SK
MI
.....

Magyarkelecsény

Településrész

címer zászló
339 100% magyar 1910
311 95% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kľačany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Nyarádkelecsény
Koordináták:
48.53169697, 22.10247517
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901

Ld. Nyarádkelecsény

Közigazgatás

1943-ig önálló község, azóta Nyarádkelecsény része (hivatalosan sem településrészként, sem kataszteri területként nem különül el). 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Nagykaposi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). 1943-ban Magyarmocsárral és Ungnyaráddal egyesítették Nyarádkelecsény néven.

Népesség

1910-ben 339, 1921-ben 329, 1938-ban pedig 401, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 43,2 %-a volt római katolikus, 31,6 %-a református, 23,1 %-a pedig görög katolikus vallású.

Történelem

Kelecsényt 1315-ben Kelechen néven említik először. 1417-ben a Pálócsiak a ruszkai Dobókkal közösen adományként kapják. 1556-ban az egri hős, Dobó István földesúré. A 17. században Bakócsy István örökli, majd 1662-ben királyi határozat alapján Pethő Zsigmond kassai vicegenerális kapja meg öröklés útján. A 18. század elején a királyi kamarához tartozott, a 19. század végén a Hadik-Barkóczyaknak volt birtokuk a helységben. 1911-ben községi népiskola létesült a településen. 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, majd 1943-ban Nyarádkelecsény néven egyesítették Ungnyaráddal és Magyarmocsárral.

Mai jelentősége

Nyarádkelecsény központi településrésze, itt található a községi hivatal, az alapiskola és az óvoda is. Római katolikus temploma 1970-ben épült archaizáló stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kelecsény, magyar-orosz falu, Ungh vmegyében, Dobo-Ruszkához egy órányira: 102 római, 93 g. kath., 8 evang., 156 ref. 15 zsidó lak. F. u. gr. Barkóczy.

Magyar Katolikus Lexikon

KELECSÉNY. Magyar falu Ungvár Várm. földes Ura Barkóczy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Doboruszkához nem meszsze, és annak filiája, határja jó, vagyonnyai jelesek, és külömbfélék; el adásra alkalmatos módgyok van.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Magyarkelecsény. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Ujkelecsény. A község területe 1319 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 401.

Névelőfordulások
1315
Kelechen
1773
Kelecseny,
1786
Kelecschény,
1808
Kelecsény, Klačany,
1863
Kelecsény,
1873
Kelecseny,
1877
Kelecsény,
1907
Magyarkelecsény,
1920
Kľačany,
1927
Kľačany, Kelecsény
1938
Magyarkelecsény,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 399 88%
szlovákok 1 0%
németek 34 8%
egyéb 18 4%
összlétszám 452
magyarok 339 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 339
magyarok 311 95%
szlovákok 8 2%
németek 0 0%
egyéb 10 3%
összlétszám 329
Mai közigazgatás

Bejelentések