SK
RV
.....

Kuntapolca

Község

címer zászló
676 81% magyar 1910
163 22% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kuntapolca
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kunova Teplica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Červená chrasť, Kopasz-kő, Tölgyes-tető, Vasgyár
Koordináták:
48.61231995, 20.38039780
Terület:
8,41 km2
Rang:
község
Népesség:
681
Tszf. magasság:
256 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04933
Település kód:
525898
Szervezeti azonosító:
328448
Adóazonosító:
2020961426

A község a Csetnek-patak völgyében, a Csetnek-patak bal partjának közelében, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy - Kopasz-kő, Tölgyes-tető) nyugati lábánál fekszik, a Pelsőcöt Csetnekkel összekötő 587-es út és a Pelsőc-Nagyszlabos vasútvonal mentén (megállóhely, 2003 óta nincs személyforgalom), Pelsőctől 8 km-re északra, Csetnektől 5 km-re délre. A falutól északnyugatra a Rőcei-hegység előhegyei (Červená chrasť, 483 m) húzódnak. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Keletről Pelsőc, délről Páskaháza és Csetnek, nyugatról Hámosfalva, északról pedig Csetnek községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban határközséggé vált, északi és nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (8,41 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Kuntapolca a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben érte el népességének maximumát, ekkor 831 lakosa volt. 1921-ben 731, 1930-ban 718, 1938-ban pedig 711, túlnyomó többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 9,3 % volt, ez az arány 1930-ra megháromszorozódott (29,7 %-ra nőtt). Az asszimiláció és a (nagyrészt szlovák anyanyelvű) roma lakosság beáramlása révén 1970 óta (60,9 %) folyamatosan csökken a magyar nemzetiségűek aránya, 1991-2011 között 50,0 %-ról 30,4 %-ra csökkent, míg a szlovákoké 44 %-ról 49,2 %-ra nőtt. A lakosság fele (49,8 %) a roma etnikumhoz tartozik, kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (19,1 %) is. A község népességszáma 1961 óta stabilan alakult, elsősorban a vasgyár nyújtotta stabil munkalehetőség révén. 1921-ben a lakosság 62,7 %-a volt evangélikus, 32,6 %-a pedig római katolikus vallású, 2011-re a lakosság 24,7 %-a felekezeten kívüli volt, az evangélikusok aránya 16,3 %-ra csökkent, 37 % pedig nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról.

Történelem

Nevét melegvízű forrásáról kapta. Valószínűleg a 12. században alakult ki. A község neve szláv eredetű és lakói a kezdetekkor is magyarok és szlávok együtt voltak. A magyarság már a 16. századra magába olvasztja a szlávokat, s a 17.-18. században elszórtan érkező szláv csoportok is beolvadnak a magyarságba. A magyarok azonban többségben voltak s arányuk később nőtt is. 1243-ban "Toplucha" alakban említik először, az Ákos nemzetség birtoka volt. Előnevét az Ákos nembeli Kun Miklósról kapta. Ezután a 16. század közepéig a Bebekek birtoka, akiknek 1427-ben 24 portájuk volt a településen. 1318-ban "Thoploca", 1320-ban "Topolcha", 1336-ban "Tapolcha" alakban szerepel az írott forrásokban. Evangélikus templomát 1609-ben említik először. A nagy pestisjárvány 1709-1710-ben 120 áldozatot követeltelt a községben, 1710-ben lakossága 10 colonusra csökkent. Már a 18. században vasolvasztók működtek itt. 1830-ban épült meg a Concordia társaság nagyolvasztója, melyben az 1890-es években 90-en dolgoztak, éves termelése 20 000 mázsa nyersvas volt. A gyárat 1932-ben szüntették meg. 1828-ban 54 házában 694 lakos élt. Lakói a helyi vasolvasztóban dolgoztak, szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak. A 20. század elejéig Csetnektaplóca, illetve Kuntaplóca néven is szerepelt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált. A régi vasgyártó hagyományra alapozva 1945-ben új vasgyár létesült, mely alapvetően meghatározta a község jellegét. Alapiskolája, melyben ekkor már csak szlovák oktatás folyt, a 21. század elején szűnt meg. A vasgyárat 1999-ben privatizálták, ma is foglalkoznak itt vasöntéssel, acélkonstrukció gyártással és fémmegmunkálással.

Mai jelentősége

A községben vasgyár és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Evangélikus temploma 1805-ben épült klasszicista stílusban, egy 19. századi kúria is található a községben. A régi vasgyár 18. század végi épülete ma ipari műemlék. A falu közepén melegvizű forrás található. Határában tárták fel a több mint 1 km hosszú Zúgó-barlangot, mely nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TAPLÓCZ. Kún Taplócz, és Jólsva Taplócz. Két magyar falu Gömör Várm. földes Ura a’ Csetneki Uradal. Ura, fekszik Pelsőcz hegye alatt, Csetnekhez 1 órányira, és annak filiája; ennek pedig földes Ura Gr. Koháry Uraság, és más Urak, ez fekszik Süvethének szomszédságában, mellynek filiája; lakosaik többfélék, földgyeik közép termésűek, határjoknak egy része hegyes, réttyeiket a’ víz áradások járják; a’ vas műhelyeknél van módgyok a’ keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Taplocza (Csetnek), Kun Taplocza, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Csetnekhez délre 1 1/2 órányira: 136 kathol., 558 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa hegyekből és 3 völgyekből áll. Van itt a helységben egy meleg forrás, melly soha be nem fagy, s illyenek a határbeli mészsziklákból még két helyen fakadnak. A csetneki urad. tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A csetneki völgy szép fekvésű falvaiban tót a lakosság; magyarok csak délen Páskaházán és Kun-Taploczán, meg tótokkal vegyesen Csetneken laknak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kuntaplócza, a csetneki völgyben fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 105 házzal és 629, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. 1351-ben Tapolcha és Thopolcha alakban szerepel, mint a csetneki uradalomhoz tartozó község. Későbbi birtokosai a Gömöry, Czékus, Perényi, Bekény, Szontágh, Kerepesy és Czibur családok. A községben három úrilak van. Az egyiket még a Gömöryek építtették, ez most Hevessy Eleméré, a másikat a Czékus család építtette, ez Rozinay Istváné; a Czibur-féle úrilakot pedig a Concordia vasgyár bányatársulat bírja, melynek itt nagyobb vasgyára és öntődéje van. Azelőtt a községet Csetnek-Taplóczának is nevezték, de Kunova-Teplicze tót neve is ismeretes volt. A községben levő ág. h. ev. templom 1805-ben épült. Ide tartoznak a Concordia vasgyár és az Alsóhámor telepek is. A községben van posta és távíró, vasúti állomása pedig Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kuntapolca. Tapolca és Thopolcha néven fordul elé a legrégibb okiratokban. 1341-ben a csetneki uradalom tartozékának említi egy oklevél. Az idők folyamán birtokosai sűrűn váltakoztak. A Gömöry-, Perényi-, Czékus-, Bekény-, Szontágh-, Kerepessy- és Czibur-családok voltak itt földesurak. Régebben Csetnek-Tapolcza néven is ismerték, később Kunova Teplicza szláv néven is szerepel. A Gömöryek idejéből származó csinos kuria újabban a Hevessy-család birtokában volt. A Czékus-család urilaka Rozinay Istvánra szállt. A Cziburok háza a Concordia-vasgyár tulajdonába ment át. A község lakói javarészt ág. ev. vallású magyarok, akik most fennálló templomukat 1805-ben építették. A község területe 1463 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 711. Külterületi lakott helyei: Alsóhámori munkástelep, Cigánysor, Concordiavasgyár, Malom.

Madarász László

1949. 6. 16.
Kuntapolca - megszületett
Névelőfordulások
1243
Toplucha
1318
Thoploca
1320
Topolcha
1336
Tapolcha
1773
Kun-Taplocza, Teplitz, Kunowa Teplicza,
1786
Kun-Tapolcza, Kunowa Teplicza,
1808
Kún-Tapolcza, Kúnowá Teplica,
1863
Kuntapolca,
1873
Kuntaploca,
1877
Kuntapolóca !,
1882
Kuntaplóca, Kuntapolca,
1888
Kúntaplóca,
1892
Kúntaploca,
1902
Kuntaploca,
1907
Kuntapolca,
1920
Kunová Teplica,
1927
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1945
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1948
Kunova Teplica
1994
Kuntapolca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kuntapolca (Kunova Teplica) 127
Telefon: 0587882520

Honlap: kunovateplica.sk/
Polgármester:
Gyenesová Eva (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gynesová Jennifer (MOST - HÍD)
Liptai Zsolt (MOST - HÍD)
Spišák Ján (ŠANCA)
Spišáková Denisa (SMK-MKP)
Miškovič Kovácsová Nikoleta (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö ŠANCA 20% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kuntapolca 132

Kuntapolcai Községi Hivatal

Kuntapolca 127

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 398 74%
szlovákok 58 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 3%
egyéb 63 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 676 81%
szlovákok 138 17%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 831
magyarok 651 89%
szlovákok 68 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 731
magyarok 334 50%
szlovákok 294 44%
romák 33 5%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 668
magyarok 269 41%
szlovákok 366 56%
romák 12 2%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 653
magyarok 199 30%
szlovákok 322 49%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 125 19%
összlétszám 655
magyarok 163 22%
szlovákok 466 64%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 90 12%
összlétszám 730
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 50 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Polgármester

Érvényes szavazólap: 282
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gyenesová Eva 158 56.03 % MOST - HÍD
Baka Alexander 85 30.14 % Független
Simon Bódis Enikő 29 10.28 % SMK-MKP
Milko Ľudovít 10 3.55 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Spišák Ján 124 ŠANCA
Spišáková Denisa 115 SMK-MKP
Miškovič Kovácsová Nikoleta 96 SMK-MKP
Gynesová Jennifer 85 MOST - HÍD
Liptai Zsolt 79 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SRÚS 20.00% SRÚS 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
ŠANCA 20.00% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 552
Választási részvétel: 12.68 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 551
Választási részvétel: 3.09 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17
Választásra jogosult: 558
Választási részvétel: 16,30 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 45
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 22 48.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 28.89 % KDS
Ivan Kuhn 3 6.67 % OKS
Jaroslav Džunko 3 6.67 % Független
Rastislav Masnyk 2 4.44 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 2.22 % NOVA
Marek Ďurán 1 2.22 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Zdenko Trebuľa 1 5.88% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 32 39.02 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 17 20.73 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 15 18.29 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 8 9.76 % Független
Jozef Červeňák 7 8.54 % RIS
Štefan Surmánek 1 1.22 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 1.22 % KSS
Rudolf Botka 1 1.22 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 46 65.71% SMER - SD
Ján Babič 21 30.00% SMER - SD
Juraj Nagy 13 18.57% Független
Beáta Bekeová 12 17.14% SMK-MKP
Ferenc Porubán 11 15.71% SMK-MKP
Miloš Gallo-Barnák 9 12.86% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Pavol Burdiga 8 11.43% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 8 11.43% SMK-MKP
Štefan Bašták 7 10.00% SMER - SD
Peter Bollo 5 7.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Stanislav Kučerák 5 7.14% SRÚS
Ján Lach 3 4.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 3 4.29% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Horník 3 4.29% SMER - SD
Eduard Mako 2 2.86% SRÚS
Ivan Kuhn 2 2.86% OKS
Milan Fafrák 2 2.86% KSS
Izabella Hurajtová 2 2.86% NOVA
Matúš Bischof 2 2.86% OKS
Tibor Takáč 2 2.86% OKS
Július Kerekes 2 2.86% Független
Milan Mlynár 1 1.43% SNS
Ľudovít Gunár 1 1.43% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Ján Frák 0 0.00% Független
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Beáta Beke 32 36.36% SMK-MKP
Juraj Nagy 27 30.68% Független
Ján Babič 26 29.55% SMER-SD
Ferenc Porubán 23 26.14% SMK-MKP
Zoltán Várady 21 23.86% SMK-MKP
Július Barkai 17 19.32% SME RODINA - Boris Kollár
Attila Anna 14 15.91% Független
Miloš Gallo 12 13.64% ŠANCA
Tibor Balázs 8 9.09% MOST - HÍD
Erika Ocelníková 8 9.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Balázs 8 9.09% Független
Monika Repaszká 8 9.09% ŠKV
Pavol Burdiga 8 9.09% MOST - HÍD
Michal Terrai 7 7.95% Független
Monika Šeďová 7 7.95% MOST - HÍD
Dušan Pollák 6 6.82% ŠKV
Štefan Bašták 6 6.82% SMER-SD
Karol Kováč 6 6.82% OKS
Róbert Bezek 5 5.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Helena Laliková 4 4.55% KSS
Matúš Bischof 4 4.55% OKS
Matej Lada 3 3.41% ŠKV
Eva Mihóková 3 3.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Bollo 3 3.41% MOST - HÍD
Jozef Červeňák 3 3.41% RIS
Hildegarda Támárová 2 2.27% MOST - HÍD
Karol Horník 2 2.27% SMER-SD
Gejza Záhn 2 2.27% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 2 2.27% KSS
Ladislav Juhász 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 2.27% OKS
Jozef Kušnier 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Viliam Hlaváč 1 1.14% ŠKV
Martin Gallo 1 1.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Juraj Bernár 1 1.14% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Ariana Palme 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Dušan Žiak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 22.95 %
Krasznahorkaváralja 33 3.34 %
Csetnek 31 3.13 %
Dobsina 30 3.03 %
Nagyveszverés 30 3.03 %
Nagyszabos 27 2.73 %
Betlér 19 1.92 %
Alsósajó 18 1.82 %
Pelsőc 15 1.52 %
Rekenyeújfalu 13 1.31 %
Oláhpatak 13 1.31 %
Andrási 13 1.31 %
Rozsnyórudna 13 1.31 %
Henckó 11 1.11 %
Jólész 11 1.11 %
Kisfeketepatak 11 1.11 %
Berzéte 11 1.11 %
Dernő 8 0.81 %
Sebespatak 8 0.81 %
Gócs 8 0.81 %
Kisszabos 8 0.81 %
Szabados 8 0.81 %
Csucsom 7 0.71 %
Özörény 6 0.61 %
Martonháza 6 0.61 %
Körtvélyes 6 0.61 %
Berzétekőrös 5 0.51 %
Rozsfalva 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Szádalmás 4 0.40 %
Barka 4 0.40 %
Hámosfalva 4 0.40 %
Gömörpanyit 4 0.40 %
Gacsalk 3 0.30 %
Kecső 3 0.30 %
Restér 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Pétermány 3 0.30 %
Kisgencs 3 0.30 %
Szalóc 2 0.20 %
Hárskút 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Tornagörgő 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Imrikfalva 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Felsősajó 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 59.83 %
Krasznahorkaváralja 210 11.97 %
Hárskút 174 9.91 %
Várhosszúrét 170 9.69 %
Szádalmás 78 4.44 %
Tornagörgő 75 4.27 %
Dernő 73 4.16 %
Barka 72 4.10 %
Pelsőc 65 3.70 %
Berzéte 62 3.53 %
Nagyveszverés 60 3.42 %
Jólész 58 3.30 %
Betlér 53 3.02 %
Szilice 50 2.85 %
Körtvélyes 46 2.62 %
Csetnek 45 2.56 %
Oláhpatak 45 2.56 %
Özörény 42 2.39 %
Dobsina 41 2.34 %
Andrási 40 2.28 %
Nagyszabos 39 2.22 %
Rekenyeújfalu 35 1.99 %
Gömörhosszúszó 35 1.99 %
Berzétekőrös 32 1.82 %
Jablonca 27 1.54 %
Lekenye 27 1.54 %
Lucska 26 1.48 %
Rozsnyórudna 24 1.37 %
Kiskovácsvágása 24 1.37 %
Csucsom 24 1.37 %
Szalóc 24 1.37 %
Gócs 23 1.31 %
Alsósajó 22 1.25 %
Sebespatak 21 1.20 %
Kecső 19 1.08 %
Kuntapolca 14 0.80 %
Szabados 14 0.80 %
Gömörpanyit 14 0.80 %
Felsősajó 13 0.74 %
Henckó 12 0.68 %
Kisfeketepatak 12 0.68 %
Kisgencs 10 0.57 %
Beretke 10 0.57 %
Sajóréde 10 0.57 %
Gecelfalva 9 0.51 %
Restér 9 0.51 %
Melléte 9 0.51 %
Rozsfalva 8 0.46 %
Hámosfalva 8 0.46 %
Csoltó 8 0.46 %
Pelsőcardó 7 0.40 %
Páskaháza 7 0.40 %
Martonháza 7 0.40 %
Szádvárborsa 6 0.34 %
Imrikfalva 6 0.34 %
Kisszabos 5 0.28 %
Márkuska 4 0.23 %
Annafalva 3 0.17 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.77 %
Lekenye 103 6.47 %
Tornagörgő 100 6.28 %
Pelsőc 88 5.53 %
Gömörhosszúszó 87 5.46 %
Özörény 72 4.52 %
Beretke 72 4.52 %
Körtvélyes 69 4.33 %
Szilice 67 4.21 %
Várhosszúrét 62 3.89 %
Berzéte 58 3.64 %
Szalóc 58 3.64 %
Szádalmás 52 3.27 %
Krasznahorkaváralja 44 2.76 %
Barka 44 2.76 %
Jablonca 42 2.64 %
Kecső 42 2.64 %
Berzétekőrös 42 2.64 %
Jólész 38 2.39 %
Szádvárborsa 34 2.14 %
Kuntapolca 32 2.01 %
Gömörpanyit 30 1.88 %
Melléte 29 1.82 %
Csucsom 27 1.70 %
Csoltó 24 1.51 %
Hárskút 23 1.44 %
Dernő 20 1.26 %
Lucska 17 1.07 %
Pelsőcardó 15 0.94 %
Páskaháza 12 0.75 %
Kiskovácsvágása 12 0.75 %
Rozsnyórudna 8 0.50 %
Csetnek 4 0.25 %
Sebespatak 4 0.25 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gócs 2 0.13 %
Nagyveszverés 2 0.13 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 22.94 %
Felsősajó 92 4.67 %
Sajóréde 72 3.65 %
Nagyveszverés 64 3.25 %
Oláhpatak 61 3.10 %
Dobsina 60 3.05 %
Betlér 32 1.62 %
Gócs 32 1.62 %
Nagyszabos 27 1.37 %
Rozsnyórudna 27 1.37 %
Sebespatak 23 1.17 %
Andrási 21 1.07 %
Pelsőc 19 0.96 %
Alsósajó 18 0.91 %
Várhosszúrét 16 0.81 %
Kisfeketepatak 14 0.71 %
Berzéte 13 0.66 %
Szádalmás 13 0.66 %
Csetnek 12 0.61 %
Csucsom 12 0.61 %
Rekenyeújfalu 12 0.61 %
Krasznahorkaváralja 11 0.56 %
Kisgencs 11 0.56 %
Jólész 11 0.56 %
Dernő 11 0.56 %
Gömörhosszúszó 10 0.51 %
Restér 7 0.36 %
Szalóc 7 0.36 %
Hámosfalva 7 0.36 %
Özörény 6 0.30 %
Martonháza 6 0.30 %
Gacsalk 6 0.30 %
Kuntapolca 6 0.30 %
Berzétekőrös 6 0.30 %
Hárskút 6 0.30 %
Henckó 5 0.25 %
Imrikfalva 5 0.25 %
Szilice 5 0.25 %
Barka 4 0.20 %
Pelsőcardó 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Csoltó 3 0.15 %
Lucska 3 0.15 %
Márkuska 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Rozsfalva 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Beretke 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 21.45 %
Csetnek 43 3.39 %
Dobsina 41 3.23 %
Nagyveszverés 38 3.00 %
Krasznahorkaváralja 30 2.37 %
Betlér 27 2.13 %
Nagyszabos 25 1.97 %
Pelsőc 20 1.58 %
Oláhpatak 20 1.58 %
Alsósajó 20 1.58 %
Andrási 19 1.50 %
Rekenyeújfalu 18 1.42 %
Henckó 17 1.34 %
Rozsnyórudna 11 0.87 %
Sebespatak 10 0.79 %
Restér 10 0.79 %
Berzéte 9 0.71 %
Gócs 9 0.71 %
Jólész 8 0.63 %
Özörény 7 0.55 %
Szabados 7 0.55 %
Gacsalk 7 0.55 %
Kisgencs 7 0.55 %
Kisfeketepatak 6 0.47 %
Sajóréde 6 0.47 %
Szilice 5 0.39 %
Dernő 5 0.39 %
Csucsom 5 0.39 %
Imrikfalva 5 0.39 %
Szádalmás 5 0.39 %
Hámosfalva 4 0.32 %
Felsősajó 4 0.32 %
Lekenye 4 0.32 %
Kisszabos 4 0.32 %
Martonháza 4 0.32 %
Körtvélyes 4 0.32 %
Annafalva 3 0.24 %
Lucska 3 0.24 %
Barka 3 0.24 %
Szádvárborsa 3 0.24 %
Tornagörgő 3 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Kecső 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Gömörpanyit 2 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Berzétekőrös 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Jablonca 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Várhosszúrét 1 0.08 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 35.25 %
Dobsina 38 3.83 %
Nagyveszverés 33 3.32 %
Pelsőc 32 3.22 %
Krasznahorkaváralja 31 3.12 %
Nagyszabos 26 2.62 %
Rozsnyórudna 19 1.91 %
Szalóc 19 1.91 %
Andrási 19 1.91 %
Szádalmás 17 1.71 %
Berzéte 17 1.71 %
Oláhpatak 17 1.71 %
Csetnek 17 1.71 %
Gömörpanyit 15 1.51 %
Szabados 15 1.51 %
Sebespatak 14 1.41 %
Betlér 14 1.41 %
Kisgencs 13 1.31 %
Körtvélyes 13 1.31 %
Alsósajó 13 1.31 %
Jólész 12 1.21 %
Hárskút 9 0.91 %
Szádvárborsa 9 0.91 %
Várhosszúrét 8 0.81 %
Kuntapolca 8 0.81 %
Gócs 8 0.81 %
Imrikfalva 7 0.70 %
Felsősajó 7 0.70 %
Beretke 7 0.70 %
Csucsom 7 0.70 %
Restér 7 0.70 %
Henckó 7 0.70 %
Rozsfalva 7 0.70 %
Rekenyeújfalu 7 0.70 %
Özörény 7 0.70 %
Dernő 6 0.60 %
Sajóréde 6 0.60 %
Tornagörgő 5 0.50 %
Martonháza 5 0.50 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Sztracena 4 0.40 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.12 %
Rozsnyó 123 12.67 %
Sajóréde 84 8.65 %
Felsősajó 52 5.36 %
Oláhpatak 46 4.74 %
Andrási 32 3.30 %
Márkuska 22 2.27 %
Gócs 17 1.75 %
Nagyveszverés 17 1.75 %
Csetnek 16 1.65 %
Nagyszabos 15 1.54 %
Imrikfalva 15 1.54 %
Betlér 13 1.34 %
Sztracena 9 0.93 %
Szádalmás 8 0.82 %
Kisfeketepatak 8 0.82 %
Pelsőc 7 0.72 %
Alsósajó 7 0.72 %
Henckó 7 0.72 %
Szabados 7 0.72 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Várhosszúrét 6 0.62 %
Sebespatak 5 0.51 %
Gecelfalva 5 0.51 %
Martonháza 4 0.41 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 13.79 %
Tornagörgő 123 8.57 %
Szádalmás 73 5.08 %
Körtvélyes 65 4.53 %
Beretke 55 3.83 %
Jablonca 52 3.62 %
Lekenye 50 3.48 %
Pelsőc 48 3.34 %
Várhosszúrét 46 3.20 %
Berzéte 46 3.20 %
Barka 42 2.92 %
Szalóc 39 2.72 %
Krasznahorkaváralja 37 2.58 %
Szilice 34 2.37 %
Berzétekőrös 28 1.95 %
Kecső 28 1.95 %
Gömörhosszúszó 25 1.74 %
Gömörpanyit 24 1.67 %
Hárskút 23 1.60 %
Csucsom 23 1.60 %
Kuntapolca 23 1.60 %
Szádvárborsa 21 1.46 %
Özörény 19 1.32 %
Dernő 19 1.32 %
Páskaháza 18 1.25 %
Jólész 16 1.11 %
Lucska 15 1.04 %
Melléte 14 0.97 %
Kiskovácsvágása 11 0.77 %
Csoltó 9 0.63 %
Rozsnyórudna 6 0.42 %
Pelsőcardó 4 0.28 %
Sajóréde 3 0.21 %
Nagyveszverés 3 0.21 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 31.75 %
Pelsőc 14 2.89 %
Dobsina 11 2.27 %
Nagyveszverés 8 1.65 %
Várhosszúrét 7 1.44 %
Rozsnyórudna 7 1.44 %
Betlér 7 1.44 %
Rekenyeújfalu 6 1.24 %
Szádalmás 6 1.24 %
Hárskút 5 1.03 %
Krasznahorkaváralja 5 1.03 %
Tornagörgő 5 1.03 %
Beretke 4 0.82 %
Özörény 4 0.82 %
Imrikfalva 4 0.82 %
Gömörhosszúszó 4 0.82 %
Jólész 3 0.62 %
Szilice 3 0.62 %
Henckó 3 0.62 %
Nagyszabos 3 0.62 %
Körtvélyes 3 0.62 %
Oláhpatak 3 0.62 %
Szabados 3 0.62 %
Dernő 3 0.62 %
Lekenye 3 0.62 %
Andrási 3 0.62 %
Csoltó 3 0.62 %
Gócs 3 0.62 %
Pelsőcardó 2 0.41 %
Kuntapolca 2 0.41 %
Kiskovácsvágása 2 0.41 %
Barka 2 0.41 %
Sebespatak 2 0.41 %
Csucsom 2 0.41 %
Felsősajó 1 0.21 %
Páskaháza 1 0.21 %
Kisfeketepatak 1 0.21 %
Kecső 1 0.21 %
Rozsfalva 1 0.21 %
Kisgencs 1 0.21 %
Szádvárborsa 1 0.21 %
Csetnek 1 0.21 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.10 %
Nagyszabos 25 2.71 %
Restér 19 2.06 %
Dobsina 10 1.08 %
Martonháza 7 0.76 %
Szádalmás 5 0.54 %
Andrási 5 0.54 %
Krasznahorkaváralja 5 0.54 %
Berzéte 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Alsósajó 4 0.43 %
Kuntapolca 4 0.43 %
Nagyveszverés 4 0.43 %
Szabados 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Özörény 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Oláhpatak 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Tornagörgő 2 0.22 %
Csetnek 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pelsőc 2 0.22 %
Kisfeketepatak 2 0.22 %
Sajóréde 1 0.11 %
Rekenyeújfalu 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sebespatak 1 0.11 %
Rozsnyórudna 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 34.98 %
Özörény 51 7.19 %
Krasznahorkaváralja 37 5.22 %
Pelsőc 30 4.23 %
Gömörpanyit 27 3.81 %
Szalóc 26 3.67 %
Hárskút 24 3.39 %
Dernő 18 2.54 %
Tornagörgő 17 2.40 %
Rozsnyórudna 17 2.40 %
Szádalmás 13 1.83 %
Csucsom 12 1.69 %
Gömörhosszúszó 11 1.55 %
Kecső 10 1.41 %
Gócs 9 1.27 %
Körtvélyes 9 1.27 %
Melléte 8 1.13 %
Nagyveszverés 7 0.99 %
Berzétekőrös 7 0.99 %
Szilice 6 0.85 %
Berzéte 6 0.85 %
Kisgencs 5 0.71 %
Betlér 5 0.71 %
Barka 5 0.71 %
Csetnek 5 0.71 %
Jólész 4 0.56 %
Jablonca 4 0.56 %
Várhosszúrét 4 0.56 %
Andrási 3 0.42 %
Rozsfalva 3 0.42 %
Lucska 3 0.42 %
Szabados 3 0.42 %
Dobsina 3 0.42 %
Páskaháza 3 0.42 %
Pelsőcardó 3 0.42 %
Sebespatak 2 0.28 %
Kuntapolca 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lekenye 2 0.28 %
Beretke 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Alsósajó 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Szádvárborsa 1 0.14 %
Rekenyeújfalu 1 0.14 %
Nagyszabos 1 0.14 %
Henckó 1 0.14 %
Oláhpatak 1 0.14 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 90.30 %
Krasznahorkaváralja 33 5.25 %
Betlér 24 3.82 %
Csetnek 17 2.70 %
Nagyveszverés 16 2.54 %
Andrási 14 2.23 %
Dobsina 13 2.07 %
Dernő 10 1.59 %
Pelsőc 9 1.43 %
Berzéte 8 1.27 %
Csucsom 7 1.11 %
Rekenyeújfalu 7 1.11 %
Rozsnyórudna 7 1.11 %
Nagyszabos 7 1.11 %
Jólész 7 1.11 %
Martonháza 5 0.79 %
Gömörpanyit 5 0.79 %
Várhosszúrét 5 0.79 %
Szabados 5 0.79 %
Tornagörgő 4 0.64 %
Barka 4 0.64 %
Sajóréde 4 0.64 %
Özörény 4 0.64 %
Gócs 3 0.48 %
Jablonca 3 0.48 %
Szádalmás 3 0.48 %
Melléte 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Körtvélyes 2 0.32 %
Gecelfalva 2 0.32 %
Kiskovácsvágása 2 0.32 %
Kisgencs 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Felsősajó 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Kecső 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 6.45 %
Krasznahorkaváralja 16 1.26 %
Berzéte 13 1.02 %
Dobsina 13 1.02 %
Nagyveszverés 13 1.02 %
Pelsőc 9 0.71 %
Nagyszabos 9 0.71 %
Oláhpatak 8 0.63 %
Martonháza 8 0.63 %
Csetnek 8 0.63 %
Restér 7 0.55 %
Andrási 7 0.55 %
Rekenyeújfalu 6 0.47 %
Rozsnyórudna 5 0.39 %
Henckó 5 0.39 %
Felsősajó 5 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.31 %
Várhosszúrét 4 0.31 %
Özörény 4 0.31 %
Tornagörgő 4 0.31 %
Gömörhosszúszó 3 0.24 %
Annafalva 3 0.24 %
Szádalmás 3 0.24 %
Betlér 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Szalóc 3 0.24 %
Gócs 3 0.24 %
Berzétekőrös 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Sajóréde 3 0.24 %
Beretke 3 0.24 %
Szabados 3 0.24 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Lekenye 2 0.16 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Szilice 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Sebespatak 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Dernő 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Kiskovácsvágása 2 0.16 %
Alsósajó 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Lucska 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Kisgencs 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 27.92 %
Nagyszabos 72 10.26 %
Nagyveszverés 41 5.84 %
Dobsina 39 5.56 %
Csetnek 34 4.84 %
Betlér 34 4.84 %
Henckó 31 4.42 %
Oláhpatak 28 3.99 %
Krasznahorkaváralja 27 3.85 %
Szabados 26 3.70 %
Andrási 20 2.85 %
Rekenyeújfalu 17 2.42 %
Alsósajó 16 2.28 %
Pelsőc 15 2.14 %
Restér 13 1.85 %
Gecelfalva 10 1.42 %
Rozsfalva 10 1.42 %
Jólész 9 1.28 %
Kisgencs 8 1.14 %
Martonháza 7 1.00 %
Gócs 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Berzéte 6 0.85 %
Csucsom 6 0.85 %
Hámosfalva 6 0.85 %
Dernő 6 0.85 %
Sajóréde 5 0.71 %
Felsősajó 5 0.71 %
Özörény 5 0.71 %
Hárskút 5 0.71 %
Várhosszúrét 5 0.71 %
Sebespatak 4 0.57 %
Berzétekőrös 4 0.57 %
Kisfeketepatak 4 0.57 %
Gömörpanyit 4 0.57 %
Kisszabos 4 0.57 %
Gacsalk 4 0.57 %
Annafalva 4 0.57 %
Pétermány 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Márkuska 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Jablonca 3 0.43 %
Barka 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Kuntapolca 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.09 %
Rozsnyó 30 5.19 %
Krasznahorkaváralja 18 3.11 %
Dobsina 13 2.25 %
Restér 12 2.08 %
Nagyveszverés 9 1.56 %
Sebespatak 8 1.38 %
Csetnek 8 1.38 %
Martonháza 7 1.21 %
Alsósajó 7 1.21 %
Szabados 6 1.04 %
Rozsfalva 5 0.87 %
Berzéte 5 0.87 %
Páskaháza 4 0.69 %
Özörény 4 0.69 %
Pelsőc 4 0.69 %
Kuntapolca 3 0.52 %
Gócs 3 0.52 %
Csoltó 3 0.52 %
Kisfeketepatak 3 0.52 %
Annafalva 2 0.35 %
Beretke 2 0.35 %
Felsősajó 2 0.35 %
Tornagörgő 2 0.35 %
Andrási 2 0.35 %
Rekenyeújfalu 2 0.35 %
Sajóréde 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Kisgencs 1 0.17 %
Márkuska 1 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.17 %
Csucsom 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Szilice 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Betlér 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Sztracena 1 0.17 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 43.88 %
Krasznahorkaváralja 63 6.43 %
Hárskút 62 6.33 %
Várhosszúrét 52 5.31 %
Csetnek 23 2.35 %
Berzéte 22 2.24 %
Pelsőc 22 2.24 %
Sebespatak 20 2.04 %
Kisgencs 20 2.04 %
Jólész 19 1.94 %
Szádalmás 16 1.63 %
Dernő 15 1.53 %
Nagyveszverés 14 1.43 %
Csucsom 14 1.43 %
Özörény 13 1.33 %
Tornagörgő 13 1.33 %
Oláhpatak 12 1.22 %
Barka 11 1.12 %
Rozsnyórudna 11 1.12 %
Nagyszabos 10 1.02 %
Sajóréde 10 1.02 %
Szalóc 9 0.92 %
Betlér 9 0.92 %
Dobsina 9 0.92 %
Andrási 9 0.92 %
Szilice 8 0.82 %
Kuntapolca 8 0.82 %
Pétermány 6 0.61 %
Beretke 6 0.61 %
Annafalva 6 0.61 %
Restér 5 0.51 %
Körtvélyes 5 0.51 %
Rekenyeújfalu 5 0.51 %
Gömörhosszúszó 5 0.51 %
Gecelfalva 5 0.51 %
Gömörpanyit 5 0.51 %
Lucska 5 0.51 %
Alsósajó 5 0.51 %
Martonháza 4 0.41 %
Kecső 4 0.41 %
Berzétekőrös 4 0.41 %
Szabados 4 0.41 %
Rozsfalva 4 0.41 %
Kiskovácsvágása 4 0.41 %
Csoltó 3 0.31 %
Gócs 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Henckó 3 0.31 %
Melléte 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Márkuska 2 0.20 %
Felsősajó 2 0.20 %
Sztracena 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Berdárka 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 12.18 %
Andrási 40 6.02 %
Krasznahorkaváralja 16 2.41 %
Alsósajó 12 1.80 %
Csetnek 12 1.80 %
Kisfeketepatak 11 1.65 %
Nagyszabos 11 1.65 %
Dobsina 9 1.35 %
Sebespatak 8 1.20 %
Rekenyeújfalu 8 1.20 %
Restér 7 1.05 %
Pelsőc 5 0.75 %
Berzéte 5 0.75 %
Rozsfalva 5 0.75 %
Oláhpatak 4 0.60 %
Sajóréde 4 0.60 %
Felsősajó 4 0.60 %
Nagyveszverés 4 0.60 %
Gömörpanyit 3 0.45 %
Özörény 3 0.45 %
Barka 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Imrikfalva 3 0.45 %
Várhosszúrét 2 0.30 %
Annafalva 2 0.30 %
Jólész 2 0.30 %
Márkuska 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Henckó 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Tornagörgő 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hárskút 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Betlér 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Gócs 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Csucsom 1 0.15 %
Martonháza 1 0.15 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 55.28 %
Várhosszúrét 223 13.85 %
Krasznahorkaváralja 199 12.36 %
Hárskút 113 7.02 %
Jólész 92 5.71 %
Berzéte 88 5.47 %
Szádalmás 82 5.09 %
Tornagörgő 76 4.72 %
Berzétekőrös 69 4.29 %
Jablonca 65 4.04 %
Szilice 58 3.60 %
Csucsom 54 3.35 %
Gömörhosszúszó 53 3.29 %
Pelsőc 51 3.17 %
Dernő 46 2.86 %
Rozsnyórudna 45 2.80 %
Szalóc 39 2.42 %
Özörény 36 2.24 %
Körtvélyes 35 2.17 %
Barka 32 1.99 %
Kuntapolca 27 1.68 %
Csetnek 25 1.55 %
Sebespatak 25 1.55 %
Nagyveszverés 24 1.49 %
Lekenye 22 1.37 %
Betlér 20 1.24 %
Kecső 19 1.18 %
Andrási 19 1.18 %
Rekenyeújfalu 19 1.18 %
Szádvárborsa 16 0.99 %
Melléte 16 0.99 %
Csoltó 16 0.99 %
Dobsina 16 0.99 %
Martonháza 14 0.87 %
Kiskovácsvágása 11 0.68 %
Beretke 11 0.68 %
Oláhpatak 10 0.62 %
Lucska 10 0.62 %
Kisgencs 9 0.56 %
Alsósajó 9 0.56 %
Páskaháza 9 0.56 %
Szabados 9 0.56 %
Pelsőcardó 7 0.43 %
Gömörpanyit 7 0.43 %
Gócs 6 0.37 %
Felsősajó 5 0.31 %
Sajóréde 5 0.31 %
Nagyszabos 4 0.25 %
Henckó 3 0.19 %
Gacsalk 3 0.19 %
Imrikfalva 3 0.19 %
Sztracena 2 0.12 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 12.65 %
Nagyszabos 150 5.79 %
Alsósajó 87 3.36 %
Dobsina 64 2.47 %
Csetnek 62 2.39 %
Sebespatak 56 2.16 %
Szalóc 52 2.01 %
Oláhpatak 52 2.01 %
Nagyveszverés 50 1.93 %
Krasznahorkaváralja 42 1.62 %
Pelsőc 42 1.62 %
Rekenyeújfalu 35 1.35 %
Rozsfalva 32 1.23 %
Gömörpanyit 32 1.23 %
Restér 30 1.16 %
Kuntapolca 26 1.00 %
Sajóréde 26 1.00 %
Szabados 26 1.00 %
Kisfeketepatak 25 0.96 %
Özörény 23 0.89 %
Betlér 22 0.85 %
Jablonca 22 0.85 %
Tornagörgő 19 0.73 %
Martonháza 18 0.69 %
Rozsnyórudna 17 0.66 %
Szádvárborsa 16 0.62 %
Szilice 15 0.58 %
Berzéte 15 0.58 %
Imrikfalva 14 0.54 %
Gecelfalva 12 0.46 %
Szádalmás 12 0.46 %
Páskaháza 11 0.42 %
Gömörhosszúszó 11 0.42 %
Kisgencs 11 0.42 %
Kecső 11 0.42 %
Felsősajó 10 0.39 %
Várhosszúrét 9 0.35 %
Henckó 9 0.35 %
Csoltó 8 0.31 %
Hárskút 8 0.31 %
Csucsom 8 0.31 %
Andrási 8 0.31 %
Hámosfalva 8 0.31 %
Körtvélyes 8 0.31 %
Gócs 7 0.27 %
Márkuska 7 0.27 %
Gacsalk 6 0.23 %
Pelsőcardó 6 0.23 %
Berzétekőrös 6 0.23 %
Beretke 6 0.23 %
Barka 6 0.23 %
Jólész 4 0.15 %
Annafalva 3 0.12 %
Lekenye 3 0.12 %
Lucska 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Kisszabos 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 2 0.08 %
Pétermány 2 0.08 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 29.68 %
Pelsőc 138 12.60 %
Várhosszúrét 65 5.94 %
Rozsnyórudna 38 3.47 %
Jablonca 33 3.01 %
Krasznahorkaváralja 32 2.92 %
Körtvélyes 31 2.83 %
Kecső 26 2.37 %
Berzéte 25 2.28 %
Dobsina 24 2.19 %
Nagyveszverés 24 2.19 %
Tornagörgő 21 1.92 %
Rekenyeújfalu 19 1.74 %
Betlér 18 1.64 %
Szilice 17 1.55 %
Hárskút 17 1.55 %
Kuntapolca 17 1.55 %
Szalóc 17 1.55 %
Gömörhosszúszó 16 1.46 %
Henckó 15 1.37 %
Barka 14 1.28 %
Sebespatak 13 1.19 %
Szabados 13 1.19 %
Csoltó 13 1.19 %
Nagyszabos 13 1.19 %
Csetnek 13 1.19 %
Dernő 12 1.10 %
Jólész 11 1.00 %
Özörény 10 0.91 %
Andrási 10 0.91 %
Gömörpanyit 10 0.91 %
Berzétekőrös 9 0.82 %
Alsósajó 9 0.82 %
Melléte 8 0.73 %
Oláhpatak 8 0.73 %
Szádalmás 8 0.73 %
Pelsőcardó 7 0.64 %
Kisgencs 7 0.64 %
Beretke 6 0.55 %
Restér 6 0.55 %
Csucsom 5 0.46 %
Gócs 5 0.46 %
Szádvárborsa 5 0.46 %
Gacsalk 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Sajóréde 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 25.39 %
Rozsnyó 339 24.04 %
Nagyszabos 128 9.08 %
Oláhpatak 118 8.37 %
Alsósajó 96 6.81 %
Nagyveszverés 83 5.89 %
Sajóréde 68 4.82 %
Betlér 62 4.40 %
Felsősajó 56 3.97 %
Imrikfalva 44 3.12 %
Csetnek 43 3.05 %
Gócs 37 2.62 %
Sztracena 29 2.06 %
Kisfeketepatak 28 1.99 %
Henckó 25 1.77 %
Rekenyeújfalu 19 1.35 %
Pelsőc 17 1.21 %
Restér 15 1.06 %
Sebespatak 15 1.06 %
Gecelfalva 13 0.92 %
Berzéte 13 0.92 %
Andrási 12 0.85 %
Szabados 11 0.78 %
Martonháza 11 0.78 %
Rozsnyórudna 10 0.71 %
Gacsalk 9 0.64 %
Kisgencs 7 0.50 %
Krasznahorkaváralja 7 0.50 %
Szádalmás 6 0.43 %
Rozsfalva 5 0.35 %
Várhosszúrét 5 0.35 %
Gömörpanyit 5 0.35 %
Márkuska 4 0.28 %
Csucsom 4 0.28 %
Pétermány 3 0.21 %
Körtvélyes 3 0.21 %
Annafalva 3 0.21 %
Kuntapolca 2 0.14 %
Tornagörgő 2 0.14 %
Berzétekőrös 2 0.14 %
Csoltó 2 0.14 %
Hámosfalva 2 0.14 %
Özörény 2 0.14 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 27.77 %
Dobsina 43 4.85 %
Krasznahorkaváralja 31 3.50 %
Nagyveszverés 31 3.50 %
Csetnek 30 3.39 %
Nagyszabos 24 2.71 %
Pelsőc 24 2.71 %
Rozsnyórudna 21 2.37 %
Andrási 21 2.37 %
Betlér 20 2.26 %
Alsósajó 16 1.81 %
Rekenyeújfalu 15 1.69 %
Tornagörgő 14 1.58 %
Szádalmás 13 1.47 %
Oláhpatak 12 1.35 %
Jólész 12 1.35 %
Dernő 10 1.13 %
Csucsom 10 1.13 %
Berzéte 10 1.13 %
Sebespatak 9 1.02 %
Szilice 8 0.90 %
Lekenye 8 0.90 %
Lucska 8 0.90 %
Özörény 7 0.79 %
Martonháza 7 0.79 %
Barka 7 0.79 %
Várhosszúrét 7 0.79 %
Hárskút 7 0.79 %
Kisfeketepatak 6 0.68 %
Imrikfalva 6 0.68 %
Henckó 6 0.68 %
Gócs 6 0.68 %
Kiskovácsvágása 5 0.56 %
Kisszabos 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Körtvélyes 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Hámosfalva 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Gömörpanyit 4 0.45 %
Csoltó 4 0.45 %
Gacsalk 4 0.45 %
Beretke 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Márkuska 3 0.34 %
Kisgencs 3 0.34 %
Kecső 3 0.34 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 34.86 %
Dobsina 75 17.20 %
Felsősajó 61 13.99 %
Oláhpatak 35 8.03 %
Andrási 34 7.80 %
Sajóréde 31 7.11 %
Nagyveszverés 27 6.19 %
Nagyszabos 23 5.28 %
Kisfeketepatak 20 4.59 %
Gócs 18 4.13 %
Sebespatak 16 3.67 %
Betlér 14 3.21 %
Csetnek 13 2.98 %
Kisgencs 13 2.98 %
Pelsőc 12 2.75 %
Sztracena 12 2.75 %
Alsósajó 10 2.29 %
Restér 9 2.06 %
Imrikfalva 9 2.06 %
Henckó 7 1.61 %
Szabados 7 1.61 %
Gömörpanyit 7 1.61 %
Rozsnyórudna 7 1.61 %
Rekenyeújfalu 7 1.61 %
Krasznahorkaváralja 6 1.38 %
Márkuska 6 1.38 %
Pelsőcardó 6 1.38 %
Beretke 6 1.38 %
Hárskút 5 1.15 %
Körtvélyes 5 1.15 %
Jólész 4 0.92 %
Csucsom 4 0.92 %
Dernő 4 0.92 %
Berzéte 4 0.92 %
Rozsfalva 4 0.92 %
Özörény 4 0.92 %
Várhosszúrét 4 0.92 %
Gecelfalva 4 0.92 %
Tornagörgő 4 0.92 %
Csoltó 3 0.69 %
Szádalmás 3 0.69 %
Gacsalk 3 0.69 %
Berzétekőrös 2 0.46 %
Martonháza 2 0.46 %
Lucska 2 0.46 %
Gömörhosszúszó 2 0.46 %
Szádvárborsa 2 0.46 %
Szalóc 2 0.46 %
Kisszabos 2 0.46 %
Melléte 1 0.23 %
Annafalva 1 0.23 %
Pétermány 1 0.23 %
Barka 1 0.23 %
Kuntapolca 1 0.23 %
Hámosfalva 1 0.23 %
Lekenye 1 0.23 %
Berdárka 1 0.23 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 104.91 %
Csetnek 56 9.48 %
Betlér 35 5.92 %
Krasznahorkaváralja 29 4.91 %
Pelsőc 23 3.89 %
Nagyszabos 21 3.55 %
Nagyveszverés 20 3.38 %
Dobsina 18 3.05 %
Várhosszúrét 15 2.54 %
Berzéte 14 2.37 %
Sebespatak 11 1.86 %
Oláhpatak 10 1.69 %
Csucsom 10 1.69 %
Sajóréde 10 1.69 %
Szádalmás 9 1.52 %
Jólész 9 1.52 %
Andrási 9 1.52 %
Gömörpanyit 8 1.35 %
Rozsnyórudna 8 1.35 %
Hárskút 7 1.18 %
Szilice 6 1.02 %
Dernő 6 1.02 %
Szabados 6 1.02 %
Gócs 6 1.02 %
Barka 5 0.85 %
Rekenyeújfalu 5 0.85 %
Henckó 5 0.85 %
Restér 5 0.85 %
Alsósajó 4 0.68 %
Márkuska 4 0.68 %
Felsősajó 4 0.68 %
Lucska 4 0.68 %
Kuntapolca 4 0.68 %
Kisgencs 3 0.51 %
Hámosfalva 3 0.51 %
Gacsalk 3 0.51 %
Szalóc 3 0.51 %
Lekenye 3 0.51 %
Tornagörgő 3 0.51 %
Szádvárborsa 2 0.34 %
Martonháza 2 0.34 %
Rozsfalva 2 0.34 %
Berdárka 2 0.34 %
Körtvélyes 2 0.34 %
Annafalva 2 0.34 %
Gecelfalva 1 0.17 %
Páskaháza 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Berzétekőrös 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Sztracena 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Kisfeketepatak 1 0.17 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 22.42 %
Nagyszabos 178 19.76 %
Csetnek 85 9.43 %
Szabados 80 8.88 %
Nagyveszverés 50 5.55 %
Sebespatak 45 4.99 %
Rekenyeújfalu 45 4.99 %
Dobsina 41 4.55 %
Betlér 38 4.22 %
Pelsőc 35 3.88 %
Martonháza 34 3.77 %
Oláhpatak 34 3.77 %
Alsósajó 28 3.11 %
Rozsfalva 25 2.77 %
Restér 22 2.44 %
Márkuska 18 2.00 %
Sajóréde 17 1.89 %
Jablonca 16 1.78 %
Kisgencs 16 1.78 %
Krasznahorkaváralja 15 1.66 %
Henckó 14 1.55 %
Kisszabos 13 1.44 %
Gecelfalva 13 1.44 %
Felsősajó 12 1.33 %
Hámosfalva 12 1.33 %
Gócs 12 1.33 %
Rozsnyórudna 11 1.22 %
Kisfeketepatak 11 1.22 %
Andrási 9 1.00 %
Gacsalk 8 0.89 %
Tornagörgő 7 0.78 %
Kuntapolca 7 0.78 %
Berzéte 7 0.78 %
Gömörpanyit 7 0.78 %
Várhosszúrét 5 0.55 %
Szilice 5 0.55 %
Berdárka 4 0.44 %
Pétermány 4 0.44 %
Imrikfalva 4 0.44 %
Annafalva 3 0.33 %
Sztracena 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Özörény 2 0.22 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Beretke 1 0.11 %
Jólész 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Szádalmás 1 0.11 %
Lucska 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 18.42 %
Csetnek 48 5.33 %
Nagyszabos 32 3.55 %
Sebespatak 24 2.66 %
Nagyveszverés 22 2.44 %
Dobsina 21 2.33 %
Oláhpatak 21 2.33 %
Pelsőc 20 2.22 %
Szabados 18 2.00 %
Kisfeketepatak 13 1.44 %
Kuntapolca 12 1.33 %
Krasznahorkaváralja 12 1.33 %
Rekenyeújfalu 11 1.22 %
Gacsalk 11 1.22 %
Martonháza 10 1.11 %
Kisgencs 10 1.11 %
Hámosfalva 9 1.00 %
Rozsnyórudna 9 1.00 %
Betlér 9 1.00 %
Felsősajó 7 0.78 %
Alsósajó 7 0.78 %
Restér 7 0.78 %
Várhosszúrét 7 0.78 %
Pelsőcardó 6 0.67 %
Gecelfalva 6 0.67 %
Andrási 5 0.55 %
Henckó 5 0.55 %
Beretke 4 0.44 %
Sajóréde 4 0.44 %
Tornagörgő 4 0.44 %
Imrikfalva 3 0.33 %
Szilice 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Berzéte 3 0.33 %
Pétermány 3 0.33 %
Szádalmás 3 0.33 %
Jólész 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gócs 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 45.88 %
Nagyveszverés 34 3.64 %
Krasznahorkaváralja 32 3.42 %
Szádalmás 28 2.99 %
Betlér 26 2.78 %
Pelsőc 21 2.25 %
Hárskút 21 2.25 %
Szádvárborsa 20 2.14 %
Csetnek 20 2.14 %
Sebespatak 19 2.03 %
Berzéte 18 1.93 %
Jólész 18 1.93 %
Nagyszabos 18 1.93 %
Özörény 18 1.93 %
Várhosszúrét 17 1.82 %
Dobsina 17 1.82 %
Tornagörgő 17 1.82 %
Kisgencs 14 1.50 %
Csucsom 14 1.50 %
Gócs 13 1.39 %
Alsósajó 12 1.28 %
Rozsnyórudna 12 1.28 %
Rekenyeújfalu 12 1.28 %
Andrási 12 1.28 %
Körtvélyes 10 1.07 %
Gömörpanyit 10 1.07 %
Berzétekőrös 9 0.96 %
Dernő 9 0.96 %
Oláhpatak 9 0.96 %
Henckó 9 0.96 %
Sajóréde 9 0.96 %
Jablonca 8 0.86 %
Kuntapolca 8 0.86 %
Szalóc 7 0.75 %
Kecső 7 0.75 %
Szilice 6 0.64 %
Felsősajó 6 0.64 %
Kisfeketepatak 5 0.53 %
Gömörhosszúszó 5 0.53 %
Restér 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Imrikfalva 4 0.43 %
Martonháza 3 0.32 %
Csoltó 3 0.32 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 54.57 %
Krasznahorkaváralja 60 6.76 %
Pelsőc 45 5.07 %
Berzétekőrös 40 4.51 %
Gömörpanyit 38 4.28 %
Hárskút 37 4.17 %
Özörény 35 3.95 %
Rozsnyórudna 33 3.72 %
Jólész 33 3.72 %
Nagyveszverés 32 3.61 %
Csetnek 27 3.04 %
Gömörhosszúszó 26 2.93 %
Jablonca 23 2.59 %
Szádalmás 22 2.48 %
Tornagörgő 21 2.37 %
Betlér 20 2.25 %
Berzéte 20 2.25 %
Sebespatak 18 2.03 %
Dernő 15 1.69 %
Kecső 14 1.58 %
Rekenyeújfalu 13 1.47 %
Oláhpatak 13 1.47 %
Dobsina 12 1.35 %
Melléte 10 1.13 %
Nagyszabos 9 1.01 %
Andrási 9 1.01 %
Csucsom 9 1.01 %
Szilice 9 1.01 %
Szalóc 9 1.01 %
Sajóréde 8 0.90 %
Kuntapolca 7 0.79 %
Alsósajó 7 0.79 %
Várhosszúrét 7 0.79 %
Gócs 7 0.79 %
Lekenye 5 0.56 %
Csoltó 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Kisgencs 5 0.56 %
Lucska 5 0.56 %
Páskaháza 4 0.45 %
Henckó 4 0.45 %
Beretke 4 0.45 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Körtvélyes 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Restér 3 0.34 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 19.00 %
Krasznahorkaváralja 12 3.74 %
Csetnek 10 3.12 %
Hárskút 9 2.80 %
Várhosszúrét 8 2.49 %
Rekenyeújfalu 8 2.49 %
Dobsina 7 2.18 %
Nagyszabos 7 2.18 %
Szalóc 6 1.87 %
Andrási 6 1.87 %
Pelsőc 5 1.56 %
Restér 5 1.56 %
Martonháza 4 1.25 %
Kisfeketepatak 4 1.25 %
Csucsom 4 1.25 %
Beretke 4 1.25 %
Tornagörgő 3 0.93 %
Oláhpatak 3 0.93 %
Henckó 3 0.93 %
Betlér 3 0.93 %
Gömörhosszúszó 3 0.93 %
Imrikfalva 3 0.93 %
Berzéte 3 0.93 %
Gömörpanyit 2 0.62 %
Körtvélyes 2 0.62 %
Felsősajó 2 0.62 %
Rozsfalva 2 0.62 %
Gacsalk 2 0.62 %
Gócs 2 0.62 %
Páskaháza 2 0.62 %
Annafalva 2 0.62 %
Dernő 2 0.62 %
Özörény 2 0.62 %
Sebespatak 1 0.31 %
Barka 1 0.31 %
Pétermány 1 0.31 %
Kecső 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Sajóréde 1 0.31 %
Melléte 1 0.31 %
Rozsnyórudna 1 0.31 %
Szádvárborsa 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Csoltó 1 0.31 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %