SK
NZ
.....

Libád

Község

címer zászló
714 100% magyar 1910
279 69% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Libád
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ľubá
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Libádi-vágás, (Magyarósi szőlők), Nagy-völgy, Tó-rétek, Tyúk-hegy
Koordináták:
47.85176849, 18.59451485
Terület:
9,40 km2
Rang:
község
Népesség:
422
Tszf. magasság:
159 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94353
Település kód:
503339
Szervezeti azonosító:
309052
Adóazonosító:
2021060536

A település a Garammenti-hátság legdélebbi kiemelkedését alkotó Bélai-dombok között fekszik, a Párizs-patak völgye fölött mintegy 50 méterrel, a Tyúkhegy déli oldalán. Mellékút köti össze a Párizs-patak mentén haladó Köbölkút-Kőhídgyarmat úttal (1,5 km), valamint Béla községen keresztül az 509-es (Bajcs-Párkány) főúttal (4,5 km). Északkeletről Kéménd, északnyugatról Bart, nyugatról Sárkányfalva, délről Béla és Muzsla, keletről Kőhídgyarmat községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (9,40 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

1910-ben 714, 1921-ben 770, 1939-ben pedig 725, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-1991 között népességének egyharmadát elvesztette (725 főről 471-re csökkent), majd az 1991-2011 közötti időszakban népessége stabilzálódott, ebben az időszakban a szlovák nemzetiségűek aránya 7,6 %-ról 19 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége magyar nemzetiségű (72,5 %) és római katolikus vallású (75,1 %). A roma etnikumhoz tartozik a község lakosságának 15,2 %-a.

Történelem

Noha már a honfoglalás korában bizonyosan megült település volt, első írásos említése csupán 13. századi. A 14. században már a Libádi család birtokolja, később, 1532-ben Bedegi Nyári Ferenc, illetve 1549-ben az esztergomi káptalan a földesura. Lényegében az 1920-as trianoni békediktátumig az esztergomi fökáptalannak volt itt nagyobb uradalma. A sorozatos török betörések miatt a falu – hasonlóan a környék több településéhez – a 17. században el is néptelenedett. A szájhagyomány szerint ősi templomát a fehér barátok építették. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. Az óvoda épülete 1954-ben épült. Magyar alapiskoláját 1978-ban megszüntették. Mezőgazdasági szövetkezete ma is működik.

Mai jelentősége

A szőlőtermesztéséről híres községben magyar óvoda működik. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma a 18. században épült barokk stílusban. Határában, a Párizs-patakon, a 20. század második felében víztározót létesítettek, mely kedvelt horgászhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LIBAD. Magyar falu Esztergom Várm. földes Ura az Esztergom Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Kőhíd Gyarmatnak szomszédságában, földgye középszerű, legelője elég, fája mind a’ két féle van, szőlei közép neműek, el adásra módgyok a’ Dunán, és Esztergomban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Libád, magyar f., Esztergom az ujrend. szerint Komárom vmegyében, Kéménd, Bart, Gyiva, Sárkány és Béla faluk közt: 538 kath. lak., s fiókegyházzal, melly Gyarmathoz tartozik. Ut. posta Kéménd. Határa dombos ugyan, de termékeny mind buzára, mind borra. A lakosok mivelnek 900 hold szántóföldet, 92 1/2 h. kaszállót, 272 kapa szőlőt; legelője elég és jó; az uraságnak pedig derék erdeje van. Birja az esztergomi káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Libád, magyar kisközség, a Párizs patak mentén, 131 házzal és 607 róm. kath. vallású lakossal. Határa 1633 k. hold. A XIII. század végén már önálló helység volt; ekkor Lobád néven fordult elő. A XIV. század első felében hasonnevű család birtokában találjuk, melynek egyik sarja, Libádi Rofayn 1353-ban, Vezekényi János fiának, Imrének Vezekényben történt beiktatásánál nádori kiküldöttként szerepel. 1532-ben Bedegi Nyáry Ferencz, 1549-ben az esztergomi káptalan birtokában találjuk. 1601-ben tizedét Kaszaházi Joó Balázs bérelte. 1647-ben a helységben 1 1/4 portát írtak össze. Az 1696. évi összeírás szerint a bírón kívül csak három negyedtelkes jobbágy lakta, legtöbb jobbágytelek üresen állott és földje parlagon hevert. A XVIII. században lassanként benépesült. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 221 lakosa volt. 1848-ig az esztergomi káptalan földesúri hatósága alá tartozott. Egyetlen nagyobb birtokosa most is az esztergomi főkáptalan. A község templomának építését az itteni szájhagyomány a fehér barátoknak tulajdonítja. Dűlői közül a Tóvölgy dűlő említhető fel, a melynek helyén valamikor halastó, később nádas volt. A község határához tartozik a Libádi major. Postája, távíró-állomása Muzsla, legközelebbi vasúti állomása Köbölkút.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Libád. Elsőnek a XIII. század végén merül fel neve Lobád alakban. A XIV. század elején már a Libádi-családot találjuk itt birokban. 1532-ben Bedegi Nyári Ferenc, 1549-ben az esztergomi káptalan a földesura. 1601-ben Kaszaházi Joó Balázs bírja bérletben. Egészen az összeomlásig az esztergomi fökáptalannak volt itt nagyobb uradalma. A szájhagyomány szerint ősi templomát a fehér barátok építették. A község területe 1633 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 725.

Névelőfordulások
1247
Leuka
1294
Libad
1773
Libád,
1786
Libád,
1948
Ľubá
1994
Libád

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Libád (Ľubá) 79
Telefon: 0367520661
Fax: 0367520662

Honlap: luba.ou.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Esztergályosová Silvia (Független)

Képviselő-testület:
Kiac Tibor (Független)
Radvanský Attila (Független)
Bochnicsková Andrea (Független)
Albánová Mária (SMK-MKP)
Nágel Viktor (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Libádi Posta

Ľubá 133

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Libád 45

Libádi Anyakönyvi Hivatal

Libád 79

Libádi Községi Hivatal

Libád 79

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 568 94%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 6 1%
egyéb 26 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 606
magyarok 714 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 714
magyarok 766 99%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 770
magyarok 435 92%
szlovákok 36 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 471
magyarok 398 87%
szlovákok 51 11%
romák 9 2%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 458
magyarok 335 73%
szlovákok 88 19%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 36 8%
összlétszám 462
magyarok 279 69%
szlovákok 97 24%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 25 6%
összlétszám 404
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 369
Választási részvétel: 38.75 %
Kiadott boríték: 143
Bedobott boríték: 143

Polgármester

Érvényes szavazólap: 129
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Esztergályosová Silvia 129 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kiac Tibor 102 Független
Albánová Mária 97 SMK-MKP
Radvanský Attila 90 Független
Bochnicsková Andrea 87 Független
Nágel Viktor 81 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 379
Választási részvétel: 17.15 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 6.32 %
Kiadott boríték: 24
Bedobott boríték: 24
Választásra jogosult: 378
Választási részvétel: 16,13 %
Kiadott boríték: 61
Bedobott boríték: 61

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 54
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 38 70.37 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 11 20.37 % SMER - SD
Regan Belovič 2 3.70 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 3.70 % MS
Stanislav Kováč 1 1.85 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Peter Oremus 0 0.00 % Független
Milan Belica 2 8.33% SMER - SD
Iván Farkas 42 70.00 % SMK-MKP
Milan Belica 11 18.33 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 3 5.00 % ĽSNS
Peter Oremus 2 3.33 % Független
Ján Greššo 1 1.67 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 1 1.67 % MKDA
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 57
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Imrich Hugyivár 48 76.19% SMK-MKP
László Szigeti 42 66.67% SMK-MKP
Iván Farkas 31 49.21% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 17 26.98% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 13 20.63% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Eva Čákvári 10 15.87% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 1 1.59% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 42 73.68% SMK-MKP
László Szigeti 29 50.88% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 27 47.37% SMK-MKP
Rita Pásztorová 17 29.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Andrea Vitkóová 15 26.32% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 13 22.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 11 19.30% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 4 7.02% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 2 3.51% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 32.33 %
Muzsla 146 6.45 %
Köbölkút 86 3.80 %
Bény 81 3.58 %
Szőgyén 75 3.31 %
Nána 72 3.18 %
Garamkövesd 70 3.09 %
Kőhídgyarmat 65 2.87 %
Kéménd 52 2.30 %
Ebed 49 2.16 %
Kicsind 46 2.03 %
Csúz 44 1.94 %
Kisgyarmat 40 1.77 %
Bajta 37 1.63 %
Helemba 33 1.46 %
Szalka 33 1.46 %
Kürt 28 1.24 %
Kisújfalu 21 0.93 %
Bart 21 0.93 %
Béla 19 0.84 %
Für 16 0.71 %
Libád 15 0.66 %
Leléd 15 0.66 %
Ipolykiskeszi 14 0.62 %
Garampáld 12 0.53 %
Sárkányfalva 7 0.31 %
Párkány 890 24.05 %
Muzsla 479 12.94 %
Köbölkút 377 10.19 %
Kürt 297 8.02 %
Szőgyén 287 7.75 %
Kisújfalu 210 5.67 %
Bény 181 4.89 %
Szalka 178 4.81 %
Kéménd 151 4.08 %
Nána 127 3.43 %
Kőhídgyarmat 121 3.27 %
Garamkövesd 104 2.81 %
Helemba 93 2.51 %
Ebed 82 2.22 %
Für 82 2.22 %
Bart 71 1.92 %
Kisgyarmat 65 1.76 %
Csúz 64 1.73 %
Béla 61 1.65 %
Garampáld 55 1.49 %
Leléd 53 1.43 %
Sárkányfalva 53 1.43 %
Bajta 52 1.41 %
Kicsind 48 1.30 %
Ipolykiskeszi 44 1.19 %
Libád 42 1.13 %
Párkány 134 28.33 %
Muzsla 37 7.82 %
Szőgyén 27 5.71 %
Kürt 26 5.50 %
Köbölkút 24 5.07 %
Kicsind 22 4.65 %
Kőhídgyarmat 22 4.65 %
Bény 17 3.59 %
Kisújfalu 16 3.38 %
Kéménd 16 3.38 %
Szalka 13 2.75 %
Ebed 13 2.75 %
Für 12 2.54 %
Nána 12 2.54 %
Bart 10 2.11 %
Garamkövesd 10 2.11 %
Csúz 9 1.90 %
Kisgyarmat 8 1.69 %
Helemba 7 1.48 %
Ipolykiskeszi 7 1.48 %
Leléd 5 1.06 %
Béla 4 0.85 %
Libád 4 0.85 %
Sárkányfalva 2 0.42 %
Bajta 1 0.21 %
Garampáld 1 0.21 %
Párkány 409 36.39 %
Garamkövesd 217 19.31 %
Muzsla 69 6.14 %
Szőgyén 65 5.78 %
Kicsind 51 4.54 %
Köbölkút 45 4.00 %
Bény 43 3.83 %
Nána 43 3.83 %
Ebed 38 3.38 %
Bajta 37 3.29 %
Kőhídgyarmat 34 3.02 %
Kéménd 31 2.76 %
Bart 29 2.58 %
Csúz 29 2.58 %
Szalka 29 2.58 %
Kürt 28 2.49 %
Kisgyarmat 28 2.49 %
Helemba 23 2.05 %
Leléd 22 1.96 %
Ipolykiskeszi 18 1.60 %
Für 16 1.42 %
Béla 14 1.25 %
Garampáld 13 1.16 %
Libád 13 1.16 %
Sárkányfalva 11 0.98 %
Kisújfalu 10 0.89 %
Párkány 358 26.66 %
Köbölkút 52 3.87 %
Muzsla 41 3.05 %
Szőgyén 40 2.98 %
Kőhídgyarmat 31 2.31 %
Csúz 30 2.23 %
Garamkövesd 26 1.94 %
Kürt 20 1.49 %
Nána 17 1.27 %
Kéménd 13 0.97 %
Libád 11 0.82 %
Ebed 11 0.82 %
Bény 9 0.67 %
Kisújfalu 8 0.60 %
Szalka 8 0.60 %
Béla 7 0.52 %
Bart 7 0.52 %
Helemba 7 0.52 %
Ipolykiskeszi 6 0.45 %
Für 5 0.37 %
Kisgyarmat 4 0.30 %
Bajta 3 0.22 %
Kicsind 3 0.22 %
Sárkányfalva 2 0.15 %
Leléd 2 0.15 %
Garampáld 1 0.07 %
Párkány 852 26.09 %
Muzsla 360 11.02 %
Köbölkút 326 9.98 %
Kürt 264 8.08 %
Szőgyén 224 6.86 %
Kisújfalu 204 6.25 %
Bény 182 5.57 %
Szalka 170 5.21 %
Kéménd 132 4.04 %
Kőhídgyarmat 100 3.06 %
Nána 100 3.06 %
Garamkövesd 84 2.57 %
Ebed 81 2.48 %
Helemba 72 2.20 %
Für 69 2.11 %
Csúz 67 2.05 %
Bart 66 2.02 %
Bajta 50 1.53 %
Kisgyarmat 50 1.53 %
Béla 47 1.44 %
Sárkányfalva 44 1.35 %
Leléd 42 1.29 %
Ipolykiskeszi 36 1.10 %
Garampáld 35 1.07 %
Kicsind 35 1.07 %
Libád 29 0.89 %
Párkány 121 9.95 %
Csúz 40 3.29 %
Köbölkút 33 2.71 %
Kürt 26 2.14 %
Szőgyén 25 2.06 %
Muzsla 21 1.73 %
Bény 18 1.48 %
Nána 13 1.07 %
Für 11 0.90 %
Ipolykiskeszi 11 0.90 %
Kéménd 9 0.74 %
Kőhídgyarmat 8 0.66 %
Garamkövesd 6 0.49 %
Leléd 6 0.49 %
Helemba 5 0.41 %
Kisújfalu 5 0.41 %
Kicsind 5 0.41 %
Bajta 4 0.33 %
Sárkányfalva 4 0.33 %
Kisgyarmat 4 0.33 %
Bart 3 0.25 %
Ebed 3 0.25 %
Béla 3 0.25 %
Garampáld 2 0.16 %
Libád 2 0.16 %
Szalka 1 0.08 %
Párkány 436 30.53 %
Kicsind 129 9.03 %
Garamkövesd 111 7.77 %
Muzsla 109 7.63 %
Kéménd 79 5.53 %
Szőgyén 65 4.55 %
Köbölkút 63 4.41 %
Ebed 62 4.34 %
Bény 62 4.34 %
Kisgyarmat 61 4.27 %
Kőhídgyarmat 56 3.92 %
Nána 43 3.01 %
Helemba 41 2.87 %
Szalka 39 2.73 %
Bajta 38 2.66 %
Garampáld 33 2.31 %
Kürt 33 2.31 %
Csúz 29 2.03 %
Leléd 29 2.03 %
Bart 18 1.26 %
Kisújfalu 18 1.26 %
Ipolykiskeszi 17 1.19 %
Libád 17 1.19 %
Für 16 1.12 %
Sárkányfalva 13 0.91 %
Béla 11 0.77 %
Párkány 691 20.81 %
Köbölkút 484 14.58 %
Muzsla 362 10.90 %
Kürt 279 8.40 %
Szőgyén 266 8.01 %
Kisújfalu 221 6.66 %
Szalka 171 5.15 %
Bény 151 4.55 %
Kéménd 136 4.10 %
Nána 106 3.19 %
Kőhídgyarmat 90 2.71 %
Für 86 2.59 %
Ebed 76 2.29 %
Helemba 67 2.02 %
Bart 64 1.93 %
Csúz 63 1.90 %
Sárkányfalva 58 1.75 %
Kisgyarmat 57 1.72 %
Béla 51 1.54 %
Ipolykiskeszi 49 1.48 %
Bajta 49 1.48 %
Garampáld 42 1.27 %
Leléd 38 1.14 %
Garamkövesd 38 1.14 %
Kicsind 33 0.99 %
Libád 27 0.81 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
259 74.86%
VPN
48 13.87%
KSČ
26 7.51%
VDSPR
5 1.45%
SPV
4 1.16%
SD
3 0.87%
Egyéb
1 0.29%
Érvényes szavazatok 346
Együttélés-MKDM
197 61.37%
Magyar Polgári Párt
79 24.61%
SDĽ
21 6.54%
SDSS
8 2.49%
ODÚ
6 1.87%
HZDS
3 0.93%
KDH
2 0.62%
Egyéb
5 1.56%
Érvényes szavazatok 321
MK
235 78.86%
SP-VOĽBA
42 14.09%
SPK
4 1.34%
KDH
3 1.01%
ZRS
3 1.01%
DS
2 0.67%
HZPCS
2 0.67%
2 0.67%
NS
2 0.67%
Egyéb
3 1.01%
Érvényes szavazatok 298
MKP
240 79.21%
SDK
44 14.52%
SDĽ
10 3.30%
SOP
3 0.99%
HZDS
2 0.66%
Egyéb
4 1.32%
Érvényes szavazatok 303
MKP
260 86.38%
SMER
11 3.65%
ANO
7 2.33%
SDKU
7 2.33%
SDĽ
3 1.00%
KSS
3 1.00%
HZDS
3 1.00%
SZS
2 0.66%
NOSNP
2 0.66%
Egyéb
3 1.00%
Érvényes szavazatok 301
MKP
221 90.95%
SMER
9 3.70%
SDKU DS
4 1.65%
KDH
2 0.82%
LB
2 0.82%
SDĽ
1 0.41%
ĽS HZDS
1 0.41%
ZRS
1 0.41%
ANO
1 0.41%
NADEJ
1 0.41%
Érvényes szavazatok 243
MKP
100 42.92%
Most-Híd
100 42.92%
SDKU DS
13 5.58%
SaS
11 4.72%
SMER
5 2.15%
KDH
2 0.86%
KSS
1 0.43%
ĽS HZDS
1 0.43%
Érvényes szavazatok 233
MKP
110 56.41%
Most-Híd
71 36.41%
OĽaNO
4 2.05%
99 Percent
3 1.54%
KDH
2 1.03%
SMER SD
2 1.03%
LSNS
1 0.51%
ĽS HZDS
1 0.51%
SDKU DS
1 0.51%
Érvényes szavazatok 195
MKP
66 37.71%
Most-Híd
63 36.00%
SME RODINA
12 6.86%
OĽANO-NOVA
10 5.71%
LSNS
7 4.00%
SMER SD
5 2.86%
MKDA-MKDSZ
5 2.86%
#SIEŤ
3 1.71%
SaS
2 1.14%
KDH
1 0.57%
SKOK!
1 0.57%
Érvényes szavazatok 175
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések