SK
KS
.....

Koksóbaksa

Község

címer zászló
43 23% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kokšov - Bakša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Hučiak, Hôrka, Na Silvu, Ortoviská, Ortáš, Rúbanisko, Štrkopiesky, Suchá, Zubagov
Koordináták:
48.64726639, 21.32470131
Terület:
3,57 km2
Rang:
község
Népesség:
1184
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04413
Település kód:
521558
Szervezeti azonosító:
324311
Adóazonosító:
2021244775

Koksóbaksa a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Hernád jobb partján, 182 méteres (határa 177-184 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 13 km-re délkeletre, Kassamindszenttől pedig 3 km-re keletre. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 75,1 %-a (268 ha) volt szántóföld, 9,5 %-a (34 ha) beépített terület, 5,6 %-a (20 ha) kert, 5,3 %-a (19 ha) pedig rét és legelő. Erdeje és külterületi lakott helye nincs. Közúton csak a Kassamindszentről ide vezető 3340-es úton közelíthető meg. Koksóbaksánál vezet át a Hernádon a Kelet-szlovákiai Vasmű (US Steel) széles vágányú ipari vasútja. Keletről Alsómislye, délről Hernádgecse, nyugatról Kassamindszent községekkel, északról Bárca, északkeletről pedig Abaszéplak kassai városrészekkel határos. Északkeleti határát a Hernád bal parti töltése alkotja, északi határának nagy része az ipari vasútvonallal párhuzamosan húzódik.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, ezután pedig a Kassa-vidéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1910-21-hez képest (3,76 km²) területe (2011-ben 3,57 km²) 5 százalékkal csökkent, amikor 1968-ban határának legészakabbi részét Kassához (Bárca városrész kataszteréhez) csatolták.

Népesség

2011-ben a községnek 1098 lakosa volt, melynek 97,5 %-a volt szlovák és 0,2 %-a (3 fő) magyar nemzetiségű. 1880-ban lakosságának 3,9 %-a (6 fő), 1910-ben már 22,6 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, 1921-ben azonban már csak 1 fő magyar nemzetiségűnek. Az 1941-es, magyar fennhatóság alatt tartott népszámláláskor a lakosság 59,8 %-a vallotta magát szlovák, 40,2 %-a pedig magyar nemzetiségűnek, ez az adat nem tükrözte a valós nemzetiségi megoszlást. A 20. század elején Koksóbaksa még egyike volt a régió legkisebb községeinek, 1900-2011 között azonban népessége hatszorosára nőtt (183 főről 1098 főre). 1910-1941 között népessége megduplázódott (190 főről 425 főre nőtt), az 1970-es években pedig tíz év alatt csaknem egynegyedével (793 főről 984 főre) ugrott meg a lakosság száma. Az 1980-2011 közötti időszakban a növekedés üteme lelassult, de 2011-2017 között a Kassa-környéki községek arculatát egyre inkább átalakító szuburbanizáció Koksóbaksát is elérte: hat év alatt több, mint egytizedével (1098 főről 1217 főre) nőtt a lakosság száma. A község lakosságának túlnyomó többsége (1921-ben 92,0 %, 2011-ben 89,3 %) római katolikus vallású, a görög katolikusok aránya 1921-ben 4,9 %, 2011-ben 2,4 % volt. Koksóbaksa népsűrűsége 2011-ben 308 fő/km², a járási átlag négyszerese volt.

Történelem

A települést 1262-ban Baxa, 1302-ban Boxa alakban említik először az írásos források. Neve a magyar Baksa személynévből származik, a megkülönböztető szerepű Koksó- előtag (mely 1773-ban bukkan fel először) a közeli Koksómindszentre utal, mely az apró Hernád-menti település anyaegyháza volt évszázadokon keresztül. 1324-ben már egy malom is működött Baksán. 1382-ben két faluként (Baksa és Felsőbaksa) szerepelt. 1427-ben 15 portája adózott. 1630-ban Hárombaksa néven szerepelt. 1739-42-ben teljes lakossága az utolsó magyarországi pestisjárvány áldozatául esett. Az eredetileg magyarok lakta települést a 18. században részben római katolikus szlovákokkal telepítették újjá, de 1773-ban még magyar falunak írták le. A 18. század végén határának nagy részét még rétek és legelők foglalták el, ekkoriban részben helyi kisnemesek, részben pedig a Dessewffy család a birtokosai. 1772-ben 11 portája adózott. 1828-ban 47 háza és 344 lakosa volt. Az 1851-ben még 323 lakosú község 1880-ig (főként a kivándorlás következtében) népességének mintegy felét elveszítette. A 19. század közepén számottevő zsidó lakossága is volt a falunak: 1851-ben 40 (12,4 %), 1880-ban pedig 12 (7,8 %) volt az izraelita vallásúak száma. 1880-ban 152, 1890-ben 136, 1900-ban 183, 1910-ben pedig 190 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 263, 1930-ban 354 lakosa volt. 1938-ban 68 háza és 422 lakosa, 1941-ben 425 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés értelmében ismét magyar fennhatóság alá került. A község templomát 1953-ban szentelték fel. Mezőgazdasági szövetkezetét 1958-ban alapították. A kassai vasmű számára ukrajnai vasércet szállító, széles vágányú ipari vasútvonal megépítése az 1960-as években alapvetően megváltoztatta a község jellegét. 1970-ben 793, 1980-ban 984, 1991-ben 1032, 2001-ben 1057, 2011-ben pedig 1098 lakosa volt. A község címerét és zászlaját (előbbinek alapját az 1739-es községpecsét rajza alkotja) 1998-ban fogadták el.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1938-52-ben épült neoromán-neogótikus stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Külső Baksa. Magyar falu Abauj Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik a’ Kassai járásban. Határja jó termékenységű, de mivel a’ víz áradások határját gyakran elöntik, földgyeit, réttyeit, sőt néha magát is a’ helységet. Épűletre is fája nem lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Baksa, (Koksó), tót falu, Abauj vgyében, a Hernád völgyében: 280 kath., 3 ref., 40 zsidó lak. Termékeny róna határ. F. u. Dézsy, Füzy, Diósy, s m. t. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nem messze Felső-Mislyétől egyesül a Tárcza a Hernáddal. Itt átkelve a folyón s Kassa felé menve, találjuk Koksó-Baksát 22 házzal, 136 tótajku lakossal. Postája Csány, távirója Bárcza.

Helységnévtár

Baksa (Koksó-), rk. 137 Koksó-Mindszent, gk. 3 Bölzse-Sziget (Baksa Tiszáninneni Névkönyv szerint 450 ref. lélekkel anyaegyház), izr. 12 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Koksóbaksa. Az egri káptalan feljegyzése szerint 1262-ben Koxo alakban fordul elő és a széplaki apátság birtoka. Nevének másik részét Baksay István abaúji alispán (1493) családneve őrzi. Nincs rá adat, de kétségtelen, hogy a Baksay-családnak is volt itt birtoka. A község területe 669 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 422.

Névelőfordulások
1262
Baxa
1280
Cocso
1324
-
1382
Baxa
1630
Három Baxa
1773
Kölső-Baksa
1786
Külső-Bakscha
1808
Koksó-Baksa, Bakssa
1863
Koksóbaksa
1920
Kokšov
1927
Kokšov-Bakša
1938
Koksóbaksa
1945
Kokšov-Bakša

Közigazgatás

Polgármester:
Hudák Mikuláš (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Kajaty Ján (Független)
Stolár Miroslav (Független)
Hanzeľ Stanislav (SMER-SD)
Hudák Michal (SMER-SD)
Fedor Štefan (SMER-SD)
Hegedüš Róbert (SMER-SD)
Brestovič Tomáš (SMER-SD)
Račko Vladimír (SMER-SD)
Takáč Róbert (SMER-SD)
Független 22% Független 2 képviselö SMER-SD 78% SMER-SD 7 képviselö 9 képviselö
Alapiskola

Kokšov - Bakša 20

Óvoda

Kokšov - Bakša 178

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 6 4%
szlovákok 132 87%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 152
magyarok 43 23%
szlovákok 147 77%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 190
magyarok 1 0%
szlovákok 259 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 263
magyarok 2 0%
szlovákok 1013 98%
romák 8 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1032
magyarok 3 0%
szlovákok 1051 99%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1057
magyarok 3 0%
szlovákok 1071 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 2%
összlétszám 1098
magyarok 1 0%
szlovákok 1211 97%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 31 2%
összlétszám 1251
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 983
Választási részvétel: 30.11 %
Kiadott boríték: 296
Bedobott boríték: 296

Polgármester

Érvényes szavazólap: 237
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hudák Mikuláš 237 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kajaty Ján 196 Független
Hanzeľ Stanislav 170 SMER-SD
Hudák Michal 166 SMER-SD
Stolár Miroslav 162 Független
Fedor Štefan 155 SMER-SD
Hegedüš Róbert 155 SMER-SD
Brestovič Tomáš 136 SMER-SD
Račko Vladimír 135 SMER-SD
Takáč Róbert 131 SMER-SD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 55.56% SDKÚ-DS 5 képviselö NOVA 22.22% NOVA 2 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö SMER-SD 77.78% SMER-SD 7 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 938
Választási részvétel: 9.28 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 939
Választási részvétel: 7.99 %
Kiadott boríték: 75
Bedobott boríték: 75
Választásra jogosult: 976
Választási részvétel: 31,96 %
Kiadott boríték: 312
Bedobott boríték: 310

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 83
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 301
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 37 44.58 % KDS
Zdenko Trebuľa 34 40.96 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Marek Ďurán 4 4.82 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 2.41 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 2.41 % Független
Ivan Kuhn 1 1.20 % OKS
Vladimír Gürtler 1 1.20 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 1 1.20 % KSS
Jozef Holečko 1 1.20 % Független
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Rudolf Bauer 33 44.59% KDS
Richard Raši 197 65.45 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 78 25.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 9 2.99 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4 1.33 % Független
Karol Pataky 3 1.00 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 3 1.00 % JĽSS
Lukáš Sisák 3 1.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 2 0.66 % SNS
Jaroslav Džunko 2 0.66 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 292
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Petrík 52 60.47% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Kokarda 39 45.35% Független
Michal Rečka 31 36.05% SMER - SD
Monika Bérešová 31 36.05% SZS
Jozef Konkoly 29 33.72% SMER - SD
Ľubomír Šimko 14 16.28% SMER - SD
Tomáš Suchý 14 16.28% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 14 16.28% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 13 15.12% Független
Miloš Barcal 13 15.12% Független
Dominika Palaščáková 12 13.95% NOVA
Monika Vargová 12 13.95% SNS
Miroslav Bačenko 11 12.79% Független
František Petro 11 12.79% SMER - SD
Božena Letková 10 11.63% Független
Vojtech Staňo 9 10.47% SMER - SD
Ivan Buchla 9 10.47% SNS
Elena Fialková 9 10.47% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Róbert Šándor 8 9.30% Független
Július Beluscák 8 9.30% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 8 9.30% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Vojtko 6 6.98% KSS
Viktor Dulina 5 5.81% Független
Ján Bačo 5 5.81% SĽS
Peter Papáč 5 5.81% KSS
Ján Marton 5 5.81% NOVA
Norbert Krušinský 4 4.65% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Rastislav Moric 4 4.65% 7 STATOČNÝCH
Viktor Sasák 4 4.65% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Čarny 4 4.65% SNS
Slavomír Horváth 4 4.65% SNS
Radoslav Šimko 3 3.49% SNS
Martin Baltes 3 3.49% SĽS
Mária Topoľančinová 3 3.49% ĽS-HZDS
Roman Horváth 3 3.49% SRÚS
Ján Mikloš 3 3.49% KSS
Štefan Laczkó 3 3.49% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 2 2.33% SaS
Jozef Koňa 2 2.33% SĽS
Ladislav Miko 2 2.33% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 2 2.33% Független
István Zachariaš 2 2.33% SMK-MKP
Františka Kočišová 2 2.33% SĽS
Anton Medvec 2 2.33% Független
Ladislav Bartók 2 2.33% Független
Ľubica Holováčová 1 1.16% SĽS
Imrich Kohút 1 1.16% SĽS
Jenő Csoltkó 1 1.16% Független
Jozef Holečko 1 1.16% Független
Vladimír Popovič 1 1.16% SMS
Elena Majancsíková 1 1.16% SĽS
Ivan Hriczko 1 1.16% Független
László Köteles 1 1.16% SMK-MKP
Viliam Bačo 1 1.16% Független
Anton Király 1 1.16% SMK-MKP
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 123 42.12% SMER-SD
Ján Kokarda 93 31.85% Független
Imrich Bakši 87 29.79% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 86 29.45% SMER-SD
Monika Gergelová 75 25.68% SNS
Ondrej Bernát 68 23.29% SMER-SD
Peter Derevjaník 56 19.18% SMER-SD
Miloš Barcal 54 18.49% Független
Peter Solár 44 15.07% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 43 14.73% Független
Martin Baltes 39 13.36% ĽS Naše Slovensko
Martin Smrčo 37 12.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Roland Szabó 36 12.33% SMER-SD
Tomáš Kozlai 33 11.30% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Bujňák 33 11.30% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Viktor Dulina 29 9.93% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 28 9.59% ŠKV
Ivan Hriczko 28 9.59% ŠKV
Radoslav Hodor 28 9.59% Független
Anton Medvec 23 7.88% Független
Vlastimil Lakatoš 23 7.88% Független
František Gedra 22 7.53% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 22 7.53% Független
Jarmila Vaňová 22 7.53% ŠKV
Tomáš Suchý 21 7.19% ŠANCA
Slavomír Horváth 20 6.85% SNS
Marcela Demkeová 18 6.16% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 17 5.82% Független
Pavol Lehotský 16 5.48% Független
Štefan Hudák 15 5.14% ĽS Naše Slovensko
Peter Seman 14 4.79% KSS
Jozef Hric 13 4.45% KSS
Vojtech Farkaš 13 4.45% Független
Slavomír Borovský 13 4.45% DS
Gabriel Böhm 11 3.77% Független
Mária Lacková 11 3.77% Független
Július Pelegrin 11 3.77% Független
Jozef Krešák 11 3.77% ŠANCA
Anetta Strýčková 10 3.42% Független
Jaroslav Pástor 10 3.42% MOST - HÍD
Ladislav Andrejanin 10 3.42% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 9 3.08% KSS
Július Begala 8 2.74% Független
Július Beluscsák 6 2.05% Független
Rudolf Varga 5 1.71% VZDOR
Ladislav Bartók 5 1.71% MKDA-MKDSZ
Elena Fialková 4 1.37% MOST - HÍD
Ján Horváth 4 1.37% Független
Alexander Horváth 4 1.37% MOST - HÍD
István Zachariaš 4 1.37% SMK-MKP
Ervín Kompuš 4 1.37% NAJ
Adrianna Gergely Papp 3 1.03% SMK-MKP
Tibor Bráz 3 1.03% Független
Anton Király 3 1.03% SMK-MKP
Peter Kocai 3 1.03% NAJ
Csaba Káposztás 2 0.68% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 2 0.68% SMK-MKP
Tamás Iván 2 0.68% SMK-MKP
Csaba Simkó 1 0.34% SMK-MKP
Attila Oravecz 1 0.34% MOST - HÍD
Norbert Krušinský 1 0.34% MOST - HÍD
Július Grulyo 1 0.34% Független
Alexander Képes 1 0.34% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 45.16 %
Torna 145 9.67 %
Buzita 141 9.41 %
Somodi 111 7.40 %
Makranc 110 7.34 %
Debrőd 109 7.27 %
Csécs 94 6.27 %
Szeszta 73 4.87 %
Jászó 69 4.60 %
Jánok 64 4.27 %
Perény - Hím 63 4.20 %
Komaróc 63 4.20 %
Áj 57 3.80 %
Reste 57 3.80 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.40 %
Tornaújfalu 49 3.27 %
Alsólánc 48 3.20 %
Zsarnó 47 3.14 %
Bódvavendégi 40 2.67 %
Nagyida 40 2.67 %
Péder 40 2.67 %
Abaújszina 33 2.20 %
Pány 22 1.47 %
Mecenzéf 21 1.40 %
Jászómindszent 12 0.80 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Szádelő 12 0.80 %
Kenyhec 11 0.73 %
Miglécnémeti 11 0.73 %
Stósz 7 0.47 %
Kisida 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.64 %
Torna 110 12.06 %
Kecer 63 6.91 %
Szepsi 47 5.15 %
Mecenzéf 28 3.07 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.54 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Csécs 11 1.21 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 42.58 %
Buzita 223 18.58 %
Csécs 84 7.00 %
Perény - Hím 79 6.58 %
Torna 77 6.42 %
Szeszta 77 6.42 %
Reste 67 5.58 %
Makranc 66 5.50 %
Komaróc 55 4.58 %
Debrőd 55 4.58 %
Somodi 53 4.42 %
Alsólánc 51 4.25 %
Nagyida 49 4.08 %
Tornaújfalu 38 3.17 %
Jászó 37 3.08 %
Áj 37 3.08 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.67 %
Zsarnó 31 2.58 %
Péder 30 2.50 %
Abaújszina 29 2.42 %
Jánok 28 2.33 %
Bódvavendégi 25 2.08 %
Mecenzéf 15 1.25 %
Semse 11 0.92 %
Pány 10 0.83 %
Kenyhec 9 0.75 %
Hernádcsány 9 0.75 %
Tornahorváti 8 0.67 %
Kassamindszent 8 0.67 %
Miglécnémeti 8 0.67 %
Györke 7 0.58 %
Enyicke 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Kisida 5 0.42 %
Izdobabeszter 5 0.42 %
Jászómindszent 5 0.42 %
Hernádszentistván 5 0.42 %
Regeteruszka 4 0.33 %
Királynép 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Aranyida 2 0.17 %
Felsőkemence 2 0.17 %
Sároskőszeg 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Baska 2 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.17 %
Felsőmecenzéf 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.69 %
Jászómindszent 108 10.38 %
Stósz 76 7.31 %
Felsőmecenzéf 50 4.81 %
Szepsi 38 3.65 %
Kisida 36 3.46 %
Hernádcsány 24 2.31 %
Jászó 24 2.31 %
Kassamindszent 24 2.31 %
Jászóújfalu 22 2.12 %
Kassabéla 19 1.83 %
Rozgony 18 1.73 %
Budamér 18 1.73 %
Hernádszokoly 17 1.63 %
Semse 17 1.63 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.44 %
Sároskőszeg 15 1.44 %
Felsőtőkés 14 1.35 %
Kassaolcsvár 14 1.35 %
Csécs 12 1.15 %
Lengyelfalva 12 1.15 %
Torna 12 1.15 %
Izdobabeszter 12 1.15 %
Hernádszentistván 12 1.15 %
Idabukóc 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Lapispatak 11 1.06 %
Koksóbaksa 10 0.96 %
Felsőmislye 9 0.87 %
Alsótőkés 9 0.87 %
Tarcavajkóc 8 0.77 %
Abaújszakaly 8 0.77 %
Tizsite 8 0.77 %
Baska 8 0.77 %
Hatkóc 7 0.67 %
Szalánchuta 7 0.67 %
Enyicke 7 0.67 %
Abaújnádasd 7 0.67 %
Nagyida 7 0.67 %
Abaújszina 7 0.67 %
Hilyó 7 0.67 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Magyarbőd 7 0.67 %
Hernádgecse 7 0.67 %
Nagyszalánc 7 0.67 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Abaújharaszti 4 0.38 %
Zsarnó 4 0.38 %
Kalsa 4 0.38 %
Petőszinye 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Nagyladna 4 0.38 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 63.85 %
Buzita 84 10.16 %
Torna 66 7.98 %
Makranc 50 6.05 %
Szeszta 45 5.44 %
Csécs 39 4.72 %
Debrőd 38 4.59 %
Áj 31 3.75 %
Somodi 30 3.63 %
Tornaújfalu 30 3.63 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.39 %
Nagyida 27 3.26 %
Perény - Hím 26 3.14 %
Alsólánc 26 3.14 %
Zsarnó 26 3.14 %
Jánok 26 3.14 %
Reste 23 2.78 %
Péder 22 2.66 %
Jászó 22 2.66 %
Bódvavendégi 21 2.54 %
Rudnok 17 2.06 %
Komaróc 17 2.06 %
Mecenzéf 15 1.81 %
Jászómindszent 13 1.57 %
Hernádcsány 13 1.57 %
Abaújszina 12 1.45 %
Tornahorváti 11 1.33 %
Miglécnémeti 9 1.09 %
Pány 9 1.09 %
Kassamindszent 8 0.97 %
Aranyida 7 0.85 %
Stósz 6 0.73 %
Izdobabeszter 6 0.73 %
Jászóújfalu 6 0.73 %
Györke 6 0.73 %
Rás 6 0.73 %
Enyicke 5 0.60 %
Ránk 5 0.60 %
Lapispatak 4 0.48 %
Patacskő 4 0.48 %
Sároskőszeg 4 0.48 %
Kisida 4 0.48 %
Alsómislye 4 0.48 %
Hernádgecse 4 0.48 %
Koksóbaksa 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Szalánchuta 3 0.36 %
Kenyhec 3 0.36 %
Abaújszakaly 3 0.36 %
Garbócbogdány 3 0.36 %
Semse 3 0.36 %
Alsótőkés 3 0.36 %
Szádelő 2 0.24 %
Tarcavajkóc 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Magyarbőd 2 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Kisszalánc 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Kisladna 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sárosófalu 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Rozgony 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.57 %
Hernádszentistván 216 9.73 %
Sároskőszeg 164 7.38 %
Hernádszokoly 138 6.21 %
Budamér 79 3.56 %
Rozgony 58 2.61 %
Kassabéla 40 1.80 %
Abos 40 1.80 %
Kassamindszent 39 1.76 %
Kisida 37 1.67 %
Terebő 34 1.53 %
Hernádcsány 30 1.35 %
Enyicke 28 1.26 %
Jászómindszent 28 1.26 %
Királynép 28 1.26 %
Szepsi 26 1.17 %
Tarcavajkóc 25 1.13 %
Koksóbaksa 23 1.04 %
Izdobabeszter 23 1.04 %
Lapispatak 19 0.86 %
Benyék 18 0.81 %
Hernádzsadány 18 0.81 %
Kisladna 18 0.81 %
Felsőmislye 17 0.77 %
Rás 17 0.77 %
Hernádgecse 17 0.77 %
Nagyszalánc 16 0.72 %
Kassaolcsvár 16 0.72 %
Lapispatakújtelep 15 0.68 %
Kenyhec 15 0.68 %
Alsómislye 15 0.68 %
Eszkáros 14 0.63 %
Baska 14 0.63 %
Regeteruszka 14 0.63 %
Alsótőkés 14 0.63 %
Perény - Hím 13 0.59 %
Bölzse 13 0.59 %
Abaújnádasd 13 0.59 %
Csécs 12 0.54 %
Hatkóc 12 0.54 %
Nagyladna 12 0.54 %
Lengyelfalva 12 0.54 %
Aranyida 12 0.54 %
Abaújszina 11 0.50 %
Semse 11 0.50 %
Felsőhutka 11 0.50 %
Mecenzéf 11 0.50 %
Garbócbogdány 10 0.45 %
Kalsa 10 0.45 %
Buzita 10 0.45 %
Jászóújfalu 10 0.45 %
Torna 10 0.45 %
Kecer 10 0.45 %
Magyarbőd 10 0.45 %
Felsőtőkés 10 0.45 %
Györke 10 0.45 %
Alsóhutka 9 0.41 %
Abaújszakaly 9 0.41 %
Hilyó 8 0.36 %
Idabukóc 8 0.36 %
Alsókemence 8 0.36 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.24 %
Szepsi 178 17.82 %
Csécs 34 3.40 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.20 %
Áj 31 3.10 %
Makranc 29 2.90 %
Somodi 26 2.60 %
Tornaújfalu 25 2.50 %
Jánok 23 2.30 %
Perény - Hím 20 2.00 %
Zsarnó 20 2.00 %
Bódvavendégi 18 1.80 %
Mecenzéf 14 1.40 %
Szeszta 14 1.40 %
Tornahorváti 14 1.40 %
Jászó 12 1.20 %
Buzita 11 1.10 %
Debrőd 11 1.10 %
Kenyhec 11 1.10 %
Nagyida 10 1.00 %
Pány 10 1.00 %
Péder 8 0.80 %
Hernádcsány 6 0.60 %
Rozgony 6 0.60 %
Kisida 5 0.50 %
Hernádgecse 5 0.50 %
Reste 5 0.50 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 9.66 %
Torna 20 3.27 %
Csécs 12 1.96 %
Jászó 11 1.80 %
Tornaújfalu 10 1.64 %
Rozgony 10 1.64 %
Nagyida 10 1.64 %
Buzita 8 1.31 %
Somodi 8 1.31 %
Makranc 7 1.15 %
Zsarnó 6 0.98 %
Reste 6 0.98 %
Lapispatak 6 0.98 %
Idabukóc 6 0.98 %
Debrőd 5 0.82 %
Jánok 5 0.82 %
Perény - Hím 5 0.82 %
Abaújszina 5 0.82 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Kassamindszent 4 0.65 %
Alsólánc 4 0.65 %
Tornahorváti 4 0.65 %
Szeszta 4 0.65 %
Izdobabeszter 3 0.49 %
Petőszinye 3 0.49 %
Magyarbőd 3 0.49 %
Komaróc 3 0.49 %
Hernádszokoly 3 0.49 %
Jászóújfalu 3 0.49 %
Kisida 3 0.49 %
Györke 3 0.49 %
Ránk 3 0.49 %
Terebő 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Bódvavendégi 2 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.33 %
Hernádcsány 2 0.33 %
Budamér 2 0.33 %
Kalsa 2 0.33 %
Kecer 2 0.33 %
Kenyhec 2 0.33 %
Mecenzéf 2 0.33 %
Abos 2 0.33 %
Patacskő 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Alsókemence 2 0.33 %
Jászómindszent 1 0.16 %
Pány 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Rudnok 1 0.16 %
Regeteruszka 1 0.16 %
Alsótőkés 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Eszkáros 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Lengyelfalva 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Péder 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Abaújnádasd 1 0.16 %
Hatkóc 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Tarcavajkóc 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Györgyi 1 0.16 %
Bolyár 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Felsőmecenzéf 1 0.16 %
Kassabéla 1 0.16 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 25.14 %
Szepsi 82 15.38 %
Csécs 20 3.75 %
Tornaújfalu 18 3.38 %
Nagyida 17 3.19 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.81 %
Buzita 12 2.25 %
Áj 12 2.25 %
Szeszta 12 2.25 %
Somodi 11 2.06 %
Bódvavendégi 11 2.06 %
Zsarnó 10 1.88 %
Jászó 10 1.88 %
Makranc 10 1.88 %
Mecenzéf 9 1.69 %
Péder 9 1.69 %
Jászómindszent 8 1.50 %
Tornahorváti 8 1.50 %
Perény - Hím 7 1.31 %
Eszkáros 6 1.13 %
Hernádcsány 6 1.13 %
Abaújszina 6 1.13 %
Alsólánc 5 0.94 %
Kassamindszent 5 0.94 %
Reste 5 0.94 %
Jánok 4 0.75 %
Budamér 4 0.75 %
Baska 4 0.75 %
Kenyhec 4 0.75 %
Jászóújfalu 4 0.75 %
Hernádzsadány 4 0.75 %
Debrőd 4 0.75 %
Komaróc 4 0.75 %
Magyarbőd 4 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.75 %
Hernádszentistván 3 0.56 %
Kecer 3 0.56 %
Abaújnádasd 3 0.56 %
Alsótőkés 3 0.56 %
Enyicke 3 0.56 %
Hernádgönyű 3 0.56 %
Pány 3 0.56 %
Lapispatak 3 0.56 %
Semse 3 0.56 %
Györke 2 0.38 %
Abaújszakaly 2 0.38 %
Koksóbaksa 2 0.38 %
Kassabéla 2 0.38 %
Felsőmislye 2 0.38 %
Kassaolcsvár 2 0.38 %
Tizsite 2 0.38 %
Abaújrákos 2 0.38 %
Bolyár 2 0.38 %
Rozgony 2 0.38 %
Rudnok 2 0.38 %
Izdobabeszter 2 0.38 %
Miglécnémeti 2 0.38 %
Szádelő 2 0.38 %
Benyék 2 0.38 %
Nagyszalánc 2 0.38 %
Alsómislye 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Újszállás 1 0.19 %
Abos 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Hernádszokoly 1 0.19 %
Ránkfüred 1 0.19 %
Patacskő 1 0.19 %
Aranyida 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Hilyó 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Ránk 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Kisida 1 0.19 %
Kisladna 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Alsóhutka 1 0.19 %
Alsókemence 1 0.19 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.47 %
Torna 295 11.87 %
Jászó 262 10.54 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.07 %
Mecenzéf 91 3.66 %
Buzita 78 3.14 %
Szeszta 60 2.41 %
Zsarnó 56 2.25 %
Somodi 52 2.09 %
Tornaújfalu 50 2.01 %
Áj 47 1.89 %
Jászóújfalu 38 1.53 %
Debrőd 35 1.41 %
Bódvavendégi 33 1.33 %
Csécs 33 1.33 %
Alsólánc 29 1.17 %
Perény - Hím 28 1.13 %
Jánok 26 1.05 %
Szádelő 24 0.97 %
Abaújszina 23 0.93 %
Komaróc 22 0.89 %
Nagyida 20 0.80 %
Makranc 20 0.80 %
Reste 20 0.80 %
Péder 17 0.68 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.17 %
Makranc 115 6.08 %
Csécs 73 3.86 %
Torna 68 3.59 %
Buzita 39 2.06 %
Perény - Hím 36 1.90 %
Tornaújfalu 35 1.85 %
Jánok 30 1.58 %
Pány 26 1.37 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.32 %
Nagyida 23 1.22 %
Mecenzéf 23 1.22 %
Zsarnó 22 1.16 %
Áj 22 1.16 %
Szeszta 20 1.06 %
Györke 19 1.00 %
Komaróc 19 1.00 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.90 %
Jászó 16 0.85 %
Reste 16 0.85 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.36 %
Rozgony 83 3.45 %
Izdobabeszter 61 2.54 %
Kisida 61 2.54 %
Kassamindszent 53 2.20 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.16 %
Györgyi 51 2.12 %
Hernádcsány 50 2.08 %
Jászómindszent 46 1.91 %
Györke 45 1.87 %
Alsókemence 44 1.83 %
Szepsi 42 1.75 %
Sároskőszeg 42 1.75 %
Kassaolcsvár 41 1.71 %
Regeteruszka 40 1.66 %
Garbócbogdány 39 1.62 %
Budamér 37 1.54 %
Petőszinye 37 1.54 %
Bolyár 36 1.50 %
Mecenzéf 36 1.50 %
Kelecsenyborda 36 1.50 %
Nagyszalánc 33 1.37 %
Benyék 31 1.29 %
Felsőmislye 29 1.21 %
Koksóbaksa 28 1.16 %
Tarcavajkóc 28 1.16 %
Csécs 28 1.16 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.04 %
Alsótőkés 25 1.04 %
Királynép 25 1.04 %
Felsőcsáj 24 1.00 %
Lengyelfalva 24 1.00 %
Hernádzsadány 24 1.00 %
Rás 23 0.96 %
Hernádszentistván 23 0.96 %
Bátyok 23 0.96 %
Felsőkemence 22 0.92 %
Alsómislye 22 0.92 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.75 %
Hernádgecse 18 0.75 %
Baska 18 0.75 %
Semse 17 0.71 %
Ránk 16 0.67 %
Tizsite 16 0.67 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.46 %
Lapispatakújtelep 11 0.46 %
Somodi 11 0.46 %
Abos 11 0.46 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 25.72 %
Somodi 42 5.51 %
Kecer 28 3.67 %
Mecenzéf 22 2.89 %
Jászómindszent 16 2.10 %
Nagyida 14 1.84 %
Magyarbőd 13 1.71 %
Jászóújfalu 13 1.71 %
Torna 12 1.57 %
Csécs 10 1.31 %
Hernádcsány 8 1.05 %
Buzita 8 1.05 %
Szepsi 8 1.05 %
Kisida 8 1.05 %
Stósz 7 0.92 %
Patacskő 6 0.79 %
Abaújszina 6 0.79 %
Koksóbaksa 4 0.52 %
Felsőmecenzéf 4 0.52 %
Györke 4 0.52 %
Kassamindszent 4 0.52 %
Abaújszakaly 4 0.52 %
Kenyhec 4 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.52 %
Abaújnádasd 4 0.52 %
Hilyó 3 0.39 %
Rozgony 3 0.39 %
Rudnok 3 0.39 %
Regeteruszka 3 0.39 %
Budamér 3 0.39 %
Terebő 3 0.39 %
Szeszta 3 0.39 %
Tarcavajkóc 3 0.39 %
Hernádszokoly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Királynép 2 0.26 %
Hernádgecse 2 0.26 %
Lengyelfalva 2 0.26 %
Györgyi 2 0.26 %
Alsómislye 2 0.26 %
Bölzse 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Ósvacsákány 2 0.26 %
Lapispatakújtelep 2 0.26 %
Kelecsenyborda 2 0.26 %
Garbócbogdány 2 0.26 %
Izdobabeszter 2 0.26 %
Pány 2 0.26 %
Hatkóc 2 0.26 %
Perény - Hím 2 0.26 %
Lapispatak 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Ránk 2 0.26 %
Alsótőkés 2 0.26 %
Idabukóc 1 0.13 %
Makranc 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Hernádgönyű 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Semse 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Enyicke 1 0.13 %
Ránkfüred 1 0.13 %
Baska 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Aranyida 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Petőszinye 1 0.13 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.58 %
Rozgony 63 4.24 %
Hernádcsány 61 4.11 %
Jászómindszent 59 3.97 %
Kassamindszent 46 3.10 %
Mecenzéf 42 2.83 %
Izdobabeszter 37 2.49 %
Magyarbőd 35 2.36 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.36 %
Kisida 33 2.22 %
Nagyida 31 2.09 %
Györke 27 1.82 %
Enyicke 27 1.82 %
Hernádgecse 26 1.75 %
Jászó 26 1.75 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.55 %
Csécs 23 1.55 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.35 %
Nagyszalánc 20 1.35 %
Regeteruszka 19 1.28 %
Somodi 19 1.28 %
Királynép 19 1.28 %
Felsőmislye 19 1.28 %
Makranc 19 1.28 %
Felsőmecenzéf 19 1.28 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.08 %
Semse 16 1.08 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.88 %
Kassabéla 13 0.88 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.61 %
Hilyó 9 0.61 %
Jászóújfalu 9 0.61 %
Lapispatakújtelep 9 0.61 %
Felsőhutka 9 0.61 %
Hernádgönyű 9 0.61 %
Ósva 9 0.61 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.16 %
Lapispatak 242 7.72 %
Budamér 158 5.04 %
Mecenzéf 114 3.64 %
Hernádcsány 106 3.38 %
Lapispatakújtelep 98 3.13 %
Koksóbaksa 86 2.74 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.55 %
Nagyszalánc 77 2.46 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.20 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 36.92 %
Jászómindszent 94 11.49 %
Szepsi 75 9.17 %
Stósz 68 8.31 %
Felsőmecenzéf 59 7.21 %
Jászó 40 4.89 %
Kisida 40 4.89 %
Hernádcsány 21 2.57 %
Rozgony 19 2.32 %
Makranc 18 2.20 %
Kassamindszent 17 2.08 %
Torna 16 1.96 %
Lengyelfalva 15 1.83 %
Rudnok 15 1.83 %
Hatkóc 15 1.83 %
Hernádszokoly 14 1.71 %
Királynép 11 1.34 %
Aranyida 11 1.34 %
Koksóbaksa 11 1.34 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.34 %
Jászóújfalu 10 1.22 %
Perény - Hím 9 1.10 %
Pány 9 1.10 %
Idabukóc 9 1.10 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Csécs 7 0.86 %
Felsőtőkés 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.73 %
Kenyhec 6 0.73 %
Nagyida 6 0.73 %
Györke 6 0.73 %
Abaújszakaly 6 0.73 %
Benyék 6 0.73 %
Sároskőszeg 6 0.73 %
Felsőhutka 6 0.73 %
Abaújnádasd 5 0.61 %
Tarcavajkóc 5 0.61 %
Abos 5 0.61 %
Györgyi 5 0.61 %
Felsőmislye 5 0.61 %
Alsótőkés 5 0.61 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.24 %
Sárosófalu 2 0.24 %
Ájfalucska 2 0.24 %
Tornaújfalu 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Tornahorváti 2 0.24 %
Nagyladna 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kisladna 2 0.24 %
Szalánchuta 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Újszállás 2 0.24 %
Tizsite 2 0.24 %
Abaújharaszti 2 0.24 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 25.59 %
Makranc 152 11.21 %
Buzita 107 7.89 %
Torna 92 6.78 %
Ránk 82 6.05 %
Csécs 79 5.83 %
Nagyida 72 5.31 %
Szeszta 65 4.79 %
Somodi 56 4.13 %
Debrőd 52 3.83 %
Perény - Hím 49 3.61 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.10 %
Reste 39 2.88 %
Tornaújfalu 36 2.65 %
Komaróc 35 2.58 %
Alsólánc 34 2.51 %
Áj 32 2.36 %
Abaújszina 32 2.36 %
Jánok 31 2.29 %
Zsarnó 30 2.21 %
Jászó 30 2.21 %
Pány 22 1.62 %
Péder 22 1.62 %
Bódvavendégi 19 1.40 %
Mecenzéf 13 0.96 %
Tornahorváti 12 0.88 %
Kecer 11 0.81 %
Hernádcsány 8 0.59 %
Izdobabeszter 8 0.59 %
Szádelő 7 0.52 %
Rudnok 7 0.52 %
Jászóújfalu 7 0.52 %
Stósz 6 0.44 %
Budamér 6 0.44 %
Lapispatak 6 0.44 %
Györke 5 0.37 %
Kassamindszent 5 0.37 %
Kenyhec 5 0.37 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Magyarbőd 4 0.29 %
Alsómislye 3 0.22 %
Hernádszentistván 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Idabukóc 3 0.22 %
Abaújnádasd 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Királynép 2 0.15 %
Enyicke 2 0.15 %
Kisida 2 0.15 %
Kisszalánc 2