SK
VK
.....

Leszenye

Község

címer zászló
412 86% magyar 1910
50 10% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lesenice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Bažovská, Bok, Cerina, Dolina, Drieňov, Dubinka, Hruština, Hôrka, Kratina, Krukava, Lipina, Ortoviško, Parcela, Pastvisko, Pri cintoríne, Pri Trebušovskej, Staré vinice, Trávnik, Veľká pažiť, Vrbina, Za slivníkmi, Za záhradami
Koordináták:
48.10561371, 19.24684334
Terület:
7,39 km2
Rang:
község
Népesség:
522
Tszf. magasság:
169 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99108
Település kód:
516155
Szervezeti azonosító:
647420

Leszenye a Balassagyarmati-medence északi részén, 170 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Leszenyei-patak partján, Balassagyarmattól 7 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 21 km-re délnyugatra, Ipolyságtól 31 km-re keletre. Határa 150-215 méteres magasságban fekvő, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje (patakmenti ligeteket leszámítva) és külterületi lakott helye nincs. 2010-ben területének 81,6 %-át (603 ha) szántóföldek foglalták el. Délről Ipolyharaszti, nyugatról Terbegec, északkeletről Apátújfalu, keletről pedig Tótgyarmat községekkel határos. Északkeleti határa a Szelényi-patak mentén húzódik. Keleti határa 1920-ig megyehatárt alkotott Hont és Nógrád vármegyék között. A 2599-es út Ipolyharasztin keresztül Kóvárral, a 2606-os út Terbegecen (4 km) át Gyürkivel (7 km), valamint Apátújfaluval (2,5 km), a 2608-as út pedig Tótgyarmattal (4,5 km) köti össze.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Kékkői járás része lett. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1949-1960 között ismét a Kékkői járáshoz, 1960-1968 között pedig a Losonci járáshoz tartozott. Területe 1910/38-hoz képest (7,37 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 7,39 km²).

Népesség

Leszenye vegyes szlovák-magyar lakosságú község, ahol az elmúlt 140 évben tartott népszámlálások alapján képlékeny etnikai identitás képe rajzolódik ki. Míg 1880-ban lakosságának 62,1 %-a, 1910-ben már 86,4 %-a magyarnak vallotta magát, 1921-re ez az arányszám 26,5 %-ra esett vissza. 2011-ben 522 lakosa volt, melynek 85,8 %-a volt szlovák, 10,7 %-a magyar nemzetiségű. A kettős identitás erősségét jelzi, hogy a magyar anyanyelvűek aránya csaknem négyszerese (37,9 %) a magyar nemzetiségűeknek, valamint az is, hogy 1991 óta óriási eltérések mutatkoznak a magukat magyarnak vallók számában (1991-ben 18,5 %, 2001-ben 41,2 %, 2011-ben 10,7 %). A lakosság négyötöde (2011-ben 80,7 %) római katolikus vallású, az evangélikusok arányszáma 1880 óta a felére csökkent (1880: 29,8 %, 1921: 21,5 %, 2011: 14,6 %). 1991-2016 között a népesség lassú, de folyamatos csökkenése (13,2 %-os fogyás, 590 főről 512-re) figyelhető meg. Népsűrűsége (2011-ben 70,6 fő/km²) meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Első írásos említése 1244-ből ered, ekkor „Lezene” alakban említik először. Már a 13. században templomos hely volt. 1342-ben Litva várának tartozéka, majd a mohácsi vészig a Hont-Pázmány nembeli Leszenyei család birtoka. 1598-ban egy török támadás során a falu és annak temploma is elpusztult. A 17. század végén és a 18. század elején evangélikus szlovák családok települtek be a faluba. A 18. századtól kezdve a Majthényi család volt fő birtokosa. 1715-ben 11 ház állt a faluban. 1752-ben evangélikus templomát a császári hatóságok rendeletére lerombolták. Első pecsétje 1776-ból ismeretes, első iskoláját 1790-ben építették. A Majthényiak a már a 17. század óta fennálló kúriáját 1795-ben klasszicista stílusban építtették át. A 18. század végén határának nagy részét még erdő borította, melyet a 19. század második felére kipusztítottak. 1828-ben 61 háza és 367 lakosa volt. 1920-ig Hont vármegye Ipolynyéki (1880-ban még Nagycsalomjai) járásához tartozott. 1938. novemberétől 1944. decemberéig újra magyar fennhatóság alá került. A második világháborúban 9 lakosa esett el a frontokon. A Szovjet Hadsereg 1944. december 27-én vonult be a faluba. 1948-ban állami gazdaságot hoztak létre. A község 1970-ben volt a legnépesebb, ekkor 639 lakosa volt. 1971-től közös helyi nemzeti bizottság irányította Leszenyét és Nagycsalomját. Az egykori Majthényi-kúria épületét 1990-ben a kultúrház építése során lebontották.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1730-ban késő barokk stílusban épült, a 19. század végén neoromán stílusban építették át. Evangélikus temploma 1996-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LESENYE. Leszenicza. Tót falu Hont Várm. földes Ura Majthényi Uraság, a’ kinek szép Kastéllyával, és jeles kertyével ékes, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Házas Nénnyének, és Csalomiának szomszédságában, és annak filiája a’ katolika, ennek pedig az evangelika Ekklézsia, jó szántó földgyei két vetőre osztottak, legelője, középszerű, mind a’ két féle fája, szőlő hegye van, de savanyú bort termő, réttyei jók, de kevesek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Leszenye, magyar-tót f., Honth vmegyében, B.-Gyarmathoz 1 mfld. 235 kath., 122 evang. lak. Csinos urasági kastély és kert; termékeny hasznos határ. Bortermesztés. F. u. Majthényi Antal.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A megye éjszakkeleti részében, az Ipoly s a Litava patak közén fekvő községek közűl említendők: Leszenye, a br. Majthényi, Fehérkút, a Laszkáry család kastélyával.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Leszenye, a nógrádi határhoz közel fekvő magyar kisközség, 67 házzal és 429 róm. kath. és ág. ev. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása Balassagyarmaton, postája Újfalun van. Már a XIII. században egyházas hely volt és abból a korból János nevű papja is imseretes, a ki 1291-ben, Both fia Benedek comes végrendeletének tanújaként, az esztergomi káptalan előtt hitet tett. A falu újabb említésére 1342-ben akadunk, a mikor Lezenye alakban szerepel. Abban az időben a litvai vár tartozéka volt. A XVIII. században már a Majthényiakat találjuk a birtokban, mely most báró Majthényi Lászlóé, a kinek itt csinos kastélya is van.

Helységnévtár

Leszenye, rk. 209 Házasnénye, gk. 1 - , ág. 92 Kis-Csalomia, izr. 7 Ipolyság.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Leszenye. Egyháza már a XIII. században fennállott. Nevével egy 1342-ből származó oklevélben találkozunk először, mely Lezenye alakban említi. Ezidőtájt a lilvai vár tartozékai között szerepel. A XVIII. században a báró Majthényi-családot uralja. A község területe 1279 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 458.

Névelőfordulások
1244
Lezene
1281
Lezenye
1332
Lesenha
1362
Lezone
1381
Leznye
1406
Lesscene
1410
Lesenye
1411
Lezenye
1773
Leszenye, Lesenitz, Lesenice,
1786
Leszenye, Leszenicza,
1808
Leszenye, Lesenice, Lesenica,
1863
Leszenye,
1920
Lesenica, Lesenice,
1927
Lesenice
1938
Leszenye,
1945
Lesenice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Lesenice) 221
Telefon: 0474894100
Fax: 0474894100

Honlap: lesenice.sk
Polgármester:
Majdán Ladislav (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Celleng Martin (ĽS Naše Slovensko)
Bojtoš Jaroslav (MOST - HÍD)
Bartoš Oliver (MOST - HÍD)
Čika Jaroslav (SMER-SD)
Babka Marek (SMER-SD)
ĽS Naše ... 20% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Leszenyei Posta

Lesenice 180

Óvoda

Lesenice 96

Leszenyei Községi Hivatal

Lesenice 221

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 192 62%
szlovákok 102 33%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 309
magyarok 412 86%
szlovákok 65 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 477
magyarok 131 27%
szlovákok 330 67%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 33 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 494
magyarok 109 18%
szlovákok 478 81%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 590
magyarok 235 41%
szlovákok 328 57%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 571
magyarok 56 11%
szlovákok 448 86%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 3%
összlétszám 522
magyarok 50 10%
szlovákok 417 86%
romák 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 4%
összlétszám 487
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 436
Választási részvétel: 82.11 %
Kiadott boríték: 358
Bedobott boríték: 358

Polgármester

Érvényes szavazólap: 353
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Majdán Ladislav 199 56.37 % SMER-SD, MOST - HÍD
Macko Alexander 154 43.63 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Čika Jaroslav 215 SMER-SD
Bojtoš Jaroslav 172 MOST - HÍD
Celleng Martin 163 ĽS Naše Slovensko
Babka Marek 163 SMER-SD
Bartoš Oliver 150 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö ĽS Naše Slovensko 28.57% ĽS Naše Slovensko 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö ĽS Naše Slovensko 20.00% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 451
Választási részvétel: 25.50 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115
Választásra jogosult: 451
Választási részvétel: 14.19 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64
Választásra jogosult: 436
Választási részvétel: 37,84 %
Kiadott boríték: 165
Bedobott boríték: 165

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 107
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 45 42.06 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 32 29.91 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 18 16.82 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 5 4.67 % SNS
Ondrej Binder 2 1.87 % Független
Pavel Chovanec 2 1.87 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 2 1.87 % ASV
Andrea Jenčíková 1 0.93 % NP
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 26 40.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 64 40.25 % Független
Marian Kotleba 59 37.11 % ĽSNS
Igor Kašper 10 6.29 % Független
Martin Juhaniak 8 5.03 % Független
Milan Urbáni 5 3.14 % SMS
Miroslav Gálik 4 2.52 % NAS
Martin Klus 2 1.26 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 2 1.26 % Független
Viliam Baňák 1 0.63 % JĽSS
Vojtech Kökény 1 0.63 % SRK
Ivan Saktor 1 0.63 % Független
Jozef Šimko 1 0.63 % Független
Michal Kantor 1 0.63 % SZS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 158
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 61 53.51% SMK-MKP
Mirko Trojčák 49 42.98% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 48 42.11% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Attila Baki 45 39.47% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 32 28.07% SMER - SD, KDH
Mária Lőrincz 16 14.04% Független
Peter Šiška 10 8.77% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 8 7.02% SNS
Richárd Hamerlik 7 6.14% SMS
Jozef Filip 5 4.39% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 4 3.51% SMER - SD, KDH
Peter Bartoš 3 2.63% ĽS Naše Slovensko
Pavol Goda 2 1.75% SĽS
Bohuslav Beňo 2 1.75% OKS
Václav Hájevský 2 1.75% Független
Anna Hlivárová 1 0.88% ASV
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
László Jámbor 69 43.67% SMK-MKP
Darina Antolíková 64 40.51% ŠANCA
Mirko Trojčák 55 34.81% SMER-SD
Ondrej Kollár 27 17.09% SMER-SD
Jaroslav Filip 27 17.09% SMER-SD
Michal Györgyík 20 12.66% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 19 12.03% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 16 10.13% Független
Erika Kušická 16 10.13% MOST - HÍD
Jaroslav Dudáš 14 8.86% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 13 8.23% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Peter Šalko 13 8.23% Független
Nicolas Dobrocký 12 7.59% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 9 5.70% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 9 5.70% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dana Havrilová 8 5.06% Független
Ľuboslav Dobrocký 8 5.06% ŠANCA
Mária Košíková 8 5.06% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viktor Lestyánszky 7 4.43% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 7 4.43% MKDA-MKDSZ
Miloš Krchňavý 6 3.80% Független
Rózsa Skabela 3 1.90% MOST - HÍD
Michaela Činčurová 2 1.27% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 16.21 %
Ipolynyék 120 14.20 %
Nagycsalomja 65 7.69 %
Ipolykeszi 57 6.75 %
Lukanénye 53 6.27 %
Csáb 43 5.09 %
Nagykürtös 40 4.73 %
Inám 38 4.50 %
Kóvár 34 4.02 %
Ipolyvarbó 28 3.31 %
Ipolynagyfalu 28 3.31 %
Ipolyszécsényke 26 3.08 %
Kelenye 22 2.60 %
Kőkeszi 21 2.49 %
Apátújfalu 20 2.37 %
Bussa 19 2.25 %
Terbegec 19 2.25 %
Ipolyhídvég 18 2.13 %
Zsély 17 2.01 %
Óvár 15 1.78 %
Leszenye 9 1.07 %
Dacsókeszi 6 0.71 %
Szelény 5 0.59 %
Csalár 5 0.59 %
Magasmajtény 5 0.59 %
Galábocs 4 0.47 %
Felsőzellő 4 0.47 %
Kiscsalomja 4 0.47 %
Tótgyarmat 3 0.36 %
Kékkő 3 0.36 %
Ipolyharaszti 3 0.36 %
Kislibercse 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Kiskürtös 2 0.24 %
Ebeck 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Paróca 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Szécsénykovácsi 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 40.59 %
Mikszáthfalva 149 13.68 %
Ebeck 70 6.43 %
Kürtösújfalu 69 6.34 %
Kékkő 63 5.79 %
Zsély 51 4.68 %
Alsópalojta 39 3.58 %
Kiskürtös 30 2.75 %
Középpalojta 20 1.84 %
Nógrádszentpéter 18 1.65 %
Magasmajtény 15 1.38 %
Érújfalu 15 1.38 %
Erdőszelestény 15 1.38 %
Bereklak 15 1.38 %
Bussa 13 1.19 %
Alsózellő 10 0.92 %
Dacsólam 10 0.92 %
Csalár 9 0.83 %
Lukanénye 9 0.83 %
Nagyhalom 9 0.83 %
Leszenye 8 0.73 %
Kishalom 8 0.73 %
Dacsókeszi 8 0.73 %
Felsőpalojta 8 0.73 %
Alsósztregova 7 0.64 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Nógrádszenna 6 0.55 %
Felsőesztergály 6 0.55 %
Ipolynyék 6 0.55 %
Ipolykér 6 0.55 %
Alsóesztergály 6 0.55 %
Száraznyírjes 6 0.55 %
Tótgyarmat 5 0.46 %
Paróca 5 0.46 %
Felsősztregova 5 0.46 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Apafalva 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Kőkeszi 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Gyürki 2 0.18 %
Szuhány 2 0.18 %
Felsőzellő 2 0.18 %
Óvár 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.34 %
Nagykürtös 169 11.22 %
Magasmajtény 85 5.64 %
Apátújfalu 79 5.25 %
Ipolynyék 78 5.18 %
Csáb 69 4.58 %
Leszenye 64 4.25 %
Zsély 43 2.86 %
Bátorfalu 37 2.46 %
Óvár 27 1.79 %
Tótgyarmat 27 1.79 %
Kékkő 26 1.73 %
Bussa 24 1.59 %
Nagycsalomja 24 1.59 %
Ipolybalog 24 1.59 %
Szécsénykovácsi 23 1.53 %
Dacsókeszi 22 1.46 %
Kőkeszi 22 1.46 %
Inám 21 1.39 %
Ipolyharaszti 21 1.39 %
Bereklak 20 1.33 %
Középpalojta 18 1.20 %
Ipolyvarbó 18 1.20 %
Erdőszelestény 18 1.20 %
Csall 17 1.13 %
Nógrádszentpéter 16 1.06 %
Alsósztregova 16 1.06 %
Szelény 15 1.00 %
Ipolykeszi 14 0.93 %
Felsőzellő 13 0.86 %
Terbegec 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Kóvár 13 0.86 %
Sirak 12 0.80 %
Borosznok 12 0.80 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótkisfalu 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Szuhány 11 0.73 %
Ipolynagyfalu 10 0.66 %
Ipolykér 10 0.66 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.53 %
Gyürki 8 0.53 %
Alsózellő 8 0.53 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 22.67 %
Nagykürtös 228 16.25 %
Magasmajtény 105 7.48 %
Óvár 76 5.42 %
Lukanénye 71 5.06 %
Ipolybalog 70 4.99 %
Ipolykér 69 4.92 %
Kékkő 50 3.56 %
Inám 43 3.06 %
Csalár 42 2.99 %
Ipolyhídvég 39 2.78 %
Bussa 34 2.42 %
Ipolykeszi 30 2.14 %
Kőkeszi 26 1.85 %
Csall 25 1.78 %
Csáb 23 1.64 %
Szécsénykovácsi 21 1.50 %
Nagycsalomja 20 1.43 %
Alsópalojta 20 1.43 %
Nógrádszentpéter 18 1.28 %
Ipolynagyfalu 17 1.21 %
Leszenye 16 1.14 %
Zsély 14 1.00 %
Erdőszelestény 14 1.00 %
Dacsókeszi 13 0.93 %
Ipolyharaszti 13 0.93 %
Bátorfalu 11 0.78 %
Gyürki 11 0.78 %
Ebeck 11 0.78 %
Kishalom 10 0.71 %
Bereklak 10 0.71 %
Alsósztregova 10 0.71 %
Szelény 9 0.64 %
Ipolyvarbó 9 0.64 %
Tótkisfalu 9 0.64 %
Apátújfalu 8 0.57 %
Kóvár 7 0.50 %
Felsőzellő 7 0.50 %
Kelenye 7 0.50 %
Terbegec 7 0.50 %
Mikszáthfalva 6 0.43 %
Felsőesztergály 6 0.43 %
Galábocs 5 0.36 %
Sirak 5 0.36 %
Tótgyarmat 5 0.36 %
Középpalojta 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Kiskürtös 4 0.29 %
Kürtösújfalu 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Nagyhalom 3 0.21 %
Zobor 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Felsősztregova 3 0.21 %
Nógrádszenna 3 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Dacsólam 2 0.14 %
Kislibercse 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 41.33 %
Kékkő 70 5.89 %
Magasmajtény 34 2.86 %
Zsély 31 2.61 %
Kiskürtös 31 2.61 %
Nógrádszentpéter 30 2.53 %
Bussa 19 1.60 %
Mikszáthfalva 18 1.52 %
Felsőzellő 14 1.18 %
Ipolynyék 14 1.18 %
Lukanénye 13 1.09 %
Leszenye 13 1.09 %
Alsózellő 12 1.01 %
Alsópalojta 12 1.01 %
Alsósztregova 11 0.93 %
Bereklak 11 0.93 %
Érújfalu 11 0.93 %
Alsóesztergály 11 0.93 %
Felsőesztergály 11 0.93 %
Szécsénykovácsi 10 0.84 %
Dacsólam 8 0.67 %
Nagyhalom 8 0.67 %
Csalár 8 0.67 %
Ipolyvarbó 7 0.59 %
Csáb 7 0.59 %
Kishalom 7 0.59 %
Tótkisfalu 7 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.59 %
Ebeck 7 0.59 %
Kiscsalomja 7 0.59 %
Szelény 6 0.51 %
Hartyán 6 0.51 %
Középpalojta 6 0.51 %
Tótkelecsény 5 0.42 %
Nagycsalomja 5 0.42 %
Kőkeszi 5 0.42 %
Szuhány 5 0.42 %
Terbegec 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Ipolykér 4 0.34 %
Kislibercse 4 0.34 %
Erdőszelestény 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Száraznyírjes 4 0.34 %
Dacsókeszi 4 0.34 %
Sirak 3 0.25 %
Óvár 3 0.25 %
Galábocs 3 0.25 %
Ipolyszécsényke 3 0.25 %
Bátorfalu 3 0.25 %
Zobor 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.01 %
Kékkő 56 4.09 %
Zsély 50 3.65 %
Lukanénye 43 3.14 %
Alsópalojta 41 3.00 %
Mikszáthfalva 36 2.63 %
Erdőszelestény 31 2.27 %
Érújfalu 30 2.19 %
Kiskürtös 30 2.19 %
Nógrádszentpéter 28 2.05 %
Alsósztregova 28 2.05 %
Középpalojta 23 1.68 %
Dacsókeszi 23 1.68 %
Ebeck 22 1.61 %
Bereklak 22 1.61 %
Bussa 21 1.54 %
Alsózellő 21 1.54 %
Kőkeszi 21 1.54 %
Csáb 20 1.46 %
Apátújfalu 19 1.39 %
Kürtösújfalu 17 1.24 %
Tótgyarmat 16 1.17 %
Nógrádszenna 15 1.10 %
Ipolynyék 14 1.02 %
Felsőzellő 14 1.02 %
Leszenye 14 1.02 %
Csalár 13 0.95 %
Kiscsalomja 13 0.95 %
Nagycsalomja 12 0.88 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Kislibercse 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Hartyán 10 0.73 %
Inám 10 0.73 %
Tótkisfalu 10 0.73 %
Szelény 10 0.73 %
Magasmajtény 10 0.73 %
Nagylám 9 0.66 %
Szécsénykovácsi 9 0.66 %
Szuhány 8 0.58 %
Felsőpalojta 7 0.51 %
Dacsólam 7 0.51 %
Apafalva 7 0.51 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.97 %
Erdőszelestény 168 15.69 %
Zsély 73 6.82 %
Kékkő 32 2.99 %
Leszenye 27 2.52 %
Csáb 25 2.33 %
Magasmajtény 24 2.24 %
Mikszáthfalva 22 2.05 %
Kiscsalomja 21 1.96 %
Lukanénye 21 1.96 %
Dacsólam 21 1.96 %
Bussa 21 1.96 %
Apátújfalu 19 1.77 %
Nógrádszentpéter 18 1.68 %
Középpalojta 15 1.40 %
Bereklak 15 1.40 %
Kiskürtös 14 1.31 %
Alsópalojta 14 1.31 %
Érújfalu 14 1.31 %
Kürtösújfalu 14 1.31 %
Csall 13 1.21 %
Ipolyvarbó 13 1.21 %
Ipolybalog 13 1.21 %
Terbegec 13 1.21 %
Ipolynyék 12 1.12 %
Nagycsalomja 12 1.12 %
Alsósztregova 12 1.12 %
Nagyhalom 12 1.12 %
Szécsénykovácsi 12 1.12 %
Ebeck 11 1.03 %
Alsózellő 8 0.75 %
Felsőzellő 8 0.75 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Ipolyharaszti 7 0.65 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Kishalom 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Felsőpalojta 6 0.56 %
Gyürki 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.47 %
Ipolynagyfalu 5 0.47 %
Kőkeszi 5 0.47 %
Kóvár 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Nógrádszenna 5 0.47 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 12.77 %
Nagykürtös 217 12.71 %
Ipolybalog 189 11.07 %
Lukanénye 124 7.26 %
Csáb 91 5.33 %
Nagycsalomja 80 4.69 %
Inám 72 4.22 %
Ipolyhídvég 64 3.75 %
Zsély 59 3.46 %
Bussa 51 2.99 %
Ipolykeszi 48 2.81 %
Kóvár 45 2.64 %
Ipolyvarbó 43 2.52 %
Apátújfalu 43 2.52 %
Óvár 42 2.46 %
Ipolynagyfalu 38 2.23 %
Ipolyszécsényke 36 2.11 %
Kőkeszi 36 2.11 %
Kelenye 27 1.58 %
Kékkő 22 1.29 %
Terbegec 21 1.23 %
Dacsókeszi 20 1.17 %
Leszenye 19 1.11 %
Szécsénykovácsi 18 1.05 %
Felsőzellő 15 0.88 %
Alsósztregova 15 0.88 %
Szelény 15 0.88 %
Bátorfalu 14 0.82 %
Csalár 13 0.76 %
Nógrádszentpéter 11 0.64 %
Kiscsalomja 10 0.59 %
Galábocs 10 0.59 %
Magasmajtény 10 0.59 %
Alsópalojta 9 0.53 %
Erdőszelestény 9 0.53 %
Szuhány 8 0.47 %
Mikszáthfalva 8 0.47 %
Sirak 8 0.47 %
Tótkisfalu 7 0.41 %
Érújfalu 7 0.41 %
Alsózellő 7 0.41 %
Kiskürtös 7 0.41 %
Rárósmulyad 7 0.41 %
Hartyán 6 0.35 %
Tótgyarmat 6 0.35 %
Kürtösújfalu 6 0.35 %
Gyürki 6 0.35 %
Dacsólam 5 0.29 %
Tótkelecsény 5 0.29 %
Felsőesztergály 5 0.29 %
Kishalom 5 0.29 %
Ipolykér 5 0.29 %
Ipolyharaszti 5 0.29 %
Ebeck 4 0.23 %
Nagyhalom 4 0.23 %
Nagylám 4 0.23 %
Bereklak 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.33 %
Középpalojta 113 9.89 %
Alsópalojta 91 7.97 %
Lukanénye 90 7.88 %
Felsőpalojta 79 6.92 %
Bereklak 61 5.34 %
Kékkő 32 2.80 %
Ebeck 32 2.80 %
Tótgyarmat 24 2.10 %
Csáb 22 1.93 %
Mikszáthfalva 21 1.84 %
Magasmajtény 20 1.75 %
Kőkeszi 17 1.49 %
Leszenye 16 1.40 %
Erdőszelestény 15 1.31 %
Ipolynyék 15 1.31 %
Dacsólam 15 1.31 %
Kiskürtös 14 1.23 %
Szuhány 14 1.23 %
Zsély 12 1.05 %
Dacsókeszi 11 0.96 %
Bussa 8 0.70 %
Kürtösújfalu 8 0.70 %
Alsóesztergály 7 0.61 %
Érújfalu 7 0.61 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Felsőesztergály 4 0.35 %
Sirak 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Apafalva 3 0.26 %
Gyürki 3 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.56 %
Ipolybalog 179 10.42 %
Lukanénye 173 10.07 %
Csáb 132 7.68 %
Nagykürtös 125 7.28 %
Apátújfalu 119 6.93 %
Nagycsalomja 96 5.59 %
Zsély 80 4.66 %
Leszenye 69 4.02 %
Inám 61 3.55 %
Ipolykeszi 61 3.55 %
Bussa 59 3.43 %
Ipolyhídvég 59 3.43 %
Kőkeszi 58 3.38 %
Ipolyszécsényke 50 2.91 %
Tótgyarmat 48 2.79 %
Ipolyvarbó 48 2.79 %
Óvár 46 2.68 %
Kelenye 46 2.68 %
Kóvár 42 2.44 %
Terbegec 41 2.39 %
Bátorfalu 36 2.10 %
Ipolynagyfalu 34 1.98 %
Dacsókeszi 30 1.75 %
Szécsénykovácsi 26 1.51 %
Ipolyharaszti 18 1.05 %
Szelény 17 0.99 %
Sirak 15 0.87 %
Erdőszelestény 15 0.87 %
Csalár 14 0.81 %
Kékkő 13 0.76 %
Magasmajtény 12 0.70 %
Ipolykér 12 0.70 %
Ebeck 11 0.64 %
Mikszáthfalva 10 0.58 %
Felsőzellő 9 0.52 %
Csall 9 0.52 %
Gyürki 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Bereklak 6 0.35 %
Rárósmulyad 6 0.35 %
Középpalojta 4 0.23 %
Alsóesztergály 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.39 %
Ipolykér 25 3.64 %
Bussa 21 3.06 %
Lukanénye 21 3.06 %
Szécsénykovácsi 21 3.06 %
Nagykürtös 19 2.77 %
Ipolynyék 17 2.47 %
Óvár 12 1.75 %
Zsély 12 1.75 %
Terbegec 11 1.60 %
Apátújfalu 11 1.60 %
Ipolybalog 11 1.60 %
Csáb 10 1.46 %
Felsőzellő 10 1.46 %
Nagycsalomja 8 1.16 %
Ipolyhídvég 7 1.02 %
Kőkeszi 7 1.02 %
Inám 7 1.02 %
Leszenye 7 1.02 %
Galábocs 5 0.73 %
Csalár 4 0.58 %
Ipolynagyfalu 4 0.58 %
Érújfalu 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Dacsókeszi 3 0.44 %
Gyürki 3 0.44 %
Kóvár 3 0.44 %
Paróca 3 0.44 %
Ipolyszécsényke 3 0.44 %
Szelény 3 0.44 %
Erdőszelestény 3 0.44 %
Tótgyarmat 2 0.29 %
Felsőesztergály 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Alsósztregova 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Mikszáthfalva 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 11.78 %
Nagykürtös 96 10.28 %
Nógrádszentpéter 34 3.64 %
Érújfalu 17 1.82 %
Kékkő 16 1.71 %
Kislibercse 15 1.61 %
Tótkisfalu 15 1.61 %
Bussa 15 1.61 %
Magasmajtény 14 1.50 %
Borosznok 13 1.39 %
Süllye 11 1.18 %
Felsőesztergály 11 1.18 %
Lukanénye 9 0.96 %
Alsópalojta 9 0.96 %
Zsély 9 0.96 %
Csáb 9 0.96 %
Ipolyharaszti 9 0.96 %
Bereklak 8 0.86 %
Felsősztregova 8 0.86 %
Dacsólam 7 0.75 %
Tótkelecsény 7 0.75 %
Nagylám 7 0.75 %
Nógrádszenna 6 0.64 %
Felsőzellő 6 0.64 %
Csall 6 0.64 %
Szelény 5 0.54 %
Hartyán 5 0.54 %
Ipolynyék 5 0.54 %
Kiscsalomja 5 0.54 %
Bátorfalu 4 0.43 %
Nagycsalomja 4 0.43 %
Kiskürtös 4 0.43 %
Alsózellő 4 0.43 %
Szuhány 4 0.43 %
Paróca 4 0.43 %
Kürtösújfalu 3 0.32 %
Kelenye 3 0.32 %
Nagyhalom 3 0.32 %
Kőkeszi 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Dacsókeszi 2 0.21 %
Leszenye 2 0.21 %
Középpalojta 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 25.66 %
Zsély 73 3.68 %
Kékkő 64 3.23 %
Alsózellő 62 3.13 %
Lukanénye 49 2.47 %
Csáb 37 1.86 %
Alsósztregova 37 1.86 %
Középpalojta 36 1.81 %
Apátújfalu 35 1.76 %
Dacsókeszi 33 1.66 %
Nógrádszentpéter 29 1.46 %
Bereklak 28 1.41 %
Mikszáthfalva 28 1.41 %
Erdőszelestény 26 1.31 %
Kiskürtös 25 1.26 %
Érújfalu 25 1.26 %
Felsőzellő 23 1.16 %
Ipolynyék 23 1.16 %
Alsópalojta 21 1.06 %
Nagycsalomja 20 1.01 %
Ebeck 20 1.01 %
Leszenye 20 1.01 %
Kőkeszi 18 0.91 %
Felsőesztergály 18 0.91 %
Bussa 18 0.91 %
Szécsénykovácsi 18 0.91 %
Alsóesztergály 18 0.91 %
Csalár 17 0.86 %
Kiscsalomja 17 0.86 %
Tótgyarmat 16 0.81 %
Nógrádszenna 15 0.76 %
Terbegec 14 0.71 %
Ipolykér 14 0.71 %
Bátorfalu 11 0.55 %
Ipolybalog 11 0.55 %
Óvár 11 0.55 %
Tótkelecsény 11 0.55 %
Kelenye 11 0.55 %
Tótkisfalu 9 0.45 %
Szuhány 9 0.45 %
Kürtösújfalu 9 0.45 %
Sirak 9 0.45 %
Ipolyhídvég 9 0.45 %
Száraznyírjes 8 0.40 %
Inám 8 0.40 %
Ipolyvarbó 8 0.40 %
Felsőpalojta 7 0.35 %
Szelény 7 0.35 %
Apafalva 7 0.35 %
Süllye 6 0.30 %
Ipolyszécsényke 6 0.30 %
Galábocs 6 0.30 %
Ipolynagyfalu 6 0.30 %
Nagyhalom 6 0.30 %
Kóvár 6 0.30 %
Csall 6 0.30 %
Kislibercse 6 0.30 %
Magasmajtény 4 0.20 %
Ipolyharaszti 4 0.20 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 50.28 %
Kékkő 93 6.52 %
Mikszáthfalva 76 5.33 %
Alsópalojta 67 4.70 %
Magasmajtény 59 4.14 %
Kiskürtös 39 2.73 %
Alsósztregova 36 2.52 %
Középpalojta 32 2.24 %
Zsély 31 2.17 %
Nógrádszentpéter 27 1.89 %
Erdőszelestény 25 1.75 %
Ebeck 22 1.54 %
Bereklak 22 1.54 %
Alsózellő 22 1.54 %
Ipolynyék 21 1.47 %
Bussa 18 1.26 %
Nagyhalom 14 0.98 %
Kürtösújfalu 13 0.91 %
Dacsókeszi 11 0.77 %
Csalár 9 0.63 %
Alsóesztergály 8 0.56 %
Dacsólam 8 0.56 %
Kislibercse 7 0.49 %
Csáb 7 0.49 %
Leszenye 6 0.42 %
Csall 6 0.42 %
Lukanénye 5 0.35 %
Tótkisfalu 5 0.35 %
Érújfalu 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Szécsénykovácsi 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Kőkeszi 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Szelény 4 0.28 %
Felsőzellő 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.70 %
Kékkő 203 4.81 %
Magasmajtény 163 3.87 %
Erdőszelestény 118 2.80 %
Nógrádszentpéter 116 2.75 %
Bereklak 105 2.49 %
Lukanénye 105 2.49 %
Bussa 104 2.47 %
Csáb 102 2.42 %
Alsópalojta 102 2.42 %
Alsósztregova 87 2.06 %
Zsély 86 2.04 %
Mikszáthfalva 80 1.90 %
Középpalojta 78 1.85 %
Kürtösújfalu 76 1.80 %
Dacsókeszi 69 1.64 %
Kőkeszi 63 1.49 %
Érújfalu 61 1.45 %
Kiskürtös 55 1.30 %
Szuhány 55 1.30 %
Leszenye 55 1.30 %
Ebeck 51 1.21 %
Dacsólam 51 1.21 %
Apátújfalu 51 1.21 %
Ipolynyék 45 1.07 %
Alsózellő 42 1.00 %
Felsőpalojta 41 0.97 %
Nógrádszenna 40 0.95 %
Kiscsalomja 36 0.85 %
Felsőesztergály 35 0.83 %
Bátorfalu 35 0.83 %
Csall 34 0.81 %
Tótgyarmat 32 0.76 %
Tótkisfalu 32 0.76 %
Csalár 31 0.74 %
Felsőzellő 31 0.74 %
Nagylám 30 0.71 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.66 %
Szécsénykovácsi 27 0.64 %
Alsóesztergály 26 0.62 %
Ipolybalog 25 0.59 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.52 %
Ipolykér 22 0.52 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.47 %
Ipolykeszi 20 0.47 %
Kislibercse 17 0.40 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.36 %
Gyürki 15 0.36 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 30.34 %
Kékkő 35 3.74 %
Magasmajtény 20 2.14 %
Nógrádszentpéter 19 2.03 %
Kiskürtös 17 1.82 %
Zsély 16 1.71 %
Bussa 14 1.50 %
Erdőszelestény 12 1.28 %
Csall 9 0.96 %
Száraznyírjes 9 0.96 %
Ebeck 9 0.96 %
Csáb 8 0.85 %
Alsópalojta 8 0.85 %
Mikszáthfalva 8 0.85 %
Bereklak 8 0.85 %
Galábocs 8 0.85 %
Dacsólam 8 0.85 %
Lukanénye 8 0.85 %
Leszenye 8 0.85 %
Érújfalu 8 0.85 %
Dacsókeszi 7 0.75 %
Kőkeszi 6 0.64 %
Ipolyvarbó 6 0.64 %
Ipolynyék 6 0.64 %
Apátújfalu 5 0.53 %
Középpalojta 5 0.53 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Szuhány 4 0.43 %
Borosznok 4 0.43 %
Csalár 4 0.43 %
Tótkisfalu 4 0.43 %
Óvár 4 0.43 %
Kóvár 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Felsőesztergály 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Szelény 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Kürtösújfalu 2 0.21 %
Tótkelecsény 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Nagycsalomja 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Alsózellő 1 0.11 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.35 %
Kékkő 61 5.92 %
Lukanénye 39 3.79 %
Zsély 38 3.69 %
Alsósztregova 28 2.72 %
Nógrádszentpéter 26 2.52 %
Bereklak 20 1.94 %
Alsózellő 19 1.84 %
Ebeck 18 1.75 %
Erdőszelestény 18 1.75 %
Csáb 16 1.55 %
Mikszáthfalva 16 1.55 %
Érújfalu 16 1.55 %
Felsőzellő 16 1.55 %
Nógrádszenna 15 1.46 %
Ipolynyék 14 1.36 %
Kürtösújfalu 13 1.26 %
Magasmajtény 13 1.26 %
Bussa 13 1.26 %
Alsópalojta 12 1.17 %
Kőkeszi 12 1.17 %
Középpalojta 12 1.17 %
Leszenye 12 1.17 %
Dacsókeszi 12 1.17 %
Kiskürtös 11 1.07 %
Tótgyarmat 10 0.97 %
Tótkisfalu 9 0.87 %
Inám 9 0.87 %
Dacsólam 9 0.87 %
Ipolykér 8 0.78 %
Csalár 8 0.78 %
Alsóesztergály 8 0.78 %
Apátújfalu 8 0.78 %
Kislibercse 7 0.68 %
Kelenye 7 0.68 %
Nagycsalomja 7 0.68 %
Csall 6 0.58 %
Apafalva 6 0.58 %
Kiscsalomja 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Nagylám 6 0.58 %
Óvár 6 0.58 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.00 %
Kékkő 105 4.29 %
Erdőszelestény 71 2.90 %
Magasmajtény 63 2.58 %
Bussa 62 2.54 %
Nógrádszentpéter 59 2.41 %
Bereklak 55 2.25 %
Csáb 51 2.09 %
Középpalojta 50 2.04 %
Alsópalojta 49 2.00 %
Zsély 48 1.96 %
Lukanénye 46 1.88 %
Ipolyhídvég 45 1.84 %
Kürtösújfalu 44 1.80 %
Alsósztregova 43 1.76 %
Felsőzellő 39 1.60 %
Mikszáthfalva 38 1.55 %
Dacsókeszi 38 1.55 %
Szuhány 35 1.43 %
Felsőesztergály 31 1.27 %
Apátújfalu 28 1.15 %
Kiskürtös 28 1.15 %
Csalár 27 1.10 %
Leszenye 27 1.10 %
Kőkeszi 26 1.06 %
Alsózellő 25 1.02 %
Dacsólam 25 1.02 %
Kiscsalomja 24 0.98 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.82 %
Szelény 20 0.82 %
Alsóesztergály 20 0.82 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.65 %
Tótgyarmat 16 0.65 %
Tótkisfalu 15 0.61 %
Kislibercse 15 0.61 %
Tótkelecsény 15 0.61 %
Nógrádszenna 15 0.61 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 38.52 %
Kékkő 110 6.74 %
Zsély 56 3.43 %
Mikszáthfalva 54 3.31 %
Alsópalojta 51 3.12 %
Bereklak 42 2.57 %
Nógrádszentpéter 38 2.33 %
Bussa 35 2.14 %
Erdőszelestény 35 2.14 %
Kiskürtös 32 1.96 %
Csáb 28 1.71 %
Felsőesztergály 26 1.59 %
Kürtösújfalu 23 1.41 %
Alsózellő 22 1.35 %
Alsósztregova 22 1.35 %
Lukanénye 19 1.16 %
Ebeck 17 1.04 %
Magasmajtény 17 1.04 %
Nagyhalom 13 0.80 %
Dacsókeszi 13 0.80 %
Leszenye 13 0.80 %
Ipolykér 13 0.80 %
Érújfalu 13 0.80 %
Középpalojta 12 0.73 %
Felsőzellő 12 0.73 %
Szécsénykovácsi 11 0.67 %
Szuhány 10 0.61 %
Csalár 10 0.61 %
Száraznyírjes 10 0.61 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Kiscsalomja 9 0.55 %
Dacsólam 9 0.55 %
Nógrádszenna 8 0.49 %
Galábocs 8 0.49 %
Tótgyarmat 8 0.49 %
Óvár 7 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Bátorfalu 6 0.37 %
Kislibercse 5 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolynagyfalu 4 0.24 %
Ipolynyék 4 0.24 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Csall 4 0.24 %
Tótkelecsény 4 0.24 %
Zobor 4 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 14.19 %
Ipolybalog 57 12.84 %
Ipolykeszi 48 10.81 %
Ipolyhídvég 41 9.23 %
Nagycsalomja 24 5.41 %
Nagykürtös 22 4.95 %
Lukanénye 20 4.50 %
Ipolykér 13 2.93 %
Óvár 13 2.93 %
Ipolynagyfalu 12 2.70 %
Inám 12 2.70 %
Kóvár 11 2.48 %
Magasmajtény 8 1.80 %
Bussa 6 1.35 %
Ipolyszécsényke 6 1.35 %
Tótgyarmat 5 1.13 %
Kőkeszi 5 1.13 %
Zsély 4 0.90 %
Ipolyvarbó 4 0.90 %
Apátújfalu 4 0.90 %
Kelenye 4 0.90 %
Csalár 4 0.90 %
Szécsénykovácsi 4 0.90 %
Leszenye 3 0.68 %
Csáb 3 0.68 %
Kiscsalomja 2 0.45 %
Sirak 2 0.45 %
Érújfalu 2 0.45 %
Gyürki 2 0.45 %
Alsózellő 1 0.23 %
Tótkisfalu 1 0.23 %
Terbegec 1 0.23 %
Bátorfalu 1 0.23 %
Kékkő 1 0.23 %
Kishalom 1 0.23 %
Mikszáthfalva 1 0.23 %
Alsósztregova 1 0.23 %
Rárósmulyad 1 0.23 %
Dacsókeszi 1 0.23 %
Szelény 1 0.23 %
Zobor 1 0.23 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.66 %
Alsósztregova 136 16.94 %
Felsőzellő 91 11.33 %
Bussa 76 9.46 %
Nógrádszentpéter 31 3.86 %
Kékkő 24 2.99 %
Alsózellő 23 2.86 %
Mikszáthfalva 18 2.24 %
Kislibercse 16 1.99 %
Alsópalojta 16 1.99 %
Érújfalu 15 1.87 %
Magasmajtény 13 1.62 %
Középpalojta 10 1.25 %
Felsőesztergály 10 1.25 %
Rárósmulyad 9 1.12 %
Leszenye 9 1.12 %
Tótkelecsény 8 1.00 %
Nógrádszenna 8 1.00 %
Ipolynyék 7 0.87 %
Csáb 7 0.87 %
Dacsólam 7 0.87 %
Hartyán 7 0.87 %
Apátújfalu 7 0.87 %
Csalár 6 0.75 %
Ipolyvarbó 6 0.75 %
Zsély 6 0.75 %
Ebeck 6 0.75 %
Kishalom 5 0.62 %
Kiskürtös 5 0.62 %
Tótkisfalu 5 0.62 %
Lukanénye 5 0.62 %
Szuhány 4 0.50 %
Felsősztregova 4 0.50 %
Nagycsalomja 4 0.50 %
Erdőszelestény 4 0.50 %
Borosznok 4 0.50 %
Kürtösújfalu 4 0.50 %
Bereklak 4 0.50 %
Terbegec 4 0.50 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 21.64 %
Ipolyhídvég 131 17.28 %
Ipolybalog 83 10.95 %
Ipolynagyfalu 47 6.20 %
Inám 44 5.80 %
Nagykürtös 41 5.41 %
Óvár 35 4.62 %
Ipolykér 31 4.09 %
Ipolykeszi 27 3.56 %
Lukanénye 19 2.51 %
Csáb 18 2.37 %
Nagycsalomja 18 2.37 %
Kelenye 18 2.37 %
Ipolyszécsényke 17 2.24 %
Kóvár 15 1.98 %
Csalár 15 1.98 %
Apátújfalu 13 1.72 %
Sirak 11 1.45 %
Terbegec 11 1.45 %
Szécsénykovácsi 10 1.32 %
Kőkeszi 9 1.19 %
Bussa 9 1.19 %
Bátorfalu 8 1.06 %
Leszenye 7 0.92 %
Tótgyarmat 6 0.79 %
Dacsókeszi 5 0.66 %
Gyürki 5 0.66 %
Kékkő 5 0.66 %
Magasmajtény 4 0.53 %
Szelény 4 0.53 %
Ipolyvarbó 4 0.53 %
Zsély 4 0.53 %
Galábocs 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Érújfalu 3 0.40 %
Mikszáthfalva 2 0.26 %
Alsózellő 2 0.26 %
Rárósmulyad 2 0.26 %
Erdőszelestény 2 0.26 %
Zobor 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.39 %
Alsósztregova 235 17.47 %
Nógrádszentpéter 76 5.65 %
Érújfalu 75 5.58 %
Kékkő 53 3.94 %
Bussa 40 2.97 %
Magasmajtény 39 2.90 %
Kislibercse 32 2.38 %
Hartyán 30 2.23 %
Felsősztregova 29 2.16 %
Tótkisfalu 28 2.08 %
Nógrádszenna 23 1.71 %
Mikszáthfalva 20 1.49 %
Erdőszelestény 19 1.41 %
Tótkelecsény 19 1.41 %
Zsély 18 1.34 %
Alsópalojta 18 1.34 %
Süllye 18 1.34 %
Borosznok 16 1.19 %
Felsőzellő 12 0.89 %
Kiskürtös 12 0.89 %
Bereklak 12 0.89 %
Apátújfalu 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Alsózellő 10 0.74 %
Alsóesztergály 9 0.67 %
Dacsókeszi 9 0.67 %
Középpalojta 9 0.67 %
Rárósmulyad 8 0.59 %
Leszenye 8 0.59 %
Nagylám 8 0.59 %
Lukanénye 8 0.59 %
Kóvár 8 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Paróca 7 0.52 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolykér 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
179 44.31%
VPN
103 25.50%
DS
49 12.13%
KSČ
33 8.17%
KDH
20 4.95%
SPV
8 1.98%
SZ
5 1.24%
DÚRS
3 0.74%
SSL
2 0.50%
Egyéb
2 0.50%
Érvényes szavazatok 404
Együttélés-MKDM
115 30.42%
HZDS
110 29.10%
SDSS
26 6.88%
SDĽ
23 6.08%
ODÚ
21 5.56%
ZPR-RČS
18 4.76%
DS-ODS
12 3.17%
SZ
10 2.65%
KDH
10 2.65%
Magyar Polgári Párt
9 2.38%
SZS
7 1.85%
KSS
5 1.32%
SPI
5 1.32%
SSL-SNZ
2 0.53%
SNS
2 0.53%
Egyéb
3 0.79%
Érvényes szavazatok 378
MK
125 36.87%
50 14.75%
HZDS-RSS
47 13.86%
SP-VOĽBA
38 11.21%
KDH
23 6.78%
ZRS
16 4.72%
KSS
14 4.13%
SPK
13 3.83%
HZPCS
7 2.06%
NS
3 0.88%
Egyéb
3 0.88%
Érvényes szavazatok 339
MKP
117 31.12%
SDK
103 27.39%
HZDS
54 14.36%
SDĽ
36 9.57%
SOP
33 8.78%
KSS
17 4.52%
MLHZP
7 1.86%
NSK
4 1.06%
SNS
2 0.53%
Egyéb
3 0.80%
Érvényes szavazatok 376
MKP
109 41.60%
SDKU
50 19.08%
HZDS
21 8.02%
ANO
21 8.02%
SMER
18 6.87%
SDA
15 5.73%
KSS
12 4.58%
SZS
5 1.91%
KDH
2 0.76%
HZD
2 0.76%
SDPO
2 0.76%
SNS
2 0.76%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 262
MKP
107 47.98%
SDKU DS
35 15.70%
SMER
30 13.45%
NADEJ
13 5.83%
SF
10 4.48%
KDH
7 3.14%
SNS
6 2.69%
KSS
6 2.69%
ĽS HZDS
6 2.69%
ZRS
1 0.45%
ANO
1 0.45%
HZD
1 0.45%
Érvényes szavazatok 223
Most-Híd
83 30.97%
SMER
54 20.15%
SDKU DS
52 19.40%
MKP
22 8.21%
SaS
17 6.34%
Únia
16 5.97%
SNS
6 2.24%
KDH
6 2.24%
SDĽ
5 1.87%
ĽS HZDS
5 1.87%
KSS
2 0.75%
Érvényes szavazatok 268
SMER SD
99 37.79%
Most-Híd
58 22.14%
MKP
23 8.78%
SDKU DS
23 8.78%
OĽaNO
13 4.96%
SaS
12 4.58%
KDH
7 2.67%
99 Percent
7 2.67%
SNS
4 1.53%
SZ
4 1.53%
Zelení
2 0.76%
Zmena zdola DU
2 0.76%
PaS
2 0.76%
ĽS HZDS
2 0.76%
LSNS
2 0.76%
Egyéb
2 0.76%
Érvényes szavazatok 262
SMER SD
75 30.61%
LSNS
58 23.67%
Most-Híd
48 19.59%
MKP
16 6.53%
OĽANO-NOVA
12 4.90%
SNS
6 2.45%
TIP
6 2.45%
SaS
5 2.04%
KDH
4 1.63%
SME RODINA
4 1.63%
#SIEŤ
4 1.63%
ŠANCA
2 0.82%
MKDA-MKDSZ
2 0.82%
SDKU DS
1 0.41%
SKOK!
1 0.41%
PD
1 0.41%
Érvényes szavazatok 245
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések