SK
VK
.....

Lukanénye

Község

címer zászló
798 96% magyar 1910
720 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lukanénye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nenince
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Alsómajor), Botrány-hegy, Búros, Csurgópuszta, (Erdőmajor), (Feketepuszta), (Felsőmajor), Makra-hegy, Nényei-erdő, Sülykpuszta, (Szőczepuszta)
Koordináták:
48.14673615, 19.26355171
Terület:
13,48 km2
Rang:
község
Népesség:
1346
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99126
Település kód:
516236
Szervezeti azonosító:
319465
Adóazonosító:
2021173209

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÉNNYE. Házas Nénnye, és Luka Nénnye, Két magyar falu Hont Várm. Házas Nénnyének földes Ura Trsztyánszky Úr, a’ kiknek szép egy emeletű házok ’s kertyek vagyon itten, ez amannak filiája, lakosaik katolikusok, fekszenek B. Gyarmattól 1 1/2 óránnyira, földgyeik jók, legelőjök elég, fájok van mind a’ két féle, szőlö hegyeik is meg lehetősek, malmaik is vagynak, gabonájokat B. Gyarmaton, boraikat pedig a’ Bánya Városokban szokták el adni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nénye (Luka), Ninicz, magyar falu, Honth vgyében, Nénye-Házas mellett: 365 kath., 10 evang., 8 zsidó lak. F. u. a Luka nemzetség. Ut. p. Ipoly-Ságh. Nénye (Házas), magyar falu, Honth vmegyében, ut. p. B.-Gyarmathoz északra 1 1/2 mfd., 101 kath., 31 evang., 2 ref., 6 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Bortermesztés. F. u. Tersztyánszky Lajos.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lukanénye és Házasnénye 1905. végéig két különálló községtestület volt, akkor a két falu »Lukanénye« közös névvel egyesült. Lukanénye, magyar kisközség, 69 házzal és 556 róm.kath. valású lakossal, kiknek száma a legutóbbi népszámlálás óta 448-ról növekedett ennyire. A község vasúti és táviró-állomása Balassagyarmaton, postája helyben van. A vármegye régibb helységei közé tartozik, melyről már IV. Béla király is megemlékezik abban 57az 1243. évi oklevelében, melylyel ezt a birtokot más három vármegyei faluval együtt, a Dobák nemzetségbeli Dobák, Tyba, Dona és Vaczik nyitramegyei birtokáért elcserélte. 1337-ben, a Dobák nemzetség jószág-osztozkodása alkalmával, a nényei birtok Luka fiainak jutott osztályrészül. A Luka család fél ezredéven át volt a földesura. A mult század első felében, Luka Lajoson kivül, Blaskovics Pálnak is volt része itt. Jelenleg báró Majthényi Lászlónak és Othmárnak van nagyobb jószága. A falubeli két szép kastély egyikét még a Luka család építette és az most a báró Majthényi Othmár tulajdona. A másik kastély a Blaskovicsoké volt, most pedig báró Majthényi Lászlóé, kinek uri háza híres a vendégszeretetről. Lukanénye község határában fekszik a Sulyki puszta és a Szöcze major.

Magyar Katolikus Lexikon

Lukanénye, Házasnénye, Luka-Ninitz, v. Hont vm. (Nenince, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. kékkői esp. ker-ében. - 1135: Nena. A pléb. 1332: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték, a mait 1764: építették. Anyakönyvei 1700-tól. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl.. Kegyura 1880: a Luka család. - Filiái 1917: Apátújfalu, Bátorfalu, Ipolyharaszti, Leszenye. - Plébánosai: 1699: Foglár György, 1710: Pesthy Antal, 1712: Berthányi M. József, 1717: Somorjai Márton, 1724: Cselke János József, 1737: Simonyi László, 1749: Kiss István, 1755: Aghi Ferenc, 1757: Szécsényi Pál, 1759: Végh István, 1763: Bottyán György Alex, 1782: Liplesy Pál, 1793: Miklossy János, 1799: Brogyányi István, 1800: Karátsony József, 1805: Morvay Gáspár, 1809: Kováts János, 1857: Stéger Imre, 1867: Tocsek János, 1879: Pirk József, 1882: Peredi József, 1885: Gonda Béla, 1898: Buchta József, Kanyó József, Drozd Pál, 1912: Haller Kálmán, 1931: Blaschka János, 1933: Pasztirik Ernő, 1938: Bús József, 1946: Solmossi Dezső, 1947: Cseffalvay Béla, 1950: Lénár Károly (*1923; 1951. XII. 9: letartóztatták, 17 é. ítélték; 1962. VIII. 20: 7 é. próbaidőre elengedték, fiz. munkás lett, 1970: udvardi plnos), 1952: Petro Imre, 1956: Kissik János, 1958: Lénár Lajos, 1967: Buday Károly, 1981: Pintér Zoltán (2000: is). - Lakói 1940: 850 r.k., 44 ev., 5 ref., 2 izr., össz. 901; 1991: össz. 1370, m. 1029 (75,11%); 1998: 1031 m., 338 szl. össz. 1369; 1306 r.k., 25 prot., 37 egyéb; 2001: össz. 1394, m. 1085 (77,83%). Pintér Zoltán Némethy 1894:103. - Schem. Strig. 1917:24. - Hetényi Varga II:155.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csáb és Lukanénye túlsúlyt jelentő magyar többségüket az idegen uralom alatt sem veszítették el (...) Lukanényén 1921-ben még 97%-ot, 1930-ban már csak 70%-ot, de a fölszabadulás után 100%-ot eredményezett az összeírás. (....) Lukanénye. Egyike a legrégebben települt községeknek. IV. Béla 1243ban birtokcsere révén a Dobák-nemzetségből származó Dobák, Tyba, Vaczik és Dona nemeseket ülteti a helység birtokába. A XIV. század közepén a Luka-család veszi át itt a földesuraságot és ezt egészen napjainkig megtartja, de újabban a Blaskovich- és Majthényi-családnak is jelentős birtoka van itt. A község külterületi lakott helyei: Csurgópuszta, Sülykpuszta, Szőcemajor. A község területe 2336 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 926.

Névelőfordulások
1135
Nena
1243
Nenye
1376
Dacownene
1409
Apathy seu Alsonenye
1410
Nenye
1773
Luka-Nénye, Luka-Ninitz, Nenincze,
1786
Luka-Nénye, Nenincze,
1808
Luka-Nénye, Něnince,
1863
Lukanénye,
1920
Ňanince, Lúka Ňanince,
1927
Nenince, Nénye,
1938
Lukanénye,
1945
Nenince, Nénye,
1948
Nenince
1994
Lukanénye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 238/110
Telefon: 0474514030
Fax: 0474514029

Honlap: nenince.sk
Polgármester:
Híves Ladislav (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Katyi Gabriel (Független)
Görög Karol (Független)
Tomašik Timotej (Független)
Vršánsky Gabriel (Független)
Török Michal (Független)
Šimunek Viktor (MOST - HÍD)
Töröková Terézia (SMK-MKP)
Gyurkovics Jozef (SMK-MKP)
Antolíková Darina (SPOLU)
Független 56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Lukanényei Posta

Fő utca 238

Lukanényei Római Katolikus Plébániahivatal

Telepi utca 22

Magyar és Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 50

Kihelyezett osztály - Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 56

Lukanényei Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 238/110

Lukanényei Községi Hivatal

Fő utca 238/110

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 478 91%
szlovákok 27 5%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 528
magyarok 798 96%
szlovákok 23 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 827
magyarok 775 95%
szlovákok 13 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 16 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 813
magyarok 1029 75%
szlovákok 339 25%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1370
magyarok 1085 78%
szlovákok 305 22%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1394
magyarok 1111 80%
szlovákok 263 19%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 1%
összlétszám 1391
magyarok 720 55%
szlovákok 579 44%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 1%
összlétszám 1318
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1172
Választási részvétel: 69.71 %
Kiadott boríték: 817
Bedobott boríték: 817

Polgármester

Érvényes szavazólap: 808
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Híves Ladislav 422 52.23 % SMK-MKP
Bielik Miroslav 239 29.58 % Független
Bendík Vojtech 75 9.28 % Független
Zaťko Ján 56 6.93 % Független
Török Attila 16 1.98 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Antolíková Darina 445 SPOLU
Katyi Gabriel 362 Független
Töröková Terézia 349 SMK-MKP
Görög Karol 339 Független
Šimunek Viktor 308 MOST - HÍD
Gyurkovics Jozef 303 SMK-MKP
Tomašik Timotej 290 Független
Vršánsky Gabriel 288 Független
Török Michal 284 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö Strana moderného Slovenska 11.11% Strana moderného Slovenska 1 képviselö 9 képviselö
2018
SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1160
Választási részvétel: 35.43 %
Kiadott boríték: 411
Bedobott boríték: 411
Választásra jogosult: 1160
Választási részvétel: 17.33 %
Kiadott boríték: 201
Bedobott boríték: 201
Választásra jogosult: 1 175
Választási részvétel: 36,42 %
Kiadott boríték: 428
Bedobott boríték: 428

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 391
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 402
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 230 58.82 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 102 26.09 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 13 3.32 % ASV
Marian Kotleba 13 3.32 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 10 2.56 % Független
Karol Konárik 10 2.56 % SNS
Pavel Chovanec 5 1.28 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 3 0.77 % NP
Jaroslav Sekerka 3 0.77 % KSS
Emil Samko 2 0.51 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 65 33.33% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 170 42.29 % ĽSNS
Ján Lunter 135 33.58 % Független
Igor Kašper 26 6.47 % Független
Viliam Baňák 11 2.74 % JĽSS
Vojtech Kökény 10 2.49 % SRK
Miroslav Gálik 10 2.49 % NAS
Martin Klus 10 2.49 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 9 2.24 % SMS
Martin Juhaniak 6 1.49 % Független
Jozef Šimko 4 1.00 % Független
Pavel Greksa 3 0.75 % Független
Stanislav Mičev 2 0.50 % Független
Michal Kantor 2 0.50 % SZS
Alena Pivovarčiová 2 0.50 % NP
Jozef Sásik 2 0.50 % SĽSAH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 405
Érvényes szavazólap: 418
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Darina Antolíková 334 82.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
László Jámbor 123 30.37% SMK-MKP
Jozef Filip 117 28.89% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mirko Trojčák 109 26.91% KDH, SMER - SD
Mária Lőrincz 105 25.93% Független
Attila Baki 82 20.25% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 39 9.63% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 20 4.94% SMS
Dušan Backo 12 2.96% SNS
Peter Šiška 11 2.72% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Václav Hájevský 11 2.72% Független
Peter Bartoš 5 1.23% ĽS Naše Slovensko
Bohuslav Beňo 5 1.23% OKS
Jaroslav Zauška 4 0.99% SMER - SD, KDH
Anna Hlivárová 4 0.99% ASV
Pavol Goda 3 0.74% SĽS
Miroslav Bartoš 1 0.25% SRK
Darina Antolíková 231 55.26% ŠANCA
László Jámbor 173 41.39% SMK-MKP
Ladislav Balík 124 29.67% SMK-MKP
Mirko Trojčák 105 25.12% SMER-SD
Ladislav Nozdrovický 90 21.53% Független
Erika Kušická 71 16.99% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 53 12.68% SMK-MKP
Michal Györgyík 49 11.72% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Kollár 46 11.00% SMER-SD
Jaroslav Dudáš 43 10.29% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 39 9.33% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 21 5.02% SMER-SD
Marcel Fagyas 21 5.02% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 20 4.78% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 19 4.55% MOST - HÍD
Peter Šalko 19 4.55% Független
Igor Boreš 13 3.11% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Dana Havrilová 9 2.15% Független
Michaela Činčurová 9 2.15% SNS
Mária Košíková 8 1.91% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľuboslav Dobrocký 8 1.91% ŠANCA
Tomáš Krahulec 5 1.20% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miloš Krchňavý 5 1.20% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 12.07 %
Ipolynyék 120 10.57 %
Nagycsalomja 65 5.73 %
Ipolykeszi 57 5.02 %
Lukanénye 53 4.67 %
Csáb 43 3.79 %
Nagykürtös 40 3.52 %
Inám 38 3.35 %
Kóvár 34 3.00 %
Ipolyvarbó 28 2.47 %
Ipolynagyfalu 28 2.47 %
Ipolyszécsényke 26 2.29 %
Kelenye 22 1.94 %
Kőkeszi 21 1.85 %
Apátújfalu 20 1.76 %
Bussa 19 1.67 %
Terbegec 19 1.67 %
Ipolyhídvég 18 1.59 %
Zsély 17 1.50 %
Óvár 15 1.32 %
Leszenye 9 0.79 %
Dacsókeszi 6 0.53 %
Szelény 5 0.44 %
Csalár 5 0.44 %
Magasmajtény 5 0.44 %
Galábocs 4 0.35 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.26 %
Kékkő 3 0.26 %
Ipolyharaszti 3 0.26 %
Kislibercse 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Kiskürtös 2 0.18 %
Ebeck 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Paróca 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Bátorfalu 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 26.11 %
Mikszáthfalva 149 8.80 %
Ebeck 70 4.13 %
Kürtösújfalu 69 4.08 %
Kékkő 63 3.72 %
Zsély 51 3.01 %
Alsópalojta 39 2.30 %
Kiskürtös 30 1.77 %
Középpalojta 20 1.18 %
Nógrádszentpéter 18 1.06 %
Magasmajtény 15 0.89 %
Érújfalu 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Bereklak 15 0.89 %
Bussa 13 0.77 %
Alsózellő 10 0.59 %
Dacsólam 10 0.59 %
Csalár 9 0.53 %
Lukanénye 9 0.53 %
Nagyhalom 9 0.53 %
Leszenye 8 0.47 %
Kishalom 8 0.47 %
Dacsókeszi 8 0.47 %
Felsőpalojta 8 0.47 %
Alsósztregova 7 0.41 %
Bátorfalu 7 0.41 %
Csáb 7 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Ipolynyék 6 0.35 %
Ipolykér 6 0.35 %
Alsóesztergály 6 0.35 %
Száraznyírjes 6 0.35 %
Tótgyarmat 5 0.30 %
Paróca 5 0.30 %
Felsősztregova 5 0.30 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Szécsénykovácsi 4 0.24 %
Apafalva 3 0.18 %
Kóvár 3 0.18 %
Kőkeszi 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Sirak 3 0.18 %
Kelenye 3 0.18 %
Gyürki 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Felsőzellő 2 0.12 %
Óvár 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Galábocs 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Nagylám 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolybalog 1 0.06 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.51 %
Nagykürtös 169 12.08 %
Magasmajtény 85 6.08 %
Apátújfalu 79 5.65 %
Ipolynyék 78 5.58 %
Csáb 69 4.93 %
Leszenye 64 4.57 %
Zsély 43 3.07 %
Bátorfalu 37 2.64 %
Óvár 27 1.93 %
Tótgyarmat 27 1.93 %
Kékkő 26 1.86 %
Bussa 24 1.72 %
Nagycsalomja 24 1.72 %
Ipolybalog 24 1.72 %
Szécsénykovácsi 23 1.64 %
Dacsókeszi 22 1.57 %
Kőkeszi 22 1.57 %
Inám 21 1.50 %
Ipolyharaszti 21 1.50 %
Bereklak 20 1.43 %
Középpalojta 18 1.29 %
Ipolyvarbó 18 1.29 %
Erdőszelestény 18 1.29 %
Csall 17 1.22 %
Nógrádszentpéter 16 1.14 %
Alsósztregova 16 1.14 %
Szelény 15 1.07 %
Ipolykeszi 14 1.00 %
Felsőzellő 13 0.93 %
Terbegec 13 0.93 %
Kiscsalomja 13 0.93 %
Kóvár 13 0.93 %
Sirak 12 0.86 %
Borosznok 12 0.86 %
Kiskürtös 11 0.79 %
Tótkisfalu 11 0.79 %
Ebeck 11 0.79 %
Szuhány 11 0.79 %
Ipolynagyfalu 10 0.71 %
Ipolykér 10 0.71 %
Kishalom 9 0.64 %
Kürtösújfalu 8 0.57 %
Gyürki 8 0.57 %
Alsózellő 8 0.57 %
Alsópalojta 7 0.50 %
Csalár 6 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.43 %
Dacsólam 6 0.43 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 38.36 %
Nagykürtös 228 27.50 %
Magasmajtény 105 12.67 %
Óvár 76 9.17 %
Lukanénye 71 8.56 %
Ipolybalog 70 8.44 %
Ipolykér 69 8.32 %
Kékkő 50 6.03 %
Inám 43 5.19 %
Csalár 42 5.07 %
Ipolyhídvég 39 4.70 %
Bussa 34 4.10 %
Ipolykeszi 30 3.62 %
Kőkeszi 26 3.14 %
Csall 25 3.02 %
Csáb 23 2.77 %
Szécsénykovácsi 21 2.53 %
Nagycsalomja 20 2.41 %
Alsópalojta 20 2.41 %
Nógrádszentpéter 18 2.17 %
Ipolynagyfalu 17 2.05 %
Leszenye 16 1.93 %
Zsély 14 1.69 %
Erdőszelestény 14 1.69 %
Dacsókeszi 13 1.57 %
Ipolyharaszti 13 1.57 %
Bátorfalu 11 1.33 %
Gyürki 11 1.33 %
Ebeck 11 1.33 %
Kishalom 10 1.21 %
Bereklak 10 1.21 %
Alsósztregova 10 1.21 %
Szelény 9 1.09 %
Ipolyvarbó 9 1.09 %
Tótkisfalu 9 1.09 %
Apátújfalu 8 0.97 %
Kóvár 7 0.84 %
Felsőzellő 7 0.84 %
Kelenye 7 0.84 %
Terbegec 7 0.84 %
Mikszáthfalva 6 0.72 %
Felsőesztergály 6 0.72 %
Galábocs 5 0.60 %
Sirak 5 0.60 %
Tótgyarmat 5 0.60 %
Középpalojta 5 0.60 %
Apafalva 5 0.60 %
Kiskürtös 4 0.48 %
Kürtösújfalu 4 0.48 %
Rárósmulyad 4 0.48 %
Szuhány 4 0.48 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Zobor 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Felsősztregova 3 0.36 %
Nógrádszenna 3 0.36 %
Felsőpalojta 3 0.36 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Alsózellő 2 0.24 %
Veres 2 0.24 %
Hartyán 2 0.24 %
Dacsólam 2 0.24 %
Kislibercse 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Tótkelecsény 1 0.12 %
Érújfalu 1 0.12 %
Borosznok 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 36.32 %
Kékkő 70 5.18 %
Magasmajtény 34 2.51 %
Zsély 31 2.29 %
Kiskürtös 31 2.29 %
Nógrádszentpéter 30 2.22 %
Bussa 19 1.41 %
Mikszáthfalva 18 1.33 %
Felsőzellő 14 1.04 %
Ipolynyék 14 1.04 %
Lukanénye 13 0.96 %
Leszenye 13 0.96 %
Alsózellő 12 0.89 %
Alsópalojta 12 0.89 %
Alsósztregova 11 0.81 %
Bereklak 11 0.81 %
Érújfalu 11 0.81 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Szécsénykovácsi 10 0.74 %
Dacsólam 8 0.59 %
Nagyhalom 8 0.59 %
Csalár 8 0.59 %
Ipolyvarbó 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Kishalom 7 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.52 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Ebeck 7 0.52 %
Kiscsalomja 7 0.52 %
Szelény 6 0.44 %
Hartyán 6 0.44 %
Középpalojta 6 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Ipolykér 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Erdőszelestény 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Dacsókeszi 4 0.30 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 46.15 %
Kékkő 56 5.39 %
Zsély 50 4.82 %
Lukanénye 43 4.14 %
Alsópalojta 41 3.95 %
Mikszáthfalva 36 3.47 %
Erdőszelestény 31 2.99 %
Érújfalu 30 2.89 %
Kiskürtös 30 2.89 %
Nógrádszentpéter 28 2.70 %
Alsósztregova 28 2.70 %
Középpalojta 23 2.22 %
Dacsókeszi 23 2.22 %
Ebeck 22 2.12 %
Bereklak 22 2.12 %
Bussa 21 2.02 %
Alsózellő 21 2.02 %
Kőkeszi 21 2.02 %
Csáb 20 1.93 %
Apátújfalu 19 1.83 %
Kürtösújfalu 17 1.64 %
Tótgyarmat 16 1.54 %
Nógrádszenna 15 1.45 %
Ipolynyék 14 1.35 %
Felsőzellő 14 1.35 %
Leszenye 14 1.35 %
Csalár 13 1.25 %
Kiscsalomja 13 1.25 %
Nagycsalomja 12 1.16 %
Alsóesztergály 11 1.06 %
Kislibercse 11 1.06 %
Felsőesztergály 11 1.06 %
Hartyán 10 0.96 %
Inám 10 0.96 %
Tótkisfalu 10 0.96 %
Szelény 10 0.96 %
Magasmajtény 10 0.96 %
Nagylám 9 0.87 %
Szécsénykovácsi 9 0.87 %
Szuhány 8 0.77 %
Felsőpalojta 7 0.67 %
Dacsólam 7 0.67 %
Apafalva 7 0.67 %
Bátorfalu 6 0.58 %
Sirak 6 0.58 %
Ipolynagyfalu 6 0.58 %
Nagyhalom 6 0.58 %
Ipolyhídvég 5 0.48 %
Tótkelecsény 5 0.48 %
Gyürki 5 0.48 %
Csall 5 0.48 %
Óvár 5 0.48 %
Ipolykér 5 0.48 %
Terbegec 5 0.48 %
Kishalom 5 0.48 %
Kelenye 5 0.48 %
Galábocs 4 0.39 %
Paróca 4 0.39 %
Ipolyharaszti 4 0.39 %
Süllye 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Rárósmulyad 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Ipolyszécsényke 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Nagykürtös 246 18.36 %
Erdőszelestény 168 12.54 %
Zsély 73 5.45 %
Kékkő 32 2.39 %
Leszenye 27 2.01 %
Csáb 25 1.87 %
Magasmajtény 24 1.79 %
Mikszáthfalva 22 1.64 %
Kiscsalomja 21 1.57 %
Lukanénye 21 1.57 %
Dacsólam 21 1.57 %
Bussa 21 1.57 %
Apátújfalu 19 1.42 %
Nógrádszentpéter 18 1.34 %
Középpalojta 15 1.12 %
Bereklak 15 1.12 %
Kiskürtös 14 1.04 %
Alsópalojta 14 1.04 %
Érújfalu 14 1.04 %
Kürtösújfalu 14 1.04 %
Csall 13 0.97 %
Ipolyvarbó 13 0.97 %
Ipolybalog 13 0.97 %
Terbegec 13 0.97 %
Ipolynyék 12 0.90 %
Nagycsalomja 12 0.90 %
Alsósztregova 12 0.90 %
Nagyhalom 12 0.90 %
Szécsénykovácsi 12 0.90 %
Ebeck 11 0.82 %
Alsózellő 8 0.60 %
Felsőzellő 8 0.60 %
Bátorfalu 7 0.52 %
Ipolyharaszti 7 0.52 %
Tótgyarmat 6 0.45 %
Csalár 6 0.45 %
Kishalom 6 0.45 %
Felsőesztergály 6 0.45 %
Felsőpalojta 6 0.45 %
Gyürki 6 0.45 %
Szelény 6 0.45 %
Dacsókeszi 5 0.37 %
Ipolynagyfalu 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Kóvár 5 0.37 %
Tótkisfalu 5 0.37 %
Nógrádszenna 5 0.37 %
Kislibercse 4 0.30 %
Borosznok 4 0.30 %
Hartyán 4 0.30 %
Sirak 4 0.30 %
Zobor 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Felsősztregova 3 0.22 %
Ipolykér 3 0.22 %
Szuhány 3 0.22 %
Ipolyhídvég 3 0.22 %
Nagylám 3 0.22 %
Alsóesztergály 3 0.22 %
Inám 2 0.15 %
Süllye 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Galábocs 2 0.15 %
Óvár 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 30.88 %
Nagykürtös 217 30.74 %
Ipolybalog 189 26.77 %
Lukanénye 124 17.56 %
Csáb 91 12.89 %
Nagycsalomja 80 11.33 %
Inám 72 10.20 %
Ipolyhídvég 64 9.07 %
Zsély 59 8.36 %
Bussa 51 7.22 %
Ipolykeszi 48 6.80 %
Kóvár 45 6.37 %
Ipolyvarbó 43 6.09 %
Apátújfalu 43 6.09 %
Óvár 42 5.95 %
Ipolynagyfalu 38 5.38 %
Ipolyszécsényke 36 5.10 %
Kőkeszi 36 5.10 %
Kelenye 27 3.82 %
Kékkő 22 3.12 %
Terbegec 21 2.97 %
Dacsókeszi 20 2.83 %
Leszenye 19 2.69 %
Szécsénykovácsi 18 2.55 %
Felsőzellő 15 2.12 %
Alsósztregova 15 2.12 %
Szelény 15 2.12 %
Bátorfalu 14 1.98 %
Csalár 13 1.84 %
Nógrádszentpéter 11 1.56 %
Kiscsalomja 10 1.42 %
Galábocs 10 1.42 %
Magasmajtény 10 1.42 %
Alsópalojta 9 1.27 %
Erdőszelestény 9 1.27 %
Szuhány 8 1.13 %
Mikszáthfalva 8 1.13 %
Sirak 8 1.13 %
Tótkisfalu 7 0.99 %
Érújfalu 7 0.99 %
Alsózellő 7 0.99 %
Kiskürtös 7 0.99 %
Rárósmulyad 7 0.99 %
Hartyán 6 0.85 %
Tótgyarmat 6 0.85 %
Kürtösújfalu 6 0.85 %
Gyürki 6 0.85 %
Dacsólam 5 0.71 %
Tótkelecsény 5 0.71 %
Felsőesztergály 5 0.71 %
Kishalom 5 0.71 %
Ipolykér 5 0.71 %
Ipolyharaszti 5 0.71 %
Ebeck 4 0.57 %
Nagyhalom 4 0.57 %
Nagylám 4 0.57 %
Bereklak 4 0.57 %
Felsőpalojta 3 0.42 %
Középpalojta 3 0.42 %
Zobor 3 0.42 %
Csall 3 0.42 %
Nógrádszenna 2 0.28 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Kislibercse 2 0.28 %
Paróca 2 0.28 %
Apafalva 2 0.28 %
Felsősztregova 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 24.31 %
Középpalojta 113 10.77 %
Alsópalojta 91 8.67 %
Lukanénye 90 8.58 %
Felsőpalojta 79 7.53 %
Bereklak 61 5.82 %
Kékkő 32 3.05 %
Ebeck 32 3.05 %
Tótgyarmat 24 2.29 %
Csáb 22 2.10 %
Mikszáthfalva 21 2.00 %
Magasmajtény 20 1.91 %
Kőkeszi 17 1.62 %
Leszenye 16 1.53 %
Erdőszelestény 15 1.43 %
Ipolynyék 15 1.43 %
Dacsólam 15 1.43 %
Kiskürtös 14 1.33 %
Szuhány 14 1.33 %
Zsély 12 1.14 %
Dacsókeszi 11 1.05 %
Bussa 8 0.76 %
Kürtösújfalu 8 0.76 %
Alsóesztergály 7 0.67 %
Érújfalu 7 0.67 %
Apátújfalu 6 0.57 %
Nagycsalomja 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Nógrádszentpéter 6 0.57 %
Csalár 6 0.57 %
Terbegec 5 0.48 %
Csall 5 0.48 %
Alsózellő 5 0.48 %
Alsósztregova 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Hartyán 5 0.48 %
Ipolykeszi 5 0.48 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Szelény 4 0.38 %
Kiscsalomja 4 0.38 %
Felsőesztergály 4 0.38 %
Sirak 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Apafalva 3 0.29 %
Gyürki 3 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.35 %
Ipolybalog 179 9.49 %
Lukanénye 173 9.17 %
Csáb 132 7.00 %
Nagykürtös 125 6.62 %
Apátújfalu 119 6.31 %
Nagycsalomja 96 5.09 %
Zsély 80 4.24 %
Leszenye 69 3.66 %
Inám 61 3.23 %
Ipolykeszi 61 3.23 %
Bussa 59 3.13 %
Ipolyhídvég 59 3.13 %
Kőkeszi 58 3.07 %
Ipolyszécsényke 50 2.65 %
Tótgyarmat 48 2.54 %
Ipolyvarbó 48 2.54 %
Óvár 46 2.44 %
Kelenye 46 2.44 %
Kóvár 42 2.23 %
Terbegec 41 2.17 %
Bátorfalu 36 1.91 %
Ipolynagyfalu 34 1.80 %
Dacsókeszi 30 1.59 %
Szécsénykovácsi 26 1.38 %
Ipolyharaszti 18 0.95 %
Szelény 17 0.90 %
Sirak 15 0.79 %
Erdőszelestény 15 0.79 %
Csalár 14 0.74 %
Kékkő 13 0.69 %
Magasmajtény 12 0.64 %
Ipolykér 12 0.64 %
Ebeck 11 0.58 %
Mikszáthfalva 10 0.53 %
Felsőzellő 9 0.48 %
Csall 9 0.48 %
Gyürki 8 0.42 %
Galábocs 8 0.42 %
Bereklak 6 0.32 %
Rárósmulyad 6 0.32 %
Középpalojta 4 0.21 %
Alsóesztergály 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Alsósztregova 3 0.16 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 3.41 %
Ipolykér 25 2.31 %
Bussa 21 1.94 %
Lukanénye 21 1.94 %
Szécsénykovácsi 21 1.94 %
Nagykürtös 19 1.75 %
Ipolynyék 17 1.57 %
Óvár 12 1.11 %
Zsély 12 1.11 %
Terbegec 11 1.01 %
Apátújfalu 11 1.01 %
Ipolybalog 11 1.01 %
Csáb 10 0.92 %
Felsőzellő 10 0.92 %
Nagycsalomja 8 0.74 %
Ipolyhídvég 7 0.65 %
Kőkeszi 7 0.65 %
Inám 7 0.65 %
Leszenye 7 0.65 %
Galábocs 5 0.46 %
Csalár 4 0.37 %
Ipolynagyfalu 4 0.37 %
Érújfalu 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Dacsókeszi 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Paróca 3 0.28 %
Ipolyszécsényke 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Erdőszelestény 3 0.28 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Alsósztregova 2 0.18 %
Sirak 2 0.18 %
Mikszáthfalva 2 0.18 %
Alsózellő 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Alsópalojta 1 0.09 %
Ebeck 1 0.09 %
Alsóesztergály 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Magasmajtény 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 1 0.09 %
Dacsólam 1 0.09 %
Bereklak 1 0.09 %
Nagylám 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Kékkő 1 0.09 %
Kiskürtös 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Szuhány 1 0.09 %
Középpalojta 1 0.09 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 6.80 %
Nagykürtös 96 5.93 %
Nógrádszentpéter 34 2.10 %
Érújfalu 17 1.05 %
Kékkő 16 0.99 %
Kislibercse 15 0.93 %
Tótkisfalu 15 0.93 %
Bussa 15 0.93 %
Magasmajtény 14 0.87 %
Borosznok 13 0.80 %
Süllye 11 0.68 %
Felsőesztergály 11 0.68 %
Lukanénye 9 0.56 %
Alsópalojta 9 0.56 %
Zsély 9 0.56 %
Csáb 9 0.56 %
Ipolyharaszti 9 0.56 %
Bereklak 8 0.49 %
Felsősztregova 8 0.49 %
Dacsólam 7 0.43 %
Tótkelecsény 7 0.43 %
Nagylám 7 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.37 %
Felsőzellő 6 0.37 %
Csall 6 0.37 %
Szelény 5 0.31 %
Hartyán 5 0.31 %
Ipolynyék 5 0.31 %
Kiscsalomja 5 0.31 %
Bátorfalu 4 0.25 %
Nagycsalomja 4 0.25 %
Kiskürtös 4 0.25 %
Alsózellő 4 0.25 %
Szuhány 4 0.25 %
Paróca 4 0.25 %
Kürtösújfalu 3 0.19 %
Kelenye 3 0.19 %
Nagyhalom 3 0.19 %
Kőkeszi 2 0.12 %
Rárósmulyad 2 0.12 %
Ipolybalog 2 0.12 %
Dacsókeszi 2 0.12 %
Leszenye 2 0.12 %
Középpalojta 2 0.12 %
Száraznyírjes 2 0.12 %
Kishalom 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ebeck 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Erdőszelestény 1 0.06 %
Mikszáthfalva 1 0.06 %
Tótgyarmat 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Zobor 1 0.06 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 22.05 %
Zsély 73 3.16 %
Kékkő 64 2.77 %
Alsózellő 62 2.69 %
Lukanénye 49 2.12 %
Csáb 37 1.60 %
Alsósztregova 37 1.60 %
Középpalojta 36 1.56 %
Apátújfalu 35 1.52 %
Dacsókeszi 33 1.43 %
Nógrádszentpéter 29 1.26 %
Bereklak 28 1.21 %
Mikszáthfalva 28 1.21 %
Erdőszelestény 26 1.13 %
Kiskürtös 25 1.08 %
Érújfalu 25 1.08 %
Felsőzellő 23 1.00 %
Ipolynyék 23 1.00 %
Alsópalojta 21 0.91 %
Nagycsalomja 20 0.87 %
Ebeck 20 0.87 %
Leszenye 20 0.87 %
Kőkeszi 18 0.78 %
Felsőesztergály 18 0.78 %
Bussa 18 0.78 %
Szécsénykovácsi 18 0.78 %
Alsóesztergály 18 0.78 %
Csalár 17 0.74 %
Kiscsalomja 17 0.74 %
Tótgyarmat 16 0.69 %
Nógrádszenna 15 0.65 %
Terbegec 14 0.61 %
Ipolykér 14 0.61 %
Bátorfalu 11 0.48 %
Ipolybalog 11 0.48 %
Óvár 11 0.48 %
Tótkelecsény 11 0.48 %
Kelenye 11 0.48 %
Tótkisfalu 9 0.39 %
Szuhány 9 0.39 %
Kürtösújfalu 9 0.39 %
Sirak 9 0.39 %
Ipolyhídvég 9 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Inám 8 0.35 %
Ipolyvarbó 8 0.35 %
Felsőpalojta 7 0.30 %
Szelény 7 0.30 %
Apafalva 7 0.30 %
Süllye 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Galábocs 6 0.26 %
Ipolynagyfalu 6 0.26 %
Nagyhalom 6 0.26 %
Kóvár 6 0.26 %
Csall 6 0.26 %
Kislibercse 6 0.26 %
Magasmajtény 4 0.17 %
Ipolyharaszti 4 0.17 %
Ipolykeszi 3 0.13 %
Paróca 3 0.13 %
Nagylám 3 0.13 %
Gyürki 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Kishalom 3 0.13 %
Dacsólam 3 0.13 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 2 0.09 %
Borosznok 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 76.36 %
Kékkő 93 9.90 %
Mikszáthfalva 76 8.09 %
Alsópalojta 67 7.14 %
Magasmajtény 59 6.28 %
Kiskürtös 39 4.15 %
Alsósztregova 36 3.83 %
Középpalojta 32 3.41 %
Zsély 31 3.30 %
Nógrádszentpéter 27 2.88 %
Erdőszelestény 25 2.66 %
Ebeck 22 2.34 %
Bereklak 22 2.34 %
Alsózellő 22 2.34 %
Ipolynyék 21 2.24 %
Bussa 18 1.92 %
Nagyhalom 14 1.49 %
Kürtösújfalu 13 1.38 %
Dacsókeszi 11 1.17 %
Csalár 9 0.96 %
Alsóesztergály 8 0.85 %
Dacsólam 8 0.85 %
Kislibercse 7 0.75 %
Csáb 7 0.75 %
Leszenye 6 0.64 %
Csall 6 0.64 %
Lukanénye 5 0.53 %
Tótkisfalu 5 0.53 %
Érújfalu 5 0.53 %
Szuhány 5 0.53 %
Kishalom 5 0.53 %
Felsőpalojta 4 0.43 %
Szécsénykovácsi 4 0.43 %
Sirak 4 0.43 %
Ipolyhídvég 4 0.43 %
Kőkeszi 4 0.43 %
Óvár 4 0.43 %
Szelény 4 0.43 %
Felsőzellő 4 0.43 %
Száraznyírjes 4 0.43 %
Nagylám 3 0.32 %
Ipolyharaszti 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Ipolykér 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Galábocs 3 0.32 %
Nagycsalomja 3 0.32 %
Terbegec 3 0.32 %
Ipolybalog 3 0.32 %
Apátújfalu 2 0.21 %
Ipolykeszi 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Zobor 2 0.21 %
Kóvár 2 0.21 %
Felsőesztergály 2 0.21 %
Nógrádszenna 2 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 92.27 %
Kékkő 203 13.18 %
Magasmajtény 163 10.58 %
Erdőszelestény 118 7.66 %
Nógrádszentpéter 116 7.53 %
Bereklak 105 6.82 %
Lukanénye 105 6.82 %
Bussa 104 6.75 %
Csáb 102 6.62 %
Alsópalojta 102 6.62 %
Alsósztregova 87 5.65 %
Zsély 86 5.58 %
Mikszáthfalva 80 5.19 %
Középpalojta 78 5.06 %
Kürtösújfalu 76 4.94 %
Dacsókeszi 69 4.48 %
Kőkeszi 63 4.09 %
Érújfalu 61 3.96 %
Kiskürtös 55 3.57 %
Szuhány 55 3.57 %
Leszenye 55 3.57 %
Ebeck 51 3.31 %
Dacsólam 51 3.31 %
Apátújfalu 51 3.31 %
Ipolynyék 45 2.92 %
Alsózellő 42 2.73 %
Felsőpalojta 41 2.66 %
Nógrádszenna 40 2.60 %
Kiscsalomja 36 2.34 %
Felsőesztergály 35 2.27 %
Bátorfalu 35 2.27 %
Csall 34 2.21 %
Tótgyarmat 32 2.08 %
Tótkisfalu 32 2.08 %
Csalár 31 2.01 %
Felsőzellő 31 2.01 %
Nagylám 30 1.95 %
Szelény 29 1.88 %
Nagycsalomja 28 1.82 %
Szécsénykovácsi 27 1.75 %
Alsóesztergály 26 1.69 %
Ipolybalog 25 1.62 %
Tótkelecsény 24 1.56 %
Sirak 24 1.56 %
Hartyán 24 1.56 %
Felsősztregova 24 1.56 %
Nagyhalom 22 1.43 %
Ipolykér 22 1.43 %
Óvár 21 1.36 %
Terbegec 21 1.36 %
Ipolyharaszti 20 1.30 %
Ipolykeszi 20 1.30 %
Kislibercse 17 1.10 %
Ipolyvarbó 16 1.04 %
Borosznok 15 0.97 %
Gyürki 15 0.97 %
Paróca 14 0.91 %
Kishalom 13 0.84 %
Apafalva 12 0.78 %
Ipolynagyfalu 12 0.78 %
Galábocs 12 0.78 %
Zobor 11 0.71 %
Inám 10 0.65 %
Ipolyhídvég 10 0.65 %
Száraznyírjes 8 0.52 %
Kóvár 8 0.52 %
Süllye 6 0.39 %
Ipolyszécsényke 6 0.39 %
Veres 5 0.32 %
Rárósmulyad 5 0.32 %
Kelenye 1 0.06 %
Nagykürtös 284 37.92 %
Kékkő 35 4.67 %
Magasmajtény 20 2.67 %
Nógrádszentpéter 19 2.54 %
Kiskürtös 17 2.27 %
Zsély 16 2.14 %
Bussa 14 1.87 %
Erdőszelestény 12 1.60 %
Csall 9 1.20 %
Száraznyírjes 9 1.20 %
Ebeck 9 1.20 %
Csáb 8 1.07 %
Alsópalojta 8 1.07 %
Mikszáthfalva 8 1.07 %
Bereklak 8 1.07 %
Galábocs 8 1.07 %
Dacsólam 8 1.07 %
Lukanénye 8 1.07 %
Leszenye 8 1.07 %
Érújfalu 8 1.07 %
Dacsókeszi 7 0.93 %
Kőkeszi 6 0.80 %
Ipolyvarbó 6 0.80 %
Ipolynyék 6 0.80 %
Apátújfalu 5 0.67 %
Középpalojta 5 0.67 %
Kiscsalomja 4 0.53 %
Szuhány 4 0.53 %
Borosznok 4 0.53 %
Csalár 4 0.53 %
Tótkisfalu 4 0.53 %
Óvár 4 0.53 %
Kóvár 3 0.40 %
Bátorfalu 3 0.40 %
Felsőesztergály 3 0.40 %
Alsóesztergály 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Szelény 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Kürtösújfalu 2 0.27 %
Tótkelecsény 2 0.27 %
Felsősztregova 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Alsósztregova 2 0.27 %
Süllye 2 0.27 %
Tótgyarmat 2 0.27 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Apafalva 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Nagycsalomja 1 0.13 %
Ipolynagyfalu 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Alsózellő 1 0.13 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 19.04 %
Kékkő 61 3.98 %
Lukanénye 39 2.54 %
Zsély 38 2.48 %
Alsósztregova 28 1.83 %
Nógrádszentpéter 26 1.69 %
Bereklak 20 1.30 %
Alsózellő 19 1.24 %
Ebeck 18 1.17 %
Erdőszelestény 18 1.17 %
Csáb 16 1.04 %
Mikszáthfalva 16 1.04 %
Érújfalu 16 1.04 %
Felsőzellő 16 1.04 %
Nógrádszenna 15 0.98 %
Ipolynyék 14 0.91 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Magasmajtény 13 0.85 %
Bussa 13 0.85 %
Alsópalojta 12 0.78 %
Kőkeszi 12 0.78 %
Középpalojta 12 0.78 %
Leszenye 12 0.78 %
Dacsókeszi 12 0.78 %
Kiskürtös 11 0.72 %
Tótgyarmat 10 0.65 %
Tótkisfalu 9 0.59 %
Inám 9 0.59 %
Dacsólam 9 0.59 %
Ipolykér 8 0.52 %
Csalár 8 0.52 %
Alsóesztergály 8 0.52 %
Apátújfalu 8 0.52 %
Kislibercse 7 0.46 %
Kelenye 7 0.46 %
Nagycsalomja 7 0.46 %
Csall 6 0.39 %
Apafalva 6 0.39 %
Kiscsalomja 6 0.39 %
Szelény 6 0.39 %
Nagylám 6 0.39 %
Óvár 6 0.39 %
Ipolyhídvég 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Süllye 4 0.26 %
Ipolybalog 4 0.26 %
Nagyhalom 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Paróca 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Sirak 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ipolynagyfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Veres 2 0.13 %
Bátorfalu 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Ipolyharaszti 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagykürtös 758 41.15 %
Kékkő 105 5.70 %
Erdőszelestény 71 3.85 %
Magasmajtény 63 3.42 %
Bussa 62 3.37 %
Nógrádszentpéter 59 3.20 %
Bereklak 55 2.99 %
Csáb 51 2.77 %
Középpalojta 50 2.71 %
Alsópalojta 49 2.66 %
Zsély 48 2.61 %
Lukanénye 46 2.50 %
Ipolyhídvég 45 2.44 %
Kürtösújfalu 44 2.39 %
Alsósztregova 43 2.33 %
Felsőzellő 39 2.12 %
Mikszáthfalva 38 2.06 %
Dacsókeszi 38 2.06 %
Szuhány 35 1.90 %
Felsőesztergály 31 1.68 %
Apátújfalu 28 1.52 %
Kiskürtös 28 1.52 %
Csalár 27 1.47 %
Leszenye 27 1.47 %
Kőkeszi 26 1.41 %
Alsózellő 25 1.36 %
Dacsólam 25 1.36 %
Kiscsalomja 24 1.30 %
Ipolynyék 23 1.25 %
Érújfalu 23 1.25 %
Csall 21 1.14 %
Szécsénykovácsi 21 1.14 %
Felsősztregova 21 1.14 %
Felsőpalojta 20 1.09 %
Szelény 20 1.09 %
Alsóesztergály 20 1.09 %
Hartyán 19 1.03 %
Nagylám 18 0.98 %
Ipolynagyfalu 18 0.98 %
Ipolykér 17 0.92 %
Ipolyvarbó 17 0.92 %
Óvár 17 0.92 %
Ebeck 16 0.87 %
Tótgyarmat 16 0.87 %
Tótkisfalu 15 0.81 %
Kislibercse 15 0.81 %
Tótkelecsény 15 0.81 %
Nógrádszenna 15 0.81 %
Paróca 13 0.71 %
Ipolykeszi 13 0.71 %
Ipolybalog 12 0.65 %
Ipolyharaszti 12 0.65 %
Apafalva 11 0.60 %
Zobor 11 0.60 %
Terbegec 11 0.60 %
Galábocs 11 0.60 %
Borosznok 10 0.54 %
Kóvár 9 0.49 %
Kishalom 9 0.49 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Kelenye 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Sirak 6 0.33 %
Gyürki 6 0.33 %
Ipolyszécsényke 6 0.33 %
Inám 6 0.33 %
Süllye 5 0.27 %
Nagycsalomja 5 0.27 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 60.42 %
Kékkő 110 10.57 %
Zsély 56 5.38 %
Mikszáthfalva 54 5.19 %
Alsópalojta 51 4.90 %
Bereklak 42 4.03 %
Nógrádszentpéter 38 3.65 %
Bussa 35 3.36 %
Erdőszelestény 35 3.36 %
Kiskürtös 32 3.07 %
Csáb 28 2.69 %
Felsőesztergály 26 2.50 %
Kürtösújfalu 23 2.21 %
Alsózellő 22 2.11 %
Alsósztregova 22 2.11 %
Lukanénye 19 1.83 %
Ebeck 17 1.63 %
Magasmajtény 17 1.63 %
Nagyhalom 13 1.25 %
Dacsókeszi 13 1.25 %
Leszenye 13 1.25 %
Ipolykér 13 1.25 %
Érújfalu 13 1.25 %
Középpalojta 12 1.15 %
Felsőzellő 12 1.15 %
Szécsénykovácsi 11 1.06 %
Szuhány 10 0.96 %
Csalár 10 0.96 %
Száraznyírjes 10 0.96 %
Kőkeszi 9 0.86 %
Kiscsalomja 9 0.86 %
Dacsólam 9 0.86 %
Nógrádszenna 8 0.77 %
Galábocs 8 0.77 %
Tótgyarmat 8 0.77 %
Óvár 7 0.67 %
Felsőpalojta 7 0.67 %
Bátorfalu 6 0.58 %
Kislibercse 5 0.48 %
Ipolyharaszti 4 0.38 %
Ipolynagyfalu 4 0.38 %
Ipolynyék 4 0.38 %
Apátújfalu 4 0.38 %
Csall 4 0.38 %
Tótkelecsény 4 0.38 %
Zobor 4 0.38 %
Ipolyhídvég 3 0.29 %
Ipolybalog 3 0.29 %
Szelény 3 0.29 %
Apafalva 3 0.29 %
Alsóesztergály 3 0.29 %
Tótkisfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Süllye 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Kelenye 2 0.19 %
Ipolyvarbó 2 0.19 %
Borosznok 1 0.10 %
Gyürki 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ipolyszécsényke 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 6.46 %
Ipolybalog 57 5.85 %
Ipolykeszi 48 4.92 %
Ipolyhídvég 41 4.21 %
Nagycsalomja 24 2.46 %
Nagykürtös 22 2.26 %
Lukanénye 20 2.05 %
Ipolykér 13 1.33 %
Óvár 13 1.33 %
Ipolynagyfalu 12 1.23 %
Inám 12 1.23 %
Kóvár 11 1.13 %
Magasmajtény 8 0.82 %
Bussa 6 0.62 %
Ipolyszécsényke 6 0.62 %
Tótgyarmat 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Zsély 4 0.41 %
Ipolyvarbó 4 0.41 %
Apátújfalu 4 0.41 %
Kelenye 4 0.41 %
Csalár 4 0.41 %
Szécsénykovácsi 4 0.41 %
Leszenye 3 0.31 %
Csáb 3 0.31 %
Kiscsalomja 2 0.21 %
Sirak 2 0.21 %
Érújfalu 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Alsózellő 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Terbegec 1 0.10 %
Bátorfalu 1 0.10 %
Kékkő 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Alsósztregova 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Dacsókeszi 1 0.10 %
Szelény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 32.20 %
Alsósztregova 136 23.05 %
Felsőzellő 91 15.42 %
Bussa 76 12.88 %
Nógrádszentpéter 31 5.25 %
Kékkő 24 4.07 %
Alsózellő 23 3.90 %
Mikszáthfalva 18 3.05 %
Kislibercse 16 2.71 %
Alsópalojta 16 2.71 %
Érújfalu 15 2.54 %
Magasmajtény 13 2.20 %
Középpalojta 10 1.69 %
Felsőesztergály 10 1.69 %
Rárósmulyad 9 1.53 %
Leszenye 9 1.53 %
Tótkelecsény 8 1.36 %
Nógrádszenna 8 1.36 %
Ipolynyék 7 1.19 %
Csáb 7 1.19 %
Dacsólam 7 1.19 %
Hartyán 7 1.19 %
Apátújfalu 7 1.19 %
Csalár 6 1.02 %
Ipolyvarbó 6 1.02 %
Zsély 6 1.02 %
Ebeck 6 1.02 %
Kishalom 5 0.85 %
Kiskürtös 5 0.85 %
Tótkisfalu 5 0.85 %
Lukanénye 5 0.85 %
Szuhány 4 0.68 %
Felsősztregova 4 0.68 %
Nagycsalomja 4 0.68 %
Erdőszelestény 4 0.68 %
Borosznok 4 0.68 %
Kürtösújfalu 4 0.68 %
Bereklak 4 0.68 %
Terbegec 4 0.68 %
Kőkeszi 3 0.51 %
Galábocs 3 0.51 %
Nagyhalom 3 0.51 %
Tótgyarmat 3 0.51 %
Alsóesztergály 2 0.34 %
Bátorfalu 2 0.34 %
Gyürki 2 0.34 %
Ipolykeszi 2 0.34 %
Csall 2 0.34 %
Nagylám 2 0.34 %
Dacsókeszi 2 0.34 %
Ipolybalog 2 0.34 %
Ipolyharaszti 2 0.34 %
Szécsénykovácsi 2 0.34 %
Ipolynagyfalu 2 0.34 %
Ipolykér 2 0.34 %
Kiscsalomja 2 0.34 %
Ipolyhídvég 2 0.34 %
Ipolyszécsényke 1 0.17 %
Süllye 1 0.17 %
Felsőpalojta 1 0.17 %
Kelenye 1 0.17 %
Kóvár 1 0.17 %
Sirak 1 0.17 %
Óvár 1 0.17 %
Száraznyírjes 1 0.17 %
Paróca 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 12.15 %
Ipolyhídvég 131 9.70 %
Ipolybalog 83 6.15 %
Ipolynagyfalu 47 3.48 %
Inám 44 3.26 %
Nagykürtös 41 3.04 %
Óvár 35 2.59 %
Ipolykér 31 2.30 %
Ipolykeszi 27 2.00 %
Lukanénye 19 1.41 %
Csáb 18 1.33 %
Nagycsalomja 18 1.33 %
Kelenye 18 1.33 %
Ipolyszécsényke 17 1.26 %
Kóvár 15 1.11 %
Csalár 15 1.11 %
Apátújfalu 13 0.96 %
Sirak 11 0.81 %
Terbegec 11 0.81 %
Szécsénykovácsi 10 0.74 %
Kőkeszi 9 0.67 %
Bussa 9 0.67 %
Bátorfalu 8 0.59 %
Leszenye 7 0.52 %
Tótgyarmat 6 0.44 %
Dacsókeszi 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Kékkő 5 0.37 %
Magasmajtény 4 0.30 %
Szelény 4 0.30 %
Ipolyvarbó 4 0.30 %
Zsély 4 0.30 %
Galábocs 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Érújfalu 3 0.22 %
Mikszáthfalva 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Erdőszelestény 2 0.15 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 8.91 %
Alsósztregova 235 6.39 %
Nógrádszentpéter 76 2.07 %
Érújfalu 75 2.04 %
Kékkő 53 1.44 %
Bussa 40 1.09 %
Magasmajtény 39 1.06 %
Kislibercse 32 0.87 %
Hartyán 30 0.82 %
Felsősztregova 29 0.79 %
Tótkisfalu 28 0.76 %
Nógrádszenna 23 0.63 %
Mikszáthfalva 20 0.54 %
Erdőszelestény 19 0.52 %
Tótkelecsény 19 0.52 %
Zsély 18 0.49 %
Alsópalojta 18 0.49 %
Süllye 18 0.49 %
Borosznok 16 0.43 %
Felsőzellő 12 0.33 %
Kiskürtös 12 0.33 %
Bereklak 12 0.33 %
Apátújfalu 11 0.30 %
Felsőesztergály 11 0.30 %
Alsózellő 10 0.27 %
Alsóesztergály 9 0.24 %
Dacsókeszi 9 0.24 %
Középpalojta 9 0.24 %
Rárósmulyad 8 0.22 %
Leszenye 8 0.22 %
Nagylám 8 0.22 %
Lukanénye 8 0.22 %
Kóvár 8 0.22 %
Kürtösújfalu 7 0.19 %
Csáb 7 0.19 %
Paróca 7 0.19 %
Nagyhalom 6 0.16 %
Óvár 6 0.16 %
Ipolykér 6 0.16 %
Dacsólam 5 0.14 %
Szelény 4 0.11 %
Szuhány 4 0.11 %
Tótgyarmat 4 0.11 %
Csalár 4 0.11 %
Gyürki 4 0.11 %
Csall 4 0.11 %
Kishalom 4 0.11 %
Ipolykeszi 3 0.08 %
Ipolynyék 3 0.08 %
Szécsénykovácsi 3 0.08 %
Ebeck 3 0.08 %
Kelenye 3 0.08 %
Kiscsalomja 3 0.08 %
Nagycsalomja 2 0.05 %
Bátorfalu 2 0.05 %
Felsőpalojta 2 0.05 %
Kőkeszi 2 0.05 %
Veres 2 0.05 %
Terbegec 2 0.05 %
Zobor 2 0.05 %
Ipolyharaszti 2 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Száraznyírjes 1 0.03 %
Galábocs 1 0.03 %
Ipolyvarbó 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolybalog 1 0.03 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
462 49.46%
SPV
197 21.09%
VPN
92 9.85%
KDH
80 8.57%
KSČ
46 4.93%
SZ
20 2.14%
DS
13 1.39%
SSL
11 1.18%
SNS
8 0.86%
Egyéb
5 0.54%
Érvényes szavazatok 934
Együttélés-MKDM
567 64.43%
HZDS
58 6.59%
SDSS
46 5.23%
SDĽ
30 3.41%
ODÚ
23 2.61%
KDH
22 2.50%
SPI
19 2.16%
Magyar Polgári Párt
19 2.16%
SZS
19 2.16%
SZ
16 1.82%
SKDH
15 1.70%
KSS
13 1.48%
DS-ODS
10 1.14%
ZPR-RČS
9 1.02%
SNS
8 0.91%
Egyéb
6 0.68%
Érvényes szavazatok 880
MK
631 68.89%
SP-VOĽBA
48 5.24%
KSS
41 4.48%
KDH
38 4.15%
33 3.60%
HZDS-RSS
32 3.49%
ZRS
32 3.49%
SPK
29 3.17%
NS
8 0.87%
DS
7 0.76%
HZPCS
6 0.66%
SNS
4 0.44%
KSÚ
4 0.44%
Egyéb
3 0.33%
Érvényes szavazatok 916
MKP
568 58.44%
SDK
261 26.85%
SDĽ
32 3.29%
SOP
30 3.09%
HZDS
26 2.67%
KSS
25 2.57%
ZRS
9 0.93%
MLHZP
8 0.82%
NSK
5 0.51%
Egyéb
8 0.82%
Érvényes szavazatok 972
MKP
647 70.10%
SDKU
68 7.37%
SMER
34 3.68%
HZDS
32 3.47%
ANO
29 3.14%
KSS
26 2.82%
KDH
23 2.49%
NOSNP
19 2.06%
SZS
9 0.98%
ROSA
7 0.76%
SDA
7 0.76%
ZAR
4 0.43%
SDPO
4 0.43%
Egyéb
14 1.52%
Érvényes szavazatok 923
MKP
561 72.95%
SMER
81 10.53%
SDKU DS
32 4.16%
ĽS HZDS
21 2.73%
KDH
19 2.47%
SF
12 1.56%
KSS
9 1.17%
SNS
9 1.17%
LB
8 1.04%
NADEJ
5 0.65%
HZD
4 0.52%
Egyéb
8 1.04%
Érvényes szavazatok 769
MKP
287 36.89%
Most-Híd
247 31.75%
SMER
83 10.67%
SDKU DS
79 10.15%
SaS
21 2.70%
Únia
15 1.93%
ĽS HZDS
11 1.41%
SDĽ
10 1.29%
KDH
10 1.29%
SNS
6 0.77%
KSS
4 0.51%
Egyéb
5 0.64%
Érvényes szavazatok 778
MKP
357 50.57%
Most-Híd
163 23.09%
SMER SD
97 13.74%
KDH
19 2.69%
SDKU DS
14 1.98%
OĽaNO
11 1.56%
99 Percent
11 1.56%
Zelení
6 0.85%
SNS
5 0.71%
SaS
5 0.71%
KSS
3 0.42%
SSS NM
3 0.42%
Egyéb
12 1.70%
Érvényes szavazatok 706
MKP
241 36.13%
Most-Híd
123 18.44%
LSNS
74 11.09%
SMER SD
74 11.09%
SaS
33 4.95%
OĽANO-NOVA
25 3.75%
#SIEŤ
21 3.15%
ŠANCA
17 2.55%
SKOK!
11 1.65%
MKDA-MKDSZ
10 1.50%
TIP
7 1.05%
KDH
7 1.05%
SNS
6 0.90%
SME RODINA
6 0.90%
SZS
5 0.75%
KSS
4 0.60%
Egyéb
3 0.45%
Érvényes szavazatok 667
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések