SK
RV
.....

Lucska

Község

címer zászló
406 100% magyar 1910
126 70% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lucska
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lúčka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Álom-tó, Csükerész-hegy, Lúcs-tető, Kerek-hegy, Mál, Szép-kő, Tábla-hegy (Hajdú-oldal), Ürge-tető
Koordináták:
48.63537598, 20.72079659
Terület:
14,94 km2
Rang:
község
Népesség:
184
Tszf. magasság:
539 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04942
Település kód:
525936
Szervezeti azonosító:
328481
Adóazonosító:
2020961459

A község a Csermosnya-völgyben, a Csermosnya-patak partján, Rozsnyótól 17 km-re keletre fekszik, 540 méteres tengerszint feletti magasságban. Érinti a Hárskutat (11 km) Barkával (4,5 km) összekötő, Csermosnya-völgyi mellékút. A völgytől délre a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) vonulata húzódik, északra pedig a Rozsnyói-hegység 1000 m fölé magasodó gerincéig (Csükerész-hegy, 1187 m) terjed Lucska határa, melynek mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Kiskovácsvágása, délről Tornagörgő, keletről Barka, északról pedig Szomolnok községekkel határos. Déli határa (1881-től) Gömör-Kishont és Abaúj-Torna, északi határa pedig Gömör-Kishont és Szepes vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (14,94 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

1910-ben 406, 1921-ben 393, 1938-ban pedig 408, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége 39,2 %-al csökkent, majd 1991-2011 között további 22,6 %-al (248 főről 192-re). Túlnyomó magyar többségét (2011-ben 83,9 %) napjainkig megőrizte, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között több mint háromszorosára nőtt (4,4 %-ról 15,1 %-ra). A lakosság 63,5 %-a római katolikus, 15,6 %-a (1921-ben még 42,2 %-a) pedig református vallású.

Történelem

A falu régi településnek számít. Egyes források Árpád-korinak mondják, bár a fellelhető írásos emlékek 1406-ban tesznek róla először említést, mint a tornai váruradalom tartozékáról, amelyet Zsigmond király adományozott Benes Pálnak. A falu már a 13. században létezett, ekkor épült első temploma is, melynek maradványai ma is láthatók. Írott források 1406-ban Luchka néven említik először, amikor Luxemburgi Zsigmond Besenyő Pálnak adta. Addig Torna várának uradalmához tartozott. A faluban már a középkortól jelentős vastermelés folyt. Nagyolvasztója 1853-ban épült és a 20. század elejéig üzemelt. Lakói ennek megfelelően főként bányászattal, kohászattal foglalkoztak. 1828-ban 69 háza és 574 lakosa volt. 1881-ben, Torna vármegye megszüntetésekor Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához csatolták. Az 1890-es években évi 20 000 mázsa nyersvasat olvasztottak itt és 24 munkás dolgozott a vasolvasztóban. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

A község Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma és református temploma egyaránt 1926-ban épült historizáló stílusban. A falu feletti dombon található romtemplom a 13. században épült, gótikus stílusban, nyújtott hajóval, a 15. században a vidék huszita megszállása idején a templom körül erődfalat és őrtornyot (harangtornyot) építettek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LUCSKA. Magyar falu Torna Várm. földes Ura G. Keglevics Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Barkához nem meszsze, és annak filiája, határja középszerű, mint vagyonnyai.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lucska, magyar falu, Torna vmegyében, Barka és Kovácsvágás közt: 406 kath., 174 ref., 5 zsidó lak. Hegyes, kősziklás határ. Vashámorok. Nagy erdő. Malom a Csermoszlya patakán. F. u. gr. Keglevich. Ut. posta Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lucska, a Csermosnya patak mellett fekvő magyar kisközség, 66 házzal és 439 róm. kath. vallású lakossal. Földesurai a Gyulay, azután a gróf Keglevich és később a gróf Zichy Ferraris családok. A községben nagyobb vasgyár van, melyet most a Ganz-féle czég bérel. A közeli Szépkő nevű hegyen hajdan állitólag vár volt, melynek azonban ma már nyomai sem látszanak. Az Álomkút és a Görgey völgy nevű dűlői szintén valamely jelentőséggel látszanak bírni. Az 1873-iki kolera a lakosok nagy részét kipusztította és ugyanez évben a fél falu is leégett, 1879-ben pedig az árvíz okozott nagy károkat. Katholikus temploma Árpád-kori építmény. A községnek Dernőn van a postahivatala, Krasznahorkaváralján a távírója és Rozsnyón a vasúti állomása.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lucska. Katolikus templomát a/ árpádházi királyok idejében építették. Egyéb történelmi vonatkozásokat inkább csak a község mellett emelkedő .Szépkőheggyel kapcsolatban említhetünk, amelyen ahagyomány szerint vár állott. Álomkút és Görgey-dülő elnevezések is történelmi eredettel bírhatnak. A községi földeken a Gyulay-, majd a gróf Keglevich- és a gróf Zichy-Ferraris-családok gazdálkodtak. Az 1873. évi kolerajárványnak a lakosság tekintélyes része áldozatul esett, 1879-ben pedig árvíz pusztította el a község nagy részét. A község területe 2596 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 408.

Névelőfordulások
1406
Luchka
1773
Lucska, Lucžka,
1786
Lucschka,
1808
Lúcska,
1863
Lucska,
1920
Lúčka
1938
Lucska,
1945
Lúčka
1994
Lucska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lucska (Lúčka) 39
Telefon: 0587979121

Honlap: lucka.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Szabó Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Homrok Miroslav (MOST - HÍD)
Kis Gabriel (MOST - HÍD)
Vanyo Štefan (MOST - HÍD)
Vanyo Štefan (MOST - HÍD)
Bendšuch Ján (SMK-MKP)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Lucskai Községi Hivatal

Lucska 39

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 343 95%
szlovákok 0 0%
németek 5 1%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 361
magyarok 406 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 406
magyarok 392 100%
szlovákok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 393
magyarok 233 94%
szlovákok 11 4%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 248
magyarok 192 88%
szlovákok 21 10%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 3%
összlétszám 219
magyarok 161 84%
szlovákok 29 15%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 192
magyarok 126 70%
szlovákok 51 28%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 2%
összlétszám 180
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 164
Választási részvétel: 67.68 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Polgármester

Érvényes szavazólap: 106
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szabó Jozef 91 85.85 % Független
Szepesi Bartolomej 15 14.15 % NOVA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Homrok Miroslav 83 MOST - HÍD
Kis Gabriel 76 MOST - HÍD
Vanyo Štefan 75 MOST - HÍD
Bendšuch Ján 70 SMK-MKP
Vanyo Štefan 68 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 23.95 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 10.78 %
Kiadott boríték: 18
Bedobott boríték: 18
Választásra jogosult: 166
Választási részvétel: 27,10 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 33
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 40
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 15 45.45 % KDS
Zdenko Trebuľa 9 27.27 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Marek Ďurán 3 9.09 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 6.06 % OKS
Vladimír Gürtler 2 6.06 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 3.03 % Független
Lukáš Sisák 1 3.03 % KSS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 6 33.33% KDS
Karol Pataky 18 45.00 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 16 40.00 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 2 5.00 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 5.00 % Független
Rastislav Trnka 1 2.50 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 1 2.50 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 45
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Babič 26 66.67% SMER - SD
Štefan Szaniszló 21 53.85% ĽS Naše Slovensko
Pavol Burdiga 14 35.90% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ferenc Porubán 10 25.64% SMK-MKP
Ján Lach 9 23.08% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 8 20.51% Független
Peter Bollo 7 17.95% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Beáta Bekeová 5 12.82% SMK-MKP
Jozef Kušnier 4 10.26% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo-Barnák 4 10.26% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 3 7.69% SMK-MKP
Štefan Bašták 3 7.69% SMER - SD
Juraj Bernár 2 5.13% KSS
Karol Horník 2 5.13% SMER - SD
Ľuboš Gál 2 5.13% 7 STATOČNÝCH
Ľudovít Gunár 2 5.13% SRÚS
Jozef Šebalj 1 2.56% DS
Božena Czmórová 1 2.56% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Kuhn 1 2.56% OKS
Stanislav Kučerák 1 2.56% SRÚS
Peter Pamula 1 2.56% SNS
Jaroslav Kočiš 1 2.56% KSS
Július Kerekes 1 2.56% Független
Ján Frák 1 2.56% Független
Milan Fafrák 1 2.56% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Gejza Milko 0 0.00% SMER - SD
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Tibor Takáč 0 0.00% OKS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Attila Anna 26 57.78% Független
Beáta Beke 17 37.78% SMK-MKP
Ferenc Porubán 15 33.33% SMK-MKP
Peter Bollo 12 26.67% MOST - HÍD
Tibor Balázs 11 24.44% MOST - HÍD
Juraj Nagy 10 22.22% Független
Pavol Burdiga 10 22.22% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 8 17.78% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 5 11.11% Független
Zoltán Várady 5 11.11% SMK-MKP
Monika Šeďová 5 11.11% MOST - HÍD
Július Barkai 4 8.89% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Bezek 4 8.89% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Matúš Bischof 4 8.89% OKS
Ariana Palme 4 8.89% ĽS Naše Slovensko
Dušan Pollák 3 6.67% ŠKV
Karol Kováč 3 6.67% OKS
Hildegarda Támárová 3 6.67% MOST - HÍD
Dušan Žiak 3 6.67% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 2 4.44% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Ján Babič 2 4.44% SMER-SD
Erika Ocelníková 2 4.44% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Štefan Bašták 2 4.44% SMER-SD
Jozef Kušnier 2 4.44% ĽS Naše Slovensko
Peter Pamula 2 4.44% SNS
Jaroslav Kočiš 1 2.22% KSS
Karol Horník 1 2.22% SMER-SD
Viliam Hlaváč 1 2.22% ŠKV
Róbert Hanuštiak 1 2.22% Független
Michal Terrai 1 2.22% Független
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Monika Repaszká 0 0.00% ŠKV
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 22.25 %
Krasznahorkaváralja 33 3.24 %
Csetnek 31 3.04 %
Dobsina 30 2.94 %
Nagyveszverés 30 2.94 %
Nagyszabos 27 2.65 %
Betlér 19 1.86 %
Alsósajó 18 1.76 %
Pelsőc 15 1.47 %
Rekenyeújfalu 13 1.27 %
Oláhpatak 13 1.27 %
Andrási 13 1.27 %
Rozsnyórudna 13 1.27 %
Henckó 11 1.08 %
Jólész 11 1.08 %
Kisfeketepatak 11 1.08 %
Berzéte 11 1.08 %
Dernő 8 0.78 %
Sebespatak 8 0.78 %
Gócs 8 0.78 %
Kisszabos 8 0.78 %
Szabados 8 0.78 %
Csucsom 7 0.69 %
Özörény 6 0.59 %
Martonháza 6 0.59 %
Körtvélyes 6 0.59 %
Berzétekőrös 5 0.49 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Lucska 4 0.39 %
Szádalmás 4 0.39 %
Barka 4 0.39 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.39 %
Gacsalk 3 0.29 %
Kecső 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Pétermány 3 0.29 %
Kisgencs 3 0.29 %
Szalóc 2 0.20 %
Hárskút 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Tornagörgő 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Imrikfalva 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Felsősajó 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 62.57 %
Krasznahorkaváralja 210 12.51 %
Hárskút 174 10.37 %
Várhosszúrét 170 10.13 %
Szádalmás 78 4.65 %
Tornagörgő 75 4.47 %
Dernő 73 4.35 %
Barka 72 4.29 %
Pelsőc 65 3.87 %
Berzéte 62 3.69 %
Nagyveszverés 60 3.58 %
Jólész 58 3.46 %
Betlér 53 3.16 %
Szilice 50 2.98 %
Körtvélyes 46 2.74 %
Csetnek 45 2.68 %
Oláhpatak 45 2.68 %
Özörény 42 2.50 %
Dobsina 41 2.44 %
Andrási 40 2.38 %
Nagyszabos 39 2.32 %
Rekenyeújfalu 35 2.09 %
Gömörhosszúszó 35 2.09 %
Berzétekőrös 32 1.91 %
Jablonca 27 1.61 %
Lekenye 27 1.61 %
Lucska 26 1.55 %
Rozsnyórudna 24 1.43 %
Kiskovácsvágása 24 1.43 %
Csucsom 24 1.43 %
Szalóc 24 1.43 %
Gócs 23 1.37 %
Alsósajó 22 1.31 %
Sebespatak 21 1.25 %
Kecső 19 1.13 %
Kuntapolca 14 0.83 %
Szabados 14 0.83 %
Gömörpanyit 14 0.83 %
Felsősajó 13 0.77 %
Henckó 12 0.72 %
Kisfeketepatak 12 0.72 %
Kisgencs 10 0.60 %
Beretke 10 0.60 %
Sajóréde 10 0.60 %
Gecelfalva 9 0.54 %
Restér 9 0.54 %
Melléte 9 0.54 %
Rozsfalva 8 0.48 %
Hámosfalva 8 0.48 %
Csoltó 8 0.48 %
Pelsőcardó 7 0.42 %
Páskaháza 7 0.42 %
Martonháza 7 0.42 %
Szádvárborsa 6 0.36 %
Imrikfalva 6 0.36 %
Kisszabos 5 0.30 %
Márkuska 4 0.24 %
Annafalva 3 0.18 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.88 %
Lekenye 103 7.34 %
Tornagörgő 100 7.12 %
Pelsőc 88 6.27 %
Gömörhosszúszó 87 6.20 %
Özörény 72 5.13 %
Beretke 72 5.13 %
Körtvélyes 69 4.91 %
Szilice 67 4.77 %
Várhosszúrét 62 4.42 %
Berzéte 58 4.13 %
Szalóc 58 4.13 %
Szádalmás 52 3.70 %
Krasznahorkaváralja 44 3.13 %
Barka 44 3.13 %
Jablonca 42 2.99 %
Kecső 42 2.99 %
Berzétekőrös 42 2.99 %
Jólész 38 2.71 %
Szádvárborsa 34 2.42 %
Kuntapolca 32 2.28 %
Gömörpanyit 30 2.14 %
Melléte 29 2.07 %
Csucsom 27 1.92 %
Csoltó 24 1.71 %
Hárskút 23 1.64 %
Dernő 20 1.42 %
Lucska 17 1.21 %
Pelsőcardó 15 1.07 %
Páskaháza 12 0.85 %
Kiskovácsvágása 12 0.85 %
Rozsnyórudna 8 0.57 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 22.29 %
Felsősajó 92 4.54 %
Sajóréde 72 3.55 %
Nagyveszverés 64 3.16 %
Oláhpatak 61 3.01 %
Dobsina 60 2.96 %
Betlér 32 1.58 %
Gócs 32 1.58 %
Nagyszabos 27 1.33 %
Rozsnyórudna 27 1.33 %
Sebespatak 23 1.13 %
Andrási 21 1.04 %
Pelsőc 19 0.94 %
Alsósajó 18 0.89 %
Várhosszúrét 16 0.79 %
Kisfeketepatak 14 0.69 %
Berzéte 13 0.64 %
Szádalmás 13 0.64 %
Csetnek 12 0.59 %
Csucsom 12 0.59 %
Rekenyeújfalu 12 0.59 %
Krasznahorkaváralja 11 0.54 %
Kisgencs 11 0.54 %
Jólész 11 0.54 %
Dernő 11 0.54 %
Gömörhosszúszó 10 0.49 %
Restér 7 0.35 %
Szalóc 7 0.35 %
Hámosfalva 7 0.35 %
Özörény 6 0.30 %
Martonháza 6 0.30 %
Gacsalk 6 0.30 %
Kuntapolca 6 0.30 %
Berzétekőrös 6 0.30 %
Hárskút 6 0.30 %
Henckó 5 0.25 %
Imrikfalva 5 0.25 %
Szilice 5 0.25 %
Barka 4 0.20 %
Pelsőcardó 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Csoltó 3 0.15 %
Lucska 3 0.15 %
Márkuska 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Rozsfalva 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Beretke 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 23.31 %
Csetnek 43 3.68 %
Dobsina 41 3.51 %
Nagyveszverés 38 3.26 %
Krasznahorkaváralja 30 2.57 %
Betlér 27 2.31 %
Nagyszabos 25 2.14 %
Pelsőc 20 1.71 %
Oláhpatak 20 1.71 %
Alsósajó 20 1.71 %
Andrási 19 1.63 %
Rekenyeújfalu 18 1.54 %
Henckó 17 1.46 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Sebespatak 10 0.86 %
Restér 10 0.86 %
Berzéte 9 0.77 %
Gócs 9 0.77 %
Jólész 8 0.69 %
Özörény 7 0.60 %
Szabados 7 0.60 %
Gacsalk 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Kisfeketepatak 6 0.51 %
Sajóréde 6 0.51 %
Szilice 5 0.43 %
Dernő 5 0.43 %
Csucsom 5 0.43 %
Imrikfalva 5 0.43 %
Szádalmás 5 0.43 %
Hámosfalva 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Lekenye 4 0.34 %
Kisszabos 4 0.34 %
Martonháza 4 0.34 %
Körtvélyes 4 0.34 %
Annafalva 3 0.26 %
Lucska 3 0.26 %
Barka 3 0.26 %
Szádvárborsa 3 0.26 %
Tornagörgő 3 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Kecső 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Gömörpanyit 2 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 37.00 %
Dobsina 38 4.02 %
Nagyveszverés 33 3.49 %
Pelsőc 32 3.38 %
Krasznahorkaváralja 31 3.28 %
Nagyszabos 26 2.75 %
Rozsnyórudna 19 2.01 %
Szalóc 19 2.01 %
Andrási 19 2.01 %
Szádalmás 17 1.80 %
Berzéte 17 1.80 %
Oláhpatak 17 1.80 %
Csetnek 17 1.80 %
Gömörpanyit 15 1.59 %
Szabados 15 1.59 %
Sebespatak 14 1.48 %
Betlér 14 1.48 %
Kisgencs 13 1.37 %
Körtvélyes 13 1.37 %
Alsósajó 13 1.37 %
Jólész 12 1.27 %
Hárskút 9 0.95 %
Szádvárborsa 9 0.95 %
Várhosszúrét 8 0.85 %
Kuntapolca 8 0.85 %
Gócs 8 0.85 %
Imrikfalva 7 0.74 %
Felsősajó 7 0.74 %
Beretke 7 0.74 %
Csucsom 7 0.74 %
Restér 7 0.74 %
Henckó 7 0.74 %
Rozsfalva 7 0.74 %
Rekenyeújfalu 7 0.74 %
Özörény 7 0.74 %
Dernő 6 0.63 %
Sajóréde 6 0.63 %
Tornagörgő 5 0.53 %
Martonháza 5 0.53 %
Kisfeketepatak 5 0.53 %
Pelsőcardó 4 0.42 %
Sztracena 4 0.42 %
Gömörhosszúszó 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Gacsalk 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Lucska 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 32.31 %
Rozsnyó 123 14.56 %
Sajóréde 84 9.94 %
Felsősajó 52 6.15 %
Oláhpatak 46 5.44 %
Andrási 32 3.79 %
Márkuska 22 2.60 %
Gócs 17 2.01 %
Nagyveszverés 17 2.01 %
Csetnek 16 1.89 %
Nagyszabos 15 1.78 %
Imrikfalva 15 1.78 %
Betlér 13 1.54 %
Sztracena 9 1.07 %
Szádalmás 8 0.95 %
Kisfeketepatak 8 0.95 %
Pelsőc 7 0.83 %
Alsósajó 7 0.83 %
Henckó 7 0.83 %
Szabados 7 0.83 %
Rekenyeújfalu 6 0.71 %
Várhosszúrét 6 0.71 %
Sebespatak 5 0.59 %
Gecelfalva 5 0.59 %
Martonháza 4 0.47 %
Özörény 3 0.36 %
Berzétekőrös 3 0.36 %
Kuntapolca 3 0.36 %
Krasznahorkaváralja 3 0.36 %
Berdárka 2 0.24 %
Barka 2 0.24 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Jólész 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Csucsom 2 0.24 %
Rozsnyórudna 2 0.24 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 12.28 %
Tornagörgő 123 7.63 %
Szádalmás 73 4.53 %
Körtvélyes 65 4.03 %
Beretke 55 3.41 %
Jablonca 52 3.23 %
Lekenye 50 3.10 %
Pelsőc 48 2.98 %
Várhosszúrét 46 2.85 %
Berzéte 46 2.85 %
Barka 42 2.61 %
Szalóc 39 2.42 %
Krasznahorkaváralja 37 2.30 %
Szilice 34 2.11 %
Berzétekőrös 28 1.74 %
Kecső 28 1.74 %
Gömörhosszúszó 25 1.55 %
Gömörpanyit 24 1.49 %
Hárskút 23 1.43 %
Csucsom 23 1.43 %
Kuntapolca 23 1.43 %
Szádvárborsa 21 1.30 %
Özörény 19 1.18 %
Dernő 19 1.18 %
Páskaháza 18 1.12 %
Jólész 16 0.99 %
Lucska 15 0.93 %
Melléte 14 0.87 %
Kiskovácsvágása 11 0.68 %
Csoltó 9 0.56 %
Rozsnyórudna 6 0.37 %
Pelsőcardó 4 0.25 %
Sajóréde 3 0.19 %
Nagyveszverés 3 0.19 %
Oláhpatak 2 0.12 %
Dobsina 2 0.12 %
Betlér 2 0.12 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Sebespatak 1 0.06 %
Andrási 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Csetnek 1 0.06 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 24.60 %
Pelsőc 14 2.24 %
Dobsina 11 1.76 %
Nagyveszverés 8 1.28 %
Várhosszúrét 7 1.12 %
Rozsnyórudna 7 1.12 %
Betlér 7 1.12 %
Rekenyeújfalu 6 0.96 %
Szádalmás 6 0.96 %
Hárskút 5 0.80 %
Krasznahorkaváralja 5 0.80 %
Tornagörgő 5 0.80 %
Beretke 4 0.64 %
Özörény 4 0.64 %
Imrikfalva 4 0.64 %
Gömörhosszúszó 4 0.64 %
Jólész 3 0.48 %
Szilice 3 0.48 %
Henckó 3 0.48 %
Nagyszabos 3 0.48 %
Körtvélyes 3 0.48 %
Oláhpatak 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dernő 3 0.48 %
Lekenye 3 0.48 %
Andrási 3 0.48 %
Csoltó 3 0.48 %
Gócs 3 0.48 %
Pelsőcardó 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Kiskovácsvágása 2 0.32 %
Barka 2 0.32 %
Sebespatak 2 0.32 %
Csucsom 2 0.32 %
Felsősajó 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Kisfeketepatak 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Kisgencs 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Csetnek 1 0.16 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.12 %
Nagyszabos 25 2.72 %
Restér 19 2.07 %
Dobsina 10 1.09 %
Martonháza 7 0.76 %
Szádalmás 5 0.54 %
Andrási 5 0.54 %
Krasznahorkaváralja 5 0.54 %
Berzéte 4 0.44 %
Barka 4 0.44 %
Alsósajó 4 0.44 %
Kuntapolca 4 0.44 %
Nagyveszverés 4 0.44 %
