SK
KS
.....

Mecenzéf

Város

címer zászló
596 22% magyar 1910
43 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Medzev
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Arany-patak (Zlatná), Aranyvölgy (Zlatá dolina), Boglya-tető (Vysoké čelo), Cigánytábor (Osada), (Constantin Grube), Csendes (Tichý), Dedinka, Dlhá zem, Dlhý chrbát, Dobytčia cesta, Falu dűlő (Dörfl, Obecné), Farské (Pfaffengründl), Fenyő-hágó (sedlo Jedľovec), Fenyő-hegy (Jedľovec, Fichtenhübl), Gólát (Golát), Grund (Grunt), Grundi-patak (Grundský potok), Hagenova dolina, Harbova straň, Hutno, Hrbáľ, Kamenné stráne, Kauligerhübel-hegy (Kauligov vrch), Klement-hámor, Kochova baňa, Kostolná dolina, Krivý kopec, Kút, Ledra, Löfler-domb (Löflerov kopec), (Lőrinc-hámor), Machové, Magas-hegy, Medveďova dolina, Merzen-hegy (Merzenov kopec), Mexikó-hámor, Objednaná dolina, Okrúhly kopec, Opustený-patak, Őrhegy (Strážny kopec, Wachhübel), Parapüschl, Pivering-patak (Piverský potok), Šajba, Sajó-tető (Scheuerriegl), Sprievodný koniec, Stohiovište, Strážne (Hohe Leiten), Sugó (Šugov), Sugói-halastavak (Šugovské rybníky), Sugói-völgy (Dombacher Tal), Šugova strana, Szarvas-hegy (Krásny roh), Tri studne, Tábor (Wustling), Viktória-malom, Výhon, Weinling-föld (Weinlingova zem), Zahájané, Zahumnie, Zvody
Koordináták:
48.69969559, 20.89250565
Terület:
31,87 km2
Rang:
város
Népesség:
4382
Tszf. magasság:
318 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04425
Település kód:
521671
Szervezeti azonosító:
324442
Adóazonosító:
2020746112

Mecenzéf (Alsómecenzéf) a Felső-Bódva völgy központjában, 318 méteres (határa 288-954 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Bódva partján, az Őrhegy (Strážny vrch) déli lábánál, Szepsitől 16 km-re északnyugatra, Kassától 37 km-re, Jászótól 7 km-re nyugatra, Szomolnoktól pedig 22 km-re délkeletre. A város fő tengelyét a Bódva völgyében található, a Kovács és a Stószi utca által alkotott főutca alkotja, az erre merőlegesen, a Grundi-patak mentén kialakult szalagtelkes útifalu, a Grund (Grunt) 1,3 km hosszan nyúlik el dél felé. A két tengely metszéspontjában található a város mintegy 300 km hosszú főtere, mely a német alapítású bányavárosokéval mutat rokonságot, közepén a monumentális hatású, Mária születésének szentelt római katolikus templommal. A főtér északi folytatásában az Opustený-patak völgyében a falusias jellegű Tábor (Wustling) városrészt találjuk. Az 1970-es években épült Ifjúság-lakótelep (Sídlisko Mládosť) ettől nyugatra, a Felsőmecenzéfre vezető út két oldalán található. A főtértől mintegy 1 km-re keletre a vasútállomást és a város ipari övezete következik, azon túl pedig az Őrhegy keleti lábánál (Parapüschl) a szegregált roma telep. A város határa a Bódva völgyétől délre a Szádelői-karszt mészkőhegyei közé nyúlik, északon pedig a Gömör-Szepesi érchegység legkeletibb hegyláncának, a Kassai-hegységnek (más néven Szomolnok-Kassai hegyvidék) a gerincéig, itt találjuk a község legmagasabb pontját, a Fenyő-hegyet (Jedľovec – Fichtenhübl, 954 m). A Grundi-völgytől nyugatra magasodik az erdőborította Kauligerhübel-hegy (Kauligov vrch, 580 m) és a Gólát-hegy (723 m), keletre az Őrhegyen és a Merzen-hegyen túl pedig a Sugó-patak hosszan elnyúló völgyét találjuk halastavaival és üdülőtelepülésével. Ettől délre a Löfler-hegy (508 m) és a Weinling-föld határrész már a Szlovák Karszt Nemzeti Park részét alkotja. A Sugó-völgytől keletre a Dobolc-hegy (Doboldér, Hort) tömbje már Jászó határához tartozik. A város külterületén még egy hétvégi házas telep található a Bódva-völgyben, a központtól 2 km-re északnyugatra. Északról a Bódva-völgy mellékvölgyei a Pivering-patak (Piverský potok) völgye és az Arany-völgy (Zlatá dolina), ez utóbbi képezi a határt Mecenzéf és Felsőmecenzéf között. A két völgy között emelkednek a Boglya-tető (Vysoké čelo – Schöberstirn, 613 m) és a Szarvas-hegy (Krásny roh, 744 m), a Pivering-völgytől nyugatra pedig egy völgy fölé magasodó (a közelmúltig gyümölcsösekkel borított) dombtetőn találjuk Mecenzéf első középkori településhelyét, a Falu-dűlőt (Obecné, Dörfl). 2010-ben a város határának 67,1 %-át (2138 ha) erdő, 21,3 %-át (680 ha) rét és legelő és 4,0 %-át (128 ha) beépített terület foglalta el, a szántók aránya alig 3,8 % (120 ha) volt. Az erdők aránya az elmúlt száz év során megnőtt (1900 körül még csak 58,7 százalékot foglaltak el). Mecenzéfet a Bódva völgyében vezető 548-as út köti össze Jászóval (7 km) és Stószon (8,5 km), valamint a Stószi-hágón (16 km) keresztül Szomolnokkal, a 3362-es út a szomszédos Felsőmecenzéffel (2 km) teremt összeköttetést. Mecenzéf a bódva-völgyi (Szepsi-Jászó-Mecenzéf) vasútvonal végállomása, a személyforgalmat azonban 2003-ban megszüntették. Mecenzéf keletről Jászó, délnyugatról Ájfalucska, nyugatról Stósz, északnyugatról Szomolnokhuta, északról és északkeletről pedig Felsőmecenzéf községekkel határos. Katasztere délkeleten egyetlen ponton érintkezik Tornáéval és Debrődével is. Északnyugati határa évszázadokon át megyehatárt alkotott Abaúj és Szepes vármegyék között, 1881-ig, Stósz Abaúj-Tornához csatolásáig nyugati határa is megyehatár volt.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó város. 1871-ig Abaúj vármegyéhez tartozó szabadalmazott bányaváros (1697-től), majd nagyközség volt. 1881-1920-ig Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Szepsi járás része volt, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott (Tátra megye, Gölnicbányai járás). 1960-1999 között hozzá tartozott Felsőmecenzéf is. Városi címét 1966-ban nyerte vissza. Területe (2011-ben 31,87 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

Mecenzéfnek 2011-ben 4261 lakosa volt, ezzel a Kassa-környéki járás harmadik legnépesebb települése volt (Szepsi és Hernádcsány után). Ekkor lakosságának 69,8 %-a volt szlovák, 8,3 %-a német, 1,8 %-a roma és 1,3 %-a (54 fő) magyar nemzetiségű (2,3 %-a – 100 fő – magyar anyanyelvű). A német anyanyelvűek aránya (9,8 %) kismértékben, a roma anyanyelvűeké (7,1 %) több mint háromszorosan meghaladta a magukat az adott nemzetiséghez tartozóknak vallók arányát. A város alapításától kezdve zömében német lakosságú volt, a Felső-Bódva-völgy földrajzilag a dél-szepesi gründler németséghez csatlakozó, de attól nyelvjárásában elkülönülő mánta német nyelvterületét alkototta (a szomszédos Felsőmecenzéffel és Stósszal). A lakosság túlnyomó többsége a második világháború utáni kitelepítésekig német nemzetiségű volt (1930-ban 77,6 %). 1880-ban a lakosság 86,3 %-a, 1910-ben 72,2 %-a vallotta magát német anyanyelvűnek. Az 1920 előtti három évtizedre jellemző a magukat magyarnak vallók arányának folyamatos növekedése (1880-ban 7,4 %, 1900-ban 14,9 %, 1910-ben 22,4 %, 1921-ben 22,5 %); ez a mecenzéfi németség kezdődő asszimilációját mutatja, melynek a csehszlovák hatalomátvétel vetett véget (1930-ban már csak 9,0 % volt a magyarok aránya). 1945 után a német lakosság nagy részét kitelepítették Németországba, teljesen megváltoztatva a város etnikai képét – a környező településekről és Szlovákia túlnépesedett hegyvidéki falvaiból tömegesen költöztek be szlovák nemzetiségűek: 1930-ban a (cseh)szlovákok a lakosság 9,2 %-át alkották, 1945 óta viszont a túlnyomó többséget. Mecenzéf német lakosságának egy része elkerülte a kitelepítést és ma Szlovákia valamennyi városa közül itt a legmagasabb a német nemzetiségűek aránya, bár 1991-2011 között ez az arány a felére csökkent (1991-ben 17,3 %, 2001-ben 13,6 %, 2011-ben 8,3 %). A mecenzéfi szórványmagyarság aránya ugyanebben az időszakban 2,1 %-ról (82 fő) 1,3 %-ra (54 fő) esett vissza, a kettős identitás jelentőségét mutatja viszont, hogy a magyar anyanyelvűek aránya a magyar nemzetiségűekének csaknem a duplája (2,3 %). A városban a 18. század óta jelenlévő romák száma a 20. század második felében nőtt meg, tényleges súlyukat a magukat romáknak vallók hektikusan változó arányszáma (1991-ben 9,4 %, 2001-ben 6,7 %, 2011-ben 1,8 %) nem mutatja, 2013-ban az összlakosság csaknem egyharmadát (30,3 %) alkották, zömük szegregáltan, a mintegy 1000 lakosú parapüschli cigánytelepen (Osada) él. A város lakosságszáma a hámoripar konjunkturális ingadozásait követve változott a 20. század közepéig: az 1869-es 3478-ról 1890-re 2693-ra esett vissza, majd 1900-ra 2805-re nőtt, 1910-1930 között stabilizálódott (1910-ben 2658, 1921-ben 2670, 1930-ban 2656 fő), 1950-ig viszont (a háborús és háború utáni megrázkódtatások nyomán) ismét 2350 főre esett vissza. Az 1960-es években a népességszám szinte alig változott (1961-ben 2609, 1970-ben 2649 fő), majd 1970-től napjainkig változó ütemű, de egyaránt dinamikus növekedés figyelhető meg. Az 1970-es évek lakótelepépítéshez és urbanizációhoz köthető növekedése (2649 főről 3026 főre; 377 fős gyarapodás) az 1980-as évekre lelassult (+215 fő), az 1990-es évektől (+426 fő) az egyre gyorsuló ütemű gyarapodás (2001-2011 között már 594 fő, 3667 főről 4261 főre) elsősorban a roma népesség magas természtes szaporodásával hozható összefüggésbe. 2017-re Mecenzéf népessége 4435 főre nőtt, egészében 1970 óta kétharmadával nőtt a lakosság száma. Mecenzéf lakosságának többsége (1921-ben 95,3 %, 2011-ben 58,7 %) római katolikus vallású, 2011-ben a felekezeten kívüliek a lakosság 14,9 %-át alkották, csaknem egynegyede (22,2 %) pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. 2011-ben a város népsűrűsége (134 fő/km²) 75 százalékkal haladta meg a járási átlagot, egyetlen állandóan lakott külterületi településrészén, Sugón élt a lakosság 0,5 %-a (20 fő).

Történelem

A település a korábban lakatlan, erdővel borított völgyben (a középkorban Abaúj északnyugati részét a hatalmas Fekete-erdő foglalta el) a 13. században, a tatárjárás utáni betelepítéssel jött létre. Eredeti helye a maitól északnyugatra, a Dörfl (Falu dűlő) határrészben volt, nevét a Pivering-patakról kapta, melyet ekkor németül „Metzen seifen” (tkp. Matild pataka) néven ismertek (1332-ben „Mochilidis” alakban fordul elő). Első telepesei egyes források szerint a Rajna vidékéről, mások szerint Elzászból és Stájerországból érkeztek 1255-1272 között. A jászói prépostsághoz tartozó bányásztelepülés 1359-ben „Mechenseuph” néven szerepelt. Alsó- és Felsőmecenzéf csak a 15. század első felében különült el egymástól, a mai városközpont 1400 körül alakult ki (korábbi településhely volt a Falu dűlő mellett a Grundi-völgyben is). A bányászat Felsőmecenzéfen vált elsődlegessé, az 1430-tól különálló, Szűz Máriának szentelt templommal bíró, orsós szerkezetű Alsómecenzéf a kézművesek és hámorkovácsok települése volt (először egy 1371-es oklevélben említik a Sugó-völgyi hámorokat). 1427-ben 58 portája és 342 lakosa volt. A település lakossága a 16. század közepén evangélikus hitre tért. 1618-ban a bányavárosokhoz hasonló gazdasági előjogokkal rendelkező mezőváros lett. 1620-ban 122 háza és 783 lakosa volt a városnak. 1622-ben a pestisjárványban 417 lakosa vesztette életét. Az 1630-as évektől kezdve egymás után alakultak meg a céhek (lakatosok, asztalosok, cipészek, stb.), köztük a hámorokovácsoké, az ácsoké és a serfőzőké 1639-ben. Ugyanebben az évben kapott a város III. Ferdinándtól heti- és éves vásár tartására szóló jogot. 1650 után a jászói prépostság fokozta az ellenreformációs nyomást Mecenzéfre, mely 1671-ben az ellenreformáció győzelmével ért véget, ekkor a mecenzéfi templom visszakerült a katolikusokhoz. A város római katolikus egyházközségét 1682-ben alapították újra. A bányavárosi címet Alsómecenzéf 1697-ben nyerte el I. Lipóttól. A város lakói támogatták a Rákóczi-szabadságharcot, 1706-ban 5000 baltát ajánlottak fel a kuruc sereg javára. A város legrégebbi címere 1697-ből, pecsétje pedig 1710-ből ismert. 1709-1710-ben lakosságának nagy része a nagy pestisjárvány áldozatául esett, 1715-ben alig 20 lakott portája volt, ez a szám 1720-ra 62-re nőťť. Alsó- és Felsőmecenzéf bányavárosi jogát 1728-ban megerősítették, de ez nem vetett véget az évszázadokon át húzódó harcnak a földesúri jogot érvényesíteni kívánó jászói premontrei apátsággal. 1729-ben zajlott a „disznóháború” (Schweinenkrieg) Alsó- és Felsőmecenzéf között a disznók makkoltatása feletti ellentétek miatt. Új temploma 1732-35 között, Sorger György (1665-1739) mecenzéfi születésű erdélyi püspök támogatásával épült. 1750-ben felépült az alsómecenzéfi sörfőzde, 1752-ben pedig az első iskola, melyben német nyelven folyt az oktatás (korábban az alsómecenzéfi gyerekek Felsőmecenzéfre jártak). 1772-ben a városban 84 gazda-, 219 zsellér- és 201 vagyontalan családot írtak össze. 1780-ban 3497 lakosa volt a városnak, melynek keleti irányú kapcsolatait megerősítette a kassai postakocsijárat megnyitása és a ma is álló postakocsiállomás felépítése. 1783-ban II. József császár a városba látogatott. 1831-ben Alsómecenzéfnek (Felsőmecenzéffel ellentétben, mely a rozsnyói egyházmegye és a premontrei rend joghatósága alatt maradt) sikerült elérnie, hogy az 1804-ben alapított kassai egyházmegyéhez kerüljön. A városi kórházat 1819-ben alapították. 1828-ban 418 háza és 3424 lakosa volt. 1846-ban megnyílt a mecenzéfi postahivatal. A 19. század a vasfeldolgozás fénykora volt Mecenzéfen: 1810-36 között a Pivering-völgyben 6, a Goldseifenben (Arany-völgy) 12, a Grund-völgyben pedig 9 hámor működött. 1850 körül mintegy ötszázan dolgoztak a hámorkovács-, háromszázan pedig a szegkovács-céhben. Országszerte ismert volt a város a kapák és ásók készítéséről. Lakóinak egy része vándorló életmódot folytatott, a mecenzéfiek híresek voltak, mint csatorna- és útépítők, illetve mint köves talajú szőlőföldek előkészítői. 1848-49-ben a város lakói a magyar forradalom és szabadságharc oldalára álltak, sokan aktívan részt vettek a harcokban, a mecenzéfi hámorokban 40 ezer bajonettet készítettek. A szabadságharc bukása után sokan a várostól északra fekvő hegyekben bujkáltak a megtorlás elől. 1860-1874 között a hámoripar fellendülésével egyre több hámortulajdonos fia járt magyar egyetemre és helyezkedett el kereskedelmi- és hivatalnokpályán, egyben a német oktatás háttérbe szorításával 1868 után egyre inkább megnőtt a magyar nyelv szerepe. 1861-ben megnyílt az első gyógyszertár a városban. Az 1870-es évektől a hámorkohászat válságával a város népessége is csökkent, míg 1869-ben 3478 lakosa volt, 1880-ban 3213, 1890-ben pedig 2693. Kezdetét vette a tömeges amerikai kivándorlás, különösen sok mecenzéfi emigrált Clevelandbe. A szegkovácsok közül vándoroltak ki a legtöbben, mivel munkájukat a gépesített szeggyártás elterjedése feleslegessé tette. 1870-ben megalakult a Csereháti Bank, 1878-ben pedig az önkéntes tűzoltóegylet. A régi céhes sörfőzést 1872-től a városi tulajdonú sörfőzde váltotta fel. Az 1870-es évek elején a közigazgatási átszervezéssel Alsómecenzéf városi címét elvesztve nagyközséggé alakult. 1890 körül 70 hámortulajdonosa volt és 210 hámor működött határában, melyekben évente több, mint kétmillió ásót és kapát állítottak elő. 1880-82 óta Siemens-Martin kemencével ellátott modern vasöntödéje is volt, ezenkívül vasipariskola, tanonciskola, távíróhivatal és postatakarékpénztár is működött a nagyközségben. Az 1890-es években ismét nőtt a népesség, de 1900-1910 között újra a gazdasági visszaesés, a növekvő kivándorlás volt a jellemző: 1900-ban 2805, 1910-ben már csak 2658 lakosa volt Alsómecenzéfnek. A magyarul tudók aránya 1900-1910 között 61 %-ról 72,2 %-ra nőtt, de a szomszédos Stósztól eltérően (bár a magukat magyarnak vallók aránya 1880-1921 között csaknem háromszorosára, 7,4 %-ról 22,5 %-ra nőtt) Alsómecenzéfen a többség továbbra is németnek vallotta magát. 1892. szeptember 16-án a község nagy része leégett, többek között a templom és az iskola is. 1894-ben megnyílt a bódva-völgyi vasútvonal, melynek végállomása Mecenzéf lett. 1896-ban milleniumi emlékművét emeltek a Falu dűlőben, az első település helyén (ma a városháza udvarán látható). A századfordulón 109 hámor működött a határban, a legtöbb a Bódva völgyében (pl. Mexikó-, Klement-, Lőrinc-hámor). 1907-ben megnyílt a Simon Pöhm-féle kapagyár, ugyanebben az évben az Apponyi-féle iskolatörvények értelmében megszüntették a német nyelvű oktatást. 1907-ben hivatalos nevét Alsómecenzéfről Mecenzéfre változtatták. Az első világháborúban a két Mecenzéf 33 lakosa esett el. A világháború alatt olasz hadifoglyok éltek és dolgoztak Alsómecenzéfen. 1918 végén Mecenzéf csehszlovák megszállás alá került, és bár 1919. márciusa és júliusa között a magyar Vöröshadsereg egy időre visszafoglalta, a Trianoni békeszerződéssel 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1919. júliusában Mecenzéftől délre kisebb csata zajlott le a cseh legionáriusok és a magyar vöröskatonák között. A csehszlovák hatóságok visszaállították Mecenzéfen a német nyelvű oktatást. A két világháború közötti időszakra a gazdasági hanyatlás (részben a cseh ipar konkurrenciája miatt) jellemző, az 1920-as években stagnált, az 1930-as években csökkent a lakosságszám (1921-ben 2670, 1930-ban 2656, 1941-ben 2400 lakosa volt Alsómecenzéfnek). A lakosság többsége továbbra is német volt, jelentős szlovák betelepülés nem történt, a magukat magyarnak vallók száma visszaesett. A helyi politikában a baloldali dominancia volt a jellemző, a kommunista párt 1931-ben a helyhatósági irányítást is megszerezte. Az 1930-as évek második felétől megerősödtek a német nacionalista pártok, terjedt a „nemzetiszocialista” propaganda. 1924-ben sztrájk zajlott a község hámoraiban. 1929-ben bevezették a villanyvilágítást. 1930-tól a német mellett szlovák nyelvű oktatás is folyt a mecenzéfi polgári iskolában. 1933-ban még 95 hámor működött a határban. 1938-ban az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Mecenzéf és Jászó között húzta meg, a Felső Bódva-völgyet elszakítva természetes déli kapcsolataitól (új járási székhelye a közúton 48 km-re fekvő Gölnicbánya lett). Alsómecenzéfen követelték, hogy csatolják a települést Magyarországhoz, november 3-án 6 ezres tüntetésre került sor (a környező községekből is sokan érkeztek) és egy küldöttséget is küldtek Berlinbe a határkorrekció érdekében, de eredménytelenül. 1938. december 11-én a 200 fős kíséretével Mecenzéfre látogató Franz Karmasint, a Német Párt vezetőjét kövekkel dobálták meg és merényletet kíséreltek meg ellene (a Harmadik Birodalomból irányított párt ellenezte az új határ módosítását). 1939. márciusától 1945. januárjáig határközségként Alsómecenzéf a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott (a szomszédos Ájfalucska és Jászó, akárcsak a felsőmecenzéfi Lúcia-bánya már Magyarország része volt). Hagyományos piacainak elvesztése után a mecenzéfi ipar a német hadigépezet számára termelt a háború alatt. 1941-ben Alsómecenzéfnek 518 háza és 2400 lakosa volt. 1943-ban a busslingi cigánytelep felszámolásával annak lakóinak egy részét áttelepítették a Parapüschl határrészbe, létrehozva a ma is létező etnikai gettó elődjét. A második világháború alatt, 1944-től a mecenzéfi német férfilakosságot besorozták az SS-be. 1944. szeptemberében és októberében számottevő partizántevékenység folyt a község határában a Szlovák Nemzeti Felkelés keretében, október 4-én a helyi csendőrállomást is elfoglalták. A partizánok között a helyi németek közül is többen harcoltak. Az év végén megkezdődött a lakosság egy részének evakuációja az előrenyomuló szovjet hadsereg elől, elsőként november 22-én 44 család kényszerült távozásra. A községbe 1945. január 21-én harc nélkül vonult be a szovjet hadsereg, de a szlovák közigazgatás már 1944. decemberében megszűnt. 1945. februárjában 201 személyt hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba. A beneši dekrétumok értelmében a mecenzéfi németek is elvesztették állampolgárságukat és a községben megszűnt a német nyelvű oktatás. A lakosság egy részét (mintegy 80 családot) kitelepítették Németországba, helyükre sárosi és zempléni szlovák családok érkeztek. 1955-ben már csak 32 hámor működött Alsómecenzéfen. 1957-ben magyar nyelven is oktató mezőgazdasági szaktanintézetet alapítottak. 1960-ban Alsómecenzéfhez csatolták Felsőmecenzéfet, a Medzev (Mecenzéf) néven egyesített községet pedig 1966-ban várossá nyilvánították. Alsómecenzéfnek 1950-ben 2350, 1961-ben 2609, 1970-ben pedig 2649 lakosa (609 lakóháza) volt. 1960-ban az Arany-patak (Goldseifen) menti cigánytábor felszámolásával annak lakóit a Parapüschl-telepre költöztették. 1967-ben átadták az alapiskola új épületegyüttesét. A kistérségi központtá fejlesztett kisváros az 1970-es években indult fejlődésnek, de a lakótelepek és tömbházak építése szerencsésen megkímélte a történelmi városmagot. A régi Simön és Pöhl-öntöde államosítása után az 1960-62-ben kibővített és modernizált új vállalat (Tatrasmalt, majd 1969-től Strojsmalt néven) immár közlekedési eszközök gyártására is szakosodott és a vidék legnagyobb munkáltatójává fejlődött (az 1980-as évek végén mintegy 700 dolgozóval). A fejlődés nagyrészt a környező települések (Jászó, Felsőmecenzéf, Stósz) rovására történt, melyek bánya- illetve mezővárosi hagyományaik ellenére falusorba süllyedtek. 1980-ra 3026-ra, 1991-re pedig 3241-re (Felsőmecenzéffel 3871-re) nőtt a lakosság száma. 1980 után számos nyugdíjas telepedett át az NSZK-ba Mecenzéfről, így 1991-ben a német nemzetiségűek már csak a lakosság egyötödét tették ki (ez az arány a következő húsz év alatt 8,3 %-ra csökkent). Az 1990-es évek gazdasági válsága a város iparának összeomlását és általános hanyatlást, magas munkanélküliséget hozott. A gépipar és fémfeldolgozás ugyan fennmaradt, több kisebb cég (Transport Systems, Isover, Rosenberg Slovakia) révén, de a foglalkoztatottak száma egy nagyságrenddel csökkent. 1999. június 3-án Felsőmecenzéf újra önállósult, de Alsómecenzéf továbbra is megtartotta a Mecenzéf nevet. 2003-ban megszűnt a személyforgalom a Szepsi-Mecenzéf vasútvonalon. A város címerét és zászlaját 2005-ben fogadták el, előbbi alapját Alsómecenzéf 1710-es pecsétjének rajza képezi. 2011-ben a városnak 4261, 2017-ben pedig 4435 lakosa volt.

Mai jelentősége

Mecenzéf ma is vasgyártásáról, fémfeldolgozó iparáról ismert, de bútorgyártása, fafeldolgozó ipara is számottevő. Határában baromfitelep működik. A kisváros történelmi központja 1996 óta kiemelt műemléki védelem alatt áll. A városban szlovák és német tannyelven oktató alapiskola, magyar nyelven is oktató mezőgazdasági szaktanintézet és három óvoda (ebből egy a romatelepen) működik. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a 15. században, 1732-35 között barokk stílusban újjáépítették. Az előtte álló Mária-szoborcsoportot a 18. században a nagy pestisjárvány emlékére emelték. Egykori hámorai közül csak néhány maradt fent napjainkig: a 19. század második felében épült Tischler-hámor a Stószi utcában 1967 óta kassai Műszaki Múzeum kezelésében van, a Bröstl-hámor az Arany-völgyben, a Schmiedl- és Pöhl-hámorok a Sugói-völgyben találhatóak. A város gazdag szakrális kisemlékekben is, a Grund városrészben található Mária mennybevétele-kápolna egy korábbi fakápolna helyén 1904-ben épült. Rudolf Schuster korábbi szlovák köztársasági elnök (1999-2004) és kassai polgármester (1983-86, 1994-99) egykori házában 2007 óta film- és fényképezéstörténeti múzeum működik. Vele szemben áll a városi csillagvizsgáló épülete. Mecenzéfet a kék turistajelzés a Fenyő-hágón (sedlo Jedľovec, 840 m) át a Gölnic-völggyel, a sárga jelzés Ájfalucskával, a zöld jelzés pedig a Sugó-völggyel köti össze.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MECZENZEIFEN. Alsó, és Felső Meczenzeif. Népes két mező Város Abaúj Vármegy. lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik az Ország útban, fájok van, héti, és Országos vásárjai hasznosak, réttyei soványak, lakosai az Országnak külömbféle részeiben keresik élelmeket árkok’ ásásával.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Meczenzéf, német m.-város, Abauj vármegyében, Kassához nyugotra 6 órányira, közel a szepesi, tornai, abauji, határszéleknek összejöveteléhez, 3250 r. kath. 5 evang. lak. Kath. paroch. templom. Postahivatal.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

De szinte tele van hámorokkal a völgynek felsőbb s egyre vadregényesebb része, hol Alsó-Meczenzéf német lakosságú nagyközség már egész gyárváros. Itt a hatalmas cser- és bükkerdős hegyektől környezett völgyekben szanaszét szórva 109 hámor van s leginkább ásót, kapát, stb. készít. Alsó-Meczenzéf szabadalmazott bányaváros, de bányászata nagyon mögötte áll vasiparának, mely külföldre is sok gyártmányt szállít. A régi (XIII. századi) telepítésű lakosság sajátságos nyelvjárást beszél, melyet a született német is nehezen ért meg; szintén sajátságosak hagyományos bányász szokásai, öltözködése és életmódja is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

SZABADALMAZOTT bányaváros, fekszik a gömör-szepesi érczhegység keleti és Abauj-Torna vármegye északnyugati részén, csereháti járásában, 313 méter magasságban a tenger szine felett, a Bódva folyócska mindkét partján, a szepsi-meczenzéfi szárnyvonal végpontján. Égalja egészséges. A tél többnyire későn köszönt be, az ősz hosszantartó és a legszebb évszak, viszont azonban későn is tavaszodik. A legnagyobb hideg 20°, a legnagyobb meleg 35°. A nyugati szelek uralkodók. A legtöbb eső tavaszszal esik, míg nyáron a patakok gyakran szenvednek a szárazság miatt vizhiányban, minek következtében a hámorokban a munka szünetelni kénytelen. Észak felé kellemes látványt nyújt az Érczhegység Kassa felé huzódó s ott a Hernád völgyébe hanyatló lánczolata, a mely üde erdőkkel, rétekkel van boritva. Elragadó kilátás nyílik innen a Magas-Tátrára. Nyugat és délfelé a várost a hegységnek egy másik befásitott láncza övezi. Ezen hegylánczokról haránt völgyek nyulnak a kis Bódva folyó felé. Ilyenek balfelől a Pivring, az Aranyvölgy, a Humel, a Borzó völgye; jobbról a Grundi és Súgó völgye (Dombach). Mindegyiknek az aljában csermelyek futnak végig, számos helyen kis tóba összegyüjtve, a mely tavacskák mellett a hires hámorok állanak. Alsó-Meczenzéf előtt észak-nyugat és dél-kelet felé kitágul a völgy s az ugynevezett alsó és felső ligetet képezi. Az alsó ligeten, mely egyes helyeken vagy 1 1/2 kilométer szélességü, vezet a folyton népes megyei út Jászó felé, valamint a vasút is, a melynek pályaháza is e ligetben fekszik körülbelül 1 kilométernyire a várostól. A felső liget jóval kisebb, körülbelül 1/2 km. széles. Ezen vezet tovább a megyei út Bodokán át Stósz felé. A meczenzéfi hegységnek, nevezetesen a Kassa felé huzódó hegyláncznak javarésze talkos és csillámpalából áll, melynek csapása kelet-nyugati irányu, dőlése közel merőleges. E palák rétegei között a hasadékokat pátvaskő telepek töltik ki, melyek helyenkint gazdag réz- és fakóérczet tartalmaznak. A pátvaskő-telepek átlagosan párvonalasan fordulnak elő, különféle vastagságban. Minthogy e pátvaskő-telepek közül a vékonyabbak Alsó-Meczenzéf határában vannak, a bányamívelésre alig méltók, azért Alsó-Meczenzéfen a bányászat, mint a multban, úgy jelenleg is, alárendelt szerepü, míg ellenben Felső-Meczenzéfen mindig nagy jelentőséggel birt. Bár délnyugat felé mindenütt mészkő határolja, Meczenzéfen mészkő nincs, s ebbeli szükségletét főleg a közeli szomszédságból födözi. Kova a hegység egyes helyein kisebb tömegekben és vékony erekben mindenütt előfordul. A felszin televényföldje erősen kavicsos agyagból áll. Az alsó és felső liget termőföldje alig 30 metert tesz, mely alatt vastag kavics van. A régi időben a Bódva-völgy ligetei el voltak mocsarasodva, s az utak is e korban mindenütt a hegyek lejtőin és tetőin huzódtak. A meczenzéfi nép nagyrészben hámorkovácsokból áll, de gazdálkodik is. A lakosok száma az 1890-iki népszámlálás szerint volt 2683, ebből 2614 katholikus. 1893-ban születés volt 105, halálozás 70. A város házainak száma 456.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsómecenzéf, Unter-Mezenziff, v. Abaúj-Torna vm. (Nižný Medzev, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepesi esp. ker-ében. - 1301: már létezett. Első tp-át ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. 1682: alapították újra. Mai Szt István király tp-át 1735: építették. Kegyura 1880: a község. Anyakönyvei 1699-től. Anyanyelve 1880: ném.; 1910: ném., m. - Lakói 2000: 2620 r.k., össz. 3817. ** KTN I:169. - Schem. Cass. 1915:56; 2000:75. (Kisboldogasszony-tp-a 1732: épült)

Helységnévtár

Mecenzéf (Alsó-) (Mecencéf, Meszenzef, Meszenzeif), RK. 3162 Kassa, gk. 15 Szeszta, ág. 31 -, ref. 5 - .

Névelőfordulások
1359
Mechenseuph
1376
Mechenseyfe
1407
Mechenzewph
1427
Alsow Mechseff
1630
Also Meczenzeff
1773
Alsó-Meczenzéff, Unter-Mezenziff, Nizny Meczenziff
1786
Unter-Metzenseiffen
1808
Alsó-Metzenzéf, Unter-Metzenseif
1863
Alsómecenzéff
1873
Alsómetzenzéf
1888
Alsómecenzéf
1907
Mecenzéf
1920
Nižný Medzev
1927
Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen, Alsó-Mecenzéf
1938
Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen
1948
Nižný Medzev
1960
Medzev

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Štóska) 6
Telefon: 0554663105
Fax: 0554663295

Honlap: medzev.sk
Polgármester:
Smorada Matej (Független)

Képviselő-testület:
Böhm Gabriel (Független)
Smorada Igor (Független)
Imling Ján (Független)
Flegner Ervin (Független)
Bučko Rudolf (Független)
Kováč Erik (Független)
Klučarovský Vojtech (Független)
Müller Rudolf (Független)
Frantzová Michaela (KDH)
Čierny Maroš (ŠKV)
Antl Rajmund (SPOLU)
Független 73% Független 8 képviselö KDH 9% KDH 1 képviselö ŠKV 9% ŠKV 1 képviselö SPOLU 9% SPOLU 1 képviselö 11 képviselö
Mecenzéfi Posta

Mariánske námestie 39

Városi Művelődési Központ

Kováčska 14

Mestský podnik služieb mesta Medzev

Štóska 182

Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR)

MsÚ Medzev

Základná umelecká škola v Medzeve

Štóska 159

Základná škola - Grundschule Medzev

Štósska 183

Materská škola Medzev

Mariánske námestie 35

Alapiskola

Štóska 183

Óvoda

Mariánske nám. 35

Mecenzéfi Anyakönyvi Hivatal

Štóska 6

Mecenzéfi Városi Hivatal

Štóska 6

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 238 7%
szlovákok 58 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2773 86%
lengyelek 0 0%
egyéb 144 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3213
magyarok 596 22%
szlovákok 83 3%
ruszinok 0 0%
romák 60 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1918 72%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2658
magyarok 600 22%
szlovákok 102 4%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1965 74%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2670
magyarok 82 2%
szlovákok 2727 70%
ruszinok 1 0%
romák 364 9%
ukránok 2 0%
csehek 23 1%
németek 668 17%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 3871
magyarok 57 2%
szlovákok 2766 75%
ruszinok 2 0%
romák 244 7%
ukránok 0 0%
csehek 16 0%
németek 497 14%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 83 2%
összlétszám 3667
magyarok 54 1%
szlovákok 2975 70%
ruszinok 2 0%
romák 77 2%
ukránok 0 0%
csehek 19 0%
németek 354 8%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 773 18%
összlétszám 4261
magyarok 43 1%
szlovákok 3402 83%
ruszinok 4 0%
romák 126 3%
ukránok 1 0%
csehek 17 0%
németek 216 5%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 288 7%
összlétszám 4107
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3035
Választási részvétel: 50.15 %
Kiadott boríték: 1522
Bedobott boríték: 1517

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1398
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Smorada Matej 813 58.15 % Független
Klučarovský Vojtech 585 41.85 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Böhm Gabriel 549 Független
Antl Rajmund 521 SPOLU
Smorada Igor 519 Független
Imling Ján 508 Független
Flegner Ervin 498 Független
Čierny Maroš 472 ŠKV
Frantzová Michaela 462 KDH
Bučko Rudolf 444 Független
Kováč Erik 439 Független
Müller Rudolf 430 Független
Klučarovský Vojtech 430 Független
Pačay Tibor 423 Független
Palačik Valentín 410 Független
Andaházyová Judita 368 SMER-SD
Gedeon Radoslav 346 Független
Frantz Róbert 343 Független
Baníková Viera 327 Független
Balogová Renáta 305 KDH
Halás Roman 285 Független
Gaboš Gabriel 273 Független
Kováčová Ulrika 264 Független
Polák Ján 255 Független
Mika Ján 243 Független
Hulič Ervín 190 SMER-SD
Beňa Peter 188 ŠANCA
Pollák Jozef 174 SLOVENSKO DO TOHO !
Goleňová Soňa 162 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ
Kleis Oskár 148 Független
Mika Marcel 134 NAJ
Hiľovský Zdenek 118 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 72.73% Független 8 képviselö SMER-SD 18.18% SMER-SD 2 képviselö KDH 9.09% KDH 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 72.73% Független 8 képviselö SPOLU 9.09% SPOLU 1 képviselö ŠKV 9.09% ŠKV 1 képviselö KDH 9.09% KDH 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2952
Választási részvétel: 8.03 %
Kiadott boríték: 237
Bedobott boríték: 237
Választásra jogosult: 2955
Választási részvétel: 4.26 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 3 030
Választási részvétel: 21,28 %
Kiadott boríték: 645
Bedobott boríték: 645

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 202
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 464
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 74 36.63 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 50 24.75 % KDS
Marek Ďurán 20 9.90 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 15 7.43 % KSS
Dominika Palaščáková 12 5.94 % NOVA
Rastislav Masnyk 9 4.46 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 7 3.47 % Független
Vladimír Gürtler 6 2.97 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 5 2.48 % Független
Ivan Kuhn 4 1.98 % OKS
Zdenko Trebuľa 56 46.28% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 193 41.59 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 148 31.90 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 46 9.91 % ĽSNS
Karol Pataky 22 4.74 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 15 3.23 % Független
Jarmila Tkáčová 10 2.16 % SNS
Jozef Červeňák 8 1.72 % RIS
Jaroslav Džunko 7 1.51 % Független
Lukáš Sisák 6 1.29 % KSS
Oliver Petrík 3 0.65 % JĽSS
Ján Struk 2 0.43 % SMS
Vladislav Stanko 2 0.43 % Független
Adam Šepetka 1 0.22 % NAJ
Jozef Bobík 1 0.22 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 207
Érvényes szavazólap: 603
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ivan Hriczko 54 26.09% Független
Július Grulyo 50 24.15% Független
Jaroslav Pástor 45 21.74% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 35 16.91% SMER - SD
István Zachariaš 29 14.01% SMK-MKP
Dominika Palaščáková 25 12.08% NOVA
Viktor Sasák 25 12.08% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 24 11.59% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Marton 21 10.14% NOVA
Tomáš Suchý 19 9.18% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Holečko 19 9.18% Független
Norbert Krušinský 18 8.70% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Šimko 17 8.21% SMER - SD
Štefan Petrík 17 8.21% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 17 8.21% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 16 7.73% Független
Ján Mikloš 16 7.73% KSS
László Köteles 15 7.25% SMK-MKP
František Petro 15 7.25% SMER - SD
Michal Rečka 15 7.25% SMER - SD
Štefan Markovič 15 7.25% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 14 6.76% Független
Ladislav Bartók 14 6.76% Független
Marián Tóth 13 6.28% SaS
Vojtech Staňo 12 5.80% SMER - SD
Viktor Dulina 11 5.31% Független
Anton Király 11 5.31% SMK-MKP
Miroslav Bačenko 11 5.31% Független
Viliam Bačo 10 4.83% Független
Róbert Šándor 10 4.83% Független
Ján Kokarda 9 4.35% Független
Monika Bérešová 9 4.35% SZS
Jozef Tischler 8 3.86% SĽS
Štefan Laczkó 8 3.86% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 8 3.86% KSS
Elena Majancsíková 8 3.86% SĽS
Vladimír Popovič 8 3.86% SMS
László Iván 7 3.38% SMK-MKP
Martin Baltes 7 3.38% SĽS
Božena Letková 7 3.38% Független
Ladislav Vojtko 7 3.38% KSS
Ján Bačo 7 3.38% SĽS
Mária Topoľančinová 7 3.38% ĽS-HZDS
Ivan Buchla 7 3.38% SNS
Ľubica Holováčová 6 2.90% SĽS
Rastislav Moric 6 2.90% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 6 2.90% SNS
Monika Vargová 6 2.90% SNS
Ladislav Miko 6 2.90% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 5 2.42% SĽS
Ján Stanislav 5 2.42% SNS
Jozef Koňa 5 2.42% SĽS
Anton Medvec 5 2.42% Független
Marián Kertész 4 1.93% PD
Roman Horváth 4 1.93% SRÚS
Peter Palaščák 3 1.45% SOĽ
Slavomír Horváth 3 1.45% SNS
Imrich Kohút 3 1.45% SĽS
Karol Dzugas 3 1.45% Független
Alexander Bimbo 1 0.48% SRÚS
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Gabriel Böhm 302 50.08% Független
Anetta Strýčková 184 30.51% Független
Roland Szabó 140 23.22% SMER-SD
Marcela Demkeová 127 21.06% ĽS Naše Slovensko
František Petro 114 18.91% SMER-SD
László Köteles 100 16.58% SMK-MKP
Csaba Simkó 91 15.09% SMK-MKP
Ivan Hriczko 73 12.11% ŠKV
Štefan Hudák 54 8.96% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 54 8.96% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Lacková 50 8.29% Független
Ján Serbin 47 7.79% Független
Slavomír Borovský 44 7.30% DS
František Gedra 42 6.97% ĽS Naše Slovensko
Imrich Bakši 42 6.97% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 41 6.80% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Baltes 41 6.80% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 36 5.97% ŠKV
Martin Smrčo 36 5.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ondrej Bernát 34 5.64% SMER-SD
Jaroslav Pástor 32 5.31% MOST - HÍD
Július Pelegrin 30 4.98% Független
István Zachariaš 29 4.81% SMK-MKP
Alexander Horváth 28 4.64% MOST - HÍD
Jarmila Vaňová 27 4.48% ŠKV
Tamás Iván 27 4.48% SMK-MKP
Július Begala 27 4.48% Független
Michal Rečka 25 4.15% SMER-SD
Viktor Dulina 25 4.15% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Elena Fialková 23 3.81% MOST - HÍD
Peter Derevjaník 22 3.65% SMER-SD
Radoslav Hodor 22 3.65% Független
Ladislav Bartók 22 3.65% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 22 3.65% NAJ
Adrianna Gergely Papp 21 3.48% SMK-MKP
Martina Dutková 21 3.48% Független
Ján Kokarda 21 3.48% Független
Tibor Bráz 20 3.32% Független
Monika Gergelová 19 3.15% SNS
Július Beluscsák 19 3.15% Független
Pavol Lehotský 19 3.15% Független
Mária Dulovičová 18 2.99% Független
Tomáš Suchý 18 2.99% ŠANCA
Pavol Bujňák 18 2.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Miloš Barcal 16 2.65% Független
Ladislav Andrejanin 16 2.65% ÚSVIT
Alexander Képes 15 2.49% SMK-MKP
Anton Király 15 2.49% SMK-MKP
Attila Oravecz 14 2.32% MOST - HÍD
Peter Seman 14 2.32% KSS
Ján Horváth 14 2.32% Független
Gábor Szalay 13 2.16% SMK-MKP
Norbert Krušinský 13 2.16% MOST - HÍD
Jozef Hric 11 1.82% KSS
Rudolf Varga 11 1.82% VZDOR
Anton Medvec 11 1.82% Független
Vojtech Farkaš 10 1.66% Független
Vlastimil Lakatoš 10 1.66% Független
Jozef Krešák 9 1.49% ŠANCA
Csaba Káposztás 9 1.49% MKDA-MKDSZ
Slavomír Horváth 8 1.33% SNS
Ladislav Vojtko 5 0.83% KSS
Július Grulyo 5 0.83% Független
Peter Kocai 3 0.50% NAJ
Augustín Köteles 2 0.33% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 80.12 %
Torna 145 17.16 %
Buzita 141 16.69 %
Somodi 111 13.14 %
Makranc 110 13.02 %
Debrőd 109 12.90 %
Csécs 94 11.12 %
Szeszta 73 8.64 %
Jászó 69 8.17 %
Jánok 64 7.57 %
Perény - Hím 63 7.46 %
Komaróc 63 7.46 %
Áj 57 6.75 %
Reste 57 6.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 6.04 %
Tornaújfalu 49 5.80 %
Alsólánc 48 5.68 %
Zsarnó 47 5.56 %
Bódvavendégi 40 4.73 %
Nagyida 40 4.73 %
Péder 40 4.73 %
Abaújszina 33 3.91 %
Pány 22 2.60 %
Mecenzéf 21 2.49 %
Jászómindszent 12 1.42 %
Tornahorváti 12 1.42 %
Szádelő 12 1.42 %
Kenyhec 11 1.30 %
Miglécnémeti 11 1.30 %
Stósz 7 0.83 %
Kisida 7 0.83 %
Felsőmecenzéf 5 0.59 %
Hernádcsány 4 0.47 %
Hernádzsadány 4 0.47 %
Kassamindszent 4 0.47 %
Magyarbőd 4 0.47 %
Jászóújfalu 3 0.36 %
Felsőtőkés 3 0.36 %
Koksóbaksa 3 0.36 %
Izdobabeszter 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Enyicke 3 0.36 %
Petőszinye 3 0.36 %
Rás 2 0.24 %
Baska 2 0.24 %
Hernádszentistván 2 0.24 %
Benyék 2 0.24 %
Felsőcsáj 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Alsókemence 2 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.24 %
Györke 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Alsótőkés 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Kisladna 1 0.12 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 10.76 %
Torna 110 3.64 %
Kecer 63 2.09 %
Szepsi 47 1.56 %
Mecenzéf 28 0.93 %
Áj 16 0.53 %
Buzita 14 0.46 %
Jászómindszent 13 0.43 %
Csécs 11 0.36 %
Jászóújfalu 10 0.33 %
Kisida 9 0.30 %
Abaújszakaly 9 0.30 %
Györke 8 0.26 %
Kenyhec 8 0.26 %
Hernádcsány 8 0.26 %
Tornaújfalu 7 0.23 %
Abos 7 0.23 %
Izdobabeszter 7 0.23 %
Abaújszina 6 0.20 %
Stósz 6 0.20 %
Budamér 5 0.17 %
Hernádszentistván 5 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.17 %
Hernádszokoly 5 0.17 %
Pány 5 0.17 %
Enyicke 5 0.17 %
Benyék 5 0.17 %
Semse 5 0.17 %
Bolyár 5 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.13 %
Rozgony 4 0.13 %
Debrőd 4 0.13 %
Koksóbaksa 4 0.13 %
Nagyida 4 0.13 %
Miglécnémeti 4 0.13 %
Zsarnó 4 0.13 %
Alsókemence 4 0.13 %
Lapispatakújtelep 4 0.13 %
Szeszta 3 0.10 %
Hilyó 3 0.10 %
Komaróc 3 0.10 %
Nagyszalánc 3 0.10 %
Alsólánc 3 0.10 %
Patacskő 3 0.10 %
Sároskőszeg 3 0.10 %
Felsőmislye 3 0.10 %
Felsőmecenzéf 3 0.10 %
Szaláncújváros 3 0.10 %
Ránk 3 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.10 %
Alsómislye 3 0.10 %
Rudnok 3 0.10 %
Baska 3 0.10 %
Perény - Hím 3 0.10 %
Lapispatak 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Makranc 2 0.07 %
Petőszinye 2 0.07 %
Alsóhutka 2 0.07 %
Felsőtőkés 2 0.07 %
Aranyida 2 0.07 %
Királynép 2 0.07 %
Kassamindszent 2 0.07 %
Garbócbogdány 2 0.07 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 29.59 %
Buzita 223 12.91 %
Csécs 84 4.86 %
Perény - Hím 79 4.57 %
Torna 77 4.46 %
Szeszta 77 4.46 %
Reste 67 3.88 %
Makranc 66 3.82 %
Komaróc 55 3.18 %
Debrőd 55 3.18 %
Somodi 53 3.07 %
Alsólánc 51 2.95 %
Nagyida 49 2.84 %
Tornaújfalu 38 2.20 %
Jászó 37 2.14 %
Áj 37 2.14 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.85 %
Zsarnó 31 1.80 %
Péder 30 1.74 %
Abaújszina 29 1.68 %
Jánok 28 1.62 %
Bódvavendégi 25 1.45 %
Mecenzéf 15 0.87 %
Semse 11 0.64 %
Pány 10 0.58 %
Kenyhec 9 0.52 %
Hernádcsány 9 0.52 %
Tornahorváti 8 0.46 %
Kassamindszent 8 0.46 %
Miglécnémeti 8 0.46 %
Györke 7 0.41 %
Enyicke 6 0.35 %
Kecer 6 0.35 %
Kisida 5 0.29 %
Izdobabeszter 5 0.29 %
Jászómindszent 5 0.29 %
Hernádszentistván 5 0.29 %
Regeteruszka 4 0.23 %
Királynép 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 10.05 %
Jászómindszent 108 5.90 %
Stósz 76 4.15 %
Felsőmecenzéf 50 2.73 %
Szepsi 38 2.08 %
Kisida 36 1.97 %
Hernádcsány 24 1.31 %
Jászó 24 1.31 %
Kassamindszent 24 1.31 %
Jászóújfalu 22 1.20 %
Kassabéla 19 1.04 %
Rozgony 18 0.98 %
Budamér 18 0.98 %
Hernádszokoly 17 0.93 %
Semse 17 0.93 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.82 %
Sároskőszeg 15 0.82 %
Felsőtőkés 14 0.76 %
Kassaolcsvár 14 0.76 %
Csécs 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Torna 12 0.66 %
Izdobabeszter 12 0.66 %
Hernádszentistván 12 0.66 %
Idabukóc 11 0.60 %
Aranyida 11 0.60 %
Lapispatak 11 0.60 %
Koksóbaksa 10 0.55 %
Felsőmislye 9 0.49 %
Alsótőkés 9 0.49 %
Tarcavajkóc 8 0.44 %
Abaújszakaly 8 0.44 %
Tizsite 8 0.44 %
Baska 8 0.44 %
Hatkóc 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Enyicke 7 0.38 %
Abaújnádasd 7 0.38 %
Nagyida 7 0.38 %
Abaújszina 7 0.38 %
Hilyó 7 0.38 %
Perény - Hím 7 0.38 %
Magyarbőd 7 0.38 %
Hernádgecse 7 0.38 %
Nagyszalánc 7 0.38 %
Györke 6 0.33 %
Garbócbogdány 6 0.33 %
Makranc 6 0.33 %
Lapispatakújtelep 6 0.33 %
Kelecsenyborda 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Királynép 6 0.33 %
Hernádzsadány 6 0.33 %
Rás 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Rudnok 5 0.27 %
Kisladna 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Hernádgönyű 4 0.22 %
Buzita 4 0.22 %
Ájfalucska 4 0.22 %
Abaújharaszti 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Kalsa 4 0.22 %
Petőszinye 4 0.22 %
Szeszta 4 0.22 %
Nagyladna 4 0.22 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Györgyi 3 0.16 %
Abaújrákos 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Alsómislye 3 0.16 %
Abos 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Benyék 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 54.32 %
Buzita 84 8.64 %
Torna 66 6.79 %
Makranc 50 5.14 %
Szeszta 45 4.63 %
Csécs 39 4.01 %
Debrőd 38 3.91 %
Áj 31 3.19 %
Somodi 30 3.09 %
Tornaújfalu 30 3.09 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.88 %
Nagyida 27 2.78 %
Perény - Hím 26 2.67 %
Alsólánc 26 2.67 %
Zsarnó 26 2.67 %
Jánok 26 2.67 %
Reste 23 2.37 %
Péder 22 2.26 %
Jászó 22 2.26 %
Bódvavendégi 21 2.16 %
Rudnok 17 1.75 %
Komaróc 17 1.75 %
Mecenzéf 15 1.54 %
Jászómindszent 13 1.34 %
Hernádcsány 13 1.34 %
Abaújszina 12 1.23 %
Tornahorváti 11 1.13 %
Miglécnémeti 9 0.93 %
Pány 9 0.93 %
Kassamindszent 8 0.82 %
Aranyida 7 0.72 %
Stósz 6 0.62 %
Izdobabeszter 6 0.62 %
Jászóújfalu 6 0.62 %
Györke 6 0.62 %
Rás 6 0.62 %
Enyicke 5 0.51 %
Ránk 5 0.51 %
Lapispatak 4 0.41 %
Patacskő 4 0.41 %
Sároskőszeg 4 0.41 %
Kisida 4 0.41 %
Alsómislye 4 0.41 %
Hernádgecse 4 0.41 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 15.49 %
Hernádszentistván 216 13.02 %
Sároskőszeg 164 9.89 %
Hernádszokoly 138 8.32 %
Budamér 79 4.76 %
Rozgony 58 3.50 %
Kassabéla 40 2.41 %
Abos 40 2.41 %
Kassamindszent 39 2.35 %
Kisida 37 2.23 %
Terebő 34 2.05 %
Hernádcsány 30 1.81 %
Enyicke 28 1.69 %
Jászómindszent 28 1.69 %
Királynép 28 1.69 %
Szepsi 26 1.57 %
Tarcavajkóc 25 1.51 %
Koksóbaksa 23 1.39 %
Izdobabeszter 23 1.39 %
Lapispatak 19 1.15 %
Benyék 18 1.08 %
Hernádzsadány 18 1.08 %
Kisladna 18 1.08 %
Felsőmislye 17 1.02 %
Rás 17 1.02 %
Hernádgecse 17 1.02 %
Nagyszalánc 16 0.96 %
Kassaolcsvár 16 0.96 %
Lapispatakújtelep 15 0.90 %
Kenyhec 15 0.90 %
Alsómislye 15 0.90 %
Eszkáros 14 0.84 %
Baska 14 0.84 %
Regeteruszka 14 0.84 %
Alsótőkés 14 0.84 %
Perény - Hím 13 0.78 %
Bölzse 13 0.78 %
Abaújnádasd 13 0.78 %
Csécs 12 0.72 %
Hatkóc 12 0.72 %
Nagyladna 12 0.72 %
Lengyelfalva 12 0.72 %
Aranyida 12 0.72 %
Abaújszina 11 0.66 %
Semse 11 0.66 %
Felsőhutka 11 0.66 %
Mecenzéf 11 0.66 %
Garbócbogdány 10 0.60 %
Kalsa 10 0.60 %
Buzita 10 0.60 %
Jászóújfalu 10 0.60 %
Torna 10 0.60 %
Kecer 10 0.60 %
Magyarbőd 10 0.60 %
Felsőtőkés 10 0.60 %
Györke 10 0.60 %
Alsóhutka 9 0.54 %
Abaújszakaly 9 0.54 %
Hilyó 8 0.48 %
Idabukóc 8 0.48 %
Alsókemence 8 0.48 %
Tizsite 7 0.42 %
Jászó 7 0.42 %
Szalánchuta 7 0.42 %
Hernádgönyű 7 0.42 %
Stósz 7 0.42 %
Felsőmecenzéf 7 0.42 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Bolyár 6 0.36 %
Ósva 6 0.36 %
Bunyita 6 0.36 %
Györgyi 6 0.36 %
Bátyok 5 0.30 %
Szaláncújváros 5 0.30 %
Nagyida 5 0.30 %
Pány 5 0.30 %
Felsőcsáj 4 0.24 %
Ránkfüred 4 0.24 %
Ránk 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Szeszta 3 0.18 %
Újszállás 3 0.18 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Rudnok 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Balogd 3 0.18 %
Sárosófalu 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Áj 3 0.18 %
Füzérnádaska 3 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.18 %
Felsőkemence 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.25 %
Szepsi 178 16.01 %
Csécs 34 3.06 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.88 %
Áj 31 2.79 %
Makranc 29 2.61 %
Somodi 26 2.34 %
Tornaújfalu 25 2.25 %
Jánok 23 2.07 %
Perény - Hím 20 1.80 %
Zsarnó 20 1.80 %
Bódvavendégi 18 1.62 %
Mecenzéf 14 1.26 %
Szeszta 14 1.26 %
Tornahorváti 14 1.26 %
Jászó 12 1.08 %
Buzita 11 0.99 %
Debrőd 11 0.99 %
Kenyhec 11 0.99 %
Nagyida 10 0.90 %
Pány 10 0.90 %
Péder 8 0.72 %
Hernádcsány 6 0.54 %
Rozgony 6 0.54 %
Kisida 5 0.45 %
Hernádgecse 5 0.45 %
Reste 5 0.45 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Alsólánc 4 0.36 %
Jászóújfalu 4 0.36 %
Lapispatakújtelep 4 0.36 %
Jászómindszent 4 0.36 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.44 %
Torna 20 1.16 %
Csécs 12 0.70 %
Jászó 11 0.64 %
Tornaújfalu 10 0.58 %
Rozgony 10 0.58 %
Nagyida 10 0.58 %
Buzita 8 0.47 %
Somodi 8 0.47 %
Makranc 7 0.41 %
Zsarnó 6 0.35 %
Reste 6 0.35 %
Lapispatak 6 0.35 %
Idabukóc 6 0.35 %
Debrőd 5 0.29 %
Jánok 5 0.29 %
Perény - Hím 5 0.29 %
Abaújszina 5 0.29 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Alsólánc 4 0.23 %
Tornahorváti 4 0.23 %
Szeszta 4 0.23 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Magyarbőd 3 0.17 %
Komaróc 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.17 %
Kisida 3 0.17 %
Györke 3 0.17 %
Ránk 3 0.17 %
Terebő 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 16.54 %
Szepsi 82 10.12 %
Csécs 20 2.47 %
Tornaújfalu 18 2.22 %
Nagyida 17 2.10 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.85 %
Buzita 12 1.48 %
Áj 12 1.48 %
Szeszta 12 1.48 %
Somodi 11 1.36 %
Bódvavendégi 11 1.36 %
Zsarnó 10 1.23 %
Jászó 10 1.23 %
Makranc 10 1.23 %
Mecenzéf 9 1.11 %
Péder 9 1.11 %
Jászómindszent 8 0.99 %
Tornahorváti 8 0.99 %
Perény - Hím 7 0.86 %
Eszkáros 6 0.74 %
Hernádcsány 6 0.74 %
Abaújszina 6 0.74 %
Alsólánc 5 0.62 %
Kassamindszent 5 0.62 %
Reste 5 0.62 %
Jánok 4 0.49 %
Budamér 4 0.49 %
Baska 4 0.49 %
Kenyhec 4 0.49 %
Jászóújfalu 4 0.49 %
Hernádzsadány 4 0.49 %
Debrőd 4 0.49 %
Komaróc 4 0.49 %
Magyarbőd 4 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.49 %
Hernádszentistván 3 0.37 %
Kecer 3 0.37 %
Abaújnádasd 3 0.37 %
Alsótőkés 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Pány 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Semse 3 0.37 %
Györke 2 0.25 %
Abaújszakaly 2 0.25 %
Koksóbaksa 2 0.25 %
Kassabéla 2 0.25 %
Felsőmislye 2 0.25 %
Kassaolcsvár 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújrákos 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Rozgony 2 0.25 %
Rudnok 2 0.25 %
Izdobabeszter 2 0.25 %
Miglécnémeti 2 0.25 %
Szádelő 2 0.25 %
Benyék 2 0.25 %
Nagyszalánc 2 0.25 %
Alsómislye 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Újszállás 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Hernádszokoly 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Patacskő 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Hilyó 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Ránk 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Kisida 1 0.12 %
Kisladna 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 14.68 %
Torna 295 13.97 %
Jászó 262 12.41 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.97 %
Mecenzéf 91 4.31 %
Buzita 78 3.69 %
Szeszta 60 2.84 %
Zsarnó 56 2.65 %
Somodi 52 2.46 %
Tornaújfalu 50 2.37 %
Áj 47 2.23 %
Jászóújfalu 38 1.80 %
Debrőd 35 1.66 %
Bódvavendégi 33 1.56 %
Csécs 33 1.56 %
Alsólánc 29 1.37 %
Perény - Hím 28 1.33 %
Jánok 26 1.23 %
Szádelő 24 1.14 %
Abaújszina 23 1.09 %
Komaróc 22 1.04 %
Nagyida 20 0.95 %
Makranc 20 0.95 %
Reste 20 0.95 %
Péder 17 0.80 %
Felsőmecenzéf 14 0.66 %
Tornahorváti 11 0.52 %
Jászómindszent 8 0.38 %
Miglécnémeti 6 0.28 %
Királynép 6 0.28 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Kassamindszent 3 0.14 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.98 %
Makranc 115 8.13 %
Csécs 73 5.16 %
Torna 68 4.81 %
Buzita 39 2.76 %
Perény - Hím 36 2.55 %
Tornaújfalu 35 2.48 %
Jánok 30 2.12 %
Pány 26 1.84 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.77 %
Nagyida 23 1.63 %
Mecenzéf 23 1.63 %
Zsarnó 22 1.56 %
Áj 22 1.56 %
Szeszta 20 1.41 %
Györke 19 1.34 %
Komaróc 19 1.34 %
Péder 18 1.27 %
Somodi 17 1.20 %
Jászó 16 1.13 %
Reste 16 1.13 %
Debrőd 15 1.06 %
Kisida 14 0.99 %
Jászómindszent 14 0.99 %
Kenyhec 12 0.85 %
Alsólánc 12 0.85 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.57 %
Rozgony 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Hernádszentistván 7 0.50 %
Hernádszokoly 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Semse 6 0.42 %
Tornahorváti 6 0.42 %
Abaújszina 6 0.42 %
Idabukóc 6 0.42 %
Abos 6 0.42 %
Hilyó 6 0.42 %
Jászóújfalu 5 0.35 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.57 %
Rozgony 83 4.11 %
Izdobabeszter 61 3.02 %
Kisida 61 3.02 %
Kassamindszent 53 2.62 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.57 %
Györgyi 51 2.52 %
Hernádcsány 50 2.48 %
Jászómindszent 46 2.28 %
Györke 45 2.23 %
Alsókemence 44 2.18 %
Szepsi 42 2.08 %
Sároskőszeg 42 2.08 %
Kassaolcsvár 41 2.03 %
Regeteruszka 40 1.98 %
Garbócbogdány 39 1.93 %
Budamér 37 1.83 %
Petőszinye 37 1.83 %
Bolyár 36 1.78 %
Mecenzéf 36 1.78 %
Kelecsenyborda 36 1.78 %
Nagyszalánc 33 1.63 %
Benyék 31 1.53 %
Felsőmislye 29 1.44 %
Koksóbaksa 28 1.39 %
Tarcavajkóc 28 1.39 %
Csécs 28 1.39 %
Idabukóc 27 1.34 %
Ránkfüred 27 1.34 %
Lapispatak 27 1.34 %
Kecer 25 1.24 %
Alsótőkés 25 1.24 %
Királynép 25 1.24 %
Felsőcsáj 24 1.19 %
Lengyelfalva 24 1.19 %
Hernádzsadány 24 1.19 %
Rás 23 1.14 %
Hernádszentistván 23 1.14 %
Bátyok 23 1.14 %
Felsőkemence 22 1.09 %
Alsómislye 22 1.09 %
Kassabéla 21 1.04 %
Kalsa 20 0.99 %
Hernádszokoly 20 0.99 %
Füzérnádaska 18 0.89 %
Hernádgecse 18 0.89 %
Baska 18 0.89 %
Semse 17 0.84 %
Ránk 16 0.79 %
Tizsite 16 0.79 %
Torna 15 0.74 %
Abaújszakaly 15 0.74 %
Enyicke 15 0.74 %
Ósvacsákány 15 0.74 %
Aranyida 15 0.74 %
Hilyó 14 0.69 %
Alsóhutka 14 0.69 %
Abaújnádasd 14 0.69 %
Kenyhec 14 0.69 %
Jászó 14 0.69 %
Ósva 14 0.69 %
Abaújszina 13 0.64 %
Jászóújfalu 13 0.64 %
Abaújrákos 13 0.64 %
Abaújharaszti 12 0.59 %
Pány 12 0.59 %
Stósz 12 0.59 %
Szaláncújváros 12 0.59 %
Szeszta 11 0.54 %
Lapispatakújtelep 11 0.54 %
Somodi 11 0.54 %
Abos 11 0.54 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 14.77 %
Somodi 42 3.17 %
Kecer 28 2.11 %
Mecenzéf 22 1.66 %
Jászómindszent 16 1.21 %
Nagyida 14 1.06 %
Magyarbőd 13 0.98 %
Jászóújfalu 13 0.98 %
Torna 12 0.90 %
Csécs 10 0.75 %
Hernádcsány 8 0.60 %
Buzita 8 0.60 %
Szepsi 8 0.60 %
Kisida 8 0.60 %
Stósz 7 0.53 %
Patacskő 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Felsőmecenzéf 4 0.30 %
Györke 4 0.30 %
Kassamindszent 4 0.30 %
Abaújszakaly 4 0.30 %
Kenyhec 4 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Hilyó 3 0.23 %
Rozgony 3 0.23 %
Rudnok 3 0.23 %
Regeteruszka 3 0.23 %
Budamér 3 0.23 %
Terebő 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Tarcavajkóc 3 0.23 %
Hernádszokoly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Györgyi 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ósvacsákány 2 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.15 %
Kelecsenyborda 2 0.15 %
Garbócbogdány 2 0.15 %
Izdobabeszter 2 0.15 %
Pány 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Perény - Hím 2 0.15 %
Lapispatak 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.63 %
Rozgony 63 3.36 %
Hernádcsány 61 3.25 %
Jászómindszent 59 3.15 %
Kassamindszent 46 2.45 %
Mecenzéf 42 2.24 %
Izdobabeszter 37 1.97 %
Magyarbőd 35 1.87 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.87 %
Kisida 33 1.76 %
Nagyida 31 1.65 %
Györke 27 1.44 %
Enyicke 27 1.44 %
Hernádgecse 26 1.39 %
Jászó 26 1.39 %
Hernádzsadány 25 1.33 %
Kassaolcsvár 23 1.23 %
Csécs 23 1.23 %
Sároskőszeg 22 1.17 %
Hernádszentistván 22 1.17 %
Koksóbaksa 22 1.17 %
Lapispatak 21 1.12 %
Tarcavajkóc 21 1.12 %
Budamér 20 1.07 %
Nagyszalánc 20 1.07 %
Regeteruszka 19 1.01 %
Somodi 19 1.01 %
Királynép 19 1.01 %
Felsőmislye 19 1.01 %
Makranc 19 1.01 %
Felsőmecenzéf 19 1.01 %
Hernádszokoly 17 0.91 %
Alsómislye 17 0.91 %
Lengyelfalva 17 0.91 %
Baska 16 0.85 %
Semse 16 0.85 %
Abaújnádasd 15 0.80 %
Kecer 14 0.75 %
Stósz 14 0.75 %
Garbócbogdány 14 0.75 %
Idabukóc 14 0.75 %
Abaújszakaly 14 0.75 %
Torna 13 0.69 %
Kassabéla 13 0.69 %
Tizsite 12 0.64 %
Györgyi 12 0.64 %
Bölzse 12 0.64 %
Eszkáros 12 0.64 %
Kisladna 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Füzérnádaska 11 0.59 %
Alsóhutka 11 0.59 %
Kenyhec 11 0.59 %
Perény - Hím 11 0.59 %
Petőszinye 10 0.53 %
Alsókemence 10 0.53 %
Benyék 10 0.53 %
Abaújszina 10 0.53 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.43 %
Alsótőkés 8 0.43 %
Aranyida 8 0.43 %
Zsarnó 8 0.43 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.71 %
Lapispatak 242 8.09 %
Budamér 158 5.28 %
Mecenzéf 114 3.81 %
Hernádcsány 106 3.55 %
Lapispatakújtelep 98 3.28 %
Koksóbaksa 86 2.88 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.68 %
Nagyszalánc 77 2.58 %
Királynép 76 2.54 %
Abaújnádasd 76 2.54 %
Kecer 74 2.47 %
Stósz 74 2.47 %
Kisida 74 2.47 %
Rozgony 69 2.31 %
Kalsa 68 2.27 %
Szepsi 58 1.94 %
Izdobabeszter 55 1.84 %
Jászóújfalu 53 1.77 %
Lengyelfalva 50 1.67 %
Szaláncújváros 48 1.61 %
Hernádgecse 47 1.57 %
Jászómindszent 46 1.54 %
Sároskőszeg 46 1.54 %
Hernádszentistván 46 1.54 %
Magyarbőd 44 1.47 %
Regeteruszka 42 1.40 %
Enyicke 40 1.34 %
Benyék 36 1.20 %
Tizsite 35 1.17 %
Abaújszina 34 1.14 %
Bolyár 32 1.07 %
Alsókemence 31 1.04 %
Tarcavajkóc 31 1.04 %
Kelecsenyborda 30 1.00 %
Alsóhutka 29 0.97 %
Hernádgönyű 29 0.97 %
Kassamindszent 28 0.94 %
Sárosófalu 26 0.87 %
Petőszinye 26 0.87 %
Hernádszokoly 26 0.87 %
Újszállás 25 0.84 %
Semse 25 0.84 %
Györke 24 0.80 %
Kassaolcsvár 21 0.70 %
Abaújharaszti 21 0.70 %
Felsőkemence 21 0.70 %
Balogd 21 0.70 %
Garbócbogdány 20 0.67 %
Ósvacsákány 20 0.67 %
Ósva 20 0.67 %
Felsőmecenzéf 20 0.67 %
Abaújrákos 18 0.60 %
Rudnok 18 0.60 %
Hernádzsadány 18 0.60 %
Kassabéla 17 0.57 %
Szalánchuta 17 0.57 %
Györgyi 17 0.57 %
Alsótőkés 16 0.54 %
Felsőmislye 16 0.54 %
Csécs 15 0.50 %
Bunyita 14 0.47 %
Modrafalva 14 0.47 %
Bölzse 14 0.47 %
Torna 14 0.47 %
Alsómislye 14 0.47 %
Eszkáros 13 0.43 %
Baska 13 0.43 %
Bátyok 13 0.43 %
Abos 13 0.43 %
Kecerlipóc 12 0.40 %
Perény - Hím 12 0.40 %
Nagyida 12 0.40 %
Makranc 12 0.40 %
Alsócsáj 12 0.40 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 18.46 %
Jászómindszent 94 5.75 %
Szepsi 75 4.58 %
Stósz 68 4.16 %
Felsőmecenzéf 59 3.61 %
Jászó 40 2.44 %
Kisida 40 2.44 %
Hernádcsány 21 1.28 %
Rozgony 19 1.16 %
Makranc 18 1.10 %
Kassamindszent 17 1.04 %
Torna 16 0.98 %
Lengyelfalva 15 0.92 %
Rudnok 15 0.92 %
Hatkóc 15 0.92 %
Hernádszokoly 14 0.86 %
Királynép 11 0.67 %
Aranyida 11 0.67 %
Koksóbaksa 11 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.67 %
Jászóújfalu 10 0.61 %
Perény - Hím 9 0.55 %
Pány 9 0.55 %
Idabukóc 9 0.55 %
Garbócbogdány 8 0.49 %
Semse 8 0.49 %
Hernádszentistván 8 0.49 %
Nagyszalánc 8 0.49 %
Magyarbőd 8 0.49 %
Kassaolcsvár 8 0.49 %
Jánok 8 0.49 %
Izdobabeszter 7 0.43 %
Csécs 7 0.43 %
Felsőtőkés 7 0.43 %
Abaújszina 6 0.37 %
Kenyhec 6 0.37 %
Nagyida 6 0.37 %
Györke 6 0.37 %
Abaújszakaly 6 0.37 %
Benyék 6 0.37 %
Sároskőszeg 6 0.37 %
Felsőhutka 6 0.37 %
Abaújnádasd 5 0.31 %
Tarcavajkóc 5 0.31 %
Abos 5 0.31 %
Györgyi 5 0.31 %
Felsőmislye 5 0.31 %
Alsótőkés 5 0.31 %
Budamér 4 0.24 %
Rás 4 0.24 %
Kecerlipóc 4 0.24 %
Kecer 4 0.24 %
Kassabéla 4 0.24 %
Miglécnémeti 4 0.24 %
Buzita 4 0.24 %
Apátka 4 0.24 %
Zsarnó 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Bolyár 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Hernádgönyű 3 0.18 %
Lapispatak 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Szaláncújváros 3 0.18 %