SK
RA
.....

Lice

Község

címer zászló
643 98% magyar 1910
220 28% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lice
Hivatalos szlovák megnevezés:
Licince
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Dolinka-major, Egres-bérc, Egres-völgy, Hárskő, Korcsma-hegy, Liponok-völgy, Máté-tó, Nagy-hegy (Hámor-hegy), Ördöngös-kő, Somos-bérc, Szarka-telep, Tó-bérc
Koordináták:
48.53807068, 20.29817200
Terület:
18,28 km2
Rang:
község
Népesség:
765
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04914
Település kód:
525901
Szervezeti azonosító:
328456
Adóazonosító:
2020961437

A község a Murány-völgyében, a Murány jobb partján, a Licei-dombság keleti lábánál fekszik, az 532-es (Bejét Jolsvával összekötő) út és a Pelsőc-Murány vasútvonal (megállóhely, 2011 óta nincs forgalom) mentén, Tornaljától 16 km-re északra, Jolsvától 11 km-re délre, Nagyrőcétől 23 km-re délkeletre. A falutól keletre a Jolsvai-karszt déli része húzódik. Mellékút köti össze Gicével (3 km) és Özörénnyel (7,5 km). Határának valamivel több mint felét erdő borítja. Délről Gömörfalva, nyugatról Lévárt és Deresk, északról Süvete és Gice, keletről Melléte és Özörény községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához (1900-ban még Tornaljai járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Nagyrőcei járáshoz, 1960-1996 között a Rozsnyói járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (18,28 km²) 1910-38-hoz képest (18,30 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 655, 1921-ben 650, 1938-ban pedig 575, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét 2001-ig megőrizte. 1991-2011 között népessége negyedével nőtt (558 főről 705-re). Lakosságának túlnyomó többsége ma már a roma etnikumhoz tartozik (69,4 %). Az ezredforduló után szlovák nyelvterületről (Poprádról) ide költöző romák magas számával és a nemzetiségi bevallás megváltozásával függ össze, hogy az 1991-ben még a lakosság (75,6 %) háromnegyedét alkotó magyar nemzetiségűek aránya 2001-2011 között 58 %-ról 30,4 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 36,1 %-ról 61,1 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 7 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. Ennek ellenére a többség (61,1 %) továbbra is magyar anyanyelvű. A lakosság túlnyomó többsége (87 %) római katolikus vallású.

Történelem

A település a 12. században jött létre. 1243-ban "Lincha" néven említik először, amikor IV. Béla a Bebek családnak adta, mely egészen 1566-ig volt birtokos itt. Korábban királyi birtokként Gömör várának tartozéka volt. 1318-ban "Lynce", 1320-ban "Lyuche", illetve "Luce", 1427-ben "Lyche", 1572-ben "Licince", 1590-ben Linzinche alakban említik az írott forrásokban. Határában a Liponok-völgy a 13. század végén létrejött, de alig fél évszázad múlva már elnéptelenedett Lipovnik (Lyponuk) falu emlékét őrzi. Licének 1427-ben 37 telke volt. Fejlődését elősegítették a határában feltárt vasbányák, a fazekasság alapanyagául szolgáló agyag és az, hogy fontos kereskedelmi útvonalon feküdt. A sorozatos török támadások és a kettős adózással történő sanyargatás (a töröknek és Szendrő várának egyaránt adózott) miatt a 16. század végére csaknem elnéptelenedett. A 17. században Wesselényi Ferenc birtoka lett. Eredeti magyar lakossága mellé a 17-18. században szlovákok települtek, de magyar többségét mindig megőrize. 1773-ban 44 paraszt és 11 zsellér lakta. 1828-ban 120 házában 833 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, bányászattal, szénégetéssel, fazekassággal, fuvarozással foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei (korábban Tornaljai) járásához tartozott. A vasércbányászat Lice határában egészen a 20. század első feléig folytatódott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A korábban itt működő állami gazdaság a rendszerváltás után megszűnt.1961 után a Murány völgyébe tervezett víztároló miatt a faluban építkezési tilalom volt, mely hátrányosan befolyásolta a falu fejlődését (a víztároló megépítésének tervét csak az 1990-es években adták fel). A 21. század elejére lakossága nagyrészt kicserélődött és roma többségű községgé vált. 2011-ben megszüntették a vasúti forgalmat a Pelsőc-Murány vonalon.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda működik. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1830-ban épült klasszicista stílsuban. Két, késő barokk stílusú, 18. századi kastély is található a faluban (Heinzelmann-kastély, Czékus-kastély).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LICZE. Liczine. Magyar és tót falu Gömör Várm. földes Ura G. Csáky Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Giczének szomszédságában, határja meg lehetős termékenységű, legelője elég, fája van mind a’ két féle, piatzozása közel, meszet, és szenet is égetnek, tserép edényekkel is kereskednek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Licze, murányvölgyi magyar kisközség, 121 házzal és 752 róm. kath. vallású lakossal. E község 1243-ban a IV. Béla által a Bebekeknek adományozott községek között szerepel. 1379-ben I. Lajos az Abaffyaknak ad reá adománylevelet. 1427-ben ismét a Bebekek az urai, kiknek itt ez időben 39 jobbágyportájuk volt. A XV. században a gömbaszögi pálosoknak is van itt birtokuk. Ekkoriban Lyche néven említik. 1786-ban mint zálogos birtok Liczine nevet visel. A XVI. és XVII. században az esztergomi érsek volt a földesura, később pedig a Csernyus család, mely itt két szép úrilakot építtetett. Ezek közül az egyik most hisnyai Heinzelmann Alfrédé, a másik Czékus Lászlóé, kiknek itt nagyobb birtokuk is van. Azelőtt vashámor is volt a községben. A lakosok nagyrésze a fazekasmesterséget gyakorolja. A községben levő róm. kath. templom 1829-ben épült. Ide tartoznak Dolinka és Szarka telepek is. Postája, távírója és vasúti állomása Licze-Gicze.

Magyar Katolikus Lexikon

Lice, v. Gömör-Kishont vm. (Licince, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. putnoki, 2001: rozsnyói esp. ker-ében. - 1243: Lincha, IV. Béla kir. a Bebek családnak adományozta. A pléb. 1332: már létezett. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1784: alapították újra. Mai Szt Miklós tp-át 1829: építették. Anyakönyvei 1787-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Plébánosai: 1978: Kabla Lajos, 1991: Gregor Skapura, 1998: Jozef Halko. - Lakói 1940: 521 r.k., 1 g.k., 32 ev., 43 ref., 1 egyéb vall., össz. 598; 1978: össz. 650, 1980: 595, 1991: 558 lakosból 422 m., 117 szl., 17 roma; 471 rk., 12 ev., 9 ref.; 2001: össz. 623, m. 361 (57,95%). Vadkerti István Schem. Ros. 1913:32. - Györffy II:477. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lice. A Bebek-család birtoka volt a község IV. Béla óta, aki 1443-ban létesített a megyében nagy adományt a nemzetség számára. Nagy Lajos az Abaffyakat helyezi a község birtokába 1379-ben, de nem sokkal később Zsigmond király ismét a Bebek-utódokat erősíti meg a birtokban. Ezek 39 jobbágytelek felett rendelkeztek 1427-ben. A Hunyadiak korában a Pálos-rendnek is van itt birtoka. A mohácsi vész utáni évtizedekben az esztergomi érsekség birtokai közé tartozott. Később a Csernyus-családé volt a birtok. Ezek idők folyamán két kúriát is építtettek, melyek közül az egyiket a század elején hisnvai Hinzelmann Alfréd lakta, a másikban Czékus László lakott, akik mindketten földbirtokosok voltak a községben. A község területe 3180 kat hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 575. Külterületi lakott helyei: Cigánytelep. Dolinka, Szarka.

Vida Tivadar

1922. 2. 6.
Ipolyság - megszületett
Lice - élt
Névelőfordulások
1243
Lincha
1318
Lynce
1320
Lyuche
1427
Lyche
1572
Licince
1590
Linzinche
1773
Licze, Liczine,
1786
Licze, Liczine,
1808
Licze, Licynec,
1863
Lice,
1920
Licince, Licynec,
1927
Licince
1938
Lice,
1945
Licince
1994
Lice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lice (Licince) 39
Telefon: 0584881960
Fax: 0584881960

Honlap: licince.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Miklóš Ladislav (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Žiga Vojtech (Független)
Juhász Róbert (MOST - HÍD)
Breznaníková Dorota (SMER-SD)
Jónášová Erika (SMER-SD)
Miklóšová Viktória (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Licei Posta

Lice 47

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Lice 27

Licei Községi Hivatal

Lice 39

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 662 94%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 702
magyarok 643 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 655
magyarok 620 95%
szlovákok 12 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 16 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 650
magyarok 422 76%
szlovákok 117 21%
ruszinok 0 0%
romák 17 3%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 558
magyarok 361 58%
szlovákok 225 36%
ruszinok 1 0%
romák 32 5%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 623
magyarok 214 30%
szlovákok 431 61%
ruszinok 0 0%
romák 49 7%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 705
magyarok 220 28%
szlovákok 536 67%
ruszinok 0 0%
romák 16 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 3%
összlétszám 795
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 518
Választási részvétel: 51.74 %
Kiadott boríték: 268
Bedobott boríték: 267

Polgármester

Érvényes szavazólap: 241
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Miklóš Ladislav 241 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Breznaníková Dorota 141 SMER-SD
Miklóšová Viktória 134 SMK-MKP
Juhász Róbert 122 MOST - HÍD
Jónášová Erika 118 SMER-SD
Žiga Vojtech 93 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 24.34 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119
Választásra jogosult: 488
Választási részvétel: 10.66 %
Kiadott boríték: 52
Bedobott boríték: 52
Választásra jogosult: 518
Választási részvétel: 30,50 %
Kiadott boríték: 158
Bedobott boríték: 158

