SK
NR
.....

Lükigergelyfalu

Településrész

címer zászló
44 12% magyar 1880
39 8% magyar 1910
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Luky - Gergeľová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Gergelyfalva, Lüki
Koordináták:
48.23421968, 18.1266585
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
140 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95112

Ld. Nyitraivánka

Közigazgatás

Lüki és Gergelyfalu községeket 1892-ben egyesítették. Az egyesített község 1920-ig Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához része lett. 1924-ben Nyitraivánkához csatolták. Területe (5,22 km², Nyitraivánka területének 35 %-a) beolvadt Nyitraivánkáéba, ma már kataszteri területként sem különül el.

Népesség

1880-ban 365, 1910-ben pedig 472, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű lakosa volt, a magyarok a népesség mintegy egytizedét alkották. 1880-ban csaknem teljes lakossága római katolikus vallású volt.

Történelem

Lüki falut először 1330-ban „Lyuki” néven említik először, majd 1479-ben már „Luky” néven szerepelt. A nyitrai káptalan faluja volt. 1715-ben pincészete és 6 háztartása volt, 1751-ben 42 család lakta. 1783-ban lakói fellázadtak a robotterhek ellen. 1787-ben 27 háza és 186 lakosa volt. 1828-ban 30 háza és 219 lakosa volt. Gergelyfalvát 1247-ben „Megerd” alakban említik, majd 1311-ben Megered Berench, 1392-ben „Geregwlfalwa alias Megered Berench” néven szerepelt. Kezdetben királyi birtok volt, később a nyitrai káptalan és az Andor, valamint Ernyei családok birtoka. 1787-ben 15 háza és 85 lakosa volt, 1828-ban 15 háza és 104 lakosa. 1892-ben Lükigergelyfalva (1898-tól Lükigergelyfalu) néven egyesítették Lükivel, majd 1924-ben Nyitraivánkához csatolták.

Mai jelentősége

Ld. Nyitraivánka

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GERGELYFALVA. Elegyes falu Nyitra Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik a’ Nyitrai járásban, Ivánkának szomszédságában mellynek filiája, határja jó termékenységű, fája, réttye, legelője elég lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Luki, magyar falu, Nyitra vmegyében, Berencs fiókja, 538 kath. lak. Birja a nyitrai káptalan. Ut. posta Nyitra 2 1/4 óra. Gergelyfalva, tót falu, Nyitra vmegyében, a Nyitra jobb partján, Berencshez 1/2 órányira: 100 kath., 6 zsidó lak., jó rétekkel. F. u. többen. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lüki-Gergelyfalva, egyesített községek a Nyitra jobb partján, Nyitrától délre. A lakosok száma 407, anyanyelvük, 54 magyar kivételével, tót; vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomás Ny.-Ivánka. Lüki község 1330-ban "Lisaki" név alatt szerepelt, mig a Gergelyfalva elnevezés csak a XIV. század végéig vezethető vissza. Azelőtt, a XIII. században, e falu "Megered" és 1311-ben "Megered-Berencs" néven fordul elő. Kath. temploma nagyon régi. 1767-ben állíttatott helyre. Gyakran változtatták alakját; e század elején restaurálták utoljára. Kegyura a nyitrai káptalan. A falunak Megyes nevü dűlőjén valaha község állott, melyet azonban az árvíz elpusztított. Földesura a nyitrai káptalan és a Szentkereszty-család volt.

Helységnévtár

Lüki, rk. 256 Nyitra-Ivánka, izr. 4 Ürmény. Gergelyfalu (Gergelova), rk. 105 Nyitra-Ivánka, izr. - Ürmény.

Névelőfordulások
1247
Megerd
1311
Megered Berench
1330
Lyuki
1392
Geregwlfalwa alias Megered Berench
1479
Luky
1773
Gergelyfalva
1773
Lyuky
1786
Lyuki
1786
Gergelyfalwa
1808
Lúki, Lúky, Lauky
1808
Gergelyfalva, Gergelowá
1863
Lüki
1873
Gergelyfalu
1892
Lükigergelyfalva
1898
Lükigergelyfalu
1920
Lúky-Gergeľová

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
Nemzet Arány
magyarok 44 12%
szlovákok 304 83%
németek 5 1%
egyéb 12 3%
összlétszám 365
magyarok 39 8%
szlovákok 424 90%
németek 9 2%
egyéb 0 0%
összlétszám 472
Mai közigazgatás

Bejelentések