SK
KS
.....

Makranc

Község

címer zászló
825 97% magyar 1910
310 23% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Makranc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Mokrance
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Csécsi-patak, Csekály, (Csekálypuszta), Csere-erdő, Cserépszín dűlő, Hosszú dűlő, Kanyapta-csatorna, Makranci-patak, Őrhegy, Rigó, (Szegénytanya)
Koordináták:
48.59749222, 21.02034760
Terület:
23,41 km2
Rang:
község
Népesség:
1365
Tszf. magasság:
200 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04501
Település kód:
521680
Szervezeti azonosító:
690295
Adóazonosító:
2020751535

A község a Kanyapta-medence középső részén, a Kassai-hegyalja dombvidékének déli lábánál, a Makranci-patak partján fekszik, Szepsi közvetlen délkeleti szomszédságában, a 16-os országos főút (Rozsnyó-Kassa szakasz) és a Kassa-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén, Szepsitől 3 km-re délkeletre, Kassától 24 km-re délnyugatra. Mellékutak kötik össze Szepsivel, Bodolóval (2,5 km) és Buzitával (9 km). Határa hosszan elnyúlik észak-déli irányban, északon a Kassai-hegyalja 330 méteres magasságot elérő erdős dombjaitól délen a Kanyapta-csatornán (Ida) túlig. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyhatodát erdő borítja. Nyugatról Szepsi, délről Jánok és Reste, keletről Csécs, északkeletről Pány, északnyugatról pedig Debrőd községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). 1986-1990 között Szepsihez csatolták. Területe (23,41 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 853, 1921-ben 843, 1938-ban pedig 955, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya a falu Csehszlovákiához csatolása után ugrásszerűen megnőtt (1910-ben alig 8 fő, 1921-ben már a lakosság 42,6 %-a), ez a lakosság kettős identitásával magyarázható. A község népessége 1938-1991 között több mint egyharmadával gyarapodott, 1991-2011 között is folyamatosan nőtt lakosságszáma (1295 főről 1366-ra). 1991-re Makranc már szlovák többségű községgé vált, 1991-2011 között tovább pedig csökkent a magyar (34,9 %-ról 27,5 %-ra) és növekedett a szlovák (64,8 %-ról 69,3 %-ra) nemzetiségűek aránya. Az asszimiláció és az önkéntes nemzetiségváltás mértékét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek (58,3 %) aránya több mint duplája a magyar nemzetiségűeknek. A lakosság túlnyomó többsége (88,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

1217-ben a pápai tizedjegyzékben említik először az egri püspökség birtokaként. 1317-ben "villa Mokranch" néven szerepel az egri püspökség oklevelében, melyben tizedét az egri káptalannak adja. Ekkor már részben az Aba nemzetség birtoka. 1323-ban Jányok határleírása során Markard Imre fia Miklós birtokaként említik. 1343-ban tűnik fel Felső Makranc, amely a mai falutól északra feküdt. 1365-ben Szikszay Imre fia Péter a birtokosa. 1402-ben Luxemburgi Zsigmond más birtokokkal együtt Makrancot is hívének, Perényi Péternek adta. Nagyida várának felépültével annak tartozéka lett. 1410-ben felmentést kapott a vámfizetés alól. A 15. században valószínűleg a Rozgonyiak birtoka, 1425 és 1438 között Rozgonyi Péter volt az egri püspök. 1473-ban a Turczai család szerezte meg, de 1512-ben újra megszerzik a Perényiek. A század közepén lakói reformátusok lettek. 1566-ban a császári katonaság lerombolta Nagyida várát, így annak uradalma is megszűnt. A török pusztítások következtében lakosságának száma lecsökkent. 1630-ban mindössze kettő portája volt gazdák kezében, emellett egy és negyed zsellérportája volt. A 18. század első felétől különböző nemesi családok birtoka volt. 1715-ben egy, 1720-ban három háztartása volt. Birtokosai, a Perényiek telepítették újjá, katolikus és református vallású magyarokkal. 1722-ben 37 háztartása volt, mely 10 nemesi családhoz tartozott. Első temploma a 18. században épült, azonban a 19. században egy tűzvészben annyira megsérült, hogy 1885-ben le kellett bontani. Helyette 1907-ben új templomot építettek. 1828-ban 130 háza és 945 lakosa volt. A 18-19. században szlovákok és németek is letelepedtek a faluban, 1880-ban a lakosság mintegy egytizede volt szlovák nemzetiségű. Lakói mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak, a vasút megépítése (1890 után) sokan dolgoztak az államvasutaknál is. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd a trianoni békeszerződésig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. 1937-ben árvíz sújtotta a falut. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 végén a falu frontvonalba került, házainak nagy része leégett.1986-ban Bodolóval együtt Szepsihez csatolták, de 1990-ben újra önálló községgé alakult. 1952-ben alakult mezőgazdasági szövetkezete 1972-ben a bodollói központú egyesített EFSz része lett.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Határában napkollektoros erőmű üzemel. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma 1906-ban épült szecessziós stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MAKRANCZ. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Szepsihez nem meszsze, és annak filiája, fája nints, földgye termékeny.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Makrancz, magyar falu, Abauj vmegyében, Szepsihez egy órányira: 820 kath., 7 evang., 64 ref., 26 zsidó lak. Kath. és ref. fil. templomok. Ékesíti a Bánó uraság szép lakháza. F. u. többen. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nyugatra innen fekszik Makrancz, 135 házzal 771 magyar és tót ajku lakossal. postája és távirója Szepsi. A község hajdan jelenlegi helyétől mintegy másfél kilométernyire északra feküdt. Miután egy tűzvész teljesen elpusztította, épült föl mostani területén. Temploma, melyet 1885-ben lebontottak, még a husziták idejéből ered és kőfallal volt körülvéve. A templom falából még most is őriznek két feliratos kőtáblát, melyeknek szövegét még nem tudták megfejteni.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Makranc. A XIII. századtól a Buchk nembeli Péderv-család birtoka. A XV. század elején Debrő István volt a földesura. Hűtlenségbe esvén, Zsigmond király javait elkobozza és Makrancot 23 más községgel együtt 1411-ben Perényi Péternek adja. 1556-ban Ferdinánd király Maczedoniai Pétert ülteti birtokba, de ez később visszaengedte a Perényiek tulajdonába. A község területe 4068 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 955.

Névelőfordulások
1317
villa Mokranch
1324
Mokronch
1773
Makrancz
1786
Makrancz
1808
Makráncz, Makranec
1863
Makranc
1920
Makrance
1927
Mokrance
1938
Makranc
1945
Mokrance
1994
Makranc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Makranc (Mokrance) 38
Telefon: 0554602026
Fax: 0554602026

Honlap: mokrance.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lacková Mária (Független)

Képviselő-testület:
Baffy Peter (Független)
Czingely Vojtech (Független)
Kočiš Pavol (Független)
Filakovský Jozef (Független)
Szmolniczká Mária (Független)
Béreš Ernest (Független)
Novák Karol (KDH)
Független 86% Független 6 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Makranc 209

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Makranc 162

Makranci Községi Hivatal

Makranc 38

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 487 80%
szlovákok 68 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 6%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 611
magyarok 825 97%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 2%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 853
magyarok 466 55%
szlovákok 359 43%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 843
magyarok 452 35%
szlovákok 839 65%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1295
magyarok 467 35%
szlovákok 831 63%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 1321
magyarok 375 27%
szlovákok 946 69%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 39 3%
összlétszám 1366
magyarok 310 23%
szlovákok 1029 75%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
csehek 3 0%
németek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 19 1%
összlétszám 1367
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1162
Választási részvétel: 43.8 %
Kiadott boríték: 509
Bedobott boríték: 509

Polgármester

Érvényes szavazólap: 481
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lacková Mária 481 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Baffy Peter 356 Független
Czingely Vojtech 324 Független
Kočiš Pavol 319 Független
Filakovský Jozef 311 Független
Szmolniczká Mária 247 Független
Béreš Ernest 222 Független
Novák Karol 218 KDH
Szalay Gábor 179 SMK-MKP
Leško Gabriel 126 Független
Pelegrinová Renáta 120 MOST - HÍD
Takáč Vojtech 111 SPOLU
Karajošová Iveta 81 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 71.43% Független 5 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1169
Választási részvétel: 15.23 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178
Választásra jogosult: 1169
Választási részvétel: 8.38 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98
Választásra jogosult: 1 174
Választási részvétel: 30,66 %
Kiadott boríték: 360
Bedobott boríték: 360

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 162
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 346
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 110 67.90 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 27 16.67 % KDS
Jozef Holečko 7 4.32 % Független
Dominika Palaščáková 6 3.70 % NOVA
Vladimír Gürtler 5 3.09 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 3 1.85 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 1.23 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 0.62 % Független
Lukáš Sisák 1 0.62 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 24 24.74% KDS
Richard Raši 120 34.68 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 86 24.86 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 80 23.12 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 27 7.80 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 11 3.18 % SNS
Róbert Bačinský 10 2.89 % Független
Jaroslav Džunko 6 1.73 % Független
Oliver Petrík 2 0.58 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.29 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.29 % RIS
Vladislav Stanko 1 0.29 % Független
Adam Šepetka 1 0.29 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 173
Érvényes szavazólap: 353
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Elena Fialková 104 60.12% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
István Zachariaš 104 60.12% SMK-MKP
László Iván 73 42.20% SMK-MKP
Anton Király 69 39.88% SMK-MKP
László Köteles 66 38.15% SMK-MKP
Jozef Holečko 65 37.57% Független
Norbert Krušinský 56 32.37% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jenő Csoltkó 54 31.21% Független
Jozef Konkoly 43 24.86% SMER - SD
Július Beluscák 29 16.76% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 27 15.61% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 20 11.56% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 15 8.67% Független
Tomáš Suchý 14 8.09% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 8 4.62% Független
Štefan Petrík 8 4.62% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Laczkó 7 4.05% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Bačenko 7 4.05% Független
Ján Marton 6 3.47% NOVA
Miloš Barcal 6 3.47% Független
Vladimír Popovič 5 2.89% SMS
František Petro 5 2.89% SMER - SD
Dominika Palaščáková 4 2.31% NOVA
Ľubomír Šimko 4 2.31% SMER - SD
Františka Kočišová 4 2.31% SĽS
Monika Vargová 4 2.31% SNS
Marián Tóth 4 2.31% SaS
Róbert Šándor 3 1.73% Független
Ladislav Miko 3 1.73% 7 STATOČNÝCH
Štefan Markovič 3 1.73% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ivan Hriczko 2 1.16% Független
Mária Topoľančinová 2 1.16% ĽS-HZDS
Ivan Buchla 2 1.16% SNS
Ladislav Vojtko 2 1.16% KSS
Ján Kokarda 2 1.16% Független
Július Grulyo 2 1.16% Független
Anton Medvec 2 1.16% Független
Peter Palaščák 2 1.16% SOĽ
Radoslav Šimko 2 1.16% SNS
Elena Majancsíková 1 0.58% SĽS
Marián Kertész 1 0.58% PD
Monika Bérešová 1 0.58% SZS
Alexander Bimbo 1 0.58% SRÚS
Ján Mikloš 1 0.58% KSS
Roman Horváth 1 0.58% SRÚS
Peter Papáč 1 0.58% KSS
Michal Rečka 1 0.58% SMER - SD
Rastislav Moric 1 0.58% 7 STATOČNÝCH
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Božena Letková 0 0.00% Független
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Mária Lacková 275 77.90% Független
Gábor Szalay 152 43.06% SMK-MKP
Elena Fialková 115 32.58% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 110 31.16% SMK-MKP
Norbert Krušinský 81 22.95% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 68 19.26% DS
István Zachariaš 67 18.98% SMK-MKP
Alexander Képes 66 18.70% SMK-MKP
Július Pelegrin 63 17.85% Független
Július Begala 59 16.71% Független
Anton Király 50 14.16% SMK-MKP
László Köteles 43 12.18% SMK-MKP
Tamás Iván 43 12.18% SMK-MKP
Roland Szabó 40 11.33% SMER-SD
Tibor Bráz 39 11.05% Független
Štefan Hudák 32 9.07% ĽS Naše Slovensko
Attila Oravecz 29 8.22% MOST - HÍD
Július Beluscsák 27 7.65% Független
Marcela Demkeová 23 6.52% ĽS Naše Slovensko
Csaba Simkó 20 5.67% SMK-MKP
František Gedra 19 5.38% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 18 5.10% Független
Martin Baltes 16 4.53% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 15 4.25% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Bartók 14 3.97% MKDA-MKDSZ
Imrich Bakši 14 3.97% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 12 3.40% SMER-SD
Peter Derevjaník 11 3.12% SMER-SD
Martin Smrčo 10 2.83% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Csaba Káposztás 10 2.83% MKDA-MKDSZ
Jaroslav Pástor 10 2.83% MOST - HÍD
Peter Kocai 10 2.83% NAJ
Viktor Dulina 8 2.27% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 7 1.98% SMER-SD
Augustín Köteles 7 1.98% NAJ
Radoslav Hodor 6 1.70% Független
Tomáš Kozlai 6 1.70% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Erika Zámboriová 6 1.70% ŠKV
Anetta Strýčková 6 1.70% Független
Pavol Bujňák 5 1.42% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Pavol Lehotský 4 1.13% Független
Ján Horváth 4 1.13% Független
Július Grulyo 4 1.13% Független
Michal Rečka 3 0.85% SMER-SD
Slavomír Horváth 3 0.85% SNS
Jarmila Vaňová 3 0.85% ŠKV
Martina Dutková 3 0.85% Független
Ján Kokarda 2 0.57% Független
Anton Medvec 2 0.57% Független
Jozef Krešák 2 0.57% ŠANCA
Vlastimil Lakatoš 2 0.57% Független
Monika Gergelová 2 0.57% SNS
Vojtech Farkaš 2 0.57% Független
Ladislav Andrejanin 2 0.57% ÚSVIT
Alexander Horváth 2 0.57% MOST - HÍD
Mária Dulovičová 2 0.57% Független
Miloš Barcal 1 0.28% Független
Ervín Kompuš 1 0.28% NAJ
Rudolf Varga 1 0.28% VZDOR
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Peter Seman 0 0.00% KSS
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ivan Hriczko 0 0.00% ŠKV
Ján Serbin 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 41.84 %
Torna 145 8.96 %
Buzita 141 8.71 %
Somodi 111 6.86 %
Makranc 110 6.80 %
Debrőd 109 6.74 %
Csécs 94 5.81 %
Szeszta 73 4.51 %
Jászó 69 4.26 %
Jánok 64 3.96 %
Perény - Hím 63 3.89 %
Komaróc 63 3.89 %
Áj 57 3.52 %
Reste 57 3.52 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.15 %
Tornaújfalu 49 3.03 %
Alsólánc 48 2.97 %
Zsarnó 47 2.90 %
Bódvavendégi 40 2.47 %
Nagyida 40 2.47 %
Péder 40 2.47 %
Abaújszina 33 2.04 %
Pány 22 1.36 %
Mecenzéf 21 1.30 %
Jászómindszent 12 0.74 %
Tornahorváti 12 0.74 %
Szádelő 12 0.74 %
Kenyhec 11 0.68 %
Miglécnémeti 11 0.68 %
Stósz 7 0.43 %
Kisida 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 5 0.31 %
Hernádcsány 4 0.25 %
Hernádzsadány 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.19 %
Felsőtőkés 3 0.19 %
Koksóbaksa 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.71 %
Torna 110 12.09 %
Kecer 63 6.92 %
Szepsi 47 5.16 %
Mecenzéf 28 3.08 %
Áj 16 1.76 %
Buzita 14 1.54 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Csécs 11 1.21 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 40.33 %
Buzita 223 17.60 %
Csécs 84 6.63 %
Perény - Hím 79 6.24 %
Torna 77 6.08 %
Szeszta 77 6.08 %
Reste 67 5.29 %
Makranc 66 5.21 %
Komaróc 55 4.34 %
Debrőd 55 4.34 %
Somodi 53 4.18 %
Alsólánc 51 4.03 %
Nagyida 49 3.87 %
Tornaújfalu 38 3.00 %
Jászó 37 2.92 %
Áj 37 2.92 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.53 %
Zsarnó 31 2.45 %
Péder 30 2.37 %
Abaújszina 29 2.29 %
Jánok 28 2.21 %
Bódvavendégi 25 1.97 %
Mecenzéf 15 1.18 %
Semse 11 0.87 %
Pány 10 0.79 %
Kenyhec 9 0.71 %
Hernádcsány 9 0.71 %
Tornahorváti 8 0.63 %
Kassamindszent 8 0.63 %
Miglécnémeti 8 0.63 %
Györke 7 0.55 %
Enyicke 6 0.47 %
Kecer 6 0.47 %
Kisida 5 0.39 %
Izdobabeszter 5 0.39 %
Jászómindszent 5 0.39 %
Hernádszentistván 5 0.39 %
Regeteruszka 4 0.32 %
Királynép 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Felsőcsáj 3 0.24 %
