SK
DS
.....

Kulcsod

Község

címer zászló
410 100% magyar 1910
344 93% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kulcsod
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kľúčovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Győr vármegye
Tószigetcsilizközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Csilizköz
Más földrajzi nevek:
Alszer, Aranyos, Bálintrév, Bikota, Csobánchát, Faluvégi-dűlő, Főszer, Keszeg-csurga, Magla (Máglyás), Mántus, Nagybajcsi-erdő, Negyvendpuszta, Panzsa, Páskom, Rákvári, Sajtos, Sóshát, Szántosalja, Sz
Koordináták:
47.79576874, 17.71798515
Terület:
12,71 km2
Rang:
község
Népesség:
364
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93007
Település kód:
501689
Szervezeti azonosító:
305502
Adóazonosító:
2021002115

A Község a Kisalföldön, a Csilizközben, a Csiliz-patak dunai torkolatának közelében fekszik, Nagymegyertől 9 km-re délre, Győrtől 20 km-re északra, Bőstől 19 km-re délkeletre. Mellékutak kötik össze Csicsóval (5,5 km), Medvével (5 km) és Csilizradvánnyal (5 km). Nyugatról Medve, északról Csilizradvány, keletről Csicsó, délről Nagybajcs és Kisbajcs községekkel határos. Déli határát a Duna főága alkotja, mely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között. Keleti határát a Csiliz-patak alkotja, mely a történelmi Komárom és Győr vármegyék határát képezte a 17. század elejétől 1920-ig.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig Győr vármegye Tószigetcsilizközi járásához tartozott kisközségként. A csehszlovák közigazgatásban 1920-1949 között a Dunaszerdahelyi járáshoz, 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz, majd 1960 után újra a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). 1920 után Nagybajcs és Szőgye Dunától északra eső határrészeit Kulcsodhoz csatolták, így a község területe 70 %-al nőtt (7,48 km²-ről 12,71 km²-re).

Népesség

A község lakosságszáma az elmúlt száz évben stabilnak mondható, 1991 óta sem változott számottevő mértékben. A szlovákok száma, bár lassan növekszik, de a 93 %-ban magyarok lakta községben elhanyagolhatónak mondható. A lakosság túlnyomó többsége református vallású (81 %).

Történelem

Hajdan a komáromi váruradalomhoz tartozó királyi udvarnokok lakóhelye volt, akiket IV. Béla 1252-ben a túróci premontrei prépostságnak ajándékozott. 1268-ban pusztaként említik, ekkoriban a Cseszneky család bírt itt nagyobb földeket. 1405-ben egy másik Kulcsod is szerepel, amely a komáromi vár tartozéka volt, ugyanis Zsigmond király nem engedte a komáromi várnagynak és főispánnak, hogy a várhoz tartozó kulcsodi nemeseket kiváltságaikban háborgassák. 1535-ben I. Ferdinánd a szentmártoni bencés apátságnak adományozta, s az apátság birtokában maradt 1848-ig. 1876-ban és 1880-ban az árvíz pusztította el határát. A Duna áradásával gyakran meg kellett küzdenie Kulcsodnak, de a nagy folyó megélhetést is biztosított a halászat és a nádgyűjtés lehetőségével. A falu emellett híres volt kendertermesztéséről, jó minőségű szántóföldjein pedig búzát termesztettek. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, az I. bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak. Az 1942-ben felépült medvei híd fellendítette a fejlődést, de 1945-től ismét Csehszlovákiához csatolták, ezzel elvágva Győrtől. Ezután sok magyart deportáltak is a faluból. Az 1965-ös áradás Kulcsod és Csicsó között szakította át a gátat, a falut ezután szinte teljesen újjá kellett építeni. 1993-tól Szlovákia része. Negyvendpuszta nevű része az Árpád-kortól egészen a 20. századig létezett, de ma már szántóföld és erdő van a helyén.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik, alapiskoláját 1976-ban zárták be. A falu határában létesült 2010-ben Szlovákia első naperőműve. Református temploma 1847-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kulcsod Magyar falu Győr Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, az előtt a’ Sz. Mártonyi Benedictinus Atyáknak birtokok vala, lakosai reformátusok, fekszik 464 holdon, Győrhöz 1 1/2, Szerdahelyhez 2 1/2 mértföldnyire, határja egy nyomásbéli, búzát leg inkább terem, legelője jó, réttye középszerű, erdője nints, nádgya elég, híres a’ kenderéről.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kulcsod, magyar falu, Győr vmegyében, tul a Dunán a Csiliz közben, 320 ref. lak., anyatemplommal. Fekete földje jó buzát és kendert terem. Szénája bőséggel. Ut. p. Győr.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kulcsod, Komárom vármegye határán fekvő magyar kisközség, hajdan a királyi udvarnokok lakóhelye volt, kiket IV. Béla 1252-ben a turóczi prémontrei prépostságnak ajándékozott. 1268-ban Komárom vármegyéhez tartozó puszta volt, s Kulchud néven említik. 1405-ben egy másik Kulcsod is szerepel, mely a komáromi vár tartozéka volt; ekkor ugyanis Zsigmond király a komáromi várnagynak és főispánnak meghagyja, hogy a várhoz tartozó kulcsodi nemeseket kiváltságaikban ne háborgassák. 1535-ben I. Ferdinánd a szentmártoni apátságnak adományozza, s az apátság birtokában marad mindvégig. 1612-ben már Győr vármegyéhez tartozik. 1876-ban és 1880-ban az árvíz pusztította el határát. A Csiliz patak Kulcsodnál egyesül a Dunával. Az itteni református templom 1847-ben épült. A falu házainak száma 62, ref. vallású lakosaié pedig 409. Postája Csilizradvány, távírója és legközelebbi vasúti állomása Nagymegyer. A községhez tartozik Negyvend puszta; szintén ősrégi telep, mely 1252-ben már Nageven vagy Negeuen alakban fordul elő.

Kúr Géza

1893. 7. 30.
Kulcsod - megszületett
1920-1944
Csicsó - egyházi szolgálatot végzett

Gáspár Tibor

1928.4.25.
Kulcsod - megszületett
Névelőfordulások
1252
Kwlchud
1773
Kulcsod,
1786
Kulcschod,
1808
Kulcsód,
1863
Kulcsod,
1948
Kľúčovec
1994
Kulcsod

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kulcsod (Kľúčovec) 38
Telefon: 0315541236
Fax: 0315530815

Honlap: klucovec.com
Polgármester:
Bognár Csaba (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vígh Karel (Független)
Berec Csaba (Független)
Keszegh Peter (Független)
Horecká Aneta (SMER-SD)
Bognár Ľudovít (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 35

Kulcsodi Községi Hivatal

Kulcsod 38

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 364 97%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 377
magyarok 410 100%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 369 98%
szlovákok 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 376
magyarok 418 100%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 418
magyarok 366 99%
szlovákok 3 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 369
magyarok 365 98%
szlovákok 5 1%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 372
magyarok 344 93%
szlovákok 16 4%
csehek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 368
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 83.9 %
Kiadott boríték: 271
Bedobott boríték: 270

Polgármester

Érvényes szavazólap: 269
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bognár Csaba 174 64.68 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Both Tibor 95 35.32 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bognár Ľudovít 172 SMK-MKP
Vígh Karel 156 Független
Berec Csaba 152 Független
Keszegh Peter 148 Független
Horecká Aneta 95 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 25.31 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 319
Választási részvétel: 27.90 %
Kiadott boríték: 89
Bedobott boríték: 89
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 32,81 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 75
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 101
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 40 53.33 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 29 38.67 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 3 4.00 % Független
Ivan Uhliarik 2 2.67 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 1 1.33 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 0 0.00% Független
József Berényi 80 79.21 % SMK-MKP
Konrád Rigó 11 10.89 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 5 4.95 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 5 4.95 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Fenes 46 58.97% SMK-MKP
Zoltán Hájos 40 51.28% SMK-MKP
Ladislav Polák 40 51.28% SMK-MKP
László Bacsó 40 51.28% SMK-MKP
József Nagy 35 44.87% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 28 35.90% SMK-MKP
Arpád Érsek 28 35.90% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 28 35.90% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 27 34.62% MOST - HÍD
László Miklós 25 32.05% SMK-MKP
József Kvarda 20 25.64% SMK-MKP
József Menyhárt 20 25.64% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 18 23.08% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 17 21.79% MOST - HÍD
Lajos Berner 16 20.51% MOST - HÍD
Vidor Nagy 13 16.67% SMS
František Vangel 11 14.10% MOST - HÍD
Richard Kmeť 8 10.26% SMER - SD
Attila Lázok 7 8.97% Független
Terézia Földváryová 6 7.69% Független
Jozef Ravasz 5 6.41% SRÚS
Ľudovít Kulcsár 4 5.13% Független
Marian Dúbrava 3 3.85% KDH, SDKÚ - DS
Štefan Radics 3 3.85% SMER - SD
Július Šimon 2 2.56% Független
Erika Kočišová 2 2.56% NOVA
Eva Farkašová 2 2.56% SRÚS
Mária Rabinová 1 1.28% KSS
Štefan Horony 1 1.28% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 1 1.28% NP
Peter Štuller 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marián Krásny 0 0.00% SNS
József Menyhárt 47 44.76% SMK-MKP
Iván Fenes 45 42.86% SMK-MKP
Zoltán Hájos 40 38.10% SMK-MKP
László Bacsó 39 37.14% SMK-MKP
Marian Soóky 37 35.24% SMK-MKP
Ladislav Polák 36 34.29% SMK-MKP
Zoltán Horváth 32 30.48% Független
Csaba Orosz 27 25.71% SMK-MKP
Károly Földes 21 20.00% Független
Konrád Rigó 21 20.00% MOST - HÍD
Rozália Hervay 19 18.10% SMK-MKP
Albin Varga 16 15.24% MOST - HÍD
Irén Sárközy 12 11.43% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 10 9.52% ĽS Naše Slovensko
Renáta Klauková 8 7.62% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Ján Berceli 7 6.67% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Marian Bölcs 6 5.71% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ivan Husár 5 4.76% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
František Vangel 4 3.81% MOST - HÍD
Róbert Horváth 4 3.81% MKDA-MKDSZ
Alexander Dakó 4 3.81% Független
Zuzana Tóthová 4 3.81% ĽS Naše Slovensko
Kristian Kovács 4 3.81% MOST - HÍD
Robert Tánczos 3 2.86% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Ivan Seňan 3 2.86% MOST - HÍD
Jozef Samek 3 2.86% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Zsolt Sidó 3 2.86% ĽS Naše Slovensko
Peter Súlovský 2 1.90% SNS
Gabriela Józan Horváth 2 1.90% MOST - HÍD
Richard Kmeť 2 1.90% SMER-SD
Štefan Horony 2 1.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Jakub Nagy 2 1.90% SZSZO
Jozef Narancsik 2 1.90% ĽS Naše Slovensko
Pavol Sebök 2 1.90% Független
Dagmar Fuseková 2 1.90% NP
Edita Lysinová 0 0.00% MOST - HÍD
Emília Danišová 0 0.00% NAJ
Iveta Fajnorová 0 0.00% NAJ
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 11.72 %
Dunaszerdahely 343 6.33 %
Somorja 171 3.15 %
Ekecs 137 2.53 %
Nyárasd 99 1.83 %
Bős 85 1.57 %
Lég 54 1.00 %
Illésháza 46 0.85 %
Kisudvarnok 45 0.83 %
Vásárút 44 0.81 %
Jányok 44 0.81 %
Nyékvárkony 41 0.76 %
Gelle 41 0.76 %
Nagymagyar 38 0.70 %
Csütörtök 36 0.66 %
Csilizradvány 35 0.65 %
Nemeshodos 34 0.63 %
Lögérpatony 33 0.61 %
Alistál 33 0.61 %
Pozsonyeperjes 32 0.59 %
Nagymad 32 0.59 %
Egyházkarcsa 31 0.57 %
Csallóközkürt 30 0.55 %
Nagypaka 30 0.55 %
Nagyudvarnok 28 0.52 %
Diósförgepatony 27 0.50 %
Csiliznyárad 27 0.50 %
Dunakisfalud 26 0.48 %
Balony 25 0.46 %
Csenke 24 0.44 %
Baka 23 0.42 %
Királyfiakarcsa 23 0.42 %
Szap 22 0.41 %
Felbár 22 0.41 %
Felsővámos 21 0.39 %
Albár 19 0.35 %
Lúcs 18 0.33 %
Kulcsod 16 0.30 %
Sárosfa 16 0.30 %
Szentmihályfa 15 0.28 %
Hegyéte 15 0.28 %
Csallóköznádasd 13 0.24 %
Úszor 13 0.24 %
Padány 13 0.24 %
Nagyszarva 13 0.24 %
Nemesgomba 13 0.24 %
Béke 12 0.22 %
Pódatejed 12 0.22 %
Vörösmajor 11 0.20 %
Vajka 11 0.20 %
Bögellő 11 0.20 %
Csilizpatas 11 0.20 %
Nagyabony 10 0.18 %
Doborgaz 9 0.17 %
Csákány 9 0.17 %
Patonyrét 8 0.15 %
Csallóköztárnok 8 0.15 %
Medve 8 0.15 %
Dunatőkés 8 0.15 %
Vitény 7 0.13 %
Sárrét 7 0.13 %
Nagybodak 6 0.11 %
Dercsika 6 0.11 %
Olgya 5 0.09 %
Keszölcés 5 0.09 %
Bacsfa 3 0.06 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 38.70 %
Bős 125 4.49 %
Nyárasd 115 4.13 %
Nyékvárkony 113 4.06 %
Somorja 111 3.99 %
Kisudvarnok 94 3.38 %
Nagymegyer 92 3.31 %
Vásárút 77 2.77 %
Hegyéte 64 2.30 %
Diósförgepatony 58 2.08 %
Nemeshodos 56 2.01 %
Alistál 55 1.98 %
Gelle 51 1.83 %
Pozsonyeperjes 47 1.69 %
Nagyudvarnok 47 1.69 %
Csallóközkürt 46 1.65 %
Egyházkarcsa 43 1.55 %
Lögérpatony 42 1.51 %
Szentmihályfa 41 1.47 %
Ekecs 38 1.37 %
Lég 36 1.29 %
Pódatejed 36 1.29 %
Felbár 30 1.08 %
Nagyabony 30 1.08 %
Albár 28 1.01 %
Nagymad 27 0.97 %
Úszor 25 0.90 %
Csenke 25 0.90 %
Sárosfa 24 0.86 %
Nagyszarva 23 0.83 %
Illésháza 22 0.79 %
Vörösmajor 22 0.79 %
Csütörtök 21 0.75 %
Dunatőkés 21 0.75 %
Felsővámos 20 0.72 %
Jányok 19 0.68 %
Dunakisfalud 18 0.65 %
Királyfiakarcsa 18 0.65 %
Baka 18 0.65 %
Csilizradvány 17 0.61 %
Nagymagyar 17 0.61 %
Csiliznyárad 14 0.50 %
Padány 14 0.50 %
Nagypaka 13 0.47 %
Nemesgomba 13 0.47 %
Lúcs 12 0.43 %
Doborgaz 12 0.43 %
Vajka 11 0.40 %
Csilizpatas 11 0.40 %
Balony 10 0.36 %
Csallóköznádasd 10 0.36 %
Dercsika 10 0.36 %
Bögellő 10 0.36 %
Csallóköztárnok 9 0.32 %
Csákány 8 0.29 %
Medve 8 0.29 %
Olgya 7 0.25 %
Nagybodak 6 0.22 %
Szap 5 0.18 %
Kulcsod 4 0.14 %
Béke 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Macháza 4 0.14 %
Patonyrét 4 0.14 %
Sárrét 3 0.11 %
Keszölcés 3 0.11 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 26.42 %
Dunaszerdahely 1 074 20.48 %
Bős 485 9.25 %
Nagymegyer 324 6.18 %
Ekecs 250 4.77 %
Nyékvárkony 218 4.16 %
Gelle 194 3.70 %
Nyárasd 188 3.59 %
Csütörtök 170 3.24 %
Illésháza 148 2.82 %
Nagyszarva 128 2.44 %
Alistál 120 2.29 %
Vásárút 114 2.17 %
Nagymagyar 113 2.16 %
Csilizradvány 103 1.96 %
Felbár 101 1.93 %
Baka 101 1.93 %
Csenke 100 1.91 %
Pozsonyeperjes 96 1.83 %
Diósförgepatony 90 1.72 %
Nagyabony 90 1.72 %
Csiliznyárad 88 1.68 %
Sárosfa 88 1.68 %
Nemeshodos 75 1.43 %
Jányok 74 1.41 %
Bacsfa 70 1.34 %
Lég 70 1.34 %
Lögérpatony 67 1.28 %
Csallóközkürt 67 1.28 %
Hegyéte 64 1.22 %
Béke 59 1.13 %
Csallóköznádasd 56 1.07 %
Felsővámos 48 0.92 %
Csallóköztárnok 47 0.90 %
Balony 46 0.88 %
Csilizpatas 45 0.86 %
Vajka 45 0.86 %
Királyfiakarcsa 44 0.84 %
Nagypaka 42 0.80 %
Úszor 41 0.78 %
Bögellő 40 0.76 %
Szentmihályfa 38 0.72 %
Egyházkarcsa 37 0.71 %
Kisudvarnok 36 0.69 %
Lúcs 35 0.67 %
Nagyudvarnok 35 0.67 %
Szap 32 0.61 %
Csákány 31 0.59 %
Nagybodak 30 0.57 %
Nemesgomba 30 0.57 %
Dercsika 29 0.55 %
Padány 28 0.53 %
Kulcsod 27 0.51 %
Keszölcés 27 0.51 %
Albár 25 0.48 %
Nagymad 25 0.48 %
Doborgaz 23 0.44 %
Dunatőkés 22 0.42 %
Dunakisfalud 21 0.40 %
Medve 18 0.34 %
Vörösmajor 18 0.34 %
Olgya 18 0.34 %
Pódatejed 17 0.32 %
Macháza 12 0.23 %
Patonyrét 11 0.21 %
Sárrét 6 0.11 %
Vitény 3 0.06 %
Somorja 99 9.21 %
Vörösmajor 75 6.98 %
Úszor 51 4.74 %
Dunaszerdahely 47 4.37 %
Lég 19 1.77 %
Nyárasd 14 1.30 %
Bős 12 1.12 %
Nagypaka 11 1.02 %
Lögérpatony 9 0.84 %
Hegyéte 8 0.74 %
Jányok 8 0.74 %
Nyékvárkony 7 0.65 %
Nagymagyar 7 0.65 %
Nemesgomba 7 0.65 %
Nagymegyer 7 0.65 %
Csütörtök 7 0.65 %
Felbár 6 0.56 %
Nemeshodos 6 0.56 %
Gelle 5 0.47 %
Nagyszarva 5 0.47 %
Olgya 5 0.47 %
Illésháza 5 0.47 %
Csiliznyárad 5 0.47 %
Sárrét 4 0.37 %
Diósförgepatony 4 0.37 %
Dunatőkés 4 0.37 %
Vitény 4 0.37 %
Sárosfa 4 0.37 %
Királyfiakarcsa 3 0.28 %
Vajka 3 0.28 %
Macháza 3 0.28 %
Csákány 3 0.28 %
Pozsonyeperjes 3 0.28 %
Nagybodak 3 0.28 %
Baka 3 0.28 %
Lúcs 2 0.19 %
Csenke 2 0.19 %
Kulcsod 2 0.19 %
Ekecs 2 0.19 %
Csilizradvány 2 0.19 %
Bacsfa 2 0.19 %
Keszölcés 2 0.19 %
Pódatejed 2 0.19 %
Doborgaz 2 0.19 %
Szap 2 0.19 %
Csallóközkürt 2 0.19 %
Medve 1 0.09 %
Szentmihályfa 1 0.09 %
Nagyudvarnok 1 0.09 %
Nagyabony 1 0.09 %
Dunakisfalud 1 0.09 %
Egyházkarcsa 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Nagymad 1 0.09 %
Kisudvarnok 1 0.09 %
Csallóköznádasd 1 0.09 %
Vásárút 1 0.09 %
Béke 1 0.09 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 27.30 %
Dunaszerdahely 241 9.09 %
Nagymegyer 63 2.38 %
Úszor 61 2.30 %
Nagypaka 57 2.15 %
Bős 56 2.11 %
Lég 55 2.07 %
Nyárasd 48 1.81 %
Gelle 41 1.55 %
Vörösmajor 40 1.51 %
Illésháza 38 1.43 %
Jányok 37 1.40 %
Nagymagyar 37 1.40 %
Csütörtök 36 1.36 %
Ekecs 31 1.17 %
Vásárút 29 1.09 %
Csenke 27 1.02 %
Diósförgepatony 26 0.98 %
Felbár 26 0.98 %
Nemeshodos 26 0.98 %
Kisudvarnok 25 0.94 %
Lögérpatony 23 0.87 %
Királyfiakarcsa 21 0.79 %
Nagyszarva 21 0.79 %
Nagyudvarnok 19 0.72 %
Nagymad 18 0.68 %
Sárosfa 18 0.68 %
Csákány 17 0.64 %
Pozsonyeperjes 16 0.60 %
Dunakisfalud 15 0.57 %
Nyékvárkony 15 0.57 %
Lúcs 14 0.53 %
Csallóköztárnok 13 0.49 %
Felsővámos 13 0.49 %
Nemesgomba 12 0.45 %
Béke 12 0.45 %
Egyházkarcsa 12 0.45 %
Csilizradvány 12 0.45 %
Vajka 10 0.38 %
Bacsfa 10 0.38 %
Szentmihályfa 10 0.38 %
Bögellő 10 0.38 %
Alistál 10 0.38 %
Nagybodak 10 0.38 %
Csallóközkürt 9 0.34 %
Albár 9 0.34 %
Hegyéte 9 0.34 %
Vitény 9 0.34 %
Padány 8 0.30 %
Olgya 8 0.30 %
Sárrét 8 0.30 %
Baka 8 0.30 %
Macháza 8 0.30 %
Dercsika 7 0.26 %
Szap 6 0.23 %
Csiliznyárad 6 0.23 %
Dunatőkés 6 0.23 %
Keszölcés 6 0.23 %
Patonyrét 5 0.19 %
Medve 5 0.19 %
Pódatejed 5 0.19 %
Nagyabony 5 0.19 %
Csallóköznádasd 4 0.15 %
Csilizpatas 4 0.15 %
Doborgaz 4 0.15 %
Balony 4 0.15 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 23.65 %
Somorja 161 14.21 %
Bős 117 10.33 %
Nyárasd 105 9.27 %
Nagymegyer 80 7.06 %
Ekecs 59 5.21 %
Vásárút 51 4.50 %
Gelle 37 3.27 %
Pozsonyeperjes 37 3.27 %
Nyékvárkony 36 3.18 %
Alistál 35 3.09 %
Csütörtök 35 3.09 %
Illésháza 34 3.00 %
Lég 33 2.91 %
Vörösmajor 32 2.82 %
Hegyéte 30 2.65 %
Felbár 30 2.65 %
Lögérpatony 29 2.56 %
Baka 28 2.47 %
Nagymagyar 28 2.47 %
Diósförgepatony 28 2.47 %
Csiliznyárad 27 2.38 %
Kisudvarnok 27 2.38 %
Jányok 26 2.29 %
Csilizradvány 26 2.29 %
Felsővámos 25 2.21 %
Nagyszarva 25 2.21 %
Úszor 25 2.21 %
Csallóközkürt 23 2.03 %
Nagyudvarnok 22 1.94 %
Csenke 21 1.85 %
Nagypaka 19 1.68 %
Sárosfa 19 1.68 %
Egyházkarcsa 18 1.59 %
Dunatőkés 18 1.59 %
Nemesgomba 16 1.41 %
Pódatejed 16 1.41 %
Padány 15 1.32 %
Balony 15 1.32 %
Nemeshodos 15 1.32 %
Nagybodak 14 1.24 %
Csilizpatas 14 1.24 %
Nagymad 14 1.24 %
Csákány 13 1.15 %
Albár 12 1.06 %
Vajka 12 1.06 %
Csallóköztárnok 12 1.06 %
Lúcs 12 1.06 %
Szap 11 0.97 %
Szentmihályfa 11 0.97 %
Nagyabony 11 0.97 %
Medve 11 0.97 %
Csallóköznádasd 11 0.97 %
Kulcsod 10 0.88 %
Bacsfa 10 0.88 %
Olgya 9 0.79 %
Bögellő 9 0.79 %
Béke 8 0.71 %
Dercsika 8 0.71 %
Doborgaz 6 0.53 %
Sárrét 6 0.53 %
Dunakisfalud 6 0.53 %
Királyfiakarcsa 4 0.35 %
Patonyrét 4 0.35 %
Macháza 4 0.35 %
Keszölcés 4 0.35 %
Vitény 2 0.18 %
Dunaszerdahely 870 13.56 %
Somorja 213 3.32 %
Nyárasd 152 2.37 %
Nagymegyer 135 2.10 %
Bős 93 1.45 %
Ekecs 85 1.32 %
Nyékvárkony 80 1.25 %
Vásárút 74 1.15 %
Nemeshodos 68 1.06 %
Lég 63 0.98 %
Nagyudvarnok 59 0.92 %
Gelle 57 0.89 %
Kisudvarnok 55 0.86 %
Nagymad 51 0.79 %
Egyházkarcsa 50 0.78 %
Csallóközkürt 48 0.75 %
Alistál 47 0.73 %
Pozsonyeperjes 46 0.72 %
Illésháza 46 0.72 %
Diósförgepatony 44 0.69 %
Hegyéte 44 0.69 %
Csütörtök 38 0.59 %
Jányok 38 0.59 %
Királyfiakarcsa 37 0.58 %
Nagymagyar 37 0.58 %
Nagyabony 35 0.55 %
Csilizradvány 32 0.50 %
Baka 31 0.48 %
Felsővámos 31 0.48 %
Szentmihályfa 29 0.45 %
Felbár 29 0.45 %
Lögérpatony 29 0.45 %
Nagypaka 28 0.44 %
Albár 27 0.42 %
Lúcs 21 0.33 %
Sárosfa 21 0.33 %
Csenke 21 0.33 %
Vörösmajor 21 0.33 %
Csiliznyárad 21 0.33 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Pódatejed 18 0.28 %
Padány 16 0.25 %
Nagyszarva 16 0.25 %
Csallóköznádasd 16 0.25 %
Úszor 15 0.23 %
Dercsika 15 0.23 %
Béke 14 0.22 %
Szap 12 0.19 %
Dunatőkés 12 0.19 %
Nemesgomba 11 0.17 %
Vajka 11 0.17 %
Patonyrét 11 0.17 %
Balony 11 0.17 %
Doborgaz 11 0.17 %
Olgya 10 0.16 %
Csilizpatas 10 0.16 %
Bögellő 10 0.16 %
Csallóköztárnok 9 0.14 %
Sárrét 9 0.14 %
Csákány 9 0.14 %
Nagybodak 8 0.12 %
Vitény 6 0.09 %
Bacsfa 6 0.09 %
Keszölcés 6 0.09 %
Medve 5 0.08 %
Macháza 4 0.06 %
Kulcsod 4 0.06 %
Dunaszerdahely 360 10.63 %
Somorja 261 7.71 %
Csütörtök 168 4.96 %
Nagymegyer 90 2.66 %
Lég 80 2.36 %
Jányok 73 2.16 %
Illésháza 70 2.07 %
Gelle 69 2.04 %
Nyárasd 66 1.95 %
Nagymagyar 61 1.80 %
Bős 60 1.77 %
Vásárút 49 1.45 %
Csenke 49 1.45 %
Nyékvárkony 46 1.36 %
Ekecs 42 1.24 %
Csákány 36 1.06 %
Kisudvarnok 34 1.00 %
Felbár 33 0.97 %
Nemesgomba 33 0.97 %
Sárosfa 33 0.97 %
Nagypaka 32 0.94 %
Béke 32 0.94 %
Vörösmajor 31 0.92 %
Lögérpatony 31 0.92 %
Nagyudvarnok 31 0.92 %
Alistál 29 0.86 %
Úszor 28 0.83 %
Diósförgepatony 27 0.80 %
Nemeshodos 27 0.80 %
Csilizradvány 25 0.74 %
Lúcs 25 0.74 %
Királyfiakarcsa 24 0.71 %
Egyházkarcsa 24 0.71 %
Csallóközkürt 24 0.71 %
Szentmihályfa 23 0.68 %
Dunakisfalud 23 0.68 %
Nagyszarva 22 0.65 %
Felsővámos 21 0.62 %
Pozsonyeperjes 19 0.56 %
Nagymad 18 0.53 %
Olgya 18 0.53 %
Baka 17 0.50 %
Vajka 17 0.50 %
Nagyabony 15 0.44 %
Csallóköztárnok 15 0.44 %
Csiliznyárad 15 0.44 %
Hegyéte 15 0.44 %
Nagybodak 15 0.44 %
Csallóköznádasd 14 0.41 %
Padány 12 0.35 %
Csilizpatas 12 0.35 %
Szap 11 0.32 %
Bögellő 11 0.32 %
Keszölcés 11 0.32 %
Dunatőkés 10 0.30 %
Balony 10 0.30 %
Patonyrét 10 0.30 %
Dercsika 9 0.27 %
Sárrét 9 0.27 %
Albár 8 0.24 %
Pódatejed 8 0.24 %
Bacsfa 7 0.21 %
Doborgaz 7 0.21 %
Medve 6 0.18 %
Vitény 5 0.15 %
Kulcsod 2 0.06 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 32.82 %
Somorja 267 14.80 %
Nagymegyer 185 10.25 %
Bős 116 6.43 %
Nyárasd 98 5.43 %
Kisudvarnok 80 4.43 %
Ekecs 68 3.77 %
Lég 67 3.71 %
Gelle 66 3.66 %
Nyékvárkony 55 3.05 %
Vásárút 55 3.05 %
Nemeshodos 53 2.94 %
Jányok 51 2.83 %
Egyházkarcsa 50 2.77 %
Felbár 48 2.66 %
Lögérpatony 44 2.44 %
Nagyudvarnok 44 2.44 %
Alistál 43 2.38 %
Csütörtök 43 2.38 %
Nagymad 42 2.33 %
Csiliznyárad 41 2.27 %
Diósförgepatony 41 2.27 %
Illésháza 38 2.11 %
Baka 37 2.05 %
Csallóközkürt 33 1.83 %
Nagymagyar 32 1.77 %
Királyfiakarcsa 31 1.72 %
Felsővámos 31 1.72 %
Pozsonyeperjes 30 1.66 %
Nagypaka 30 1.66 %
Dunakisfalud 29 1.61 %
Csenke 27 1.50 %
Nagyabony 26 1.44 %
Csilizradvány 25 1.39 %
Szap 24 1.33 %
Úszor 23 1.27 %
Szentmihályfa 23 1.27 %
Sárosfa 23 1.27 %
Nagyszarva 23 1.27 %
Albár 22 1.22 %
Csilizpatas 22 1.22 %
Hegyéte 20 1.11 %
Lúcs 20 1.11 %
Padány 19 1.05 %
Balony 18 1.00 %
Bögellő 17 0.94 %
Dercsika 17 0.94 %
Pódatejed 17 0.94 %
Csákány 15 0.83 %
Vajka 14 0.78 %
Bacsfa 14 0.78 %
Csallóköztárnok 14 0.78 %
Nemesgomba 14 0.78 %
Nagybodak 13 0.72 %
Csallóköznádasd 13 0.72 %
Kulcsod 12 0.67 %
Béke 12 0.67 %
Vörösmajor 11 0.61 %
Dunatőkés 10 0.55 %
Keszölcés 10 0.55 %
Medve 10 0.55 %
Olgya 9 0.50 %
Sárrét 7 0.39 %
Patonyrét 7 0.39 %
Vitény 4 0.22 %
Doborgaz 4 0.22 %
Macháza 2 0.11 %
Somorja 447 8.79 %
Dunaszerdahely 163 3.20 %
Vörösmajor 106 2.08 %
Úszor 102 2.01 %
Bős 45 0.88 %
Lég 40 0.79 %
Nagypaka 32 0.63 %
Olgya 26 0.51 %
Illésháza 25 0.49 %
Nagymegyer 23 0.45 %
Jányok 21 0.41 %
Gelle 20 0.39 %
Nagymagyar 20 0.39 %
Lögérpatony 18 0.35 %
Macháza 17 0.33 %
Csákány 17 0.33 %
Vajka 16 0.31 %
Csenke 14 0.28 %
Nemesgomba 14 0.28 %
Csütörtök 14 0.28 %
Szentmihályfa 13 0.26 %
Vitény 13 0.26 %
Hegyéte 13 0.26 %
Nagyszarva 12 0.24 %
Doborgaz 11 0.22 %
Nemeshodos 11 0.22 %
Kisudvarnok 11 0.22 %
Királyfiakarcsa 10 0.20 %
Felbár 10 0.20 %
Sárosfa 10 0.20 %
Béke 10 0.20 %
Diósförgepatony 10 0.20 %
Nyárasd 9 0.18 %
Egyházkarcsa 9 0.18 %
Ekecs 9 0.18 %
Sárrét 8 0.16 %
Nagyabony 7 0.14 %
Csallóköztárnok 7 0.14 %
Nagybodak 7 0.14 %
Keszölcés 6 0.12 %
Csilizpatas 6 0.12 %
Pozsonyeperjes 5 0.10 %
Csilizradvány 5 0.10 %
Csallóköznádasd 5 0.10 %
Pódatejed 5 0.10 %
Kulcsod 5 0.10 %
Baka 5 0.10 %
Nyékvárkony 4 0.08 %
Dercsika 4 0.08 %
Alistál 4 0.08 %
Csiliznyárad 4 0.08 %
Bacsfa 4 0.08 %
Lúcs 3 0.06 %
Nagymad 3 0.06 %
Vásárút 3 0.06 %
Dunakisfalud 2 0.04 %
Csallóközkürt 2 0.04 %
Padány 2 0.04 %
Nagyudvarnok 2 0.04 %
Felsővámos 2 0.04 %
Dunatőkés 2 0.04 %
Balony 1 0.02 %
Bögellő 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Patonyrét 1 0.02 %
Medve 1 0.02 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 7.27 %
Dunaszerdahely 240 5.68 %
Nagypaka 190 4.50 %
Lég 100 2.37 %
Nagymegyer 63 1.49 %
Vörösmajor 56 1.33 %
Bős 52 1.23 %
Nyárasd 48 1.14 %
Úszor 47 1.11 %
Jányok 44 1.04 %
Nemeshodos 37 0.88 %
Gelle 36 0.85 %
Diósförgepatony 34 0.81 %
Illésháza 33 0.78 %
Csütörtök 31 0.73 %
Nagymagyar 30 0.71 %
Egyházkarcsa 29 0.69 %
Nagyszarva 29 0.69 %
Felbár 28 0.66 %
Királyfiakarcsa 28 0.66 %
Kisudvarnok 27 0.64 %
Nyékvárkony 26 0.62 %
Csenke 26 0.62 %
Béke 23 0.54 %
Lögérpatony 23 0.54 %
Sárrét 23 0.54 %
Sárosfa 22 0.52 %
Ekecs 22 0.52 %
Szentmihályfa 21 0.50 %
Nagymad 20 0.47 %
Nagyudvarnok 20 0.47 %
Vitény 18 0.43 %
Csallóköztárnok 18 0.43 %
Nemesgomba 16 0.38 %
Vásárút 16 0.38 %
Csákány 15 0.36 %
Bacsfa 15 0.36 %
Lúcs 14 0.33 %
Albár 13 0.31 %
Keszölcés 13 0.31 %
Csilizradvány 13 0.31 %
Pozsonyeperjes 13 0.31 %
Felsővámos 12 0.28 %
Dunakisfalud 12 0.28 %
Alistál 11 0.26 %
Csilizpatas 11 0.26 %
Macháza 10 0.24 %
Baka 10 0.24 %
Nagyabony 10 0.24 %
Olgya 10 0.24 %
Csallóközkürt 9 0.21 %
Szap 9 0.21 %
Csallóköznádasd 8 0.19 %
Padány 8 0.19 %
Nagybodak 8 0.19 %
Vajka 7 0.17 %
Hegyéte 7 0.17 %
Dercsika 7 0.17 %
Pódatejed 6 0.14 %
Bögellő 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.09 %
Kulcsod 3 0.07 %
Balony 3 0.07 %
Dunatőkés 3 0.07 %
Doborgaz 3 0.07 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 16.79 %
Dunaszerdahely 61 5.51 %
Úszor 42 3.79 %
Lég 20 1.81 %
Bős 16 1.44 %
Vörösmajor 15 1.35 %
Felbár 14 1.26 %
Ekecs 12 1.08 %
Gelle 11 0.99 %
Nagyszarva 10 0.90 %
Nagypaka 10 0.90 %
Nemesgomba 10 0.90 %
Csütörtök 10 0.90 %
Illésháza 10 0.90 %
Pozsonyeperjes 9 0.81 %
Nagymegyer 8 0.72 %
Olgya 8 0.72 %
Nyárasd 8 0.72 %
Csallóközkürt 7 0.63 %
Vajka 6 0.54 %
Lögérpatony 6 0.54 %
Sárosfa 6 0.54 %
Nagymagyar 6 0.54 %
Nemeshodos 6 0.54 %
Csallóköztárnok 5 0.45 %
Vásárút 5 0.45 %
Jányok 5 0.45 %
Csiliznyárad 4 0.36 %
Csenke 4 0.36 %
Egyházkarcsa 4 0.36 %
Hegyéte 4 0.36 %
Csilizradvány 4 0.36 %
Nyékvárkony 4 0.36 %
Csallóköznádasd 4 0.36 %
Kisudvarnok 3 0.27 %
Nagyudvarnok 3 0.27 %
Diósförgepatony 3 0.27 %
Patonyrét 3 0.27 %
Sárrét 3 0.27 %
Dunakisfalud 3 0.27 %
Baka 3 0.27 %
Medve 2 0.18 %
Csilizpatas 2 0.18 %
Béke 2 0.18 %
Nagybodak 2 0.18 %
Macháza 2 0.18 %
Vitény 2 0.18 %
Doborgaz 2 0.18 %
Bacsfa 2 0.18 %
Dunatőkés 2 0.18 %
Nagymad 1 0.09 %
Lúcs 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Dercsika 1 0.09 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 24.81 %
Bős 926 17.14 %
Somorja 687 12.71 %
Nagymegyer 475 8.79 %
Ekecs 358 6.62 %
Nyékvárkony 355 6.57 %
Nyárasd 327 6.05 %
Gelle 248 4.59 %
Vásárút 179 3.31 %
Alistál 170 3.15 %
Baka 158 2.92 %
Csütörtök 157 2.91 %
Csiliznyárad 156 2.89 %
Illésháza 129 2.39 %
Nagyszarva 128 2.37 %
Csilizradvány 124 2.29 %
Pozsonyeperjes 121 2.24 %
Felbár 121 2.24 %
Diósförgepatony 119 2.20 %
Csallóközkürt 112 2.07 %
Nagyabony 104 1.92 %
Nagymagyar 103 1.91 %
Nemeshodos 102 1.89 %
Csenke 96 1.78 %
Balony 94 1.74 %
Egyházkarcsa 92 1.70 %
Hegyéte 92 1.70 %
Lögérpatony 90 1.67 %
Sárosfa 87 1.61 %
Felsővámos 85 1.57 %
Lég 85 1.57 %
Csallóköznádasd 81 1.50 %
Csilizpatas 70 1.30 %
Kisudvarnok 66 1.22 %
Szap 65 1.20 %
Nagyudvarnok 61 1.13 %
Jányok 60 1.11 %
Királyfiakarcsa 60 1.11 %
Nagybodak 57 1.05 %
Nagypaka 56 1.04 %
Medve 53 0.98 %
Béke 49 0.91 %
Szentmihályfa 48 0.89 %
Lúcs 48 0.89 %
Dercsika 48 0.89 %
Nagymad 45 0.83 %
Kulcsod 45 0.83 %
Vajka 44 0.81 %
Albár 44 0.81 %
Pódatejed 43 0.80 %
Dunakisfalud 42 0.78 %
Bögellő 40 0.74 %
Bacsfa 38 0.70 %
Padány 34 0.63 %
Csallóköztárnok 32 0.59 %
Nemesgomba 31 0.57 %
Csákány 28 0.52 %
Úszor 27 0.50 %
Dunatőkés 25 0.46 %
Doborgaz 19 0.35 %
Macháza 14 0.26 %
Keszölcés 14 0.26 %
Patonyrét 12 0.22 %
Olgya 7 0.13 %
Vörösmajor 5 0.09 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 37.08 %
Dunaszerdahely 106 6.80 %
Vörösmajor 45 2.89 %
Úszor 45 2.89 %
Nagymegyer 29 1.86 %
Lég 27 1.73 %
Bős 26 1.67 %
Bacsfa 25 1.60 %
Felbár 23 1.48 %
Nagypaka 21 1.35 %
Illésháza 20 1.28 %
Gelle 19 1.22 %
Nagymagyar 19 1.22 %
Csütörtök 17 1.09 %
Jányok 16 1.03 %
Nagyszarva 16 1.03 %
Lögérpatony 14 0.90 %
Ekecs 13 0.83 %
Nyékvárkony 12 0.77 %
Olgya 12 0.77 %
Vajka 12 0.77 %
Csákány 10 0.64 %
Nyárasd 10 0.64 %
Csenke 9 0.58 %
Csallóköztárnok 9 0.58 %
Csiliznyárad 9 0.58 %
Szentmihályfa 8 0.51 %
Egyházkarcsa 8 0.51 %
Nagybodak 8 0.51 %
Béke 8 0.51 %
Alistál 7 0.45 %
Hegyéte 7 0.45 %
Sárosfa 7 0.45 %
Vásárút 6 0.38 %
Kisudvarnok 6 0.38 %
Nemeshodos 6 0.38 %
Királyfiakarcsa 6 0.38 %
Baka 6 0.38 %
Diósförgepatony 6 0.38 %
Nemesgomba 6 0.38 %
Doborgaz 5 0.32 %
Pódatejed 5 0.32 %
Dunakisfalud 4 0.26 %
Macháza 3 0.19 %
Csallóközkürt 3 0.19 %
Bögellő 3 0.19 %
Pozsonyeperjes 3 0.19 %
Csilizradvány 3 0.19 %
Csallóköznádasd 3 0.19 %
Vitény 3 0.19 %
Lúcs 3 0.19 %
Kulcsod 2 0.13 %
Patonyrét 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dercsika 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Sárrét 1 0.06 %
Nagyabony 1 0.06 %
Balony 1 0.06 %
Albár 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 5.87 %
Somorja 63 2.62 %
Vörösmajor 29 1.21 %
Bős 28 1.17 %
Felbár 28 1.17 %
Kisudvarnok 21 0.87 %
Nagymegyer 20 0.83 %
Úszor 19 0.79 %
Nyárasd 18 0.75 %
Diósförgepatony 18 0.75 %
Nyékvárkony 17 0.71 %
Lég 16 0.67 %
Lögérpatony 16 0.67 %
Ekecs 14 0.58 %
Nagypaka 11 0.46 %
Nagyudvarnok 11 0.46 %
Illésháza 11 0.46 %
Csenke 10 0.42 %
Csallóközkürt 10 0.42 %
Albár 9 0.37 %
Nagymagyar 9 0.37 %
Csütörtök 9 0.37 %
Lúcs 9 0.37 %
Csiliznyárad 8 0.33 %
Nagyszarva 7 0.29 %
Csilizpatas 7 0.29 %
Hegyéte 7 0.29 %
Gelle 7 0.29 %
Dunatőkés 7 0.29 %
Baka 7 0.29 %
Sárosfa 7 0.29 %
Dunakisfalud 6 0.25 %
Nemeshodos 6 0.25 %
Pódatejed 6 0.25 %
Jányok 6 0.25 %
Szentmihályfa 6 0.25 %
Nagyabony 6 0.25 %
Alistál 6 0.25 %
Felsővámos 6 0.25 %
Vásárút 6 0.25 %
Vitény 5 0.21 %
Bacsfa 5 0.21 %
Csallóköznádasd 4 0.17 %
Csilizradvány 4 0.17 %
Nagymad 4 0.17 %
Egyházkarcsa 4 0.17 %
Keszölcés 4 0.17 %
Dercsika 3 0.12 %
Padány 3 0.12 %
Pozsonyeperjes 3 0.12 %
Csallóköztárnok 3 0.12 %
Csákány 3 0.12 %
Balony 3 0.12 %
Vajka 3 0.12 %
Sárrét 3 0.12 %
Nagybodak 3 0.12 %
Medve 2 0.08 %
Nemesgomba 2 0.08 %
Olgya 2 0.08 %
Kulcsod 2 0.08 %
Királyfiakarcsa 2 0.08 %
Macháza 2 0.08 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 21.66 %
Somorja 244 16.89 %
Úszor 77 5.33 %
Vörösmajor 75 5.19 %
Bős 43 2.98 %
Lég 42 2.91 %
Nagymegyer 37 2.56 %
Nemeshodos 28 1.94 %
Olgya 27 1.87 %
Illésháza 23 1.59 %
Nagypaka 23 1.59 %
Egyházkarcsa 21 1.45 %
Csütörtök 20 1.38 %
Csákány 20 1.38 %
Hegyéte 20 1.38 %
Lögérpatony 19 1.31 %
Pozsonyeperjes 18 1.25 %
Kisudvarnok 18 1.25 %
Macháza 17 1.18 %
Diósförgepatony 17 1.18 %
Nyárasd 17 1.18 %
Gelle 16 1.11 %
Felbár 15 1.04 %
Doborgaz 15 1.04 %
Szentmihályfa 14 0.97 %
Jányok 14 0.97 %
Nagyabony 13 0.90 %
Nagymagyar 13 0.90 %
Nagymad 12 0.83 %
Nemesgomba 12 0.83 %
Ekecs 12 0.83 %
Alistál 11 0.76 %
Vitény 11 0.76 %
Nyékvárkony 11 0.76 %
Nagyudvarnok 11 0.76 %
Csallóközkürt 10 0.69 %
Vásárút 10 0.69 %
Csenke 10 0.69 %
Sárosfa 9 0.62 %
Béke 9 0.62 %
Nagybodak 9 0.62 %
Vajka 9 0.62 %
Nagyszarva 8 0.55 %
Sárrét 8 0.55 %
Csilizradvány 7 0.48 %
Pódatejed 7 0.48 %
Csallóköztárnok 6 0.42 %
Bacsfa 6 0.42 %
Baka 5 0.35 %
Csiliznyárad 5 0.35 %
Felsővámos 5 0.35 %
Dunatőkés 5 0.35 %
Királyfiakarcsa 5 0.35 %
Lúcs 5 0.35 %
Keszölcés 5 0.35 %
Dercsika 4 0.28 %
Patonyrét 4 0.28 %
Dunakisfalud 4 0.28 %
Csallóköznádasd 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Albár 3 0.21 %
Kulcsod 3 0.21 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Bögellő 2 0.14 %
Medve 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunaszerdahely 521 26.31 %
Somorja 281 14.19 %
Úszor 84 4.24 %
Hegyéte 81 4.09 %
Nyárasd 73 3.69 %
Vörösmajor 72 3.64 %
Bős 61 3.08 %
Nagymegyer 56 2.83 %
Lögérpatony 40 2.02 %
Kisudvarnok 36 1.82 %
Lég 35 1.77 %
Nemeshodos 35 1.77 %
Illésháza 31 1.57 %
Nagypaka 31 1.57 %
Gelle 31 1.57 %
Vásárút 30 1.52 %
Nyékvárkony 29 1.46 %
Diósförgepatony 28 1.41 %
Csákány 28 1.41 %
Nagymagyar 28 1.41 %
Egyházkarcsa 28 1.41 %
Felbár 28 1.41 %
Csütörtök 25 1.26 %
Pódatejed 24 1.21 %
Olgya 23 1.16 %
Nagyudvarnok 22 1.11 %
Macháza 22 1.11 %
Alistál 21 1.06 %
Szentmihályfa 21 1.06 %
Ekecs 21 1.06 %
Jányok 20 1.01 %
Nagyabony 19 0.96 %
Pozsonyeperjes 18 0.91 %
Doborgaz 18 0.91 %
Csenke 15 0.76 %
Csilizradvány 15 0.76 %
Nemesgomba 15 0.76 %
Albár 14 0.71 %
Csallóközkürt 14 0.71 %
Vajka 12 0.61 %
Sárosfa 12 0.61 %
Nagyszarva 11 0.56 %
Padány 11 0.56 %
Csiliznyárad 11 0.56 %
Királyfiakarcsa 11 0.56 %
Csallóköztárnok 10 0.51 %
Felsővámos 10 0.51 %
Csilizpatas 9 0.45 %
Baka 9 0.45 %
Dunakisfalud 9 0.45 %
Sárrét 9 0.45 %
Béke 9 0.45 %
Dunatőkés 8 0.40 %
Csallóköznádasd 8 0.40 %
Vitény 8 0.40 %
Nagybodak 7 0.35 %
Kulcsod 7 0.35 %
Keszölcés 6 0.30 %
Lúcs 6 0.30 %
Nagymad 5 0.25 %
Balony 5 0.25 %
Szap 5 0.25 %
Medve 5 0.25 %
Dercsika 4 0.20 %
Bögellő 4 0.20 %
Bacsfa 4 0.20 %
Patonyrét 3 0.15 %
Dunaszerdahely 2 056 31.92 %
Bős 801 12.44 %
Somorja 775 12.03 %
Nagymegyer 651 10.11 %
Ekecs 497 7.72 %
Nyékvárkony 436 6.77 %
Nyárasd 408 6.33 %
Gelle 291 4.52 %
Vásárút 246 3.82 %
Alistál 211 3.28 %
Csütörtök 186 2.89 %
Baka 160 2.48 %
Diósförgepatony 160 2.48 %
Illésháza 156 2.42 %
Csiliznyárad 154 2.39 %
Csilizradvány 151 2.34 %
Nemeshodos 150 2.33 %
Pozsonyeperjes 149 2.31 %
Nagyszarva 145 2.25 %
Csallóközkürt 142 2.20 %
Csenke 137 2.13 %
Hegyéte 129 2.00 %
Nagyabony 129 2.00 %
Felbár 123 1.91 %
Egyházkarcsa 123 1.91 %
Kisudvarnok 122 1.89 %
Lögérpatony 121 1.88 %
Nagymagyar 119 1.85 %
Balony 109 1.69 %
Felsővámos 108 1.68 %
Nagyudvarnok 103 1.60 %
Jányok 95 1.47 %
Sárosfa 89 1.38 %
Lég 87 1.35 %
Csallóköznádasd 86 1.34 %
Nagymad 81 1.26 %
Albár 78 1.21 %
Királyfiakarcsa 75 1.16 %
Szentmihályfa 71 1.10 %
Csilizpatas 70 1.09 %
Medve 69 1.07 %
Szap 65 1.01 %
Bögellő 58 0.90 %
Pódatejed 57 0.88 %
Lúcs 56 0.87 %
Béke 53 0.82 %
Dunakisfalud 53 0.82 %
Vajka 50 0.78 %
Nagybodak 49 0.76 %
Kulcsod 47 0.73 %
Csákány 40 0.62 %
Bacsfa 40 0.62 %
Dunatőkés 40 0.62 %
Dercsika 39 0.61 %
Csallóköztárnok 37 0.57 %
Nagypaka 37 0.57 %
Padány 36 0.56 %
Nemesgomba 34 0.53 %
Keszölcés 19 0.29 %
Doborgaz 19 0.29 %
Úszor 18 0.28 %
Olgya 15 0.23 %
Patonyrét 11 0.17 %
Macháza 11 0.17 %
Sárrét 6 0.09 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Vitény 5 0.08 %
Dunaszerdahely 1 201 29.85 %
Somorja 456 11.33 %
Nagymegyer 359 8.92 %
Bős 198 4.92 %
Nyárasd 185 4.60 %
Nyékvárkony 146 3.63 %
Gelle 145 3.60 %
Ekecs 135 3.36 %
Kisudvarnok 118 2.93 %
Vásárút 111 2.76 %
Lég 107 2.66 %
Egyházkarcsa 94 2.34 %
Nemeshodos 91 2.26 %
Diósförgepatony 85 2.11 %
Illésháza 83 2.06 %
Pozsonyeperjes 81 2.01 %
Alistál 77 1.91 %
Jányok 76 1.89 %
Lögérpatony 73 1.81 %
Csütörtök 72 1.79 %
Nagyudvarnok 72 1.79 %
Hegyéte 69 1.72 %
Felbár 68 1.69 %
Nagymad 64 1.59 %
Szentmihályfa 62 1.54 %
Csenke 60 1.49 %
Csallóközkürt 59 1.47 %
Nagymagyar 57 1.42 %
Nagypaka 57 1.42 %
Albár 56 1.39 %
Királyfiakarcsa 56 1.39 %
Csilizradvány 54 1.34 %
Csiliznyárad 52 1.29 %
Nagyszarva 51 1.27 %
Baka 47 1.17 %
Felsővámos 47 1.17 %
Lúcs 45 1.12 %
Nagyabony 44 1.09 %
Dunakisfalud 42 1.04 %
Úszor 39 0.97 %
Szap 35 0.87 %
Sárosfa 34 0.85 %
Pódatejed 33 0.82 %
Csallóköznádasd 31 0.77 %
Csákány 31 0.77 %
Balony 30 0.75 %
Padány 29 0.72 %
Béke 28 0.70 %
Csilizpatas 28 0.70 %
Nemesgomba 27 0.67 %
Bögellő 26 0.65 %
Csallóköztárnok 25 0.62 %
Keszölcés 23 0.57 %
Bacsfa 23 0.57 %
Kulcsod 21 0.52 %
Doborgaz 21 0.52 %
Nagybodak 19 0.47 %
Dercsika 18 0.45 %
Dunatőkés 17 0.42 %
Vajka 17 0.42 %
Vörösmajor 17 0.42 %
Medve 15 0.37 %
Olgya 14 0.35 %
Sárrét 13 0.32 %
Vitény 10 0.25 %
Patonyrét 9 0.22 %
Macháza 7 0.17 %
Dunaszerdahely 317 17.89 %
Somorja 161 9.09 %
Lögérpatony 119 6.72 %
Nagymegyer 80 4.51 %
Gelle 74 4.18 %
Lég 73 4.12 %
Bős 60 3.39 %
Diósförgepatony 57 3.22 %
Nyárasd 53 2.99 %
Szentmihályfa 42 2.37 %
Nyékvárkony 42 2.37 %
Jányok 41 2.31 %
Kisudvarnok 41 2.31 %
Nagymagyar 39 2.20 %
Illésháza 38 2.14 %
Lúcs 33 1.86 %
Vásárút 33 1.86 %
Ekecs 31 1.75 %
Csütörtök 29 1.64 %
Felbár 28 1.58 %
Nemeshodos 27 1.52 %
Nagypaka 23 1.30 %
Nagymad 23 1.30 %
Alistál 23 1.30 %
Királyfiakarcsa 22 1.24 %
Pozsonyeperjes 22 1.24 %
Egyházkarcsa 22 1.24 %
Csenke 21 1.19 %
Nagyudvarnok 21 1.19 %
Felsővámos 20 1.13 %
Hegyéte 20 1.13 %
Dunakisfalud 19 1.07 %
Csilizradvány 17 0.96 %
Nagyszarva 16 0.90 %
Sárosfa 15 0.85 %
Baka 15 0.85 %
Béke 15 0.85 %
Bögellő 14 0.79 %
Szap 13 0.73 %
Nagyabony 13 0.73 %
Úszor 13 0.73 %
Csallóközkürt 13 0.73 %
Csákány 12 0.68 %
Csiliznyárad 11 0.62 %
Csilizpatas 11 0.62 %
Nemesgomba 11 0.62 %
Albár 10 0.56 %
Padány 10 0.56 %
Csallóköznádasd 10 0.56 %
Vitény 10 0.56 %
Olgya 9 0.51 %
Doborgaz 9 0.51 %
Vörösmajor 9 0.51 %
Dercsika 9 0.51 %
Pódatejed 8 0.45 %
Keszölcés 8 0.45 %
Balony 8 0.45 %
Csallóköztárnok 8 0.45 %
Bacsfa 8 0.45 %
Vajka 8 0.45 %
Patonyrét 7 0.40 %
Nagybodak 7 0.40 %
Dunatőkés 7 0.40 %
Kulcsod 4 0.23 %
Sárrét 4 0.23 %
Macháza 2 0.11 %
Medve 1 0.06 %
Dunaszerdahely 827 11.50 %
Nagymegyer 263 3.66 %
Nyárasd 241 3.35 %
Somorja 208 2.89 %
Bős 196 2.73 %
Ekecs 118 1.64 %
Alistál 113 1.57 %
Nyékvárkony 89 1.24 %
Felbár 69 0.96 %
Diósförgepatony 67 0.93 %
Gelle 64 0.89 %
Vásárút 64 0.89 %
Kisudvarnok 61 0.85 %
Nemeshodos 57 0.79 %
Csilizradvány 56 0.78 %
Hegyéte 54 0.75 %
Egyházkarcsa 52 0.72 %
Pozsonyeperjes 52 0.72 %
Illésháza 52 0.72 %
Csenke 50 0.70 %
Csallóközkürt 50 0.70 %
Nagyudvarnok 46 0.64 %
Lögérpatony 42 0.58 %
Szentmihályfa 41 0.57 %
Lég 41 0.57 %
Nagymagyar 40 0.56 %
Csütörtök 40 0.56 %
Albár 40 0.56 %
Csiliznyárad 39 0.54 %
Balony 39 0.54 %
Nagyabony 35 0.49 %
Csilizpatas 35 0.49 %
Bacsfa 35 0.49 %
Csákány 33 0.46 %
Sárosfa 32 0.45 %
Padány 31 0.43 %
Nagyszarva 30 0.42 %
Pódatejed 29 0.40 %
Jányok 29 0.40 %
Úszor 29 0.40 %
Medve 28 0.39 %
Baka 28 0.39 %
Csallóköznádasd 26 0.36 %
Nagymad 24 0.33 %
Vörösmajor 24 0.33 %
Királyfiakarcsa 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.31 %
Bögellő 22 0.31 %
Kulcsod 21 0.29 %
Nagypaka 21 0.29 %
Szap 20 0.28 %
Dunakisfalud 19 0.26 %
Lúcs 18 0.25 %
Nemesgomba 17 0.24 %
Felsővámos 16 0.22 %
Dercsika 15 0.21 %
Nagybodak 15 0.21 %
Vajka 13 0.18 %
Patonyrét 12 0.17 %
Csallóköztárnok 11 0.15 %
Vitény 8 0.11 %
Olgya 8 0.11 %
Béke 8 0.11 %
Macháza 7 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Doborgaz 4 0.06 %
Keszölcés 2 0.03 %
Dunaszerdahely 1 027 26.88 %
Ekecs 723 18.93 %
Nagymegyer 685 17.93 %
Somorja 440 11.52 %
Bős 398 10.42 %
Nyárasd 310 8.12 %
Nyékvárkony 213 5.58 %
Gelle 185 4.84 %
Alistál 162 4.24 %
Csütörtök 126 3.30 %
Vásárút 118 3.09 %
Csilizradvány 105 2.75 %
Nagyszarva 90 2.36 %
Diósförgepatony 88 2.30 %
Nagymagyar 86 2.25 %
Baka 83 2.17 %
Csiliznyárad 83 2.17 %
Balony 82 2.15 %
Pozsonyeperjes 81 2.12 %
Csallóközkürt 79 2.07 %
Illésháza 78 2.04 %
Nemeshodos 72 1.88 %
Lég 70 1.83 %
Nagyabony 70 1.83 %
Lögérpatony 65 1.70 %
Csenke 63 1.65 %
Csilizpatas 58 1.52 %
Hegyéte 49 1.28 %
Felsővámos 48 1.26 %
Albár 48 1.26 %
Királyfiakarcsa 47 1.23 %
Csallóköznádasd 45 1.18 %
Kisudvarnok 45 1.18 %
Jányok 45 1.18 %
Szap 44 1.15 %
Medve 44 1.15 %
Béke 42 1.10 %
Egyházkarcsa 42 1.10 %
Felbár 41 1.07 %
Sárosfa 41 1.07 %
Vajka 37 0.97 %
Bögellő 36 0.94 %
Kulcsod 36 0.94 %
Lúcs 35 0.92 %
Szentmihályfa 33 0.86 %
Nagyudvarnok 30 0.79 %
Nagybodak 26 0.68 %
Bacsfa 25 0.65 %
Nagymad 25 0.65 %
Dercsika 23 0.60 %
Pódatejed 22 0.58 %
Padány 21 0.55 %
Nagypaka 21 0.55 %
Nemesgomba 20 0.52 %
Dunakisfalud 20 0.52 %
Úszor 18 0.47 %
Csallóköztárnok 18 0.47 %
Dunatőkés 18 0.47 %
Csákány 17 0.45 %
Patonyrét 12 0.31 %
Olgya 11 0.29 %
Keszölcés 8 0.21 %
Doborgaz 7 0.18 %
Vörösmajor 5 0.13 %
Sárrét 4 0.10 %
Vitény 3 0.08 %
Macháza 3 0.08 %
Dunaszerdahely 1 289 29.31 %
Somorja 588 13.37 %
Nyárasd 559 12.71 %
Bős 514 11.69 %
Nagymegyer 485 11.03 %
Ekecs 425 9.66 %
Vásárút 235 5.34 %
Nyékvárkony 232 5.28 %
Gelle 230 5.23 %
Alistál 193 4.39 %
Csütörtök 168 3.82 %
Csallóközkürt 138 3.14 %
Csiliznyárad 138 3.14 %
Illésháza 133 3.02 %
Pozsonyeperjes 131 2.98 %
Diósförgepatony 121 2.75 %
Csilizradvány 119 2.71 %
Baka 118 2.68 %
Nagymagyar 117 2.66 %
Nagyszarva 110 2.50 %
Csenke 99 2.25 %
Felsővámos 98 2.23 %
Lég 93 2.11 %
Nagyabony 92 2.09 %
Nemeshodos 91 2.07 %
Hegyéte 90 2.05 %
Balony 84 1.91 %
Lögérpatony 83 1.89 %
Felbár 82 1.86 %
Jányok 81 1.84 %
Kisudvarnok 77 1.75 %
Sárosfa 75 1.71 %
Csallóköznádasd 70 1.59 %
Nagyudvarnok 68 1.55 %
Egyházkarcsa 66 1.50 %
Csilizpatas 64 1.46 %
Béke 62 1.41 %
Medve 50 1.14 %
Királyfiakarcsa 47 1.07 %
Bögellő 47 1.07 %
Szap 46 1.05 %
Lúcs 46 1.05 %
Szentmihályfa 43 0.98 %
Vajka 41 0.93 %
Pódatejed 40 0.91 %
Nagymad 40 0.91 %
Kulcsod 39 0.89 %
Albár 38 0.86 %
Dercsika 37 0.84 %
Csákány 37 0.84 %
Nagybodak 35 0.80 %
Csallóköztárnok 33 0.75 %
Dunakisfalud 29 0.66 %
Dunatőkés 29 0.66 %
Padány 28 0.64 %
Nagypaka 28 0.64 %
Nemesgomba 28 0.64 %
Úszor 28 0.64 %
Bacsfa 28 0.64 %
Patonyrét 17 0.39 %
Doborgaz 17 0.39 %
Keszölcés 12 0.27 %
Olgya 12 0.27 %
Macháza 9 0.20 %
Vörösmajor 6 0.14 %
Sárrét 3 0.07 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 12.00 %
Dunaszerdahely 201 4.66 %
Vörösmajor 89 2.07 %
Úszor 85 1.97 %
Bős 74 1.72 %
Felbár 41 0.95 %
Lég 40 0.93 %
Gelle 38 0.88 %
Illésháza 37 0.86 %
Nagymegyer 36 0.84 %
Nagymagyar 33 0.77 %
Csütörtök 31 0.72 %
Nagypaka 31 0.72 %
Nyárasd 30 0.70 %
Jányok 26 0.60 %
Lögérpatony 26 0.60 %
Csákány 26 0.60 %
Olgya 25 0.58 %
Nemeshodos 24 0.56 %
Baka 24 0.56 %
Nemesgomba 23 0.53 %
Hegyéte 23 0.53 %
Doborgaz 20 0.46 %
Nagyszarva 19 0.44 %
Csenke 19 0.44 %
Béke 19 0.44 %
Ekecs 18 0.42 %
Vajka 18 0.42 %
Pozsonyeperjes 17 0.39 %
Sárosfa 17 0.39 %
Egyházkarcsa 16 0.37 %
Szentmihályfa 16 0.37 %
Lúcs 16 0.37 %
Macháza 15 0.35 %
Nagyabony 15 0.35 %
Nyékvárkony 14 0.32 %
Kisudvarnok 14 0.32 %
Diósförgepatony 13 0.30 %
Csallóköznádasd 13 0.30 %
Bacsfa 13 0.30 %
Alistál 12 0.28 %
Csallóköztárnok 11 0.26 %
Keszölcés 10 0.23 %
Nagybodak 9 0.21 %
Vitény 9 0.21 %
Csilizpatas 9 0.21 %
Vásárút 9 0.21 %
Felsővámos 8 0.19 %
Csiliznyárad 8 0.19 %
Csilizradvány 8 0.19 %
Dunakisfalud 7 0.16 %
Balony 7 0.16 %
Pódatejed 7 0.16 %
Szap 7 0.16 %
Nagyudvarnok 6 0.14 %
Sárrét 6 0.14 %
Kulcsod 6 0.14 %
Dercsika 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Dunatőkés 5 0.12 %
Királyfiakarcsa 5 0.12 %
Padány 4 0.09 %
Csallóközkürt 3 0.07 %
Medve 3 0.07 %
Bögellő 2 0.05 %
Nagymad 2 0.05 %
Albár 1 0.02 %
Dunaszerdahely 945 14.87 %
Nagymegyer 923 14.52 %
Somorja 455 7.16 %
Bős 402 6.33 %
Ekecs 354 5.57 %
Nyárasd 232 3.65 %
Vásárút 193 3.04 %
Nyékvárkony 181 2.85 %
Gelle 160 2.52 %
Csiliznyárad 124 1.95 %
Csilizradvány 118 1.86 %
Alistál 110 1.73 %
Csütörtök 110 1.73 %
Illésháza 105 1.65 %
Baka 95 1.49 %
Nagyszarva 86 1.35 %
Balony 85 1.34 %
Pozsonyeperjes 84 1.32 %
Nagymagyar 76 1.20 %
Diósförgepatony 74 1.16 %
Csallóközkürt 69 1.09 %
Lég 68 1.07 %
Nagyabony 66 1.04 %
Nemeshodos 65 1.02 %
Felsővámos 63 0.99 %
Csenke 62 0.98 %
Lögérpatony 52 0.82 %
Felbár 49 0.77 %
Csallóköznádasd 48 0.76 %
Szap 47 0.74 %
Hegyéte 47 0.74 %
Jányok 46 0.72 %
Albár 42 0.66 %
Kisudvarnok 41 0.65 %
Sárosfa 40 0.63 %
Bögellő 38 0.60 %
Medve 37 0.58 %
Királyfiakarcsa 37 0.58 %
Kulcsod 37 0.58 %
Csilizpatas 37 0.58 %
Nagyudvarnok 35 0.55 %
Egyházkarcsa 35 0.55 %
Béke 34 0.54 %
Lúcs 34 0.54 %
Vajka 31 0.49 %
Szentmihályfa 28 0.44 %
Padány 21 0.33 %
Nagymad 20 0.31 %
Dercsika 20 0.31 %
Bacsfa 19 0.30 %
Pódatejed 18 0.28 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Nemesgomba 17 0.27 %
Nagybodak 17 0.27 %
Nagypaka 16 0.25 %
Dunatőkés 16 0.25 %
Úszor 15 0.24 %
Csallóköztárnok 13 0.20 %
Csákány 12 0.19 %
Patonyrét 10 0.16 %
Doborgaz 8 0.13 %
Keszölcés 8 0.13 %
Olgya 6 0.09 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 17.82 %
Somorja 128 3.47 %
Bős 49 1.33 %
Nagymegyer 45 1.22 %
Lég 43 1.17 %
Nyárasd 33 0.90 %
Vörösmajor 31 0.84 %
Nyékvárkony 30 0.81 %
Nagyudvarnok 28 0.76 %
Gelle 27 0.73 %
Kisudvarnok 25 0.68 %
Ekecs 25 0.68 %
Csallóközkürt 25 0.68 %
Hegyéte 24 0.65 %
Nemeshodos 24 0.65 %
Egyházkarcsa 23 0.62 %
Bacsfa 22 0.60 %
Úszor 21 0.57 %
Illésháza 20 0.54 %
Szentmihályfa 19 0.52 %
Alistál 19 0.52 %
Pozsonyeperjes 19 0.52 %
Diósförgepatony 18 0.49 %
Albár 17 0.46 %
Vásárút 17 0.46 %
Csilizradvány 16 0.43 %
Jányok 15 0.41 %
Pódatejed 14 0.38 %
Felbár 14 0.38 %
Csiliznyárad 12 0.33 %
Csenke 12 0.33 %
Nagymagyar 12 0.33 %
Nagypaka 12 0.33 %
Sárosfa 11 0.30 %
Nagyszarva 11 0.30 %
Csütörtök 11 0.30 %
Dunatőkés 11 0.30 %
Baka 11 0.30 %
Lögérpatony 10 0.27 %
Királyfiakarcsa 10 0.27 %
Nagyabony 9 0.24 %
Nagybodak 8 0.22 %
Csallóköznádasd 6 0.16 %
Dunakisfalud 6 0.16 %
Macháza 6 0.16 %
Doborgaz 5 0.14 %
Nagymad 5 0.14 %
Csákány 5 0.14 %
Padány 5 0.14 %
Nemesgomba 5 0.14 %
Patonyrét 5 0.14 %
Bögellő 4 0.11 %
Csilizpatas 4 0.11 %
Olgya 4 0.11 %
Sárrét 3 0.08 %
Vajka 3 0.08 %
Felsővámos 3 0.08 %
Vitény 3 0.08 %
Béke 3 0.08 %
Medve 3 0.08 %
Kulcsod 2 0.05 %
Csallóköztárnok 2 0.05 %
Dercsika 2 0.05 %
Szap 2 0.05 %
Balony 2 0.05 %
Lúcs 1 0.03 %
Keszölcés 1 0.03 %
Somorja 230 22.66 %
Dunaszerdahely 97 9.56 %
Vörösmajor 35 3.45 %
Lég 33 3.25 %
Úszor 27 2.66 %
Bős 22 2.17 %
Bacsfa 20 1.97 %
Olgya 13 1.28 %
Nagypaka 12 1.18 %
Nagymegyer 10 0.99 %
Vitény 9 0.89 %
Sárosfa 8 0.79 %
Vajka 7 0.69 %
Felbár 7 0.69 %
Lögérpatony 7 0.69 %
Nagymagyar 7 0.69 %
Hegyéte 6 0.59 %
Macháza 5 0.49 %
Ekecs 5 0.49 %
Nagyszarva 5 0.49 %
Nemesgomba 5 0.49 %
Patonyrét 5 0.49 %
Szentmihályfa 4 0.39 %
Csallóköztárnok 4 0.39 %
Vásárút 4 0.39 %
Diósförgepatony 4 0.39 %
Gelle 4 0.39 %
Sárrét 4 0.39 %
Nemeshodos 4 0.39 %
Csenke 4 0.39 %
Illésháza 4 0.39 %
Nyékvárkony 3 0.30 %
Dunatőkés 3 0.30 %
Csütörtök 3 0.30 %
Nyárasd 3 0.30 %
Lúcs 3 0.30 %
Keszölcés 3 0.30 %
Béke 2 0.20 %
Kulcsod 2 0.20 %
Medve 2 0.20 %
Egyházkarcsa 2 0.20 %
Királyfiakarcsa 2 0.20 %
Albár 2 0.20 %
Csákány 2 0.20 %
Csallóközkürt 2 0.20 %
Felsővámos 2 0.20 %
Nagybodak 2 0.20 %
Nagyabony 2 0.20 %
Pódatejed 2 0.20 %
Csilizpatas 2 0.20 %
Jányok 2 0.20 %
Balony 1 0.10 %
Alistál 1 0.10 %
Doborgaz 1 0.10 %
Csilizradvány 1 0.10 %
Nagymad 1 0.10 %
Bögellő 1 0.10 %
Baka 1 0.10 %
Csallóköznádasd 1 0.10 %
Csiliznyárad 1 0.10 %
Pozsonyeperjes 1 0.10 %
Nagyudvarnok 1 0.10 %
Dunakisfalud 1 0.10 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 13.48 %
Somorja 278 11.64 %
Úszor 86 3.60 %
Vörösmajor 82 3.43 %
Bős 60 2.51 %
Lég 40 1.68 %
Hegyéte 31 1.30 %
Nagymegyer 30 1.26 %
Lögérpatony 30 1.26 %
Olgya 29 1.21 %
Illésháza 28 1.17 %
Nagypaka 27 1.13 %
Nyárasd 25 1.05 %
Csütörtök 24 1.01 %
Gelle 23 0.96 %
Nagymagyar 23 0.96 %
Macháza 22 0.92 %
Kisudvarnok 22 0.92 %
Csákány 22 0.92 %
Jányok 21 0.88 %
Csenke 20 0.84 %
Nemeshodos 19 0.80 %
Felbár 19 0.80 %
Ekecs 16 0.67 %
Doborgaz 16 0.67 %
Egyházkarcsa 16 0.67 %
Szentmihályfa 16 0.67 %
Alistál 16 0.67 %
Vajka 14 0.59 %
Nagyszarva 14 0.59 %
Nyékvárkony 14 0.59 %
Nagyabony 14 0.59 %
Pozsonyeperjes 13 0.54 %
Pódatejed 13 0.54 %
Vásárút 11 0.46 %
Vitény 11 0.46 %
Diósförgepatony 11 0.46 %
Nagymad 10 0.42 %
Királyfiakarcsa 10 0.42 %
Sárosfa 10 0.42 %
Csallóközkürt 9 0.38 %
Nemesgomba 9 0.38 %
Csiliznyárad 9 0.38 %
Csallóköznádasd 9 0.38 %
Sárrét 9 0.38 %
Dunatőkés 8 0.34 %
Lúcs 8 0.34 %
Béke 8 0.34 %
Kulcsod 8 0.34 %
Keszölcés 7 0.29 %
Balony 7 0.29 %
Nagybodak 7 0.29 %
Csallóköztárnok 7 0.29 %
Dercsika 6 0.25 %
Nagyudvarnok 6 0.25 %
Baka 5 0.21 %
Albár 5 0.21 %
Felsővámos 5 0.21 %
Patonyrét 5 0.21 %
Bacsfa 5 0.21 %
Dunakisfalud 5 0.21 %
Csilizpatas 5 0.21 %
Medve 4 0.17 %
Csilizradvány 3 0.13 %
Padány 2 0.08 %
Bögellő 2 0.08 %
Szap 1 0.04 %
Dunaszerdahely 309 21.84 %
Somorja 108 7.63 %
Bős 92 6.50 %
Nagymegyer 84 5.94 %
Nagyudvarnok 59 4.17 %
Vásárút 57 4.03 %
Nyékvárkony 53 3.75 %
Lég 43 3.04 %
Nemeshodos 39 2.76 %
Albár 38 2.69 %
Nyárasd 33 2.33 %
Szentmihályfa 30 2.12 %
Nagyabony 30 2.12 %
Úszor 28 1.98 %
Egyházkarcsa 28 1.98 %
Kisudvarnok 26 1.84 %
Nagypaka 25 1.77 %
Csallóközkürt 25 1.77 %
Alistál 23 1.63 %
Bacsfa 22 1.55 %
Vörösmajor 21 1.48 %
Pódatejed 20 1.41 %
Ekecs 19 1.34 %
Sárosfa 18 1.27 %
Dunakisfalud 18 1.27 %
Felsővámos 16 1.13 %
Gelle 16 1.13 %
Hegyéte 15 1.06 %
Felbár 14 0.99 %
Lögérpatony 13 0.92 %
Baka 12 0.85 %
Pozsonyeperjes 12 0.85 %
Nemesgomba 12 0.85 %
Nagymad 12 0.85 %
Bögellő 12 0.85 %
Sárrét 11 0.78 %
Diósförgepatony 11 0.78 %
Nagymagyar 11 0.78 %
Dunatőkés 11 0.78 %
Csiliznyárad 10 0.71 %
Csütörtök 10 0.71 %
Lúcs 9 0.64 %
Királyfiakarcsa 9 0.64 %
Olgya 9 0.64 %
Csilizradvány 8 0.57 %
Csallóköznádasd 7 0.49 %
Nagyszarva 7 0.49 %
Illésháza 6 0.42 %
Szap 5 0.35 %
Patonyrét 5 0.35 %
Csenke 5 0.35 %
Macháza 5 0.35 %
Vitény 5 0.35 %
Doborgaz 5 0.35 %
Padány 5 0.35 %
Jányok 4 0.28 %
Dercsika 4 0.28 %
Csallóköztárnok 4 0.28 %
Medve 4 0.28 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Csákány 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Kulcsod 2 0.14 %
Nagybodak 2 0.14 %
Vajka 2 0.14 %
Béke 2 0.14 %
Keszölcés 2 0.14 %
Dunaszerdahely 182 10.69 %
Somorja 181 10.63 %
Pozsonyeperjes 90 5.28 %
Vörösmajor 58 3.41 %
Úszor 50 2.94 %
Nagymegyer 34 2.00 %
Bős 33 1.94 %
Lég 23 1.35 %
Nyárasd 23 1.35 %
Nagypaka 21 1.23 %
Nemesgomba 21 1.23 %
Felbár 20 1.17 %
Nagymagyar 19 1.12 %
Nyékvárkony 19 1.12 %
Illésháza 19 1.12 %
Kisudvarnok 19 1.12 %
Csütörtök 18 1.06 %
Olgya 18 1.06 %
Lögérpatony 17 1.00 %
Ekecs 17 1.00 %
Nemeshodos 17 1.00 %
Gelle 17 1.00 %
Hegyéte 16 0.94 %
Jányok 15 0.88 %
Macháza 15 0.88 %
Csákány 14 0.82 %
Vajka 12 0.70 %
Csiliznyárad 12 0.70 %
Dunatőkés 12 0.70 %
Doborgaz 12 0.70 %
Nagyabony 11 0.65 %
Csilizradvány 11 0.65 %
Egyházkarcsa 11 0.65 %
Vitény 11 0.65 %
Vásárút 11 0.65 %
Alistál 11 0.65 %
Nagyudvarnok 10 0.59 %
Nagyszarv