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 93
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 102
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 28 30.11 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 12 12.90 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 11 11.83 % KĽS
Ladislav Fízik 9 9.68 % ASV
Jaroslav Sekerka 8 8.60 % KSS
Ľudovít Kaník 8 8.60 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 6 6.45 % Független
Karol Konárik 4 4.30 % SNS
Jozef Sásik 4 4.30 % SĽS
Andrea Jenčíková 2 2.15 % NP
Pavel Chovanec 1 1.08 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 22 43.14% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 37 36.27 % Független
Marian Kotleba 23 22.55 % ĽSNS
Vojtech Kökény 19 18.63 % SRK
Martin Juhaniak 11 10.78 % Független
Milan Urbáni 4 3.92 % SMS
Igor Kašper 3 2.94 % Független
Jozef Sásik 1 0.98 % SĽSAH
Alena Pivovarčiová 1 0.98 % NP
Miroslav Gálik 1 0.98 % NAS
Pavel Greksa 1 0.98 % Független
Michal Kantor 1 0.98 % SZS
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 112
Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 69 61.61% SMK-MKP
Július Laššan 48 42.86% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 38 33.93% Független
Ľudovít Sendrei 17 15.18% SRK
Ladislav Nagy 14 12.50% MOST - HÍD
Ľudovít Štítnický 9 8.04% SMS
Eva Cireňová 8 7.14% SMER - SD, KDH
Eva Hicárová 6 5.36% Független
Emil Samko 6 5.36% KĽS
Ján Germánus 5 4.46% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Gurský 5 4.46% KSS
Katarína Danišová 4 3.57% KDH, SMER - SD
Július Buchta 4 3.57% SNS
Zuzana Nemogová 4 3.57% ĽS Naše Slovensko
Dušan Ďuriška 3 2.68% SĽS
Marek Nosko 3 2.68% Független
Rudolf Steigavf 3 2.68% SĽS
Branislav Skaloš 2 1.79% KSS
Andrea Jenčíková 1 0.89% NP
Jaroslav Kacián 1 0.89% ĽS Naše Slovensko
Nikoleta Gallová 1 0.89% NP
Andrea Hroncová 1 0.89% HZD, ĽS-HZDS
Milan Kolesár 64 53.33% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anna Szögedi 45 37.50% SMK-MKP
Mária Duszová 34 28.33% Független
Július Laššan 24 20.00% SMER-SD
Alena Zelinová 23 19.17% SNS
Gabriela Tamášová 22 18.33% SRK
Zsuzsa Hunyák 21 17.50% SMK-MKP
János Deák 14 11.67% SMK-MKP
Martin Kvetko 11 9.17% Független
Hilda Puterová 11 9.17% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavel Alexa 7 5.83% ĽS Naše Slovensko
Roland Kovács 7 5.83% Független
Ján Brzáč 6 5.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Buchta 6 5.00% SNS
Dávid Galovič 5 4.17% Független
Svetoslav Albíni 5 4.17% Független
Ladislav Lukáč 4 3.33% SNS
Dušan Ďuriška 4 3.33% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Bafia 4 3.33% SMER-SD
Vladimíra Šmidtová 4 3.33% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 2 1.67% ĽS Naše Slovensko
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 57.89 %
Nagyrőce 45 9.87 %
Ratkósebes 25 5.48 %
Lice 23 5.04 %
Sajógömör 13 2.85 %
Felsőfalu 7 1.54 %
Lubény 7 1.54 %
Jolsva 6 1.32 %
Ratkó 6 1.32 %
Kövi 5 1.10 %
Gerlice 4 0.88 %
Szkáros 4 0.88 %
Gömörfalva 4 0.88 %
Murányhosszúrét 4 0.88 %
Murányalja 3 0.66 %
Lehelfalva 3 0.66 %
Újvásár 2 0.44 %
Hizsnyó 2 0.44 %
Alsófalu 2 0.44 %
Deresk 2 0.44 %
Szásza 2 0.44 %
Zsór 2 0.44 %
Otrokócs 2 0.44 %
Murányhuta 2 0.44 %
Murányszabadi 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Baráttelke 1 0.22 %
Lévárt 1 0.22 %
Gömörliget 1 0.22 %
Szirk 1 0.22 %
Turcsok 1 0.22 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 66.86 %
Sajógömör 81 5.81 %
Nagyrőce 57 4.09 %
Lice 45 3.23 %
Gömörfalva 40 2.87 %
Gice 37 2.65 %
Szirk 37 2.65 %
Deresk 33 2.37 %
Felsőrás 30 2.15 %
Lévárt 20 1.43 %
Gömörliget 18 1.29 %
Lőkös 16 1.15 %
Otrokócs 15 1.08 %
Alsófalu 13 0.93 %
Szkáros 12 0.86 %
Zsór 9 0.65 %
Felsőfalu 7 0.50 %
Jolsvatapolca 7 0.50 %
Jolsva 7 0.50 %
Ratkósebes 5 0.36 %
Ratkó 4 0.29 %
Murányalja 3 0.22 %
Kisvisnyó 3 0.22 %
Lubény 3 0.22 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 20.11 %
Kövi 72 19.83 %
Tornalja 26 7.16 %
Kisperlász 20 5.51 %
Szirk 19 5.23 %
Jolsva 18 4.96 %
Ratkósebes 14 3.86 %
Murányalja 13 3.58 %
Gömörrákos 9 2.48 %
Deresk 8 2.20 %
Ratkó 8 2.20 %
Szásza 7 1.93 %
Lubény 7 1.93 %
Nandrás 6 1.65 %
Jolsvatapolca 5 1.38 %
Turcsok 5 1.38 %
Gömörfalva 5 1.38 %
Lice 4 1.10 %
Hizsnyó 4 1.10 %
Murányhosszúrét 4 1.10 %
Sajógömör 4 1.10 %
Kakasalja 4 1.10 %
Vizesrét 3 0.83 %
Újvásár 3 0.83 %
Zsór 3 0.83 %
Baráttelke 3 0.83 %
Poloszkó 2 0.55 %
Murányhuta 2 0.55 %
Otrokócs 2 0.55 %
Felsőfalu 2 0.55 %
Süvete 2 0.55 %
Gömörliget 2 0.55 %
Lehelfalva 2 0.55 %
Alsófalu 1 0.28 %
Szkáros 1 0.28 %
Murányszabadi 1 0.28 %
Gice 1 0.28 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 53.48 %
Tornalja 71 6.87 %
Murányhosszúrét 40 3.87 %
Murányalja 39 3.77 %
Lubény 39 3.77 %
Lehelfalva 39 3.77 %
Vizesrét 33 3.19 %
Jolsva 24 2.32 %
Szirk 13 1.26 %
Gömörliget 12 1.16 %
Ratkósebes 11 1.06 %
Ratkó 8 0.77 %
Gice 7 0.68 %
Hizsnyó 7 0.68 %
Murányhuta 6 0.58 %
Gömörrákos 6 0.58 %
Jolsvatapolca 6 0.58 %
Kakasalja 6 0.58 %
Murányszabadi 6 0.58 %
Lice 5 0.48 %
Sajógömör 5 0.48 %
Szásza 4 0.39 %
Turcsok 4 0.39 %
Kövi 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Otrokócs 2 0.19 %
Süvete 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Újvásár 2 0.19 %
Baráttelke 2 0.19 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 16.93 %
Gömörfalva 38 14.96 %
Nagyrőce 30 11.81 %
Lice 22 8.66 %
Kövi 14 5.51 %
Jolsva 13 5.12 %
Murányhosszúrét 9 3.54 %
Süvete 9 3.54 %
Sajógömör 8 3.15 %
Deresk 5 1.97 %
Otrokócs 5 1.97 %
Szirk 4 1.57 %
Ratkó 4 1.57 %
Turcsok 3 1.18 %
Felsőfalu 3 1.18 %
Ratkósebes 2 0.79 %
Lubény 2 0.79 %
Gömörliget 2 0.79 %
Murányhuta 2 0.79 %
Murányalja 2 0.79 %
Gömörrákos 2 0.79 %
Vizesrét 1 0.39 %
Zsór 1 0.39 %
Jolsvatapolca 1 0.39 %
Szásza 1 0.39 %
Baráttelke 1 0.39 %
Lehelfalva 1 0.39 %
Alsófalu 1 0.39 %
Kisperlász 1 0.39 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 59.70 %
Lubény 44 5.02 %
Jolsva 26 2.97 %
Vizesrét 21 2.40 %
Murányhosszúrét 19 2.17 %
Süvete 17 1.94 %
Tornalja 15 1.71 %
Nandrás 15 1.71 %
Lehelfalva 14 1.60 %
Kakasalja 12 1.37 %
Hizsnyó 11 1.26 %
Turcsok 11 1.26 %
Lice 11 1.26 %
Baráttelke 10 1.14 %
Murányhuta 10 1.14 %
Jolsvatapolca 10 1.14 %
Murányalja 9 1.03 %
Ratkósebes 9 1.03 %
Gömörrákos 8 0.91 %
Gömörliget 8 0.91 %
Murányszabadi 6 0.68 %
Otrokócs 5 0.57 %
Ratkó 5 0.57 %
Kisperlász 4 0.46 %
Szirk 4 0.46 %
Sajógömör 4 0.46 %
Szásza 3 0.34 %
Gice 3 0.34 %
Poloszkó 2 0.23 %
Gömörfalva 2 0.23 %
Szkáros 2 0.23 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 28.27 %
Nagyrőce 90 17.31 %
Turcsok 35 6.73 %
Ratkó 22 4.23 %
Nandrás 17 3.27 %
Szásza 16 3.08 %
Jolsva 14 2.69 %
Gömörrákos 12 2.31 %
Tornalja 11 2.12 %
Sajógömör 11 2.12 %
Lubény 10 1.92 %
Baráttelke 9 1.73 %
Jolsvatapolca 8 1.54 %
Kövi 8 1.54 %
Gerlice 8 1.54 %
Ratkósebes 8 1.54 %
Lehelfalva 8 1.54 %
Gömörfalva 7 1.35 %
Újvásár 7 1.35 %
Kisperlász 7 1.35 %
Murányhosszúrét 6 1.15 %
Lice 6 1.15 %
Vizesrét 6 1.15 %
Murányalja 5 0.96 %
Poloszkó 5 0.96 %
Gömörliget 5 0.96 %
Otrokócs 4 0.77 %
Süvete 4 0.77 %
Hizsnyó 4 0.77 %
Kakasalja 4 0.77 %
Felsőfalu 4 0.77 %
Deresk 3 0.58 %
Murányszabadi 3 0.58 %
Gice 2 0.38 %
Lévárt 1 0.19 %
Murányhuta 1 0.19 %
Szkáros 1 0.19 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 60.95 %
Sajógömör 59 5.98 %
Gömörfalva 40 4.06 %
Nagyrőce 27 2.74 %
Deresk 24 2.43 %
Süvete 23 2.33 %
Otrokócs 22 2.23 %
Lévárt 22 2.23 %
Gice 22 2.23 %
Alsófalu 17 1.72 %
Jolsva 16 1.62 %
Felsőrás 15 1.52 %
Lőkös 15 1.52 %
Szásza 15 1.52 %
Lice 14 1.42 %
Gömörliget 10 1.01 %
Jolsvatapolca 10 1.01 %
Szkáros 10 1.01 %
Zsór 9 0.91 %
Szirk 7 0.71 %
Murányalja 5 0.51 %
Turcsok 5 0.51 %
Felsőfalu 5 0.51 %
Murányhosszúrét 5 0.51 %
Baráttelke 4 0.41 %
Lubény 3 0.30 %
Ratkó 2 0.20 %
Murányszabadi 2 0.20 %
Kövi 2 0.20 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 64.08 %
Jolsva 111 5.60 %
Tornalja 74 3.73 %
Murányalja 61 3.08 %
Ratkósebes 59 2.98 %
Vizesrét 54 2.72 %
Lehelfalva 51 2.57 %
Lubény 51 2.57 %
Szirk 37 1.87 %
Murányhosszúrét 34 1.72 %
Hizsnyó 28 1.41 %
Baráttelke 25 1.26 %
Jolsvatapolca 21 1.06 %
Kövi 20 1.01 %
Murányszabadi 16 0.81 %
Murányhuta 15 0.76 %
Gömörliget 13 0.66 %
Ratkó 13 0.66 %
Turcsok 10 0.50 %
Szásza 10 0.50 %
Gice 9 0.45 %
Újvásár 9 0.45 %
Gömörrákos 8 0.40 %
Kakasalja 7 0.35 %
Lice 6 0.30 %
Kisperlász 6 0.30 %
Poloszkó 6 0.30 %
Gömörfalva 5 0.25 %
Nandrás 5 0.25 %
Sajógömör 5 0.25 %
Szkáros 4 0.20 %
Gerlice 4 0.20 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 50.89 %
Vizesrét 190 7.65 %
Lubény 95 3.82 %
Jolsva 88 3.54 %
Murányalja 77 3.10 %
Tornalja 67 2.70 %
Lehelfalva 67 2.70 %
Murányhosszúrét 63 2.54 %
Hizsnyó 54 2.17 %
Jolsvatapolca 52 2.09 %
Baráttelke 46 1.85 %
Turcsok 41 1.65 %
Szirk 41 1.65 %
Murányszabadi 33 1.33 %
Ratkósebes 33 1.33 %
Otrokócs 31 1.25 %
Kövi 25 1.01 %
Lice 24 0.97 %
Kakasalja 21 0.85 %
Ratkó 20 0.81 %
Gömörrákos 20 0.81 %
Gömörliget 18 0.72 %
Nandrás 17 0.68 %
Gice 14 0.56 %
Murányhuta 13 0.52 %
Felsőfalu 7 0.28 %
Kisperlász 7 0.28 %
Sajógömör 6 0.24 %
Szásza 6 0.24 %
Szkáros 5 0.20 %
Deresk 5 0.20 %
Gömörfalva 5 0.20 %
Poloszkó 5 0.20 %
Újvásár 5 0.20 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 30.43 %
Tornalja 24 8.70 %
Lubény 17 6.16 %
Szirk 12 4.35 %
Jolsva 11 3.99 %
Gerlice 10 3.62 %
Vizesrét 9 3.26 %
Lehelfalva 7 2.54 %
Murányalja 7 2.54 %
Kövi 6 2.17 %
Turcsok 6 2.17 %
Jolsvatapolca 5 1.81 %
Lice 4 1.45 %
Murányhosszúrét 4 1.45 %
Sajógömör 4 1.45 %
Hizsnyó 3 1.09 %
Gice 3 1.09 %
Gömörliget 3 1.09 %
Baráttelke 3 1.09 %
Gömörfalva 3 1.09 %
Ratkósebes 3 1.09 %
Gömörrákos 3 1.09 %
Murányszabadi 2 0.72 %
Szkáros 2 0.72 %
Újvásár 2 0.72 %
Otrokócs 2 0.72 %
Zsór 2 0.72 %
Murányhuta 2 0.72 %
Nandrás 1 0.36 %
Kakasalja 1 0.36 %
Szásza 1 0.36 %
Süvete 1 0.36 %
Felsőfalu 1 0.36 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 46.05 %
Murányhosszúrét 163 10.92 %
Murányalja 120 8.04 %
Tornalja 73 4.89 %
Jolsva 69 4.62 %
Lehelfalva 43 2.88 %
Vizesrét 36 2.41 %
Lubény 30 2.01 %
Ratkósebes 23 1.54 %
Szirk 22 1.47 %
Ratkó 21 1.41 %
Hizsnyó 20 1.34 %
Gömörliget 14 0.94 %
Gice 13 0.87 %
Kövi 13 0.87 %
Murányhuta 12 0.80 %
Murányszabadi 12 0.80 %
Baráttelke 12 0.80 %
Jolsvatapolca 12 0.80 %
Lice 11 0.74 %
Gömörrákos 10 0.67 %
Kisperlász 9 0.60 %
Süvete 9 0.60 %
Deresk 8 0.54 %
Kakasalja 6 0.40 %
Nandrás 5 0.34 %
Otrokócs 4 0.27 %
Turcsok 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Felsőfalu 2 0.13 %
Szásza 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Sajógömör 1 0.07 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 34.37 %
Jolsva 441 15.47 %
Tornalja 166 5.82 %
Lubény 125 4.38 %
Lehelfalva 105 3.68 %
Jolsvatapolca 90 3.16 %
Murányalja 84 2.95 %
Sajógömör 82 2.88 %
Vizesrét 75 2.63 %
Murányhosszúrét 71 2.49 %
Hizsnyó 66 2.31 %
Gömörliget 65 2.28 %
Lice 64 2.24 %
Kövi 52 1.82 %
Baráttelke 47 1.65 %
Gömörrákos 40 1.40 %
Gice 34 1.19 %
Szirk 31 1.09 %
Otrokócs 29 1.02 %
Kisperlász 27 0.95 %
Nandrás 26 0.91 %
Ratkó 20 0.70 %
Kakasalja 20 0.70 %
Süvete 20 0.70 %
Deresk 19 0.67 %
Ratkósebes 19 0.67 %
Murányszabadi 16 0.56 %
Szkáros 13 0.46 %
Felsőrás 12 0.42 %
Turcsok 11 0.39 %
Murányhuta 9 0.32 %
Lőkös 8 0.28 %
Felsőfalu 8 0.28 %
Gömörfalva 7 0.25 %
Lévárt 4 0.14 %
Szásza 4 0.14 %
Alsófalu 4 0.14 %
Gerlice 4 0.14 %
Újvásár 3 0.11 %
Kisvisnyó 3 0.11 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 28.05 %
Deresk 153 13.62 %
Sajógömör 109 9.71 %
Gömörfalva 80 7.12 %
Szirk 73 6.50 %
Nagyrőce 69 6.14 %
Otrokócs 62 5.52 %
Lice 34 3.03 %
Lévárt 30 2.67 %
Szkáros 28 2.49 %
Felsőrás 26 2.32 %
Zsór 17 1.51 %
Süvete 16 1.42 %
Lőkös 15 1.34 %
Kisvisnyó 12 1.07 %
Jolsva 11 0.98 %
Felsőfalu 10 0.89 %
Alsófalu 10 0.89 %
Kövi 7 0.62 %
Gice 7 0.62 %
Murányhosszúrét 6 0.53 %
Szásza 6 0.53 %
Gömörrákos 5 0.45 %
Murányalja 5 0.45 %
Ratkó 5 0.45 %
Lubény 4 0.36 %
Murányhuta 3 0.27 %
Turcsok 3 0.27 %
Ratkósebes 2 0.18 %
Lehelfalva 2 0.18 %
Nandrás 2 0.18 %
Gömörliget 2 0.18 %
Jolsvatapolca 2 0.18 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 49.19 %
Vizesrét 157 10.64 %
Lubény 62 4.20 %
Jolsvatapolca 44 2.98 %
Kövi 42 2.85 %
Lehelfalva 39 2.64 %
Murányhosszúrét 39 2.64 %
Murányalja 37 2.51 %
Jolsva 37 2.51 %
Szirk 30 2.03 %
Tornalja 30 2.03 %
Hizsnyó 28 1.90 %
Süvete 24 1.63 %
Baráttelke 20 1.36 %
Murányhuta 19 1.29 %
Murányszabadi 15 1.02 %
Ratkó 14 0.95 %
Gice 13 0.88 %
Szásza 13 0.88 %
Gömörliget 12 0.81 %
Turcsok 12 0.81 %
Gömörrákos 11 0.75 %
Ratkósebes 10 0.68 %
Kisperlász 10 0.68 %
Kakasalja 8 0.54 %
Nandrás 7 0.47 %
Deresk 6 0.41 %
Sajógömör 5 0.34 %
Lice 4 0.27 %
Felsőfalu 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 42.67 %
Szirk 80 6.48 %
Jolsva 78 6.32 %
Tornalja 57 4.62 %
Lubény 52 4.21 %
Murányalja 49 3.97 %
Murányhosszúrét 43 3.48 %
Ratkósebes 38 3.08 %
Ratkó 20 1.62 %
Baráttelke 20 1.62 %
Gömörrákos 19 1.54 %
Kakasalja 19 1.54 %
Turcsok 18 1.46 %
Vizesrét 17 1.38 %
Hizsnyó 16 1.30 %
Lehelfalva 16 1.30 %
Jolsvatapolca 15 1.21 %
Sajógömör 12 0.97 %
Murányszabadi 12 0.97 %
Gömörfalva 11 0.89 %
Kövi 11 0.89 %
Gice 10 0.81 %
Szkáros 9 0.73 %
Gömörliget 9 0.73 %
Süvete 8 0.65 %
Gerlice 8 0.65 %
Lice 7 0.57 %
Felsőfalu 6 0.49 %
Nandrás 6 0.49 %
Poloszkó 5 0.40 %
Murányhuta 3 0.24 %
Alsófalu 3 0.24 %
Kisperlász 2 0.16 %
Szásza 2 0.16 %
Újvásár 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Deresk 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 51.39 %
Sajógömör 22 6.11 %
Nagyrőce 19 5.28 %
Gömörfalva 13 3.61 %
Otrokócs 9 2.50 %
Lice 7 1.94 %
Deresk 6 1.67 %
Gice 5 1.39 %
Jolsva 5 1.39 %
Lévárt 4 1.11 %
Süvete 4 1.11 %
Lubény 4 1.11 %
Szkáros 4 1.11 %
Murányhosszúrét 4 1.11 %
Gömörliget 3 0.83 %
Szásza 3 0.83 %
Zsór 3 0.83 %
Alsófalu 3 0.83 %
Jolsvatapolca 3 0.83 %
Murányalja 3 0.83 %
Ratkó 2 0.56 %
Hizsnyó 2 0.56 %
Lőkös 2 0.56 %
Poloszkó 2 0.56 %
Vizesrét 1 0.28 %
Kisvisnyó 1 0.28 %
Turcsok 1 0.28 %
Kövi 1 0.28 %
Szirk 1 0.28 %
Gömörrákos 1 0.28 %
Felsőrás 1 0.28 %
Baráttelke 1 0.28 %
Ratkósebes 1 0.28 %
Murányhuta 1 0.28 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 50.00 %
Jolsva 52 6.58 %
Tornalja 45 5.70 %
Murányhosszúrét 35 4.43 %
Szirk 32 4.05 %
Lubény 31 3.92 %
Murányalja 26 3.29 %
Baráttelke 18 2.28 %
Ratkó 16 2.03 %
Hizsnyó 14 1.77 %
Gömörrákos 13 1.65 %
Kakasalja 13 1.65 %
Ratkósebes 11 1.39 %
Vizesrét 11 1.39 %
Gömörfalva 10 1.27 %
Jolsvatapolca 8 1.01 %
Kövi 8 1.01 %
Lehelfalva 7 0.89 %
Gice 7 0.89 %
Sajógömör 6 0.76 %
Szkáros 6 0.76 %
Murányszabadi 6 0.76 %
Felsőfalu 6 0.76 %
Turcsok 6 0.76 %
Gömörliget 5 0.63 %
Nandrás 3 0.38 %
Lice 2 0.25 %
Deresk 2 0.25 %
Szásza 2 0.25 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lőkös 1 0.13 %
Otrokócs 1 0.13 %
Süvete 1 0.13 %
Alsófalu 1 0.13 %
Kisperlász 1 0.13 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 50.00 %
Murányalja 283 17.40 %
Murányhosszúrét 88 5.41 %
Murányszabadi 69 4.24 %
Jolsva 53 3.26 %
Tornalja 46 2.83 %
Vizesrét 40 2.46 %
Murányhuta 34 2.09 %
Szirk 26 1.60 %
Hizsnyó 19 1.17 %
Jolsvatapolca 16 0.98 %
Lubény 15 0.92 %
Kakasalja 14 0.86 %
Lehelfalva 14 0.86 %
Gömörrákos 11 0.68 %
Ratkósebes 10 0.62 %
Gömörliget 10 0.62 %
Gice 9 0.55 %
Baráttelke 9 0.55 %
Ratkó 7 0.43 %
Turcsok 6 0.37 %
Lice 5 0.31 %
Deresk 5 0.31 %
Kövi 5 0.31 %
Süvete 4 0.25 %
Szásza 4 0.25 %
Sajógömör 4 0.25 %
Gömörfalva 4 0.25 %
Kisperlász 3 0.18 %
Nandrás 3 0.18 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 40.31 %
Jolsva 71 6.88 %
Tornalja 65 6.30 %
Szirk 62 6.01 %
Lubény 45 4.36 %
Murányalja 36 3.49 %
Murányhosszúrét 34 3.29 %
Ratkó 31 3.00 %
Turcsok 31 3.00 %
Ratkósebes 25 2.42 %
Hizsnyó 24 2.33 %
Baráttelke 21 2.03 %
Gömörrákos 19 1.84 %
Kövi 14 1.36 %
Szkáros 13 1.26 %
Kakasalja 12 1.16 %
Nandrás 12 1.16 %
Lehelfalva 11 1.07 %
Vizesrét 9 0.87 %
Gömörfalva 8 0.78 %
Jolsvatapolca 8 0.78 %
Gerlice 7 0.68 %
Deresk 7 0.68 %
Gice 6 0.58 %
Felsőfalu 6 0.58 %
Murányszabadi 5 0.48 %
Lice 4 0.39 %
Poloszkó 3 0.29 %
Gömörliget 2 0.19 %
Kisperlász 2 0.19 %
Sajógömör 2 0.19 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 68.02 %
Sajógömör 57 5.64 %
Gömörfalva 33 3.27 %
Gice 21 2.08 %
Lice 21 2.08 %
Murányhosszúrét 18 1.78 %
Lőkös 17 1.68 %
Nagyrőce 16 1.58 %
Otrokócs 15 1.49 %
Deresk 14 1.39 %
Szkáros 13 1.29 %
Lévárt 12 1.19 %
Alsófalu 12 1.19 %
Felsőrás 11 1.09 %
Zsór 10 0.99 %
Süvete 6 0.59 %
Kövi 6 0.59 %
Felsőfalu 5 0.50 %
Ratkó 3 0.30 %
Murányalja 2 0.20 %
Kisvisnyó 2 0.20 %
Jolsva 2 0.20 %
Lubény 2 0.20 %
Turcsok 2 0.20 %
Gömörliget 2 0.20 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Jolsvatapolca 1 0.10 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
163 41.48%
KSČ
95 24.17%
VPN
63 16.03%
KDH
33 8.40%
DÚRS
17 4.33%
DS
7 1.78%
SD
7 1.78%
SZ
3 0.76%
SSL
3 0.76%
SPV
2 0.51%
Érvényes szavazatok 393
Együttélés-MKDM
82 23.36%
SPI
67 19.09%
Magyar Polgári Párt
57 16.24%
SDĽ
36 10.26%
ODÚ
22 6.27%
KSS
20 5.70%
ROI
19 5.41%
HZDS
15 4.27%
KDH
10 2.85%
HSD-SMS
4 1.14%
SDSS
4 1.14%
SNS
4 1.14%
DS-ODS
3 0.85%
ZPR-RČS
2 0.57%
Egyéb
6 1.71%
Érvényes szavazatok 351
MK
135 37.82%
KSS
55 15.41%
47 13.17%
ROISR
33 9.24%
ZRS
25 7.00%
KDH
15 4.20%
SP-VOĽBA
12 3.36%
HZDS-RSS
8 2.24%
SPK
8 2.24%
HZPCS
7 1.96%
DS
3 0.84%
NS
3 0.84%
SNS
2 0.56%
KSÚ
2 0.56%
SD
2 0.56%
Érvényes szavazatok 357
MKP
171 48.17%
SDK
60 16.90%
HZDS
35 9.86%
KSS
25 7.04%
SNJ
16 4.51%
MLHZP
15 4.23%
ZRS
8 2.25%
SDĽ
7 1.97%
SOP
7 1.97%
JSP
3 0.85%
NSK
2 0.56%
B-RRS
2 0.56%
Egyéb
4 1.13%
Érvényes szavazatok 355
MKP
137 44.34%
HZDS
40 12.94%
SZS
26 8.41%
ROMA
25 8.09%
SDKU
21 6.80%
KSS
18 5.83%
ROISR
18 5.83%
ANO
6 1.94%
SMER
5 1.62%
SDPO
4 1.29%
SDĽ
2 0.65%
PSNS
2 0.65%
Egyéb
5 1.62%
Érvényes szavazatok 309
MKP
168 60.22%
ĽS HZDS
28 10.04%
LB
15 5.38%
SDKU DS
14 5.02%
SMER
13 4.66%
KSS
9 3.23%
SLS
7 2.51%
SOS
4 1.43%
HZD
4 1.43%
ANO
3 1.08%
SDĽ
2 0.72%
ZRS
2 0.72%
ASV
2 0.72%
NADEJ
2 0.72%
Misia 21
2 0.72%
Egyéb
4 1.43%
Érvényes szavazatok 279
ĽS HZDS
176 54.32%
MKP
59 18.21%
Most-Híd
47 14.51%
SaS
8 2.47%
EDS
7 2.16%
SDKU DS
7 2.16%
SMER
6 1.85%
SDĽ
3 0.93%
KDH
3 0.93%
SNS
2 0.62%
Únia
2 0.62%
KSS
2 0.62%
Egyéb
2 0.62%
Érvényes szavazatok 324
ĽS HZDS
152 52.96%
Most-Híd
49 17.07%
MKP
40 13.94%
SMER SD
10 3.48%
KDH
7 2.44%
SaS
6 2.09%
Zelení
3 1.05%
SDKU DS
3 1.05%
99 Percent
3 1.05%
LSNS
3 1.05%
KSS
2 0.70%
OĽaNO
2 0.70%
Egyéb
7 2.44%
Érvényes szavazatok 287
Most-Híd
39 31.71%
MKP
17 13.82%
LSNS
13 10.57%
OĽANO-NOVA
12 9.76%
SMER SD
10 8.13%
TIP
8 6.50%
SME RODINA
6 4.88%
SNS
4 3.25%
KSS
3 2.44%
#SIEŤ
3 2.44%
SZS
2 1.63%
SaS
2 1.63%
SMS
1 0.81%
KSZS
1 0.81%
VZDOR
1 0.81%
SKOK!
1 0.81%
Érvényes szavazatok 123
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések