 7 0.56 %
Sajószentkirály 7 0.56 %
Velkenye 7 0.56 %
Gömörfüge 7 0.56 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Vámosbalog 5 0.40 %
Dobóca 5 0.40 %
Kecege 5 0.40 %
Balogrussó 5 0.40 %
Kőhegy 5 0.40 %
Kerekgede 5 0.40 %
Balogfala 4 0.32 %
Rakottyás 4 0.32 %
Rónapatak 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Oldalfala 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Bellény 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Gortvakisfalud 3 0.24 %
Ajnácskő 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Harmac 3 0.24 %
Bátka 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Détér 2 0.16 %
Zádorháza 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Hanva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Kisgömöri 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 21.15 %
Rimaszombat 141 12.33 %
Rimaszécs 141 12.33 %
Baraca 102 8.92 %
Sajólénártfalva 66 5.77 %
Cakó 55 4.81 %
Sajószentkirály 49 4.28 %
Nemesmartonfala 46 4.02 %
Kálosa 38 3.32 %
Zsip 38 3.32 %
Abafalva 36 3.15 %
Dobóca 35 3.06 %
Velkenye 34 2.97 %
Bátka 34 2.97 %
Hanva 34 2.97 %
Várgede 33 2.88 %
Vámosbalog 32 2.80 %
Rakottyás 31 2.71 %
Balogtamási 29 2.53 %
Tajti 29 2.53 %
Gesztete 28 2.45 %
Balogfala 28 2.45 %
Rimasimonyi 28 2.45 %
Jéne 28 2.45 %
Feled 27 2.36 %
Sajókeszi 27 2.36 %
Csíz 26 2.27 %
Uzapanyit 25 2.19 %
Gömörfüge 21 1.84 %
Jánosi 16 1.40 %
Rimapálfala 16 1.40 %
Méhi 16 1.40 %
Balogújfalu 16 1.40 %
Serke 15 1.31 %
Naprágy 15 1.31 %
Balogiványi 15 1.31 %
Almágy 14 1.22 %
Zádorháza 10 0.87 %
Runya 10 0.87 %
Harmac 9 0.79 %
Kövecses 8 0.70 %
Darnya 7 0.61 %
Szútor 7 0.61 %
Alsóvály 7 0.61 %
Osgyán 6 0.52 %
Egyházasbást 6 0.52 %
Nyustya 6 0.52 %
Détér 6 0.52 %
Gortvakisfalud 6 0.52 %
Sajórecske 6 0.52 %
Ajnácskő 5 0.44 %
Klenóc 5 0.44 %
Perjése 5 0.44 %
Sajólenke 4 0.35 %
Óbást 4 0.35 %
Vecseklő 4 0.35 %
Hubó 4 0.35 %
Medveshidegkút 4 0.35 %
Korláti 3 0.26 %
Cserencsény 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Oldalfala 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Derencsény 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Kruzsnó 2 0.17 %
Tiszolc 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Bakostörék 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Meleghegy 1 0.09 %
Rimazsaluzsány 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Zeherje 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 22.97 %
Tiszolc 81 16.04 %
Klenóc 17 3.37 %
Nyustya 16 3.17 %
Rimaszécs 11 2.18 %
Osgyán 9 1.78 %
Rimaráhó 7 1.39 %
Cserencsény 7 1.39 %
Feled 6 1.19 %
Rimazsaluzsány 6 1.19 %
Jánosi 6 1.19 %
Karaszkó 4 0.79 %
Méhi 4 0.79 %
Kálosa 4 0.79 %
Várgede 4 0.79 %
Sajószentkirály 4 0.79 %
Zeherje 3 0.59 %
Rimabánya 3 0.59 %
Perjése 2 0.40 %
Gernyőpuszta 2 0.40 %
Kacagópuszta 2 0.40 %
Egyházasbást 2 0.40 %
Rimaszabadi 2 0.40 %
Balogtamási 2 0.40 %
Kruzsnó 2 0.40 %
Zsip 2 0.40 %
Felsősziklás 2 0.40 %
Korláti 2 0.40 %
Kecege 2 0.40 %
Bátka 2 0.40 %
Bakostörék 2 0.40 %
Abafalva 2 0.40 %
Csíz 2 0.40 %
Hubó 2 0.40 %
Gesztete 2 0.40 %
Gömörpéterfala 2 0.40 %
Kiéte 2 0.40 %
Uzapanyit 1 0.20 %
Ajnácskő 1 0.20 %
Détér 1 0.20 %
Gömörfüge 1 0.20 %
Dobóca 1 0.20 %
Sajólénártfalva 1 0.20 %
Kőhegy 1 0.20 %
Alsósziklás 1 0.20 %
Balogpádár 1 0.20 %
Jéne 1 0.20 %
Gömörhegyvég 1 0.20 %
Nemesradnót 1 0.20 %
Ratkószuha 1 0.20 %
Rimabrézó 1 0.20 %
Rimasimonyi 1 0.20 %
Serke 1 0.20 %
Óbást 1 0.20 %
Oldalfala 1 0.20 %
Medveshidegkút 1 0.20 %
Rimapálfala 1 0.20 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 26.35 %
Nyustya 12 3.59 %
Jánosi 9 2.69 %
Feled 5 1.50 %
Gömörfüge 4 1.20 %
Méhi 4 1.20 %
Cserencsény 4 1.20 %
Rimaszécs 4 1.20 %
Tiszolc 4 1.20 %
Gernyőpuszta 4 1.20 %
Várgede 3 0.90 %
Vámosbalog 3 0.90 %
Kruzsnó 3 0.90 %
Sajószentkirály 3 0.90 %
Klenóc 3 0.90 %
Osgyán 2 0.60 %
Baraca 2 0.60 %
Uzapanyit 2 0.60 %
Nemesradnót 2 0.60 %
Rimaráhó 2 0.60 %
Perjése 2 0.60 %
Alsóvály 2 0.60 %
Kálosa 2 0.60 %
Balogpádár 2 0.60 %
Meleghegy 1 0.30 %
Gömörpéterfala 1 0.30 %
Tajti 1 0.30 %
Durendapuszta 1 0.30 %
Kacagópuszta 1 0.30 %
Naprágy 1 0.30 %
Rimaszabadi 1 0.30 %
Kövecses 1 0.30 %
Gömörispánmező 1 0.30 %
Bátka 1 0.30 %
Gesztete 1 0.30 %
Gesztes 1 0.30 %
Zsip 1 0.30 %
Cakó 1 0.30 %
Ratkószuha 1 0.30 %
Zeherje 1 0.30 %
Dúlháza 1 0.30 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 39.08 %
Nyustya 49 2.42 %
Osgyán 45 2.22 %
Tiszolc 45 2.22 %
Feled 35 1.73 %
Klenóc 32 1.58 %
Várgede 23 1.14 %
Cserencsény 22 1.09 %
Rimaráhó 17 0.84 %
Bátka 15 0.74 %
Vámosbalog 14 0.69 %
Ajnácskő 14 0.69 %
Bakostörék 13 0.64 %
Jánosi 12 0.59 %
Alsósziklás 11 0.54 %
Csíz 10 0.49 %
Ratkószuha 10 0.49 %
Kruzsnó 10 0.49 %
Zeherje 9 0.44 %
Kecege 9 0.44 %
Vecseklő 9 0.44 %
Rimazsaluzsány 9 0.44 %
Perjése 8 0.40 %
Balogrussó 8 0.40 %
Abafalva 8 0.40 %
Guszona 8 0.40 %
Sajószentkirály 7 0.35 %
Gömörfüge 7 0.35 %
Dobóca 7 0.35 %
Alsóvály 7 0.35 %
Meleghegy 7 0.35 %
Nemesradnót 7 0.35 %
Felsővály 6 0.30 %
Rimaszécs 6 0.30 %
Oldalfala 6 0.30 %
Méhi 6 0.30 %
Rimabánya 6 0.30 %
Rakottyás 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Zsip 5 0.25 %
Derencsény 5 0.25 %
Gömörpéterfala 5 0.25 %
Serke 5 0.25 %
Hanva 5 0.25 %
Velkenye 5 0.25 %
Durendapuszta 4 0.20 %
Bellény 4 0.20 %
Rimaszabadi 4 0.20 %
Sajólenke 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Balogfala 3 0.15 %
Kőhegy 3 0.15 %
Felsősziklás 3 0.15 %
Kacagópuszta 3 0.15 %
Balogpádár 3 0.15 %
Kálosa 3 0.15 %
Hubó 3 0.15 %
Rónapatak 3 0.15 %
Runya 3 0.15 %
Tajti 3 0.15 %
Óbást 3 0.15 %
Gernyőpuszta 3 0.15 %
Babarét 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Ratkószabadi 2 0.10 %
Almágy 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Nemesmartonfala 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Szilistye 2 0.10 %
Gesztete 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Magyarhegymeg 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Medveshidegkút 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Dobrapatak 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 46.59 %
Nyustya 36 2.13 %
Osgyán 34 2.02 %
Cserencsény 26 1.54 %
Tiszolc 23 1.36 %
Bakostörék 21 1.24 %
Klenóc 20 1.19 %
Jánosi 20 1.19 %
Rimaráhó 19 1.13 %
Rimabánya 16 0.95 %
Feled 15 0.89 %
Rimazsaluzsány 14 0.83 %
Ratkószabadi 14 0.83 %
Bátka 12 0.71 %
Várgede 10 0.59 %
Vámosbalog 9 0.53 %
Uzapanyit 9 0.53 %
Kruzsnó 9 0.53 %
Rimaszécs 9 0.53 %
Kőhegy 7 0.41 %
Nemesradnót 7 0.41 %
Sajószentkirály 6 0.36 %
Meleghegy 5 0.30 %
Rimabrézó 5 0.30 %
Balogpádár 5 0.30 %
Abafalva 4 0.24 %
Zeherje 4 0.24 %
Felsősziklás 4 0.24 %
Almágy 4 0.24 %
Runya 4 0.24 %
Rimaszabadi 3 0.18 %
Baraca 3 0.18 %
Kecege 3 0.18 %
Balogrussó 3 0.18 %
Velkenye 3 0.18 %
Vecseklő 3 0.18 %
Sajólenke 3 0.18 %
Alsóvály 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Bugyikfala 3 0.18 %
Óbást 2 0.12 %
Gömörfüge 2 0.12 %
Guszona 2 0.12 %
Perjése 2 0.12 %
Durendapuszta 2 0.12 %
Serke 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Rakottyás 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Gernyőpuszta 2 0.12 %
Alsósziklás 2 0.12 %
Tóthegymeg 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Felsővály 2 0.12 %
Dobóca 2 0.12 %
Ajnácskő 1 0.06 %
Csíz 1 0.06 %
Rónapatak 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Jéne 1 0.06 %
Détér 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Szútor 1 0.06 %
Babarét 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Balogfala 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Darnya 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 21.86 %
Osgyán 23 1.07 %
Jánosi 21 0.97 %
Zeherje 14 0.65 %
Feled 13 0.60 %
Bátka 11 0.51 %
Bakostörék 9 0.42 %
Rimaszécs 9 0.42 %
Tiszolc 9 0.42 %
Cserencsény 8 0.37 %
Sajószentkirály 7 0.32 %
Kövecses 7 0.32 %
Dobóca 7 0.32 %
Gesztete 6 0.28 %
Rimaráhó 6 0.28 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Várgede 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Serke 5 0.23 %
Rimazsaluzsány 5 0.23 %
Balogfala 5 0.23 %
Balogtamási 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Vámosbalog 4 0.19 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Guszona 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Almágy 3 0.14 %
Uzapanyit 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Nyustya 3 0.14 %
Rimabánya 3 0.14 %
Gömörfüge 2 0.09 %
Meleghegy 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Nemesmartonfala 2 0.09 %
Tajti 2 0.09 %
Rimabrézó 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Abafalva 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 39.60 %
Nyustya 107 5.93 %
Tiszolc 34 1.89 %
Feled 28 1.55 %
Klenóc 28 1.55 %
Jánosi 22 1.22 %
Osgyán 20 1.11 %
Cserencsény 18 1.00 %
Détér 17 0.94 %
Bátka 17 0.94 %
Ajnácskő 17 0.94 %
Várgede 15 0.83 %
Kruzsnó 14 0.78 %
Gernyőpuszta 10 0.55 %
Bakostörék 10 0.55 %
Rimaráhó 10 0.55 %
Rimabánya 9 0.50 %
Guszona 8 0.44 %
Meleghegy 8 0.44 %
Zeherje 7 0.39 %
Rimabrézó 7 0.39 %
Zsip 7 0.39 %
Perjése 6 0.33 %
Csíz 6 0.33 %
Vámosbalog 6 0.33 %
Rimazsaluzsány 5 0.28 %
Felsősziklás 5 0.28 %
Rimaszécs 5 0.28 %
Kacagópuszta 5 0.28 %
Alsósziklás 5 0.28 %
Sajószentkirály 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.22 %
Dobóca 4 0.22 %
Hubó 4 0.22 %
Nemesradnót 4 0.22 %
Tóthegymeg 4 0.22 %
Uzapanyit 4 0.22 %
Balogfala 4 0.22 %
Durendapuszta 3 0.17 %
Kövecses 3 0.17 %
Vecseklő 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Sajórecske 3 0.17 %
Méhi 3 0.17 %
Gömörfüge 3 0.17 %
Kőhegy 3 0.17 %
Alsóvály 3 0.17 %
Kecege 3 0.17 %
Balogrussó 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Abafalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Jéne 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Derencsény 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Rónapatak 2 0.11 %
Runya 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Óbást 2 0.11 %
Gesztes 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Harmac 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gortvakisfalud 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 18.35 %
Ajnácskő 113 4.30 %
Sajólénártfalva 108 4.11 %
Bátka 77 2.93 %
Feled 76 2.89 %
Sajószentkirály 66 2.51 %
Rimaszécs 65 2.48 %
Csíz 61 2.32 %
Nemesradnót 54 2.06 %
Vámosbalog 51 1.94 %
Tajti 51 1.94 %
Hanva 43 1.64 %
Velkenye 35 1.33 %
Harmac 31 1.18 %
Baraca 30 1.14 %
Almágy 29 1.10 %
Méhi 27 1.03 %
Darnya 25 0.95 %
Óbást 25 0.95 %
Rimasimonyi 23 0.88 %
Runya 23 0.88 %
Osgyán 21 0.80 %
Guszona 20 0.76 %
Serke 20 0.76 %
Abafalva 19 0.72 %
Várgede 19 0.72 %
Sajólenke 19 0.72 %
Sajórecske 19 0.72 %
Dobóca 19 0.72 %
Gesztete 18 0.69 %
Gömörpéterfala 17 0.65 %
Cakó 15 0.57 %
Uzapanyit 14 0.53 %
Egyházasbást 14 0.53 %
Jánosi 13 0.50 %
Rakottyás 13 0.50 %
Balogfala 12 0.46 %
Nyustya 12 0.46 %
Zsip 11 0.42 %
Rimaráhó 11 0.42 %
Korláti 11 0.42 %
Kövecses 11 0.42 %
Meleghegy 9 0.34 %
Balogpádár 9 0.34 %
Magyarhegymeg 9 0.34 %
Hubó 9 0.34 %
Tiszolc 9 0.34 %
Alsóvály 9 0.34 %
Détér 9 0.34 %
Vecseklő 9 0.34 %
Balogiványi 8 0.30 %
Balogújfalu 7 0.27 %
Balogtamási 7 0.27 %
Kálosa 7 0.27 %
Bakostörék 7 0.27 %
Medveshidegkút 6 0.23 %
Rimabrézó 6 0.23 %
Dobfenek 6 0.23 %
Gömörfüge 6 0.23 %
Zádorháza 6 0.23 %
Kerekgede 5 0.19 %
Cserencsény 5 0.19 %
Kisgömöri 5 0.19 %
Perjése 4 0.15 %
Rimapálfala 4 0.15 %
Dúlháza 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Zeherje 3 0.11 %
Jéne 3 0.11 %
Bugyikfala 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Tóthegymeg 3 0.11 %
Sajókeszi 2 0.08 %
Gortvakisfalud 2 0.08 %
Jeszte 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Klenóc 2 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 61.89 %
Tiszolc 91 4.18 %
Nyustya 72 3.31 %
Klenóc 58 2.66 %
Osgyán 48 2.20 %
Rimaráhó 47 2.16 %
Cserencsény 38 1.74 %
Bakostörék 31 1.42 %
Jánosi 26 1.19 %
Feled 23 1.06 %
Kőhegy 16 0.73 %
Várgede 16 0.73 %
Rimabrézó 15 0.69 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Meleghegy 13 0.60 %
Almágy 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.46 %
Bátka 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Ajnácskő 10 0.46 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 45.72 %
Rimaszécs 175 5.97 %
Kálosa 133 4.53 %
Bátka 123 4.19 %
Feled 117 3.99 %
Ajnácskő 100 3.41 %
Egyházasbást 90 3.07 %
Vámosbalog 81 2.76 %
Nemesradnót 73 2.49 %
Méhi 67 2.28 %
Hanva 67 2.28 %
Almágy 67 2.28 %
Balogfala 66 2.25 %
Serke 61 2.08 %
Csíz 59 2.01 %
Kövecses 56 1.91 %
Détér 56 1.91 %
Harmac 55 1.88 %
Óbást 55 1.88 %
Gesztete 50 1.70 %
Felsővály 48 1.64 %
Dobóca 47 1.60 %
Naprágy 46 1.57 %
Abafalva 45 1.53 %
Tajti 45 1.53 %
Jánosi 45 1.53 %
Várgede 42 1.43 %
Alsóvály 41 1.40 %
Rimasimonyi 40 1.36 %
Sajószentkirály 40 1.36 %
Sajólénártfalva 39 1.33 %
Balogiványi 39 1.33 %
Gömörpéterfala 39 1.33 %
Magyarhegymeg 36 1.23 %
Sajókeszi 34 1.16 %
Zsip 29 0.99 %
Vecseklő 28 0.95 %
Guszona 27 0.92 %
Cakó 26 0.89 %
Balogújfalu 26 0.89 %
Velkenye 26 0.89 %
Osgyán 26 0.89 %
Runya 25 0.85 %
Perjése 25 0.85 %
Uzapanyit 22 0.75 %
Cserencsény 21 0.72 %
Sajólenke 21 0.72 %
Gömörmihályfalva 19 0.65 %
Jéne 18 0.61 %
Zádorháza 18 0.61 %
Balogtamási 18 0.61 %
Gömörfüge 17 0.58 %
Dobfenek 15 0.51 %
Sajórecske 15 0.51 %
Rakottyás 14 0.48 %
Kerekgede 14 0.48 %
Hubó 13 0.44 %
Baraca 13 0.44 %
Oldalfala 11 0.38 %
Medveshidegkút 10 0.34 %
Kisgömöri 10 0.34 %
Balogpádár 10 0.34 %
Bakostörék 10 0.34 %
Rimapálfala 9 0.31 %
Darnya 9 0.31 %
Jeszte 8 0.27 %
Nemesmartonfala 7 0.24 %
Rimaráhó 6 0.20 %
Korláti 5 0.17 %
Gortvakisfalud 5 0.17 %
Dúlháza 5 0.17 %
Klenóc 5 0.17 %
Nyustya 5 0.17 %
Tiszolc 4 0.14 %
Rimabrézó 4 0.14 %
Gernyőpuszta 4 0.14 %
Zeherje 4 0.14 %
Bellény 3 0.10 %
Alsósziklás 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Karaszkó 2 0.07 %
Kecege 2 0.07 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 32.13 %
Klenóc 25 3.13 %
Nyustya 19 2.38 %
Tiszolc 17 2.13 %
Jánosi 13 1.63 %
Kálosa 12 1.50 %
Rimaszécs 11 1.38 %
Nemesradnót 11 1.38 %
Rimasimonyi 10 1.25 %
Bátka 10 1.25 %
Várgede 10 1.25 %
Almágy 10 1.25 %
Gortvakisfalud 10 1.25 %
Osgyán 9 1.13 %
Bakostörék 8 1.00 %
Egyházasbást 8 1.00 %
Serke 8 1.00 %
Ajnácskő 8 1.00 %
Csíz 7 0.88 %
Détér 7 0.88 %
Guszona 7 0.88 %
Abafalva 7 0.88 %
Vámosbalog 7 0.88 %
Cakó 6 0.75 %
Méhi 6 0.75 %
Óbást 6 0.75 %
Feled 6 0.75 %
Kruzsnó 6 0.75 %
Oldalfala 5 0.63 %
Gömörfüge 5 0.63 %
Tajti 5 0.63 %
Rimaráhó 5 0.63 %
Rakottyás 4 0.50 %
Sajórecske 4 0.50 %
Rimabrézó 4 0.50 %
Hanva 4 0.50 %
Balogtamási 4 0.50 %
Uzapanyit 4 0.50 %
Sajószentkirály 4 0.50 %
Balogújfalu 4 0.50 %
Balogiványi 3 0.38 %
Rimapálfala 3 0.38 %
Cserencsény 3 0.38 %
Dúlháza 3 0.38 %
Zsip 3 0.38 %
Alsósziklás 3 0.38 %
Perjése 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Gesztete 2 0.25 %
Korláti 2 0.25 %
Sajólénártfalva 2 0.25 %
Zeherje 2 0.25 %
Felsővály 2 0.25 %
Naprágy 2 0.25 %
Hubó 2 0.25 %
Kacagópuszta 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Zádorháza 2 0.25 %
Gömörpéterfala 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Gernyőpuszta 2 0.25 %
Bugyikfala 2 0.25 %
Harmac 2 0.25 %
Darnya 2 0.25 %
Derencsény 2 0.25 %
Kövecses 2 0.25 %
Jeszte 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Vecseklő 1 0.13 %
Balogfala 1 0.13 %
Tóthegymeg 1 0.13 %
Kerekgede 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Meleghegy 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rimazsaluzsány 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 28.23 %
Egyházasbást 75 9.49 %
Feled 55 6.96 %
Tajti 43 5.44 %
Almágy 42 5.32 %
Óbást 36 4.56 %
Harmac 27 3.42 %
Ajnácskő 23 2.91 %
Balogfala 21 2.66 %
Gömörpéterfala 19 2.41 %
Rimaszécs 19 2.41 %
Jeszte 19 2.41 %
Vecseklő 18 2.28 %
Détér 17 2.15 %
Rimasimonyi 16 2.03 %
Dobfenek 16 2.03 %
Gesztete 15 1.90 %
Guszona 13 1.65 %
Medveshidegkút 12 1.52 %
Bátka 12 1.52 %
Csíz 12 1.52 %
Serke 10 1.27 %
Vámosbalog 8 1.01 %
Abafalva 7 0.89 %
Várgede 7 0.89 %
Nyustya 7 0.89 %
Kövecses 6 0.76 %
Kálosa 6 0.76 %
Méhi 6 0.76 %
Jánosi 5 0.63 %
Hanva 5 0.63 %
Sajószentkirály 5 0.63 %
Sajólénártfalva 5 0.63 %
Osgyán 5 0.63 %
Balogiványi 5 0.63 %
Zsip 4 0.51 %
Velkenye 4 0.51 %
Gortvakisfalud 4 0.51 %
Zádorháza 4 0.51 %
Balogpádár 3 0.38 %
Tiszolc 3 0.38 %
Balogújfalu 3 0.38 %
Uzapanyit 3 0.38 %
Darnya 3 0.38 %
Nemesradnót 3 0.38 %
Dobóca 3 0.38 %
Rimaráhó 3 0.38 %
Gömörfüge 3 0.38 %
Oldalfala 2 0.25 %
Dúlháza 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Kruzsnó 2 0.25 %
Kerekgede 2 0.25 %
Korláti 2 0.25 %
Sajólenke 2 0.25 %
Balogtamási 2 0.25 %
Kecege 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Klenóc 2 0.25 %
Zeherje 2 0.25 %
Sajórecske 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Perjése 1 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Sajókeszi 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Bakostörék 1 0.13 %
Baraca 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Felsővály 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 64.03 %
Klenóc 94 3.95 %
Bakostörék 82 3.45 %
Nyustya 78 3.28 %
Rimaráhó 72 3.03 %
Tiszolc 69 2.90 %
Cserencsény 60 2.52 %
Kruzsnó 34 1.43 %
Osgyán 33 1.39 %
Jánosi 31 1.30 %
Várgede 23 0.97 %
Feled 23 0.97 %
Rimabrézó 22 0.92 %
Meleghegy 16 0.67 %
Rimazsaluzsány 15 0.63 %
Derencsény 15 0.63 %
Gernyőpuszta 15 0.63 %
Zeherje 14 0.59 %
Felsősziklás 13 0.55 %
Bátka 12 0.50 %
Ajnácskő 12 0.50 %
Balogrussó 11 0.46 %
Vámosbalog 11 0.46 %
Sajószentkirály 10 0.42 %
Karaszkó 9 0.38 %
Gesztes 9 0.38 %
Bugyikfala 9 0.38 %
Alsósziklás 9 0.38 %
Almágy 9 0.38 %
Runya 9 0.38 %
Rimabánya 9 0.38 %
Oldalfala 8 0.34 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 8 0.34 %
Kecege 8 0.34 %
Uzapanyit 7 0.29 %
Rónapatak 7 0.29 %
Kőhegy 7 0.29 %
Méhi 6 0.25 %
Bellény 6 0.25 %
Medveshidegkút 6 0.25 %
Rimaszabadi 6 0.25 %
Rimaszécs 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Rimapálfala 5 0.21 %
Dobrapatak 5 0.21 %
Harmac 5 0.21 %
Durendapuszta 5 0.21 %
Gömörispánmező 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogfala 4 0.17 %
Alsóvály 4 0.17 %
Détér 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Cakó 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Baraca 3 0.13 %
Gömörfüge 3 0.13 %
Darnya 3 0.13 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 55.68 %
Szútor 215 4.37 %
Nyustya 182 3.70 %
Tiszolc 135 2.74 %
Gesztete 131 2.66 %
Feled 129 2.62 %
Jánosi 121 2.46 %
Klenóc 98 1.99 %
Osgyán 95 1.93 %
Cserencsény 88 1.79 %
Rimaszécs 81 1.65 %
Várgede 80 1.63 %
Bátka 74 1.50 %
Bakostörék 67 1.36 %
Rimaráhó 66 1.34 %
Serke 62 1.26 %
Dobóca 56 1.14 %
Rimasimonyi 48 0.98 %
Rimapálfala 47 0.96 %
Ajnácskő 47 0.96 %
Vámosbalog 47 0.96 %
Balogfala 41 0.83 %
Harmac 40 0.81 %
Nemesradnót 40 0.81 %
Kruzsnó 40 0.81 %
Almágy 39 0.79 %
Sajószentkirály 37 0.75 %
Détér 37 0.75 %
Meleghegy 36 0.73 %
Abafalva 34 0.69 %
Méhi 34 0.69 %
Gernyőpuszta 31 0.63 %
Zeherje 30 0.61 %
Felsővály 28 0.57 %
Tajti 27 0.55 %
Csíz 27 0.55 %
Uzapanyit 26 0.53 %
Velkenye 25 0.51 %
Hanva 25 0.51 %
Rimazsaluzsány 25 0.51 %
Guszona 25 0.51 %
Bellény 23 0.47 %
Egyházasbást 22 0.45 %
Alsósziklás 21 0.43 %
Óbást 20 0.41 %
Gortvakisfalud 19 0.39 %
Balogiványi 18 0.37 %
Derencsény 18 0.37 %
Sajólénártfalva 18 0.37 %
Balogtamási 18 0.37 %
Balogújfalu 17 0.35 %
Gömörpéterfala 17 0.35 %
Kőhegy 17 0.35 %
Rimabrézó 17 0.35 %
Kálosa 16 0.33 %
Magyarhegymeg 16 0.33 %
Kacagópuszta 16 0.33 %
Runya 15 0.30 %
Rimaszabadi 15 0.30 %
Rimabánya 14 0.28 %
Baraca 14 0.28 %
Karaszkó 14 0.28 %
Kövecses 13 0.26 %
Oldalfala 13 0.26 %
Zsip 13 0.26 %
Alsóvály 13 0.26 %
Gömörfüge 13 0.26 %
Jeszte 12 0.24 %
Kerekgede 11 0.22 %
Durendapuszta 10 0.20 %
Rakottyás 10 0.20 %
Jéne 10 0.20 %
Kecege 10 0.20 %
Balogpádár 9 0.18 %
Perjése 9 0.18 %
Balogrussó 9 0.18 %
Vecseklő 8 0.16 %
Hubó 8 0.16 %
Rónapatak 7 0.14 %
Sajólenke 7 0.14 %
Ratkószabadi 7 0.14 %
Kisgömöri 7 0.14 %
Korláti 7 0.14 %
Nemesmartonfala 6 0.12 %
Zádorháza 5 0.10 %
Felsősziklás 5 0.10 %
Dobfenek 5 0.10 %
Ratkószuha 4 0.08 %
Naprágy 4 0.08 %
Kiéte 4 0.08 %
Tóthegymeg 4 0.08 %
Gesztes 3 0.06 %
Babarét 3 0.06 %
Cakó 3 0.06 %
Bugyikfala 3 0.06 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.39 %
Klenóc 152 16.12 %
Rimaszombat 148 15.69 %
Tiszolc 68 7.21 %
Rimaráhó 36 3.82 %
Rimabrézó 26 2.76 %
Rimazsaluzsány 20 2.12 %
Rimabánya 18 1.91 %
Bakostörék 16 1.70 %
Rimaszabadi 15 1.59 %
Cserencsény 13 1.38 %
Várgede 11 1.17 %
Jánosi 9 0.95 %
Kecege 9 0.95 %
Kruzsnó 8 0.85 %
Balogrussó 8 0.85 %
Babarét 8 0.85 %
Nemesradnót 7 0.74 %
Meleghegy 7 0.74 %
Osgyán 6 0.64 %
Durendapuszta 6 0.64 %
Feled 6 0.64 %
Zsip 6 0.64 %
Felsősziklás 6 0.64 %
Gömörfüge 6 0.64 %
Rimaszécs 6 0.64 %
Alsóvály 5 0.53 %
Oldalfala 5 0.53 %
Abafalva 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Óbást 4 0.42 %
Ajnácskő 4 0.42 %
Vámosbalog 4 0.42 %
Gernyőpuszta 4 0.42 %
Hanva 4 0.42 %
Balogpádár 4 0.42 %
Kiéte 4 0.42 %
Bátka 4 0.42 %
Karaszkó 4 0.42 %
Sajólenke 4 0.42 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Méhi 3 0.32 %
Zeherje 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Felsővály 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Rimasimonyi 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Sajórecske 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Velkenye 2 0.21 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.31 %
Kacagópuszta 50 3.99 %
Nyustya 46 3.67 %
Gernyőpuszta 44 3.51 %
Tiszolc 39 3.11 %
Klenóc 39 3.11 %
Rimaszécs 34 2.71 %
Harmac 28 2.23 %
Jánosi 24 1.91 %
Feled 22 1.75 %
Cserencsény 22 1.75 %
Osgyán 21 1.67 %
Balogiványi 18 1.44 %
Rimaráhó 16 1.28 %
Bakostörék 16 1.28 %
Durendapuszta 16 1.28 %
Rimabrézó 14 1.12 %
Felsősziklás 14 1.12 %
Csíz 13 1.04 %
Balogrussó 12 0.96 %
Dobóca 11 0.88 %
Sajószentkirály 11 0.88 %
Rimabánya 10 0.80 %
Derencsény 10 0.80 %
Vámosbalog 10 0.80 %
Meleghegy 9 0.72 %
Zádorháza 8 0.64 %
Gömörispánmező 8 0.64 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.82 %
Rimaszombat 442 21.06 %
Klenóc 253 12.05 %
Tiszolc 250 11.91 %
Rimaráhó 74 3.53 %
Bakostörék 46 2.19 %
Osgyán 43 2.05 %
Rimazsaluzsány 38 1.81 %
Rimabánya 32 1.52 %
Feled 29 1.38 %
Cserencsény 27 1.29 %
Kruzsnó 21 1.00 %
Rimabrézó 17 0.81 %
Alsósziklás 16 0.76 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.62 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.48 %
Rimaszécs 10 0.48 %
Balogrussó 10 0.48 %
Felsősziklás 10 0.48 %
Derencsény 10 0.48 %
Gernyőpuszta 9 0.43 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.29 %
Zeherje 6 0.29 %
Meleghegy 6 0.29 %
Kiéte 6 0.29 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Balogfala 2 0.10 %
Dobrapatak 2 0.10 %
Gesztete 2 0.10 %
Bellény 2 0.10 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 14.02 %
Balogfala 14 3.27 %
Ajnácskő 13 3.04 %
Várgede 11 2.57 %
Tiszolc 11 2.57 %
Rimaszécs 10 2.34 %
Nyustya 10 2.34 %
Osgyán 8 1.87 %
Vámosbalog 7 1.64 %
Feled 6 1.40 %