Szabados 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Özörény 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Oláhpatak 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Tornagörgő 2 0.22 %
Csetnek 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pelsőc 2 0.22 %
Kisfeketepatak 2 0.22 %
Sajóréde 1 0.11 %
Rekenyeújfalu 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sebespatak 1 0.11 %
Rozsnyórudna 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 36.96 %
Özörény 51 7.60 %
Krasznahorkaváralja 37 5.51 %
Pelsőc 30 4.47 %
Gömörpanyit 27 4.02 %
Szalóc 26 3.87 %
Hárskút 24 3.58 %
Dernő 18 2.68 %
Tornagörgő 17 2.53 %
Rozsnyórudna 17 2.53 %
Szádalmás 13 1.94 %
Csucsom 12 1.79 %
Gömörhosszúszó 11 1.64 %
Kecső 10 1.49 %
Gócs 9 1.34 %
Körtvélyes 9 1.34 %
Melléte 8 1.19 %
Nagyveszverés 7 1.04 %
Berzétekőrös 7 1.04 %
Szilice 6 0.89 %
Berzéte 6 0.89 %
Kisgencs 5 0.75 %
Betlér 5 0.75 %
Barka 5 0.75 %
Csetnek 5 0.75 %
Jólész 4 0.60 %
Jablonca 4 0.60 %
Várhosszúrét 4 0.60 %
Andrási 3 0.45 %
Rozsfalva 3 0.45 %
Lucska 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Dobsina 3 0.45 %
Páskaháza 3 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.45 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 91.91 %
Krasznahorkaváralja 33 5.34 %
Betlér 24 3.88 %
Csetnek 17 2.75 %
Nagyveszverés 16 2.59 %
Andrási 14 2.27 %
Dobsina 13 2.10 %
Dernő 10 1.62 %
Pelsőc 9 1.46 %
Berzéte 8 1.29 %
Csucsom 7 1.13 %
Rekenyeújfalu 7 1.13 %
Rozsnyórudna 7 1.13 %
Nagyszabos 7 1.13 %
Jólész 7 1.13 %
Martonháza 5 0.81 %
Gömörpanyit 5 0.81 %
Várhosszúrét 5 0.81 %
Szabados 5 0.81 %
Tornagörgő 4 0.65 %
Barka 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Özörény 4 0.65 %
Gócs 3 0.49 %
Jablonca 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Melléte 3 0.49 %
Sebespatak 2 0.32 %
Körtvélyes 2 0.32 %
Gecelfalva 2 0.32 %
Kiskovácsvágása 2 0.32 %
Kisgencs 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Felsősajó 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Kecső 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 6.71 %
Krasznahorkaváralja 16 1.31 %
Berzéte 13 1.06 %
Dobsina 13 1.06 %
Nagyveszverés 13 1.06 %
Pelsőc 9 0.74 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Oláhpatak 8 0.65 %
Martonháza 8 0.65 %
Csetnek 8 0.65 %
Restér 7 0.57 %
Andrási 7 0.57 %
Rekenyeújfalu 6 0.49 %
Rozsnyórudna 5 0.41 %
Henckó 5 0.41 %
Felsősajó 5 0.41 %
Gömörpanyit 4 0.33 %
Várhosszúrét 4 0.33 %
Özörény 4 0.33 %
Tornagörgő 4 0.33 %
Gömörhosszúszó 3 0.25 %
Annafalva 3 0.25 %
Szádalmás 3 0.25 %
Betlér 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Szalóc 3 0.25 %
Gócs 3 0.25 %
Berzétekőrös 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Sajóréde 3 0.25 %
Beretke 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Lekenye 2 0.16 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Szilice 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Sebespatak 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Dernő 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Kiskovácsvágása 2 0.16 %
Alsósajó 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Lucska 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Kisgencs 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.76 %
Nagyszabos 72 9.46 %
Nagyveszverés 41 5.39 %
Dobsina 39 5.12 %
Csetnek 34 4.47 %
Betlér 34 4.47 %
Henckó 31 4.07 %
Oláhpatak 28 3.68 %
Krasznahorkaváralja 27 3.55 %
Szabados 26 3.42 %
Andrási 20 2.63 %
Rekenyeújfalu 17 2.23 %
Alsósajó 16 2.10 %
Pelsőc 15 1.97 %
Restér 13 1.71 %
Gecelfalva 10 1.31 %
Rozsfalva 10 1.31 %
Jólész 9 1.18 %
Kisgencs 8 1.05 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 8.20 %
Rozsnyó 30 6.00 %
Krasznahorkaváralja 18 3.60 %
Dobsina 13 2.60 %
Restér 12 2.40 %
Nagyveszverés 9 1.80 %
Sebespatak 8 1.60 %
Csetnek 8 1.60 %
Martonháza 7 1.40 %
Alsósajó 7 1.40 %
Szabados 6 1.20 %
Rozsfalva 5 1.00 %
Berzéte 5 1.00 %
Páskaháza 4 0.80 %
Özörény 4 0.80 %
Pelsőc 4 0.80 %
Kuntapolca 3 0.60 %
Gócs 3 0.60 %
Csoltó 3 0.60 %
Kisfeketepatak 3 0.60 %
Annafalva 2 0.40 %
Beretke 2 0.40 %
Felsősajó 2 0.40 %
Tornagörgő 2 0.40 %
Andrási 2 0.40 %
Rekenyeújfalu 2 0.40 %
Sajóréde 1 0.20 %
Imrikfalva 1 0.20 %
Kisgencs 1 0.20 %
Márkuska 1 0.20 %
Gömörpanyit 1 0.20 %
Csucsom 1 0.20 %
Körtvélyes 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Szalóc 1 0.20 %
Betlér 1 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.20 %
Sztracena 1 0.20 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 36.69 %
Krasznahorkaváralja 63 5.38 %
Hárskút 62 5.29 %
Várhosszúrét 52 4.44 %
Csetnek 23 1.96 %
Berzéte 22 1.88 %
Pelsőc 22 1.88 %
Sebespatak 20 1.71 %
Kisgencs 20 1.71 %
Jólész 19 1.62 %
Szádalmás 16 1.37 %
Dernő 15 1.28 %
Nagyveszverés 14 1.19 %
Csucsom 14 1.19 %
Özörény 13 1.11 %
Tornagörgő 13 1.11 %
Oláhpatak 12 1.02 %
Barka 11 0.94 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Nagyszabos 10 0.85 %
Sajóréde 10 0.85 %
Szalóc 9 0.77 %
Betlér 9 0.77 %
Dobsina 9 0.77 %
Andrási 9 0.77 %
Szilice 8 0.68 %
Kuntapolca 8 0.68 %
Pétermány 6 0.51 %
Beretke 6 0.51 %
Annafalva 6 0.51 %
Restér 5 0.43 %
Körtvélyes 5 0.43 %
Rekenyeújfalu 5 0.43 %
Gömörhosszúszó 5 0.43 %
Gecelfalva 5 0.43 %
Gömörpanyit 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Alsósajó 5 0.43 %
Martonháza 4 0.34 %
Kecső 4 0.34 %
Berzétekőrös 4 0.34 %
Szabados 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 4 0.34 %
Csoltó 3 0.26 %
Gócs 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Henckó 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Márkuska 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Jablonca 2 0.17 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 11.55 %
Andrási 40 5.71 %
Krasznahorkaváralja 16 2.28 %
Alsósajó 12 1.71 %
Csetnek 12 1.71 %
Kisfeketepatak 11 1.57 %
Nagyszabos 11 1.57 %
Dobsina 9 1.28 %
Sebespatak 8 1.14 %
Rekenyeújfalu 8 1.14 %
Restér 7 1.00 %
Pelsőc 5 0.71 %
Berzéte 5 0.71 %
Rozsfalva 5 0.71 %
Oláhpatak 4 0.57 %
Sajóréde 4 0.57 %
Felsősajó 4 0.57 %
Nagyveszverés 4 0.57 %
Gömörpanyit 3 0.43 %
Özörény 3 0.43 %
Barka 3 0.43 %
Szabados 3 0.43 %
Imrikfalva 3 0.43 %
Várhosszúrét 2 0.29 %
Annafalva 2 0.29 %
Jólész 2 0.29 %
Márkuska 2 0.29 %
Csoltó 2 0.29 %
Henckó 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hárskút 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Betlér 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Gócs 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Kisszabos 1 0.14 %
Csucsom 1 0.14 %
Martonháza 1 0.14 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 63.03 %
Várhosszúrét 223 15.79 %
Krasznahorkaváralja 199 14.09 %
Hárskút 113 8.00 %
Jólész 92 6.52 %
Berzéte 88 6.23 %
Szádalmás 82 5.81 %
Tornagörgő 76 5.38 %
Berzétekőrös 69 4.89 %
Jablonca 65 4.60 %
Szilice 58 4.11 %
Csucsom 54 3.82 %
Gömörhosszúszó 53 3.75 %
Pelsőc 51 3.61 %
Dernő 46 3.26 %
Rozsnyórudna 45 3.19 %
Szalóc 39 2.76 %
Özörény 36 2.55 %
Körtvélyes 35 2.48 %
Barka 32 2.27 %
Kuntapolca 27 1.91 %
Csetnek 25 1.77 %
Sebespatak 25 1.77 %
Nagyveszverés 24 1.70 %
Lekenye 22 1.56 %
Betlér 20 1.42 %
Kecső 19 1.35 %
Andrási 19 1.35 %
Rekenyeújfalu 19 1.35 %
Szádvárborsa 16 1.13 %
Melléte 16 1.13 %
Csoltó 16 1.13 %
Dobsina 16 1.13 %
Martonháza 14 0.99 %
Kiskovácsvágása 11 0.78 %
Beretke 11 0.78 %
Oláhpatak 10 0.71 %
Lucska 10 0.71 %
Kisgencs 9 0.64 %
Alsósajó 9 0.64 %
Páskaháza 9 0.64 %
Szabados 9 0.64 %
Pelsőcardó 7 0.50 %
Gömörpanyit 7 0.50 %
Gócs 6 0.42 %
Felsősajó 5 0.35 %
Sajóréde 5 0.35 %
Nagyszabos 4 0.28 %
Henckó 3 0.21 %
Gacsalk 3 0.21 %
Imrikfalva 3 0.21 %
Sztracena 2 0.14 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 12.66 %
Nagyszabos 150 5.79 %
Alsósajó 87 3.36 %
Dobsina 64 2.47 %
Csetnek 62 2.39 %
Sebespatak 56 2.16 %
Szalóc 52 2.01 %
Oláhpatak 52 2.01 %
Nagyveszverés 50 1.93 %
Krasznahorkaváralja 42 1.62 %
Pelsőc 42 1.62 %
Rekenyeújfalu 35 1.35 %
Rozsfalva 32 1.24 %
Gömörpanyit 32 1.24 %
Restér 30 1.16 %
Kuntapolca 26 1.00 %
Sajóréde 26 1.00 %
Szabados 26 1.00 %
Kisfeketepatak 25 0.96 %
Özörény 23 0.89 %
Betlér 22 0.85 %
Jablonca 22 0.85 %
Tornagörgő 19 0.73 %
Martonháza 18 0.69 %
Rozsnyórudna 17 0.66 %
Szádvárborsa 16 0.62 %
Szilice 15 0.58 %
Berzéte 15 0.58 %
Imrikfalva 14 0.54 %
Gecelfalva 12 0.46 %
Szádalmás 12 0.46 %
Páskaháza 11 0.42 %
Gömörhosszúszó 11 0.42 %
Kisgencs 11 0.42 %
Kecső 11 0.42 %
Felsősajó 10 0.39 %
Várhosszúrét 9 0.35 %
Henckó 9 0.35 %
Csoltó 8 0.31 %
Hárskút 8 0.31 %
Csucsom 8 0.31 %
Andrási 8 0.31 %
Hámosfalva 8 0.31 %
Körtvélyes 8 0.31 %
Gócs 7 0.27 %
Márkuska 7 0.27 %
Gacsalk 6 0.23 %
Pelsőcardó 6 0.23 %
Berzétekőrös 6 0.23 %
Beretke 6 0.23 %
Barka 6 0.23 %
Jólész 4 0.15 %
Annafalva 3 0.12 %
Lekenye 3 0.12 %
Lucska 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Kisszabos 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 2 0.08 %
Pétermány 2 0.08 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 33.78 %
Pelsőc 138 14.35 %
Várhosszúrét 65 6.76 %
Rozsnyórudna 38 3.95 %
Jablonca 33 3.43 %
Krasznahorkaváralja 32 3.33 %
Körtvélyes 31 3.22 %
Kecső 26 2.70 %
Berzéte 25 2.60 %
Dobsina 24 2.49 %
Nagyveszverés 24 2.49 %
Tornagörgő 21 2.18 %
Rekenyeújfalu 19 1.98 %
Betlér 18 1.87 %
Szilice 17 1.77 %
Hárskút 17 1.77 %
Kuntapolca 17 1.77 %
Szalóc 17 1.77 %
Gömörhosszúszó 16 1.66 %
Henckó 15 1.56 %
Barka 14 1.46 %
Sebespatak 13 1.35 %
Szabados 13 1.35 %
Csoltó 13 1.35 %
Nagyszabos 13 1.35 %
Csetnek 13 1.35 %
Dernő 12 1.25 %
Jólész 11 1.14 %
Özörény 10 1.04 %
Andrási 10 1.04 %
Gömörpanyit 10 1.04 %
Berzétekőrös 9 0.94 %
Alsósajó 9 0.94 %
Melléte 8 0.83 %
Oláhpatak 8 0.83 %
Szádalmás 8 0.83 %
Pelsőcardó 7 0.73 %
Kisgencs 7 0.73 %
Beretke 6 0.62 %
Restér 6 0.62 %
Csucsom 5 0.52 %
Gócs 5 0.52 %
Szádvárborsa 5 0.52 %
Gacsalk 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Sajóréde 4 0.42 %
Lucska 4 0.42 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Páskaháza 3 0.31 %
Martonháza 3 0.31 %
Lekenye 3 0.31 %
Kiskovácsvágása 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 23.88 %
Rozsnyó 339 22.62 %
Nagyszabos 128 8.54 %
Oláhpatak 118 7.87 %
Alsósajó 96 6.40 %
Nagyveszverés 83 5.54 %
Sajóréde 68 4.54 %
Betlér 62 4.14 %
Felsősajó 56 3.74 %
Imrikfalva 44 2.94 %
Csetnek 43 2.87 %
Gócs 37 2.47 %
Sztracena 29 1.93 %
Kisfeketepatak 28 1.87 %
Henckó 25 1.67 %
Rekenyeújfalu 19 1.27 %
Pelsőc 17 1.13 %
Restér 15 1.00 %
Sebespatak 15 1.00 %
Gecelfalva 13 0.87 %
Berzéte 13 0.87 %
Andrási 12 0.80 %
Szabados 11 0.73 %
Martonháza 11 0.73 %
Rozsnyórudna 10 0.67 %
Gacsalk 9 0.60 %
Kisgencs 7 0.47 %
Krasznahorkaváralja 7 0.47 %
Szádalmás 6 0.40 %
Rozsfalva 5 0.33 %
Várhosszúrét 5 0.33 %
Gömörpanyit 5 0.33 %
Márkuska 4 0.27 %
Csucsom 4 0.27 %
Pétermány 3 0.20 %
Körtvélyes 3 0.20 %
Annafalva 3 0.20 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 24.05 %
Dobsina 43 4.20 %
Krasznahorkaváralja 31 3.03 %
Nagyveszverés 31 3.03 %
Csetnek 30 2.93 %
Nagyszabos 24 2.35 %
Pelsőc 24 2.35 %
Rozsnyórudna 21 2.05 %
Andrási 21 2.05 %
Betlér 20 1.96 %
Alsósajó 16 1.56 %
Rekenyeújfalu 15 1.47 %
Tornagörgő 14 1.37 %
Szádalmás 13 1.27 %
Oláhpatak 12 1.17 %
Jólész 12 1.17 %
Dernő 10 0.98 %
Csucsom 10 0.98 %
Berzéte 10 0.98 %
Sebespatak 9 0.88 %
Szilice 8 0.78 %
Lekenye 8 0.78 %
Lucska 8 0.78 %
Özörény 7 0.68 %
Martonháza 7 0.68 %
Barka 7 0.68 %
Várhosszúrét 7 0.68 %
Hárskút 7 0.68 %
Kisfeketepatak 6 0.59 %
Imrikfalva 6 0.59 %
Henckó 6 0.59 %
Gócs 6 0.59 %
Kiskovácsvágása 5 0.49 %
Kisszabos 5 0.49 %
Szabados 5 0.49 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.39 %
Csoltó 4 0.39 %
Gacsalk 4 0.39 %
Beretke 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Márkuska 3 0.29 %
Kisgencs 3 0.29 %
Kecső 3 0.29 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Sajóréde 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 33.41 %
Dobsina 75 16.48 %
Felsősajó 61 13.41 %
Oláhpatak 35 7.69 %
Andrási 34 7.47 %
Sajóréde 31 6.81 %
Nagyveszverés 27 5.93 %
Nagyszabos 23 5.05 %
Kisfeketepatak 20 4.40 %
Gócs 18 3.96 %
Sebespatak 16 3.52 %
Betlér 14 3.08 %
Csetnek 13 2.86 %
Kisgencs 13 2.86 %
Pelsőc 12 2.64 %
Sztracena 12 2.64 %
Alsósajó 10 2.20 %
Restér 9 1.98 %
Imrikfalva 9 1.98 %
Henckó 7 1.54 %
Szabados 7 1.54 %
Gömörpanyit 7 1.54 %
Rozsnyórudna 7 1.54 %
Rekenyeújfalu 7 1.54 %
Krasznahorkaváralja 6 1.32 %
Márkuska 6 1.32 %
Pelsőcardó 6 1.32 %
Beretke 6 1.32 %
Hárskút 5 1.10 %
Körtvélyes 5 1.10 %
Jólész 4 0.88 %
Csucsom 4 0.88 %
Dernő 4 0.88 %
Berzéte 4 0.88 %
Rozsfalva 4 0.88 %
Özörény 4 0.88 %
Várhosszúrét 4 0.88 %
Gecelfalva 4 0.88 %
Tornagörgő 4 0.88 %
Csoltó 3 0.66 %
Szádalmás 3 0.66 %
Gacsalk 3 0.66 %
Berzétekőrös 2 0.44 %
Martonháza 2 0.44 %
Lucska 2 0.44 %
Gömörhosszúszó 2 0.44 %
Szádvárborsa 2 0.44 %
Szalóc 2 0.44 %
Kisszabos 2 0.44 %
Melléte 1 0.22 %
Annafalva 1 0.22 %
Pétermány 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Kuntapolca 1 0.22 %
Hámosfalva 1 0.22 %
Lekenye 1 0.22 %
Berdárka 1 0.22 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 100.98 %
Csetnek 56 9.12 %
Betlér 35 5.70 %
Krasznahorkaváralja 29 4.72 %
Pelsőc 23 3.75 %
Nagyszabos 21 3.42 %
Nagyveszverés 20 3.26 %
Dobsina 18 2.93 %
Várhosszúrét 15 2.44 %
Berzéte 14 2.28 %
Sebespatak 11 1.79 %
Oláhpatak 10 1.63 %
Csucsom 10 1.63 %
Sajóréde 10 1.63 %
Szádalmás 9 1.47 %
Jólész 9 1.47 %
Andrási 9 1.47 %
Gömörpanyit 8 1.30 %
Rozsnyórudna 8 1.30 %
Hárskút 7 1.14 %
Szilice 6 0.98 %
Dernő 6 0.98 %
Szabados 6 0.98 %
Gócs 6 0.98 %
Barka 5 0.81 %
Rekenyeújfalu 5 0.81 %
Henckó 5 0.81 %
Restér 5 0.81 %
Alsósajó 4 0.65 %
Márkuska 4 0.65 %
Felsősajó 4 0.65 %
Lucska 4 0.65 %
Kuntapolca 4 0.65 %
Kisgencs 3 0.49 %
Hámosfalva 3 0.49 %
Gacsalk 3 0.49 %
Szalóc 3 0.49 %
Lekenye 3 0.49 %
Tornagörgő 3 0.49 %
Szádvárborsa 2 0.33 %
Martonháza 2 0.33 %
Rozsfalva 2 0.33 %
Berdárka 2 0.33 %
Körtvélyes 2 0.33 %
Annafalva 2 0.33 %
Gecelfalva 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Csoltó 1 0.16 %
Berzétekőrös 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Sztracena 1 0.16 %
Özörény 1 0.16 %
Gömörhosszúszó 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Kisfeketepatak 1 0.16 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.72 %
Nagyszabos 178 15.61 %
Csetnek 85 7.46 %
Szabados 80 7.02 %
Nagyveszverés 50 4.39 %
Sebespatak 45 3.95 %
Rekenyeújfalu 45 3.95 %
Dobsina 41 3.60 %
Betlér 38 3.33 %
Pelsőc 35 3.07 %
Martonháza 34 2.98 %
Oláhpatak 34 2.98 %
Alsósajó 28 2.46 %
Rozsfalva 25 2.19 %
Restér 22 1.93 %
Márkuska 18 1.58 %
Sajóréde 17 1.49 %
Jablonca 16 1.40 %
Kisgencs 16 1.40 %
Krasznahorkaváralja 15 1.32 %
Henckó 14 1.23 %
Kisszabos 13 1.14 %
Gecelfalva 13 1.14 %
Felsősajó 12 1.05 %
Hámosfalva 12 1.05 %
Gócs 12 1.05 %
Rozsnyórudna 11 0.96 %
Kisfeketepatak 11 0.96 %
Andrási 9 0.79 %
Gacsalk 8 0.70 %
Tornagörgő 7 0.61 %
Kuntapolca 7 0.61 %
Berzéte 7 0.61 %
Gömörpanyit 7 0.61 %
Várhosszúrét 5 0.44 %
Szilice 5 0.44 %
Berdárka 4 0.35 %
Pétermány 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 18.36 %
Csetnek 48 5.31 %
Nagyszabos 32 3.54 %
Sebespatak 24 2.65 %
Nagyveszverés 22 2.43 %
Dobsina 21 2.32 %
Oláhpatak 21 2.32 %
Pelsőc 20 2.21 %
Szabados 18 1.99 %
Kisfeketepatak 13 1.44 %
Kuntapolca 12 1.33 %
Krasznahorkaváralja 12 1.33 %
Rekenyeújfalu 11 1.22 %
Gacsalk 11 1.22 %
Martonháza 10 1.11 %
Kisgencs 10 1.11 %
Hámosfalva 9 1.00 %
Rozsnyórudna 9 1.00 %
Betlér 9 1.00 %
Felsősajó 7 0.77 %
Alsósajó 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Várhosszúrét 7 0.77 %
Pelsőcardó 6 0.66 %
Gecelfalva 6 0.66 %
Andrási 5 0.55 %
Henckó 5 0.55 %
Beretke 4 0.44 %
Sajóréde 4 0.44 %
Tornagörgő 4 0.44 %
Imrikfalva 3 0.33 %
Szilice 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Berzéte 3 0.33 %
Pétermány 3 0.33 %
Szádalmás 3 0.33 %
Jólész 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gócs 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.32 %
Nagyveszverés 34 3.51 %
Krasznahorkaváralja 32 3.31 %
Szádalmás 28 2.89 %
Betlér 26 2.69 %
Pelsőc 21 2.17 %
Hárskút 21 2.17 %
Szádvárborsa 20 2.07 %
Csetnek 20 2.07 %
Sebespatak 19 1.96 %
Berzéte 18 1.86 %
Jólész 18 1.86 %
Nagyszabos 18 1.86 %
Özörény 18 1.86 %
Várhosszúrét 17 1.76 %
Dobsina 17 1.76 %
Tornagörgő 17 1.76 %
Kisgencs 14 1.45 %
Csucsom 14 1.45 %
Gócs 13 1.34 %
Alsósajó 12 1.24 %
Rozsnyórudna 12 1.24 %
Rekenyeújfalu 12 1.24 %
Andrási 12 1.24 %
Körtvélyes 10 1.03 %
Gömörpanyit 10 1.03 %
Berzétekőrös 9 0.93 %
Dernő 9 0.93 %
Oláhpatak 9 0.93 %
Henckó 9 0.93 %
Sajóréde 9 0.93 %
Jablonca 8 0.83 %
Kuntapolca 8 0.83 %
Szalóc 7 0.72 %
Kecső 7 0.72 %
Szilice 6 0.62 %
Felsősajó 6 0.62 %
Kisfeketepatak 5 0.52 %
Gömörhosszúszó 5 0.52 %
Restér 4 0.41 %
Márkuska 4 0.41 %
Imrikfalva 4 0.41 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 51.93 %
Krasznahorkaváralja 60 6.44 %
Pelsőc 45 4.83 %
Berzétekőrös 40 4.29 %
Gömörpanyit 38 4.08 %
Hárskút 37 3.97 %
Özörény 35 3.76 %
Rozsnyórudna 33 3.54 %
Jólész 33 3.54 %
Nagyveszverés 32 3.43 %
Csetnek 27 2.90 %
Gömörhosszúszó 26 2.79 %
Jablonca 23 2.47 %
Szádalmás 22 2.36 %
Tornagörgő 21 2.25 %
Betlér 20 2.15 %
Berzéte 20 2.15 %
Sebespatak 18 1.93 %
Dernő 15 1.61 %
Kecső 14 1.50 %
Rekenyeújfalu 13 1.39 %
Oláhpatak 13 1.39 %
Dobsina 12 1.29 %
Melléte 10 1.07 %
Nagyszabos 9 0.97 %
Andrási 9 0.97 %
Csucsom 9 0.97 %
Szilice 9 0.97 %
Szalóc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Kuntapolca 7 0.75 %
Alsósajó 7 0.75 %
Várhosszúrét 7 0.75 %
Gócs 7 0.75 %
Lekenye 5 0.54 %
Csoltó 5 0.54 %
Szabados 5 0.54 %
Kisgencs 5 0.54 %
Lucska 5 0.54 %
Páskaháza 4 0.43 %
Henckó 4 0.43 %
Beretke 4 0.43 %
Pelsőcardó 4 0.43 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Kiskovácsvágása 3 0.32 %
Kisfeketepatak 3 0.32 %
Körtvélyes 3 0.32 %
Martonháza 3 0.32 %
Hámosfalva 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Szádvárborsa 2 0.21 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 20.68 %
Krasznahorkaváralja 12 4.07 %
Csetnek 10 3.39 %
Hárskút 9 3.05 %
Várhosszúrét 8 2.71 %
Rekenyeújfalu 8 2.71 %
Dobsina 7 2.37 %
Nagyszabos 7 2.37 %
Szalóc 6 2.03 %
Andrási 6 2.03 %
Pelsőc 5 1.69 %
Restér 5 1.69 %
Martonháza 4 1.36 %
Kisfeketepatak 4 1.36 %
Csucsom 4 1.36 %
Beretke 4 1.36 %
Tornagörgő 3 1.02 %
Oláhpatak 3 1.02 %
Henckó 3 1.02 %
Betlér 3 1.02 %
Gömörhosszúszó 3 1.02 %
Imrikfalva 3 1.02 %
Berzéte 3 1.02 %
Gömörpanyit 2 0.68 %
Körtvélyes 2 0.68 %
Felsősajó 2 0.68 %
Rozsfalva 2 0.68 %
Gacsalk 2 0.68 %
Gócs 2 0.68 %
Páskaháza 2 0.68 %
Annafalva 2 0.68 %
Dernő 2 0.68 %
Özörény 2 0.68 %
Sebespatak 1 0.34 %
Barka 1 0.34 %
Pétermány 1 0.34 %
Kecső 1 0.34 %
Lekenye 1 0.34 %
Sajóréde 1 0.34 %
Melléte 1 0.34 %
Rozsnyórudna 1 0.34 %
Szádvárborsa 1 0.34 %
Kisgencs 1 0.34 %
Pelsőcardó 1 0.34 %
Csoltó 1 0.34 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 94.71 %
Krasznahorkaváralja 149 14.59 %
Özörény 79 7.74 %
Pelsőc 71 6.95 %
Hárskút 70 6.86 %
Várhosszúrét 62 6.07 %
Berzéte 61 5.97 %
Rozsnyórudna 58 5.68 %
Tornagörgő 51 5.00 %
Szádalmás 44 4.31 %
Dernő 43 4.21 %
Csucsom 41 4.02 %
Jólész 37 3.62 %
Szilice 37 3.62 %
Nagyveszverés 37 3.62 %
Gömörpanyit 36 3.53 %
Jablonca 35 3.43 %
Kecső 33 3.23 %
Dobsina 31 3.04 %
Betlér 31 3.04 %
Berzétekőrös 30 2.94 %
Szalóc 29 2.84 %
Csetnek 28 2.74 %
Andrási 21 2.06 %
Gömörhosszúszó 19 1.86 %
Nagyszabos 19 1.86 %
Körtvélyes 17 1.67 %
Melléte 17 1.67 %
Oláhpatak 13 1.27 %
Gócs 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Kisgencs 12 1.18 %
Sebespatak 11 1.08 %
Lucska 10 0.98 %
Rozsfalva 8 0.78 %
Szabados 8 0.78 %