Patacskő 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Hatkóc 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Aranyida 2 0.16 %
Felsőkemence 2 0.16 %
Sároskőszeg 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Baska 2 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.16 %
Felsőmecenzéf 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.90 %
Jászómindszent 108 10.51 %
Stósz 76 7.39 %
Felsőmecenzéf 50 4.86 %
Szepsi 38 3.70 %
Kisida 36 3.50 %
Hernádcsány 24 2.33 %
Jászó 24 2.33 %
Kassamindszent 24 2.33 %
Jászóújfalu 22 2.14 %
Kassabéla 19 1.85 %
Rozgony 18 1.75 %
Budamér 18 1.75 %
Hernádszokoly 17 1.65 %
Semse 17 1.65 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.46 %
Sároskőszeg 15 1.46 %
Felsőtőkés 14 1.36 %
Kassaolcsvár 14 1.36 %
Csécs 12 1.17 %
Lengyelfalva 12 1.17 %
Torna 12 1.17 %
Izdobabeszter 12 1.17 %
Hernádszentistván 12 1.17 %
Idabukóc 11 1.07 %
Aranyida 11 1.07 %
Lapispatak 11 1.07 %
Koksóbaksa 10 0.97 %
Felsőmislye 9 0.88 %
Alsótőkés 9 0.88 %
Tarcavajkóc 8 0.78 %
Abaújszakaly 8 0.78 %
Tizsite 8 0.78 %
Baska 8 0.78 %
Hatkóc 7 0.68 %
Szalánchuta 7 0.68 %
Enyicke 7 0.68 %
Abaújnádasd 7 0.68 %
Nagyida 7 0.68 %
Abaújszina 7 0.68 %
Hilyó 7 0.68 %
Perény - Hím 7 0.68 %
Magyarbőd 7 0.68 %
Hernádgecse 7 0.68 %
Nagyszalánc 7 0.68 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.49 %
Pány 5 0.49 %
Rudnok 5 0.49 %
Kisladna 5 0.49 %
Terebő 5 0.49 %
Hernádgönyű 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Ájfalucska 4 0.39 %
Abaújharaszti 4 0.39 %
Zsarnó 4 0.39 %
Kalsa 4 0.39 %
Petőszinye 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Nagyladna 4 0.39 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 59.80 %
Buzita 84 9.51 %
Torna 66 7.47 %
Makranc 50 5.66 %
Szeszta 45 5.10 %
Csécs 39 4.42 %
Debrőd 38 4.30 %
Áj 31 3.51 %
Somodi 30 3.40 %
Tornaújfalu 30 3.40 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.17 %
Nagyida 27 3.06 %
Perény - Hím 26 2.94 %
Alsólánc 26 2.94 %
Zsarnó 26 2.94 %
Jánok 26 2.94 %
Reste 23 2.60 %
Péder 22 2.49 %
Jászó 22 2.49 %
Bódvavendégi 21 2.38 %
Rudnok 17 1.93 %
Komaróc 17 1.93 %
Mecenzéf 15 1.70 %
Jászómindszent 13 1.47 %
Hernádcsány 13 1.47 %
Abaújszina 12 1.36 %
Tornahorváti 11 1.25 %
Miglécnémeti 9 1.02 %
Pány 9 1.02 %
Kassamindszent 8 0.91 %
Aranyida 7 0.79 %
Stósz 6 0.68 %
Izdobabeszter 6 0.68 %
Jászóújfalu 6 0.68 %
Györke 6 0.68 %
Rás 6 0.68 %
Enyicke 5 0.57 %
Ránk 5 0.57 %
Lapispatak 4 0.45 %
Patacskő 4 0.45 %
Sároskőszeg 4 0.45 %
Kisida 4 0.45 %
Alsómislye 4 0.45 %
Hernádgecse 4 0.45 %
Koksóbaksa 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Szalánchuta 3 0.34 %
Kenyhec 3 0.34 %
Abaújszakaly 3 0.34 %
Garbócbogdány 3 0.34 %
Semse 3 0.34 %
Alsótőkés 3 0.34 %
Szádelő 2 0.23 %
Tarcavajkóc 2 0.23 %
Hernádzsadány 2 0.23 %
Hilyó 2 0.23 %
Magyarbőd 2 0.23 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Kisszalánc 2 0.23 %
Kassabéla 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Hernádgönyű 2 0.23 %
Bolyár 2 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.77 %
Hernádszentistván 216 9.89 %
Sároskőszeg 164 7.51 %
Hernádszokoly 138 6.32 %
Budamér 79 3.62 %
Rozgony 58 2.66 %
Kassabéla 40 1.83 %
Abos 40 1.83 %
Kassamindszent 39 1.79 %
Kisida 37 1.69 %
Terebő 34 1.56 %
Hernádcsány 30 1.37 %
Enyicke 28 1.28 %
Jászómindszent 28 1.28 %
Királynép 28 1.28 %
Szepsi 26 1.19 %
Tarcavajkóc 25 1.15 %
Koksóbaksa 23 1.05 %
Izdobabeszter 23 1.05 %
Lapispatak 19 0.87 %
Benyék 18 0.82 %
Hernádzsadány 18 0.82 %
Kisladna 18 0.82 %
Felsőmislye 17 0.78 %
Rás 17 0.78 %
Hernádgecse 17 0.78 %
Nagyszalánc 16 0.73 %
Kassaolcsvár 16 0.73 %
Lapispatakújtelep 15 0.69 %
Kenyhec 15 0.69 %
Alsómislye 15 0.69 %
Eszkáros 14 0.64 %
Baska 14 0.64 %
Regeteruszka 14 0.64 %
Alsótőkés 14 0.64 %
Perény - Hím 13 0.60 %
Bölzse 13 0.60 %
Abaújnádasd 13 0.60 %
Csécs 12 0.55 %
Hatkóc 12 0.55 %
Nagyladna 12 0.55 %
Lengyelfalva 12 0.55 %
Aranyida 12 0.55 %
Abaújszina 11 0.50 %
Semse 11 0.50 %
Felsőhutka 11 0.50 %
Mecenzéf 11 0.50 %
Garbócbogdány 10 0.46 %
Kalsa 10 0.46 %
Buzita 10 0.46 %
Jászóújfalu 10 0.46 %
Torna 10 0.46 %
Kecer 10 0.46 %
Magyarbőd 10 0.46 %
Felsőtőkés 10 0.46 %
Györke 10 0.46 %
Alsóhutka 9 0.41 %
Abaújszakaly 9 0.41 %
Hilyó 8 0.37 %
Idabukóc 8 0.37 %
Alsókemence 8 0.37 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 38.81 %
Szepsi 178 17.62 %
Csécs 34 3.37 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.17 %
Áj 31 3.07 %
Makranc 29 2.87 %
Somodi 26 2.57 %
Tornaújfalu 25 2.48 %
Jánok 23 2.28 %
Perény - Hím 20 1.98 %
Zsarnó 20 1.98 %
Bódvavendégi 18 1.78 %
Mecenzéf 14 1.39 %
Szeszta 14 1.39 %
Tornahorváti 14 1.39 %
Jászó 12 1.19 %
Buzita 11 1.09 %
Debrőd 11 1.09 %
Kenyhec 11 1.09 %
Nagyida 10 0.99 %
Pány 10 0.99 %
Péder 8 0.79 %
Hernádcsány 6 0.59 %
Rozgony 6 0.59 %
Kisida 5 0.50 %
Hernádgecse 5 0.50 %
Reste 5 0.50 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 10.33 %
Torna 20 3.50 %
Csécs 12 2.10 %
Jászó 11 1.93 %
Tornaújfalu 10 1.75 %
Rozgony 10 1.75 %
Nagyida 10 1.75 %
Buzita 8 1.40 %
Somodi 8 1.40 %
Makranc 7 1.23 %
Zsarnó 6 1.05 %
Reste 6 1.05 %
Lapispatak 6 1.05 %
Idabukóc 6 1.05 %
Debrőd 5 0.88 %
Jánok 5 0.88 %
Perény - Hím 5 0.88 %
Abaújszina 5 0.88 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.70 %
Kassamindszent 4 0.70 %
Alsólánc 4 0.70 %
Tornahorváti 4 0.70 %
Szeszta 4 0.70 %
Izdobabeszter 3 0.53 %
Petőszinye 3 0.53 %
Magyarbőd 3 0.53 %
Komaróc 3 0.53 %
Hernádszokoly 3 0.53 %
Jászóújfalu 3 0.53 %
Kisida 3 0.53 %
Györke 3 0.53 %
Ránk 3 0.53 %
Terebő 3 0.53 %
Enyicke 3 0.53 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Bódvavendégi 2 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.35 %
Hernádcsány 2 0.35 %
Budamér 2 0.35 %
Kalsa 2 0.35 %
Kecer 2 0.35 %
Kenyhec 2 0.35 %
Mecenzéf 2 0.35 %
Abos 2 0.35 %
Patacskő 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Alsókemence 2 0.35 %
Jászómindszent 1 0.18 %
Pány 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Rudnok 1 0.18 %
Regeteruszka 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Benyék 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Lengyelfalva 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Péder 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Áj 1 0.18 %
Tarcavajkóc 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Bolyár 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Felsőmecenzéf 1 0.18 %
Kassabéla 1 0.18 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 24.54 %
Szepsi 82 15.02 %
Csécs 20 3.66 %
Tornaújfalu 18 3.30 %
Nagyida 17 3.11 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.75 %
Buzita 12 2.20 %
Áj 12 2.20 %
Szeszta 12 2.20 %
Somodi 11 2.01 %
Bódvavendégi 11 2.01 %
Zsarnó 10 1.83 %
Jászó 10 1.83 %
Makranc 10 1.83 %
Mecenzéf 9 1.65 %
Péder 9 1.65 %
Jászómindszent 8 1.47 %
Tornahorváti 8 1.47 %
Perény - Hím 7 1.28 %
Eszkáros 6 1.10 %
Hernádcsány 6 1.10 %
Abaújszina 6 1.10 %
Alsólánc 5 0.92 %
Kassamindszent 5 0.92 %
Reste 5 0.92 %
Jánok 4 0.73 %
Budamér 4 0.73 %
Baska 4 0.73 %
Kenyhec 4 0.73 %
Jászóújfalu 4 0.73 %
Hernádzsadány 4 0.73 %
Debrőd 4 0.73 %
Komaróc 4 0.73 %
Magyarbőd 4 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.73 %
Hernádszentistván 3 0.55 %
Kecer 3 0.55 %
Abaújnádasd 3 0.55 %
Alsótőkés 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Hernádgönyű 3 0.55 %
Pány 3 0.55 %
Lapispatak 3 0.55 %
Semse 3 0.55 %
Györke 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Koksóbaksa 2 0.37 %
Kassabéla 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Tizsite 2 0.37 %
Abaújrákos 2 0.37 %
Bolyár 2 0.37 %
Rozgony 2 0.37 %
Rudnok 2 0.37 %
Izdobabeszter 2 0.37 %
Miglécnémeti 2 0.37 %
Szádelő 2 0.37 %
Benyék 2 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.37 %
Torna 295 11.77 %
Jászó 262 10.45 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.03 %
Mecenzéf 91 3.63 %
Buzita 78 3.11 %
Szeszta 60 2.39 %
Zsarnó 56 2.23 %
Somodi 52 2.08 %
Tornaújfalu 50 2.00 %
Áj 47 1.88 %
Jászóújfalu 38 1.52 %
Debrőd 35 1.40 %
Bódvavendégi 33 1.32 %
Csécs 33 1.32 %
Alsólánc 29 1.16 %
Perény - Hím 28 1.12 %
Jánok 26 1.04 %
Szádelő 24 0.96 %
Abaújszina 23 0.92 %
Komaróc 22 0.88 %
Nagyida 20 0.80 %
Makranc 20 0.80 %
Reste 20 0.80 %
Péder 17 0.68 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.02 %
Makranc 115 6.02 %
Csécs 73 3.82 %
Torna 68 3.56 %
Buzita 39 2.04 %
Perény - Hím 36 1.88 %
Tornaújfalu 35 1.83 %
Jánok 30 1.57 %
Pány 26 1.36 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.31 %
Nagyida 23 1.20 %
Mecenzéf 23 1.20 %
Zsarnó 22 1.15 %
Áj 22 1.15 %
Szeszta 20 1.05 %
Györke 19 0.99 %
Komaróc 19 0.99 %
Péder 18 0.94 %
Somodi 17 0.89 %
Jászó 16 0.84 %
Reste 16 0.84 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.73 %
Jászómindszent 14 0.73 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.38 %
Rozgony 83 3.46 %
Izdobabeszter 61 2.54 %
Kisida 61 2.54 %
Kassamindszent 53 2.21 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.17 %
Györgyi 51 2.13 %
Hernádcsány 50 2.09 %
Jászómindszent 46 1.92 %
Györke 45 1.88 %
Alsókemence 44 1.83 %
Szepsi 42 1.75 %
Sároskőszeg 42 1.75 %
Kassaolcsvár 41 1.71 %
Regeteruszka 40 1.67 %
Garbócbogdány 39 1.63 %
Budamér 37 1.54 %
Petőszinye 37 1.54 %
Bolyár 36 1.50 %
Mecenzéf 36 1.50 %
Kelecsenyborda 36 1.50 %
Nagyszalánc 33 1.38 %
Benyék 31 1.29 %
Felsőmislye 29 1.21 %
Koksóbaksa 28 1.17 %
Tarcavajkóc 28 1.17 %
Csécs 28 1.17 %
Idabukóc 27 1.13 %
Ránkfüred 27 1.13 %
Lapispatak 27 1.13 %
Kecer 25 1.04 %
Alsótőkés 25 1.04 %
Királynép 25 1.04 %
Felsőcsáj 24 1.00 %
Lengyelfalva 24 1.00 %
Hernádzsadány 24 1.00 %
Rás 23 0.96 %
Hernádszentistván 23 0.96 %
Bátyok 23 0.96 %
Felsőkemence 22 0.92 %
Alsómislye 22 0.92 %
Kassabéla 21 0.88 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.75 %
Hernádgecse 18 0.75 %
Baska 18 0.75 %
Semse 17 0.71 %
Ránk 16 0.67 %
Tizsite 16 0.67 %
Torna 15 0.63 %
Abaújszakaly 15 0.63 %
Enyicke 15 0.63 %
Ósvacsákány 15 0.63 %
Aranyida 15 0.63 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.46 %
Lapispatakújtelep 11 0.46 %
Somodi 11 0.46 %
Abos 11 0.46 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.38 %
Hernádgönyű 9 0.38 %
Bölzse 9 0.38 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.03 %
Somodi 42 5.79 %
Kecer 28 3.86 %
Mecenzéf 22 3.03 %
Jászómindszent 16 2.21 %
Nagyida 14 1.93 %
Magyarbőd 13 1.79 %
Jászóújfalu 13 1.79 %
Torna 12 1.66 %
Csécs 10 1.38 %
Hernádcsány 8 1.10 %
Buzita 8 1.10 %
Szepsi 8 1.10 %
Kisida 8 1.10 %
Stósz 7 0.97 %
Patacskő 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Koksóbaksa 4 0.55 %
Felsőmecenzéf 4 0.55 %
Györke 4 0.55 %
Kassamindszent 4 0.55 %
Abaújszakaly 4 0.55 %
Kenyhec 4 0.55 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.55 %
Abaújnádasd 4 0.55 %
Hilyó 3 0.41 %
Rozgony 3 0.41 %
Rudnok 3 0.41 %
Regeteruszka 3 0.41 %
Budamér 3 0.41 %
Terebő 3 0.41 %
Szeszta 3 0.41 %
Tarcavajkóc 3 0.41 %
Hernádszokoly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Királynép 2 0.28 %
Hernádgecse 2 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.28 %
Györgyi 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Bölzse 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Ósvacsákány 2 0.28 %
Lapispatakújtelep 2 0.28 %
Kelecsenyborda 2 0.28 %
Garbócbogdány 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Pány 2 0.28 %
Hatkóc 2 0.28 %
Perény - Hím 2 0.28 %
Lapispatak 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Ránk 2 0.28 %
Alsótőkés 2 0.28 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.46 %
Rozgony 63 4.14 %
Hernádcsány 61 4.01 %
Jászómindszent 59 3.87 %
Kassamindszent 46 3.02 %
Mecenzéf 42 2.76 %
Izdobabeszter 37 2.43 %
Magyarbőd 35 2.30 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.30 %
Kisida 33 2.17 %
Nagyida 31 2.04 %
Györke 27 1.77 %
Enyicke 27 1.77 %
Hernádgecse 26 1.71 %
Jászó 26 1.71 %
Hernádzsadány 25 1.64 %
Kassaolcsvár 23 1.51 %
Csécs 23 1.51 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.38 %
Tarcavajkóc 21 1.38 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.25 %
Somodi 19 1.25 %
Királynép 19 1.25 %
Felsőmislye 19 1.25 %
Makranc 19 1.25 %
Felsőmecenzéf 19 1.25 %
Hernádszokoly 17 1.12 %
Alsómislye 17 1.12 %
Lengyelfalva 17 1.12 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.79 %
Györgyi 12 0.79 %
Bölzse 12 0.79 %
Eszkáros 12 0.79 %
Kisladna 12 0.79 %
Pány 12 0.79 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.66 %
Alsókemence 10 0.66 %
Benyék 10 0.66 %
Abaújszina 10 0.66 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.08 %
Lapispatak 242 7.66 %
Budamér 158 5.00 %
Mecenzéf 114 3.61 %
Hernádcsány 106 3.36 %
Lapispatakújtelep 98 3.10 %
Koksóbaksa 86 2.72 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.53 %
Nagyszalánc 77 2.44 %
Királynép 76 2.41 %
Abaújnádasd 76 2.41 %
Kecer 74 2.34 %
Stósz 74 2.34 %
Kisida 74 2.34 %
Rozgony 69 2.18 %
Kalsa 68 2.15 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.74 %
Jászóújfalu 53 1.68 %
Lengyelfalva 50 1.58 %
Szaláncújváros 48 1.52 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.39 %
Regeteruszka 42 1.33 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.01 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 37.01 %
Jászómindszent 94 11.52 %
Szepsi 75 9.19 %
Stósz 68 8.33 %
Felsőmecenzéf 59 7.23 %
Jászó 40 4.90 %
Kisida 40 4.90 %
Hernádcsány 21 2.57 %
Rozgony 19 2.33 %
Makranc 18 2.21 %
Kassamindszent 17 2.08 %
Torna 16 1.96 %
Lengyelfalva 15 1.84 %
Rudnok 15 1.84 %
Hatkóc 15 1.84 %
Hernádszokoly 14 1.72 %
Királynép 11 1.35 %
Aranyida 11 1.35 %
Koksóbaksa 11 1.35 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.35 %
Jászóújfalu 10 1.23 %
Perény - Hím 9 1.10 %
Pány 9 1.10 %
Idabukóc 9 1.10 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Csécs 7 0.86 %
Felsőtőkés 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.74 %
Kenyhec 6 0.74 %
Nagyida 6 0.74 %
Györke 6 0.74 %
Abaújszakaly 6 0.74 %
Benyék 6 0.74 %
Sároskőszeg 6 0.74 %
Felsőhutka 6 0.74 %
Abaújnádasd 5 0.61 %
Tarcavajkóc 5 0.61 %
Abos 5 0.61 %
Györgyi 5 0.61 %
Felsőmislye 5 0.61 %
Alsótőkés 5 0.61 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.25 %
Sárosófalu 2 0.25 %
Ájfalucska 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Tornahorváti 2 0.25 %
Nagyladna 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kisladna 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Újszállás 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújharaszti 2 0.25 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 23.16 %
Makranc 152 10.15 %
Buzita 107 7.14 %
Torna 92 6.14 %
Ránk 82 5.47 %
Csécs 79 5.27 %
Nagyida 72 4.81 %
Szeszta 65 4.34 %
Somodi 56 3.74 %
Debrőd 52 3.47 %
Perény - Hím 49 3.27 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.80 %
Reste 39 2.60 %
Tornaújfalu 36 2.40 %
Komaróc 35 2.34 %
Alsólánc 34 2.27 %
Áj 32 2.14 %
Abaújszina 32 2.14 %
Jánok 31 2.07 %
Zsarnó 30 2.00 %
Jászó 30 2.00 %
Pány 22 1.47 %
Péder 22 1.47 %
Bódvavendégi 19 1.27 %
Mecenzéf 13 0.87 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Kecer 11 0.73 %
Hernádcsány 8 0.53 %
Izdobabeszter 8 0.53 %
Szádelő 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Jászóújfalu 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Budamér 6 0.40 %
Lapispatak 6 0.40 %
Györke 5 0.33 %
Kassamindszent 5 0.33 %
Kenyhec 5 0.33 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Alsómislye 3 0.20 %
Hernádszentistván 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Miglécnémeti 3 0.20 %
Idabukóc 3 0.20 %
Abaújnádasd 3 0.20 %
Als