SK
RA
.....

Lévárt

Község

címer zászló
273 99% magyar 1910
67 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lévárt
Hivatalos szlovák megnevezés:
Leváre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Bérc, Egres-bérc, Határ, Lévártfürdő, Somos-völgy, Szagáczy, Szögerdő-völgy
Koordináták:
48.51347733, 20.25432014
Terület:
7,43 km2
Rang:
község
Népesség:
90
Tszf. magasság:
207 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
515574
Szervezeti azonosító:
649490
Adóazonosító:
2021132784

A község a Gömöri-medence északi peremén, a Ratkói-hegység (Nagyerdő) délkeleti lábánál, a Licei-dombság nyugati oldalán fekszik, a Turóc völgyében, a Turóc-patak keleti ágának (Kövi-patak) jobb partján, Gömörfalvától 5 km-re, Tornaljától 14 km-re északnyugatra, a Gömörfalvát Gömörrákossal (15 km) összekötő út mentén. Egyike az úgynevezett „agyagövezet“ községeinek. Területének mintegy felét erdő borítja. Délről Gömörfalva, délnyugatról Alsófalu és Szkáros, északról Deresk, keletről Lice községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (7,43 km²) 1910-38-hoz képest (7,45 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 277, 1921-ben 282, 1938-ban pedig 251, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében népessége kevesebb, mint felére csökkent (1938-1991 között 251 főről 104-re), 1991-2011 között stagnálás figyelhető meg. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte (2011-ben 86 %), bár 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya több mint háromszorosára nőtt (3,8 %-ról 13 %-ra). A lakosság többsége (2011-ben 86 %) hagyományosan római katolikus vallású.

Történelem

A honfoglalás után területe a gyepűrendszer része volt. Neve (lövő = várta) alapján gyepüőrök települése volt. 1243-ban még a Bebekeknek adományozott Lice határához tartozott, később a Csáky-család birtoka. Első írásos említése 1427-ből származik "Lewart" néven. A 16. század második felében hosszabb ideig lakatlan, 1575-ben települt újra. 1551-ben csupán 4 család lakott itt, 1598-ban 10 lakóházát számláltak össze. Első fatemploma 1732-ben épült. A középkorban vegyes magyar-szláv lakosságú település, az újkorban lakossága teljesen magyarrá vált. Egyházilag Deresk fiókegyháza volt, a 16. században református hitre tért, de a 17. század közepétől ismét katolikus népességgel. A nagy pestisjárványok megkímélték a falut. A fazekasság mellett lakosai földműveléssel, mész- és faszénégetéssel is foglalkoztak. A 20. század elején hideg vizes fürdőjéről is híres volt a település. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A 19. század végén lakossága túlnyomórészt fazekassággal foglalkozott (edényeikkel messzi vásárokra eljártak), mely foglalkozás azonban a falu Csehszlovákiához csatolása után elsorvadt. Később lakosai kénytelenek voltak mezőgazdasági termelésre áttérni, ehhez azonban rosszak voltak a község adottságai, így a 20. század első harmadában sokan kivándoroltak Amerikába. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után lakosságának nagy részét csehországi kényszermunkára hurcolták. Ujváry Zoltán 1991-ben megjelent Szülőföldön hontalanul című művében számolt be erről az időszakról. 1948-ban a község a "Strelnice" hivatalos nevet kapta (1993-ban ezt "Leváre" névre változtatták). Az 1970-es évektől a községben építési tilalom volt, mely hozzájárult az elvándorláshoz és az elöregedéshez. A 19. század óta működő hideg vizes fürdője (melynek vize reumatikus betegségeket gyógyított) az 1970-es években megszűnt.

Mai jelentősége

Lévárt periférikus helyzetű, elöregedő lakosságú község. Sarlós Boldogasszonynak szentelt római katolikus temploma 1873-ban épült egy korábbi fatemplom helyén. A 19. századi Thuránszky-kúria romos állapotban van. Kis falumúzeum is található a községben. Az egykor híres Lévártfürdő épületei ma romos állapotban vannak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LÉVÁRT. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Czékus Uraság, és mások, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Deretsknek szomszédságában, mellynek filiája, határja közép termékenységű, 1/3 része soványas, legelője elég, piatza közel, fája mind a’ két féle van ’s némellyek tserép edényeket tsinálnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lévárt, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyében, Gömörhöz észak-nyugotra 1 mfld.. 390 kath., 101 evang. lak. Határa részint dombos, részint róna; van makkos erdeje, s egy hideg ásványos forrása, melly köszvényben, sebekben foganatosnak tapasztaltatik. F. u. a Csernyus nemzetségbeliek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Sánkfalvától félórányira van Lévárt, meszes vizű kis fürdővel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lévárt, túróczvölgyi magyar kisközség, 67 házzal és 309 róm. kath. lakossal. 1427-ben a Bebek család birtoka. Későbbi birtokosai a Csernyus, Thuránszky és a Hevessy családok. Most dr. Hartl Sándornak van itt nagyobb birtoka és úrilaka, melyet a Thuránszky család építtetett. A községhez tartozik Lévárt fürdő is, mely hajdan nagyon látogatott hely volt. A forrást Csernyus Pál fedezte fel és ő volt a fürdő alapítója. Őt magát is ide temették és síremléke ma is fennáll. A fürdő mai tulajdonosa Hevessy Bertalanné. A község postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lévárt. Egyike azoknak a községeknek, melyek még 1427. év után is a Bebek-családot uralták. Ezek után a Csernyus-, Thuránszky- és a Hevessy-családok voltak itt birtokosok. Ujabban Hartl Sándor bírta az eredetileg Thuránszky-féle kúriát nagyobb birtokkal együtt. A község területe 1296 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 251. Külterületi lakott helyei: Cigánytelep, Kövespatakpuszta, Lévárti fürdő.

Névelőfordulások
1427
Lewart
1773
Levárth, Lewarth,
1786
Lewarth,
1808
Lévárth,
1863
Levárt,
1873
Lévárt,
1895
Levárt,
1907
Lévárt,
1920
Gemerské Leváre,
1948
Strelnice,
1993
Leváre
1994
Lévárt

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lévárt (Leváre) 51
Telefon: 0475596432
Fax: 0475596432

Honlap:
Polgármester:
Halászová Marta (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Duczman Ladislav (SMK-MKP)
Halász Rózsa (SMK-MKP)
Herczegová Anna (SMK-MKP)
Ujpálová Eva (SMK-MKP)
Balog Ladislav (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Lévárti Községi Hivatal

Lévárt 51

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 311 91%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 22 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 340
magyarok 273 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 277
magyarok 281 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 282
magyarok 99 95%
szlovákok 4 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 104
magyarok 88 85%
szlovákok 10 10%
romák 6 6%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 104
magyarok 86 86%
szlovákok 13 13%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 100
magyarok 67 84%
szlovákok 7 9%
romák 1 1%
csehek 2 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 4%
összlétszám 80
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 72
Választási részvétel: 47.22 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34

Polgármester

Érvényes szavazólap: 32
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Halászová Marta 32 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Duczman Ladislav 28 SMK-MKP
Halász Rózsa 26 SMK-MKP
Herczegová Anna 23 SMK-MKP
Ujpálová Eva 22 SMK-MKP
Balog Ladislav 20 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 83
Választási részvétel: 54.22 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45
Választásra jogosult: 83
Választási részvétel: 44.58 %
Kiadott boríték: 37
Bedobott boríték: 37
Választásra jogosult: 77
Választási részvétel: 44,15 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 38
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 19 50.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 15.79 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 5 13.16 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 3 7.89 % Független
Andrea Jenčíková 2 5.26 % NP
Emil Samko 1 2.63 % KĽS
Ladislav Fízik 1 2.63 % ASV
Jozef Sásik 1 2.63 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 15 40.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 15 46.88 % Független
Marian Kotleba 7 21.88 % ĽSNS
Jozef Šimko 6 18.75 % Független
Vojtech Kökény 2 6.25 % SRK
Milan Urbáni 1 3.13 % SMS
Pavel Greksa 1 3.13 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Igor Kašper 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 44
Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 43 97.73% SMK-MKP
Ladislav Nagy 13 29.55% MOST - HÍD
Eva Cireňová 10 22.73% SMER - SD, KDH
Ján Šeševička 8 18.18% Független
Nikoleta Gallová 4 9.09% NP
Marek Nosko 3 6.82% Független
Jaroslav Kacián 3 6.82% ĽS Naše Slovensko
Katarína Danišová 3 6.82% KDH, SMER - SD
Andrea Jenčíková 2 4.55% NP
Emil Samko 2 4.55% KĽS
Jozef Gurský 2 4.55% KSS
Eva Hicárová 1 2.27% Független
Július Buchta 1 2.27% SNS
Július Laššan 1 2.27% KDH, SMER - SD
Ján Germánus 1 2.27% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Zuzana Nemogová 1 2.27% ĽS Naše Slovensko
Dušan Ďuriška 1 2.27% SĽS
Ľudovít Štítnický 1 2.27% SMS
Ľudovít Sendrei 0 0.00% SRK
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Mária Duszová 30 88.24% Független
János Deák 22 64.71% SMK-MKP
Anna Szögedi 20 58.82% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 12 35.29% SMK-MKP
Milan Kolesár 4 11.76% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Roland Kovács 4 11.76% Független
Július Laššan 1 2.94% SMER-SD
Ján Brzáč 1 2.94% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 1 2.94% SNS
Ondrej Bafia 1 2.94% SMER-SD
Pavel Alexa 1 2.94% ĽS Naše Slovensko
Dávid Galovič 0 0.00% Független
Martin Kvetko 0 0.00% Független
Dušan Ďuriška 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 0 0.00% SNS
Vladimíra Šmidtová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Svetoslav Albíni 0 0.00% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 29.76 %
Nagyrőce 45 5.07 %
Ratkósebes 25 2.82 %
Lice 23 2.59 %
Sajógömör 13 1.47 %
Felsőfalu 7 0.79 %
Lubény 7 0.79 %
Jolsva 6 0.68 %
Ratkó 6 0.68 %
Kövi 5 0.56 %
Gerlice 4 0.45 %
Szkáros 4 0.45 %
Gömörfalva 4 0.45 %
Murányhosszúrét 4 0.45 %
Murányalja 3 0.34 %
Lehelfalva 3 0.34 %
Újvásár 2 0.23 %
Hizsnyó 2 0.23 %
Alsófalu 2 0.23 %
Deresk 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Zsór 2 0.23 %
Otrokócs 2 0.23 %
Murányhuta 2 0.23 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Gömörliget 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 168.23 %
Sajógömör 81 14.62 %
Nagyrőce 57 10.29 %
Lice 45 8.12 %
Gömörfalva 40 7.22 %
Gice 37 6.68 %
Szirk 37 6.68 %
Deresk 33 5.96 %
Felsőrás 30 5.42 %
Lévárt 20 3.61 %
Gömörliget 18 3.25 %
Lőkös 16 2.89 %
Otrokócs 15 2.71 %
Alsófalu 13 2.35 %
Szkáros 12 2.17 %
Zsór 9 1.62 %
Felsőfalu 7 1.26 %
Jolsvatapolca 7 1.26 %
Jolsva 7 1.26 %
Ratkósebes 5 0.90 %
Ratkó 4 0.72 %
Murányalja 3 0.54 %
Kisvisnyó 3 0.54 %
Lubény 3 0.54 %
Lehelfalva 2 0.36 %
Kövi 2 0.36 %
Szásza 2 0.36 %
Újvásár 2 0.36 %
Murányhuta 1 0.18 %
Murányhosszúrét 1 0.18 %
Baráttelke 1 0.18 %
Süvete 1 0.18 %
Turcsok 1 0.18 %
Vizesrét 1 0.18 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 14.09 %
Kövi 72 13.90 %
Tornalja 26 5.02 %
Kisperlász 20 3.86 %
Szirk 19 3.67 %
Jolsva 18 3.47 %
Ratkósebes 14 2.70 %
Murányalja 13 2.51 %
Gömörrákos 9 1.74 %
Deresk 8 1.54 %
Ratkó 8 1.54 %
Szásza 7 1.35 %
Lubény 7 1.35 %
Nandrás 6 1.16 %
Jolsvatapolca 5 0.97 %
Turcsok 5 0.97 %
Gömörfalva 5 0.97 %
Lice 4 0.77 %
Hizsnyó 4 0.77 %
Murányhosszúrét 4 0.77 %
Sajógömör 4 0.77 %
Kakasalja 4 0.77 %
Vizesrét 3 0.58 %
Újvásár 3 0.58 %
Zsór 3 0.58 %
Baráttelke 3 0.58 %
Poloszkó 2 0.39 %
Murányhuta 2 0.39 %
Otrokócs 2 0.39 %
Felsőfalu 2 0.39 %
Süvete 2 0.39 %
Gömörliget 2 0.39 %
Lehelfalva 2 0.39 %
Alsófalu 1 0.19 %
Szkáros 1 0.19 %
Murányszabadi 1 0.19 %
Gice 1 0.19 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 53.38 %
Tornalja 71 6.85 %
Murányhosszúrét 40 3.86 %
Murányalja 39 3.76 %
Lubény 39 3.76 %
Lehelfalva 39 3.76 %
Vizesrét 33 3.19 %
Jolsva 24 2.32 %
Szirk 13 1.25 %
Gömörliget 12 1.16 %
Ratkósebes 11 1.06 %
Ratkó 8 0.77 %
Gice 7 0.68 %
Hizsnyó 7 0.68 %
Murányhuta 6 0.58 %
Gömörrákos 6 0.58 %
Jolsvatapolca 6 0.58 %
Kakasalja 6 0.58 %
Murányszabadi 6 0.58 %
Lice 5 0.48 %
Sajógömör 5 0.48 %
Szásza 4 0.39 %
Turcsok 4 0.39 %
Kövi 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Otrokócs 2 0.19 %
Süvete 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Újvásár 2 0.19 %
Baráttelke 2 0.19 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 11.44 %
Gömörfalva 38 10.11 %
Nagyrőce 30 7.98 %
Lice 22 5.85 %
Kövi 14 3.72 %
Jolsva 13 3.46 %
Murányhosszúrét 9 2.39 %
Süvete 9 2.39 %
Sajógömör 8 2.13 %
Deresk 5 1.33 %
Otrokócs 5 1.33 %
Szirk 4 1.06 %
Ratkó 4 1.06 %
Turcsok 3 0.80 %
Felsőfalu 3 0.80 %
Ratkósebes 2 0.53 %
Lubény 2 0.53 %
Gömörliget 2 0.53 %
Murányhuta 2 0.53 %
Murányalja 2 0.53 %
Gömörrákos 2 0.53 %
Vizesrét 1 0.27 %
Zsór 1 0.27 %
Jolsvatapolca 1 0.27 %
Szásza 1 0.27 %
Baráttelke 1 0.27 %
Lehelfalva 1 0.27 %
Alsófalu 1 0.27 %
Kisperlász 1 0.27 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 53.04 %
Lubény 44 4.46 %
Jolsva 26 2.64 %
Vizesrét 21 2.13 %
Murányhosszúrét 19 1.93 %
Süvete 17 1.72 %
Tornalja 15 1.52 %
Nandrás 15 1.52 %
Lehelfalva 14 1.42 %
Kakasalja 12 1.22 %
Hizsnyó 11 1.12 %
Turcsok 11 1.12 %
Lice 11 1.12 %
Baráttelke 10 1.01 %
Murányhuta 10 1.01 %
Jolsvatapolca 10 1.01 %
Murányalja 9 0.91 %
Ratkósebes 9 0.91 %
Gömörrákos 8 0.81 %
Gömörliget 8 0.81 %
Murányszabadi 6 0.61 %
Otrokócs 5 0.51 %
Ratkó 5 0.51 %
Kisperlász 4 0.41 %
Szirk 4 0.41 %
Sajógömör 4 0.41 %
Szásza 3 0.30 %
Gice 3 0.30 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 33.49 %
Nagyrőce 90 20.50 %
Turcsok 35 7.97 %
Ratkó 22 5.01 %
Nandrás 17 3.87 %
Szásza 16 3.64 %
Jolsva 14 3.19 %
Gömörrákos 12 2.73 %
Tornalja 11 2.51 %
Sajógömör 11 2.51 %
Lubény 10 2.28 %
Baráttelke 9 2.05 %
Jolsvatapolca 8 1.82 %
Kövi 8 1.82 %
Gerlice 8 1.82 %
Ratkósebes 8 1.82 %
Lehelfalva 8 1.82 %
Gömörfalva 7 1.59 %
Újvásár 7 1.59 %
Kisperlász 7 1.59 %
Murányhosszúrét 6 1.37 %
Lice 6 1.37 %
Vizesrét 6 1.37 %
Murányalja 5 1.14 %
Poloszkó 5 1.14 %
Gömörliget 5 1.14 %
Otrokócs 4 0.91 %
Süvete 4 0.91 %
Hizsnyó 4 0.91 %
Kakasalja 4 0.91 %
Felsőfalu 4 0.91 %
Deresk 3 0.68 %
Murányszabadi 3 0.68 %
Gice 2 0.46 %
Lévárt 1 0.23 %
Murányhuta 1 0.23 %
Szkáros 1 0.23 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 135.06 %
Sajógömör 59 13.26 %
Gömörfalva 40 8.99 %
Nagyrőce 27 6.07 %
Deresk 24 5.39 %
Süvete 23 5.17 %
Otrokócs 22 4.94 %
Lévárt 22 4.94 %
Gice 22 4.94 %
Alsófalu 17 3.82 %
Jolsva 16 3.60 %
Felsőrás 15 3.37 %
Lőkös 15 3.37 %
Szásza 15 3.37 %
Lice 14 3.15 %
Gömörliget 10 2.25 %
Jolsvatapolca 10 2.25 %
Szkáros 10 2.25 %
Zsór 9 2.02 %
Szirk 7 1.57 %
Murányalja 5 1.12 %
Turcsok 5 1.12 %
Felsőfalu 5 1.12 %
Murányhosszúrét 5 1.12 %
Baráttelke 4 0.90 %
Lubény 3 0.67 %
Ratkó 2 0.45 %
Murányszabadi 2 0.45 %
Kövi 2 0.45 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Ratkósebes 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Nandrás 1 0.22 %
Hizsnyó 1 0.22 %
Kakasalja 1 0.22 %
Kisvisnyó 1 0.22 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 66.67 %
Jolsva 111 5.83 %
Tornalja 74 3.88 %
Murányalja 61 3.20 %
Ratkósebes 59 3.10 %
Vizesrét 54 2.83 %
Lehelfalva 51 2.68 %
Lubény 51 2.68 %
Szirk 37 1.94 %
Murányhosszúrét 34 1.78 %
Hizsnyó 28 1.47 %
Baráttelke 25 1.31 %
Jolsvatapolca 21 1.10 %
Kövi 20 1.05 %
Murányszabadi 16 0.84 %
Murányhuta 15 0.79 %
Gömörliget 13 0.68 %
Ratkó 13 0.68 %
Turcsok 10 0.52 %
Szásza 10 0.52 %
Gice 9 0.47 %
Újvásár 9 0.47 %
Gömörrákos 8 0.42 %
Kakasalja 7 0.37 %
Lice 6 0.31 %
Kisperlász 6 0.31 %
Poloszkó 6 0.31 %
Gömörfalva 5 0.26 %
Nandrás 5 0.26 %
Sajógömör 5 0.26 %
Szkáros 4 0.21 %
Gerlice 4 0.21 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 49.90 %
Vizesrét 190 7.50 %
Lubény 95 3.75 %
Jolsva 88 3.47 %
Murányalja 77 3.04 %
Tornalja 67 2.65 %
Lehelfalva 67 2.65 %
Murányhosszúrét 63 2.49 %
Hizsnyó 54 2.13 %
Jolsvatapolca 52 2.05 %
Baráttelke 46 1.82 %
Turcsok 41 1.62 %
Szirk 41 1.62 %
Murányszabadi 33 1.30 %
Ratkósebes 33 1.30 %
Otrokócs 31 1.22 %
Kövi 25 0.99 %
Lice 24 0.95 %
Kakasalja 21 0.83 %
Ratkó 20 0.79 %
Gömörrákos 20 0.79 %
Gömörliget 18 0.71 %
Nandrás 17 0.67 %
Gice 14 0.55 %
Murányhuta 13 0.51 %
Felsőfalu 7 0.28 %
Kisperlász 7 0.28 %
Sajógömör 6 0.24 %
Szásza 6 0.24 %
Szkáros 5 0.20 %
Deresk 5 0.20 %
Gömörfalva 5 0.20 %
Poloszkó 5 0.20 %
Újvásár 5 0.20 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 19.05 %
Tornalja 24 5.44 %
Lubény 17 3.85 %
Szirk 12 2.72 %
Jolsva 11 2.49 %
Gerlice 10 2.27 %
Vizesrét 9 2.04 %
Lehelfalva 7 1.59 %
Murányalja 7 1.59 %
Kövi 6 1.36 %
Turcsok 6 1.36 %
Jolsvatapolca 5 1.13 %
Lice 4 0.91 %
Murányhosszúrét 4 0.91 %
Sajógömör 4 0.91 %
Hizsnyó 3 0.68 %
Gice 3 0.68 %
Gömörliget 3 0.68 %
Baráttelke 3 0.68 %
Gömörfalva 3 0.68 %
Ratkósebes 3 0.68 %
Gömörrákos 3 0.68 %
Murányszabadi 2 0.45 %
Szkáros 2 0.45 %
Újvásár 2 0.45 %
Otrokócs 2 0.45 %
Zsór 2 0.45 %
Murányhuta 2 0.45 %
Nandrás 1 0.23 %
Kakasalja 1 0.23 %
Szásza 1 0.23 %
Süvete 1 0.23 %
Felsőfalu 1 0.23 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 40.13 %
Murányhosszúrét 163 9.52 %
Murányalja 120 7.01 %
Tornalja 73 4.26 %
Jolsva 69 4.03 %
Lehelfalva 43 2.51 %
Vizesrét 36 2.10 %
Lubény 30 1.75 %
Ratkósebes 23 1.34 %
Szirk 22 1.29 %
Ratkó 21 1.23 %
Hizsnyó 20 1.17 %
Gömörliget 14 0.82 %
Gice 13 0.76 %
Kövi 13 0.76 %
Murányhuta 12 0.70 %
Murányszabadi 12 0.70 %
Baráttelke 12 0.70 %
Jolsvatapolca 12 0.70 %
Lice 11 0.64 %
Gömörrákos 10 0.58 %
Kisperlász 9 0.53 %
Süvete 9 0.53 %
Deresk 8 0.47 %
Kakasalja 6 0.35 %
Nandrás 5 0.29 %
Otrokócs 4 0.23 %
Turcsok 4 0.23 %
Újvásár 3 0.18 %
Felsőfalu 2 0.12 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 38.22 %
Jolsva 441 17.20 %
Tornalja 166 6.47 %
Lubény 125 4.88 %
Lehelfalva 105 4.10 %
Jolsvatapolca 90 3.51 %
Murányalja 84 3.28 %
Sajógömör 82 3.20 %
Vizesrét 75 2.93 %
Murányhosszúrét 71 2.77 %
Hizsnyó 66 2.57 %
Gömörliget 65 2.54 %
Lice 64 2.50 %
Kövi 52 2.03 %
Baráttelke 47 1.83 %
Gömörrákos 40 1.56 %
Gice 34 1.33 %
Szirk 31 1.21 %
Otrokócs 29 1.13 %
Kisperlász 27 1.05 %
Nandrás 26 1.01 %
Ratkó 20 0.78 %
Kakasalja 20 0.78 %
Süvete 20 0.78 %
Deresk 19 0.74 %
Ratkósebes 19 0.74 %
Murányszabadi 16 0.62 %
Szkáros 13 0.51 %
Felsőrás 12 0.47 %
Turcsok 11 0.43 %
Murányhuta 9 0.35 %
Lőkös 8 0.31 %
Felsőfalu 8 0.31 %
Gömörfalva 7 0.27 %
Lévárt 4 0.16 %
Szásza 4 0.16 %
Alsófalu 4 0.16 %
Gerlice 4 0.16 %
Újvásár 3 0.12 %
Kisvisnyó 3 0.12 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 23.60 %
Deresk 153 11.46 %
Sajógömör 109 8.16 %
Gömörfalva 80 5.99 %
Szirk 73 5.47 %
Nagyrőce 69 5.17 %
Otrokócs 62 4.64 %
Lice 34 2.55 %
Lévárt 30 2.25 %
Szkáros 28 2.10 %
Felsőrás 26 1.95 %
Zsór 17 1.27 %
Süvete 16 1.20 %
Lőkös 15 1.12 %
Kisvisnyó 12 0.90 %
Jolsva 11 0.82 %
Felsőfalu 10 0.75 %
Alsófalu 10 0.75 %
Kövi 7 0.52 %
Gice 7 0.52 %
Murányhosszúrét 6 0.45 %
Szásza 6 0.45 %
Gömörrákos 5 0.37 %
Murányalja 5 0.37 %
Ratkó 5 0.37 %
Lubény 4 0.30 %
Murányhuta 3 0.22 %
Turcsok 3 0.22 %
Ratkósebes 2 0.15 %
Lehelfalva 2 0.15 %
Nandrás 2 0.15 %
Gömörliget 2 0.15 %
Jolsvatapolca 2 0.15 %
Baráttelke 1 0.07 %
Poloszkó 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Hizsnyó 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 55.63 %
Vizesrét 157 12.03 %
Lubény 62 4.75 %
Jolsvatapolca 44 3.37 %
Kövi 42 3.22 %
Lehelfalva 39 2.99 %
Murányhosszúrét 39 2.99 %
Murányalja 37 2.84 %
Jolsva 37 2.84 %
Szirk 30 2.30 %
Tornalja 30 2.30 %
Hizsnyó 28 2.15 %
Süvete 24 1.84 %
Baráttelke 20 1.53 %
Murányhuta 19 1.46 %
Murányszabadi 15 1.15 %
Ratkó 14 1.07 %
Gice 13 1.00 %
Szásza 13 1.00 %
Gömörliget 12 0.92 %
Turcsok 12 0.92 %
Gömörrákos 11 0.84 %
Ratkósebes 10 0.77 %
Kisperlász 10 0.77 %
Kakasalja 8 0.61 %
Nandrás 7 0.54 %
Deresk 6 0.46 %
Sajógömör 5 0.38 %
Lice 4 0.31 %
Felsőfalu 4 0.31 %
Újvásár 3 0.23 %
Gömörfalva 2 0.15 %
Poloszkó 2 0.15 %
Otrokócs 1 0.08 %
Gerlice 1 0.08 %
Szkáros 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Kisvisnyó 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 26.17 %
Szirk 80 3.97 %
Jolsva 78 3.87 %
Tornalja 57 2.83 %
Lubény 52 2.58 %
Murányalja 49 2.43 %
Murányhosszúrét 43 2.14 %
Ratkósebes 38 1.89 %
Ratkó 20 0.99 %
Baráttelke 20 0.99 %
Gömörrákos 19 0.94 %
Kakasalja 19 0.94 %
Turcsok 18 0.89 %
Vizesrét 17 0.84 %
Hizsnyó 16 0.79 %
Lehelfalva 16 0.79 %
Jolsvatapolca 15 0.74 %
Sajógömör 12 0.60 %
Murányszabadi 12 0.60 %
Gömörfalva 11 0.55 %
Kövi 11 0.55 %
Gice 10 0.50 %
Szkáros 9 0.45 %
Gömörliget 9 0.45 %
Süvete 8 0.40 %
Gerlice 8 0.40 %
Lice 7 0.35 %
Felsőfalu 6 0.30 %
Nandrás 6 0.30 %
Poloszkó 5 0.25 %
Murányhuta 3 0.15 %
Alsófalu 3 0.15 %
Kisperlász 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 1 0.05 %
Otrokócs 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Deresk 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 63.57 %
Sajógömör 22 7.56 %
Nagyrőce 19 6.53 %
Gömörfalva 13 4.47 %
Otrokócs 9 3.09 %
Lice 7 2.41 %
Deresk 6 2.06 %
Gice 5 1.72 %
Jolsva 5 1.72 %
Lévárt 4 1.37 %
Süvete 4 1.37 %
Lubény 4 1.37 %
Szkáros 4 1.37 %
Murányhosszúrét 4 1.37 %
Gömörliget 3 1.03 %
Szásza 3 1.03 %
Zsór 3 1.03 %
Alsófalu 3 1.03 %
Jolsvatapolca 3 1.03 %
Murányalja 3 1.03 %
Ratkó 2 0.69 %
Hizsnyó 2 0.69 %
Lőkös 2 0.69 %
Poloszkó 2 0.69 %
Vizesrét 1 0.34 %
Kisvisnyó 1 0.34 %
Turcsok 1 0.34 %
Kövi 1 0.34 %
Szirk 1 0.34 %
Gömörrákos 1 0.34 %
Felsőrás 1 0.34 %
Baráttelke 1 0.34 %
Ratkósebes 1 0.34 %
Murányhuta 1 0.34 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 44.73 %
Jolsva 52 5.89 %
Tornalja 45 5.10 %
Murányhosszúrét 35 3.96 %
Szirk 32 3.62 %
Lubény 31 3.51 %
Murányalja 26 2.94 %
Baráttelke 18 2.04 %
Ratkó 16 1.81 %
Hizsnyó 14 1.59 %
Gömörrákos 13 1.47 %
Kakasalja 13 1.47 %
Ratkósebes 11 1.25 %
Vizesrét 11 1.25 %
Gömörfalva 10 1.13 %
Jolsvatapolca 8 0.91 %
Kövi 8 0.91 %
Lehelfalva 7 0.79 %
Gice 7 0.79 %
Sajógömör 6 0.68 %
Szkáros 6 0.68 %
Murányszabadi 6 0.68 %
Felsőfalu 6 0.68 %
Turcsok 6 0.68 %
Gömörliget 5 0.57 %
Nandrás 3 0.34 %
Lice 2 0.23 %
Deresk 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Murányhuta 1 0.11 %
Lőkös 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Süvete 1 0.11 %
Alsófalu 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 45.93 %
Murányalja 283 15.99 %
Murányhosszúrét 88 4.97 %
Murányszabadi 69 3.90 %
Jolsva 53 2.99 %
Tornalja 46 2.60 %
Vizesrét 40 2.26 %
Murányhuta 34 1.92 %
Szirk 26 1.47 %
Hizsnyó 19 1.07 %
Jolsvatapolca 16 0.90 %
Lubény 15 0.85 %
Kakasalja 14 0.79 %
Lehelfalva 14 0.79 %
Gömörrákos 11 0.62 %
Ratkósebes 10 0.56 %
Gömörliget 10 0.56 %
Gice 9 0.51 %
Baráttelke 9 0.51 %
Ratkó 7 0.40 %
Turcsok 6 0.34 %
Lice 5 0.28 %
Deresk 5 0.28 %
Kövi 5 0.28 %
Süvete 4 0.23 %
Szásza 4 0.23 %
Sajógömör 4 0.23 %
Gömörfalva 4 0.23 %
Kisperlász 3 0.17 %
Nandrás 3 0.17 %
Alsófalu 2 0.11 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 43.51 %
Jolsva 71 7.43 %
Tornalja 65 6.80 %
Szirk 62 6.49 %
Lubény 45 4.71 %
Murányalja 36 3.77 %
Murányhosszúrét 34 3.56 %
Ratkó 31 3.24 %
Turcsok 31 3.24 %
Ratkósebes 25 2.62 %
Hizsnyó 24 2.51 %
Baráttelke 21 2.20 %
Gömörrákos 19 1.99 %
Kövi 14 1.46 %
Szkáros 13 1.36 %
Kakasalja 12 1.26 %
Nandrás 12 1.26 %
Lehelfalva 11 1.15 %
Vizesrét 9 0.94 %
Gömörfalva 8 0.84 %
Jolsvatapolca 8 0.84 %
Gerlice 7 0.73 %
Deresk 7 0.73 %
Gice 6 0.63 %
Felsőfalu 6 0.63 %
Murányszabadi 5 0.52 %
Lice 4 0.42 %
Poloszkó 3 0.31 %
Gömörliget 2 0.21 %
Kisperlász 2 0.21 %
Sajógömör 2 0.21 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 102.54 %
Sajógömör 57 8.51 %
Gömörfalva 33 4.93 %
Gice 21 3.13 %
Lice 21 3.13 %
Murányhosszúrét 18 2.69 %
Lőkös 17 2.54 %
Nagyrőce 16 2.39 %
Otrokócs 15 2.24 %
Deresk 14 2.09 %
Szkáros 13 1.94 %
Lévárt 12 1.79 %
Alsófalu 12 1.79 %
Felsőrás 11 1.64 %
Zsór 10 1.49 %
Süvete 6 0.90 %
Kövi 6 0.90 %
Felsőfalu 5 0.75 %
Ratkó 3 0.45 %
Murányalja 2 0.30 %
Kisvisnyó 2 0.30 %
Jolsva 2 0.30 %
Lubény 2 0.30 %
Turcsok 2 0.30 %
Gömörliget 2 0.30 %
Murányszabadi 1 0.15 %
Ratkósebes 1 0.15 %
Újvásár 1 0.15 %
Szásza 1 0.15 %
Szirk 1 0.15 %
Jolsvatapolca 1 0.15 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
68 87.18%
DÚRS
6 7.69%
SZ
2 2.56%
KSČ
2 2.56%
Érvényes szavazatok 78
Magyar Polgári Párt
43 59.72%
Együttélés-MKDM
22 30.56%
ROI
5 6.94%
SDĽ
1 1.39%
SPI
1 1.39%
Érvényes szavazatok 72
MK
64 81.01%
ROISR
7 8.86%
DS
4 5.06%
2 2.53%
ZRS
1 1.27%
HZDS-RSS
1 1.27%
Érvényes szavazatok 79
MKP
68 83.95%
HZDS
4 4.94%
SDK
4 4.94%
SNS
3 3.70%
KSS
1 1.23%
SOP
1 1.23%
Érvényes szavazatok 81
MKP
67 94.37%
SDKU
2 2.82%
ANO
1 1.41%
ROISR
1 1.41%
Érvényes szavazatok 71
MKP
76 97.44%
KDH
1 1.28%
KSS
1 1.28%
Érvényes szavazatok 78
MKP
54 87.10%
Most-Híd
3 4.84%
KDH
1 1.61%
SNS
1 1.61%
SaS
1 1.61%
SDKU DS
1 1.61%
SMER
1 1.61%
Érvényes szavazatok 62
MKP
45 77.59%
SDKU DS
4 6.90%
KDH
3 5.17%
Most-Híd
2 3.45%
SaS
2 3.45%
SMER SD
1 1.72%
99 Percent
1 1.72%
Érvényes szavazatok 58
MKP
53 86.89%
Most-Híd
3 4.92%
SNS
1 1.64%
OĽANO-NOVA
1 1.64%
SME RODINA
1 1.64%
#SIEŤ
1 1.64%
PD
1 1.64%
Érvényes szavazatok 61
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések