SK
GA
.....

Magyargurab

Község

címer zászló
1033 74% magyar 1910
27 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Grob
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Nagyszombati-hátság - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Erdő alatt, Nagy-rét, Osztály rétek, Pagyelka, Parlak, Patakon túl, Pörös rét, Raj, Sásravaló, Somlós, Tárnoki-hegy, Tárnokpuszta
Koordináták:
48.25117111, 17.49438858
Terület:
23,55 km2
Rang:
község
Népesség:
1321
Tszf. magasság:
122 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92527
Település kód:
504149
Szervezeti azonosító:
306291
Adóazonosító:
2021006779

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön, a Vízköz és a Nagyszombati-hátság kistájak határán, a Vistuki-patak mentén fekszik Szenctől 8 km-re északkeletre, Galántától 20 km-re északnyugatra, Nagyszombattól 22 km-re délre. Mellékutak kötik össze Rétén (5 km) keresztül Szenccel, Gidrafával (14 km) és Diószeggel (13 km). Délnyugatról Réte, nyugatról Csataj, északról Vedrődújfalu, Vedrőd és Páld, keletről Pusztafödémes, délről pedig Újvilágmajor községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Modori, 1949-1960 között a Szenci, 1960 után pedig a Galántai járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott, ebben az időszakban déli határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Területe (23,55 km²) csak minimális mértékben változott 1921 óta (23,57 km²).

Népesség

A német telepesekkel újratelepített község lakossága a 19. századra elmagyarosodott. 1910-ben 1392 lakosának háromnegyede még magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 1921-ben 1400 lakosának már csak 45,6 %-a. A huszadik század során teljes nemzetiségváltás ment végbe, a magyarok aránya 2011-ben már csak 3,3 % volt. A község népességszáma a 20. század második felében csökkenést mutatott (1940- ben 1445, 2001-ben 1253 lakosa volt), a 2001-2011 között a stagnálás a jellemző. Jelentős roma közösség (12,4 %) is él a településen. 1921-ben a lakosság többsége még evangélikus vallású (64,6 %) volt, arányuk 2011-re 30,6 %-ra csökkent és a község római katolikus többségűvé vált (45,6 %).

Történelem

A község a középkorban a szentgyörgyi uradalomhoz tartozott. Határában említenek a középkor végén egy Csandal nevű falut, amely később elpusztásodott. A 16. század közepén Serédy Gáspár birtoka volt, majd a törökdúlások miatt elnéptelenedett faluba Illésházy István nádor telepített horvát és német jobbágyokat a század végén. A 17. században a Pálffyak tulajdonába került, a század végétől a királyfai uradalomból igazgatták. Egészen a 20. századi csehszlovák földreformokig a Pálffy család kezén maradt, akik kastélyt is építettek itt. A falu lakosai mezőgazdasággal, szőlőműveléssel, marhatenyésztéssel, takácsmesterséggel és hímzéssel foglalkoztak. 1899-ben nevét Németgurabról Magyargurabra változtatták. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, 1939-45 között Szlovákiához tartozott. A kora újkor kezdetén német és horvát telepesekkel benépesített község lakosságának bő kétharmada magyar volt a 20. század elején, és csak szűk harmada szlovák. Azóta viszont teljesen elszlovákosodtak az itt élők. A korábbi jelentős evangélikus többség mára kisebbségbe került a római katolikusokhoz képest.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda és alapiskola található. A Pálffy-kastély a 17. század második felében késő reneszánsz stílusban épült. Eredetileg barokk stílusú római katolikus (Szt. Anna-) templomát a 19. század elején klasszicista stílusban alakították át, evangélikus templomát 1934-ben emelték a 18. század végi barokk-klasszicista templom átépítésével.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GURÁB. Német Guráb. Magyar, és tót falu Posony Vármegyében, földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Puszta Födémeshez fél mértföldnyire, és az Uraságnak jeles kastéllyával díszesíttetik, Tarnók nevű puszta is hozzá tartozik. Határja jó termékenységű, vagyonnyai jelesek, és külömbfélék. Csadé nevű tava is van, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Guráb (Német), vegyes magyar-tót falu, Pozsony vmegyében,, Szenczhez nyugot-éjszakra 1 1/2 órányira: 298 kath., 677 evang. lak., kiknek 3/4 magyar, 1/4 tót. Evang. paroch. templom; urasági kastély. Róna határa gazdag termékenységű; szarvasmarhája sok és szép; nem messze innen láthatni Tárnok faluja templomának omladékait. Az itt lakott horvátok gr. Illésházy nádor alatt költöztek ki. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Németgurab, magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 283 házzal és 1374, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. Sorsa hajdan Horvátgurabéval függött össze. Ide is Illésházy gróf nádor telepítette a horvátokat. Az 1553-iki összeírásban Serédy Gáspár 15 portája szerepel. 1647-ben a falu már a Pálffyak tulajdona, a kik itt kastélyt is építtettek. Ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. A községben két templom van. A katholikus templom építési ideje ismeretlen, az evangélikus templom 1788-ban épült. 1892-ben a község legnagyobb része leégett. A község határában 1423-ban Csandal község van említve. Régen királyi birtok volt, ma pedig Németgurabhoz tartozó puszta. A községnek Réte a postája; távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Névelőfordulások
1335
Grwb
1390
Grwib
1425
Aygraw
1523
Gruob
1773
Németh-Gurab, Teutsch-Grob, Németh-Veisgrob,
1786
Deutsch-Weisgrab, Német-Gurab,
1808
Német-Gurab, Deutsch-Grub, Deutsch-Eisgrub, Německý Grob,
1863
Németgurab,
1913
Magyargurab,
1920
Nemecký Grob, Uherský Grob, Maďarský Grob,
1927
Nemecký Grob, Német-Gurab,
1948
Veľký Grob

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Magyargurab (Veľký Grob) 272
Telefon: 0317846132
Fax: 0317846137

Honlap: velkygrob.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rigo Viliam (Független)

Képviselő-testület:
Ingeli Štefan (Független)
Ženiš Rudolf (Független)
Uher Jaroslav (Független)
Andor Vojtech (Független)
Griga Marek (Független)
Hebort Roman (Független)
Brinza Roman (Független)
Független 100% Független 7 képviselö 7 képviselö
Magyargurabi Posta

Veľký Grob 272

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 382

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Magyargurab 333

Magyargurabi Anyakönyvi Hivatal

Magyargurab 272

Magyargurabi Községi Hivatal

Magyargurab 272

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 809 63%
szlovákok 379 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 58 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1276
magyarok 1033 74%
szlovákok 352 25%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1392
magyarok 638 46%
szlovákok 730 52%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1400
magyarok 51 4%
szlovákok 1221 96%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1277
magyarok 41 3%
szlovákok 1208 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1256
magyarok 41 3%
szlovákok 1155 92%
ruszinok 0 0%
romák 23 2%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 1253
magyarok 27 2%
szlovákok 1305 92%
ruszinok 1 0%
romák 4 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 75 5%
összlétszám 1425
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1129
Választási részvétel: 61.91 %
Kiadott boríték: 699
Bedobott boríték: 699

Polgármester

Érvényes szavazólap: 697
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rigo Viliam 486 69.73 % Független
Tallo Rastislav 158 22.67 % Független
Dugovičová Ľuba 35 5.02 % Független
Šenkárik Jozef 10 1.43 % Független
Bruckmayer Tibor 8 1.15 % DOMA DOBRE

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ingeli Štefan 493 Független
Ženiš Rudolf 491 Független
Uher Jaroslav 345 Független
Andor Vojtech 330 Független
Griga Marek 295 Független
Hebort Roman 258 Független
Brinza Roman 257 Független

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö SDS 14.29% SDS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1069
Választási részvétel: 5.33 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 1072
Választási részvétel: 6.53 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 1 118
Választási részvétel: 15,02 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 56
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 160
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 29 51.79 % Független
Ivan Uhliarik 12 21.43 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 9 16.07 % MOST - HÍD
József Berényi 3 5.36 % SMK-MKP, OKS
Andrej Richnák 3 5.36 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
József Berényi 8 11.43% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 89 55.63 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 59 36.88 % Független
József Berényi 7 4.38 % SMK-MKP
Konrád Rigó 3 1.88 % MOST - HÍD
Márius Novák 2 1.25 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 53
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Vranovič 23 43.40% SMER - SD
Ervin Chomča 18 33.96% MOST - HÍD
Gábor Gál 16 30.19% MOST - HÍD
Boris Brunner 14 26.42% MOST - HÍD
Roman Súkeník 13 24.53% SMER - SD
Zoltán Forró 12 22.64% MOST - HÍD
Pavol Doval 12 22.64% SMER - SD
Júlia Gálová 12 22.64% SMER - SD
Ľuboš Šúry 10 18.87% SMER - SD
Slávka Kramárová 10 18.87% SNS
Jozef Nagy 9 16.98% Független
Adrián Macho 8 15.09% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 8 15.09% SNS
Miloš Majko 8 15.09% DÚ, Zmena zdola
Milan Vlček 8 15.09% ĽS-HZDS
József Berényi 8 15.09% SMK-MKP
Zsolt Oros 7 13.21% MOST - HÍD
Michal Nagy 7 13.21% SMS
Roland Szekera 6 11.32% NOVA
Bystrík Horváth 6 11.32% SNS
František Juhos 6 11.32% MOST - HÍD
Ružena Vongrejová 5 9.43% NOVA
Gergely Agócs 5 9.43% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 5 9.43% MOST - HÍD
Róbert Korec 4 7.55% KDH, SDKÚ - DS
Peter Kolek 4 7.55% KSS
László Biró 3 5.66% SMK-MKP
László Pék 3 5.66% SMK-MKP
Krisztián Forró 2 3.77% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 2 3.77% SMK-MKP
Ladislav Klempa 1 1.89% KSS
Gábor Pallya 0 0.00% ND
František Gőgh 0 0.00% ND
Jana Hanuliaková 54 35.29% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 51 33.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Martin Práznovský 46 30.07% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Tóth 43 28.10% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Miloš Majko 41 26.80% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Róbert Korec 39 25.49% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Ervin Chomča 37 24.18% MOST - HÍD
Peter Paška 34 22.22% Független
Igor Németh 33 21.57% SMER-SD
Adrián Macho 31 20.26% Független
Martin Drobný 29 18.95% SNS
Ľuboš Šúry 27 17.65% SMER-SD
Roman Sukeník 23 15.03% SMER-SD
Júlia Gálová 22 14.38% SMER-SD
Janka Repčoková 22 14.38% ĽS Naše Slovensko
Gábor Gál 20 13.07% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 19 12.42% SNS
Marta Némethová 19 12.42% SMER-SD
Ľubomír Noga 19 12.42% ĽS Naše Slovensko
Andrej Tábori 16 10.46% Független
Roman Vančo 15 9.80% ĽS Naše Slovensko
Marta Vajdová 15 9.80% Független
Stanislav Lipovský 14 9.15% DOMA DOBRE
Zuzana Csadyová 14 9.15% MOST - HÍD
David Slíž 14 9.15% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 13 8.50% ĽS Naše Slovensko
Peter Szabó 13 8.50% MOST - HÍD
József Berényi 12 7.84% SMK-MKP
Milan Bánovský 8 5.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Adrián Kubica 7 4.58% MOST - HÍD
Václav Jurčaga 7 4.58% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 6 3.92% NP
František Juhos 6 3.92% MOST - HÍD
László Biró 5 3.27% SMK-MKP
Zoltán Forró 4 2.61% MOST - HÍD
Gergely Agócs 3 1.96% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 2 1.31% SMK-MKP
Krisztián Forró 1 0.65% SMK-MKP
László Pék 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Zupko 0 0.00% SMK-MKP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 11.03 %
Galánta 214 10.88 %
Szered 92 4.68 %
Nagymácséd 70 3.56 %
Feketenyék 52 2.64 %
Nagyfödémes 42 2.14 %
Felsőszeli 40 2.03 %
Nádszeg 39 1.98 %
Jóka 38 1.93 %
Taksonyfalva 38 1.93 %
Diószeg 35 1.78 %
Nemeskajal 34 1.73 %
Alsószerdahely 28 1.42 %
Tallós 27 1.37 %
Vízkelet 26 1.32 %
Alsószeli 26 1.32 %
Sopornya 19 0.97 %
Nemeskosút 17 0.86 %
Hidaskürt 16 0.81 %
Tósnyárasd 11 0.56 %
Pozsonyvezekény 11 0.56 %
Kismácséd 10 0.51 %
Királyrév 8 0.41 %
Vágpatta 7 0.36 %
Magyargurab 7 0.36 %
Sempte 6 0.31 %
Ábrahám 4 0.20 %
Gány 4 0.20 %
Pusztakürt 4 0.20 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Pusztafödémes 3 0.15 %
Szentharaszt 3 0.15 %
Dunajánosháza 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 24.30 %
Szered 494 14.95 %
Galánta 251 7.60 %
Alsószerdahely 241 7.29 %
Vágpatta 159 4.81 %
Sempte 133 4.03 %
Nemeskürt 72 2.18 %
Diószeg 64 1.94 %
Pusztakürt 55 1.66 %
Pusztafödémes 46 1.39 %
Szentharaszt 40 1.21 %
Ábrahám 37 1.12 %
Magyargurab 31 0.94 %
Nagyfödémes 29 0.88 %
Felsőszeli 28 0.85 %
Salgócska 23 0.70 %
Nemeskosút 22 0.67 %
Kisgeszt 20 0.61 %
Gány 17 0.51 %
Vága 17 0.51 %
Taksonyfalva 16 0.48 %
Nagymácséd 13 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Alsószeli 10 0.30 %
Nemeskajal 10 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Tallós 7 0.21 %
Jóka 7 0.21 %
Kismácséd 6 0.18 %
Hidaskürt 6 0.18 %
Királyrév 4 0.12 %
Feketenyék 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Nádszeg 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 12.79 %
Galánta 368 12.49 %
Alsószeli 270 9.16 %
Nádszeg 238 8.08 %
Felsőszeli 216 7.33 %
Nagyfödémes 192 6.52 %
Taksonyfalva 184 6.24 %
Feketenyék 170 5.77 %
Jóka 166 5.63 %
Pozsonyvezekény 139 4.72 %
Nagymácséd 137 4.65 %
Diószeg 126 4.28 %
Vága 123 4.17 %
Tallós 99 3.36 %
Nemeskosút 81 2.75 %
Vízkelet 69 2.34 %
Királyrév 53 1.80 %
Kismácséd 49 1.66 %
Nemeskajal 45 1.53 %
Tósnyárasd 28 0.95 %
Szered 11 0.37 %
Sopornya 6 0.20 %
Alsószerdahely 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 39.14 %
Szered 98 4.96 %
Diószeg 95 4.81 %
Taksonyfalva 62 3.14 %
Gány 49 2.48 %
Nagyfödémes 41 2.08 %
Felsőszeli 37 1.87 %
Sopornya 37 1.87 %
Nemeskosút 20 1.01 %
Jóka 18 0.91 %
Alsószerdahely 18 0.91 %
Alsószeli 16 0.81 %
Nemeskajal 16 0.81 %
Magyargurab 16 0.81 %
Pusztafödémes 16 0.81 %
Tósnyárasd 15 0.76 %
Dunajánosháza 14 0.71 %
Kisgeszt 12 0.61 %
Nádszeg 10 0.51 %
Királyrév 9 0.46 %
Ábrahám 9 0.46 %
Vízkelet 9 0.46 %
Nemeskürt 9 0.46 %
Pozsonyvezekény 9 0.46 %
Vága 9 0.46 %
Nagymácséd 8 0.41 %
Sempte 8 0.41 %
Vágpatta 7 0.35 %
Hidaskürt 7 0.35 %
Kismácséd 7 0.35 %
Tallós 6 0.30 %
Feketenyék 5 0.25 %
Pusztakürt 4 0.20 %
Szentharaszt 4 0.20 %
Salgócska 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Szered 253 18.18 %
Galánta 126 9.05 %
Sopornya 71 5.10 %
Alsószerdahely 56 4.02 %
Szentharaszt 47 3.38 %
Sempte 36 2.59 %
Vágpatta 30 2.16 %
Pusztafödémes 27 1.94 %
Ábrahám 26 1.87 %
Diószeg 24 1.72 %
Nagyfödémes 17 1.22 %
Vága 15 1.08 %
Magyargurab 14 1.01 %
Gány 13 0.93 %
Taksonyfalva 13 0.93 %
Kisgeszt 12 0.86 %
Jóka 12 0.86 %
Felsőszeli 9 0.65 %
Salgócska 9 0.65 %
Pusztakürt 9 0.65 %
Nemeskürt 7 0.50 %
Tallós 7 0.50 %
Nemeskosút 6 0.43 %
Kismácséd 6 0.43 %
Alsószeli 5 0.36 %
Nádszeg 4 0.29 %
Királyrév 3 0.22 %
Hidaskürt 3 0.22 %
Nagymácséd 3 0.22 %
Nemeskajal 2 0.14 %
Tósnyárasd 2 0.14 %
Vízkelet 2 0.14 %
Feketenyék 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 26.51 %
Szered 254 7.32 %
Nádszeg 246 7.09 %
Diószeg 178 5.13 %
Nagyfödémes 150 4.32 %
Felsőszeli 140 4.03 %
Taksonyfalva 134 3.86 %
Feketenyék 127 3.66 %
Jóka 107 3.08 %
Nagymácséd 107 3.08 %
Alsószeli 99 2.85 %
Királyrév 90 2.59 %
Hidaskürt 80 2.31 %
Sopornya 77 2.22 %
Nemeskajal 73 2.10 %
Tallós 70 2.02 %
Vága 68 1.96 %
Nemeskosút 60 1.73 %
Vízkelet 58 1.67 %
Pozsonyvezekény 43 1.24 %
Gány 42 1.21 %
Ábrahám 39 1.12 %
Magyargurab 37 1.07 %
Sempte 36 1.04 %
Tósnyárasd 36 1.04 %
Pusztafödémes 32 0.92 %
Vágpatta 31 0.89 %
Kismácséd 26 0.75 %
Alsószerdahely 25 0.72 %
Alsóhatár 24 0.69 %
Szentharaszt 22 0.63 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.20 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 583 27.00 %
Galánta 477 22.09 %
Feketenyék 152 7.04 %
Felsőszeli 126 5.84 %
Alsószeli 119 5.51 %
Nagyfödémes 110 5.09 %
Taksonyfalva 104 4.82 %
Királyrév 104 4.82 %
Tallós 95 4.40 %
Jóka 94 4.35 %
Nagymácséd 89 4.12 %
Diószeg 78 3.61 %
Hidaskürt 75 3.47 %
Pozsonyvezekény 60 2.78 %
Vízkelet 57 2.64 %
Nemeskajal 55 2.55 %
Vága 49 2.27 %
Szered 37 1.71 %
Tósnyárasd 36 1.67 %
Nemeskosút 34 1.57 %
Alsóhatár 29 1.34 %
Kismácséd 18 0.83 %
Ábrahám 10 0.46 %
Magyargurab 6 0.28 %
Gány 5 0.23 %
Sopornya 5 0.23 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 4 0.19 %
Vágpatta 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Nemeskürt 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 16.61 %
Galánta 481 13.16 %
Alsószeli 379 10.37 %
Felsőszeli 336 9.20 %
Nagyfödémes 276 7.55 %
Jóka 255 6.98 %
Taksonyfalva 240 6.57 %
Királyrév 215 5.88 %
Nagymácséd 205 5.61 %
Hidaskürt 200 5.47 %
Pozsonyvezekény 161 4.41 %
Vága 154 4.21 %
Feketenyék 146 4.00 %
Tallós 144 3.94 %
Diószeg 123 3.37 %
Nemeskosút 106 2.90 %
Vízkelet 80 2.19 %
Nemeskajal 73 2.00 %
Kismácséd 49 1.34 %
Tósnyárasd 35 0.96 %
Alsóhatár 27 0.74 %
Szered 18 0.49 %
Pusztafödémes 10 0.27 %
Dunajánosháza 7 0.19 %
Ábrahám 4 0.11 %
Magyargurab 3 0.08 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 18.26 %
Nádszeg 297 9.88 %
Nagymácséd 225 7.48 %
Nagyfödémes 195 6.48 %
Feketenyék 176 5.85 %
Taksonyfalva 171 5.69 %
Diószeg 158 5.25 %
Jóka 158 5.25 %
Felsőszeli 154 5.12 %
Alsószeli 129 4.29 %
Vága 116 3.86 %
Hidaskürt 114 3.79 %
Szered 102 3.39 %
Tallós 95 3.16 %
Pozsonyvezekény 74 2.46 %
Vízkelet 71 2.36 %
Nemeskajal 64 2.13 %
Nemeskosút 60 2.00 %
Királyrév 47 1.56 %
Kismácséd 46 1.53 %
Tósnyárasd 39 1.30 %
Magyargurab 20 0.67 %
Alsószerdahely 20 0.67 %
Alsóhatár 17 0.57 %
Pusztafödémes 15 0.50 %
Ábrahám 14 0.47 %
Gány 13 0.43 %
Dunajánosháza 12 0.40 %
Sopornya 10 0.33 %
Szentharaszt 10 0.33 %
Vágpatta 9 0.30 %
Nemeskürt 7 0.23 %
Sempte 6 0.20 %
Kisgeszt 5 0.17 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 13.76 %
Galánta 255 8.97 %
Sopornya 244 8.59 %
Alsószerdahely 196 6.90 %
Ábrahám 181 6.37 %
Pusztafödémes 103 3.62 %
Diószeg 98 3.45 %
Sempte 60 2.11 %
Nemeskürt 58 2.04 %
Kisgeszt 51 1.79 %
Vágpatta 44 1.55 %
Nagyfödémes 43 1.51 %
Felsőszeli 43 1.51 %
Magyargurab 33 1.16 %
Szentharaszt 30 1.06 %
Nemeskosút 29 1.02 %
Gány 22 0.77 %
Pusztakürt 22 0.77 %
Taksonyfalva 21 0.74 %
Jóka 17 0.60 %
Kismácséd 13 0.46 %
Nádszeg 13 0.46 %
Alsószeli 10 0.35 %
Pozsonyvezekény 9 0.32 %
Vága 9 0.32 %
Nemeskajal 8 0.28 %
Nagymácséd 8 0.28 %
Tallós 7 0.25 %
Salgócska 6 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 28.75 %
Galánta 455 22.40 %
Ábrahám 198 9.75 %
Diószeg 166 8.17 %
Sopornya 115 5.66 %
Pusztafödémes 100 4.92 %
Sempte 88 4.33 %
Vágpatta 81 3.99 %
Nagyfödémes 74 3.64 %
Alsószerdahely 68 3.35 %
Felsőszeli 67 3.30 %
Szentharaszt 61 3.00 %
Magyargurab 54 2.66 %
Kisgeszt 48 2.36 %
Taksonyfalva 38 1.87 %
Jóka 36 1.77 %
Nemeskosút 35 1.72 %
Nemeskürt 28 1.38 %
Gány 27 1.33 %
Dunajánosháza 25 1.23 %
Kismácséd 19 0.94 %
Pusztakürt 18 0.89 %
Alsószeli 18 0.89 %
Vága 18 0.89 %
Nagymácséd 18 0.89 %
Tósnyárasd 16 0.79 %
Salgócska 16 0.79 %
Hidaskürt 11 0.54 %
Nádszeg 11 0.54 %
Feketenyék 11 0.54 %
Nemeskajal 11 0.54 %
Vízkelet 7 0.34 %
Tallós 6 0.30 %
Pozsonyvezekény 4 0.20 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 15.23 %
Galánta 168 14.21 %
Sopornya 77 6.51 %
Szentharaszt 45 3.81 %
Vágpatta 35 2.96 %
Ábrahám 32 2.71 %
Felsőszeli 31 2.62 %
Diószeg 29 2.45 %
Sempte 29 2.45 %
Pusztafödémes 28 2.37 %
Magyargurab 22 1.86 %
Nagyfödémes 19 1.61 %
Alsószerdahely 19 1.61 %
Pusztakürt 18 1.52 %
Taksonyfalva 17 1.44 %
Vága 14 1.18 %
Jóka 14 1.18 %
Salgócska 13 1.10 %
Kisgeszt 11 0.93 %
Gány 10 0.85 %
Kismácséd 10 0.85 %
Nagymácséd 8 0.68 %
Nemeskürt 8 0.68 %
Nádszeg 7 0.59 %
Hidaskürt 6 0.51 %
Alsószeli 6 0.51 %
Tallós 5 0.42 %
Tósnyárasd 5 0.42 %
Nemeskosút 5 0.42 %
Királyrév 4 0.34 %
Vízkelet 3 0.25 %
Alsóhatár 3 0.25 %
Feketenyék 2 0.17 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Galánta 602 29.00 %
Szered 563 27.12 %
Diószeg 140 6.74 %
Sopornya 96 4.62 %
Sempte 89 4.29 %
Vágpatta 78 3.76 %
Nagyfödémes 71 3.42 %
Alsószerdahely 69 3.32 %
Pusztafödémes 69 3.32 %
Gány 66 3.18 %
Ábrahám 66 3.18 %
Felsőszeli 61 2.94 %
Szentharaszt 60 2.89 %
Taksonyfalva 53 2.55 %
Magyargurab 51 2.46 %
Hidaskürt 43 2.07 %
Nemeskosút 38 1.83 %
Jóka 35 1.69 %
Kisgeszt 32 1.54 %
Nemeskürt 30 1.45 %
Nagymácséd 26 1.25 %
Dunajánosháza 24 1.16 %
Tósnyárasd 22 1.06 %
Salgócska 21 1.01 %
Alsószeli 19 0.92 %
Vága 18 0.87 %
Pusztakürt 17 0.82 %
Nemeskajal 15 0.72 %
Nádszeg 13 0.63 %
Vízkelet 12 0.58 %
Feketenyék 8 0.39 %
Kismácséd 8 0.39 %
Királyrév 6 0.29 %
Tallós 5 0.24 %
Pozsonyvezekény 3 0.14 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 5.14 %
Galánta 27 4.62 %
Diószeg 19 3.25 %
Kismácséd 17 2.91 %
Ábrahám 14 2.40 %
Nagyfödémes 7 1.20 %
Magyargurab 6 1.03 %
Taksonyfalva 5 0.86 %
Sopornya 5 0.86 %
Kisgeszt 5 0.86 %
Felsőszeli 4 0.68 %
Vága 4 0.68 %
Tósnyárasd 4 0.68 %
Jóka 3 0.51 %
Pozsonyvezekény 3 0.51 %
Nemeskosút 2 0.34 %
Dunajánosháza 2 0.34 %
Alsóhatár 2 0.34 %
Nagymácséd 2 0.34 %
Nemeskürt 2 0.34 %
Nemeskajal 2 0.34 %
Alsószerdahely 2 0.34 %
Sempte 2 0.34 %
Hidaskürt 1 0.17 %
Salgócska 1 0.17 %
Pusztakürt 1 0.17 %
Tallós 1 0.17 %
Vágpatta 1 0.17 %
Nádszeg 1 0.17 %
Pusztafödémes 1 0.17 %
Királyrév 1 0.17 %
Szentharaszt 1 0.17 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 15.28 %
Nádszeg 591 11.05 %
Alsószeli 525 9.82 %
Felsőszeli 418 7.82 %
Nagyfödémes 379 7.09 %
Taksonyfalva 352 6.58 %
Nagymácséd 328 6.13 %
Jóka 310 5.80 %
Hidaskürt 298 5.57 %
Feketenyék 255 4.77 %
Vága 252 4.71 %
Pozsonyvezekény 233 4.36 %
Diószeg 202 3.78 %
Királyrév 170 3.18 %
Tallós 158 2.95 %
Nemeskosút 131 2.45 %
Vízkelet 126 2.36 %
Nemeskajal 98 1.83 %
Kismácséd 80 1.50 %
Tósnyárasd 74 1.38 %
Szered 53 0.99 %
Ábrahám 18 0.34 %
Gány 15 0.28 %
Dunajánosháza 15 0.28 %
Pusztafödémes 13 0.24 %
Alsóhatár 13 0.24 %
Magyargurab 12 0.22 %
Alsószerdahely 10 0.19 %
Sopornya 9 0.17 %
Vágpatta 8 0.15 %
Salgócska 7 0.13 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 21.00 %
Szered 357 14.50 %
Sopornya 253 10.28 %
Alsószerdahely 227 9.22 %
Diószeg 97 3.94 %
Sempte 89 3.61 %
Nemeskürt 67 2.72 %
Vágpatta 58 2.36 %
Nagyfödémes 42 1.71 %
Pusztafödémes 42 1.71 %
Ábrahám 40 1.62 %
Felsőszeli 39 1.58 %
Nagymácséd 34 1.38 %
Pusztakürt 33 1.34 %
Taksonyfalva 31 1.26 %
Szentharaszt 28 1.14 %
Nemeskosút 25 1.02 %
Gány 24 0.97 %
Nádszeg 24 0.97 %
Jóka 24 0.97 %
Magyargurab 22 0.89 %
Salgócska 21 0.85 %
Vága 20 0.81 %
Alsószeli 19 0.77 %
Feketenyék 13 0.53 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Nemeskajal 13 0.53 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Hidaskürt 10 0.41 %
Kismácséd 9 0.37 %
Királyrév 8 0.32 %
Tallós 8 0.32 %
Dunajánosháza 7 0.28 %
Vízkelet 5 0.20 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 12.62 %
Nádszeg 469 10.01 %
Alsószeli 392 8.37 %
Nagymácséd 391 8.35 %
Felsőszeli 344 7.34 %
Nagyfödémes 334 7.13 %
Taksonyfalva 322 6.87 %
Jóka 269 5.74 %
Hidaskürt 260 5.55 %
Vága 233 4.97 %
Feketenyék 211 4.50 %
Pozsonyvezekény 174 3.71 %
Diószeg 142 3.03 %
Tallós 135 2.88 %
Királyrév 112 2.39 %
Nemeskosút 107 2.28 %
Vízkelet 95 2.03 %
Tósnyárasd 93 1.99 %
Nemeskajal 88 1.88 %
Kismácséd 75 1.60 %
Szered 23 0.49 %
Alsóhatár 15 0.32 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 23.44 %
Nádszeg 385 10.68 %
Alsószeli 314 8.71 %
Felsőszeli 304 8.43 %
Taksonyfalva 291 8.07 %
Nagyfödémes 260 7.21 %
Jóka 240 6.66 %
Nagymácséd 215 5.96 %
Hidaskürt 194 5.38 %
Diószeg 159 4.41 %
Vága 158 4.38 %
Feketenyék 147 4.08 %
Pozsonyvezekény 128 3.55 %
Nemeskosút 118 3.27 %
Tallós 113 3.13 %
Királyrév 102 2.83 %
Vízkelet 80 2.22 %
Nemeskajal 79 2.19 %
Kismácséd 57 1.58 %
Tósnyárasd 48 1.33 %
Szered 26 0.72 %
Alsóhatár 12 0.33 %
Dunajánosháza 11 0.31 %
Gány 7 0.19 %
Magyargurab 5 0.14 %
Pusztafödémes 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 17.52 %
Nádszeg 398 11.03 %
Taksonyfalva 357 9.89 %
Alsószeli 313 8.68 %
Felsőszeli 311 8.62 %
Nagyfödémes 247 6.85 %
Jóka 228 6.32 %
Hidaskürt 217 6.01 %
Nagymácséd 217 6.01 %
Feketenyék 170 4.71 %
Pozsonyvezekény 160 4.43 %
Vága 144 3.99 %
Tallós 128 3.55 %
Diószeg 122 3.38 %
Nemeskosút 99 2.74 %
Királyrév 94 2.61 %
Vízkelet 76 2.11 %
Nemeskajal 67 1.86 %
Kismácséd 51 1.41 %
Tósnyárasd 48 1.33 %
Alsóhatár 12 0.33 %
Szered 11 0.30 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 53.18 %
Galánta 361 19.29 %
Diószeg 130 6.95 %
Vágpatta 129 6.89 %
Sopornya 123 6.57 %
Sempte 106 5.67 %
Alsószerdahely 94 5.02 %
Ábrahám 75 4.01 %
Nagyfödémes 71 3.79 %
Szentharaszt 69 3.69 %
Pusztafödémes 61 3.26 %
Magyargurab 43 2.30 %
Felsőszeli 40 2.14 %
Nemeskürt 37 1.98 %
Pusztakürt 36 1.92 %
Jóka 33 1.76 %
Taksonyfalva 29 1.55 %
Kisgeszt 24 1.28 %
Gány 24 1.28 %
Nemeskosút 23 1.23 %
Nagymácséd 20 1.07 %
Dunajánosháza 20 1.07 %
Salgócska 20 1.07 %
Vága 17 0.91 %
Nemeskajal 16 0.86 %
Tósnyárasd 15 0.80 %
Nádszeg 14 0.75 %
Alsószeli 12 0.64 %
Hidaskürt 11 0.59 %
Tallós 9 0.48 %
Kismácséd 8 0.43 %
Feketenyék 7 0.37 %
Pozsonyvezekény 7 0.37 %
Vízkelet 6 0.32 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Szered 1 128 53.54 %
Sopornya 299 14.19 %
Alsószerdahely 236 11.20 %
Galánta 115 5.46 %
Vágpatta 98 4.65 %
Sempte 84 3.99 %
Szentharaszt 58 2.75 %
Nemeskürt 58 2.75 %
Diószeg 47 2.23 %
Ábrahám 46 2.18 %
Pusztafödémes 41 1.95 %
Pusztakürt 28 1.33 %
Nagyfödémes 27 1.28 %
Felsőszeli 24 1.14 %
Vága 21 1.00 %
Magyargurab 19 0.90 %
Nagymácséd 18 0.85 %
Taksonyfalva 18 0.85 %
Alsószeli 18 0.85 %
Gány 16 0.76 %
Jóka 15 0.71 %
Salgócska 14 0.66 %
Nemeskosút 14 0.66 %
Kisgeszt 13 0.62 %
Feketenyék 7 0.33 %
Nádszeg 7 0.33 %
Tósnyárasd 6 0.28 %
Vízkelet 6 0.28 %
Kismácséd 5 0.24 %
Tallós 5 0.24 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Nemeskajal 4 0.19 %
Hidaskürt 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 37.18 %
Szered 121 5.25 %
Nagyfödémes 72 3.12 %
Diószeg 71 3.08 %
Taksonyfalva 49 2.13 %
Jóka 38 1.65 %
Sopornya 35 1.52 %
Felsőszeli 34 1.48 %
Gány 32 1.39 %
Pusztafödémes 30 1.30 %
Hidaskürt 26 1.13 %
Alsószeli 24 1.04 %
Feketenyék 21 0.91 %
Vágpatta 20 0.87 %
Nemeskajal 19 0.82 %
Szentharaszt 16 0.69 %
Nemeskosút 16 0.69 %
Pozsonyvezekény 16 0.69 %
Tósnyárasd 16 0.69 %
Vága 15 0.65 %
Magyargurab 15 0.65 %
Alsószerdahely 14 0.61 %
Sempte 12 0.52 %
Kisgeszt 11 0.48 %
Kismácséd 11 0.48 %
Dunajánosháza 9 0.39 %
Ábrahám 9 0.39 %
Salgócska 8 0.35 %
Vízkelet 8 0.35 %
Nemeskürt 8 0.35 %
Nádszeg 6 0.26 %
Nagymácséd 6 0.26 %
Tallós 5 0.22 %
Pusztakürt 5 0.22 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 63.89 %
Galánta 283 15.21 %
Sopornya 188 10.10 %
Sempte 112 6.02 %
Szentharaszt 107 5.75 %
Vágpatta 94 5.05 %
Alsószerdahely 88 4.73 %
Diószeg 86 4.62 %
Pusztafödémes 64 3.44 %
Felsőszeli 54 2.90 %
Ábrahám 47 2.53 %
Nagyfödémes 36 1.93 %
Taksonyfalva 36 1.93 %
Pusztakürt 33 1.77 %
Nemeskürt 31 1.67 %
Nemeskosút 29 1.56 %
Magyargurab 29 1.56 %
Jóka 23 1.24 %
Gány 22 1.18 %
Kisgeszt 18 0.97 %
Tósnyárasd 13 0.70 %
Kismácséd 12 0.64 %
Nemeskajal 12 0.64 %
Vága 12 0.64 %
Nagymácséd 11 0.59 %
Alsószeli 9 0.48 %
Salgócska 9 0.48 %
Vízkelet 6 0.32 %
Hidaskürt 5 0.27 %
Feketenyék 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.16 %
Dunajánosháza 3 0.16 %
Királyrév 2 0.11 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 23.99 %
Galánta 369 13.23 %
Vágpatta 301 10.79 %
Sopornya 216 7.74 %
Diószeg 119 4.27 %
Sempte 113 4.05 %
Alsószerdahely 85 3.05 %
Szentharaszt 83 2.98 %
Nemeskürt 65 2.33 %
Pusztafödémes 63 2.26 %
Ábrahám 62 2.22 %
Nagyfödémes 60 2.15 %
Felsőszeli 52 1.86 %
Magyargurab 46 1.65 %
Pusztakürt 45 1.61 %
Jóka 31 1.11 %
Taksonyfalva 30 1.08 %
Kisgeszt 29 1.04 %
Nemeskosút 26 0.93 %
Salgócska 24 0.86 %
Gány 22 0.79 %
Tósnyárasd 21 0.75 %
Nagymácséd 16 0.57 %
Dunajánosháza 16 0.57 %
Vága 14 0.50 %
Alsószeli 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Hidaskürt 9 0.32 %
Vízkelet 9 0.32 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 47.34 %
Galánta 74 7.30 %
Sopornya 32 3.16 %
Felsőszeli 30 2.96 %
Alsószerdahely 28 2.76 %
Sempte 24 2.37 %
Diószeg 24 2.37 %
Vágpatta 23 2.27 %
Szentharaszt 22 2.17 %
Pusztafödémes 18 1.78 %
Nagyfödémes 16 1.58 %
Jóka 16 1.58 %
Taksonyfalva 14 1.38 %
Gány 12 1.18 %
Alsószeli 11 1.08 %
Vága 11 1.08 %
Nemeskürt 11 1.08 %
Nemeskosút 10 0.99 %
Tósnyárasd 9 0.89 %
Nádszeg 9 0.89 %
Ábrahám 8 0.79 %
Magyargurab 8 0.79 %
Tallós 7 0.69 %
Pusztakürt 7 0.69 %
Hidaskürt 6 0.59 %
Feketenyék 5 0.49 %
Nagymácséd 4 0.39 %
Kismácséd 3 0.30 %
Nemeskajal 3 0.30 %
Vízkelet 3 0.30 %
Kisgeszt 3 0.30 %
Dunajánosháza 3 0.30 %
Királyrév 2 0.20 %
Salgócska 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 53.13 %
Galánta 513 22.77 %
Sopornya 187 8.30 %
Vágpatta 161 7.15 %
Diószeg 150 6.66 %
Alsószerdahely 142 6.30 %
Sempte 126 5.59 %
Szentharaszt 99 4.39 %
Ábrahám 96 4.26 %
Pusztafödémes 69 3.06 %
Nemeskürt 67 2.97 %
Nagyfödémes 67 2.97 %
Felsőszeli 58 2.57 %
Taksonyfalva 44 1.95 %
Magyargurab 41 1.82 %
Jóka 35 1.55 %
Kisgeszt 33 1.46 %
Gány 33 1.46 %
Nemeskosút 30 1.33 %
Salgócska 28 1.24 %
Vága 25 1.11 %
Pusztakürt 23 1.02 %
Nagymácséd 22 0.98 %
Dunajánosháza 22 0.98 %
Tósnyárasd 19 0.84 %
Alsószeli 19 0.84 %
Nemeskajal 13 0.58 %
Tallós 11 0.49 %
Nádszeg 10 0.44 %
Vízkelet 9 0.40 %
Hidaskürt 8 0.36 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 8 0.36 %
Királyrév 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 5 0.22 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 1 158 33.99 %
Szered 302 8.86 %
Diószeg 93 2.73 %
Sopornya 87 2.55 %
Taksonyfalva 87 2.55 %
Nagyfödémes 73 2.14 %
Felsőszeli 67 1.97 %
Gány 45 1.32 %
Vágpatta 44 1.29 %
Nemeskosút 43 1.26 %
Nemeskajal 42 1.23 %
Tósnyárasd 37 1.09 %
Magyargurab 34 1.00 %
Sempte 33 0.97 %
Alsószerdahely 33 0.97 %
Alsószeli 30 0.88 %
Ábrahám 29 0.85 %
Jóka 29 0.85 %
Vága 28 0.82 %
Pusztafödémes 26 0.76 %
Nemeskürt 24 0.70 %
Szentharaszt 23 0.68 %
Feketenyék 19 0.56 %
Tallós 19 0.56 %
Nagymácséd 19 0.56 %
Hidaskürt 19 0.56 %
Vízkelet 18 0.53 %
Kismácséd 16 0.47 %
Nádszeg 16 0.47 %
Pozsonyvezekény 13 0.38 %
Pusztakürt 13 0.38 %
Kisgeszt 12 0.35 %
Salgócska 9 0.26 %
Dunajánosháza 8 0.23 %
Királyrév 8 0.23 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 25.04 %
Taksonyfalva 160 11.51 %
Feketenyék 101 7.27 %
Felsőszeli 93 6.69 %
Nagyfödémes 87 6.26 %
Nagymácséd 78 5.61 %
Nádszeg 78 5.61 %
Jóka 78 5.61 %
Diószeg 77 5.54 %
Alsószeli 65 4.68 %
Vága 46 3.31 %
Nemeskajal 42 3.02 %
Tósnyárasd 40 2.88 %
Vízkelet 37 2.66 %
Hidaskürt 37 2.66 %
Tallós 33 2.37 %
Nemeskosút 29 2.09 %
Pozsonyvezekény 28 2.01 %
Szered 28 2.01 %
Királyrév 18 1.29 %
Sopornya 14 1.01 %
Magyargurab 13 0.94 %
Kismácséd 10 0.72 %
Dunajánosháza 7 0.50 %
Alsószerdahely 7 0.50 %
Nemeskürt 4 0.29 %
Ábrahám 4 0.29 %
Pusztafödémes 4 0.29 %
Gány 4 0.29 %
Vágpatta 3 0.22 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 19.46 %
Sopornya 433 13.51 %
Nemeskürt 281 8.76 %
Vágpatta 263 8.20 %
Alsószerdahely 237 7.39 %
Galánta 225 7.02 %
Sempte 106 3.31 %
Pusztakürt 104 3.24 %
Szentharaszt 73 2.28 %
Salgócska 48 1.50 %
Diószeg 43 1.34 %
Felsőszeli 38 1.19 %
Pusztafödémes 36 1.12 %
Ábrahám 32 1.00 %
Taksonyfalva 26 0.81 %
Gány 26 0.81 %
Magyargurab 23 0.72 %
Nagyfödémes 21 0.66 %
Nemeskosút 19 0.59 %
Kisgeszt 19 0.59 %
Jóka 16 0.50 %
Tósnyárasd 12 0.37 %
Nagymácséd 11 0.34 %
Vága 10 0.31 %
Alsószeli 6 0.19 %
Nemeskajal 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Kismácséd 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Királyrév 3 0.09 %
Vízkelet 1 0.03 %
Feketenyék 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Tallós 1 0.03 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 47.78 %
Galánta 177 17.47 %
Sopornya 123 12.14 %
Alsószerdahely 77 7.60 %
Szentharaszt 60 5.92 %
Sempte 56 5.53 %
Vágpatta 42 4.15 %
Diószeg 34 3.36 %
Pusztafödémes 34 3.36 %
Ábrahám 33 3.26 %
Nemeskürt 23 2.27 %
Vága 18 1.78 %
Gány 18 1.78 %
Jóka 15 1.48 %
Magyargurab 15 1.48 %
Pusztakürt 15 1.48 %
Nagyfödémes 14 1.38 %
Kisgeszt 13 1.28 %
Felsőszeli 13 1.28 %
Taksonyfalva 11 1.09 %
Salgócska 9 0.89 %
Nemeskosút 9 0.89 %
Alsószeli 9 0.89 %
Tósnyárasd 9 0.89 %
Kismácséd 7 0.69 %
Királyrév 4 0.39 %
Hidaskürt 4 0.39 %
Tallós 3 0.30 %
Dunajánosháza 2 0.20 %
Nagymácséd 2 0.20 %
Alsóhatár 2 0.20 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Vízkelet 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 21.30 %
Galánta 323 10.96 %
Vágpatta 321 10.89 %
Sopornya 208 7.06 %
Sempte 129 4.38 %
Diószeg 107 3.63 %
Nemeskürt 83 2.82 %
Alsószerdahely 77 2.61 %
Szentharaszt 71 2.41 %
Ábrahám 66 2.24 %
Pusztakürt 62 2.10 %
Nagyfödémes 56 1.90 %
Pusztafödémes 54 1.83 %
Felsőszeli 45 1.53 %
Magyargurab 39 1.32 %
Gány 35 1.19 %
Salgócska 32 1.09 %
Jóka 29 0.98 %
Taksonyfalva 25 0.85 %
Kisgeszt 25 0.85 %
Hidaskürt 22 0.75 %
Nemeskosút 21 0.71 %
Vága 21 0.71 %
Nagymácséd 20 0.68 %
Alsószeli 15 0.51 %
Dunajánosháza 15 0.51 %
Tósnyárasd 15 0.51 %
Nemeskajal 8 0.27 %
Vízkelet 7 0.24 %
Kismácséd 7 0.24 %
Pozsonyvezekény 7 0.24 %
Tallós 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 4 0.14 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 57.40 %
Galánta 263 11.73 %
Sopornya 164 7.31 %
Diószeg 144 6.42 %
Sempte 111 4.95 %
Alsószerdahely 91 4.06 %
Vágpatta 85 3.79 %
Szentharaszt 79 3.52 %
Felsőszeli 55 2.45 %
Pusztafödémes 54 2.41 %
Ábrahám 50 2.23 %
Taksonyfalva 44 1.96 %
Nagyfödémes 40 1.78 %
Nemeskürt 30 1.34 %
Pusztakürt 26 1.16 %
Jóka 25 1.12 %
Gány 21 0.94 %
Nemeskosút 21 0.94 %
Magyargurab 19 0.85 %
Kisgeszt 14 0.62 %
Vága 12 0.54 %
Nagymácséd 11 0.49 %
Tósnyárasd 11 0.49 %
Salgócska 11 0.49 %
Alsószeli 10 0.45 %
Nemeskajal 9 0.40 %
Hidaskürt 8 0.36 %
Kismácséd 7 0.31 %
Vízkelet 7 0.31 %
Nádszeg 6 0.27 %
Feketenyék 5 0.22 %
Dunajánosháza 4 0.18 %
Tallós 2 0.09 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 13.51 %
Szered 203 10.75 %
Galánta 104 5.51 %
Vágpatta 80 4.24 %
Diószeg 48 2.54 %
Sempte 45 2.38 %
Ábrahám 30 1.59 %
Pusztakürt 27 1.43 %
Szentharaszt 23 1.22 %
Nemeskürt 23 1.22 %
Pusztafödémes 21 1.11 %
Felsőszeli 20 1.06 %
Alsószerdahely 20 1.06 %
Taksonyfalva 15 0.79 %
Magyargurab 14 0.74 %
Nagyfödémes 14 0.74 %
Nemeskosút 14 0.74 %
Salgócska 12 0.64 %
Gány 8 0.42 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Vága 6 0.32 %
Nemeskajal 5 0.26 %
Jóka 5 0.26 %
Kisgeszt 5 0.26 %
Tósnyárasd 3 0.16 %
Nádszeg 3 0.16 %
Alsószeli 3 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.16 %
Tallós 2 0.11 %
Kismácséd 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Feketenyék 2 0.11 %
Hidaskürt 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Szered 392 34.45 %
Galánta 138 12.13 %
Sopornya 93 8.17 %
Szentharaszt 55 4.83 %
Sempte 38 3.34 %
Ábrahám 33 2.90 %
Alsószerdahely 31 2.72 %
Vágpatta 31 2.72 %
Pusztafödémes 26 2.28 %
Diószeg 25 2.20 %
Nagyfödémes 18 1.58 %
Kisgeszt 16 1.41 %
Felsőszeli 15 1.32 %
Taksonyfalva 14 1.23 %
Magyargurab 13 1.14 %
Vága 12 1.05 %
Jóka 11 0.97 %
Nemeskürt 10 0.88 %
Pusztakürt 10 0.88 %
Gány 10 0.88 %
Salgócska 9 0.79 %
Nemeskosút 8 0.70 %
Alsószeli 8 0.70 %
Tósnyárasd 7 0.62 %
Kismácséd 6 0.53 %
Nagymácséd 6 0.53 %
Hidaskürt 5 0.44 %
Tallós 4 0.35 %
Nádszeg 3 0.26 %
Királyrév 2 0.18 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 8.30 %
Galánta 243 7.56 %
Alsószeli 230 7.15 %
Felsőszeli 219 6.81 %
Nádszeg 216 6.72 %
Nagyfödémes 156 4.85 %
Jóka 145 4.51 %
Hidaskürt 141 4.38 %
Taksonyfalva 138 4.29 %
Nagymácséd 95 2.95 %
Feketenyék 87 2.71 %
Vága 83 2.58 %
Tallós 81 2.52 %
Diószeg 80 2.49 %
Nemeskosút 67 2.08 %
Királyrév 66 2.05 %
Kismácséd 35 1.09 %
Vízkelet 30 0.93 %
Nemeskajal 30 0.93 %
Tósnyárasd 13 0.40 %
Alsóhatár 7 0.22 %
Szered 7 0.22 %
Sopornya 3 0.09 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 14.63 %
Sempte 141 7.58 %
Sopornya 57 3.07 %
Galánta 55 2.96 %
Szentharaszt 39 2.10 %
Vágpatta 32 1.72 %
Alsószerdahely 27 1.45 %
Diószeg 19 1.02 %
Hidaskürt 15 0.81 %
Felsőszeli 15 0.81 %
Pusztafödémes 13 0.70 %
Taksonyfalva 12 0.65 %
Ábrahám 10 0.54 %
Nemeskürt 9 0.48 %
Gány 8 0.43 %
Magyargurab 7 0.38 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Nemeskosút 6 0.32 %
Nagyfödémes 5 0.27 %
Pusztakürt 5 0.27 %
Nádszeg 5 0.27 %
Alsószeli 4 0.22 %
Tósnyárasd 4 0.22 %
Salgócska 4 0.22 %
Vága 3 0.16 %
Jóka 2 0.11 %
Kisgeszt 2 0.11 %
Tallós 2 0.11 %
Kismácséd 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 18.35 %
Feketenyék 278 12.30 %
Galánta 182 8.05 %
Nagyfödémes 139 6.15 %
Hidaskürt 133 5.88 %
Jóka 92 4.07 %
Tallós 82 3.63 %
Felsőszeli 78 3.45 %
Taksonyfalva 68 3.01 %
Diószeg 66 2.92 %
Alsószeli 66 2.92 %
Pozsonyvezekény 60 2.65 %
Nagymácséd 60 2.65 %
Királyrév 50 2.21 %
Nemeskosút 49 2.17 %
Vága 46 2.03 %
Vízkelet 44 1.95 %
Nemeskajal 34 1.50 %
Kismácséd 27 1.19 %
Tósnyárasd 21 0.93 %
Szered 16 0.71 %
Alsóhatár 16 0.71 %
Ábrahám 7 0.31 %
Dunajánosháza 5 0.22 %
Alsószerdahely 5 0.22 %
Magyargurab 4 0.18 %
Vágpatta 4 0.18 %
Pusztafödémes 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 16.05 %
Feketenyék 473 15.46 %
Nádszeg 255 8.34 %
Hidaskürt 205 6.70 %
Nagyfödémes 195 6.37 %
Felsőszeli 162 5.30 %
Alsószeli 133 4.35 %
Jóka 123 4.02 %
Taksonyfalva 122 3.99 %
Nagymácséd 121 3.96 %
Diószeg 115 3.76 %
Vága 109 3.56 %
Tallós 103 3.37 %
Vízkelet 99 3.24 %
Pozsonyvezekény 97 3.17 %
Nemeskosút 78 2.55 %
Királyrév 63 2.06 %
Nemeskajal 59 1.93 %
Szered 32 1.05 %
Kismácséd 29 0.95 %
Dunajánosháza 28 0.92 %
Alsóhatár 24 0.78 %
Tósnyárasd 24 0.78 %
Magyargurab 14 0.46 %
Ábrahám 14 0.46 %
Alsószerdahely 13 0.42 %
Salgócska 10 0.33 %
Pusztafödémes 7 0.23 %
Gány 7 0.23 %
Sopornya 6 0.20 %
Sempte 4 0.13 %
Vágpatta 3 0.10 %
Kisgeszt 3 0.10 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 15.34 %
Galánta 145 12.56 %
Diószeg 69 5.98 %
Sopornya 61 5.29 %
Szentharaszt 39 3.38 %
Pusztafödémes 36 3.12 %
Ábrahám 30 2.60 %
Vágpatta 26 2.25 %
Alsószerdahely 22 1.91 %
Nagyfödémes 21 1.82 %
Sempte 21 1.82 %
Magyargurab 19 1.65 %
Jóka 16 1.39 %
Kisgeszt 15 1.30 %
Felsőszeli 14 1.21 %
Taksonyfalva 12 1.04 %
Vága 12 1.04 %
Gány 11 0.95 %
Nemeskosút 10 0.87 %
Kismácséd 8 0.69 %
Alsószeli 6 0.52 %
Pusztakürt 6 0.52 %
Salgócska 6 0.52 %
Nagymácséd 6 0.52 %
Tósnyárasd 5 0.43 %
Nemeskürt 4 0.35 %
Nemeskajal 4 0.35 %
Tallós 4 0.35 %
Királyrév 3 0.26 %
Nádszeg 2 0.17 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Hidaskürt 2 0.17 %
Vízkelet 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Szered 1 306 46.76 %
Alsószerdahely 567 20.30 %
Sopornya 465 16.65 %
Galánta 356 12.75 %
Sempte 179 6.41 %
Vágpatta 144 5.16 %
Nemeskürt 91 3.26 %
Szentharaszt 84 3.01 %
Pusztakürt 70 2.51 %
Vága 64 2.29 %
Diószeg 56 2.01 %
Pusztafödémes 52 1.86 %
Gány 48 1.72 %
Ábrahám 46 1.65 %
Taksonyfalva 45 1.61 %
Felsőszeli 44 1.58 %
Nagyfödémes 29 1.04 %
Magyargurab 27 0.97 %
Kisgeszt 27 0.97 %
Nemeskosút 22 0.79 %
Salgócska 21 0.75 %
Tallós 18 0.64 %
Alsószeli 17 0.61 %
Jóka 13 0.47 %
Nagymácséd 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Hidaskürt 7 0.25 %
Kismácséd 7 0.25 %
Királyrév 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
269 33.37%
DS
202 25.06%
KSČ
93 11.54%
SNS
90 11.17%
KDH
49 6.08%
SPV
35 4.34%
SZ
26 3.23%
SSL
12 1.49%
DÚRS
11 1.36%
Együttélés-MKDM
9 1.12%
SD
6 0.74%
Egyéb
4 0.50%
Érvényes szavazatok 806
HZDS
425 58.78%
SDĽ
99 13.69%
SNS
40 5.53%
DS-ODS
37 5.12%
SDSS
31 4.29%
SZS
19 2.63%
KDH
13 1.80%
ODÚ
11 1.52%
SZ
8 1.11%
KSS
7 0.97%
Magyar Polgári Párt
6 0.83%
Együttélés-MKDM
6 0.83%
SKDH
5 0.69%
ROI
5 0.69%
SSL-SNZ
3 0.41%
SLS
3 0.41%
Egyéb
5 0.69%
Érvényes szavazatok 723
HZDS-RSS
320 50.79%
SP-VOĽBA
91 14.44%
64 10.16%
SNS
28 4.44%
ZRS
25 3.97%
DS
24 3.81%
KSS
19 3.02%
KDH
15 2.38%
MK
14 2.22%
SPK
8 1.27%
NS
6 0.95%
KSÚ
5 0.79%
HZPCS
4 0.63%
ROISR
3 0.48%
Egyéb
4 0.63%
Érvényes szavazatok 630
HZDS
258 31.85%
SDK
241 29.75%
SDĽ
166 20.49%
SNS
63 7.78%
SOP
36 4.44%
KSS
18 2.22%
NSK
11 1.36%
MKP
7 0.86%
Egyéb
10 1.23%
Érvényes szavazatok 810
SDKU
135 21.57%
HZDS
126 20.13%
SMER
76 12.14%
ANO
55 8.79%
HZD
52 8.31%
KSS
51 8.15%
MKP
34 5.43%
SNS
22 3.51%
PSNS
20 3.19%
SDA
15 2.40%
KDH
13 2.08%
SZS
8 1.28%
SDĽ
5 0.80%
ZAR
3 0.48%
Egyéb
11 1.76%
Érvényes szavazatok 626
SDKU DS
129 26.49%
SMER
107 21.97%
SNS
75 15.40%
ĽS HZDS
66 13.55%
MKP
30 6.16%
SF
23 4.72%
KSS
22 4.52%
KDH
12 2.46%
ANO
8 1.64%
NADEJ
4 0.82%
OKS
3 0.62%
SDĽ
2 0.41%
HZD
2 0.41%
PS
2 0.41%
Egyéb
2 0.41%
Érvényes szavazatok 487
SMER
193 31.69%
SDKU DS
128 21.02%
SaS
111 18.23%
SNS
42 6.90%
Most-Híd
38 6.24%
ĽS HZDS
34 5.58%
KDH
20 3.28%
SDĽ
17 2.79%
LSNS
7 1.15%
KSS
5 0.82%
EDS
4 0.66%
ND
3 0.49%
MKP
3 0.49%
Egyéb
4 0.66%
Érvényes szavazatok 609
SMER SD
301 46.81%
Most-Híd
85 13.22%
OĽaNO
53 8.24%
SDKU DS
52 8.09%
SaS
41 6.38%
SNS
36 5.60%
Zmena zdola DU
17 2.64%
KDH
16 2.49%
LSNS
11 1.71%
99 Percent
9 1.40%
SF
5 0.78%
NaS ns
4 0.62%
MKP
1 0.16%
Egyéb
12 1.87%
Érvényes szavazatok 643
SMER SD
160 24.84%
Most-Híd
94 14.60%
SaS
90 13.98%
LSNS
64 9.94%
SNS
58 9.01%
OĽANO-NOVA
58 9.01%
SME RODINA
54 8.39%
#SIEŤ
26 4.04%
KDH
12 1.86%
SZS
7 1.09%
TIP
5 0.78%
SDKU DS
5 0.78%
KSS
5 0.78%
SKOK!
3 0.47%
MKP
1 0.16%
Egyéb
2 0.31%
Érvényes szavazatok 644
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések