SK
DS
.....

Kulcsod

Község

címer zászló
410 100% magyar 1910
344 93% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kulcsod
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kľúčovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Győr vármegye
Tószigetcsilizközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Csilizköz
Más földrajzi nevek:
Alszer, Aranyos, Bálintrév, Bikota, Csobánchát, Faluvégi-dűlő, Főszer, Keszeg-csurga, Magla (Máglyás), Mántus, Nagybajcsi-erdő, Negyvendpuszta, Panzsa, Páskom, Rákvári, Sajtos, Sóshát, Szántosalja, Sz
Koordináták:
47.79576874, 17.71798515
Terület:
12,71 km2
Rang:
község
Népesség:
364
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93007
Település kód:
501689
Szervezeti azonosító:
305502
Adóazonosító:
2021002115

A Község a Kisalföldön, a Csilizközben, a Csiliz-patak dunai torkolatának közelében fekszik, Nagymegyertől 9 km-re délre, Győrtől 20 km-re északra, Bőstől 19 km-re délkeletre. Mellékutak kötik össze Csicsóval (5,5 km), Medvével (5 km) és Csilizradvánnyal (5 km). Nyugatról Medve, északról Csilizradvány, keletről Csicsó, délről Nagybajcs és Kisbajcs községekkel határos. Déli határát a Duna főága alkotja, mely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között. Keleti határát a Csiliz-patak alkotja, mely a történelmi Komárom és Győr vármegyék határát képezte a 17. század elejétől 1920-ig.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig Győr vármegye Tószigetcsilizközi járásához tartozott kisközségként. A csehszlovák közigazgatásban 1920-1949 között a Dunaszerdahelyi járáshoz, 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz, majd 1960 után újra a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). 1920 után Nagybajcs és Szőgye Dunától északra eső határrészeit Kulcsodhoz csatolták, így a község területe 70 %-al nőtt (7,48 km²-ről 12,71 km²-re).

Népesség

A község lakosságszáma az elmúlt száz évben stabilnak mondható, 1991 óta sem változott számottevő mértékben. A szlovákok száma, bár lassan növekszik, de a 93 %-ban magyarok lakta községben elhanyagolhatónak mondható. A lakosság túlnyomó többsége református vallású (81 %).

Történelem

Hajdan a komáromi váruradalomhoz tartozó királyi udvarnokok lakóhelye volt, akiket IV. Béla 1252-ben a túróci premontrei prépostságnak ajándékozott. 1268-ban pusztaként említik, ekkoriban a Cseszneky család bírt itt nagyobb földeket. 1405-ben egy másik Kulcsod is szerepel, amely a komáromi vár tartozéka volt, ugyanis Zsigmond király nem engedte a komáromi várnagynak és főispánnak, hogy a várhoz tartozó kulcsodi nemeseket kiváltságaikban háborgassák. 1535-ben I. Ferdinánd a szentmártoni bencés apátságnak adományozta, s az apátság birtokában maradt 1848-ig. 1876-ban és 1880-ban az árvíz pusztította el határát. A Duna áradásával gyakran meg kellett küzdenie Kulcsodnak, de a nagy folyó megélhetést is biztosított a halászat és a nádgyűjtés lehetőségével. A falu emellett híres volt kendertermesztéséről, jó minőségű szántóföldjein pedig búzát termesztettek. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, az I. bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak. Az 1942-ben felépült medvei híd fellendítette a fejlődést, de 1945-től ismét Csehszlovákiához csatolták, ezzel elvágva Győrtől. Ezután sok magyart deportáltak is a faluból. Az 1965-ös áradás Kulcsod és Csicsó között szakította át a gátat, a falut ezután szinte teljesen újjá kellett építeni. 1993-tól Szlovákia része. Negyvendpuszta nevű része az Árpád-kortól egészen a 20. századig létezett, de ma már szántóföld és erdő van a helyén.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik, alapiskoláját 1976-ban zárták be. A falu határában létesült 2010-ben Szlovákia első naperőműve. Református temploma 1847-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kulcsod Magyar falu Győr Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, az előtt a’ Sz. Mártonyi Benedictinus Atyáknak birtokok vala, lakosai reformátusok, fekszik 464 holdon, Győrhöz 1 1/2, Szerdahelyhez 2 1/2 mértföldnyire, határja egy nyomásbéli, búzát leg inkább terem, legelője jó, réttye középszerű, erdője nints, nádgya elég, híres a’ kenderéről.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kulcsod, magyar falu, Győr vmegyében, tul a Dunán a Csiliz közben, 320 ref. lak., anyatemplommal. Fekete földje jó buzát és kendert terem. Szénája bőséggel. Ut. p. Győr.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kulcsod, Komárom vármegye határán fekvő magyar kisközség, hajdan a királyi udvarnokok lakóhelye volt, kiket IV. Béla 1252-ben a turóczi prémontrei prépostságnak ajándékozott. 1268-ban Komárom vármegyéhez tartozó puszta volt, s Kulchud néven említik. 1405-ben egy másik Kulcsod is szerepel, mely a komáromi vár tartozéka volt; ekkor ugyanis Zsigmond király a komáromi várnagynak és főispánnak meghagyja, hogy a várhoz tartozó kulcsodi nemeseket kiváltságaikban ne háborgassák. 1535-ben I. Ferdinánd a szentmártoni apátságnak adományozza, s az apátság birtokában marad mindvégig. 1612-ben már Győr vármegyéhez tartozik. 1876-ban és 1880-ban az árvíz pusztította el határát. A Csiliz patak Kulcsodnál egyesül a Dunával. Az itteni református templom 1847-ben épült. A falu házainak száma 62, ref. vallású lakosaié pedig 409. Postája Csilizradvány, távírója és legközelebbi vasúti állomása Nagymegyer. A községhez tartozik Negyvend puszta; szintén ősrégi telep, mely 1252-ben már Nageven vagy Negeuen alakban fordul elő.

Kúr Géza

1893. 7. 30.
Kulcsod - megszületett
1920-1944
Csicsó - egyházi szolgálatot végzett

Gáspár Tibor

1928.4.25.
Kulcsod - megszületett
Névelőfordulások
1252
Kwlchud
1773
Kulcsod,
1786
Kulcschod,
1808
Kulcsód,
1863
Kulcsod,
1948
Kľúčovec
1994
Kulcsod

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kulcsod (Kľúčovec) 38
Telefon: 0315541236
Fax: 0315530815

Honlap: klucovec.com
Polgármester:
Bognár Csaba (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vígh Karel (Független)
Berec Csaba (Független)
Keszegh Peter (Független)
Horecká Aneta (SMER-SD)
Bognár Ľudovít (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 35

Kulcsodi Községi Hivatal

Kulcsod 38

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 364 97%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 377
magyarok 410 100%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 369 98%
szlovákok 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 376
magyarok 418 100%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 418
magyarok 366 99%
szlovákok 3 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 369
magyarok 365 98%
szlovákok 5 1%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 372
magyarok 344 93%
szlovákok 16 4%
csehek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 368
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 83.9 %
Kiadott boríték: 271
Bedobott boríték: 270

Polgármester

Érvényes szavazólap: 269
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bognár Csaba 174 64.68 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Both Tibor 95 35.32 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bognár Ľudovít 172 SMK-MKP
Vígh Karel 156 Független
Berec Csaba 152 Független
Keszegh Peter 148 Független
Horecká Aneta 95 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 25.31 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 319
Választási részvétel: 27.90 %
Kiadott boríték: 89
Bedobott boríték: 89
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 32,81 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 75
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 101
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 40 53.33 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 29 38.67 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 3 4.00 % Független
Ivan Uhliarik 2 2.67 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 1 1.33 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 0 0.00% Független
József Berényi 80 79.21 % SMK-MKP
Konrád Rigó 11 10.89 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 5 4.95 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 5 4.95 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Fenes 46 58.97% SMK-MKP
Zoltán Hájos 40 51.28% SMK-MKP
László Bacsó 40 51.28% SMK-MKP
Ladislav Polák 40 51.28% SMK-MKP
József Nagy 35 44.87% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 28 35.90% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 28 35.90% MOST - HÍD
Arpád Érsek 28 35.90% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 27 34.62% MOST - HÍD
László Miklós 25 32.05% SMK-MKP
József Kvarda 20 25.64% SMK-MKP
József Menyhárt 20 25.64% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 18 23.08% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 17 21.79% MOST - HÍD
Lajos Berner 16 20.51% MOST - HÍD
Vidor Nagy 13 16.67% SMS
František Vangel 11 14.10% MOST - HÍD
Richard Kmeť 8 10.26% SMER - SD
Attila Lázok 7 8.97% Független
Terézia Földváryová 6 7.69% Független
Jozef Ravasz 5 6.41% SRÚS
Ľudovít Kulcsár 4 5.13% Független
Marian Dúbrava 3 3.85% KDH, SDKÚ - DS
Štefan Radics 3 3.85% SMER - SD
Július Šimon 2 2.56% Független
Erika Kočišová 2 2.56% NOVA
Eva Farkašová 2 2.56% SRÚS
Mária Rabinová 1 1.28% KSS
Štefan Horony 1 1.28% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 1 1.28% NP
Peter Štuller 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marián Krásny 0 0.00% SNS
József Menyhárt 47 44.76% SMK-MKP
Iván Fenes 45 42.86% SMK-MKP
Zoltán Hájos 40 38.10% SMK-MKP
László Bacsó 39 37.14% SMK-MKP
Marian Soóky 37 35.24% SMK-MKP
Ladislav Polák 36 34.29% SMK-MKP
Zoltán Horváth 32 30.48% Független
Csaba Orosz 27 25.71% SMK-MKP
Károly Földes 21 20.00% Független
Konrád Rigó 21 20.00% MOST - HÍD
Rozália Hervay 19 18.10% SMK-MKP
Albin Varga 16 15.24% MOST - HÍD
Irén Sárközy 12 11.43% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 10 9.52% ĽS Naše Slovensko
Renáta Klauková 8 7.62% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Ján Berceli 7 6.67% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Marian Bölcs 6 5.71% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ivan Husár 5 4.76% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Alexander Dakó 4 3.81% Független
František Vangel 4 3.81% MOST - HÍD
Kristian Kovács 4 3.81% MOST - HÍD
Róbert Horváth 4 3.81% MKDA-MKDSZ
Zuzana Tóthová 4 3.81% ĽS Naše Slovensko
Ivan Seňan 3 2.86% MOST - HÍD
Jozef Samek 3 2.86% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Zsolt Sidó 3 2.86% ĽS Naše Slovensko
Robert Tánczos 3 2.86% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Narancsik 2 1.90% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Fuseková 2 1.90% NP
Pavol Sebök 2 1.90% Független
Richard Kmeť 2 1.90% SMER-SD
Gabriela Józan Horváth 2 1.90% MOST - HÍD
Jakub Nagy 2 1.90% SZSZO
Peter Súlovský 2 1.90% SNS
Štefan Horony 2 1.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Edita Lysinová 0 0.00% MOST - HÍD
Emília Danišová 0 0.00% NAJ
Iveta Fajnorová 0 0.00% NAJ
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 24.03 %
Dunaszerdahely 343 12.98 %
Somorja 171 6.47 %
Ekecs 137 5.18 %
Nyárasd 99 3.75 %
Bős 85 3.22 %
Lég 54 2.04 %
Illésháza 46 1.74 %
Kisudvarnok 45 1.70 %
Vásárút 44 1.66 %
Jányok 44 1.66 %
Nyékvárkony 41 1.55 %
Gelle 41 1.55 %
Nagymagyar 38 1.44 %
Csütörtök 36 1.36 %
Csilizradvány 35 1.32 %
Nemeshodos 34 1.29 %
Lögérpatony 33 1.25 %
Alistál 33 1.25 %
Pozsonyeperjes 32 1.21 %
Nagymad 32 1.21 %
Egyházkarcsa 31 1.17 %
Csallóközkürt 30 1.14 %
Nagypaka 30 1.14 %
Nagyudvarnok 28 1.06 %
Diósförgepatony 27 1.02 %
Csiliznyárad 27 1.02 %
Dunakisfalud 26 0.98 %
Balony 25 0.95 %
Csenke 24 0.91 %
Baka 23 0.87 %
Királyfiakarcsa 23 0.87 %
Szap 22 0.83 %
Felbár 22 0.83 %
Felsővámos 21 0.79 %
Albár 19 0.72 %
Lúcs 18 0.68 %
Kulcsod 16 0.61 %
Sárosfa 16 0.61 %
Szentmihályfa 15 0.57 %
Hegyéte 15 0.57 %
Csallóköznádasd 13 0.49 %
Úszor 13 0.49 %
Padány 13 0.49 %
Nagyszarva 13 0.49 %
Nemesgomba 13 0.49 %
Béke 12 0.45 %
Pódatejed 12 0.45 %
Vörösmajor 11 0.42 %
Vajka 11 0.42 %
Bögellő 11 0.42 %
Csilizpatas 11 0.42 %
Nagyabony 10 0.38 %
Doborgaz 9 0.34 %
Csákány 9 0.34 %
Patonyrét 8 0.30 %
Csallóköztárnok 8 0.30 %
Medve 8 0.30 %
Dunatőkés 8 0.30 %
Vitény 7 0.26 %
Sárrét 7 0.26 %
Nagybodak 6 0.23 %
Dercsika 6 0.23 %
Olgya 5 0.19 %
Keszölcés 5 0.19 %
Bacsfa 3 0.11 %
Macháza 1 0.04 %
Dunaszerdahely 1 077 29.59 %
Bős 125 3.43 %
Nyárasd 115 3.16 %
Nyékvárkony 113 3.10 %
Somorja 111 3.05 %
Kisudvarnok 94 2.58 %
Nagymegyer 92 2.53 %
Vásárút 77 2.12 %
Hegyéte 64 1.76 %
Diósförgepatony 58 1.59 %
Nemeshodos 56 1.54 %
Alistál 55 1.51 %
Gelle 51 1.40 %
Pozsonyeperjes 47 1.29 %
Nagyudvarnok 47 1.29 %
Csallóközkürt 46 1.26 %
Egyházkarcsa 43 1.18 %
Lögérpatony 42 1.15 %
Szentmihályfa 41 1.13 %
Ekecs 38 1.04 %
Lég 36 0.99 %
Pódatejed 36 0.99 %
Felbár 30 0.82 %
Nagyabony 30 0.82 %
Albár 28 0.77 %
Nagymad 27 0.74 %
Úszor 25 0.69 %
Csenke 25 0.69 %
Sárosfa 24 0.66 %
Nagyszarva 23 0.63 %
Illésháza 22 0.60 %
Vörösmajor 22 0.60 %
Csütörtök 21 0.58 %
Dunatőkés 21 0.58 %
Felsővámos 20 0.55 %
Jányok 19 0.52 %
Dunakisfalud 18 0.49 %
Királyfiakarcsa 18 0.49 %
Baka 18 0.49 %
Csilizradvány 17 0.47 %
Nagymagyar 17 0.47 %
Csiliznyárad 14 0.38 %
Padány 14 0.38 %
Nagypaka 13 0.36 %
Nemesgomba 13 0.36 %
Lúcs 12 0.33 %
Doborgaz 12 0.33 %
Vajka 11 0.30 %
Csilizpatas 11 0.30 %
Balony 10 0.27 %
Csallóköznádasd 10 0.27 %
Dercsika 10 0.27 %
Bögellő 10 0.27 %
Csallóköztárnok 9 0.25 %
Csákány 8 0.22 %
Medve 8 0.22 %
Olgya 7 0.19 %
Nagybodak 6 0.16 %
Szap 5 0.14 %
Kulcsod 4 0.11 %
Béke 4 0.11 %
Bacsfa 4 0.11 %
Macháza 4 0.11 %
Patonyrét 4 0.11 %
Sárrét 3 0.08 %
Keszölcés 3 0.08 %
Vitény 2 0.05 %
Somorja 1 385 24.84 %
Dunaszerdahely 1 074 19.26 %
Bős 485 8.70 %
Nagymegyer 324 5.81 %
Ekecs 250 4.48 %
Nyékvárkony 218 3.91 %
Gelle 194 3.48 %
Nyárasd 188 3.37 %
Csütörtök 170 3.05 %
Illésháza 148 2.65 %
Nagyszarva 128 2.30 %
Alistál 120 2.15 %
Vásárút 114 2.04 %
Nagymagyar 113 2.03 %
Csilizradvány 103 1.85 %
Felbár 101 1.81 %
Baka 101 1.81 %
Csenke 100 1.79 %
Pozsonyeperjes 96 1.72 %
Diósförgepatony 90 1.61 %
Nagyabony 90 1.61 %
Csiliznyárad 88 1.58 %
Sárosfa 88 1.58 %
Nemeshodos 75 1.35 %
Jányok 74 1.33 %
Bacsfa 70 1.26 %
Lég 70 1.26 %
Lögérpatony 67 1.20 %
Csallóközkürt 67 1.20 %
Hegyéte 64 1.15 %
Béke 59 1.06 %
Csallóköznádasd 56 1.00 %
Felsővámos 48 0.86 %
Csallóköztárnok 47 0.84 %
Balony 46 0.82 %
Csilizpatas 45 0.81 %
Vajka 45 0.81 %
Királyfiakarcsa 44 0.79 %
Nagypaka 42 0.75 %
Úszor 41 0.74 %
Bögellő 40 0.72 %
Szentmihályfa 38 0.68 %
Egyházkarcsa 37 0.66 %
Kisudvarnok 36 0.65 %
Lúcs 35 0.63 %
Nagyudvarnok 35 0.63 %
Szap 32 0.57 %
Csákány 31 0.56 %
Nagybodak 30 0.54 %
Nemesgomba 30 0.54 %
Dercsika 29 0.52 %
Padány 28 0.50 %
Kulcsod 27 0.48 %
Keszölcés 27 0.48 %
Albár 25 0.45 %
Nagymad 25 0.45 %
Doborgaz 23 0.41 %
Dunatőkés 22 0.39 %
Dunakisfalud 21 0.38 %
Medve 18 0.32 %
Vörösmajor 18 0.32 %
Olgya 18 0.32 %
Pódatejed 17 0.30 %
Macháza 12 0.22 %
Patonyrét 11 0.20 %
Sárrét 6 0.11 %
Vitény 3 0.05 %
Somorja 99 8.71 %
Vörösmajor 75 6.60 %
Úszor 51 4.49 %
Dunaszerdahely 47 4.14 %
Lég 19 1.67 %
Nyárasd 14 1.23 %
Bős 12 1.06 %
Nagypaka 11 0.97 %
Lögérpatony 9 0.79 %
Hegyéte 8 0.70 %
Jányok 8 0.70 %
Nyékvárkony 7 0.62 %
Nagymagyar 7 0.62 %
Nemesgomba 7 0.62 %
Nagymegyer 7 0.62 %
Csütörtök 7 0.62 %
Felbár 6 0.53 %
Nemeshodos 6 0.53 %
Gelle 5 0.44 %
Nagyszarva 5 0.44 %
Olgya 5 0.44 %
Illésháza 5 0.44 %
Csiliznyárad 5 0.44 %
Sárrét 4 0.35 %
Diósförgepatony 4 0.35 %
Dunatőkés 4 0.35 %
Vitény 4 0.35 %
Sárosfa 4 0.35 %
Királyfiakarcsa 3 0.26 %
Vajka 3 0.26 %
Macháza 3 0.26 %
Csákány 3 0.26 %
Pozsonyeperjes 3 0.26 %
Nagybodak 3 0.26 %
Baka 3 0.26 %
Lúcs 2 0.18 %
Csenke 2 0.18 %
Kulcsod 2 0.18 %
Ekecs 2 0.18 %
Csilizradvány 2 0.18 %
Bacsfa 2 0.18 %
Keszölcés 2 0.18 %
Pódatejed 2 0.18 %
Doborgaz 2 0.18 %
Szap 2 0.18 %
Csallóközkürt 2 0.18 %
Medve 1 0.09 %
Szentmihályfa 1 0.09 %
Nagyudvarnok 1 0.09 %
Nagyabony 1 0.09 %
Dunakisfalud 1 0.09 %
Egyházkarcsa 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Nagymad 1 0.09 %
Kisudvarnok 1 0.09 %
Csallóköznádasd 1 0.09 %
Vásárút 1 0.09 %
Béke 1 0.09 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 43.91 %
Dunaszerdahely 241 14.61 %
Nagymegyer 63 3.82 %
Úszor 61 3.70 %
Nagypaka 57 3.46 %
Bős 56 3.40 %
Lég 55 3.34 %
Nyárasd 48 2.91 %
Gelle 41 2.49 %
Vörösmajor 40 2.43 %
Illésháza 38 2.30 %
Jányok 37 2.24 %
Nagymagyar 37 2.24 %
Csütörtök 36 2.18 %
Ekecs 31 1.88 %
Vásárút 29 1.76 %
Csenke 27 1.64 %
Diósförgepatony 26 1.58 %
Felbár 26 1.58 %
Nemeshodos 26 1.58 %
Kisudvarnok 25 1.52 %
Lögérpatony 23 1.39 %
Királyfiakarcsa 21 1.27 %
Nagyszarva 21 1.27 %
Nagyudvarnok 19 1.15 %
Nagymad 18 1.09 %
Sárosfa 18 1.09 %
Csákány 17 1.03 %
Pozsonyeperjes 16 0.97 %
Dunakisfalud 15 0.91 %
Nyékvárkony 15 0.91 %
Lúcs 14 0.85 %
Csallóköztárnok 13 0.79 %
Felsővámos 13 0.79 %
Nemesgomba 12 0.73 %
Béke 12 0.73 %
Egyházkarcsa 12 0.73 %
Csilizradvány 12 0.73 %
Vajka 10 0.61 %
Bacsfa 10 0.61 %
Szentmihályfa 10 0.61 %
Bögellő 10 0.61 %
Alistál 10 0.61 %
Nagybodak 10 0.61 %
Csallóközkürt 9 0.55 %
Albár 9 0.55 %
Hegyéte 9 0.55 %
Vitény 9 0.55 %
Padány 8 0.49 %
Olgya 8 0.49 %
Sárrét 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Macháza 8 0.49 %
Dercsika 7 0.42 %
Szap 6 0.36 %
Csiliznyárad 6 0.36 %
Dunatőkés 6 0.36 %
Keszölcés 6 0.36 %
Patonyrét 5 0.30 %
Medve 5 0.30 %
Pódatejed 5 0.30 %
Nagyabony 5 0.30 %
Csallóköznádasd 4 0.24 %
Csilizpatas 4 0.24 %
Doborgaz 4 0.24 %
Balony 4 0.24 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 6.57 %
Somorja 161 3.94 %
Bős 117 2.87 %
Nyárasd 105 2.57 %
Nagymegyer 80 1.96 %
Ekecs 59 1.45 %
Vásárút 51 1.25 %
Gelle 37 0.91 %
Pozsonyeperjes 37 0.91 %
Nyékvárkony 36 0.88 %
Alistál 35 0.86 %
Csütörtök 35 0.86 %
Illésháza 34 0.83 %
Lég 33 0.81 %
Vörösmajor 32 0.78 %
Hegyéte 30 0.73 %
Felbár 30 0.73 %
Lögérpatony 29 0.71 %
Baka 28 0.69 %
Nagymagyar 28 0.69 %
Diósförgepatony 28 0.69 %
Csiliznyárad 27 0.66 %
Kisudvarnok 27 0.66 %
Jányok 26 0.64 %
Csilizradvány 26 0.64 %
Felsővámos 25 0.61 %
Nagyszarva 25 0.61 %
Úszor 25 0.61 %
Csallóközkürt 23 0.56 %
Nagyudvarnok 22 0.54 %
Csenke 21 0.51 %
Nagypaka 19 0.47 %
Sárosfa 19 0.47 %
Egyházkarcsa 18 0.44 %
Dunatőkés 18 0.44 %
Nemesgomba 16 0.39 %
Pódatejed 16 0.39 %
Padány 15 0.37 %
Balony 15 0.37 %
Nemeshodos 15 0.37 %
Nagybodak 14 0.34 %
Csilizpatas 14 0.34 %
Nagymad 14 0.34 %
Csákány 13 0.32 %
Albár 12 0.29 %
Vajka 12 0.29 %
Csallóköztárnok 12 0.29 %
Lúcs 12 0.29 %
Szap 11 0.27 %
Szentmihályfa 11 0.27 %
Nagyabony 11 0.27 %
Medve 11 0.27 %
Csallóköznádasd 11 0.27 %
Kulcsod 10 0.24 %
Bacsfa 10 0.24 %
Olgya 9 0.22 %
Bögellő 9 0.22 %
Béke 8 0.20 %
Dercsika 8 0.20 %
Doborgaz 6 0.15 %
Sárrét 6 0.15 %
Dunakisfalud 6 0.15 %
Királyfiakarcsa 4 0.10 %
Patonyrét 4 0.10 %
Macháza 4 0.10 %
Keszölcés 4 0.10 %
Vitény 2 0.05 %
Dunaszerdahely 870 32.98 %
Somorja 213 8.07 %
Nyárasd 152 5.76 %
Nagymegyer 135 5.12 %
Bős 93 3.53 %
Ekecs 85 3.22 %
Nyékvárkony 80 3.03 %
Vásárút 74 2.81 %
Nemeshodos 68 2.58 %
Lég 63 2.39 %
Nagyudvarnok 59 2.24 %
Gelle 57 2.16 %
Kisudvarnok 55 2.08 %
Nagymad 51 1.93 %
Egyházkarcsa 50 1.90 %
Csallóközkürt 48 1.82 %
Alistál 47 1.78 %
Pozsonyeperjes 46 1.74 %
Illésháza 46 1.74 %
Diósförgepatony 44 1.67 %
Hegyéte 44 1.67 %
Csütörtök 38 1.44 %
Jányok 38 1.44 %
Királyfiakarcsa 37 1.40 %
Nagymagyar 37 1.40 %
Nagyabony 35 1.33 %
Csilizradvány 32 1.21 %
Baka 31 1.18 %
Felsővámos 31 1.18 %
Szentmihályfa 29 1.10 %
Felbár 29 1.10 %
Lögérpatony 29 1.10 %
Nagypaka 28 1.06 %
Albár 27 1.02 %
Lúcs 21 0.80 %
Sárosfa 21 0.80 %
Csenke 21 0.80 %
Vörösmajor 21 0.80 %
Csiliznyárad 21 0.80 %
Dunakisfalud 18 0.68 %
Pódatejed 18 0.68 %
Padány 16 0.61 %
Nagyszarva 16 0.61 %
Csallóköznádasd 16 0.61 %
Úszor 15 0.57 %
Dercsika 15 0.57 %
Béke 14 0.53 %
Szap 12 0.45 %
Dunatőkés 12 0.45 %
Nemesgomba 11 0.42 %
Vajka 11 0.42 %
Patonyrét 11 0.42 %
Balony 11 0.42 %
Doborgaz 11 0.42 %
Olgya 10 0.38 %
Csilizpatas 10 0.38 %
Bögellő 10 0.38 %
Csallóköztárnok 9 0.34 %
Sárrét 9 0.34 %
Csákány 9 0.34 %
Nagybodak 8 0.30 %
Vitény 6 0.23 %
Bacsfa 6 0.23 %
Keszölcés 6 0.23 %
Medve 5 0.19 %
Macháza 4 0.15 %
Kulcsod 4 0.15 %
Dunaszerdahely 360 9.41 %
Somorja 261 6.82 %
Csütörtök 168 4.39 %
Nagymegyer 90 2.35 %
Lég 80 2.09 %
Jányok 73 1.91 %
Illésháza 70 1.83 %
Gelle 69 1.80 %
Nyárasd 66 1.73 %
Nagymagyar 61 1.59 %
Bős 60 1.57 %
Vásárút 49 1.28 %
Csenke 49 1.28 %
Nyékvárkony 46 1.20 %
Ekecs 42 1.10 %
Csákány 36 0.94 %
Kisudvarnok 34 0.89 %
Felbár 33 0.86 %
Nemesgomba 33 0.86 %
Sárosfa 33 0.86 %
Nagypaka 32 0.84 %
Béke 32 0.84 %
Vörösmajor 31 0.81 %
Lögérpatony 31 0.81 %
Nagyudvarnok 31 0.81 %
Alistál 29 0.76 %
Úszor 28 0.73 %
Diósförgepatony 27 0.71 %
Nemeshodos 27 0.71 %
Csilizradvány 25 0.65 %
Lúcs 25 0.65 %
Királyfiakarcsa 24 0.63 %
Egyházkarcsa 24 0.63 %
Csallóközkürt 24 0.63 %
Szentmihályfa 23 0.60 %
Dunakisfalud 23 0.60 %
Nagyszarva 22 0.58 %
Felsővámos 21 0.55 %
Pozsonyeperjes 19 0.50 %
Nagymad 18 0.47 %
Olgya 18 0.47 %
Baka 17 0.44 %
Vajka 17 0.44 %
Nagyabony 15 0.39 %
Csallóköztárnok 15 0.39 %
Csiliznyárad 15 0.39 %
Hegyéte 15 0.39 %
Nagybodak 15 0.39 %
Csallóköznádasd 14 0.37 %
Padány 12 0.31 %
Csilizpatas 12 0.31 %
Szap 11 0.29 %
Bögellő 11 0.29 %
Keszölcés 11 0.29 %
Dunatőkés 10 0.26 %
Balony 10 0.26 %
Patonyrét 10 0.26 %
Dercsika 9 0.24 %
Sárrét 9 0.24 %
Albár 8 0.21 %
Pódatejed 8 0.21 %
Bacsfa 7 0.18 %
Doborgaz 7 0.18 %
Medve 6 0.16 %
Vitény 5 0.13 %
Kulcsod 2 0.05 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 21.54 %
Somorja 267 9.71 %
Nagymegyer 185 6.73 %
Bős 116 4.22 %
Nyárasd 98 3.56 %
Kisudvarnok 80 2.91 %
Ekecs 68 2.47 %
Lég 67 2.44 %
Gelle 66 2.40 %
Nyékvárkony 55 2.00 %
Vásárút 55 2.00 %
Nemeshodos 53 1.93 %
Jányok 51 1.86 %
Egyházkarcsa 50 1.82 %
Felbár 48 1.75 %
Lögérpatony 44 1.60 %
Nagyudvarnok 44 1.60 %
Alistál 43 1.56 %
Csütörtök 43 1.56 %
Nagymad 42 1.53 %
Csiliznyárad 41 1.49 %
Diósförgepatony 41 1.49 %
Illésháza 38 1.38 %
Baka 37 1.35 %
Csallóközkürt 33 1.20 %
Nagymagyar 32 1.16 %
Királyfiakarcsa 31 1.13 %
Felsővámos 31 1.13 %
Pozsonyeperjes 30 1.09 %
Nagypaka 30 1.09 %
Dunakisfalud 29 1.05 %
Csenke 27 0.98 %
Nagyabony 26 0.95 %
Csilizradvány 25 0.91 %
Szap 24 0.87 %
Úszor 23 0.84 %
Szentmihályfa 23 0.84 %
Sárosfa 23 0.84 %
Nagyszarva 23 0.84 %
Albár 22 0.80 %
Csilizpatas 22 0.80 %
Hegyéte 20 0.73 %
Lúcs 20 0.73 %
Padány 19 0.69 %
Balony 18 0.65 %
Bögellő 17 0.62 %
Dercsika 17 0.62 %
Pódatejed 17 0.62 %
Csákány 15 0.55 %
Vajka 14 0.51 %
Bacsfa 14 0.51 %
Csallóköztárnok 14 0.51 %
Nemesgomba 14 0.51 %
Nagybodak 13 0.47 %
Csallóköznádasd 13 0.47 %
Kulcsod 12 0.44 %
Béke 12 0.44 %
Vörösmajor 11 0.40 %
Dunatőkés 10 0.36 %
Keszölcés 10 0.36 %
Medve 10 0.36 %
Olgya 9 0.33 %
Sárrét 7 0.25 %
Patonyrét 7 0.25 %
Vitény 4 0.15 %
Doborgaz 4 0.15 %
Macháza 2 0.07 %
Somorja 447 34.89 %
Dunaszerdahely 163 12.72 %
Vörösmajor 106 8.27 %
Úszor 102 7.96 %
Bős 45 3.51 %
Lég 40 3.12 %
Nagypaka 32 2.50 %
Olgya 26 2.03 %
Illésháza 25 1.95 %
Nagymegyer 23 1.80 %
Jányok 21 1.64 %
Gelle 20 1.56 %
Nagymagyar 20 1.56 %
Lögérpatony 18 1.41 %
Macháza 17 1.33 %
Csákány 17 1.33 %
Vajka 16 1.25 %
Csenke 14 1.09 %
Nemesgomba 14 1.09 %
Csütörtök 14 1.09 %
Szentmihályfa 13 1.01 %
Vitény 13 1.01 %
Hegyéte 13 1.01 %
Nagyszarva 12 0.94 %
Doborgaz 11 0.86 %
Nemeshodos 11 0.86 %
Kisudvarnok 11 0.86 %
Királyfiakarcsa 10 0.78 %
Felbár 10 0.78 %
Sárosfa 10 0.78 %
Béke 10 0.78 %
Diósförgepatony 10 0.78 %
Nyárasd 9 0.70 %
Egyházkarcsa 9 0.70 %
Ekecs 9 0.70 %
Sárrét 8 0.62 %
Nagyabony 7 0.55 %
Csallóköztárnok 7 0.55 %
Nagybodak 7 0.55 %
Keszölcés 6 0.47 %
Csilizpatas 6 0.47 %
Pozsonyeperjes 5 0.39 %
Csilizradvány 5 0.39 %
Csallóköznádasd 5 0.39 %
Pódatejed 5 0.39 %
Kulcsod 5 0.39 %
Baka 5 0.39 %
Nyékvárkony 4 0.31 %
Dercsika 4 0.31 %
Alistál 4 0.31 %
Csiliznyárad 4 0.31 %
Bacsfa 4 0.31 %
Lúcs 3 0.23 %
Nagymad 3 0.23 %
Vásárút 3 0.23 %
Dunakisfalud 2 0.16 %
Csallóközkürt 2 0.16 %
Padány 2 0.16 %
Nagyudvarnok 2 0.16 %
Felsővámos 2 0.16 %
Dunatőkés 2 0.16 %
Balony 1 0.08 %
Bögellő 1 0.08 %
Szap 1 0.08 %
Patonyrét 1 0.08 %
Medve 1 0.08 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 17.39 %
Dunaszerdahely 240 13.60 %
Nagypaka 190 10.76 %
Lég 100 5.67 %
Nagymegyer 63 3.57 %
Vörösmajor 56 3.17 %
Bős 52 2.95 %
Nyárasd 48 2.72 %
Úszor 47 2.66 %
Jányok 44 2.49 %
Nemeshodos 37 2.10 %
Gelle 36 2.04 %
Diósförgepatony 34 1.93 %
Illésháza 33 1.87 %
Csütörtök 31 1.76 %
Nagymagyar 30 1.70 %
Egyházkarcsa 29 1.64 %
Nagyszarva 29 1.64 %
Felbár 28 1.59 %
Királyfiakarcsa 28 1.59 %
Kisudvarnok 27 1.53 %
Nyékvárkony 26 1.47 %
Csenke 26 1.47 %
Béke 23 1.30 %
Lögérpatony 23 1.30 %
Sárrét 23 1.30 %
Sárosfa 22 1.25 %
Ekecs 22 1.25 %
Szentmihályfa 21 1.19 %
Nagymad 20 1.13 %
Nagyudvarnok 20 1.13 %
Vitény 18 1.02 %
Csallóköztárnok 18 1.02 %
Nemesgomba 16 0.91 %
Vásárút 16 0.91 %
Csákány 15 0.85 %
Bacsfa 15 0.85 %
Lúcs 14 0.79 %
Albár 13 0.74 %
Keszölcés 13 0.74 %
Csilizradvány 13 0.74 %
Pozsonyeperjes 13 0.74 %
Felsővámos 12 0.68 %
Dunakisfalud 12 0.68 %
Alistál 11 0.62 %
Csilizpatas 11 0.62 %
Macháza 10 0.57 %
Baka 10 0.57 %
Nagyabony 10 0.57 %
Olgya 10 0.57 %
Csallóközkürt 9 0.51 %
Szap 9 0.51 %
Csallóköznádasd 8 0.45 %
Padány 8 0.45 %
Nagybodak 8 0.45 %
Vajka 7 0.40 %
Hegyéte 7 0.40 %
Dercsika 7 0.40 %
Pódatejed 6 0.34 %
Bögellő 5 0.28 %
Patonyrét 5 0.28 %
Csiliznyárad 4 0.23 %
Kulcsod 3 0.17 %
Balony 3 0.17 %
Dunatőkés 3 0.17 %
Doborgaz 3 0.17 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 22.36 %
Dunaszerdahely 61 7.33 %
Úszor 42 5.05 %
Lég 20 2.40 %
Bős 16 1.92 %
Vörösmajor 15 1.80 %
Felbár 14 1.68 %
Ekecs 12 1.44 %
Gelle 11 1.32 %
Nagyszarva 10 1.20 %
Nagypaka 10 1.20 %
Nemesgomba 10 1.20 %
Csütörtök 10 1.20 %
Illésháza 10 1.20 %
Pozsonyeperjes 9 1.08 %
Nagymegyer 8 0.96 %
Olgya 8 0.96 %
Nyárasd 8 0.96 %
Csallóközkürt 7 0.84 %
Vajka 6 0.72 %
Lögérpatony 6 0.72 %
Sárosfa 6 0.72 %
Nagymagyar 6 0.72 %
Nemeshodos 6 0.72 %
Csallóköztárnok 5 0.60 %
Vásárút 5 0.60 %
Jányok 5 0.60 %
Csiliznyárad 4 0.48 %
Csenke 4 0.48 %
Egyházkarcsa 4 0.48 %
Hegyéte 4 0.48 %
Csilizradvány 4 0.48 %
Nyékvárkony 4 0.48 %
Csallóköznádasd 4 0.48 %
Kisudvarnok 3 0.36 %
Nagyudvarnok 3 0.36 %
Diósförgepatony 3 0.36 %
Patonyrét 3 0.36 %
Sárrét 3 0.36 %
Dunakisfalud 3 0.36 %
Baka 3 0.36 %
Medve 2 0.24 %
Csilizpatas 2 0.24 %
Béke 2 0.24 %
Nagybodak 2 0.24 %
Macháza 2 0.24 %
Vitény 2 0.24 %
Doborgaz 2 0.24 %
Bacsfa 2 0.24 %
Dunatőkés 2 0.24 %
Nagymad 1 0.12 %
Lúcs 1 0.12 %
Alistál 1 0.12 %
Dercsika 1 0.12 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 18.09 %
Bős 926 12.49 %
Somorja 687 9.27 %
Nagymegyer 475 6.41 %
Ekecs 358 4.83 %
Nyékvárkony 355 4.79 %
Nyárasd 327 4.41 %
Gelle 248 3.35 %
Vásárút 179 2.41 %
Alistál 170 2.29 %
Baka 158 2.13 %
Csütörtök 157 2.12 %
Csiliznyárad 156 2.10 %
Illésháza 129 1.74 %
Nagyszarva 128 1.73 %
Csilizradvány 124 1.67 %
Pozsonyeperjes 121 1.63 %
Felbár 121 1.63 %
Diósförgepatony 119 1.61 %
Csallóközkürt 112 1.51 %
Nagyabony 104 1.40 %
Nagymagyar 103 1.39 %
Nemeshodos 102 1.38 %
Csenke 96 1.29 %
Balony 94 1.27 %
Egyházkarcsa 92 1.24 %
Hegyéte 92 1.24 %
Lögérpatony 90 1.21 %
Sárosfa 87 1.17 %
Felsővámos 85 1.15 %
Lég 85 1.15 %
Csallóköznádasd 81 1.09 %
Csilizpatas 70 0.94 %
Kisudvarnok 66 0.89 %
Szap 65 0.88 %
Nagyudvarnok 61 0.82 %
Jányok 60 0.81 %
Királyfiakarcsa 60 0.81 %
Nagybodak 57 0.77 %
Nagypaka 56 0.76 %
Medve 53 0.71 %
Béke 49 0.66 %
Szentmihályfa 48 0.65 %
Lúcs 48 0.65 %
Dercsika 48 0.65 %
Nagymad 45 0.61 %
Kulcsod 45 0.61 %
Vajka 44 0.59 %
Albár 44 0.59 %
Pódatejed 43 0.58 %
Dunakisfalud 42 0.57 %
Bögellő 40 0.54 %
Bacsfa 38 0.51 %
Padány 34 0.46 %
Csallóköztárnok 32 0.43 %
Nemesgomba 31 0.42 %
Csákány 28 0.38 %
Úszor 27 0.36 %
Dunatőkés 25 0.34 %
Doborgaz 19 0.26 %
Macháza 14 0.19 %
Keszölcés 14 0.19 %
Patonyrét 12 0.16 %
Olgya 7 0.09 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 23.10 %
Dunaszerdahely 106 4.24 %
Vörösmajor 45 1.80 %
Úszor 45 1.80 %
Nagymegyer 29 1.16 %
Lég 27 1.08 %
Bős 26 1.04 %
Bacsfa 25 1.00 %
Felbár 23 0.92 %
Nagypaka 21 0.84 %
Illésháza 20 0.80 %
Gelle 19 0.76 %
Nagymagyar 19 0.76 %
Csütörtök 17 0.68 %
Jányok 16 0.64 %
Nagyszarva 16 0.64 %
Lögérpatony 14 0.56 %
Ekecs 13 0.52 %
Nyékvárkony 12 0.48 %
Olgya 12 0.48 %
Vajka 12 0.48 %
Csákány 10 0.40 %
Nyárasd 10 0.40 %
Csenke 9 0.36 %
Csallóköztárnok 9 0.36 %
Csiliznyárad 9 0.36 %
Szentmihályfa 8 0.32 %
Egyházkarcsa 8 0.32 %
Nagybodak 8 0.32 %
Béke 8 0.32 %
Alistál 7 0.28 %
Hegyéte 7 0.28 %
Sárosfa 7 0.28 %
Vásárút 6 0.24 %
Kisudvarnok 6 0.24 %
Nemeshodos 6 0.24 %
Királyfiakarcsa 6 0.24 %
Baka 6 0.24 %
Diósförgepatony 6 0.24 %
Nemesgomba 6 0.24 %
Doborgaz 5 0.20 %
Pódatejed 5 0.20 %
Dunakisfalud 4 0.16 %
Macháza 3 0.12 %
Csallóközkürt 3 0.12 %
Bögellő 3 0.12 %
Pozsonyeperjes 3 0.12 %
Csilizradvány 3 0.12 %
Csallóköznádasd 3 0.12 %
Vitény 3 0.12 %
Lúcs 3 0.12 %
Kulcsod 2 0.08 %
Patonyrét 2 0.08 %
Szap 2 0.08 %
Dunatőkés 2 0.08 %
Felsővámos 2 0.08 %
Dercsika 2 0.08 %
Nagyudvarnok 2 0.08 %
Sárrét 1 0.04 %
Nagyabony 1 0.04 %
Balony 1 0.04 %
Albár 1 0.04 %
Keszölcés 1 0.04 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 5.07 %
Somorja 63 2.27 %
Vörösmajor 29 1.04 %
Bős 28 1.01 %
Felbár 28 1.01 %
Kisudvarnok 21 0.76 %
Nagymegyer 20 0.72 %
Úszor 19 0.68 %
Nyárasd 18 0.65 %
Diósförgepatony 18 0.65 %
Nyékvárkony 17 0.61 %
Lég 16 0.58 %
Lögérpatony 16 0.58 %
Ekecs 14 0.50 %
Nagypaka 11 0.40 %
Nagyudvarnok 11 0.40 %
Illésháza 11 0.40 %
Csenke 10 0.36 %
Csallóközkürt 10 0.36 %
Albár 9 0.32 %
Nagymagyar 9 0.32 %
Csütörtök 9 0.32 %
Lúcs 9 0.32 %
Csiliznyárad 8 0.29 %
Nagyszarva 7 0.25 %
Csilizpatas 7 0.25 %
Hegyéte 7 0.25 %
Gelle 7 0.25 %
Dunatőkés 7 0.25 %
Baka 7 0.25 %
Sárosfa 7 0.25 %
Dunakisfalud 6 0.22 %
Nemeshodos 6 0.22 %
Pódatejed 6 0.22 %
Jányok 6 0.22 %
Szentmihályfa 6 0.22 %
Nagyabony 6 0.22 %
Alistál 6 0.22 %
Felsővámos 6 0.22 %
Vásárút 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Bacsfa 5 0.18 %
Csallóköznádasd 4 0.14 %
Csilizradvány 4 0.14 %
Nagymad 4 0.14 %
Egyházkarcsa 4 0.14 %
Keszölcés 4 0.14 %
Dercsika 3 0.11 %
Padány 3 0.11 %
Pozsonyeperjes 3 0.11 %
Csallóköztárnok 3 0.11 %
Csákány 3 0.11 %
Balony 3 0.11 %
Vajka 3 0.11 %
Sárrét 3 0.11 %
Nagybodak 3 0.11 %
Medve 2 0.07 %
Nemesgomba 2 0.07 %
Olgya 2 0.07 %
Kulcsod 2 0.07 %
Királyfiakarcsa 2 0.07 %
Macháza 2 0.07 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 24.90 %
Somorja 244 19.41 %
Úszor 77 6.13 %
Vörösmajor 75 5.97 %
Bős 43 3.42 %
Lég 42 3.34 %
Nagymegyer 37 2.94 %
Nemeshodos 28 2.23 %
Olgya 27 2.15 %
Illésháza 23 1.83 %
Nagypaka 23 1.83 %
Egyházkarcsa 21 1.67 %
Csütörtök 20 1.59 %
Csákány 20 1.59 %
Hegyéte 20 1.59 %
Lögérpatony 19 1.51 %
Pozsonyeperjes 18 1.43 %
Kisudvarnok 18 1.43 %
Macháza 17 1.35 %
Diósförgepatony 17 1.35 %
Nyárasd 17 1.35 %
Gelle 16 1.27 %
Felbár 15 1.19 %
Doborgaz 15 1.19 %
Szentmihályfa 14 1.11 %
Jányok 14 1.11 %
Nagyabony 13 1.03 %
Nagymagyar 13 1.03 %
Nagymad 12 0.95 %
Nemesgomba 12 0.95 %
Ekecs 12 0.95 %
Alistál 11 0.88 %
Vitény 11 0.88 %
Nyékvárkony 11 0.88 %
Nagyudvarnok 11 0.88 %
Csallóközkürt 10 0.80 %
Vásárút 10 0.80 %
Csenke 10 0.80 %
Sárosfa 9 0.72 %
Béke 9 0.72 %
Nagybodak 9 0.72 %
Vajka 9 0.72 %
Nagyszarva 8 0.64 %
Sárrét 8 0.64 %
Csilizradvány 7 0.56 %
Pódatejed 7 0.56 %
Csallóköztárnok 6 0.48 %
Bacsfa 6 0.48 %
Baka 5 0.40 %
Csiliznyárad 5 0.40 %
Felsővámos 5 0.40 %
Dunatőkés 5 0.40 %
Királyfiakarcsa 5 0.40 %
Lúcs 5 0.40 %
Keszölcés 5 0.40 %
Dercsika 4 0.32 %
Patonyrét 4 0.32 %
Dunakisfalud 4 0.32 %
Csallóköznádasd 3 0.24 %
Balony 3 0.24 %
Albár 3 0.24 %
Kulcsod 3 0.24 %
Csilizpatas 3 0.24 %
Bögellő 2 0.16 %
Medve 2 0.16 %
Padány 2 0.16 %
Szap 2 0.16 %
Dunaszerdahely 521 24.66 %
Somorja 281 13.30 %
Úszor 84 3.98 %
Hegyéte 81 3.83 %
Nyárasd 73 3.45 %
Vörösmajor 72 3.41 %
Bős 61 2.89 %
Nagymegyer 56 2.65 %
Lögérpatony 40 1.89 %
Kisudvarnok 36 1.70 %
Lég 35 1.66 %
Nemeshodos 35 1.66 %
Illésháza 31 1.47 %
Nagypaka 31 1.47 %
Gelle 31 1.47 %
Vásárút 30 1.42 %
Nyékvárkony 29 1.37 %
Diósförgepatony 28 1.33 %
Csákány 28 1.33 %
Nagymagyar 28 1.33 %
Egyházkarcsa 28 1.33 %
Felbár 28 1.33 %
Csütörtök 25 1.18 %
Pódatejed 24 1.14 %
Olgya 23 1.09 %
Nagyudvarnok 22 1.04 %
Macháza 22 1.04 %
Alistál 21 0.99 %
Szentmihályfa 21 0.99 %
Ekecs 21 0.99 %
Jányok 20 0.95 %
Nagyabony 19 0.90 %
Pozsonyeperjes 18 0.85 %
Doborgaz 18 0.85 %
Csenke 15 0.71 %
Csilizradvány 15 0.71 %
Nemesgomba 15 0.71 %
Albár 14 0.66 %
Csallóközkürt 14 0.66 %
Vajka 12 0.57 %
Sárosfa 12 0.57 %
Nagyszarva 11 0.52 %
Padány 11 0.52 %
Csiliznyárad 11 0.52 %
Királyfiakarcsa 11 0.52 %
Csallóköztárnok 10 0.47 %
Felsővámos 10 0.47 %
Csilizpatas 9 0.43 %
Baka 9 0.43 %
Dunakisfalud 9 0.43 %
Sárrét 9 0.43 %
Béke 9 0.43 %
Dunatőkés 8 0.38 %
Csallóköznádasd 8 0.38 %
Vitény 8 0.38 %
Nagybodak 7 0.33 %
Kulcsod 7 0.33 %
Keszölcés 6 0.28 %
Lúcs 6 0.28 %
Nagymad 5 0.24 %
Balony 5 0.24 %
Szap 5 0.24 %
Medve 5 0.24 %
Dercsika 4 0.19 %
Bögellő 4 0.19 %
Bacsfa 4 0.19 %
Patonyrét 3 0.14 %
Dunaszerdahely 2 056 22.75 %
Bős 801 8.86 %
Somorja 775 8.58 %
Nagymegyer 651 7.20 %
Ekecs 497 5.50 %
Nyékvárkony 436 4.82 %
Nyárasd 408 4.51 %
Gelle 291 3.22 %
Vásárút 246 2.72 %
Alistál 211 2.33 %
Csütörtök 186 2.06 %
Baka 160 1.77 %
Diósförgepatony 160 1.77 %
Illésháza 156 1.73 %
Csiliznyárad 154 1.70 %
Csilizradvány 151 1.67 %
Nemeshodos 150 1.66 %
Pozsonyeperjes 149 1.65 %
Nagyszarva 145 1.60 %
Csallóközkürt 142 1.57 %
Csenke 137 1.52 %
Hegyéte 129 1.43 %
Nagyabony 129 1.43 %
Felbár 123 1.36 %
Egyházkarcsa 123 1.36 %
Kisudvarnok 122 1.35 %
Lögérpatony 121 1.34 %
Nagymagyar 119 1.32 %
Balony 109 1.21 %
Felsővámos 108 1.20 %
Nagyudvarnok 103 1.14 %
Jányok 95 1.05 %
Sárosfa 89 0.98 %
Lég 87 0.96 %
Csallóköznádasd 86 0.95 %
Nagymad 81 0.90 %
Albár 78 0.86 %
Királyfiakarcsa 75 0.83 %
Szentmihályfa 71 0.79 %
Csilizpatas 70 0.77 %
Medve 69 0.76 %
Szap 65 0.72 %
Bögellő 58 0.64 %
Pódatejed 57 0.63 %
Lúcs 56 0.62 %
Béke 53 0.59 %
Dunakisfalud 53 0.59 %
Vajka 50 0.55 %
Nagybodak 49 0.54 %
Kulcsod 47 0.52 %
Csákány 40 0.44 %
Bacsfa 40 0.44 %
Dunatőkés 40 0.44 %
Dercsika 39 0.43 %
Csallóköztárnok 37 0.41 %
Nagypaka 37 0.41 %
Padány 36 0.40 %
Nemesgomba 34 0.38 %
Keszölcés 19 0.21 %
Doborgaz 19 0.21 %
Úszor 18 0.20 %
Olgya 15 0.17 %
Patonyrét 11 0.12 %
Macháza 11 0.12 %
Sárrét 6 0.07 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Vitény 5 0.06 %
Dunaszerdahely 1 201 27.04 %
Somorja 456 10.27 %
Nagymegyer 359 8.08 %
Bős 198 4.46 %
Nyárasd 185 4.16 %
Nyékvárkony 146 3.29 %
Gelle 145 3.26 %
Ekecs 135 3.04 %
Kisudvarnok 118 2.66 %
Vásárút 111 2.50 %
Lég 107 2.41 %
Egyházkarcsa 94 2.12 %
Nemeshodos 91 2.05 %
Diósförgepatony 85 1.91 %
Illésháza 83 1.87 %
Pozsonyeperjes 81 1.82 %
Alistál 77 1.73 %
Jányok 76 1.71 %
Lögérpatony 73 1.64 %
Csütörtök 72 1.62 %
Nagyudvarnok 72 1.62 %
Hegyéte 69 1.55 %
Felbár 68 1.53 %
Nagymad 64 1.44 %
Szentmihályfa 62 1.40 %
Csenke 60 1.35 %
Csallóközkürt 59 1.33 %
Nagymagyar 57 1.28 %
Nagypaka 57 1.28 %
Albár 56 1.26 %
Királyfiakarcsa 56 1.26 %
Csilizradvány 54 1.22 %
Csiliznyárad 52 1.17 %
Nagyszarva 51 1.15 %
Baka 47 1.06 %
Felsővámos 47 1.06 %
Lúcs 45 1.01 %
Nagyabony 44 0.99 %
Dunakisfalud 42 0.95 %
Úszor 39 0.88 %
Szap 35 0.79 %
Sárosfa 34 0.77 %
Pódatejed 33 0.74 %
Csallóköznádasd 31 0.70 %
Csákány 31 0.70 %
Balony 30 0.68 %
Padány 29 0.65 %
Béke 28 0.63 %
Csilizpatas 28 0.63 %
Nemesgomba 27 0.61 %
Bögellő 26 0.59 %
Csallóköztárnok 25 0.56 %
Keszölcés 23 0.52 %
Bacsfa 23 0.52 %
Kulcsod 21 0.47 %
Doborgaz 21 0.47 %
Nagybodak 19 0.43 %
Dercsika 18 0.41 %
Dunatőkés 17 0.38 %
Vajka 17 0.38 %
Vörösmajor 17 0.38 %
Medve 15 0.34 %
Olgya 14 0.32 %
Sárrét 13 0.29 %
Vitény 10 0.23 %
Patonyrét 9 0.20 %
Macháza 7 0.16 %
Dunaszerdahely 317 10.76 %
Somorja 161 5.47 %
Lögérpatony 119 4.04 %
Nagymegyer 80 2.72 %
Gelle 74 2.51 %
Lég 73 2.48 %
Bős 60 2.04 %
Diósförgepatony 57 1.94 %
Nyárasd 53 1.80 %
Szentmihályfa 42 1.43 %
Nyékvárkony 42 1.43 %
Jányok 41 1.39 %
Kisudvarnok 41 1.39 %
Nagymagyar 39 1.32 %
Illésháza 38 1.29 %
Lúcs 33 1.12 %
Vásárút 33 1.12 %
Ekecs 31 1.05 %
Csütörtök 29 0.98 %
Felbár 28 0.95 %
Nemeshodos 27 0.92 %
Nagypaka 23 0.78 %
Nagymad 23 0.78 %
Alistál 23 0.78 %
Királyfiakarcsa 22 0.75 %
Pozsonyeperjes 22 0.75 %
Egyházkarcsa 22 0.75 %
Csenke 21 0.71 %
Nagyudvarnok 21 0.71 %
Felsővámos 20 0.68 %
Hegyéte 20 0.68 %
Dunakisfalud 19 0.65 %
Csilizradvány 17 0.58 %
Nagyszarva 16 0.54 %
Sárosfa 15 0.51 %
Baka 15 0.51 %
Béke 15 0.51 %
Bögellő 14 0.48 %
Szap 13 0.44 %
Nagyabony 13 0.44 %
Úszor 13 0.44 %
Csallóközkürt 13 0.44 %
Csákány 12 0.41 %
Csiliznyárad 11 0.37 %
Csilizpatas 11 0.37 %
Nemesgomba 11 0.37 %
Albár 10 0.34 %
Padány 10 0.34 %
Csallóköznádasd 10 0.34 %
Vitény 10 0.34 %
Olgya 9 0.31 %
Doborgaz 9 0.31 %
Vörösmajor 9 0.31 %
Dercsika 9 0.31 %
Pódatejed 8 0.27 %
Keszölcés 8 0.27 %
Balony 8 0.27 %
Csallóköztárnok 8 0.27 %
Bacsfa 8 0.27 %
Vajka 8 0.27 %
Patonyrét 7 0.24 %
Nagybodak 7 0.24 %
Dunatőkés 7 0.24 %
Kulcsod 4 0.14 %
Sárrét 4 0.14 %
Macháza 2 0.07 %
Medve 1 0.03 %
Dunaszerdahely 827 20.89 %
Nagymegyer 263 6.64 %
Nyárasd 241 6.09 %
Somorja 208 5.25 %
Bős 196 4.95 %
Ekecs 118 2.98 %
Alistál 113 2.85 %
Nyékvárkony 89 2.25 %
Felbár 69 1.74 %
Diósförgepatony 67 1.69 %
Gelle 64 1.62 %
Vásárút 64 1.62 %
Kisudvarnok 61 1.54 %
Nemeshodos 57 1.44 %
Csilizradvány 56 1.41 %
Hegyéte 54 1.36 %
Egyházkarcsa 52 1.31 %
Pozsonyeperjes 52 1.31 %
Illésháza 52 1.31 %
Csenke 50 1.26 %
Csallóközkürt 50 1.26 %
Nagyudvarnok 46 1.16 %
Lögérpatony 42 1.06 %
Szentmihályfa 41 1.04 %
Lég 41 1.04 %
Nagymagyar 40 1.01 %
Csütörtök 40 1.01 %
Albár 40 1.01 %
Csiliznyárad 39 0.99 %
Balony 39 0.99 %
Nagyabony 35 0.88 %
Csilizpatas 35 0.88 %
Bacsfa 35 0.88 %
Csákány 33 0.83 %
Sárosfa 32 0.81 %
Padány 31 0.78 %
Nagyszarva 30 0.76 %
Pódatejed 29 0.73 %
Jányok 29 0.73 %
Úszor 29 0.73 %
Medve 28 0.71 %
Baka 28 0.71 %
Csallóköznádasd 26 0.66 %
Nagymad 24 0.61 %
Vörösmajor 24 0.61 %
Királyfiakarcsa 23 0.58 %
Dunatőkés 22 0.56 %
Bögellő 22 0.56 %
Kulcsod 21 0.53 %
Nagypaka 21 0.53 %
Szap 20 0.51 %
Dunakisfalud 19 0.48 %
Lúcs 18 0.45 %
Nemesgomba 17 0.43 %
Felsővámos 16 0.40 %
Dercsika 15 0.38 %
Nagybodak 15 0.38 %
Vajka 13 0.33 %
Patonyrét 12 0.30 %
Csallóköztárnok 11 0.28 %
Vitény 8 0.20 %
Olgya 8 0.20 %
Béke 8 0.20 %
Macháza 7 0.18 %
Sárrét 4 0.10 %
Doborgaz 4 0.10 %
Keszölcés 2 0.05 %
Dunaszerdahely 1 027 15.89 %
Ekecs 723 11.19 %
Nagymegyer 685 10.60 %
Somorja 440 6.81 %
Bős 398 6.16 %
Nyárasd 310 4.80 %
Nyékvárkony 213 3.30 %
Gelle 185 2.86 %
Alistál 162 2.51 %
Csütörtök 126 1.95 %
Vásárút 118 1.83 %
Csilizradvány 105 1.62 %
Nagyszarva 90 1.39 %
Diósförgepatony 88 1.36 %
Nagymagyar 86 1.33 %
Baka 83 1.28 %
Csiliznyárad 83 1.28 %
Balony 82 1.27 %
Pozsonyeperjes 81 1.25 %
Csallóközkürt 79 1.22 %
Illésháza 78 1.21 %
Nemeshodos 72 1.11 %
Lég 70 1.08 %
Nagyabony 70 1.08 %
Lögérpatony 65 1.01 %
Csenke 63 0.97 %
Csilizpatas 58 0.90 %
Hegyéte 49 0.76 %
Felsővámos 48 0.74 %
Albár 48 0.74 %
Királyfiakarcsa 47 0.73 %
Csallóköznádasd 45 0.70 %
Kisudvarnok 45 0.70 %
Jányok 45 0.70 %
Szap 44 0.68 %
Medve 44 0.68 %
Béke 42 0.65 %
Egyházkarcsa 42 0.65 %
Felbár 41 0.63 %
Sárosfa 41 0.63 %
Vajka 37 0.57 %
Bögellő 36 0.56 %
Kulcsod 36 0.56 %
Lúcs 35 0.54 %
Szentmihályfa 33 0.51 %
Nagyudvarnok 30 0.46 %
Nagybodak 26 0.40 %
Bacsfa 25 0.39 %
Nagymad 25 0.39 %
Dercsika 23 0.36 %
Pódatejed 22 0.34 %
Padány 21 0.32 %
Nagypaka 21 0.32 %
Nemesgomba 20 0.31 %
Dunakisfalud 20 0.31 %
Úszor 18 0.28 %
Csallóköztárnok 18 0.28 %
Dunatőkés 18 0.28 %
Csákány 17 0.26 %
Patonyrét 12 0.19 %
Olgya 11 0.17 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.11 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.05 %
Macháza 3 0.05 %
Dunaszerdahely 1 289 19.02 %
Somorja 588 8.68 %
Nyárasd 559 8.25 %
Bős 514 7.58 %
Nagymegyer 485 7.16 %
Ekecs 425 6.27 %
Vásárút 235 3.47 %
Nyékvárkony 232 3.42 %
Gelle 230 3.39 %
Alistál 193 2.85 %
Csütörtök 168 2.48 %
Csallóközkürt 138 2.04 %
Csiliznyárad 138 2.04 %
Illésháza 133 1.96 %
Pozsonyeperjes 131 1.93 %
Diósförgepatony 121 1.79 %
Csilizradvány 119 1.76 %
Baka 118 1.74 %
Nagymagyar 117 1.73 %
Nagyszarva 110 1.62 %
Csenke 99 1.46 %
Felsővámos 98 1.45 %
Lég 93 1.37 %
Nagyabony 92 1.36 %
Nemeshodos 91 1.34 %
Hegyéte 90 1.33 %
Balony 84 1.24 %
Lögérpatony 83 1.22 %
Felbár 82 1.21 %
Jányok 81 1.20 %
Kisudvarnok 77 1.14 %
Sárosfa 75 1.11 %
Csallóköznádasd 70 1.03 %
Nagyudvarnok 68 1.00 %
Egyházkarcsa 66 0.97 %
Csilizpatas 64 0.94 %
Béke 62 0.91 %
Medve 50 0.74 %
Királyfiakarcsa 47 0.69 %
Bögellő 47 0.69 %
Szap 46 0.68 %
Lúcs 46 0.68 %
Szentmihályfa 43 0.63 %
Vajka 41 0.60 %
Pódatejed 40 0.59 %
Nagymad 40 0.59 %
Kulcsod 39 0.58 %
Albár 38 0.56 %
Dercsika 37 0.55 %
Csákány 37 0.55 %
Nagybodak 35 0.52 %
Csallóköztárnok 33 0.49 %
Dunakisfalud 29 0.43 %
Dunatőkés 29 0.43 %
Padány 28 0.41 %
Nagypaka 28 0.41 %
Nemesgomba 28 0.41 %
Úszor 28 0.41 %
Bacsfa 28 0.41 %
Patonyrét 17 0.25 %
Doborgaz 17 0.25 %
Keszölcés 12 0.18 %
Olgya 12 0.18 %
Macháza 9 0.13 %
Vörösmajor 6 0.09 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 40.52 %
Dunaszerdahely 201 15.75 %
Vörösmajor 89 6.97 %
Úszor 85 6.66 %
Bős 74 5.80 %
Felbár 41 3.21 %
Lég 40 3.13 %
Gelle 38 2.98 %
Illésháza 37 2.90 %
Nagymegyer 36 2.82 %
Nagymagyar 33 2.59 %
Csütörtök 31 2.43 %
Nagypaka 31 2.43 %
Nyárasd 30 2.35 %
Jányok 26 2.04 %
Lögérpatony 26 2.04 %
Csákány 26 2.04 %
Olgya 25 1.96 %
Nemeshodos 24 1.88 %
Baka 24 1.88 %
Nemesgomba 23 1.80 %
Hegyéte 23 1.80 %
Doborgaz 20 1.57 %
Nagyszarva 19 1.49 %
Csenke 19 1.49 %
Béke 19 1.49 %
Ekecs 18 1.41 %
Vajka 18 1.41 %
Pozsonyeperjes 17 1.33 %
Sárosfa 17 1.33 %
Egyházkarcsa 16 1.25 %
Szentmihályfa 16 1.25 %
Lúcs 16 1.25 %
Macháza 15 1.18 %
Nagyabony 15 1.18 %
Nyékvárkony 14 1.10 %
Kisudvarnok 14 1.10 %
Diósförgepatony 13 1.02 %
Csallóköznádasd 13 1.02 %
Bacsfa 13 1.02 %
Alistál 12 0.94 %
Csallóköztárnok 11 0.86 %
Keszölcés 10 0.78 %
Nagybodak 9 0.71 %
Vitény 9 0.71 %
Csilizpatas 9 0.71 %
Vásárút 9 0.71 %
Felsővámos 8 0.63 %
Csiliznyárad 8 0.63 %
Csilizradvány 8 0.63 %
Dunakisfalud 7 0.55 %
Balony 7 0.55 %
Pódatejed 7 0.55 %
Szap 7 0.55 %
Nagyudvarnok 6 0.47 %
Sárrét 6 0.47 %
Kulcsod 6 0.47 %
Dercsika 5 0.39 %
Patonyrét 5 0.39 %
Dunatőkés 5 0.39 %
Királyfiakarcsa 5 0.39 %
Padány 4 0.31 %
Csallóközkürt 3 0.24 %
Medve 3 0.24 %
Bögellő 2 0.16 %
Nagymad 2 0.16 %
Albár 1 0.08 %
Dunaszerdahely 945 18.74 %
Nagymegyer 923 18.30 %
Somorja 455 9.02 %
Bős 402 7.97 %
Ekecs 354 7.02 %
Nyárasd 232 4.60 %
Vásárút 193 3.83 %
Nyékvárkony 181 3.59 %
Gelle 160 3.17 %
Csiliznyárad 124 2.46 %
Csilizradvány 118 2.34 %
Alistál 110 2.18 %
Csütörtök 110 2.18 %
Illésháza 105 2.08 %
Baka 95 1.88 %
Nagyszarva 86 1.71 %
Balony 85 1.69 %
Pozsonyeperjes 84 1.67 %
Nagymagyar 76 1.51 %
Diósförgepatony 74 1.47 %
Csallóközkürt 69 1.37 %
Lég 68 1.35 %
Nagyabony 66 1.31 %
Nemeshodos 65 1.29 %
Felsővámos 63 1.25 %
Csenke 62 1.23 %
Lögérpatony 52 1.03 %
Felbár 49 0.97 %
Csallóköznádasd 48 0.95 %
Szap 47 0.93 %
Hegyéte 47 0.93 %
Jányok 46 0.91 %
Albár 42 0.83 %
Kisudvarnok 41 0.81 %
Sárosfa 40 0.79 %
Bögellő 38 0.75 %
Medve 37 0.73 %
Királyfiakarcsa 37 0.73 %
Kulcsod 37 0.73 %
Csilizpatas 37 0.73 %
Nagyudvarnok 35 0.69 %
Egyházkarcsa 35 0.69 %
Béke 34 0.67 %
Lúcs 34 0.67 %
Vajka 31 0.61 %
Szentmihályfa 28 0.56 %
Padány 21 0.42 %
Nagymad 20 0.40 %
Dercsika 20 0.40 %
Bacsfa 19 0.38 %
Pódatejed 18 0.36 %
Dunakisfalud 18 0.36 %
Nemesgomba 17 0.34 %
Nagybodak 17 0.34 %
Nagypaka 16 0.32 %
Dunatőkés 16 0.32 %
Úszor 15 0.30 %
Csallóköztárnok 13 0.26 %
Csákány 12 0.24 %
Patonyrét 10 0.20 %
Doborgaz 8 0.16 %
Keszölcés 8 0.16 %
Olgya 6 0.12 %
Sárrét 4 0.08 %
Macháza 4 0.08 %
Vörösmajor 3 0.06 %
Vitény 2 0.04 %
Dunaszerdahely 657 38.24 %
Somorja 128 7.45 %
Bős 49 2.85 %
Nagymegyer 45 2.62 %
Lég 43 2.50 %
Nyárasd 33 1.92 %
Vörösmajor 31 1.80 %
Nyékvárkony 30 1.75 %
Nagyudvarnok 28 1.63 %
Gelle 27 1.57 %
Kisudvarnok 25 1.46 %
Ekecs 25 1.46 %
Csallóközkürt 25 1.46 %
Hegyéte 24 1.40 %
Nemeshodos 24 1.40 %
Egyházkarcsa 23 1.34 %
Bacsfa 22 1.28 %
Úszor 21 1.22 %
Illésháza 20 1.16 %
Szentmihályfa 19 1.11 %
Alistál 19 1.11 %
Pozsonyeperjes 19 1.11 %
Diósförgepatony 18 1.05 %
Albár 17 0.99 %
Vásárút 17 0.99 %
Csilizradvány 16 0.93 %
Jányok 15 0.87 %
Pódatejed 14 0.81 %
Felbár 14 0.81 %
Csiliznyárad 12 0.70 %
Csenke 12 0.70 %
Nagymagyar 12 0.70 %
Nagypaka 12 0.70 %
Sárosfa 11 0.64 %
Nagyszarva 11 0.64 %
Csütörtök 11 0.64 %
Dunatőkés 11 0.64 %
Baka 11 0.64 %
Lögérpatony 10 0.58 %
Királyfiakarcsa 10 0.58 %
Nagyabony 9 0.52 %
Nagybodak 8 0.47 %
Csallóköznádasd 6 0.35 %
Dunakisfalud 6 0.35 %
Macháza 6 0.35 %
Doborgaz 5 0.29 %
Nagymad 5 0.29 %
Csákány 5 0.29 %
Padány 5 0.29 %
Nemesgomba 5 0.29 %
Patonyrét 5 0.29 %
Bögellő 4 0.23 %
Csilizpatas 4 0.23 %
Olgya 4 0.23 %
Sárrét 3 0.17 %
Vajka 3 0.17 %
Felsővámos 3 0.17 %
Vitény 3 0.17 %
Béke 3 0.17 %
Medve 3 0.17 %
Kulcsod 2 0.12 %
Csallóköztárnok 2 0.12 %
Dercsika 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Balony 2 0.12 %
Lúcs 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Somorja 230 18.81 %
Dunaszerdahely 97 7.93 %
Vörösmajor 35 2.86 %
Lég 33 2.70 %
Úszor 27 2.21 %
Bős 22 1.80 %
Bacsfa 20 1.64 %
Olgya 13 1.06 %
Nagypaka 12 0.98 %
Nagymegyer 10 0.82 %
Vitény 9 0.74 %
Sárosfa 8 0.65 %
Vajka 7 0.57 %
Felbár 7 0.57 %
Lögérpatony 7 0.57 %
Nagymagyar 7 0.57 %
Hegyéte 6 0.49 %
Macháza 5 0.41 %
Ekecs 5 0.41 %
Nagyszarva 5 0.41 %
Nemesgomba 5 0.41 %
Patonyrét 5 0.41 %
Szentmihályfa 4 0.33 %
Csallóköztárnok 4 0.33 %
Vásárút 4 0.33 %
Diósförgepatony 4 0.33 %
Gelle 4 0.33 %
Sárrét 4 0.33 %
Nemeshodos 4 0.33 %
Csenke 4 0.33 %
Illésháza 4 0.33 %
Nyékvárkony 3 0.25 %
Dunatőkés 3 0.25 %
Csütörtök 3 0.25 %
Nyárasd 3 0.25 %
Lúcs 3 0.25 %
Keszölcés 3 0.25 %
Béke 2 0.16 %
Kulcsod 2 0.16 %
Medve 2 0.16 %
Egyházkarcsa 2 0.16 %
Királyfiakarcsa 2 0.16 %
Albár 2 0.16 %
Csákány 2 0.16 %
Csallóközkürt 2 0.16 %
Felsővámos 2 0.16 %
Nagybodak 2 0.16 %
Nagyabony 2 0.16 %
Pódatejed 2 0.16 %
Csilizpatas 2 0.16 %
Jányok 2 0.16 %
Balony 1 0.08 %
Alistál 1 0.08 %
Doborgaz 1 0.08 %
Csilizradvány 1 0.08 %
Nagymad 1 0.08 %
Bögellő 1 0.08 %
Baka 1 0.08 %
Csallóköznádasd 1 0.08 %
Csiliznyárad 1 0.08 %
Pozsonyeperjes 1 0.08 %
Nagyudvarnok 1 0.08 %
Dunakisfalud 1 0.08 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 18.32 %
Somorja 278 15.81 %
Úszor 86 4.89 %
Vörösmajor 82 4.66 %
Bős 60 3.41 %
Lég 40 2.28 %
Hegyéte 31 1.76 %
Nagymegyer 30 1.71 %
Lögérpatony 30 1.71 %
Olgya 29 1.65 %
Illésháza 28 1.59 %
Nagypaka 27 1.54 %
Nyárasd 25 1.42 %
Csütörtök 24 1.37 %
Gelle 23 1.31 %
Nagymagyar 23 1.31 %
Macháza 22 1.25 %
Kisudvarnok 22 1.25 %
Csákány 22 1.25 %
Jányok 21 1.19 %
Csenke 20 1.14 %
Nemeshodos 19 1.08 %
Felbár 19 1.08 %
Ekecs 16 0.91 %
Doborgaz 16 0.91 %
Egyházkarcsa 16 0.91 %
Szentmihályfa 16 0.91 %
Alistál 16 0.91 %
Vajka 14 0.80 %
Nagyszarva 14 0.80 %
Nyékvárkony 14 0.80 %
Nagyabony 14 0.80 %
Pozsonyeperjes 13 0.74 %
Pódatejed 13 0.74 %
Vásárút 11 0.63 %
Vitény 11 0.63 %
Diósförgepatony 11 0.63 %
Nagymad 10 0.57 %
Királyfiakarcsa 10 0.57 %
Sárosfa 10 0.57 %
Csallóközkürt 9 0.51 %
Nemesgomba 9 0.51 %
Csiliznyárad 9 0.51 %
Csallóköznádasd 9 0.51 %
Sárrét 9 0.51 %
Dunatőkés 8 0.46 %
Lúcs 8 0.46 %
Béke 8 0.46 %
Kulcsod 8 0.46 %
Keszölcés 7 0.40 %
Balony 7 0.40 %
Nagybodak 7 0.40 %
Csallóköztárnok 7 0.40 %
Dercsika 6 0.34 %
Nagyudvarnok 6 0.34 %
Baka 5 0.28 %
Albár 5 0.28 %
Felsővámos 5 0.28 %
Patonyrét 5 0.28 %
Bacsfa 5 0.28 %
Dunakisfalud 5 0.28 %
Csilizpatas 5 0.28 %
Medve 4 0.23 %
Csilizradvány 3 0.17 %
Padány 2 0.11 %
Bögellő 2 0.11 %
Szap 1 0.06 %
Dunaszerdahely 309 7.74 %
Somorja 108 2.71 %
Bős 92 2.31 %
Nagymegyer 84 2.11 %
Nagyudvarnok 59 1.48 %
Vásárút 57 1.43 %
Nyékvárkony 53 1.33 %
Lég 43 1.08 %
Nemeshodos 39 0.98 %
Albár 38 0.95 %
Nyárasd 33 0.83 %
Szentmihályfa 30 0.75 %
Nagyabony 30 0.75 %
Úszor 28 0.70 %
Egyházkarcsa 28 0.70 %
Kisudvarnok 26 0.65 %
Nagypaka 25 0.63 %
Csallóközkürt 25 0.63 %
Alistál 23 0.58 %
Bacsfa 22 0.55 %
Vörösmajor 21 0.53 %
Pódatejed 20 0.50 %
Ekecs 19 0.48 %
Sárosfa 18 0.45 %
Dunakisfalud 18 0.45 %
Felsővámos 16 0.40 %
Gelle 16 0.40 %
Hegyéte 15 0.38 %
Felbár 14 0.35 %
Lögérpatony 13 0.33 %
Baka 12 0.30 %
Pozsonyeperjes 12 0.30 %
Nemesgomba 12 0.30 %
Nagymad 12 0.30 %
Bögellő 12 0.30 %
Sárrét 11 0.28 %
Diósförgepatony 11 0.28 %
Nagymagyar 11 0.28 %
Dunatőkés 11 0.28 %
Csiliznyárad 10 0.25 %
Csütörtök 10 0.25 %
Lúcs 9 0.23 %
Királyfiakarcsa 9 0.23 %
Olgya 9 0.23 %
Csilizradvány 8 0.20 %
Csallóköznádasd 7 0.18 %
Nagyszarva 7 0.18 %
Illésháza 6 0.15 %
Szap 5 0.13 %
Patonyrét 5 0.13 %
Csenke 5 0.13 %
Macháza 5 0.13 %
Vitény 5 0.13 %
Doborgaz 5 0.13 %
Padány 5 0.13 %
Jányok 4 0.10 %
Dercsika 4 0.10 %
Csallóköztárnok 4 0.10 %
Medve 4 0.10 %
Csilizpatas 3 0.08 %
Csákány 3 0.08 %
Balony 3 0.08 %
Kulcsod 2 0.05 %
Nagybodak 2 0.05 %
Vajka 2 0.05 %
Béke 2 0.05 %
Keszölcés 2 0.05 %
Dunaszerdahely 182 6.20 %
Somorja 181 6.16 %
Pozsonyeperjes 90 3.06 %
Vörösmajor 58 1.97 %
Úszor 50 1.70 %
Nagymegyer 34 1.16 %
Bős 33 1.12 %
Lég 23 0.78 %
Nyárasd 23 0.78 %
Nagypaka 21 0.72 %
Nemesgomba 21 0.72 %
Felbár 20 0.68 %
Nagymagyar 19 0.65 %
Nyékvárkony 19 0.65 %
Illésháza 19 0.65 %
Kisudvarnok 19 0.65 %
Csütörtök 18 0.61 %
Olgya 18 0.61 %
Lögérpatony 17 0.58 %
Ekecs 17 0.58 %
Nemeshodos 17 0.58 %
Gelle 17 0.58 %
Hegyéte 16 0.54 %
Jányok 15 0.51 %
Macháza 15 0.51 %
Csákány 14 0.48 %
Vajka 12 0.41 %
Csiliznyárad 12 0.41 %
Dunatőkés 12 0.41 %
Doborgaz 12 0.41 %
Nagyabony 11 0.37 %
Csilizradvány 11 0.37 %
Egyházkarcsa 11 0.37 %
Vitény 11 0.37 %
Vásárút 11 0.37 %
Alistál 11 0.37 %
Nagyudvarnok 10 0.34 %
Nagyszarva