SK
BA
.....

Lamacs

Község

címer zászló
90 7% magyar 1910
119 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lamač
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Duna-Morva-medence > Belső-Bécsi-medence, Alsó-Morva-sík - Északnyugati-Kárpátok, Kis-Kárpátok, Bazini-hegycsoport
Más földrajzi nevek:
Antošov kanál, Bory, Cerovina, Drážky, Dubravčický potok, Erdők, Grunty, Hrubé lúky, Huštiny, Háj, Jamy, Jurčeková lúka, Kamenáre, Katušina Lúka, Klanec, Krče, Krištofe, Krásna hôrka (Spicberg), Lamacsi-patak (Lamačský potok), Leškár, Liščí vrch, Nad Obylným jarkom, Novákov les, Piski, Pod Rozáliou, Pod vinohrady, Podháj, Popohušč, Posekaný háj, Pri hájovni, Pri krížom, Pridánky, Prvé vŕšky, Rakity, Rázsochy, Rybárove, Skala, Špici, Štamperky, Staré záhrady, Starý Lamač, Szegnár (Segnáre), Tri rady, Vysoká hora, Zapťah, Zečák, Zelená hora, Zelenohorský potok, Zidine, Zlatá hora
Koordináták:
48.19414139, 17.04685974
Terület:
6,54 km2
Rang:
község
Népesség:
7110
Tszf. magasság:
220 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
84103
Település kód:
529419
Szervezeti azonosító:
603414

Lamacs a Kis-Kárpátok déli részén, a Bazini-hegycsoport részét képező Zečák-domb (274 m) lábánál, a Dévényi- és a Bazini-hegycsoport közötti, közlekedési szempontból nagy jelentőségű Lamacsi-kapuban, 226 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 7,5 km-re északnyugatra, Pozsonyhidegkúttól 3 km-re keletre, Stomfától 9 km-re délre, Dévényújfalutól 8 km-re keletre, a D2-es autópálya és a Pozsonyt Prágával összekötő vasúti fővonal mentén (vasútállomás). Határa 152-348 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, északkeleten a Kis-Kárpátok erdei közé, északnyugaton pedig az Alsó-Morva-sík felé is kiterjed. Utóbbi határrészben találjuk Lamacs szántóföldjeinek (2010-ben 158 ha, az összterület 24,2 %-a), előbbiben pedig erdeinek (146 ha, 22,3 %) zömét. A városrész területének 2010-ben mintegy egyhatoda (103 ha) volt beépített terület. A Lamacsi-kapuban, Pozsonyhidegkúttal átellenben találjuk a régi faluközpontot (Starý Lamač) és a tőle északra található, de vele teljesen egybeépült Podháj-lakótelepet, ahol ma a városrész lakosságának zöme él. A Zečák-domb déli oldalán fekszik a Szegnár (Segnáre) családi házas beépítettségű településrésze. Délnyugatról Pozsonyhidegkút, északnyugatról Dévényújfalu, északról Pozsonybeszterce, keletről Pozsony-Újváros, délkeletről pedig Károlyfalu pozsonyi városrészekkel határos. Délkeleti határát a D2-es autópálya és a vasútvonal képezi, Pozsonybesztercével közös határának nagy része a Lamacsi-patak (Lamačský potok) mentén húzódik. A városrészt a 2-es főút köti össze Pozsony központjával, valamint Malackán (30 km) keresztül Holiccsal (76 km), az 505-ös út pedig Dévényújfalu és Stomfa (13 km) felé teremt összeköttetést.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze, 1972-től a IV. körzet (obvod), 1996-tól a Pozsony – IV. járás részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Pozsonyi járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Pozsony-környéki járás). Pozsonyhoz csatolása után 1949-1954 és 1960-1972 között a főváros XI. kerületét alkotta, 1954-1960 között pedig Pozsonyhidegkúttal és a ma az Újváros részét képező Szőlőheggyel együtt a III. kerület része volt. Területe a 20. század során nagymértékben megváltozott: 1910-1921 között határának több mint felét (erdeinek túlnyomó részét) Pozsonyhoz csatolták (ma az Újváros része, a Vödric-pataktól nyugatra eső határrész), területét ezzel 14,59 km²-ről 7,08 km²-re csökkentve. 1972-ben az újonnan épült autópályán túlra eső határrészeit (54 hektárt) Pozsonyhidegkúthoz csatolták, így alakult ki mai területe (6,54 km²).

Népesség

Lamacsnak 2011-ben 6670 lakosa volt, itt élt a főváros lakosságának 1,6 %-a. Lakosságának 92,2 %-a volt szlovák és 2,2 %-a (150 fő) magyar nemzetiségű (2,7 %-a – 177 fő – magyar anyanyelvű). A község eredetileg horvát lakossága (a 16. századtól) a 19. századra szinte teljes egészében szlovákká vált, 1910-ben népességének 91,5 %-a, 1921-ben már 98 %-a volt szlovák nemzetiségű (a magyar nemzetiségűek arányának megugrása 6,5 %-ra 1910-ben átmenetinek bizonyult). 1880-1940 között Lamacs népessége két és félszeresére nőtt (864 főről 2018 főre), az 1970-es évek lakótelep-építésével pedig több mint háromszorosára ugrott és 1980-ra elérte a 7058 főt. Az 1980-as évek stagnálása után az 1991-2001 közötti évtizedben a városrész népességének 6,6 %-át elveszítette (7004 főről 6544-re csökkent). 2001 után ez a folyamat megfordult és ismét nőtt a lakosságszám, különösen 2011 után gyorsult fel a növekedés üteme (2017-ig 8,4 %-os növekedés, 6670 főről 7232 főre). 1921-ben még csaknem a teljes népesség (99,6 %) római katolikus vallású volt, 2011-ben a római katolikusok a népesség 56,7 %-át, az evangélikusok 5,6 %-át, a felekezeten kívüliek pedig 26,6 %-át tették ki. 2011-ben a lakosság 88,2 %-a (5881 fő) élt az ófaluban és a podháji lakótelepen, 11,8 %-a (789 fő) pedig Szegnáron. A településrész népsűrűsége (2011-ben 1020 fő/km²) megfelel a fővárosi átlagnak.

Történelem

A városrész mai területén a középkorban több falu is létezett. A tatárjárás elpusztította az eredeti (vélhetően magyar lakosságú) falut, melynek nevét nem ismerjük. A német lakosságú Blumenaut (Plumau) és Sellendorfot Jakab pozsonyi bíró alapította 1279-1288 között, előbbi kölcsönözte Lamacs 20. századig használatos német nevét is. Évszázadokon át Pozsony város birtoka volt. Sellendorf templomát 1397-ben említik elsőként (helyén épült később a Szent Rozália-kápolna). 1420-ban Gara Miklós nádor elfoglalta Blumenaut és Sellendorfot és erőszakkal a dévényi váruradalomhoz csatolta (1436-ig, ebben az időszakban pusztult el az eredeti Blumenau). A mai falut 1506-ban Szkerlics János alapította, majd 1544-ben a török előrenyomulás elől menekülő horvátok telepedtek le itt. 1547-ben Krabatendorff („Horvátfalva”), majd Horvát-Lámocs néven említik. Neve a szláv lámač (kőtörő) szóból ered és a falutól keletre, a Szidina-hegyen (Zitina) a 16. század elején dolgozó horvát kőbányászoktól eredeztetik. A település gyorsan gyarapodott, 1548-ban 46, 1556-ban 54, 1580-ban már 80 háza volt, lakói főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1553-ban a falu ismét Pozsony város birtokaként szerepelt az oklevelekben. Az 1570-es években lakóinak egy része megalapította a szomszédos Hidegkút (Pozsonyhidegkút) falut. Fatemploma 1553-ban épült, ezt 1570-ben Szent Margit tiszteletére szentelt kőtemplom váltotta fel. 1561-ben tűzvész pusztított. 1624-ben az oszmán törökök ellen gyülekező hadak kifosztották a falut. Az első kőtemplom 1660-ban összeomlott, helyén 1667-1673 között építettek új templomot barokk stílusban (1947-ig állt). 1679-ben pestisjárvány pusztított, ennek emlékére a pozsonyi polgárok adományaiból Szent Rozáliának szentelt kápolnát építettek. A Rákóczi-szabadságharc alatt a császári csapatok négyszer is kifosztották a falut, melynek népessége a 18. század elején visszaesett, ekkor már csak 39 család élt itt, 1714-ben pedig újra pestisjárvány tizedelte a lakosságot. Anyakönyveit 1752-től vezetik. 1755-ben a falu leégett. 1768-ban 124 háztartás volt Lamacsban, melynek ekkor 620 lakosa volt. 1831-ben számos áldozatot szedett a kolerajárvány. 1837-ben a falunak 919 lakosa volt. 1848. szeptember 20-án adták át a Pozsony – Marchegg vasútvonalat, melynek egyik állomása Lamacson volt (a vasút építésekor, két évvel korábban tífuszjárvány pusztított). 1866. július 22-én Lamacs határában zajlott le a lamacsi csata a porosz és osztrák seregek között (porosz győzelemmel), mely után fegyverszünet zárta le a porosz-osztrák háborút. A csata során, melyben több százan vesztették életüket a falut is felgyújtották. Önkéntes tűzoltóegylete 1882-ben alakult. A 19. században még viszonylag számottevő szőlőtermesztése mára jelentőségét vesztette. 1918. szilveszterén foglalta el a falut a csehszlovák légió 33. gyalogezrede, mely pár nappal később Pozsonyba is bevonult. Az 1910-es években határának több mint felét Pozsonyhoz csatolták, ezzel a község elveszítette erdeinek legnagyobb részét. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1922-ben postahivatal létesült a községben. 1939. március 16. – április 11. között német csapatok szállták meg a falut, majd 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállam része lett. A község 1945. április 5-én szabadult fel. 1946. április 1-jén hat másik községgel együtt Pozsonyhoz csatolták. 1969 után felépült a Pozsonyt Prágával összekötő D2-es autópálya Lamacst és Pozsonyhidegkutat elválasztó szakasza, 1974-1978 között pedig felépült a Podháj-lakótelep, alapvetően megváltoztatva a településképet és többszörösére növelve a városrész népességét. Az 1980-as években a Zelená hora határrészben megkezdték a Rázsochy-kórház építését, melyet a rendszerváltás után félbehagytak. 2013-2014-ben a Bory határrészben új bevásárlóközpontot létesítettek (Bory Mall).

Mai jelentősége

A városrészben szlovák tannyelvű alapiskola (ZŠ Malomestské námestie) és óvoda (Néri Szent Fülöp-óvoda), egészségügyi központ, valamint téli stadion található. Szent Rozáliának szentelt római katolikus kápolnája 1680-1682 között épült barokk stílusban a pestisjárvány utáni hálaadásként. A településközpontban található Szent Margit-plébániatemplom 1947-1951 között M. Harminc tervei alapján épült az 1947-ben lebontott 16. századi templom helyén. Az 1866-os lamacsi csata emlékműve a helyi temetőben látható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LAMACS. Plamenau horvát falu Posony Várm. földes Ura Posony Városa, lakosai katolikusok, fekszik hegyek között, van szőleje, réttye nints, edeje is van, határja középszerű, terem rozsot, zabot, más javai is középszerűek, piatzoza Posonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lamacs, (Blumenau), tót falu, Pozson vmegyében, Pozsonyhoz 1 1/2 mfd., a holicsi országutban, 903 kath., 16 evang. lak., kik csekély bor-, és földmivelésből élnek, fuvaroznak. Kath. paroch. templom, 5 vízimalom. F. u. Pozsony városa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szomorú napok következtek 1241–42-ben az országra és Pozsony városra is. Ekkor özönlöttek be a vad mongol hadak. A mohii szerencsétlen csata után IV. Béla Pozsonyba fut s itt kél át a Dunán Hainburgba. Majd 1241 nyarán a tatár sereg egy csapata Pozsony alá érkezik, a város közelében levő Lamacs, de Pozsony külvárosa, Széplak is áldozatáúl esik a tatárok dúlásának.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lamacs, a budapest-bécsi vasútvonal mentén, Pozsony közelében fekvő kisközség. Eredetileg német volt, majd horvátokat telepítettek bele, a kik idővel azután eltótosodtak. Házainak száma 206, lakosaié pedig 900. Pozsony város egyik legrégibb birtoka, melyet, bírájának a külföldi követségekben szerzett érdemeiért, IV. László király 1280-ban adományozott a városnak. Ez időben Plumau német néven szerepel. 1288-ban mint puszta és néptelen hely van említve. 1397-ben találkozunk először Lámács hangzású nevével, de azért német neve állandóan szerepel, hol Plumau, hol Blumau, Plumno és Blumenau alakban. A törökök elől menekülő horvátok és szerbek letelepedése után már Horvát-Lamocs néven van említve. 1420-ben Gara Miklós nádor e községet erőszakosan elfoglalta és a dévényi váruradalomhoz csatolta. Az 1553. évi portális öszeírásban még mindég Pozsony város birtoka, a hol 14 portát találtak. 1703-11 között a császári csapatok négy ízben kirabolták a lakosokat. 1751-ben Mária Terézia újabb adományt ad Pozsonynak e községre. 1866. évi július hó 22-én a poroszok és az osztrákok között itt harcz volt, mely alkalommal a község leégett. A katholikus templom 1634-ben épült; a Szent Rozália-kápolnát Pozsony városa 1710-ben, az akkor dúlt pestis emlékére emeltette. A község postája Pozsony-Hidegkút, ellenben saját távírója és vasúti állomása van.

Magyar Katolikus Lexikon

Lamacs, Blumenau, v. Pozsony vm. (Lamač, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. stomfai esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át. Antiochiai Szt Margit tit-ra sztelték, a mait 1634: építették. 1544: a török elől menekült horvátok telepedtek le. Kegyura 1880: Pozsony hitközsége. Anyakönyvei 1752-től. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:148. - Pozsony vm. 1895:83. - Gerecze II:659. - Schem. Strig. 1917:191.

Helységnévtár

Lamacs (Blumenau), RK. 864 Esztergom, izr. - Stomfa.

Névelőfordulások
1547
Krabatendorff
1773
Lamacs, Blamenau, Lamacž
1786
Lamacsch, Plamenau
1808
Lamacs, Blumenau, Plamenau, Lamač
1863
Lamács
1873
Lamacs
1920
Lamač

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Malokarpatské námestie) 9
Telefon:

Honlap: lamac.sk
Polgármester:
Baňacký Lukáš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola

Képviselő-testület:
Olekšák Radoslav (NF)
Čech Pavol (NF)
Klačanská Petronela (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Babic Stanislav (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Harmaňoš Matúš (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Hagovská Veronika (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Ondrišová Martina (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
NF 29% NF 2 képviselö Progresí... 57% Progresívne Slovensko, SPOLU 4 képviselö SaS, OBY... 14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena 1 képviselö 7 képviselö
Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9

Domov seniorov Lamač

Na barine 5

Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava

Malokarpatské námestie 1

Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava

Heyrovského 4

Súkromná ZŠ s MŠ

Borinská 23

Alapiskola

Malokarpatské nám. 1

Súkromná MŠ pri ZŠ

Borinská 23

Óvoda

Heyrovského 4

C-MŠ sv.Filipa Neriho

Zlatohorská 18

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 0 0%
szlovákok 801 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 52 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 864
magyarok 90 7%
szlovákok 1263 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1381
magyarok 17 1%
szlovákok 1352 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1380
magyarok 161 2%
szlovákok 6634 95%
ruszinok 9 0%
romák 3 0%
ukránok 7 0%
csehek 130 2%
németek 14 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 31 0%
összlétszám 7004
magyarok 138 2%
szlovákok 6143 94%
ruszinok 10 0%
romák 0 0%
ukránok 7 0%
csehek 116 2%
németek 27 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 91 1%
összlétszám 6544
magyarok 150 2%
szlovákok 6151 92%
ruszinok 12 0%
romák 5 0%
ukránok 3 0%
csehek 88 1%
németek 17 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 79 1%
ismeretlen 159 2%
összlétszám 6670
magyarok 119 2%
szlovákok 6920 89%
ruszinok 10 0%
romák 1 0%
ukránok 21 0%
csehek 88 1%
németek 13 0%
lengyelek 10 0%
egyéb 79 1%
ismeretlen 528 7%
összlétszám 7789
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 6346
Választási részvétel: 52.82 %
Kiadott boríték: 3352
Bedobott boríték: 3346

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3221
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Baňacký Lukáš 1498 46.51 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Olekšák Radoslav 925 28.72 % NF
Boskovičová Katarína 514 15.96 % Független
Sporina Richard 153 4.75 % Független
Bukoven Marian 131 4.07 % SNJ-sv

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Klačanská Petronela 1345 Progresívne Slovensko, SPOLU
Babic Stanislav 1272 Progresívne Slovensko, SPOLU
Harmaňoš Matúš 1257 Progresívne Slovensko, SPOLU
Hagovská Veronika 1248 Progresívne Slovensko, SPOLU
Olekšák Radoslav 1050 NF
Čech Pavol 904 NF
Ondrišová Martina 895 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Janyšková Marta 883 NF
Kovačič Andrej 879 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Boskovičová Katarína 878 Független
Daniš Rastislav 819 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Belica Peter 796 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Jíchová Eva 763 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Borovský Branislav 722 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Šedová Gabriela 695 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Šimonič Martin 647 Független
Mihálik Ján 531 Független
Alföldyová Lídia 521 NF
Krajči Peter 381 NF
Bukoven Marian 357 SNJ-sv
Fabianek František 355 NF
Pánis Stanislav 230 SNJ-sv

Képviselők

2014
SMER-SD, SNS, SZS, Strana moderného Slovenska 42.86% SMER-SD, SNS, SZS, Strana moderného Slovenska 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, SIEŤ 28.57% KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, SIEŤ 2 képviselö 7 képviselö
2018
Progresívne Slovensko, SPOLU 57.14% Progresívne Slovensko, SPOLU 4 képviselö NF 28.57% NF 2 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6238
Választási részvétel: 31.40 %
Kiadott boríték: 1959
Bedobott boríték: 1959
Választásra jogosult: 6222
Választási részvétel: 25.44 %
Kiadott boríték: 1583
Bedobott boríték: 1583
Választásra jogosult: 6 361
Választási részvétel: 42,19 %
Kiadott boríték: 2 684
Bedobott boríték: 2 682

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1919
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 2 654
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 888 46.27 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 499 26.00 % SMER - SD
Daniel Krajcer 271 14.12 % NOVA
Oskar Dobrovodský 83 4.33 % NaS - ns
Jaroslav Paška 80 4.17 % SNS
Zdenka Beňová 38 1.98 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 22 1.15 % Független
Anton Čulen 17 0.89 % MS
Karol Ondriáš 9 0.47 % KSS
Roman Ruhig 7 0.36 % NP
Peter Marček 3 0.16 % SOSKA
Gabriel Karácsony 2 0.10 % PD
Monika Flašíková - Beňová 444 28.46% SMER - SD
Rudolf Kusý 675 25.43 % Független
Milan Ftáčnik 493 18.58 % Független
Juraj Droba 466 17.56 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 384 14.47 % Független
Pavol Frešo 249 9.38 % Független
Daniel Krajcer 198 7.46 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 82 3.09 % Független
Jozef Uhler 38 1.43 % Független
Natália Hanulíková 21 0.79 % SZS
Martin Jakubec 12 0.45 % Független
Lukáš Parízek 11 0.41 % SNS
Andrej Trnovec 7 0.26 % SĽSAH
Jalal Suleiman 6 0.23 % KSS
Jozef Danko 4 0.15 % Független
Rastislav Blaško 3 0.11 % Független
Milan Lopašovský 3 0.11 % SMS
Ľubomír Kolárik 2 0.08 % SZaSZO
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1897
Érvényes szavazólap: 2 618
Érvényes szavazólap: 4611
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Šramko 937 49.39% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Radoslav Olekšák 731 38.53% SMER - SD
Martin Zaťovič 695 36.64% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Juraj Káčer 535 28.20% SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS
Rudolf Poruban 287 15.13% NOVA
Beáta Bohunická 242 12.76% SMER - SD
Peter Hanulík 240 12.65% SMER - SD
Jozef Hrabina 140 7.38% SNS
Erika Ďuricová 124 6.54% NOVA
Kornélia Jelašičová 104 5.48% NOVA
Monika Procházková 103 5.43% Független
Ján Mihálik 100 5.27% SNS
Milan Hlinka 99 5.22% Független
Peter Kmeť 70 3.69% Független
Juraj Pogány 58 3.06% SMS
Rastislav Kevický 56 2.95% SNS
Ladislav Gáborík 53 2.79% ĽS Naše Slovensko
Andrea Farkašová 41 2.16% NP
Rudolf Liška 41 2.16% SMS
Miloš Sitár 41 2.16% NP
Miroslav Rašman 36 1.90% Független
Jozef Harman 29 1.53% SMS
Anna Somorovská 27 1.42% SĽS
Miroslav Černý 24 1.27% NaS - ns
Martin Režňák 15 0.79% NP
Peter Šramko 847 32.35% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SMK-MKP
Jozef Krúpa 606 23.15% Független
Gabriela Bizoňová 524 20.02% Független
Radoslav Olekšák 387 14.78% SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Pravda 84 3.21% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 62 2.37% SNS
Barbara Galla 41 1.57% SZS
Ľubomír Šrámek 31 1.18% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Kubovič 21 0.80% NF
Július Rozložník 15 0.57% NP
Martin Zaťovič 4083 0.00% SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Šramko 3461 0.00% OKS, SMK-MKP, SZ, SaS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Káčer 3290 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hanulík 1896 0.00% SMER - SD
Rudolf Poruban 1788 0.00% NOVA
Radoslav Olekšák 1778 0.00% SMER - SD
Beáta Bohunická 1667 0.00% SMER - SD
Erika Ďuricová 885 0.00% NOVA
Monika Procházková 882 0.00% Független
Milan Hlinka 856 0.00% Független
Kornélia Jelašičová 788 0.00% NOVA
Peter Kmeť 600 0.00% Független
Jozef Hrabina 544 0.00% SNS
Rastislav Kevický 384 0.00% SNS
Ladislav Gáborík 331 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 319 0.00% SNS
Miroslav Rašman 291 0.00% Független
Jozef Harman 255 0.00% SMS
Andrea Farkašová 251 0.00% NP
Miroslav Černý 201 0.00% NaS - ns
Anna Somorovská 197 0.00% SĽS
Martin Režňák 136 0.00% NP
Rudolf Liška 135 0.00% SMS
Miloš Sitár 128 0.00% NP
Juraj Pogány 125 0.00% SMS
Jozef Krúpa 2329 50.51% Független
Peter Šramko 949 20.58% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SMK-MKP
Gabriela Bizoňová 558 12.10% Független
Radoslav Olekšák 412 8.94% SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Pravda 112 2.43% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 67 1.45% SNS
Barbara Galla 66 1.43% SZS
Ľubomír Šrámek 60 1.30% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Kubovič 43 0.93% NF
Július Rozložník 15 0.33% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Lamacs 41 62.12 %
Pozsonybeszterce 25 37.88 %
Lamacs 524 93.91 %
Pozsonybeszterce 34 6.09 %
Pozsonybeszterce 1 723 73.98 %
Lamacs 606 26.02 %
Lamacs 84 75.00 %
Pozsonybeszterce 28 25.00 %
Lamacs 62 92.54 %
Pozsonybeszterce 5 7.46 %
Lamacs 15 100.00 %
Pozsonybeszterce 0 0.00 %
Lamacs 847 89.25 %
Pozsonybeszterce 102 10.75 %
Lamacs 387 93.93 %
Pozsonybeszterce 25 6.07 %
Pozsonybeszterce 22 51.16 %
Lamacs 21 48.84 %
Lamacs 31 51.67 %
Pozsonybeszterce 29 48.33 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
1360 30.77%
SNS
829 18.76%
SDĽ
499 11.29%
KDH
435 9.84%
DS-ODS
293 6.63%
ODÚ
243 5.50%
SDSS
189 4.28%
SKDH
188 4.25%
SZS
134 3.03%
SZ
75 1.70%
Együttélés-MKDM
54 1.22%
SLS
20 0.45%
Egyéb
101 2.29%
Érvényes szavazatok 4420
HZDS-RSS
1129 26.98%
783 18.71%
KDH
623 14.89%
SP-VOĽBA
444 10.61%
SNS
437 10.44%
DS
236 5.64%
ZRS
155 3.70%
NS
131 3.13%
MK
77 1.84%
KSÚ
57 1.36%
SPK
53 1.27%
KSS
30 0.72%
HZPCS
21 0.50%
Egyéb
9 0.22%
Érvényes szavazatok 4185
SDK
2324 47.03%
HZDS
1049 21.23%
SDĽ
710 14.37%
SNS
379 7.67%
SOP
265 5.36%
MKP
88 1.78%
KSS
40 0.81%
NSK
26 0.53%
Egyéb
61 1.23%
Érvényes szavazatok 4942
SDKU
1585 35.78%
HZDS
554 12.51%
SMER
496 11.20%
KDH
491 11.08%
ANO
325 7.34%
SNS
178 4.02%
MKP
163 3.68%
SDA
134 3.02%
HZD
129 2.91%
KSS
121 2.73%
PSNS
61 1.38%
SZS
42 0.95%
OKS
34 0.77%
SDĽ
31 0.70%
ZAR
25 0.56%
NOSNP
19 0.43%
Egyéb
42 0.95%
Érvényes szavazatok 4430
SDKU DS
1329 37.13%
SMER
684 19.11%
KDH
392 10.95%
SNS
327 9.14%
SF
255 7.12%
ĽS HZDS
253 7.07%
MKP
124 3.46%
KSS
81 2.26%
ANO
32 0.89%
PS
18 0.50%
OKS
17 0.47%
HZD
15 0.42%
Egyéb
52 1.45%
Érvényes szavazatok 3579
SDKU DS
1143 27.80%
SMER
1004 24.42%
SaS
685 16.66%
KDH
493 11.99%
Most-Híd
268 6.52%
SNS
167 4.06%
ĽS HZDS
131 3.19%
SDĽ
55 1.34%
Paliho Kapurkova
39 0.95%
Únia
37 0.90%
LSNS
29 0.71%
MKP
25 0.61%
Egyéb
35 0.85%
Érvényes szavazatok 4111
SMER SD
1312 32.23%
SaS
544 13.36%
SDKU DS
513 12.60%
KDH
467 11.47%
OĽaNO
371 9.11%
Most-Híd
275 6.76%
SNS
181 4.45%
Zmena zdola DU
135 3.32%
LSNS
54 1.33%
99 Percent
43 1.06%
ĽS HZDS
26 0.64%
SZ
25 0.61%
SSS NM
24 0.59%
MKP
20 0.49%
Egyéb
81 1.99%
Érvényes szavazatok 4071
SaS
1076 24.03%
SMER SD
917 20.48%
OĽANO-NOVA
677 15.12%
SNS
350 7.82%
Most-Híd
341 7.62%
#SIEŤ
285 6.36%
KDH
261 5.83%
SME RODINA
243 5.43%
LSNS
174 3.89%
SKOK!
53 1.18%
SZS
29 0.65%
MKP
17 0.38%
Egyéb
55 1.23%
Érvényes szavazatok 4478
Pozsony IV járás
Szlovákia

Bejelentések