SK
KN
.....

Kolozsnéma

Község

címer zászló
927 100% magyar 1910
378 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kolozsnéma
Hivatalos szlovák megnevezés:
Klížska Nemá
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Ásványtő, Csépánfalva, Kisnéma, Magastelek, Némai-sziget, Ronka, Simándfalva, Tilos
Koordináták:
47.7520, 17.8200
Terület:
11,95 km2
Rang:
község
Népesség:
502
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94620
Település kód:
501191
Szervezeti azonosító:
306509

Az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 16 km-re délkeletre, Komáromtól 29 km-re nyugatra, Gönyűvel szemben, a Duna bal partján fekszik a történelmi Komárom vármegye területén. 2006 óta a Morava hajó biztosítja a kishatárforgalmat Gönyű felé. Keletről Nagykeszi, nyugatról Komáromfüss, délről Gönyű és Nagyszentjános községek határolják. Áthalad rajta a Nagykeszit (6 km) Füss-sel (5 km) összekötő mellékút. Érinti a Duna töltésén haladó Duna-menti nemzetközi kerékpárút.

Közigazgatás

A Nyitrai kerület Komáromi járásához tartozik. 1920-ig Komárom vámegye Csallóközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Csehszlovákiához kerülve a Komáromi járáshoz tartozott 1923-1949 között, 1949-1960 között pedig a Nagymegyeri járáshoz. Területe minimális mértékben változott 1921-hez képest (11,81 km²-ről 12,04 km²-re).

Népesség

Lakosságának túlnyomó többsége magyar nemzetiségű. A 20. század során lakosságszáma csaknem a felére csökkent. A község lakosságának többsége római katolikus vallású, de jelentős a reformátusok aránya is (20 % 2011-ben).

Történelem

Első okleveles említése 1168-ból maradt fenn villa Néma alakban s ez időben a komáromi vár tartozéka. 1216-ból a Némái Kolosok nevében fordul elő. Némái Kolos Jeromos 1435-ben kap rá királyi adományt. 1522-ben Egyházas-Néma alakban tűnik elő s egy ideig a Vas-nemzetség birtokolja, majd Désy Boldizsár a földesura. A török dúlása után a Lengyel-család kezére kerül, de birtokkal bír itt az idők folyamán a Káldy-család is, majd jórészt a pannonhalmi apátság kerül tulajdonba. Későbbi birtokosok még a gróf Lainberg-, Vigyázó- és Somody-családok is. A szabadságharc alatt ütközet színhelye. Lakói főként halászatból éltek. A községnek két vízimalma volt és itt állt a Duna egyik fontos kikötője is. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. A falu lakói sokáig halászattal és aranymosással foglalkoztak. Határában álltak az egykori Csépánfalva és Simándfalva települések.

Mai jelentősége

Határában (a Duna-parton) ma is jelentős kavicsbányászat folyik. A községben 1962 óta a évente megrendezik a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) járási dal- és táncünnepélyét.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÉMA. Kállós Néma. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, reformátusok, fekszik Csicsónak szomszédságában, és annak filiája, legelője, réttye jó van, el adásra alkalmatos módgya, legelőjét, 671és réttyeit, néha az áradások járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kolos-Néma, magyar falu, Komárom vmegyében, fekszik rónaságon az öreg Duna mellett, Kis- és Nagy-Keszi szomszédságában, Komáromhoz nyugotra 1 s 1/4 mfldnyi távolságra. Nevét vette Kolos családtól s annak néma leányától, melly családnak lakháza a mostani templom és temető emeltebb helyén volt, mint az alapkövek most is mutatják. Határa 2511 holdra terjed, mellynek harmada rét és sziget, melly egyszersmind tüzifát szolgáltat a lakosoknak. A némai szigetet képezi a falu mellett elnyuló holt Duna. Az urbéri föld tesz 415 holdat, a többi majorsági birtok, földe első osztálybeli s mindent megterem. Az állattenyésztés is szorgalmasan üzetik; egyébiránt határában több nádas és mocsáros tavak találtatnak. Népessége 455 lélek, ebből reform. 302, ebből 65 nemes, 235 nemtelen, 153 r. kath. Urbéri telek van 11 és 1/2, zsellér 7. Nevezetesebb épületei: a reformatusok anyaegyháza, r. katholikusok kápolnája és Zámory György ur lakháza; végre a falun felől 300 ölre a kis Duna partján egy régi szentegyház alapkövei láthatók. F. u. Zámory, Vigyázó, Csorba, Somody családok és a szentmártoni apátság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kolozsnéma, dunamenti magyar nagyközség neve már 1168-ban villa Nema alakban fordul elő, a mikor egy része a komáromi vár tartozéka. 1216-ban már a Némai Kolosok nevében jelenik meg. 1260-70 között Konrad comes de villa Nema is említve van, és ekkor negyedrésze komáromi várbirtok, a többi pedig Konrád comesé. 1435-ben Némai Kolos Jakab fia Jeromost iktatják birtokába, a mikor azonban Losonczy István bán fia László e beiktatás ellen tiltakozik. 1492-ben Némai Ethey Tamás és neje egy birtokrészt adnak el Némay György deáknak. 1522-ben a Vas családbeliek erőszakkal elfoglalják és ekkor Egyházas-Néma néven van említve. Fényes szerint a Kolosyak kastélya a mostani templomdombon állott. 1553-ban a Kolosyakon kívül Désy Boldizsár is birtokosa. A törökök ezt a községet sem kímélték meg, sőt annyira zaklatták, hogy lakosai szétfutottak és a községet pusztán hagyták. 1662-ben új birtokosa a Lengyel család, mely ez időtájt osztozkodik rajta; hat évvel később azonban már Káldy Pétert találjuk itt, a ki itteni kastélyát Egyed főapátnak zálogosítja el, 1675-ben pedig Lengyeltóti János zálogosítja el itteni részbirtokát Gencsy pannonhalmi főapátnak. Később a főapátságon kívül a gróf Lamberg, Zámory, Vigyázó, Csorba és a Somody családok lettek az urai, most pedig Losonczy Ödönnek van itt nagyobb birtoka és régi nemesi kúriája, melyet még Zámory György építtetett. Az 1848-49-iki szabadságharcz alatt a község határában ütközet volt. 1859-ben nagy tűz pusztított a községben és nagy részét elhamvasztotta, 1876-ban és 1899-ben pedig az árvíz okozott a lakosoknak nagy károkat. A községben fennálló két templom közül a római katholikus 1884-ben épült, a református pedig már a XVI. század végén fennállott. Itt van a Kolosyak sírboltja is. A katholikus templom építése alkalmával egy régi, kolostorszerű nagyobb épület alapfalaira bukkantak. Kolozsnéma lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. A község házainak száma 144, róm. kath. és ref. vallású lakosaié pedig 979. Posta van a faluban, a távírója és a vasúti állomása pedig Nagytany vagy Nemesócsa. Ide tartozik Magasteleki puszta. A falu fölött, a Kisduna partján régi templom alapkövei voltak láthatók, melyekben néhai Ipoly Arnold, a tudós püspök, néma barátok, vagyis Karthauziak kolostorát gyanítja. Kolozsnéma közelében állottak még a tatárjárás előtt Csepánfalva és Simándfalva községek, melyek Albeus jegyzékében egy határleírásnál szerepelnek, de azután nyomuk vész. Fessler és Gyulai szerint e község 1806-ig a máshol említett Ásványtő helyén feküdt és annak nevét viselte. Mikor azután az 1806-iki árvíz Ásványtőt romba döntötte, telepedtek át lakosai a mostani falu helyére.

Bólya Péter

Kolozsnéma - élt
magyar orvos és író (1944-1993), itt töltötte gyerekkorát. Orvosi egyetemre járt Szegeden és Budapesten, majd 1969-től gyakorló orvosként tevékenykedett 1983-ig, „s kitűnő diagnoszta hírében állott”. 1974 és 1976 között a Medicina egészségügyi kiadó felelős szerkesztője volt. Különböző lapok (Új Tükör, Mi Világunk, Börtönújság) orvosi rovatait vezette. „Ezekben az írásokban sajátos stílust teremtett, amelyet aztán számosan megjelent szépirodalmi köteteiben hasznosított.” A „Péterek” generációjához tartozott, „első könyveiben felcsillant valami a nemzedéki sztorikat krúdysan legendásító atmoszféra esélyeiből, de a pályája a lektűr felé kanyarodott el.” Nagy példányszámban (olykor olcsó füzetek alakjában) megjelent bűnügyi regényei, krimijei miatt – az olvasói siker ellenére – az irodalomkritika méltatlanul mellőzte. Regényhőseinek sok olyan jellemzője van, melyek vélhetőleg önéletrajzi elemekből táplálkoznak, s „a megszenvedettségből következik bizonyos letisztultság is”.

Bólya Lajos

1905.1.9.
Kolozsnéma - megszületett

Pecka Karel

1928.12.6.
Kolozsnéma - megszületett

Szabó Rezső

1929.5.10.
Kolozsnéma - megszületett

Élesztős Pál

1948. 5. 6
Kolozsnéma - megszületett
Névelőfordulások
1168
villa Nema
1226
villa Nema
1396
Vrnepeniewma
1460
Kolosnema
1773
Kollos-Néma,
1786
Néma, Kallosch-Néma,
1808
Kolos-Néma,
1863
Néma,
1873
Némakolos,
1877
Kolosnéma,
1888
Néma,
1892
Kolosnéma,
1895
Kolozsnéma,
1927
Klížska Nemá, Kolozs-Néma,
1938
Kolozsnéma,
1945
Klížska Nemá, Kolozs-Néma,
1948
Klížska Nemá
1994
Kolozsnéma

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kolozsnéma (Klížska Nemá) 52
Telefon: 0357795913
Fax: 0357795913

Honlap: klizskanema.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szalay Rozália (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Beke Pál (SMK-MKP)
Bekeová Erika (SMK-MKP)
Horváth Imre (SMK-MKP)
Lukácsová Szimóna (SMK-MKP)
Hegedűs Vidor (SMK-MKP)
Nagy Ádám (SMK-MKP)
Horsiová Benedikta (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Kolozsnémai Posta

Sedem domov 52

Kolozsnémai idősek otthona

Fő utca 1

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Haladás utca 216

Kolozsnémai Anyakönyvi Hivatal

Kolozsnéma 52

Kolozsnémai Községi Hivatal

Kolozsnéma 52

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 919 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 958
magyarok 927 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 927
magyarok 841 87%
szlovákok 20 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 95 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 968
magyarok 794 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 795
magyarok 573 95%
szlovákok 25 4%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 606
magyarok 534 92%
szlovákok 40 7%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 579
magyarok 482 93%
szlovákok 31 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 520
magyarok 378 84%
szlovákok 53 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 14 3%
összlétszám 449
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 415
Választási részvétel: 40.24 %
Kiadott boríték: 167
Bedobott boríték: 167

Polgármester

Érvényes szavazólap: 157
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szalay Rozália 157 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Beke Pál 136 SMK-MKP
Bekeová Erika 136 SMK-MKP
Horváth Imre 134 SMK-MKP
Lukácsová Szimóna 122 SMK-MKP
Hegedűs Vidor 121 SMK-MKP
Nagy Ádám 119 SMK-MKP
Horsiová Benedikta 105 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 447
Választási részvétel: 45.86 %
Kiadott boríték: 205
Bedobott boríték: 205
Választásra jogosult: 444
Választási részvétel: 29.50 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131
Választásra jogosult: 434
Választási részvétel: 25,11 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 191
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 139 72.77 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 26 13.61 % SMER - SD
Regan Belovič 8 4.19 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 5 2.62 % MS
Stanislav Kováč 5 2.62 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 5 2.62 % Független
Viliam Mokraň 3 1.57 % KĽS
Milan Belica 9 7.03% SMER - SD
Iván Farkas 73 73.00 % SMK-MKP
Milan Belica 13 13.00 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 7 7.00 % MKDA
Ján Greššo 5 5.00 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 2 2.00 % ĽSNS
Peter Oremus 0 0.00 % Független
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 205
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Rozália Szalay 178 86.83% SMK-MKP
Csaba Földes 114 55.61% SMK-MKP
Olga Szabó 114 55.61% SMK-MKP
Árpád Horváth 90 43.90% SMK-MKP
Attila Petheő 81 39.51% SMK-MKP
László Stubendek 69 33.66% SMK-MKP
Lajos Csóka 63 30.73% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tihamér Gyarmati 59 28.78% SMK-MKP
Norbert Becse 52 25.37% SMK-MKP
Zsolt Sebö 29 14.15% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 25 12.20% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Anton Marek 22 10.73% Független
Jozef Jobbágy 22 10.73% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Tamás Varga 15 7.32% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 10 4.88% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
György Batta 9 4.39% Független
Tibor Mayer 7 3.41% Független
Ján Pikor 7 3.41% Független
Rudolf Čerňanský 7 3.41% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Anna Žigová 7 3.41% KDH, SMER - SD
Ladislav Tóth 7 3.41% KSS
Lívia Csíková 7 3.41% MS
Pavol Tausk 5 2.44% KSS
Miroslav Adamik 5 2.44% Független
Mária Csákiová 4 1.95% MS
Milan Opálka 4 1.95% KSS
Milan Lehocký 4 1.95% Független
Robert Dick 4 1.95% MS
Peter Getler 3 1.46% SMS
Štefan Kucsera 3 1.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Tulpík 3 1.46% ĽS-HZDS
Konštantín Glič 3 1.46% KDH, SMER - SD
Karel Krejčí 2 0.98% KSS
Jozef Petráš 2 0.98% KSS
Károly Less 1 0.49% Független
Tamara Podmanická 1 0.49% SMS
Csaba Földes 80 75.47% SMK-MKP
Árpád Horváth 68 64.15% SMK-MKP
Miklós Viola 67 63.21% SMK-MKP
Imre Knirs 67 63.21% SMK-MKP
Norbert Becse 55 51.89% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 52 49.06% SMK-MKP
Örs Orosz 52 49.06% SMK-MKP
Péter Varga 44 41.51% SMK-MKP
Tamás Varga 37 34.91% Független
Karol Farkas 26 24.53% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Attila Petheő 23 21.70% Független
László Stubendek 16 15.09% Független
László Szendi 12 11.32% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tímea Szénássy 8 7.55% Független
Attila Forgács 7 6.60% Független
Jozef Jobbágy 7 6.60% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Károly Less 5 4.72% Független
Tibor Forró 5 4.72% Független
Klaudia Bertoková 4 3.77% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Ágh 4 3.77% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 3 2.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
János Sárközi 3 2.83% MKDA-MKDSZ
Ladislav Tóth 3 2.83% KSS
Gyula Köles 3 2.83% Független
Milan Šuch 3 2.83% NAJ
Miroslav Rusňák 2 1.89% ĽS Naše Slovensko
Marián Molnár 2 1.89% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
František Bartoš 2 1.89% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Anna Žigová 2 1.89% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Pavol Tausk 1 0.94% KSS
Lýdia Siposová 1 0.94% NAJ
Anton Teleki 1 0.94% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 1 0.94% NAJ
Daniel Mikula 1 0.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Lehotkai 0 0.00% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 25.73 %
Ógyalla 611 21.10 %
Komáromszentpéter 195 6.73 %
Naszvad 133 4.59 %
Újgyalla 103 3.56 %
Perbete 97 3.35 %
Gúta 96 3.31 %
Bajcs 57 1.97 %
Hetény 57 1.97 %
Szilasháza 53 1.83 %
Imely 49 1.69 %
Komáromfüss 46 1.59 %
Megyercs 46 1.59 %
Bátorkeszi 44 1.52 %
Nagykeszi 43 1.48 %
Marcelháza 40 1.38 %
Szilas 35 1.21 %
Keszegfalva 33 1.14 %
Izsa 32 1.10 %
Csallóközaranyos 26 0.90 %
Martos 26 0.90 %
Nemesócsa 25 0.86 %
Ifjúságfalva 24 0.83 %
Búcs 23 0.79 %
Karva 18 0.62 %
Madar 17 0.59 %
Ekel 15 0.52 %
Dunamocs 13 0.45 %
Lakszakállas 13 0.45 %
Zsemlékes 9 0.31 %
Újpuszta 8 0.28 %
Dunaradvány 8 0.28 %
Vágfüzes 7 0.24 %
Virt 7 0.24 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.17 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 42.22 %
Ógyalla 57 7.04 %
Naszvad 31 3.83 %
Gúta 25 3.09 %
Újgyalla 19 2.35 %
Perbete 19 2.35 %
Bajcs 16 1.98 %
Komáromszentpéter 14 1.73 %
Izsa 13 1.60 %
Imely 10 1.23 %
Megyercs 9 1.11 %
Marcelháza 8 0.99 %
Dunamocs 6 0.74 %
Szilasháza 6 0.74 %
Karva 6 0.74 %
Keszegfalva 5 0.62 %
Nemesócsa 5 0.62 %
Bátorkeszi 5 0.62 %
Ekel 5 0.62 %
Nagykeszi 4 0.49 %
Komáromfüss 4 0.49 %
Csallóközaranyos 4 0.49 %
Martos 4 0.49 %
Madar 4 0.49 %
Hetény 3 0.37 %
Zsemlékes 3 0.37 %
Újpuszta 3 0.37 %
Dunaradvány 3 0.37 %
Pat 2 0.25 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Ifjúságfalva 1 0.12 %
Lakszakállas 1 0.12 %
Bogya 1 0.12 %
Búcs 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Vágfüzes 1 0.12 %
Bogyarét 1 0.12 %
Tany 1 0.12 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 22.94 %
Gúta 736 20.52 %
Naszvad 98 2.73 %
Ógyalla 79 2.20 %
Keszegfalva 53 1.48 %
Marcelháza 44 1.23 %
Komáromszentpéter 43 1.20 %
Perbete 40 1.12 %
Nemesócsa 37 1.03 %
Bátorkeszi 36 1.00 %
Lakszakállas 35 0.98 %
Bajcs 30 0.84 %
Dunamocs 30 0.84 %
Ifjúságfalva 29 0.81 %
Ekel 29 0.81 %
Hetény 27 0.75 %
Imely 26 0.72 %
Izsa 22 0.61 %
Csallóközaranyos 21 0.59 %
Tany 20 0.56 %
Megyercs 19 0.53 %
Nagykeszi 18 0.50 %
Dunaradvány 17 0.47 %
Búcs 16 0.45 %
Újgyalla 14 0.39 %
Vágfüzes 13 0.36 %
Csicsó 13 0.36 %
Madar 12 0.33 %
Karva 11 0.31 %
Martos 10 0.28 %
Komáromfüss 9 0.25 %
Szilas 8 0.22 %
Szilasháza 8 0.22 %
Bogyarét 8 0.22 %
Bogya 8 0.22 %
Virt 8 0.22 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Pat 6 0.17 %
Gellér 4 0.11 %
Újpuszta 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Komárom 1 389 41.44 %
Gúta 265 7.91 %
Ógyalla 153 4.56 %
Naszvad 143 4.27 %
Bátorkeszi 130 3.88 %
Komáromszentpéter 122 3.64 %
Perbete 114 3.40 %
Dunamocs 111 3.31 %
Búcs 90 2.68 %
Martos 88 2.63 %
Hetény 87 2.60 %
Marcelháza 83 2.48 %
Izsa 75 2.24 %
Lakszakállas 74 2.21 %
Nemesócsa 71 2.12 %
Keszegfalva 71 2.12 %
Csallóközaranyos 65 1.94 %
Ekel 65 1.94 %
Csicsó 55 1.64 %
Dunaradvány 48 1.43 %
Nagykeszi 46 1.37 %
Bajcs 43 1.28 %
Tany 41 1.22 %
Pat 40 1.19 %
Megyercs 36 1.07 %
Komáromfüss 34 1.01 %
Szilas 30 0.89 %
Virt 29 0.87 %
Karva 28 0.84 %
Vágfüzes 26 0.78 %
Imely 25 0.75 %
Kolozsnéma 23 0.69 %
Bogya 22 0.66 %
Madar 20 0.60 %
Gellér 11 0.33 %
Szilasháza 6 0.18 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Bogyarét 3 0.09 %
Újgyalla 3 0.09 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 30.84 %
Gúta 323 7.81 %
Komáromszentpéter 245 5.92 %
Ógyalla 228 5.51 %
Csicsó 215 5.20 %
Naszvad 197 4.76 %
Nemesócsa 184 4.45 %
Perbete 170 4.11 %
Marcelháza 168 4.06 %
Dunamocs 138 3.34 %
Bátorkeszi 134 3.24 %
Ekel 127 3.07 %
Lakszakállas 117 2.83 %
Csallóközaranyos 117 2.83 %
Búcs 115 2.78 %
Hetény 114 2.76 %
Dunaradvány 111 2.68 %
Nagykeszi 100 2.42 %
Tany 95 2.30 %
Komáromfüss 92 2.22 %
Izsa 92 2.22 %
Kolozsnéma 80 1.93 %
Madar 73 1.76 %
Szilas 70 1.69 %
Keszegfalva 65 1.57 %
Martos 63 1.52 %
Karva 57 1.38 %
Gellér 52 1.26 %
Megyercs 50 1.21 %
Imely 49 1.18 %
Bogya 46 1.11 %
Bajcs 41 0.99 %
Vágfüzes 41 0.99 %
Pat 40 0.97 %
Virt 28 0.68 %
Bogyarét 26 0.63 %
Ifjúságfalva 20 0.48 %
Zsemlékes 13 0.31 %
Újgyalla 9 0.22 %
Szilasháza 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 12.08 %
Ógyalla 188 6.86 %
Újgyalla 100 3.65 %
Naszvad 60 2.19 %
Komáromszentpéter 38 1.39 %
Gúta 35 1.28 %
Szilasháza 26 0.95 %
Imely 24 0.88 %
Újpuszta 22 0.80 %
Perbete 20 0.73 %
Izsa 18 0.66 %
Marcelháza 15 0.55 %
Bajcs 14 0.51 %
Keszegfalva 10 0.36 %
Nemesócsa 8 0.29 %
Nagykeszi 8 0.29 %
Dunaradvány 7 0.26 %
Zsemlékes 6 0.22 %
Hetény 6 0.22 %
Bátorkeszi 5 0.18 %
Ifjúságfalva 4 0.15 %
Ekel 4 0.15 %
Martos 4 0.15 %
Lakszakállas 4 0.15 %
Megyercs 3 0.11 %
Dunamocs 3 0.11 %
Pat 3 0.11 %
Komáromfüss 3 0.11 %
Madar 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Karva 2 0.07 %
Virt 2 0.07 %
Vágfüzes 2 0.07 %
Bogyarét 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Csallóközaranyos 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 45.40 %
Ógyalla 107 6.56 %
Naszvad 82 5.02 %
Gúta 55 3.37 %
Újgyalla 38 2.33 %
Perbete 33 2.02 %
Komáromszentpéter 30 1.84 %
Bajcs 25 1.53 %
Izsa 22 1.35 %
Imely 20 1.23 %
Megyercs 19 1.16 %
Szilasháza 18 1.10 %
Nemesócsa 16 0.98 %
Csallóközaranyos 16 0.98 %
Bátorkeszi 16 0.98 %
Marcelháza 16 0.98 %
Keszegfalva 15 0.92 %
Zsemlékes 14 0.86 %
Dunamocs 14 0.86 %
Karva 13 0.80 %
Hetény 12 0.74 %
Ekel 11 0.67 %
Lakszakállas 11 0.67 %
Komáromfüss 9 0.55 %
Madar 9 0.55 %
Tany 8 0.49 %
Csicsó 8 0.49 %
Ifjúságfalva 7 0.43 %
Nagykeszi 6 0.37 %
Pat 6 0.37 %
Martos 5 0.31 %
Szilas 3 0.18 %
Virt 3 0.18 %
Bogyarét 2 0.12 %
Újpuszta 2 0.12 %
Búcs 2 0.12 %
Kolozsnéma 2 0.12 %
Dunaradvány 2 0.12 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 37.84 %
Ógyalla 62 5.63 %
Gúta 59 5.35 %
Naszvad 33 2.99 %
Perbete 30 2.72 %
Komáromszentpéter 29 2.63 %
Marcelháza 28 2.54 %
Nemesócsa 21 1.91 %
Izsa 21 1.91 %
Bátorkeszi 20 1.81 %
Csallóközaranyos 19 1.72 %
Keszegfalva 16 1.45 %
Dunamocs 16 1.45 %
Bajcs 14 1.27 %
Lakszakállas 13 1.18 %
Nagykeszi 11 1.00 %
Újgyalla 11 1.00 %
Ekel 11 1.00 %
Karva 10 0.91 %
Hetény 10 0.91 %
Megyercs 10 0.91 %
Búcs 9 0.82 %
Szilas 9 0.82 %
Ifjúságfalva 9 0.82 %
Imely 7 0.64 %
Tany 7 0.64 %
Csicsó 7 0.64 %
Madar 6 0.54 %
Bogya 6 0.54 %
Dunaradvány 6 0.54 %
Komáromfüss 6 0.54 %
Martos 4 0.36 %
Vágfüzes 4 0.36 %
Gellér 4 0.36 %
Kolozsnéma 3 0.27 %
Virt 3 0.27 %
Szilasháza 3 0.27 %
Pat 3 0.27 %
Zsemlékes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 35.60 %
Gúta 281 5.87 %
Ógyalla 212 4.43 %
Komáromszentpéter 176 3.68 %
Marcelháza 142 2.97 %
Naszvad 137 2.86 %
Perbete 128 2.68 %
Dunamocs 119 2.49 %
Bátorkeszi 112 2.34 %
Hetény 103 2.15 %
Dunaradvány 95 1.99 %
Búcs 90 1.88 %
Ekel 86 1.80 %
Csallóközaranyos 85 1.78 %
Csicsó 83 1.73 %
Nemesócsa 82 1.71 %
Izsa 71 1.48 %
Kolozsnéma 67 1.40 %
Madar 64 1.34 %
Lakszakállas 64 1.34 %
Keszegfalva 51 1.07 %
Pat 44 0.92 %
Karva 43 0.90 %
Tany 41 0.86 %
Megyercs 40 0.84 %
Martos 36 0.75 %
Imely 35 0.73 %
Nagykeszi 35 0.73 %
Komáromfüss 33 0.69 %
Vágfüzes 33 0.69 %
Gellér 27 0.56 %
Bogya 26 0.54 %
Bajcs 26 0.54 %
Szilas 23 0.48 %
Bogyarét 16 0.33 %
Ifjúságfalva 13 0.27 %
Virt 10 0.21 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 11.99 %
Ógyalla 65 2.81 %
Naszvad 28 1.21 %
Gúta 25 1.08 %
Izsa 21 0.91 %
Újgyalla 16 0.69 %
Ekel 16 0.69 %
Megyercs 15 0.65 %
Komáromszentpéter 14 0.61 %
Bátorkeszi 12 0.52 %
Bajcs 9 0.39 %
Pat 8 0.35 %
Nemesócsa 8 0.35 %
Madar 8 0.35 %
Marcelháza 8 0.35 %
Keszegfalva 7 0.30 %
Csallóközaranyos 7 0.30 %
Perbete 6 0.26 %
Zsemlékes 6 0.26 %
Szilasháza 6 0.26 %
Lakszakállas 6 0.26 %
Ifjúságfalva 5 0.22 %
Karva 5 0.22 %
Búcs 5 0.22 %
Hetény 5 0.22 %
Imely 4 0.17 %
Dunaradvány 3 0.13 %
Martos 3 0.13 %
Csicsó 3 0.13 %
Szilas 2 0.09 %
Dunamocs 2 0.09 %
Tany 2 0.09 %
Komáromfüss 2 0.09 %
Nagykeszi 2 0.09 %
Bogya 2 0.09 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 40.42 %
Komáromszentpéter 777 22.46 %
Ógyalla 620 17.92 %
Gúta 224 6.48 %
Perbete 192 5.55 %
Hetény 181 5.23 %
Újgyalla 177 5.12 %
Naszvad 165 4.77 %
Bátorkeszi 136 3.93 %
Marcelháza 121 3.50 %
Keszegfalva 108 3.12 %
Nagykeszi 95 2.75 %
Izsa 92 2.66 %
Imely 91 2.63 %
Bajcs 88 2.54 %
Búcs 82 2.37 %
Nemesócsa 77 2.23 %
Madar 76 2.20 %
Csallóközaranyos 75 2.17 %
Komáromfüss 72 2.08 %
Megyercs 67 1.94 %
Szilas 65 1.88 %
Martos 61 1.76 %
Szilasháza 51 1.47 %
Dunamocs 46 1.33 %
Karva 43 1.24 %
Lakszakállas 41 1.19 %
Vágfüzes 41 1.19 %
Csicsó 40 1.16 %
Ekel 37 1.07 %
Ifjúságfalva 34 0.98 %
Dunaradvány 33 0.95 %
Pat 28 0.81 %
Tany 28 0.81 %
Újpuszta 17 0.49 %
Bogyarét 16 0.46 %
Bogya 15 0.43 %
Virt 13 0.38 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Gellér 6 0.17 %
Zsemlékes 5 0.14 %
Komárom 197 7.69 %
Ógyalla 50 1.95 %
Gúta 16 0.62 %
Naszvad 15 0.59 %
Komáromszentpéter 12 0.47 %
Újgyalla 12 0.47 %
Perbete 11 0.43 %
Bajcs 7 0.27 %
Hetény 6 0.23 %
Pat 5 0.20 %
Nemesócsa 5 0.20 %
Keszegfalva 5 0.20 %
Bátorkeszi 5 0.20 %
Marcelháza 5 0.20 %
Szilasháza 4 0.16 %
Imely 4 0.16 %
Izsa 4 0.16 %
Csallóközaranyos 4 0.16 %
Dunamocs 4 0.16 %
Karva 4 0.16 %
Ekel 4 0.16 %
Megyercs 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Nagykeszi 3 0.12 %
Lakszakállas 2 0.08 %
Újpuszta 2 0.08 %
Gellér 2 0.08 %
Komáromfüss 2 0.08 %
Szilas 2 0.08 %
Búcs 2 0.08 %
Dunaradvány 2 0.08 %
Tany 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Madar 1 0.04 %
Virt 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 11.19 %
Komárom 202 10.56 %
Gúta 65 3.40 %
Ógyalla 53 2.77 %
Marcelháza 42 2.20 %
Perbete 40 2.09 %
Naszvad 40 2.09 %
Dunamocs 33 1.73 %
Búcs 28 1.46 %
Megyercs 28 1.46 %
Bátorkeszi 26 1.36 %
Hetény 25 1.31 %
Nemesócsa 19 0.99 %
Csicsó 18 0.94 %
Csallóközaranyos 18 0.94 %
Ekel 17 0.89 %
Dunaradvány 16 0.84 %
Imely 14 0.73 %
Karva 14 0.73 %
Madar 13 0.68 %
Keszegfalva 12 0.63 %
Bajcs 12 0.63 %
Martos 11 0.58 %
Pat 11 0.58 %
Tany 11 0.58 %
Lakszakállas 11 0.58 %
Izsa 10 0.52 %
Szilas 9 0.47 %
Nagykeszi 8 0.42 %
Újgyalla 8 0.42 %
Komáromfüss 8 0.42 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Virt 2 0.10 %
Vágfüzes 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 31.08 %
Ógyalla 201 10.61 %
Komáromfüss 158 8.34 %
Komáromszentpéter 130 6.86 %
Csicsó 104 5.49 %
Gúta 100 5.28 %
Lakszakállas 99 5.22 %
Szilas 91 4.80 %
Nagykeszi 90 4.75 %
Naszvad 88 4.64 %
Hetény 87 4.59 %
Nemesócsa 74 3.91 %
Perbete 72 3.80 %
Tany 65 3.43 %
Megyercs 55 2.90 %
Újgyalla 53 2.80 %
Csallóközaranyos 46 2.43 %
Keszegfalva 46 2.43 %
Ekel 42 2.22 %
Bajcs 41 2.16 %
Marcelháza 31 1.64 %
Bátorkeszi 30 1.58 %
Izsa 30 1.58 %
Búcs 28 1.48 %
Bogya 27 1.42 %
Ifjúságfalva 27 1.42 %
Kolozsnéma 26 1.37 %
Imely 24 1.27 %
Dunamocs 21 1.11 %
Gellér 19 1.00 %
Szilasháza 18 0.95 %
Madar 17 0.90 %
Dunaradvány 16 0.84 %
Martos 15 0.79 %
Karva 15 0.79 %
Zsemlékes 12 0.63 %
Bogyarét 12 0.63 %
Virt 7 0.37 %
Vágfüzes 4 0.21 %
Pat 4 0.21 %
Újpuszta 3 0.16 %
Komárom 690 42.41 %
Ógyalla 244 15.00 %
Komáromszentpéter 175 10.76 %
Gúta 115 7.07 %
Hetény 100 6.15 %
Újgyalla 93 5.72 %
Naszvad 80 4.92 %
Perbete 57 3.50 %
Bátorkeszi 47 2.89 %
Komáromfüss 47 2.89 %
Bajcs 46 2.83 %
Nagykeszi 43 2.64 %
Marcelháza 42 2.58 %
Szilasháza 40 2.46 %
Imely 40 2.46 %
Ifjúságfalva 37 2.27 %
Keszegfalva 37 2.27 %
Szilas 36 2.21 %
Megyercs 33 2.03 %
Izsa 31 1.91 %
Nemesócsa 27 1.66 %
Csallóközaranyos 26 1.60 %
Madar 21 1.29 %
Pat 20 1.23 %
Lakszakállas 19 1.17 %
Búcs 19 1.17 %
Karva 18 1.11 %
Martos 18 1.11 %
Dunaradvány 16 0.98 %
Dunamocs 16 0.98 %
Tany 15 0.92 %
Ekel 15 0.92 %
Csicsó 11 0.68 %
Zsemlékes 7 0.43 %
Újpuszta 6 0.37 %
Bogyarét 6 0.37 %
Virt 6 0.37 %
Vágfüzes 6 0.37 %
Gellér 5 0.31 %
Kolozsnéma 4 0.25 %
Bogya 4 0.25 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 28.27 %
Ógyalla 42 6.71 %
Gúta 41 6.55 %
Naszvad 28 4.47 %
Újgyalla 21 3.35 %
Komáromszentpéter 16 2.56 %
Nemesócsa 14 2.24 %
Marcelháza 13 2.08 %
Perbete 10 1.60 %
Megyercs 10 1.60 %
Csallóközaranyos 7 1.12 %
Dunamocs 7 1.12 %
Imely 7 1.12 %
Bátorkeszi 7 1.12 %
Ekel 5 0.80 %
Karva 5 0.80 %
Izsa 5 0.80 %
Martos 5 0.80 %
Búcs 5 0.80 %
Keszegfalva 4 0.64 %
Ifjúságfalva 4 0.64 %
Bajcs 4 0.64 %
Komáromfüss 4 0.64 %
Szilasháza 4 0.64 %
Nagykeszi 4 0.64 %
Zsemlékes 3 0.48 %
Dunaradvány 3 0.48 %
Kolozsnéma 3 0.48 %
Szilas 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Hetény 2 0.32 %
Tany 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Madar 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.90 %
Ógyalla 523 19.26 %
Komáromszentpéter 191 7.03 %
Gúta 133 4.90 %
Naszvad 122 4.49 %
Perbete 103 3.79 %
Hetény 95 3.50 %
Bajcs 70 2.58 %
Újgyalla 69 2.54 %
Nagykeszi 65 2.39 %
Komáromfüss 63 2.32 %
Bátorkeszi 57 2.10 %
Nemesócsa 54 1.99 %
Imely 48 1.77 %
Megyercs 45 1.66 %
Szilas 45 1.66 %
Marcelháza 45 1.66 %
Izsa 40 1.47 %
Búcs 38 1.40 %
Csallóközaranyos 38 1.40 %
Keszegfalva 37 1.36 %
Ifjúságfalva 32 1.18 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.85 %
Ekel 23 0.85 %
Szilasháza 23 0.85 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 43.55 %
Gúta 354 6.86 %
Ógyalla 145 2.81 %
Komáromszentpéter 136 2.63 %
Marcelháza 121 2.34 %
Naszvad 114 2.21 %
Bátorkeszi 97 1.88 %
Perbete 95 1.84 %
Izsa 84 1.63 %
Dunamocs 78 1.51 %
Hetény 76 1.47 %
Keszegfalva 74 1.43 %
Nemesócsa 68 1.32 %
Csallóközaranyos 66 1.28 %
Dunaradvány 57 1.10 %
Búcs 54 1.05 %
Ekel 54 1.05 %
Lakszakállas 42 0.81 %
Pat 42 0.81 %
Nagykeszi 41 0.79 %
Martos 39 0.76 %
Madar 38 0.74 %
Csicsó 37 0.72 %
Megyercs 35 0.68 %
Imely 35 0.68 %
Tany 29 0.56 %
Komáromfüss 27 0.52 %
Vágfüzes 25 0.48 %
Karva 24 0.46 %
Szilas 23 0.45 %
Bajcs 23 0.45 %
Kolozsnéma 16 0.31 %
Újgyalla 12 0.23 %
Szilasháza 11 0.21 %
Bogya 9 0.17 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Virt 8 0.15 %
Gellér 7 0.14 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 22.35 %
Nagykeszi 169 6.73 %
Ógyalla 141 5.62 %
Gúta 126 5.02 %
Komáromszentpéter 117 4.66 %
Perbete 75 2.99 %
Naszvad 75 2.99 %
Nemesócsa 73 2.91 %
Komáromfüss 65 2.59 %
Hetény 63 2.51 %
Csallóközaranyos 58 2.31 %
Szilas 50 1.99 %
Keszegfalva 50 1.99 %
Megyercs 47 1.87 %
Ekel 45 1.79 %
Bátorkeszi 42 1.67 %
Csicsó 39 1.55 %
Búcs 37 1.47 %
Imely 36 1.43 %
Marcelháza 36 1.43 %
Izsa 36 1.43 %
Újgyalla 36 1.43 %
Tany 33 1.31 %
Lakszakállas 33 1.31 %
Dunamocs 27 1.08 %
Martos 26 1.04 %
Bajcs 26 1.04 %
Bogya 21 0.84 %
Ifjúságfalva 21 0.84 %
Karva 18 0.72 %
Dunaradvány 17 0.68 %
Madar 14 0.56 %
Pat 13 0.52 %
Kolozsnéma 12 0.48 %
Bogyarét 7 0.28 %
Vágfüzes 7 0.28 %
Szilasháza 5 0.20 %
Virt 5 0.20 %
Gellér 5 0.20 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 31.61 %
Ógyalla 37 5.62 %
Gúta 26 3.95 %
Naszvad 23 3.50 %
Komáromszentpéter 17 2.58 %
Perbete 12 1.82 %
Újgyalla 12 1.82 %
Bajcs 7 1.06 %
Csallóközaranyos 7 1.06 %
Bátorkeszi 6 0.91 %
Imely 6 0.91 %
Dunamocs 6 0.91 %
Marcelháza 6 0.91 %
Ekel 5 0.76 %
Zsemlékes 4 0.61 %
Izsa 4 0.61 %
Megyercs 3 0.46 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Búcs 3 0.46 %
Madar 3 0.46 %
Szilasháza 3 0.46 %
Nagykeszi 3 0.46 %
Újpuszta 3 0.46 %
Karva 2 0.30 %
Hetény 2 0.30 %
Keszegfalva 2 0.30 %
Szilas 2 0.30 %
Ifjúságfalva 2 0.30 %
Tany 2 0.30 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Martos 1 0.15 %
Nemesócsa 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Komáromfüss 1 0.15 %
Virt 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 46.59 %
Ógyalla 210 9.07 %
Komáromszentpéter 159 6.87 %
Gúta 104 4.49 %
Naszvad 82 3.54 %
Újgyalla 79 3.41 %
Hetény 67 2.89 %
Perbete 58 2.50 %
Marcelháza 55 2.37 %
Nagykeszi 52 2.25 %
Keszegfalva 48 2.07 %
Megyercs 47 2.03 %
Szilas 41 1.77 %
Búcs 40 1.73 %
Imely 40 1.73 %
Komáromfüss 38 1.64 %
Nemesócsa 37 1.60 %
Izsa 36 1.55 %
Csallóközaranyos 32 1.38 %
Ifjúságfalva 31 1.34 %
Bajcs 30 1.30 %
Bátorkeszi 28 1.21 %
Szilasháza 25 1.08 %
Dunamocs 20 0.86 %
Martos 19 0.82 %
Madar 19 0.82 %
Ekel 19 0.82 %
Karva 17 0.73 %
Bogya 16 0.69 %
Dunaradvány 15 0.65 %
Lakszakállas 13 0.56 %
Csicsó 11 0.47 %
Tany 11 0.47 %
Pat 7 0.30 %
Bogyarét 7 0.30 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 3 0.13 %
Vágfüzes 3 0.13 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 38.72 %
Gúta 830 19.45 %
Ógyalla 373 8.74 %
Naszvad 291 6.82 %
Komáromszentpéter 290 6.80 %
Marcelháza 194 4.55 %
Bátorkeszi 183 4.29 %
Perbete 181 4.24 %
Dunamocs 156 3.66 %
Csicsó 131 3.07 %
Hetény 126 2.95 %
Ekel 119 2.79 %
Búcs 117 2.74 %
Dunaradvány 115 2.70 %
Izsa 107 2.51 %
Nemesócsa 105 2.46 %
Csallóközaranyos 101 2.37 %
Lakszakállas 99 2.32 %
Madar 94 2.20 %
Keszegfalva 93 2.18 %
Karva 82 1.92 %
Nagykeszi 75 1.76 %
Kolozsnéma 67 1.57 %
Imely 64 1.50 %
Martos 62 1.45 %
Megyercs 62 1.45 %
Vágfüzes 60 1.41 %
Tany 53 1.24 %
Pat 51 1.20 %
Komáromfüss 48 1.12 %
Bajcs 44 1.03 %
Szilas 43 1.01 %
Bogya 41 0.96 %
Gellér 38 0.89 %
Ifjúságfalva 32 0.75 %
Virt 26 0.61 %
Bogyarét 24 0.56 %
Újgyalla 21 0.49 %
Szilasháza 6 0.14 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 21.11 %
Ógyalla 61 3.72 %
Gúta 37 2.26 %
Naszvad 28 1.71 %
Újgyalla 23 1.40 %
Izsa 17 1.04 %
Komáromszentpéter 15 0.92 %
Perbete 13 0.79 %
Bátorkeszi 9 0.55 %
Szilasháza 8 0.49 %
Nemesócsa 7 0.43 %
Keszegfalva 7 0.43 %
Ifjúságfalva 6 0.37 %
Ekel 6 0.37 %
Bajcs 6 0.37 %
Csallóközaranyos 6 0.37 %
Zsemlékes 5 0.31 %
Komáromfüss 5 0.31 %
Megyercs 5 0.31 %
Nagykeszi 4 0.24 %
Dunamocs 4 0.24 %
Újpuszta 4 0.24 %
Dunaradvány 3 0.18 %
Imely 3 0.18 %
Búcs 3 0.18 %
Kolozsnéma 3 0.18 %
Hetény 3 0.18 %
Marcelháza 3 0.18 %
Tany 2 0.12 %
Karva 2 0.12 %
Martos 1 0.06 %
Lakszakállas 1 0.06 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Pat 1 0.06 %
Csicsó 1 0.06 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 23.95 %
Ógyalla 348 22.22 %
Újgyalla 106 6.77 %
Komáromszentpéter 78 4.98 %
Naszvad 69 4.41 %
Gúta 39 2.49 %
Perbete 19 1.21 %
Imely 19 1.21 %
Izsa 17 1.09 %
Bajcs 17 1.09 %
Újpuszta 16 1.02 %
Szilasháza 13 0.83 %
Keszegfalva 12 0.77 %
Martos 11 0.70 %
Marcelháza 10 0.64 %
Bátorkeszi 9 0.57 %
Megyercs 9 0.57 %
Nemesócsa 8 0.51 %
Hetény 8 0.51 %
Ekel 7 0.45 %
Dunamocs 5 0.32 %
Ifjúságfalva 5 0.32 %
Komáromfüss 5 0.32 %
Dunaradvány 5 0.32 %
Pat 4 0.26 %
Lakszakállas 3 0.19 %
Bogya 3 0.19 %
Gellér 2 0.13 %
Nagykeszi 2 0.13 %
Csallóközaranyos 2 0.13 %
Virt 2 0.13 %
Madar 2 0.13 %
Kolozsnéma 2 0.13 %
Tany 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Búcs 1 0.06 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 22.54 %
Gúta 574 13.49 %
Naszvad 510 11.99 %
Ógyalla 306 7.19 %
Perbete 215 5.05 %
Komáromszentpéter 214 5.03 %
Marcelháza 154 3.62 %
Bátorkeszi 137 3.22 %
Csicsó 117 2.75 %
Hetény 113 2.66 %
Dunamocs 111 2.61 %
Dunaradvány 107 2.52 %
Ekel 104 2.44 %
Búcs 102 2.40 %
Imely 95 2.23 %
Izsa 86 2.02 %
Lakszakállas 82 1.93 %
Nemesócsa 80 1.88 %
Madar 80 1.88 %
Csallóközaranyos 78 1.83 %
Martos 72 1.69 %
Kolozsnéma 55 1.29 %
Karva 54 1.27 %
Bajcs 51 1.20 %
Megyercs 47 1.10 %
Keszegfalva 45 1.06 %
Tany 45 1.06 %
Pat 40 0.94 %
Gellér 38 0.89 %
Vágfüzes 36 0.85 %
Nagykeszi 36 0.85 %
Komáromfüss 30 0.71 %
Bogya 29 0.68 %
Szilas 28 0.66 %
Ifjúságfalva 27 0.63 %
Bogyarét 24 0.56 %
Virt 23 0.54 %
Újgyalla 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.12 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 58.08 %
Ógyalla 47 8.53 %
Gúta 20 3.63 %
Naszvad 13 2.36 %
Újgyalla 13 2.36 %
Megyercs 10 1.81 %
Csallóközaranyos 8 1.45 %
Izsa 8 1.45 %
Komáromszentpéter 7 1.27 %
Perbete 7 1.27 %
Nemesócsa 6 1.09 %
Ekel 6 1.09 %
Szilasháza 5 0.91 %
Dunaradvány 5 0.91 %
Keszegfalva 5 0.91 %
Dunamocs 4 0.73 %
Marcelháza 4 0.73 %
Komáromfüss 3 0.54 %
Imely 2 0.36 %
Hetény 2 0.36 %
Bajcs 2 0.36 %
Karva 2 0.36 %
Ifjúságfalva 2 0.36 %
Pat 1 0.18 %
Bogya 1 0.18 %
Bátorkeszi 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Gellér 1 0.18 %
Martos 1 0.18 %
Tany 1 0.18 %
Kolozsnéma 1 0.18 %
Nagykeszi 1 0.18 %
Búcs 1 0.18 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 39.08 %
Gúta 275 11.71 %
Ógyalla 205 8.73 %
Dunamocs 179 7.62 %
Marcelháza 162 6.90 %
Komáromszentpéter 161 6.85 %
Perbete 150 6.39 %
Bátorkeszi 130 5.53 %
Naszvad 130 5.53 %
Búcs 119 5.07 %
Hetény 107 4.56 %
Dunaradvány 103 4.38 %
Karva 93 3.96 %
Ekel 84 3.58 %
Csicsó 81 3.45 %
Lakszakállas 78 3.32 %
Madar 77 3.28 %
Izsa 77 3.28 %
Csallóközaranyos 62 2.64 %
Kolozsnéma 44 1.87 %
Martos 40 1.70 %
Nemesócsa 40 1.70 %
Keszegfalva 38 1.62 %
Vágfüzes 35 1.49 %
Pat 34 1.45 %
Bajcs 31 1.32 %
Komáromfüss 31 1.32 %
Tany 29 1.23 %
Bogya 29 1.23 %
Megyercs 29 1.23 %
Gellér 27 1.15 %
Szilas 26 1.11 %
Imely 26 1.11 %
Nagykeszi 24 1.02 %
Bogyarét 16 0.68 %
Ifjúságfalva 13 0.55 %
Virt 13 0.55 %
Újgyalla 8 0.34 %
Szilasháza 5 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 70.83 %
Gúta 231 8.01 %
Ógyalla 121 4.20 %
Keszegfalva 99 3.43 %
Izsa 76 2.64 %
Marcelháza 72 2.50 %
Naszvad 70 2.43 %
Bátorkeszi 61 2.12 %
Hetény 49 1.70 %
Komáromszentpéter 49 1.70 %
Búcs 44 1.53 %
Perbete 41 1.42 %
Dunamocs 39 1.35 %
Kolozsnéma 37 1.28 %
Csallóközaranyos 34 1.18 %
Nemesócsa 33 1.14 %
Ekel 31 1.08 %
Imely 26 0.90 %
Bajcs 20 0.69 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.55 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 46.58 %
Komárom 556 29.00 %
Ógyalla 81 4.23 %
Naszvad 80 4.17 %
Nemesócsa 48 2.50 %
Keszegfalva 45 2.35 %
Marcelháza 43 2.24 %
Perbete 42 2.19 %
Komáromszentpéter 30 1.56 %
Ifjúságfalva 27 1.41 %
Imely 26 1.36 %
Bátorkeszi 25 1.30 %
Vágfüzes 20 1.04 %
Ekel 20 1.04 %
Bajcs 18 0.94 %
Dunamocs 18 0.94 %
Megyercs 17 0.89 %
Tany 16 0.83 %
Csallóközaranyos 16 0.83 %
Nagykeszi 16 0.83 %
Dunaradvány 15 0.78 %
Izsa 15 0.78 %
Búcs 14 0.73 %
Karva 14 0.73 %
Lakszakállas 13 0.68 %
Újgyalla 12 0.63 %
Hetény 11 0.57 %
Madar 9 0.47 %
Komáromfüss 9 0.47 %
Martos 9 0.47 %
Bogyarét 8 0.42 %
Csicsó 5 0.26 %
Kolozsnéma 5 0.26 %
Zsemlékes 4 0.21 %
Szilas 4 0.21 %
Szilasháza 4 0.21 %
Gellér 3 0.16 %
Bogya 3 0.16 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 23.22 %
Komáromszentpéter 467 11.16 %
Ógyalla 309 7.38 %
Gúta 273 6.52 %
Perbete 250 5.97 %
Naszvad 171 4.09 %
Bátorkeszi 170 4.06 %
Marcelháza 161 3.85 %
Hetény 142 3.39 %
Dunamocs 127 3.03 %
Ekel 100 2.39 %
Dunaradvány 98 2.34 %
Madar 98 2.34 %
Búcs 97 2.32 %
Csicsó 91 2.17 %
Lakszakállas 88 2.10 %
Izsa 80 1.91 %
Csallóközaranyos 76 1.82 %
Martos 70 1.67 %
Nemesócsa 67 1.60 %
Kolozsnéma 52 1.24 %
Karva 51 1.22 %
Tany 46 1.10 %
Bajcs 39 0.93 %
Imely 36 0.86 %
Keszegfalva 34 0.81 %
Nagykeszi 33 0.79 %
Megyercs 32 0.76 %
Gellér 32 0.76 %
Vágfüzes 30 0.72 %
Komáromfüss 28 0.67 %
Szilas 27 0.65 %
Pat 26 0.62 %
Bogya 24 0.57 %
Bogyarét 19 0.45 %
Ifjúságfalva 14 0.33 %
Virt 13 0.31 %
Újgyalla 13 0.31 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.97 %
Gúta 206 7.27 %
Ógyalla 109 3.85 %
Marcelháza 101 3.57 %
Naszvad 74 2.61 %
Perbete 55 1.94 %
Komáromszentpéter 54 1.91 %
Keszegfalva 54 1.91 %
Izsa 53 1.87 %
Dunamocs 47 1.66 %
Bátorkeszi 46 1.62 %
Madar 44 1.55 %
Nemesócsa 38 1.34 %
Hetény 34 1.20 %
Ekel 32 1.13 %
Búcs 32 1.13 %
Csallóközaranyos 30 1.06 %
Bajcs 30 1.06 %
Imely 26 0.92 %
Újgyalla 22 0.78 %
Pat 22 0.78 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.12 %
Gúta 1 150 18.93 %
Ógyalla 272 4.48 %
Komáromszentpéter 209 3.44 %
Naszvad 203 3.34 %
Csicsó 194 3.19 %
Perbete 169 2.78 %
Marcelháza 158 2.60 %
Dunamocs 149 2.45 %
Nemesócsa 131 2.16 %
Bátorkeszi 127 2.09 %
Ekel 123 2.02 %
Dunaradvány 113 1.86 %
Keszegfalva 105 1.73 %
Izsa 102 1.68 %
Lakszakállas 100 1.65 %
Hetény 99 1.63 %
Csallóközaranyos 98 1.61 %
Búcs 85 1.40 %
Madar 74 1.22 %
Kolozsnéma 68 1.12 %
Nagykeszi 66 1.09 %
Martos 65 1.07 %
Megyercs 63 1.04 %
Komáromfüss 61 1.00 %
Pat 50 0.82 %
Vágfüzes 49 0.81 %
Karva 49 0.81 %
Szilas 45 0.74 %
Imely 44 0.72 %
Bajcs 35 0.58 %
Ifjúságfalva 35 0.58 %
Gellér 35 0.58 %
Bogya 32 0.53 %
Virt 23 0.38 %
Tany 23 0.38 %
Bogyarét 21 0.35 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 35.22 %
Gúta 355 9.13 %
Dunamocs 219 5.63 %
Ógyalla 214 5.51 %
Komáromszentpéter 191 4.91 %
Marcelháza 191 4.91 %
Bátorkeszi 185 4.76 %
Naszvad 180 4.63 %
Perbete 172 4.43 %
Hetény 154 3.96 %
Dunaradvány 133 3.42 %
Búcs 128 3.29 %
Csicsó 119 3.06 %
Ekel 113 2.91 %
Izsa 103 2.65 %
Madar 99 2.55 %
Csallóközaranyos 90 2.32 %
Nemesócsa 86 2.21 %
Lakszakállas 78 2.01 %
Karva 78 2.01 %
Keszegfalva 61 1.57 %
Pat 53 1.36 %
Kolozsnéma 52 1.34 %
Martos 51 1.31 %
Tany 43 1.11 %
Bogya 41 1.05 %
Nagykeszi 40 1.03 %
Megyercs 37 0.95 %
Szilas 37 0.95 %
Vágfüzes 36 0.93 %
Imely 31 0.80 %
Komáromfüss 31 0.80 %
Gellér 29 0.75 %
Bajcs 27 0.69 %
Virt 22 0.57 %
Bogyarét 20 0.51 %
Ifjúságfalva 9 0.23 %
Újgyalla 4 0.10 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
313 73.65%
KSČ
57 13.41%
VPN
42 9.88%
SNS
4 0.94%
SZ
4 0.94%
SB
2 0.47%
Egyéb
3 0.71%
Érvényes szavazatok 425
Együttélés-MKDM
305 74.03%
Magyar Polgári Párt
51 12.38%
SDĽ
31 7.52%
HZDS
8 1.94%
KSS
6 1.46%
SNS
3 0.73%
ODÚ
3 0.73%
HSD-SMS
2 0.49%
Egyéb
3 0.73%
Érvényes szavazatok 412
MK
333 84.52%
SP-VOĽBA
18 4.57%
KSS
15 3.81%
HZDS-RSS
7 1.78%
DS
6 1.52%
ZRS
2 0.51%
HZPCS
2 0.51%
ROISR
2 0.51%
2 0.51%
RSDSS
2 0.51%
SD
2 0.51%
Egyéb
3 0.76%
Érvényes szavazatok 394
MKP
364 87.08%
SDK
17 4.07%
HZDS
12 2.87%
SOP
11 2.63%
KSS
8 1.91%
SDĽ
4 0.96%
SNS
2 0.48%
Érvényes szavazatok 418
MKP
277 91.12%
HZDS
6 1.97%
KSS
5 1.64%
SMER
5 1.64%
SZS
3 0.99%
SDKU
3 0.99%
Egyéb
5 1.64%
Érvényes szavazatok 304
MKP
238 95.58%
SMER
4 1.61%
LB
2 0.80%
KSS
1 0.40%
ĽS HZDS
1 0.40%
Misia 21
1 0.40%
OKS
1 0.40%
NADEJ
1 0.40%
Érvényes szavazatok 249
MKP
191 68.46%
Most-Híd
58 20.79%
SMER
12 4.30%
SDKU DS
8 2.87%
ĽS HZDS
3 1.08%
KSS
2 0.72%
Egyéb
5 1.79%
Érvényes szavazatok 279
MKP
203 78.08%
Most-Híd
32 12.31%
SMER SD
12 4.62%
SZ
3 1.15%
KSS
3 1.15%
Zelení
2 0.77%
Egyéb
5 1.92%
Érvényes szavazatok 260
MKP
177 76.62%
Most-Híd
24 10.39%
SMER SD
18 7.79%
SaS
4 1.73%
LSNS
3 1.30%
TIP
2 0.87%
SZS
1 0.43%
OĽANO-NOVA
1 0.43%
SME RODINA
1 0.43%
Érvényes szavazatok 231
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések