SK
KN
.....

Martos

Község

címer zászló
1279 99% magyar 1910
571 82% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Martos
Hivatalos szlovák megnevezés:
Martovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente - Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Fenyéri-földek, Futóárok dűlő, Gémes, Gyótva, Gyótvai-rétek, Héder-tó, Horváth-tó, Kisnyitrahát, Lábán-hát
Koordináták:
47.85665512, 18.12808418
Terület:
19,96 km2
Rang:
község
Népesség:
694
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94661
Település kód:
501247
Szervezeti azonosító:
306568

A történelmi Komárom vármegye területén, a Kisalföldön, az Alsó-Vágmente és az Érsekújvári-sík kistájak találkozásánál, Ógyallától 4 km-re nyugatra, Komáromtól 17 km-re északra fekszik, a Nyitra és a Zsitva folyók által közrefogott, lapos, vizenyős területen. Közigazgatásilag délről Komárom, nyugatról Vágfüzes, északról Ímely, keletről és délkeletről pedig Ógyalla határolja. Martost Agyagoson és Kaván keresztül 17 km-es mellékút köti össze Komárommal, valamint Vékpusztán keresztül 5 km-es út vezet Ógyallára. Egy 2,5 km hosszú bekötőút az Ímely-Ógyalla mellékút felé teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozó község. 1920-ig Komáromi vármegye Udvardi járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban az Ógyallai járáshoz, majd 1960-tól a Komáromi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vm., Ógyallai járás). Területe 1968-ban 29 %-kal csökkent, amikor Agyagost és Kingyest az újonnan alakult Vágfüzeshez csatolták.

Népesség

A korábban színmagyar faluban 1945 után a lakosságcserével települtek először szlovákok, akiknek lassan növekszik az aránya (2011-ben már 10 % felett). A falu lakosságszáma évtizedek óta csökken. A lakosság többsége hagyományosan református vallású, de növekszik a római katolikusok aránya (2011-ben már 28 %).

Történelem

Ősrégi halásztelepülés, kétségkívül már a honfoglalás idejében benépesült. A szájhagyomány ugyanis azt tartja, hogy a mai lakosok Aha vezér ivadékai. A honfoglaló magyar vezér néhány száz harcosával a majdani Martos helyén telepedett le, mert ez a Nyitra és a Zsitva folyók összefolyásából keletkezett félsziget vadban és halban gazdag területnek ígérkezett s a dúlások ellen is védelmet nyújtott. Már az Árpád-házi királyok korában a katolikus egyház kezére került, és több évszázadon át mint az esztergomi érsekség birtoka szerepelt. A tatárjárás alatt a viruló község elpusztult, majd a tatárok kitakarodása után a nádasok közé menekült ősmagyarok közül hat család visszatért. Ennek emlékét őrzi egyik utcája, amelyet ma is Hadházának neveznek. Első írott nyomát 1487-ben találjuk. Később a török is elpusztította s csak jóval később népesedett be újra. Régi fegyvertények számos nyomait találhatjuk fel a község határában. Érsekújvárt innen vívták s a Nyitra folyótól az érsekújvári vár alá vezető futóárok nyomai még ma is láthatók, de őrzi emlékét a Futóárok dűlő is. Agyagos már 1386-ban fennállott és egy 1439-ből származó feljegyzés szerint az esztergomi érsekség birtoka. A török hódoltság idején sokat szenvedett. A református egyház anyakönyveit 1731-ben kezdték vezetni, a következő évben épült (egy régi templom alapjaira) első református temploma, mely 1762-ben kapott harangot. 1754-ben már létezett református iskolája. 1820 körül Rudnay Sándor hercegprímás az árvízveszély miatt át akarta költöztetni a lakosságot csémi birtokára, de visszautasították mivel: Csémen nincsen víz, ahol halászni lehessen. 1831-ben és 1851-ben súlyos kolerajárvány pusztított a faluban. 1859 őszén a falu majdnem teljesen leégett, elpusztult a templom is, harangjai is elolvadtak. Az új templomot a régi alapjain 1898-ban építették fel. A 20. század elején a Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1947-ben magyar lakói közül 15 családot csehországi kényszermunkára vittek, 9 családot pedig Gyönk községbe deportáltak. 1949 után megalakult a Csemadok-alapszervezet, majd 1950-ben létrejött a helyi termelőszövetkezet is. 1968-ban Agyagos és Kingyes pusztákat az ekkor létrejövő Vágfüzes községhez csatolták, ezzel jelentősen csökkent a lakosság száma.

Mai jelentősége

Az ezredfordulóra a falu a szlovákiai magyar kultúra egyik központjává vált, az Országos Pünkösdi Ünnepségek és a Feszty Park révén. Alapiskolájának fenntartója 1999 óta a református egyház.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MARTOS. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Imelhez nem messze, és annak filiája, legelője, réttye, nádgya van, de legelőjének, és réttyeinek részét az áradások járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Martos magyar falu Komárom vármegyében, lapályos rónaságon, fekszik a Nyitra és Zsitva vizek között, Komáromhoz északra 1¾ mérföldnyire. Van 24 katholikus, 653 református, 7 zsidó lakos. A reformátusok már türelem előtt fennálló anyaegyházat, a katholikusok pedig egy kápolnát bírnak. Határát az árvizek felette rongálják, annyira, hogy az épületek is csak sövényből készülnek, egyébiránt nagyságára nézve mintegy 5000 holdnyi, melly tisztán urbéri és curális birtok, s a régi szabályozatlan 30 telket 75 földes gazda, 19 házas zsellér, és 18 lakó miveli. Szántóföldje meglehetősen termékeny ugyan, de igen kevés; dohánytermesztés divatban van, de főgazdasága a helységnek szénatermő rétjeiben és marhatartásában áll. Földes ura az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Martos, magyar nagyközség, a Nyitra és a Zsitva összefolyásától alkotott félszigeten. Házainak száma 239, nagyobbára ref. vallású lakosaié 1115. Postája és távírója Ógyalla, vasúti állomása pedig Komárom, vagy Érsekújvár. Az esztergomi érsekség ősi birtoka. Első írott nyomát 1487-ben találjuk, a mikor már a mai nevén van említve. A török világban elpusztult és 1576-ban mindössze 10 lakható háza volt. Érsekújvár ostromakor innen, a Nyitra folyótól, futóárkot vontak az újvári vár alá, melynek nyomai még láthatók; emlékét ezenkívül az ú. n. Futóárok dűlő tartja fenn. Hajdan az árvízektől sokat szenvedett, annyira, hogy alig volt év, melyben nagyobb árvízveszély ne fenyegette volna. Rudnay érsek át is akarta a lakosokat telepíteni biztosabb helyre; de a martosiak ebbe nem egyeztek bele, azt mondván, hogy ők csak itt maradnak, a hol víz van és a hol halászhatnak. A halászat volt a lakosok főkeresetforrása és egy-egy árvíz több hasznot hajtott nekik halbőségével, mint a mennyi kárt okozott. Most már ez a keresetforrásuk majdnem teljesen megszünt, mert az ármentesítés és a belvízlevezetés megszüntette az árvízveszélyt és a határbeli állóvízeket, bőven kárpótolván a lakosokat a felszabadult és mívelhetővé vált földterülettel. Itt van a vágbalparti ármentesítő társulat nagy szivattyútelepe, egy-egy 130 lóerejű gőzgéppel. 1901-ben a község nagy része leégett. A martosi református templom 1898-ban épült. Az egyház két, XVII. századbeli érdekes urvacsorai poharat őriz. Ide tartoznak Agyagos, Gyótva és Kinges puszták, melyek közül Agyagos már 1386-ban említve van. 1439-ben possessio Agyagas az esztergomi érsekség birtoka. A községtől kb. 3/4 órányira fekvő egyik homokhegyét Abának nevezik és az itteni szájhagyomány azt tartja, hogy itt telepedett meg Aba vezérrel néhány száz honfoglaló vitéz. E hagyományt támogatni látszik az a tény, hogy e homokdomb keleti részén 1899-ben, szőlőforgatás alkalmával ősmagyar sírokra akadtak. A lakosok állítólag a tatárok elől menekültek a falu mostani helyére, mely akkoriban majdnem hozzáférhetetlen ingovány volt.

Feszty Árpád

1856.12.21.
Ógyalla - megszületett
Vágfüzes
Műterme a község határában, Kingyesen volt, itt festette a "Magyarok bejövetele" című képét.
Martos
A martosiakról mintázta a honfoglaló magyarokat a "Magyarok bejövetele" c. festményén.

Puskás István

1891. 10. 28.
Martos - megszületett
Zólyom - egyházi szolgálatot végzett
Nagysalló - egyházi szolgálatot végzett
Farnad - egyházi szolgálatot végzett
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
Nagyod - egyházi szolgálatot végzett
Martos - egyházi szolgálatot végzett
1942
Illava
A második világháború idején zsidókat keresztelt, hogy elkerüljék a deportálást, emiatt a szlovák hatóságok 1942-ben letartóztatták és az illavai fegyházban tartották fogva.
1958. 10. 17.
Léva - elhunyt

Katona István II.

1955. 2. 28.
Fülekpüspöki - megszületett
Martos - élt

Tallósi Béla

1958.12.22.
Martos - megszületett
Névelőfordulások
1438
Marhtos
1773
Martos,
1786
Martosch,
1808
Martos,
1927
Martoš, Martos,
1945
Martoš, Martos,
1948
Martovce
1994
Martos

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Martos (Martovce) 14
Telefon: 0357684110
Fax: 0357684101

Honlap: martovce.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Keszeg István (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Erdélyi Zoltán (SMK-MKP)
Koncz Izabella (SMK-MKP)
Keszeg Gabriel (SMK-MKP)
Zvoncsár Norbert (SMK-MKP)
Kocsis Dezider (SMK-MKP)
Liptáková Monika (SMK-MKP)
Szénási Szilárd (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Martosi Posta

Martovce 14

MARTOS, n.o.

Martos 14

Református Egyházi Magyar Tannyelvű Alapiskola

Martos 145

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Martos 131

Martosi Anyakönyvi Hivatal

Martos 14

Martosi Községi Hivatal

Martos 14

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 853 93%
szlovákok 21 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 36 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 913
magyarok 1279 99%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1288
magyarok 1247 99%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1262
magyarok 1355 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1357
magyarok 760 95%
szlovákok 41 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 801
magyarok 694 91%
szlovákok 63 8%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 766
magyarok 610 88%
szlovákok 76 11%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 694
magyarok 571 82%
szlovákok 90 13%
romák 7 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 23 3%
összlétszám 694
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 607
Választási részvétel: 26.52 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161

Polgármester

Érvényes szavazólap: 153
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Keszeg István 153 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Erdélyi Zoltán 145 SMK-MKP
Koncz Izabella 132 SMK-MKP
Keszeg Gabriel 129 SMK-MKP
Zvoncsár Norbert 124 SMK-MKP
Kocsis Dezider 121 SMK-MKP
Liptáková Monika 120 SMK-MKP
Szénási Szilárd 108 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 619
Választási részvétel: 20.36 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 620
Választási részvétel: 16.45 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 603
Választási részvétel: 22,38 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 120
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 134
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Robert Dick 103 85.83 % MS
Milan Belica 12 10.00 % SMER - SD
Peter Oremus 3 2.50 % Független
Regan Belovič 2 1.67 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 0 0.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 11 10.78% SMER - SD
Iván Farkas 79 58.96 % SMK-MKP
Milan Belica 26 19.40 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 11 8.21 % MKDA
Milan Uhrík 7 5.22 % ĽSNS
Peter Oremus 6 4.48 % Független
Ján Greššo 3 2.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 2 1.49 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 126
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Petheő 94 74.60% SMK-MKP
Árpád Horváth 87 69.05% SMK-MKP
Csaba Földes 82 65.08% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 82 65.08% SMK-MKP
Norbert Becse 82 65.08% SMK-MKP
Olga Szabó 82 65.08% SMK-MKP
László Stubendek 75 59.52% SMK-MKP
Rozália Szalay 68 53.97% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 34 26.98% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 21 16.67% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 18 14.29% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Tamás Varga 17 13.49% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lajos Csóka 16 12.70% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 14 11.11% Független
György Batta 12 9.52% Független
Miroslav Adamik 12 9.52% Független
Anna Žigová 10 7.94% KDH, SMER - SD
Rudolf Čerňanský 10 7.94% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Gabriel Szalay 8 6.35% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Milan Opálka 7 5.56% KSS
Peter Getler 5 3.97% SMS
Tamara Podmanická 5 3.97% SMS
Robert Dick 3 2.38% MS
Milan Lehocký 3 2.38% Független
Štefan Kucsera 3 2.38% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Tausk 2 1.59% KSS
Konštantín Glič 2 1.59% KDH, SMER - SD
Károly Less 2 1.59% Független
Jozef Petráš 2 1.59% KSS
Ladislav Tóth 2 1.59% KSS
Lívia Csíková 2 1.59% MS
Ján Pikor 1 0.79% Független
Karel Krejčí 1 0.79% KSS
Tibor Mayer 1 0.79% Független
Mária Csákiová 0 0.00% MS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Attila Petheő 88 65.19% Független
Norbert Becse 72 53.33% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 70 51.85% SMK-MKP
Árpád Horváth 65 48.15% SMK-MKP
Csaba Földes 63 46.67% SMK-MKP
Miklós Viola 62 45.93% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 61 45.19% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Örs Orosz 51 37.78% SMK-MKP
Péter Varga 40 29.63% SMK-MKP
László Stubendek 39 28.89% Független
Imre Knirs 36 26.67% SMK-MKP
László Szendi 26 19.26% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 26 19.26% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Ágh 21 15.56% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 19 14.07% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Csaba Cúth 19 14.07% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 18 13.33% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tamás Varga 17 12.59% Független
Karol Farkas 15 11.11% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tímea Szénássy 15 11.11% Független
Miroslav Rusňák 11 8.15% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 11 8.15% MKDA-MKDSZ
Károly Less 10 7.41% Független
Attila Forgács 10 7.41% Független
Tibor Forró 9 6.67% Független
František Bartoš 5 3.70% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Ladislav Tóth 5 3.70% KSS
Gyula Köles 4 2.96% Független
Anton Teleki 4 2.96% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Mikula 4 2.96% ĽS Naše Slovensko
Jozef Jakubec 3 2.22% NAJ
Pavol Tausk 1 0.74% KSS
Milan Šuch 1 0.74% NAJ
Jozef Lehotkai 1 0.74% NAJ
Lýdia Siposová 1 0.74% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.11 %
Ógyalla 611 21.42 %
Komáromszentpéter 195 6.83 %
Naszvad 133 4.66 %
Újgyalla 103 3.61 %
Perbete 97 3.40 %
Gúta 96 3.36 %
Bajcs 57 2.00 %
Hetény 57 2.00 %
Szilasháza 53 1.86 %
Imely 49 1.72 %
Komáromfüss 46 1.61 %
Megyercs 46 1.61 %
Bátorkeszi 44 1.54 %
Nagykeszi 43 1.51 %
Marcelháza 40 1.40 %
Szilas 35 1.23 %
Keszegfalva 33 1.16 %
Izsa 32 1.12 %
Csallóközaranyos 26 0.91 %
Martos 26 0.91 %
Nemesócsa 25 0.88 %
Ifjúságfalva 24 0.84 %
Búcs 23 0.81 %
Karva 18 0.63 %
Madar 17 0.60 %
Ekel 15 0.53 %
Dunamocs 13 0.46 %
Lakszakállas 13 0.46 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.28 %
Dunaradvány 8 0.28 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 35.33 %
Ógyalla 57 5.89 %
Naszvad 31 3.20 %
Gúta 25 2.58 %
Újgyalla 19 1.96 %
Perbete 19 1.96 %
Bajcs 16 1.65 %
Komáromszentpéter 14 1.45 %
Izsa 13 1.34 %
Imely 10 1.03 %
Megyercs 9 0.93 %
Marcelháza 8 0.83 %
Dunamocs 6 0.62 %
Szilasháza 6 0.62 %
Karva 6 0.62 %
Keszegfalva 5 0.52 %
Nemesócsa 5 0.52 %
Bátorkeszi 5 0.52 %
Ekel 5 0.52 %
Nagykeszi 4 0.41 %
Komáromfüss 4 0.41 %
Csallóközaranyos 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Madar 4 0.41 %
Hetény 3 0.31 %
Zsemlékes 3 0.31 %
Újpuszta 3 0.31 %
Dunaradvány 3 0.31 %
Pat 2 0.21 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Ifjúságfalva 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Búcs 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Tany 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 34.21 %
Gúta 736 30.59 %
Naszvad 98 4.07 %
Ógyalla 79 3.28 %
Keszegfalva 53 2.20 %
Marcelháza 44 1.83 %
Komáromszentpéter 43 1.79 %
Perbete 40 1.66 %
Nemesócsa 37 1.54 %
Bátorkeszi 36 1.50 %
Lakszakállas 35 1.45 %
Bajcs 30 1.25 %
Dunamocs 30 1.25 %
Ifjúságfalva 29 1.21 %
Ekel 29 1.21 %
Hetény 27 1.12 %
Imely 26 1.08 %
Izsa 22 0.91 %
Csallóközaranyos 21 0.87 %
Tany 20 0.83 %
Megyercs 19 0.79 %
Nagykeszi 18 0.75 %
Dunaradvány 17 0.71 %
Búcs 16 0.67 %
Újgyalla 14 0.58 %
Vágfüzes 13 0.54 %
Csicsó 13 0.54 %
Madar 12 0.50 %
Karva 11 0.46 %
Martos 10 0.42 %
Komáromfüss 9 0.37 %
Szilas 8 0.33 %
Szilasháza 8 0.33 %
Bogyarét 8 0.33 %
Bogya 8 0.33 %
Virt 8 0.33 %
Kolozsnéma 7 0.29 %
Pat 6 0.25 %
Gellér 4 0.17 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.89 %
Gúta 265 7.23 %
Ógyalla 153 4.17 %
Naszvad 143 3.90 %
Bátorkeszi 130 3.55 %
Komáromszentpéter 122 3.33 %
Perbete 114 3.11 %
Dunamocs 111 3.03 %
Búcs 90 2.45 %
Martos 88 2.40 %
Hetény 87 2.37 %
Marcelháza 83 2.26 %
Izsa 75 2.05 %
Lakszakállas 74 2.02 %
Nemesócsa 71 1.94 %
Keszegfalva 71 1.94 %
Csallóközaranyos 65 1.77 %
Ekel 65 1.77 %
Csicsó 55 1.50 %
Dunaradvány 48 1.31 %
Nagykeszi 46 1.25 %
Bajcs 43 1.17 %
Tany 41 1.12 %
Pat 40 1.09 %
Megyercs 36 0.98 %
Komáromfüss 34 0.93 %
Szilas 30 0.82 %
Virt 29 0.79 %
Karva 28 0.76 %
Vágfüzes 26 0.71 %
Imely 25 0.68 %
Kolozsnéma 23 0.63 %
Bogya 22 0.60 %
Madar 20 0.55 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 29.29 %
Gúta 323 7.41 %
Komáromszentpéter 245 5.62 %
Ógyalla 228 5.23 %
Csicsó 215 4.93 %
Naszvad 197 4.52 %
Nemesócsa 184 4.22 %
Perbete 170 3.90 %
Marcelháza 168 3.86 %
Dunamocs 138 3.17 %
Bátorkeszi 134 3.08 %
Ekel 127 2.91 %
Lakszakállas 117 2.69 %
Csallóközaranyos 117 2.69 %
Búcs 115 2.64 %
Hetény 114 2.62 %
Dunaradvány 111 2.55 %
Nagykeszi 100 2.30 %
Tany 95 2.18 %
Komáromfüss 92 2.11 %
Izsa 92 2.11 %
Kolozsnéma 80 1.84 %
Madar 73 1.68 %
Szilas 70 1.61 %
Keszegfalva 65 1.49 %
Martos 63 1.45 %
Karva 57 1.31 %
Gellér 52 1.19 %
Megyercs 50 1.15 %
Imely 49 1.12 %
Bogya 46 1.06 %
Bajcs 41 0.94 %
Vágfüzes 41 0.94 %
Pat 40 0.92 %
Virt 28 0.64 %
Bogyarét 26 0.60 %
Ifjúságfalva 20 0.46 %
Zsemlékes 13 0.30 %
Újgyalla 9 0.21 %
Szilasháza 4 0.09 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 42.33 %
Ógyalla 188 24.04 %
Újgyalla 100 12.79 %
Naszvad 60 7.67 %
Komáromszentpéter 38 4.86 %
Gúta 35 4.48 %
Szilasháza 26 3.32 %
Imely 24 3.07 %
Újpuszta 22 2.81 %
Perbete 20 2.56 %
Izsa 18 2.30 %
Marcelháza 15 1.92 %
Bajcs 14 1.79 %
Keszegfalva 10 1.28 %
Nemesócsa 8 1.02 %
Nagykeszi 8 1.02 %
Dunaradvány 7 0.90 %
Zsemlékes 6 0.77 %
Hetény 6 0.77 %
Bátorkeszi 5 0.64 %
Ifjúságfalva 4 0.51 %
Ekel 4 0.51 %
Martos 4 0.51 %
Lakszakállas 4 0.51 %
Megyercs 3 0.38 %
Dunamocs 3 0.38 %
Pat 3 0.38 %
Komáromfüss 3 0.38 %
Madar 2 0.26 %
Tany 2 0.26 %
Karva 2 0.26 %
Virt 2 0.26 %
Vágfüzes 2 0.26 %
Bogyarét 1 0.13 %
Csicsó 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Bogya 1 0.13 %
Csallóközaranyos 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 58.25 %
Ógyalla 107 8.41 %
Naszvad 82 6.45 %
Gúta 55 4.32 %
Újgyalla 38 2.99 %
Perbete 33 2.59 %
Komáromszentpéter 30 2.36 %
Bajcs 25 1.97 %
Izsa 22 1.73 %
Imely 20 1.57 %
Megyercs 19 1.49 %
Szilasháza 18 1.42 %
Nemesócsa 16 1.26 %
Csallóközaranyos 16 1.26 %
Bátorkeszi 16 1.26 %
Marcelháza 16 1.26 %
Keszegfalva 15 1.18 %
Zsemlékes 14 1.10 %
Dunamocs 14 1.10 %
Karva 13 1.02 %
Hetény 12 0.94 %
Ekel 11 0.86 %
Lakszakállas 11 0.86 %
Komáromfüss 9 0.71 %
Madar 9 0.71 %
Tany 8 0.63 %
Csicsó 8 0.63 %
Ifjúságfalva 7 0.55 %
Nagykeszi 6 0.47 %
Pat 6 0.47 %
Martos 5 0.39 %
Szilas 3 0.24 %
Virt 3 0.24 %
Bogyarét 2 0.16 %
Újpuszta 2 0.16 %
Búcs 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Dunaradvány 2 0.16 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 28.44 %
Ógyalla 62 4.23 %
Gúta 59 4.02 %
Naszvad 33 2.25 %
Perbete 30 2.05 %
Komáromszentpéter 29 1.98 %
Marcelháza 28 1.91 %
Nemesócsa 21 1.43 %
Izsa 21 1.43 %
Bátorkeszi 20 1.36 %
Csallóközaranyos 19 1.30 %
Keszegfalva 16 1.09 %
Dunamocs 16 1.09 %
Bajcs 14 0.95 %
Lakszakállas 13 0.89 %
Nagykeszi 11 0.75 %
Újgyalla 11 0.75 %
Ekel 11 0.75 %
Karva 10 0.68 %
Hetény 10 0.68 %
Megyercs 10 0.68 %
Búcs 9 0.61 %
Szilas 9 0.61 %
Ifjúságfalva 9 0.61 %
Imely 7 0.48 %
Tany 7 0.48 %
Csicsó 7 0.48 %
Madar 6 0.41 %
Bogya 6 0.41 %
Dunaradvány 6 0.41 %
Komáromfüss 6 0.41 %
Martos 4 0.27 %
Vágfüzes 4 0.27 %
Gellér 4 0.27 %
Kolozsnéma 3 0.20 %
Virt 3 0.20 %
Szilasháza 3 0.20 %
Pat 3 0.20 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 44.44 %
Gúta 281 7.33 %
Ógyalla 212 5.53 %
Komáromszentpéter 176 4.59 %
Marcelháza 142 3.71 %
Naszvad 137 3.58 %
Perbete 128 3.34 %
Dunamocs 119 3.11 %
Bátorkeszi 112 2.92 %
Hetény 103 2.69 %
Dunaradvány 95 2.48 %
Búcs 90 2.35 %
Ekel 86 2.24 %
Csallóközaranyos 85 2.22 %
Csicsó 83 2.17 %
Nemesócsa 82 2.14 %
Izsa 71 1.85 %
Kolozsnéma 67 1.75 %
Madar 64 1.67 %
Lakszakállas 64 1.67 %
Keszegfalva 51 1.33 %
Pat 44 1.15 %
Karva 43 1.12 %
Tany 41 1.07 %
Megyercs 40 1.04 %
Martos 36 0.94 %
Imely 35 0.91 %
Nagykeszi 35 0.91 %
Komáromfüss 33 0.86 %
Vágfüzes 33 0.86 %
Gellér 27 0.70 %
Bogya 26 0.68 %
Bajcs 26 0.68 %
Szilas 23 0.60 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.34 %
Virt 10 0.26 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 14.70 %
Ógyalla 65 3.45 %
Naszvad 28 1.49 %
Gúta 25 1.33 %
Izsa 21 1.11 %
Újgyalla 16 0.85 %
Ekel 16 0.85 %
Megyercs 15 0.80 %
Komáromszentpéter 14 0.74 %
Bátorkeszi 12 0.64 %
Bajcs 9 0.48 %
Pat 8 0.42 %
Nemesócsa 8 0.42 %
Madar 8 0.42 %
Marcelháza 8 0.42 %
Keszegfalva 7 0.37 %
Csallóközaranyos 7 0.37 %
Perbete 6 0.32 %
Zsemlékes 6 0.32 %
Szilasháza 6 0.32 %
Lakszakállas 6 0.32 %
Ifjúságfalva 5 0.27 %
Karva 5 0.27 %
Búcs 5 0.27 %
Hetény 5 0.27 %
Imely 4 0.21 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Martos 3 0.16 %
Csicsó 3 0.16 %
Szilas 2 0.11 %
Dunamocs 2 0.11 %
Tany 2 0.11 %
Komáromfüss 2 0.11 %
Nagykeszi 2 0.11 %
Bogya 2 0.11 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 33.09 %
Komáromszentpéter 777 18.39 %
Ógyalla 620 14.67 %
Gúta 224 5.30 %
Perbete 192 4.54 %
Hetény 181 4.28 %
Újgyalla 177 4.19 %
Naszvad 165 3.91 %
Bátorkeszi 136 3.22 %
Marcelháza 121 2.86 %
Keszegfalva 108 2.56 %
Nagykeszi 95 2.25 %
Izsa 92 2.18 %
Imely 91 2.15 %
Bajcs 88 2.08 %
Búcs 82 1.94 %
Nemesócsa 77 1.82 %
Madar 76 1.80 %
Csallóközaranyos 75 1.78 %
Komáromfüss 72 1.70 %
Megyercs 67 1.59 %
Szilas 65 1.54 %
Martos 61 1.44 %
Szilasháza 51 1.21 %
Dunamocs 46 1.09 %
Karva 43 1.02 %
Lakszakállas 41 0.97 %
Vágfüzes 41 0.97 %
Csicsó 40 0.95 %
Ekel 37 0.88 %
Ifjúságfalva 34 0.80 %
Dunaradvány 33 0.78 %
Pat 28 0.66 %
Tany 28 0.66 %
Újpuszta 17 0.40 %
Bogyarét 16 0.38 %
Bogya 15 0.36 %
Virt 13 0.31 %
Kolozsnéma 7 0.17 %
Gellér 6 0.14 %
Zsemlékes 5 0.12 %
Komárom 197 21.11 %
Ógyalla 50 5.36 %
Gúta 16 1.71 %
Naszvad 15 1.61 %
Komáromszentpéter 12 1.29 %
Újgyalla 12 1.29 %
Perbete 11 1.18 %
Bajcs 7 0.75 %
Hetény 6 0.64 %
Pat 5 0.54 %
Nemesócsa 5 0.54 %
Keszegfalva 5 0.54 %
Bátorkeszi 5 0.54 %
Marcelháza 5 0.54 %
Szilasháza 4 0.43 %
Imely 4 0.43 %
Izsa 4 0.43 %
Csallóközaranyos 4 0.43 %
Dunamocs 4 0.43 %
Karva 4 0.43 %
Ekel 4 0.43 %
Megyercs 4 0.43 %
Zsemlékes 3 0.32 %
Nagykeszi 3 0.32 %
Lakszakállas 2 0.21 %
Újpuszta 2 0.21 %
Gellér 2 0.21 %
Komáromfüss 2 0.21 %
Szilas 2 0.21 %
Búcs 2 0.21 %
Dunaradvány 2 0.21 %
Tany 1 0.11 %
Ifjúságfalva 1 0.11 %
Madar 1 0.11 %
Virt 1 0.11 %
Martos 1 0.11 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 15.31 %
Komárom 202 14.45 %
Gúta 65 4.65 %
Ógyalla 53 3.79 %
Marcelháza 42 3.00 %
Perbete 40 2.86 %
Naszvad 40 2.86 %
Dunamocs 33 2.36 %
Búcs 28 2.00 %
Megyercs 28 2.00 %
Bátorkeszi 26 1.86 %
Hetény 25 1.79 %
Nemesócsa 19 1.36 %
Csicsó 18 1.29 %
Csallóközaranyos 18 1.29 %
Ekel 17 1.22 %
Dunaradvány 16 1.14 %
Imely 14 1.00 %
Karva 14 1.00 %
Madar 13 0.93 %
Keszegfalva 12 0.86 %
Bajcs 12 0.86 %
Martos 11 0.79 %
Pat 11 0.79 %
Tany 11 0.79 %
Lakszakállas 11 0.79 %
Izsa 10 0.72 %
Szilas 9 0.64 %
Nagykeszi 8 0.57 %
Újgyalla 8 0.57 %
Komáromfüss 8 0.57 %
Kolozsnéma 3 0.21 %
Virt 2 0.14 %
Vágfüzes 2 0.14 %
Újpuszta 1 0.07 %
Szilasháza 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 19.28 %
Ógyalla 201 6.58 %
Komáromfüss 158 5.17 %
Komáromszentpéter 130 4.26 %
Csicsó 104 3.40 %
Gúta 100 3.27 %
Lakszakállas 99 3.24 %
Szilas 91 2.98 %
Nagykeszi 90 2.95 %
Naszvad 88 2.88 %
Hetény 87 2.85 %
Nemesócsa 74 2.42 %
Perbete 72 2.36 %
Tany 65 2.13 %
Megyercs 55 1.80 %
Újgyalla 53 1.73 %
Csallóközaranyos 46 1.51 %
Keszegfalva 46 1.51 %
Ekel 42 1.37 %
Bajcs 41 1.34 %
Marcelháza 31 1.01 %
Bátorkeszi 30 0.98 %
Izsa 30 0.98 %
Búcs 28 0.92 %
Bogya 27 0.88 %
Ifjúságfalva 27 0.88 %
Kolozsnéma 26 0.85 %
Imely 24 0.79 %
Dunamocs 21 0.69 %
Gellér 19 0.62 %
Szilasháza 18 0.59 %
Madar 17 0.56 %
Dunaradvány 16 0.52 %
Martos 15 0.49 %
Karva 15 0.49 %
Zsemlékes 12 0.39 %
Bogyarét 12 0.39 %
Virt 7 0.23 %
Vágfüzes 4 0.13 %
Pat 4 0.13 %
Újpuszta 3 0.10 %
Komárom 690 28.42 %
Ógyalla 244 10.05 %
Komáromszentpéter 175 7.21 %
Gúta 115 4.74 %
Hetény 100 4.12 %
Újgyalla 93 3.83 %
Naszvad 80 3.29 %
Perbete 57 2.35 %
Bátorkeszi 47 1.94 %
Komáromfüss 47 1.94 %
Bajcs 46 1.89 %
Nagykeszi 43 1.77 %
Marcelháza 42 1.73 %
Szilasháza 40 1.65 %
Imely 40 1.65 %
Ifjúságfalva 37 1.52 %
Keszegfalva 37 1.52 %
Szilas 36 1.48 %
Megyercs 33 1.36 %
Izsa 31 1.28 %
Nemesócsa 27 1.11 %
Csallóközaranyos 26 1.07 %
Madar 21 0.86 %
Pat 20 0.82 %
Lakszakállas 19 0.78 %
Búcs 19 0.78 %
Karva 18 0.74 %
Martos 18 0.74 %
Dunaradvány 16 0.66 %
Dunamocs 16 0.66 %
Tany 15 0.62 %
Ekel 15 0.62 %
Csicsó 11 0.45 %
Zsemlékes 7 0.29 %
Újpuszta 6 0.25 %
Bogyarét 6 0.25 %
Virt 6 0.25 %
Vágfüzes 6 0.25 %
Gellér 5 0.21 %
Kolozsnéma 4 0.16 %
Bogya 4 0.16 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 27.61 %
Ógyalla 42 6.55 %
Gúta 41 6.40 %
Naszvad 28 4.37 %
Újgyalla 21 3.28 %
Komáromszentpéter 16 2.50 %
Nemesócsa 14 2.18 %
Marcelháza 13 2.03 %
Perbete 10 1.56 %
Megyercs 10 1.56 %
Csallóközaranyos 7 1.09 %
Dunamocs 7 1.09 %
Imely 7 1.09 %
Bátorkeszi 7 1.09 %
Ekel 5 0.78 %
Karva 5 0.78 %
Izsa 5 0.78 %
Martos 5 0.78 %
Búcs 5 0.78 %
Keszegfalva 4 0.62 %
Ifjúságfalva 4 0.62 %
Bajcs 4 0.62 %
Komáromfüss 4 0.62 %
Szilasháza 4 0.62 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Zsemlékes 3 0.47 %
Dunaradvány 3 0.47 %
Kolozsnéma 3 0.47 %
Szilas 2 0.31 %
Bogya 2 0.31 %
Hetény 2 0.31 %
Tany 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Madar 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.96 %
Ógyalla 523 18.50 %
Komáromszentpéter 191 6.76 %
Gúta 133 4.70 %
Naszvad 122 4.32 %
Perbete 103 3.64 %
Hetény 95 3.36 %
Bajcs 70 2.48 %
Újgyalla 69 2.44 %
Nagykeszi 65 2.30 %
Komáromfüss 63 2.23 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.91 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.59 %
Szilas 45 1.59 %
Marcelháza 45 1.59 %
Izsa 40 1.41 %
Búcs 38 1.34 %
Csallóközaranyos 38 1.34 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.13 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.81 %
Ekel 23 0.81 %
Szilasháza 23 0.81 %
Martos 21 0.74 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 57.73 %
Gúta 354 9.09 %
Ógyalla 145 3.72 %
Komáromszentpéter 136 3.49 %
Marcelháza 121 3.11 %
Naszvad 114 2.93 %
Bátorkeszi 97 2.49 %
Perbete 95 2.44 %
Izsa 84 2.16 %
Dunamocs 78 2.00 %
Hetény 76 1.95 %
Keszegfalva 74 1.90 %
Nemesócsa 68 1.75 %
Csallóközaranyos 66 1.69 %
Dunaradvány 57 1.46 %
Búcs 54 1.39 %
Ekel 54 1.39 %
Lakszakállas 42 1.08 %
Pat 42 1.08 %
Nagykeszi 41 1.05 %
Martos 39 1.00 %
Madar 38 0.98 %
Csicsó 37 0.95 %
Megyercs 35 0.90 %
Imely 35 0.90 %
Tany 29 0.74 %
Komáromfüss 27 0.69 %
Vágfüzes 25 0.64 %
Karva 24 0.62 %
Szilas 23 0.59 %
Bajcs 23 0.59 %
Kolozsnéma 16 0.41 %
Újgyalla 12 0.31 %
Szilasháza 11 0.28 %
Bogya 9 0.23 %
Ifjúságfalva 9 0.23 %
Virt 8 0.21 %
Gellér 7 0.18 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 561 18.74 %
Nagykeszi 169 5.64 %
Ógyalla 141 4.71 %
Gúta 126 4.21 %
Komáromszentpéter 117 3.91 %
Perbete 75 2.51 %
Naszvad 75 2.51 %
Nemesócsa 73 2.44 %
Komáromfüss 65 2.17 %
Hetény 63 2.10 %
Csallóközaranyos 58 1.94 %
Szilas 50 1.67 %
Keszegfalva 50 1.67 %
Megyercs 47 1.57 %
Ekel 45 1.50 %
Bátorkeszi 42 1.40 %
Csicsó 39 1.30 %
Búcs 37 1.24 %
Imely 36 1.20 %
Marcelháza 36 1.20 %
Izsa 36 1.20 %
Újgyalla 36 1.20 %
Tany 33 1.10 %
Lakszakállas 33 1.10 %
Dunamocs 27 0.90 %
Martos 26 0.87 %
Bajcs 26 0.87 %
Bogya 21 0.70 %
Ifjúságfalva 21 0.70 %
Karva 18 0.60 %
Dunaradvány 17 0.57 %
Madar 14 0.47 %
Pat 13 0.43 %
Kolozsnéma 12 0.40 %
Bogyarét 7 0.23 %
Vágfüzes 7 0.23 %
Szilasháza 5 0.17 %
Virt 5 0.17 %
Gellér 5 0.17 %
Újpuszta 4 0.13 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Komárom 208 12.34 %
Ógyalla 37 2.19 %
Gúta 26 1.54 %
Naszvad 23 1.36 %
Komáromszentpéter 17 1.01 %
Perbete 12 0.71 %
Újgyalla 12 0.71 %
Bajcs 7 0.42 %
Csallóközaranyos 7 0.42 %
Bátorkeszi 6 0.36 %
Imely 6 0.36 %
Dunamocs 6 0.36 %
Marcelháza 6 0.36 %
Ekel 5 0.30 %
Zsemlékes 4 0.24 %
Izsa 4 0.24 %
Megyercs 3 0.18 %
Dunaradvány 3 0.18 %
Búcs 3 0.18 %
Madar 3 0.18 %
Szilasháza 3 0.18 %
Nagykeszi 3 0.18 %
Újpuszta 3 0.18 %
Karva 2 0.12 %
Hetény 2 0.12 %
Keszegfalva 2 0.12 %
Szilas 2 0.12 %
Ifjúságfalva 2 0.12 %
Tany 2 0.12 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Nemesócsa 1 0.06 %
Gellér 1 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.06 %
Pat 1 0.06 %
Komáromfüss 1 0.06 %
Virt 1 0.06 %
Lakszakállas 1 0.06 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 35.80 %
Ógyalla 210 6.97 %
Komáromszentpéter 159 5.28 %
Gúta 104 3.45 %
Naszvad 82 2.72 %
Újgyalla 79 2.62 %
Hetény 67 2.22 %
Perbete 58 1.92 %
Marcelháza 55 1.82 %
Nagykeszi 52 1.73 %
Keszegfalva 48 1.59 %
Megyercs 47 1.56 %
Szilas 41 1.36 %
Búcs 40 1.33 %
Imely 40 1.33 %
Komáromfüss 38 1.26 %
Nemesócsa 37 1.23 %
Izsa 36 1.19 %
Csallóközaranyos 32 1.06 %
Ifjúságfalva 31 1.03 %
Bajcs 30 1.00 %
Bátorkeszi 28 0.93 %
Szilasháza 25 0.83 %
Dunamocs 20 0.66 %
Martos 19 0.63 %
Madar 19 0.63 %
Ekel 19 0.63 %
Karva 17 0.56 %
Bogya 16 0.53 %
Dunaradvány 15 0.50 %
Lakszakállas 13 0.43 %
Csicsó 11 0.36 %
Tany 11 0.36 %
Pat 7 0.23 %
Bogyarét 7 0.23 %
Zsemlékes 5 0.17 %
Újpuszta 3 0.10 %
Vágfüzes 3 0.10 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.03 %
Komárom 1 652 27.72 %
Gúta 830 13.93 %
Ógyalla 373 6.26 %
Naszvad 291 4.88 %
Komáromszentpéter 290 4.87 %
Marcelháza 194 3.26 %
Bátorkeszi 183 3.07 %
Perbete 181 3.04 %
Dunamocs 156 2.62 %
Csicsó 131 2.20 %
Hetény 126 2.11 %
Ekel 119 2.00 %
Búcs 117 1.96 %
Dunaradvány 115 1.93 %
Izsa 107 1.80 %
Nemesócsa 105 1.76 %
Csallóközaranyos 101 1.69 %
Lakszakállas 99 1.66 %
Madar 94 1.58 %
Keszegfalva 93 1.56 %
Karva 82 1.38 %
Nagykeszi 75 1.26 %
Kolozsnéma 67 1.12 %
Imely 64 1.07 %
Martos 62 1.04 %
Megyercs 62 1.04 %
Vágfüzes 60 1.01 %
Tany 53 0.89 %
Pat 51 0.86 %
Komáromfüss 48 0.81 %
Bajcs 44 0.74 %
Szilas 43 0.72 %
Bogya 41 0.69 %
Gellér 38 0.64 %
Ifjúságfalva 32 0.54 %
Virt 26 0.44 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 56.91 %
Ógyalla 61 10.03 %
Gúta 37 6.09 %
Naszvad 28 4.61 %
Újgyalla 23 3.78 %
Izsa 17 2.80 %
Komáromszentpéter 15 2.47 %
Perbete 13 2.14 %
Bátorkeszi 9 1.48 %
Szilasháza 8 1.32 %
Nemesócsa 7 1.15 %
Keszegfalva 7 1.15 %
Ifjúságfalva 6 0.99 %
Ekel 6 0.99 %
Bajcs 6 0.99 %
Csallóközaranyos 6 0.99 %
Zsemlékes 5 0.82 %
Komáromfüss 5 0.82 %
Megyercs 5 0.82 %
Nagykeszi 4 0.66 %
Dunamocs 4 0.66 %
Újpuszta 4 0.66 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Imely 3 0.49 %
Búcs 3 0.49 %
Kolozsnéma 3 0.49 %
Hetény 3 0.49 %
Marcelháza 3 0.49 %
Tany 2 0.33 %
Karva 2 0.33 %
Martos 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 43.71 %
Ógyalla 348 40.56 %
Újgyalla 106 12.35 %
Komáromszentpéter 78 9.09 %
Naszvad 69 8.04 %
Gúta 39 4.55 %
Perbete 19 2.21 %
Imely 19 2.21 %
Izsa 17 1.98 %
Bajcs 17 1.98 %
Újpuszta 16 1.86 %
Szilasháza 13 1.52 %
Keszegfalva 12 1.40 %
Martos 11 1.28 %
Marcelháza 10 1.17 %
Bátorkeszi 9 1.05 %
Megyercs 9 1.05 %
Nemesócsa 8 0.93 %
Hetény 8 0.93 %
Ekel 7 0.82 %
Dunamocs 5 0.58 %
Ifjúságfalva 5 0.58 %
Komáromfüss 5 0.58 %
Dunaradvány 5 0.58 %
Pat 4 0.47 %
Lakszakállas 3 0.35 %
Bogya 3 0.35 %
Gellér 2 0.23 %
Nagykeszi 2 0.23 %
Csallóközaranyos 2 0.23 %
Virt 2 0.23 %
Madar 2 0.23 %
Kolozsnéma 2 0.23 %
Tany 2 0.23 %
Zsemlékes 2 0.23 %
Búcs 1 0.12 %
Vágfüzes 1 0.12 %
Bogyarét 1 0.12 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 24.54 %
Gúta 574 14.69 %
Naszvad 510 13.05 %
Ógyalla 306 7.83 %
Perbete 215 5.50 %
Komáromszentpéter 214 5.48 %
Marcelháza 154 3.94 %
Bátorkeszi 137 3.51 %
Csicsó 117 2.99 %
Hetény 113 2.89 %
Dunamocs 111 2.84 %
Dunaradvány 107 2.74 %
Ekel 104 2.66 %
Búcs 102 2.61 %
Imely 95 2.43 %
Izsa 86 2.20 %
Lakszakállas 82 2.10 %
Nemesócsa 80 2.05 %
Madar 80 2.05 %
Csallóközaranyos 78 2.00 %
Martos 72 1.84 %
Kolozsnéma 55 1.41 %
Karva 54 1.38 %
Bajcs 51 1.31 %
Megyercs 47 1.20 %
Keszegfalva 45 1.15 %
Tany 45 1.15 %
Pat 40 1.02 %
Gellér 38 0.97 %
Vágfüzes 36 0.92 %
Nagykeszi 36 0.92 %
Komáromfüss 30 0.77 %
Bogya 29 0.74 %
Szilas 28 0.72 %
Ifjúságfalva 27 0.69 %
Bogyarét 24 0.61 %
Virt 23 0.59 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 25.79 %
Ógyalla 47 3.79 %
Gúta 20 1.61 %
Naszvad 13 1.05 %
Újgyalla 13 1.05 %
Megyercs 10 0.81 %
Csallóközaranyos 8 0.64 %
Izsa 8 0.64 %
Komáromszentpéter 7 0.56 %
Perbete 7 0.56 %
Nemesócsa 6 0.48 %
Ekel 6 0.48 %
Szilasháza 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Keszegfalva 5 0.40 %
Dunamocs 4 0.32 %
Marcelháza 4 0.32 %
Komáromfüss 3 0.24 %
Imely 2 0.16 %
Hetény 2 0.16 %
Bajcs 2 0.16 %
Karva 2 0.16 %
Ifjúságfalva 2 0.16 %
Pat 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Bátorkeszi 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Nagykeszi 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.36 %
Gúta 275 7.00 %
Ógyalla 205 5.22 %
Dunamocs 179 4.55 %
Marcelháza 162 4.12 %
Komáromszentpéter 161 4.10 %
Perbete 150 3.82 %
Bátorkeszi 130 3.31 %
Naszvad 130 3.31 %
Búcs 119 3.03 %
Hetény 107 2.72 %
Dunaradvány 103 2.62 %
Karva 93 2.37 %
Ekel 84 2.14 %
Csicsó 81 2.06 %
Lakszakállas 78 1.98 %
Madar 77 1.96 %
Izsa 77 1.96 %
Csallóközaranyos 62 1.58 %
Kolozsnéma 44 1.12 %
Martos 40 1.02 %
Nemesócsa 40 1.02 %
Keszegfalva 38 0.97 %
Vágfüzes 35 0.89 %
Pat 34 0.87 %
Bajcs 31 0.79 %
Komáromfüss 31 0.79 %
Tany 29 0.74 %
Bogya 29 0.74 %
Megyercs 29 0.74 %
Gellér 27 0.69 %
Szilas 26 0.66 %
Imely 26 0.66 %
Nagykeszi 24 0.61 %
Bogyarét 16 0.41 %
Ifjúságfalva 13 0.33 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.24 %
Gúta 231 6.81 %
Ógyalla 121 3.57 %
Keszegfalva 99 2.92 %
Izsa 76 2.24 %
Marcelháza 72 2.12 %
Naszvad 70 2.06 %
Bátorkeszi 61 1.80 %
Hetény 49 1.45 %
Komáromszentpéter 49 1.45 %
Búcs 44 1.30 %
Perbete 41 1.21 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.91 %
Imely 26 0.77 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Ifjúságfalva 10 0.29 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 42.20 %
Komárom 556 26.28 %
Ógyalla 81 3.83 %
Naszvad 80 3.78 %
Nemesócsa 48 2.27 %
Keszegfalva 45 2.13 %
Marcelháza 43 2.03 %
Perbete 42 1.98 %
Komáromszentpéter 30 1.42 %
Ifjúságfalva 27 1.28 %
Imely 26 1.23 %
Bátorkeszi 25 1.18 %
Vágfüzes 20 0.95 %
Ekel 20 0.95 %
Bajcs 18 0.85 %
Dunamocs 18 0.85 %
Megyercs 17 0.80 %
Tany 16 0.76 %
Csallóközaranyos 16 0.76 %
Nagykeszi 16 0.76 %
Dunaradvány 15 0.71 %
Izsa 15 0.71 %
Búcs 14 0.66 %
Karva 14 0.66 %
Lakszakállas 13 0.61 %
Újgyalla 12 0.57 %
Hetény 11 0.52 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.38 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.76 %
Komáromszentpéter 467 10.94 %
Ógyalla 309 7.24 %
Gúta 273 6.39 %
Perbete 250 5.85 %
Naszvad 171 4.00 %
Bátorkeszi 170 3.98 %
Marcelháza 161 3.77 %
Hetény 142 3.33 %
Dunamocs 127 2.97 %
Ekel 100 2.34 %
Dunaradvány 98 2.30 %
Madar 98 2.30 %
Búcs 97 2.27 %
Csicsó 91 2.13 %
Lakszakállas 88 2.06 %
Izsa 80 1.87 %
Csallóközaranyos 76 1.78 %
Martos 70 1.64 %
Nemesócsa 67 1.57 %
Kolozsnéma 52 1.22 %
Karva 51 1.19 %
Tany 46 1.08 %
Bajcs 39 0.91 %
Imely 36 0.84 %
Keszegfalva 34 0.80 %
Nagykeszi 33 0.77 %
Megyercs 32 0.75 %
Gellér 32 0.75 %
Vágfüzes 30 0.70 %
Komáromfüss 28 0.66 %
Szilas 27 0.63 %
Pat 26 0.61 %
Bogya 24 0.56 %
Bogyarét 19 0.44 %
Ifjúságfalva 14 0.33 %
Virt 13 0.30 %
Újgyalla 13 0.30 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.42 %
Gúta 206 7.20 %
Ógyalla 109 3.81 %
Marcelháza 101 3.53 %
Naszvad 74 2.59 %
Perbete 55 1.92 %
Komáromszentpéter 54 1.89 %
Keszegfalva 54 1.89 %
Izsa 53 1.85 %
Dunamocs 47 1.64 %
Bátorkeszi 46 1.61 %
Madar 44 1.54 %
Nemesócsa 38 1.33 %
Hetény 34 1.19 %
Ekel 32 1.12 %
Búcs 32 1.12 %
Csallóközaranyos 30 1.05 %
Bajcs 30 1.05 %
Imely 26 0.91 %
Újgyalla 22 0.77 %
Pat 22 0.77 %
Megyercs 21 0.73 %
Lakszakállas 19 0.66 %
Dunaradvány 18 0.63 %
Martos 15 0.52 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.45 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.38 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 28.41 %
Gúta 1 150 23.25 %
Ógyalla 272 5.50 %
Komáromszentpéter 209 4.23 %
Naszvad 203 4.10 %
Csicsó 194 3.92 %
Perbete 169 3.42 %
Marcelháza 158 3.19 %
Dunamocs 149 3.01 %
Nemesócsa 131 2.65 %
Bátorkeszi 127 2.57 %
Ekel 123 2.49 %
Dunaradvány 113 2.28 %
Keszegfalva 105 2.12 %
Izsa 102 2.06 %
Lakszakállas 100 2.02 %
Hetény 99 2.00 %
Csallóközaranyos 98 1.98 %
Búcs 85 1.72 %
Madar 74 1.50 %
Kolozsnéma 68 1.37 %
Nagykeszi 66 1.33 %
Martos 65 1.31 %
Megyercs 63 1.27 %
Komáromfüss 61 1.23 %
Pat 50 1.01 %
Vágfüzes 49 0.99 %
Karva 49 0.99 %
Szilas 45 0.91 %
Imely 44 0.89 %
Bajcs 35 0.71 %
Ifjúságfalva 35 0.71 %
Gellér 35 0.71 %
Bogya 32 0.65 %
Virt 23 0.47 %
Tany 23 0.47 %
Bogyarét 21 0.42 %
Újgyalla 6 0.12 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 5 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 30.21 %
Gúta 355 7.83 %
Dunamocs 219 4.83 %
Ógyalla 214 4.72 %
Komáromszentpéter 191 4.22 %
Marcelháza 191 4.22 %
Bátorkeszi 185 4.08 %
Naszvad 180 3.97 %
Perbete 172 3.80 %
Hetény 154 3.40 %
Dunaradvány 133 2.94 %
Búcs 128 2.82 %
Csicsó 119 2.63 %
Ekel 113 2.49 %
Izsa 103 2.27 %
Madar 99 2.18 %
Csallóközaranyos 90 1.99 %
Nemesócsa 86 1.90 %
Lakszakállas 78 1.72 %
Karva 78 1.72 %
Keszegfalva 61 1.35 %
Pat 53 1.17 %
Kolozsnéma 52 1.15 %
Martos 51 1.13 %
Tany 43 0.95 %
Bogya 41 0.90 %
Nagykeszi 40 0.88 %
Megyercs 37 0.82 %
Szilas 37 0.82 %
Vágfüzes 36 0.79 %
Imely 31 0.68 %
Komáromfüss 31 0.68 %
Gellér 29 0.64 %
Bajcs 27 0.60 %
Virt 22 0.49 %
Bogyarét 20 0.44 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
461 81.59%
VPN
48 8.50%
KSČ
42 7.43%
SZ
4 0.71%
SD
4 0.71%
Egyéb
6 1.06%
Érvényes szavazatok 565
Együttélés-MKDM
267 54.83%
Magyar Polgári Párt
132 27.10%
SDĽ
41 8.42%
KSS
16 3.29%
HZDS
8 1.64%
ODÚ
8 1.64%
ZPR-RČS
7 1.44%
SZS
3 0.62%
SSL-SNZ
2 0.41%
Egyéb
3 0.62%
Érvényes szavazatok 487
MK
436 84.82%
SP-VOĽBA
33 6.42%
KSS
8 1.56%
ZRS
8 1.56%
8 1.56%
HZPCS
6 1.17%
SD
4 0.78%
DS
3 0.58%
Egyéb
8 1.56%
Érvényes szavazatok 514
MKP
472 88.06%
SDK
19 3.54%
HZDS
15 2.80%
SDĽ
9 1.68%
ZRS
6 1.12%
SOP
6 1.12%
KSS
3 0.56%
MLHZP
3 0.56%
Egyéb
3 0.56%
Érvényes szavazatok 536
MKP
400 91.12%
HZDS
11 2.51%
KSS
9 2.05%
SDKU
5 1.14%
SDĽ
4 0.91%
SMER
3 0.68%
SZS
2 0.46%
ZRS
2 0.46%
ANO
2 0.46%
Egyéb
1 0.23%
Érvényes szavazatok 439
MKP
281 90.06%
SMER
9 2.88%
KSS
7 2.24%
ĽS HZDS
6 1.92%
SDKU DS
6 1.92%
Egyéb
3 0.96%
Érvényes szavazatok 312
MKP
198 49.38%
Most-Híd
147 36.66%
SDKU DS
17 4.24%
ĽS HZDS
12 2.99%
SMER
10 2.49%
SaS
8 2.00%
SDĽ
3 0.75%
EDS
2 0.50%
Egyéb
4 1.00%
Érvényes szavazatok 401
MKP
207 63.30%
Most-Híd
88 26.91%
SMER SD
18 5.50%
SDKU DS
4 1.22%
99 Percent
3 0.92%
OĽaNO
2 0.61%
SaS
2 0.61%
Egyéb
3 0.92%
Érvényes szavazatok 327
MKP
208 66.67%
Most-Híd
56 17.95%
SMER SD
14 4.49%
LSNS
8 2.56%
OĽANO-NOVA
7 2.24%
#SIEŤ
6 1.92%
SNS
3 0.96%
SaS
3 0.96%
TIP
3 0.96%
MKDA-MKDSZ
2 0.64%
Egyéb
2 0.64%
Érvényes szavazatok 312
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések