SK
VK
.....

Kóvár

Község

címer zászló
525 97% magyar 1910
178 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kóvár
Hivatalos szlovák megnevezés:
Koláre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Csehi-patak, (Közös-legelő)
Koordináták:
48.06949234, 19.24635124
Terület:
5,31 km2
Rang:
község
Népesség:
262
Tszf. magasság:
145 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99109
Település kód:
516112
Szervezeti azonosító:
647390
Adóazonosító:
2021173352

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partjának közelében, az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) út mentén fekszik, Ipolyságtól 22 km-re keletre, Balassagyarmattól 7 km-re nyugatra, Nagykürtöstől 25 km-re délnyugatra. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Kiscsalomja, északról Ipolyharaszti, keletről Tótgyarmat és Balassagyarmat, délről pedig Ipolyszög határolja. Déli határát és keleti határának egy részét (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja. Északkeleti határa (mely a Csehi-patak mentén húzódik) Hont és Nógrád vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával területének 43,9 %-át (az Ipolyon túlra eső határrészt, 4,02 km²) elveszítette (az elcsatolt területen Újkóvár néven alakult község 1926 óta Balassagyarmathoz tartozik). 1921 óta területe 5 %-al (5,14 km²-ről 5,31 km²-re) gyarapodott.

Népesség

1910-ben 539, 1921-ben 535, 1938-ban pedig 508, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 9,5 % volt. 1945 után magyar lakosságának mintegy egyötöde elmenekült a tervezett kitelepítés hírére. A község 1938-1991 között népességének egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 20,2 %-os népességcsökkenés figyelhető meg (341 főről 272-re). A lakosság többsége (69,9 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között több mint duplájára nőtt (11,1 %-ról 25,7 %-ra). A község lakossága túlnyomórészt római katolikus vallású (94,5 %).

Történelem

A mai települést 1247-ben "Koar" alakban említik először. 1290-ben "Kuari", 1299-ben "Kouar", 1328-ban "Koary", 1338-ban "Koar" alakban szerepel a korabeli forrásokban. A falu kezdetben a Hont-Pázmány nemzetség birtoka volt. 1303-tól Kóváry Miklós a birtokosa, a család a 18. századig maradt birtokos a községben. Egy 1244-es oklevél szerint határában egykor kis vár állott, melyet "Haradissa Castrum" néven említenek. 1425-ben említik a falu Szent Miklós kápolnáját, majd 1526-ban plébániája is szerepel írott forrásban. A falu birtokosai egykor a Murányi, Kubinyi és Prónay családok voltak. Később a Géczyek, Dubraviczkyek, Ebeczkyek szerepelnek a nagyobb birtokosok között. 1715-ben 7, 1720-ban 17 háza volt. 1828-ban 75 házában 450 lakos élt, akik mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta. Határának az Ipoly bal partjára eső része azonban magyar birtok maradt és Újkóvár néven önálló községgé alakult, melyet 1926-ban Balassagyarmathoz csatoltak. Kóvár 1938 és 1945 között átmenetileg ismét Magyarországhoz tartozott. 1944 decemberében a német csapatok felrobbantották a kóvári Ipoly-hidat. Beneš-dekrétumok általi jogfosztottság miatt 1946-ban lakosságának fele a befagyott Ipolyon keresztül, ingóságaival együtt Magyarországra menekült. Később sokan visszatértek szülőfalujukba, de Kóvár lakosságának egyötöde végleg Magyarországon telepedett le.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1899-ben épült neobraokk stílusban. A klasszicista stílusú Kubinyi-kúria falán emléktáblát helyeztek el a kóvári születésű Kubinyi Ferenc emlékére.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KOVÁR. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Nagy Csalomiához 2/4, B. Gyarmathoz 2/4 órányira, és annak filiája, legelős réttye elég, és jó, de fája eggyikféle sints, sem szőlő hgye, termett gabonájokat a’ B. Gyarmati piatzon szokták el adni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kóvár, (Kolári), Honth m. magyar falu, az Ipoly mellett, B. Gyarmathoz 3/4 mfld: 247 kath., 92 evang. lak. Van termékeny szántófölde, rétje, szőleje, erdeje, és vizimalma. F. u. Géczy, Kubinyi, Ebeczky, Dubraviczky.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kóvár, Nógrádvármegye határánál fekvő magyar kisközség, 101 házzal és 513 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása, valamint postája Balassagyarmaton van. Az árpádkori oklevelekben, Terra Koarszeg alakban akadunk a nevére, 1244-ben a Hunt nemzetség birtoka volt. 1303-ban Miklós fia Pázmány szerezte meg, a ki a Kóvári családnak vetette meg az alapját, mely családot még a XVIII. században is itt találjuk. A mult század elején a Kubinyi, Dubraviczky, Bory, Géczy, Horváth, Ebeczky, Murányi és Prónay családoknak volt itt birtokuk. Újabban gróf Festetics Leónak volt nagyobb birtoka, melyet 1905-ben parczelláztak. A község lakosai fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Kóvár községhez tartozik a Szobok puszta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kóvár. Árpádházi királyaink alatt a Hunt-nemzetség birtokában találjuk. 1244-ben Terra Koarszeg alakban említi egy oklevél. 1303-ban a Kóváricsalád megalapítója, Miklós fia Pázmán kerül a helység birtokába. A Kóvári-család ezután hosszú századokig birtokolja a határt. A XIX. században a Kubinyi-, Dubraviczky-, Bory-, Géczy-, Ebeczky-, Horváth-, Prónay-, Murányi- és a gróf Festetich-család a helység legkiemelkedőbb birtokosai. A község területe 893 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 508.

felső-kubini és deménfalvi ifj. Kubinyi Ferenc

1836. 11. 22.
Kóvár - megszületett
Kiscsalomja - egyházi szolgálatot végzett
1903. 7. 14.
Nagykürtös - elhunyt
Névelőfordulások
1244
Kuar
1257
Koar
1290
Kuari
1299
Kouar
1328
Koary
1338
Koar
1773
Kovár, Koláre,
1786
Kowar,
1808
Kovár, Koláre,
1863
Kóvár,
1877
Kovár,
1888
Kóvár,
1913
Kővár,
1920
Koláre,
1927
Koláry, Kovár,
1938
Kővár,
1945
Koláry, Kovár,
1948
Koláry,
1979
Koláre
1994
Kóvár

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kóvár (Koláre) 19
Telefon: 0474894266
Fax: 0474894266

Honlap: kolare.ocu.sk
Polgármester:
Poboriová Renáta (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kopčáni Dominik (Független)
Oremová Irena (MOST - HÍD)
Pobori Vojtech (MOST - HÍD)
Ivanics Csaba (SMK-MKP)
Čáky Tibor (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Kóvári Községi Hivatal

Kóvár 19

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 328 90%
szlovákok 19 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 365
magyarok 525 97%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 539
magyarok 462 86%
szlovákok 51 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 535
magyarok 300 88%
szlovákok 38 11%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 341
magyarok 253 81%
szlovákok 57 18%
romák 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 190 70%
szlovákok 70 26%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 4%
összlétszám 272
magyarok 178 73%
szlovákok 59 24%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 243
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 234
Választási részvétel: 63.25 %
Kiadott boríték: 148
Bedobott boríték: 148

Polgármester

Érvényes szavazólap: 142
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Poboriová Renáta 73 51.41 % MOST - HÍD
Molnárová Klára 69 48.59 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ivanics Csaba 112 SMK-MKP
Kopčáni Dominik 108 Független
Čáky Tibor 93 SMK-MKP
Oremová Irena 58 MOST - HÍD
Pobori Vojtech 56 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 243
Választási részvétel: 27.16 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 243
Választási részvétel: 14.40 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 242
Választási részvétel: 34,29 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 60
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 32 53.33 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 12 20.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 5 8.33 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 4 6.67 % Független
Karol Konárik 2 3.33 % SNS
Pavel Chovanec 2 3.33 % ÚSVIT
Emil Samko 2 3.33 % KĽS
Ladislav Fízik 1 1.67 % ASV
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Vladimír Maňka 17 48.57% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 25 40.32 % ĽSNS
Ján Lunter 12 19.35 % Független
Igor Kašper 12 19.35 % Független
Martin Juhaniak 4 6.45 % Független
Vojtech Kökény 3 4.84 % SRK
Pavel Greksa 2 3.23 % Független
Viliam Baňák 1 1.61 % JĽSS
Jozef Šimko 1 1.61 % Független
Milan Urbáni 1 1.61 % SMS
Miroslav Gálik 1 1.61 % NAS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 47 73.44% MOST - HÍD
László Jámbor 32 50.00% SMK-MKP
Mária Lőrincz 25 39.06% Független
Darina Antolíková 20 31.25% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 12 18.75% KDH, SMER - SD
Richárd Hamerlik 11 17.19% SMS
Ondrej Kollár 8 12.50% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 4 6.25% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 4 6.25% SĽS
Václav Hájevský 2 3.13% Független
Dušan Backo 2 3.13% SNS
Peter Šiška 2 3.13% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 1 1.56% ASV
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Zauška 0 0.00% SMER - SD, KDH
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Ladislav Balík 45 55.56% SMK-MKP
László Jámbor 42 51.85% SMK-MKP
Anikó Korčoková 34 41.98% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 15 18.52% MOST - HÍD
Darina Antolíková 13 16.05% ŠANCA
Rózsa Skabela 11 13.58% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 9 11.11% SMER-SD
Mirko Trojčák 8 9.88% SMER-SD
Ľuboslav Dobrocký 8 9.88% ŠANCA
Erika Kušická 7 8.64% MOST - HÍD
Michal Györgyík 6 7.41% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 5 6.17% SMER-SD
Marcel Fagyas 3 3.70% MKDA-MKDSZ
Dana Havrilová 3 3.70% Független
Jaroslav Dudáš 3 3.70% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 3 3.70% ĽS Naše Slovensko
Mária Košíková 3 3.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miloš Krchňavý 2 2.47% Független
Tomáš Krahulec 1 1.23% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Igor Boreš 1 1.23% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ladislav Nozdrovický 1 1.23% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Peter Šalko 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 18.41 %
Ipolynyék 120 16.13 %
Nagycsalomja 65 8.74 %
Ipolykeszi 57 7.66 %
Lukanénye 53 7.12 %
Csáb 43 5.78 %
Nagykürtös 40 5.38 %
Inám 38 5.11 %
Kóvár 34 4.57 %
Ipolyvarbó 28 3.76 %
Ipolynagyfalu 28 3.76 %
Ipolyszécsényke 26 3.49 %
Kelenye 22 2.96 %
Kőkeszi 21 2.82 %
Apátújfalu 20 2.69 %
Bussa 19 2.55 %
Terbegec 19 2.55 %
Ipolyhídvég 18 2.42 %
Zsély 17 2.28 %
Óvár 15 2.02 %
Leszenye 9 1.21 %
Dacsókeszi 6 0.81 %
Szelény 5 0.67 %
Csalár 5 0.67 %
Magasmajtény 5 0.67 %
Galábocs 4 0.54 %
Felsőzellő 4 0.54 %
Kiscsalomja 4 0.54 %
Tótgyarmat 3 0.40 %
Kékkő 3 0.40 %
Ipolyharaszti 3 0.40 %
Kislibercse 2 0.27 %
Rárósmulyad 2 0.27 %
Kiskürtös 2 0.27 %
Ebeck 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Paróca 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Hartyán 1 0.13 %
Bátorfalu 1 0.13 %
Szécsénykovácsi 1 0.13 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 41.94 %
Mikszáthfalva 149 14.14 %
Ebeck 70 6.64 %
Kürtösújfalu 69 6.55 %
Kékkő 63 5.98 %
Zsély 51 4.84 %
Alsópalojta 39 3.70 %
Kiskürtös 30 2.85 %
Középpalojta 20 1.90 %
Nógrádszentpéter 18 1.71 %
Magasmajtény 15 1.42 %
Érújfalu 15 1.42 %
Erdőszelestény 15 1.42 %
Bereklak 15 1.42 %
Bussa 13 1.23 %
Alsózellő 10 0.95 %
Dacsólam 10 0.95 %
Csalár 9 0.85 %
Lukanénye 9 0.85 %
Nagyhalom 9 0.85 %
Leszenye 8 0.76 %
Kishalom 8 0.76 %
Dacsókeszi 8 0.76 %
Felsőpalojta 8 0.76 %
Alsósztregova 7 0.66 %
Bátorfalu 7 0.66 %
Csáb 7 0.66 %
Nógrádszenna 6 0.57 %
Felsőesztergály 6 0.57 %
Ipolynyék 6 0.57 %
Ipolykér 6 0.57 %
Alsóesztergály 6 0.57 %
Száraznyírjes 6 0.57 %
Tótgyarmat 5 0.47 %
Paróca 5 0.47 %
Felsősztregova 5 0.47 %
Apátújfalu 4 0.38 %
Szécsénykovácsi 4 0.38 %
Apafalva 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Kőkeszi 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Gyürki 2 0.19 %
Szuhány 2 0.19 %
Felsőzellő 2 0.19 %
Óvár 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.04 %
Nagykürtös 169 11.00 %
Magasmajtény 85 5.53 %
Apátújfalu 79 5.14 %
Ipolynyék 78 5.08 %
Csáb 69 4.49 %
Leszenye 64 4.17 %
Zsély 43 2.80 %
Bátorfalu 37 2.41 %
Óvár 27 1.76 %
Tótgyarmat 27 1.76 %
Kékkő 26 1.69 %
Bussa 24 1.56 %
Nagycsalomja 24 1.56 %
Ipolybalog 24 1.56 %
Szécsénykovácsi 23 1.50 %
Dacsókeszi 22 1.43 %
Kőkeszi 22 1.43 %
Inám 21 1.37 %
Ipolyharaszti 21 1.37 %
Bereklak 20 1.30 %
Középpalojta 18 1.17 %
Ipolyvarbó 18 1.17 %
Erdőszelestény 18 1.17 %
Csall 17 1.11 %
Nógrádszentpéter 16 1.04 %
Alsósztregova 16 1.04 %
Szelény 15 0.98 %
Ipolykeszi 14 0.91 %
Felsőzellő 13 0.85 %
Terbegec 13 0.85 %
Kiscsalomja 13 0.85 %
Kóvár 13 0.85 %
Sirak 12 0.78 %
Borosznok 12 0.78 %
Kiskürtös 11 0.72 %
Tótkisfalu 11 0.72 %
Ebeck 11 0.72 %
Szuhány 11 0.72 %
Ipolynagyfalu 10 0.65 %
Ipolykér 10 0.65 %
Kishalom 9 0.59 %
Kürtösújfalu 8 0.52 %
Gyürki 8 0.52 %
Alsózellő 8 0.52 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.39 %
Nógrádszenna 6 0.39 %
Dacsólam 6 0.39 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Galábocs 4 0.26 %
Mikszáthfalva 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 17.43 %
Nagykürtös 228 12.50 %
Magasmajtény 105 5.76 %
Óvár 76 4.17 %
Lukanénye 71 3.89 %
Ipolybalog 70 3.84 %
Ipolykér 69 3.78 %
Kékkő 50 2.74 %
Inám 43 2.36 %
Csalár 42 2.30 %
Ipolyhídvég 39 2.14 %
Bussa 34 1.86 %
Ipolykeszi 30 1.64 %
Kőkeszi 26 1.43 %
Csall 25 1.37 %
Csáb 23 1.26 %
Szécsénykovácsi 21 1.15 %
Nagycsalomja 20 1.10 %
Alsópalojta 20 1.10 %
Nógrádszentpéter 18 0.99 %
Ipolynagyfalu 17 0.93 %
Leszenye 16 0.88 %
Zsély 14 0.77 %
Erdőszelestény 14 0.77 %
Dacsókeszi 13 0.71 %
Ipolyharaszti 13 0.71 %
Bátorfalu 11 0.60 %
Gyürki 11 0.60 %
Ebeck 11 0.60 %
Kishalom 10 0.55 %
Bereklak 10 0.55 %
Alsósztregova 10 0.55 %
Szelény 9 0.49 %
Ipolyvarbó 9 0.49 %
Tótkisfalu 9 0.49 %
Apátújfalu 8 0.44 %
Kóvár 7 0.38 %
Felsőzellő 7 0.38 %
Kelenye 7 0.38 %
Terbegec 7 0.38 %
Mikszáthfalva 6 0.33 %
Felsőesztergály 6 0.33 %
Galábocs 5 0.27 %
Sirak 5 0.27 %
Tótgyarmat 5 0.27 %
Középpalojta 5 0.27 %
Apafalva 5 0.27 %
Kiskürtös 4 0.22 %
Kürtösújfalu 4 0.22 %
Rárósmulyad 4 0.22 %
Szuhány 4 0.22 %
Nagyhalom 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Ipolyszécsényke 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Nógrádszenna 3 0.16 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Veres 2 0.11 %
Hartyán 2 0.11 %
Dacsólam 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Nagylám 2 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 37.89 %
Kékkő 70 5.40 %
Magasmajtény 34 2.62 %
Zsély 31 2.39 %
Kiskürtös 31 2.39 %
Nógrádszentpéter 30 2.31 %
Bussa 19 1.47 %
Mikszáthfalva 18 1.39 %
Felsőzellő 14 1.08 %
Ipolynyék 14 1.08 %
Lukanénye 13 1.00 %
Leszenye 13 1.00 %
Alsózellő 12 0.93 %
Alsópalojta 12 0.93 %
Alsósztregova 11 0.85 %
Bereklak 11 0.85 %
Érújfalu 11 0.85 %
Alsóesztergály 11 0.85 %
Felsőesztergály 11 0.85 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Dacsólam 8 0.62 %
Nagyhalom 8 0.62 %
Csalár 8 0.62 %
Ipolyvarbó 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Kishalom 7 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Ebeck 7 0.54 %
Kiscsalomja 7 0.54 %
Szelény 6 0.46 %
Hartyán 6 0.46 %
Középpalojta 6 0.46 %
Tótkelecsény 5 0.39 %
Nagycsalomja 5 0.39 %
Kőkeszi 5 0.39 %
Szuhány 5 0.39 %
Terbegec 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Ipolykér 4 0.31 %
Kislibercse 4 0.31 %
Erdőszelestény 4 0.31 %
Ipolybalog 4 0.31 %
Száraznyírjes 4 0.31 %
Dacsókeszi 4 0.31 %
Sirak 3 0.23 %
Óvár 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 30.82 %
Kékkő 56 3.60 %
Zsély 50 3.22 %
Lukanénye 43 2.77 %
Alsópalojta 41 2.64 %
Mikszáthfalva 36 2.32 %
Erdőszelestény 31 1.99 %
Érújfalu 30 1.93 %
Kiskürtös 30 1.93 %
Nógrádszentpéter 28 1.80 %
Alsósztregova 28 1.80 %
Középpalojta 23 1.48 %
Dacsókeszi 23 1.48 %
Ebeck 22 1.42 %
Bereklak 22 1.42 %
Bussa 21 1.35 %
Alsózellő 21 1.35 %
Kőkeszi 21 1.35 %
Csáb 20 1.29 %
Apátújfalu 19 1.22 %
Kürtösújfalu 17 1.09 %
Tótgyarmat 16 1.03 %
Nógrádszenna 15 0.97 %
Ipolynyék 14 0.90 %
Felsőzellő 14 0.90 %
Leszenye 14 0.90 %
Csalár 13 0.84 %
Kiscsalomja 13 0.84 %
Nagycsalomja 12 0.77 %
Alsóesztergály 11 0.71 %
Kislibercse 11 0.71 %
Felsőesztergály 11 0.71 %
Hartyán 10 0.64 %
Inám 10 0.64 %
Tótkisfalu 10 0.64 %
Szelény 10 0.64 %
Magasmajtény 10 0.64 %
Nagylám 9 0.58 %
Szécsénykovácsi 9 0.58 %
Szuhány 8 0.51 %
Felsőpalojta 7 0.45 %
Dacsólam 7 0.45 %
Apafalva 7 0.45 %
Bátorfalu 6 0.39 %
Sirak 6 0.39 %
Ipolynagyfalu 6 0.39 %
Nagyhalom 6 0.39 %
Ipolyhídvég 5 0.32 %
Tótkelecsény 5 0.32 %
Gyürki 5 0.32 %
Csall 5 0.32 %
Óvár 5 0.32 %
Ipolykér 5 0.32 %
Terbegec 5 0.32 %
Kishalom 5 0.32 %
Kelenye 5 0.32 %
Galábocs 4 0.26 %
Paróca 4 0.26 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Süllye 3 0.19 %
Száraznyírjes 3 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.19 %
Kóvár 3 0.19 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Ipolybalog 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Nagykürtös 246 28.15 %
Erdőszelestény 168 19.22 %
Zsély 73 8.35 %
Kékkő 32 3.66 %
Leszenye 27 3.09 %
Csáb 25 2.86 %
Magasmajtény 24 2.75 %
Mikszáthfalva 22 2.52 %
Kiscsalomja 21 2.40 %
Lukanénye 21 2.40 %
Dacsólam 21 2.40 %
Bussa 21 2.40 %
Apátújfalu 19 2.17 %
Nógrádszentpéter 18 2.06 %
Középpalojta 15 1.72 %
Bereklak 15 1.72 %
Kiskürtös 14 1.60 %
Alsópalojta 14 1.60 %
Érújfalu 14 1.60 %
Kürtösújfalu 14 1.60 %
Csall 13 1.49 %
Ipolyvarbó 13 1.49 %
Ipolybalog 13 1.49 %
Terbegec 13 1.49 %
Ipolynyék 12 1.37 %
Nagycsalomja 12 1.37 %
Alsósztregova 12 1.37 %
Nagyhalom 12 1.37 %
Szécsénykovácsi 12 1.37 %
Ebeck 11 1.26 %
Alsózellő 8 0.92 %
Felsőzellő 8 0.92 %
Bátorfalu 7 0.80 %
Ipolyharaszti 7 0.80 %
Tótgyarmat 6 0.69 %
Csalár 6 0.69 %
Kishalom 6 0.69 %
Felsőesztergály 6 0.69 %
Felsőpalojta 6 0.69 %
Gyürki 6 0.69 %
Szelény 6 0.69 %
Dacsókeszi 5 0.57 %
Ipolynagyfalu 5 0.57 %
Kőkeszi 5 0.57 %
Kóvár 5 0.57 %
Tótkisfalu 5 0.57 %
Nógrádszenna 5 0.57 %
Kislibercse 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Hartyán 4 0.46 %
Sirak 4 0.46 %
Zobor 4 0.46 %
Ipolykeszi 3 0.34 %
Felsősztregova 3 0.34 %
Ipolykér 3 0.34 %
Szuhány 3 0.34 %
Ipolyhídvég 3 0.34 %
Nagylám 3 0.34 %
Alsóesztergály 3 0.34 %
Inám 2 0.23 %
Süllye 2 0.23 %
Száraznyírjes 2 0.23 %
Galábocs 2 0.23 %
Óvár 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 14.13 %
Nagykürtös 217 14.06 %
Ipolybalog 189 12.25 %
Lukanénye 124 8.04 %
Csáb 91 5.90 %
Nagycsalomja 80 5.18 %
Inám 72 4.67 %
Ipolyhídvég 64 4.15 %
Zsély 59 3.82 %
Bussa 51 3.31 %
Ipolykeszi 48 3.11 %
Kóvár 45 2.92 %
Ipolyvarbó 43 2.79 %
Apátújfalu 43 2.79 %
Óvár 42 2.72 %
Ipolynagyfalu 38 2.46 %
Ipolyszécsényke 36 2.33 %
Kőkeszi 36 2.33 %
Kelenye 27 1.75 %
Kékkő 22 1.43 %
Terbegec 21 1.36 %
Dacsókeszi 20 1.30 %
Leszenye 19 1.23 %
Szécsénykovácsi 18 1.17 %
Felsőzellő 15 0.97 %
Alsósztregova 15 0.97 %
Szelény 15 0.97 %
Bátorfalu 14 0.91 %
Csalár 13 0.84 %
Nógrádszentpéter 11 0.71 %
Kiscsalomja 10 0.65 %
Galábocs 10 0.65 %
Magasmajtény 10 0.65 %
Alsópalojta 9 0.58 %
Erdőszelestény 9 0.58 %
Szuhány 8 0.52 %
Mikszáthfalva 8 0.52 %
Sirak 8 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.45 %
Érújfalu 7 0.45 %
Alsózellő 7 0.45 %
Kiskürtös 7 0.45 %
Rárósmulyad 7 0.45 %
Hartyán 6 0.39 %
Tótgyarmat 6 0.39 %
Kürtösújfalu 6 0.39 %
Gyürki 6 0.39 %
Dacsólam 5 0.32 %
Tótkelecsény 5 0.32 %
Felsőesztergály 5 0.32 %
Kishalom 5 0.32 %
Ipolykér 5 0.32 %
Ipolyharaszti 5 0.32 %
Ebeck 4 0.26 %
Nagyhalom 4 0.26 %
Nagylám 4 0.26 %
Bereklak 4 0.26 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Középpalojta 3 0.19 %
Zobor 3 0.19 %
Csall 3 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Paróca 2 0.13 %
Apafalva 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.25 %
Középpalojta 113 10.30 %
Alsópalojta 91 8.30 %
Lukanénye 90 8.20 %
Felsőpalojta 79 7.20 %
Bereklak 61 5.56 %
Kékkő 32 2.92 %
Ebeck 32 2.92 %
Tótgyarmat 24 2.19 %
Csáb 22 2.01 %
Mikszáthfalva 21 1.91 %
Magasmajtény 20 1.82 %
Kőkeszi 17 1.55 %
Leszenye 16 1.46 %
Erdőszelestény 15 1.37 %
Ipolynyék 15 1.37 %
Dacsólam 15 1.37 %
Kiskürtös 14 1.28 %
Szuhány 14 1.28 %
Zsély 12 1.09 %
Dacsókeszi 11 1.00 %
Bussa 8 0.73 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Alsóesztergály 7 0.64 %
Érújfalu 7 0.64 %
Apátújfalu 6 0.55 %
Nagycsalomja 6 0.55 %
Óvár 6 0.55 %
Nógrádszentpéter 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Terbegec 5 0.46 %
Csall 5 0.46 %
Alsózellő 5 0.46 %
Alsósztregova 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Hartyán 5 0.46 %
Ipolykeszi 5 0.46 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 15.39 %
Ipolybalog 179 11.82 %
Lukanénye 173 11.43 %
Csáb 132 8.72 %
Nagykürtös 125 8.26 %
Apátújfalu 119 7.86 %
Nagycsalomja 96 6.34 %
Zsély 80 5.28 %
Leszenye 69 4.56 %
Inám 61 4.03 %
Ipolykeszi 61 4.03 %
Bussa 59 3.90 %
Ipolyhídvég 59 3.90 %
Kőkeszi 58 3.83 %
Ipolyszécsényke 50 3.30 %
Tótgyarmat 48 3.17 %
Ipolyvarbó 48 3.17 %
Óvár 46 3.04 %
Kelenye 46 3.04 %
Kóvár 42 2.77 %
Terbegec 41 2.71 %
Bátorfalu 36 2.38 %
Ipolynagyfalu 34 2.25 %
Dacsókeszi 30 1.98 %
Szécsénykovácsi 26 1.72 %
Ipolyharaszti 18 1.19 %
Szelény 17 1.12 %
Sirak 15 0.99 %
Erdőszelestény 15 0.99 %
Csalár 14 0.92 %
Kékkő 13 0.86 %
Magasmajtény 12 0.79 %
Ipolykér 12 0.79 %
Ebeck 11 0.73 %
Mikszáthfalva 10 0.66 %
Felsőzellő 9 0.59 %
Csall 9 0.59 %
Gyürki 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Bereklak 6 0.40 %
Rárósmulyad 6 0.40 %
Középpalojta 4 0.26 %
Alsóesztergály 4 0.26 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Alsósztregova 3 0.20 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Nagyhalom 2 0.13 %
Alsópalojta 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Nógrádszentpéter 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kürtösújfalu 1 0.07 %
Kislibercse 1 0.07 %
Tótkisfalu 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.18 %
Ipolykér 25 2.82 %
Bussa 21 2.37 %
Lukanénye 21 2.37 %
Szécsénykovácsi 21 2.37 %
Nagykürtös 19 2.14 %
Ipolynyék 17 1.92 %
Óvár 12 1.35 %
Zsély 12 1.35 %
Terbegec 11 1.24 %
Apátújfalu 11 1.24 %
Ipolybalog 11 1.24 %
Csáb 10 1.13 %
Felsőzellő 10 1.13 %
Nagycsalomja 8 0.90 %
Ipolyhídvég 7 0.79 %
Kőkeszi 7 0.79 %
Inám 7 0.79 %
Leszenye 7 0.79 %
Galábocs 5 0.56 %
Csalár 4 0.45 %
Ipolynagyfalu 4 0.45 %
Érújfalu 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Dacsókeszi 3 0.34 %
Gyürki 3 0.34 %
Kóvár 3 0.34 %
Paróca 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Erdőszelestény 3 0.34 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Felsőesztergály 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Alsósztregova 2 0.23 %
Sirak 2 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 17.24 %
Nagykürtös 96 15.05 %
Nógrádszentpéter 34 5.33 %
Érújfalu 17 2.66 %
Kékkő 16 2.51 %
Kislibercse 15 2.35 %
Tótkisfalu 15 2.35 %
Bussa 15 2.35 %
Magasmajtény 14 2.19 %
Borosznok 13 2.04 %
Süllye 11 1.72 %
Felsőesztergály 11 1.72 %
Lukanénye 9 1.41 %
Alsópalojta 9 1.41 %
Zsély 9 1.41 %
Csáb 9 1.41 %
Ipolyharaszti 9 1.41 %
Bereklak 8 1.25 %
Felsősztregova 8 1.25 %
Dacsólam 7 1.10 %
Tótkelecsény 7 1.10 %
Nagylám 7 1.10 %
Nógrádszenna 6 0.94 %
Felsőzellő 6 0.94 %
Csall 6 0.94 %
Szelény 5 0.78 %
Hartyán 5 0.78 %
Ipolynyék 5 0.78 %
Kiscsalomja 5 0.78 %
Bátorfalu 4 0.63 %
Nagycsalomja 4 0.63 %
Kiskürtös 4 0.63 %
Alsózellő 4 0.63 %
Szuhány 4 0.63 %
Paróca 4 0.63 %
Kürtösújfalu 3 0.47 %
Kelenye 3 0.47 %
Nagyhalom 3 0.47 %
Kőkeszi 2 0.31 %
Rárósmulyad 2 0.31 %
Ipolybalog 2 0.31 %
Dacsókeszi 2 0.31 %
Leszenye 2 0.31 %
Középpalojta 2 0.31 %
Száraznyírjes 2 0.31 %
Kishalom 1 0.16 %
Veres 1 0.16 %
Inám 1 0.16 %
Ebeck 1 0.16 %
Gyürki 1 0.16 %
Erdőszelestény 1 0.16 %
Mikszáthfalva 1 0.16 %
Tótgyarmat 1 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.16 %
Apafalva 1 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.16 %
Ipolykeszi 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.58 %
Zsély 73 3.52 %
Kékkő 64 3.09 %
Alsózellő 62 2.99 %
Lukanénye 49 2.37 %
Csáb 37 1.79 %
Alsósztregova 37 1.79 %
Középpalojta 36 1.74 %
Apátújfalu 35 1.69 %
Dacsókeszi 33 1.59 %
Nógrádszentpéter 29 1.40 %
Bereklak 28 1.35 %
Mikszáthfalva 28 1.35 %
Erdőszelestény 26 1.26 %
Kiskürtös 25 1.21 %
Érújfalu 25 1.21 %
Felsőzellő 23 1.11 %
Ipolynyék 23 1.11 %
Alsópalojta 21 1.01 %
Nagycsalomja 20 0.97 %
Ebeck 20 0.97 %
Leszenye 20 0.97 %
Kőkeszi 18 0.87 %
Felsőesztergály 18 0.87 %
Bussa 18 0.87 %
Szécsénykovácsi 18 0.87 %
Alsóesztergály 18 0.87 %
Csalár 17 0.82 %
Kiscsalomja 17 0.82 %
Tótgyarmat 16 0.77 %
Nógrádszenna 15 0.72 %
Terbegec 14 0.68 %
Ipolykér 14 0.68 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Ipolybalog 11 0.53 %
Óvár 11 0.53 %
Tótkelecsény 11 0.53 %
Kelenye 11 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Szuhány 9 0.43 %
Kürtösújfalu 9 0.43 %
Sirak 9 0.43 %
Ipolyhídvég 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Inám 8 0.39 %
Ipolyvarbó 8 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 49.28 %
Kékkő 93 6.39 %
Mikszáthfalva 76 5.22 %
Alsópalojta 67 4.60 %
Magasmajtény 59 4.05 %
Kiskürtös 39 2.68 %
Alsósztregova 36 2.47 %
Középpalojta 32 2.20 %
Zsély 31 2.13 %
Nógrádszentpéter 27 1.86 %
Erdőszelestény 25 1.72 %
Ebeck 22 1.51 %
Bereklak 22 1.51 %
Alsózellő 22 1.51 %
Ipolynyék 21 1.44 %
Bussa 18 1.24 %
Nagyhalom 14 0.96 %
Kürtösújfalu 13 0.89 %
Dacsókeszi 11 0.76 %
Csalár 9 0.62 %
Alsóesztergály 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 35.89 %
Kékkő 203 5.13 %
Magasmajtény 163 4.12 %
Erdőszelestény 118 2.98 %
Nógrádszentpéter 116 2.93 %
Bereklak 105 2.65 %
Lukanénye 105 2.65 %
Bussa 104 2.63 %
Csáb 102 2.58 %
Alsópalojta 102 2.58 %
Alsósztregova 87 2.20 %
Zsély 86 2.17 %
Mikszáthfalva 80 2.02 %
Középpalojta 78 1.97 %
Kürtösújfalu 76 1.92 %
Dacsókeszi 69 1.74 %
Kőkeszi 63 1.59 %
Érújfalu 61 1.54 %
Kiskürtös 55 1.39 %
Szuhány 55 1.39 %
Leszenye 55 1.39 %
Ebeck 51 1.29 %
Dacsólam 51 1.29 %
Apátújfalu 51 1.29 %
Ipolynyék 45 1.14 %
Alsózellő 42 1.06 %
Felsőpalojta 41 1.04 %
Nógrádszenna 40 1.01 %
Kiscsalomja 36 0.91 %
Felsőesztergály 35 0.88 %
Bátorfalu 35 0.88 %
Csall 34 0.86 %
Tótgyarmat 32 0.81 %
Tótkisfalu 32 0.81 %
Csalár 31 0.78 %
Felsőzellő 31 0.78 %
Nagylám 30 0.76 %
Szelény 29 0.73 %
Nagycsalomja 28 0.71 %
Szécsénykovácsi 27 0.68 %
Alsóesztergály 26 0.66 %
Ipolybalog 25 0.63 %
Tótkelecsény 24 0.61 %
Sirak 24 0.61 %
Hartyán 24 0.61 %
Felsősztregova 24 0.61 %
Nagyhalom 22 0.56 %
Ipolykér 22 0.56 %
Óvár 21 0.53 %
Terbegec 21 0.53 %
Ipolyharaszti 20 0.51 %
Ipolykeszi 20 0.51 %
Kislibercse 17 0.43 %
Ipolyvarbó 16 0.40 %
Borosznok 15 0.38 %
Gyürki 15 0.38 %
Paróca 14 0.35 %
Kishalom 13 0.33 %
Apafalva 12 0.30 %
Ipolynagyfalu 12 0.30 %
Galábocs 12 0.30 %
Zobor 11 0.28 %
Inám 10 0.25 %
Ipolyhídvég 10 0.25 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.13 %
Rárósmulyad 5 0.13 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 20.21 %
Kékkő 35 2.49 %
Magasmajtény 20 1.42 %
Nógrádszentpéter 19 1.35 %
Kiskürtös 17 1.21 %
Zsély 16 1.14 %
Bussa 14 1.00 %
Erdőszelestény 12 0.85 %
Csall 9 0.64 %
Száraznyírjes 9 0.64 %
Ebeck 9 0.64 %
Csáb 8 0.57 %
Alsópalojta 8 0.57 %
Mikszáthfalva 8 0.57 %
Bereklak 8 0.57 %
Galábocs 8 0.57 %
Dacsólam 8 0.57 %
Lukanénye 8 0.57 %
Leszenye 8 0.57 %
Érújfalu 8 0.57 %
Dacsókeszi 7 0.50 %
Kőkeszi 6 0.43 %
Ipolyvarbó 6 0.43 %
Ipolynyék 6 0.43 %
Apátújfalu 5 0.36 %
Középpalojta 5 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.28 %
Szuhány 4 0.28 %
Borosznok 4 0.28 %
Csalár 4 0.28 %
Tótkisfalu 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Kóvár 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Felsőesztergály 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Szelény 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Kürtösújfalu 2 0.14 %
Tótkelecsény 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Alsósztregova 2 0.14 %
Süllye 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Zobor 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kishalom 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Nagycsalomja 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Alsózellő 1 0.07 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.13 %
Kékkő 61 5.88 %
Lukanénye 39 3.76 %
Zsély 38 3.66 %
Alsósztregova 28 2.70 %
Nógrádszentpéter 26 2.50 %
Bereklak 20 1.93 %
Alsózellő 19 1.83 %
Ebeck 18 1.73 %
Erdőszelestény 18 1.73 %
Csáb 16 1.54 %
Mikszáthfalva 16 1.54 %
Érújfalu 16 1.54 %
Felsőzellő 16 1.54 %
Nógrádszenna 15 1.45 %
Ipolynyék 14 1.35 %
Kürtösújfalu 13 1.25 %
Magasmajtény 13 1.25 %
Bussa 13 1.25 %
Alsópalojta 12 1.16 %
Kőkeszi 12 1.16 %
Középpalojta 12 1.16 %
Leszenye 12 1.16 %
Dacsókeszi 12 1.16 %
Kiskürtös 11 1.06 %
Tótgyarmat 10 0.96 %
Tótkisfalu 9 0.87 %
Inám 9 0.87 %
Dacsólam 9 0.87 %
Ipolykér 8 0.77 %
Csalár 8 0.77 %
Alsóesztergály 8 0.77 %
Apátújfalu 8 0.77 %
Kislibercse 7 0.67 %
Kelenye 7 0.67 %
Nagycsalomja 7 0.67 %
Csall 6 0.58 %
Apafalva 6 0.58 %
Kiscsalomja 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Nagylám 6 0.58 %
Óvár 6 0.58 %
Ipolyhídvég 5 0.48 %
Felsőesztergály 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.10 %
Kékkő 105 4.31 %
Erdőszelestény 71 2.91 %
Magasmajtény 63 2.59 %
Bussa 62 2.54 %
Nógrádszentpéter 59 2.42 %
Bereklak 55 2.26 %
Csáb 51 2.09 %
Középpalojta 50 2.05 %
Alsópalojta 49 2.01 %
Zsély 48 1.97 %
Lukanénye 46 1.89 %
Ipolyhídvég 45 1.85 %
Kürtösújfalu 44 1.81 %
Alsósztregova 43 1.76 %
Felsőzellő 39 1.60 %
Mikszáthfalva 38 1.56 %
Dacsókeszi 38 1.56 %
Szuhány 35 1.44 %
Felsőesztergály 31 1.27 %
Apátújfalu 28 1.15 %
Kiskürtös 28 1.15 %
Csalár 27 1.11 %
Leszenye 27 1.11 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Alsózellő 25 1.03 %
Dacsólam 25 1.03 %
Kiscsalomja 24 0.98 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.82 %
Szelény 20 0.82 %
Alsóesztergály 20 0.82 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 43.47 %
Kékkő 110 7.60 %
Zsély 56 3.87 %
Mikszáthfalva 54 3.73 %
Alsópalojta 51 3.52 %
Bereklak 42 2.90 %
Nógrádszentpéter 38 2.63 %
Bussa 35 2.42 %
Erdőszelestény 35 2.42 %
Kiskürtös 32 2.21 %
Csáb 28 1.94 %
Felsőesztergály 26 1.80 %
Kürtösújfalu 23 1.59 %
Alsózellő 22 1.52 %
Alsósztregova 22 1.52 %
Lukanénye 19 1.31 %
Ebeck 17 1.17 %
Magasmajtény 17 1.17 %
Nagyhalom 13 0.90 %
Dacsókeszi 13 0.90 %
Leszenye 13 0.90 %
Ipolykér 13 0.90 %
Érújfalu 13 0.90 %
Középpalojta 12 0.83 %
Felsőzellő 12 0.83 %
Szécsénykovácsi 11 0.76 %
Szuhány 10 0.69 %
Csalár 10 0.69 %
Száraznyírjes 10 0.69 %
Kőkeszi 9 0.62 %
Kiscsalomja 9 0.62 %
Dacsólam 9 0.62 %
Nógrádszenna 8 0.55 %
Galábocs 8 0.55 %
Tótgyarmat 8 0.55 %
Óvár 7 0.48 %
Felsőpalojta 7 0.48 %
Bátorfalu 6 0.41 %
Kislibercse 5 0.35 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Ipolynagyfalu 4 0.28 %
Ipolynyék 4 0.28 %
Apátújfalu 4 0.28 %
Csall 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Zobor 4 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Szelény 3 0.21 %
Apafalva 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Tótkisfalu 3 0.21 %
Kishalom 3 0.21 %
Süllye 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Kelenye 2 0.14 %
Ipolyvarbó 2 0.14 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 12.99 %
Ipolybalog 57 11.75 %
Ipolykeszi 48 9.90 %
Ipolyhídvég 41 8.45 %
Nagycsalomja 24 4.95 %
Nagykürtös 22 4.54 %
Lukanénye 20 4.12 %
Ipolykér 13 2.68 %
Óvár 13 2.68 %
Ipolynagyfalu 12 2.47 %
Inám 12 2.47 %
Kóvár 11 2.27 %
Magasmajtény 8 1.65 %
Bussa 6 1.24 %
Ipolyszécsényke 6 1.24 %
Tótgyarmat 5 1.03 %
Kőkeszi 5 1.03 %
Zsély 4 0.82 %
Ipolyvarbó 4 0.82 %
Apátújfalu 4 0.82 %
Kelenye 4 0.82 %
Csalár 4 0.82 %
Szécsénykovácsi 4 0.82 %
Leszenye 3 0.62 %
Csáb 3 0.62 %
Kiscsalomja 2 0.41 %
Sirak 2 0.41 %
Érújfalu 2 0.41 %
Gyürki 2 0.41 %
Alsózellő 1 0.21 %
Tótkisfalu 1 0.21 %
Terbegec 1 0.21 %
Bátorfalu 1 0.21 %
Kékkő 1 0.21 %
Kishalom 1 0.21 %
Mikszáthfalva 1 0.21 %
Alsósztregova 1 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.21 %
Dacsókeszi 1 0.21 %
Szelény 1 0.21 %
Zobor 1 0.21 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 26.50 %
Alsósztregova 136 18.97 %
Felsőzellő 91 12.69 %
Bussa 76 10.60 %
Nógrádszentpéter 31 4.32 %
Kékkő 24 3.35 %
Alsózellő 23 3.21 %
Mikszáthfalva 18 2.51 %
Kislibercse 16 2.23 %
Alsópalojta 16 2.23 %
Érújfalu 15 2.09 %
Magasmajtény 13 1.81 %
Középpalojta 10 1.39 %
Felsőesztergály 10 1.39 %
Rárósmulyad 9 1.26 %
Leszenye 9 1.26 %
Tótkelecsény 8 1.12 %
Nógrádszenna 8 1.12 %
Ipolynyék 7 0.98 %
Csáb 7 0.98 %
Dacsólam 7 0.98 %
Hartyán 7 0.98 %
Apátújfalu 7 0.98 %
Csalár 6 0.84 %
Ipolyvarbó 6 0.84 %
Zsély 6 0.84 %
Ebeck 6 0.84 %
Kishalom 5 0.70 %
Kiskürtös 5 0.70 %
Tótkisfalu 5 0.70 %
Lukanénye 5 0.70 %
Szuhány 4 0.56 %
Felsősztregova 4 0.56 %
Nagycsalomja 4 0.56 %
Erdőszelestény 4 0.56 %
Borosznok 4 0.56 %
Kürtösújfalu 4 0.56 %
Bereklak 4 0.56 %
Terbegec 4 0.56 %
Kőkeszi 3 0.42 %
Galábocs 3 0.42 %
Nagyhalom 3 0.42 %
Tótgyarmat 3 0.42 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Bátorfalu 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Ipolykeszi 2 0.28 %
Csall 2 0.28 %
Nagylám 2 0.28 %
Dacsókeszi 2 0.28 %
Ipolybalog 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Szécsénykovácsi 2 0.28 %
Ipolynagyfalu 2 0.28 %
Ipolykér 2 0.28 %
Kiscsalomja 2 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.28 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 17.37 %
Ipolyhídvég 131 13.88 %
Ipolybalog 83 8.79 %
Ipolynagyfalu 47 4.98 %
Inám 44 4.66 %
Nagykürtös 41 4.34 %
Óvár 35 3.71 %
Ipolykér 31 3.28 %
Ipolykeszi 27 2.86 %
Lukanénye 19 2.01 %
Csáb 18 1.91 %
Nagycsalomja 18 1.91 %
Kelenye 18 1.91 %
Ipolyszécsényke 17 1.80 %
Kóvár 15 1.59 %
Csalár 15 1.59 %
Apátújfalu 13 1.38 %
Sirak 11 1.17 %
Terbegec 11 1.17 %
Szécsénykovácsi 10 1.06 %
Kőkeszi 9 0.95 %
Bussa 9 0.95 %
Bátorfalu 8 0.85 %
Leszenye 7 0.74 %
Tótgyarmat 6 0.64 %
Dacsókeszi 5 0.53 %
Gyürki 5 0.53 %
Kékkő 5 0.53 %
Magasmajtény 4 0.42 %
Szelény 4 0.42 %
Ipolyvarbó 4 0.42 %
Zsély 4 0.42 %
Galábocs 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Érújfalu 3 0.32 %
Mikszáthfalva 2 0.21 %
Alsózellő 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Erdőszelestény 2 0.21 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 28.28 %
Alsósztregova 235 20.26 %
Nógrádszentpéter 76 6.55 %
Érújfalu 75 6.47 %
Kékkő 53 4.57 %
Bussa 40 3.45 %
Magasmajtény 39 3.36 %
Kislibercse 32 2.76 %
Hartyán 30 2.59 %
Felsősztregova 29 2.50 %
Tótkisfalu 28 2.41 %
Nógrádszenna 23 1.98 %
Mikszáthfalva 20 1.72 %
Erdőszelestény 19 1.64 %
Tótkelecsény 19 1.64 %
Zsély 18 1.55 %
Alsópalojta 18 1.55 %
Süllye 18 1.55 %
Borosznok 16 1.38 %
Felsőzellő 12 1.03 %
Kiskürtös 12 1.03 %
Bereklak 12 1.03 %
Apátújfalu 11 0.95 %
Felsőesztergály 11 0.95 %
Alsózellő 10 0.86 %
Alsóesztergály 9 0.78 %
Dacsókeszi 9 0.78 %
Középpalojta 9 0.78 %
Rárósmulyad 8 0.69 %
Leszenye 8 0.69 %
Nagylám 8 0.69 %
Lukanénye 8 0.69 %
Kóvár 8 0.69 %
Kürtösújfalu 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Paróca 7 0.60 %
Nagyhalom 6 0.52 %
Óvár 6 0.52 %
Ipolykér 6 0.52 %
Dacsólam 5 0.43 %
Szelény 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Tótgyarmat 4 0.34 %
Csalár 4 0.34 %
Gyürki 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Kishalom 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.26 %
Ipolynyék 3 0.26 %
Szécsénykovácsi 3 0.26 %
Ebeck 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Kőkeszi 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Terbegec 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
188 72.87%
KSČ
33 12.79%
VPN
15 5.81%
SPV
9 3.49%
SSL
6 2.33%
SZ
4 1.55%
KDH
3 1.16%
Érvényes szavazatok 258
Együttélés-MKDM
164 73.21%
SDĽ
17 7.59%
KSS
9 4.02%
Magyar Polgári Párt
9 4.02%
SDSS
7 3.13%
HZDS
6 2.68%
SPI
5 2.23%
ODÚ
2 0.89%
SZS
2 0.89%
DS-ODS
2 0.89%
SSL-SNZ
1 0.45%
Érvényes szavazatok 224
MK
170 76.23%
SP-VOĽBA
13 5.83%
KSS
10 4.48%
7 3.14%
ZRS
6 2.69%
NS
6 2.69%
HZPCS
5 2.24%
HZDS-RSS
4 1.79%
KDH
1 0.45%
ROISR
1 0.45%
Érvényes szavazatok 223
MKP
161 72.20%
SDK
15 6.73%
SOP
10 4.48%
SDĽ
9 4.04%
KSS
8 3.59%
MLHZP
8 3.59%
HZDS
8 3.59%
SNS
1 0.45%
ZRS
1 0.45%
SNJ
1 0.45%
NaAS
1 0.45%
Érvényes szavazatok 223
MKP
164 79.61%
KSS
10 4.85%
SZS
6 2.91%
SDKU
5 2.43%
HZDS
4 1.94%
ANO
4 1.94%
SMER
3 1.46%
HZD
3 1.46%
SDĽ
1 0.49%
SDPO
1 0.49%
LB
1 0.49%
ROMA
1 0.49%
SDA
1 0.49%
NOSNP
1 0.49%
PSNS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 206
MKP
157 87.71%
SDKU DS
6 3.35%
SMER
6 3.35%
KSS
5 2.79%
ĽS HZDS
2 1.12%
HZD
2 1.12%
KDH
1 0.56%
Érvényes szavazatok 179
MKP
115 70.12%
SaS
10 6.10%
Most-Híd
10 6.10%
SMER
9 5.49%
SDKU DS
7 4.27%
EDS
4 2.44%
ĽS HZDS
3 1.83%
SDĽ
2 1.22%
Únia
2 1.22%
SNS
1 0.61%
KDH
1 0.61%
Érvényes szavazatok 164
MKP
79 57.25%
Most-Híd
23 16.67%
SMER SD
16 11.59%
OĽaNO
6 4.35%
SDKU DS
4 2.90%
SNS
3 2.17%
99 Percent
3 2.17%
SOSKA
1 0.72%
ĽS HZDS
1 0.72%
Zelení
1 0.72%
LSNS
1 0.72%
Érvényes szavazatok 138
MKP
81 56.64%
Most-Híd
23 16.08%
LSNS
8 5.59%
SMER SD
7 4.90%
OĽANO-NOVA
6 4.20%
TIP
5 3.50%
#SIEŤ
4 2.80%
SaS
3 2.10%
SNS
3 2.10%
MKDA-MKDSZ
2 1.40%
ŠANCA
1 0.70%
Érvényes szavazatok 143
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések