SK
RS
.....

Kövecses

Község

címer zászló
310 100% magyar 1910
258 68% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kövecses
Hivatalos szlovák megnevezés:
Štrkovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Keszi-völgy, Kis-Recski-völgy, Nagy-mező
Koordináták:
48.36044312, 20.32393837
Terület:
4,35 km2
Rang:
község
Népesség:
379
Tszf. magasság:
169 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98045
Település kód:
515655
Szervezeti azonosító:
319139

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó jobb partjának közelében, a Gömöri-teraszok kistájon fekszik, a 67-es főút (Tornalja-Bánréve szakasz) és a Rozsnyó-Bánréve vasútvonal (megállóhely) mentén, Sajószentkirálytól 4 km-re északra, Tornaljától 7,5 km-re délre. Mellékutak kötik össze Sajókeszivel (3 km) és Naprággyal (5 km). Határa 160-238 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Hanva, északról Méhi és Sajókeszi, keletről Sajószentkirály, délről pedig Sajórecske községekkel határos. Nyugati határát a Sajó bal parti töltése alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (4,09 km²) 1910-38-hoz képest (4,35 km²) 6 %-al csökkent (1950 után Hanva határának egy részét Kövecseshez csatolták, Kövecses határának egy részét pedig Sajókeszihez).

Népesség

1910-ben 311, 1921-ben 365, 1938-ban pedig 313, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után kárpátaljai szlovákokat telepítettek a községbe, de túlnyomó magyar többségét (2011-ben 77,7 %, a magyar anyanyelvűek aránya 88,3 %) napjainkig megőrizte. A szlovákok aránya 2011-ben 11,7 %, a romáké 9,8 % volt (a lakosság egynegyede - 26,7 % - a roma etnikumhoz tartozik). A lakosság többsége (50,1 %, 1921-ben még 61,6 %) református vallású, a római katolikusok aránya 36,8 %.

Történelem

1323-ban „Kwesd” alakban említik először. 1351-ben „Kueches”, 1427-ben „Koweches” alakban szerepel a korabeli forrásokban. A 15. században a Dancs család birtokközpontja volt, akik 1427-ben 10 portát bírtak a faluban. A 16. század háborúiban lakossága elmenekült. 1551-ben csak 6 jobbágyportája volt. 1773-ban 7 jobbágy és 6 zsellércsalád élt itt. 1828-ban 38 házában 263 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. A 20. század második felében magyar nyelven is oktató mezőgazdasági szakmunkásképző intézet működött itt.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos magyar alapiskola és óvoda egyaránt található, határában napkollektoros erőmű működik. Református temploma 1825-ben épült klasszicista stílusban, a szintén klasszicista egykori Jansen-kastély pedig a 19. század elején.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÖVECSES. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Dancs, és Vaisz Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik a’ Sajó mentében egy igen gyönyörűen emelkedő parton, határja jó, réttye elég van, piatzozása három mértföldnyire, keresettye szőlő mivelés által, legelője elegendő, ’s épűletre való fája is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kövecses, magyar falu, Gömör vmegyében, felülről a Kerepeczi pusztával, alólról Recske helységgel határos, rónaságon fekszik, ut. post. Tornallyától a Putnok felé vivő országút két oldalán, reformatus templommal. A lakosok száma 160, kik közül róm. kath. 7, ref. 140, evang. 13, mindnyájan eredet szülte magyarok. Van 3 1/8 urbéri telek, majorsági jobbágy 4, majorsági telek 19 2/8, zsellér 14, lakó 3; erdő 128 hold. Szántófölde mindent bőven terem; rétje sok és jó takarmányt ad, ollykor egy rész a Sajó vize által elöntetik; a lakosok a szarvasmarha-tenyésztést s hizlalást üzik. Birják Dancs, Abaffi, Lukács urak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kövecses, sajóvölgyi magyar kisközség, 63 házzal és 345 ev. ref. vallású lakossal. E községnek már a XIII. században a kövecsesi Dancs család az ura és ez időben, a mikor Koweches néven van említve, a Czinege család is részbirtokos. Később a mellétei Barna család is jogot tart reá, az újabb korban pedig a Szent-Miklóssy család is. A Dancs család kihaltáig birtokos a községben, mely birtok Lukács Lajos táblabíró neje, szül. Dancs Erzsébet révén, a Lukács családé lett és 1892-ben vétel utján került Nehrer László tulajdonába. A Dancs család utolsó tagja László, csak 4 évvel ezelőtt halt meg. 17 éves korában részt vett a szabadságharczban, Schwechatnál egy ágyugolyó térden felül elvitte a ballábát. Azóta itt lakott. Birtokát ugyancsak Nehrer László vette meg. Van itt három kúria, melyek közül az egyiket a Lukács család építtette, ez most Nehrer Lászlóé, a másik kettő a Dancs családé volt s ezek egyike most gróf Rey Vilmáé. A község református temploma 1842-ben épült. 1879-ben jégverés és árvíz az egész községet elpusztította. Kövecses tájékán feküdt hajdan Chyntalan község, mely e néven 1431-ben merül fel. A községnek van postája és vasúti állomása, távírója pedig Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kövecses. A Dancs-család egyik ága kövecsesi előnévvel már a XIII. században birtokolja a községet Koweches néven. Ugyanekkor a Czineje-családnak is vannak itt földjei. Továbbiakban a mellétei Barna-családnak, majd a Szentmiklóssiaknak voltak itt birtokai. A Dancs-család utolsó tagja, Erzsébet, Lukács Lajos tábornokhoz ment férjhez, akinek révén a Lukácscsaládra szállt át a birtok, majd vétel útján 1892-ben Nehrer László birtokába került. Danes László birtokrészét is Nehrer vette meg. A község három úrháza közül az egyik a Lukács-családtól származott át Nehrer Lászlóra, a másik a Dancs-családé volt és a század elején gróf Rey Vilmáé volt. 1842ben épült a község ref. temploma. A község területe 756 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 313. A községhez tartozik még Csemustag.

Névelőfordulások
1323
Kwesd
1351
Kueches
1427
Koweches
1773
Kövecses,
1786
Köwecschesch,
1808
Kövecses,
1863
Kővecses,
1920
Štrkovec,
1927
Štrkovec, Kövecses,
1945
Štrkovec, Kövecses,
1948
Štrkovec
1994
Kövecses

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kövecses (Štrkovec) 10
Telefon: 0475812197

Honlap: obec-strkovec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Keszi Norbert (Független)

Képviselő-testület:
Bukovinszký Gabriel (Független)
Jágerský Pavol (Független)
Pásztor Ladislav (Független)
Fürjes Csaba (SMK-MKP)
Fehér Norbert (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Kövecsesi Posta

Kövecses 33

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kövecses 63

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kövecses 62

Kövecsesi Községi Hivatal

Kövecses 10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 317 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 310 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 353 97%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 365
magyarok 275 76%
szlovákok 53 15%
romák 33 9%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 361
magyarok 319 85%
szlovákok 39 10%
romák 18 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 377
magyarok 285 78%
szlovákok 43 12%
romák 36 10%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 367
magyarok 258 68%
szlovákok 45 12%
romák 72 19%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 380
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 64.51 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189

Polgármester

Érvényes szavazólap: 176
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Keszi Norbert 176 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bukovinszký Gabriel 127 Független
Fürjes Csaba 126 SMK-MKP
Jágerský Pavol 109 Független
Pásztor Ladislav 103 Független
Fehér Norbert 71 SMK-MKP
Szabó Zoltán 67 SMK-MKP
Rusznyák Norbert 64 Független
Kerestes Ján 60 Független
Szabó Štefan 42 Független

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 286
Választási részvétel: 28.67 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 286
Választási részvétel: 15.73 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45
Választásra jogosult: 288
Választási részvétel: 35,06 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 79
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 50 63.29 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 14 17.72 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 7 8.86 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 5 6.33 % Független
Andrea Jenčíková 1 1.27 % NP
Ladislav Fízik 1 1.27 % ASV
Emil Samko 1 1.27 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 18 40.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 44 44.44 % Független
Igor Kašper 20 20.20 % Független
Jozef Šimko 13 13.13 % Független
Vojtech Kökény 9 9.09 % SRK
Marian Kotleba 6 6.06 % ĽSNS
Martin Juhaniak 2 2.02 % Független
Martin Klus 2 2.02 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 2.02 % JĽSS
Pavel Greksa 1 1.01 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 67 82.72% SMK-MKP
František Auxt 28 34.57% SMK-MKP
Ladislav Rigó 28 34.57% SMK-MKP
Zoltán Bán 26 32.10% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 20 24.69% Független
Michal Bagačka 19 23.46% KDH, SMER - SD
Pavel Struhár 17 20.99% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 14 17.28% ASV
Silvia Vargová 13 16.05% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 13 16.05% MOST - HÍD
Ladislav Lang 4 4.94% MOST - HÍD
Stanislav Mizík 4 4.94% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 4 4.94% Független
Csaba Horváth 3 3.70% Független
Ján Antal 3 3.70% ÚSVIT
Kristián Gavalier 3 3.70% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 2 2.47% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Šimko 2 2.47% Független
Veronika Rízová 2 2.47% KSS
Gejza Farkaš 2 2.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Viliam Vaš 2 2.47% SMER - SD, KDH
Peter Mináč 2 2.47% SMER - SD, KDH
Tibor Balog 2 2.47% SMS
Katarína Moncoľová 1 1.23% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Puhlová 1 1.23% PD
Samuel Zubo 1 1.23% KSS
Peter Vraniak 1 1.23% ÚSVIT
Jana Uhrinová 1 1.23% SNS
Helena Krauszová 1 1.23% SMS
Romana Antalová 1 1.23% ÚSVIT
Jozef Pupala 1 1.23% KSS
Tomáš Rosiar 1 1.23% ĽS Naše Slovensko
Ján Matej 1 1.23% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 1 1.23% NP
Vojtech Kökény 1 1.23% SRK
Pavel Cibuliak 1 1.23% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Juhász 66 66.67% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 60 60.61% SMK-MKP
Ferenc Auxt 56 56.57% SMK-MKP
Ladislav Rigó 41 41.41% SMK-MKP
Štefan Vavrek 32 32.32% MOST - HÍD
Zoltán Biró 28 28.28% DOMA DOBRE
Vojtech Szajkó 15 15.15% SRK
Tomáš Agócs 14 14.14% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 14 14.14% SRK
Jozef Šimko 13 13.13% Független
Csaba Csízi 11 11.11% MOST - HÍD
Aladár Bari 8 8.08% MOST - HÍD
Ladislav Lang 7 7.07% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 7 7.07% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gejza Mede 6 6.06% Független
Ján Lichanec 5 5.05% Független
Tomáš Sliva 4 4.04% MOST - HÍD
Stanislava Zvarová 4 4.04% SMER-SD
Michal Bagačka 4 4.04% SMER-SD
Martin Pliešovský 3 3.03% SNS
Pavel Cibuliak 3 3.03% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 3 3.03% SMER-SD
Michaela Kružlicová 3 3.03% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 3 3.03% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Branislav Bukviar 3 3.03% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marian Petrok 2 2.02% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Adriana Zavadinková 2 2.02% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Grendelová 2 2.02% KSS
Andrea Andrášiová 2 2.02% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Katarína Moncoľová 2 2.02% Független
Vojtech Menyhárt 2 2.02% Független
Vladimír Skrutek 2 2.02% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 2 2.02% SME RODINA - Boris Kollár
Gejza Farkaš 2 2.02% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Stanislav Mizík 2 2.02% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 1 1.01% Független
Roman Lebeda 1 1.01% Független
Dušan Hlinka 1 1.01% SMER-SD
Peter Mináč 1 1.01% SMER-SD
Aneta Vargicová 1 1.01% SNS
Róbert Čipka 1 1.01% KSS
Zdenko Ľaudár 1 1.01% ĽS Naše Slovensko
Anatolij Jefimov 1 1.01% KSS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER-SD
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 14.81 %
Tiszolc 212 9.08 %
Nyustya 134 5.74 %
Klenóc 59 2.53 %
Feled 29 1.24 %
Bakostörék 28 1.20 %
Rimaráhó 21 0.90 %
Várgede 18 0.77 %
Jánosi 18 0.77 %
Osgyán 17 0.73 %
Rimabrézó 16 0.68 %
Cserencsény 12 0.51 %
Meleghegy 12 0.51 %
Kruzsnó 11 0.47 %
Rimaszabadi 9 0.39 %
Derencsény 9 0.39 %
Uzapanyit 8 0.34 %
Durendapuszta 8 0.34 %
Rimabánya 8 0.34 %
Rimazsaluzsány 7 0.30 %
Sajószentkirály 7 0.30 %
Velkenye 7 0.30 %
Gömörfüge 7 0.30 %
Rimaszécs 6 0.26 %
Vámosbalog 5 0.21 %
Dobóca 5 0.21 %
Kecege 5 0.21 %
Balogrussó 5 0.21 %
Kőhegy 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Balogfala 4 0.17 %
Rakottyás 4 0.17 %
Rónapatak 4 0.17 %
Runya 4 0.17 %
Oldalfala 4 0.17 %
Zeherje 4 0.17 %
Bellény 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Kacagópuszta 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Gortvakisfalud 3 0.13 %
Ajnácskő 3 0.13 %
Gernyőpuszta 3 0.13 %
Harmac 3 0.13 %
Bátka 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Tajti 3 0.13 %
Détér 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogújfalu 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Alsósziklás 2 0.09 %
Hanva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Tóthegymeg 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Karaszkó 2 0.09 %
Méhi 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Kopárhegy 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 17.02 %
Rimaszombat 141 9.92 %
Rimaszécs 141 9.92 %
Baraca 102 7.17 %
Sajólénártfalva 66 4.64 %
Cakó 55 3.87 %
Sajószentkirály 49 3.45 %
Nemesmartonfala 46 3.23 %
Kálosa 38 2.67 %
Zsip 38 2.67 %
Abafalva 36 2.53 %
Dobóca 35 2.46 %
Velkenye 34 2.39 %
Bátka 34 2.39 %
Hanva 34 2.39 %
Várgede 33 2.32 %
Vámosbalog 32 2.25 %
Rakottyás 31 2.18 %
Balogtamási 29 2.04 %
Tajti 29 2.04 %
Gesztete 28 1.97 %
Balogfala 28 1.97 %
Rimasimonyi 28 1.97 %
Jéne 28 1.97 %
Feled 27 1.90 %
Sajókeszi 27 1.90 %
Csíz 26 1.83 %
Uzapanyit 25 1.76 %
Gömörfüge 21 1.48 %
Jánosi 16 1.13 %
Rimapálfala 16 1.13 %
Méhi 16 1.13 %
Balogújfalu 16 1.13 %
Serke 15 1.05 %
Naprágy 15 1.05 %
Balogiványi 15 1.05 %
Almágy 14 0.98 %
Zádorháza 10 0.70 %
Runya 10 0.70 %
Harmac 9 0.63 %
Kövecses 8 0.56 %
Darnya 7 0.49 %
Szútor 7 0.49 %
Alsóvály 7 0.49 %
Osgyán 6 0.42 %
Egyházasbást 6 0.42 %
Nyustya 6 0.42 %
Détér 6 0.42 %
Gortvakisfalud 6 0.42 %
Sajórecske 6 0.42 %
Ajnácskő 5 0.35 %
Klenóc 5 0.35 %
Perjése 5 0.35 %
Sajólenke 4 0.28 %
Óbást 4 0.28 %
Vecseklő 4 0.28 %
Hubó 4 0.28 %
Medveshidegkút 4 0.28 %
Korláti 3 0.21 %
Cserencsény 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Oldalfala 3 0.21 %
Guszona 3 0.21 %
Derencsény 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Kruzsnó 2 0.14 %
Tiszolc 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Bakostörék 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Zeherje 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 14.80 %
Tiszolc 81 10.33 %
Klenóc 17 2.17 %
Nyustya 16 2.04 %
Rimaszécs 11 1.40 %
Osgyán 9 1.15 %
Rimaráhó 7 0.89 %
Cserencsény 7 0.89 %
Feled 6 0.77 %
Rimazsaluzsány 6 0.77 %
Jánosi 6 0.77 %
Karaszkó 4 0.51 %
Méhi 4 0.51 %
Kálosa 4 0.51 %
Várgede 4 0.51 %
Sajószentkirály 4 0.51 %
Zeherje 3 0.38 %
Rimabánya 3 0.38 %
Perjése 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Rimaszabadi 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Kruzsnó 2 0.26 %
Zsip 2 0.26 %
Felsősziklás 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Kecege 2 0.26 %
Bátka 2 0.26 %
Bakostörék 2 0.26 %
Abafalva 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Gesztete 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Kiéte 2 0.26 %
Uzapanyit 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Gömörfüge 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Alsósziklás 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Rimabrézó 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Rimapálfala 1 0.13 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 2.15 %
Nyustya 12 0.29 %
Jánosi 9 0.22 %
Feled 5 0.12 %
Gömörfüge 4 0.10 %
Méhi 4 0.10 %
Cserencsény 4 0.10 %
Rimaszécs 4 0.10 %
Tiszolc 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Várgede 3 0.07 %
Vámosbalog 3 0.07 %
Kruzsnó 3 0.07 %
Sajószentkirály 3 0.07 %
Klenóc 3 0.07 %
Osgyán 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Uzapanyit 2 0.05 %
Nemesradnót 2 0.05 %
Rimaráhó 2 0.05 %
Perjése 2 0.05 %
Alsóvály 2 0.05 %
Kálosa 2 0.05 %
Balogpádár 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Gömörpéterfala 1 0.02 %
Tajti 1 0.02 %
Durendapuszta 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Naprágy 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kövecses 1 0.02 %
Gömörispánmező 1 0.02 %
Bátka 1 0.02 %
Gesztete 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Zsip 1 0.02 %
Cakó 1 0.02 %
Ratkószuha 1 0.02 %
Zeherje 1 0.02 %
Dúlháza 1 0.02 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 22.28 %
Nyustya 49 1.38 %
Osgyán 45 1.27 %
Tiszolc 45 1.27 %
Feled 35 0.99 %
Klenóc 32 0.90 %
Várgede 23 0.65 %
Cserencsény 22 0.62 %
Rimaráhó 17 0.48 %
Bátka 15 0.42 %
Vámosbalog 14 0.39 %
Ajnácskő 14 0.39 %
Bakostörék 13 0.37 %
Jánosi 12 0.34 %
Alsósziklás 11 0.31 %
Csíz 10 0.28 %
Ratkószuha 10 0.28 %
Kruzsnó 10 0.28 %
Zeherje 9 0.25 %
Kecege 9 0.25 %
Vecseklő 9 0.25 %
Rimazsaluzsány 9 0.25 %
Perjése 8 0.23 %
Balogrussó 8 0.23 %
Abafalva 8 0.23 %
Guszona 8 0.23 %
Sajószentkirály 7 0.20 %
Gömörfüge 7 0.20 %
Dobóca 7 0.20 %
Alsóvály 7 0.20 %
Meleghegy 7 0.20 %
Nemesradnót 7 0.20 %
Felsővály 6 0.17 %
Rimaszécs 6 0.17 %
Oldalfala 6 0.17 %
Méhi 6 0.17 %
Rimabánya 6 0.17 %
Rakottyás 5 0.14 %
Dúlháza 5 0.14 %
Zsip 5 0.14 %
Derencsény 5 0.14 %
Gömörpéterfala 5 0.14 %
Serke 5 0.14 %
Hanva 5 0.14 %
Velkenye 5 0.14 %
Durendapuszta 4 0.11 %
Bellény 4 0.11 %
Rimaszabadi 4 0.11 %
Sajólenke 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.08 %
Balogfala 3 0.08 %
Kőhegy 3 0.08 %
Felsősziklás 3 0.08 %
Kacagópuszta 3 0.08 %
Balogpádár 3 0.08 %
Kálosa 3 0.08 %
Hubó 3 0.08 %
Rónapatak 3 0.08 %
Runya 3 0.08 %
Tajti 3 0.08 %
Óbást 3 0.08 %
Gernyőpuszta 3 0.08 %
Babarét 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Ratkószabadi 2 0.06 %
Almágy 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Bugyikfala 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Szilistye 2 0.06 %
Gesztete 2 0.06 %
Kerekgede 2 0.06 %
Magyarhegymeg 2 0.06 %
Kövecses 2 0.06 %
Medveshidegkút 2 0.06 %
Balogtamási 2 0.06 %
Harmac 2 0.06 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 43.74 %
Nyustya 36 2.00 %
Osgyán 34 1.89 %
Cserencsény 26 1.45 %
Tiszolc 23 1.28 %
Bakostörék 21 1.17 %
Klenóc 20 1.11 %
Jánosi 20 1.11 %
Rimaráhó 19 1.06 %
Rimabánya 16 0.89 %
Feled 15 0.83 %
Rimazsaluzsány 14 0.78 %
Ratkószabadi 14 0.78 %
Bátka 12 0.67 %
Várgede 10 0.56 %
Vámosbalog 9 0.50 %
Uzapanyit 9 0.50 %
Kruzsnó 9 0.50 %
Rimaszécs 9 0.50 %
Kőhegy 7 0.39 %
Nemesradnót 7 0.39 %
Sajószentkirály 6 0.33 %
Meleghegy 5 0.28 %
Rimabrézó 5 0.28 %
Balogpádár 5 0.28 %
Abafalva 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Felsősziklás 4 0.22 %
Almágy 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Rimaszabadi 3 0.17 %
Baraca 3 0.17 %
Kecege 3 0.17 %
Balogrussó 3 0.17 %
Velkenye 3 0.17 %
Vecseklő 3 0.17 %
Sajólenke 3 0.17 %
Alsóvály 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Bugyikfala 3 0.17 %
Óbást 2 0.11 %
Gömörfüge 2 0.11 %
Guszona 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Durendapuszta 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Gernyőpuszta 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Dobóca 2 0.11 %
Ajnácskő 1 0.06 %
Csíz 1 0.06 %
Rónapatak 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Jéne 1 0.06 %
Détér 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Szútor 1 0.06 %
Babarét 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Balogfala 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Darnya 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 59.45 %
Osgyán 23 2.90 %
Jánosi 21 2.64 %
Zeherje 14 1.76 %
Feled 13 1.64 %
Bátka 11 1.39 %
Bakostörék 9 1.13 %
Rimaszécs 9 1.13 %
Tiszolc 9 1.13 %
Cserencsény 8 1.01 %
Sajószentkirály 7 0.88 %
Kövecses 7 0.88 %
Dobóca 7 0.88 %
Gesztete 6 0.76 %
Rimaráhó 6 0.76 %
Gömörpéterfala 5 0.63 %
Ajnácskő 5 0.63 %
Várgede 5 0.63 %
Klenóc 5 0.63 %
Serke 5 0.63 %
Rimazsaluzsány 5 0.63 %
Balogfala 5 0.63 %
Balogtamási 4 0.50 %
Détér 4 0.50 %
Vámosbalog 4 0.50 %
Alsósziklás 4 0.50 %
Felsővály 4 0.50 %
Guszona 3 0.38 %
Kruzsnó 3 0.38 %
Almágy 3 0.38 %
Uzapanyit 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Rimapálfala 3 0.38 %
Nyustya 3 0.38 %
Rimabánya 3 0.38 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Meleghegy 2 0.25 %
Sajólenke 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Nemesmartonfala 2 0.25 %
Tajti 2 0.25 %
Rimabrézó 2 0.25 %
Óbást 2 0.25 %
Bellény 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Abafalva 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 86.65 %
Nyustya 107 12.99 %
Tiszolc 34 4.13 %
Feled 28 3.40 %
Klenóc 28 3.40 %
Jánosi 22 2.67 %
Osgyán 20 2.43 %
Cserencsény 18 2.18 %
Détér 17 2.06 %
Bátka 17 2.06 %
Ajnácskő 17 2.06 %
Várgede 15 1.82 %
Kruzsnó 14 1.70 %
Gernyőpuszta 10 1.21 %
Bakostörék 10 1.21 %
Rimaráhó 10 1.21 %
Rimabánya 9 1.09 %
Guszona 8 0.97 %
Meleghegy 8 0.97 %
Zeherje 7 0.85 %
Rimabrézó 7 0.85 %
Zsip 7 0.85 %
Perjése 6 0.73 %
Csíz 6 0.73 %
Vámosbalog 6 0.73 %
Rimazsaluzsány 5 0.61 %
Felsősziklás 5 0.61 %
Rimaszécs 5 0.61 %
Kacagópuszta 5 0.61 %
Alsósziklás 5 0.61 %
Sajószentkirály 5 0.61 %
Sajólenke 4 0.49 %
Dobóca 4 0.49 %
Hubó 4 0.49 %
Nemesradnót 4 0.49 %
Tóthegymeg 4 0.49 %
Uzapanyit 4 0.49 %
Balogfala 4 0.49 %
Durendapuszta 3 0.36 %
Kövecses 3 0.36 %
Vecseklő 3 0.36 %
Tajti 3 0.36 %
Sajórecske 3 0.36 %
Méhi 3 0.36 %
Gömörfüge 3 0.36 %
Kőhegy 3 0.36 %
Alsóvály 3 0.36 %
Kecege 3 0.36 %
Balogrussó 3 0.36 %
Dúlháza 3 0.36 %
Abafalva 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Jéne 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Rakottyás 2 0.24 %
Karaszkó 2 0.24 %
Derencsény 2 0.24 %
Felsővály 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Rónapatak 2 0.24 %
Runya 2 0.24 %
Balogújfalu 2 0.24 %
Serke 2 0.24 %
Gömörispánmező 2 0.24 %
Óbást 2 0.24 %
Gesztes 2 0.24 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Harmac 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Hanva 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Ratkószabadi 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Kálosa 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Gortvakisfalud 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Velkenye 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Szilistye 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 39.87 %
Ajnácskő 113 9.35 %
Sajólénártfalva 108 8.93 %
Bátka 77 6.37 %
Feled 76 6.29 %
Sajószentkirály 66 5.46 %
Rimaszécs 65 5.38 %
Csíz 61 5.05 %
Nemesradnót 54 4.47 %
Vámosbalog 51 4.22 %
Tajti 51 4.22 %
Hanva 43 3.56 %
Velkenye 35 2.89 %
Harmac 31 2.56 %
Baraca 30 2.48 %
Almágy 29 2.40 %
Méhi 27 2.23 %
Darnya 25 2.07 %
Óbást 25 2.07 %
Rimasimonyi 23 1.90 %
Runya 23 1.90 %
Osgyán 21 1.74 %
Guszona 20 1.65 %
Serke 20 1.65 %
Abafalva 19 1.57 %
Várgede 19 1.57 %
Sajólenke 19 1.57 %
Sajórecske 19 1.57 %
Dobóca 19 1.57 %
Gesztete 18 1.49 %
Gömörpéterfala 17 1.41 %
Cakó 15 1.24 %
Uzapanyit 14 1.16 %
Egyházasbást 14 1.16 %
Jánosi 13 1.08 %
Rakottyás 13 1.08 %
Balogfala 12 0.99 %
Nyustya 12 0.99 %
Zsip 11 0.91 %
Rimaráhó 11 0.91 %
Korláti 11 0.91 %
Kövecses 11 0.91 %
Meleghegy 9 0.74 %
Balogpádár 9 0.74 %
Magyarhegymeg 9 0.74 %
Hubó 9 0.74 %
Tiszolc 9 0.74 %
Alsóvály 9 0.74 %
Détér 9 0.74 %
Vecseklő 9 0.74 %
Balogiványi 8 0.66 %
Balogújfalu 7 0.58 %
Balogtamási 7 0.58 %
Kálosa 7 0.58 %
Bakostörék 7 0.58 %
Medveshidegkút 6 0.50 %
Rimabrézó 6 0.50 %
Dobfenek 6 0.50 %
Gömörfüge 6 0.50 %
Zádorháza 6 0.50 %
Kerekgede 5 0.41 %
Cserencsény 5 0.41 %
Kisgömöri 5 0.41 %
Perjése 4 0.33 %
Rimapálfala 4 0.33 %
Dúlháza 4 0.33 %
Felsővály 4 0.33 %
Zeherje 3 0.25 %
Jéne 3 0.25 %
Bugyikfala 3 0.25 %
Kruzsnó 3 0.25 %
Tóthegymeg 3 0.25 %
Sajókeszi 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Jeszte 2 0.17 %
Kőhegy 2 0.17 %
Klenóc 2 0.17 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 93.74 %
Tiszolc 91 6.33 %
Nyustya 72 5.01 %
Klenóc 58 4.03 %
Osgyán 48 3.34 %
Rimaráhó 47 3.27 %
Cserencsény 38 2.64 %
Bakostörék 31 2.16 %
Jánosi 26 1.81 %
Feled 23 1.60 %
Kőhegy 16 1.11 %
Várgede 16 1.11 %
Rimabrézó 15 1.04 %
Rimazsaluzsány 14 0.97 %
Meleghegy 13 0.90 %
Almágy 12 0.83 %
Rimaszabadi 11 0.76 %
Kruzsnó 10 0.70 %
Bátka 10 0.70 %
Felsősziklás 10 0.70 %
Ajnácskő 10 0.70 %
Derencsény 9 0.63 %
Rimabánya 9 0.63 %
Zeherje 9 0.63 %
Alsósziklás 9 0.63 %
Gernyőpuszta 8 0.56 %
Karaszkó 8 0.56 %
Vámosbalog 7 0.49 %
Oldalfala 7 0.49 %
Kecege 7 0.49 %
Gortvakisfalud 6 0.42 %
Abafalva 6 0.42 %
Rimaszécs 6 0.42 %
Méhi 6 0.42 %
Rónapatak 6 0.42 %
Balogrussó 5 0.35 %
Bellény 5 0.35 %
Uzapanyit 5 0.35 %
Runya 5 0.35 %
Babarét 5 0.35 %
Gömörpéterfala 5 0.35 %
Balogpádár 5 0.35 %
Gömörfüge 4 0.28 %
Guszona 4 0.28 %
Alsóvály 4 0.28 %
Durendapuszta 4 0.28 %
Tóthegymeg 3 0.21 %
Serke 3 0.21 %
Csíz 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Zsip 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Szilistye 3 0.21 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Cakó 2 0.14 %
Kacagópuszta 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Sajólenke 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Sajószentkirály 2 0.14 %
Détér 1 0.07 %
Tajti 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Zádorháza 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 64.85 %
Rimaszécs 175 8.46 %
Kálosa 133 6.43 %
Bátka 123 5.95 %
Feled 117 5.66 %
Ajnácskő 100 4.84 %
Egyházasbást 90 4.35 %
Vámosbalog 81 3.92 %
Nemesradnót 73 3.53 %
Méhi 67 3.24 %
Hanva 67 3.24 %
Almágy 67 3.24 %
Balogfala 66 3.19 %
Serke 61 2.95 %
Csíz 59 2.85 %
Kövecses 56 2.71 %
Détér 56 2.71 %
Harmac 55 2.66 %
Óbást 55 2.66 %
Gesztete 50 2.42 %
Felsővály 48 2.32 %
Dobóca 47 2.27 %
Naprágy 46 2.22 %
Abafalva 45 2.18 %
Tajti 45 2.18 %
Jánosi 45 2.18 %
Várgede 42 2.03 %
Alsóvály 41 1.98 %
Rimasimonyi 40 1.93 %
Sajószentkirály 40 1.93 %
Sajólénártfalva 39 1.89 %
Balogiványi 39 1.89 %
Gömörpéterfala 39 1.89 %
Magyarhegymeg 36 1.74 %
Sajókeszi 34 1.64 %
Zsip 29 1.40 %
Vecseklő 28 1.35 %
Guszona 27 1.31 %
Cakó 26 1.26 %
Balogújfalu 26 1.26 %
Velkenye 26 1.26 %
Osgyán 26 1.26 %
Runya 25 1.21 %
Perjése 25 1.21 %
Uzapanyit 22 1.06 %
Cserencsény 21 1.02 %
Sajólenke 21 1.02 %
Gömörmihályfalva 19 0.92 %
Jéne 18 0.87 %
Zádorháza 18 0.87 %
Balogtamási 18 0.87 %
Gömörfüge 17 0.82 %
Dobfenek 15 0.73 %
Sajórecske 15 0.73 %
Rakottyás 14 0.68 %
Kerekgede 14 0.68 %
Hubó 13 0.63 %
Baraca 13 0.63 %
Oldalfala 11 0.53 %
Medveshidegkút 10 0.48 %
Kisgömöri 10 0.48 %
Balogpádár 10 0.48 %
Bakostörék 10 0.48 %
Rimapálfala 9 0.44 %
Darnya 9 0.44 %
Jeszte 8 0.39 %
Nemesmartonfala 7 0.34 %
Rimaráhó 6 0.29 %
Korláti 5 0.24 %
Gortvakisfalud 5 0.24 %
Dúlháza 5 0.24 %
Klenóc 5 0.24 %
Nyustya 5 0.24 %
Tiszolc 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Gernyőpuszta 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 5.58 %
Klenóc 25 0.54 %
Nyustya 19 0.41 %
Tiszolc 17 0.37 %
Jánosi 13 0.28 %
Kálosa 12 0.26 %
Rimaszécs 11 0.24 %
Nemesradnót 11 0.24 %
Rimasimonyi 10 0.22 %
Bátka 10 0.22 %
Várgede 10 0.22 %
Almágy 10 0.22 %
Gortvakisfalud 10 0.22 %
Osgyán 9 0.20 %
Bakostörék 8 0.17 %
Egyházasbást 8 0.17 %
Serke 8 0.17 %
Ajnácskő 8 0.17 %
Csíz 7 0.15 %
Détér 7 0.15 %
Guszona 7 0.15 %
Abafalva 7 0.15 %
Vámosbalog 7 0.15 %
Cakó 6 0.13 %
Méhi 6 0.13 %
Óbást 6 0.13 %
Feled 6 0.13 %
Kruzsnó 6 0.13 %
Oldalfala 5 0.11 %
Gömörfüge 5 0.11 %
Tajti 5 0.11 %
Rimaráhó 5 0.11 %
Rakottyás 4 0.09 %
Sajórecske 4 0.09 %
Rimabrézó 4 0.09 %
Hanva 4 0.09 %
Balogtamási 4 0.09 %
Uzapanyit 4 0.09 %
Sajószentkirály 4 0.09 %
Balogújfalu 4 0.09 %
Balogiványi 3 0.07 %
Rimapálfala 3 0.07 %
Cserencsény 3 0.07 %
Dúlháza 3 0.07 %
Zsip 3 0.07 %
Alsósziklás 3 0.07 %
Perjése 3 0.07 %
Kecege 3 0.07 %
Gesztete 2 0.04 %
Korláti 2 0.04 %
Sajólénártfalva 2 0.04 %
Zeherje 2 0.04 %
Felsővály 2 0.04 %
Naprágy 2 0.04 %
Hubó 2 0.04 %
Kacagópuszta 2 0.04 %
Baraca 2 0.04 %
Zádorháza 2 0.04 %
Gömörpéterfala 2 0.04 %
Alsóvály 2 0.04 %
Gernyőpuszta 2 0.04 %
Bugyikfala 2 0.04 %
Harmac 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Derencsény 2 0.04 %
Kövecses 2 0.04 %
Jeszte 1 0.02 %
Kőhegy 1 0.02 %
Vecseklő 1 0.02 %
Balogfala 1 0.02 %
Tóthegymeg 1 0.02 %
Kerekgede 1 0.02 %
Velkenye 1 0.02 %
Ratkószuha 1 0.02 %
Jéne 1 0.02 %
Rimabánya 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Meleghegy 1 0.02 %
Balogrussó 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Medveshidegkút 1 0.02 %
Runya 1 0.02 %
Karaszkó 1 0.02 %
Dobóca 1 0.02 %
Bellény 1 0.02 %
Durendapuszta 1 0.02 %
Magyarhegymeg 1 0.02 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 41.07 %
Egyházasbást 75 13.81 %
Feled 55 10.13 %
Tajti 43 7.92 %
Almágy 42 7.73 %
Óbást 36 6.63 %
Harmac 27 4.97 %
Ajnácskő 23 4.24 %
Balogfala 21 3.87 %
Gömörpéterfala 19 3.50 %
Rimaszécs 19 3.50 %
Jeszte 19 3.50 %
Vecseklő 18 3.31 %
Détér 17 3.13 %
Rimasimonyi 16 2.95 %
Dobfenek 16 2.95 %
Gesztete 15 2.76 %
Guszona 13 2.39 %
Medveshidegkút 12 2.21 %
Bátka 12 2.21 %
Csíz 12 2.21 %
Serke 10 1.84 %
Vámosbalog 8 1.47 %
Abafalva 7 1.29 %
Várgede 7 1.29 %
Nyustya 7 1.29 %
Kövecses 6 1.10 %
Kálosa 6 1.10 %
Méhi 6 1.10 %
Jánosi 5 0.92 %
Hanva 5 0.92 %
Sajószentkirály 5 0.92 %
Sajólénártfalva 5 0.92 %
Osgyán 5 0.92 %
Balogiványi 5 0.92 %
Zsip 4 0.74 %
Velkenye 4 0.74 %
Gortvakisfalud 4 0.74 %
Zádorháza 4 0.74 %
Balogpádár 3 0.55 %
Tiszolc 3 0.55 %
Balogújfalu 3 0.55 %
Uzapanyit 3 0.55 %
Darnya 3 0.55 %
Nemesradnót 3 0.55 %
Dobóca 3 0.55 %
Rimaráhó 3 0.55 %
Gömörfüge 3 0.55 %
Oldalfala 2 0.37 %
Dúlháza 2 0.37 %
Rimapálfala 2 0.37 %
Kruzsnó 2 0.37 %
Kerekgede 2 0.37 %
Korláti 2 0.37 %
Sajólenke 2 0.37 %
Balogtamási 2 0.37 %
Kecege 2 0.37 %
Alsóvály 2 0.37 %
Klenóc 2 0.37 %
Zeherje 2 0.37 %
Sajórecske 1 0.18 %
Rimabánya 1 0.18 %
Hubó 1 0.18 %
Runya 1 0.18 %
Perjése 1 0.18 %
Gömörmihályfalva 1 0.18 %
Cakó 1 0.18 %
Sajókeszi 1 0.18 %
Karaszkó 1 0.18 %
Kacagópuszta 1 0.18 %
Gernyőpuszta 1 0.18 %
Bakostörék 1 0.18 %
Baraca 1 0.18 %
Jéne 1 0.18 %
Felsővály 1 0.18 %
Balogrussó 1 0.18 %
Rakottyás 1 0.18 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 212.55 %
Klenóc 94 13.11 %
Bakostörék 82 11.44 %
Nyustya 78 10.88 %
Rimaráhó 72 10.04 %
Tiszolc 69 9.62 %
Cserencsény 60 8.37 %
Kruzsnó 34 4.74 %
Osgyán 33 4.60 %
Jánosi 31 4.32 %
Várgede 23 3.21 %
Feled 23 3.21 %
Rimabrézó 22 3.07 %
Meleghegy 16 2.23 %
Rimazsaluzsány 15 2.09 %
Derencsény 15 2.09 %
Gernyőpuszta 15 2.09 %
Zeherje 14 1.95 %
Felsősziklás 13 1.81 %
Bátka 12 1.67 %
Ajnácskő 12 1.67 %
Balogrussó 11 1.53 %
Vámosbalog 11 1.53 %
Sajószentkirály 10 1.39 %
Karaszkó 9 1.26 %
Gesztes 9 1.26 %
Bugyikfala 9 1.26 %
Alsósziklás 9 1.26 %
Almágy 9 1.26 %
Runya 9 1.26 %
Rimabánya 9 1.26 %
Oldalfala 8 1.12 %
Abafalva 8 1.12 %
Kacagópuszta 8 1.12 %
Kecege 8 1.12 %
Uzapanyit 7 0.98 %
Rónapatak 7 0.98 %
Kőhegy 7 0.98 %
Méhi 6 0.84 %
Bellény 6 0.84 %
Medveshidegkút 6 0.84 %
Rimaszabadi 6 0.84 %
Rimaszécs 5 0.70 %
Kerekgede 5 0.70 %
Sajólenke 5 0.70 %
Rimapálfala 5 0.70 %
Dobrapatak 5 0.70 %
Harmac 5 0.70 %
Durendapuszta 5 0.70 %
Gömörispánmező 4 0.56 %
Hanva 4 0.56 %
Balogfala 4 0.56 %
Alsóvály 4 0.56 %
Détér 4 0.56 %
Tóthegymeg 4 0.56 %
Cakó 3 0.42 %
Perjése 3 0.42 %
Baraca 3 0.42 %
Gömörfüge 3 0.42 %
Darnya 3 0.42 %
Rakottyás 2 0.28 %
Egyházasbást 2 0.28 %
Balogtamási 2 0.28 %
Babarét 2 0.28 %
Guszona 2 0.28 %
Kisgömöri 2 0.28 %
Felsővály 2 0.28 %
Magyarhegymeg 2 0.28 %
Csíz 2 0.28 %
Szilistye 2 0.28 %
Nemesradnót 1 0.14 %
Nemesmartonfala 1 0.14 %
Naprágy 1 0.14 %
Sajókeszi 1 0.14 %
Sajórecske 1 0.14 %
Gesztete 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Korláti 1 0.14 %
Balogpádár 1 0.14 %
Zsip 1 0.14 %
Szútor 1 0.14 %
Gortvakisfalud 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Serke 1 0.14 %
Kálosa 1 0.14 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 408.20 %
Szútor 215 32.04 %
Nyustya 182 27.12 %
Tiszolc 135 20.12 %
Gesztete 131 19.52 %
Feled 129 19.23 %
Jánosi 121 18.03 %
Klenóc 98 14.61 %
Osgyán 95 14.16 %
Cserencsény 88 13.11 %
Rimaszécs 81 12.07 %
Várgede 80 11.92 %
Bátka 74 11.03 %
Bakostörék 67 9.99 %
Rimaráhó 66 9.84 %
Serke 62 9.24 %
Dobóca 56 8.35 %
Rimasimonyi 48 7.15 %
Rimapálfala 47 7.00 %
Ajnácskő 47 7.00 %
Vámosbalog 47 7.00 %
Balogfala 41 6.11 %
Harmac 40 5.96 %
Nemesradnót 40 5.96 %
Kruzsnó 40 5.96 %
Almágy 39 5.81 %
Sajószentkirály 37 5.51 %
Détér 37 5.51 %
Meleghegy 36 5.37 %
Abafalva 34 5.07 %
Méhi 34 5.07 %
Gernyőpuszta 31 4.62 %
Zeherje 30 4.47 %
Felsővály 28 4.17 %
Tajti 27 4.02 %
Csíz 27 4.02 %
Uzapanyit 26 3.87 %
Velkenye 25 3.73 %
Hanva 25 3.73 %
Rimazsaluzsány 25 3.73 %
Guszona 25 3.73 %
Bellény 23 3.43 %
Egyházasbást 22 3.28 %
Alsósziklás 21 3.13 %
Óbást 20 2.98 %
Gortvakisfalud 19 2.83 %
Balogiványi 18 2.68 %
Derencsény 18 2.68 %
Sajólénártfalva 18 2.68 %
Balogtamási 18 2.68 %
Balogújfalu 17 2.53 %
Gömörpéterfala 17 2.53 %
Kőhegy 17 2.53 %
Rimabrézó 17 2.53 %
Kálosa 16 2.38 %
Magyarhegymeg 16 2.38 %
Kacagópuszta 16 2.38 %
Runya 15 2.24 %
Rimaszabadi 15 2.24 %
Rimabánya 14 2.09 %
Baraca 14 2.09 %
Karaszkó 14 2.09 %
Kövecses 13 1.94 %
Oldalfala 13 1.94 %
Zsip 13 1.94 %
Alsóvály 13 1.94 %
Gömörfüge 13 1.94 %
Jeszte 12 1.79 %
Kerekgede 11 1.64 %
Durendapuszta 10 1.49 %
Rakottyás 10 1.49 %
Jéne 10 1.49 %
Kecege 10 1.49 %
Balogpádár 9 1.34 %
Perjése 9 1.34 %
Balogrussó 9 1.34 %
Vecseklő 8 1.19 %
Hubó 8 1.19 %
Rónapatak 7 1.04 %
Sajólenke 7 1.04 %
Ratkószabadi 7 1.04 %
Kisgömöri 7 1.04 %
Korláti 7 1.04 %
Nemesmartonfala 6 0.89 %
Zádorháza 5 0.75 %
Felsősziklás 5 0.75 %
Dobfenek 5 0.75 %
Ratkószuha 4 0.60 %
Naprágy 4 0.60 %
Kiéte 4 0.60 %
Tóthegymeg 4 0.60 %
Gesztes 3 0.45 %
Babarét 3 0.45 %
Cakó 3 0.45 %
Bugyikfala 3 0.45 %
Dúlháza 2 0.30 %
Gömörlipóc 2 0.30 %
Darnya 2 0.30 %
Medveshidegkút 2 0.30 %
Gömörmihályfalva 1 0.15 %
Dobrapatak 1 0.15 %
Sajórecske 1 0.15 %
Szilistye 1 0.15 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 8.59 %
Klenóc 152 5.68 %
Rimaszombat 148 5.53 %
Tiszolc 68 2.54 %
Rimaráhó 36 1.35 %
Rimabrézó 26 0.97 %
Rimazsaluzsány 20 0.75 %
Rimabánya 18 0.67 %
Bakostörék 16 0.60 %
Rimaszabadi 15 0.56 %
Cserencsény 13 0.49 %
Várgede 11 0.41 %
Jánosi 9 0.34 %
Kecege 9 0.34 %
Kruzsnó 8 0.30 %
Balogrussó 8 0.30 %
Babarét 8 0.30 %
Nemesradnót 7 0.26 %
Meleghegy 7 0.26 %
Osgyán 6 0.22 %
Durendapuszta 6 0.22 %
Feled 6 0.22 %
Zsip 6 0.22 %
Felsősziklás 6 0.22 %
Gömörfüge 6 0.22 %
Rimaszécs 6 0.22 %
Alsóvály 5 0.19 %
Oldalfala 5 0.19 %
Abafalva 5 0.19 %
Kőhegy 5 0.19 %
Sajószentkirály 5 0.19 %
Óbást 4 0.15 %
Ajnácskő 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Gernyőpuszta 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogpádár 4 0.15 %
Kiéte 4 0.15 %
Bátka 4 0.15 %
Karaszkó 4 0.15 %
Sajólenke 4 0.15 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Szilistye 3 0.11 %
Rónapatak 3 0.11 %
Vecseklő 3 0.11 %
Méhi 3 0.11 %
Zeherje 3 0.11 %
Harmac 3 0.11 %
Felsővály 3 0.11 %
Hubó 3 0.11 %
Tajti 3 0.11 %
Kerekgede 3 0.11 %
Rimasimonyi 2 0.07 %
Balogfala 2 0.07 %
Egyházasbást 2 0.07 %
Derencsény 2 0.07 %
Ratkószabadi 2 0.07 %
Sajórecske 2 0.07 %
Csíz 2 0.07 %
Alsósziklás 2 0.07 %
Serke 2 0.07 %
Uzapanyit 2 0.07 %
Dúlháza 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Tóthegymeg 2 0.07 %
Balogújfalu 2 0.07 %
Velkenye 2 0.07 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Guszona 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Darnya 1 0.04 %
Gömörhegyvég 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 24.53 %
Kacagópuszta 50 2.37 %
Nyustya 46 2.18 %
Gernyőpuszta 44 2.08 %
Tiszolc 39 1.85 %
Klenóc 39 1.85 %
Rimaszécs 34 1.61 %
Harmac 28 1.33 %
Jánosi 24 1.14 %
Feled 22 1.04 %
Cserencsény 22 1.04 %
Osgyán 21 0.99 %
Balogiványi 18 0.85 %
Rimaráhó 16 0.76 %
Bakostörék 16 0.76 %
Durendapuszta 16 0.76 %
Rimabrézó 14 0.66 %
Felsősziklás 14 0.66 %
Csíz 13 0.62 %
Balogrussó 12 0.57 %
Dobóca 11 0.52 %
Sajószentkirály 11 0.52 %
Rimabánya 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Vámosbalog 10 0.47 %
Meleghegy 9 0.43 %
Zádorháza 8 0.38 %
Gömörispánmező 8 0.38 %
Serke 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Tóthegymeg 7 0.33 %
Abafalva 6 0.28 %
Bátka 6 0.28 %
Gesztete 5 0.24 %
Bugyikfala 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Kövecses 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Bellény 4 0.19 %
Kőhegy 4 0.19 %
Jéne 4 0.19 %
Rimaszabadi 4 0.19 %
Kruzsnó 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Rimazsaluzsány 3 0.14 %
Gömörlipóc 3 0.14 %
Runya 3 0.14 %
Méhi 3 0.14 %
Jeszte 3 0.14 %
Várgede 3 0.14 %
Kisgömöri 3 0.14 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Oldalfala 2 0.09 %
Zsip 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 76.87 %
Rimaszombat 442 56.16 %
Klenóc 253 32.15 %
Tiszolc 250 31.77 %
Rimaráhó 74 9.40 %
Bakostörék 46 5.84 %
Osgyán 43 5.46 %
Rimazsaluzsány 38 4.83 %
Rimabánya 32 4.07 %
Feled 29 3.68 %
Cserencsény 27 3.43 %
Kruzsnó 21 2.67 %
Rimabrézó 17 2.16 %
Alsósziklás 16 2.03 %
Kecege 15 1.91 %
Kálosa 13 1.65 %
Várgede 12 1.52 %
Rimaszabadi 11 1.40 %
Jánosi 11 1.40 %
Sajószentkirály 10 1.27 %
Rimaszécs 10 1.27 %
Balogrussó 10 1.27 %
Felsősziklás 10 1.27 %
Derencsény 10 1.27 %
Gernyőpuszta 9 1.14 %
Abafalva 8 1.02 %
Kacagópuszta 7 0.89 %
Babarét 7 0.89 %
Vámosbalog 7 0.89 %
Kőhegy 6 0.76 %
Zeherje 6 0.76 %
Meleghegy 6 0.76 %
Kiéte 6 0.76 %
Bátka 5 0.64 %
Méhi 5 0.64 %
Uzapanyit 5 0.64 %
Karaszkó 5 0.64 %
Perjése 5 0.64 %
Sajólenke 5 0.64 %
Gömörfüge 4 0.51 %
Guszona 4 0.51 %
Gömörhegyvég 4 0.51 %
Rónapatak 4 0.51 %
Felsővály 3 0.38 %
Kerekgede 3 0.38 %
Egyházasbást 3 0.38 %
Ratkószabadi 3 0.38 %
Tóthegymeg 3 0.38 %
Csíz 3 0.38 %
Sajólénártfalva 2 0.25 %
Kövecses 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Balogfala 2 0.25 %
Dobrapatak 2 0.25 %
Gesztete 2 0.25 %
Bellény 2 0.25 %
Zádorháza 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Vecseklő 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Alsóvály 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 1.03 %
Balogfala 14 0.24 %
Ajnácskő 13 0.22 %
Várgede 11 0.19 %
Tiszolc 11 0.19 %
Rimaszécs 10 0.17 %
Nyustya 10 0.17 %
Osgyán 8 0.14 %
Vámosbalog 7 0.12 %
Feled 6 0.10 %
Almágy 6 0.10 %
Jánosi 6 0.10 %
Egyházasbást 6 0.10 %
Durendapuszta 5 0.09 %
Klenóc 4 0.07 %
Cserencsény 3 0.05 %
Kerekgede 3 0.05 %
Zeherje 3 0.05 %
Rimasimonyi 3 0.05 %